DÜNYADAN fi TEKL FLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADAN fi TEKL FLER"

Transkript

1 DÜNYADAN fi TEKL FLER fib RL TEKL FLER BÜLTEN 105 Bültenimizde yer al p ilginizi çeken iflbirli i teklifleri hakk nda daha genifl bilgi almak için do rudan ba lant kurabilirsiniz flbirli i teklifleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin ayl k yay n olan Ekonomik Forum dergisinin ücretsiz duyuru bültenidir. Bültende, yurtd fl ndaki firma ve kurulufllardan TOBB a do rudan gelen mali, ticari ve teknik iflbirli i teklifleri yer almaktad r. Burada yer alan iflbirli i teklifleri, kaynak belirtilmesi kofluluyla yay mlanabilir. Ayr ca bu bilgilere adresinden de ulaflabilirsiniz.

2 flbirli i Teklif leri N SAN 2006 YURTDIfiINDAN fib RL TEKL FLER > Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler M.GANZOURI TEL: Firma, ekmek için rezene ve çörek otu tohumlar almak MATERNE TEL: FAKS: Firma, yafl meyve (elma, incir, erik, kay s, çilek, viflne, armut, fleftali, kivi, bö ürtlen, ahududu) almak OM7 NEGOCE TEL: FAKS: Firma, incir ve kay s almak FEVERTREE TRADING Johannesburg, South Africa TEL: +27 (11) FAKS: +27 (11) Firma, do al sa l k ürünleri ve ifllenmemifl bitkisel ürünler satmak HORTIPLANT Maskare, Krusevac, Serbia and TEL: +381 (37) FAKS: +381 (37) Firma, meyve fideleri almak Firma, arpa, bu day, bu day unu, pirinç ve Brezilya kahvesi gibi tah l ürünleri satmak > Kömür, linyit, turba ve kömür esasl di er ürünler UKRAYNA COMPANY DE HERSON TEL: +38 (0552) FAKS: +38 (0552) Intertrade Group L.L.C flirketinin bir yan kuruluflu olup, y llard r Ukrayna dan di er ülkelere un, arpa, soya fasulyesi, ayçiçe i tohumu, bu day kepe i, ayçiçe i ya ve turba ihraç eden firma, ihraç ürünlerine kömürü de ekledi ini bildiriyor. Firma, kömür ithalatç s ve ihracatç s Türk firmalar yla temas kurmak > Metal cevherleri Ç N SANDEM NfiAAT TAAHHÜT SANAY VE T CARET LTD. fit. Çukurambar Mahallesi, 467. Sokak No: 5/4 Yasemin Apt. (Arjantin lkö retim Okulu Bitifli i) ANKARA TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Çin Halk Cumhuriyeti ne ihraç etmek için tenör, Ton krom almak isteyen firma, sat c larla/tedarikçilerle temas kurmak PAK STAN Pakistan Mining & Exploration Inc. District Chitral-Pakistan TEL: +92 (943) FAKS: +92 (943) / Pakistan n mineral ve maden bak m ndan zengin Chitral Bölgesinde yerleflik olan Firma, kendi buldu u %60-%61 safl ktaki demir cevherinin ifllenmesi, yeni madenlerin aranmas ve küçük bir çelik iflletmesi kurulmas için bir Türk firmas ile ortak giriflimde (joint-venture) bulunmak lgilenen firmalar, 0(212) /07 nolu telefonlar, 0(212) nolu faks ya da e-posta adresi kanal yla, Pakistan n stanbul Konsolosu Sn. Mohammad Riaz dan da ayr nt l bilgi edinebilirler Firma, demir cevheri konsantresi satmak > Madencilik, tafl oca iflletme ve di er ilgili ürünler GILLES SCHEPPUTAT TEL: Firma, colemanite tafllar almak istiy or. H ND STAN CEREN IMPEX PRIVATE LIMITED V-11/42, FIRST FLOOR, DLF PHASE-III NEW DELHI GURGAON INDIA TEL: +91 (124) FAKS: +91 (124) Firma, granit satmak RAN Tina Payam Trading Company TEL: +98 (181) FAKS: +98 (181) Firma, ran daki çeflitli fabrikalarda üretilen ve binalar n iç mekânlar ile d fl cephelerinde kullan lan duvar seramikleri ve çeflitli tür ve boyutlarda inflaat tafllar n n sat fl konusunda iflbirli i ve benzer konularda ortak yat r m yapmak PAK STAN Pakistan Mining & Exploration Inc. District Chitral-Pakistan TEL: +92 (943) FAKS: +92 (943) / Pakistan n mineral ve maden bak m ndan zengin Chitral Bölgesinde yerleflik olan Firma, kendi buldu u %60-%61 safl ktaki demir cevherinin ifllenmesi, yeni madenlerin aranmas ve küçük bir çelik iflletmesi kurulmas için bir Türk firmas ile ortak giriflimde (joint-venture) bulunmak lgilenen firmalar, 0(212) /07 nolu telefonlar, 0(212) nolu faks ya da e-posta adresi kanal yla, Pakistan n stanbul Konsolosu Sn. Mohammad Riaz dan da ayr nt l bilgi edinebilirler. > G da maddeleri ve içecekler EKONOM K FORUM k Nisan 2006

3 flbirli i Teklifleri flbirli i Teklifleri BÜLTEN B RLEfi K ARAP EM RL KLER Montrose International S.A. P.O. Box 3386, Ajman, United Arab Emirates TEL: +971 (6) FAKS: +971 (6) McDowell s & Co. (www.clubmcdowell.com) adl Hint firmas n n Dubai flubesi olup, Birleflik Arap Emirlikleri nde her tür alkollü içecekler ithal ve ihraç yetkisi ve ayr ca geçerli bir likör lisans bulunan firma, alkollü içecek ticareti yapan Türk firmalar yla uzun vadeli ticari iliflkiler kurmak JEAN PLASSE TEL: FAKS: Firma, ac badem ya almak CHOICE OILS COMPANY Firma, zeytinya ve di er yemeklik ya lar satmak NESTLE GROUP TEL: +27 (22) FAKS: +27 (11) Firma, anne sütüne ek g dalar satmak KFT For General Trade and Construction Co. Shuwaikh Port, Free Zone, Block 36- First Floor Kuwait TEL: /9 FAKS: Firma, ayçiçe i ya almak istiyor Firma, g da ürünleri almak Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) Firma, de iflik kalitelerde pirinç, fleker ve egzotik meyve satmak Saim Özgürler ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. türlü bakliyat ürünleri (1Kg 3 ve 5 er Kg), konserve ürünleri, reçel, helva, krem fleklinde üretilmifl çikolata, f nd k ve f st k ezmesi, salça, mayonez, soslar, çocuklar için g da ürünleri, süt ve süt ürünleri, margarin, zeytin ve zeytinden elde edilen ürünler, turflu ve her türlü salamura ürünleri, meflrubat ve içecek, baharat almak Di er g da ürünleri tekliflerine de aç k olan firma; ayr ca fason olarak baflka bir markaya üretim yapabilecek firmalarla ve an lan ülke firmalar na temsilcilik ya da acentelik vermek isteyen firmalarla da temas kurmak Sibel Demirci ile 0(537) numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. Tekstil ve tekstil malzemeleri Tisch-Cult Neuwiesenstr. 6a Postbauer -Heng Deutschland TEL: +49 (9188) FAKS: +49 (9188) Masa örtüleri ve koltuk yast klar üretmekte olan firma, pamuklu/polyester kumafl ve lurex (alt n veya gümüfl renkli ifllenmifl kumafl) almak ALPAC-DISTRIBUTION TEL: Firma, ayçiçe i ya almak OM7 NEGOCE TEL: FAKS: Firma, f st k almak IMAGE TEL: FAKS: Firma, g da ürünleri almak OM7 NEGOCE TEL: FAKS: Firma, zeytinya almak E.LECLERC TEL: FAKS: Firma, g da ürünleri almak IMAGE TEL: FAKS: Firma, konserve almak PN SENSORY ASSIGNMENTS Firma, besleyici içecek (nutritional drink) satmak Al Fajji Trading And Contracting Co : PO Box Safat Kuwait TEL: /22 FAKS: Firma, içme suyu ve bitkisel ya lar almak Al Wateer Trading and Contracting C o. TEL: FAKS: Firma, t bbi ve difl bak m özelli i bulunan sak z ve çiklet almak Boland Two Gen. Trading and Cont. Co. Mr. Mohammad Boland Po Box: 4242 Hawally Kuwait TEL: FAKS: Firma, fleker ve yenilebilir ya almak Kuwaity Manager United Co. W.I.I. Hawally Al Othman Street After Al Kurd Round Al Rowayeh Bldg. 1st Floor TEL: FAKS: Firma, mozeralla peyniri (acil 10 ton) ile süt ve süt ürünleri almak istiyor PERU SAIM ÖZGÜRLER Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) Firma, haz r g da ürünleri almak Saim Özgürler ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir SAIM ÖZGÜRLER ROMANYA LA FESTA INTERNATIONAL TEL: +40 (24) FAKS: +40 (24) Firma, çeflitli tatlarda do al havuç suyu; granül kahve, cappuccino, çay gibi ürünler satmak TETRANOVA d.o.o. Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, Türk g da maddelerinin distribütörlü ünü üstlenmek SUDAN UMUT INDUSTRIAL INVESTMENT KHARTOUM 2, DR. MOHMEG. BLD, FLOOR NO: 3 TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, g da ürünleri almak ORANOS TRADING&INVESTMENT GAD GAREEB BLD, 3RD FLOOR FLAT 23 EL SOQAL-ARABI TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, g da ürünleri almak istiyor TÜRK YE Ken&Si Co. TEL: +90 (0212) Firma, Irak ve di er arap ülkelerine gönderilmek üzere, 5000 ton yemeklik s v ya (Katk maddeleri arap ülkeleri normlar na uygun olmal, 1 lt ve 2 lt lik ambalajl olmal ) makarna, pirinç, haz r çorba, bulgur, her ROMATEX. TEL: FAKS: Firma, iç çamafl rlar için dantel almak H ND STAN Firma, tekstil at klar almak CEREN IMPEX PRIVATE LIMITED V-11/42, FIRST FLOOR, DLF PHASE-III NEW DELHI GURGAON INDIA TEL: +91 (124) FAKS: +91 (124) Firma, bayan elbisesi yakas, flerit, arma, el ifllemeli masa ve yatak örtüleri ve kumafl gibi tekstil ürünleri satmak SANGHI POLYESTERS LIMITED , Bank Street, Koti, Hyderabad (AP). India. TEL: +91 (40) Ext. 3 FAKS: +91 (40) Firma, polyester iplik çeflitleri [(PARTIALLY ORIENTED YARN (POY), POY (BLACK), POLYESTER FILAMENT YARN (FLAT YARN), POLYESTER TEXTURISED YARN (PTY)] satmak ingiltere Patricia Sherwood Firma, bebekler için üretilmifl beyaz havlu almak Denby Clothing Nisan 2006 l EKONOM K FORUM 107

4 BÜLTEN flbirli i Teklifleri TEL: +44 (1332) FAKS: +44 (1332) Firma, koton, koton katk l, naylon, naylon katk l, polyester ve polyester katk l kumafl almak Mr. Awadhi Al Khalil TEL: FAKS: Firma, ifllemeli masa örtüleri almak DIGESTA Ickova 20, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Firma, ifllenmemifl pamuk ipli i, polyester ve polipropilen almak Milan Blagojevic Stil Radnicka bb, Lucani, Serbia and TEL: +381 (32) FAKS: +381 (32) Firma, tual yap m için gerekli kumafllar ve grafik endüstrisinde kullan lan ka tlar almak istiyor LOLLYPOP Jovana Rajica 5, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, çocuklar ve gençler için yüzme k yafetleri (mayo) üretiminde kullan lan %80 polyamid ve %20 elastinden oluflan kumafl almak > Elbise ve ayakkab CHATLOTTE GRIPON Firma, haz r giyim ürünleri almak SUPER SPORT TEL: FAKS: Firma, spor yaparken kullan lan giysiler almak ingiltere Denby Clothing TEL: +44 (1332) FAKS: +44 (1332) Firma, tiflört, sweatshirt, kot giysi, ceket, pantolon ve gömlek almak CONEX Firma, ifl güvenli i ekipmanlar ve bu konuyla ilgili (i ne, toplu i ne, dü me, toka, fermuar, iplik...vb), emniyet ayakkab lar ve koruyucu eldivenler almak > Deri ve deri mamulleri GÜNEY AFRiKA OSTRIMARK SA Firma, devekuflu derisi satmak > Ahflap, ahflap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve has r iflleri FAKS: Firma, kereste ve kontrplak almak > Ka t hamurundan ve ka ttan mamul ürünler : C.I.N.C TEL: FAKS: Firma, zarf almak WITEC TEL: FAKS: Firma, bebek bezi almak HiNDiSTAN Firma, at k ka t almak COMES d.o.o. Ustanicka 189, belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Firma, kâ t, karton mukavva ve grafik iflleme gereçleri almak COMEX Vojvode Putnika 67, Sabac TEL: +381 (15) FAKS: +381 (15) Firma, selofan (selülozdan yap lan ince, saydam tabaka) almak CVETIC Svetozara Markovica 38, Lapovo TEL: +381 (34) FAKS: +381 (34) Mr. Stojanovic Dragan, Director Firma, slak mendil yap m için dokuma olmayan kumafl ya da kâ t almak MBS Tehno d.o.o. Bulevar Despota Stefana 21, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: Firma, a art lm fl pamuk tipi selüloz elyaf almak MBS Tehno d.o.o Bulevar Despota Stefana 21, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, hijyenik yafll -hasta bezi almak > Çeflitli bas l maddeler ve matbaac l k için malzemeler Mr. Mitrovic Jovan TEL: +381 (64) Firma, dü ün ve benzeri etkinlikler için davet kartlar (davetiyeler) almak istiyor > Petrol ürünleri ve yak tlar Firma, petrol ürünleri almak > Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar EKCON Management Consultants GmbH DISACHIM TEL: FAKS: Firma, kostik soda almak HiNDiSTAN Firma, kimyasal at klar almak israil Tal Azran P.O.Box Tel Aviv 61480, Israel TEL: +972 (507) Saç artt r c ürünler, cilt bak m ürünleri ve t bbi kozmetik ürünleri üreticisi bir Avustralya firmas n n temsilcisi olan firma, dermatolojistler, saç ekim merkezleri ve ilaç firmalar ile iflbirli i yapmak Khalid Ali Al-Kharafi and Bros.Co : PO Box: 2886 Safat Kuwait TEL: FAKS: Firma, inflaat kimyasallar, yap flt rma ve ba lama elemanlar, haz r kar lm fl harç ve s va almak Firma, petrol sahalar nda kullan lan kimyasallar, su iflleme kimyasallar, inflaat kimyasallar ve solvent almak EKONOM K FORUM k Nisan 2006

5 flbirli i Teklifleri flbirli i Teklifleri BÜLTEN Firma, ilaç sanayi ve kimya sanayi hammaddeleri almak istiyor almak Firma, -Linear Alkaly Benzene Sulphonic Acid (LABSA) -Potassium Carbonate (400 M Ton), -Mono Eithanolamine (250 Varil), -Di Eithanolamine (170 Varil), -Fanadeam Beato Oxide (7 Ton), -Sodium Carbonate almak lgilenenlerin, Kuveyt Liman teslim CIF fiyatlar n bildirmeleri istenmektedir Gulf Palace Group Gen. Trading and Contracting Co. PO Box: Safat Kuwait TEL: FAKS: Firma, alüminyum sülfat ve silindir tank içerisinde klor gaz almak POLONYA BARED Grochowa str.2a; Bialystok - Poland TEL: +48 (857) FAKS: +48 (857) Vietnam pazar için MT üre almak isteyen firma, Vietnam liman teslimi CIF fiyat teklifleri bekliyor MAJEVICA Matoseva 6, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, suni gübre (UREA 46 N) almak RATAR PROMET TEL: +381 (64) Firma, suni gübre almak istiyor EUCOM III Bulevar 25 V/46, New Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, sodyum lauryl eter sülfat almak TETRANOVA d.o.o. Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, Türk kozmetik ürünleri ve deterjanlar n n distribütörlü ünü üstlenmek Firma, üre, fosfat ve bir tak m kimyasallar (metanol, MMA&MAA) satmak Firma, saf sülfür satmak LONKONEX Firma, içme sular için s v ve gaz halinde klorin almak SUDAN AGRIBUSINESS SUDAN KHARTOUM P.O. BOX: 2229 TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, genel kimyasallar ve tar m kimyasallar almak ORANOS TRADING&INVESTMENT GAD GAREEB BLD, 3RD FLOOR FLAT 23 EL SOQAL-ARABI TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, kimyasal ürünler almak K-BIOANALATICA LTD 21 STREET, KHARTOUM EAST, P.O. BOX: 2229 TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, kimyasal ve medikal ürünler almak UNITED FERTILIZERS : AL-AMARAT ST. 15 MOBILA CENTER HOUSE P.O. BOX: TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, zirai kimyasallar almak > Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler CSV INTERNATIONAL RUE ST DENIS AUBERVILLIERS CEDEX TEL: +33 (1) FAKS: +33 (1) Firma, vinyl-plastik döfleme malzemesi almak TRADEZONE INDUSTRIES PTY (LTD) 133 Bluff Road, Jacobs, South Africa TEL: +27 (31) FAKS: +27 (31) Firma, poliüretan (yumuflak köpük) satmak H ND STAN Firma, plastik ve kauçuk hurda almak Firma, lastik ve plastik sanayi hammaddeleri almak Mr. Asim Salah-ud Din Firma, PP-RC plastik borular ve s hhi tesisat malzemeleri almak P COMPANY TEL: +381 (63) Firma, laminat folyo almak RATAR PROMET TEL: +381 (64) Firma, plastik masa örtüsü, tar msal ifller için plastik yuvarlak bidon, su hortumu, banyo paspas almak STRUCTURCOM d.o.o. Bulevar Arsenija Carnojevica 73, Novi Beograd, Serbia and TEL: +381 (63) FAKS: +381 (11) Firma, renkli bask foto raflar paketlemek için 50x75 cm boyutlar nda plastik torba almak VOCARCOOP Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Meyve üreticisi firma, plastik ve ahflap kutu veya sand klar tafl ma ve depolamada kullan lan plastik palet almak MIPEJA Prava 1a, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Firma, sandviç paketlemede kullan lan yap flkan plastik folyo almak > Metalik olmayan di er ürünler SHOWROOM DECORATION TEL: FAKS: Firma, porselen ve cam mutfak eflyalar almak istiyor RAN Tina Payam Trading Company TEL: +98 (181) FAKS: +98 (181) Firma, ran daki çeflitli fabrikalarda üretilen ve binalar n iç mekanlar ile d fl cephelerinde kullan lan duvar seramikleri ve çeflitli tür ve boyutlarda inflaat tafllar n n sat fl konusunda iflbirli i ve benzer konularda ortak yat r m yapmak SATTEL Rada Koncara 27a, Belgrade, Zemun, Serbia and TEL: +381 (11) Firma seramik ve cam almak Nisan 2006 l EKONOM K FORUM 109

6 BÜLTEN flbirli i Teklifleri > Ana metaller ve ilgili ürünler HiNDiSTAN Firma, hurda metal almak Firma, metal hurdalar satmak Firma, bina döfleme demirleri satmak RSGV Novi Sad, Serbia and TEL: +381 (21) FAKS: +381 (21) Firma, s cak haddelenmifl, so uk haddelenmifl ve yass /yuvarlak çelik almak > Mamul ürün ve malzemeler AVUSTURYA Handelsagentur A-Group St. Peterstrasse 5, 9020 Klagenfurt TEL: +43 (664) Avusturya`l Handelsagentur A-Group firmas, thermo-diffusing tabanl paslanmaz çelik tencerelerin do rudan sat fl (parti sistemi) konusunda iflbirli i için firmalar ar yor. Firma, do rudan sat fl konusunda anlaflma yapaca firmalara, faaliyeti bafllatmak için genifl ürün seçenekleri ve tesisler sa layaca n bildiriyor. Bu firma ile temasa geçmek isteyen kurulufllar do rudan firmaya baflvurabilecekleri gibi, K CM/ac referans numaras yla Avusturya Ticaret Müsteflarl n n e-posta adresine veya (312) numaral faks na da flirket bilgilerini gönderebilirler DESCHAMPS S.A. Carrefour de l ASPE, Saint-Raphaël - France TEL: +33 (4) FAKS: +33 (4) Firma, metal, alüminyum, polyester, ahflap vb. malzemelerden bayrak dire i üreticileriyle iflbirli i yapmak isityor Britestar CNC Retrofits & Accessories TEL: +27 (83) Firma, çeflitli ürünler (CNC Retrofits & Accessories) konusunda ticari iliflkiler kurmak NG LTERE Darch Brothers Ltd and EVC Ltd TEL: +44 (1633) FAKS: +44 (1633) Firma, s k flt r lm fl do al gaz için yüksek bas nca dayan kl silindirik depo almak 250 bar bas nca dayan kl olacak depolar, uluslararas ISO 11439, NZ5454 ve ISO standartlar n tafl mal ve SGS, Bureau Veritas, Lloyds gibi ba ms z denetim kurulufllar nca denetlenmelidir. Firma, benzin motorlu araçlar n s k flt r lm fl do al gazla çal flmas n sa layan kit üreticisi firmalarla da temas kurmak Bu kitler de ISO belgeli olacakt r.. SRA L Stage-Services Plus Ltd 14 Baruch Hirsch St., Beni Brak, Israel TEL: +972 (03) FAKS: +972 (03) Fuar, kongre, toplant ve konser gibi etkinliklerde stand, sahne düzenlemeleri yapan firma bu ifllerde kullan lan malzeme ve yedek parça almak Firma ayr ca, bu tür ifl yapan firmalarla ortak giriflimde (joint venture) bulunmak Khalid Ali Al-Kharafi and Bros.Co : PO Box: 2886 Safat Kuwait TEL: FAKS: Firma, kap sistemleri ve aksesuarlar, cephe ve çat kaplamalar, sabitleme elemanlar, cam ve fleffaf ürünler, ay rma duvarlar, yap iskelesi malzemeleri çelik yap malzemeleri ve aksesuarlar, ask tavan sistemleri ve aksesuarlar, duvar ve zemin kaplamalar ile pencere sistemleri ve aksesuarlar almak istiyor Mr. Asim Salah-ud Din Firma, PP-RC plastik borular ve s hhi tesisat malzemeleri almak Al Sager General Trading and Contracting Co. PO Box Safat Kuwait TEL: /12 FAKS: Firma, inflaa ettikleri bir sa l k klini i için çeflitli ölçü ve özelliklerde çelik caml ve rafl dolaplar almak Tekliflerin arz, montaj, uluslararas nakliye, Kuveyt içinde hastane mahalline nakliye, boflaltma, her çeflit iflçi, dan flmanl k, mühendislik, çizim ve dokümantasyon masraflar n içermesi istenmektedir. Ayr ca sahip olunan uluslararas sertifikalar ve uluslararas referanslar ile kataloglar hakk nda da bilgi istenmektedir. Attila Velipaflao lu ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. Talep edilen ürünler ile ilgili detaylar, firma yetkilisinden istenebilece i gibi e- posta adresinden de temin edilebilir PEREGRINEDC Kuwait Free Trade Zone Area B Building 45 Shuwaikh Kuwait TEL: FAKS: Firma, afla daki özelliklere sahip balistik çelik saç levha almak lk etapta 50 adet almay düflünen firma, uygun fiyat teklifi verildi i takdirde siparifl miktar n artt rabilir. 4 feet x 8 feet x 6 mm, AR-500, 4 feet x 8 feet x 6 mm, ML , 4 feet x 8 feet x 8 mm, AR-500, 4 feet x 8 feet x 8 mm, ML , 4 feet x 8 feet x 10mm, AR-500, 4 feet x 8 feet x 10mm, AR-400, DOMINIJUM d.o.o. Bulevar oslobodjenja 299, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Firma, seramik ve yer döflemecili i ifllerinde kullan lmak üzere alüminyum flerit almak istiyor MTL SISTEM Pancevacka bb, Zrenjanin, Serbia and TEL: +381 (23) Firma, delme, oyma makineleri ile elektrikli motorlar n üretiminde kullan lan plastik-metal ürünler almak INSA Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: Ev ve iflletmelerde kullan lan su sayaçlar üreticisi olan firma, pirinç döküm almak MAJEVICA Matoseva 6, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, portland çimento almak KIPS PODGORICA Neznanih junaka 143, Podgorica TEL: +381 (81) FAKS: +381 (81) Firma, mobilya ba lant parçalar (sap, kulp) almak > Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler EKONOM K FORUM k Nisan 2006

7 flbirli i Teklifleri flbirli i Teklifleri BÜLTEN Soehnle Professional GmbH & Co. KG Wilhelm-Soehnle-Strasse 2 D Murrhardt-GERMANY TEL: +49 (7192) FAKS: +49 (7192) S nai, t bbi ve ticari faaliyetler ile evlerde kullan labilen çok çeflitli terazi sistemleri üreticisi olan firma; özellikle s nai terazi sistemleri konusunda stanbul, zmir, Ankara, Antalya, Trabzon ve Konya illeri için güvenilir distribütörler ar yor. Distribütörlerin, terazi sistemleri konusunda firma içinde ve d flar ya teknik servis verebilecek ekibinin olmas ön kofluldur. Metin Balc ile +49(160) numaral cep telefonundan da Almanca ya da ngilizce temas kurulabilir MakinaTurk Turmstr. 35a Berlin TEL: +49 (30) FAKS: +49 (30) Almanya n n en büyük ikinci el makine ticareti firmalar ndan birisinin Türkiye temsilcisi olan firma, Türkiye den talep oldu u takdirde, her türlü ikinci el makineyi en uygun fiyata temin edebilece ini ve Türkiye ye en uygun koflullarla nakliyat konusunda da yard mc olaca n belirtiyor. Erkan Harmanc ile +49(179) numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. F L P NLER PRINCE OF JAIPUR Unit E, The Fort, Bonifacio Global City, Taguig City, Philippines TEL: +632 (884) 1692 FAKS: +632 (884) 7201 Firma, döner makinesi almak F.S.D TEL: FAKS: Firma, günefl enerjili su s t c lar almak WITEC TEL: FAKS: Firma, a aç kesme ve kontrplak makineleri almak ZHAUNS BUSINESS OPPORTUNITY & ENGINERRING GROUP P O Box 475, CT, 8000 TEL: +27 (21) FAKS: +27 (21) Firma, özel amaçlar için üretilmifl küçük ve orta boy teknolojilere sahip makineler konusunda iflbirli i yapmak MOBIFILL (PTY) LTD P O Box 60985, Cape Town, South Africa TEL: +27 (21) FAKS: +27 (21) Firma, flarap flifleleme tesisi konusunda iflbirli i yapmak NG LTERE Lewis Equipment Ltd TEL: +44 (178) FAKS: +44 (178) Firma, traktör kepçesi (compact tractor buckets) gibi metal ürünler almak SV ÇRE SV ÇRE BÜYÜKELÇ L TEL: +90 (312) / 318 FAKS: +90 (312) sviçre li bir firma olan Imuvair SA, IMUVAIR 501 adl geliflmifl bir hava filtresi için Türkiye de distribütör aramaktad r. En ileri teknolojileri kullanarak kapal ortamlardaki havay kirletici unsurlardan ar nd rarak ve dezenfeksiyon sa layarak mikroplar öldüren ürün ile ilgili bilgiler adresinden elde edilebilir. lgilenen firmalar n, ya da adresinden edinebilecekleri Distribütör Aday Bilgi Formunu doldurarak 17 Nisan 2006 Pazartesi akflam na kadar e-posta yoluyla Sn. Levent Durukan a göndermeleri istenmektedir Al Wazzan Holding Group Supplying Store Co.W.L.L. Al Dajeej PO Box: 1154 Safat Kuwait TEL: ext 535 FAKS: SONY nin Kuveyt temsilcisi olan firma, ürün gam na elektronik ev aletlerini de dahil etmek istiyor ve beyaz eflya üreticileri ile iflbirli ine gitmek Talep Edilen Ürünler: - Gazl Ocaklar ve F r nlar - Önden Yüklemeli Çamafl r Makineleri - No Frost Buzdolaplar National Development Group Co. TEL: FAKS: Firma, inflaat makineleri yedek parçalar, beton pompalar yedek parçalar, beton ve çimento kar flt r c kamyonu yedek parçalar almak Kuwaity Manager United Co. W.I.I. Hawally Al Othman Street After Al Kurd Round Al Rowayeh Bldg. 1st Floor TEL: FAKS: Firma, peynir ve süt ürünleri iflleme makineleri almak FASADA d.o.o. Podunavski partizanski odred 15, Stara Pazova, Serbia, SCG TEL: +381 (22) FAKS: +381 (22) Firma, plaster üretimi için makineler almak INO BACKA Mihajla Pupina 25, Novi Sad, Serbia and TEL: +381 (21) Firma apartmanlar için asansör almak Mr. Zoran Simic TEL: +381 (26) Firma, çelik ve renklendirilmifl metaller için f r n almak PROMETAL Firma, inflaat makineleri satmak LONKONEX Firma, klorin üretiminde ve depolanmas nda kullan lan donan mlar almak ELEKTOMETAL ELECTRONIC D.O.O. milosa Obilica 6, Knjazevac, Serbia and TEL: +381 (19) FAKS: +381 (19) Firma, ocak, s t c ve lamba gibi gaz ile çal flan gereçler almak DOMING D.O.O Vodovodska 164E, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, çelik panel radyatörler, demir döküm kazanlar, radyatör vanalar, gaz konvektörleri, pirinçten ince veya kal n boru ek parçalar, çinko kapl çelik boru ek parçalar gibi kalorifer tesisat bileflenleri almak SUDAN AGRIBUSINESS SUDAN KHARTOUM P.O. BOX: 2229 TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, pülverizatör almak EL-DOMA COMM.&AGRIC. S. C. O. KHARTOUM P.O. BOX: TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, pülverizatör almak UNITED FERTILIZERS AL-AMARAT ST. 15 MOBILA CENTER HOUSE P.O. BOX: TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, tar m makineleri almak > Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve parçalar BIGS Bulevar Vojvode Misica 17, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, iflyeri ve okul k rtasiye gereçleri ile hediyelik eflyalar almak > Elektriksel makineler, düzenekler, donan mlar ve tüketim malzemeleri AVUSTURYA Avusturya Ticaret Müsteflarl Armada fl Merkezi, Eskiflehir Yolu No: 6, A Blok, Kat: 13, No: 19, Sö ütözü, Nisan 2006 l EKONOM K FORUM 111

8 BÜLTEN flbirli i Teklifleri Ankara TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Bak m gerektirmeyen ve günefl enerjisi ile çal flan bir konuflma elektroni ine sahip olan insan fleklinde bir çöp bidonu gelifltiren Papst Erlebniswelt firmas, Türkiye pazar için ifl orta ar yor. Konuflan çevre adam olarak adland r lan çöp bidonu, önünden geçen yayalara kendisini çöp ile beslemelerini rica etmekte ve ard ndan kibarca teflekkür etmektedir. Bu ürün, çocuklara yönelik e itici etkisinin yan nda, flehir içindeki parklarda ve yeflil alanlarda sürekli rastlanan ve görüntü bozuklu una sebep olan at klar n azalmas na sebep olmaktad r. Bu firma ile temasa geçmek isteyen kurulufllar, flirket bilgilerini K RB/ra referans numaras n belirterek, e- posta ya da faks yoluyla Avusturya Ticaret Müsteflarl na da gönderebilirler MIVEX d.o.o. Radnicka 41, Novi Sad, Serbia and TEL: +381 (21) FAKS: +381 (21) Firma, forkliftler için elektrik motorlar almak istiyor ARSOVIC Kraljevo, Serbia and Firma, ayd nlatma, fl kland rma ürünleri almak > Radyo, televizyon, iletiflim, telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve düzenekler SRA L Moked Enosh International TEL: +972 (9) FAKS: +972 (9) Firma, carephone ad verilen ve acil durumlarda kiflinin bir panik dü mesi ya da kablosuz sensörler yard m yla 24 saat çal flan merkezden yard m istemesini sa layan kiflisel güvenlik ürünlerini satmak > Optik ve hassas ölçüm ayg tlar, saatler, eczac l k ürünleri ve t bbi tüketim malzemeleri Soehnle Professional GmbH & Co. KG Wilhelm-Soehnle-Strasse 2 D Murrhardt-GERMANY TEL: +49 (7192) FAKS: +49 (7192) S nai, t bbi ve ticari faaliyetler ile evlerde kullan labilen çok çeflitli terazi sistemleri üreticisi olan firma; özellikle s nai terazi sistemleri konusunda stanbul, zmir, Ankara, Antalya, Trabzon ve Konya illeri için güvenilir distribütörler ar yor. Distribütörlerin, terazi sistemleri konusunda firma içinde ve d flar ya teknik servis verebilecek ekibinin olmas ön kofluldur. Metin Balc ile +49(160) numaral cep telefonundan da Almanca ya da ngilizce temas kurulabilir PROMEX SARL TEL: FAKS: Firma, hidrofil pamuk-t bbi pamuk almak SV ÇRE SV ÇRE BÜYÜKELÇ L TEL: +90 (312) / 318 FAKS: +90 (312) sviçreli bir firma olan Imuvair SA, IMUVAIR 501 adl geliflmifl bir hava filtresi için Türkiye de distribütör aramaktad r. En ileri teknolojileri kullanarak kapal ortamlardaki havay kirletici unsurlardan ar nd rarak ve dezenfeksiyon sa layarak mikroplar öldüren ürün ile ilgili bilgiler adresinden elde edilebilir. lgilenen firmalar n, ya da adresinden edinebilecekleri Distribütör Aday Bilgi Formunu doldurarak 17 Nisan 2006 Pazartesi akflam na kadar e- posta yoluyla Sn. Levent Durukan a göndermeleri istenmektedir ONIKS COMPANY Zorana Djindjica 27/14, Nis, Serbia and TEL: +381 (18) FAKS: +381 (18) Firma, t bbi gereçler almak SUDAN ORANOS TRADING&INVESTMENT GAD GAREEB BLD, 3RD FLOOR FLAT 23 EL SOQAL-ARABI TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, medikal ürünleri almak istiyor > Motorlu tafl t, römork ve araç parçalar TECHNOLOGIES & PEOPLE TEL: FAKS: Firma, balast tafl ma vagonu almak MILFIBRE TEL: FAKS: Firma, scooter parçalar ; lastik, buji, kask, akü almak > Mamul ürünler, mobilya, el iflleri, özel amaçl ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri AVUSTURYA b u n - J brand, design & production GmbH Fiecht-Au 32, 6130 Schwaz, Austria TEL: +43 (5242) FAKS: +43 (5242) Her marka ve model cep telefonu, MP3 çalarlar ve ipod lar tafl mak için modaya uygun boyun ask s ve kemer k l flar üreticisi firma, Türkiye de temsilciler ve ithalatç lar ar yor. Ürünlerin patentli oldu u ve silikon aparat yla çeflitli boyutlardaki telefonu asmak için uygun oldu u bildiriliyor. Bu firma ile temasa geçmek isteyen kurulufllar, flirket bilgilerini K RB/ac referans numaras yla e-posta ya da faks yoluyla Avusturya Ticaret Müsteflarl na da gönderebilirler DESCHAMPS S.A. Carrefour de l ASPE, Saint-Raphaël - France TEL: +33 (4) FAKS: +33 (4) Firma, bayrak üreticileri ile iflbirli i yapmak SARL DOLPHIN TEL: FAKS: Firma, ahflap mobilya (rustik) almak Al Sager General Trading and Contracting Co. PO Box Safat Kuwait TEL: /12 FAKS: Firma, infla ettikleri bir sa l k klini i için çeflitli ölçü ve özelliklerde çelik caml ve rafl dolaplar almak Tekliflerin arz, montaj, uluslararas nakliye, Kuveyt içinde hastane mahalline nakliye, boflaltma, her çeflit iflçi, dan flmanl k, mühendislik, çizim ve dokümantasyon masraflar n içermesi istenmektedir. Ayr ca sahip olunan uluslararas sertifikalar ve uluslararas referanslar ile kataloglar hakk nda da bilgi istenmektedir. Attila Velipaflao lu ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. Talep edilen ürünler ile ilgili detaylar, firma yetkilisinden istenebilece i gibi e-posta adresinden de temin edilebilir. PERU SAIM ÖZGÜRLER Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) Firma, temizlik malzemeleri almak Saim Özgürler ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir TIM INTERNATIONAL CO Pregrevica 144, Belgrade-Zemun, Serbia and TEL: +381 (11) Firma günefl flemsiyesi almak SATTEL Rada Koncara 27a, Belgrade, Zemun, Serbia and TEL: +381 (11) Firma oyuncak almak istiyor > nflaat iflleri TECHNO-THERM HAUS GmbH Lappentascher Str.35a, Kirkel 3 TEL: +49 (6841) 8519 FAKS: +49 (6841) 8521 Firma sadece EGE ve KARADEN Z Bölgeleri için tatil evleri üreticileri ile iflbirli i yapmak ingiltere Construction Management & Estates TEL: +44 (121) FAKS: +44 (121) Firma, depo, köprü, karayolu yap m, bak m 112 EKONOM K FORUM k Nisan 2006

9 flbirli i Teklifleri flbirli i Teklifleri BÜLTEN ve y k m gibi inflaat iflleri konusunda iflbirli i ve/veya ortakl k yapmak > Emlakç l k hizmetleri Invest DTD Firma, Novi Sad da yeni yap lm fl bir binay satmak ya da uzun süreli ine kiraya vermek > Bilgisayar ve ilgili hizmetler HOLLANDA EUTILIA N.V. PROFESSOR BARGELAAN CT LEIDEN TEL: +31 (71) FAKS: +31 (71) Firma, kurmufl oldu u portal (www.eutilia.net) arac l yla KOB lere al m, sat m ve iflbirli i alanlar nda destek olmak > Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler Technologie und Unternehmensberatung Heiliger Weg Dortmund TEL: +49 (231) FAKS: +49 (231) Almanya da yaklafl k 10 y ld r hizmet veren hukuk bürosu, hukuk, finans, kredi, teflvik, pazarlama, ifl kurma gibi konularda Türkçe, Almanca, ngilizce, Rusça, ve Frans zca dillerinde dan flmanl k hizmetleri sunmak Firman n Avrupa ve Türkiye deki ifladamlar na kolayl kla ifl ba lant lar kurma hizmeti verebilmek amac yla firma kay tlar n n ücretsiz olarak yap labildi i alt nda bir ifl-platformu bulunmaktad r. Firma, Avrupa ya aç lmak isteyen flirketler ve sundu u reklâm ve pazarlama olanaklar n Türkiye de pazarlamak isteyen flirketlerle temas kurmak H ND STAN CEREN IMPEX PRIVATE LIMITED V-11/42, FIRST FLOOR, DLF PHASE-III NEW DELHI GURGAON INDIA TEL: +91 (124) FAKS: +91 (124) Firma, tüm tekstil ve tekstil aksesuarlar ve ürünleri, otomobil ve traktör parçalar, medikal ürünler, hediyelik eflyalar, bayan çantas (a r motif el ifllemeli), deri ve suni deri, ev tekstili ürünleri, mekanik teknik parçalar, kimyasal ürünler, laboratuar malzemeleri, mobilya aksesuarlar, plastik hammaddeler, oyuncak üretim makineleri gibi konularda Hindistan-Türkiye ticari iliflkileri üzerine dan flmanl k hizmeti vermek SRA L Factor One Consulting & Financial Instruments Ltd. 7 Rival St., Tel Aviv 67778, Israel TEL: +972 (3) FAKS: +972 (3) Muhasebe, vergi planlama, ifl dan flmanl, saymanl k gibi finansal hizmetler veren firma, yabanc gerçek ve tüzel kiflilere srail de temsilcilik hizmetleri vermek SeaGal Non Stop Performance Improvemen 8 Drezner St Suite 30 Tel Aviv 69497, Israel TEL: +972 (3) FAKS: +972 (3) flletme içinde ve d fl nda sinerji yaratmak için, müflteri yönetimi çözümleri üreten firma; ürün ve hizmetlerini sunmak TÜRK YE QMC ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Çukurambar Mahallesi, 467. Sokak No: 5/4 Yasemin Apt. (Arjantin lkö retim Okulu Bitifli i) ANKARA TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Uluslararas geçerlili e sahip sistem kalite güvence de erlendirme, araflt rma ve belgelendirme yetkisine sahip olan firma; ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: 1999 Sa l k ve Güvenlik Yönetim Sistemi, HACCP - ISO G da Güvenli i Yönetim Sistemi vb alanlarda belgelendirme hizmetleri, CE iflareti / TSE / TSEK belgelendirme hizmetleri, dan flmanl k ve e itim hizmetleri sunmak > E itim ve ö retim hizmetleri A.B.D Harvard University - John F. Kennedy School of Government Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Hükümet Akademisi; 9-21 Temmuz 2006 tarihleri aras nda Pazar Ekonomisinde Altyap - INFRASTRUCTURE IN A MARKET ECONOMY: PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS IN A CHANGING WORLD ve 9-28 Temmuz 2006 tarihleri aras nda Kamu Finansman Yönetimi - PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT adl e itim programlar düzenlemifltir. Kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik programlara, adresinden online baflvuru yap labilmektedir. TÜRK YE QMC ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Çukurambar Mahallesi, 467. Sokak No: 5/4 Yasemin Apt. (Arjantin lkö retim Okulu Bitifli i) ANKARA TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Uluslararas geçerlili e sahip sistem kalite güvence de erlendirme, e itim, araflt rma ve belgelendirme yetkisine sahip olan firma; IRCA kay tl ISO 9001: 2000 Denetçi / Bafl Denetçi E itimi (INTERNATIONAL REGISTER of CERTIFIED AUDITORS A17248) düzenliyor. Bu e itim, IRCA gereksinimlerine uygun flekilde, IRCA Denetçi kay t program na kay tl olmak isteyen kiflilerin IRCA e itim gereksinimlerinin karfl lanmas amac yla düzenlenmektedir. ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Standartlar na uygun olarak kurulmufl kalite sisteminin yeterlili ini, uygunlu unu ve etkinli ini saptamak için yap lan kalite sistem tetkiki aflamalar n aç klamak, bu amaca yönelik profesyonel kalite sistem tetkikçisi yetifltirmek, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi çal flmalar na yeni bafllayan kurulufllar n sistem kurma çal flmalar na yard mc olmak amac ile izlenmesi gereken yöntemleri e itim program ile aç klamak ve kat l mc lar uluslararas onayl, Denetçi / Bas Denetçi bilgi ve becerisine ulaflt rmakt r. E itimde baflar l olanlara uluslar aras geçerlili e sahip IRCA onayl ISO 9001: 2000 Denetçi / Bafl Denetçi Sertifikas verilmektedir QMC ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Çukurambar Mahallesi, 467. Sokak No: 5/4 Yasemin Apt. (Arjantin lkö retim Okulu Bitifli i) ANKARA TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Uluslararas geçerlili e sahip sistem kalite güvence de erlendirme, e itim, araflt rma ve belgelendirme yetkisine sahip olan firma; IRCA kay tl ISO 14001: 2004 Çevre Denetçi / Bafl Denetçi E itimi (INTERNATIONAL REGISTER of CERTIFIED AUDITORS A17086) düzenliyor. Bu e itim, IRCA gereksinimlerine uygun flekilde, IRCA Denetçi kay t program na kay tl olmak isteyen kiflilerin IRCA e itim gereksinimlerinin karfl lanmas amac yla düzenlenmektedir. ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak kurulmufl kalite sisteminin yeterlili ini, uygunlu unu ve etkinli ini saptamak için yap lan kalite sistem tetkiki aflamalar n aç klamak, bu amaca yönelik profesyonel kalite sistem tetkikçisi yetifltirmek, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi çal flmalar na yeni bafllayan kurulufllar n sistem kurma çal flmalar na yard mc olmak amac ile izlenmesi gereken yöntemleri e itim program ile aç klamak ve kat l mc lar uluslararas onayl, Denetçi / Bas Denetçi bilgi ve becerisine ulaflt rmakt r. E itimde baflar l olanlara uluslar aras geçerlili e sahip IRCA onayl ISO 14001: 2004 Denetçi / Bafl Denetçi Sertifikas verilmektedir. > Kanalizasyon ve çöp b rakma hizmetleri, sa l k koruma ve çevre hizmetleri AVUSTURYA Avusturya Ticaret Müsteflarl Armada fl Merkezi, Eskiflehir Yolu No: 6, A Blok, Kat: 13, No: 19, Sö ütözü, Ankara TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Bak m gerektirmeyen ve günefl enerjisi ile çal flan bir konuflma elektroni ine sahip olan insan fleklinde bir çöp bidonu gelifltiren Papst Erlebniswelt firmas, Türkiye pazar için ifl orta ar yor. Konuflan çevre adam olarak adland r lan çöp bidonu, önünden geçen yayalara kendisini çöp ile beslemelerini rica etmekte ve ard ndan kibarca teflekkür etmektedir. Bu ürün, çocuklara yönelik e itici etkisinin yan nda, flehir içindeki parklarda ve yeflil alanlarda sürekli rastlanan ve görüntü bozuklu una sebep olan at klar n azalmas na sebep olmaktad r. Bu firma ile temasa geçmek isteyen kurulufllar, flirket bilgilerini K RB/ra referans numaras n belirterek, e- posta ya da faks yoluyla Avusturya Ticaret Müsteflarl na da gönderebilirler. Nisan 2006 l EKONOM K FORUM 113

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ROMANYA ÜLKE RAPORU Mart 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Romanya Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu :

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konu : Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma belgesi NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR İlgi : 06.11.2015 tarih

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

Firma Ülke Talep Adresi Yetkili Telefon Faks E Mail. www.turkishsea food.com - www.seafoodtur kish.com. Muhittin Bağrıyanık

Firma Ülke Talep Adresi Yetkili Telefon Faks E Mail. www.turkishsea food.com - www.seafoodtur kish.com. Muhittin Bağrıyanık Firma Ülke Talep Adresi Yetkili Telefon Faks E Mail Black Sea Fisheries Yenilik AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İNGİLTERE Türk Deniz ürünleri ile ilgili Yurt disi U.S.A da Markalaşma ve Türk imaji ile çalışma

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Danimarka Krall Yönetim ekli : Anayasal Monar i Co rafi Konumu : Bat Avrupa

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

GHS PERMANENT HOME. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay.

GHS PERMANENT HOME. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS PERMANENT HOME İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS PERMANENT HOME İnsanların hayat kalitesini artırıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS Permanent Homes kalıcı ve sürdürülebilirlik

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES SV ÇRE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : sviçre Konfederasyonu Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Almanya

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

(*T.C. Dublin Büyükelçili i 2009 y Mü avirlik Raporu)

(*T.C. Dublin Büyükelçili i 2009 y Mü avirlik Raporu) STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES RLANDA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : rlanda Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : rlanda,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER Hizmette kalite ve güven... Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara da kurulmuş olup, reklam sektöründe faaliyet

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ankastre mutfak ürünleri, davlumbaz ve aspiratör. Apaydın Metal Ürn. San. Tic. A.Ş.

Ankastre mutfak ürünleri, davlumbaz ve aspiratör. Apaydın Metal Ürn. San. Tic. A.Ş. ADF Ankastre Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Merzifon OSB 4.Cadde No:10 Tel : 358 513 9300 Pbx Faks : 358 513 9700 www.adfankastre.com.tr adf@adfankastre.com.tr Elektrikli Makineler Sanayi Ankastre mutfak ürünleri,

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES TVANYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Cumhuriyet Co rafi Konumu : Avrupa

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI FOET KURS PROGRAMLARI SAATĠ KODU AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 43 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde AhĢap Ġskelet Ġmalatı (Marangozluk) 40 543 Tehlikeli

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III)

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III) MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE PLANI (III) Plan No: Pln.34.02.00.01.00.007 Revizyon No : 06 Plan Tarihi: 09.06.2005 Revizyon Tarihi: 23.12.2014 ÜRÜN GRUPLARI DİĞER Elektrikli ve Elektronik Ev Aletleri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Adelmann Umwelt GmbH. Johann-Schoener-Strasse 73 97753 Karlstadt

Adelmann Umwelt GmbH. Johann-Schoener-Strasse 73 97753 Karlstadt Adelmann Umwelt GmbH Johann-Schoener-Strasse 73 97753 Karlstadt Telefon :0049 (0) 9353 79 03 0 Fax : 0049 (0) 9353 79 03 68 Email : info@adelmann.de Internet : www.adelmann.de Kuruluş Yılı 1967 Çalışan

Detaylı

A member of the. Berner Group. Berner Grup Şirketi

A member of the. Berner Group. Berner Grup Şirketi A member of the Berner Group. Berner Grup Şirketi 9,000 çalışanıyla, 25 den fazla ülkede faaliyetiyle, 60 Grup Şirketiyle, Caramba ve BTI ile Berner Grubu, merkezi Künzelsau, Almanya da olan modern bir

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES BOSNA VE HERSEK CUMHUR YET ÜLKE RAPORU Y.U Nisan 2011 2 I. GENEL B LG LER Co rafi ve Sosyal Bilgiler Resmi Ad : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

PİLİÇ CİĞERİ IRAK 45, , Mal ara toplam ( KG ) = 45, ,

PİLİÇ CİĞERİ IRAK 45, , Mal ara toplam ( KG ) = 45, , MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT MAL KODU MAL (GTİP) ADI TL TUTARI $ TUTARI MİKTAR 0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ ANGOLA 84,016.89 47,005.19 46.363 GANA 44,258.11 24,746.19 49.460 GÜNEY AFRİKA 193,298.87 108,000.45

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT

MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT MAL VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT MAL KODU MAL (GTİP) ADI TL TUTARI $ TUTARI MİKTAR 0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ GANA 247.033,94 133.249,99 250.000 GÜNEY AFRİKA 138.004,90 77.505,99 70.460 HONG KONG 262.647,62

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi.

TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi. Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, Cemal Ulusoy Caddesi No: 57 34620 Yenibosna - stanbul Tel: 0212 697 84 84 (pbx) Faks: 0212 277 43 45 www.termoteknik.com Termo Teknik,

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 3593 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY AFRİKA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 Ülke no :388 Ş.O - 07 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Para birimi : 1 USD = TL. 1 Euro = USD ( )

Para birimi : 1 USD = TL. 1 Euro = USD ( ) STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL ve ULUSLARARASI B RL UBES AMER KA B RLE K DEVLETLER ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Amerika Birle ik Devletleri Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550, alev geciktirici kılıfın içinde bulunan bir yangın kaçış başlığıdır. Yangından kurtarma ekiplerinin kazazede kurtarma çalışmalarında kullanması için

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 1 İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 3 A. GENEL

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü K-Q TSE-ISO- EN 9000 Sayı: B.10.0.TSH.0.10.00.02 Konu :Beyaz Bayrak 48754 17.12.2010.. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Okulların temizlik

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Tennengau da atık ayırma

Tennengau da atık ayırma Tennengau da atık ayırma Aşağıdaki atık malzemeler ev atıklarına dahil değildir. Lütfen belediyeniz tarafından verilen yerel toplama tesislerini kullanınız. Atık kağıt Atık kağıt ve karton Gazeteler, dergiler,

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan Muh. : 9 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu Yazı Araçları Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar Yazı Düzelticiler Küçük Kırtasiye Gereç ve İlaçlar ve Farmakolojik

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı