ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Adres : Ressam Namık İsmail Sok. No: Bahçelievler/ İSTANBUL Tel : (212) GSM : E-posta : Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İletişim Sanatları Anadolu Üniversitesi 1991 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Marmara Üniversitesi 1993 Pazarlama Doktora Üretim Yönetimi ve Pazarlama Marmara Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : Franchising Sisteminde Güç İlişkisi ve Franchise Veren Alan Arasındaki Güç İlişkisi Üzerine Bir Uygulama Tez Danışmanı: Prof.Dr. Tunç Erem. Doktora Tezi (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : İhracat Dağıtım Kanallarında İşlem Maliyetleri Yaklaşımı Açısından Kontrolün Belirlenmesi ve Bir Uygulama Tez Danışmanı: Prof.Dr. Tunç Erem. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Dr. Ar. Gör. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Öğr. Gör. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Yar. Doç. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. İ.İ.B. Fakültesi, Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üye Temsilcisi

2 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üye Temsilcisi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri Ebru ULUSOY: Pazarlama Yönetimi Açısından Departmanlı Mağazalarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Tüketicilerin Davranış Eğilimleri ve Demografik Özellikleriyle İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Özgür BAL: Perakendeci Bir İşletme Olan Tüketim Kooperatiflerinde Veri Tabanına Dayalı Pazarlama Sistemi ve ORKO Üzerinde Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Didem BENGİL: Uluslararası Pazarlamada Reklam Mesajı Yaratılmasında Kültür ve Önemi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Kazım Ozan KAYA: İşletmelerde Dağıtım Kanalı Seçimi, Seçime Etki Eden Faktörler ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Kayıhan ZEYBEK: Tüketici Satın Alma Davranışına Marka Sadakatinin Etkisi ve Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Cem AYAZ: Müşteri Sadakat Programlarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Akaryakıt Sektöründe Sadakat Kartları Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Gülten KARACA: Marka Konumlandırmanın Marka Bağımlılığı Yaratma Üzerine Etkisi ve Basın Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Sibel ÇETİNEL: Satış Organizasyonlarında Kilit Müşteri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Memnuniyeti Yaratma Üzerindeki Önem ve Rolü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Cem GÜZEY: İşletmelerin Pazarlama Stratejilerinin Başarısında Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etkisi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,

3 Serdar ORMAN: Stratejik Pazarlama Açısından Özel Emeklilik Fonları ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Serdar GÜRGE: İnternet Ortamında Tutundurma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açısından Reklam ve İnternet Reklam Yöntemlerinden Banner Reklamlar Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Faruk Anıl KONUK: Perakendeci Seçim Süreci Açısından Perakendeci Markasının Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Vildan AYŞİT: İnternette Pazarlama Yaklaşımı Açısından Dağıtım Kanallarında Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Derya DEMİREL: Tüketici Davranışları Açısından Satış Promosyonlarının Tüketicilerin Marka Tercihi Üzerindeki Etkileri ve Kozmetik Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Gürkan KARACA: Hizmet Pazarlaması Açısından Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Pazarlama Yönetim Süreci ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İlhan YILMAZ: Lojistik Yönetimi Açısından Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Tedarik Zincirindeki Rolü ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans, İstanbul, Ahmet Nihat GÜRSOY: İhracatta Pazarlama Yönetimi Açısından Fiyat Stratejilerinin İncelenmesi ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Kemal UMUR: Bankaların İnternet Bankacılığını Kullanan Müşterilerinin Tutumlarına İlişkin Değerlendirmeleri Ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ahsen YALIN: Konut Yapı Kooperatiflerinde Pazarlama Stratejilerinin Rekabet Üstünlüğü Yaratması Ve Mortgage Sisteminin Konut Yapı Kooperatiflerinin Pazarlama Stratejilerine Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,

4 Osman Gazi KILIÇ: Uluslararası Ticarette Teknik Engeller ve Ürün Standartları Açısından CE Uygunluk İşareti ve Makina İmalatı Yapan Firmaların İhracatına Etkisi Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Uluslararası Kalite Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Barış YILMAZ: Uluslararası Pazarlamada Gümrük Birliği nin Statik Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası İktisat Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ayşe Tuğba ŞİMŞEK: Turizm Pazarlamasında Turistik Tüketici Davranışları Açısından Tatil Satın Alma Sürecinin Özellikleri ve Alanya Üzerinde Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, F. Bahar TERZİOĞLU: Değişen Pazarlama Anlayışı Açısından Müşteri Sadakati Yaratmada İlişkisel Pazarlama ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Üzeyir İlke GÖNÜL: Sigorta Pazarlamasında Bireysel Emeklilik Hizmetlerinin Planlanması ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Mesut YILMAZ: Emniyet Teşkilatında Polis Sandığı Açısından Konut Stratejilerinde Kooperatif İlkelerin Uygulanabilirliği ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Fatih AKIN: Kooperatif İşletmelerde Tutundurma Faaliyetlerinin Etkinliği Açısından Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Muharrem Mutlu DOĞRUYOL: Zincir Mağazalardaki İnsert Çalışmaları İle Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişki ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Mehlika Özlem ULTAN: Hizmet Sektöründe Algılanan Kalitenin Tüketici Odaklı Marka Değerine Etkisi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Hülya KORKMAZ: Pazarlamada Postmodern Yaklaşım Açısından Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,

5 İdris ATABAY: Kamu Kurumlarının Konut Uygulamalarının Yapı Kooperatiflerinin Konut Uygulamaları İle Talep Yönünden Karşılaştırılması ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Çağlar ÇINAR: Kooperatiflerde Pazarlama Yönetimi Açısından Sosyal Pazarlama ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ahmet Devrim TOPAL: Mobil Operatörlerde Katma Değerli Servislerin Stratejik Pazarlama Planlaması ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ İzzet İsak VARON: İlişkisel Alışverişin Müşterinin Değer Algısı Üzerindeki Etkileri Açısından Algılanan Değer-Memnuniyet ve Sadakat İlişkisine Yönelik Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, Güzide Öncü Eroğlu PEKTAŞ: Mağaza Özellikleri Açısından Tüketicilerin Mağaza Sadakat Düzeyinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, Cemal Gökhan ÖZKAN: Havayolu Taşımacılığında Müşteri Değeri ve Fuzzy Matematiği Açısından Acentelerin Müşteri Karlılığının Hesaplanmasına Yönelik Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, Ödüller: Uluslararası Başarı Ödülleri 5

6 Yerel Düzenlemeler Komitesi Hizmet Ödülü, Yerel Düzenlemeler Komitesi Üyeliği, The Academy of Marketing Science, Sixth Bi-Annual World Marketing Congress (6. Dünya Pazarlama Kongresi), July 15-19, 1993, Swissotel, The Bosphorus Istanbul. PIRTINI Serdar, Yerel Düzenlemeler Komitesi Üstün Hizmet Ödülü, Yerel Düzenlemeler Komitesi Başkanı, Local Arrangements Chair, 2006 Annual Conference Consortium for International Marketing Research (CIMAR) Focus on International Business Problems with Multi-Disciplinary Lens, Outstanding Service Award, In recognition of outstanding planning and implementation of the 2006 Annual Conference Consortium for International Marketing Research, Istanbul, Türkiye, May Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler: Lisans Dersleri Pazarlama İlkeleri Pazarlama Yönetimi Dağıtım Kanalları ve Lojistik İhracat Yönetimi Pazarlama Araştırması Yüksek Lisans Dersleri Uluslararası Pazarlama Küresel Pazarlama ve Rekabet Stratejileri Global Çevre ve Pazar Analizleri Global Lojistik Uygulamaları Kooperatiflerde Pazarlama Global Pazarlara Giriş Pazarlamada Yeni Trendler ve Marka Yönetimi Doktora Dersleri YAYIN LİSTESİ Pazarlamada Yeni Paradigmalar A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : GÖKDENİZ Ümit, TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar (2008). A Knowledge-Based Cost Relationship Between The Environmental Accounting Information and Environmental 6

7 Marketing Information Systems in The Companies. Importance of Communication. A Case Study in The Large Scale Turkish Companies, Accounting and Management Information Systems (Journal edited by the Faculty of Accounting and Management Information Systems under the aegis of AFER), Supplement-26/2008, International Conference AMIS 2008, June 19-20, Bucharest, Romania, pp [Journal of Accounting and Management Information Systems (JAMIS), classified B+ by the Romanian CNCSIS; indexed in Ulrich Periodicals Directory] ISSN TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar, ERDEM Yusuf Can (2010). The Perceived Country of Origin Images in Turkey, International Business & Economic Research Journal, Volume 9, Number 8, August, pp ISSN B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler : KOCAMAZ Tuncay, PİRTİNİ Serdar, ULUSOY Ebru (2004). The Importance of the Brand Name on Purchase Decisions Regarding Brand Communication Perspective: An Empirical Research, The Second International Symposium Communication in the Millennium, Volume 1, March 17-19, pp CENGİZ Emrah, YAZICI Selim, KILIC Özcan, PİRTİNİ Serdar (2006). The Ethics of Retailers: A Study on Ethical Perceptions of Turkish Retailing Sales Professionals, Proceedings CEIB 2006 Thirteenth Annual, South Dakota International Business Conference, Hosted by Northern State University & Center of Excellence in International Business, Rapid City, South Dakota October 4-7, pp GÜN Funda Savaş, PİRTİNİ Serdar, ÇELİK Candan, BAŞÇI Ahmet (2008). Who Does the Housework? Turkish Consumer Responses to Gendered Role Portrayals in Advertisements 6 th International Symposium Communication In The Millennium In Cooperation with University of Texas at Austin (USA) Anadolu University (Turkey) Istanbul University (Turkey), Hosted by Istanbul University, May, pp AYDOGAN Filiz, TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar (2008). Media s Position On Individual Arming Solution Proposals From The View Point Social Marketing, 6 th International Symposium Communication In The Millennium In Cooperation with University of Texas at Austin (USA) Anadolu University (Turkey) Istanbul University (Turkey), Hosted by Istanbul University, May, pp TIĞLI Mehmet, ONURLU Özlen, PİRTİNİ Serdar (2008). A Qualitative Research on Consumer Perceptions of Two Visual Components of Brands, Namely Logos and Mascots, YIRCoBS 08 Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, Organized by Department of Business Administration and Management Application and Research Center, 26 August Campus, Yeditepe University, Istanbul, Turkey, June 13-15, pp D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 7

8 PİRTİNİ Serdar, BAL Özgür (2002). Yeni Ekonomide Kooperatif İşletmelerde Pazarlama Yönetimi Açısından Halkla İlişkilerin Değişen Rolü, T.C. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (Hakemli) Dergisi, Sayı:15, s PİRTİNİ Serdar (2003). Communication Related Dimensions of TQM From the Point of Marketing and Customer Satisfaction View, T.C. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar (Hakemli) Dergisi, Cilt:1, Sayı:6, Ekim, s PİRTİNİ Serdar (2003). Seçim Kampanyalarında Siyasal Pazarlama Yaklaşımı Açısından İlişki Pazarlaması Boyutu ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi, T.C. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (Hakemli) Dergisi, Sayı: 18, s TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar (2003). Satış Özendirmede Etkili Bir Araç Olarak Insert ve Hiper/Süpermarket Müşterileri Üzerinde Bir Uygulama, T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler (Hakemli) Dergisi, Cilt: 3, No: II, 2003, s PİRTİNİ Serdar (2004). The New Rules of The Logistics Management in the Digital Environment and Evaluation of Relationship Logistics Model, T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hakemli) Dergisi, Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences, Yıl: 2004/1, Sayı: 16, s ÜNÜSAN Çağatay, PİRTİNİ Serdar, BİLGE Osman Faik (2004). Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Açısından Marka, Mağaza ve Franchising Sistemi İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri (Hakemli) Dergisi, Cilt: 6, Yıl: 11, Sayı: 22, Haziran, s PİRTİNİ Serdar, TIĞLI Mehmet (2004). Bütünleşik Pazarlama İletişimi Çerçevesinde Fiyat İletişimi ve Yüksek-Düşük Fiyat Düzeylerinin Çağrışımları Üzerine Bir Odak Grup Çalışması, T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. (Hakemli) Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: XIX, Sayı: 1, s PİRTİNİ Serdar, ATALIK Özlem, AYGÜN Güray (2007). Markaya Yönelik İletişim ve Marka Değeri Açısından Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Havayolu Müşterileri Üzerinde İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:27, Yıl:2007, s TIĞLI Mehmet, PİRTİNİ Serdar, ÇELİK Candan (2007). Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri (Hakemli) Dergisi, Cilt: 7, Yıl: 13, Sayı: 27, Ocak, s PİRTİNİ Serdar, ONURLU Özlen, ŞAHİN Şafak (2009). Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı Açısından Gerilla Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Genç Tüketicilerin Algısı Üzerine Kültürlerarası Bir Uygulama, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Sayı: 32, Yıl: 16, Cilt: 8, Temmuz, s

9 PİRTİNİ Serdar (2009). Pazarlamada Yeni Eğilimler Açısından Vizyon Yönetimi ve Müşteri İlişkilerinde Rekabet Avantajı Yaratma, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hakemli Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 1, s PIRTINI Serdar, ERDEM Şakir (2010). Nature Of Corporate Social Responsibility From The Point Of Marketing Management View and Application of Content Analysis on Social Responsibility Projects, Journal of Naval Science and Engineering, Vol:6, No:2, April, pp: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: YILMAZ R. Ayhan, PİRTİNİ Serdar (2002). İşletmelerde Rekabet Avantajı Yaratması Açısından Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Esasları ve Strateji Oluşturma, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 31 Mayıs- 2 Haziran, Afyon Kocatepe Üniversitesi, s PİRTİNİ Serdar (2004). Üniversite Kütüphanelerinde Hizmet Kalitesinin Arttırılmasında Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejilerinin İncelenmesi, 40. Kütüphane Haftası Bildirileri, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları, No:27, Yayına Hazırlayan: Ümit Konya, 29 Mart-04 Nisan, İstanbul, s KONUK Faruk Anıl, SARIKAYA Nilgün, PİRTİNİ Serdar (2005). Perakendeci Seçim Süreci Açısından Perakendeci Markasının Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştırma, 10. Ulusal Pazarlama Kongresi, Uluslar arası Pazarlama Bildiri Kitabı, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü, Kasım, s F. Diğer yayınlar : F.1. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar CENGİZ Emrah, GEGEZ A. Ercan, ARSLAN F. Müge, PİRTİNİ Serdar, TIĞLI Mehmet (2003). Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Der Yayınları, No:355, İstanbul. PİRTİNİ Serdar, MELEMEN Mehmet (2004). İhracat Uygulamaları Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım, Türkmen Kitabevi, İstanbul. 9

10 PİRTİNİ Serdar (2004). Pazarlama Yönetimi Açısından Entelektüel Sermaye, Türkmen Kitabevi, İstanbul. BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ PİRTİNİ Serdar (2010). Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve Balanced Scorecard, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. F.2. Yazılan ulusal kitaplarda bölümler: PİRTİNİ Serdar (2006). Siyasal İletişim Çerçevesinde Siyaset ve Medya İlişkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Medyada Olmayanlar (Medya Eleştirileri 2006), Derleyen: Can Bilgili, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, içinde s PİRTİNİ Serdar (2006). Dağıtım Kanallarında İlişkisel Sermaye ve Yönetimi, Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama, Hazırlayanlar: F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu, A. Müge Yalçın, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1. Bası, Temmuz, İstanbul, içinde s PİRTİNİ Serdar (2008). Değer Pazarlaması, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Editörler: İnci Varinli, Kahraman Çatı, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Şubat, Ankara, içinde s CENGİZ Emrah, PİRTİNİ Serdar (2008). Lojistik İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması, Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Editör: Murat Erdal, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1. Bası, Ekim, İstanbul, içinde s KOCAMAZ İlke, KOCAMAZ Tuncay, PİRTİNİ Serdar (2009). Öğrenen İlişkiyi Öğrenmek, Benim Maaşımı Kim Ödüyor? Müşteri, Editör: Sahavet Gürdal, Yaprak Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ağustos, içinde s F.3. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler PİRTİNİ Serdar (1993). Sosyal Pazarlama Yaklaşımında Tüketicinin Korunması, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:7, Sayı:38, Mart/Nisan, s ERDİL T. Sabri, PİRTİNİ Serdar (1994). Siyasal Pazarlamada İletişim ve Oy Verme Davranışı, Marmara Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı:1, Nisan, s

11 TOP Aykut, PİRTİNİ Serdar (1994). Türkiye İllerini Kapsayan Bir Şebeke Minimizasyon Uygulaması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:1, Cilt:1, Haziran, s ERDİL T. Sabri, PİRTİNİ Serdar (1994). Yeni Demokratik Açılımda Siyasal İletişim ve Seçim Kampanyaları, İktisat Dergisi, Sayı: , Ekim-Kasım, s PİRTİNİ Serdar, AKAY Hüseyin (1997). Bir Pazarlama Yöntemi Olan Franchising Sisteminde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:189, Mayıs, s KOCAMAZ Tuncay, PİRTİNİ Serdar (1998). Dağıtım Kanallarında Güç ve Güç İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:9, Cilt:2, Ocak, s PİRTİNİ Serdar (1999). Dağıtım Kanallarında Kontrol Uygulamaları ve Kontrol-Performans İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:11, Cilt:2, Ocak, s ARSLAN Müge, PİRTİNİ Serdar (2000). Uluslararası Pazarlamada Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörlerden Kültür ve Önemi, Pazarlama Dünyası Dergisi, Sayı: , Kasım- Aralık, s PİRTİNİ Serdar, ŞAHİN Şafak, TEMELLİ Pelin (2007). Stratejik Yaratıcılık Açısından Gerilla Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Yaratan Stratejiler, Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Güz, (2007/3), s F.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında özet olarak basılan bildiriler: CENGİZ Emrah, ARSLAN F. Müge, GEGEZ A. Ercan, PİRTİNİ Serdar (2004). Factors Affecting Movie Choice Behavior: Examination of Choice Criteria for Domestic and Foreign Movies, Proceedings 11 th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, EIRASS European Institute of Retailing and Services Studies, July 10-13, Prague/Czech Republic, pp. 28. (Programme 11 th International Conference On Retailing And Services Science, Session SU3.2: Consumer Behavior-III) GEGEZ A. Ercan, CENGİZ Emrah, ARSLAN F. Müge, PİRTİNİ Serdar (2004). Willingness of Turkish Consumers to Accept Internet Banking, Proceedings 11 th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, EIRASS European Institute of Retailing and Services Studies, July 10-13, Prague/Czech Republic, pp. 51. (Programme 11th International Conference on Retailing and Services Science, Session MO1.1: E-Commerce-1) ARSLAN F. Müge, GEGEZ A. Ercan, CENGİZ Emrah, PİRTİNİ Serdar (2004). Competing Globally in Healthcare Markets: An Examination of Service Quality in Private Hospitals, Proceedings 11 th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference, EIRASS European Institute of Retailing and Services Studies, July 10-13, Prague/Czech Republic, pp. 11. (Programme 11th International Conference On Retailing And Services Science, Session MO2.3: Service Quality-II) 11

12 PİRTİNİ Serdar, TIĞLI Mehmet, ÇELİK Candan (2006). The Effects of Cause Related Marketing Campaigns on Turkish Youth s Consumption Behaviour and the Approach to Cause Related Marketing in the Turkish Industry, Corporate Responsibility and Global Business: Implications for Corporate and Marketing Strategy, The Aspen Institute Business and Society Program, Conference hosted by London Business School, Poster Session, July. F.5. Gazete Yazıları: PİRTİNİ Serdar (2001). İşletmelerde Ekonomik Durgunluk ve Krizde Pazarlama Stratejilerinin Yenilenmesi, Dünya Gazetesi, Perşembe / 11 Ekim, s.11. PİRTİNİ Serdar (1998). Uluslararası Pazarlarda İhracat Firmalarının Başarısı Açısından Dağıtım Stratejilerinin Yeri ve Önemi, Dünya Gazetesi, Çarşamba / 07 Ekim, s.13. PİRTİNİ Serdar (2001). Krizde İşletmelerin Pazarlama Yönetimi ve Yeni Politikaları, Dünya Gazetesi, Pazartesi / 03 Aralık, s.13. ATIFLAR 12

13 ULUSAL BİLİMSEL DERGİLERDE (KENDİNE ATIF HARİÇ) Akturan, Ulun: Perakendecilikte Uluslararasılaşma: Gelişim Süreci, Süreci Etkileyen Faktörler ve Giriş stratejileri, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXV, Sayı 2, Yıl 2008, s Kartal, Burak-Sofyalıoğlu, Çiğdem: Küresel Uzaklığın Dış Pazara Giriş Yöntemi Üzerindeki Etkisinin Türkiye deki Yabancı Yatırımlar Açısından İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Yıl: 2009, s Kılıç, Serkan-Altıntaş, M. Hakan: Strategic Using of Private Labels From Retailers Perspective in Turkey, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, Yıl: 2009, s Fırlar, Belma Güneri-Çolakoğlu, Bengü Emine: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yakalamada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Planlama Sürecinin Önemi, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 14, Ocak 2009, s Özdemir, Hilal: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, Bahar 2009, s Ulusu, Yeşim: Tüketicilerde Marka Güveni Yaratmada Önemli Bir Etken Mağaza İmajı, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 15, Temmuz 2009, s BİLİMSEL KİTAPLARDA (KENDİNE ATIF HARİÇ) Gegez, A. E.-Arslan, M.-Cengiz, E.-Uydacı, M.: Uluslararası Pazarlama Çevresi, Der Yayınları, İstanbul, Çağlar, İrfan-Kılıç, Sabiha: Pazarlama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Tek, Ömer Baybars: Pazarlamada Değer Yaratmak, Hayat Yayınları, İstanbul, Tek, Ömer Baybars-Orel, Fatma Demirci: Perakende Pazarlama Yönetimi, Birleşik Matbaacılık, İzmir, Kartal, C.-Durukan, T.-Varlı, N.: Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Franchising Sistemi ve Türkiye Uygulaması, Editör: Tülin Durukan, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, Altınbaşak, İpek ve Diğerleri: Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Babacan, Muazzez: Nedir Bu Reklam?, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Özdemir, Şuayip: Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri, Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, Editörler: Ömer Torlak, Remzi Altunışık, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,

14 Schneider, Gülpınar Kelemci: Perakendecilikte Fiyat İmajı ve Tüketici Satınalma Davranışına Etkileri, Yalın Yayıncılık, İstanbul, Aktan, Canan: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Glokal Yaklaşımlar: 100 Değerli Global Markanın Türkiye deki WEB Sitelerinin İçerik Analizi, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Yozgat, Ekim 2009, s Marangoz, Mehmet: Küresel Pazar Seçme Kararları ve Giriş Stratejileri, Stratejik Küresel Pazarlama, Editörler: Necdet Timur, Alparslan Özmen, Eflatun Yayınevi, Ankara, Kılıç, Serkan-Altıntaş, Hakan: Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri, Sistem Yayıncılık, İstanbul, ULUSAL YAYINLARDA (BİLİMSEL DERGİ VE KİTAPTA) KENDİNE ATIF Pirtini, Serdar-Melemen, Mehmet: İhracat Uygulamaları Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Pirtini, Serdar: Dağıtım Kanallarında İlişkisel Sermaye ve Yönetimi, Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama, Hazırlayanlar: F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu, A. Müge Yalçın, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Pirtini, Serdar: Değer Pazarlaması, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Editörler: İnci Varinli, Kahraman Çatı, Detay Yayıncılık, Ankara, Kocamaz, İ.-Kocamaz, T.-Pirtini, S.: Öğrenen İlişkiyi Öğrenmek, Benim Maaşımı Kim Ödüyor? Müşteri, Editör: Sahavet Gürdal, Yaprak Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ağustos HAKEMSİZ BİLİMSEL MAKALE, ULUSAL TEBLİĞ ATIFLARI (KENDİNE ATIF HARİÇ) Karaca Ayda-Çağlar Emine-Bilgili Naile-Ayaz Sultan: Screen time of adolescents in an economically developing country: The case of Turkey, Annals of Human Biology, 2010; Early Online: Aktaş, Hasret: Siyasi İletişim-Kuramsal Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Ocak 2003, s Bolat, T.-Seymen, O.A.-Gökdeniz, A.-Bolat, İ.: An Ethical View on Manager Behaviours at Accommodation Establishments in the Periods of Crisis: An Evaluation with Respect to Relative Ethics, Amforht World Tourism Forum 2004, 1-5 May 2004, Antalya-Turkey, s

15 Gökdeniz, Ayhan-Erdem, Barış: Uluslararası Pazarlamada Veritabanı Pazarlaması ve Çokuluslu Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 2005/2, Mart-Nisan, s Yılmaz, R. Ayhan: Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007/1, s Balcı, Tahir-Yavuz, Nihat: İşletme Dilbilimi Antipazarlama Dilbilimi, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Bahar 2008/02, s Göksel Ahmet Bülend - Baytekin E. Pelin: Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008, (31), s Şahin, Ayşe-Kor, Özlem: Mersin de Yaşayan Tüketicilerin Tüketici Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerini Etkileyen Faktörleri İnceleyen Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 2009, s Torlak, Ömer: Pazarlama Ahlakı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Tan, Ahmet: Politik Pazarlama, Papatya Yayınevi, İstanbul, Taşkın, Ercan: Öğrenen Pazarlama, Değişim Yayınları, İstanbul, Gegez, A. E.-Arslan, M.-Cengiz, E.-Uydacı, M.: Uluslararası Pazarlama Çevresi, Der Yayınları, İstanbul, Tek, Ömer Baybars-Orel, Fatma Demirci: Perakende Pazarlama Yönetimi, Birleşik Matbaacılık, İzmir, Yalçın, Müge-Çobanoğlu Emine, Erdoğmuş İrem: Deneyimsel Perakendecilik: İstanbul daki Yapı Market/Ev Gelişim Perakendecilerinde Bir Uygulama, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Nevşehir Üniversitesi, Ekim 2008, s Yılmaz, Ayhan-Ersoy, Figen-Argan, Metin: Perakendecilikte Müşteri İlişkileri ve Yönetimi, Editör: Yavuz Odabaşı, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1692, Eskişehir, Ekim Odabaş, Hüseyin-Anameriç, Hakan: Bilgi, Referans Yayıncılık, TBMM Kütüphanesi, Altınbaşak, İpek ve Diğerleri: Küresel Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Mucuk, İsmet: Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Dünyada ve Türkiye de İş Etiği ve Etik Yönetimi, Yayın No: TÜSİAD/T , İstanbul, Haziran,

16 HAKEM KURULU ÜYELIĞI Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi ÖNERİ İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Doğuş Üniversitesi Dergisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ULUSLARARASI KONGRE (SEMPOZYUM) ORGANIZASYONU YÖNETICI PIRTINI Serdar, Yerel Düzenlemeler Komitesi Başkanı, Local Arrangements Chair, 2006 Annual Conference Consortium for International Marketing Research, Conference Program Focus on International Business Problems with Multi-Disciplinary Lens, Istanbul, Türkiye, Hilton ParkSa, May, DÜZENLEME KURULU ÜYESI PİRTİNİ Serdar, Yerel Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Local Arrangements Member, The Sixth Bi-Annual World Marketing Congress, July 15-19, 1993, Swissotel, The Bosphorus Istanbul, Turkey. PİRTİNİ Serdar, Yerel Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Local Arrangements Member, Fourth Annual World Business Congress, Innovation, Technology and Information Management for Global Development and Competitiveness, July 12-16, 1995, Conrad Hotel, Istanbul, Turkey. DAVETLİ KONUŞMACI PİRTİNİ Serdar, Madencilik Sektöründe Pazarlama Stratejileri, İhracat-İthalat İşlemleri, Teşvikler, Yatırım, İhracat ve Diğer Kredi Türleri, Kredilendirme Yöntemleri, İhracat Sigorta Sistemleri, İthalat-İhracat Muhasebesi ve Maliyet Analizi, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Ekim 2005 PİRTİNİ Serdar, Havalimanında Yolcu İlişkilerinde Uyumlu, Etkin İletişim Kurarak İlişkileri Başarılı Sürdürmede İnsan Faktörünün Önemi ve Hatalı Hizmetin Nedeni, T.C. İstanbul İli Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Aralık

17 PİRTİNİ Serdar, III. Satış Zirvesi, EduPlus Eğitim Danışmanlık, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı, Mayıs PİRTİNİ Serdar, V. Satış Zirvesi, EduPlus Eğitim Danışmanlık, İstanbul Maslak Sheraton Hotel, Mayıs PİRTİNİ Serdar, 2008 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Pazarlama Yönetiminde Yeni Stratejiler, Türkiye Pazarlama Derneği, 21 Mayıs PİRTİNİ Serdar, Siyaset Okulu Programı, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu, 6 Mart PİRTİNİ Serdar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Harp Akademisi Komutanlığı, Nisan PİRTİNİ Serdar, 21. Yüzyılda Satınalmada Yeni Trendler ve Açılımlar, Domotechnica Components, Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Nisan AKADEMİK YÜKSELTME/ATAMA JÜRİLERİNDE GÖREV Yrd. Doç. Dr. Nevin Üzerem Altuğ, Dr. Mete Sezgin, Öğr. Grv. Dr. Güzide Öncü Eroğlu Pektaş,

Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Marka ve Satış İlgisi, (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, 2002, Danışman: Prof.Dr.

Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Marka ve Satış İlgisi, (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, 2002, Danışman: Prof.Dr. 1. Adı Soyadı : Meysure Evren ÇELİK 2. Doğum Tarihi : 05/09/1977 3. Ünvanı : Dr.Öğr.Üye. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme 1999 Fakültesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray Lisesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray Lisesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dr. Öğr.Üyesi ESRA DEMİRBAŞ 2. Doğum Tarihi: 10.03.1965 3. e-posta: Esra.demirbas@yeniyuzyil.edu.tr 4. Unvanı: Öğretim Üyesi/Dekan Yardımcısı 5. Öğrenim Durumu: Bahçeşehir Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Murat Tütüncüoğlu, Ekonomik Kriz Dönemlerinde Tüketim Kooperatifi Politikaları (1996)

ÖZGEÇMİŞ. Murat Tütüncüoğlu, Ekonomik Kriz Dönemlerinde Tüketim Kooperatifi Politikaları (1996) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Rıdvan Karalar 2. Doğum Tarihi: 12.8.1946. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1967 Y.Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Ebru (Güzelcik) URAL Doğum Tarihi : 11 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

İngilizce 2008 Bahar ÜDS 68.75

İngilizce 2008 Bahar ÜDS 68.75 Doç.Dr. ECE ARMAĞAN Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1988-1992 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 59884005694 AYŞE ŞAHİN 1/22/67 12:00 AM A55363 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Haluk PINAR Doğum Tarihi: 22.08.1971 Doğum Yeri: K.Maraş Medeni Hali : Evli, Bir Erkek ve İkiz Kız Çocukları Babasıdır E-mail : ahalukpinar@yahoo.com

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Muhittin Karabulut 2. Doğum tarihi : 26.11.1947 3. Unvanı : Profesör (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2004 İ.İ.B.F. Lisansüstü İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2004 İ.İ.B.F. Lisansüstü İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zeynep HATİPOĞLU 2. Doğum tarihi : 25.06.1982 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

Yrd. Doç Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı

Yrd. Doç Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı CEYDA AYSUNA TÜRKYILMAZ Mesleki Deneyim Doçent 2017 - Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Yrd. Doç. 2015-2017 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim

Detaylı

Marmara Üniversitesi & Business Management Institute Geleceğin Lider CMO ları / Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

Marmara Üniversitesi & Business Management Institute Geleceğin Lider CMO ları / Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı Marmara Üniversitesi & Business Management Institute Geleceğin Lider CMO ları / Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı Tarih: 27 Ekim - 25 Kasım 2018 Yer: Balmumcu - Point Hotel Süre: 5 Haftasonu

Detaylı

Öğr. Gör. UĞUR BİLGEN

Öğr. Gör. UĞUR BİLGEN Öğr. Gör. UĞUR BİLGEN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi/İktisat Bölümü 006-00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi İktisat Teorisi 00-04 Adres

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

1988 Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi Doktora İşletme Çukurova Üniversitesi

1988 Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi Doktora İşletme Çukurova Üniversitesi EK-6 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cemile ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 6 / 8 / 1962. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova 1988 Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme

Detaylı

E-mail : belkisuslusoy@beykent.edu.tr ÖZGEÇMİŞ: Adı Soyadı: Belkıs SARAÇ USLUSOY Doğum Tarihi: 25 Ekim 1975 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Serdar YAMAN Doğum Tarihi: 06/10/1991 Doğum Yeri: Uludere / Şırnak Akademik Unvanı: Öğretim Görevlisi İş Telefonu: +90 486 616 59 08 (Dahili Hat:123)

Detaylı

Lisans 3,41 Endüstri Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004 Yükseklisans 3,69 İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2008

Lisans 3,41 Endüstri Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004 Yükseklisans 3,69 İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülin İdil SÖNMEZTÜRK BOLATAN 2. 01.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. İletişim Bilgileri: gulin. bolatan@alanya.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece / Ortalama Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1.Adı Soyadı :Nilgün ANAFARTA 2.Doğum Tarihi :1962 3.Unvanı :Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Bilimler (İşletme) İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL DÜLGEROĞLU. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL DÜLGEROĞLU. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL DÜLGEROĞLU 1. Adı Soyadı : İsmail Dülgeroğlu 2. Doğum Tarihi : 24.11.1977. Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İşletme Uludağ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Rekabet Ölçüm Teknikleri ve Türk Sabun Sanayiinin Rekabet Gücü. Danışman Prof.Dr.Nejat ERK

ÖZGEÇMİŞ. Rekabet Ölçüm Teknikleri ve Türk Sabun Sanayiinin Rekabet Gücü. Danışman Prof.Dr.Nejat ERK ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİYE ZEYNEP ÖKTEN Doğum Tarihi: 28/04/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1985 Y. Lisans İktisat Çukurova Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar 5.1. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 5.2. Doçentlik Tarihi: 5.3. Profesörlük Tarihi:

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar 5.1. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 5.2. Doçentlik Tarihi: 5.3. Profesörlük Tarihi: EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SEVAL AKSOY 2. Doğum Tarihi: 04.10.1985 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora (Devam Ediyor) 5. Çalıştığı Kurum: Doğuş Üniversitesi Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9. İş Deneyimleri

ÖZGEÇMİŞ. 9. İş Deneyimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ergün KARA 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu : Doktora 4. Çalıştığı Kurum : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 5. Yabancı Dil : İngilizce / İyi Düzeyde 6. Telefon(Dahili)

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

DOÇ. DR. ASLI ALBAYRAK. Adı Soyadı : Aslı Albayrak Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu: Doktora*

DOÇ. DR. ASLI ALBAYRAK. Adı Soyadı : Aslı Albayrak Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu: Doktora* DOÇ. DR. ASLI ALBAYRAK Adı Soyadı : Aslı Albayrak Doğum Tarihi : 30.06.1981 Unvanı : Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Doktora* 2009-2011 Yüksek Lisans* 2005-2008 GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİAİLE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Tez adı: Bankalarda Fon Yönetimi:Sistematik Analiz ve Duyarlılık Analizi (1992) Tez Danışmanı:(ALİ BÜLENT PAMUKÇU)

Tez adı: Bankalarda Fon Yönetimi:Sistematik Analiz ve Duyarlılık Analizi (1992) Tez Danışmanı:(ALİ BÜLENT PAMUKÇU) GÜRMAN TEVFİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ E-Posta Adresi gurmantevfik@esenyurt.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 2124449123-0000000000 İstanbul Esenyurt UniversitesiEsenyurt/İstanbul Öğrenim Bilgisi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık Bölümü Eğitim Bilgileri 1994-1999 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Melek Astar İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : mastar@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi :

Detaylı

Doç.Dr. BAHATTİN KARADEMİR

Doç.Dr. BAHATTİN KARADEMİR Doç.Dr. BAHATTİN KARADEMİR ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 Köln, Almanya. T: 3223387254228 F: 3223387286

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : BİLGİN ORHAN ÖRGÜN Doğum Tarihi : 13 AĞUSTOS 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İŞLETME Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans 1 İKTİSADİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Doç. Dr. M. Nedim BAYUK

Doç. Dr. M. Nedim BAYUK Doç. Dr. M. Nedim BAYUK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3456 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ )

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ ) 1. SINIF / 1. YARIYIL Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Doç. Dr. Ayşe PAMUKÇU Prof. Dr. Ömer ÖNALAN Yrd. Doç. Dr. Elif ÇEKİCİ SOSYOLOJİ Öğr. Gör. Dr. Esra Dinç ÖZCAN Öğr. Gör. Dr. Pınar DEĞİRMENCİ Doç. Dr. Ata ÖZDEMİRCİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

ersitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maslak Kampüsü, Derece Bölüm/Program Üniversite

ersitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maslak Kampüsü, Derece Bölüm/Program Üniversite 14 Eylül 1973 FMV, k. misra.gul@isikun.edu.tr, 0216 528 7209 ersitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maslak Kampüsü, 0212 286 4911-4158 Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans 1995 Y. Lisans Georgia State

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ESRA DEMİRBAŞ 2. İletişim Bilgileri Demirbas.esra1@gmail.com 3. Doğum Tarihi: 10.03.1965 4. Unvanı: Öğretim Görevlisi 5. Öğrenim Durumu: SBE İşletme- Doktora (6 Haziran 2014) Derece

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı