DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. Bilgi için: GSF Tel: (232) G R fi SINAVLARI KILAVUZU ZM R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. Bilgi için: GSF Tel: (232) 238 90 75. www.deu.edu.tr/gsf. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2006-2007 ZM R"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Bilgi için: GSF Tel: (232) G R fi SINAVLARI KILAVUZU ZM R

2 SUNUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi giriş sınavlarına başvuran adaylar için hazırlanan bu kılavuzda, Fakültemizin yapısı ve uygulanan eğitimle ilgili genel bilgilerden sonra, her bölümün adaylarda aradığı nitelikler ve yetenek sınavlarında uygulayacakları yöntemlere yer verilmiştir. Ayrıca adaylar bu kılavuzda Giriş Sınavları Yönergesi ve kayıt işlemleriyle ilgili bilgileri de bulacaklardır. Adayların sınavlarda veya kayıt işlemleri sırasında mağdur olmamaları için bu kılavuzu titizlikle incelemelerinde yarar görülmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarına katılacak tüm adaylara başarılar dilerim. Prof. Cengiz ÇEKİL Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

3 İÇİNDEKİLER Sunuş I. Kuruluş ve Yapı 7 II. Uygulanan Eğitimle İlgili Genel Bilgiler 9 III. Önkayıtla İlgili Genel Bilgiler 12 IV. Dokuz Eylül Üniversitesi Giriş Sınavları Yönergesi 14 V. Giriş Sınavlarıyla İlgili Ek Bilgiler 19 VI. Kesin Kayıt işlemleri 21 VII. Kontenjanlar 23 VIII. Bölümler ve Sınavlar Hakkında Açıklayıcı Bilgiler 24 IX. Giriş Sınavları Takvimi 39 X. Gruplara Göre Sınav Takvimi 41 XI. Sınav Sonuçlarının Duyurusu 43 XII. Notlar 44

4 I. KURULUŞ VE YAPI ÖNEMLİ UYARI! GSF Giriş Sınavları süresince, sınav salonlarına cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. Ege Üniversitesi Senatosu'nun l975 gün ve 55/21 sayılı kararıyla kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, aynı zamanda yurdumuzda "Güzel Sanatlar" alanında Üniversite bünyesinde kurulmuş ilk fakültedir. 41 Sayılı Kanun hükmünde kararname ile 20 Temmuz l982 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yer alan bölümler ve bunlara bağlı bilim ve sanat dalları şunlardır: 1. Resim Bölümü 1.1. Resim Anasanat Dalı 2. Heykel Bölümü 2.1. Heykel Anasanat Dalı 3 Grafik Bölümü 3.1. Grafik Anasanat Dalı 4. Tekstil Bölümü 4.1. Giyim Tasarımı Dalı 4.2. Baskı Tasarımı Dalı 4.3. Dokuma Tasarımı Dalı 4.4. Moda Aksesuar Dalı 5. Seramik Bölümü 5.1. Seramik Anasanat Dalı 79

5 I. KURULUŞ VE YAPI II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 6. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 6.1. Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı 6.2. Çinicilik ve Çini Onarımı Anasanat Dalı 6.3. Tezhip (Süsleme) Anasanat Dalı 6.4. Eski Yazı (Hat) Anasanat Dalı 6.5. Cilt Anasanat Dalı (Öğretime Açılmadı) 7. Sahne Sanatları Bölümü 7.1. Oyunculuk Anasanat Dalı 7.2. Dramatik Yazarlık - Dramaturgi Anasanat/ Anabilim Dalı 7.3. Sahne Tasarımı Anasanat Dalı 8. Sinema - TV Bölümü 9. Fotoğraf Bölümü 9.1. Fotoğraf Anasanat Dalı 10. Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 11. Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı 1. Güzel Sanatlar Fakültesi nin tüm bölümlerinde örgün eğitim ve öğretim yapılır. Öğrenim süresi 4 yıldır. Her öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl Cumartesi ve Pazar ile resmi tatil günleri hariç, 70 (yetmiş) eğitim öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. 2. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde normal öğrenim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrencilere 3 yıllık bir ek süre tanınır. Bu sürede başarısız olunan ders sayısını beş ve daha az derse indirenler, 9. yıl sonuna kadar başarısız oldukları derslerin sınavlarına girmeye devam ederler. Ancak bu süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Dokuzuncu yıl sonunda başarısız oldukları ders sayısını üç ve daha az derse indirenler artık öğrencilik haklarından yararlanmaksızın ve herhangi bir sınır olmaksızın başarısız oldukları derslerin sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim öğretim programında başaramadığı ders sayısını tek derse indirenlerin sınavları, kaçıncı yılda olduğuna bakılmaksızın her yarıyıl sonunda açılabilir ve yıl içi notuna bakılmaksızın o tek dersin sınavından (50) not alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları'nda belirtildiği gibi, haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenimini bu süreler sonunda tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin kayıtları silinir. 3. Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için 2547 Sayılı Kanunun

6 II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini, Bakanlar Kurulu Kararları içinde yerine getirmek sureti ile her öğretim yılının/ yarıyılının başladığı günden önceki 7 (yedi) gün içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen bir öğrenci o yarıyılda öğrenimine devam edemez. 4. Bir öğrencinin; a) Bir başka yüksek öğretim kurumuna asli öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edildiği; ya da, b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası aldığı; ya da, c) Azami öğrenim süresinin sonunda başarısız ve/ ya da sorumlu olduğu toplam ders sayısının 5 (beş) dersten fazla olduğu; ya da, d) Azami öğrenim süresini tamamlamamış olmasına rağmen, önşart dersler ve/ ya da öğretim planına göre süre içinde alıp başarması gereken dersler göz önüne alındığında azami öğrenim süresi sonunda başarısız ve/ ya da sorumlu olacağı toplam ders sayısının 5 (beş) dersten fazla olacağının tespit edildiği hallerde ilgili fakülte veya yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. 5. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde zorunlu ve seçmeli dersler ile bunların uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye ve diploma projesi çalışma saatleri toplamının alt sınırı haftada 17, üst sınırı haftada 26 kredi saatidir. Öğrenciler bu sınırlar içinde kalmak üzere derslere yazılırlar. Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile Beden Eğitimi dersleri bu sınırların dışındadır. 6. Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde öğrencilerin eğitim öğretimle ilgili sorunlarına yardımcı olmak üzere Danışmanlık sistemi uygulanır. Her öğretim yılı, Bölüm Başkanlıklarınca her sınıf veya belli sayıda öğrenci için bir öğretim elemanı "Danışman" olarak görevlendirilir. 7. Bir öğrencinin lisans düzeyinde öğrenimini tamamlayabilmesi için bir diploma çalışmasını başarmış olması gerekmektedir. 8. Fakültenin tüm bölümlerinde öğrencilerin lisans düzeyinde öğrenimleri sırasında staj ve/ ya da pratik çalışma yapmaları zorunludur. 9. Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar uyarınca uygulama ağırlıklı derslere %80, kuramsal derslere %70 oranında devam etmeleri gerekir. Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler için de devamsız sayılırlar. 10. Sanat eğitimi zevkli olduğu kadar disiplinli bir çalışma düzeni gerektiren, güç ve masraflı bir eğitim özelliği taşır. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bütün bölümlerinde yapılan uygulamalı eğitim çalışmaları için öğrencilerin kullanmaları gereken sarf malzemeleri, kendileri tarafından temin edilir

7 III. ÖNKAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER III. ÖNKAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER ÖNKAYITTA GEREKLİ BELGELER 1. Önkayıt yaptırabilmek için gerekli işlemler: a) Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavlarına katılabilmek için süresi içinde önkayıt işlemlerini tamamlamış olmak gerekir. Adayların önkayıt yaptırabilmeleri için, 2006 ÖSS sınavında Söz-1, Say-1 ya da EA-1 puan türlerinden en az 160 almış olmaları gerekir. b) Önkayıt işlemleri 7-18 Ağustos 2006 tarihleri arasında yapılacaktır. 2. Önkayıtta gerekli belgeler a) ÖSS 2006 puan kartının aslı ve fotokopisi (Puan kartının aslı, fotokopisiyle karşılaştırıldıktan sonra adaya geri verilecektir), b) 4.5 x 6 cm boyutunda, başı açık, sakalsız, son yıl içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf, c) Adayın sınavlarına girmek istediği grup ve program tercihlerini belirtir form dilekçe (Form dilekçe önkayıt sırasında fakülteden alınacaktır), d) Sınav harcı dekontu (Bankadan alınacaktır). 3. Her adayın önkaydını kendisinin yaptırması gerekir. Posta yoluyla önkayıt işlemi yapılmayacaktır. 4. Adaylar başvurdukları programların katılmaları istenen tüm sınav aşamalarına girmek zorundadırlar. Katılması gereken sınav aşamalarından herhangi birine katılmayan aday değerlendirme dışı bırakılır ve adayın o programla ilgili başvurusu geçersiz sayılır. 5. Programların özel yetenek sınavlarına girecek adayların yanlarında getirmeleri istenen diğer malzemeler önceden saptanarak sınavlardan önce duyurulur. Adaylar başvurdukları programlar için istenen malzemeleri ve diğer ha- 12 zırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan adaylar sınava alınmaz. 6. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yetenek sınavlarıyla öğrenci alınacak sanat dalları, yapılacak sınavların karakterlerine göre 2 ayrı grup altında toplanmıştır: I. PLASTİK, UYGULAMALI, GELENEKSEL SANATLAR ve FOTOĞRAF GRUBU: Resim, Heykel, Grafik, Tekstil (Giyim Tasarımı, Baskı Tasarımı, Dokuma Tasarımı, Moda Aksesuar Tasarımı), Seramik, Geleneksel Türk El Sanatları (Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Çinicilik ve Çini Onarımı Anasanat Dalı, Tezhip-Süsleme Anasanat Dalı), Sahne Tasarımı ve Fotoğraf. II.SAHNE SANATLARI ve MÜZİK BİLİMLERİ GRUBU: Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Müzik Bilimleri. 7. Adaylar önkayıtlarını, yukarıda belirtilen program gruplarından ancak bir tanesindeki program ya da programlara yaptırabilirler. Birinci grup bölümleri ile ikinci grup bölümlerinin sınavlarına aynı anda başvuramazlar. a) Birden çok programı içeren Plastik, Uygulamalı, Geleneksel Sanatlar ve Fotoğraf grubunu seçen aday, o grup içerisinden dilediği kadarını, b) Aynı şekilde Sahne Sanatları ve Müzik Bilimleri grubunu seçen adaylar da yine bu grup içerisinden diledikleri kadar bölümü tercih edebilir. Her üç gruba başvuran adayların öngörülen sınav harcını ödemeleri gerekmektedir. Önkayıt sırasında adaya fotoğraflı ve onaylı bir sınava giriş kartı verilecektir. Bu kartta adayın hangi grubun ve hangi programların sınavlarına gireceği belirtilecektir. Adaylar yalnızca sınav giriş kartlarında belirtilmiş olan programların sınav aşamalarına katılabilirler. 13

8 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Madde 1- Güzel Sanatlar Fakültesi giriş sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde önkayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur Adayların önkayıt yaptırabilmeleri için, ÖSS den; Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen taban puanını veya daha yüksek bir puanı almış olmaları gerekir. Madde 2- Adayların sahip olmaları gereken diğer şartlar ve aday kaydı için gerekli belgeler her yıl Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. Madde 3- Her adayın önkayıt işlemlerini kendisinin yaptırması gereklidir. Başka şahıslar tarafından veya posta yolu ile önkayıt yapılmaz. Madde 4- Adayların başvurdukları programlar için öngörülmüş olan sınav aşamalarının tümüne girmeleri zorunludur. Katılması gereken sınav aşamalarından her hangi birine katılmayan aday değerlendirme dışı bırakılır. Madde 5- Giriş sınavlarının ilgili aşamalarına girecek olan adayların yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ve yapmaları gereken hazırlıklar Fakülte Dekanlığı tarafından daha önce belirlenerek adaylara duyurulur. Adaylar başvurdukları programların sınavları için istenen malzemeleri ve diğer hazırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan aday sınava alınmaz. Madde 6- Giriş sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Madde 7- Dekanlık sınavların bu Yönerge hükümleri doğrultusunda düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için; a) Adayların sınava girecekleri mekanların belirlenerek düzenlenmesi, b) Sınav gözetmenlerinin seçimi ve görevlendirilmesi, c) Sınav model ve malzemesinin temini, d) Sınav sonuçlarının alınarak kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait asil ve yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Madde 8- Sınav jürileri, bölümlerden her sınav için konusunda uzman öğretim elemanları arasından altı aday olmak üzere seçilerek, Fakülte Dekanlığı kanalıyla Üniversite Yönetim Kurulu'na önerilir. Üniversite Yönetim Kurulu 6 aday arasından 5'ini asil, 1'ini yedek olarak seçer ve onaylar. Hiçbir sınav jürisi 3 kişiden az olamaz. Madde 9- Güzel Sanatlar Fakültesi'nde giriş sınavlarıyla öğrenci alınacak sanat dalları, yapılacak sınavların özelliklerine göre aşağıda belirtilen iki sınav grubu altında toplanmıştır. I. PLASTİK, UYGULAMALI, GELENEKSEL SANATLAR ve FOTOĞRAF GRUBU Resim Heykel Grafik Seramik-Cam Tekstil - Giyim Tasarımı 14 15

9 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ - Baskı Tasarımı - Dokuma Tasarımı - Moda Aksesuar Tasarımı Geleneksel Türk El Sanatları - Çinicilik ve Çini Onarımları - Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri - Tezhip (Süsleme) Sahne Tasarımı Fotoğraf II. SAHNE, GÖRÜNTÜ SANATLARI ve MÜZİK BİLİMLERİ GRUBU Oyunculuk Dramatik Yazarlık Müzik Bilimleri Madde 10- Adaylar, belirtilen sınav gruplarından yalnızca bir tanesinde yer alan program ya da programlara önkayıt yaptırabilirler. Adayların girmek istedikleri sınav programlarının adlarını başvuru dilekçelerinde işaretlemeleri gerekmektedir. Madde 11- Güzel Sanatlar Fakültesi giriş sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. İlk aşamada adaylar II. Aşama sınavlarına katılmak için yeterli düzeyde olup olmadıklarını ölçmeyi amaçlayan eleme niteliğindeki "I. Aşama Sınavı" na alınırlar. Bu sınavlar: I. grupta yer alan tüm Plastik, Uygulamalı ve Geleneksel Sanatlar Dalında "Desen Sınavı", I. grupta yer alan Fotoğraf Bölümü için "Çoktan Seçmeli Test Sınavı", Oyunculuk Anasanat Dalında mimik, ritmik, ses, kulak, doğaçlama, okuma, refleks ve benzeri yetilerini ölçen sınav; Dramatik Yazarlık Sanat Dalında "Kompozisyon ; Müzik Bilimleri Anabilim Dalında "Müziksel İşitme Sınavı" şeklinde yapılır. I. Aşama sınavlarında sınav jürileri değerlendirmelerini "başarılı" ya da "başarısız" şeklinde yaparlar. İlk aşama sınavında başarılı bulunan adaylar II. Aşama Sınavlarına katılabilirler. Madde 12- Birinci aşama sınavında başarılı olanlar, her sınav grubu için ayrı ayrı düzenlenecek olan İkinci Aşama Sınavlarına alınırlar. Sınav jürileri sınava katılan adayların başarı durumlarını tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirir ve sonuçlar OÖBP (Orta Öğretim Başarı Puanı) eklenerek başarı sırasına göre Dekanlık tarafından ilan edilir. Madde 13- Başvurdukları programın kontenjanı içinde yer almak suretiyle 50 ve üzerinde puan alarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kazanmış oldukları programa belirlenen ve ilan edilen süresi içinde kesin kayıt yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kontenjan açığı olduğu takdirde program başarı sıralamaları doğrultusunda ilan edilen kesin kayıt tarihlerine göre kayıt yapılmaya devam edilir. Yine bu aşamalarda da, ilan edilen listelerde adı olan adaylar, kayıt için tanınan süreler içinde kayıtlarını yaptırmazlarsa, haklarını kaybederler. Kontenjan açığı bulunan programların, ilan 16 17

10 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ V. GİRİŞ SINAVLARIYLA İLGİLİ EK BİLGİLER edilen listelerinde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde; a. Bir başka Yükseköğretim Kurumu nda kayıtlı olmayan adaya, b. Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır. Madde 14- Güzel Sanatlar Fakültesi kesin kayıtları kontenjan açığı bulunan programlarda adayların aldıkları puana göre ve ilan edilen listelerin kayıt günleri dikkate alınarak kayıt tarihinin bitimine kadar gerçekleştirilir. Madde 15- Sınav giderleri ve sınav öncesi eğitim kursu için adaylardan alınacak ücretler her yıl Fakülte Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınav öncesi eğitim kursları Güzel Sanatlar Fakültesi Döner Sermaye işletmesi kapsamında yürütülür ve adaylardan alınacak ücretler ile sınavlarla ilgili tüm gelirler Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilir. Madde 16- Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Madde 17- Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 1. Yetenek sınavları 21 Ağustos Ağustos 2006 tarihleri arasında, Balçova GSF Binası nda yapılacaktır. 2. Adaylar sınavların başlama saatinden en az 30 dakika önce Fakülte bahçesinde malzemeleriyle birlikte hazır bulunacaklardır. 3. Adaylar sınav gruplarına ve aday sıra numarasına göre sınav salonlarına yerleştirileceklerdir. Sınav grupları, sınav salonları ve sınavlarla ilgili yönlendirme bilgileri fakülte kapısında duyurulacaktır. 4. Sınavlara girecek adayların yanlarında getirmeleri istenen diğer malzemeler sınavlardan önce duyurulacaktır. Adaylar başvurdukları programlar için istenen malzemeleri ve diğer hazırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan adaylar sınava alınmaz. 5. Birinci grup programların ilk aşama sınavına katılacak adaylar; kurşun kalem, silgi, kalemtraş ile 2 adet kıskacı yanlarında getireceklerdir. Sınavda kullanılacak resim kağıtları Fakülte tarafından verilecektir. Plastik, Uygulamalı, Geleneksel Sanatlar ve Fotograf grubu içinde yer alan programlara başvuran adaylar kendi içinde 2 sınavdan oluşan iki aşamalı yetenek sınavına katılırlar: 1. Aşama: Bu aşamada adaylar eleme niteliğinde dört saatlik Desen Sınavı na alınırlar. Desen sınavının değerlendirme sonuçları sınavın yapıldığı günden bir sonraki gün ilan edilir

11 V. GİRİŞ SINAVLARIYLA İLGİLİ EK BİLGİLER VI. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 2. Aşama: 1. Aşamada başarılı olan adayların katılabildiği bu sınavlarda, - 4 saatlik Hayalden Resim, - 4 saatlik Renkli Resim ve - 4 saatlik Desen sınavlarına alınırlar. Bu aşamadaki sınavlar için gerekli malzemeyi (kılavuzun... sayfasına bakınız) adaylar yanında getireceklerdir. 2. Aşama sonuçları 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 6. Adayların kesin kayıt yaptırmalarını belirleyen başarı puanı, yetenek sınavları sonucunda aldıkları nota orta öğretim başarı puanının eklenmesi sonucu elde edilir. 1. Yapılan yetenek sınavları sonucunda Güzel Sanatlar Fakültesi ne kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, Fakülte Yönetim Kurulu nca onaylanarak ilan edilen kesin sonuç listelerine göre yapılır. 2. İlan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan asil ve yedek adaylar kayıt olma haklarını kaybederler. 3. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu na başvuracaklardır. KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER a) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Diploma ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi, b) ÖSS Puan Kartı nın aslı, c) Nüfus Cüzdanı tasdikli örneği, d) İkametgah belgesi, e) Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir fakülte ya da yüksek okula kayıt olmasında asker açısından bir sakınca olmadığına dair belge, f) 12 adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm), g) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 sayılı Kanunla değişik 46. maddesi uyarınca ödenmesi gereken öğrenim harcının 1. taksidinin yatırıldığına dair makbuz, h) Oyunculuk Anasanat Dalı na başvuran adaylar için Sağlık Raporu

12 VI. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VII. KONTENJANLAR 4. Posta ile kayıt yapılamaz. 5. Kayıt için istenen belgelerin asılları gereklidir. 6. Eksik belge varsa kayıt yapılamaz. 7. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 8. Hukuki yönden öğrencilik hakları, kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kazanılır Sayılı Kanunun 49. maddesi hükümleri saklıdır. Fakültemizin birinci sınıflarına öğrenci kabul edilecek programlar ve kontenjanları Yükseköğretim Kurumu'nca belirlenerek ÖSS Sınav Kılavuzunda ilan edilmiştir. Bu belirlemeye göre yetenek sınavı açılacak programlar ve kontenjanları şunlardır: PROGRAM KONTENJAN Resim Heykel Grafik Tekstil (Toplam) Giyim Tasarımı Baskı Tasarımı... 8 Dokuma Tasarımı... 8 Moda Aksesuar Tasarımı Geleneksel Türk El Sanatları (Toplam) Çinicilik ve Çini Onarımları Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Tezhip (Süsleme) Seramik Fotograf Sahne Sanatları (Toplam) Oyunculuk Dramatik Yazarlık Sahne Tasarımı Müzik Bilimleri

13 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA GSF Giriş Sınavları nda sınavlar iki ayrı grupta düzenlenmektedir. Bir grubun sınavlarına girenler diğer grubun sınavına giremezler. 1. Grup Sınavları Fotoğraf Bölümü dışında ortak ve iki aşamalıdır: Birinci aşama, eleme niteliğindeki dört saatlik Desen Sınavı dan oluşmaktadır. Birinci aşamayı geçenlerin katıldığı İkinci aşamada adaylar, dört saatlik Hayalden Resim, dört saatlik Renkli Resim ve dört saatlik Desen sınavlarına alınırlar. Fotoğraf Bölümü sınavları hakkında açıklamalar için sayfa 31 e bakınız. 2. Grup Sınavları her bölüm için farklıdır ve sayfa 32 den itibaren anlatılmaktadır. 1. RESİM BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) 1.1. RESiM ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 30 Öğrenci Resim Bölümü - Resim Anasanat Dalı 1983 yılından bu yana eğitim ve öğretim yapmaktadır. Resim Bölümü'nün amacı, sanatın genel fonksiyonu içinde ülkemizin resim sanatı alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmektir. Resim Bölümü nde dört yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında uygulama ağırlıklı atölye derslerinin yanısıra; Sanat Tarihi, Sanat Toplumbilimi, Sanat Psikolojisi ve Sanat Felsefesi gibi sanat-kültür dersleri de okutulur. Atölye derslerinde başarılı görülen öğrenciler, yurtiçinde veya yurtdışında staj ve pratik çalışma yaparlar. Program, bitirme tezi niteleğinde, bir araştırma raporu ve diploma sergisiyle tamamlanır. 2. HEYKEL BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) 2.1. HEYKEL ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 15 öğrenci Heykel Anasanat Dalı 1986/1987 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitim ve öğretim programı ülkemizde ve dünyada bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans eğitim programı ile ülkemizdeki ortaöğretimin niteliği göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bölümde I., II. ve III. yılın sonunda 200'er saatten toplam 600 saat pratik çalışma yapılmaktadır. Dört yıl süren bu eğitim ve öğretim programı bir diploma projesiyle tamamlanmaktadır. 3. GRAFİK BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) 3.1. GRAFİK ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 30 öğrenci Grafik Anasanat Dalı, l öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Grafik Anasanat Dalı, eğitim programı, bugün ülkemizde ve dünyada bu dalda öğretim yapan Üniversitelerin lisans programlarıyla, ülkemizdeki ortaöğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 4 yıl süreli bu programın birinci yılında Temel Sanat Eğitimi ve Grafik Atölyesi gibi uygulamalı dersler dışında sanat-kültür dersleri yer almakta, ikinci ve daha sonraki yıllarda teorik dersler 24 25

14 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA giderek azalırken uygulamalı meslek derslerinin programı içerisindeki yüzdeleri artmaktadır. Genellikle belli bir sanat formasyonuyla birlikte Grafik-Tasarım, Grafik Resim (illustrasyon), Baskıresim (Özgün Baskı) Üçboyutlu Tasarım, Basın Yayın Grafiği, Deneysel Tasarım, Animasyon ve Fotoğraf çalışmaları ile devam eden eğitim ve öğretim bir bitirme projesiyle sona ermektedir. 4. TEKSTİL BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) A) KONTENJAN: 40 öğrenci a) Giyim Tasarımı : 12 öğrenci b) Baskı Tasarımı : 8 öğrenci c) Dokuma Tasarımı : 8 öğrenci d) Moda Aksesuar Tasarımı : 12 öğrenci Tekstil Bölümü öğretim yılında, Tekstil Tasarımı eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Bu program öğrenciyi dört yıl boyunca; Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giyim Tasarımı, Moda Aksesuar Tasarımı Dallarında teknik ve estetik bilgi ve becerilerle donatarak, Tekstil Sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, üretken tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programlarından biriyle bilgi donanımı tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur Eğitim Yılından itibaren 1.sınıfta başlatılan uzmanlık alan programlarının ortak amacı becerinin anlatım aracı durumuna dönüştürülmesi, onunla özgün biçimler yaratılması, sanat ile endüstrinin kaynaştırılmasıdır. Dört yıl boyunca temel eğitim ve mesleki tasarım derslerine ek olarak sanat-kültür dersleri, çeşitli sanat konferansları, seminerler, teknik geziler ve stajlarla desteklenen eğitim diploma çalışmasıyla tamamlanır. 5. SERAMİK BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) 5.1. SERAMİK ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 20 öğrenci Seramik Anasanat Dalı öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Seramik Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı bu dalda öğretim yapan üniversitelerin lisans programlar ve ülkemizdeki ortaöğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Dört yıl süreli bu programın birinci yılında Temel Sanat Eğitimi ve Seramik Tasarımı gibi uygulamalı dersler dışında, kuramsal ağırlıklı, sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılda ilk yıldan başlatılan atölye ve teknoloji dersleri yoğunlaştırılarak ve alçı şekillendirme gibi diğer uygulama dersleri eklenerek, uygulamaya ağırlık kazandırılmaktadır. Belirli bir sanat formasyonuyla seramik mesleki formasyonu için hem kuramsal hem uygulamalı disiplinlerle sürdürülen eğitim ve öğretim,üçüncü yıldan itibaren a) Serbest Seramik Tasarımı, b) Endüstriyel Seramik Tasarımı, gibi mesleki uzmanlık dallarına yönelmekte, eğitim ve öğretim bir bitirme projesiyle sona ermektedir

15 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA 6. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır) Bu Bölümde yer alın Anasanat Dallarının Eğitim ve Öğretim programı, Ülkemizde sözkonusu alanda eğitim veren Üniversitelerdeki Lisans Eğitim programları gözönüne alanırık hazırlanmıştır HALI KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 15 öğrenci Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'ne bağlı olan, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri anasanat Dalı yılında öğretime başlamıştır. Eğitimin amacı, bu alanda yetişecek elemanlarla geçmişten günümüze aktarılan kaynakların aydınlatılması, bunların onarımı ve günlük yaşama geçirilebilmesi için gerekli bilgiler vermektedir. Bu nedenle, Anasanat dalında eğitim görenler, uygulamalı eğitimin yanında kuramsal bilgilerle de donatılacaklar, Anasanat Dalında, günümüzün de işlevini sürdüren ve ülke ekonomisine katkısı küçümsenemeyecek boyutlarda olan HALI-KİLİM alanında ileriye dönük ürün verecek, bilinçli bir sanatçı kuşağının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu dalda eğitim dört yıl sürelidir. Birinci yıl, sonraki yıllarda alınacak derslere temel oluşturmak üzere temel sanat eğitimi ve bu eğitimi destekleyecek kuramsal bilgileri içeren derslerle sürdürülecektir. İkinci ve Üçüncü yıllarda birinci yılda alınan temel sanat eğitiminin üzerine kurulan tasarım-uygulama ağırlıklı dersler alınacak, ayrıca bu alanlara yönelik restorasyon dersleri de programda yer alacaktır. Dördüncü yıl ise öğrencinin proje ve tez çalışmalarına ağırlık veren bir program uygulanmaktadır ÇİNİCİLİK VE ÇİNİ ONARIMI ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 15 Öğrenci Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'ne bağlı Çinicilik ve Çini Onarımı Anasanat Dalı l987/1988 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitimin amacı, bu anasanat dalında yetişecek elemanlarla, kendi alanlarında geçmişte varolan kaynakları gün ışığına çıkaracak, onarımları gerçekleştirecek ve günlük yaşama geçirilmelerinde etkin görev almalarına sağlamaktır. Ayrıca, uygulamalı eğitimin yanında kuramsal bilgilerle donatılmış bilinçli bir sanatçı kuşağının yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Anasanat Dalı öğrencileri geleneksel çiniciliğimizin günümüzde değerlendirilmesi için gerekli tüm seramik eğitimi-öğretimi disiplinlerinden yararlandırılarak eksiksiz bir restoratör uygulamacı olarak hazırlanacaktır. B udalda eğitim dört yıl sürelidir. Birinci yıl, sonraki yıllarda alınacak derslere temel oluşturmak üzere temel sanat eğitimi ve bu eğitimi destekleyecek kuramsal bilgileri içeren derslerle sürdürülecektir. İkinci ve üçüncü yıllarda birinci yılda alınan temel sanat eğitiminin üzerine kurulan tasarım- uygulama ağırlıklı dersler alınacak, ayrıca bu alanlara yönelik restorasyon dersleri de programda yer alacaktır. Dördüncü yıl ise öğrencinin proje ve tez çalışmalarına ağırlık veren bir programı uygulanmaktadır TEZHiP (SÜSLEME) ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 10 öğrenci Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne bağlı Tezhip (Süsleme) Anasanat Dalı 1986/1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bu dalda eğitimin amacı yetişecek her elemanını geçmişte var olan kaynakların gün ışığına çıkarılmasında ve ona

16 VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA VIII. BÖLÜM ve SINAVLAR HAKKINDA Sahne Sanatları Bölümü öğretim yılından bu yana eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. Sahne Sanatları Bölümü'nün amacı, uygulamalı ve deneysel çalışmaların yanı sıra kuramsal çalışmaların da önemli olduğu tiyatro sanatı ve bilim alanlarında ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte profesyonel alanda Oyuncu, Drarımlarıyla günlük yaşama geçirilmelerinde etkin görev alacak biçimde uygulama ve kuramsal bilgilerle donatmak, bilinçli bir sanatçı kuşağının yetişmesini sağlamaktır. Tezhip Anasanat Dalı'nda eğitim görenler, ülkemizde geçmişten günümüze aktarılan yazma eserlerle ve bu eserlerin süslenmesinde kullanılan tezhiplerin, dönemlerine göre düzenlenip onarılmalarında, onların günümüz sanat anlayışı içinde yeniden değerlendirilmelerinde geçmişle günümüz arasında bu alandaki bağın kurulmasında görev alacak sanatçılar olacaklardır. Bu alanda eğitim 4 yıl sürelidir. Birinci yıl, sonraki yıllarda alınacak derslere temel oluşturmak üzere Temel Sanat Eğitimi ve bu eğitimi destekleyen kuramsal bilgileri içeren derslerle sürdürülecektir İkinci ve üçüncü yıllarda, Temel Sanat Eğitiminin üzerine konulan tasarım, uygulama ağırlıklı dersler alınacak ayrıca, bu alanlara yönelik restorasyon dersleri de programda yer alacaktır. Dördüncü yılda ise, öğrencinin proje ve tez çalışmasına ağırlık verilen bir programı yürütülmektedir. 7. FOTOĞRAF BÖLÜMÜ (1. Grup Sınavlarıyla öğrenci alır; detaylı açıklamaya bakınız) 7.1. FOTOĞRAF ANASANAT DALI A) KONTENJAN: 20 öğrenci B) GENEL BiLGiLER Fotoğraf sanatının teknik ve estetik boyutlarını kapsayan uygulamalı ve kuramsal bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu sanat dalında öğretim gören öğrenciler birinci sınıftan itibaren profesyonel çalışmalara olanak sağlayan fotoğraf makinesi ve donanımlarını edinmek ve uygulamalarında kullanacakları her türlü çalışma malzemesini kendileri karşılamak zorundadırlar. C) YETENEK SINAVLARI I. AŞAMA: İlk aşamada adaylar, ikinci aşama özel yetenek sınavlarına katılmak için yeterli düzeyde olup olmadıklarını ölçmeyi amaçlayan, eleme niteliğinde çoktan seçmeli test sınavına alınırlar. II. AŞAMA: Portfolyo Hazırlama ve Konulu Fotoğraf Çekimi şeklinde iki bölümden oluşur. Sonuçlar tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir. a) Portfolyo Hazırlama: Birinci aşama sınavında başarılı olan adaylar saptanan konuya göre bir portfolyo hazırlayıp sınav komisyonuna teslim ederler. Bu portfolyoda; 1- Siyah-beyaz, ve/ ya da renkli 13x18 cm den büyük olmayan 10 fotoğraf yer alacaktır, 2- Fotoğraflar, negatifleriyle birlikte düzenli bir dosya olarak sunulacaktır. b) Konulu Fotoğraf Çekimi; Adaylar, sınav komisyonunca belirlenen konu çerçevesinde fotoğraf çekeceklerdir. 8. SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ (Sınav açıklaması için Anasanat Dalları na bakınız) A) KONTENJAN: 40 öğrenci 30 31

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28632

Resmî Gazete Sayı : 28632 29 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28632 YÖNETMELİK Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı