BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU"

Transkript

1 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU Bu rapor; Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından ülkemizdeki bilişim teknolojileri eğitiminin ve öğretmenlerinin geçmişten günümüze durumuna ilişkin hazırlanmıştır. Raporda ülkemizdeki gereksinim irdelenmiş, etkili bir Bilişim Teknolojileri Eğitimi için yapılabileceklere değinilmiştir. Telif Hakkı Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 lisansı ile korunmaktadır. Bu rapor ticari amaçlı kullanılamaz. Raporun hiçbir parçası, ikinci ve üstü kişiler tarafından değiştirilemez. Kaynak gösterilmek suretiyle bu rapordan alıntı yapılabilir. Yorumlar Bu raporla ilgi her türlü görüş, düşünce ve eleştirilerinizi e-posta adresine gönderebilirsiniz. 1 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

2 İçindekiler Giriş..3 Türkiye de BT Çalışmaları..3 Donanımların Sağlanması..3 BT Formatör Öğretmenlik Sisteminin Oluşturulması..4 BT Dersleri- Bu Derslerin Niteliği ve BT Öğretmenlerine Yansıması.5 BT Derslerine İlişkin Algılar ve Uluslararası Sınavlardaki Durumumuz..9 Ülkemizde BT Eğitimine Olan Gereksinimin ve BT Eğitimcilerinin Durumunun İrdelenmesi 11 Öneriler 20 2 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

3 GİRİŞ 1998 yılında üniversitelerin eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sonucunda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) bölümleri kurulmuş ilk mezunlar 2002 yılında verilmiştir. Bölümler halen 50 üniversitede eğitim-öğretime devam etmektedir. Bölümün amaçları arasında; İlk ve orta öğretim kurumları için, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış bilgisayar öğretmenleri yetiştirmek, Öğrenci kitlesinin eğitim düzeyine ve eğitim içeriğine uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında donanımlı bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmek yer almaktadır. İhtiyacın büyüklüğü eğitim fakültelerinde bölüm sayısının hızla artmasında, benzer öğretmenlik bölümlerinin açılmasında ve öğrenciler tarafından hayli yüksek puanlarla tercih edilmesinde büyük rol oynamıştır. Bölüm mezunları Bilişim Teknolojileri(BT) Öğretmeni olarak sadece ortaokul( ilköğretim II.kademe) ve ortaöğretim okullarına atanır ve BT Derslerini verir. Teknik Liselere atanıp alanın atölye derslerini veremezler. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün yaptığı basın açıklamasında (EK-1) belirtildiği üzere civarı BTÖğretmeni görev yapmaktadır. Bu sayı 2012 Eylül ayı itibariyle e yaklaşmıştır. Türkiye de BT Çalışmaları Donanımların Sağlanması Bilişim çağının gereklerini yerine getirmek adına ilk öncelik donanım sağlanmasına verilmiştir. Temel Eğitim Projesi, Eğitime %100 Destek, Bilgisayarlı Eğitime Destek, TEP1, TEP2, INTEL, gibi çok sayıda proje kapsamında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Ulaştırma Bakanlığı, Tekstil işverenleri Sendikası, Avea gibi kurum ve kuruluşun yanı-sıra Milli Eğitim Bakanlığının olanakları da Bilişim Teknolojisi(BT) sınıfları için seferber edilmiştir yılında 600 milyon dolarlık Temel Eğitim Projesi kapsamında BTsınıfı kurulmuş tek bir proje kapsamında bile den fazla araç bu sınıflara sağlanmıştır. Uzun bir müddet okulların kısıtlı imkânları ve hayırseverlerin bağışları bu sınıflara aktarılmıştır yılına kadar her biri dolara mal olan adet bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Okullara bilgisayar, ağ araçları, yazıcı tarayıcı bilgisayar masası, tabure, klima, yansıtıcı gibi çok sayıda malzeme ve internet bağlantısı sağlanmış, her türlü teknik altyapı hazırlanmıştır. 3 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

4 BT Formatör Öğretmenlik Sisteminin Oluşturulması Okullara sağlanan bilişim araçlarını kullanacak olan öğretmenlerin yeterlikleri ise ikinci öncelikli olarak değerlendirilmiş mevcut bilgileri ve kendi çabaları ile öğretmenlerin bu olanakları kullanamayacakları ortaya çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bilgisayar bilen öğretmen sayısını arttırmak amacıyla 1990 lı yıllarda üniversitelerle işbirliğine giderek formatör/koordinatör (BİTEFO) adı altında öğretmenler yetiştirmeye başlamış ve sağladığı alt-yapının ve bilgisayar derslerinin sorumluluğunu bu kişilere verme yoluna gitmiştir. Bu sistemde kısa süreli eğitimlerle farklı alanlardan öğretmenlere sertifika verilmiş, formatörlerden diğer öğretmenlere bilgisayar öğretmeleri ve öğrendikleri bilgilerle teknolojiyi programlara uydurmaları beklenmiştir. Bu kişilerin görev ve sorumlulukları 15/03/1993 tarih ve 2378 Sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuarlarının Düzenlenmesi Ve İşletilmesi İle Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge nin (EK-2) 14. Madde sinde tanımlanmıştır. Sağlanan olanakları etkili kullanacak ve kullandıracak insan gücüne olan acil gereksinimin sebebiyle geçici çözüm olarak ortaya atılmış olan bu formatör öğretmenlik kavramı zamanla daha da benimsenmiş BÖTE bölümlerinden 2002 yılında mezun verilmeye başlanması bile durumu değiştirememiştir. Bölüm mezunları da yukarıda bahsi geçen yönergeye tabii olmuşlardır. Yönergeye zaman içinde çok sayıda yazıda ilgi tutulmuş ama yönergede aksaklıkların giderilmesine yeni durumların gereklerine yönelik bir güncelleme yapılmamıştır. Yönergenin Bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara ilave bir müdür yardımcısı kadrosu verilir ve bilgisayar koordinatör öğretmeni müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. diyen 20. maddesinde olduğu gibi bazı maddelerinin gereği yapılmamış, 15. madde de geçen Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışındada öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak görevlerinin ne şekilde yapılacağı, mesai saatleri dışında çalışan öğretmenin ücretinin ne şekilde verileceği gibi belirsizlikler de giderilmemiştir. EK-3 te verilen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29/11/2011 tarihli Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Görevlendirilmesi konulu yazısında görülebileceği gibi halen 1993 yılındaki şartlara göre hazırlanmış ve bazı maddelerin gereği yapılamamış yönergelere göre görevlendirilme yapılmaktadır. Ayrıca bu sistemde farklı alanlardan kurslarla yetiştirilip görevlendirilen formatör/koordinatör öğretmenler ile bölüm mezunu öğretmenler arasında sık sık problem yaşanmış, bu işin eğitimini almış öğretmenler ile alanda yetişmiş öğretmenler karşı-karşıya bırakılmış, alan dışı görevlendirilen öğretmenlerin kendi branş derslerinde sıkıntı yaşamaları söz konusu olmuş yine de formatör öğretmen yetiştirilmeye ve görevlendirilmeye devam edilmiştir. Hatta sistem o kadar benimsenmiştir ki formatör öğretmenleri denetlemek ve yetiştir- 4 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

