REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,"

Transkript

1 TIP FAKÜLTESİ

2 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda, insanın her alanda ürettiği bilginin birliğini temsil eden Üniversite, bir kavram ve bir kurum olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli kendine konu kılan bilimleri ve sanatları öğreten ve eğiten bir işleve sahiptir. Üniversite, sağlıklı bir eğitim ve öğretim için, davranışın ve bilginin birbirini tamamladığı ilkesinden hareketle, bunların manevî ve ahlâkî değerlerle olan bağlantılarına da dikkat eder. Öte yandan bilgiyi yalnızca bir malumat olarak aktarmaz; yorumlar, yeniden üretir, teori ile pratik dengesini gözeterek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar; mensuplarına yerel ile evrensel olanın terkibine ilişkin sağlam ve doğru bir bakış açısı vermeyi hedefler. Öğrencilerimize, her türlü fikrin tartışılabildiği bir üniversite ortamını sağlamak en büyük emelimizdir. Hakikate; mütemadiyen devam eden bir arayış ve fikrî tartışmalar ile ulaşılacağını düşünen bizler için üniversite, genç zihinlerin ilim mayasıyla olgunlaştırılacağı yerdir. Özgürlüğün, serbestiyet kadar mesuliyet olduğu fikrini öğrencilerimize benimsetmek ve bu doğrultuda akademik hayatlarına devam etmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Tıp Fakültemiz, sağlık eğitimine çağdaş bir anlayış ve evrensel bir bakış kazandıracak özgün bir tıp fakültesini oluşturmak, bugünden geleceği yakalamak adına kuruldu. Temel ve öncelikli sorumluluğumuz, nitelikli sağlık insan gücünü yetiştirmek ve evrensel tıbbın gelişimine katkı sağlayacak, ülkemizin tıbbi birikimini ileriye taşıyacak bilimsel faaliyetlerde bulunmaktır. En büyük zenginliğimiz yüksek düzeyli akademik kadromuzdur. İnsanı geliştiren iki önemli husus, anlaşılmak ve önemsenmektir. Bu sürecin temel dinamiği olarak sizleri önemseyen bir akademik kadro ile, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelik ve özelliklere çatımız altında kavuşacağınıza inancımız tamdır. Bu inanç ve düşüncelerle hepinize sevgilerimi sunuyor, hayatta daima hayırlı ve üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum. M. İhsan KARAMAN Rektör 3

3 DEKANIN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi büyük bir özlem ve özverili çalışmalar sonucunda eğitim-öğretim hayatına yılında 123 öğrencisi ile başlamıştır. İstanbul un Anadolu yakasının ulaşım açısından olağanüstü elverişli bir lokasyonunda bulunan Tıp Fakültemiz gerek eğitici kadrosu, gerekse eğitim-öğretim materyalleri ile sağlık eğitiminde çağdaş bir anlayışı ve özgün bir modeli hayata geçirerek ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin hekim, araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Uluslararası nitelik kazanmaya önem veren Fakültemizde İngilizce hazırlık sınıfının yanı sıra müfredatın en az %30 u da İngilizce olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte, ilerleyen dönemde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı programa geçiş hazırlığı da yapılmaktadır. Fakültemizde eğitim yöntemi olarak Probleme Dayalı Öğrenim oturumlarıyla zenginleştirilmiş entegre sistem uygulanmaktadır. İlk yıldan itibaren temel bilimlerle klinik bilimlerin buluşturulması hedeflenmiş olup laboratuvar dersleri yanında klinik beceri uygulamalarına da büyük önem verilmektedir. Fakültemiz temel bilimler alanında gelişmiş, modern laboratuvarlara sahiptir. Ülkemizin ikinci en zengin maket materyaline sahip anatomi laboratuvarı Fakültemizde bulunmaktadır. Yakın zamanda kurulacak olan merkezi araştırma laboratuvarı bünyesinde nitelikli bilimsel araştırma ortamı sağlanacaktır. Bu merkezle öğrencilerimizin araştırma projelerine katılarak bilimsel deneyim sahibi olmaları mümkün olacaktır. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde kullandığımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yenilenmesiyle birlikte öğrencilerimiz ülkemizin en modern hastanelerinden birinde klinik uygulama stajlarını yapma imkânı bulacaklardır. Tıp alanında aşırı bilgi birikiminin öğrencilerin öğrenme kapasitesinin çok üzerinde olduğu bir gerçektir. Mevcut bilgilerin de önemli bir kısmı kısa zamanda geçerliliğini kaybedebilmektedir. Bu durum öğrencilerin meslek yaşamı boyunca kendilerini geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu yetenek fakülte yıllarında kazanılmalıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını kullanma ve kendi kendine öğrenme alışkanlığı kazandırılması, diğer bir deyişle balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek, öncelikli görev anlayışımızdır. Modern çağın sağlık eğitimini birlikte yürütmek için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi nde buluşmak üzere Mustafa SAMASTI Dekan 4 5

4 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mustafa SAMASTI Mehmet KANTER Sadık SÖĞÜT Tunç KUTOĞLU Zafer ÇETİNKAYA A. Seda ARTIŞ Berna DEMİRCAN Ramazan KOZAN Yrd. Aybala E. TOPRAK Yrd. Esra A. DURAN Yrd. Ozan Alper ALKOÇ Yrd. Şule ÖNCÜL Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Abdulkadir KOÇER Ali Rıza ODABAŞ Aytekin OĞUZ Behzat ÖZKAN Erhan VAROĞLU Erkan CEYLAN Fahri OVALI Haluk VAHAPOĞLU Hamdi TUTKUN Işıl MARAL İlyas TUNCER Murat ACAR Necmettin AKDENİZ Mustafa ÇALIŞKAN Mustafa IRAZ Asiye KANBAY Asuman VAROĞLU Ayşe Serap KARADAĞ Banu MESÇİ Derya BÜYÜKKAYHAN Ercan MADENCİ Fatih YAĞMUR Hatice USLU SINAV İbrahim AKALIN Salih SELEK Serkan BULUR Yaşar ÇOLAK Yrd. Gülser ESEN BESLİ Yrd. Sebahat ÇAM Uzm. Dr. Sare Nur YILMAZ AKADEMİK KADRO Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Abdullah AYDIN Ahmet DEMİROK Ahmet GÖÇMEN A. Ferruh GEZEN Bekir ATİK Hamit OKUR Hüseyin BAYRAMLAR İrfan ESENKAYA M. İhsan KARAMAN Lokman UZUN M. Tayyar KALCIOĞLU Melek GÜRA ÇELİK Muhammet TEKİN Orhan ALİMOĞLU Sinan YOL Tahir Şevval EREN Turhan ÇAŞKURLU Burhan AKSU Bülent EROL Çiğdem U. DURAKBAŞA Korhan ÖZKAN Mehmet ERŞAHİN Mehmet SIRMALI Remzi KARADAĞ Tuncay KANER Yrd. Tarık ARTIŞ Yrd. Kurtuluş AÇIKSARI Yrd. S. Şeyma ÖZKANLI 6 7

5 FAKÜLTEMİZDE TIP EĞİTİMİ Eğitimde amaçları belirlemek, eğitim faaliyetlerinin dayanağıdır. Türkiye de tıp eğitiminin amacı ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir. Tüm bunların yanı sıra günümüzde üniversite mezunlarından beklentiler farklılaşmıştır. Bilgiye hızlı biçimde ulaşmaları, bilgiyi işleyerek güncel hayata uygulamaları, sonuçları verimli bir biçimde paylaşmaları beklenmektedir. Tüm bu beklentiler göz önüne alınarak fakültemizde ezbercilik ve pasif bilgi yüklemesi ile bilginin disiplinler arası entegrasyonu ve kullanılmasında sorun yaratan eğitici merkezli klasik eğitim yerine, entegre eğitim, probleme dayalı öğrenme ve simülasyon eğitimi ile üç ayrı kaynaktan desteklenen öğrenci merkezli aktif eğitim uygulanmaktadır. Entegre Eğitim Teorik eğitimde bütüncül tıp yaklaşımı esas alınarak konular ilgili anabilim dallarının katkısı ile sistem temelli sunulmaktadır. Yatay entegrasyon ile farklı bilim dalları arasında etkin işbirliği ve iletişim sağlanırken dikey entegrasyonla temel ve klinik bilimler ilişkilendirilmektedir. Probleme Dayalı Öğrenme Probleme dayalı öğrenme metoduyla öğrenci araştırma ve sorgulamaya teşvik edilmektedir. Öğrenciler bir eğitim yönlendiricisi eşliğinde küçük grup çalışmaları yaparak karşılaştıkları problemi çözmek için hangi bilgiyi öğrenmeleri gerektiğini, bu bilgiyi elde etme yöntemlerini belirleyerek kendi kendine öğrenme ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirirler. Böylelikle temel bilimler klinik problemleri çözme uğraşının sonucu olarak öğrenilir. Simülasyon Eğitimi Tıp dünyasındaki gelişmelere rağmen birçok insan tıbbi hatalar nedeniyle hayatlarını kaybetmektedirler. Deneysel Öğrenme veya simülasyon sistemleri sayesinde tıbbi hatalar önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Simülasyon eğitimi; basit üç boyutlu organ modelleri, plastik maketler, gerçekçi, ileri teknoloji etkileşimli hasta simülatörleri (robot), simüle/standartize hasta, ekran temelli simülatörler (laparoscopic training box), gerçekçi, yüksek duyarlılıkta prosedür simülatörler (laparoskopi, endoskopi) ile verilebilmektedir. Medikal simülasyon eğitimi In vivo yerine in silico ortamda çalışılmasını sağlayarak hastaya zarar vermeyi önlemektedir. Aynı zamanda tekrarlanabilir olması kolay öğrenme avantajını da beraberinde getirmektedir. 8 9

6 Simülasyon eğitimi aynı zamanda simüle hastalarla karşılaşma yöntemini de kullanmaktadır. Öğrenciler hasta rolü oynayan eğitim almış sağlıklı gönüllülerle görüşerek, hata yaptıklarında durup tekrarlayarak, simüle hastalara görüş sorarak, hasta-hekim ilişkisini, anamnez almayı, fizik muayene yapmayı daha iyi öğrenmektedirler. Simüle hastalar mezuniyet öncesi ve sonrası bilgi, beceri ve mesleksel yetkinliğin sınanmasında kullanılmaktadır. Simülasyon hastalara ve birçok meslek grubuna çesitli avantajlar sağlamaktadır. Örneğin hekimler ve hemşirelerin malpraktis oranları düşmekte ve özgüvenleri artmakta, hasta güvenliği sağlanmakta, hizmet sağlayıcılar ve sigorta şirketleri için maliyetler düşmekte ve malpraktise bağlı tazminatlar azalmaktadır. Sanayici için ileri teknoloji ürünleri sayesine yeni bir pazar açılmaktadır. Fakültemizde modern bir simülasyon laboratuvarı oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. Klinik Stajlar ve İntörn Eğitimi Öğrencilerimiz staj dönemi boyunca, daha önceki dönemlerde ağırlıklı olarak verilen teorik kavramları, uygulama eğitimi ile pekiştireceklerdir. Hastalıkların tanı ve tedavisinde gerekli olan fizik muayene, tetkik ve tedavi gibi hasta ve hastalık yönetiminde gerekli olan bilgi ve becerilerini öğretim üyeleri eşliğinde aktif olarak geliştireceklerdir. Ayrıca Dönem I den itibaren üniversitemizin başlatmış olduğu öğrencilerin preklinik ve klinik araştırmalarda aktif yer alma sürecinin bu dönemde hız kazanacağı öngörülmektedir. Öğrencilerimizin klinik stajlarına İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin yeni binasında devam etmesi planlanmaktadır. Hekimliğe geçişte önemli bir adım olan intörnlük, Üniversitemizin eğitim ve öğretim anlayışına uygun olarak fakültemizde klasik anlayıştan farklı bir şekilde planlanmıştır. İç Hastalıkları, Pediatri ve Aile Hekimliği gibi zorunlu stajların yanı sıra öğrencilerimizin ilgi duyduğu alanları yakından tanımak ve kendilerini geliştirmek için seçmeli stajlar yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Ayrıca dileyen öğrencilerimiz için seçmeli stajların, işbirliği içindeki yurtdışındaki üniversiteler veya gönüllü sağlık hizmetleri sunan uluslararası kuruluşlarda da yapılabilmesi seçeneği sunulmaktadır. Uzmanlık Eğitimi İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 26 Mayıs 2011 tarihinde birlikte kullanım protokolü imzalanarak afiliasyon teşkil edilmiştir. Protokole göre her iki kuruma ait uzmanlık öğrencilerinin eğitimi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 ana dal ve yan dalda uzmanlık öğrencisi yetiştirmekte olup, mevcut durumda Fakültemiz 300 ün üzerinde uzmanlık öğrencisine sahiptir. Tıp Fakültemiz bünyesinde, mezuniyet sonrası öğretimin amir kurumu olan Tıpta Uzmanlık Kurulu ve bu kurula bağlı Müfredat Kurulları tarafından çekirdek müfredatlar esas alınarak hazırlanmış genişletilmiş müfredatlar uygulanmaktadır. Afiliye hastanemizdeki bütün öğretim üyeleri, uzmanlar ve asistanlar üniversitelerin sahip olduğu online bilgi kaynaklarına erişebilir durumdadırlar. Tıp Fakültemiz ve afiliye uygulama hastanemizde standartları yüksek, kuralları ve haritası belirli bir uzmanlık eğitim öğretim süreci yürütülmektedir. Uzmanlık öğrencileri temel, dahili ve cerrahi branşlarda yüksek hasta potansiyelinin verdiği avantaj ve üst düzey sağlık kadrolarının kattığı kalite ile transplantasyon ve immunsupresif hastalar dahil geniş bir spektrumda hasta izleyebilme fırsatı sunan Fakültemizden donanımlı birer uzman hekim olarak mezun olmaktadırlar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahili ve cerrahi branşlarda birçok yan dal uzmanına sahiptir. Hastanemiz bölgesinde bir çok alanda referans hastane durumundadır. Bir metropol şehir olan İstanbul un ulusal ve uluslararası avantajları ile birlikte Hastanemiz uluslararası bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Hastanemizin hasta ve çalışanlarına modern bir hizmet ve eğitim alanı sunacak olan yeni hizmet binasının iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Fakültemiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki bütün araştırma ve geliştirme laboratuvarlarından faydalanma ve tıp dışı birimlerle işbirliği yapma imkanına sahiptir

7 TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öncelikli görevimiz; tıp fakültesi öğrencilerine klinik öncesinde temel bilimsel bakış kazandırmak ve verdiğimiz tıp eğitimi ile tıp bilimi ve toplumun sağlık gereksinimleri arasında köprü kurmayı başarmaktır. Bu amaçla temel bilimlere ilişkin ilkeleri anlamış, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme isteği ve yeteneğine sahip, mesleki değerler ve etik kavramları yaşamlarına taşıyabilen araştırıcı ve sorgulayıcı hekimler yetiştirmek gerekmektedir. Ayrıca bölgesel, ulusal ve evrensel sağlık durumunun tanımlanması, iyileştirilmesi konularında, tıp bilimlerinde araştırmalar yaparak ulusal ve evrensel bilime katkıda bulunmayı da görevlerimizden biri olarak saymaktayız. Böylece hem hekim yetiştirme ve bilimsel araştırma işlevleri için eşsiz bir uygulama ortamı yaratılacak hem de toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olunacaktır. Zafer Çetinkaya Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARI Anatomi Anabilim Dalı Biyofizik Anabilim Dalı Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı İmmünoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 12 13

8 ANATOMİ ANABİLİM DALI Anabilim dalı kadromuz iki öğretim üyesi ve iki doktora öğrencisi araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Eğitim-öğretim lisans programımızda Tıp Fakültesi 1. Sınıf ta 4 Ders Kurulu halinde Hareket Sistemi Anatomisi verilmekte, 2. Sınıf ta ise 5 Ders Kurulu şeklinde Dolaşım, Solunum, Sindirim, Sinir ve Duyu, Endokrin ve Ürogenital Sistem Anatomisi öğretilmektedir. 1. Sınıf 42 saat teorik 80 saat uygulama, 2. Sınıf 66 saat teorik 67 saat uygulama dersi içermektedir. Ölçme ve değerlendirmede, bütünleştirilmiş Kurul Sınavları nın teorik kısmı çoktan seçmeli, uygulama kısmı ise Anabilim Dalı mızda klasik iğneli sınav şeklinde yapılandırılmıştır. Eğitim mekanı olarak kullandığımız ortak dersliklerle birlikte Anabilim Dalımıza ait bir uygulama salonu muz vardır. Eğitim gereçleri olarak Anabilim dalımız Türkiye nin en geniş maket koleksiyonlarından birine sahiptir. Buna ek olarak bir plastine kadavra ve birer üst-alt plastine ekstremite mevcuttur. BİYOFİZİK ANABİLİM DALI İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Mart 2012 tarihinde kurulmuştur. Biyofizik biyolojik sistemlerdeki tüm yaşamsal süreçlerin altında yatan fiziksel temelleri inceler. Bu amaç doğrultusunda matematik, fizik, kimya, biyoloji, fizikokimya ve biyokimya alanlarını ve bilgisayar teknolojilerini kullanan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Klinik öncesi eğitim sürecinde fizyolojik süreçlerin biyofiziksel mekanizmaları ve klinik tanıda kullanılan görüntüleme yöntemlerinin fiziksel temelleri teorik ve uygulamalı derslerle açıklanmaktadır. Araştırma alanlarımız hücre biyofiziği, membran biyofiziği, fotobiyofizik, biyolojik spektroskopi, yapısal biyofizik, biyolojik zarların yapı ve işlevleri konularını içermektedir. İMÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı ulusal ve uluslararası alanda mezuniyet öncesi ve sonrası (yüksek lisans ve doktora) tıp eğitiminde kendi alanında yetkin bir konuma gelmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırma laboratuvarlarının kurulması, bölgesel işbirlikleri kurularak yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, multidisipliner yapılanmalar ve çalışmalar içerisinde etkin olarak yer alınması planlanmaktadır. TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Tunç KUTOĞLU Yrd. Ozan Alper ALKOÇ Yrd. Şule ÖNCÜL Arş. Gör. İlda Sinem BİRDAL Arş. Gör. Selin BAYKO 14 15

9 BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 4 Ekim 2011 tarihinde kurulmuş olan Anabilim Dalımız halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde1982 tarihinden bu yana Eğitim Birimi olarak asistan eğitimi veren Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında hizmet vermektedir. Anabilim Dalımızda her hafta literatür özeti, seminer, olgu tartışması ve konferans şeklinde kesintisiz eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Tıbbi Biyokimya eğitim-öğretim programının amacı; Tıp Fakültesi lisans öğrencilerine biyolojik moleküllerin kimyasal yapı ve özelliklerini, metabolizmalarını ve kontrolünü, organların biyokimyasal fonksiyonları yönünden entegrasyonunu, vücuttaki metabolizma bozuklukları sonucu oluşan hastalıkların moleküler mekanizmalarını, biyokimyasal tanı ve araştırma yöntemlerini öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda; amfi dersleri, küçük grup çalışmaları ve tartışmaları, video gösterimleri, konferanslar düzenlenmektedir. Seçmeli ders ve laboratuvar rotasyonları ile eğitim desteklenmekte ve öğrencilere proje yapma ve bunları sunma imkanları sağlanmaktadır. Anabilim Dalımız Rutin biyokimya, rutin hormon, koagülasyon, rutin idrar, allerji, prenatal tanı, flowsitometri, metabolizma, kan ilaç düzeyi ve acil biyokimya laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Sadık SÖĞÜT Yrd. Aybala EREK TOPRAK TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Ferruh Kemal İŞMAN Uzm. Dr. Banu BAŞOK Uzm. Ecz. Alev ORHUN Uzm. Dr. İncihan OCAKOĞLU Uzm. Bio. Şükran ÖZGEL Uzm. Dr. Hayriye ERMAN Asis. İbrahim YILMAZ Asis. Toros KIYAN Asis. Dr. Sadettin DÜRÜYEN Asis. Dr Emre YALÇINKAYA Asis. Nevin GENÇ 16 17

10 BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI İstatistiksel yöntemler kısmi bilgi veya belirsizlik altında ilgilendiğimiz populasyon hakkında sonuçlar çıkarıp karar vermemizi sağlayan araçlardır. Biyoistatistik ise bu yöntemlerin biyolojik ve tıbbi veri setlerine uygulanması bilimidir. Amacımız öğrencilerimizin çeşitli örnekleme tekniklerini kullanarak yansız veri toplamalarını ve toplanan verilerin doğru yöntemlerle analiz edilerek sonuçlarının tarafsız bir şekilde yayınlanmasını öğrenmeleridir. Öğrencilerimiz biyoistatistik dersinde parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel metotları öğrenmekte ve bunların SPSS programındaki uygulamalarını yapmaktadırlar. Anabilim dalımızın araştırma alanları değişken katsayılı regresyon modellemesi, kopulalara dayalı modelleme, nonparametrik regresyon ve panel veri analizidir. FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Fizyoloji, insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin; görevlerini, bu görevleri yerine getirme mekanizmalarını, buradaki neden-sonuç bağlantılarını, ayrıca bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile ilişkilerini inceleyen ve bunu müspet bilim kanunlarına ve bilimsel yöntemlerle yapılan deneylerin sonuçlarına dayanarak açıklayan temel tıp bilimidir. Fizyoloji Anabilim Dalı nda Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programına ait Fizyoloji dersleri verilmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımıza bağlı olarak nörofizyoloji ve egzersiz fizyolojisi laboratuvarları hizmet vermektedir. Yrd. Esra AKDENİZ DURAN Ramazan KOZAN A. Seda ARTIŞ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Arş. Gör. Nurgül BULUT Arş. Gör. Mustafa BARAN Arş. Gör. Burcu ÇAYKARA 18 19

11 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Histoloji; dokuların mikroskobik yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyine kadar yapısal unsurların normal sağlıklı dokulardaki özelliklerini inceler. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalımızda lisans ve lisansüstü düzeyinde histoloji ve embriyoloji eğitimi verilmesi ve bunun yanı sıra bilimsel araştırmaların yürütülmesi planlanmaktadır. Anabilim Dalımızın araştırma alanlarını ışık ve elektron mikroskobik inceleme yöntemleri, deneysel hayvan modelleri üzerinde tıbbi araştırmalar, antioksidan savunma sistemleri, diyabet ve yardımcı üreme teknikleri konuları oluşturmaktadır. TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının amacı sağlık alanında mesleki eğitim almış aynı zamanda uygulamalı araştırmalarda çalışma yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Programıyla Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı yaratıcı, analitik düşünebilme yeteneğini öğrencilere kazandırmayı amaçlamakla birlikte geleceğe yönelik olarak çağdaş bilime katkı yapabilmeyi hedefleyen bir birimdir. Bu doğrultuda, modern tıptaki gelişmeleri takip etmek suretiyle yaşam bilimi olan biyoloji ile hastalıklar arasında köprü kurarak, temel moleküler kavramların gerek hücresel ve gerekse de makromoleküler bakış açısı ile değerlendirilmesi planlanmaktadır. Sunulan eğitim-öğretim ve araştırma programlarını sürekli güncelleyerek, evrensel bilim kavramını dinamik programlarına ekleyerek eğitim veren, bilgi ve teknolojiyi araştırma ve hizmet üretimine yansıtan bir birim olarak çalışmalarını sürdürmektedir. TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Mehmet KANTER Arş. Gör. Duygu Deniz USTA Arş. Gör. Halil İbrahim SAYGI Arş. Gör. Elif KERVANCIOĞLU Arş. Gör. Rukiye KARABACAK Arş. Gör. Erkan ERENER Berna DEMİRCAN Arş. Gör. İbrahim Alper KAYA Arş. Gör. Muhammet Akif ALTUN 20 21

12 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Anabilim Dalımızda rutin tanı hizmeti ve araştırmalar; Bakteriyoloji, Mikobakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Seroloji, Mikoloji, Moleküler laboratuvarlarında yürütülmektedir. Tanı ve duyarlılık testleri konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemlerle yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda yapılan testler; hastanemizin gereksinimlerine göre geliştirilmektedir. Anabilim Dalımızda nöbet sistemiyle kesintisiz hizmet verilmektedir. Bu hizmet, kaliteli ve etkin hizmet anlayışı, eğitimli ve deneyimli personelimizle en üst düzeyde verilmeye çalışılmaktadır. Anabilim Dalımız lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitimi için zengin materyale sahiptir. Öğrenciler rutin hizmet, seminer, makale ve nöbet uygulamaları ile yeterli deneyimi kazanabilecekleri, ayrıca araştırma yapabilecekleri uygun bir ortamda çalışırlar. Anabilim dalımızda planlanan araştırmalarda, evrensel bilimsel temellere dayanan toplumun ve kurumun gereksinimlerini karşılayacak konulara ağırlık verilmektedir. TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2013 yılında kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, IMU misyonuna uygun olarak öğrencilerin aktif katılımını hedefleyen güncel eğitim ve öğrenim hedefleri içinde çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, yurtiçi ve yurt dışı kongrelere aktif katılımlar gerçekleştirilmiştir. Tıp eğitimi ile ilgili yeni gelişmelerin izlenmesi, bilimsel alanlarda projeler geliştirilmesi, eğitim müfredatının geliştirilmesine katkıda bulunulması, eğiticilerin eğitimine yönelik kurs ve seminer programlarının oluşturulması, öğrencilere yönelik yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, probleme dayalı eğitimin organize edilmesi, senaryoların hazırlanması ve modül değerlendirilmesinde koordinasyonunun sağlanması gibi önemli projelerin büyük bir kısmı gerçekleştirilmiştir ve bir kısmı da yakın vade hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Abdulkadir KOÇER Erkan CEYLAN A.Seda ARTIŞ Bülent EROL İbrahim AKALIN Yrd. Şule ÖNCÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Zafer ÇETİNKAYA Araş. Gör. Dr. Rabia GÜNEY Uzm. Dr. Nilgün BARLAS EVRAN Uzm. Dr. Nuray DERELİ Uzm. Dr. İsmail DAVARCI 22 23

13 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünün misyonu, bilimdeki son gelişmelere paralel uygulamalarla eğitim ve hizmet veren, çağdaş bilime katkıda bulunacak yeni araştırmalarda bulunan, topluma, çevreye, bireysel hak ve özgürlüklere saygılı, evrensel etik ilkelere bağlı, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin gözetildiği bir ortamda, tıp eğitimine yeni adım atan öğrencilerimize insana hizmetin ne kadar yüce ve kutsal olduğu bilincini aşılayan ve doktorluk mesleğini sevdirmeyi başarabilen, ulusal ve uluslararası saygın ve öncü bir bilim ve araştırma merkezi olmaktır. Dahili Tıp Bilimlerinde vizyonumuz sahip olduğumuz öz kaynaklarımızın yenilikçi bir anlayışla sürekli geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası ağlarla sağlayacağımız güçlü bilimsel ortamı öğrencilerimizin, toplumumuzun ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Murat Acar Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARI Acil Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Radyoloji Anabilim Dalı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Spor Hekimliği Anabilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 24 25

14 ACİL TIP ANABİLİM DALI Hastanemiz Acil Servisinde, ani gelişen sağlık sorunu ile başvuran hastaların değerlendirme, tanı koyma, tedavisini düzenleme ve taburcu, yatış veya sevk gibi tedaviyi sonuçlandırma işlemleri yapılmaktadır. Bunu sağlamak için acil tıp ekibi 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hastalar şikayetlerine göre kategorize edilmekte (triaj) ve resusitasyon, hızlı bakım (yeşil alan) ve monitörlü gözlem (sarı alan) odalarında takip edilmektedir. Resusitasyon bölümünde, kardiyopulmoner arrest, multipl travmalı hastalar ile genel durumu kötü olan hastalara bakım verilmekte ve durumu düzelen hastalar monitörlü bölüme alınmaktadır. Monitörlü bölümde, yakın takibi gereken hastalara (göğüs ağrısı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, serebrovasküler hadiseler, multiple travmalı hastalar, myokard enfarktüs v.b.) bakım verilmektedir. Hızlı bakım odalarında ise genel durumu iyi yoğun bakım şartları gerekmeyen hastalar(- baş ağrısı, karın ağrısı, minör travmalar v.b) takip edilmektedir. Acil serviste resüsitasyon odasında 2, travma odasında 2, sarı alanda 12, yeşil alanda 3, gözlem alanında 6 olmak üzere toplam 25 yatak vardır. Acil servis binasında gerekli durumlarda dahiliye kliniğine ait 8 yataklı ara yoğun bakım alanı mevcuttur. Acil servis ünitesi içerisinde acil ameliyat gerektiren hastalar için ameliyathane mevcuttur. ADLİ TIP ANABİLİM DALI İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Anabilim Dalı nda Tıp Fakültesi öğrencilerine 3.sınıfta Halk Sağlığı Komitesi içerisinde teorik, 5. sınıfta ise staj olarak adli tıbbın temel teorik ve pratik konularının eğitimi verilmektedir. Eğitimde özellikle belli başlı konular olan otopsi, ölüm, ölüm sonrası değişiklikler, asfiksiler, yaralar, ateşli silah yaraları, kazalar, zehirlenmeler, olay yeri incelemesi, çocuk istismarı, aile içi şiddet, sağlık çalışanlarının hataları gibi konular işlenmekte ve İstanbul da bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanlığında otopsi hakkında pratik eğitimler de verilmektedir. Ayrıca, Adli Tıp Polikliniğinde adli makamlardan gelen resmi bilirkişilik görevleri gerçekleştirilmektedir. Bunlarla ilgili olarak mahkemelere, sivil ve askeri savcılıklara, polis veya jandarma karakollarına bilimsel ve teknik görüş bildirilmektedir. İnsan hayatında vazgeçilmez iki ana unsur olan tıp ve hukuk bilimleri arasında köprü durumunda bulunan Anabilim Dalımızda, travma sonrası adli tıp raporları, maluliyet raporları, yaş tayini, cinsel suç muayene raporları, sağlık çalışanları hakkında iddia edilen kötü uygulama ile ilgili bilirkişi raporları düzenlenmektedir. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Yrd. Kurtuluş AÇIKSARI Fatih YAĞMUR 26 Didem AY Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN Uzm. Dr. Fatma SARIDOĞAN Uzm. Dr. Aykut YÜKSEL Uzm. Dr. Emel ERKUŞ SİRKECİ Uzm. Dr. Vehbi ÖZAYDIN Uzm. Dr. Mehmet AYARANCI 27

15 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Acil Ünitesi yanında toplam 77 yataklı genel pediatri servisleri ve toplam 45 yataklı pediatri yan dal servislerinde genel çocuk hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinin yanı sıra endokrinoloji, hematoloji-onkoloji, nefroloji, romatoloji, kardiyoloji, gelişim nörolojisi, allerji ve gastroenteroloji, beslenme ve metabolizma gibi özel konularda da üst düzeyde hizmet verilmektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Prematüre-Yenidoğan Servislerinde 11 tane 3. düzey, 17 tane 2. düzey ve 5 tane 1. düzey olmak üzere toplam 33 hasta bebek bakılabilmektedir. Anne-bebek bağlanmasının ilk günden itibaren oluşturulması için aile merkezli yoğun bakım hizmeti prensibi benimsenmiştir. Derya BÜYÜKKAYHAN Yrd. Sebahat ÇAM DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 28 Çocuk Acil Ünitesi, altyapı ve teknolojik donanımı ile 3. düzey bir acil ünitesi olarak yılda yaklaşık hastaya hizmet vermektedir. Beş basamaklı triyaj sistemi uygulanmakta olan ünitede monitörlü gözlem alanında 11 adet, izolasyon alanında 2 adet ve canlandırma alanında 1 adet hasta çocuk bakılabilmekte ve gerekli olan tüm acil tedavi ve girişimler yapılabilmektedir.çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde 9 adet hasta bası monitör, 6 adet mekanik ventilatör bulunmaktadır. Hastanemiz Çocuk Polikliniklerinde 8 adet genel pediatri ve 1 adet sağlam çocuk polikliniğinin yanısıra Yenidoğan, Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Hematoloji-Onkoloji, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Beslenme ve Metabolizma, Çocuk Romatoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Alerji yan dal polikliniklerimiz hizmet vermektedir. Fahri OVALI Behzat ÖZKAN Yrd. Gülser ESEN BESLİ Ayla GÜVEN Cengiz CANDAN Işıl ÖZER Müferet ERGÜVEN Mustafa ARGA Uzm. Dr. Asım YÖRÜK Uzm. Dr. Aylin C. AYHAN Uzm. Dr. Çetin TİMUR Uzm. Dr. Başak A. AKSOY Uzm. Dr. Ayşe B. TURHAN Uzm. Dr. İlke MUNGAN AKIN Uzm. Dr. Muhterem DUYU Uzm. Dr. Özgül Emel ÖZDEMİR Uzm. Dr. Metin DÖNMEZ Uzm. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Uzm. Dr. Metin YILDIZ Uzm. Dr. Pınar TURHAN Uzm. Dr. Yusuf İzzet AYHAN Uzm. Dr. Ayşe ÖNDER Uzm. Dr. Olcay YASA Uzm. Dr. Asuman KIRAL Uzm. Dr. Sema YILDIRIM Uzm. Dr. Sibel ÖZÜMÜT Uzm. Dr. Ali AKKOÇ Uzm. Dr. Ali BALIK Uzm. Dr. Ali OYMAGİL Uzm. Dr. Elif YILDIZ Uzm. Dr. Figentemel KELEŞYAN Uzm. Dr. Melike AKSAKAL Uzm. Dr. Naciye ETİ Uzm. Dr. Vural KARTAL Uzm. Dr. Şebnem Y. KUTER 29

16 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Dermatoloji Anabilim Dalı olarak amacımız; kliniğimizde çalışanların etik kurallara uygun davranan, insana saygı gösteren, aynı zamanda bilimsel olarak çağın gerektirdiği donanıma sahip, kendilerini sürekli yenileyan ve geliştiren hekimler olarak yetişmeleridir. Asistanlarımız Türk Dermatoloji Derneği Yeterlilik Kurulu nun belirlediği Uzmanlık Eğitim Programına uygun olarak teorik ve pratik eğitim görmektedirler. Dermatoloji Servisinde toplam on hasta yatağı bulunmaktadır. Dermatoloji Polikliniğinde toplam dört odada hizmet verilirken, bir oda lazer ve dermoskopi, bir oda müdahale (biyopsi, elektrokoter, kriyoterapi, kimyasal peeling) ve bir oda da allerji testleri uygulama odası olarak kullanılmaktadır. Anabilim Dalımızda yan dal poliklinikleri olarak; Psoriazis, Fototerapi, Behçet Hastalığı, Büllü Hastalıklar, Akne, Pediyatrik Dermatoloji, Alerji Hastalıkları ve Dermoskopi poliklinikleri haftanın belli günlerinde hizmet vermektedir. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 12 yataklı bir servisi ve iki polikliniği ile eğitim ve uygulamalarına devam etmektedir. Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarı uzman hekimlerimizin Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları ile birlikte çalıştıkları bir başka eğitim ve uygulama alanıdır. Bölümümüz özellikle Hepatit ve HIV poliklinikleri ile ülkemizin en büyük merkezlerinden birisidir. Bölümde her türlü idari ve eğitim kararları bölüm Akademik Konseyi tarafından alınmaktadır. Uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, bir gün teorik eğitim ve bir gün hasta konseyi yapılmaktadır. Bölümümüz yılda bir veya iki kez İstanbul Anadolu yakasında görev yapan EHKM uzmanlarının katıldığı tartışma toplantıları düzenlemektedir. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Necmettin AKDENİZ Dr. Vasfiye Ayhan ULUÇAY Dr. Seçil TAŞKIN Dr. Hülya SÜSLÜ Mukaddes KAVALA İlkin ZİNDANCI Zafer TÜRKOĞLU Ayşe Serap KARADAĞ Dr. Mehmet ŞİMŞEK Dr. Mahmut Can KOSKA Burçe CAN KURU Uzm. Dr. Tuğba Kevser UZUNÇAKMAK Haluk VAHABOĞLU Uzm. Dr. Saadet YAZICI Uzm. Dr. Fatma YILMAZ KARADAĞ Uzm. Dr. Pınar ERGEN Uzm. Dr. Özlem ŞEN AYDIN Uzm. Dr. Arzu DOĞRU Uzm. Dr. Fatma SARGIN Uzm. Dr. Ayşe Canan ÜÇIŞIK 30 31

17 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Hastanemiz FTR Kliniği 9 Araştırma Görevlisi, 4 Uzman Doktor, 2 Eğitim Görevlisi ile eğitime devam etmektedir. Ayaktan tedavi Ünitesinde hasta /gün tedaviye alınmakta ve ayda poliklinik hastasına bakılmaktadır. Özellikle Romatizmal Hastalıklar, Osteoporoz, Cerebral Palsy, Spasite ve diğer lokomotor sistem hastalıklarında bölgede önemli bir merkez olarak hizmet vermeye devam etmektedir. GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Göğüs Hastalıkları, hava kirliliği, endüstriyel kirleticiler, allerjik faktörler, sigara kullanımına bağlı olarak günümüzde sıklığı gittikçe artan ve hemen hemen her yaşta her kesimi ilgilendiren Akut-kronik bronşitler, astım, KOAH, pnömoni, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok akciğer hastalığının tanı ve tedavisini yapan bir bölümdür. Göğüs Hastalıkları asistanları, rotasyoner asistanlar ve Tıp Fakültesi öğrencileri Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulunun belirlediği eğitim programı çerçevesinde teorik ve pratik eğitimlerini deneyimli öğretim üyelerinden alırlar. Kliniğimiz yıllık olarak yaklaşık poliklinik ve 1000 yatan hastaya hizmet verilmektedir. Kliniğimiz modern tıbbın gerektirdiği tüm imkânlarla (Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, Bronkoskopi Ünitesi, Alerji Ünitesi, Uyku Laboratuvarı) hastalarımıza tanı, tedavi ve takip hizmeti sunmaktadır. Ercan MADENCİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Afitap İÇAĞASIOĞLU Uzm. Dr. Önder COŞKUN Uzm. Dr. Erkan MESCİ Uzm. Dr. Sadiye MURAT Uzm. Dr. Yasemin YUMUŞAKHUYLU Erkan CEYLAN Uzm. Dr. Nilüfer ÇAKANLAR Uzm. Dr. Canan GEDİK Uzm. Dr. Emel GÜNGÖR Uzm. Dr. Nebibe BEKAR Uzm. Dr. Hatice GÖZAÇAN Asiye KANBAY 32 33

18 İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İç Hastalıkları Anabilim Dalı, bünyesinde Genel İç Hastalıkları, Acil İç Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Romatoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesini barındırmaktadır. Amacımız, hastalarımızın sorunlarına modern tıbbın ulaştığı son bilgiler ışığında üst düzey ilgi ve özen ile yardımcı olabilmek, asistan ve öğrencilerimizin tıbbi bilgi, tecrübe ve hastalarla iletişimlerini geliştirmelerine destek verecek, araştırıcı yönlerini ön plana çıkaracak bir çalışma ortamı sağlamaktır. Kliniğimize ait yataklı tedavi üniteleri hastanemiz ana binasında bulunurken, Merdivenköy Polikliniği ve Çamlıca Semt Polikliniği nde ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerimiz devam etmektedir. Merdivenköy Polikliniği nde Genel İç Hastalıkları Ünitesine bağlı İç Hastalıkları, Diyabet, Kolesterol, Lipid ve Obezite Polikliniklerinin yanı sıra, yan dallardan Gastroenteroloji, Hepatoloji, Nefroloji, Romatoloji, Hematoloji, Onkoloji ve Endokrinoloji Poliklinikleri de hizmet vermektedir. Çamlıca Semt Polikliniği nde ise bir adet İç Hastalıkları Polikliniğimiz bulunmaktadır. İlyas TUNCER Banu MESCİ Yaşar ÇOLAK DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Aytekin OĞUZ Ali Rıza ODABAŞ Hilmi ÇİFTÇİ Mehmet UZUNLULU Esen KASAPOĞLU Hatice Gül SAGUN Gonca İ. TAMER Abdullah ÖZKÖK Sabahat ALIŞIR ECDER Celal ULAŞOĞLU Firuze ENÇ Ebubekir ŞENATEŞ Uzm. Dr. Nail BAMBUL Uzm. Dr. Zeynep ENGİN SAÇAR Uzm. Dr. Emin CENGİZHAN Uzm. Dr. Ahmet Bülent ERALP Uzm. Dr. Mehmet G. GÖNENLİ Uzm. Dr. Can Murat AKINCI Uzm. Dr. Erdal AKYER Uzm. Dr. Mehmet S. ÇINAR Uzm. Dr. Aysun SEVÜK Uzm. Dr. Betül YAMAN Uzm. Dr. Gülşah ŞAŞAK Uzm. Dr. Güralp TAŞAN Uzm. Dr. Mehmet KÖROĞLU Uzm. Dr. Fadime DURSUN Uzm. Dr. Onur KIRKIZLAR Uzm. Dr. Berna ÖZTÜRK Uzm. Dr. Müzeyyen A. BAHADIR Uzm. Dr. Kamil ERTÜRK Uzm. Dr. Havva KESKİN Uzm. Dr. Kaan GÜNGÖR Uzm. Dr. Mümtaz TAKIR Uzm. Dr. İlkay KARTAL Uzm. Dr. Figen EKENEL 34 35

19 HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde halk sağlığı eğitiminin amacı sağlık ve hastalık olgusuna sosyal açıdan bakabilen, bireyi biyolojik, psikolojik sosyal ve kültürel açılardan ele alabilen, toplumun sağlık sorunlarının önlenmesi ve sağlık düzeyinin gelişmesine katkıda bulunacak tıp doktorları yetiştirmektir. Halk sağlığı aynı zamanda insanı ve insan topluluklarının dinamiklerini anlamayı amaçlayan sosyal bilimler ile biyolojik bilimler arasında köprü vazifesi gören bir disiplindir. Sosyal bilimlerin deneyimi ve yöntemleri olmadan salt biyolojik bilimler ile insan sağlığını kavramak mümkün değildir. Halk sağlığı bu yönü ile de diğer tüm tıp disiplinlerinden ayrıcalık kazanır ve diğer tıp disiplinlerinin eksik bıraktığı insan sağlığına sosyal bakışı tamamlar. Tıp eğitiminin toplum gereksinimleri gözetilerek toplum içinde verilmesi gerektiğini savunan ve topluma dayalı/toplum yönelimli tıp eğitimi yaklaşımı da ülkemizde büyük ölçüde halk sağlığı eğitiminde gerçekleşmektedir. Topluma dayalı/ toplum yönelimli tıp eğitimi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu nun belirlemiş olduğu Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları arasında da önemli yer tutmakta, yine bu standartlar kapsamında öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, idari ve hukuki sorumluluk bakımından zorunlu hizmet koşullarına hazırlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu amaca en fazla katkı sağlayan disiplin ise halk sağlığıdır. Çünkü halk sağlığı intörnlük eğitimi, öğrencilerin birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki hizmet sunumuna etkin olarak katıldıkları stajdır. Işıl MARAL Kardiyoloji Anabilim Dalı, Merdivenköy de verilen poliklinik hizmeti yanında anjiografi ve konsültasyon hizmetleri vermektedir. Kardiyoloji Polikliniğinin ekokardiyografi, eforlu elektrokardiyografi, ritm holteri, tansiyon holteri ve miyokart perfüzyon sintigrafisi olanakları ile poliklinik hizmet kalitesi artırılmıştır yılı başında koroner anjiyografi ünitesinin hizmete girmesi ile birlikte klinik yeni bir ivme kazanmıştır. Üç boyutlu ekokardiyografi ve kardiyak MRI konusunda iki hekimimiz yurtdışı eğitim programlarını tamamlamıştır. Yakın gelecekte noninvazif ileri görüntüleme teknikleri hizmete sokulacaktır. Bu bağlamda kardiyoloji kliniği yakın gelecekte isminden söz ettirecek klinikler arasında yer alacaktır. Mustafa ÇALIŞKAN Uzm. Dr. Nurşen KELEŞ Uzm. Dr. Ahmet Selami TEKİN Uzm. Dr. Ayşe Feyza AKSU ULUSOY Serkan BULUR 36 37

20 NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Her gün 150 nin üzerinde hastaya hizmet verilen polikliniklerde uzman hekim kadromuz muayene yaparken, yeni oluşturulan ve normal poliklinik muayenesi sonrasında hastaların takiplerinin sağlandığı Demans Hastalıkları, Parkinson ve diğer hareket bozuklukları, Ağrı, Multipl Skleroz, Epilepsi, Botox polikliniklerinde dalında uzman öğretim üyesi ve uzman hekimlerimiz tarafından tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Elektrofizyoloji ünitesi nde her gün 15 hastaya EMG çekimi yapılırken, 8 hastaya da EEG çekimi yapılmaktadır. EMG çekimleri, konusunda tecrübeli ve bu konuda yüksek lisans/doktora sahibi öğretim üyeleri gözetiminde gerçekleştirilmektedir. İstanbul un Anadolu yakasında inme olgularını karşılayan ve trombolitik tedaviyi de iceren acil yaklasim konusunda her turlu yetkinliğe sahip olan kliniğimizde hedeflerimiz; girişimsel tedavilerin de yapıldığı İnme Ünitesi nin ve Algoloji Bilim Dalı nın kurulmasıdır. Algoloji Bilim Dalının kurulması ve multidispliner bir yaklaşımla ağrılı hastalara hizmet sunumuna başlanacaktır. Kliniğimiz tarafından organize edilen Sürekli Tıp Eğitimi seminerleriyle bilgi ve deneyimlerimiz diğer meslektaşlarımızla paylaşılmaktadır. NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI Nükleer Tıp Anabilim Dalında miyokard perfüzyon sintigrafisi, böbrek sintigrafisi, tiroit sintigrafisi, kemik sintigrafisi gibi konvansiyonel nükleer tıp yöntemlerinin yani sıra, son yıllarda onkolojik tanı ve tedavinin vazgeçilmezi haline gelen PET/BT yöntemi de rutin olarak uygulanmaktadır. Anabilim Dalında 1 adet SPECT gama kamera ve bir adet PET/BT kamera bulunmakta olup, gerek üniversitemiz hastanesi, gerekse bölgemizde bulunan diğer hastanelere hizmet verilmektedir. Çok yakın bir gelecekte radyonüklid tedavi uygulamalarına da başlanması planlanmaktadır. Güncel nükleer tıp tanı yöntemlerinin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojik alt yapının yanı sıra, deneyimli ve yetkin öğretim üyesi kadrosu ile de Anabilim Dalımızın Tıp Fakültesi öğrencilerine en üst düzey Nükleer Tıp eğitiminin verilebileceği bir bölüm haline getirilmesi amaçlanmaktadır. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Abdulkadir KOÇER Dr. İlknur CANTÜRK Dr. Mehmet Emin ÇAKIR Dr. Oya ULUSAN Asuman Orhan VAROĞLU Dr. Fatma CANDAN Dr. Özlem SEYFİ Erhan VAROĞLU Klinik Çalışanları Uzm. Dr. Mehmet Tarık TATOĞLU Hatice SINAV USLU 38 39

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON 1 İÇİNDEKİLER Tarihçe İstatistiksel Veriler Bölgesel Hizmet Alanları Yerleşim Alanı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADRES ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESENTEPE

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim Kuruluşunun 116. yılını geride bıraktığımız hastanemizin son sekiz yılında başhekimliğini yapmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Sekiz yıl önce hastanemiz

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek KAZANDIM! KAZANDIM! Medipol Üniversitesi uluslararası birikime sahip, alanlarında uzman, üst düzey akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve yüksek teknolojiye sahip donanımlı laboratuvarları ile öğrencisine

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet!

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! Günümüzde, bilim ve teknolojinin gelişmesi artık farklı disiplinleri de bir arada çalışmaya zorluyor. Biz de uygulamadaki

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı