TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1. Karar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1. Karar"

Transkript

1 TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 31/07/2009 Karar No : 2 Karar (Değişik Karar Metni: tarih ve 376 nolu TUK Kararı) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürisinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesinin 2 nci Fıkrasında tarif edildiği şekilde en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının eğiticilerinden veya bu karara ekli listede yer alan her bir uzmanlık dalı için o uzmanlık dalının karşısında belirtilen ilgili dalın eğiticilerinden oluşturulabileceğine karar verilmiştir.

2 Karar No : 2 Sayfa 1 / Adli Tıp 035 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 050 Aile Hekimliği 060 Algoloji 020 Adli Tıp 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 035 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 740 Protetik Diş Tedavisi 050 Aile Hekimliği 060 Algoloji

3 Karar No : 2 Sayfa 2 / Askeri Psikiyatri 100 Askeri Sağlık Hizmetleri 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 120 Cerrahi Onkoloji 130 Çevre Sağlığı 020 Adli Tıp 410 Fizyoloji 530 Histoloji ve Embriyoloji 060 Algoloji 850 Tıbbi Farmakoloji 090 Askeri Psikiyatri 090 Askeri Psikiyatri 100 Askeri Sağlık Hizmetleri 510 Hava ve Uzay Hekimliği 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 120 Cerrahi Onkoloji 420 Gastroenteroloji Cerrahisi 570 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 750 Radyasyon Onkolojisi 130 Çevre Sağlığı

4 Karar No : 2 Sayfa 3 / Çocuk Endokrinolojisi 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 180 Çocuk Gastroenterolojisi 210 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 240 Çocuk Kardiyolojisi 280 Çocuk Radyolojisi 310 Çocuk Ürolojisi 640 Neonatoloji 930 Üroloji 160 Çocuk Endokrinolojisi 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 180 Çocuk Gastroenterolojisi 430 Gastroenteroloji 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 710 Perinatoloji 860 Tıbbi Genetik 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 210 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

5 Karar No : 2 Sayfa 4 / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 230 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 240 Çocuk Kardiyolojisi 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 280 Çocuk Radyolojisi 290 Çocuk Romatolojisi 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları (Kararda Yok) 230 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 240 Çocuk Kardiyolojisi 230 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 240 Çocuk Kardiyolojisi 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 290 Çocuk Romatolojisi 310 Çocuk Ürolojisi 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 280 Çocuk Radyolojisi 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 610 Klinik Nörofizyoloji 860 Tıbbi Genetik 280 Çocuk Radyolojisi 300 Çocuk sağlığı ve Hastalıkları 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 290 Çocuk Romatolojisi 380 Ortopedi ve Travmatoloji

6 Karar No : 2 Sayfa 5 / Çocuk Ürolojisi 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 350 El Cerrahisi 360 Endodonti 160 Çocuk Endokrinolojisi 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 180 Çocuk Gastroenterolojisi 210 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 240 Çocuk Kardiyolojisi 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 290 Çocuk Romatolojisi 310 Çocuk Ürolojisi 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 640 Neonatoloji 310 Çocuk Ürolojisi 930 Üroloji 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 240 Çocuk Kardiyolojisi 350 El Cerrahisi 360 Endodonti 690 Pedodonti 720 Periodontoloji

7 Karar No : 2 Sayfa 6 / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 380 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 390 Epidemiyoloji 410 Fizyoloji 420 Gastroenteroloji 430 Gastroenteroloji Cerrahisi 660 Nükleer Tıp 830 Tıbbi Biyokimya 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 390 Epidemiyoloji 850 Tıbbi Farmakoloji 870 Tıbbi Mikoloji 900 Tıbbi Parazitoloji 920 Tıbbi Viroloji 390 Epidemiyoloji 060 Algoloji 800 Spor Hekimliği 410 Fizyoloji 800 Spor Hekimliği 830 Tıbbi Biyokimya 430 Gastroenteroloji 420 Gastroenteroloji Cerrahisi 120 Cerrahi Onkoloji 420 Gastroenteroloji 430 Gastroenteroloji Cerrahisi

8 Karar No : 2 Sayfa 7 / Gelişimsel Pediatri 450 Geriatri 460 Göğüs Cerrahisi 480 Göz Hastalıkları 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 435 Gelişimsel Pediatri 640 Neonatoloji 120 Cerrahi Onkoloji 420 Gastroenteroloji Cerrahisi 460 Göğüs Cerrahisi 500 Harp Cerrahisi 930 Üroloji 450 Geriatri 460 Göğüs Cerrahisi 460 Göğüs Cerrahisi 560 İş ve Meslek Hastalıkları 480 Göz Hastalıkları

9 Karar No : 2 Sayfa 8 / Harp Cerrahisi 510 Hava ve Uzay Hekimliği 530 Histoloji ve Embriyoloji 130 Çevre Sağlığı 390 Epidemiyoloji 560 İş ve Meslek Hastalıkları 460 Göğüs Cerrahisi 500 Harp Cerrahisi 410 Fizyoloji 480 Göz hastalıkları 510 Hava ve Uzay Hekimliği 530 Histoloji ve Embriyoloji 830 Tıbbi Biyokimya 420 Gastroenteroloji 450 Geriatri 560 İş ve Meslek Hastalıkları 830 Tıbbi Biyokimya

10 Karar No : 2 Sayfa 9 / İş ve Meslek Hastalıkları 570 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 610 Klinik Nörofizyoloji 480 Göz hastalıkları 560 İş ve Meslek Hastalıkları 480 Göz hastalıkları 560 İş ve Meslek Hastalıkları 120 Cerrahi Onkoloji 570 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 750 Radyasyon Onkolojisi 570 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 710 Perinatoloji 930 Üroloji 230 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 460 Göğüs Cerrahisi 410 Fizyoloji 610 Klinik Nörofizyoloji

11 Karar No : 2 Sayfa 10 / Neonatoloji 660 Nükleer Tıp 670 Ortodonti 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 930 Üroloji 640 Neonatoloji 710 Perinatoloji 060 Algoloji 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 610 Klinik Nörofizyoloji 660 Nükleer Tıp 750 Radyasyon Onkolojisi 035 Ağız, Diş ve Çene Radyoloji 670 Ortodonti 690 Çocuk Diş Hekimliği 720 Periodontoloji 350 El Cerrahisi

12 Karar No : 2 Sayfa 11 / Çocuk Diş Hekimliği 710 Perinatoloji 720 Periodontoloji 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 740 Protetik Diş Tedavisi 750 Radyasyon Onkolojisi 360 Endodonti 670 Ortodonti 690 Çocuk Diş Hekimliği 720 Periodontoloji 740 Protetik Diş Tedavisi 860 Tıbbi Genetik 530 Histoloji ve Embriyoloji 640 Neonatoloji 710 Perinatoloji 860 Tıbbi Genetik 690 Pedodonti 720 Periodontoloji 360 Endodonti 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 350 El Cerrahisi 480 Göz Hastalıkları 360 Endodonti 720 Periodontoloji 740 Protetik Diş Tedavisi 210 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 660 Nükleer Tıp 750 Radyasyon Onkolojisi

13 Karar No : 2 Sayfa 12 / Restoratif Diş Tedavisi 790 Sitopatoloji 800 Spor Hekimliği 810 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 280 Çocuk Radyolojisi 290 Çocuk Romatolojisi 660 Nükleer Tıp 750 Radyasyon Onkolojisi 720 Periodontoloji 765 Restoratif Diş Tedavisi 290 Çocuk Romatolojisi 090 Askeri Psikiyatri 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 530 Histoloji ve Embriyoloji 790 Sitopatoloji 240 Çocuk Kardiyolojisi 410 Fizyoloji 800 Spor Hekimliği 410 Fizyoloji 810 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

14 Karar No : 2 Sayfa 13 / Tıbbi Biyokimya 840 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 850 Tıbbi Farmakoloji 860 Tıbbi Genetik 870 Tıbbi Mikoloji 900 Tıbbi Parazitoloji 160 Çocuk Endokrinolojisi 660 Nükleer Tıp 830 Tıbbi Biyokimya 840 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 660 Nükleer Tıp 850 Tıbbi Farmakoloji 860 Tıbbi Genetik 160 Çocuk Endokrinolojisi 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 860 Tıbbi Genetik 870 Tıbbi Mikoloji 830 Tıbbi Biyokimya 870 Tıbbi Mikoloji 900 Tıbbi Parazitoloji 920 Tıbbi Viroloji 120 Cerrahi Onkoloji 750 Radyasyon Onkolojisi 900 Tıbbi Parazitoloji

15 Karar No : 2 Sayfa 14 / Tıbbi Viroloji 930 Üroloji 020 Adli Tıp 530 Histoloji ve Embriyoloji 790 Sitopatoloji 920 Tıbbi Viroloji 310 Çocuk Ürolojisi 930 Üroloji

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B,

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, C, D, EI HASTANELERİ (İDARİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ)

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.07 4 TEMMUZ 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111019 Gastroenteroloji 3 1 - - 700111046 Tıbbi

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu 18 TEMMUZ 2013 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 11 26 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27916 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6225 Kabul Tarihi: 6/4/2011 MADDE 1 22/2/2005 tarihli

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 25 KASIM 2014 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı ORTAK PROGRAMLAR İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK KULLANIM Farklı kurumların insan

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM REHBERİ İ Ç İ N D E K İ L E R Akademik Kadro Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tıpta Uzmanlık Alanları ve Eğitim Süreleri Çizelgesi Cerrahi Tıp

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2014 SAYI:2 Bu bülten TTB-UDEK-UYEK 2012-2014 Dönemi Çalışmalarının Raporudur. İÇİNDEKİLER

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu (1.4) Sınav Analizi 2008-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe ve İngilizce

Detaylı

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) TANIM İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. A- GÖREVLER Pratisyen hekimler genel olarak

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

Sempozyum DERGİ GRUBU. YÜCE grup. Aile Hekimliği YÜCE. www.prndergi.w. www.literatursempozyum.com PRN. yayım a.ş.

Sempozyum DERGİ GRUBU. YÜCE grup. Aile Hekimliği YÜCE. www.prndergi.w. www.literatursempozyum.com PRN. yayım a.ş. Sempozyum Psikiyatri / Nöroloji / Davranış Bilimleri Dergisi 02 picasso 2014 SAYI: 2 15 TL NİSAN/MAYIS/HAZİRAN İstanbul da Liseli Gençler Arasındaki Madde Kullanım Yaygınlığı ve Demokrafik Faktörlerin

Detaylı

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Di ş He ki m liğ if ak ül te si 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 10 Fakültenin Tanıtımı 11 Akademik Kadro 12 Fakültenin Avantajları 14 Lisans Ders Programı 03 04 Dekanın Mesajı Başkent

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 29/06/2009-2009/15153 Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27292 Ekli "Tıpta ve Diş Hekimliğinde

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 6 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 6 KARAR Sayfa 1 / 6 KARAR Uzmanlık eğitimin yapılacağı birim üniversite hastanesinde anabilim dalı/bilim dalı, Bakanlık hastanesinde ise klinik şeklinde yapılanmıştır. Bir birimin yapılanması kurumda uzmanlık

Detaylı