2014 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 FAALİYET RAPORU

2 1 Çarklar dönüyor, hayat devam ediyor Bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak etki oluşturmak için kullanılan çarklar ve dişliler planlanan işin yapılmasını ve hedefe ulaşılmasını sağlıyor. Çarklar döndükçe işler yürüyor, hayat devam ediyor. Eximbank verdiği hizmetlerle çarkların kurulmasına, gelişmesine katkıda bulunuyor. İhracata, ekonomiye, istihdama ve topluma katkı sağlarken ekonomik büyüme ve gelişmeyi destekliyor. 1. SUNUŞ 2 YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ 4 KURUMSAL PROFİL 5 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 6 FAALİYET GÖSTERGELERİ 7 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 12 TARİHSEL GELİŞİM 18 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 20 SERMAYE YAPISI 20 İHRACAT SEKTÖRÜ İLE İLİŞKİLER 21 TÜRK EXIMBANK IN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KONUMU 22 TÜRK EXIMBANK IN 2014 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 26 KREDİLER 30 ULUSLARARASI KREDİ PROGRAMLARI 33 RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 38 KREDİ SİGORTASI 38 FİNANSMAN VE HAZİNE 44 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 46 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 48 TÜRK EXIMBANK IN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM HEDEF VE FAALİYETLERİ 50 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM HEDEFLER 50 ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER TÜRK EXIMBANK TA YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 54 YÖNETİM VE DENETİM KURULU 56 GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE İÇ SİSTEMLER BİRİM YÖNETİCİLERİ 58 TÜRK EXIMBANK TA RİSK YÖNETİMİ VE BANKA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KOMİTELER 61 ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU 63 ORGANİZASYONEL FAALİYETLER 68 İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI FİNANSAL BİLGİLER İLE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 70 TÜRK EXIMBANK IN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE İLİŞKİLERİ 72 TÜRK EXIMBANK IN DESTEK HİZMETİ ALDIĞI FAALİYET KONULARI 72 DENETİM KOMİTESİ NİN TÜRK EXIMBANK TA İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 YILI FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER 73 MALİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 76 RİSK TÜRLERİ İTİBARIYLA RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI 77 TÜRK EXIMBANK A DERECELENDİRME KURULUŞLARINCA VERİLEN KREDİ NOTLARI (RATING) DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL GÖSTERGELER FINANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 86

3 3 BÖLÜM 1 Sunuş Türk Eximbank 2014 yılında da ihracatçıyı koruyarak etkinliğini artıran, bankacılık sektörünün en önemli dişlisi olmaya devam etmiştir. NET DÖNEM KARI %74

4 4 5 Uygunluk Görüşü Kurumsal Profil Türk Eximbank bugün gelişmiş ülkelerle aynı sistemleri ihracatçıların hizmetine sunmaktadır. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), Türkiye nin Tek Resmi İhracat Finansman Kuruluşudur. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu na: Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Banka nın 11 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolarıyla uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 397 nci maddesine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. A member of KPMG International Cooperative Alper Güvenç, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 31 Mart 2015 İstanbul, Türkiye Şirketi nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankanın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler TTK nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır yılında kurulan Türk Eximbank, gelişmiş ülkelerdeki Coface, Euler-Hermes, SACE, Atradius, ECGD gibi benzer ihracat finansman kuruluşlarından yaklaşık 50 yıl sonra kurulmuş olmasına rağmen, performansı ile kısa bir sürede dünyadaki ihracat destek kurumları içerisinde ilk 20 kuruluş arasına girmeyi başarmıştır. Türk Eximbank bugün gelişmiş ülkelerle aynı sistemleri ihracatçıların hizmetine sunmaktadır. Banka, ihracatçılar başta olmak üzere, yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve yatırımcılara, uluslararası nakliyecilere, turizmci ve işletmecilere geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir. Diğer taraftan Türk Eximbank ın, birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşundan farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkân tanımaktadır. Türk Eximbank Türkiye de ilk kez ihracat kredi sigortası mekanizmasını uygulamaya koymuş ve ihracatta sigorta bilincini yerleştirmiştir. Banka sigorta programları ile bugün 238 ülkeye yapılan ihracatı, ithalatçı firma ve ithalatçının ülkesinden kaynaklanan ticari ve politik risklerden doğan zararlara karşı sigorta teminatı altına almaktadır. Ayrıca, 2013 yılının son çeyreğinde, ihracatçıların yurt dışında olduğu gibi yurt içi alacaklarını da ticari risklerden koruyan yurt içi kredi sigortası programı yürürlüğe girmiştir. Genel Müdürlüğü İstanbul da bulunan Banka nın Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesi olmak üzere iki birimi, Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon ve İstanbul Avrupa Yakası nda ise irtibat büroları bulunmaktadır. Genel Müdürlük dışındaki birimler, Türk Eximbank programları hakkında ihracatçıları bilgilendirmekte, tanıtım çalışmaları yapmakta, karşılaşılan sorunları tespit ederek çözüm önerilerini Genel Müdürlüğe iletmektedir yılında açılan İzmir Şubesi Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat, İhracata Hazırlık, KOBİ İhracata Hazırlık, Reeskont, Uluslararası Nakliyat Pazarlama ve Serbest Bölge İhracata Hazırlık Kredi programlarını tam yetkili olarak kullandırmaktadır. Genel Müdürlüğün 10/12/2012 tarihinde İstanbul a taşınması sonrasında kurulan Ankara Bölge Müdürlüğü de yukarıdaki kredilere ek olarak Turizm, Fuar Katılım, Sevk Sonrası Reeskont, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü, Avrupa Yatırım Bankası (AYB), İhracata Yönelik İşletme Sermayesi ve İhracata Yönelik Yatırım Kredileri ni kullandırmakta ve Sigorta Programı kapsamında ihracatçı firmaların yurt dışına gerçekleştirdikleri sevkiyatların sigortalanma işlemlerini gerçekleştirmektedir yılından günümüze kadar faaliyette bulunan İstanbul Şubesi ise 24/12/2012 tarihinde Genel Müdürlük bünyesine katılmıştır. Daha geniş ihracatçı kitlesine ulaşılması amacından hareketle, gelişmiş sanayi altyapısına sahip olan ve ihracat potansiyeli yüksek görülen Denizli ve Kayseri illerinde 2004 yılı içerisinde, Gaziantep te 2005 yılında, Bursa, Adana ve Trabzon da 2006 yılında, Konya da 2012 yılında, İstanbul Avrupa Yakası nda 2013 yılında ve Samsun da 2014 yılında açılan Türk Eximbank irtibat büroları aracılığıyla Anadolu nun gelişmiş ve ihracat potansiyeli yüksek illerindeki ihracatçılara, Banka programları ve uygulamaları hakkında bilgi verilmekte ve kredi başvuru evrakının hazırlanması hususunda yönlendirici olunmaktadır. Üstlendiği özellikli görevler nedeniyle nitelikli insan kaynağına sahip Türk Eximbank ta, 2014 yılı sonu itibarıyla destek birimleriyle birlikte toplam 524 personel görev yapmaktadır. Türk Eximbank ın Ankara Bölge Müdürlüğünde 62, İzmir Şubesinde 20, Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon ve İstanbul Avrupa Yakası irtibat bürolarında ise toplam 19 personel görev yapmaktadır. Türk Eximbank personelinin 5 i doktora, 124 ü lisansüstü, 289 u lisans, 22 si önlisans eğitimi almış olup, 207 si yabancı dil bilmektedir.

5 6 7 Özet Finansal Bilgiler Faaliyet Göstergeleri 2014 yılında Türk Eximbank ın finansal performansı yükselişine devam etmiştir. Türk Eximbank ın Türk İhracatçısına olan desteği artarak devam etmektedir yılında 20 milyar ABD Dolarını aşan toplam kredi desteği verilmiştir. RAKAMLARLA TÜRK EXIMBANK Bilanço Hesapları (bin TL) Krediler Toplam Aktifler Kullanılan Krediler Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Kâr-Zarar Tablosu Hesapları (bin TL) Faiz Gelirleri Kredilerden Alınan Faizler Faiz Giderleri ( ) ( ) Net Faiz Geliri Diğer Faaliyet Gelirleri Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (18.905) (36.653) Diğer Faaliyet Giderleri ( ) ( ) Net Dönem Kârı KREDI FAALIYETLERI (MILYON ABD DOLARI) Kısa Vadeli Kredi Faaliyetleri Kısa Vadeli Toplam Krediler Kısa Vadeli TL Kredileri Kısa Vadeli Döviz Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri Orta ve Uzun Vadeli Krediler ,4 Toplam Kredi Faaliyetleri Toplam Krediler SIGORTA FAALIYETLERI (MILYON ABD DOLARI) Kısa Vadeli Kredi Sigortası Sigortalanan Sevkiyat Üstlenilen Risk Hacmi (Toplam Taahhütler) Tazminat Ödemesi 27,1 11,4 Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Sigortalı İşlem Tutarı 8 2,6 Toplam desteğimiz 2014 yılında 31 milyar ABD Dolarının üzerine çıkmıştır TOPLAM AKTİFLER (BIN TL) KREDİLER (BIN TL) %36 %38, Toplam Sigorta Faaliyetleri Toplam Sigorta TOPLAM TÜRK EXIMBANK DESTEĞİ (MILYON ABD DOLARI) Toplam Türk Eximbank Desteği Toplam Kredi/Sigorta/Garanti Desteği TOPLAM SİGORTA (MILYON ABD DOLARI) %31

6 8 9 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2014 yılında ABD Merkez Bankası (FED) varlık alım programını sona erdirerek para politikasını normalleştirirken, Avro Bölgesi ve Japonya da genişleyici para politikaları devam etmiştir. Cavit Dağdaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Küresel Ekonomik Görünüm Ticari ve finansal küreselleşme ile birlikte ülkelerin birbirlerine bağlanması bir yandan fırsatlar yaratırken diğer yandan da ülkeleri dışsal şoklara karşı açık hale getirmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde uygulanacak politikaları belirlerken küresel gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmelerin ülkemiz üzerindeki olası etkilerini tespit etmek, fırsatlara yönelik politikalar oluştururken risklere karşı önlemler almak büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz konjonktürde küresel büyüme eğilimi, ülkelere ve bölgelere göre farklılıklar göstererek ılımlı bir şekilde sürmektedir. Büyüme 2014 yılında gelişmiş ülkelerde bir miktar toparlanırken, gelişmekte olan ülkelerde ise yavaşlama eğilimini sürdürmüştür. Dünya ticaret hacminin büyüme hızı kriz öncesi dönem ortalamasının ve geçmiş yılların altında seyrederken, küresel enflasyon ise gerileme eğilimindedir. Öte yandan, gelişmiş ülke ekonomileri arasında ABD daha güçlü bir toparlanma sergilerken, Avro Bölgesi ve Japonya da büyüme göreceli olarak zayıf seyretmiştir yılında %3,4 oranında büyüme kaydeden dünya ekonomisinin, 2015 yılında %3,5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir yılında ise büyümenin, gelişmekte olan ülkelerin bir miktar toparlanması ile birlikte %3,8 e yükselmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerin büyümesinde görülen ayrışma para politikalarına da yansımıştır yılında ABD Merkez Bankası (FED) varlık alım programını sona erdirerek para politikasını normalleştirirken, Avro Bölgesi ve Japonya da genişleyici para politikaları devam etmiştir yılı Aralık ayında FED in aldığı kararla 2014 yılı Ocak ayından itibaren azaltmaya başladığı tahvil alımları, 2014 yılı Ekim ayı itibari ile sona ermiştir. Böylece gelişen ülkeler açısından, ABD de politika faizlerinin artacağı tarih önem kazanmaya başlamıştır. İstihdam piyasasında yaşanan görece toparlanmaya karşın doların değerlenmesi dış ticaret kanalıyla büyüme üzerinde, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki gerileme nedeniyle de enflasyon üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Bu çerçevede, FED in ilk faiz artırımını 2015 yılında yapması beklenirken, büyüme ve enflasyon gelişmelerine bağlı olarak faiz artırımının bir miktar ötelenmesi ihtimali az da olsa bulunmaktadır. Avro Bölgesi nde ise 2014 yılı boyunca gözlemlenen düşük enflasyon yıl sonuna doğru deflasyona dönüşmüştür. Avrupa Merkez Bankası (AMB) hem Avro Bölgesi nin toparlanması için hem de deflasyonla mücadele için mevduat faizini negatife çekmiş, kredi kanalını çalıştırmak için hedefe yönelik uzun dönemli re-finansman operasyonu (TLTRO) açıklamıştır. Bunlara ilave olarak, 2015 yılı Ocak ayında aylık 60 milyar avro tutarında varlık alım programı açıklanmıştır. Zayıf büyüme görünümü, uygulanan genişleyici para politikası ve Yunanistan da seçimler sonrası belirsizlik avronun değer kaybetmesine neden olmuştur. Avronun değer kaybının dış ticaret kanalı üzerinden büyümeyi olumlu etkilemesi beklenirken, deflasyonun bir yandan hanehalkının borç stokunu artırıcı etkide bulunması diğer yandan ise tüketim harcamalarının ertelenmesine neden olması beklenmektedir. Son dönemde Avro Bölgesi ekonomisinde ılımlı da olsa toparlanma işaretleri görülmektedir. Abenomics adı verilen reform sürecinin devam ettiği Japonya da ise 2014 yılında büyüme kaydedilememiştir. Ekonomiyi destekleme ve deflasyondan çıkarma amacıyla hükümet canlandırma paketi açıklamış, Japonya Merkez Bankası parasal genişleme programına devam etme kararı almıştır. Artan arz, zayıf talep ve güçlenen doların etkisiyle brent petrolün varil fiyatında yaşanan sert düşüş, petrol ihraç eden ülkelerde büyüme üzerinde baskı yaratırken, petrol ithal eden ülkeler, harcanabilir gelirlerinin artmasına bağlı olarak, büyüme üzerinde olumlu bir etkiyle karşılaşmaktadır. Petrol ihraç eden ülkeler açısından düşük büyümenin yanında bir başka risk unsuru ise bütçelerinin petrol gelirlerine bağımlı olmasıdır. Özellikle Rusya da bütçe gelirlerinin yaklaşık yarısının petrole bağlı gelirler olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu ülkeler hem büyüme baskısı altında kalırken hem de genişletici maliye politikası uygulama alanları daralmaktadır. Devam eden arz artışı ve nispeten zayıf seyreden talep nedeniyle yakın dönemde petrol fiyatlarının tekrar 3 haneli rakamlara yükselmesi beklenmemektedir. Gelişen ülkelerdeki yavaşlama eğilimi sürmektedir. Çin de büyüme kompozisyonunu değiştirmeye yönelik olarak yapılan yapısal reformların da etkisiyle büyüme 2014 yılında %7,4 e düşerken büyümedeki gerilemenin önümüzdeki yıllarda da sürmesi beklenmektedir. Hindistan ekonomisi göreceli olarak Avro Bölgesi nde 2014 yılı boyunca gözlemlenen düşük enflasyon yıl sonuna doğru deflasyona dönüşmüştür.

7 10 11 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Türkiye ekonomisi 2014 yılında %2,9 seviyesinde büyüme kaydetmiştir. Dış talepte yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımızın rekabetçi yapıları sayesinde 2014 yılında büyümenin 1,8 puanı net ihracattan gelmiştir. daha güçlü seyrederken Brezilya ve Rusya ekonomileri 2014 yılında oldukça zayıf bir seyir izlemişlerdir. Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler Önemli ihracat pazarlarımızda olumsuz jeopolitik gelişmelerin arttığı, AB deki toparlanmanın yavaş seyrettiği ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tarım sektörümüzün daraldığı bir ortamda Türkiye ekonomisi 2014 yılında %2,9 seviyesinde büyüme kaydetmiştir. Tarım dışı büyüme ise 2014 yılında %3,4 olarak gerçekleşmiştir. Dış talepte yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımızın rekabetçi yapıları sayesinde 2014 yılında büyümenin 1,8 puanı net ihracattan gelmiştir. Alınan makro ihtiyati önlemler nedeniyle iç talep büyümesinin hız kesmesi ithalat üzerinde olumlu bir etki yaratırken, TL de yaşanan değer kaybı ihraç ürünlerinde rekabet gücünü artırarak 2014 yılında dış ticaret açığımızın daralmasına olumlu katkı yapmıştır. Bu çerçevede, 2014 yılında ihracat %3,8 oranında artış göstererek 157,6 milyar ABD Doları; ithalat ise %3,8 oranında azalarak 242,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Böylece, dış ticaret açığı 84,6 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. Bu gerilemeye, yılın ikinci yarısından itibaren petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de katkı sağlamıştır yılında dış ticarette yaşanan daralmaya paralel olarak, cari işlemler açığı da bir önceki yıla göre 18,7 milyar ABD Doları iyileşmiş ve 45,9 milyar ABD Dolarına gerileyerek GSYH ye oranla %5,7 seviyesinde gerçekleşmiştir yılında cari işlemler açığının finansman kalitesi de önemli ölçüde iyileşmiştir. Cari işlemler açığının finansmanında kısa vadeli ve portföy yatırımlarının payı azalırken, uzun vadeli ve doğrudan yatırımların payı önemli ölçüde artmıştır yılında, döviz kuru gelişmeleri ve gıda fiyatlarının olumsuz seyri sebebiyle yıllık enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla beraber, yılın son çeyreğinden itibaren enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm enflasyonist baskıları azaltmaya başlamıştır yılında başta petrol olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki düşük seyrin enflasyondaki iyileşmeyi desteklemesi ve geçtiğimiz yıla kıyasla, iç talebin büyüme üzerindeki göreli katkısının daha fazla olması beklenmektedir. İhracat Performansının Öneminin Arttığı Bir Yıl Küresel ekonomide ılımlı bir toparlanma eğilimi olmasına karşın, dünya genelini kapsayan güçlü ve istikrarlı büyüme henüz sağlanamamıştır. Önümüzdeki dönemde ABD nin para politikasını sıkılaştırma sürecine ilişkin belirsizlikler, jeopolitik olumsuz gelişmeler ile birleştiğinde küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskleri artırmaktadır. Bu çerçevede uluslararası sermaye piyasalarında yaşanabilecek oynaklıklara karşı özellikle gelişen ülkelerin hazırlıklı olmasında yarar vardır. Bu konjonktürde, dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızın temel amacı enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek ve cari işlemler açığını tedricen düşürerek büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Bu sayede ekonomideki kırılganlıkların azaltılarak makroekonomik temellerin daha da güçlü kılınması hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, Program kapsamında para ve maliye politikasında sıkı duruş devam ettirilecek, gelirler politikasıyla da bu duruş desteklenecek ve yapısal reformlara hız verilecektir. Büyümede ihracatın payının artırılması da temel öncelik alanlarımızdan biridir. Bu kapsamda, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatının artırılması yoluyla dış ticaret açığının azaltılması, geleneksel pazarlara ihracat artırılırken, ihracatta hedef ve öncelikli ülkeler belirlenerek pazar çeşitlenmesi sağlanması ve ithalata bağımlılığı ve teknoloji yoğunluğu yüksek olan sanayi girdilerinin yurt içinde üretilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesi konusunda çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Küresel ekonomide hizmet sektörü ile yaratılan katma değer, mal ticaretinin önemli bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatının da artırılmasının önemini ortaya koymaktadır yılında net hizmet ihracatı 25,2 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş ve cari işlemler açığını sınırlandıran temel etken olma özelliğini korumuştur. Yüksek ihracat performansı, daha düşük bir cari açık ve dolayısıyla daha az döviz ihtiyacı anlamına gelecek ve önümüzdeki yıllarda küresel finansal piyasalardaki oynaklıktan daha az etkilenecek bir ekonomik yapıyı ortaya çıkaracaktır. Eximbank ın Stratejik Önemi Hem İhracatçılarımız Açısından Hem de Makro İstikrar Açısından Artmaktadır Makroekonomik temelleri sağlam bir Türkiye için sürdürülebilir ihracatın önemi kaçınılmazdır. Sürdürülebilir ihracatın çok önemli bir unsuru da sürdürülebilir finansmandır. Dünya ekonomisinin halen toparlanmaya devam ettiği bu dönemde ihracatçılarımıza finansman kanallarını açık tutmak uluslararası rekabette öngörülebilirliği artıracaktır. Bu çerçevede Türk Eximbank olarak, sigorta ve garanti uygulamalarımız ile ihracatçılarımız ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerimizin risklerden arınmış bir ortamda faaliyet göstermelerine, alıcı ve satıcı kredileriyle ise ihracatçılarımızın finansman yapısına en uygun ürünlere, en uygun maliyetlerle ulaşmasına imkan tanıyoruz. Sürekli değişen dünyanın yeni koşullarına dinamik bir şekilde kendini uyarlayan Türk Eximbank ticari bankaların yanı sıra, katılım bankaları ve faktoring şirketleri ile yaptığı anlaşmalar ve döviz kazandırıcı hizmetlere getirilen yeni kredi imkanlarıyla bir yandan finansman çeşitliliğini artırırken, diğer yandan daha fazla ihracatçımıza ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle uğraşan firmamıza ulaşarak, ülkemiz ihracatına sağladığı katkıyı artırma gayreti içerisindedir. Küresel ekonomide hizmet sektörü ile yaratılan katma değer, mal ticaretinin önemli bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatının da artırılmasının önemini ortaya koymaktadır.

8 12 13 Genel Müdür ün Mesajı 2015 yılında ihracat sektörüne toplam 35,4 milyar ABD Dolarlık nakdi kredi ve sigorta/garanti desteği sağlayarak ülkemiz ihracatının %20 sini finanse etmeyi hedeflemekteyiz. Hayrettin Kaplan Genel Müdür Son dönem dünya ekonomisi değerlendirildiğinde, ikili bir yapının oluştuğu, ABD nin olumlu büyüme performansına karşın başta AB, Japonya ve Çin olmak üzere pek çok ülkenin ise daha ılımlı bir büyüme performansı sergiledikleri görülmekte; deflasyon endişeleri yaygınlaşmaktadır. Söz konusu ikili yapının geleceği, bir sorunun cevabına göre şekillenecektir: ABD tüm dünyayı hareketlendirmeyi mi başaracak, yoksa diğer ülkelerin etkisiyle ABD ekonomisi daha ılımlı büyüme oranlarına mı gerileyecek? Bu sorunun cevabı bir yandan dünya ekonomisinin önümüzdeki yıllarda sergileyeceği üretim ve ticaretteki büyüme trendini belirleyecek; diğer yandan, Türkiye gibi gelişen ülkeleri de son derece yakından ilgilendiren FED in faiz artırım sürecinin başlangıcı ve sonrasındaki politika adımlarının düzeyini, hızını etkileyecektir. ABD ekonomisindeki olası yavaşlamanın gerçekleşmesi durumunda, FED in faiz artırım sürecinin etkilerinin daha yumuşak olacağı tahmin edilmekte, bu çerçevede Türkiye ekonomisine etkilerinin de daha sınırlı olacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye de cari açığın %85 inden fazlasının uzun vadeli sermaye girişleriyle finanse ediliyor oluşu, sermaye hareketlerinde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek dalgalanmalara karşı bir güvence unsuru olarak görülmektedir. Ayrıca, Türkiye nin en önemli ihraç pazarı olan AB de uygulanan negatif faiz ve miktarsal genişleme politikalarının 2015 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren AB ülkelerinin büyüme oranlarını pozitif yönde etkilemeye başlayacağı, bunun ülkemiz ihracatına da olumlu yönde bir katkısı olacağı tahmin edilmektedir yılında ihracat sektörüne sağladığımız kredi ve sigorta desteğini %11 oranında artırarak 31 milyar ABD Dolarına yükselttik Küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda, Türk Eximbank olarak ihracat sektörüne sunduğumuz desteğin hem nicelik, hem de nitelik olarak artırılması için önemli bir gayret sarf edilmiştir. Bu çerçevede, ihracat sektörüne 2014 yılında 20 milyar ABD Doları nakdi kredi ve 11 milyar ABD Doları sigorta imkanı sağlanmıştır. Böylece toplam finansman desteğimiz bir önceki yıla göre %11 artırılarak 31 milyar ABD Dolarına yükseltilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz bu performans neticesinde ülkemiz ihracatına sağlanan destek oranı da 2013 yılında %18,5 ten 2014 yılında %19,7 ye çıkartılmıştır. Ayrıca, her ekonomik gelişmenin hassasiyetle izlendiği bu konjonktürde, hem yurt içi, hem de yurt dışı gelişmeleri yakından takip ederek ihracatçılarımızın, yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerimizin ve döviz kazandırıcı hizmetler sunan firmalarımızın talep ve gereksinimlerine en doğru ve hızlı şekilde cevap verebilmek için çalışmalarımız sürdürülmüştür. İhracatçılarımızın rekabet gücünün artırılması için çalışılmakta Küresel krizi de dikkate alarak, Türk Eximbank ın sunduğu nakdi kredi ve sigorta imkanlarının çeşitlendirilmesi, daha fazla ihracatçıya ulaşılması ve daha proaktif bir politika izlenerek ihracatçıların taleplerinin daha hızlı karşılanması amacıyla 2012 yılında Banka da değişim süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, 2013 yılı daha çok değişimin sahada uygulandığı bir yıl olurken, 2014, yapılan değişikliklerin etkisinin görüldüğü bir yıl oldu. Bunun sonucunda da son 3 yılda Banka nın aktif büyüklüğü 3 e katlanarak, 14,5 milyar ABD Dolarına yükseltilmiştir. Diğer taraftan, 2011 yılında 3 bin olan müşteri sayısı, 2013 yılında 4 bine, geçen sene sonunda ise 5 bine çıkarılmıştır. Merkez Bankası kaynaklı Reeskont kredisi ihracatçılarımız açısından önemli bir finansman kaynağı olmaya devam etmekte İhracatçılarımızın kısa vadeli finansman ihtiyacının uygun bir maliyetle karşılanması açısından önem taşıyan Merkez Bankası kaynaklı Reeskont kredisi kullandırımı hızlı bir şekilde sürdürülmüştür. İhracatçılarımızdan gelen yoğun talebi dikkate alan Merkez Bankası, Bankamıza tanıdığı reeskont limitini Ekim 2014 te 14 milyar ABD Dolarına yükseltmiştir. Bankamızca da, KOBİ lerin yanı sıra diğer firmalarımızın da 50 milyon ABD Dolarına kadar 360 gün vade seçeneğinden faydalanmasına imkan tanınmıştır. Bu düzenlemeler neticesinde, 2014 yılında Reeskont Kredisi kapsamında 15 milyar ABD Doları kredi kullandırılmış, söz konusu programın kısa vadeli krediler içindeki payı %82 ye yaklaşmıştır. Merkez Bankası bir yandan ihracatçılarımızın bu yoğun talebini dikkate alırken, diğer yandan kendi döviz rezervlerine sağlanan katkının artırılması amacıyla Bankamıza tanıdığı reeskont limitini son olarak 2015 yılının Ocak ayında 14 milyar ABD Dolarından 15 milyar ABD Dolarına yükseltmiştir. Ayrıca, dönem dönem, Reeskont Kredisinden daha fazla ihracatçımızın yararlanabilmesine imkan tanımak amacıyla Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu Küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda, Türk Eximbank olarak ihracat sektörüne sunduğumuz desteğin hem nicelik, hem de nitelik olarak artırılması için önemli bir gayret sarf edilmiştir.

9 14 15 Genel Müdür ün Mesajı İhracatçılarımızın küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalarımız müşteri odaklı bir iş kültürü çerçevesinde sürdürülecektir. çerçevede, Ocak 2015 itibarıyla kredinin kapsamı genişletilerek, ihracatın yanı sıra döviz kazandırıcı hizmetlerden turizm, sağlık, müşavirlik, yazılım ve mühendislik ile taşımacılık hizmetleri için de Reeskont Kredisi kullandırılması imkanı getirilmiştir. Bunlara ek olarak, bir süredir Finansal Kurumlar Birliği ile sürdürülen çalışmalar neticesinde 2015 yılının Mart ayı itibarıyla faktoring firmalarımız aracılığıyla da hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için Reeskont Kredisi kullandırılmaya başlanmıştır. Böylece, ihracatçılarımızın faktoring firmalarına temlik ettikleri ve faktoring firmalarınca da Türk Eximbank a ciro edilen bonoların Merkez Bankası tarafından reeskonta kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte Eximbank müşterisi olmayan firmalar da bundan sonra çalıştıkları faktoring şirketleri aracılığıyla piyasadaki en uygun faizli krediye hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. İhracat kapasitemizin artırılmasına yönelik orta uzun vadeli kredilerimize yoğun talep bulunmakta Kısa vadeli kredi desteğinin yanı sıra, ihracata yönelik üretim yapan firmalarımıza yatırım modernizasyonu, teknolojik gelişim ve üretim kapasitesini artırmalarına imkan tanımak amacıyla orta-uzun vadeli İhracata Yönelik İşletme Sermayesi ve Yatırım Kredileri kullandırılmaktadır. Bu çerçevede, yurt içi ve yurt dışından alınan makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarına İşletme Sermayesi Kredisi kapsamında 1 yılı geri ödemesiz 5 yıla, Yatırım Kredisi kapsamında ise 2 yıla kadar geri ödemesiz dönemli 7 yıla kadar vadeli finansman sağlanmaktadır yılında bu krediler kapsamında 1,2 milyar ABD Doları kredi kullandırılmıştır. Bunun sonucunda da tüm orta-uzun vadeli kredilerimizin bilançomuz içindeki payı %23 e yükseltilmiştir. Eximbank, tarihinin en yüksek ülke/alıcı kredisini kullandıracak Banka nın Uluslararası (ülke) Kredi programları kapsamında 2014 yılında Etiyopya da gerçekleştirilecek olan 1,7 milyar ABD Doları tutarındaki demiryolu inşaatını kazanan bir Türk firmasına 300 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırmak üzere anlaşma imzalanmıştır. Bu tutar Türk Eximbank tarihinde bir projeye verilen en yüksek tutar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Gana daki içme suyu projesinin 135 milyon ABD Doları da Eximbank tarafından finanse edilecektir. Alıcı kredileri çeşitlendirilerek kullandırım artırılıyor Uluslararası ticaretin finansmanına yönelik olarak geliştirilen iki yeni program ile de ürün çeşitliliği artırılmıştır yılında uygulamaya konulan ve sevk sonrası finansman imkanı sağlanan Poliçe/Akreditif İskonto Programı kapsamında sigorta müşterimiz olan firmaların kambiyo senedi niteliğindeki poliçeleri ile vadeli ihracat akreditifleri Bankamız kaynaklarından iskonto edilmektedir. Kredi programı kapsamında özellikle orta-uzun vadeli finansman gerektiren katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri ve yatırım malları ihracatının finanse edilmesi hedeflenmekte olup, kredi programından orta ve uzun vadeli satış yapan ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanmakta sıkıntı yaşayan KOBİ lerimizin faydalanması beklenmektedir. Bunlara ek olarak, devlet garantisi sağlanmasında yaşanan güçlükler dikkate alınarak yurt dışındaki bankalar aracılığıyla da kredi kullandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışında yerleşik çeşitli bankaların finansalları detaylı bir şekilde analiz edilerek kredibilitesi yüksek bulunanlara kredi limiti tahsis edilmektedir. Arnavutluk tan, Belarus a, Rusya dan Moğolistan a ve Orta-Batı Asya ülkelerine kadar geniş bir yelpazede 17 bankaya 771 milyon ABD Dolarlık limit tahsis edilmiştir. Bu çerçevede artık pek çok ülke için, buralarda faaliyet göstermek isteyen ihracatçı ve müteahhitlerimiz söz konusu bankalar aracılığıyla alıcılarına finansman sağlama imkanına sahip olmuştur. Katılım bankaları aracılığıyla Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi kullandırılmasına başlandı Eximbank bugüne kadar ticari bankalar ile iş birliği içerisinde ihracatçılara kredi kullandırmaktaydı yılı içerisinde bu iş birliğinin kapsamına katılım bankaları da dahil oldu. Bu çerçevede, katılım bankalarına gayri nakdi kredi limitlerinin yanı sıra, nakdi kredi limiti de tanıdık ve bu bankalar aracılığıyla Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi kullandırmaya başladık. Kredi sigortası imkânları ile ihracatçı firmalarımıza riskleri düşünmeden ihracat yapma imkanı tanınmaya devam edilmekte Eximbank, kredi programlarının yanı sıra, alacak sigortası ile de ihracatçılarımızın riskten arınmış bir ortamda faaliyet göstermesine imkan tanıyarak, yeni ve tanımadıkları pazarlara güvenle açılmalarına ve alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak rekabet gücü kazanmalarına imkan tanımaktadır. Ayrıca, alacaklarını tahsil edememeleri halinde zararları Bankamızca karşılanmaktadır. Bunlara ek olarak, ihracatçıların yurt dışı alacaklarının yanı sıra, ilk kez 2013 yılının Eylül ayında yurt içi alacakları da sigorta kapsamına alınmaya başlanmıştır. Böylece, ihracatçı firmalarımızın yurt içi alıcılarına yaptıkları satışlar da ticari risklere karşı güvence altına alınmakta ve bir bütün olarak alıcı riskinden arınmış bir faaliyet ortamı sağlanmaktadır yılının sonu itibarıyla gerek yurt dışı gerekse yurt içi alanlarında yürürlükte olan poliçelerimizi hizmet kalitesinin artırılabilmesi için, sigortalı firmalarımızdan gelen talepler de dikkate alınarak revize edilmiştir. Söz konusu değişiklikler kapsamında birer yıllık süreler halinde yenilenmekte olan poliçelerimiz sigortalı firmalarımızın operasyonel işlemlerini kolaylaştırmak adına artık her yıl yenilemeye gerek olmaksızın süresiz hale getirilmiştir. Diğer yandan, sigortalı firmalarımızın hissedarlarının yurt dışında ortak Eximbank bugüne kadar ticari bankalar ile işbirliği içerisinde ihracatçılara kredi kullandırmaktaydı yılı içerisinde bu iş birliğinin kapsamına katılım bankaları da dahil oldu.

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013. 1929 dan bugüne. yıl. Tercih Edilen İş Ortağı

FAALİYET RAPORU 2013. 1929 dan bugüne. yıl. Tercih Edilen İş Ortağı FAALİYET RAPORU 2013 1929 dan bugüne yıl Tercih Edilen İş Ortağı İçindekiler Genel Bilgiler 1 Vizyon-Misyon 2 Kurumsal Profil 4 Millî Reasürans ın Ortaklık Yapısı 5 Millî Reasürans ın Kilometre Taşları

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu TEB 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - SUNUŞ... 1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN... 1 KURUMSAL PROFİL... 2 TEB İN SERMAYE

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı