DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. Bilgi için: GSF Tel: (232) G R fi SINAVLARI KILAVUZU ZM R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. Bilgi için: GSF Tel: (232) 238 90 75. www.deu.edu.tr/gsf. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2006-2007 ZM R"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Bilgi için: GSF Tel: (232) G R fi SINAVLARI KILAVUZU ZM R

2 SUNUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi giriş sınavlarına başvuran adaylar için hazırlanan bu kılavuzda, Fakültemizin yapısı ve uygulanan eğitimle ilgili genel bilgilerden sonra, her bölümün adaylarda aradığı nitelikler ve yetenek sınavlarında uygulayacakları yöntemlere yer verilmiştir. Ayrıca adaylar bu kılavuzda Giriş Sınavları Yönergesi ve kayıt işlemleriyle ilgili bilgileri de bulacaklardır. Adayların sınavlarda veya kayıt işlemleri sırasında mağdur olmamaları için bu kılavuzu titizlikle incelemelerinde yarar görülmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarına katılacak tüm adaylara başarılar dilerim. Prof. Cengiz ÇEKİL Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

3 İÇİNDEKİLER Sunuş I. Kuruluş ve Yapı 7 II. Uygulanan Eğitimle İlgili Genel Bilgiler 9 III. Önkayıtla İlgili Genel Bilgiler 12 IV. Dokuz Eylül Üniversitesi Giriş Sınavları Yönergesi 14 V. Giriş Sınavlarıyla İlgili Ek Bilgiler 19 VI. Kesin Kayıt işlemleri 21 VII. Kontenjanlar 23 VIII. Bölümler ve Sınavlar Hakkında Açıklayıcı Bilgiler 24 IX. Giriş Sınavları Takvimi 39 X. Gruplara Göre Sınav Takvimi 41 XI. Sınav Sonuçlarının Duyurusu 43 XII. Notlar 44

4 I. KURULUŞ VE YAPI ÖNEMLİ UYARI! GSF Giriş Sınavları süresince, sınav salonlarına cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. Ege Üniversitesi Senatosu'nun l975 gün ve 55/21 sayılı kararıyla kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, aynı zamanda yurdumuzda "Güzel Sanatlar" alanında Üniversite bünyesinde kurulmuş ilk fakültedir. 41 Sayılı Kanun hükmünde kararname ile 20 Temmuz l982 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yer alan bölümler ve bunlara bağlı bilim ve sanat dalları şunlardır: 1. Resim Bölümü 1.1. Resim Anasanat Dalı 2. Heykel Bölümü 2.1. Heykel Anasanat Dalı 3 Grafik Bölümü 3.1. Grafik Anasanat Dalı 4. Tekstil Bölümü 4.1. Giyim Tasarımı Dalı 4.2. Baskı Tasarımı Dalı 4.3. Dokuma Tasarımı Dalı 4.4. Moda Aksesuar Dalı 5. Seramik Bölümü 5.1. Seramik Anasanat Dalı 79

5 I. KURULUŞ VE YAPI II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 6. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 6.1. Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı 6.2. Çinicilik ve Çini Onarımı Anasanat Dalı 6.3. Tezhip (Süsleme) Anasanat Dalı 6.4. Eski Yazı (Hat) Anasanat Dalı 6.5. Cilt Anasanat Dalı (Öğretime Açılmadı) 7. Sahne Sanatları Bölümü 7.1. Oyunculuk Anasanat Dalı 7.2. Dramatik Yazarlık - Dramaturgi Anasanat/ Anabilim Dalı 7.3. Sahne Tasarımı Anasanat Dalı 8. Sinema - TV Bölümü 9. Fotoğraf Bölümü 9.1. Fotoğraf Anasanat Dalı 10. Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 11. Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı 1. Güzel Sanatlar Fakültesi nin tüm bölümlerinde örgün eğitim ve öğretim yapılır. Öğrenim süresi 4 yıldır. Her öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl Cumartesi ve Pazar ile resmi tatil günleri hariç, 70 (yetmiş) eğitim öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. 2. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde normal öğrenim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrencilere 3 yıllık bir ek süre tanınır. Bu sürede başarısız olunan ders sayısını beş ve daha az derse indirenler, 9. yıl sonuna kadar başarısız oldukları derslerin sınavlarına girmeye devam ederler. Ancak bu süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Dokuzuncu yıl sonunda başarısız oldukları ders sayısını üç ve daha az derse indirenler artık öğrencilik haklarından yararlanmaksızın ve herhangi bir sınır olmaksızın başarısız oldukları derslerin sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim öğretim programında başaramadığı ders sayısını tek derse indirenlerin sınavları, kaçıncı yılda olduğuna bakılmaksızın her yarıyıl sonunda açılabilir ve yıl içi notuna bakılmaksızın o tek dersin sınavından (50) not alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları'nda belirtildiği gibi, haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenimini bu süreler sonunda tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin kayıtları silinir. 3. Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için 2547 Sayılı Kanunun

6 II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini, Bakanlar Kurulu Kararları içinde yerine getirmek sureti ile her öğretim yılının/ yarıyılının başladığı günden önceki 7 (yedi) gün içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen bir öğrenci o yarıyılda öğrenimine devam edemez. 4. Bir öğrencinin; a) Bir başka yüksek öğretim kurumuna asli öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edildiği; ya da, b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası aldığı; ya da, c) Azami öğrenim süresinin sonunda başarısız ve/ ya da sorumlu olduğu toplam ders sayısının 5 (beş) dersten fazla olduğu; ya da, d) Azami öğrenim süresini tamamlamamış olmasına rağmen, önşart dersler ve/ ya da öğretim planına göre süre içinde alıp başarması gereken dersler göz önüne alındığında azami öğrenim süresi sonunda başarısız ve/ ya da sorumlu olacağı toplam ders sayısının 5 (beş) dersten fazla olacağının tespit edildiği hallerde ilgili fakülte veya yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. 5. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde zorunlu ve seçmeli dersler ile bunların uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye ve diploma projesi çalışma saatleri toplamının alt sınırı haftada 17, üst sınırı haftada 26 kredi saatidir. Öğrenciler bu sınırlar içinde kalmak üzere derslere yazılırlar. Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile Beden Eğitimi dersleri bu sınırların dışındadır. 6. Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde öğrencilerin eğitim öğretimle ilgili sorunlarına yardımcı olmak üzere Danışmanlık sistemi uygulanır. Her öğretim yılı, Bölüm Başkanlıklarınca her sınıf veya belli sayıda öğrenci için bir öğretim elemanı "Danışman" olarak görevlendirilir. 7. Bir öğrencinin lisans düzeyinde öğrenimini tamamlayabilmesi için bir diploma çalışmasını başarmış olması gerekmektedir. 8. Fakültenin tüm bölümlerinde öğrencilerin lisans düzeyinde öğrenimleri sırasında staj ve/ ya da pratik çalışma yapmaları zorunludur. 9. Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar uyarınca uygulama ağırlıklı derslere %80, kuramsal derslere %70 oranında devam etmeleri gerekir. Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler için de devamsız sayılırlar. 10. Sanat eğitimi zevkli olduğu kadar disiplinli bir çalışma düzeni gerektiren, güç ve masraflı bir eğitim özelliği taşır. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bütün bölümlerinde yapılan uygulamalı eğitim çalışmaları için öğrencilerin kullanmaları gereken sarf malzemeleri, kendileri tarafından temin edilir

7 III. ÖNKAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER III. ÖNKAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER ÖNKAYITTA GEREKLİ BELGELER 1. Önkayıt yaptırabilmek için gerekli işlemler: a) Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavlarına katılabilmek için süresi içinde önkayıt işlemlerini tamamlamış olmak gerekir. Adayların önkayıt yaptırabilmeleri için, 2006 ÖSS sınavında Söz-1, Say-1 ya da EA-1 puan türlerinden en az 160 almış olmaları gerekir. b) Önkayıt işlemleri 7-18 Ağustos 2006 tarihleri arasında yapılacaktır. 2. Önkayıtta gerekli belgeler a) ÖSS 2006 puan kartının aslı ve fotokopisi (Puan kartının aslı, fotokopisiyle karşılaştırıldıktan sonra adaya geri verilecektir), b) 4.5 x 6 cm boyutunda, başı açık, sakalsız, son yıl içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf, c) Adayın sınavlarına girmek istediği grup ve program tercihlerini belirtir form dilekçe (Form dilekçe önkayıt sırasında fakülteden alınacaktır), d) Sınav harcı dekontu (Bankadan alınacaktır). 3. Her adayın önkaydını kendisinin yaptırması gerekir. Posta yoluyla önkayıt işlemi yapılmayacaktır. 4. Adaylar başvurdukları programların katılmaları istenen tüm sınav aşamalarına girmek zorundadırlar. Katılması gereken sınav aşamalarından herhangi birine katılmayan aday değerlendirme dışı bırakılır ve adayın o programla ilgili başvurusu geçersiz sayılır. 5. Programların özel yetenek sınavlarına girecek adayların yanlarında getirmeleri istenen diğer malzemeler önceden saptanarak sınavlardan önce duyurulur. Adaylar başvurdukları programlar için istenen malzemeleri ve diğer ha- 12 zırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan adaylar sınava alınmaz. 6. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yetenek sınavlarıyla öğrenci alınacak sanat dalları, yapılacak sınavların karakterlerine göre 2 ayrı grup altında toplanmıştır: I. PLASTİK, UYGULAMALI, GELENEKSEL SANATLAR ve FOTOĞRAF GRUBU: Resim, Heykel, Grafik, Tekstil (Giyim Tasarımı, Baskı Tasarımı, Dokuma Tasarımı, Moda Aksesuar Tasarımı), Seramik, Geleneksel Türk El Sanatları (Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Çinicilik ve Çini Onarımı Anasanat Dalı, Tezhip-Süsleme Anasanat Dalı), Sahne Tasarımı ve Fotoğraf. II.SAHNE SANATLARI ve MÜZİK BİLİMLERİ GRUBU: Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Müzik Bilimleri. 7. Adaylar önkayıtlarını, yukarıda belirtilen program gruplarından ancak bir tanesindeki program ya da programlara yaptırabilirler. Birinci grup bölümleri ile ikinci grup bölümlerinin sınavlarına aynı anda başvuramazlar. a) Birden çok programı içeren Plastik, Uygulamalı, Geleneksel Sanatlar ve Fotoğraf grubunu seçen aday, o grup içerisinden dilediği kadarını, b) Aynı şekilde Sahne Sanatları ve Müzik Bilimleri grubunu seçen adaylar da yine bu grup içerisinden diledikleri kadar bölümü tercih edebilir. Her üç gruba başvuran adayların öngörülen sınav harcını ödemeleri gerekmektedir. Önkayıt sırasında adaya fotoğraflı ve onaylı bir sınava giriş kartı verilecektir. Bu kartta adayın hangi grubun ve hangi programların sınavlarına gireceği belirtilecektir. Adaylar yalnızca sınav giriş kartlarında belirtilmiş olan programların sınav aşamalarına katılabilirler. 13

8 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Madde 1- Güzel Sanatlar Fakültesi giriş sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde önkayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur Adayların önkayıt yaptırabilmeleri için, ÖSS den; Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen taban puanını veya daha yüksek bir puanı almış olmaları gerekir. Madde 2- Adayların sahip olmaları gereken diğer şartlar ve aday kaydı için gerekli belgeler her yıl Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. Madde 3- Her adayın önkayıt işlemlerini kendisinin yaptırması gereklidir. Başka şahıslar tarafından veya posta yolu ile önkayıt yapılmaz. Madde 4- Adayların başvurdukları programlar için öngörülmüş olan sınav aşamalarının tümüne girmeleri zorunludur. Katılması gereken sınav aşamalarından her hangi birine katılmayan aday değerlendirme dışı bırakılır. Madde 5- Giriş sınavlarının ilgili aşamalarına girecek olan adayların yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ve yapmaları gereken hazırlıklar Fakülte Dekanlığı tarafından daha önce belirlenerek adaylara duyurulur. Adaylar başvurdukları programların sınavları için istenen malzemeleri ve diğer hazırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan aday sınava alınmaz. Madde 6- Giriş sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Madde 7- Dekanlık sınavların bu Yönerge hükümleri doğrultusunda düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için; a) Adayların sınava girecekleri mekanların belirlenerek düzenlenmesi, b) Sınav gözetmenlerinin seçimi ve görevlendirilmesi, c) Sınav model ve malzemesinin temini, d) Sınav sonuçlarının alınarak kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait asil ve yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Madde 8- Sınav jürileri, bölümlerden her sınav için konusunda uzman öğretim elemanları arasından altı aday olmak üzere seçilerek, Fakülte Dekanlığı kanalıyla Üniversite Yönetim Kurulu'na önerilir. Üniversite Yönetim Kurulu 6 aday arasından 5'ini asil, 1'ini yedek olarak seçer ve onaylar. Hiçbir sınav jürisi 3 kişiden az olamaz. Madde 9- Güzel Sanatlar Fakültesi'nde giriş sınavlarıyla öğrenci alınacak sanat dalları, yapılacak sınavların özelliklerine göre aşağıda belirtilen iki sınav grubu altında toplanmıştır. I. PLASTİK, UYGULAMALI, GELENEKSEL SANATLAR ve FOTOĞRAF GRUBU Resim Heykel Grafik Seramik-Cam Tekstil - Giyim Tasarımı 14 15

9 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ - Baskı Tasarımı - Dokuma Tasarımı - Moda Aksesuar Tasarımı Geleneksel Türk El Sanatları - Çinicilik ve Çini Onarımları - Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri - Tezhip (Süsleme) Sahne Tasarımı Fotoğraf II. SAHNE, GÖRÜNTÜ SANATLARI ve MÜZİK BİLİMLERİ GRUBU Oyunculuk Dramatik Yazarlık Müzik Bilimleri Madde 10- Adaylar, belirtilen sınav gruplarından yalnızca bir tanesinde yer alan program ya da programlara önkayıt yaptırabilirler. Adayların girmek istedikleri sınav programlarının adlarını başvuru dilekçelerinde işaretlemeleri gerekmektedir. Madde 11- Güzel Sanatlar Fakültesi giriş sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. İlk aşamada adaylar II. Aşama sınavlarına katılmak için yeterli düzeyde olup olmadıklarını ölçmeyi amaçlayan eleme niteliğindeki "I. Aşama Sınavı" na alınırlar. Bu sınavlar: I. grupta yer alan tüm Plastik, Uygulamalı ve Geleneksel Sanatlar Dalında "Desen Sınavı", I. grupta yer alan Fotoğraf Bölümü için "Çoktan Seçmeli Test Sınavı", Oyunculuk Anasanat Dalında mimik, ritmik, ses, kulak, doğaçlama, okuma, refleks ve benzeri yetilerini ölçen sınav; Dramatik Yazarlık Sanat Dalında "Kompozisyon ; Müzik Bilimleri Anabilim Dalında "Müziksel İşitme Sınavı" şeklinde yapılır. I. Aşama sınavlarında sınav jürileri değerlendirmelerini "başarılı" ya da "başarısız" şeklinde yaparlar. İlk aşama sınavında başarılı bulunan adaylar II. Aşama Sınavlarına katılabilirler. Madde 12- Birinci aşama sınavında başarılı olanlar, her sınav grubu için ayrı ayrı düzenlenecek olan İkinci Aşama Sınavlarına alınırlar. Sınav jürileri sınava katılan adayların başarı durumlarını tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirir ve sonuçlar OÖBP (Orta Öğretim Başarı Puanı) eklenerek başarı sırasına göre Dekanlık tarafından ilan edilir. Madde 13- Başvurdukları programın kontenjanı içinde yer almak suretiyle 50 ve üzerinde puan alarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kazanmış oldukları programa belirlenen ve ilan edilen süresi içinde kesin kayıt yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kontenjan açığı olduğu takdirde program başarı sıralamaları doğrultusunda ilan edilen kesin kayıt tarihlerine göre kayıt yapılmaya devam edilir. Yine bu aşamalarda da, ilan edilen listelerde adı olan adaylar, kayıt için tanınan süreler içinde kayıtlarını yaptırmazlarsa, haklarını kaybederler. Kontenjan açığı bulunan programların, ilan 16 17

10 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ V. GİRİŞ SINAVLARIYLA İLGİLİ EK BİLGİLER edilen listelerinde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde; a. Bir başka Yükseköğretim Kurumu nda kayıtlı olmayan adaya, b. Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır. Madde 14- Güzel Sanatlar Fakültesi kesin kayıtları kontenjan açığı bulunan programlarda adayların aldıkları puana göre ve ilan edilen listelerin kayıt günleri dikkate alınarak kayıt tarihinin bitimine kadar gerçekleştirilir. Madde 15- Sınav giderleri ve sınav öncesi eğitim kursu için adaylardan alınacak ücretler her yıl Fakülte Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınav öncesi eğitim kursları Güzel Sanatlar Fakültesi Döner Sermaye işletmesi kapsamında yürütülür ve adaylardan alınacak ücretler ile sınavlarla ilgili tüm gelirler Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilir. Madde 16- Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Madde 17- Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 1. Yetenek sınavları 21 Ağustos Ağustos 2006 tarihleri arasında, Balçova GSF Binası nda yapılacaktır. 2. Adaylar sınavların başlama saatinden en az 30 dakika önce Fakülte bahçesinde malzemeleriyle birlikte hazır bulunacaklardır. 3. Adaylar sınav gruplarına ve aday sıra numarasına göre sınav salonlarına yerleştirileceklerdir. Sınav grupları, sınav salonları ve sınavlarla ilgili yönlendirme bilgileri fakülte kapısında duyurulacaktır. 4. Sınavlara girecek adayların yanlarında getirmeleri istenen diğer malzemeler sınavlardan önce duyurulacaktır. Adaylar başvurdukları programlar için istenen malzemeleri ve diğer hazırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan adaylar sınava alınmaz. 5. Birinci grup programların ilk aşama sınavına katılacak adaylar; kurşun kalem, silgi, kalemtraş ile 2 adet kıskacı yanlarında getireceklerdir. Sınavda kullanılacak resim kağıtları Fakülte tarafından verilecektir. Plastik, Uygulamalı, Geleneksel Sanatlar ve Fotograf grubu içinde yer alan programlara başvuran adaylar kendi içinde 2 sınavdan oluşan iki aşamalı yetenek sınavına katılırlar: 1. Aşama: Bu aşamada adaylar eleme niteliğinde dört saatlik Desen Sınavı na alınırlar. Desen sınavının değerlendirme sonuçları sınavın yapıldığı günden bir sonraki gün ilan edilir

11 V. GİRİŞ SINAVLARIYLA İLGİLİ EK BİLGİLER VI. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 2. Aşama: 1. Aşamada başarılı olan adayların katılabildiği bu sınavlarda, - 4 saatlik Hayalden Resim, - 4 saatlik Renkli Resim ve - 4 saatlik Desen sınavlarına alınırlar. Bu aşamadaki sınavlar için gerekli malzemeyi (kılavuzun... sayfasına bakınız) adaylar yanında getireceklerdir. 2. Aşama sonuçları 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 6. Adayların kesin kayıt yaptırmalarını belirleyen başarı puanı, yetenek sınavları sonucunda aldıkları nota orta öğretim başarı puanının eklenmesi sonucu elde edilir. 1. Yapılan yetenek sınavları sonucunda Güzel Sanatlar Fakültesi ne kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, Fakülte Yönetim Kurulu nca onaylanarak ilan edilen kesin sonuç listelerine göre yapılır. 2. İlan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan asil ve yedek adaylar kayıt olma haklarını kaybederler. 3. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu na başvuracaklardır. KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER a) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Diploma ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi, b) ÖSS Puan Kartı nın aslı, c) Nüfus Cüzdanı tasdikli örneği, d) İkametgah belgesi, e) Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir fakülte ya da yüksek okula kayıt olmasında asker açısından bir sakınca olmadığına dair belge, f) 12 adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm), g) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 sayılı Kanunla değişik 46. maddesi uyarınca ödenmesi gereken öğrenim harcının 1. taksidinin yatırıldığına dair makbuz, h) Oyunculuk Anasanat Dalı na başvuran adaylar için Sağlık Raporu

12 VI. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VII. KONTENJANLAR 4. Posta ile kayıt yapılamaz. 5. Kayıt için istenen belgelerin asılları gereklidir. 6. Eksik belge varsa kayıt yapılamaz. 7. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 8. Hukuki yönden öğrencilik hakları, kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kazanılır Sayılı Kanunun 49. maddesi hükümleri saklıdır. Fakültemizin birinci sınıflarına öğrenci kabul edilecek programlar ve kontenjanları Yükseköğretim Kurumu'nca belirlenerek ÖSS Sınav Kılavuzunda ilan edilmiştir. Bu belirlemeye göre yetenek sınavı açılacak programlar ve kontenjanları şunlardır: PROGRAM KONTENJAN Resim Heykel Grafik Tekstil (Toplam) Giyim Tasarımı Baskı Tasarımı... 8 Dokuma Tasarımı... 8 Moda Aksesuar Tasarımı Geleneksel Türk El Sanatları (Toplam) Çinicilik ve Çini Onarımları Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Tezhip (Süsleme) Seramik Fotograf Sahne Sanatları (Toplam) Oyunculuk Dramatik Yazarlık Sahne Tasarımı Müzik Bilimleri

13 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA GSF Giriş Sınavları nda sınavlar iki ayrı grupta düzenlenmektedir. Bir grubun sınavlarına girenler diğer grubun sınavına giremezler. 1. Grup Sınavları Fotoğraf Bölümü dışında ortak ve iki aşamalıdır: Birinci aşama, eleme niteliğindeki dört saatlik Desen Sınavı dan oluşmaktadır. Birinci aşamayı geçenlerin katıldığı İkinci aşamada adaylar, dört saatlik Hayalden Resim, dört saatlik Renkli Resim ve dört saatlik Desen sınavlarına alınırlar. Fotoğraf Bölümü sınavları hakkında açıklamalar için sayfa 31 e bakınız. 2. Grup Sınavları her bölüm için farklıdır ve sayfa 32 den itibaren anlatılmaktadır. 1. RESİM BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) 1.1. RESiM ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 30 Öğrenci Resim Bölümü - Resim Anasanat Dalı 1983 yılından bu yana eğitim ve öğretim yapmaktadır. Resim Bölümü'nün amacı, sanatın genel fonksiyonu içinde ülkemizin resim sanatı alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmektir. Resim Bölümü nde dört yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında uygulama ağırlıklı atölye derslerinin yanısıra; Sanat Tarihi, Sanat Toplumbilimi, Sanat Psikolojisi ve Sanat Felsefesi gibi sanat-kültür dersleri de okutulur. Atölye derslerinde başarılı görülen öğrenciler, yurtiçinde veya yurtdışında staj ve pratik çalışma yaparlar. Program, bitirme tezi niteleğinde, bir araştırma raporu ve diploma sergisiyle tamamlanır. 2. HEYKEL BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) 2.1. HEYKEL ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 15 öğrenci Heykel Anasanat Dalı 1986/1987 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitim ve öğretim programı ülkemizde ve dünyada bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans eğitim programı ile ülkemizdeki ortaöğretimin niteliği göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bölümde I., II. ve III. yılın sonunda 200'er saatten toplam 600 saat pratik çalışma yapılmaktadır. Dört yıl süren bu eğitim ve öğretim programı bir diploma projesiyle tamamlanmaktadır. 3. GRAFİK BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) 3.1. GRAFİK ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 30 öğrenci Grafik Anasanat Dalı, l öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Grafik Anasanat Dalı, eğitim programı, bugün ülkemizde ve dünyada bu dalda öğretim yapan Üniversitelerin lisans programlarıyla, ülkemizdeki ortaöğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 4 yıl süreli bu programın birinci yılında Temel Sanat Eğitimi ve Grafik Atölyesi gibi uygulamalı dersler dışında sanat-kültür dersleri yer almakta, ikinci ve daha sonraki yıllarda teorik dersler 24 25

14 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA giderek azalırken uygulamalı meslek derslerinin programı içerisindeki yüzdeleri artmaktadır. Genellikle belli bir sanat formasyonuyla birlikte Grafik-Tasarım, Grafik Resim (illustrasyon), Baskıresim (Özgün Baskı) Üçboyutlu Tasarım, Basın Yayın Grafiği, Deneysel Tasarım, Animasyon ve Fotoğraf çalışmaları ile devam eden eğitim ve öğretim bir bitirme projesiyle sona ermektedir. 4. TEKSTİL BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) A) KONTENJAN: 40 öğrenci a) Giyim Tasarımı : 12 öğrenci b) Baskı Tasarımı : 8 öğrenci c) Dokuma Tasarımı : 8 öğrenci d) Moda Aksesuar Tasarımı : 12 öğrenci Tekstil Bölümü öğretim yılında, Tekstil Tasarımı eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Bu program öğrenciyi dört yıl boyunca; Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giyim Tasarımı, Moda Aksesuar Tasarımı Dallarında teknik ve estetik bilgi ve becerilerle donatarak, Tekstil Sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, üretken tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programlarından biriyle bilgi donanımı tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur Eğitim Yılından itibaren 1.sınıfta başlatılan uzmanlık alan programlarının ortak amacı becerinin anlatım aracı durumuna dönüştürülmesi, onunla özgün biçimler yaratılması, sanat ile endüstrinin kaynaştırılmasıdır. Dört yıl boyunca temel eğitim ve mesleki tasarım derslerine ek olarak sanat-kültür dersleri, çeşitli sanat konferansları, seminerler, teknik geziler ve stajlarla desteklenen eğitim diploma çalışmasıyla tamamlanır. 5. SERAMİK BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) 5.1. SERAMİK ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 20 öğrenci Seramik Anasanat Dalı öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Seramik Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı bu dalda öğretim yapan üniversitelerin lisans programlar ve ülkemizdeki ortaöğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Dört yıl süreli bu programın birinci yılında Temel Sanat Eğitimi ve Seramik Tasarımı gibi uygulamalı dersler dışında, kuramsal ağırlıklı, sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılda ilk yıldan başlatılan atölye ve teknoloji dersleri yoğunlaştırılarak ve alçı şekillendirme gibi diğer uygulama dersleri eklenerek, uygulamaya ağırlık kazandırılmaktadır. Belirli bir sanat formasyonuyla seramik mesleki formasyonu için hem kuramsal hem uygulamalı disiplinlerle sürdürülen eğitim ve öğretim,üçüncü yıldan itibaren a) Serbest Seramik Tasarımı, b) Endüstriyel Seramik Tasarımı, gibi mesleki uzmanlık dallarına yönelmekte, eğitim ve öğretim bir bitirme projesiyle sona ermektedir

15 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA 6. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) Bu Bölümde yer alın Anasanat Dallarının Eğitim ve Öğretim programı, Ülkemizde sözkonusu alanda eğitim veren Üniversitelerdeki Lisans Eğitim programları gözönüne alanırık hazırlanmıştır HALI KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 15 öğrenci Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'ne bağlı olan, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri anasanat Dalı yılında öğretime başlamıştır. Eğitimin amacı, bu alanda yetişecek elemanlarla geçmişten günümüze aktarılan kaynakların aydınlatılması, bunların onarımı ve günlük yaşama geçirilebilmesi için gerekli bilgiler vermektedir. Bu nedenle, Anasanat dalında eğitim görenler, uygulamalı eğitimin yanında kuramsal bilgilerle de donatılacaklar, Anasanat Dalında, günümüzün de işlevini sürdüren ve ülke ekonomisine katkısı küçümsenemeyecek boyutlarda olan HALI-KİLİM alanında ileriye dönük ürün verecek, bilinçli bir sanatçı kuşağının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu dalda eğitim dört yıl sürelidir. Birinci yıl, sonraki yıllarda alınacak derslere temel oluşturmak üzere temel sanat eğitimi ve bu eğitimi destekleyecek kuramsal bilgileri içeren derslerle sürdürülecektir. İkinci ve Üçüncü yıllarda birinci yılda alınan temel sanat eğitiminin üzerine kurulan tasarım-uygulama ağırlıklı dersler alınacak, ayrıca bu alanlara yönelik restorasyon dersleri de programda yer alacaktır. Dördüncü yıl ise öğrencinin proje ve tez çalışmalarına ağırlık veren bir program uygulanmaktadır ÇİNİCİLİK VE ÇİNİ ONARIMI ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 15 Öğrenci Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'ne bağlı Çinicilik ve Çini Onarımı Anasanat Dalı l987/1988 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitimin amacı, bu anasanat dalında yetişecek elemanlarla, kendi alanlarında geçmişte varolan kaynakları gün ışığına çıkaracak, onarımları gerçekleştirecek ve günlük yaşama geçirilmelerinde etkin görev almalarına sağlamaktır. Ayrıca, uygulamalı eğitimin yanında kuramsal bilgilerle donatılmış bilinçli bir sanatçı kuşağının yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Anasanat Dalı öğrencileri geleneksel çiniciliğimizin günümüzde değerlendirilmesi için gerekli tüm seramik eğitimi-öğretimi disiplinlerinden yararlandırılarak eksiksiz bir restoratör uygulamacı olarak hazırlanacaktır. B udalda eğitim dört yıl sürelidir. Birinci yıl, sonraki yıllarda alınacak derslere temel oluşturmak üzere temel sanat eğitimi ve bu eğitimi destekleyecek kuramsal bilgileri içeren derslerle sürdürülecektir. İkinci ve üçüncü yıllarda birinci yılda alınan temel sanat eğitiminin üzerine kurulan tasarım- uygulama ağırlıklı dersler alınacak, ayrıca bu alanlara yönelik restorasyon dersleri de programda yer alacaktır. Dördüncü yıl ise öğrencinin proje ve tez çalışmalarına ağırlık veren bir programı uygulanmaktadır TEZHiP (SÜSLEME) ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 10 öğrenci Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne bağlı Tezhip (Süsleme) Anasanat Dalı 1986/1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bu dalda eğitimin amacı yetişecek her elemanını geçmişte var olan kaynakların gün ışığına çıkarılmasında ve ona

16 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA Sahne Sanatları Bölümü öğretim yılından bu yana eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. Sahne Sanatları Bölümü'nün amacı, uygulamalı ve deneysel çalışmaların yanı sıra kuramsal çalışmaların da önemli olduğu tiyatro sanatı ve bilim alanlarında ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte profesyonel alanda Oyuncu, Drarımlarıyla günlük yaşama geçirilmelerinde etkin görev alacak biçimde uygulama ve kuramsal bilgilerle donatmak, bilinçli bir sanatçı kuşağının yetişmesini sağlamaktır. Tezhip Anasanat Dalı'nda eğitim görenler, ülkemizde geçmişten günümüze aktarılan yazma eserlerle ve bu eserlerin süslenmesinde kullanılan tezhiplerin, dönemlerine göre düzenlenip onarılmalarında, onların günümüz sanat anlayışı içinde yeniden değerlendirilmelerinde geçmişle günümüz arasında bu alandaki bağın kurulmasında görev alacak sanatçılar olacaklardır. Bu alanda eğitim 4 yıl sürelidir. Birinci yıl, sonraki yıllarda alınacak derslere temel oluşturmak üzere Temel Sanat Eğitimi ve bu eğitimi destekleyen kuramsal bilgileri içeren derslerle sürdürülecektir İkinci ve üçüncü yıllarda, Temel Sanat Eğitiminin üzerine konulan tasarım, uygulama ağırlıklı dersler alınacak ayrıca, bu alanlara yönelik restorasyon dersleri de programda yer alacaktır. Dördüncü yılda ise, öğrencinin proje ve tez çalışmasına ağırlık verilen bir programı yürütülmektedir. 7. FOTOĞRAF BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır; detaylı açıklamaya bakınız) 7.1. FOTOĞRAF ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 20 öğrenci B) GENEL BiLGiLER Fotoğraf sanatının teknik ve estetik boyutlarını kapsayan uygulamalı ve kuramsal bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu sanat dalında öğretim gören öğrenciler birinci sınıftan itibaren profesyonel çalışmalara olanak sağlayan fotoğraf makinesi ve donanımlarını edinmek ve uygulamalarında kullanacakları her türlü çalışma malzemesini kendileri karşılamak zorundadırlar. C) YETENEK SINAVLARI I. AŞAMA: İlk aşamada adaylar, ikinci aşama özel yetenek sınavlarına katılmak için yeterli düzeyde olup olmadıklarını ölçmeyi amaçlayan, eleme niteliğinde çoktan seçmeli test sınavına alınırlar. II. AŞAMA: Portfolyo Hazırlama ve Konulu Fotoğraf Çekimi şeklinde iki bölümden oluşur. Sonuçlar tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir. a) Portfolyo Hazırlama: Birinci aşama sınavında başarılı olan adaylar saptanan konuya göre bir portfolyo hazırlayıp sınav komisyonuna teslim ederler. Bu portfolyoda; 1- Siyah-beyaz, ve/ ya da renkli 13x18 cm den büyük olmayan 10 fotoğraf yer alacaktır, 2- Fotoğraflar, negatifleriyle birlikte düzenli bir dosya olarak sunulacaktır. b) Konulu Fotoğraf Çekimi; Adaylar, sınav komisyonunca belirlenen konu çerçevesinde fotoğraf çekeceklerdir. 8. SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ (Sınav açıklaması için Anasanat Dalları na bakınız) A) KONTENJAN: 40 öğrenci 30 31

17 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA matik Yazar(Tiyatro, Radyo,TV, Sinema ve Reklam Yazarlığı) ve Sahne Tasarımcısı (dekor, giysi, ışıklama, efekt, iç tasarım... v.b.) yetiştirmektir. Sahne Sanatları Bölümü birinci sınıftan başlayarak Oyunculuk, Dramatik Yazarlık Dramaturji ve Sahne Tasarımı Dallarından oluşan bir eğitim programı uygulamaktadır. Öğrenciler Tiyatro Tarihi, Tiyatro Kuramları, Oyun İncelemesi, Türk Tiyatrosu, Toplumbilim, Sahne Uygulaması gibi ortak derslerde birlikte eğitime tabi tutulurlar. Öğrenci adayları önkayıtları sırasında bu üç sanat dalından dilediklerini seçip, yetenek sınavlarına katılabilirler. Sınavı kazanan adayların saptanan sanat dalları kesindir. İleride herhangi bir değişiklik yapılamaz. Öğrenciler eğitim izlencesinin yanı sıra ilk üç yıl içinde tamamlanması gereken 500 saatlik pratik çalışma ve üçüncü yıldan itibaren de 100 saatlik staj uygulamalarını bitirmek ve mezuniyet için kendi sanat dallarında bir diploma çalışması hazırlayarak mesleki bilgilerini ve yeteneklerini kanıtlamak zorundadırlar OYUNCULUK ANASANAT DALI (2. Grup Sınavlarıyla Öğrenci alır) A) KONTENJAN: 15 Öğrenci Oyunculuk Anasanat Dalı ülkemizde üniversite düzeyinde oyunculuk eğitimi veren bir lisans dalıdır. Ağırlıklı olarak tiyatro alanında oyunculuk eğitimi yapılmaktadır. Bu dala başvuracak adayların herhangi bir fiziksel kusuru olmaması gerekir. Oyunculuk adaylarının boy ve kilolarının uyumlu olması gerekmektedir. Yaşlarının da 21'den yukarı olmaması tercih nedenidir. Sınavlara adaylar rahat edebilecekleri bir giysiyle geleceklerdir. C) YETENEK SINAVLARI Oyunculuk Anasanat Dalı yetenek sınavları iki aşamalıdır. I.AŞAMA: Birinci aşama sınavı Mimik, Ritmik, Ses, Kulak, Doğaçlama, Okuma, Refleks, v.b. sınavlardan oluşur. Mimik ve doğaçlama sınavlarında adaylar, sınav kurulunun kendisine vereceği bir konuyu sözel anlatıma başvurmadan oynayacaklardır. Ritmik sınavında adayın ritm duygusu ve bedeninin müziğe tepkisi değerlendirilir. Ses ve kulak sınavında adayın piyano eşliğinde kulak ve ses yetisinin değerlendirilmesi yapılacaktır. II. AŞAMA: Birinci aşamada başarılı bulunan adaylar ikinci aşama sınavına alınırlar. Bu aşamada adaylar hazırladıkları iki sahneyi sınav kurulu önünde oynayacaklardır. Adaylar bu sahneler dışında tanınmış bir şairden seçecekleri bir şiiri de ezbere okuyacaklardır. Başarı notu 100 (yüz) üzerinden değerlendirilecektir. Sınavlar sonucunda başarılı olan Oyunculuk Anasanat Dalı adayları, bu eğitimin gerektirdiği fiziksel ve ruhsal koşullara uygun olup olmadıklarını belirten, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Psikiyatri kliniklerinden alınacak bir sağlık raporu getirmek zorundadırlar. Olumlu sonuç alınınca kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Adayın sahne seçiminde ve hazırlanmasında özen göstermesi gereken noktalar : 1. Sınav jürisi önünde oynanmak üzere, biri trajik diğeri komik iki sahne hazırlanacaktır. 2. Sahneler adayı değerlendirmeye olanak verecek bir uzunlukta olacaktır. 3. Aday hangi yazarın oyununu seçtiyse yazarı ve 32 33

18 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA "Sahne Tasarımı" Eğitim Programı; Tiyatro Sahne Tasarımı, Televizyon Set Tasarımı, Sinema Set Tasarımı, Kostüm Tasarımı eğitimlerini içermektedir. Sahne Tasarımı öğoyunun tamamı üzerine bilgi sahibi olacaktır. 4. Seçilen sahneler ezberlenecek ve jüri önünde oynanacak nitelikte hazırlanacaktır. 5. Hazırlanan sahnede birden fazla oyun kişisi varsa adaylar ortaklaşa çalışmayla sınava katılabilirler. (Aday, birkaç rol kişisini birden oynamaya kalkışmayacaktır.) 6. Hazırlanan sahnede vazgeçilmeyecek kadar önemli ve gerekli yardımcı eşya ve aksesuarı aday yanında getirebilir. 7. Adaylar kendi cinslerine uygun rol seçeceklerdir. (Örnek: Bayanlar erkek rollerini ya da erkekler bayan rollerini seçemezler) Aksi taktirde sınavlara kabul edilmeyeceklerdir DRAMATİK YAZARLIK ANASANAT DALI (2. Grup Sınavlarıyla Öğrenci alır) A) KONTENJAN: 15 öğrenci Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı tiyatro, sinema, radyo TV reklam yazarlığı gibi Dramatik Yazarlık alanlarında ürün verecek metin yazarları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Öğrencilere dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği bilgi ve uygulamaların yanı sıra, Dramaturji Tiyatro Eleştirmenliği ve Tiyatro Araştırmacılığı alanlarında gerekli formasyonu kazanacakları bir eğitim öğretim programı uygulanır. C) YETENEK SINAVLARI Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı yetenek sınavları iki aşamalıdır. I.AŞAMA: Bu aşamada adaylardan sınav komisyonunca verilecek konu/ konular üzerinde kompozisyon yazmaları istenecektir. Sınav kağıtları Fakülte tarafından verilecektir. Adayların yanlarında kurşun kalem, kalemt- raş ve silgi getirmeleri yeterlidir. II. AŞAMA: Bu aşamaya birinci aşamada başarılı görülen öğrenciler katılırlar. Adaylarda sınav komisyonunca verilecek konular üzerinde kompozisyonlar yazmaları istenecektir. Bu aşamada adayların değişik anlatım türlerindeki yaratıcılıkları, fantezileri öncelikle değerlendirilir. II. Aşama yazılı kompozisyonlarından sonra adaylar ayrıca görüşmeye alınırlar. Sınav kağıtları fakülte tarafından verilecektir. Adayların yanlarında kurşunkalem, kalemtraş ve silgi getirmeleri yeterlidir. Bu sınavın başarı notu, yukarıda belirtilen tüm aşamaların ayrı ayrı değerlendirilmesi ve tek nota indirgenmesi ile tam not 100 üzerinden değerlendirilir SAHNE TASARIMI ANASANAT DALI (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) A) KONTENJAN: 10 öğrenci Sahne Tasarımı Anasanat Dalı'nın eğitim içeriğini şu sorularla açabiliriz. Çevremizde görülen her güzel tasarımın kimler tarafından ve nasıl yapıldığını hep merak ederiz. Bu tasarımları gerçekleştirenler nasıl bir eğitimle yetişirler? Hangi alanlarda çalışmalarını sürdürürler? Sahne Tasarımı bu tasarım eğitiminin hangi alanlarını kapsar? Ne gibi bilgi ve becerileri gerektirir? 34 35

19 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA rencileri Tiyatro, Televizyon ve Film dünyasındaki tasarım çalışmaları için gereken dekor, kostüm makyaj, ışık, ses efekt yapımı vb. dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak almaktadırlar. Sahne Tasarımı Anasanat Dalı; tiyatro, opera, bale, sinema ve televizyon alanlarında ihtiyaç duyulan kostüm kreatörü, dekor ve ışık sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca mezunlar iç mimarlık alanında ev, işyeri, büro dekorasyonu ve fuarlarda stand tasarımları da yapabilmektedirler. Böylece çalışma olanaklarını genişletmek ve bu alanlarda da aranılan başarılı birer tasarımcı olarak isim yapmak fırsatlarını değerlendirebilmektedirler. Mobilya tasarımı ve reklam ajanslarında çekilen filmlerde sanat yönetmenliği yine Sahne Tasarımı mezunlarının çalışma alanlarındandır. 9. MÜZiK BiLiMLERi BÖLÜMÜ (2. Grup Sınavlarıyla Öğrenci alır) 9.1. MÜZiK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI A) KONTENJAN: 20 öğrenci Müzik Bilimleri Anabilim Dalı a) Müzik Bilim b) Müzik Teknolojisi adı altındaki opsiyon programlarıyla ülkemizin gerek duyduğu Müzik Bilimcisi ve Müzik Teknolojisi Uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. birikimin sağlanmasıdır. b) Müzik Teknolojisi: Müzik üretiminin teknolojik boyutunda ses kayıt stüdyosunun teknik donanımı, ses kayıt teknikleri ve bilgisayarla müzik üretimi alanlarına yoğunlaşan bu programla müzik teknolojisi uzmanı yetiştirmektir. Bu programın açılması ve alınacak öğrenci sayısı her öğretim yılında alt yapı ve eğitim koşullarına göre belirlenir. Bu iki opsiyon programı ile öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda öğrenim görmeleri sağlanır. Bu uzmanlık dalları yanısıra öğrencilerin yine kendilerinin seçecekleri bir çalgı üzerinde yeteneklerini geliştirme olanağı da tanınır. C) YETENEK SINAVLARI Müzik Bilimleri Bölümü nün giriş sınavları iki aşamalıdır. I.AŞAMA: İşitsel Algılama: İşitme yeteneğinin ölçümüne dayalı, bireysel ve eleme şeklinde yapılır. Bu sınavı başaranlar 2. Aşama sınavına alınırlar. II.AŞAMA: a) Yazılı Değerlendirme: Topluca yapılacak 45 dakikalık bir oturumda adaylar, müzikle ilgili verilen bir konuda yazılı değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirme, sonuçların belirlenmesinde göz önüne alınır. b) İşitsel Algılama: Birinci aşamaya göre daha ayrıntılı bir işitsel yetenek ölçümünü içerir. İsteyen adaylar, daha önce yaptıkları müziksel çalışmalarını (ses ve/ ya da çalgı) sınav komisyonunun önünde sergileyebilirler. Amaç; a) Müzik Bilim: Müziğin sanatsal ve kültürel olgu olarak incelenmesinde gerekli olan yöntem ve tekniklerin, kültürel 36 37

20 IX. GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ ÖNKAYIT 7-18 A USTOS 2006 I. ve II. AfiAMA SINAVLARI A USTOS 2006 KESiN KAYITLAR 1. L STE KAYITLARI 1 ve 4 EYLÜL 2006 YEN LENEN L STE KAYITLARI 5-22 EYLÜL 2006 Kay tlar ile ilgili önemli aç klama: 1. Liste kay tlar n n ard ndan hergün yeniden ilan edilen listelere göre s ras gelen ö renci kay t yapt racakt r. Yenilenen liste kay tlar nda, ilan edilen günde kay t yapt rmayanlar kay t haklar n kaybedeceklerdir. nternet ortam nda sonuçlar için,

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL BİLGİLER. Ön Kayıt Bilgileri Bölüm Kontejanları Ön Kayıt Koşulları...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL BİLGİLER. Ön Kayıt Bilgileri Bölüm Kontejanları Ön Kayıt Koşulları... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL BİLGİLER Ön Kayıt Bilgileri... 5 Bölüm Kontejanları... 5 Ön Kayıt Koşulları... 7 Ön Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler... 8 Sınavda Gerekli Malzeme ve Belgeler...

Detaylı

09:30-12:00 1. AŞAMA (SANAT TASARIM GRUBU) ORTAK DESEN SINAVI 2 Saat 30 dakika 13:30-16:00* 2 Saat 30 dakika 2.AŞAMA (SANAT GRUBU - RESİM BÖLÜMÜ)

09:30-12:00 1. AŞAMA (SANAT TASARIM GRUBU) ORTAK DESEN SINAVI 2 Saat 30 dakika 13:30-16:00* 2 Saat 30 dakika 2.AŞAMA (SANAT GRUBU - RESİM BÖLÜMÜ) 1. GRUP Sanat Grubu : Resim Bölümü - Heykel Bölümü Tasarım Grubu : Grafik Bölümü : Grafik Tasarım ASD., Grafik Resimleme ve Baskı ASD. - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü : Aksesuar Tasarım ASD., Moda Giyim

Detaylı

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ ÖN KAYIT 03-07 AĞUSTOS 2015 TABAN PUAN TÜRÜ 2015 YGS EN AZ 180 PUAN DEYÖS SÖZEL EN AZ 30 PUAN SINAV ÖNCESİ KURS 08-15 AĞUSTOS

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Güzel Sanatlar Fakültesi; evrensel ve ulusal düzeyde plastik sanatlardan müziğe, görsel sanatlardan sahne sanatlarına, sanatın her alanında eğitim vermek üzere Ege Üniversitesi

Detaylı

09:30-12:00 1. AŞAMA (SANAT TASARIM GRUBU) ORTAK DESEN SINAVI 2 Saat 30 dakika 13:30-16:00* 2 Saat 30 dakika 2.AŞAMA (SANAT GRUBU - RESİM BÖLÜMÜ)

09:30-12:00 1. AŞAMA (SANAT TASARIM GRUBU) ORTAK DESEN SINAVI 2 Saat 30 dakika 13:30-16:00* 2 Saat 30 dakika 2.AŞAMA (SANAT GRUBU - RESİM BÖLÜMÜ) 1. GRUP Sanat Grubu : Resim Bölümü - Heykel Bölümü Tasarım Grubu : Grafik Bölümü : Grafik Tasarım ASD., Grafik Resimleme ve Baskı ASD. - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü : Aksesuar Tasarım ASD., Moda Giyim

Detaylı

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU TUNCELİ 2017 1 SAYFA NO İÇİNDEKİLER 1 FAKÜLTEMİZ 2 MÜZİK BÖLÜMÜ Müzik Bilimleri

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim II. Öğretim, Heykel,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim),

Detaylı

Müzik ve Fotoğraf bölümünü seçen adaylar tek tercih yapabilirler. Yabancı Uyruklu

Müzik ve Fotoğraf bölümünü seçen adaylar tek tercih yapabilirler. Yabancı Uyruklu T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim),

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU

T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU ÖĞRENCİ KONTENJANI : 15 1) ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Amaç ve Kapsam: MADDE 1 - (1) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Evrensel ve ulusal düzeyde plastik sanatlardan müziğe, görsel sanatlardan sahne sanatlarına, sanatın her alanında eğitim vermek üzere Ege Üniversitesi ne bağlı olarak

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2016 2017 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine Özel Yetenek

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ VE ESASLARI

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ VE ESASLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ VE ESASLARI Resim Bölümü Resim Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1: Bu yönerge Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin lisans programlarına

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim), Heykel,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Senato: 21 Haziran 2011 / 292-4-E Amaç MADDE 1 (1) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin giriş sınavları

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ ÖN KAYIT 01-05 AĞUSTOS 2016 TABAN PUAN TÜRÜ 2016 YGS EN AZ 240 PUAN SINAV ÖNCESİ KURS 06-13 AĞUSTOS 2016 ANADOLU GÜZEL SANATLAR

Detaylı

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLECEK 2017-2018 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU Marmara Üniversitesi ile Mimar Sinan

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Güzel

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları A- BAŞVURU ŞARTLARI 1. Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri İki farklı grup olarak

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Güzel Sanatlar Fakültesine özel yetenek

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MALATYA- 2017 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ AMAÇ T.C AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI (Senatonun 04.05.2016 tarih ve 2016/08-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) Madde 1) Bu yönergenin amacı AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Neşet Ertaş

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GİRİŞ YETENEK SINAVLARI

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GİRİŞ YETENEK SINAVLARI T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları: GÜZEL

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 öğretim yılında Lisans

Detaylı

Sevgili Öğrenci Adayları;

Sevgili Öğrenci Adayları; Sevgili Öğrenci Adayları; Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010 yılında öğretime başlamıştır. Resim, Heykel ve Grafik Bölümleri bulunan Fakültemizde halen Resim bölümünde öğrenim devam

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SİVAS 2012 İÇİNDEKİLER SAYFA NO FAKÜLTEMİZ 2 BÖLÜMLERİMİZ 3 Resim Heykel Bölümleri Özel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ Senato: 16 Mayıs 2014 / 324-3-B

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ Senato: 16 Mayıs 2014 / 324-3-B MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ Senato: 16 Mayıs 2014 / 324-3-B Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Atatürk

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ (04.05.2017 tarih, 482 sayılı ve 16 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına

Detaylı

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönerge Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi nin Lisans programlarına

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim), Heykel,

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ ne 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI için Enstitümüz Sanat ve Tasarım, Resim ve Müzik Anasanat Dallarına belirtilen

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Amaç ve dayanak Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı; Safranbolu Fethi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Açıklamalar:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Açıklamalar: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Açıklamalar: FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM PUAN TÜRÜ (2017) TABAN PUANI ÖN KAYIT KURS KAYIT KURS/SINAV

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı L A TEX ile belgeyi hazırlayan: Prof. Server ACİM MALATYA - 2014 İçindekiler 1 GENEL ŞARTLAR 2 1.1 Online Kayıt İçin Web Sayfası....................................

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano ve Yaylı Çalgılar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

siz bizde değersiniz

siz bizde değersiniz siz bizde değersiniz Özel Yetenek Sınavı 2017 siz bizde değersiniz İçindekiler Özel Yetenek Sınav Başvuru 4 Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri 5 Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi 6 Tekstil ve Moda Tasarımı

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu nun 2013-2014

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU I. AMAÇ VE

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Ön kayıt Bilgileri Heykel ve Resim Bölümlerine ön kayıtlar, 17 24 Temmuz 2017 tarihleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESĠ Senato: (TASLAK v07) Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MALATYA- 2015 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Eğitimde Önceliğiniz 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU HAZİRAN 2014 ESENYURT / İSTANBUL 1 ÖNSÖZ Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin, Sevgili Öğrenci

Detaylı

T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MALATYA-2016 T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne 2017-2018 eğitim-öğretim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönerge,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

siz bizde değersiniz

siz bizde değersiniz siz bizde değersiniz Özel Yetenek Sınavı 2017 siz bizde değersiniz İçindekiler Özel Yetenek Sınav Başvuru 1 Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri 2 Grafik Tasarım 3 Tekstil ve Moda Tasarımı 4 Sahne ve Gösteri

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. mardin ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dil Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31/05/2012 Öğrenci İşleri Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal

Detaylı

T.C ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

T.C ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. T.C ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Güzel Sanatlar Fakültesinin Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Grafik,

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ ( tarih ve sayılı Üniversite Senato kararı)

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ ( tarih ve sayılı Üniversite Senato kararı) T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ ( tarih ve sayılı Üniversite Senato kararı) Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar,

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31.05.2012 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGE Amaç NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ADAY KABUL ŞARTLARI YETENEK SINAVI TARİHİ VE YERİ

ADAY KABUL ŞARTLARI YETENEK SINAVI TARİHİ VE YERİ T.C. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu ADAY KABUL ŞARTLARI a) Türkiye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Sınav Türleri

Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Sınav Türleri GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2017/2018 Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Sınav Türleri Anabilim/ Anasanat Dalları Program KONTENJAN TC Uyruklu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı Yönergesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı Yönergesi SINAV YÖNERGESİ Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1: Güzel Sanatlar Fakültesi'nin lisans programlarına öğrenci alınması ile ilgili işlemler

Detaylı