DÜNYADAN fi TEKL FLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADAN fi TEKL FLER"

Transkript

1 DÜNYADAN fi TEKL FLER fib RL TEKL FLER BÜLTEN 105 Bültenimizde yer al p ilginizi çeken iflbirli i teklifleri hakk nda daha genifl bilgi almak için do rudan ba lant kurabilirsiniz flbirli i teklifleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin ayl k yay n olan Ekonomik Forum dergisinin ücretsiz duyuru bültenidir. Bültende, yurtd fl ndaki firma ve kurulufllardan TOBB a do rudan gelen mali, ticari ve teknik iflbirli i teklifleri yer almaktad r. Burada yer alan iflbirli i teklifleri, kaynak belirtilmesi kofluluyla yay mlanabilir. Ayr ca bu bilgilere adresinden de ulaflabilirsiniz.

2 flbirli i Teklif leri N SAN 2006 YURTDIfiINDAN fib RL TEKL FLER > Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler M.GANZOURI TEL: Firma, ekmek için rezene ve çörek otu tohumlar almak MATERNE TEL: FAKS: Firma, yafl meyve (elma, incir, erik, kay s, çilek, viflne, armut, fleftali, kivi, bö ürtlen, ahududu) almak OM7 NEGOCE TEL: FAKS: Firma, incir ve kay s almak FEVERTREE TRADING Johannesburg, South Africa TEL: +27 (11) FAKS: +27 (11) Firma, do al sa l k ürünleri ve ifllenmemifl bitkisel ürünler satmak HORTIPLANT Maskare, Krusevac, Serbia and TEL: +381 (37) FAKS: +381 (37) Firma, meyve fideleri almak Firma, arpa, bu day, bu day unu, pirinç ve Brezilya kahvesi gibi tah l ürünleri satmak > Kömür, linyit, turba ve kömür esasl di er ürünler UKRAYNA COMPANY DE HERSON TEL: +38 (0552) FAKS: +38 (0552) Intertrade Group L.L.C flirketinin bir yan kuruluflu olup, y llard r Ukrayna dan di er ülkelere un, arpa, soya fasulyesi, ayçiçe i tohumu, bu day kepe i, ayçiçe i ya ve turba ihraç eden firma, ihraç ürünlerine kömürü de ekledi ini bildiriyor. Firma, kömür ithalatç s ve ihracatç s Türk firmalar yla temas kurmak > Metal cevherleri Ç N SANDEM NfiAAT TAAHHÜT SANAY VE T CARET LTD. fit. Çukurambar Mahallesi, 467. Sokak No: 5/4 Yasemin Apt. (Arjantin lkö retim Okulu Bitifli i) ANKARA TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Çin Halk Cumhuriyeti ne ihraç etmek için tenör, Ton krom almak isteyen firma, sat c larla/tedarikçilerle temas kurmak PAK STAN Pakistan Mining & Exploration Inc. District Chitral-Pakistan TEL: +92 (943) FAKS: +92 (943) / Pakistan n mineral ve maden bak m ndan zengin Chitral Bölgesinde yerleflik olan Firma, kendi buldu u %60-%61 safl ktaki demir cevherinin ifllenmesi, yeni madenlerin aranmas ve küçük bir çelik iflletmesi kurulmas için bir Türk firmas ile ortak giriflimde (joint-venture) bulunmak lgilenen firmalar, 0(212) /07 nolu telefonlar, 0(212) nolu faks ya da e-posta adresi kanal yla, Pakistan n stanbul Konsolosu Sn. Mohammad Riaz dan da ayr nt l bilgi edinebilirler Firma, demir cevheri konsantresi satmak > Madencilik, tafl oca iflletme ve di er ilgili ürünler GILLES SCHEPPUTAT TEL: Firma, colemanite tafllar almak istiy or. H ND STAN CEREN IMPEX PRIVATE LIMITED V-11/42, FIRST FLOOR, DLF PHASE-III NEW DELHI GURGAON INDIA TEL: +91 (124) FAKS: +91 (124) Firma, granit satmak RAN Tina Payam Trading Company TEL: +98 (181) FAKS: +98 (181) Firma, ran daki çeflitli fabrikalarda üretilen ve binalar n iç mekânlar ile d fl cephelerinde kullan lan duvar seramikleri ve çeflitli tür ve boyutlarda inflaat tafllar n n sat fl konusunda iflbirli i ve benzer konularda ortak yat r m yapmak PAK STAN Pakistan Mining & Exploration Inc. District Chitral-Pakistan TEL: +92 (943) FAKS: +92 (943) / Pakistan n mineral ve maden bak m ndan zengin Chitral Bölgesinde yerleflik olan Firma, kendi buldu u %60-%61 safl ktaki demir cevherinin ifllenmesi, yeni madenlerin aranmas ve küçük bir çelik iflletmesi kurulmas için bir Türk firmas ile ortak giriflimde (joint-venture) bulunmak lgilenen firmalar, 0(212) /07 nolu telefonlar, 0(212) nolu faks ya da e-posta adresi kanal yla, Pakistan n stanbul Konsolosu Sn. Mohammad Riaz dan da ayr nt l bilgi edinebilirler. > G da maddeleri ve içecekler EKONOM K FORUM k Nisan 2006

3 flbirli i Teklifleri flbirli i Teklifleri BÜLTEN B RLEfi K ARAP EM RL KLER Montrose International S.A. P.O. Box 3386, Ajman, United Arab Emirates TEL: +971 (6) FAKS: +971 (6) McDowell s & Co. (www.clubmcdowell.com) adl Hint firmas n n Dubai flubesi olup, Birleflik Arap Emirlikleri nde her tür alkollü içecekler ithal ve ihraç yetkisi ve ayr ca geçerli bir likör lisans bulunan firma, alkollü içecek ticareti yapan Türk firmalar yla uzun vadeli ticari iliflkiler kurmak JEAN PLASSE TEL: FAKS: Firma, ac badem ya almak CHOICE OILS COMPANY Firma, zeytinya ve di er yemeklik ya lar satmak NESTLE GROUP TEL: +27 (22) FAKS: +27 (11) Firma, anne sütüne ek g dalar satmak KFT For General Trade and Construction Co. Shuwaikh Port, Free Zone, Block 36- First Floor Kuwait TEL: /9 FAKS: Firma, ayçiçe i ya almak istiyor Firma, g da ürünleri almak Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) Firma, de iflik kalitelerde pirinç, fleker ve egzotik meyve satmak Saim Özgürler ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. türlü bakliyat ürünleri (1Kg 3 ve 5 er Kg), konserve ürünleri, reçel, helva, krem fleklinde üretilmifl çikolata, f nd k ve f st k ezmesi, salça, mayonez, soslar, çocuklar için g da ürünleri, süt ve süt ürünleri, margarin, zeytin ve zeytinden elde edilen ürünler, turflu ve her türlü salamura ürünleri, meflrubat ve içecek, baharat almak Di er g da ürünleri tekliflerine de aç k olan firma; ayr ca fason olarak baflka bir markaya üretim yapabilecek firmalarla ve an lan ülke firmalar na temsilcilik ya da acentelik vermek isteyen firmalarla da temas kurmak Sibel Demirci ile 0(537) numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. Tekstil ve tekstil malzemeleri Tisch-Cult Neuwiesenstr. 6a Postbauer -Heng Deutschland TEL: +49 (9188) FAKS: +49 (9188) Masa örtüleri ve koltuk yast klar üretmekte olan firma, pamuklu/polyester kumafl ve lurex (alt n veya gümüfl renkli ifllenmifl kumafl) almak ALPAC-DISTRIBUTION TEL: Firma, ayçiçe i ya almak OM7 NEGOCE TEL: FAKS: Firma, f st k almak IMAGE TEL: FAKS: Firma, g da ürünleri almak OM7 NEGOCE TEL: FAKS: Firma, zeytinya almak E.LECLERC TEL: FAKS: Firma, g da ürünleri almak IMAGE TEL: FAKS: Firma, konserve almak PN SENSORY ASSIGNMENTS Firma, besleyici içecek (nutritional drink) satmak Al Fajji Trading And Contracting Co : PO Box Safat Kuwait TEL: /22 FAKS: Firma, içme suyu ve bitkisel ya lar almak Al Wateer Trading and Contracting C o. TEL: FAKS: Firma, t bbi ve difl bak m özelli i bulunan sak z ve çiklet almak Boland Two Gen. Trading and Cont. Co. Mr. Mohammad Boland Po Box: 4242 Hawally Kuwait TEL: FAKS: Firma, fleker ve yenilebilir ya almak Kuwaity Manager United Co. W.I.I. Hawally Al Othman Street After Al Kurd Round Al Rowayeh Bldg. 1st Floor TEL: FAKS: Firma, mozeralla peyniri (acil 10 ton) ile süt ve süt ürünleri almak istiyor PERU SAIM ÖZGÜRLER Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) Firma, haz r g da ürünleri almak Saim Özgürler ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir SAIM ÖZGÜRLER ROMANYA LA FESTA INTERNATIONAL TEL: +40 (24) FAKS: +40 (24) Firma, çeflitli tatlarda do al havuç suyu; granül kahve, cappuccino, çay gibi ürünler satmak TETRANOVA d.o.o. Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, Türk g da maddelerinin distribütörlü ünü üstlenmek SUDAN UMUT INDUSTRIAL INVESTMENT KHARTOUM 2, DR. MOHMEG. BLD, FLOOR NO: 3 TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, g da ürünleri almak ORANOS TRADING&INVESTMENT GAD GAREEB BLD, 3RD FLOOR FLAT 23 EL SOQAL-ARABI TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, g da ürünleri almak istiyor TÜRK YE Ken&Si Co. TEL: +90 (0212) Firma, Irak ve di er arap ülkelerine gönderilmek üzere, 5000 ton yemeklik s v ya (Katk maddeleri arap ülkeleri normlar na uygun olmal, 1 lt ve 2 lt lik ambalajl olmal ) makarna, pirinç, haz r çorba, bulgur, her ROMATEX. TEL: FAKS: Firma, iç çamafl rlar için dantel almak H ND STAN Firma, tekstil at klar almak CEREN IMPEX PRIVATE LIMITED V-11/42, FIRST FLOOR, DLF PHASE-III NEW DELHI GURGAON INDIA TEL: +91 (124) FAKS: +91 (124) Firma, bayan elbisesi yakas, flerit, arma, el ifllemeli masa ve yatak örtüleri ve kumafl gibi tekstil ürünleri satmak SANGHI POLYESTERS LIMITED , Bank Street, Koti, Hyderabad (AP). India. TEL: +91 (40) Ext. 3 FAKS: +91 (40) Firma, polyester iplik çeflitleri [(PARTIALLY ORIENTED YARN (POY), POY (BLACK), POLYESTER FILAMENT YARN (FLAT YARN), POLYESTER TEXTURISED YARN (PTY)] satmak ingiltere Patricia Sherwood Firma, bebekler için üretilmifl beyaz havlu almak Denby Clothing Nisan 2006 l EKONOM K FORUM 107

4 BÜLTEN flbirli i Teklifleri TEL: +44 (1332) FAKS: +44 (1332) Firma, koton, koton katk l, naylon, naylon katk l, polyester ve polyester katk l kumafl almak Mr. Awadhi Al Khalil TEL: FAKS: Firma, ifllemeli masa örtüleri almak DIGESTA Ickova 20, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Firma, ifllenmemifl pamuk ipli i, polyester ve polipropilen almak Milan Blagojevic Stil Radnicka bb, Lucani, Serbia and TEL: +381 (32) FAKS: +381 (32) Firma, tual yap m için gerekli kumafllar ve grafik endüstrisinde kullan lan ka tlar almak istiyor LOLLYPOP Jovana Rajica 5, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, çocuklar ve gençler için yüzme k yafetleri (mayo) üretiminde kullan lan %80 polyamid ve %20 elastinden oluflan kumafl almak > Elbise ve ayakkab CHATLOTTE GRIPON Firma, haz r giyim ürünleri almak SUPER SPORT TEL: FAKS: Firma, spor yaparken kullan lan giysiler almak ingiltere Denby Clothing TEL: +44 (1332) FAKS: +44 (1332) Firma, tiflört, sweatshirt, kot giysi, ceket, pantolon ve gömlek almak CONEX Firma, ifl güvenli i ekipmanlar ve bu konuyla ilgili (i ne, toplu i ne, dü me, toka, fermuar, iplik...vb), emniyet ayakkab lar ve koruyucu eldivenler almak > Deri ve deri mamulleri GÜNEY AFRiKA OSTRIMARK SA Firma, devekuflu derisi satmak > Ahflap, ahflap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve has r iflleri FAKS: Firma, kereste ve kontrplak almak > Ka t hamurundan ve ka ttan mamul ürünler : C.I.N.C TEL: FAKS: Firma, zarf almak WITEC TEL: FAKS: Firma, bebek bezi almak HiNDiSTAN Firma, at k ka t almak COMES d.o.o. Ustanicka 189, belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Firma, kâ t, karton mukavva ve grafik iflleme gereçleri almak COMEX Vojvode Putnika 67, Sabac TEL: +381 (15) FAKS: +381 (15) Firma, selofan (selülozdan yap lan ince, saydam tabaka) almak CVETIC Svetozara Markovica 38, Lapovo TEL: +381 (34) FAKS: +381 (34) Mr. Stojanovic Dragan, Director Firma, slak mendil yap m için dokuma olmayan kumafl ya da kâ t almak MBS Tehno d.o.o. Bulevar Despota Stefana 21, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: Firma, a art lm fl pamuk tipi selüloz elyaf almak MBS Tehno d.o.o Bulevar Despota Stefana 21, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, hijyenik yafll -hasta bezi almak > Çeflitli bas l maddeler ve matbaac l k için malzemeler Mr. Mitrovic Jovan TEL: +381 (64) Firma, dü ün ve benzeri etkinlikler için davet kartlar (davetiyeler) almak istiyor > Petrol ürünleri ve yak tlar Firma, petrol ürünleri almak > Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar EKCON Management Consultants GmbH DISACHIM TEL: FAKS: Firma, kostik soda almak HiNDiSTAN Firma, kimyasal at klar almak israil Tal Azran P.O.Box Tel Aviv 61480, Israel TEL: +972 (507) Saç artt r c ürünler, cilt bak m ürünleri ve t bbi kozmetik ürünleri üreticisi bir Avustralya firmas n n temsilcisi olan firma, dermatolojistler, saç ekim merkezleri ve ilaç firmalar ile iflbirli i yapmak Khalid Ali Al-Kharafi and Bros.Co : PO Box: 2886 Safat Kuwait TEL: FAKS: Firma, inflaat kimyasallar, yap flt rma ve ba lama elemanlar, haz r kar lm fl harç ve s va almak Firma, petrol sahalar nda kullan lan kimyasallar, su iflleme kimyasallar, inflaat kimyasallar ve solvent almak EKONOM K FORUM k Nisan 2006

5 flbirli i Teklifleri flbirli i Teklifleri BÜLTEN Firma, ilaç sanayi ve kimya sanayi hammaddeleri almak istiyor almak Firma, -Linear Alkaly Benzene Sulphonic Acid (LABSA) -Potassium Carbonate (400 M Ton), -Mono Eithanolamine (250 Varil), -Di Eithanolamine (170 Varil), -Fanadeam Beato Oxide (7 Ton), -Sodium Carbonate almak lgilenenlerin, Kuveyt Liman teslim CIF fiyatlar n bildirmeleri istenmektedir Gulf Palace Group Gen. Trading and Contracting Co. PO Box: Safat Kuwait TEL: FAKS: Firma, alüminyum sülfat ve silindir tank içerisinde klor gaz almak POLONYA BARED Grochowa str.2a; Bialystok - Poland TEL: +48 (857) FAKS: +48 (857) Vietnam pazar için MT üre almak isteyen firma, Vietnam liman teslimi CIF fiyat teklifleri bekliyor MAJEVICA Matoseva 6, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, suni gübre (UREA 46 N) almak RATAR PROMET TEL: +381 (64) Firma, suni gübre almak istiyor EUCOM III Bulevar 25 V/46, New Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, sodyum lauryl eter sülfat almak TETRANOVA d.o.o. Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, Türk kozmetik ürünleri ve deterjanlar n n distribütörlü ünü üstlenmek Firma, üre, fosfat ve bir tak m kimyasallar (metanol, MMA&MAA) satmak Firma, saf sülfür satmak LONKONEX Firma, içme sular için s v ve gaz halinde klorin almak SUDAN AGRIBUSINESS SUDAN KHARTOUM P.O. BOX: 2229 TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, genel kimyasallar ve tar m kimyasallar almak ORANOS TRADING&INVESTMENT GAD GAREEB BLD, 3RD FLOOR FLAT 23 EL SOQAL-ARABI TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, kimyasal ürünler almak K-BIOANALATICA LTD 21 STREET, KHARTOUM EAST, P.O. BOX: 2229 TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, kimyasal ve medikal ürünler almak UNITED FERTILIZERS : AL-AMARAT ST. 15 MOBILA CENTER HOUSE P.O. BOX: TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, zirai kimyasallar almak > Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler CSV INTERNATIONAL RUE ST DENIS AUBERVILLIERS CEDEX TEL: +33 (1) FAKS: +33 (1) Firma, vinyl-plastik döfleme malzemesi almak TRADEZONE INDUSTRIES PTY (LTD) 133 Bluff Road, Jacobs, South Africa TEL: +27 (31) FAKS: +27 (31) Firma, poliüretan (yumuflak köpük) satmak H ND STAN Firma, plastik ve kauçuk hurda almak Firma, lastik ve plastik sanayi hammaddeleri almak Mr. Asim Salah-ud Din Firma, PP-RC plastik borular ve s hhi tesisat malzemeleri almak P COMPANY TEL: +381 (63) Firma, laminat folyo almak RATAR PROMET TEL: +381 (64) Firma, plastik masa örtüsü, tar msal ifller için plastik yuvarlak bidon, su hortumu, banyo paspas almak STRUCTURCOM d.o.o. Bulevar Arsenija Carnojevica 73, Novi Beograd, Serbia and TEL: +381 (63) FAKS: +381 (11) Firma, renkli bask foto raflar paketlemek için 50x75 cm boyutlar nda plastik torba almak VOCARCOOP Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Meyve üreticisi firma, plastik ve ahflap kutu veya sand klar tafl ma ve depolamada kullan lan plastik palet almak MIPEJA Prava 1a, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Firma, sandviç paketlemede kullan lan yap flkan plastik folyo almak > Metalik olmayan di er ürünler SHOWROOM DECORATION TEL: FAKS: Firma, porselen ve cam mutfak eflyalar almak istiyor RAN Tina Payam Trading Company TEL: +98 (181) FAKS: +98 (181) Firma, ran daki çeflitli fabrikalarda üretilen ve binalar n iç mekanlar ile d fl cephelerinde kullan lan duvar seramikleri ve çeflitli tür ve boyutlarda inflaat tafllar n n sat fl konusunda iflbirli i ve benzer konularda ortak yat r m yapmak SATTEL Rada Koncara 27a, Belgrade, Zemun, Serbia and TEL: +381 (11) Firma seramik ve cam almak Nisan 2006 l EKONOM K FORUM 109

6 BÜLTEN flbirli i Teklifleri > Ana metaller ve ilgili ürünler HiNDiSTAN Firma, hurda metal almak Firma, metal hurdalar satmak Firma, bina döfleme demirleri satmak RSGV Novi Sad, Serbia and TEL: +381 (21) FAKS: +381 (21) Firma, s cak haddelenmifl, so uk haddelenmifl ve yass /yuvarlak çelik almak > Mamul ürün ve malzemeler AVUSTURYA Handelsagentur A-Group St. Peterstrasse 5, 9020 Klagenfurt TEL: +43 (664) Avusturya`l Handelsagentur A-Group firmas, thermo-diffusing tabanl paslanmaz çelik tencerelerin do rudan sat fl (parti sistemi) konusunda iflbirli i için firmalar ar yor. Firma, do rudan sat fl konusunda anlaflma yapaca firmalara, faaliyeti bafllatmak için genifl ürün seçenekleri ve tesisler sa layaca n bildiriyor. Bu firma ile temasa geçmek isteyen kurulufllar do rudan firmaya baflvurabilecekleri gibi, K CM/ac referans numaras yla Avusturya Ticaret Müsteflarl n n e-posta adresine veya (312) numaral faks na da flirket bilgilerini gönderebilirler DESCHAMPS S.A. Carrefour de l ASPE, Saint-Raphaël - France TEL: +33 (4) FAKS: +33 (4) Firma, metal, alüminyum, polyester, ahflap vb. malzemelerden bayrak dire i üreticileriyle iflbirli i yapmak isityor Britestar CNC Retrofits & Accessories TEL: +27 (83) Firma, çeflitli ürünler (CNC Retrofits & Accessories) konusunda ticari iliflkiler kurmak NG LTERE Darch Brothers Ltd and EVC Ltd TEL: +44 (1633) FAKS: +44 (1633) Firma, s k flt r lm fl do al gaz için yüksek bas nca dayan kl silindirik depo almak 250 bar bas nca dayan kl olacak depolar, uluslararas ISO 11439, NZ5454 ve ISO standartlar n tafl mal ve SGS, Bureau Veritas, Lloyds gibi ba ms z denetim kurulufllar nca denetlenmelidir. Firma, benzin motorlu araçlar n s k flt r lm fl do al gazla çal flmas n sa layan kit üreticisi firmalarla da temas kurmak Bu kitler de ISO belgeli olacakt r.. SRA L Stage-Services Plus Ltd 14 Baruch Hirsch St., Beni Brak, Israel TEL: +972 (03) FAKS: +972 (03) Fuar, kongre, toplant ve konser gibi etkinliklerde stand, sahne düzenlemeleri yapan firma bu ifllerde kullan lan malzeme ve yedek parça almak Firma ayr ca, bu tür ifl yapan firmalarla ortak giriflimde (joint venture) bulunmak Khalid Ali Al-Kharafi and Bros.Co : PO Box: 2886 Safat Kuwait TEL: FAKS: Firma, kap sistemleri ve aksesuarlar, cephe ve çat kaplamalar, sabitleme elemanlar, cam ve fleffaf ürünler, ay rma duvarlar, yap iskelesi malzemeleri çelik yap malzemeleri ve aksesuarlar, ask tavan sistemleri ve aksesuarlar, duvar ve zemin kaplamalar ile pencere sistemleri ve aksesuarlar almak istiyor Mr. Asim Salah-ud Din Firma, PP-RC plastik borular ve s hhi tesisat malzemeleri almak Al Sager General Trading and Contracting Co. PO Box Safat Kuwait TEL: /12 FAKS: Firma, inflaa ettikleri bir sa l k klini i için çeflitli ölçü ve özelliklerde çelik caml ve rafl dolaplar almak Tekliflerin arz, montaj, uluslararas nakliye, Kuveyt içinde hastane mahalline nakliye, boflaltma, her çeflit iflçi, dan flmanl k, mühendislik, çizim ve dokümantasyon masraflar n içermesi istenmektedir. Ayr ca sahip olunan uluslararas sertifikalar ve uluslararas referanslar ile kataloglar hakk nda da bilgi istenmektedir. Attila Velipaflao lu ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. Talep edilen ürünler ile ilgili detaylar, firma yetkilisinden istenebilece i gibi e- posta adresinden de temin edilebilir PEREGRINEDC Kuwait Free Trade Zone Area B Building 45 Shuwaikh Kuwait TEL: FAKS: Firma, afla daki özelliklere sahip balistik çelik saç levha almak lk etapta 50 adet almay düflünen firma, uygun fiyat teklifi verildi i takdirde siparifl miktar n artt rabilir. 4 feet x 8 feet x 6 mm, AR-500, 4 feet x 8 feet x 6 mm, ML , 4 feet x 8 feet x 8 mm, AR-500, 4 feet x 8 feet x 8 mm, ML , 4 feet x 8 feet x 10mm, AR-500, 4 feet x 8 feet x 10mm, AR-400, DOMINIJUM d.o.o. Bulevar oslobodjenja 299, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) Firma, seramik ve yer döflemecili i ifllerinde kullan lmak üzere alüminyum flerit almak istiyor MTL SISTEM Pancevacka bb, Zrenjanin, Serbia and TEL: +381 (23) Firma, delme, oyma makineleri ile elektrikli motorlar n üretiminde kullan lan plastik-metal ürünler almak INSA Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: Ev ve iflletmelerde kullan lan su sayaçlar üreticisi olan firma, pirinç döküm almak MAJEVICA Matoseva 6, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, portland çimento almak KIPS PODGORICA Neznanih junaka 143, Podgorica TEL: +381 (81) FAKS: +381 (81) Firma, mobilya ba lant parçalar (sap, kulp) almak > Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler EKONOM K FORUM k Nisan 2006

7 flbirli i Teklifleri flbirli i Teklifleri BÜLTEN Soehnle Professional GmbH & Co. KG Wilhelm-Soehnle-Strasse 2 D Murrhardt-GERMANY TEL: +49 (7192) FAKS: +49 (7192) S nai, t bbi ve ticari faaliyetler ile evlerde kullan labilen çok çeflitli terazi sistemleri üreticisi olan firma; özellikle s nai terazi sistemleri konusunda stanbul, zmir, Ankara, Antalya, Trabzon ve Konya illeri için güvenilir distribütörler ar yor. Distribütörlerin, terazi sistemleri konusunda firma içinde ve d flar ya teknik servis verebilecek ekibinin olmas ön kofluldur. Metin Balc ile +49(160) numaral cep telefonundan da Almanca ya da ngilizce temas kurulabilir MakinaTurk Turmstr. 35a Berlin TEL: +49 (30) FAKS: +49 (30) Almanya n n en büyük ikinci el makine ticareti firmalar ndan birisinin Türkiye temsilcisi olan firma, Türkiye den talep oldu u takdirde, her türlü ikinci el makineyi en uygun fiyata temin edebilece ini ve Türkiye ye en uygun koflullarla nakliyat konusunda da yard mc olaca n belirtiyor. Erkan Harmanc ile +49(179) numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. F L P NLER PRINCE OF JAIPUR Unit E, The Fort, Bonifacio Global City, Taguig City, Philippines TEL: +632 (884) 1692 FAKS: +632 (884) 7201 Firma, döner makinesi almak F.S.D TEL: FAKS: Firma, günefl enerjili su s t c lar almak WITEC TEL: FAKS: Firma, a aç kesme ve kontrplak makineleri almak ZHAUNS BUSINESS OPPORTUNITY & ENGINERRING GROUP P O Box 475, CT, 8000 TEL: +27 (21) FAKS: +27 (21) Firma, özel amaçlar için üretilmifl küçük ve orta boy teknolojilere sahip makineler konusunda iflbirli i yapmak MOBIFILL (PTY) LTD P O Box 60985, Cape Town, South Africa TEL: +27 (21) FAKS: +27 (21) Firma, flarap flifleleme tesisi konusunda iflbirli i yapmak NG LTERE Lewis Equipment Ltd TEL: +44 (178) FAKS: +44 (178) Firma, traktör kepçesi (compact tractor buckets) gibi metal ürünler almak SV ÇRE SV ÇRE BÜYÜKELÇ L TEL: +90 (312) / 318 FAKS: +90 (312) sviçre li bir firma olan Imuvair SA, IMUVAIR 501 adl geliflmifl bir hava filtresi için Türkiye de distribütör aramaktad r. En ileri teknolojileri kullanarak kapal ortamlardaki havay kirletici unsurlardan ar nd rarak ve dezenfeksiyon sa layarak mikroplar öldüren ürün ile ilgili bilgiler adresinden elde edilebilir. lgilenen firmalar n, ya da adresinden edinebilecekleri Distribütör Aday Bilgi Formunu doldurarak 17 Nisan 2006 Pazartesi akflam na kadar e-posta yoluyla Sn. Levent Durukan a göndermeleri istenmektedir Al Wazzan Holding Group Supplying Store Co.W.L.L. Al Dajeej PO Box: 1154 Safat Kuwait TEL: ext 535 FAKS: SONY nin Kuveyt temsilcisi olan firma, ürün gam na elektronik ev aletlerini de dahil etmek istiyor ve beyaz eflya üreticileri ile iflbirli ine gitmek Talep Edilen Ürünler: - Gazl Ocaklar ve F r nlar - Önden Yüklemeli Çamafl r Makineleri - No Frost Buzdolaplar National Development Group Co. TEL: FAKS: Firma, inflaat makineleri yedek parçalar, beton pompalar yedek parçalar, beton ve çimento kar flt r c kamyonu yedek parçalar almak Kuwaity Manager United Co. W.I.I. Hawally Al Othman Street After Al Kurd Round Al Rowayeh Bldg. 1st Floor TEL: FAKS: Firma, peynir ve süt ürünleri iflleme makineleri almak FASADA d.o.o. Podunavski partizanski odred 15, Stara Pazova, Serbia, SCG TEL: +381 (22) FAKS: +381 (22) Firma, plaster üretimi için makineler almak INO BACKA Mihajla Pupina 25, Novi Sad, Serbia and TEL: +381 (21) Firma apartmanlar için asansör almak Mr. Zoran Simic TEL: +381 (26) Firma, çelik ve renklendirilmifl metaller için f r n almak PROMETAL Firma, inflaat makineleri satmak LONKONEX Firma, klorin üretiminde ve depolanmas nda kullan lan donan mlar almak ELEKTOMETAL ELECTRONIC D.O.O. milosa Obilica 6, Knjazevac, Serbia and TEL: +381 (19) FAKS: +381 (19) Firma, ocak, s t c ve lamba gibi gaz ile çal flan gereçler almak DOMING D.O.O Vodovodska 164E, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, çelik panel radyatörler, demir döküm kazanlar, radyatör vanalar, gaz konvektörleri, pirinçten ince veya kal n boru ek parçalar, çinko kapl çelik boru ek parçalar gibi kalorifer tesisat bileflenleri almak SUDAN AGRIBUSINESS SUDAN KHARTOUM P.O. BOX: 2229 TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, pülverizatör almak EL-DOMA COMM.&AGRIC. S. C. O. KHARTOUM P.O. BOX: TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, pülverizatör almak UNITED FERTILIZERS AL-AMARAT ST. 15 MOBILA CENTER HOUSE P.O. BOX: TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, tar m makineleri almak > Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve parçalar BIGS Bulevar Vojvode Misica 17, Belgrade, Serbia and TEL: +381 (11) FAKS: +381 (11) Firma, iflyeri ve okul k rtasiye gereçleri ile hediyelik eflyalar almak > Elektriksel makineler, düzenekler, donan mlar ve tüketim malzemeleri AVUSTURYA Avusturya Ticaret Müsteflarl Armada fl Merkezi, Eskiflehir Yolu No: 6, A Blok, Kat: 13, No: 19, Sö ütözü, Nisan 2006 l EKONOM K FORUM 111

8 BÜLTEN flbirli i Teklifleri Ankara TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Bak m gerektirmeyen ve günefl enerjisi ile çal flan bir konuflma elektroni ine sahip olan insan fleklinde bir çöp bidonu gelifltiren Papst Erlebniswelt firmas, Türkiye pazar için ifl orta ar yor. Konuflan çevre adam olarak adland r lan çöp bidonu, önünden geçen yayalara kendisini çöp ile beslemelerini rica etmekte ve ard ndan kibarca teflekkür etmektedir. Bu ürün, çocuklara yönelik e itici etkisinin yan nda, flehir içindeki parklarda ve yeflil alanlarda sürekli rastlanan ve görüntü bozuklu una sebep olan at klar n azalmas na sebep olmaktad r. Bu firma ile temasa geçmek isteyen kurulufllar, flirket bilgilerini K RB/ra referans numaras n belirterek, e- posta ya da faks yoluyla Avusturya Ticaret Müsteflarl na da gönderebilirler MIVEX d.o.o. Radnicka 41, Novi Sad, Serbia and TEL: +381 (21) FAKS: +381 (21) Firma, forkliftler için elektrik motorlar almak istiyor ARSOVIC Kraljevo, Serbia and Firma, ayd nlatma, fl kland rma ürünleri almak > Radyo, televizyon, iletiflim, telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve düzenekler SRA L Moked Enosh International TEL: +972 (9) FAKS: +972 (9) Firma, carephone ad verilen ve acil durumlarda kiflinin bir panik dü mesi ya da kablosuz sensörler yard m yla 24 saat çal flan merkezden yard m istemesini sa layan kiflisel güvenlik ürünlerini satmak > Optik ve hassas ölçüm ayg tlar, saatler, eczac l k ürünleri ve t bbi tüketim malzemeleri Soehnle Professional GmbH & Co. KG Wilhelm-Soehnle-Strasse 2 D Murrhardt-GERMANY TEL: +49 (7192) FAKS: +49 (7192) S nai, t bbi ve ticari faaliyetler ile evlerde kullan labilen çok çeflitli terazi sistemleri üreticisi olan firma; özellikle s nai terazi sistemleri konusunda stanbul, zmir, Ankara, Antalya, Trabzon ve Konya illeri için güvenilir distribütörler ar yor. Distribütörlerin, terazi sistemleri konusunda firma içinde ve d flar ya teknik servis verebilecek ekibinin olmas ön kofluldur. Metin Balc ile +49(160) numaral cep telefonundan da Almanca ya da ngilizce temas kurulabilir PROMEX SARL TEL: FAKS: Firma, hidrofil pamuk-t bbi pamuk almak SV ÇRE SV ÇRE BÜYÜKELÇ L TEL: +90 (312) / 318 FAKS: +90 (312) sviçreli bir firma olan Imuvair SA, IMUVAIR 501 adl geliflmifl bir hava filtresi için Türkiye de distribütör aramaktad r. En ileri teknolojileri kullanarak kapal ortamlardaki havay kirletici unsurlardan ar nd rarak ve dezenfeksiyon sa layarak mikroplar öldüren ürün ile ilgili bilgiler adresinden elde edilebilir. lgilenen firmalar n, ya da adresinden edinebilecekleri Distribütör Aday Bilgi Formunu doldurarak 17 Nisan 2006 Pazartesi akflam na kadar e- posta yoluyla Sn. Levent Durukan a göndermeleri istenmektedir ONIKS COMPANY Zorana Djindjica 27/14, Nis, Serbia and TEL: +381 (18) FAKS: +381 (18) Firma, t bbi gereçler almak SUDAN ORANOS TRADING&INVESTMENT GAD GAREEB BLD, 3RD FLOOR FLAT 23 EL SOQAL-ARABI TEL: +249 (183) FAKS: +249 (183) Firma, medikal ürünleri almak istiyor > Motorlu tafl t, römork ve araç parçalar TECHNOLOGIES & PEOPLE TEL: FAKS: Firma, balast tafl ma vagonu almak MILFIBRE TEL: FAKS: Firma, scooter parçalar ; lastik, buji, kask, akü almak > Mamul ürünler, mobilya, el iflleri, özel amaçl ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri AVUSTURYA b u n - J brand, design & production GmbH Fiecht-Au 32, 6130 Schwaz, Austria TEL: +43 (5242) FAKS: +43 (5242) Her marka ve model cep telefonu, MP3 çalarlar ve ipod lar tafl mak için modaya uygun boyun ask s ve kemer k l flar üreticisi firma, Türkiye de temsilciler ve ithalatç lar ar yor. Ürünlerin patentli oldu u ve silikon aparat yla çeflitli boyutlardaki telefonu asmak için uygun oldu u bildiriliyor. Bu firma ile temasa geçmek isteyen kurulufllar, flirket bilgilerini K RB/ac referans numaras yla e-posta ya da faks yoluyla Avusturya Ticaret Müsteflarl na da gönderebilirler DESCHAMPS S.A. Carrefour de l ASPE, Saint-Raphaël - France TEL: +33 (4) FAKS: +33 (4) Firma, bayrak üreticileri ile iflbirli i yapmak SARL DOLPHIN TEL: FAKS: Firma, ahflap mobilya (rustik) almak Al Sager General Trading and Contracting Co. PO Box Safat Kuwait TEL: /12 FAKS: Firma, infla ettikleri bir sa l k klini i için çeflitli ölçü ve özelliklerde çelik caml ve rafl dolaplar almak Tekliflerin arz, montaj, uluslararas nakliye, Kuveyt içinde hastane mahalline nakliye, boflaltma, her çeflit iflçi, dan flmanl k, mühendislik, çizim ve dokümantasyon masraflar n içermesi istenmektedir. Ayr ca sahip olunan uluslararas sertifikalar ve uluslararas referanslar ile kataloglar hakk nda da bilgi istenmektedir. Attila Velipaflao lu ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. Talep edilen ürünler ile ilgili detaylar, firma yetkilisinden istenebilece i gibi e-posta adresinden de temin edilebilir. PERU SAIM ÖZGÜRLER Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) Firma, temizlik malzemeleri almak Saim Özgürler ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir TIM INTERNATIONAL CO Pregrevica 144, Belgrade-Zemun, Serbia and TEL: +381 (11) Firma günefl flemsiyesi almak SATTEL Rada Koncara 27a, Belgrade, Zemun, Serbia and TEL: +381 (11) Firma oyuncak almak istiyor > nflaat iflleri TECHNO-THERM HAUS GmbH Lappentascher Str.35a, Kirkel 3 TEL: +49 (6841) 8519 FAKS: +49 (6841) 8521 Firma sadece EGE ve KARADEN Z Bölgeleri için tatil evleri üreticileri ile iflbirli i yapmak ingiltere Construction Management & Estates TEL: +44 (121) FAKS: +44 (121) Firma, depo, köprü, karayolu yap m, bak m 112 EKONOM K FORUM k Nisan 2006

9 flbirli i Teklifleri flbirli i Teklifleri BÜLTEN ve y k m gibi inflaat iflleri konusunda iflbirli i ve/veya ortakl k yapmak > Emlakç l k hizmetleri Invest DTD Firma, Novi Sad da yeni yap lm fl bir binay satmak ya da uzun süreli ine kiraya vermek > Bilgisayar ve ilgili hizmetler HOLLANDA EUTILIA N.V. PROFESSOR BARGELAAN CT LEIDEN TEL: +31 (71) FAKS: +31 (71) Firma, kurmufl oldu u portal (www.eutilia.net) arac l yla KOB lere al m, sat m ve iflbirli i alanlar nda destek olmak > Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler Technologie und Unternehmensberatung Heiliger Weg Dortmund TEL: +49 (231) FAKS: +49 (231) Almanya da yaklafl k 10 y ld r hizmet veren hukuk bürosu, hukuk, finans, kredi, teflvik, pazarlama, ifl kurma gibi konularda Türkçe, Almanca, ngilizce, Rusça, ve Frans zca dillerinde dan flmanl k hizmetleri sunmak Firman n Avrupa ve Türkiye deki ifladamlar na kolayl kla ifl ba lant lar kurma hizmeti verebilmek amac yla firma kay tlar n n ücretsiz olarak yap labildi i alt nda bir ifl-platformu bulunmaktad r. Firma, Avrupa ya aç lmak isteyen flirketler ve sundu u reklâm ve pazarlama olanaklar n Türkiye de pazarlamak isteyen flirketlerle temas kurmak H ND STAN CEREN IMPEX PRIVATE LIMITED V-11/42, FIRST FLOOR, DLF PHASE-III NEW DELHI GURGAON INDIA TEL: +91 (124) FAKS: +91 (124) Firma, tüm tekstil ve tekstil aksesuarlar ve ürünleri, otomobil ve traktör parçalar, medikal ürünler, hediyelik eflyalar, bayan çantas (a r motif el ifllemeli), deri ve suni deri, ev tekstili ürünleri, mekanik teknik parçalar, kimyasal ürünler, laboratuar malzemeleri, mobilya aksesuarlar, plastik hammaddeler, oyuncak üretim makineleri gibi konularda Hindistan-Türkiye ticari iliflkileri üzerine dan flmanl k hizmeti vermek SRA L Factor One Consulting & Financial Instruments Ltd. 7 Rival St., Tel Aviv 67778, Israel TEL: +972 (3) FAKS: +972 (3) Muhasebe, vergi planlama, ifl dan flmanl, saymanl k gibi finansal hizmetler veren firma, yabanc gerçek ve tüzel kiflilere srail de temsilcilik hizmetleri vermek SeaGal Non Stop Performance Improvemen 8 Drezner St Suite 30 Tel Aviv 69497, Israel TEL: +972 (3) FAKS: +972 (3) flletme içinde ve d fl nda sinerji yaratmak için, müflteri yönetimi çözümleri üreten firma; ürün ve hizmetlerini sunmak TÜRK YE QMC ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Çukurambar Mahallesi, 467. Sokak No: 5/4 Yasemin Apt. (Arjantin lkö retim Okulu Bitifli i) ANKARA TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Uluslararas geçerlili e sahip sistem kalite güvence de erlendirme, araflt rma ve belgelendirme yetkisine sahip olan firma; ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: 1999 Sa l k ve Güvenlik Yönetim Sistemi, HACCP - ISO G da Güvenli i Yönetim Sistemi vb alanlarda belgelendirme hizmetleri, CE iflareti / TSE / TSEK belgelendirme hizmetleri, dan flmanl k ve e itim hizmetleri sunmak > E itim ve ö retim hizmetleri A.B.D Harvard University - John F. Kennedy School of Government Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Hükümet Akademisi; 9-21 Temmuz 2006 tarihleri aras nda Pazar Ekonomisinde Altyap - INFRASTRUCTURE IN A MARKET ECONOMY: PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS IN A CHANGING WORLD ve 9-28 Temmuz 2006 tarihleri aras nda Kamu Finansman Yönetimi - PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT adl e itim programlar düzenlemifltir. Kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik programlara, adresinden online baflvuru yap labilmektedir. TÜRK YE QMC ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Çukurambar Mahallesi, 467. Sokak No: 5/4 Yasemin Apt. (Arjantin lkö retim Okulu Bitifli i) ANKARA TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Uluslararas geçerlili e sahip sistem kalite güvence de erlendirme, e itim, araflt rma ve belgelendirme yetkisine sahip olan firma; IRCA kay tl ISO 9001: 2000 Denetçi / Bafl Denetçi E itimi (INTERNATIONAL REGISTER of CERTIFIED AUDITORS A17248) düzenliyor. Bu e itim, IRCA gereksinimlerine uygun flekilde, IRCA Denetçi kay t program na kay tl olmak isteyen kiflilerin IRCA e itim gereksinimlerinin karfl lanmas amac yla düzenlenmektedir. ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Standartlar na uygun olarak kurulmufl kalite sisteminin yeterlili ini, uygunlu unu ve etkinli ini saptamak için yap lan kalite sistem tetkiki aflamalar n aç klamak, bu amaca yönelik profesyonel kalite sistem tetkikçisi yetifltirmek, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi çal flmalar na yeni bafllayan kurulufllar n sistem kurma çal flmalar na yard mc olmak amac ile izlenmesi gereken yöntemleri e itim program ile aç klamak ve kat l mc lar uluslararas onayl, Denetçi / Bas Denetçi bilgi ve becerisine ulaflt rmakt r. E itimde baflar l olanlara uluslar aras geçerlili e sahip IRCA onayl ISO 9001: 2000 Denetçi / Bafl Denetçi Sertifikas verilmektedir QMC ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Çukurambar Mahallesi, 467. Sokak No: 5/4 Yasemin Apt. (Arjantin lkö retim Okulu Bitifli i) ANKARA TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Uluslararas geçerlili e sahip sistem kalite güvence de erlendirme, e itim, araflt rma ve belgelendirme yetkisine sahip olan firma; IRCA kay tl ISO 14001: 2004 Çevre Denetçi / Bafl Denetçi E itimi (INTERNATIONAL REGISTER of CERTIFIED AUDITORS A17086) düzenliyor. Bu e itim, IRCA gereksinimlerine uygun flekilde, IRCA Denetçi kay t program na kay tl olmak isteyen kiflilerin IRCA e itim gereksinimlerinin karfl lanmas amac yla düzenlenmektedir. ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak kurulmufl kalite sisteminin yeterlili ini, uygunlu unu ve etkinli ini saptamak için yap lan kalite sistem tetkiki aflamalar n aç klamak, bu amaca yönelik profesyonel kalite sistem tetkikçisi yetifltirmek, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi çal flmalar na yeni bafllayan kurulufllar n sistem kurma çal flmalar na yard mc olmak amac ile izlenmesi gereken yöntemleri e itim program ile aç klamak ve kat l mc lar uluslararas onayl, Denetçi / Bas Denetçi bilgi ve becerisine ulaflt rmakt r. E itimde baflar l olanlara uluslar aras geçerlili e sahip IRCA onayl ISO 14001: 2004 Denetçi / Bafl Denetçi Sertifikas verilmektedir. > Kanalizasyon ve çöp b rakma hizmetleri, sa l k koruma ve çevre hizmetleri AVUSTURYA Avusturya Ticaret Müsteflarl Armada fl Merkezi, Eskiflehir Yolu No: 6, A Blok, Kat: 13, No: 19, Sö ütözü, Ankara TEL: +90 (312) FAKS: +90 (312) Bak m gerektirmeyen ve günefl enerjisi ile çal flan bir konuflma elektroni ine sahip olan insan fleklinde bir çöp bidonu gelifltiren Papst Erlebniswelt firmas, Türkiye pazar için ifl orta ar yor. Konuflan çevre adam olarak adland r lan çöp bidonu, önünden geçen yayalara kendisini çöp ile beslemelerini rica etmekte ve ard ndan kibarca teflekkür etmektedir. Bu ürün, çocuklara yönelik e itici etkisinin yan nda, flehir içindeki parklarda ve yeflil alanlarda sürekli rastlanan ve görüntü bozuklu una sebep olan at klar n azalmas na sebep olmaktad r. Bu firma ile temasa geçmek isteyen kurulufllar, flirket bilgilerini K RB/ra referans numaras n belirterek, e- posta ya da faks yoluyla Avusturya Ticaret Müsteflarl na da gönderebilirler. Nisan 2006 l EKONOM K FORUM 113