ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Tuğsal Doruk 2. Unvanı: Öğr.Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Girne Amerikan Üniversitesi 2009 Uzmanlık Alanı: Yönetim Y. Lisans İşletme (Finans Çukurova Üniversitesi 2013 Uzmanlık Alanı), Tezli Y.Lisans İnovasyon, Yıldız Teknik Üniversitesi 2014-devam Girişimcilik ve Yönetim MBA Doktora Ekonomi (İngilizce), Kadir Has Üniversitesi 2013-devam (Başarı ve Proje Burslu) Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı: Genel Olarak Gölge Bankacılık ve Türkiye de Gölge Bankacılığın Araştırılması,Tez Danışmanı: Prof.Dr. Yıldırım Beyazıt Önal, Tez Savunma Tarihi: Akademik Unvanlar: Öğretim Görevlisi : Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : 5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 5.1. Yüksek Lisans Tezleri 5.2. Doktora Tezleri 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1

2 Doruk,Ö.T ve Şahintürk, Y.C Post Washington Konsensüsü Döneminde Yeni Finansal Mimaride Makroekonomik İstikrar İçin Regülasyon:Quo Vadis?, Finans,Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,cilt 48,no.561,ss Doruk, Ö.T.; Kardaşlar,A. ve Kandır,E.D Turkish Economy s Great Transformation: Industry,Agriculture And Economic Growth In The Process After 1980, A Review From The Perspective Of Kaldor s First Growth Law, The Empirical Economics Letters, cilt no.12,sayı 6,ss Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Doruk, Ö.T Küresel Değer Zincirleri, Dış Kaynak (Outsourcıng) Ve İktisadi Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme, 4. Türkiye Ekonomi Kurumu Kongresi, Antalya, Ekim (Kabul edildi) Doruk, Ö.T Makroekonomik İstikrarsızlık ve Finansal Kurumların Evrimi: 1990 Sonrasında Finansal Küreselleşme Üzerine Eleştirel Bir İnceleme, 4 th International Political Economy Conference, Kocaeli University, Eylül(Kabul edildi) Doruk,Ö.T Finansal Krizi nin Repo Piyasaları Perspektifinden Analizi: Deregülasyon Politikaları ve Repo Başarısızlıkları, 4. Istanbul Ekonomi ve Finans Kongresi, 7-8 Eylül 2014 (Kabul edildi) Doruk, Ö.T. ve Söylemezoğlu, E The Constraints of Innovation in Developing Countries: Too many barriers to start ups? 10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, Procedia (Springer), basım aşamasında Söylemezoğlu E., Doruk Ö.T., Yazgan B.G., Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka'nın Akademik Başarıya Etkisinin Araştırılması, 1 st International Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Söylemezoğlu,E. ve Doruk,Ö.T Are Clusters Efficient For The Relation Between Milk Production And Value Added Per Capita In Regional Level? An Empirical Assessment, 10th 2

3 International Strategic Management Conference, Rome, Italy, Procedia (Springer), basım aşamasında Doruk, Ö.T. ; Söylemezoğlu,E. ve Gülseren, B.Y Kapasite Yaklaşımı, Eğitim ve Kalkınma İlişkisi, 1. Uluslar arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER) 2014, İstanbul, pp (özet, tam metin basım aşamasında) Doruk, Ö.T ve Söylemezoğlu, E Political Economy of Innovation and Start Ups in Late Industrialized Emerging Market: Turkey after 1980s, 13 th Eurasian Business and Economics Conference, İstanbul, pp (özet, tam metin hazırlanma aşamasında) Doruk, Ö.T. ve Söylemezoğlu,E Productivity Led Growth: An Empirical Assesment for OECD Countries,18 th Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance 2014, Crete University, Crete University Conference Book (On Line), pp ; URL: Doruk, Ö.T Amartya Sen s Capability Approach And Human Development: A Review On Poverty And Education Relationship In Southeast Anatolian Region In Turkey, 1. Uluslararası İnsani Güvenlik Kongresi Bildiri Kitabı pp.575, İstanbul, 2011 (özet) Doruk, Ö.T.; Kardaşlar,A. ve Kandır, E.D: Kriz Sonrası Türkiye de Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi: Kaldoryen Büyüme Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme, 2.Uluslararası Anadolu İktisat Kongresi (EconAnadolu),(Ahmet Kardaşlar, Yusuf Can Şahintürk ve Ediz Deniz Kandır ile ortak çalışma), Bildiri CD si, Eskişehir,2011 Doruk, Ö.T ve Şahintürk, Y.C Post Keynesyen İktisat Okulu Perspektifinden Modern İktisadi Düzende Piyasa Başarisizliklari ve Minskyen Finansal Kırılganlık Hipotezi: 2008 Krizi Üzerine Yazinsal Bir İnceleme, 14.Uluslar arası İktisat Öğrencileri Kongresi CDsi, Ege Üniversitesi, İzmir, 2010 Doruk,Ö.T. ve Şahintürk, Y.C Küresel Krizi nde Gölge Bankacılık Sektörünün Rolü ve Reel Sektör ve Finansal Sektör İlişkisi: Minsky nin Finansal Kırılganlık Hipotezi Çerçevesinde Bir İnceleme, Uluslararası Finans Sempozyumu 2010 Bildiri Kitabı pp ,marmara Üniversitesi Yayınları: İstanbul,

4 Doruk,Ö.T Hayırseverlik: Sosyal Adalet İçin Yeni Bir Paradigma Mı? İktisadi Felsefe Perspektifinden Yazınsal Bir İnceleme, 7. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiri Kitabı, pp , Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayınları: Çanakkale,2009 Doruk,Ö.T Türk İlköğretim Sistemi ne Yatırım ve Destek Paketi, 6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiri Kitabı, pp , Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayınları: Çanakkale, Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Kitap: Doruk, Ö.T Gölge Bankacılık ve Türkiye, Türkiye Bankalar Birliği, ISBN (Basılı),ISBN (Elektronik); İstanbul Kitap Bölümleri: Doruk, Ö.T Post Keynezyen İktisadi Birey ve Post Keynezyen İktisat Metodolojisinde Krizlerin Dinamikleri Üzerine Yazınsal Bir İnceleme:1929 ve 2008 Krizi Karşılaştırması, Politik İktisat, Kriz ve Kalkınma (Ed:İsmail Şiriner et al.), pp ,ijopec Publishing:İstanbul, 2011 Doruk, Ö.T Finansallaşma Çağında Bankacılık Uygulamaları: 2008 Krizi ve Repo Piyasaları, (basım aşamasında) 6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Doruk, Ö.T. ve Söylemezoğlu,E AR-GE ye Dayalı Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler için Bir İnceleme, 1.Ulusal Üretim Ekonomisi Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2014, Mart Diğer yayınlar 2008 Küresel Krizi: Devletin Piyasalara Müdahalesi Üzerine Eleştirel Bir Kritik, Fortune Türkiye, Emlak Özel Sayısı, Kampüs Bölümü, Aralık 2010, pp ,

5 7. Projeler 8. İdari Görevler Kurucu Program Başkanı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Sağlık Hizmetleri MYO Kurul Üyesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Erasmus Sorumlusu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2014 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bologna Sorumlusu (İlgili evrak, sürecin yönetimi ve ikinci öğretim programı başvuru dokümanlarının hazırlanması), İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Royal Economic Society, Birleşik Krallık American Economic Association, ABD Eurasia Business and Economic Society, Türkiye 10. Ödüller Certificate of Achievement 2009, Girne Amerikan Üniversitesi, Akademik Başarı Ödülü, Certificate of Achievement 2010, Girne Amerikan Üniversitesi, Akademik Başarı Ödülü, Milli Prodüktivite Merkezi 2011 En iyi Bildiri Ödülü, Ege Üniversitesi 14.Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, İzmir Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Yüksek Lisans Tez Araştırma Desteği- proje no 2012YL06 Kadir Has Üniversitesi Doktora Başarı (B2) Bursu TÜBİTAK BİDEB Yurt Dışı Kongre Katılım Desteği 5

6 11. Son iki yılda verdiğiniz ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Temel Matematik (Lisans) Genel İktisat (Ön Lisans) Sağlık Hizmetleri Yönetimi (Ön Lisans) Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Ön Lisans) Biyoistatistik (Ön Lisans) Büro ve Malzeme Yönetimi (Ön Lisans) Hastane Yönetimi ve Organizasyonu (Ön Lisans) Güz İlkbahar Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 12.Diğer Bilgiler: Y.Lisans, İktisat Tezli Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Ders aşaması,2011 Y.Lisans Misafir/Özel Öğrenci, MBA, Girne Amerikan Üniversitesi, 2010 Y.Lisans Misafir/Özel Öğrenci, Tarım Ekonomisi Çukurova Üniversitesi, 2011 Bilgisayar Bilgisi: İleri düzey Word, Excel ve Powerpoint bilgisi (MS Office), CCNA 1 Sertifikası İstatistik/Ekonometrik Program Bilgisi: Eviews (iyi), Stata (iyi), Cran R (panel veri analizi için), Oxmetrics (orta seviye), SPSS (iyi), WinRATS (iyi), Statistica (giriş seviyesi), JMulti (giriş seviyesi), Gretl (giriş seviyesi) Araştırma Alanları: Bankacılık, Finansal İktisat, Sağlık Ekonomisi, Politik İktisat, Büyüme Ekonomisi, Uygulamalı İktisat 6

7 Yabancı Dil: İngilizce (IELTS 6.0), Almanca (başlangıç), Fransızca (başlangıç) Hakemlik Tecrübesi: SAGE OPEN, 2013 (Finansal İktisat Alanında); Cogent Economics & Finance (Taylor &Francis veri tabanında taranmaktadır) (Uygulamalı İktisat alanında) Katılan Seminerler/Sertifikalar Sermaye Piyasası: Kurumları ve Araçları, SPK, IMKB, IAB, VOB ve TSPAKB tarafından verilen eğitim ve sertifika,2012 Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi,2010 (UKAS ve URS Onaylı), Z Danışmanlık Yöneticilik Becerileri ve Liderlik, 2009, Girne American University (30 saat) CCNA 1 CISCO Networking Basics, CISCO,2008 French Beginner, Girne American University,

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı