BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU"

Transkript

1 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU Bu rapor; Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından ülkemizdeki bilişim teknolojileri eğitiminin ve öğretmenlerinin geçmişten günümüze durumuna ilişkin hazırlanmıştır. Raporda ülkemizdeki gereksinim irdelenmiş, etkili bir Bilişim Teknolojileri Eğitimi için yapılabileceklere değinilmiştir. Telif Hakkı Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 lisansı ile korunmaktadır. Bu rapor ticari amaçlı kullanılamaz. Raporun hiçbir parçası, ikinci ve üstü kişiler tarafından değiştirilemez. Kaynak gösterilmek suretiyle bu rapordan alıntı yapılabilir. Yorumlar Bu raporla ilgi her türlü görüş, düşünce ve eleştirilerinizi e-posta adresine gönderebilirsiniz. 1 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

2 İçindekiler Giriş..3 Türkiye de BT Çalışmaları..3 Donanımların Sağlanması..3 BT Formatör Öğretmenlik Sisteminin Oluşturulması..4 BT Dersleri- Bu Derslerin Niteliği ve BT Öğretmenlerine Yansıması.5 BT Derslerine İlişkin Algılar ve Uluslararası Sınavlardaki Durumumuz..9 Ülkemizde BT Eğitimine Olan Gereksinimin ve BT Eğitimcilerinin Durumunun İrdelenmesi 11 Öneriler 20 2 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

3 GİRİŞ 1998 yılında üniversitelerin eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sonucunda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) bölümleri kurulmuş ilk mezunlar 2002 yılında verilmiştir. Bölümler halen 50 üniversitede eğitim-öğretime devam etmektedir. Bölümün amaçları arasında; İlk ve orta öğretim kurumları için, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış bilgisayar öğretmenleri yetiştirmek, Öğrenci kitlesinin eğitim düzeyine ve eğitim içeriğine uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında donanımlı bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmek yer almaktadır. İhtiyacın büyüklüğü eğitim fakültelerinde bölüm sayısının hızla artmasında, benzer öğretmenlik bölümlerinin açılmasında ve öğrenciler tarafından hayli yüksek puanlarla tercih edilmesinde büyük rol oynamıştır. Bölüm mezunları Bilişim Teknolojileri(BT) Öğretmeni olarak sadece ortaokul( ilköğretim II.kademe) ve ortaöğretim okullarına atanır ve BT Derslerini verir. Teknik Liselere atanıp alanın atölye derslerini veremezler. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün yaptığı basın açıklamasında (EK-1) belirtildiği üzere civarı BTÖğretmeni görev yapmaktadır. Bu sayı 2012 Eylül ayı itibariyle e yaklaşmıştır. Türkiye de BT Çalışmaları Donanımların Sağlanması Bilişim çağının gereklerini yerine getirmek adına ilk öncelik donanım sağlanmasına verilmiştir. Temel Eğitim Projesi, Eğitime %100 Destek, Bilgisayarlı Eğitime Destek, TEP1, TEP2, INTEL, gibi çok sayıda proje kapsamında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Ulaştırma Bakanlığı, Tekstil işverenleri Sendikası, Avea gibi kurum ve kuruluşun yanı-sıra Milli Eğitim Bakanlığının olanakları da Bilişim Teknolojisi(BT) sınıfları için seferber edilmiştir yılında 600 milyon dolarlık Temel Eğitim Projesi kapsamında BTsınıfı kurulmuş tek bir proje kapsamında bile den fazla araç bu sınıflara sağlanmıştır. Uzun bir müddet okulların kısıtlı imkânları ve hayırseverlerin bağışları bu sınıflara aktarılmıştır yılına kadar her biri dolara mal olan adet bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Okullara bilgisayar, ağ araçları, yazıcı tarayıcı bilgisayar masası, tabure, klima, yansıtıcı gibi çok sayıda malzeme ve internet bağlantısı sağlanmış, her türlü teknik altyapı hazırlanmıştır. 3 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

4 BT Formatör Öğretmenlik Sisteminin Oluşturulması Okullara sağlanan bilişim araçlarını kullanacak olan öğretmenlerin yeterlikleri ise ikinci öncelikli olarak değerlendirilmiş mevcut bilgileri ve kendi çabaları ile öğretmenlerin bu olanakları kullanamayacakları ortaya çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bilgisayar bilen öğretmen sayısını arttırmak amacıyla 1990 lı yıllarda üniversitelerle işbirliğine giderek formatör/koordinatör (BİTEFO) adı altında öğretmenler yetiştirmeye başlamış ve sağladığı alt-yapının ve bilgisayar derslerinin sorumluluğunu bu kişilere verme yoluna gitmiştir. Bu sistemde kısa süreli eğitimlerle farklı alanlardan öğretmenlere sertifika verilmiş, formatörlerden diğer öğretmenlere bilgisayar öğretmeleri ve öğrendikleri bilgilerle teknolojiyi programlara uydurmaları beklenmiştir. Bu kişilerin görev ve sorumlulukları 15/03/1993 tarih ve 2378 Sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuarlarının Düzenlenmesi Ve İşletilmesi İle Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge nin (EK-2) 14. Madde sinde tanımlanmıştır. Sağlanan olanakları etkili kullanacak ve kullandıracak insan gücüne olan acil gereksinimin sebebiyle geçici çözüm olarak ortaya atılmış olan bu formatör öğretmenlik kavramı zamanla daha da benimsenmiş BÖTE bölümlerinden 2002 yılında mezun verilmeye başlanması bile durumu değiştirememiştir. Bölüm mezunları da yukarıda bahsi geçen yönergeye tabii olmuşlardır. Yönergeye zaman içinde çok sayıda yazıda ilgi tutulmuş ama yönergede aksaklıkların giderilmesine yeni durumların gereklerine yönelik bir güncelleme yapılmamıştır. Yönergenin Bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara ilave bir müdür yardımcısı kadrosu verilir ve bilgisayar koordinatör öğretmeni müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. diyen 20. maddesinde olduğu gibi bazı maddelerinin gereği yapılmamış, 15. madde de geçen Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışındada öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak görevlerinin ne şekilde yapılacağı, mesai saatleri dışında çalışan öğretmenin ücretinin ne şekilde verileceği gibi belirsizlikler de giderilmemiştir. EK-3 te verilen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29/11/2011 tarihli Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Görevlendirilmesi konulu yazısında görülebileceği gibi halen 1993 yılındaki şartlara göre hazırlanmış ve bazı maddelerin gereği yapılamamış yönergelere göre görevlendirilme yapılmaktadır. Ayrıca bu sistemde farklı alanlardan kurslarla yetiştirilip görevlendirilen formatör/koordinatör öğretmenler ile bölüm mezunu öğretmenler arasında sık sık problem yaşanmış, bu işin eğitimini almış öğretmenler ile alanda yetişmiş öğretmenler karşı-karşıya bırakılmış, alan dışı görevlendirilen öğretmenlerin kendi branş derslerinde sıkıntı yaşamaları söz konusu olmuş yine de formatör öğretmen yetiştirilmeye ve görevlendirilmeye devam edilmiştir. Hatta sistem o kadar benimsenmiştir ki formatör öğretmenleri denetlemek ve yetiştir- 4 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

5 mek üzere İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri - EBİTEFO için kadrolar oluşturulmuş ve yapılan bazı sınavlarla buralara görevlendirmeler yapılmıştır. Hem bilgisayar derslerinde hem de diğer derslerin bilgisayar destekli işlenmesinde BT sınıflarının etkili kullanılması için formatör öğretmenlerin yanısıra Bakanlar Kurulu nun 2004/7894 nolu Bilgisayar Öğreticiliği Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı İle Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar ı (EK-4) gereği bilgisayar öğreticisi alımları da yapılmıştır. İngilizce öğreticisi görevlendirmelerinde öğretmenlik şartı aranırken meslek yüksekokullarının Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Operatörlüğü gibi çok sayıda bölüm mezunlarında öğretmenlik şartı aranmamış bu büyük projelerin ve Bilgisayar/BT derslerinin gelecekleri alan öğretmenlerinin varlığında dahi bu kişilerin ellerine bırakılmıştır. BT Dersleri- Bu Derslerin Niteliği ve BT Öğretmenlerine Yansıması BÖTE bölümü mezunu üniversitede alan eğitimi almış öğretmenlere olan gereksinimin değerlendirilememesi, bu ihtiyacın MEB içinden ya da teknik bilgiye sahip her hangi bir alandan karşılanabileceği yanılgısı önceden kurulmuş olan sınıfların ve bilgisayar dersinin geleceğine ilk yönü vermiştir. Okul yönetiminin kapılara kilit vurması, öğretmenlerin sıkıntı yaşadıkları uygulamalara karşı önyargı geliştirmesi, yatırımların kullanılamadan eskimesi, öğrencilerin ve velilerin derslerde oyun oynanıp yazı yazıldığı izlenimine kapılması gibi sonuçlar daha mezunlar alanda işe başlamadan yaşanmaya başlamıştır. Teknolojinin günlük hayattaki yerinin hızla büyümesi, amacı bireyleri hayata hazırlamak olan ilköğretimde, bilgisayar dersleri okutulmasının değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. İnternetin ve bilgisayarların öğrencilerin evine girmeye başlaması sebebiyle bilişim teknolojilerinin eğitimdeki varlığı öğretmenlerin derslerinde kullanmasının da ötesine geçerek bir ders olarak haftalık ders çizelgesindeki yerini almıştır. Bilgisayar Dersleri için yılları arasında Talim Terbiye Kurulunun tarih ve 180 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (4 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı (EK-5) okutulmuştur. Uygulama ağırlıklı işlenen bu dersin, her derste olduğu gibi notla değerlendirilmesi de yapılmıştır yılına kadar iki saat seçmeli olarak okutulan dersler saati Talim ve Terbiye Kurulu nun haftalık ders çizelgesinde yayınladığı üzere 1 saate indirilmiştir. Bölüm öğretmenlerinin yetişip atanmaya başlamasının hemen ardından alınan bu karar uygulama ağırlıklı işlenen bilgisayar derslerinin geleceğine şekil veren ikinci önemli karar olmuştur. Bilgisayar Dersi Öğretim Programı 2002 yılından itibaren görev yapmaya başlayan alan öğretmenlerince, çağın gereklerini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak bulunmuştur. İnternetin varlığı 5 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

6 öğrencilerin büyük çoğunluğu için kolayca ulaşılabilir hale gelmişken Bilgisayar Dersi Öğretmenlerinden fareyi gösterme gibi çağın gerisinde kalmış davranışları öğrencilere kazandırmaları istenmiştir. Fakat öğretim programının geliştirileceğine yönelik beklentilerin aksine ders sayısının bir saate indirilmesi bu zamana denk gelmiş uygulama ağırlıklı işlenmek durumunda olan bir dersin etkililiği iyice kısıtlanmıştır. Alan öğretmenlerinin yetişip-atanmasına kadar ki sürede kurulan sınıfların güncelliğini yitirmesinin ve yenilenememesinin yanı-sıra bir de etkili bir öğretim programının bulunmaması bu derslerin öğretmenlerini kendi özverileriyle ve kısıtlı olanakları ile programlarını ve sınıflarını güçlendirme çabasına itmiştir. Bu zor şartları aşamayan sınıflarında etkili bir eğitim öğretim ortamı sağlayamayan öğretmenlerden ise teknik ve idari işlerin yanında diğer öğretmenlerin bazı görevlerini üstlenmeleri beklenmiştir. Teknolojinin eğitimdeki yeri arttıkça teknik ve idari işlerde destek olacak kişi ihtiyacı artmış bu öğretmenlerin asli işlerinden daha öncelikli olarak bilgisayarcılıkları talep edilir hale gelmiştir yılındaki program öğretim yılında uygulamadan kaldırılmış ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28/08/2006 tarih ve 347 sayılı kararı gereği ders güncel bir programa kavuşmuştur. Yeni programın uygulanmasına sevindirici olan bir diğer durum da dersin sınıf öğretmenlerince ve 3. sınıflarda da okutulabilecek olmasıdır. Yeni programla beraber dersin ismi bilgisayar kullanmanın öğretilmesi ötesindeki varlığını vurgulayacak şekilde bilgi, iletişim ve teknolojiyi kapsayarak Bilişim Teknolojileri olarak değiştirilmiştir. Ayrıca BT Dersi ders kitabı olmasa da hiç değilse bir çalışma kitabına kavuşmuştur. Yeni öğretim programı ile öğrencilerin donanımları tanıması, ofis programlarını en iyi şekilde kullanması, internette bilgiye ulaşırken seçici davranması, web sayfaları tasarlaması, Visual Basic gibi yazılım programları ile küçük programlar yazması gibi derse ilişkin 150 den fazla kazanımın kazandırılması amaçlanmıştır. Ders saati hiç değilse 4. ve 5. Sınıflarda 2 saat olarak arttırılmış fakat bu sefer de dersin geleceğindeki üçüncü önemli karar verilmiş ve dersin notla değerlendirilmesi kaldırılmıştır. Öğretim programı güncellense de BT Dersinin notla değerlendirilmemesi öğrencilerin ve velilerin gözündeki değerinin kaybolmasına, yöneticiler ve diğer alan öğretmenlerince bir ders olarak algılanmaktan çıkmasına sebep olmuştur. Öte yandan, merkezi sınavlarda soru çıkan zorunlu İngilizce dersinin haftalık ders sayısına ilaveten seçimli ders olarak da okutulabilmesi kendi notu bile olmayan BT dersinin seçimini hayli zorlaştırmış, dersler haksız rekabet etme durumunda bırakılmıştır. Haksız rekabet etme durumu televizyonlarda kamu spotu olarak yer alan Medya Okur Yazarlığı Dersi seçimi için de geçerli olmaktadır. Haftalık ders çizelgelerinin düzenlenmesi için yapılan çalıştayda, BT öğretmenlerine ya da alan uzmanlarına yer verilmemiş, kendi derslerinin önemini ve sayısının arttırılması gerekliliğini vurgulayan çok sayıda 6 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

7 öğretmenin hazır bulunduğu çalıştayda BT dersi sahipsiz kalmıştır. Talim Terbiye Kurulu nun tarih ve 75 sayılı Kararı ile ders ve 5.sınıflardan kaldırılmış 6. 7.ve 8. sınıflarda 1 saat seçilebilecek bir ders bırakılmıştır. Dersin ve5. sınıflarda okutulması serbest etkinlik dersi kapsamında sınıf öğretmenlerinin tercihlerine, yeterliğine ve keyfine bırakılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin kendilerini yeterli bulmaması, önceliği gezi, tiyatro, beden eğitimi gibi daha etkinliklere vermesi ve dersin alan öğretmeni uzmanlığı gerektirmesi gibi sebeplerle ders bu sınıflarda okutulmamaktadır. Ayrıca dersin 6.7.ve8. sınıflardan da kaldırılacağına ilişkin haberlerde kamuoyunda yer almıştır. Ders sayısının iyice azaltılması BT sınıflarının kaldırılmasına, bilgisayarlarının farklı yerlerde değerlendirilmesine ya da yenilenmesi için çaba harcanmamasına sebep olmuştur. Ayrıca ortaöğretim kademesinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih 76 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri" konulu yazısı ile Bilgi ve İletişim Dersi, 15 dersin yer aldığı 2.Grup Seçmeli Dersler başlığı altına alınmıştır. Haftada iki saat olan ders 10 ve 11. sınıflarda bir saate düşürülmüştür. Bu 15 dersten sadece birinin seçilmesi mümkündür olarak bilinen sistem ile oluşturulan haftalık ders çizelgelerinde BT Dersi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım olarak değiştirilmiş, ve 8. sınıflarda 2 saat olarak okutulabilir hale gelmiştir. Fakat BT öğretmenlerinin beklentilerinin aksine ders yine seçmeli olarak 21 ayrı ders arasında yer almıştır. Öğrencilerin isteklerine göre belirlenmesi temel alınan bu derslerde okul idaresinin, velinin, okul şartlarının müdahalesi, yönlendirmesi ve öğrencilerin yeteri kadar bilinçli olamaması halen söz konusu olmaktadır. Fatih projesi gibi büyük projelerin hayata geçirildiği günümüzde norm fazlası olan BT öğretmeni sayısının 2800 leri bulması kaygı vericidir. Bu durum başlarda öğretmenliklerini bir yana bırakıp formatör/koordinatör olarak görevlendirilmek istemeyen öğretmenleri mecburi olarak formatörlüğü tercih eder hale getirmiştir. Öğretmenlerin formatörlükle görevlendirilebilmeleri için görev talep dilekçesinin(ek-6) imzalanması istenmektedir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 04/07/2007 tarihli ve sayılı (EK-7) yazısında olduğu gibi bu görevlendirmelerde memurun isteği dikkate alınmak durumundayken daha sonra bu görevlendirmeler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2008 tarihli sayılı yazısının(ek- 8) 7. maddesinde belirtildiği gibi öğretmenin isteğine bakılmaksızın zorunlu olarak yapılmaya başlanmıştır. Öğretmenlerin zorunlu olarak görevlendirilmeleri, sabah 8 akşam 5 mesainin yanı-sıra 15 saat maaş karşılığı derse de girmek durumunda bırakılmaları, yaz tatilinde de çalışacak şekilde görevlendirilme yapılması, öğretmenlere birden fazla okulun sorumluluğunun verilmesi gibi daha çözümlenmemiş sorunların artışıyla BT Öğretmenlerinin şartları daha da zorlaşmıştır. MEB in geçici görevlendirmelerin iptaline ilişkin yayınlanan yazısı ile formatör öğretmen olarak çalışmak durumunda kalan BT öğretmenleri yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum illerin sorumluluğunda yürütülen formatör öğretmen görevlendirmelerini sekteye uğratmıştır. 7 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

8 Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 22 Şubat 2011 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, bu yönetmeliğin Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar başlıklı 15. maddesinin (g) bendi, 2, fıkrasındaki 2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır. hükümleri nedeniyle, okul veya kurumlarda açılan BT sınıflarında görev alacak öğretmenlerin norm kadroları bakanlıkça belirlenecektir. Alan değişiklikleri ve dersten bağımsız norm belirlemesi gibi böyle büyük bir karar Milli Eğitim Bakanlığı na bırakılmıştır. Dersleri kaldırılan ama okullarda gereksinimin büyük olduğu BT öğretmenlerinin normlarının derslerden bağımsız olarak belirlenmesine ve formatörlükle ilgili sıkıntıların giderilmesine yönelik bu çalışma, halen sonuçlanamamıştır. Bakanlık bu konuya ilişkin yapılan bilgi edinme başvurularına tatmin edici cevaplar verememiştir. Bazı başvurulara Bilişim teknoloji öğretmenlerinin norm kadroları ile ilgili bir çalışma bulunmamakta olup, BT sınıfında görev alacak öğretmenler norm kadro tespitine ilişkin işlemlere, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün çalışmasına müteakip başlanacaktır. Bilgilerinizi rica ederim. şeklinde cevap verilirken, bir diğerine Bilişim teknolojileri formatör öğretmenler ile eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler için hazırlanmakta olan yönerge çalışmaları kapsamında bu öğretmenlerin seçilmeleri, görevlendirilmeleri, görevleri, çalışma saatleri ve benzeri hususlar yer almaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde BT sınıfı olan her okula en az bir formatör öğretmen norm kadrosu ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmen kontenjanları da belirlenecektir. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, il millî eğitim müdürlükleri bu konuda bilgilendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında, bilişim teknolojileri öğretmenler ile bilişim teknolojileri formatör öğretmenler ve eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler arasında kurulacak ilişki de dikkate alınmaktadır. şeklinde cevap verilmiştir. Norm fazlası olan öğretmenlerin resen yer değiştirmeye tabii tutulmaları, ilçeiller-arası yerlerinin değiştirilmesi BT öğretmenlerinin bu konudaki belirsizliklerini acilen giderilmesini gerektirmektedir. Dersin başarısı için gerekli basit düzenlemelere dahi gidilmemesi ise alanın MEB bünyesinde sahipsiz kaldığının göstergesi olmaktadır. Teknoloji ve Tasarım dersinde olduğu gibi 25 kişiden kalabalık olan sınıfların ikiye bölünebilmesi ve öğretmen normunun buna göre hesaplanabilmesine benzer düzenlemeler gündeme dahi gelmemiş, 10 bilgisayarlı bir sınıfta kişiye varan mevcutlarla BT Dersinin işlendiği varsayılmıştır. Son yayınlanan sitemiyle yürürlüğe giren haftalık ders çizelgesindeki seçimlik derslerin sınıf bölünmesine imkan vermesi memnuniyetle karşılansa da pratikte okul yönetimlerince uygulanmayacağı kanaati yaygındır. 8 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

9 Yine Beden Eğitimi dersinde malzemelerin sık sık yenilenme ihtiyacı dikkate alınarak toplanabilen Spor Parasına benzer düzenlemeler yapılabileceği gibi basit çözümler üzerinde bile düşünülmemekte, Ders Dışı Eğitim Çalışmaları vb basit mevzuatların dahi güncellenmemesi öğretmenlerin ve BT Derslerini durumunu daha kötü bir hale getirmektedir. BT Derslerine İlişkin Algılar ve Uluslararası Sınavlardaki Durumumuz Uzunca bir müddet bu derslerde yazı yazmanın öğretildiğinin zannedilmiştir. Aslında yazı yazma, oyun oynatma bu işin eğitimini almış öğretmenlerin yapıp yapabileceklerinin algılanamaması, bilişimin gerekliğinin kavranamaması, dersleri teknik bilgisinden yararlanmak amacıyla ücretli çalıştırılan kişilerin ellerine bırakılması, öğretmenlikleri değil bilgisayarcılıkları pekiştirilen öğretmenlerin derslerini ikinci plana atmaları ve öğretim programlarının zamanında düzenlenememesi sonucu ortaya çıkan yanılgılar olmuştur. Eğitsel yazılım adı altında yapılan yanlış seçimler ve aciz kalan kişilerce ders saatinde yer verilen oyunlar, filmler bu derste bir de oyun oynatıldığı, film izletildiği kanaatini arttırmıştır. İnsanların hayatına bilişim kaçınılmaz olarak girmeye başladığında ise derslerde office programlarının öğretildiği kanısı oluşmuştur. Ama bu işin eğitimini almış öğretmenler tahminlerin çok ötesinde gereksinimlere cevap vermekteydi. İnternetin açtığı çığırla yanılgı da internete girmeyi öğretme olarak değişmiştir. MEB yetkililerince dahi bu derse ve öğretmenine ihtiyacımız olmadığına ilişkin yargılar dile getirilmiştir. Oysaki ders sanal ortamdaki tehlikelerden, sağlığa, kaliteli bilgiye ulaşmaktan, programcılığa, web tasarımcılığından, iletişime, güvenlikten bilgi okuryazarlığına çok çeşitli içeriğe yer verecek hızla öğretim program yenilikleri gerektirmektedir. Derslerini uyarlayamayan, bu şartlar altında derslerin sıkıntılarıyla ve kişilerin tutumlarıyla mücadele edemeyen, sonunda derse girmeyerek yönetim görevlerini ve angaryaları asli görev haline getiren öğretmenler tarafından da durum yanılgılar daha da pekiştirilmiştir. Gelinen son noktada bilgi ve teknolojinin en büyük güç olduğu çağımızda derslerin gerekliliği tartışır hale gelmiştir. Dersin seçmeli olarak verilmesi, derste notla değerlendirme yapılmaması, öğretmenlerin farklı görevlerde kullanılması alanyazına "Sayısal Yarılma (Digital Divide)" olarak geçen kavramın ülkemizde artık ikinci aşamaya geldiğini göstermektedir. Birinci aşamadaki BT kullanımına olanak sağlayan araçlara sahip olmanın artık yetmeyeceğini bunun yerine artık bunları nasıl kullanarak üretici olunabileceğinin önemli olduğu (İkinci yarılma) alan uzmanlarımızca vurgulanmaktadır. 9 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

10 2011 Haziran ayında açıklanan PISA, ICT raporunda da kısaca okullara sadece teknolojik araç-gereçleri doldurmak yeterli olmamaktadır denmektedir. BT Dersini gerekli görmeyenler, bu dersin kapsamında edinilen bilgi ve becerilerin artık öğrenciler tarafından kendi kendilerine kazanıldığını ileri sürenlerin düşüncelerine istinaden rapor dikkatle incelendiğinde durumun bu şekilde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Dijital resim işleme, veri tabanı oluşturma, hesap tablosu kullanarak grafik oluşturma, sunum oluşturma ve ses, görüntü ve resim içeren çoklu ortam materyali hazırlama olarak 5 ana alanda OECD ülke ortalamalarının çok altında kaldığımız raporda açıkça görülmektedir yılı PISA ICT(Bilgi ve İletişim Teknolojileri) değerlendirmelerindeki durumumuzun BT sınıflarının kaldırıldığı günümüzde bazı illerimizde katılacak öğrencilerin BT kursuna alınmasıyla bile değiştirilemeyecek şekilde daha da kötüye gideceği öngörülebilir. Katıldığımız Uluslararası Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Sınavı ise (EU KIDS Online) bir başka örnek olarak verilebilir. Bu sınav yılları arasında 25 Avrupa ülkesinin katılımıyla yapılmıştır. Ülkemizden 9-16 yaşlarında 1000 çocuk ve aileleri katılmıştır. Araştırmada internet konusunda en düşük bilgiye sahip kullanıcılar Türkiye de çıkmıştır. Aileler arasında da Türkiye deki ebeveynler internet hakkında en az bilgiye sahip olan grup olarak değerlendirilmiştir. AB tarafından yayınlanan "Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011" raporunda ise ülkemizdeki durumun sanıldığının aksine olduğunu gösteren çok sayıda veri bulunmaktadır. Yüksek Öğrenin Kurumlarınca açılan 300'den fazla bölümün adında bilgisayar ya da bilişim kelimesinin geçmesi yani binlerce öğrencinin bu alanda üniversite eğitimi almak için yıllarını harcaması toplumun bu alanda yetişmiş insan gücüne olan gereksinimin ve bu gereksinimin kendi kendine kazanılamadığının somut örneğidir. Öğrencilerin de sınırı olmayan bilişime, her geçen gün çeşitlenen, gelişen ve kabiliyeti artan bilgisayar programlarına, internet uygulamalarına ve bilgisayarlara, ihtiyacı ve ilgisi artmaktadır. 10 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

11 Ülkemizde BT Eğitimine Olan Gereksinimin ve BT Eğitimcilerinin Durumunun İrdelenmesi Sonuç olarak mevcut durum aşağıdaki soruların cevaplanmasını gerektirir hale gelmiştir Sınıf içerisinde kabadayılık, zorbalık, küfretme vb davranışlara müdahale edebilen öğretmenlerden hangileri sanal kabadayılık, internet zorbalığı, yakışıksız dil kullanma küfretme, internet dolandırıcılığı, oyun bağımlılığı, gelişim özelliklerine uygun olmayan oyun ve sitelere eğilim, "sanal ortam arkadaşlıkları" vb sıkıntıları da çözebilecek yeterliğe sahiptir, hangi ders kapsamında bu konulara yer verilecektir? Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları hastanesinde açılan İnternet Bağımlılığı,polikliniği durumun patolojik boyutlara vardığını gösterirken öncesinde önlem almak gerekli değil midir? El yıkama, diş fırçalama vb alışkanlıkların kazandırıldığı şekilde; tüm bilgisayar kullanıcılarının şimdiden karşılaştığı ve yaşam kalitesini düşüren sağlık problemlerine karşı alınabilecek önlemler (dik durma, ara vererek çalışma, el kol duruşları, egzersizler vb) ve teknoloji kullanma alışkanlıkları hangi ders kapsamında hayatları bilgisayar başında geçecek bu öğrencilere kazandırılacaktır? Hangi öğretmen bu konuda yeterlidir? Arama motoruna bir kelime yazıp kopyala yapıştır ile bilgiye ulaştığını zanneden kişilerin kaliteli bilgiye ulaşma, bu bilgiyi sınama ve kullanılabilir olduğuna karar verme, sitenin/bilginin güvenilirliğini kontrol etme vb seçici olmasını gerektiren süreçleri yani bilgi toplumunun gereklerini kim öğrenciye kazandıracaktır? Artarak çoğalan bilgi kirliliğine karşı diğer derslerde neler yapılabilir? Neden bir iki yere tıklamayı bilen çocuklarımızın "her şeyi bildikleri" varsayılmaktadır da bilinçli ve etkili kullanım göz ardı edilmektedir? Yasak- 11 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

12 layarak kişilerin iradesi olma çabamız yetersiz kalırken, MEB filtresi kimi zaman faydalı siteleri bile yasaklarken bu girişimlerin sadece kazandıracağımız bilinçle önüne geçilebileceği nasıl göz ardı edilebilir? Gelişim özelliklerine uygun olmayan siteleri takip eden öğrencilerin çoğunun sorunu alternatiflere, yeni ufuklara ve farklı uygulamalara ulaşamaması ve merakını gidermeye çalışırken yanlış sitelere yönelmesidir. Öğrencilerin bu özelliklerini, takip ettikleri siteleri bilen, aile ve uzmanlarla bu konuda iletişime geçebilecek olan, öğrencilere alternatifler sunabilecek bu konulardaki eğilimlerini takip edebilecek kimdir? Sınırı olmayan bilişime, her geçen gün çeşitlenen, gelişen ve kabiliyeti artan bilgisayar programlarına, internet uygulamalarına ve bilgisayarlara ilgisi ve ihtiyaçları artan öğrencilerin gereksinimlerine kim ışık tutacaktır? Öğretim programının teknik eğitimden çok farklı olması gereken içeriğini kavramış, alanı BT olan uzman bulunmazken, öğrencilerin yenilenen gereksinimlerine yönelik kazanımlar hangi ders kapsamına alınabilecektir? Yüksek Öğrenin Kurumlarınca 300'den fazla bölümün adında bilgisayar ya da bilişim kelimesinin geçmesi bu eğitimin kendi kendine kazanılamadığının, yani binlerce öğrencinin bu alanda üniversite eğitimi almak için yıllarını harcaması bu ilgi ve ihtiyacın somut bir örneği değil midir? Bilişim suçları ve cezaları, ya da internet etiği gibi konularda öğrenci ve velileri bilinçlendirebilecek olan, duyarlılık ve hassasiyet oluşturabilecek, dersinde bu konuları takip edebilecek hangi alan öğretmenleridir? 12 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

13 Bilgi miktarı katlanarak artarken ve çok şey bilmek yerini bilgiye gerektiği zaman ulaşabilme ve bilgiyi yapılandırma ya bırakırken, kim yapılandırmacı yaklaşımları öğrencinin eğitim hayatına sokmasında aktif rol oynayabilir? Bilgi bu kadar fazlayken bilgi kaynağı olma vasfını giderek kaybeden öğretmenlerin ve artık onlara sunulan bilgiyi hazır olarak alması beklenmeyen öğrencilerin yeni süreçlerdeki rollerinde en büyük araçları olan teknolojiye hâkimiyetlerinin düşük, bilinçsiz kullanıcılar olmaları nasıl beklenebilir? Eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik ciddi destekleri olan teknolojiye hâkimiyet hangi ders kapsamında arttırılacaktır? Neden Medya Okur Yazarlığı Dersinde televizyon kullanmasının öğretildiğini varsayan bir zihniyetle derslere bir yerlere tıklamanın öğretildiği ders muamelesi yapılmaktadır? Bu mantıkla; Türkçe konuşmayı bebeklik çağında öğrenen öğrencilerimize üniversiteden mezun oluncaya kadar Türkçe, Türk Dili, Dil Bilgisi, Dil ve Anlatım derslerinin, sokakta koşup oynamaya bebeklikte başlayan çocuklarımıza beden eğitimi derslerinin annelerinin ninnileriyle bebekken tanışan çocuklarımıza müzik derslerinin kaldırılması gerekmemekte midir? Peki, buna rağmen dilekçe bile yazamamamız, obezlikle ilgili kampanyaların artışı, kaliteli müzik ve resmin takdir görmemesi nasıl değerlendirilmelidir? Dünyanın en çok SEX arayan illeri sıralamasında beş yıldır ilk 10'u kimseye kaptırmayan başta Ankara olmak üzere İstanbul ve İzmir in kısaca Türkiye nin tüm dünyaya ayıbını kim değiştirme şansına sahiptir? İnternetle baş başa bıraktığımız çocuklarımızın her şeyi bildiğini zanneden bir anlayışla korunmasız kalmalarını kim engelleyebilir? İnternet kullanımında dünyada 16. sıradayken Facebook kullanımında Çin hariç Amerika başta olmak üzere nüfusu milyarları bulan ülkeleri bile geride bırakarak 2. sıraya oturmamız kabul edilemez olmalıdır. İnterneti kullanma becerisi değil, yetersiz kaldığımız interneti doğru şekilde kullanma becerisini kim, hangi ders kapsamında verebi- 13 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

14 lecektir? (http://www.google.com/trends). Medya Okur Yazarlığı Dersi aslında kimler tarafından verilebilir? Kadına yönelik şiddetin artmasına, annenin toplumsal statüsünün ve aile yapısının sarsılmasına bir önlem olarak eğitim hayatına BT nin sokulması göz ardı edilebilir mi? 2 Nisan ġubat Ağustos 2010 Gelişmiş ülkelerin dersleri kaldırdığına ilişkin yanılgının geniş kitlelerce ağızdan ağıza yayılması sonucu dersin kaldırılması benimsenmiştir. Çok sayıda Kanada-Amerika gibi çok sayıda gelişmiş ülkenin yanı-sıra Hindistan, Singapur gibi bilişime yön veren ülkelerde çok sayıdaki dersin varlığı niye göz ardı edilmektedir? Bahsedilen ülkeler hızlı yapılanma ve ihtiyaç analizleri sonu- 14 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

15 cunda farklı öğretim programları ve dersler geliştirmişlerdir. Birkaç ülkede bilgisayar kullanmayı öğreten derslerin kaldırılıp onun yerine gereksinimlerine göre seçim yapabilecek dersler (grafik - programcılık - web tasarımı vb) konmuştur. ICT (Information and Communication Technology) gibi adlarla birçok ders zorunlu olarak verilmeye devam etmiş, BT merkezi sınavlarda sorusu bulunan bir alan olarak varlığını sürdürmüştür. Tüm okullar BT sınıflarının imkânlarını gelişen şartlara uygun hale getirmekte hem öğretmen hem de öğrencilerin kullanımına açık tutmaktadır. Hayatın her alanında gereksinim duyulduğu sürece de eğitimin bir bileşeni olarak varlığını sürdürecek olan bilişimden öğrencileri faydalanmasını kim hangi ders kapsamında sağlayacaktır? Diğer ülkelerin uygulamaları değil de bizim ülkemizin ihtiyaçları neden göz ardı edilmektedir? Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin eğitime uyarlanmasını, sınıflara bir bilgisayar ve yansıtıcı (projeksiyon) temin edip sunu göstermek gibi algılayıp, BT sınıflarına sadece bilgisayar kullanılmasının öğretilmesi için gereksinim duyulduğunu zannederek BT sınıflarını dağıtılmasına, başka dersliklere dönüştürülmesine sebep olan kararlar alınmıştır. Bilişimin eğitim için ne yönde geliştiğinin kestiremeyen bu kişilerin bilgilendirilmesi nasıl sağlanacaktır? Bilişim eğitiminin ötesinde, bilgisayarlı eğitim, e-öğrenme, bilgisayar destekli eğitim/öğretim, uzaktan eğitim gibi çok sayıda kavram eğitim hayatında ulaşılabilir olmuşken, sanal sınıf, internet destekli sınavlar vb uygulamalar yaygınlaşmışken bu ortamları bozmak ne kadar doğrudur? Fatih projesi gibi sınıflara donanım sağlayacak olan projelerin etkililiği bile görülmeden alınan bu kararların uygulanmasının telafisi mümkün müdür? Öğrencilerden istekli olması durumunda, ders kapsamında verilemeyecek olan, satranç, şiir dinletisi, drama vb ders dışı eğitim çalışmaları(egzersiz) yaptırılabilirken, ders dışı eğitim faaliyetlerinin arasına neden BT öğretmelerinin yürütebileceği öğrencilerin büyük ilgi ve gereksinim duydukları, web tasarımı, eğitsel yazılım tasarımı, okul dergisi-afiş vb çalışmaları yaptırabilecekleri düzenlemelere gerek duyulmamaktadır? Neden bu alan, öğretmenler ve çağın ihtiyaçları göz ardı edilmektedir? Fen ve Teknoloji, Teknoloji ve Tasarım gibi derslerimizin isimlerine dahi giren teknolojiyi öğrencilerimizin hayatlarına kim sokacaktır? 15 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

16 Neden her şey not değildir denerek sadece BT dersinin notu kaldırılmış, neden atanmış kadrosu, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumu bölümlerinde yetiştirilmiş öğretmeni, öğretim programı, kitabı olan derslerden sadece BT dersi Seçmeli derse dönüştürülmüş, çifte standart uygulanmıştır? Haftalık ders çizelgelerinin düzenlenmesi için yapılan çalıştayda, neden, açıklama yapabilecek yeterliğe sahip BT öğretmenlerine yer verilmemiştir? Neden, ders sayısının arttırılması ve dersinin önemini vurgulayan çok sayıda alan uzmanı ve öğretmenin hazır bulunduğu çalıştayda BT dersi sahipsiz kalmış, binlerce öğretmeni ve öğrenciyi mağdur edecek şekilde neredeyse kaldırılmıştır? Fatih projesi gibi büyük projelerin uygulamaya geçtiği günümüzde BT dersleri nasıl 21 ders arasından seçimli olarak verilmektedir? Neden BT öğretmenlerinde, derslerinin kaldırılması normal bir durumdur, dersleri kaldırılan öğretmenler okulun idari, teknik, işlerini yapar, (iş teknik öğretmeninin Teknoloji ve Tasarım alanına değil de okulun tamirat işlerine bakan bir göreve getirilmesi ya da dersi olmayan Fransızca öğretmenine ihtiyaç var diye okulun temizlik işlerinin yaptırılması gibi) tören kutlaması, web sitesi, okul dergisi, tamirat vb işleri üstlenir, herkesin her türlü işine yardımcı olmakla yükümlü olurlar, dersi kalkan öğretmen işsiz kalır, öğretmenlik yapamaz kanaati oluşturulmuştur? Neden, eğitim teknoloğu gibi pratikte var olmayan belirsiz kavramlar üzerinden formatörlüğe dönüşen yapıya destek verilmiştir? Neden, öğretmenlerin ders sayısı iyice azaltılarak, zaten zor olan çalışma şartları iyice ağırlaştırılarak öğretmenlerin bu yapıya itilmeleri ve dersin kaldırılmasını benimsemeleri 16 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

17 sağlanmıştır? Neden bu öğretmenlerden eğitimci olarak değil de okul memuru veya teknikeri olarak faydalanılmak istenilmiş ve angaryanın anayasal bir suç olduğu ülkemizde bu kadar rahat suç işlenmesine göz yumulmuştur? BT öğretmenleri, alan bilgileri hafife alınarak 180 saatlik kurs alan her kişiyle aynı statüye getirilmiş, öğretmenlere her ilde/ilçede/okulda farklı uygulamalara ve yorumlamalara açık olarak, belirsiz görev tanımlarıyla, zorlamalarla, değişik adlarda görevlendirme verilmiş, hatta öğretmenler dersleri elinden alındığı için her şartta görevlendirme isteyecek durumlara sokulmuştur. Neden bilgisine deneyimine bu kadar ihtiyaç duyulan insanlara, dersleri dışında yüklendikleri sorumluluklar; zaten yapmak zorunda oldukları, özveri gerektirmeyen, yapmanın matah bir iş olmadığı yükümlülüklermiş gibi yansıtılmaya çalışılmıştır? BT öğretmenlerinin 4-5 yıllık lisans eğitimleri ve uzmanlıkları tanınmayıp 180 saatlik eğitimle herkese aynı vasıfların kazandırılabileceği varsayılırken, neden bu öğretmenlere benzer saatlerde eğitim verilerek diğer alan öğretmenlerinin vasıflarının kazandırılamayacağı düşünülmektedir? Neden öğretmenlikleri değil de bilgisayarcılıkları pekiştirilen BT öğretmenlerinin derslerini ikinci plana atmalarına sebep olunmuş, dersinden çıkıp bilgisayar tamir etmeye, idare işlerini yapmaya, okul sitesine güncellemeye, teknik sıkıntı yaşanan herhangi bir yere çağrılan BT öğretmeninden dersini bırakması beklenmiş ve bu davranışları eğitim etiğine sığmazken takdir görmüştür? Derse girmek yerine bilgisayarlarla uğraşma alternatifi neden öğretmen vasıflı, memuriyet sınıfı Eğitim-Öğretim olan kişilere sunulmuş ve ek ders ücretinden yararlanmak adına birçok öğretmen tarafından kabul edilmiştir? Bunların öğretmenlere ve öğrencilere rehberlik edilmesi anlamına geldiği nereden çıkarılmıştır? 17 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

18 Neden; Eğitim Teknoloğu denen BÖTE bölümleri mezunları ve akademisyenleri dışında kimsenin bu vasfı tanımadığı bir sıfat kapsamında öğretmenlerin asli görevini aksatacak işlerin, bilişimin eğitimde kullanılmasının gereğiymiş gibi yapılması varsayılmıştır? Neden Eğitim Teknolojisi alanında yeterli donanıma sahip olmayan ve çalışacakları okullarda böyle bir görev ya da iş tanımı bulunmayan BT Öğretmenlerine bu konuda rehberlik yapabilecekleri, asli görevlerinin bu olması gerektiği benimsetilmiştir? Neden okullarda gerçek anlamda bilişimin eğitimde kullanılmasının verimli örnekleri bir elin parmaklarını geçmezken, formatörlerin görevlendirmelerinde iş kalıbına uydurularak böyle uygulamaların olduğu,çok faydalı bulunduğu ve formatörlere de asıl bu sebeple ihtiyaç duyulduğu varsayılmıştır? Neden, okuma oranının gelişmiş ülkelerin çok çok altında bulunan ülkemizde, mesai saatleri içinde ya da dışında bir Türkçe Öğretmeninin kütüphaneyi açması beklenmezken ve akla yatkın bulunmazken BT öğretmenlerinden BT sınıflarını halka ve çocukların kullanımına açmasının istenmesi gibi diğer öğretmenlerden gerçekleştirmesi lütuf olarak bile beklenmeyen birçok sorumluluğun BT Öğretmenlerince yapılması kimi zaman mecburi tutulmuştur? Neden, mezun olma durumunda olan, atama bekleyen veya norm fazlası duruma düşen öğretmenler için resmi bir açıklama yapılmamakta, dilekçeleri ve bilgi edinme başvuruları alakasız açıklamalarla, ilgisiz birimlere yönlendirmelerle geçiştirilmektedir? Neden öğretmenler sözlü/yazılı olarak farklı beyanlara itibar etmek zorunda bırakılmaktadır? Neden Formatör Öğretmenlikle görevlendirilen BT öğretmenlerinin; ek ödemelerinin kesilmesi, tayin isteyebilmesi için formatör olarak görevlendirildikleri sürenin ilde çalışma süresinden sayılmaması, zorunlu görevlendirme çalışma şartları, çalışma saatleri, yaz tatilleri, görev tanımları, formatör olarak görevlendirilmelerinin norma düşmelerine engel teşkil edip etmeyeceği, illerin inisiyatifine bırakılan görevlendirmelere gerek duymayan illerdeki öğretmenlerin durumunun ne olacağı, norma düşen öğretmenlerin apar topar resen atanmaları gibi sıkıntılar yaşanmaktadır? Ziraat mühendislerine dahi sınıf öğretmenliği yapma imkânı sağlayan uygulamaların yıllarca önce bir kenara bırakıldığı ve öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olarak kabul edildiği, hatta ilköğretim BT öğretmenlerinin, Teknik ya da Mesleki okullarda derse girmesini bile engelleyecek kurul kararları bulunduğu bir du- 18 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

19 rumda, özellikle eğitimin esas olduğu ilköğretim kademesinde Eğitim Fakültesi çıkışlı olmayan kişiler atanamazken neden Mühendisinden, Matematikçiden ya da İstatistikçiden BT öğretmeni yapılmaktadır? Neden bilgisayarcı olmak bilişim eğitimi için yeterli görülmektedir?ine bir anlayış ile yüksek puanlarla girdikleri bölümleri ve sınavlar kazanarak atandıkları kadroları hiçe sayarak yıllarca "ücretli öğretici" adı altında çoğu lisans mezunu bile olmayan personel istihdam edilerek derslere sokulmuştur? Bulunduğu bölgede norm fazlası öğretmen bulunması durumunda ücretli öğretmen görevlendirilemeyeceği resmi yazıyla duyurulduğu halde neden hala görevlendirilme yapılmaktadır? Teknoloji ve Tasarım dersinde olduğu gibi 25 kişiden kalabalık olan sınıfların ikiye bölünebilmesi ve öğretmen normunun buna göre hesaplanabilmesi, BT alanına ilişkin egzersiz çalışması yaptırılabilmesi veya Beden Eğitimi dersinde olduğu gibi malzemelerinin sık sık yenilenmesi için spor parası toplanabilmesine benzer düzenlemeler neden gündeme gelmemektedir? Neden 10 bilgisayarlı bir sınıfta kişiye varan mevcutlarla BT Dersinin işlenebildiği varsayılmıştır? Çoğu teknik servisten bile yararlanamayan, değil gelişen teknolojiye yakışacak şekilde yenilemek, cihazların bakımonarımını bile yaptıramayacak durumda olan bu okullarda kaliteli bir bilişim eğitimi verilmesinin söz konusu bile olamayacağı ortadayken acaba masrafları karşılanamadığı için mi bilişim eğitimine "gereksiz" yakıştırması yapılmaya çalışılmaktadır? Neden çağın gerekleri doğrultusunda artan öğrenci gereksinimleri ve eğitim değil, kurumlar ihtiyaç duyuyor diye o öğrencilerin eğitimi için sadece bir araç olan bilgisayarlar bu öğretmenlerin asli göreviymiş gibi davranılmaktadır? Öğrencilerin biz her şeyi biliyoruz velilerin zaten çocuklar her şeyi biliyor kanaatlerini, bilgisayar sayısının ve imkânların kısıtlı olduğu, notla değerlendirilme yapılmadığı, ders süresinin yetersiz olduğu şartlarda bile değiştirmeyi başaran, veli, öğrenci, meslektaş desteğini arkasına alan, dersini ikinci plana atmayan öğretmenlerin varlığı ve takdir gören başarıları neden göz ardı edilmektedir? 19 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

20 ÖNERİLER Kaliteli bir Bilişim Teknolojileri (BT) Eğitiminden ya da bilişim teknolojilerinin etkili bir şekilde eğitimde kullanılmasından bahsedebilmemiz için; 1. "Temel Bilişim Teknolojileri" dersi, bilgi/internet/medya okur yazarlığını içerecek şekilde 5.ve 6.sınıflarda zorunlu hale getirilmelidir 2. Seçmeli ders sayısı arttırılmalı, "Grafik, Programcılık, Web Tasarımı, Masaüstü Yayıncılık, Donanım" gibi öğrencilerin ilgilerine yönelik seçmeli dersler hazırlanarak seçmeli ders sayısı arttırılmalı BT alanına ilişkin dersler tüm sınıflarda okutulabilmelidir. 3. Medya Okur Yazarlığı gibi bazı dersler Bilişim Teknolojileri Dersi kapsamında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerince okutulmalıdır. 4. Öğretim programları farklı okul şartlarına ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alabilecek şekilde basamak basamak geliştirilmeli ve sürekli güncellenmelidir.. 5. Ders-dışı Eğitim (egzersiz) Yönetmeliği güncellenmeli ve Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerince yürütülebilecek, web sitesi, elektronik dergi, afiş, eğitsel yazılım, belgesel video, grafik, hazırlama benzeri ders süresince yapılması mümkün olmayan eğitsel çalışmalara yer verilmelidir. 6. Etkili ve verimli bir eğitim öğretim süreci için sınıf mevcutları 25 i aşmamalıdır. Teknoloji ve Tasarım dersinde olduğu gibi 25'den fazla mevcudu olan sınıflar bölünebilmeli. Öğretmen normu da bu şartları sağlayabilecek okullarda aynı şekilde arttırılmalıdır. Okul yönetimlerini bu konuda teşvik edici önlemler alınmalıdır. Fiziki imkânları uygun olan okullarda birden fazla BT sınıfı oluşturulabilmelidir. 7. Öğretmen normunun dersin seçilmesinden bağımsız olarak belirlenmesi düzenlenmelidir. 8. Dersin notla değerlendirmesi geri getirilmeli ya da tüm derslerde kaldırılmalıdır. 9. BT Öğretmenlerinin 4-5 yıllık lisans eğitimi ile kazandıkları uzmanlıkları tanınmalı, bu öğretmenler üç-beş aylık eğitimlerle yetiştirilen ya da kişisel gelişimlerle deneyim kazanmış kişilerle bir tutulmamalıdır. "Öğretici" adı altında BT Öğretmenliği vasfı taşımayan, lisans mezunu bile olmayan kişilere dersler ve öğrenciler emanet edilmemelidir. 10. BT Derslerinin ve öğretmenlerin zedelenen itibarları geri kazandırılmalıdır. 11. BT öğretmenleri Formatörlük gibi belirsiz ve geniş görev tanımlarından, kimi zaman zorunlu olan görevlendirmelerden kurtarılmalı, her ilde farklı uygulamaların önüne geçilmeli, makul çalışma saatleri ve şartları düzenlenmeli, birden fazla okulda görevlendirilmelerden kaçınılmalıdır. 20 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

21 12. Farklı alanlardan formatörlük görevlendirilmesi yapılsa dahi dersler sadece Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerince yürütülmelidir. İllerin inisiyatifinde formatör öğretmen yetiştirilmesine son verilmelidir. 13. TTKB gibi Bakanlık birimlerinde BT alan uzmanlarına yer verilmelidir. 14. Ders materyallerinin, okullarda yaşanılan problemlerin çözümlerinin paylaşılabileceği bir portal oluşturulmalı. Bu portalda özellikle teknik sorunlarla ilgili yardım alınabilecek yetkili kişilerle iletişim sağlanmalıdır. 15. Okullardaki BT sınıflarının önceliğinin BT dersleri olduğu vurgulanmalıdır. Diğer derslerin BT araçlarıyla zenginleştirilerek işlenebilecek olmasının BT eğitimi yerine geçebileceği kanısı düzeltilmelidir. 16. Derse girmeyerek teknik işlerle yükümlü olmak isteyen öğretmenlere ve öğretmenlerin derslerini değil teknik işleri önemsemesini yeğleyen hatta bunlara yönelik zorlayıcı yaklaşımlarda bulunan yöneticilere yönelik tedbirler alınmalıdır. 17. Sınıflara yansıtıcı (projeksiyon) ve bilgisayar tedarik etmenin çok ötesinde olan bilişimin eğitimdeki yerini kavratacak etkili örnekler ve tanıtımlar hazırlanmalı, bu tanıtımlar kişilerin inisiyatifince değil tüm BT öğretmenlerince bir program dahilinde öğretmenlere aktarılmalıdır. 18. Sınıflarda öğrencilerin bilgisayarla birebir etkileşimini gerektiren uygulamalar hızla eğitimdeki yerini alırken bunu destekleyecek şekilde BT sınıflarında geliştirmelere gidilmelidir. 19. Özel kurum ve kuruluşlarda verilen BT Eğitimlerinin kalitesi yükseltilmeli ve çalışan eğitimcilerin şartları iyileştirilmelidir. 20. Yapılan genel ve çok fazla sayıda kişinin katıldığı sınavlarda (Sertifika Sınavları, Açıköğretim Bilgi Teknolojisi Dersi Sınavları vb) sorular amaca hizmet etmeli, işin önemini vurgulamalı, kaliteli hazırlanmalı ve sürekli güncel ve farklı program sürümlerinde geçerli olmalıdır. 21. Röntgen ışınlarına maruz kalan kişilerde olduğu gibi radyasyon - yıpranma vb tazminatların ödenmesi, çalışma sürelerinin kısaltılması gibi öneriler değerlendirilmelidir. 21 BTE- Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği -

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları

eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları eğitim bileşenleri: öğrenme ortamları, eğitim izleme raporu 2011, sayfa 123-139 eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları Eğitim İzleme Raporu 2011 in bu bölümünde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER Bu rapor, TBMM Bilişim Raporundan(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf) ülkemizin mevcut bilişim

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı