GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU"

Transkript

1 GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek Hedefleri

3 Bölgesel Kalkınma Ajansları İlk Bölgesel Kalkınma Ajansı ABD de 1933 yılında kurulan Tennesse Valley Authority dir. Avrupa da II. Dünya Savaşı sonrası kalkınma problemlerini çözmek için kurulmaya başlanmıştır sonrası Kalkınma Ajanslarının sayıları, faaliyet alanları ve yetkinlikleri hızla artmıştır yılında Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) kurulmuş olup, birliğin 25 ülkede 150 den fazla üyesi bulunmaktadır. Bugün oldukça yaygınlaşmış olan Bölgesel Kalkınma Ajansları birçok ülkede farklı yapı ve statüdedirler.

4 Kalkınma Ajanslarının Yasal Dayanağı Ülkemizde Bölgesel Kalkınma Ajansları, 08 Şubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur.

5 Kalkınma Ajansları Ülkemizde ajansların kurulumu aşamasında bölgelerin belirlenmesinde DPT ve TÜİK işbirliğince 2002 yılında oluşturulan Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri temel alınmıştır.

6 Türkiye Düzey 2 Bölgeleri

7 Kalkınma Ajansları Nedir?

8 Kalkınma Ajansı Ne Yapar? Sürekli ve dengeli ekonomik /sosyal kalkınmaya yönelik stratejiler belirlenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara destek olunması, Girişimciliğin teşvik edilmesi, Bölgeye ulusal ve uluslararası yatırımların çekilmesi, Dış pazarlarda rekabet edebilirlik düzeyinin artırılması, İnovasyon ve teknoloji transferlerinin desteklenmesi, Kümelenme ve ağ oluşumunun desteklenmesi gibi faaliyetlerde bulunur.

9 Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sırası DENİZLİ AYDIN MUĞLA

10 Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) Kuruluşu Güney Ege Kalkınma Ajansı, tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, tarihinde Genel Sekreter ataması gerçekleştirilmiş, tarihinden itibaren 15 uzman ve 3 destek personeli ile faaliyetlerine başlamıştır.

11 Ajans Teşkilatı KALKINMA KURULU (DANIŞMA ORGANI) TAVSİYE, İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYET VE DENETİM RAPORLARI YÖNETİM KURULU (KARAR ORGANI) GENEL SEKRETERLİK (İCRA ORGANI)

12 Kalkınma Kurulu Ajansın danışma organıdır. GEKA Kalkınma Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından seçilen 100 temsilciden oluşmaktadır. Kurul Başkanı nın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanmaktadır.

13 Yönetim Kurulu Ajansın karar organıdır. Kamu kesimi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşur: Aydın, Denizli, Muğla İlleri Valileri, Aydın, Denizli, Muğla İl Genel Meclisi Başkanları, Aydın, Denizli, Muğla İlleri Belediye Başkanları, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları olmak üzere toplam 12 üyesi mevcuttur.

14 Genel Sekreterlik e Bağlı Birimler

15 Yatırım Destek Ofisleri Yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek Başvuruları kabul ve takip etmek Ön inceleme yapmak ve sonucunu başvuru sahibine bildirmek Kabul edilen başvuruların gerekli takip işlemlerini yapmak

16 Ajans Gelirleri

17 Ajans Giderleri

18 GEKA nın Devam Eden Çalışmaları Kurumsal yapılanma ve kurumsal kimlik çalışmaları, Ajans tanıtımı ve işbirliği geliştirme çalışmaları, Bölgesel Plan hazırlığı, Paydaş Analizinin oluşturulması, Hibe programı sürecine ilişkin çalışmalar, Yatırımcılara yönelik çalışmalar.

19 GEKA Proje Destekleri Güney Ege Kalkınma Ajansı, hazırlanmakta olan Bölgesel Gelişme Planı nda yer alacak temel amaçlar çerçevesinde, çeşitli projelere hibe sağlayarak yerel ekonomik çalışmalara destek olacaktır. Bu amaçla Ajans bütçesinden ayrılan pay yaklaşık 20 Milyon TL

20 GEKA Tarafından Sağlanabilecek Destekler

21 Teknik Destek Türleri

22 Kimler Yararlanabilir? Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece; Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri Üniversiteler,meslek okulları, araştırma enstitüleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları yararlanabilir.

23 Teknik Desteğin Uygulanması Ajans, ikişer aylık dönemler halinde teknik destek başvurularını alır. Teknik destek başvuruları on gün içerisinde değerlendirilir. Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır.

24 Mali Destek Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayan, Bölgenin kırsal ve yerel kalkınma kapasitesini geliştiren, İş ve yatırım imkanlarını tanıtan ve geliştiren, Yönetim,üretim,tanıtım,pazarlama,finansm an,örgütlenme ve işgücü eğitimini destekleyen

25 Mali Destek Proje Teklif Çağrısı Belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Aynı takvim yılı için yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında ; bir başvuru sahibi, ajansa tek başına en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ajans bunlardan en fazla 2 tanesine mali destek sağlayabilir.

26 Proje Destekleme Süreci

27 Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Amaçlar ve Öncelik Alanları Uygunluk Kriterleri: Uygun başvuru sahipleri: Başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlar Uygun projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler Uygun maliyetler: Destekten karşılanabilecek maliyetler Bütçe Limitleri Başvuru Şekli Son Başvuru Tarihi Sunulacak belgeler Nereye ve nasıl sunulacak Değerlendirme Kriterleri Başvuru Rehberinin İçeriği

28 Proje Değerlendirme Süreci Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme Ajans Uzmanları 1İdari Kontrol 1Bağımsız Değerlendiriciler 2Uygunluk Kontrolü 2Değerlendirme komitesi 3Genel Sekreter 4Yönetim Kurulu Onay

29 Mali Destek Doğrudan Faaliyet Desteği ile Desteklenebilecek Alanlar Kalkınma ve rekabet gücü açısından fırsatlardan yararlanmasına Tehdit ve risklerin önlenmesine Araştırma ve planlama çalışmalarına Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine Kimler Yararlanabilir? Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler ve Kooperatifler

30 Mali Destek Güdümlü Proje Desteği: Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgenin rekabet edebilirliğini güçlendirmek ve bölgedeki iş ortamını iyileştirmek açısından önem taşıyan projelere ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonunu üstlenmesidir. FİKRİN VE GENEL ÇERÇEVENİN OLUŞTURULMASI AJANS TARAFINDAN YAPILACAKTIR!!

31 Mali Destek Faiz Desteği Nedir ve Kimler Yararlanabilir? Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin uygun nitelikteki projeleri için ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

32 Mali Destek Faizsiz Kredi Desteği Nedir ve Kimler Yararlanabilir? Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin uygun nitelikteki projeleri için ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Ajansa faiz ödemeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

33 Gelecek Dönem Hedeflerimiz Bölgesel Gelişme Planı Sektörel dağılımın ve ihtiyaçların analizi Proje yazma kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler Hibe programlarının uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi Yatırım destekleme faaliyetleri Bölgenin ve Ajansın tanıtımına yönelik faaliyetler İnovasyon ve kümelenme çalışmaları

34 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler BERABERCE BAŞARILI ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRMEK DİLEĞİYLE

35 EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi DENİZLİ Tel: Faks:

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi 1. Proje Başvurulara İlişkin Genel Bilgi Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak-Haziran 2015 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel düzeydeki destekleyici rolü ve yerel potansiyeli harekete

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 SUNUŞ Çukurova Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2006 yılından beri Çukurova Bölgesinin

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI

TEKNİK DESTEK PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2010 YILI KASIM-ARALIK DÖNEMİ BAŞVURU REHBERİ REFERANS NO TRC3-10-01-TD SON BAŞVURU TARİHİ 31/12/2010 Saati: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2011 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının sağlayacağı

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.02.2006. Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.02.2006. Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 16.02.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye Hazırlayan: Nazlı MAÇ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE

Detaylı

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ 1. GİRİŞ Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı