İTALYA NIN TRABLUSGARB A SALDIRISI KARŞISINDA OSMANLI TOPLUMUNUN TAVRI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTALYA NIN TRABLUSGARB A SALDIRISI KARŞISINDA OSMANLI TOPLUMUNUN TAVRI"

Transkript

1 2277 İTALYA NIN TRABLUSGARB A SALDIRISI KARŞISINDA OSMANLI TOPLUMUNUN TAVRI ÖĞRETEN, Ahmet TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET İtalyanların Trablusgarb ı işgal girişimi Osmanlı toplumu üzerinde âdeta şok etkisi yapmıştır. Etnik ayırım gözetmeksizin ülkenin her tarafında oluşturulan yardım komisyonları ve gönüllü kuruluşlar, Trablusgarb da saldırıya uğrayan mağdurlara yardım etmek ve savaş masraflarına katkıda bulunmak amacıyla bağışta bulunmuşlar, katkıda bulunmak isteyen halktan bağış paraları toplamışlardır. Hatta bu kampanyaya yabancı ülkelerden katılanlar olmuştur. Bunlar arasında Müslüman olmayan insanlar da vardır. Ülkenin hemen her yerinde Osmanlılık şuuru ile İtalyan saldırısını protesto için sokaklara dökülen halktan pek çok gönüllü savaş alanına gitmek üzere resmi makamlara müracaat ederken, bazıları bu amaçla yollara düşmüştür. Gönderilen telgraflarla başkent İstanbul âdeta telgraf yağmuruna tutulmuştur. İtalyan malları, Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren İtalyan esnaf ve tüccarı halk tarafından boykot edilmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak, mağdur olmaktan sakınan İtalyanlar, kendi ülkelerinin vatandaşlığını terk etmişler ve Osmanlı vatandaşlığını tercih etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Trablusgarb ın işgali, Osmanlı toplumu, İtalyan malları, boykot. ABSTRACT Reaction of Ottoman Society Against the Occupation of Trablusgarb by Italy Attempting of Italian occupation for Trablusgarb was deeply affected the Ottoman Society. In order to help and support the people who was attached by Italy in Trablusgarb, without observation of ethnical status, commissions of aids and volunteer foundations helped and supported the people through out the country; even they got the donation from people who was willing to help. Moreover, many people had joined to this campaign from foreign countries. Among this people, there were non-muslims as well. Almost everywhere in the country, while many volunteers who had Ottoman consciousness against the Italian occupation had applied to Official Agencies to join the war, some people had already prepared to join the war. With many telegraphs sent, capital city of İstanbul was under pressure. Italian goods and Italian tradesmen and merchants who were doing

2 2278 business throughout the Ottoman Empire were boycotted by the people. As a result of this event, avoiding from more unjustly treated, many Italians had left the Italian citizenship and preferred the Ottoman citizenship. Key Words: Occupation of Trablusgarb, Ottoman Society, Italian goods, boycott. GİRİŞ Birliğinin sağlanmasından sonra diğer Avrupa ülkeleri gibi sömürgeler edinme sevdasına kapılan İtalya, öncelikle yakın çevresinde bulunan Arnavutluk ve Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus u işgal etmeyi planlamıştır. Tunus un 1881 yılında Fransa tarafından işgali ile Tunus üzerindeki hayali suya düşen İtalya, Trablusgarb ı ele geçirmek için daha ciddi hazırlıklara girişmiş ve bu amacını tahakkuk ettirebilmek için bir dizi uluslar arası anlaşmaya imza atmıştır. İtalya nın bu hazırlıkları karşısında Osmanlı Hükûmeti nin gaflet içinde olduğunu söylemek mümkündür. 29 Eylül 1911 tarihinde başlayan işgal harekâtı karşısında Osmanlı toplumu son derece ciddi tepki göstermiş ve metanetli bir duruş sergilemiştir. Pek çok gönüllü İtalyanlara karşı savaşmak üzere hazırlık yaparken İtalya ile yapılan savaşın masraflarına katkı ve ordunun donanımı için yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Osmanlı vatandaşları tarafından savaş süresince vergilerle orantılı ödeme vaadlerinde bulunulmuştur. Diğer yandan da Osmanlı ülkesinde İtalyan ticari mallarının dolaşımı engellenirken, bu mallara karşı ticarî boykot uygulamaları yapılmıştır. Bu çalışmada İtalya nın Trablusgarb ı işgal girişimi karşısında Osmanlı toplumunun gösterdiği tepki ele alınmış ve örnekler gösterilerek anlatılmıştır. 1. İtalya nın Trablusgarb ı İşgal Hazırlığı İtalya Trablusgarb ı işgal girişimini, uzun süren bir hazırlıktan sonra uygulamaya koymuştur yılında birliğini kuran İtalya, bir taraftan kuzeyinde Avusturya- Macaristan İmparatorluğu nun elindeki topraklarda bulunan İtalyanca konuşan bölgeleri sınırları içine almak için çalışırken, diğer yandan artan nüfusu için ham madde kaynakları ve pazarlar aramak üzere sömürgecilik hareketlerine girişti. Bu amaçla gözünü önce Tunus a dikti. Ancak 1881 yılında Tunus Fransa tarafından işgal edilirken 1882 de de Mısır İngiltere tarafından işgal edildi. Bu durumda İtalya Kuzey Afrika da kalan son Osmanlı toprağı Trablusgarb a yöneldi. Bu amacını gerçekleştirmek isteyen İtalya, karşı karşıya gelmekten çekindiği güçlü Avrupa devletleri ile denge politikaları izlemeye ve çeşitli ittifaklarla yalnız kalmamaya, bu arada Trablusgarb üzerindeki planlarını diğer Avrupa ülkelerine kabul ettirmeye çalıştı. Fransa nın Tunus u işgali üzerine bir taraftan Üçlü İttifaka girerken diğer yandan güçlü Donanması ndan çekindiği İngiltere ile iş birliğini seçti. İtalya ile Fransa nın arasının açılmasını isteyen Almanya nın da desteğini aldı. Şubat 1887 de İtalya ve İngiltere arasında yapılan anlaşma ile İngiltere, Fransa nın

3 2279 Trablusgarb ı işgal girişimine karşı İtalya yı destekleyecekti. Akdeniz de ve Karadeniz de statikonun korunmasına yönelik başka maddeleri de bulunan anlaşmaya 24 Mart 1887 de Avusturya da katıldı. İtalya Akdeniz de statikonun korunmasına yönelik bir anlaşmayı da 4 Mart 1887 de İspanya ile yaptı. Böylece İtalya, Avrupa da Almanya ve Avusturya nın, sömürgelerde ise İngiltere nin desteğini sağlamış oldu. Bundan sonra dikkatini Trablusgarb üzerine topladı. Bu sırada Sudan da Fransa ile çekişme hâlindeki İngiltere nin teşviki ile İtalya, 1885 ten itibaren bu bölgeye yöneldi ve Eritre yi işgal etti te Habeşistan a saldırdı ancak, 1896 da Aduva da Habeşler karşısında ağır bir yenilgiye uğrayarak bölgeden çekildi. Bu yenilgiden sonra İtalya, yeniden dikkatini Trablusgarb a çevirdi. Ancak geçen süre zarfında devletlerarası ilişkiler değişti ve İngiltere Akdeniz de İtalya ya verdiği desteği çekti. İngiltere ile Fransa arasında 21 Mart 1899 da yapılan anlaşma ile Fransa, Trablusgarb ın güneyine yerleşme imkânı buldu. Cezair ve Tunus u işgal eden Fransa, Kuzey Afrika daki kazanımlarını İtalya ya da onaylatmak amacıyla anlaşma yoluna gitti. 14 Aralık 1900 de yapılan anlaşma ile İtalya, Fransa nın Fas da girişeceği hareketleri onaylarken, Fransa İtalya nın Trablusgarb ve Bingazi deki nüfuz artırımını onayladı. Böylece İtalya, Kuzey Afrika da sömürgeleri olan Akdeniz de büyük güç sahibi komşusu Fransa ile ilişkilerini düzeltmiş ve Trablusgarb a yapacağı girişimi ona kabul ettirmiştir. İtalya, Akdeniz de ve Kuzey Afrika da büyük güce sahip İngiltere ile de anlaşmak isterken İngiltere, Akdeniz de Fransa ya karşı İtalya yı bir denge unsuru olarak kullanmak, kendi yerleştiği Mısır ile Fransa nın işgal ettiği Cezair ve Tunus arasında Trablusgarb ın tampon bölge olarak kalmasını istiyordu. Bu durumda İtalya nın başvurusu üzerine 12 Mart 1902 de İngiliz-İtalyan Anlaşması yapıldı. Anlaşma ya göre Trablusgarb da bir statiko değişikliği olursa İngiltere bunu İtalya aleyhine olmaması için çalışacaktı. Böylece İtalya Trablusgarb a yerleşme konusunu bazı şartlarla da olsa İngiltere ye kabul ettirmişti. 30 Haziran 1902 de 1900 tarihli Fransa-İtalya anlaşmasını genişleten yeni bir anlaşma yapıldı. İtalya, Haziran 1902 de Üçlü İttifakın yenilenmesi sırasında önceden Almanya ya kabul ettirdiği Trablusgarb üzerindeki emellerini Avusturya ya da tanıttı. Böylece İtalya Trablusgarb a yapacağı işgal girişimi için daha 1902 de dört büyük devletin onay ve desteğini diplomatik yollardan sağlamış oldu. Bundan sonra Trablusgarb a İtalyan göçmen göndermeye ve ekonomik yönden sokulmaya çalıştı de Avusturya nın Bosna-Hersek i ilhak etmesi İtalya nın Adriyatik kıyılarını ve Arnavutluk u ele geçirme planlarını bozdu. Bu durumda Rus-İtalyan yakınlaşması oldu. İtalya yı Üçlü İttifak tan ayırmak isteyen Rusya ile İtalya arasında 24 Ekim 1909 da Torino yakınlarında Racconigi Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmanın 1 İtalyanların Trablusgarb da bir banka açma talebi (4 Ra. 1325) için bkz.: BOA, MV. nr. 115/74: İtalyan posta hizmetlerinin Trablusgarb da faaliyetleri için bkz.: BOA, MV. nr. 115/73: İtalyanların Trablusgarb da emlak istimlakine çalıştıkları bilgisi için bkz.: BOA, Y. PRK. UM. nr. 80/118.

4 2280 Trablusgarb ı ilgilendiren maddesine göre İtalya Rusya nın Boğazlar üzerindeki çıkarlarını; buna karşılık Rusya da İtalya nın Trablusgarb ve Bingazi üzerindeki çıkarlarını tanıyacaktı (Uçarol, 1985: ). İtalya yaptığı bu anlaşmalarla uzun bir politikanın sonucunda Trablusgarb üzerine yapmayı planladığı işgal girişimini devletler arası gelişmelerden de yararlanarak diğer devletlere kabul ettirmiştir. Maalesef Osmanlı devletinin bu anlaşmaların çoğundan muhtemelen haberi bile olmadı. Haber aldıkları karşısında ise etkili bir önlem alamadı yılına gelindiğinde İtalya Trablusgarb a yapacağı işgal girişiminin diplomatik hazırlıklarını tamamlamış bulunuyordu. Ancak Avrupa devletleri bu tarihlerde İkinci Fas Bunalımı ile uğraştıklarından İtalya, yeni bir bunalım çıkarmak istemedi. Fakat İtalya basını ve Hükûmeti İtalya nın Trablusgarb a yerleşme düşüncesini açıkça belirtmeye başladı. İtalyan basınının bu kampanyası Osmanlı Hükûmeti tarafından tepki ile karşılandı ve 4 Ağustos 1911 de Roma ya verilen bir nota ile durum şiddetle protesto edildi ve İtalyan gazetelerinin Türkiye hakkında kullandıkları dili değiştirmeleri istendi. İtalyan Hükûmeti verdiği cevapta, Trablusgarb da durumun bu şekilde gitmesi hâlinde sadece basınla değil, başka yollarla da harekete geçileceğini bildiren bir cevap verildi. Bu ise iki devlet arasındaki ilişkileri daha da gergin hâlegetirdi (Uçarol, 1985: ). Bundan sonra İtalya Trablusgarb a yapacağı hareket için son girişimlerini yaptı. Fransa, Rusya, İngiltere ve Fas bunalımının Eylül 1911 de hâl yoluna girmesiyle Almanya ve Avusturya nın onayını aldı. Eylül ayı ortalarında askerî hazırlıklarını tamamlayarak savaşı başlatmak için bahane aramaya başladı. Ortamın uygunluğunu görünce de 28 Eylül 1911 de Osmanlı Devleti ne 24 saatlik bir ültimatom vererek Trablusgarb ve Bingazi yi işgale karar verdiğini bildirerek bu yerlerin derhâl boşaltılmasını istedi. Gerekçe olarak da Trablusgarb ve Bingazi nin Osmanlı Devleti tarafından uygarlık yönünden geri bırakıldığı, buradaki İtalyanlara ve diğer yabancılara karşı kötü davranıldığı gösterilmekteydi. Osmanlı Hükûmeti ertesi gün İtalyan isteklerini reddetti, ancak görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Bunun üzerine aynı gün İtalya savaş açtığını ilan etti. Böylece Trablusgarb a karşı İtalyan saldırısı başladı (Uçarol, 1985: ). 2. İtalya nın İşgal Hazırlığı Karşısında Osmanlı Hükûmetinin Tutumu İtalyan işgal hazırlıklarının son raddeye geldiği aşamada iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Hükûmetinin olup bitenlerden son derece habersiz, gaflet ve aymazlık içinde olduğu anlaşılmaktadır 2. İtalya nın saldırıya hazırlandığı bir sırada Trablusgarb dan toplanan askerlerin Yemen e sevk edilmesi, Hükûmet in 2 Daha geniş bilgi için bkz.: Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve Türk İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 1989, s : İsrafil Kurtcebe, Türk-İtalyan İlişkileri ( ), Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1995, s

5 2281 son derece gaflet içinde bulunduğunun bir göstergesidir (12 Eylül 1909), (BOA, DH. MUİ. nr. 1/-2/41: BOA, DH. MUİ. nr. 1/-4/15). Diğer yandan, 5 Ca. 1328/15 Mayıs 1910 tarihinde ilgili birimlere gönderilen bir talimatta, Osmanlı sahillerini gezecek olan İtalyan Deniz Filosuna bu gezilerinde kolaylık gösterilmesi istenmektedir (BOA, DH. MUİ. nr. 84/-2/12). İtalyan Deniz Filosunun bu gezisi aslında kısa süre sonra saldırıya geçecekleri Osmanlı sahillerine yönelik bir keşif hareketi idi. Ayrıca Trablusgarb Belediyesinin bir İtalyan bankası olan Bank Di Roma ya borçlanmasında bir beis görülmemiştir (21 L. 1328/26 Ekim 1910), (BOA, DH. İD. nr. 38-1/9). Maden aramak bahanesi ile Sökene üzerinden Fizan a ve daha göney bölgelere gitmek isteyen İtalyan teknik heyetine izin verildiği gibi bu heyetin güvenliğini sağlamakla bir jandarma müfrezesi görevlendirilmiş ve müfrezenin bütün masrafları da Osmanlı Hazinesi nden karşılanmıştır (Receb 1329/Temmuz 1911), (BOA, MV. nr. 154/43, MV. nr. 154/93). Trablusgarb ın işgali için hazırlık yapan İtalyan Hükûmetinin Osmanlı topraklarından olan Suriye den satın almaya başladığı hecin devesinden 250 sinin çıkışına izin verildikten sonra geri kalanının çıkışı külliyetli miktar teşkil ettiği gerekçesiyle ve Meclis-i Vükelâ kararı ile men edilmiştir (7 S. 1329/7 Şubat 1911), (BOA, DH. İD. nr. 103/1), ki bu develerin Trablusgarb işgalinin ikmal hizmetlerinde kullanılacağı şüphesizdir. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı aleyhinde yazılar yazan İtalyan basınının yazarlarına karşı basın yoluyla cevap veren Trablusgarb Karantina Tabibi Süleyman Gazele nin bu davranışı, İtalyan sefiri tarafından onun görevinden azlinin istenmesine sebep olmuş, ancak Hükûmet görevinde bırakma dirayetini gösterebilmiştir (5 Temmuz 1911), (BOA, DH: MUİ. nr. 105/59). Bu örnekler göstermektedir ki, İtalya nın Trablusgarb ı işgal hazırlığının son aşamasına geldiği sırada iktidardaki Osmanlı Hükûmeti son derece aciz ve âdeta olup bitenden habersiz, gaflet içindedir. 3. Trablusgarb ın İşgali Karşısında Osmanlı Kamuoyunun Tavrı Osmanlı kamuoyunun tutumunu doğrudan işgalin hedefi olan Trablusgarb halkının tutumu ve işgal hedefi dışında kalan Osmanlı toplumunun tutumu olarak ikiye ayırmak mümkündür. İşgal hazırlığı karşısında Trablusgarb halkı, İtalya nın Trablusgarb ı işgal niyetini İtalyan basını aracılığı ile öğrenmiştir. İtalyan gazetelerinin Trablusgarb hakkındaki mütecavizane neşriyatı karşısında son derece müteessir olan Trablusgarb halkının ileri gelenleri ve eşraf, 7 Eylül 1327 (20 Eylül 1327) günü düzenledikleri bir toplantıda, İslam Halifesine ve Osmanlı Saltanatına olan mukaddes bağlarına karşı her ne suretle tecavüz edilirse edilsin ölünceye kadar bütün kuvvetleri ile karşı koymaya karar vermişler ve memleketlerinin her türlü

6 2282 tecavüze karşı korunması için Osmanlı Hükûmeti tarafından her türlü tahkimatın yapılmasını ve gerekli tedbirin alınmasını talep etmişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-4, 2-3). Avrupa basınının haberlerini mesnet kabul etmek doğru ise, Trablusgarb halkı, İtalyan saldırısının başlamasından önce tepkisini daha net biçimde ortaya koymuş ve merkezî Hükûmet tarafından tasvip edilmese de, İtalyan mal ve hizmetlerine karşı boykot ilan etmiştir (Eylül 1327/ Eylül 1911), (BOA, DH. SYS. nr /1-2). İtalya nın Trablusgarb ı işgal hazırlığından genel olarak Osmanlı kamuoyunun haberdar olduğu söylenemez. Osmanlı Kamuoyu İtalyanların Trablusgarb a saldırısını, iktidarda bulunan Hakkı Paşa Hükûmeti nin gazetelere gönderdiği resmî beyannameden öğrenmiştir (Kurtcebe, 1995: 72-73). İtalyan saldırısının duyulması üzerine halk sokaklara dökülmüş, şehir meydanlarında ve Hükûmet binaları çevresinde toplanarak gösteri ve mitinglerle saldırıyı kınayıp protesto etmiştir. Osmanlı toplumu İtalya nın Trablusgarb a saldırısı karşısında yekvücud olmuş, saldırıyı hukuk dışı, uluslar arası normlara aykırı, insanî ve medenî değerleri yok sayan, Osmanlı toplumunu ve İslam ümmetini inciten ve üzen vahşi ve haksız bir saldırı olarak değerlendirmiştir. Osmanlı Kamuoyu, Osmanlı ülkesinin dört bir yanından Merkezî Hükûmet in çeşitli makam ve yetkililerine gönderilen yazı, telgraflar ve eylemleri ile tepkilerini ortaya koymuştur. Kamuoyu fiili tepkilerle birlikte bazı yükümlülük ve sorumlulukları da kendiliğinden üslenmek istemiştir. Trablusgarb ve Bingazi mücahitlerine erzak ve saire sevk etmek amacıyla İstanbul da Trablusgarb ve Bingazi Mücahidinine Muâvenet Heyeti adıyla bir heyet teşkil olunmuştur (20 Eylül 1327). Vezneciler de Süvari Miralaylığından emekli Rifat Paşa ve ortakları tarafından kurulan heyetin taşakkülü ve kolaylıkla yardım toplayabilmesi için Dâhiliye Nezareti nden izin verilmiştir (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 38-40). Adanalılar, İtalyan tecavüzünü İslam Âlemi ni teessüre düçar eden bir vahşilik olarak değerlendirirken, Adana İdare Meclisi, Belediye Meclisi, Ziraat ve Sanayi Odaları heyetleriyle Adana Donanma-yı Osmânî Komisyonu birlikte toplanarak, güçlü bir donanmanın bir an evvel meydana getirilmesi için her ne kadar vatansever kimseler tarafından yardımlar yapılsa da bu vatanseverliğin genele teşmili için 1328 (1912) senesinden itibaren her sene temettu ve emlak vergileriyle yol bedelinin bir mislini beş sene zarfında donanma yardımı olarak Adana Vilayeti adına taahhüt etmişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 21). Adana Valiliğinden Dâhiliye Nezareti ne yazılan yazıda, İtalyan tecavüzü karşısında vilayetin her tarafından gelen yardımların artarak devam ettiği gibi redif ve ihtiyat askerlerinden başka çok sayıda gönüllülerin ve mühim bir yekün tutan yardımların hazır durumda

7 2283 olduğu bildirilmektedir (24 Eylül 1327/7 Ekim 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 8). Adana Vilayeti ne bağlı İçel Halkı da dört senede ellibin lira vererek bir savaş gemisi satın almayı kararlaştırmışlardır (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 75). Anamur Kaymakamlığı nın İçel Mutasarrıflığı vasıtasıyla Adana Valiliğine gönderdiği telgrafda, İtalya nın Trablusgarb a saldırısını protesto etmek amacıyla yapılan bütün mitinglerde Anamur Halkı nın vatan uğruna can ve mallarını feda edeceklerine yemin ettikleri ve donanmaya lira vereceklerini taahhüd ederken iki saat içinde lira topladıkları ifade edilmektedir (22 Teşrinievvel 1327/4 Kasım 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 23). Sert bir tepki ile İtalya nın Trablusgarb a saldırısını eşkıya tecavüzü olarak değerlendiren Aydınlılar, vatan uğrunda yekvücud olmuş Osmanlıların namussuz ve haysiyetsiz yaşamaktansa vatan uğrunda şan ve şerefleri ile ölmeyi tercih edeceklerini belirterek Hükûmeti fedakârlığa davet ve her türlü desteği sağlamayı vaat etmektedirler (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 70). Aydın İli Menteşe (Muğla) Sancağı Halkı da İtalyanların vahşi saldırısı karşısında galeyana gelmiş oldukları halde, bütün resim ve vergilerinin % 25 nispetinde arttırılmasını istemişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 88, 89). Kayseri Mutasarrıf Vekili Rauf, İtalyan tecavüzüne karşı faydalı olabileceği her türlü vazifeyi kabule hazır olduğunu, icabında gönüllü olarak çetecilik (milis) hizmetinde de bulunabileceğini bildirmektedir (17 Eylül 1327/30 Eylü 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 32-33). Eskişehir den Mabeyn Başkitabeti ne gönderilen, aralarında Ermeni Cemaati Reisi nin de bulunduğu 26 imzalı telgrafta, vatanımıza tasallut eden düşmanın tenkîli ve vatanımızın müdafaası için istenen her türlü fedakârlığı yerine getirmeye hazır olduklarını Osmanlılığın ilk yurdu olan Eskişehir Halkı adına arz etmektedirler (26 Eylül 1327/9 Ekim 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 14). Ankara Vilayeti ne bağlı Çorum Kazası nda Mekteb-i İdadi de yapılan toplantıda, Belediye İdare Meclisi üyeleri, mahkeme âzası, ulema, meşâyih, eşraf ve muteberan, dört senede dört eşit taksitte ödenmek üzere Çorum Kazası nın bir senelik vergisinin bir mislini Osmanlı Donanması için yardım olarak vermeyi kararlaştırmışlardır (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 111). Keskin halkını temsilen Müslüman, Ermeni, Rum ve Protestan ruhanî lider ve temsilcilerin imzalarını taşıyan yazıda, vatanın her bir kıtası temiz ve Osmanlı mülkünün her zerresi üzerinde yaşayan halkın cismi ve canı olarak nitelendirilmekte ve bu vatanın ecnebi ihtiras ve tecavüzlerinden korunması, deniz kuvvetlerinin mükemmel hâle gelmesinde görülmektedir. Keskinliler, vaktiyle ecdadın, donanma gemilerinin direklerini gümüşten, yelkenlerini ipekten yaptırdığını hatırlatılarak, o ecdadın varisleri sıfatı ile millî istikbâl ve mülki istiklâl için hayat cevherlerini feda etmeye amade olduklarını ifa etmekte ve deniz kuvvetlerimizin yetersizliğinden

8 2284 cesaret alan düşmanın hakkı kabul etmesine kadar güçlendirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bütün vergilerin yarısı kadar ödeme yapmaya hazır olduklarını bildirmektedirler (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 65, 82). Kastamonu Vilayeti nin İskilip Kazası Belediye Reisi ve halkın ileri gelenlerinin imzalarını taşıyan yazıda, İtalyanın vahşi saldırısından galeyana gelen halkın genel olarak katıldığı toplantıda, vatanın tecavüzden korunması için Hükûmet in kendilerine sunacağı her türlü teklifi mal ve canları ile karşılamaya hazır bulunduklarını beyan ederken, vergilerinin yarısı kadar parayı deniz kuvvetlerine yardım amacı ile bir defada vermek üzere toplamaya başladıkları bildirilmektedir. Ayrıca İskilipliler, vatan sevgisi ile kalpleri titreyen Osmanlıların tezahürat-ı milliyeleri dikkate alınarak vatanın, hukuk-ı Osmaniye nin namus ve şeref-i millisinin muhafazasını istirham etmektedirler (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 71). Sivas Valiliği nin Dâhiliye Nezareti ne bildirdiğine göre Gümüşhacıköy halkı tamamen Hükûmet Konağı nda toplanmış, İtalyan tecavüzünden duydukları teessürü dile getirerek, Osmanlı Donanması için mükellef oldukları yıllık verginin bir mislini dört yılda yardım olarak vermeyi taahhüt etmişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 32-33). Zile Kazası halkı tarafından seçilen bir heyet de Hükûmet Binası na gelerek verdikleri yazılı dilekçe ile vermekle mükellef oldukları âşar, ağnam, emlâk, temettu ve yol vergilerinin tahminen toplamı olan lirayı gelecek yılbaşından itibaren dört sene zarfında; bütün maaşlı ve memurların da dört sene müddetle maaşlarının % 5 ini millî donanmaya hizmet için taahhüt ettiklerini bildirerek, bu para ile alınabilecek savaş gemisine de ZİLE adının verilmesini istemişlerdir (BOA, DH. SYS. nr / 1-2, 26). Sivas Vilayetinin bir kazası olan Koyulhisar ileri gelenleri ile kazanın resmî yetkilileri bir araya gelerek, İtalyan saldırısına karşı verilen savunmayı desteklemek amacıyla gelecek yıldan itibaren emlâk, arazi ve temettu vergilerine % 25 zam yapılarak dört yıl boyunca bir misli fazla vergi vermeyi ve böylece millî donanmanın gelişmesine katkıda bulunmayı taahhüt etmişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 20). Niksar Kazası halkı adına ulema, eşraf ve çeşitli dinî azınlıkların ruhanî liderleri tarafından Hükûmete verilen taahhütte, ağnâm ve âşar vergilerinin dörtte biri miktarı kadar Osmanlı Donanması için her sene yardımda bulunacaklarını vaad etmişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 22). Hafik Kazası halkı, da bir senelik yol bedeli olan kuruşun bir mislini iki sene zarfında (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 25, 26), Sivas ın Köprü Kazası Belediye Meclisi, Rum, Ermeni ve Protestan Cemaatlerinin ruhani reisleri bir araya gelerek, bir senelik yol bedeli olan kuruşun iki katı olan kuruşu iki sene zarfında (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 13, 34) İtalya ya karşı savaşan Osmanlı Donanması na yardım olarak vermeyi taahhüt etmişlerdir. İncesu (Kayseri) halkı adına Müslim ve Gayrımüslim temsilcilerin imzalarını taşıyan telgrafta da, Osmanlı Donanması nın geliştirilmesi için bütün vergilerinin

9 2285 bir seneliğini dört senede ödemek üzere vergilerine % 25 kuruş oranında zam yapılmasını istemişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 42, 84). Trabzon halkını temsilen Müftü, Belediye Reisi, Rum Metropolidi, Ticaret Odası Reisi ve Ermeni Murahhasası nın imzaları ile Osmanlı Meclis-i Mebusan Riyasetine gönderilen telgrafla, felaket olarak nitelendirilen İtalyan saldırısına karşı halkın her türlü fedakârlığa hazır olduğu, İtalyanlara karşı savaşan Osmanlı Donanması na yardım olarak arazi, musakkafat ve temettu vergilerinin altı yıl süre ile her yıl yüzde yirmibeş nispetinde zamlı ödeme isteklerini belirterek, bu uygulamanın yapılacak kanuni bir düzenleme ile yasallaşmasını istemişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 49). Bafra nın Müslim ve gayrımüslim halkı temsilcilerinin imzalarını hamil telgrafda da donanmanın güçlendirilmesi için vergilerin bir kat artırılması istenmektedir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 48). Adapazarı nda gönüllü yazılmak üzere Askerlik Şubesine müracaat eden vatandaşlara yetkililerce sükûnet tavsiye edilip şimdilik ihtiyaç olmadığı, ihtiyaç olduğunda Hükûmetin kendilerini davet edeceğinin söylenmesi üzerine dağılmışlardır (18-19 Eylül 1327/1-2 Ekim 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 30-31). Düşmanın mukaddes vatanımızın bir kıtasına ayak basma cesareti göstermesini deniz kuvvetlerinin yetersizliğinde gören Elazığlılar (Elaziz), Osmanlı Donanması nın güçlendirilmesi için beş sene süre ile vergilerine bir misli zam yapılmasını istemektedirler (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 60-61). Aralarında Ermeni vatandaşların da bulunduğu Harput ileri gelenleri, eşraf, ulema ve Harput müftüsü imzalı Meclis-i Mebusan Riyasetine gönderilen yazıda, Trablusgarb Harbi nin Osmanlı Donanması nın dakika kaybetmeksizin takviye edilmesi gereğini güneş gibi ortaya çıkardığı ifade edilerek, gerekli tedbirin alınabilmesi için belli bir süre ile vergilerinin artırılmasını talep etmektedir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 50). İtalyan saldırısı Pötürgelilerce (Malatya ya bağlı) memleketimizin mühim bir uzvuna karşı uzatılmış tecavüz eli olarak görülmüş, vatanımızın kahramanca savunulması ve bundan sonra vatanımıza yönelecek menfur ihtiraslara karşı süretli bir set çekilmesi için donanmamızın güçlendirilmesinin gerekli olduğu, ancak bunun devlet bütçesi ile kısa sürede yapılması mümkün görülmediğinden beş sene süre ile mükellef oldukları vergiyi iki kat fazlasıyla vermeyi taahhüt etmişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 56). İttihad ve Terakki Kulübü nde toplanan Diyarbakır ulema ve ruhani reisleri ile muhtelif unsurların ileri gelenleri bir durum değerlendirmesi yaparak, Osmanlı istiklâli için malen ve bedenen her ne yapılması gerekiyorsa hazır olduklarını bildirmişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 92). Erzurum Valiliği nin Sadarete gönderdiği tezkirede, İtalyanların Trablusgarb a saldırıları karşısında halkın galeyanı müşahede edildiğinden vilâyet ileri gelenleri,

10 2286 ulema ve mebusların katıldığı toplantıda bir yardım komisyonu teşkil edilmiş ve bir saat içinde kuruş toplanırken, pek çok kimseden de yardım taahhüdü alındığı ifade edilmiştir (22 Eylül 1327/5 Ekim 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 41/1). Erzurum un Narman Kazasında memurlar ve mahalli eşraf tarafından oluşturulan bir komisyon toplantısında, memur maaşlarının yarısından meydana gelen kuruş ve mahallî eşraftan bazıları da toplam kuruş vermeyi taahhüt etmişlerdir (22 Eylül 1327/5 Ekim 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 42-43). Erzurum Vilayeti nin Tercan kazasında kurulan yardım komisyonunun ilk toplantısında küsür kuruş toplanmış ve sonraki süreçte de yardım toplama faaliyeti devam etmiştir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 66). Bir defada bu kadar büyük miktarda bir yardımın toplanabilmesi, İtalyan saldırısı karşısında halkın tepkisinin büyüklüğünü ve vatana sahip çıkma duygularının yüksekliğini göstermektedir. Bitlis Valisi Reşid Bey in teşviki ile Ahlat, Malazgird ve Bulanık kazaları memurları Donanma-i Osmanî iânesi için birer aylık maaşlarını verirlerken halk kuruşa yakın nakdi yardımda bulunmuştur (31 Teşrinievvel 1327/ 26 Ekim 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 26). İtalya nın Trablusgarb a saldırısının duyulması üzerine, gruplar hâlinde valiliğe yürüyen Şam halkı, milletler ve devletler hukuku, akıl, mantık ve medeniyetin gerekleri ile asla bağdaşmayan vahşi saldırı olarak nitelendirdikleri İtalyan saldırısına karşı millet ve devleti muhafaza ve müdafaa için malen ve bedenen sonuna kadar her türlü fedakârlığa katlanmaya ve Hükûmetin emrine hazır olduklarını bildirirlerken, bir yandan da savaş yardımı toplamak üzere cemiyetler teşkil ederek yardım toplamaya başlamışlardır (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 80). Akkâ halkı da Osmanlı Donanması nın ihyası için beş sene müddetle vergilerinin bir misli artırılmasını taahhüd ederken, kendilerine verilecek her türlü emri yerine getirmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 112). Kerkük Mebusu Salih in telgrafında Kerkük teki durum dile getirilmektedir. Buna göre İtalya nın Trablusgarb a tecavüzü bütün halkta ciddi bir heyecan uyandırmıştır. Eşraf ve vatanseverler yardım toplamaya devam etmektedirler. Kerkük e tabi yerlerde erkek ve kadınlar tarafından komisyonlar oluşturulmuş, nakdî yardımlar toplanmaktadır. Bunlar ileri gelenler, eşraf ve aşiretlerin ayaklarına kadar giderek savaş masrafları için yardım vermeye teşvik ediyorlar (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 47). Dâhiliye Nezareti ne Zor eşrafından 10 kişinin imzalarını hamil telgrafta, İtalyan saldırısı karşısında Zor halkının memleketi dini ve namusu gibi müdafaaya ve her türlü fedakârlığa hazır olduğu (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 7), memurların savaş süresince maaşlarının beşte biri ile cihada katılacakları bildirilmektedir (17 Eylül 1327/30 Eylül 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6,

11 ). Haleb Askerî Rüşdiye Müdürü Süvari Yüzbaşı Atıf Bey, emsali gibi zaruri masrafları karşılanması hâlinde savaşmak üzere Trablusgarb a gitmek istediğini bildirmiştir BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-9, 20-21). Ayrıca harp mahalline gitmek üzere Bağdat ve Basra tarafları halkından Mısır a 30 kişi gelmiştir. Bunların bu yoldan harp mahalline gitmeleri çok zor olduğundan yol masraflarının karşılanarak Beyrut a getirilmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca 20 kişilik bir grup Şam dan Trablusgarb a hareket etmek üzere hazırlanmışlardır (11 Mart 1328/24 Mart 1912), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-9, 18-19). Basra da faaliyet gösteren Mutedil Hürriyetperverân Şubesi tarafından Trablusgarb a yardım maksadıyla lira toplanmıştır (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-7, 50-51). İbn-i Reşid de gönderdiği tezkirede, Trablusgarb harbine maiyetindeki kabilelerle malen ve bedenen katılmak istediklerini bildirmektedir (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-7, 53/2). Medine-i Münevvere de Şeyhü l-ahamde Faysal bin Saîd tarafından Sadarete ve Dâhiliye Nezareti ne gönderilen yazılarda, Dîn ü Devlet-i Osmaniye uğruna İtalya küffarına karşı Ahamde (هدماحا) kabilesinin kendilerine emir verilmesi hâlinde kişilik silahlı cemaatiyle harb mahalline gitmek üzere hazır olduğu bildirilmektedir (13 Eylül 1327/26 Eylül 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 16-17). Beyrut Vilâyeti nin muhtelif yerlerinde yaşayan bir kısım halk, kendilerinin savaş mahalline sevkleri talebi ile beraber yardım toplamaya başlamışlardır (20 Eylül 1327/ 3 Ekim 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 29). Beyrut Belediye Reisi Hayreddin in Dâhiliye Nezareti ne gelen telgrafında da, Beyrut halkının belediyeye gelerek, aziz vatanın selameti ve Trablusgarb ın muhafazası için kanlarının son damlasına kadar dökmeğe ve mallarını vermeğe hazır olduklarını ifade ettikleri bildirilmektedir (29 Eylül 1327/12 Ekim 1911), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 72). Lazkıye ve Cebele den gönderilen telgraflarda, İtalyan tecavüz ve teaddisi karşısında Osmanlı Ordusu nun zaferi arz ve temenni edilmektedir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 127). Gazze halkı da İtalya ya karşı savaşan Osmanlı Donanması na yardım amacı ile vergilerinin bir misli artırılmasını talep etmiştir (BOA, DH. SYS. nr /1-2, 11). Trablus Mutasarrıfı Kerim in Dâhiliye Nezareti ne gönderdiği yazıda, İtalya nın Trablusgarb a vuku bulan tecavüzünden dolayı Trablus halkının galeyana geldiği, vatanın muhafazası uğruna kanlarının son damlasına kadar canlarını feda için gönüllü olarak muharebeye gitmeye ve her türlü yardıma hazır oldukları gibi 20 Eylül 1327 (3 Ekim 1911) günü Hükûmet Binası önünde toplanarak vatanın düşmandan kurtarılması için harekete geçmek üzere vapur beklemekte oldukları beyan edilmektedir (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-6, 18). Nablus kasabası halkı da Trablusgarb ve Bingazi mücahidleri için topladıkları Fransız altınını göndermişlerdir (11 Safer 1330/ 31 Ocak 1912), (BOA, DH. SYS. nr. 75-6/1-8, 53).

PAN-İSLAMİST FAALİYETLER (1914-1918)

PAN-İSLAMİST FAALİYETLER (1914-1918) PAN-İSLAMİST FAALİYETLER (1914-1918) Yrd.Doç.Dr.M.Metin HÜLAGÜ* Ana kaynağını Fransız-İngiliz ve Rus diplomatik yazışmalarının oluşturduğu Pan- İslamizm 1 veya diğer bir ifade ile İttihad-ı İslam terimi,

Detaylı

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ 1890 YILINA KADAR OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA İNGİLTERE NİN ROLÜ (The Brıtısh Role in Appearence of Armenıan Problem Accordıng to Ottoman Archıve Records Untıl 1890)

Detaylı

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914)

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) Dr. Recep KARACAKAYA Giriş Türk-Ermeni münasebetleri, Türklerin Anadolu ya ayak basmaları ile başlamış ve yüzyıllarca problemsiz

Detaylı

İNGİLİZLERİN IRAK VE BASRA BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1913-1914) THE ACTIVITIES OF THE BRITISH IN IRAQ AND BASRA (1913-1914)

İNGİLİZLERİN IRAK VE BASRA BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1913-1914) THE ACTIVITIES OF THE BRITISH IN IRAQ AND BASRA (1913-1914) - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p. 1449-1462 TURKEY İNGİLİZLERİN IRAK VE BASRA BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1913-1914) ÖZET

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ

OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 76 OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1896-1922) IV A N K A R A 2 0 0 5 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ORTA DOĞU TOPRAKLARINDA OSMANLI İDARESİ ALEYHİNE YAPILAN YERLİ VE YABANCI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ VE DEVLET ADAMLARININ TUTUMU

ORTA DOĞU TOPRAKLARINDA OSMANLI İDARESİ ALEYHİNE YAPILAN YERLİ VE YABANCI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ VE DEVLET ADAMLARININ TUTUMU 679 ORTA DOĞU TOPRAKLARINDA OSMANLI İDARESİ ALEYHİNE YAPILAN YERLİ VE YABANCI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ VE DEVLET ADAMLARININ TUTUMU ÖZET BAYRAKTAR, Hilmi * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Basın-yayının önemini erken kavrayan

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİNİN MUHASIM DEVLET TEBAASI POLİTİKASI (1914 1918) * Ramazan SONAT **

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİNİN MUHASIM DEVLET TEBAASI POLİTİKASI (1914 1918) * Ramazan SONAT ** TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 11 Sayfa: 259 290 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 11

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL )

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL ) TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- Yıl: 2011, Sayı: 6 Sayfa: 251-282 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2011, Issue:

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Collisions Between Britain And Ottoman Empire In Iraq Front During the World War I (1915) Özet Serdar

Detaylı

1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ

1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ ÇTTAD, V/13, (2006/Güz), s.s. 91 107 1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ Hasan Taner KERİMOĞLU Özet Bu makalede, Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı vatandaşı Rumlara karşı

Detaylı

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Cilt: 2, Sayı: 4, Temmuz-2012, s. 107-127 LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Nurten ÇETİN ÖZ: Ahmet Tevfik Paşa (Okday), Osmanlı Devleti nde sefaret kâtipliği, ortaelçilik, büyükelçilik, hariciye

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 367-389, January 2013 Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle Dr. Yenal Ünal Bartın Üniversitesi - Bartın Öz: Refik

Detaylı

ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA)

ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA) 1123 ÖZET ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA) DEMİREL, Muammer * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Kafkasya tarih boyunca devamlı göçlere sahne olan bölgelerden biridir. İlk çağlardan itibaren

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 10, Sayı: 16, 2009/1 XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR Fatma ŞİMŞEK * Güven

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914)

ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞĐVLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 53 ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914) M ü n i r S ü r e y y a B e y 1 2 A N K A R A - 2 0 0 1 P

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Kuşçubaşı Eşref Efsaneden Gerçeğe Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Ahmet Efe 1963 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye' de tamamladı. 1981'de girdiği ve YÖK'le birlikte adı

Detaylı

GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ*

GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ* GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ* Mithat AYDIN** Özet: Osmanlı ve İngiliz belgelerine dayanılarak hazırlanılan bu çalışmada,

Detaylı

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha A Report Submitted to Abdülhamit II on Administrative and Social- Economic Structures of Egypt Yunus ÖZGER * Özet XIX.

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ 2419 ABSTRACT ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ Ottoman Sovereignty in Arabian Countries ÖZTÜRK, Mustafa * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Ottoman management in Arabian countries which are generally known as Middle East

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 CENUB-İ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİ NDEN, TBMM YE FAHRETTİN ERDOĞAN From The Caucasus Goverment

Detaylı

1915 Ermeni Tehcirinde Kullanılan Güzergahlar**

1915 Ermeni Tehcirinde Kullanılan Güzergahlar** 1915 Ermeni Tehcirinde Kullanılan Güzergahlar** Mustafa Celalettin Hocaoğlu* Selçuklular Anadolu ya geldiklerinde 3, Bizans-Sasani 4 mücadelelerinde, topraklarının savaş ve çekişme alanı olmasından mütevellit,

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri Tarih Okulu The History Scholl İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 113-145. Number XIV, pp. 113-145. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951) Filiz ÇOLAK Özet Türkiye

Detaylı