5 mek üzere İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri - EBİTEFO için kadrolar oluşturulmuş ve yapılan bazı sınavlarla buralara görevlendirmeler yapılmıştır. Hem bilgisayar derslerinde hem de diğer derslerin bilgisayar destekli işlenmesinde BT sınıflarının etkili kullanılması için formatör öğretmenlerin yanısıra Bakanlar Kurulu nun 2004/7894 nolu Bilgisayar Öğreticiliği Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı İle Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar ı (EK-4) gereği bilgisayar öğreticisi alımları da yapılmıştır. İngilizce öğreticisi görevlendirmelerinde öğretmenlik şartı aranırken meslek yüksekokullarının Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Operatörlüğü gibi çok sayıda bölüm mezunlarında öğretmenlik şartı aranmamış bu büyük projelerin ve Bilgisayar/BT derslerinin gelecekleri alan öğretmenlerinin varlığında dahi bu kişilerin ellerine bırakılmıştır. BT Dersleri- Bu Derslerin Niteliği ve BT Öğretmenlerine Yansıması BÖTE bölümü mezunu üniversitede alan eğitimi almış öğretmenlere olan gereksinimin değerlendirilememesi, bu ihtiyacın MEB içinden ya da teknik bilgiye sahip her hangi bir alandan karşılanabileceği yanılgısı önceden kurulmuş olan sınıfların ve bilgisayar dersinin geleceğine ilk yönü vermiştir. Okul yönetiminin kapılara kilit vurması, öğretmenlerin sıkıntı yaşadıkları uygulamalara karşı önyargı geliştirmesi, yatırımların kullanılamadan eskimesi, öğrencilerin ve velilerin derslerde oyun oynanıp yazı yazıldığı izlenimine kapılması gibi sonuçlar daha mezunlar alanda işe başlamadan yaşanmaya başlamıştır. Teknolojinin günlük hayattaki yerinin hızla büyümesi, amacı bireyleri hayata hazırlamak olan ilköğretimde, bilgisayar dersleri okutulmasının değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. İnternetin ve bilgisayarların öğrencilerin evine girmeye başlaması sebebiyle bilişim teknolojilerinin eğitimdeki varlığı öğretmenlerin derslerinde kullanmasının da ötesine geçerek bir ders olarak haftalık ders çizelgesindeki yerini almıştır. Bilgisayar Dersleri için yılları arasında Talim Terbiye Kurulunun tarih ve 180 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (4 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı (EK-5) okutulmuştur. Uygulama ağırlıklı işlenen bu dersin, her derste olduğu gibi notla değerlendirilmesi de yapılmıştır yılına kadar iki saat seçmeli olarak okutulan dersler saati Talim ve Terbiye Kurulu nun haftalık ders çizelgesinde yayınladığı üzere 1 saate indirilmiştir. Bölüm öğretmenlerinin yetişip atanmaya başlamasının hemen ardından alınan bu karar uygulama ağırlıklı işlenen bilgisayar derslerinin geleceğine şekil veren ikinci önemli karar olmuştur. Bilgisayar Dersi Öğretim Programı 2002 yılından itibaren görev yapmaya başlayan alan öğretmenlerince, çağın gereklerini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak bulunmuştur. İnternetin varlığı 5 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

6 öğrencilerin büyük çoğunluğu için kolayca ulaşılabilir hale gelmişken Bilgisayar Dersi Öğretmenlerinden fareyi gösterme gibi çağın gerisinde kalmış davranışları öğrencilere kazandırmaları istenmiştir. Fakat öğretim programının geliştirileceğine yönelik beklentilerin aksine ders sayısının bir saate indirilmesi bu zamana denk gelmiş uygulama ağırlıklı işlenmek durumunda olan bir dersin etkililiği iyice kısıtlanmıştır. Alan öğretmenlerinin yetişip-atanmasına kadar ki sürede kurulan sınıfların güncelliğini yitirmesinin ve yenilenememesinin yanı-sıra bir de etkili bir öğretim programının bulunmaması bu derslerin öğretmenlerini kendi özverileriyle ve kısıtlı olanakları ile programlarını ve sınıflarını güçlendirme çabasına itmiştir. Bu zor şartları aşamayan sınıflarında etkili bir eğitim öğretim ortamı sağlayamayan öğretmenlerden ise teknik ve idari işlerin yanında diğer öğretmenlerin bazı görevlerini üstlenmeleri beklenmiştir. Teknolojinin eğitimdeki yeri arttıkça teknik ve idari işlerde destek olacak kişi ihtiyacı artmış bu öğretmenlerin asli işlerinden daha öncelikli olarak bilgisayarcılıkları talep edilir hale gelmiştir yılındaki program öğretim yılında uygulamadan kaldırılmış ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28/08/2006 tarih ve 347 sayılı kararı gereği ders güncel bir programa kavuşmuştur. Yeni programın uygulanmasına sevindirici olan bir diğer durum da dersin sınıf öğretmenlerince ve 3. sınıflarda da okutulabilecek olmasıdır. Yeni programla beraber dersin ismi bilgisayar kullanmanın öğretilmesi ötesindeki varlığını vurgulayacak şekilde bilgi, iletişim ve teknolojiyi kapsayarak Bilişim Teknolojileri olarak değiştirilmiştir. Ayrıca BT Dersi ders kitabı olmasa da hiç değilse bir çalışma kitabına kavuşmuştur. Yeni öğretim programı ile öğrencilerin donanımları tanıması, ofis programlarını en iyi şekilde kullanması, internette bilgiye ulaşırken seçici davranması, web sayfaları tasarlaması, Visual Basic gibi yazılım programları ile küçük programlar yazması gibi derse ilişkin 150 den fazla kazanımın kazandırılması amaçlanmıştır. Ders saati hiç değilse 4. ve 5. Sınıflarda 2 saat olarak arttırılmış fakat bu sefer de dersin geleceğindeki üçüncü önemli karar verilmiş ve dersin notla değerlendirilmesi kaldırılmıştır. Öğretim programı güncellense de BT Dersinin notla değerlendirilmemesi öğrencilerin ve velilerin gözündeki değerinin kaybolmasına, yöneticiler ve diğer alan öğretmenlerince bir ders olarak algılanmaktan çıkmasına sebep olmuştur. Öte yandan, merkezi sınavlarda soru çıkan zorunlu İngilizce dersinin haftalık ders sayısına ilaveten seçimli ders olarak da okutulabilmesi kendi notu bile olmayan BT dersinin seçimini hayli zorlaştırmış, dersler haksız rekabet etme durumunda bırakılmıştır. Haksız rekabet etme durumu televizyonlarda kamu spotu olarak yer alan Medya Okur Yazarlığı Dersi seçimi için de geçerli olmaktadır. Haftalık ders çizelgelerinin düzenlenmesi için yapılan çalıştayda, BT öğretmenlerine ya da alan uzmanlarına yer verilmemiş, kendi derslerinin önemini ve sayısının arttırılması gerekliliğini vurgulayan çok sayıda 6 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

7 öğretmenin hazır bulunduğu çalıştayda BT dersi sahipsiz kalmıştır. Talim Terbiye Kurulu nun tarih ve 75 sayılı Kararı ile ders ve 5.sınıflardan kaldırılmış 6. 7.ve 8. sınıflarda 1 saat seçilebilecek bir ders bırakılmıştır. Dersin ve5. sınıflarda okutulması serbest etkinlik dersi kapsamında sınıf öğretmenlerinin tercihlerine, yeterliğine ve keyfine bırakılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin kendilerini yeterli bulmaması, önceliği gezi, tiyatro, beden eğitimi gibi daha etkinliklere vermesi ve dersin alan öğretmeni uzmanlığı gerektirmesi gibi sebeplerle ders bu sınıflarda okutulmamaktadır. Ayrıca dersin 6.7.ve8. sınıflardan da kaldırılacağına ilişkin haberlerde kamuoyunda yer almıştır. Ders sayısının iyice azaltılması BT sınıflarının kaldırılmasına, bilgisayarlarının farklı yerlerde değerlendirilmesine ya da yenilenmesi için çaba harcanmamasına sebep olmuştur. Ayrıca ortaöğretim kademesinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih 76 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri" konulu yazısı ile Bilgi ve İletişim Dersi, 15 dersin yer aldığı 2.Grup Seçmeli Dersler başlığı altına alınmıştır. Haftada iki saat olan ders 10 ve 11. sınıflarda bir saate düşürülmüştür. Bu 15 dersten sadece birinin seçilmesi mümkündür olarak bilinen sistem ile oluşturulan haftalık ders çizelgelerinde BT Dersi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım olarak değiştirilmiş, ve 8. sınıflarda 2 saat olarak okutulabilir hale gelmiştir. Fakat BT öğretmenlerinin beklentilerinin aksine ders yine seçmeli olarak 21 ayrı ders arasında yer almıştır. Öğrencilerin isteklerine göre belirlenmesi temel alınan bu derslerde okul idaresinin, velinin, okul şartlarının müdahalesi, yönlendirmesi ve öğrencilerin yeteri kadar bilinçli olamaması halen söz konusu olmaktadır. Fatih projesi gibi büyük projelerin hayata geçirildiği günümüzde norm fazlası olan BT öğretmeni sayısının 2800 leri bulması kaygı vericidir. Bu durum başlarda öğretmenliklerini bir yana bırakıp formatör/koordinatör olarak görevlendirilmek istemeyen öğretmenleri mecburi olarak formatörlüğü tercih eder hale getirmiştir. Öğretmenlerin formatörlükle görevlendirilebilmeleri için görev talep dilekçesinin(ek-6) imzalanması istenmektedir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 04/07/2007 tarihli ve sayılı (EK-7) yazısında olduğu gibi bu görevlendirmelerde memurun isteği dikkate alınmak durumundayken daha sonra bu görevlendirmeler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2008 tarihli sayılı yazısının(ek- 8) 7. maddesinde belirtildiği gibi öğretmenin isteğine bakılmaksızın zorunlu olarak yapılmaya başlanmıştır. Öğretmenlerin zorunlu olarak görevlendirilmeleri, sabah 8 akşam 5 mesainin yanı-sıra 15 saat maaş karşılığı derse de girmek durumunda bırakılmaları, yaz tatilinde de çalışacak şekilde görevlendirilme yapılması, öğretmenlere birden fazla okulun sorumluluğunun verilmesi gibi daha çözümlenmemiş sorunların artışıyla BT Öğretmenlerinin şartları daha da zorlaşmıştır. MEB in geçici görevlendirmelerin iptaline ilişkin yayınlanan yazısı ile formatör öğretmen olarak çalışmak durumunda kalan BT öğretmenleri yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum illerin sorumluluğunda yürütülen formatör öğretmen görevlendirmelerini sekteye uğratmıştır. 7 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

8 Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 22 Şubat 2011 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, bu yönetmeliğin Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar başlıklı 15. maddesinin (g) bendi, 2, fıkrasındaki 2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır. hükümleri nedeniyle, okul veya kurumlarda açılan BT sınıflarında görev alacak öğretmenlerin norm kadroları bakanlıkça belirlenecektir. Alan değişiklikleri ve dersten bağımsız norm belirlemesi gibi böyle büyük bir karar Milli Eğitim Bakanlığı na bırakılmıştır. Dersleri kaldırılan ama okullarda gereksinimin büyük olduğu BT öğretmenlerinin normlarının derslerden bağımsız olarak belirlenmesine ve formatörlükle ilgili sıkıntıların giderilmesine yönelik bu çalışma, halen sonuçlanamamıştır. Bakanlık bu konuya ilişkin yapılan bilgi edinme başvurularına tatmin edici cevaplar verememiştir. Bazı başvurulara Bilişim teknoloji öğretmenlerinin norm kadroları ile ilgili bir çalışma bulunmamakta olup, BT sınıfında görev alacak öğretmenler norm kadro tespitine ilişkin işlemlere, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün çalışmasına müteakip başlanacaktır. Bilgilerinizi rica ederim. şeklinde cevap verilirken, bir diğerine Bilişim teknolojileri formatör öğretmenler ile eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler için hazırlanmakta olan yönerge çalışmaları kapsamında bu öğretmenlerin seçilmeleri, görevlendirilmeleri, görevleri, çalışma saatleri ve benzeri hususlar yer almaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde BT sınıfı olan her okula en az bir formatör öğretmen norm kadrosu ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmen kontenjanları da belirlenecektir. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, il millî eğitim müdürlükleri bu konuda bilgilendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında, bilişim teknolojileri öğretmenler ile bilişim teknolojileri formatör öğretmenler ve eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler arasında kurulacak ilişki de dikkate alınmaktadır. şeklinde cevap verilmiştir. Norm fazlası olan öğretmenlerin resen yer değiştirmeye tabii tutulmaları, ilçeiller-arası yerlerinin değiştirilmesi BT öğretmenlerinin bu konudaki belirsizliklerini acilen giderilmesini gerektirmektedir. Dersin başarısı için gerekli basit düzenlemelere dahi gidilmemesi ise alanın MEB bünyesinde sahipsiz kaldığının göstergesi olmaktadır. Teknoloji ve Tasarım dersinde olduğu gibi 25 kişiden kalabalık olan sınıfların ikiye bölünebilmesi ve öğretmen normunun buna göre hesaplanabilmesine benzer düzenlemeler gündeme dahi gelmemiş, 10 bilgisayarlı bir sınıfta kişiye varan mevcutlarla BT Dersinin işlendiği varsayılmıştır. Son yayınlanan sitemiyle yürürlüğe giren haftalık ders çizelgesindeki seçimlik derslerin sınıf bölünmesine imkan vermesi memnuniyetle karşılansa da pratikte okul yönetimlerince uygulanmayacağı kanaati yaygındır. 8 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

9 Yine Beden Eğitimi dersinde malzemelerin sık sık yenilenme ihtiyacı dikkate alınarak toplanabilen Spor Parasına benzer düzenlemeler yapılabileceği gibi basit çözümler üzerinde bile düşünülmemekte, Ders Dışı Eğitim Çalışmaları vb basit mevzuatların dahi güncellenmemesi öğretmenlerin ve BT Derslerini durumunu daha kötü bir hale getirmektedir. BT Derslerine İlişkin Algılar ve Uluslararası Sınavlardaki Durumumuz Uzunca bir müddet bu derslerde yazı yazmanın öğretildiğinin zannedilmiştir. Aslında yazı yazma, oyun oynatma bu işin eğitimini almış öğretmenlerin yapıp yapabileceklerinin algılanamaması, bilişimin gerekliğinin kavranamaması, dersleri teknik bilgisinden yararlanmak amacıyla ücretli çalıştırılan kişilerin ellerine bırakılması, öğretmenlikleri değil bilgisayarcılıkları pekiştirilen öğretmenlerin derslerini ikinci plana atmaları ve öğretim programlarının zamanında düzenlenememesi sonucu ortaya çıkan yanılgılar olmuştur. Eğitsel yazılım adı altında yapılan yanlış seçimler ve aciz kalan kişilerce ders saatinde yer verilen oyunlar, filmler bu derste bir de oyun oynatıldığı, film izletildiği kanaatini arttırmıştır. İnsanların hayatına bilişim kaçınılmaz olarak girmeye başladığında ise derslerde office programlarının öğretildiği kanısı oluşmuştur. Ama bu işin eğitimini almış öğretmenler tahminlerin çok ötesinde gereksinimlere cevap vermekteydi. İnternetin açtığı çığırla yanılgı da internete girmeyi öğretme olarak değişmiştir. MEB yetkililerince dahi bu derse ve öğretmenine ihtiyacımız olmadığına ilişkin yargılar dile getirilmiştir. Oysaki ders sanal ortamdaki tehlikelerden, sağlığa, kaliteli bilgiye ulaşmaktan, programcılığa, web tasarımcılığından, iletişime, güvenlikten bilgi okuryazarlığına çok çeşitli içeriğe yer verecek hızla öğretim program yenilikleri gerektirmektedir. Derslerini uyarlayamayan, bu şartlar altında derslerin sıkıntılarıyla ve kişilerin tutumlarıyla mücadele edemeyen, sonunda derse girmeyerek yönetim görevlerini ve angaryaları asli görev haline getiren öğretmenler tarafından da durum yanılgılar daha da pekiştirilmiştir. Gelinen son noktada bilgi ve teknolojinin en büyük güç olduğu çağımızda derslerin gerekliliği tartışır hale gelmiştir. Dersin seçmeli olarak verilmesi, derste notla değerlendirme yapılmaması, öğretmenlerin farklı görevlerde kullanılması alanyazına "Sayısal Yarılma (Digital Divide)" olarak geçen kavramın ülkemizde artık ikinci aşamaya geldiğini göstermektedir. Birinci aşamadaki BT kullanımına olanak sağlayan araçlara sahip olmanın artık yetmeyeceğini bunun yerine artık bunları nasıl kullanarak üretici olunabileceğinin önemli olduğu (İkinci yarılma) alan uzmanlarımızca vurgulanmaktadır. 9 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

10 2011 Haziran ayında açıklanan PISA, ICT raporunda da kısaca okullara sadece teknolojik araç-gereçleri doldurmak yeterli olmamaktadır denmektedir. BT Dersini gerekli görmeyenler, bu dersin kapsamında edinilen bilgi ve becerilerin artık öğrenciler tarafından kendi kendilerine kazanıldığını ileri sürenlerin düşüncelerine istinaden rapor dikkatle incelendiğinde durumun bu şekilde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Dijital resim işleme, veri tabanı oluşturma, hesap tablosu kullanarak grafik oluşturma, sunum oluşturma ve ses, görüntü ve resim içeren çoklu ortam materyali hazırlama olarak 5 ana alanda OECD ülke ortalamalarının çok altında kaldığımız raporda açıkça görülmektedir yılı PISA ICT(Bilgi ve İletişim Teknolojileri) değerlendirmelerindeki durumumuzun BT sınıflarının kaldırıldığı günümüzde bazı illerimizde katılacak öğrencilerin BT kursuna alınmasıyla bile değiştirilemeyecek şekilde daha da kötüye gideceği öngörülebilir. Katıldığımız Uluslararası Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Sınavı ise (EU KIDS Online) bir başka örnek olarak verilebilir. Bu sınav yılları arasında 25 Avrupa ülkesinin katılımıyla yapılmıştır. Ülkemizden 9-16 yaşlarında 1000 çocuk ve aileleri katılmıştır. Araştırmada internet konusunda en düşük bilgiye sahip kullanıcılar Türkiye de çıkmıştır. Aileler arasında da Türkiye deki ebeveynler internet hakkında en az bilgiye sahip olan grup olarak değerlendirilmiştir. AB tarafından yayınlanan "Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011" raporunda ise ülkemizdeki durumun sanıldığının aksine olduğunu gösteren çok sayıda veri bulunmaktadır. Yüksek Öğrenin Kurumlarınca açılan 300'den fazla bölümün adında bilgisayar ya da bilişim kelimesinin geçmesi yani binlerce öğrencinin bu alanda üniversite eğitimi almak için yıllarını harcaması toplumun bu alanda yetişmiş insan gücüne olan gereksinimin ve bu gereksinimin kendi kendine kazanılamadığının somut örneğidir. Öğrencilerin de sınırı olmayan bilişime, her geçen gün çeşitlenen, gelişen ve kabiliyeti artan bilgisayar programlarına, internet uygulamalarına ve bilgisayarlara, ihtiyacı ve ilgisi artmaktadır. 10 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

11 Ülkemizde BT Eğitimine Olan Gereksinimin ve BT Eğitimcilerinin Durumunun İrdelenmesi Sonuç olarak mevcut durum aşağıdaki soruların cevaplanmasını gerektirir hale gelmiştir Sınıf içerisinde kabadayılık, zorbalık, küfretme vb davranışlara müdahale edebilen öğretmenlerden hangileri sanal kabadayılık, internet zorbalığı, yakışıksız dil kullanma küfretme, internet dolandırıcılığı, oyun bağımlılığı, gelişim özelliklerine uygun olmayan oyun ve sitelere eğilim, "sanal ortam arkadaşlıkları" vb sıkıntıları da çözebilecek yeterliğe sahiptir, hangi ders kapsamında bu konulara yer verilecektir? Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları hastanesinde açılan İnternet Bağımlılığı,polikliniği durumun patolojik boyutlara vardığını gösterirken öncesinde önlem almak gerekli değil midir? El yıkama, diş fırçalama vb alışkanlıkların kazandırıldığı şekilde; tüm bilgisayar kullanıcılarının şimdiden karşılaştığı ve yaşam kalitesini düşüren sağlık problemlerine karşı alınabilecek önlemler (dik durma, ara vererek çalışma, el kol duruşları, egzersizler vb) ve teknoloji kullanma alışkanlıkları hangi ders kapsamında hayatları bilgisayar başında geçecek bu öğrencilere kazandırılacaktır? Hangi öğretmen bu konuda yeterlidir? Arama motoruna bir kelime yazıp kopyala yapıştır ile bilgiye ulaştığını zanneden kişilerin kaliteli bilgiye ulaşma, bu bilgiyi sınama ve kullanılabilir olduğuna karar verme, sitenin/bilginin güvenilirliğini kontrol etme vb seçici olmasını gerektiren süreçleri yani bilgi toplumunun gereklerini kim öğrenciye kazandıracaktır? Artarak çoğalan bilgi kirliliğine karşı diğer derslerde neler yapılabilir? Neden bir iki yere tıklamayı bilen çocuklarımızın "her şeyi bildikleri" varsayılmaktadır da bilinçli ve etkili kullanım göz ardı edilmektedir? Yasak- 11 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

12 layarak kişilerin iradesi olma çabamız yetersiz kalırken, MEB filtresi kimi zaman faydalı siteleri bile yasaklarken bu girişimlerin sadece kazandıracağımız bilinçle önüne geçilebileceği nasıl göz ardı edilebilir? Gelişim özelliklerine uygun olmayan siteleri takip eden öğrencilerin çoğunun sorunu alternatiflere, yeni ufuklara ve farklı uygulamalara ulaşamaması ve merakını gidermeye çalışırken yanlış sitelere yönelmesidir. Öğrencilerin bu özelliklerini, takip ettikleri siteleri bilen, aile ve uzmanlarla bu konuda iletişime geçebilecek olan, öğrencilere alternatifler sunabilecek bu konulardaki eğilimlerini takip edebilecek kimdir? Sınırı olmayan bilişime, her geçen gün çeşitlenen, gelişen ve kabiliyeti artan bilgisayar programlarına, internet uygulamalarına ve bilgisayarlara ilgisi ve ihtiyaçları artan öğrencilerin gereksinimlerine kim ışık tutacaktır? Öğretim programının teknik eğitimden çok farklı olması gereken içeriğini kavramış, alanı BT olan uzman bulunmazken, öğrencilerin yenilenen gereksinimlerine yönelik kazanımlar hangi ders kapsamına alınabilecektir? Yüksek Öğrenin Kurumlarınca 300'den fazla bölümün adında bilgisayar ya da bilişim kelimesinin geçmesi bu eğitimin kendi kendine kazanılamadığının, yani binlerce öğrencinin bu alanda üniversite eğitimi almak için yıllarını harcaması bu ilgi ve ihtiyacın somut bir örneği değil midir? Bilişim suçları ve cezaları, ya da internet etiği gibi konularda öğrenci ve velileri bilinçlendirebilecek olan, duyarlılık ve hassasiyet oluşturabilecek, dersinde bu konuları takip edebilecek hangi alan öğretmenleridir? 12 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

13 Bilgi miktarı katlanarak artarken ve çok şey bilmek yerini bilgiye gerektiği zaman ulaşabilme ve bilgiyi yapılandırma ya bırakırken, kim yapılandırmacı yaklaşımları öğrencinin eğitim hayatına sokmasında aktif rol oynayabilir? Bilgi bu kadar fazlayken bilgi kaynağı olma vasfını giderek kaybeden öğretmenlerin ve artık onlara sunulan bilgiyi hazır olarak alması beklenmeyen öğrencilerin yeni süreçlerdeki rollerinde en büyük araçları olan teknolojiye hâkimiyetlerinin düşük, bilinçsiz kullanıcılar olmaları nasıl beklenebilir? Eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik ciddi destekleri olan teknolojiye hâkimiyet hangi ders kapsamında arttırılacaktır? Neden Medya Okur Yazarlığı Dersinde televizyon kullanmasının öğretildiğini varsayan bir zihniyetle derslere bir yerlere tıklamanın öğretildiği ders muamelesi yapılmaktadır? Bu mantıkla; Türkçe konuşmayı bebeklik çağında öğrenen öğrencilerimize üniversiteden mezun oluncaya kadar Türkçe, Türk Dili, Dil Bilgisi, Dil ve Anlatım derslerinin, sokakta koşup oynamaya bebeklikte başlayan çocuklarımıza beden eğitimi derslerinin annelerinin ninnileriyle bebekken tanışan çocuklarımıza müzik derslerinin kaldırılması gerekmemekte midir? Peki, buna rağmen dilekçe bile yazamamamız, obezlikle ilgili kampanyaların artışı, kaliteli müzik ve resmin takdir görmemesi nasıl değerlendirilmelidir? Dünyanın en çok SEX arayan illeri sıralamasında beş yıldır ilk 10'u kimseye kaptırmayan başta Ankara olmak üzere İstanbul ve İzmir in kısaca Türkiye nin tüm dünyaya ayıbını kim değiştirme şansına sahiptir? İnternetle baş başa bıraktığımız çocuklarımızın her şeyi bildiğini zanneden bir anlayışla korunmasız kalmalarını kim engelleyebilir? İnternet kullanımında dünyada 16. sıradayken Facebook kullanımında Çin hariç Amerika başta olmak üzere nüfusu milyarları bulan ülkeleri bile geride bırakarak 2. sıraya oturmamız kabul edilemez olmalıdır. İnterneti kullanma becerisi değil, yetersiz kaldığımız interneti doğru şekilde kullanma becerisini kim, hangi ders kapsamında verebi- 13 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

14 lecektir? (http://www.google.com/trends). Medya Okur Yazarlığı Dersi aslında kimler tarafından verilebilir? Kadına yönelik şiddetin artmasına, annenin toplumsal statüsünün ve aile yapısının sarsılmasına bir önlem olarak eğitim hayatına BT nin sokulması göz ardı edilebilir mi? 2 Nisan ġubat Ağustos 2010 Gelişmiş ülkelerin dersleri kaldırdığına ilişkin yanılgının geniş kitlelerce ağızdan ağıza yayılması sonucu dersin kaldırılması benimsenmiştir. Çok sayıda Kanada-Amerika gibi çok sayıda gelişmiş ülkenin yanı-sıra Hindistan, Singapur gibi bilişime yön veren ülkelerde çok sayıdaki dersin varlığı niye göz ardı edilmektedir? Bahsedilen ülkeler hızlı yapılanma ve ihtiyaç analizleri sonu- 14 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

15 cunda farklı öğretim programları ve dersler geliştirmişlerdir. Birkaç ülkede bilgisayar kullanmayı öğreten derslerin kaldırılıp onun yerine gereksinimlerine göre seçim yapabilecek dersler (grafik - programcılık - web tasarımı vb) konmuştur. ICT (Information and Communication Technology) gibi adlarla birçok ders zorunlu olarak verilmeye devam etmiş, BT merkezi sınavlarda sorusu bulunan bir alan olarak varlığını sürdürmüştür. Tüm okullar BT sınıflarının imkânlarını gelişen şartlara uygun hale getirmekte hem öğretmen hem de öğrencilerin kullanımına açık tutmaktadır. Hayatın her alanında gereksinim duyulduğu sürece de eğitimin bir bileşeni olarak varlığını sürdürecek olan bilişimden öğrencileri faydalanmasını kim hangi ders kapsamında sağlayacaktır? Diğer ülkelerin uygulamaları değil de bizim ülkemizin ihtiyaçları neden göz ardı edilmektedir? Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin eğitime uyarlanmasını, sınıflara bir bilgisayar ve yansıtıcı (projeksiyon) temin edip sunu göstermek gibi algılayıp, BT sınıflarına sadece bilgisayar kullanılmasının öğretilmesi için gereksinim duyulduğunu zannederek BT sınıflarını dağıtılmasına, başka dersliklere dönüştürülmesine sebep olan kararlar alınmıştır. Bilişimin eğitim için ne yönde geliştiğinin kestiremeyen bu kişilerin bilgilendirilmesi nasıl sağlanacaktır? Bilişim eğitiminin ötesinde, bilgisayarlı eğitim, e-öğrenme, bilgisayar destekli eğitim/öğretim, uzaktan eğitim gibi çok sayıda kavram eğitim hayatında ulaşılabilir olmuşken, sanal sınıf, internet destekli sınavlar vb uygulamalar yaygınlaşmışken bu ortamları bozmak ne kadar doğrudur? Fatih projesi gibi sınıflara donanım sağlayacak olan projelerin etkililiği bile görülmeden alınan bu kararların uygulanmasının telafisi mümkün müdür? Öğrencilerden istekli olması durumunda, ders kapsamında verilemeyecek olan, satranç, şiir dinletisi, drama vb ders dışı eğitim çalışmaları(egzersiz) yaptırılabilirken, ders dışı eğitim faaliyetlerinin arasına neden BT öğretmelerinin yürütebileceği öğrencilerin büyük ilgi ve gereksinim duydukları, web tasarımı, eğitsel yazılım tasarımı, okul dergisi-afiş vb çalışmaları yaptırabilecekleri düzenlemelere gerek duyulmamaktadır? Neden bu alan, öğretmenler ve çağın ihtiyaçları göz ardı edilmektedir? Fen ve Teknoloji, Teknoloji ve Tasarım gibi derslerimizin isimlerine dahi giren teknolojiyi öğrencilerimizin hayatlarına kim sokacaktır? 15 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

16 Neden her şey not değildir denerek sadece BT dersinin notu kaldırılmış, neden atanmış kadrosu, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumu bölümlerinde yetiştirilmiş öğretmeni, öğretim programı, kitabı olan derslerden sadece BT dersi Seçmeli derse dönüştürülmüş, çifte standart uygulanmıştır? Haftalık ders çizelgelerinin düzenlenmesi için yapılan çalıştayda, neden, açıklama yapabilecek yeterliğe sahip BT öğretmenlerine yer verilmemiştir? Neden, ders sayısının arttırılması ve dersinin önemini vurgulayan çok sayıda alan uzmanı ve öğretmenin hazır bulunduğu çalıştayda BT dersi sahipsiz kalmış, binlerce öğretmeni ve öğrenciyi mağdur edecek şekilde neredeyse kaldırılmıştır? Fatih projesi gibi büyük projelerin uygulamaya geçtiği günümüzde BT dersleri nasıl 21 ders arasından seçimli olarak verilmektedir? Neden BT öğretmenlerinde, derslerinin kaldırılması normal bir durumdur, dersleri kaldırılan öğretmenler okulun idari, teknik, işlerini yapar, (iş teknik öğretmeninin Teknoloji ve Tasarım alanına değil de okulun tamirat işlerine bakan bir göreve getirilmesi ya da dersi olmayan Fransızca öğretmenine ihtiyaç var diye okulun temizlik işlerinin yaptırılması gibi) tören kutlaması, web sitesi, okul dergisi, tamirat vb işleri üstlenir, herkesin her türlü işine yardımcı olmakla yükümlü olurlar, dersi kalkan öğretmen işsiz kalır, öğretmenlik yapamaz kanaati oluşturulmuştur? Neden, eğitim teknoloğu gibi pratikte var olmayan belirsiz kavramlar üzerinden formatörlüğe dönüşen yapıya destek verilmiştir? Neden, öğretmenlerin ders sayısı iyice azaltılarak, zaten zor olan çalışma şartları iyice ağırlaştırılarak öğretmenlerin bu yapıya itilmeleri ve dersin kaldırılmasını benimsemeleri 16 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

17 sağlanmıştır? Neden bu öğretmenlerden eğitimci olarak değil de okul memuru veya teknikeri olarak faydalanılmak istenilmiş ve angaryanın anayasal bir suç olduğu ülkemizde bu kadar rahat suç işlenmesine göz yumulmuştur? BT öğretmenleri, alan bilgileri hafife alınarak 180 saatlik kurs alan her kişiyle aynı statüye getirilmiş, öğretmenlere her ilde/ilçede/okulda farklı uygulamalara ve yorumlamalara açık olarak, belirsiz görev tanımlarıyla, zorlamalarla, değişik adlarda görevlendirme verilmiş, hatta öğretmenler dersleri elinden alındığı için her şartta görevlendirme isteyecek durumlara sokulmuştur. Neden bilgisine deneyimine bu kadar ihtiyaç duyulan insanlara, dersleri dışında yüklendikleri sorumluluklar; zaten yapmak zorunda oldukları, özveri gerektirmeyen, yapmanın matah bir iş olmadığı yükümlülüklermiş gibi yansıtılmaya çalışılmıştır? BT öğretmenlerinin 4-5 yıllık lisans eğitimleri ve uzmanlıkları tanınmayıp 180 saatlik eğitimle herkese aynı vasıfların kazandırılabileceği varsayılırken, neden bu öğretmenlere benzer saatlerde eğitim verilerek diğer alan öğretmenlerinin vasıflarının kazandırılamayacağı düşünülmektedir? Neden öğretmenlikleri değil de bilgisayarcılıkları pekiştirilen BT öğretmenlerinin derslerini ikinci plana atmalarına sebep olunmuş, dersinden çıkıp bilgisayar tamir etmeye, idare işlerini yapmaya, okul sitesine güncellemeye, teknik sıkıntı yaşanan herhangi bir yere çağrılan BT öğretmeninden dersini bırakması beklenmiş ve bu davranışları eğitim etiğine sığmazken takdir görmüştür? Derse girmek yerine bilgisayarlarla uğraşma alternatifi neden öğretmen vasıflı, memuriyet sınıfı Eğitim-Öğretim olan kişilere sunulmuş ve ek ders ücretinden yararlanmak adına birçok öğretmen tarafından kabul edilmiştir? Bunların öğretmenlere ve öğrencilere rehberlik edilmesi anlamına geldiği nereden çıkarılmıştır? 17 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

18 Neden; Eğitim Teknoloğu denen BÖTE bölümleri mezunları ve akademisyenleri dışında kimsenin bu vasfı tanımadığı bir sıfat kapsamında öğretmenlerin asli görevini aksatacak işlerin, bilişimin eğitimde kullanılmasının gereğiymiş gibi yapılması varsayılmıştır? Neden Eğitim Teknolojisi alanında yeterli donanıma sahip olmayan ve çalışacakları okullarda böyle bir görev ya da iş tanımı bulunmayan BT Öğretmenlerine bu konuda rehberlik yapabilecekleri, asli görevlerinin bu olması gerektiği benimsetilmiştir? Neden okullarda gerçek anlamda bilişimin eğitimde kullanılmasının verimli örnekleri bir elin parmaklarını geçmezken, formatörlerin görevlendirmelerinde iş kalıbına uydurularak böyle uygulamaların olduğu,çok faydalı bulunduğu ve formatörlere de asıl bu sebeple ihtiyaç duyulduğu varsayılmıştır? Neden, okuma oranının gelişmiş ülkelerin çok çok altında bulunan ülkemizde, mesai saatleri içinde ya da dışında bir Türkçe Öğretmeninin kütüphaneyi açması beklenmezken ve akla yatkın bulunmazken BT öğretmenlerinden BT sınıflarını halka ve çocukların kullanımına açmasının istenmesi gibi diğer öğretmenlerden gerçekleştirmesi lütuf olarak bile beklenmeyen birçok sorumluluğun BT Öğretmenlerince yapılması kimi zaman mecburi tutulmuştur? Neden, mezun olma durumunda olan, atama bekleyen veya norm fazlası duruma düşen öğretmenler için resmi bir açıklama yapılmamakta, dilekçeleri ve bilgi edinme başvuruları alakasız açıklamalarla, ilgisiz birimlere yönlendirmelerle geçiştirilmektedir? Neden öğretmenler sözlü/yazılı olarak farklı beyanlara itibar etmek zorunda bırakılmaktadır? Neden Formatör Öğretmenlikle görevlendirilen BT öğretmenlerinin; ek ödemelerinin kesilmesi, tayin isteyebilmesi için formatör olarak görevlendirildikleri sürenin ilde çalışma süresinden sayılmaması, zorunlu görevlendirme çalışma şartları, çalışma saatleri, yaz tatilleri, görev tanımları, formatör olarak görevlendirilmelerinin norma düşmelerine engel teşkil edip etmeyeceği, illerin inisiyatifine bırakılan görevlendirmelere gerek duymayan illerdeki öğretmenlerin durumunun ne olacağı, norma düşen öğretmenlerin apar topar resen atanmaları gibi sıkıntılar yaşanmaktadır? Ziraat mühendislerine dahi sınıf öğretmenliği yapma imkânı sağlayan uygulamaların yıllarca önce bir kenara bırakıldığı ve öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olarak kabul edildiği, hatta ilköğretim BT öğretmenlerinin, Teknik ya da Mesleki okullarda derse girmesini bile engelleyecek kurul kararları bulunduğu bir du- 18 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

19 rumda, özellikle eğitimin esas olduğu ilköğretim kademesinde Eğitim Fakültesi çıkışlı olmayan kişiler atanamazken neden Mühendisinden, Matematikçiden ya da İstatistikçiden BT öğretmeni yapılmaktadır? Neden bilgisayarcı olmak bilişim eğitimi için yeterli görülmektedir?ine bir anlayış ile yüksek puanlarla girdikleri bölümleri ve sınavlar kazanarak atandıkları kadroları hiçe sayarak yıllarca "ücretli öğretici" adı altında çoğu lisans mezunu bile olmayan personel istihdam edilerek derslere sokulmuştur? Bulunduğu bölgede norm fazlası öğretmen bulunması durumunda ücretli öğretmen görevlendirilemeyeceği resmi yazıyla duyurulduğu halde neden hala görevlendirilme yapılmaktadır? Teknoloji ve Tasarım dersinde olduğu gibi 25 kişiden kalabalık olan sınıfların ikiye bölünebilmesi ve öğretmen normunun buna göre hesaplanabilmesi, BT alanına ilişkin egzersiz çalışması yaptırılabilmesi veya Beden Eğitimi dersinde olduğu gibi malzemelerinin sık sık yenilenmesi için spor parası toplanabilmesine benzer düzenlemeler neden gündeme gelmemektedir? Neden 10 bilgisayarlı bir sınıfta kişiye varan mevcutlarla BT Dersinin işlenebildiği varsayılmıştır? Çoğu teknik servisten bile yararlanamayan, değil gelişen teknolojiye yakışacak şekilde yenilemek, cihazların bakımonarımını bile yaptıramayacak durumda olan bu okullarda kaliteli bir bilişim eğitimi verilmesinin söz konusu bile olamayacağı ortadayken acaba masrafları karşılanamadığı için mi bilişim eğitimine "gereksiz" yakıştırması yapılmaya çalışılmaktadır? Neden çağın gerekleri doğrultusunda artan öğrenci gereksinimleri ve eğitim değil, kurumlar ihtiyaç duyuyor diye o öğrencilerin eğitimi için sadece bir araç olan bilgisayarlar bu öğretmenlerin asli göreviymiş gibi davranılmaktadır? Öğrencilerin biz her şeyi biliyoruz velilerin zaten çocuklar her şeyi biliyor kanaatlerini, bilgisayar sayısının ve imkânların kısıtlı olduğu, notla değerlendirilme yapılmadığı, ders süresinin yetersiz olduğu şartlarda bile değiştirmeyi başaran, veli, öğrenci, meslektaş desteğini arkasına alan, dersini ikinci plana atmayan öğretmenlerin varlığı ve takdir gören başarıları neden göz ardı edilmektedir? 19 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

20 ÖNERİLER Kaliteli bir Bilişim Teknolojileri (BT) Eğitiminden ya da bilişim teknolojilerinin etkili bir şekilde eğitimde kullanılmasından bahsedebilmemiz için; 1. "Temel Bilişim Teknolojileri" dersi, bilgi/internet/medya okur yazarlığını içerecek şekilde 5.ve 6.sınıflarda zorunlu hale getirilmelidir 2. Seçmeli ders sayısı arttırılmalı, "Grafik, Programcılık, Web Tasarımı, Masaüstü Yayıncılık, Donanım" gibi öğrencilerin ilgilerine yönelik seçmeli dersler hazırlanarak seçmeli ders sayısı arttırılmalı BT alanına ilişkin dersler tüm sınıflarda okutulabilmelidir. 3. Medya Okur Yazarlığı gibi bazı dersler Bilişim Teknolojileri Dersi kapsamında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerince okutulmalıdır. 4. Öğretim programları farklı okul şartlarına ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alabilecek şekilde basamak basamak geliştirilmeli ve sürekli güncellenmelidir.. 5. Ders-dışı Eğitim (egzersiz) Yönetmeliği güncellenmeli ve Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerince yürütülebilecek, web sitesi, elektronik dergi, afiş, eğitsel yazılım, belgesel video, grafik, hazırlama benzeri ders süresince yapılması mümkün olmayan eğitsel çalışmalara yer verilmelidir. 6. Etkili ve verimli bir eğitim öğretim süreci için sınıf mevcutları 25 i aşmamalıdır. Teknoloji ve Tasarım dersinde olduğu gibi 25'den fazla mevcudu olan sınıflar bölünebilmeli. Öğretmen normu da bu şartları sağlayabilecek okullarda aynı şekilde arttırılmalıdır. Okul yönetimlerini bu konuda teşvik edici önlemler alınmalıdır. Fiziki imkânları uygun olan okullarda birden fazla BT sınıfı oluşturulabilmelidir. 7. Öğretmen normunun dersin seçilmesinden bağımsız olarak belirlenmesi düzenlenmelidir. 8. Dersin notla değerlendirmesi geri getirilmeli ya da tüm derslerde kaldırılmalıdır. 9. BT Öğretmenlerinin 4-5 yıllık lisans eğitimi ile kazandıkları uzmanlıkları tanınmalı, bu öğretmenler üç-beş aylık eğitimlerle yetiştirilen ya da kişisel gelişimlerle deneyim kazanmış kişilerle bir tutulmamalıdır. "Öğretici" adı altında BT Öğretmenliği vasfı taşımayan, lisans mezunu bile olmayan kişilere dersler ve öğrenciler emanet edilmemelidir. 10. BT Derslerinin ve öğretmenlerin zedelenen itibarları geri kazandırılmalıdır. 11. BT öğretmenleri Formatörlük gibi belirsiz ve geniş görev tanımlarından, kimi zaman zorunlu olan görevlendirmelerden kurtarılmalı, her ilde farklı uygulamaların önüne geçilmeli, makul çalışma saatleri ve şartları düzenlenmeli, birden fazla okulda görevlendirilmelerden kaçınılmalıdır. 20 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

21 12. Farklı alanlardan formatörlük görevlendirilmesi yapılsa dahi dersler sadece Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerince yürütülmelidir. İllerin inisiyatifinde formatör öğretmen yetiştirilmesine son verilmelidir. 13. TTKB gibi Bakanlık birimlerinde BT alan uzmanlarına yer verilmelidir. 14. Ders materyallerinin, okullarda yaşanılan problemlerin çözümlerinin paylaşılabileceği bir portal oluşturulmalı. Bu portalda özellikle teknik sorunlarla ilgili yardım alınabilecek yetkili kişilerle iletişim sağlanmalıdır. 15. Okullardaki BT sınıflarının önceliğinin BT dersleri olduğu vurgulanmalıdır. Diğer derslerin BT araçlarıyla zenginleştirilerek işlenebilecek olmasının BT eğitimi yerine geçebileceği kanısı düzeltilmelidir. 16. Derse girmeyerek teknik işlerle yükümlü olmak isteyen öğretmenlere ve öğretmenlerin derslerini değil teknik işleri önemsemesini yeğleyen hatta bunlara yönelik zorlayıcı yaklaşımlarda bulunan yöneticilere yönelik tedbirler alınmalıdır. 17. Sınıflara yansıtıcı (projeksiyon) ve bilgisayar tedarik etmenin çok ötesinde olan bilişimin eğitimdeki yerini kavratacak etkili örnekler ve tanıtımlar hazırlanmalı, bu tanıtımlar kişilerin inisiyatifince değil tüm BT öğretmenlerince bir program dahilinde öğretmenlere aktarılmalıdır. 18. Sınıflarda öğrencilerin bilgisayarla birebir etkileşimini gerektiren uygulamalar hızla eğitimdeki yerini alırken bunu destekleyecek şekilde BT sınıflarında geliştirmelere gidilmelidir. 19. Özel kurum ve kuruluşlarda verilen BT Eğitimlerinin kalitesi yükseltilmeli ve çalışan eğitimcilerin şartları iyileştirilmelidir. 20. Yapılan genel ve çok fazla sayıda kişinin katıldığı sınavlarda (Sertifika Sınavları, Açıköğretim Bilgi Teknolojisi Dersi Sınavları vb) sorular amaca hizmet etmeli, işin önemini vurgulamalı, kaliteli hazırlanmalı ve sürekli güncel ve farklı program sürümlerinde geçerli olmalıdır. 21. Röntgen ışınlarına maruz kalan kişilerde olduğu gibi radyasyon - yıpranma vb tazminatların ödenmesi, çalışma sürelerinin kısaltılması gibi öneriler değerlendirilmelidir. 21 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

İlköğretime BT dersleri güncellenerek geri getirilmeli

İlköğretime BT dersleri güncellenerek geri getirilmeli Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz: İlköğretime BT dersleri güncellenerek geri getirilmeli Gerçek anlamda çocukların eğitim hayatına BT yi soktuk diyebileceğimiz bir yılımız

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.. VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.. VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : 89692170/903.99/248065 27/12/2012 Konu: Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi (Tereddüt edilen hususlar). VALİLİĞİNE

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü)

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) 15/03/1993 tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar

Detaylı

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci T.C. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS - 2016 http://dortyol.meb.gov.tr/

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

Görüşme Hakkında Aktarılabilecekler Bazı Noktalar:

Görüşme Hakkında Aktarılabilecekler Bazı Noktalar: Bakan Yardımcısı Orhan Erdem Bey ile yapılan görüşmeye Bilecik, Eskişehir gibi çeşitli illerden 10 kişi katılmıştır. Görüşme öncesinde toplantı yapılmış Burcu Yılmaz ve Halise Şerefoğlu Hocalarımız tarafından

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KLAVUZU AĞUSTOS-EYLÜL-2015 İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Web Sayfası Başvuru Süresi

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Sayın Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkilileri, Değerli Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlar

Sayın Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkilileri, Değerli Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlar Sayın Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkilileri, Değerli Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlar Biz bu açıklamayı bilişim teknolojilerinin gerekliliği konusunda; bilinçli bireyler olarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır. Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2014 DESTEK

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci Başvuruların Yapılacağı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3

Detaylı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı NÖBET YÖNERGESİ İÇİN TALEPLERİMİZ Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli

Detaylı

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, makine model meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Makine model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2015 http://suluova.meb.gov.tr Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

FELSEFE GRUBU MEZUNLARININ CEVAP BEKLEDİĞİ SORULAR

FELSEFE GRUBU MEZUNLARININ CEVAP BEKLEDİĞİ SORULAR FELSEFE GRUBU MEZUNLARININ CEVAP BEKLEDİĞİ SORULAR Liselerde seçmeli ders olarak okutulan ve hiçbir okulda seçilmemesine rağmen insanların geleceğini belirleyen LYS sınavında 24 soru sorulan sosyoloji,

Detaylı

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DUYURU

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DUYURU T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE DUYURU İlan Tarihi: 29.01.2015

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2016 http://seyhan.meb.gov.tr/ 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği 1. Eğitim öncesi dönemde karşılaşılan sorunlar: Orta öğretim hayatı sırasındaki sıkıntılar, Sosyal Çevre, Maddi Olanaklar, 2. Eğitim süreçlerinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLERİ EXCEL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLERİ EXCEL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLERİ EXCEL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : 89692170/903.99/248065 27/12/2012 Konu: Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi (Tereddüt edilen hususlar). VALİLİĞİNE

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI DUVAR ÖRME DESTEK ELEMANI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 1 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ

NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ 2013 Her türlü görüş, düşünce ve eleştirilerinizi bilgi@bte.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. 1 İçindekiler Çocuklar Her

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Elektronik

Detaylı

VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58

VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58 VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58 İlgi: a) 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde;

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde; ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: 3308 Sayılı kanuna göre en az ilköğretim mezunu olup, Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını gerçek iş ortamında Öğreten bir eğitim sistemidir.

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA, GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA, GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA, GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 1 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI...

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi Yönergeyle; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI İLE ASP.NET GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI İLE ASP.NET GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI İLE ASP.NET GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ (PANTOLON-YELEK-CEKET-FRAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ (PANTOLON-YELEK-CEKET-FRAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ (PANTOLON-YELEK-CEKET-FRAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı