Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi. Fahrettin Keleştemur Kayseri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi. Fahrettin Keleştemur Kayseri"

Transkript

1 Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi Fahrettin Keleştemur Kayseri

2 Türkiye Adresli Toplam Yayın Sayısı* Yıl Yayın Sayısı** Toplam Kaynak: ISI-Web of Science Güncelleme Ocak 2011 Türkiye Adresli Makale Sayısı* Yıl Makale Sayısı Toplam Kaynak: ISI-Web of Science Güncelleme Ocak 2011 *: Yayın yılı esas alınmaktadır. **: Tüm doküman tiplerini kapsamaktadır.

3 Türkiye Adresli En Çok Yayın Yapılan Ġlk 10 Bilim Dalı (2000 yılı)* Konu SURGERY (CERRAHĠ) PEDIATRICS (PEDĠATRĠ) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC (MÜHENDĠSLĠK, ELEKTRĠK & ELEKTRONĠK) ENGINEERING, CHEMICAL (MÜHENDĠSLĠK, KĠMYA) CLINICAL NEUROLOGY (KLĠNĠK NÖROLOJĠ) CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS (KALP ve KALP-DAMAR SĠSTEMĠ) RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING (RADYOLOJĠ, NÜKLEER TIP ve TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME) Toplam Yayın Sayısı PHARMACOLOGY & PHARMACY (FARMAKOLOJĠ ve ECZACILIK) ONCOLOGY (ONKOLOJĠ) UROLOGY & NEPROLOGY (ÜROLOJĠ ve NEFROLOJĠ) Kaynak: ISI Web of Science (Temmuz 2010) (Tüm doküman tipleri taranmıştır.) *: Yayın yılı esas alınmaktadır.

4 Türkiye Adresli En Çok Yayın Yapılan Ġlk 10 Bilim Dalı (2003yılı)* Konu SURGERY (CERRAHĠ) PEDIATRICS (PEDĠATRĠ) PHARMACOLOGY & PHARMACY (FARMAKOLOJĠ ve ECZACILIK) CLINICAL NEUROLOGY (KLĠNĠK NÖROLOJĠ) CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS (KALP ve KALP-DAMAR SĠSTEMĠ) Toplam Yayın Sayısı ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC (MÜHENDĠSLĠK, ELEKTRĠK & ELEKTRONĠK) VETERINARY SCIENCES (VETERĠNERLĠK) ENGINEERING, CHEMICAL (MÜHENDĠSLĠK, KĠMYA) RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING (RADYOLOJĠ, NÜKLEER TIP ve TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME) NEUROSCIENCES (NÖROLOJĠK BĠLĠMLER) 356 Kaynak: ISI Web of Science (Temmuz 2010) (Tüm doküman tipleri taranmıştır.) *: Yayın yılı esas alınmaktadır.

5 Türkiye Adresli En Çok Yayın Yapılan Ġlk 10 Bilim Dalı (2008yılı)* Konu SURGERY (CERRAHĠ) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC (MÜHENDĠSLĠK, ELEKTRĠK & ELEKTRONĠK) PEDIATRICS (PEDĠATRĠ) CLINICAL NEUROLOGY (KLĠNĠK NÖROLOJĠ) ENVIRONMENTAL SCIENCES (ÇEVRE BĠLĠMLERĠ) MEDICINE, GENERAL & INTERNAL (TIP, GENEL & DAHĠLĠYE) CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS (KALP ve KALP-DAMAR SĠSTEMĠ) PHARMACOLOGY & PHARMACY FARMAKOLOJĠ & ECZACILIK MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (MALZEME BĠLĠMLERĠ, ORTAK DĠSĠPLĠNLER) NEUROSCIENCES (NÖROLOJĠK BĠLĠMLER) Toplam Yayın Sayısı Kaynak: ISI Web of Science (Temmuz 2010) (Tüm doküman tipleri taranmıştır.) *: Yayın yılı esas alınmaktadır.

6 Türkiye Adresli En Çok Yayın Yapılan Ġlk 10 Bilim Dalı (2009 yılı)* Konu SURGERY (CERRAHĠ) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC (MÜHENDĠSLĠK, ELEKTRĠK & ELEKTRONĠK) ENVIRONMENTAL SCIENCES (ÇEVRE BĠLĠMLERĠ) MEDICINE, GENERAL & INTERNAL (TIP, GENEL & DAHĠLĠYE) CLINICAL NEUROLOGY (KLĠNĠK NÖROLOJĠ) VETERINARY SCIENCES (VETERĠNERLĠK) MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (MALZEME BĠLĠMLERĠ, ORTAK DĠSĠPLĠNLER) PEDIATRICS (PEDĠATRĠ) BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (BĠYOKĠMYA & MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ) ONCOLOGY (ONKOLOJĠ) Toplam Yayın Sayısı Kaynak: ISI Web of Science (Temmuz 2010) (Tüm doküman tipleri taranmıştır.) *: Yayın yılı esas alınmaktadır.

7 TÜBĠTAK-ARDEB TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE SAYILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI Yıllar Tüm AraĢtırma Grupları (Kamu Projeleri Hariç) Sağlık Bilimleri AraĢtırma Grubu Oran (%) TOPLAM

8

9 Kayseri deneyimi

10 Toplumsal dayanışma

11 Erciyes Üniversitesi bir hayırsever üniversitesidir 100 milyon dolar bağış

12 TIP FAKÜLTESĠ HASTANELERĠ Gevher Nesibe Hastanesi Semiha Asım Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi Yılmaz Rezzan ÖztaĢkın Kalp Hastanesi Mustafa Eraslan Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi ġahinur Dedeman Kemik Ġliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi Hülya-Mehmet Tatar DiĢ Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Ağız DiĢ Çene Cerrahisi Hastanesi

13

14

15

16

17

18 Hizmete Açılan Hayırsever Projeleri Türkan Tuncer Hasçalık Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ġahinur Dedeman Onkoloji Hastanesi Kemik Ġliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi Zafer Kantarcı Sürekli Eğitim Merkezi Fevzi Mercan Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi GülĢah Mert Tatar Ağız-DiĢ ve Çene Cer. Has.

19 Hasçelik Klinik Mühendisliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

20 Betül - Ziya Eren Moleküler AraĢtırma Merkezi ĠnĢaatı

21 Planlanan Projeler FEVZİ MERCAN NANOTEKNOLOJİ MERKEZİ ŞABAN ÜNLÜ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

22 GENÇ BİLİM İNSANI Yetiştirme Programı

23 AKADEMİK PERFORMANS SİSTEMİ

24 Öğretim üyesi başına düşen yayın ODTÜ-1.15 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ-1.12

25

26 Kılıçarslan oğlu, dinin ve dünyanın koruyucusu büyük sultan Keyhüsrev zamanında-zamanı daim olsun Kılıçarslan ın kızı, din ve dünyanın ismeti Melike Gevher Nesibe nin-allah ondan razı olsunvasiyeti olarak altıyüz iki (1206) yılında bu hastahanenin inşasına ittifak etti (inşa ettirdi)"

27

28 "Taş da yumurtanın üstüne düşse yumurta da taşın üstüne düşse olan yine yumurtaya olur"

29 Teknopark Türkiye nin en önemli teknoloji merkezlerinden birisi olan Erciyes Teknopark ta yeni hizmet binaların yapımı hızla devam ediyor. Erciyes Teknopark Türkiye nin ilk 5 teknopark arasındadır. 110 firma faaliyet göstermektedir.

30 Boydak Tekstil Atölyesi

31

32 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler CumhurbaĢkanımız Sayın Abdullah Gül ün himayelerinde gerçekleģtirilen I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu Erciyes Üniversitesi nin ev sahipliğinde yapılmıģtır.

33 HEDEFĠMĠZ Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en önemli üniversitelerinden birisi haline gelmektir. Yerel, ulusal ve uluslar arası alanda bilgi üretmek, ürün haline getirmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 TIP FAKÜLTESĠ HASTANELERĠ 1500 yatak kapasitesi ile bölgenin en büyük hastanesi

65 Devam Eden Projeler Otomasyon ÇalıĢmaları Park Bahçe Otopark Projeleri

66

67

68

69

70 AKADEMĠK YAPI 16 Fakülte Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi İlahiyat Fakültesi Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Fakültesi Eğitim Fakültesi Hukuk Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Veteriner Fakültesi Develi Seyrani Ziraat Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Not: Fen Edebiyat Fakültesi geçtiğimiz dönem içinde Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak ikiye ayrılmış, Atatürk Sağlık Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi ne dönüştürülmüştür.

71 Devam Eden Hayırsever Projeleri TES-Ġġ Veteriner Fakültesi

72 ERÜ Spor Salonu

73

74 Biz büyük bir aileyiz Öğrenci Yüksek Lisans Öğrencisi : 2136 Doktora Öğrencisi : 655 Örgün Öğretim : II. Öğretim : Sanatta Yeterlilik Öğrencisi : Personel Akademik : 1884 Ġdari : 2154 (Memur, SözleĢmeli ve ĠĢçi) 32 yılda 65 bini aģkın mezun verdik

75 Devam Eden Fiziki Altyapı Hizmetleri Kampüs Altyapı Ġkmal ĠnĢaatı

76 Yemekhane Binası

77 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde son 1 yıl içerisinde poliklinik yatan hasta ameliyat görüntüleme laboratuar hizmeti verilmiģtir. Yatak kullanım kapasitesi %83.54, ortalama yatıģ süresi 5.26 gün

78 Lojmanlar

79 Kampüs içi çevre yol düzenlemeleri

80 Bilimsel BaĢarı ve Ödüller Çok sayıda öğretim üyemiz yurt içi ve yurt dıģı bilimsel toplantılarda bildiri sunmuģ ve önemli ödüller kazanmıģlardır.

81

82

83 Bilimsel AraĢtırma Projeleri 403 adet yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve araģtırma projesi 5 adet alt yapı projesi olmak üzere toplam 408 proje gerçekleģtirilmistir. Ayrıca DPT, SANTEZ ve TÜBĠTAK a sunulan toplam 58 proje baģarılı bir Ģekilde yürütülmektedir.

84 ĠletiĢim Fakültesi nin BaĢarısı Aydın Doğan Vakfı 22. Genç ĠletiĢimciler YarıĢması nda 18 Ödül

85 Türkiye Üniversiteleri Arasındaki Yerimiz Erciyes Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında öğretim üyesi baģına düģen bilimsel yayın sıralamasında devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ilk 3 de yer almaktadır. Erciyes Üniversitesi Dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında (860) yer almaktadır.

86

87 Kütüphane Ġmkanları tıp koleksiyonu olmak üzere Kitap 50 Türkçe Dergi Ciltli Ciltsiz Dergi 4280 Doktora Uzmanlık ve Yüksek Lisans Tezi 42 veri tabanı aracılığıyla e-kitap e-dergi e-teze internet eriģimi Konferans, Bilgisayar, Okuma Salonu ve Özel Kitaplıklar, Zengin Eser Koleksiyonları

88 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Üniversitemiz sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere büyük önem vermektedir. Son bir yıl içinde konferans, panel, seminer, söyleģi, sergi, sempozyum, tören, toplantı, kurs, konser, yarıģma, film gösterimi, tiyatro, Ģenlik, kermes, kongre, özel gün, eğitim, çalıģtay, gözlem, dinleti, film festivali, kültürel etkinlik, spor faaliyetleri, kariyer günleri, ve TV yayınları olmak üzere toplam 865 etkinlik gerçekleģtirilmiģtir.

89 Tamamlanan Yatırım Projeleri Merkezi Yemekhane Binası ĠnĢaatı Mühendislik Fakültesi Ek Binası Develi Seyrani Ziraat Fak. Hangar ve Sera Binası Kapalı Spor Salonu Binası Öğrenci Sosyal ve Kültürel Alanlar Peyzaj Düzenlemesi Lojman Binaları Galeriler Isı Merkezleri Alt yapı ÇalıĢmaları Yeni Dijital Telefon Sistemi hizmete girdi Jeneratör, Su depoları filitrasyon hizmetleri sağlandı

90 LABORATUAR VE ATÖLYELER Akademisyen ve öğrencilerimiz için tüm okullarımızda araģtırma laboratuarları ve gerekli atölyeler tam donanımlıdır. Son olarak Boydak Tekstil Atölyesi Kayseri Meslek Yüksekokulu nda hizmete girmiģtir.

91 Hizmete Giren Yeni Üniteler Beyin Cerrahi, Ġki adet Acil ve Üroloji Ameliyathaneleri Gülser Dr. Mustafa Gündoğdu Merkez Laboratuvarı Göz Ameliyathanesi PET-BT (Pozitron Emisyon Tomografisi) Çocuk Anjiografi Ünitesi Radyasyon Onkolojisi IMRT Ünitesi Çocuk Radyoloji Ünitesi Özbıyık Göknar Yanık Ünitesi Çok sayıda poliklinik ve klinik tefriģi, çevre düzenlemeleri ve iyileģtirme çalıģmaları yapılmıģtır.

92 STRATEJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

93 DiĢ Hekimliği Fakültesi Ek Binası

94 Develi Seyrani Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi ĠnĢaatı

95 Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı Erciyes Üniversitesi, yeni kurulan araģtırma merkezlerini geliģtirmek ve güçlendirmek amacıyla yurt dıģına çok sayıda genç bilim adamı göndermektedir. ġu anda 50 ye yakın bilim adamı yurt dıģındaki araģtırma merkezlerinde eğitim görmektedir. Bu bilim adamlarının üniversitemize dönmesiyle akademik yapımız çok daha güçlenecek ve Erciyes Üniversitesi nin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmesi yolunda önemli bir adım atacaktır.

96 Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı 50 ye yakın bilim adamına Avrupa nın en önemli araģtırma merkezlerinde hayırseverlerimizin desteği ile eğitim imkanı sağlandı. Hayırseverlerimize Ģükranlarımızı sunarız. Boydak Eğitim Vakfı, Sanayi Odası, Mehmet Çolakbayraktar, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Tekden Hastanesi Kemal Tekden, Avrupa Hastanesi Erol Bedir, Erkut ĠnĢaat ġadi Korkmaz, Seyfi ġahin, Özsa Mehmet Sağıroğlu, Ticaret Borsası, GESĠAD, Kayseri ve Civarı Elektrik ġirketi, Ġpek Mobilya Saffet Aslan, Kayseri Park AVM

97 Zafer Kantarcı Sürekli Eğitim Merkezi

HALKIN KATKISIYLA GELİŞEN ÜNİVERSİTE MODELİNE BİR ÖRNEK: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

HALKIN KATKISIYLA GELİŞEN ÜNİVERSİTE MODELİNE BİR ÖRNEK: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1087 HALKIN KATKISIYLA GELİŞEN ÜNİVERSİTE MODELİNE BİR ÖRNEK: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Cebrail Çiftlikli* Derviş Karaboğa* İçindekiler 1. Tarihçesi, 2. Akademik Yapı, 3. Öğrenci sayısı,

Detaylı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık 2014 OMÜ SGDB Grafik Tasarım: Sinan İME En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir millet ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet

Detaylı

V. BÖLÜM İDARİ, MALİ VE YAPI İŞLERİ

V. BÖLÜM İDARİ, MALİ VE YAPI İŞLERİ V. BÖLÜM İDARİ, MALİ VE YAPI İŞLERİ V-1. Üniversitemize Ait Bütçe İçi ve Dışı Kaynakların, Ödeneklerin Fasıllara Göre Dağılımı A. Üniversitemiz 2004 Mali Yılı Ödeneklerin Ödenek Türü İtibariyle Dağılımı

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite

Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite SUNUŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde 2004 yılında göreve başladım. O yıllarda Mühendislik Mimarlık Fakültesi nin kuruluşunda ve fakültenin Gıda Mühendisliği Bölümü

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008 SUNUŞ 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi 2007 Yılında 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksek Okulu, 5 Enstitü, 5 Bölüm, 13

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

Büyük Üniversite. 4442 akademik personel (Türkiye nin ikinci büyük üniversitesi) 3460 idari personel

Büyük Üniversite. 4442 akademik personel (Türkiye nin ikinci büyük üniversitesi) 3460 idari personel Rakamlarla Gazi 89 Yıllık Tecrübe 22 Fakülte (2016 Sonrası 17 Olacak) 7 Enstitü 1 Türk Müziği Devlet Konservatuarı 4 Adet Dört Yıllık Yüksekokul 8 Meslek Yüksekokulu (2016 da 5 e azalacak) Büyük Üniversite

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI - ÜNİVERSİTELER Türkiye de 100 ü devlet ve 67 si özel olmak üzere 167 üniversite bulunmaktadır. 2012 yılı itibariyle bu üniversitelerden

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı