FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ"

Transkript

1 24OCAKHAZİRAN

2 FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT YAPISI, 2 a) Yönetim Kurulu, b) Genel Sekreterlik, 4 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI, 5 4. İNSAN KAYNAKLARI, 7 a) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, 2 b) Program Yönetimi Birimi, 2 c) İzleme ve Değerlendirme Birimi, 22 d) Destek Hizmetleri Birimi, 24 e) Yatırım Destek Ofisleri, Yönetim ve İç Kontrol Sistemi, 25 II. AMAÇLAR VE HEDEFLER, 28 A. AJANSIN AMAÇ VE HEDEFLERİ, 28 B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER, 28 III. FAALİYETLERE VE DEĞERLEN, 32 A. MALİ BİLGİLER, 32. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI, TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR, 34 B. PERFORMANS BİLGİLERİ, 34. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ, 34 a) Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri, 34 b) Çalışma Ziyaretleri, Toplantı ve Konferanslar, 35 c) Ajans Organizasyon Yapısının Etkinliğinin Arttırılması, 37 d) İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması, 37 e) Dış Denetim, 37 f) Ajans ın Destek ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması, 37 g) Destek Hizmetlerinin ve Diğer Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması, İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ, 38 a) Medya Takip Aboneliği, 39 b) Röportajlar ve TV Programları, 4 c) Ajans Bülteni, 4 d) 2 Yılı Mali Destek Programları Tanıtım Kitapçığı, 4 e) Basın Toplantıları, 4 3. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ, 4 a) Trakya Bölge Planı nın Hayata Geçirilmesine Yönelik Sürecin İzlenmesi, 4 b) Meriç Nehri Şişirilebilir Lastik Baraj, HES ve Rekreasyon Projesi Kamu Yatırım Önerisinin Geliştirilmesi, 4 c) Örnek Kentsel Tasarım Alanları Oluşturulması: Tunca HES ve Rekreasyon Projesi, 42 d) Öncelikli Sektörlerde Kümelenme Analizi, 42 e) Uluslararası Kümelenme Konferansı, 43 f) Temel Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması, 43 g) Yılları Mali Destek Programları Genel Çerçevesinin Belirlenmesi, 44 h) Trakya Bölgesi İllerinin Yerel Dinamiklerinin Araştırılması, 44 i) Endüstriyel Simbiyoz Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması, 45 j) Enerji Verimliliği Eğitimi, PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME FAALİYETLERİ, 45 a) Destek Programları, 45 () 23/24 Yılı Proje Teklif Çağrısı, 46 (2) 23 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, 5 b) Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri, 52 c) Teknik Yardım Masası, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI, 54 a) Proje İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri, YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ, 57 a) İllerin Yatırım ve Tanıtım Stratejisinin Belirlenmesi, 57 b) İl Merkezlerinde ve İlçelerinde Tespit Edilmiş Olan Tescilli Kültür Varlıklarının ve Değerlendirilebilecek Durumda Olan Potansiyellerin Turizme ve İl Ekonomisine Kazandırılması İçin İl Paydaşları İle Ortak Çalışmaların Yürütülmesi, 58 c) İlin Yatırım Ortamının İyileştirilmesine ve Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler, 58 d) Teşvik Sistemine Yönelik Çalışmalar, 62 e) Ruhsat ve İzin İşlemleri, 64 f) İlin Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmalarından Faydalanma Oranının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler, 64 g) Bölgedeki Paydaşlara Teknik yardım Sağlanması, 65 h) Paydaşlara Yönelik Olarak Düzenlenen Eğitimler, 7 TABLOLAR Tablo Sarf Malzeme Listesi, 7 Tablo 2 Personelin Birimlere Göre Dağılımı (kişi), 2 Tablo 3 24 Yılı Bütçe Gelir Tahminleri ve İlk 6 Ay Gerçekleşme Oranları, 32 Tablo 4 24 Yılı Bütçe Giderleri ve İlk 6 Ay Gerçekleşme Oranları, 33 Tablo 5 23/24 Yılı Proje Teklif Çağrısı Ön İnceleme Sonuçları, 47 Tablo 6 Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri, 52 Tablo 7 Teknik Yardım Masası Randevu Bilgileri, 53 Tablo 8 23/24 Mali Destek Programı Kapsamındaki Projelerin Güncel Durumu, 56 Tablo 9 22/23 Mali Destek Programı İzleme ve Raporlama, 56 Tablo TemmuzAralık 23 Dönemi Yatırımları İle İlgili YDO Tarafından Çalışmalar, 62 Tablo Teşvik Sistemi Çalışmaları, 63 Tablo 2 Yatırım, Danışmanlık, Rehberlik Faaliyetleri, 66 Tablo 3 Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, 7 ŞEKİLLER Şekil Organizasyon Şeması, Şekil 2 Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (%), 6 Şekil 3 Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (%), 7 Şekil 4 Personelin Tecrübe Süresine Göre Dağılımı, 7 Şekil 5 Personelin Uzmanlık Alanlarına Göre Dağılımı (kişi), 8 Şekil 6 İl Bazında Başvuru Sayıları, 46 Şekil 7 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, 48 Şekil 8 SosyoEkonomik Kalkınma Mali Destek Programı, 47 Şekil 9 Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı, 48 Şekil SosyoEkonomik Kalkınma Mali Destek Programı, 49 Şekil İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, 49 Şekil 2 Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı, 5 Şekil 3 Doğrudan Faaliyet Desteği İl Bazında Başvuru Dağılımı, 52 Şekil 4 Ocak Ayı DFD İl Bazında Başarılı Proje Sayısı, 53 Şekil 5 Ocak Ayı DFD İl Bazında Destek Tutarları, 53 Şekil 6 23 yılı DFD Toplam Destek Miktarı, 54 2 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 3

4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Trakya Kalkınma Ajansı, kurulduğu ilk günden bu yana bölgemizin kalkınması ve gelişmesi, bölgem izdeki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve yeni yatırımların çekilmesi amacıyla yürüttüğü çalışma lara aynı hız ve heyecanla devam etmektedir. Trakya Kalkınma Ajansı, kurulduğu ilk günden bu yana bölgemizin kalkınması ve gelişmesi, bölgemizdeki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve yeni yatırımların çekilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara aynı hız ve heyecanla devam etmektedir. Ajans çalışanları, yaptıkları tüm faaliyetlerde katılımcılık, uzmanlık ve bilimsellik ilkeleri çerçevesinde özveri ile çalışmaktadır. Ajansın ilerleyen süreçte de kendine biçilen rol çerçevesinde, başarılarını arttırarak ilerlemesi ve insanımıza katkı sağlaması ve Trakya nın daha yaşanabilir bir yer olması için emek harcaması en büyük arzumuzdur. Trakya Kalkınma Ajansı, 24 Yılı Ara Faaliyet Raporunda ilk 6 ay içerisinde ne tür çalışmalar gerçekleştirdiğini detaylı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren Ajans bu dönem içerisinde yeni binasına taşınması ile birlikte daha rahat bir çalışma ortamına kavuşmuş ve çalışmalarına hız vermiştir. Ajans, 24 yılında da projelere sağladığı destekle bölgesel kalkınmanın doğru adresi olmaya devam etmiştir. Geçmiş yıllarda devam eden proje uygulamaları ve hale hazırda devreye giren yeni programlarla birlikte, onlarca projeye destek olan Ajans, 25 yılında da desteklerine devam etmek üzere yeni çağrı hazırlıklarını sürdürmektedir. Kabul edilen projelerin bürokratik süreçlerinin takibi, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi de ajansın kontrolünde devam eden diğer çalışmalardır. Ajansın temel faaliyet alanlarından bir diğeri de bölgeye yatırımcı çekmektir. Bu amaçla 24 yılında da bölgenin yatırım olanaklarının tespiti, belli başlık sektörlere dönük fizibilite çalışmaları, tanıtım ve reklam faaliyetleri ve yatırımcı ağırlamaları yatırım destek ofisleri vasıtasıyla devam etmiştir. Ayrıca İl Yatırım Komiteleri de bu dönem içerisinde faaliyete geçirilerek yatırımlar için Bölgesel bir koordinasyon ağı kurulmuştur. Süreç içinde emeği geçen tüm çalışanlara ve ajansın faaliyetlerine destek veren paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hasan DURUER Edirne Valisi 4 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 5

5 Ajansımızın bu dönemde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Bölgemizin daha güzel bir geleceğe doğru taşınmasında işbirliğimizin devam etmesini diliyorum. Trakya Kalkınma Ajansı Yüksek katma değerli üretim yapısıyla doğal ve kültürel değerlerini koruyarak gelişen, işbirliği ve yenilik kültürünün egemen olduğu, yaşam ve refah seviyesi yüksek Trakya vizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla Bölgede paydaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmalarını artan bir hızla sürdürmektedir. Ajans bir yandan Bölgedeki kurumların kapasitesini artırma amaçlı sunmuş olduğu eğitim ve danışmanlık desteğinin yanısıra Bölgede turizmin geliştirilmesi, çevrenin korunması, KOBİ lerin rekabet gücünün artırılması, sivil toplum kuruluşlarının ve dolayısıyla sosyoekonomik yaşamın geliştirilmesi amacıyla çok sayıda projeye destek vermektedir. Ajansın Bölgede görünürlüğünü ve tanıtımının da sağlanmasında önemli yeri olan maddi desteklerin yanında Bölgeye önemli kamu yatırımlarının çekilmesine yönelik Meriç Nehri üzerinde bir rekreasyon alanı oluşturulması önerisi Bölgedeki kuruluşlar tarafından dikkate alınarak çalışmalarına başlanmıştır. Süt ve süt ürünleri sektörlerinde yapılan kümelenme analizi çalışmaları ve düzenlenecek Uluslar arası Kümelenme Konferansı, ile ilgili hazırlıklar Bölgedeki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ve yatırımcı çekmeye yönelik faaliyetler bu dönemde özellikle göze çarpmaktadır. Ajansımızın bu dönemde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Bölgemizin daha güzel bir geleceğe doğru taşınmasında işbirliğimizin devam etmesini diliyorum. Mahmut ŞAHİN Genel Sekreter 6 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 7

6 . GENEL BİLGİLER I. GENEL BİLGİLER 8 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 9

7 . GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Trakya Kalkınma Ajansı; 25 Temmuz 29 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/5236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görev ve yetkiler dâhilinde gerçekleştirmektedir. Ajansımız, tüm proje ve faaliyetlerini kanun ile belirlenen görevleri çerçevesinde katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. A. MİSYON VE VİZYON uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına bildirmek, Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin Bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. C. AJANSA LER Bina bünyesinde Ajans içinde hizmet veren birimlerin kullandığı toplam ofis, kişilik bir konferans salonu, 5 toplantı odası ve 3 görüşme odası bulunmaktadır. Misyon: Yerel potansiyeli harekete geçirerek Trakya Bölgesi ni dünya ile rekabet eden bir cazibe merkezi haline getirme yolunda koordinatör bir Ajans. Vizyon: Küresel rekabette kalkınmanın öncüsü bir Ajans olmak. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kanun un beşinci maddesinde tanımlanan görev ve yetkiler dâhilinde Ajansımızın yetki, görev ve sorumlulukları: Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak; başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek,. FİZİKSEL YAPI Trakya Kalkınma Ajansı 2 Mayıs 24 tarihi itibari ile kiralama yoluyla temin edilen Hürriyet Mahallesi Karides Sokak Dinçgül Özçakı İş Merkezi No: de bulunan yeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni hizmet binası 4 metrekare kapalı, 2 metrekare açık alan olmak üzere toplam 6 metrekarelik bir kullanım alanına sahiptir. Bina bünyesinde 2 depo, sistem odası, 2 arşiv, mescit, kütüphane ve 8 tuvalet bulunmaktadır. Bina 24 saat yüksek çözünürlüklü kameralar ile izlenmekte ve alarm sistemi ile korunmaktadır. Her katın giriş kapısı kart veya parmak iziyle açılabilen donanıma sahiptir. Ayrıca çatı katında binanın üç cephesine de hakim olan 2 metrekarelik bir seyir terası bulunmaktadır. Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

8 YÖNETİM KURULU Kalkınma Kurulu Şekil Organizasyon Şeması Genel Sekreterlik GENEL BİLGİLER Edirne Yatırım Destek Ofisi, faaliyetlerini Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Binası içerisinde 2 adet ofis odasında, Kırklareli Yatırım Destek Ofisi ise Karakaş Mah. Zincirlikuyu Cad. Ferah Apt. No: 6 adresinde yer alan kiralık ofiste sürdürmektedirler. Edirne Yatırım Destek Ofisi hizmet binası olarak kullanılmak üzere Edirne Merkez Ali Paşa Mahallesi Küçük Pazar mevkiinde bulunan tarihi bina satın alınmış olup binanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelendirmeleri ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Kırklareli Yatırım Destek Ofisi hizmet binası olarak kullanılmak üzere Kırklareli Merkez ilçesi Camikebir Mahallesi Yayla Meydanı Umurbey Sokakta bulunan tarihi bir bina alınmış olup söz konusu binanın projelendirilmesi ve restorasyonuna ilişkin çalışmalara başlanmış ve süreç devam etmektedir. Restorasyon çalışmaları sonrasında binanın hizmete açılması planlanmaktadır. 2. TEŞKİLAT YAPISI 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 7 nci maddesine göre Trakya Kalkınma Ajansı nın teşkilat yapısı Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik ten oluşmaktadır. Aynı Kanun un ilgili maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danışma organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. Ajans ın bölge illerindeki Yatırım Destek Ofisleri 2 yılı sonuna doğru faaliyete geçmiş olup Ajans 2 yılından beri Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetimi Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi ve Destek Hizmetleri Birimi adlı 4 merkezi çalışma birimi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Hukuk Müşavirliği Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İç denetçi a) Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Yönetim Kurulu birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İzleme ve Değerlendirme Birimi Yönetici Asistanı Destek Hizmetleri Birimi Evrak ve Arşiv Halkla İlişkiler Muh. ve Finans Yatırım Destek Ofisleri Edirne YDO Kırklareli YDO Tekirdağ YDO Ajansa ait bir adet Opel marka makam aracı ve birer tanesi Edirne ve Kırklareli Yatırım Destek Ofislerinde kullanılan toplam dört adet Renault marka hizmet aracı ile doğrudan temin usulü ile kiralanan Fiat marka bir hizmet aracı bulunmaktadır. Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin valileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı ve diğer illerin belediye başkanları, Edirne ve Kırklareli il genel meclisi başkanları ile illerin ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşmaktadır. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Satın Alma 2 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 3

9 GENEL BİLGİLER Ajansı, Yönetim Kurulu başkanı temsil eder. Yönetim Kurulunun başkanı validir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer sayılı Kanun un uncu maddesi dördüncü fıkrası uyarınca Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Yılı Temmuz ayından 23 Yılı Temmuz ayına kadar Tekirdağ Valisi Sayın Ali YERLİKAYA yürütmüş olup; 23 yılı Temmuz ayından 24 yılı Temmuz ayına kadar ise bu görev Edirne Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından yürütülmüştür. 24 yılı Temmuz ayından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanlığı alfabetik sıra uygulaması çerçevesinde Kırklareli Valisi Sayın Mustafa YAMAN tarafından yürütülecektir sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un inci maddesinde Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir: Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak, Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek, Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak, Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığına göndermek, Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek, Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak, Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek, Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek, Genel Sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak, Genel Sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak, Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek, Gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Genel Sekretere devretmek. b) Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreterliğe bağlı mevcut birimler: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Destek Hizmetleri Birimi Edirne Yatırım Destek Ofisi Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 4 üncü maddesinde Genel Sekreter in görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir: Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek, Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek, Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek, Personelin işe alınması ve işine son verilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek, Ajans Genel Sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurtdışı temaslarda bulunmak, Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek, Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmek amacı ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanmaktadır. Ajans, inşaatı tamamlanan Merkez Hizmet Binası na 4 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 5

10 GENEL BİLGİLER Tablo Sarf Malzeme Listesi geçtikten sonra Gigabit teknolojisine sahip akıllı kablo dağıtıcı ve güçlü kablosuz dağıtıcılardan oluşan 5 adet merkezi bağlantı noktalı kurum içi iletişim yapısı kurulmuş, sunucu sistemi, sunum cihazları, kesintisiz güç kaynakları, ip telefon, renkli fotokopi ve çok fonksiyonlu siyah beyaz yazıcı temini ve hızlı internet altyapısı oluşturulması gibi ihtiyaçlar sağlanmıştır. Elektronik cihazların güç iletişimi doğal afet yönetmeliğine göre tasarlarmış ve uygulamaya alınmıştır. İş akışının sürekliliğini sağlamak, siber saldırı veya herhangi bir nedenle akışın kesintiye uğramasını engellemek amacıyla bilgi teknolojileri sürekli güncel tutulmakta ve gerekli yenilemeler yapılmaktadır. Sistem odasında sunucular için en uygun çalışma ortamı (ısı / nem durumu) kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ajansın web siteleri ve yayınlarında ve içeriklerinde yazılım teknolojisinin gereklerine uygun köklü değişiklikler sağlanmış, sosyal medya bağlantıları ile etkin bir şekilde güçlendirilmiştir. Sosyal medya paylaşımları aylık erişimleri %2 oranında artış göstermekte ve artmaya devam etmektedir. İnternet sayfasında haberler, duyurular ve sosyal medya bilgilendirmeleri sürekli ve anlık olarak güncellenmekte ve aktif duruma getirilen paydaş yönetim sistemi (CRM) vasıtasıyla aylık 8 + adet kişiye eposta haber bülteni gönderimi yapılmakta ve aylık haber bülteni eriştirilen kişi sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Ajansın internet erişimi adet Mbps Upload & Download hızında limitsiz Metro Internet paketi ve fiber optik bağlantı alt yapısıyla Fortigate bütünleşik koruma cihazı kontrolünde akıllı kablolu, kablosuz dağıtıcılar üzerinden sağlanmaktadır. Ajansın ve yatırım destek ofislerinin eposta hizmetleri sistem odasında barındırılan HP DL38 G7 Sunucu üzerinde, Windows Server 28 sanallaştırma teknolojisi HyperV kullanılarak Exchange Server 2 ile sağlanmaktadır. Bilgi güvenliği ve yedekleme altyapısı için HP DL38 G7 Server a bağlı 7.2 TB disk alanına sahip, 8 GBps bağlantı hızı olan, Raid 5 data güvenliği yapılandırması olan Fiber Channel Storage ve HP DL 38 PG8 back up domain controller sunucusu kullanılmıştır. Yerel ağ da bilgi ve belge paylaşımı için 4TB Network Attached Storage ve adet Dell marka 4 çekirdekli IP telefon iletişim sunucusu kullanılmıştır. Kurum içerisindeki tüm bilgisayarlar kurulan etki alanına dâhil edilmiş, uzak noktalardaki (Edirne, Kırklareli) ile sürekli irtibat için Exchange Server üzerinde Outlook Web Access ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) güvenli erişimi oluşturulmuş ve sertifikalandırılmıştır. Uzak nokta şubeler ile belge paylaşımı için NAS üzerinde FTP yapılandırılmıştır. Tüm sunucu ve istemci bilgisayarlar Kaspersky Work Space Security Antivirüs ile korunmaktadır. Ajans hizmet binasının güvenliği düzenli olarak kayıt işlevi gerçekleştiren Ajans içi ve dışında olmak üzere dijital hd IP kameralarla ve kapı açılışları harekete duyarlı alarm ve parmak izi / personel kart mesai takip okuyucularla sağlanmaktadır. Kurum dış iletişimi IP telefon üzerinden internet aracılığıyla, Yatırım Destek Ofisleri iletişimi (Edirne) dahili dijital santrale bağlı IP telefonlarla sağlanmaktadır. Cihaz Dizüstü Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar Domain sunucu Exchange Sunucu (HyperV) Web Sunucu (HyperV) MySQL Data Sunucu (HyperV) Güç Kaynağı Ip İletişim Sunucusu (Internet Tel.) Çok Fonk. Renkli Lazer Yazıcı Renkli Lazer Yazıcı Lazerjet Yazıcı Çok Fonksiyonlu Lazer (Siyah) Yazıcı Yedek Sunucu Faks Makinesi Projeksiyon Cihazı LCD Televizyon IP Güvenlik Kamerası Cep Telefonu IP Telefon IP Telefon Analog Geçiş Santrali Fotoğraf Makinesi Hızlı Doküman Tarayıcı Akıllı Ağ Dağıtıcı Güvenlik Duvarı ve Raporlayıcı Kablosuz Ağ Dağıtıcı Dokunmatik Bilgisayar ( KIOSK) Parmak İzi/Kart Okuyucu (Mesai Takip) Otomatik Kapı Açıcı Adet İNSAN KAYNAKLARI Ajansımızda personel istihdamı 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde her yıl Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme ile belirlenen İnsan Kaynakları politikasına göre yapılmakta olup Ajans personel kadrosu 24 yılı haziran ayı itibari ile genel sekreter, 35 uzman, 7 destek personelinden oluşmaktadır. Ajansta farklı alanlardan 42 kişi uzman ve destek personeli olarak istihdam edilmiştir. Personel seçiminde tecrübeli ve daha az tecrübeli kişilerin harmonisi sağlanmıştır. Kamu kesiminde deneyim kazanmış kişilerin yanı sıra özel sektör deneyimine sahip kişiler de Ajans bünyesinde bulunmaktadır. Ajans personelinin %7 i 5 yıl ve üzerinde tecrübeye sahipken, personelin %3 i yüksek lisans derecesine sahiptir. Yüksek lisans derecesine sahip personelin 6 tanesi doktora çalışmalarını halen sürdürmektedir. 8 personelimiz ise yüksek lisans eğitimine halen devam etmektedir. Bu da Ajansın eğitime ve kişisel gelişime verdiği önemi göstermektedir. Ajans personelinin 9 u ikinci yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Ajans ta İngilizcenin yanı sıra Almanca, Bulgarca, İspanyolca, Çince ve Rusça dilleri de konuşulmaktadır. 6 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 7

11 GENEL BİLGİLER Bayan Personel; 5; 36% Erkek Personel; 27; 64% Lisans Mezunu Personel 29,69 % Yüksek Lisans Mezunu 3,3 % Şekil 2 Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (%) Şekil 3 Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (%) Bilgisayar Programcılığı Ekonomi Elektrik Elektronik Endüstri Mühendisliği Gıda Mühendisliği Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hukuk İktisat İnşaat Mühendisliği İstatistik İşletme İşletme Mühendisi Kamu Yönetimi Kimya Mühendisliği Maliye MAtematik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Müh. Mimarlık Muhasebe ve Finansman Su Ürünleri Mühendisliği Şehir ve Bölge Planlama Tekstil Mühendisliği Ticaret Ekonomisi Uluslar Arası İlişkiler Ziraat Fakültesi Şekil 5 Personelin Uzmanlık Alanlarına Göre Dağılımı (kişi) Yıl 3 Yıl 35 Yıl 5 Yıl Yıl + Şekil 4 Personelin Tecrübe Süresine Göre Dağılımı 8 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 9

12 GENEL BİLGİLER Tablo 2 Personelin Birimlere Göre Dağılımı (kişi) Genel Sekreterlik PPKB PYB İDB Destek hizmetleri Tekirdağ YDO Edirne YDO Kırklarlei YDO Hukuk İşleri İç Denetçi Toplam a) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi GS / Birim Başkanı Koordinatör Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB), Ajansın, Bölgenin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik yapacağı plan, program ve stratejilerinin belirlenmesi başta olmak üzere mali ve teknik destek programlarının genel çerçevesinin oluşturulmasından sorumludur. Birim faaliyetleri: Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesinin hazırlanmasını koordine ederek konsolide edilmesini sağlamak, 9 İç Denetçi Uzman Destek Hizmetleri 7 Toplam Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin çalışma yapmak, Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak, Yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlamak,»» Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Ulusal Kalkınma Planına uyumlu olarak paydaşların katılımı ile Trakya Bölge Planı nı hazırlamak, Trakya Bölgesi vizyonunun, kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için gerekli çalışmalar yapmak, Bölge Planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturup zamanlaması ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak, Bölge ile ilgili verileri toplamak, veri tabanları oluşturmak ve güncellemek, Ajansın altı aylık ara faaliyet raporları ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak, Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak, Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen, bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projelere katkı sağlamak, Ajansın ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımı ve tanıtımının gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak, Ajansın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesinde koordinasyonu sağlamak, Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespiti, planlaması ve koordinasyonunu yapmak. b) Program Yönetimi Birimi Program Yönetim Birimi (PYB), Ajans tarafından uygulanan mali ve teknik destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. Program Yönetim Birimi görev ve yetkileri: Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek, Destek programları kapsamında kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, Potansiyel hibe yararlanıcılarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak; doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak, Teklif çağrısı ilanına ilişkin tanıtım materyallerini hazırlamak (broşür, afiş, gazete ilanı vb.), Proje teklif çağrısını kamuoyuna duyurmak, konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak, Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirmek, Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde 2 Faaliyet Raporu, Ocak Haziran 24, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 2

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2015 YILI 6 AYLIK AJANS FAALİYET RAPORU TEMMUZ, 2015 Sayfa 1 / 67 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kurulduğu ilk günden bu yana sürdürülebilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu İçindekiler I GENEL BİLGİLER... 7 A) Vizyon ve Misyon... 7 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 9 1. Fiziksel Yapı... 9 2. Teşkilat Yapısı...

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2011 BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2011 4 Dünyada rekabetçi ve küresel güç olarak karşımıza çıkan ülkelere baktığımızda,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK 2 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik farklarının

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2012 mali- YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER T.C. TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 6 KISALTMALAR... 7 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1.

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 / 72 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 ŞEKİLLER... 4 KISALTMALAR... 5 SUNUŞ... 6 A. GENEL BİLGİLER... 8 A.1. Misyon ve Vizyon... 8 A.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Karacada Kalk nma Ajans. Diyarbak r Yat r m Destek O si. anl urfa Yat r m Destek O si. Gra k Tasar m & Bask

Karacada Kalk nma Ajans. Diyarbak r Yat r m Destek O si. anl urfa Yat r m Destek O si. Gra k Tasar m & Bask Karacada Kalk nma Ajans Adres: anl urfa Yolu 1. Km Kaynartepe Mahallesi No:15 Ba lar / Diyarbak r Telefon: 0 (412) 237 12 16-17 Faks: 0 (412) 237 12 14 E-posta: info@karacadag.org.tr nternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

Abdurrahman Antakyalı. 2014 Faaliyet Raporu

Abdurrahman Antakyalı. 2014 Faaliyet Raporu T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 Faaliyet Raporu Abdurrahman Antakyalı 2014 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan - 2015 4 2014 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANININ

Detaylı