YAŞLANMA VE METABOLİZMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞLANMA VE METABOLİZMA"

Transkript

1 YAŞLANMA VE METABOLİZMA Dr.Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu Kurucusu ve Yöneticisi Tarih : 24 Mayıs 2003 Cumartesi / 20:00 Yer : Hilton Otel / MERSİN

2 Yaşlanmayı kontrol etmek için gençlik pınarı veya bir iksir aramayalım. Mümkün olan mutlu ve sağlıklı olarak ileri yaşlara ulaşmaktır. Bu bir şanstır.

3 Yaşlanma: Zamanla birikerek süregelen, hastalıklara hassasiyeti arttıran veya hastalığa sebep olan değişikliklerle giden ve ölümle neticelenen bir prosestir. Yaşlanma insanı geniş bir hastalık yelpazesine hassas kılar. Hadise zedeleyicidir, kısıtlayıcıdır, ilerleyicidir, hepimizin içinden gelir ve üniversaldır.

4 FİZYOLOJİK YAŞLANMA FİZİKSEL YAŞ YAŞLANMA HASTALIK

5 Yaşlılık Karakteri: Etkili ve etkin olmada sürekli azalma, O 2 alma kapasitesinde azalma (metabolizma azalır) Organlar atrofiye olur, görme ve duyma kaybıyla beraber denge kaybı olur, İmmun sistem çöker, Vücut zedelenmelere açıktır, yaralar geç kapanır, Sifinkter kontrolleri azalır, Kötü huylu tümörlerin oluşum şansı artar.

6 Figure 1-2. Comparison of individuals living at various ages and periods of time with the ideal maximum life span (A) ideal, (B) 1980, (C) 1920, (D) 1900, (E) 3000 BC.

7 94-95 projeksiyonu Kadın 72 Erkek 67

8

9 Yaşlılığı Belirlemede Biomarker Belirleme Zorlukları: Fertler arası biyolojik farklılıklar, Yaşlanma ve hastalık proseslerinin örtüşmesi, Yaşa bağlı değişikliklerin hangilerinin benign, hangilerinin patolojik olduğunun ayrım zorluğu, Herhangi bir prosesin organ içi tahrip edici olma düzeyinin belirlenememsi, kritik ve kritik olmayan tahribat düzeyinin ayrımı.

10 Yaşlılığın sebep olduğu hastalıklar nelerdir? Yaşlanma hiçbir hastalığa sebep olmaz. Meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeniyle bazı hastalıkların ihtimali artar. Metabolik sendrom, Kardiyovasküler sistem hastalıkları, Diyabet, Akciğer hastalıkları (Amfizem KOAH) Artrit/Adale-İskelet Hastalıkları Görme bozuklukları, depresyon ve kazalar.

11 Kardiyovasküler sistemde yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişiklikler Arterlerde elastite azalır, sol ventrikül yükü artar, Sistolik basınç artar, Sol ventrikül büyür, Diastolde genişleme zamanı uzar, Arterlerdeki baro reseptör algılaması düşer kalp hızı azalır, Kalp adalesi fibrozisi aort bazında kalsifikasyon, his hüzmesinde zedelenme ve sağ fibroz tirigonda yırtılma, b-adrenerjik reseptör sitimulasyonuna azalmış cevap, Baro ve kemoreseptörlerin azalmış cevabı ve katekolaminlerde artış, İzole sistolik hipertansiyon, diastolik disfonksiyon, Artri ventriküler iletişim bozukluğu Aort valve kalsifikasyon

12 Kardiyovasküler risk faktörleri kümesi İnsülin direnci Hipertansiyon Obesite Hiperinsulinemi Diabet Hipertrigliseridemi Küçük, yoğun LDL Düşük HDL-C Hiperkoagulabilite Aterosklerozis Endothelial disfonksiyon Deedwania PC. Am J Med 1998:105(1A):1S-3S

13 Metabolik Sendromun Genel Özellikleri Risk Faktörü Abdominal obesite (bel çevresi) Erkeklerde Kadınlarda Yükseltilmiş trigliserid Düşük HDL kolesterol Erkeklerde Kadınlarda Yükseltilmiş tansiyon Fasting glukoz Belirleyici/tanımlayıcı seviye >102 cm (>40 in.) >88 cm (>35 in.) >150 mg/dl <40 mg/dl <50 mg/dl >130/>85 mm Hg >110 mg/dl

14 Metabolik Sendrom Kazanılmış nedenler Fazla kilo ve obesite Bedensel hareketsizlik Bazı kişilerde yüksek karbonhidrat içeren diyetler (>%60 karbonhidrat kaynaklı) Genetik/moleküler nedenler Cd 36 (FAT) Daf2/unc 64 (Ins.Resp.)

15 Metabolik Sendrom Tedavisine Yönelik Amaçlar Altında yatan nedenleri azaltmak Fazla kilo ve obesite Bedensel hareketsizlik Lipid ve lipid olmayan risk faktörlerini beraberce tedavi etmek Hipertansiyon Tromboza meyil Atriojenik dislipidemi

16 Diabet Önleme Programı: Yaşam sitilinde yapılan değişiklikler Tip 2 Diyabet gelişim riskini azaltmaktadır. Source Ağustos 2001

17 Modifiye Edilebilir Parametrelerin Kazançları Diabet kontrolü HbA1c %1 düşüş : Diabetten ölüm %21 azalma M.I. Bağlı ölüm %14 azalma Diabet komplikasyonu %37 azalma ACE inhibitörü (ramipril) kullanımı, 55 yaş üzeri >4.5 yıl : Bütün nedenlere bağlı ölüm %25 az Kardiyovasküler ölümler %37 az Tansiyon kontrolü Sistolik basıncın 10 mm düşürülmesi: Ölüm nedenlerine %15 azalma M.I. bağlı ölümde %11 azalma Myokart komplikasyonunda %13 azalma

18 Peroxisome proliferator-activator receptor alpha TG, Apo CIII, Lipoprotein lipaz, Apo A 1 )

19 İnsülin direncinde, Ox.LDL resp. (Cd36)

20

21

22

23

24

25

26 BMI= ağırlık (kg) / boy (m 2 )

27

28 Lipid ve Lipoproteinlerin Arterioskleroz Dışı Hastalık İlişkileri Apolipoprotein E 4 variantı - Alzheimer hastalığına yatkınlık Cytokrom P-450 polimorfizmi - Alzheimer hastalığı ile ilişkili Nöron içi kolesterol düzeyi - Nöron içi plak teşekkülü

29 ABC Transport Protein Genetik Bozukluğunun Kolesterol Metabolizmasına Etkisi (The Fats of Life, 2003)

30 (The Fats of Life, 2003) ABCA, Transport Sistemi

31 Sitosterolemi (tendonlarda xantomlar hemolitik anemi ve arterit)

32 Yaşlanmanın izahı: Stochastic Teori (Rasgele eskime ve dökülme) İmmünolojik, Neuroendokrin SERBEST RADİKALLER ve LİPİD PEROKSİDASYONU Artmış oksidasyon, glikozilasyon, Kalıtsal faktörler/ sporadik mutasyon Yaşam şekli hepsinin toplamı!.

33

34 Yaşlanma Hızını Artıran/Azaltan Etkenler: N E G A T İ F P O Z İ T İ F Egzersiz noksanlığı, Sigara, uykusuzluk, alkol bağımlılığı, Vücut kitlesi ve yağ dağılımı, Genetik/Moleküler-Telemeraz geni, Kronik hastalıklar/diabet, hipertansiyon, endokrin sistem hastalıkları, Sosyo-ekonomik faktörler/eğitim, meslek, gelir durumu Kısıtlayıcı olmayacak tarzda yaşam beklentisi, Metabolizmanın yavaşlatılması, Kemik ve adale gücünün artırılması//dengenin idamesi

35 Yaşlanmaya karşı yapabileceklerimiz: Reseptörlerden zengin beslenme Antioksidanlar o Vitaminler o Flavonoidiler o Metaloproteinler Oksidan maddelerin az oluşturulması/alınması HMG-CoA Reductase intibitörleri (statinler) Ruhsal Kondisyon Pozitif düşünce, Ulaşılacak hedef, Grup oluşturma, Fiziksel Kondisyon Denge ve adale gücünün korunması, Eklemlerin çalıştırılması, Kemiklere ağırlık veren egzersiz,

36 Yaşlanmayı takipte kullanılabilecek belirleyiciler Vücut Kitlesi (Body Mass Index) Vücut Kompozisyonu/Kemik Mineral Dansitesi GTT/PP Kan Şekeri HbA 1 C İnsülin/ILGF Kolesterol/HDL Homocystein Solunum Fonksiyonları Genomik, proteomic testler

37

38

39

40

41

42 İnanıyoruz ki uzun yaşam tıbbi sağlıklı yaşam sürecini uzatacak; sağlık desteği, hastalıkların önlenmesi, diyet, egzersiz, tütün kullanımının durdurulması ve bütün bunların yanısıra gelişmiş tıbbi bakım ve temel araştırmaların sonucu ortaya çıkan yeni keşifleri de kapsayacak bütün yöntemleri uygulayabilir. Journal of Anti-Aging Medicine

43 AGING IS STYLISH, ALL THE BEST PEOPLE ARE DOING IT!

44 What are Flavonoids? Family of polyphenolic compounds Over 4-5,000 flavonoids in nature Present in fruit, vegetables, seeds, nuts, flowers and bark. Defend the plants against parasites, bacteria, and oxidation. Some flavonoids are highly colored.

45 HYDROXYBENZOIC ACIDS R 2 R 1 R 3 COOH R 4 R 1 =R 2 =R 4 =H, R 3 =OH R 2 =R 3 =R 4 =H, R 1 =OH R 1 =H, R 2 =R 3 =R 4 =OH R 1 =R 4 =H, R 2 =R 3 =OH p-hydroxybenzoic acid Salicylic acid Gallic acid Gentisic acid

46 ``Nutritional intervention with fruits and vegetables may play an important role in protecting against and possibly reversing the cognitive declines seen from aging,'' Joseph added in a statement released by the publisher of the journal, the Society for Neuroscience. Fruit and vegetables are key sources of antioxidants, nutrients that disarm harmful molecules called free radicals. Free radicals -- the undesirable byproducts of various metabolic functions -- damage cells. Over time, this damage, called oxidative damage or oxidative stress, is believed to play a leading role in certain diseases and age-related changes. Although the body also produces antioxidants, over time, production declines. ``The brain may be particularly vulnerable to the damaging effects of free radicals because it is relatively deficient in antioxidants to begin with,'' Joseph said in the press statement. ``Free radical destruction is thought to be a contributing factor to the decline in memory and motor performance seen in aging.'' To determine whether an increase in antioxidant rich fruit and vegetable consumption might offset these age-related declines in antioxidant production, and their consequences, Joseph and colleagues fed rats four different diets. For 6 months, rats were fed either a standard diet or a standard diet supplemented with one of three factors: vitamin E, a known antioxidant; strawberry extract; or spinach. Strawberries and spinach are high in antioxidants, and also contain an array of ''phytochemicals,'' or plant chemicals, that appear to have antioxidant properties. Various tests designed to measure the animals' brain and mental functioning showed that the rats fed diets supplemented with spinach saw the fewest age-related declines, followed by those fed the strawberry extract. Vitamin E also helped slow mental declines over time, but not to the same extent, Joseph and colleagues report. It may be that foods containing a variety of phytochemicals, including phytochemicals with antioxidant properties, may offer greater protection than individual nutrients, the researchers suggest. ``Thus, phytochemicals present in antioxidant rich foods, such as spinach, may be beneficial in retarding functional age-related central nervous system and cognitive behavioral deficits and, perhaps, may have some benefit in neurodegenerative disease,'' they conclude. In subsequent studies, the researchers plan to test other phytochemical- and antioxidant-rich foods, such as blueberries. They also plan to investigate whether these foods can protect against or reverse mental declines associated with age-related disorders, such as Alzheimer's and Parkinson's disease. Oxidative stress may be key factor in both, recent findings suggest. Some research also suggests that supplemental doses of vitamin E, and ginkgo biloba, a source of phytochemicals, might lessen the effects of Alzheimer's. SOURCE: The Journal of Neuroscience 1998;18. Reut17: (02 Oct :40 EDT)

47

48

49 Ginkgo Biloba (Gümüş kayısı) Çin ilacı. Dünya daki en eski ağaçlardandır.meyvası ve çekirdeği kullanılıyor. SÖYLENEN BULUNAN Hafızayı güçlendirir Ümit verici bilgi var ama güven verici değil. Bazı yazarlar teid ediyor. Hafıza kaybı Alzheimer hastalarında ufak etki. Kulak çınlaması Ufak grup çalışmaları doğruluyor. Fakat jüri kabul etmiyor. Yürümede ayak tutukluğu İlaç (trendal) kadar iyi. Egzersiz daha etkili. Sakınca Yan etkisi az ve çabuk kayboluyor. Tavsiye edilen doz ( mg) üzerinde alınırsa havale, ciddi kanamalar görülebilir. ANTİOKAGÜLANLARLA KULLANILMAMALI. (Annals of Internal Medicine, Dec 31, 2001)

50 St.John s Wort (Hypericum Perforatum) Birçok etkisinden bahsediliyorsa da hafif antidepresan olarak kullanılabilir. Doz 900 mg/gün. Etki 2-3 hafta sonra görülür. Anti depresan ilaçlarla etkileşir. Doğum kontrolü ve kan pıhtılaşması önleyici ilaçlarla kullanılmamalı. (Annals of Internal Medicine, Dec 31, 2001)

51 Ginseng (Panax ginseng) Aklınıza gelen her konu için denenmiş. Sıklıkla gerginlik, konsantrasyon dikkat ve iyi hissetme gayesiyle kullanılıyor. SÖYLENEN BULUNAN Enerji/fiziksel kondisyonu artırır. Ernst e göre yeterli destekleyici veri yok. Kanser Kore çalışması riski azalttığını söylüyor. İlave araştırma lazım. Diyabet Yemek sonrası artma, kan şekeri düzeyini indirir. Uyarı mg/gün dozu aşılmamalı. İyi kalite olmayan ürün alfatoxinlerle kontamine olabilir. Nadir fakat ciddi uykusuzluk, ishal, vaginal kanama, meme ağrısı. Şiddetli baş ağrısı, hatta şizofronik reaksiyonlara, tansiyon yükselmesine sebep olabilir. (Annals of Internal Medicine, Dec 31, 2001)

52 Saw Palmetto Olgun meyvaları sperm sayısını artırmak ve meme genişletmek için kullanılmış. Bugün basit prostat hiperplazisinde kullanılabilir. Kava Güney pasifikte kullanılan hafif sedasyon verici dolayısıyla kısa süreli olarak huzursuzluk durumlarında kullanılabilir. (Annals of Internal Medicine, Dec 31, 2001)

53 Vitaminler Nelerdir? Vücudumuzun protein, karbonhidrat ve yağları kullanabilmesini sağlar. Normal sindirimi, zihin açıklığı, enfeksiyonlara direnç gibi fonksiyonları, lazım olduğu gibi vücudun kan hücresi, hormon, genetik materyal yapımı sinir sisteminin kimyasal madde yapması için gereklidir.

54 Folik Asit Fetus Neural Tüp Defekt sıklığını azaltır. Vit B 6 ve VitB 12 ile beraber; Homocystein seviyesini düşürür. KDH ve venöz damar hastalıklarını azaltır. Kolon ve meme kanseri riskini azaltır. Noksanlığında Urasilin DNA katılımı aksar, Makrositer anemi gözlenir, Serebrovasküler hastalık riski artar.

55 Vitamin B 6 Yetersizliğinde; folik asitle beraber veya ayrı, koroner ve damar hastalıklarına rastlama sıklığı yüksektir. Kaynağı et ve baklagillerdir. Günlük doz 2 mg Vitamin B 12 %15 yaşlıda mide, intrensek faktör noksanlığı veya absorpsiyon bozukluğu nedeniyle düşüktür. Marjinal düşüklüğün ne yarattığı bilinmiyor. Kan düzeyi >258 pmol/l (Cristal formu mide asidi gerektirmez)

56 Vit D - Gün ışığı yeteri Vit D yapımını sağlar. - Düşüklüğü osteoporoz ve kırık riskini artırır. Çok az gıda maddesi - süt, tereyağı- Vit D ihtiva eder. Günde 2000 IU kadar Vit D alınması sorun yaratmaz. Vit A Kanser riskini azaltması beklenirken, A vitamini alımı ve kan düzeyi ile kanser riski arası ilgi konulamamış IU/gün sorun yaratmıyor. Üzerindeki dozlarda kalça kırığı riski ve doğumda defekt şansı artıyor. B Caroten ile yoğun sigara kullananlarda akciğer kanseri, alkol kullananlarda prostat kanseri riskinde artma gözlenmiş.

57 Vit E LDL oksidasyonunu azaltır. KH riskini azaltır. Bu bulgu geniş kapsamlı Heart Outcames Prevention Evaluation Trial (İtalya) çalışmasında tekrarlanamamış. Fakat KVH dan ölüm oranı azalmış. Erkekte intima kalınlaşmasını önlüyor (düşüklüğü) Meme kanserinde belirli etki yok. Kolon kanseri bulguları karışık. Beta karotenle beraber prostat kanseri riskini azaltıyor. Diğer kanserlere etkisiyle ilgili veri yok. Bu çalışmada sigara içenlerde beyinde hemarojik stroke gözlenme şansı artmış.

58 Vit C İlave Vit C almanın faydasına ait fazla bilgi yok. Diyetle düşük Vit C mide kanseriyle ilgili bulunmuş ama ilave kullanımının etkisi araştırılmamış. Uzun süreli C Vitamini kullanımında meme kanseri risk oranında azalma yok. Günlük doz <100 mg

59 Çoklu vitamin preparatları: A, C, B6, B12, D, K, E vitaminlerinin ve Thiamin (B1), Riboflavin(B2), Niacin, Folic asitin günlük ihtiyaç dozunu ihtiva eder. Bu preparatları kullananlarda, bilhassa alkol alanlarda, Koroner hastalığı, kolon ve meme kanseri riskinin azaldığı gösterilmiştir. (Çinli erkeklerde beyin damarı tıkanıklıklarını %50 azaltıyor) N.Eng.J.Med. December 20, 2001.

60 ÖZET OLARAK (The Food and Nutrition Board of the Institude of Medicine) Antioxidan vitaminlerinin kronik hastalıklar üzerine pozitif etkileri olduğunda fikir birliğine sahip değildir. Buna rağmen bilhassa yetersiz ve tek yönlü beslenenlerde, ziyanından çok faydalı olabileceği ve fiyatıda ucuz olduğundan günlük dozları aşılmamak üzere kullanılabileceği belirtilmiştir. N.Eng.J.Med. December 20,2001.

61 HORMONLAR

62 DHEA: (Dehydroepiandresterone) Üreticiler yaşlanmayı yavaşlattığı, adale ve kemik gücünü arttırdığı, yağları yaktığı, idrar miktarını arttırdığı, immuniteye destek olduğunu söylemekteler. Fareler daha genç davranış sergilese de insanda böyle olduğuna dair delil yok. Ayrıca karaciğerde tahribat yapabilir, yüzde kıllanmaya sebep olur, kalp krizi ve kansere sebep olabilir.

63 TESTOSTERON Erkekte yaşlılıkta belirtilen şikayetlerin önemli bir grubundan sorumlu gözükür. Yaşlanmayı önleme gayretkeşleri testosteron düzeyini çok yükseklere çıkararak, şahsın kendini iyi hissetmesi, vücut gücü ve seks arzusunu arttırmasının sağlanabileceğini söylemektedirler. Bu iddialar kanıtlanmamıştır. Yüksek doz testosteron prostat problemlerine, kolesterol yükselmesine sebep olabilir.

64 MELATONİN Uyku regülasyonu yapan hormon, uykusuzluk ve zaman farklarına ayarlanma için kullanılmış. Antioksidan gücüde olduğundan yaşlanmayı yavaşlatacağı, kanserle mücadeleyi arttıracağı, seksüaliteyi arttıracağı iddia edilmiş! Kanıt yok yanlış zamanda alınırsa uyku düzenini bozabilir.

65 HGH (HUMAN GROWTH HORMONE) Çocukta gelişmeden sorumlu. Yetişkinde yağ kitlesini yakar, adale geliştirir, enerji yeniler. Bazı araştırmalar bazı pozitif etkilerden bahsetmektedir. Genelde bu çalışmalar bilgi edinmek için yetersiz bulunmaktadır. Tansiyon arttırabilir, mafsal ağrısına sebep olabilir, su tutturur.

66 E2 (ESTROGEN): Estrogen idame çalışmasının osteoporoz kontrolü için kullanımı kabul görmüştür. Kemikleri güçlendirir. Derinin elastikiyetini arttırır. Vajeni yumuşatır. Mental açıklığı korur. Meme kanseri ve kan pıhtılaşmasını artırabileceğinden kontrollü kullanılmalıdır. Bazı çalışmalar kalp riskini azalttığı yönündedir.

67 Kim alacağı bir iki kapsül veya süreceği kremle genç görünmeyi ve hissetmeyi istemez? Öyle bir iksir veya kozmetiklerle yaşlılıkla gelen değişiklikler önlenemez. Ama, belirli uygulamalarla mutlu bir süreç haline getirilebilmesi mümkündür.

68

69 Akdeniz tipi beslenme: Kronik hastalıkların riski düşük, yaşam beklentisi uzundur. Enerji kaynağının %30 MUFA (Zeytinyağı) Sebze, balık ve kuruyemiş önemli, Kendine iyi bakan toplum Zeytinyağ LDL sentezini inhibe ediyor. HDL geri dönüşünü artırıyor, viskozitesini azaltıyor. Oksidasyona PUFA den çok dayanıklı (Prof.Assman, Rockfeller University. NY 4 Oct 2001)

70 Cosmetic/Cosmetical 1. İçindeki aktif madde stratum corneuma işler mi? Aktif madde hedefe etkinin olabilecek sürece aktif kalabilir mi? 2. Belirtilen aktif madde hedef hücrelerde veya insan derisinde istenen biyokimyasal etkiyi yapar mı? 3. Söylenenin doğru olduğunu belirleyen, çift körlü, etkisiz madde kontrollü, istatistiki olarak önemli klinik çalışma raporu var mı?

71 Bazı belirli uygulamalar yaşlanma prosesinin hızını yavaşlatabilir. Zihin egzersizi yapın Bedensel egzersiz yapın Sağlıklı diyet uygulayın Sağlıklı kilonuzu devam ettirin. Kendinize iyi bakın Hasta olduğunuzda veya yaralandığınızda en uygun tedaviyi uygulamaya karar verin Aşırı güneşten sakının veya önleyici krem kullanın. Sigara içmeyin, Alkol kullanımını ağız lezzetiyle uyumlu seviyede tutun.

72 AGING IS STYLISH, ALL THE BEST PEOPLE ARE DOING IT!

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Yağda Eriyen Vitaminler Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Ergokalsiferol = D2 Ergokalsiferol veya D 2, bir tür D vitamini. Hiçbir hayvansal üründe bulunmaz. Portakal

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP ALKOL TÜKETİMİ VE TIP (Alcohol Consumption and Medicine) Mustafa Yenigün * Özet Toplumda alkol tüketimi ve alkole bağlı problemler hızla artmıştır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hızlı, düzensiz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Kurban bayramınız kutlu olsun...

Kurban bayramınız kutlu olsun... ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 5 Y I L Bülten YIL: 15 SAYI: 47 KASIM 2010 Kurban bayramınız kutlu olsun... Editörden Dr. Yahya Laleli En büyük

Detaylı

DERLEME-REVIEW YAŞLILARDA ANTROPOMETRİ ANTHROPOMETRY IN ELDERLY. Geriatri 6 (4): 147-151, 2003 Turkish Journal of Geriatrics. Dr. A.

DERLEME-REVIEW YAŞLILARDA ANTROPOMETRİ ANTHROPOMETRY IN ELDERLY. Geriatri 6 (4): 147-151, 2003 Turkish Journal of Geriatrics. Dr. A. Geriatri 6 (4): 147-151, 2003 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME-REVIEW Dr. A. Tülay BAĞCI BOSİ YAŞLILARDA ANTROPOMETRİ ANTHROPOMETRY IN ELDERLY ÖZ Yaşlılık 60 yaş ve üzeri olarak değerlendirildiğinde

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI

SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI od International Life Sciences Institute ILSI AVRUPA KISA MONOGRAFİ DİZİSİ SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI BESLENME REJİMİ (DİYET), FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK International Life Sciences Institute ILSI / ILSI

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET Hazırlayan Doç. Dr. Emine Akal Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır.

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır. TİROİD HASTALIKLARI TİROİD 20 gr ağırlığında 2 lobdan oluşan bir organdır. Tiroid bezinden T3 (Triiyodotironin) ve T4 (Tiroksin) hormonları salglanır. Tiroid hormonları metabolizmanın belirli bir düzende

Detaylı

Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı?

Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı? Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı? Vitaminler, vücudumuzdaki birçok metabolik olayın gerçekleşmesinde önemli görevleri olan maddelerdir. Vücudumuz vitaminleri kendisi yapamadığından gıdalarla almak

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Güncel Bilgiler Işığında Vitamin D Vitamin D in the Light of Current Knowledge Ayşe Tellioğlu 1, Sibel Başaran 2 1 Osmaniye Devlet Hastanesi,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BESİN ÖĞELERİ - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sağlık Çalışanları ve Ailesel Hiperkolesterolemi hastaları için eğitici bir kitapçık DR. LEIV OSE

Sağlık Çalışanları ve Ailesel Hiperkolesterolemi hastaları için eğitici bir kitapçık DR. LEIV OSE Sağlık Çalışanları ve Ailesel Hiperkolesterolemi hastaları için eğitici bir kitapçık DR. LEIV OSE BU KİTAPÇIKTAN NELER ÖĞRENECEKSİNİZ? Ailesel Hiperkolesterolemi hastalığının nedeni ile potansiyel sonuçları

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

her devresinde bedensel ve ruhsal sağlığımızı ve dolayısıyla kişiliğimizi,

her devresinde bedensel ve ruhsal sağlığımızı ve dolayısıyla kişiliğimizi, Beslenme, yaşamımızın her devresinde bedensel ve ruhsal sağlığımızı ve dolayısıyla kişiliğimizi, verimliliğimizi ve mutluluğumuzu doğrudan etkileyen en önemli unsurdur. "Sağlıklı Beslenme" isimli çalışma

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı