6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri"

Transkript

1 BLT: 03/12 [TR] Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu, tarihinde kabul edildikten sonra, tarih ve sayılı RG de yayımlandı. Kanun tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre, birçok durumda, şirket ortakları ve/veya yöneticileri hakkında idari para cezası yanı sıra, hapis cezası ve adli para cezası verilecek. Adli para cezası, bir ceza yargılaması gerektirir. Dolayısıyla, bir kez Cumhuriyet Savcısı ve bir kez Hâkim karşısına çıkmak gerekir. Ayrıca, süresi içinde ödenmediği takdirde, hapis cezasına çevrilir. Bu cezalar Ataşehir Bulvarı, Gardenya Plaza, No:7/1 K:12 D:77, 34758, Ataşehir İstanbul T: F: ǀ e-posta:

2 İÇİNDEKİLER 1. Ticaret unvanı... 1 a) Kanuna aykırı unvan kullanmak... 1 b) Unvanı kullanmamak veya asmamak... 1 c) İşletme devrinde unvanın durumu Tescil ve ilan... 2 a) Tescil yükümlülüğüne uymamak... 2 b) Merkezi yurt dışındaki işletme/şirketlerin durumu... 2 c) Tescile davete uymamak... 3 d) Tescil için gerçeğe aykırı beyanda bulunmak... 3 e) Kararlar ve finansal tabloları ilan etmemek Ticari defterler, finansal tablolar ve diğer belgeler... 4 a) Defter tutma yükümlülüğüne uymamak... 4 b) Açılış ve kapanış onaylarını yaptırmamak... 5 c) Usule aykırı defter tutmak... 5 d) Türkiye Muhasebe Standartları na uymamak... 5 e) İnternet sitesi defteri tutmamak... 6 f) Hileli envanter çıkarmak... 7 g) Belgeleri saklama yükümlülüğüne uymamak... 7 h) Belgeleri ibraz için veri taşıyıcı araçları hazır bulundurmak... 8 i) Belgeleri ibraz etmemek Basılı belgeler ve İnternet sitesi... 9 a) Basılı belgelere gerekli kayıtları koymamak... 9 b) İnternet sitesi açmamak... 9 c) İnternet sitesine gerekli kayıtları koymamak d) İnternet sitesine gerekli içeriği usulüne uygun koymamak Haksız rekabet a) Özel haksız rekabet fiilleri b) Diğer haksız rekabet suçları Kuruluş, sermaye ve bazı özel işlemler a) Kurucular beyanında kanuna aykırılık b) İşlem denetçisinin kuruluş raporunda kanuna aykırılık c) Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliği d) Ayni sermaye, işletme veya ayına değer biçmede yolsuzluk e) Diğer özel işlemlerdeki belge ve beyanlarda kanuna aykırılık Şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı a) Pay sahipleri için b) Yönetim kurulu üyeleri ve yakınları için Sır saklama ve suç ihbarı a) Denetçiler için b) Diğer görevliler için Şirketler topluluğunda raporlar a) Bağlı şirket raporunda kanuna aykırılık b) Hakim şirket raporunda kanuna aykırılık Sonuçlar ve yapılması gerekenler... 23

3 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 1 1. Ticaret unvanı a) Kanuna aykırı unvan kullanmak Ticaret unvanı, TTK, m hükümlerine uygun olmalıdır. Ayrıca, unvan Türkiye nin herhangi bir yerinde daha önce tescil edilmiş başka bir unvan ile karışıklığa yol açamaz; bunu önlemek için ayırt edici ek kullanılır (TTK, m.45). Ekler, işletmenin özelliği veya kişilerin kimliğine dair olabileceği gibi hayali de olabilir. Fakat; gerçeğe aykırı, kamu düzenine aykırı, (iii) (tacirin kimliği, işletmenin önemi, genişliği ve finansal durumu hakkında) üçüncü kişileri yanıltıcı nitelikte olamaz (TTK, m.46/1). TTK, m hükümlerine aykırı unvan kullanmak, Başka bir unvan ile karışıklığa yol açacak unvan kullanmak, (iii) Unvanda; gerçeğe veya kamu düzenine aykırı yahut üçüncü kişileri yanıltıcı ekler kullanmak. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.38, 51/2). Hapis cezası veya adli para cezasından ikisinden biri verilir. b) Unvanı kullanmamak veya asmamak İşletme/şirket ile ilgili olan; bütün işlemler ticaret unvanı ile yapılır, bütün senetler ve belgeler bu unvan altında imzalanır (TTK, m.39/1). Ticaret unvanı, işletmenin/şirketin kolay görülebilecek yerine asılır (TTK, m.39/2). İşlem, senet veya belgelerde unvan kullanmamak, Unvanı işletmenin/şirketin kolay görülebilecek bir yerine asmamak. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.38, 51/2). Hapis cezası veya adli para cezasından ikisinden biri verilir.

4 2 BLT: 03/12 [TR] c) İşletme devrinde unvanın durumu Ticari işletme devredilmişse, kural olarak, ticaret unvanı da devralana geçer. Devreden, unvanı devirden hariç tutup sadece işletmeyi devredebilir. Fakat sadece unvanı devredemez (TTK, m.49). Unvanı işletmeden ayrı olarak devretmek veya devralmak. İhlâli gerçekleştiren kişi. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.38, 51/2). Hapis cezası veya adli para cezasından ikisinden biri verilir. 2. Tescil ve ilan a) Tescil yükümlülüğüne uymamak Ticari işletme ve ticaret unvanı, işletme açıldığı günden itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil edilir (TTK, m.40/1). İşletmeyi/şirketi temsil edecek kişilerin imza beyanı notere onaylatılır ve ticaret siciline tescil edilir (TTK, m.40/2). İşletmeyi veya unvanı hiç tescil ettirmeme veya süresinde tescil ettirmemek, İşletmeyi/şirketi temsil edecek kişilerin noter onaylı imza beyanını tescil ettirmemek. Gerçek kişi tacir. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.38, 51/2). Hapis cezası veya adli para cezasından ikisinden biri verilir. b) Merkezi yurt dışındaki işletme/şirketlerin durumu Bu işletmelerin/şirketlerin Türkiye deki şubeleri, bunların ticaret unvanı ve temsile yetkili kişilerin imza beyanları, açıldıkları günden itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil edilir (TTK, m.40/3). Ticaret unvanında merkezin ve şubenin bulunduğu yerler gösterilir (TTK, m.48/3). Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye olan tam yetkili bir ticari mümessil atanır (TTK, m.40/4).

5 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 3 Şubeyi ve ticaret unvanını hiç tescil ettirmemek veya geç tescil ettirmek, Şube ticaret unvanında merkez ve şubenin bulunduğu yerleri göstermemek, (iii) Şube için yerleşim yeri Türkiye olan tam yetkili bir temsilci atayarak imza beyanını tescil ettirmemek veya bunu geç yapmak. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; net değil. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.38, 51/2). Hapis cezası veya adli para cezasından ikisinden biri verilir. c) Tescile davete uymamak Ticaret Sicili Müdürü, bir hususun tescili zorunlu tutulduğu halde süresi içinde tescil istenmemiş olduğunu öğrenirse; ilgiliye bir davet gönderir. Davet üzerine ve davette verilen süre içinde; tescil talebinde bulunmak, ya da tescili gereken bir husus olmadığını bildirmek ve varsa belgelerini sunmak, gerekir (TTK, m.33/2). Tescile davete rağmen, hareketsiz kalmak (ne tescil talebinde bulunmak ne de itiraz etmek) veya geç harekete geçmek. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 200 TL ilâ TL arası idari para cezası. Ticaret Sicili Müdürü tarafından verilir (TTK, m.33/2). Ceza yargılaması yapılmaz, ödenmediğinde hapse çevrilmez, Adli Sicil Kaydı na geçmez. Cezaya mahkemede itiraz edilebilir. d) Tescil için gerçeğe aykırı beyanda bulunmak Tescil ve kayıt için bulunulan beyanların gerçeğe uygun olması gerekir. Şayet; beyanda gerçeğe aykırılık varsa ve beyanda bulunan bunu biliyorsa, ihlâl gerçekleşir (TTK, m.38). Tescil için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunmak. Bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunan. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.38, 51/2). Hapis cezası veya adli para cezasından ikisinden biri verilir.

6 4 BLT: 03/12 [TR] e) Kararlar ve finansal tabloları ilan etmemek Anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun bazı önemli kararları ve finansal tabloları, bilanço gününden itibaren 6 ay içinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir ve ayrıca şirketin internet sitesine konur (TTK, m.524). Bunlar şöyledir: (iii) (iv) Finansal tablolar, Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, Kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararı, Denetçi görüş yazısı (TTK, m.403) ve buna dair genel kurul kararı. Yukarıdaki ilanları hiç yapmamak, geç veya eksik yapmak. Finansal tabloları düzenlemekle yükümlü yönetim kurulu üyeleri. 200 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/6). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. 3. Ticari defterler, finansal tablolar ve diğer belgeler a) Defter tutma yükümlülüğüne uymamak TTK, m.64/1 uyarınca; kanunda sayılan defterlerin eksiksiz tutulması, bu işin muhasebe standartlarına uygun şekilde yapılması işletmenin/şirketin durumunu açıkça ortaya koyması, gerekir. Defterler; (iii) Hiç tutulmamış veya eksik tutulmuşsa, Muhasebe standartlarına uygun değilse, İşletme/şirketin durumunu açıkça ortaya koymuyorsa. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 200 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/1.a). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Adli para cezası ödenmediğinde, hapis cezasına çevrilir. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır.

7 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 5 b) Açılış ve kapanış onaylarını yaptırmamak TTK, m.64/3 uyarınca, sadece belirli defterler için değil, bütün defterler için noterde açılış ve kapanış onayı yaptırılır. Şirket kuruluşunda, açılış onayı ticaret sicil müdürü tarafından da yapılabilir. Açılış onayının ne zamana kadar yapılacağı, kanunda yoktur. Kapanış onayı ise, müteakip faaliyet yılının 6. ayı sonuna kadar yapılır. Pay defteri, yönetim kurulu ve genel kurul karar defterleri gibi, muhasebe ile ilgili olmayan defterler de bu kapsamdadır (TTK, m.64/4). Süresi içinde açılış veya kapanış onayı yaptırmamak. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 200 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/1.c). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Adli para cezası ödenmediğinde, hapis cezasına çevrilir. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır. c) Usule aykırı defter tutmak Defterlere girilecek kayıtları; eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli, olmalıdır (TTK, m.65/2). Deftere girilmiş olan bir kayıt çizilecek veya değiştirilecek ise; eski kaydın içeriği anlaşılamaz hale getirilmemeli, ve değişiklik tarihi belirsiz hale getirilmemelidir (TTK, m.65/3). Bir kayıt deftere geç girilmişse, Bir kayıt deftere eksik, yanlış veya düzensiz girilmişse, (iii) Defterdeki bir kayıt, eski kaydı anlaşılmaz veya değişiklik tarihini belirsiz hale getirecek şekilde, değiştirilmiş veya çizilmişse. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 200 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/1.d). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Adli para cezası ödenmediğinde, hapis cezasına çevrilir. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır. d) Türkiye Muhasebe Standartları na uymamak Ticari defterler ile (münferit ve konsolide) finansal tablolar, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları na ve bunların yorumlarına uygun şekilde tutulur (TTK, m.88).

8 6 BLT: 03/12 [TR] Bu kurallara dair TTK hükümleri tarihinde yürürlüğe girecektir (TTK, m.1534/2). Türkiye Muhasebe Standartları na uymamak. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 100 ilâ 300 gün arasında adli para cezası (TTK, m.562/2). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Adli para cezası ödenmediğinde, hapis cezasına çevrilir. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır. e) İnternet sitesi defteri tutmamak TTK, m.1524/6 de, uygulamada isimsiz defter veya internet sitesi defteri diye adlandırılan, ayrı bir defter tutulması öngörülmüştür. Buna göre, internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılan bölümünde yayımlanan içerik, ayrıca basılı hale getirilir ve TTK, m.82 uyarınca saklanır. Basılan bu içerik, tarih ve saat gösterilerek noter tarafından onaylanmış bir deftere sıra numarası altında yapıştırılır. Sonradan internet sitesindeki içerikte bir değişiklik yapılmışsa, aynı işlem bu değişiklik için de tekrarlanır. İnternet sitesi ile ilgili bazı yükümlülük ihlâlleri suç olarak belirlenmiştir (TTK, m.562/12). Bunlar ilerde ayrıca açıklanmıştır (Bkz. No.4). Burada, diğer yükümlülükler yerine getirildiği ve TTK, m.562/12 kapsamına giren bir suç bulunmadığı halde, sadece TTK, m.1524/6 kapsamındaki yükümlülük ihlâlinin bir suç olup olmadığı açıklanmaktadır. TTK, m.1524/6, ceza hükümleri açısından, üç noktada oldukça karmaşık bir düzenlemedir: (iii) TTK, m.1524/6 ya aykırılık, TTK, m.1524 te sayılan diğer ihlâllerin aksine, TTK, m.562/12 kapsamına giren bir suç değildir. TTK, m.1524/6 nın ilk cümlesi ile TTK, m.82 ye atıf yapılması, bu durumun belgeleri saklama yükümlülüğüne uymamak (Bkz. No.3/g) suçu kapsamına alındığı izlenimi uyandırmaktadır. TTK, m.1524/6 nın ikinci cümlesi ile konulan yükümlülük, durumun defter tutma yükümlülüğüne uymamak (Bkz. No.3/a) kapsamına alındığı izlenimi uyandırmaktadır. Tekrar belirtelim ki, belgeleri saklama yükümlülüğüne uymamak ile defter tutma yükümlülüğüne uymamak suçlarının cezası aynıdır. Diğer taraftan, saklanması gerekli pek çok belgenin, basılı format yerine elektronik formatta saklanabilmesine izin verilmiştir. Buna göre: Açılış ve ara bilânçoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları elektronik formatta saklanamaz (TTK, m.82/3).

9 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 7 (Yukarıda sayılanlar dışındaki) ticari defterler, envanterler, açılış ve ara bilânçoları, yıllık faaliyet raporları, alınan ve gönderilen ticari mektuplar, yapılan kayıtların dayanağı olan belgeler, elektronik formatta saklanabilir (TTK, m.82/1). Eğer ticari defterler elektronik formatta saklanabiliyorsa, yine bir ticari defter olan internet sitesi defterinin de elektronik ortamda saklanabileceği ileri sürülebilir. Fakat defterin tutulması ile saklanması başka şeylerdir. TTK, m. 1524/6 nın ilk cümlesi belgelerin saklanması ile ilgili iken, ikincisi cümlesinde ayrıca bir defterin tutulması öngörülmüştür. Diğer taraftan, TTK, m. 1524/6 uyarınca tutulacak defterde yer alacak içerik oldukça geniştir. Hem elektronik ortamda saklanamayacak belgeleri (TTK, m.82/3) hem de saklanabilecek belgeleri (TTK, m.82/1) kapsar. Ayrıca, TTK, m.82/1-3 te belirtilmeyen geniş bir içeriği de, yine kapsar (TTK, m.1524/1). f) Hileli envanter çıkarmak Envanter, işletmenin açılışında ve bundan sonra da her faaliyet dönemi sonunda çıkarılır (TTK, m.66/1-2). Burada, varlıklar ile borçlar eksiksiz ve doğru şekilde sayılır, değerleri tek tek gösterilir (TTK, m.66/1). Envanteri hiç çıkarmamak veya geç çıkarmak, Envanterde, varlıklar ve borçları eksik veya yanlış göstermek. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 200 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/1.e). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Adli para cezası ödenmediğinde, hapis cezasına çevrilir. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır. g) Belgeleri saklama yükümlülüğüne uymamak TTK, m.64/2 uyarınca, işletmenin/şirketin gönderdiği ve aldığı basılı veya elektronik her türlü belge saklanır. Saklama, 10 yıl süre ile (TTK, m.82/5) yazılı, görsel veya elektronik ortamda yapılır (TTK, m.64/2). Gönderilen veya alınan basılı veya elektronik bir belgeyi saklamamak. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 200 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/1.b). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır.

10 8 BLT: 03/12 [TR] Adli para cezası ödenmediğinde, hapis cezasına çevrilir. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır. h) Belgeleri ibraz için veri taşıyıcı araçları hazır bulundurmak Şayet saklanması gereken belgeler görüntü vb. bir veri taşıyıcı aracılığıyla ibraz edilebiliyorsa, bunların okunabilmesi için gereken yardımcı araçlar hazır bulundurulur. Gerektiğinde bu belgeler bastırılır ve öyle ibraz edilir (TTK, m.86). Gerekli veri taşıyıcı araçları hazır bulundurmamak veya (talep edilmişse) elektronik belgeleri bastırmamak. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 200 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/1.f). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Adli para cezası ödenmediğinde, hapis cezasına çevrilir. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır. i) Belgeleri ibraz etmemek Şirketlerin işlemleri, yayımlanacak tüzük hükümlerine göre, bakanlık denetçileri tarafından denetlenir (TTK, m.210/1). Tutulması ve saklanması zorunlu olan defterler, kayıtlar ve belgeler bu kapsamdadır. Bu kayıt ve belgelerin bazıları başka bir şirkete de ait olabilir. Bunlar denetçilere eksiksiz şekilde ibraz edilmeli, onlara zorluk çıkarılmamalıdır (TTK, m.562/4). Denetçilerin istediği belgeleri hiç ibraz etmemek veya eksik ibraz etmek, Denetçilerin görevlerini yapmasını engellemek. Yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası (TTK, m.562/4). Fiil daha ağır bir cezayı gerektiriyorsa, bu ceza uygulanır. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır.

11 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 9 4. Basılı belgeler ve İnternet sitesi a) Basılı belgelere gerekli kayıtları koymamak İşletme/şirketle ilgili kullanılan bütün kağıt ve belgelerde; sicil no, ticaret unvanı, merkez, internet adresi ve numarası, gösterilir. Ayrıca, anonim ve limited şirketlerde; taahhüt edilen ve ödenen sermaye, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürler ve yöneticilerin ad ve soyadları, gösterilir (TTK, m.39/2). Kağıt ve belgelerde gerekli bilgileri göstermemek. Gerçek kişi tacir. Şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.38, 51/2). Hapis cezası veya adli para cezasından ikisinden biri verilir. b) İnternet sitesi açmamak TTK, m.1524 uyarınca, her anonim ve limited şirket bir internet sitesi açmak zorundadır. Halen bir internet sitesine sahip olan şirketler ise, bu sitenin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemek zorundadır. Bu, şirketin işleri ve işleyişiyle ilgili önemli sayılan hususların sitede ilan edilmesi ve/veya bu hususlara ait belgelerin siteye konulması demektir. Bu yükümlülüğe aykırılık ise ayrıca suç olarak tanımlanmıştır. Bu yükümlülüğün en geç ne zamana kadar yerine getirilmesi gerektiği ve ihlâlin hangi tarihten itibaren suç sayılacağı, TTK, m.562/12, 1524 ve 1534/1 de karmaşık düzenlenmiştir. İnternet sitesi ile ilgili yükümlülüğün tarihinde yürürlüğe gireceğini (TTK nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl sonra (TTK, m.1534/1)), yükümlülük ihlâlinin ise tarihinden itibaren suç sayılacağını (yükümlülüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde (TTK, m.562/12)), kabul etmek gerekir tarihine kadar internet sitesi açmamak veya mevcut sitenin belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülememek. Yönetim kurulu üyeleri/müdürler.. 6 aya kadar hapis cezası (alt sınır yok) ve 100 gün ilâ 300 gün arası adli para cezası (TTK, m.562/12). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Hem hapis hem de adli para cezası verilir. Adli para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilir. Cezalar Adli Sicil Kaydı nda

12 10 BLT: 03/12 [TR] yer alır. c) İnternet sitesine gerekli kayıtları koymamak İnternet sitesinde yayımlanacak içerik TTK, m.1524/1 de sayılmıştır. Bu hükümden bağımsız olarak, internet sitesinde bazı kayıtların bulunması ayrıca zorunlu kılınmış ve bu yükümlülüğü ihlâl suç olarak belirlenmiştir. Buna göre, internet sitesinde; sicil no, ticaret unvanı, merkez, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürler ve yöneticilerin ad ve soyadları, yayımlanır (TTK, m.39/2). İnternet sitesinde yukarıdaki bilgileri göstermemek. Yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 3 ay ilâ 2 yıl arası hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.38, 51/2). Hapis cezası veya adli para cezasından ikisinden biri verilir. d) İnternet sitesine gerekli içeriği usulüne uygun koymamak İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümüne konulması gereken içerik şöyledir (TTK, m.1524/1): (iii) (iv) (v) (vi) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar, Pay sahipleri ve ortakların menfaatlerini koruyabilmesi ve haklarını bilinçli kullanabilmesi için görmeleri ve bilmelerinin yararlı olduğu belge, bilgi ve açıklamalar, Yönetim ve müdürler tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar, bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesap dökümü, Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminat ve garantiler, iflâsın ertelenmesi veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri, şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklama, bilgi ve belgeler. Birleşme, bölünme, tür değiştirme söz konusu ise, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler, sermaye artırımı ve azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler ve kararlar, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler için hazırlanan raporlar, Genel kurula ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları, (vii) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu için açıklanması zorunlu bilgiler, (viii) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular ve verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar,

13 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 11 (ix) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilanço ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahiplerinin bilmesi gerekli finansal raporlar, bunların dipnotları ve ekleri, (x) Yönetim kurulu yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler. (xi) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. (xii) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılan bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim, ilgili olmak, menfaati olmak gibi hiçbir sınırlama ve şarta bağlanamaz. Bu ilkenin ihlâli halinde herkes engelin kaldırılması davası açabilir (TTK, m.1524/3). Yukarıdaki içerik, konulduğu tarihten itibaren 6 ay (finansal tablolar için 5 yıl) süre ile internet sitesinde kalır; aksi halde hiç konulmamış sayılır (TTK, m.1524/5). İnternet sitesine konan bir içerik, ancak kanun ve bu hususta çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyularak değiştirilebilir (TTK, m.1524/4). Gerekli içeriği hiç koymamak ve eksik koymak. Gerekli içeriği geç koymak veya erken kaldırmak. (iii) Gerekli içeriği usulüne aykırı şekilde değiştirmek. (iv) Gerekli içeriğe erişim için (şifre gibi) sınırlama veya şart koymak. Yönetim kurulu üyeleri/müdürler. 3 aya kadar hapis cezası (alt sınır yok) ve 100 güne kadar adli para cezası (alt sınır yok) (TTK, m.562/12). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Hem hapis hem de adli para cezası verilir. Adli para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilir. Cezalar Adli Sicil Kaydı nda da yer alır. 5. Haksız rekabet a) Özel haksız rekabet fiilleri Haksız rekabet TTK, m.54 te tanımlanmıştır. Sınırlayıcı olmamak üzere, haksız rekabet sayılan fiiller, 5 kategoride toplam 23 tane olarak ayrıca sayılmıştır (TTK, m.55). Dolayısıyla, önemli bir genişleme (mevcut kanunda 10 tane idi) ile, pek çok yeni fiil haksız rekabet kapsamına alınmıştır. Ayrıca, mevcut kanundaki bazı haksız rekabet fiilleri suç değil iken, yeni düzenlemedeki 23 fiilin tamamı suçtur. Bunlar şöyledir:

14 12 BLT: 03/12 [TR] I. Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek, (iii) Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak, (iv) Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak, (v) Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek, (vi) Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu kadar ki, satış fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik fiyatının altında olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul olunur; davalı, gerçek tedarik fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur, (vii) Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak, (viii) Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak, (ix) (x) (xi) Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak, Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki işlemlere ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam satış fiyatını veya taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden belirtmemek, Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak, (xiii) İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredisi sözleşmeleri sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı, ödeme şartları, sözleşme süresi, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanmak. II. Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle;

15 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 13 (iii) (iv) III. (iii) IV. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek, Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, hak etmedikleri ve onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek yararlar sağlayarak veya önererek, kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak, İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek, Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksitle satış, peşin satış veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcının veya kredi alan kişinin, bu sözleşmeden caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcının bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek. Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle; Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak, Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, yararlanmak, Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur. V. İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. VI. Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf aleyhine; Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan, veya Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. Bu yasaklanan 23 haksız rekabet fiilinden birini kasten işlemek, suçtur (TTK, m.62/1.a). Dolayısıyla, kastın varlığı her olayda araştırılır. Sayılan fiillerden birini kasten işlemek. Sayılan fiilleri işleyen kişi. Şirketlerde; şirket adına hareket eden veya etmesi gereken organın üyeleri veya ortaklar (TTK,

16 14 BLT: 03/12 [TR] m.63). 2 yıla kadar hapis (alt sınır yok) veya adli para cezası (alt ve üst sınır yok) (TTK, m.62). Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç sayılıyorsa, o ceza uygulanır. Ceza mahkemesinde yargılama yapılır. Şikâyete bağlıdır. Hapis cezası veya adli para cezasının ikisinden biri verilir. Adli para cezası ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir. Ceza kişinin Adli Sicil Kaydı nda yer alır. b) Diğer haksız rekabet suçları Yukarıda sayılanlar dışında, başka bazı fiiller de suç olarak belirlenmiştir (TTK, m.62). Buna göre: Aşağıdakilerden birini kasten işlemek, suçtur (TTK, m.62/1.a): Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatmak, (iii) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlememek veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmemek. Sayılan fiilleri işleyen kişi. Şirketlerde; şirket adına hareket eden veya etmesi gereken organın üyeleri veya ortaklar (TTK, m.63). 2 yıla kadar hapis (alt sınır yok) veya adli para cezası (alt ve üst sınır yok) (TTK, m.62). Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç sayılıyorsa, o ceza uygulanır. Ceza mahkemesinde yargılama yapılır. Şikâyete bağlıdır. Hapis cezası veya adli para cezasının ikisinden biri verilir. Adli para cezası ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir. Ceza kişinin Adli Sicil Kaydı nda yer alır. 6. Kuruluş, sermaye ve bazı özel işlemler a) Kurucular beyanında kanuna aykırılık Anonim şirket kurulurken, kurucular tarafından bir kurucular beyanı imzalanır. Bu beyan; dürüst bilgi verme ilkesine uygun, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Aşağıdaki özel durumlara ait bilgiler, bu beyanda özel olarak yer almalıdır (TTK, m.349):

17 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 15 (iv) Ayni sermaye konuyorsa veya bir ayın veya işletme devralınıyorsa; (a) verilecek karşılığın uygun olduğu, (b) bunun şirket için gerekliliği ve yararı, belgeli, gerekçeli ve kesin ifadelerle açıklanır (TTK, m.349/1). Kuruculara menfaat tanınıyorsa, bunların neler olduğu, gerekçeli olarak açıklanır (TTK, m.349/2). Kimlerin halka arz amacıyla ne miktar pay taahhüt ettiği, bu kişilerin birbirleri (şirketler topluluğunda ayrıca topluluk) ile ilişkileri, açıklanır (TTK, m.349/2). Kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve diğer hizmetlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır (TTK, m.349/2). Kurucular beyanının yukarıdaki kurallara aykırı olması. Kurucular. 300 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/5.a). Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç sayılıyorsa, o ceza uygulanır. b) İşlem denetçisinin kuruluş raporunda kanuna aykırılık Anonim şirket kuruluş işlemleri işlem denetçisi tarafından denetlenir. Hazırlanan kuruluş raporu, aşağıdaki hususlarda, gerekçeli ve hesap verme ilkesinin gereklerine uygun olarak açıklanır (TTK, m.351): (iii) (iv) (v) (vi) Payların tamamının taahhüt edildiği, Pay bedelleri için öngörülen en az tutarın bankaya yatırıldığı, buna dair banka mektubunun kuruluş belgeleri arasında olduğu, bu yükümlülüğün dolanıldığına dair bir belirti bulunmadığı, Ayni sermaye veya devralınan ayın veya işletmeye değer biçme için mahkemece atanan bilirkişiye ait raporun dosyaya sunulduğu, Kuruculara tanınan menfaatlerin kanuna uygun olduğu, Kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluk, aşırı değerleme ve işlemlerde görünür bir yolsuzluk bulunmadığı, Diğer kuruluş belgelerinin, gerekli noter onayları ve izinlerin mevcut olduğu. Kuruluş raporunun yukarıdaki hususlarda eksik, gerekçesiz veya gerçeğe aykırı olması. İşlem denetçisi. 300 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/5.b). Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç sayılıyorsa, o ceza uygulanır.

18 16 BLT: 03/12 [TR] c) Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliği TTK, m.550/1 uyarınca; sermaye tamamen taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi gösterenler, karşılığı ödenmediği halde ödenmiş gibi gösterenler, bu payları üstlenmiş kabul edilir ve pay karşılıkları ile zararı müteselsilen öderler. Kusurları varsa, şirket yetkilileri de bu kişilerin yanında aynı hükümlere göre sorumlu olur. TTK, m.550/2 uyarınca; ödeme yeterliği olmayan bir kişi sermaye taahhüdünde bulunmuşsa, bunu bildiği halde buna onay verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarar için tazminat ödemekle sorumlu olurlar. Bunun yanı sıra, söz konusu kanuna aykırılıklar, ayrıca suç olarak da kabul edilmiştir. Bu suçlar, hem anonim şirket (TTK, m.562/9) hem limited şirket (TTK, m.644/1.d) içindir. Sermaye tamamen taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi göstermek, Sermaye ödenmediği halde ödenmiş gibi göstermek, (iii) Kişinin ödeme yeterliği olmadığı bilindiği halde sermaye taahhüdünde bulunmasına onay vermek. Sayılan fiilleri işleyen kişi. 3 ay ilâ 3 yıl hapis cezası veya adli para cezası (alt sınır ve üst sınır yok) (TTK, m.562/9, 644/1.d). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Hapis veya adli para cezasının ikisinden biri verilir. Adli para cezası ödenmezse hapse çevrilir. Ceza Adli Sicil Kaydı nda da yer alır. d) Ayni sermaye, işletme veya ayına değer biçmede yolsuzluk Şirkete ayni sermaye konuyorsa veya bir işletme veya ayın devralınıyorsa, bunların para ile ifade edilebilmesi için gerçek değerinin belirlenmesi gerekir. Bunlara emsaline göre yüksek fiyat biçenler, bunların nitelik ve durumunu farklı gösterenler, başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarar için tazminat ödemekle sorumlu olur (TTK, m.551). Bunun yanı sıra, söz konusu kanuna aykırılıklar, ayrıca suç olarak da kabul edilmiştir. Bu suçlar, hem anonim şirket (TTK, m.562/10) hem limited şirket (TTK, m.644/1.d) içindir. Ayın veya işletmeye emsaline göre yüksek değer biçmek, Ayın veya işletmenin nitelik veya durumunu farklı göstermek,

19 (Yeni) TTK: Ceza Hükümleri 17 (iii) Sermaye konulacak veya devralınacak ayın veya işletmeyle ilgili başka bir yolsuzluk yapmak. Sayılan fiilleri işleyen kişi. 3 ay ilâ 2 yıl hapis cezası (TTK, m.562/9, 644/1.d). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Ceza Adli Sicil Kaydı nda yer alır. e) Diğer özel işlemlerdeki belge ve beyanlarda kanuna aykırılık Kuruluş, sermaye artırımı ve azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili olarak hazırlanan; belgeler, izahnameler, taahhütler, beyanları ve garantiler, yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmamalı, gerçeği saklamamalı, bunlar diğer kanunlara da (Sermaye Piyasası Kanunu gibi) uygun olmalıdır. Aksi halde, bu aykırılıktan doğan zararlar için, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanların, ayrıca (kusurları varsa) bunlara katılanların, tazminat sorumluluğu vardır (TTK, m.549). Bunun yanı sıra, söz konusu kanuna aykırılıklar, ayrıca suç olarak da kabul edilmiştir. Bu suçlar, hem anonim şirket (TTK, m.562/8) hem limited şirket (TTK, m.644/1.d) içindir. Sayılan belge veya beyanların; yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı, gerçeği saklayan nitelikte olması. Belgeyi düzenleyen veya beyanı yapan kişi (kurucu, yönetim kurulu üyesi, müdür, denetçi, vb.). Bunlara katılanlar. 1 yıl ilâ 3 yıl arası hapis cezası (TTK, m.562/8, 644/1.d). Fiil daha ağır bir ceza gerektiriyorsa, o ceza uygulanır. Ceza Adli Sicil Kaydı nda yer alır. 7. Şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı a) Pay sahipleri için Anonim şirket pay sahiplerinin, iştirak taahhüdünden doğan borç dışında, şirkete borçlanmaları sınırlanmıştır. Bunun dışındaki bir borçlanma şu kurallara uygun olmalıdır (TTK, m.358): (iii) Şirketin işletme konusu gereği yapılan işlemden doğmalı, Pay sahibinin işletmesi gereği yapılan işlemden doğmalı, Emsalleri ile aynı veya benzer şartlara tabi tutulmalı.

20 18 BLT: 03/12 [TR] Yukarıdaki kurallara aykırı şekilde şirkete borçlanmak. Şirkete borçlanan pay sahibi. 300 günden az olmamak üzere adli para cezası (üst sınır yok) (TTK, m.562/5.c). Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç sayılıyorsa, o ceza uygulanır. b) Yönetim kurulu üyeleri ve yakınları için TTK, m.395/1 de yönetim kurulu üyeleri için genel bir şirketle işlem yapma yasağı getirilmiş, TTK, m.395/2 de ise daha geniş bir kategorideki yasaklı kişiler ile şirket arasında belirli işlemler yapılması yasaklanmıştır. Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirket ile gerek kendisi adına ve gerekse bir başkası adına (başkasını temsilen) herhangi bir işlem yapamaz. Aksi halde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir; fakat diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz (TTK, m.395/1). TTK, m.395/2 de kabul edilen yasaklı kişiler listesi şöyledir: (iii) (iv) Yönetim kurulu üyesi, Yönetim kurulu üyesinin yakınları (alt soy, üst soy, eş, üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımları [Kan hısımları: çocuk, torun, anne, baba, dede, nine, kardeş, yeğen, amca, dayı, hala, teyze. Kayın hısımları: kayınvalide, kayınpeder, kayın, bacanak, baldız, görümce, kayın vb. çocukları, eşin amcası vb.]) (TTK, m.393), Yönetim kurulu üyesi veya yakınlarının ortağı olduğu şahıs şirketi, Yönetim kurulu üyesi veya yakınlarının en az %20 sine katıldıkları sermaye şirketi. Yasaklı kişiler ile şirket arasında yapılması yasaklanan belirli işlemler ise, şöyledir: Yasaklı kişiler şirkete nakit veya ayın borçlanamaz, Şirket yasaklı kişiler için kefalet, garanti veya teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler (TTK, m.395/2 (son cümle)). Buna karşılık, bir şirketler topluluğuna dahil şirketler, hakimiyetin hukuka aykırı kullanılmaması kaydıyla (TTK, m.202), birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler (TTK, m.395/3). Yukarıdaki kurallara aykırı şekilde şirkete borçlanmak. (Hangi fiillerin suç sayıldığı belirsiz, farklı yorumlara açık ve kimi

6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri

6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri BLT: 03/12 [TR] 15.02.2012 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu: Ceza Hükümleri 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu, 13.01.2011 tarihinde kabul edildikten sonra, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı RG

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİ VE TİCARİ İŞLEMLER AÇISINDAN HAKSIZ REKABET HALİNDE ALINACAK İHTİYATİ TEDBİRLER

TİCARET ŞİRKETLERİ VE TİCARİ İŞLEMLER AÇISINDAN HAKSIZ REKABET HALİNDE ALINACAK İHTİYATİ TEDBİRLER TİCARET ŞİRKETLERİ VE TİCARİ İŞLEMLER AÇISINDAN HAKSIZ REKABET HALİNDE ALINACAK İHTİYATİ TEDBİRLER Ufuk ÜNLÜ 37 * ÖZ Haksız rekabet; aldatıcı hareket veya iyiniyet kurallarına aykırı olarak iktisadi rekabetin

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU: CEZA HÜKÜMLERİ

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU: CEZA HÜKÜMLERİ 6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU: CEZA HÜKÜMLERİ I - GİRİŞ 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN İDARİ VE ADLİ PARA 1 CEZALARI İLE HAPİS CEZALARI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN İDARİ VE ADLİ PARA 1 CEZALARI İLE HAPİS CEZALARI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN İDARİ VE ADLİ PARA 1 CEZALARI İLE HAPİS CEZALARI Madde/Fıkra 33/1&2 38/1 İkiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idari para cezası Üç aydan iki yıla kadar

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI

LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI GİRİŞ Limited şirketler, ülkemizde en yaygın olarak görülen ticaret şirketi türünü oluşturmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu limited şirketlere ilişkin hükümleri içermektedir.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU SİRKÜLER: AKAD.11/06-20.05.2011 Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, teknolojinin gelişimine ve günlük

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1)

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 CEZAYI GEREKTİREN FİİL TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) TACİRİN, TİCARİ İŞLETMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ, TİCARET UNVANIYLA YAPMAMASI VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ * Öz Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

DSZ Law & Consultancy Office www.dszlawoffice.com

DSZ Law & Consultancy Office www.dszlawoffice.com 1 Ultra Vires (şirketlerin işletme konusu dışında yaptıkları hukuki işlemlerin geçersiz olması kuralı) düzenlenmemiştir. Sermaye olarak konulabilecek unsurlar genişletilmiştir(ör: sanal ortam adları, işaretler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

YENİ T.T.K. İLE GETİRİLEN CEZA UYGULAMALARI

YENİ T.T.K. İLE GETİRİLEN CEZA UYGULAMALARI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com YENİ T.T.K. İLE GETİRİLEN CEZA UYGULAMALARI 6102 Sayılı Yeni TÜRK TİCARET KANUNU nda 16 başlık altında ve toplam 25 maddeyi etkileyen temel değişiklik

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ 19 OCAK 2012 1 Temmuz 2012 tarihinde büyük bir bölümü yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na ilişkin olarak;

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN ADLİ CEZALAR

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN ADLİ CEZALAR YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN ADLİ CEZALAR Mustafa YAVUZ * Öz 13.01.2011 tarihinde yasalaşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ceza hükümleri, hem içeriği hem de sonuçları

Detaylı

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 5. Değişiklikler MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. (2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa

Detaylı

KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları.

KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler (Şirketler Topluluğu) Raporları. SİRKÜLER Tarih : 05.04.2015 Sayı : 2015/4-1 KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK)'nun 195. ila 209. maddelerinde "Şirketler topluluğu"

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 03.01.2014 ALFA GENELGE 2014 / 13 Konu : 01.01.2014

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 1 Mehmet Akif TEKEREK Uzman 2 DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3 Denetim kuruluşları ve denetçilerin gerek denetledikleri

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Konu: Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. ONİKİNCİ BÖLÜM Cezai Sorumluluk A) Suçlar ve cezalar MADDE 562- (1) Bu Kanunun; a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, ikiyüz günden az olmamak (1) Her tacir,

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ TOMURCUK HUKUK BÜROSU. Ticaret Kanunu ve Yeni Türk. Borçlar Kanunu nun getirdiği

HUKUK BÜLTENİ TOMURCUK HUKUK BÜROSU. Ticaret Kanunu ve Yeni Türk. Borçlar Kanunu nun getirdiği HUKUK BÜLTENİ TOMURCUK HUKUK BÜROSU Merhaba, Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Limited Şirketlere Dair Değişiklikleri BU SAYIDA: Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Limited Bu sayımızla birlikte, Yeni Türk Şirketlere

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 Konu: TTK da Cezalar ve Son durum Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme; Ticari belge kavramında

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır. İstanbul, 02.12.2013 SİRKÜLER (2013-18) Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterler, defter tutma ve envanterle ilgili düzenlemeleri, tasdik zamanları ve kayıtlar hk. Sayın Şirket yetkilisi, Bilindiği

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

TTK 'NIN YUKARIDAKİ MADDESİNE UYGUN HAREKET ETMEMENİN CEZASI 3 AY -2 YIL ARASI HAPİS CEZASI

TTK 'NIN YUKARIDAKİ MADDESİNE UYGUN HAREKET ETMEMENİN CEZASI 3 AY -2 YIL ARASI HAPİS CEZASI (6103-20.1) 6762 SAYILI KANUNDAN 6102 SAYILI KANUNA GEÇERKEN ŞU PROBLEMLERLE KARŞILAŞILABİLİNECEKTİR. A.Ş ve LTD şirketler kanunun YAYININDAN itibaren 3 yıl içinde sermayelerini bu kanunda yazılı tutarlara

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196

SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196 SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196 Konu: T.T.K. UYARINCA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİ HAKKINDA DÜZENLEME YAPAN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Genel Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64 Maddesi uyarınca ticari defterler; Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI SAYI: 2012/124 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Anonim ve Limited

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009. Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009. Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı