TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar"

Transkript

1 Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan seçilebilmesine, (2) Ekli listede yer alan her bir uzmanlık alanı için o uzmanlık alanının karşısında belirtilen ilgili alanlardaki eğitim sorumlularının da jüri üyesi olarak seçilebileceğine karar verilmiştir. Prof. Dr. Nihat TOSUN Başkan Prof. Dr. H.Canan HASANOĞLU Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR Başkan Vekili Doç. Dr. Bekir ÇAKIR Prof. Dr. M.İ. Safa KAPICIOĞLU Adem KESKİN Prof. Dr. Necmi GÖKAY Prof. Dr. Nizamettin KILIÇ Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. H.Fahri OVALI Prof. Dr. İskender SAYEK Prof. Dr. Mehmet Alp TAVAS Prof. Dr. Serhat ÜNAL Prof. Dz. Tbp. Kd. Alb. Abdülgaffar VURAL Doç. Dr. Nurullah ZENGİN Prof. Dr. Gülsüm AK

2 Sayfa 2 / Acil Tıp 010 Acil Tıp 020 Adli Tıp 020 Adli Tıp 070 Anatomi 910 Tıbbi Patoloji 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 620 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 740 Protetik Diş Tedavisi 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 620 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 050 Aile Hekimliği 050 Aile Hekimliği 490 Halk Sağlığı 580 Kadın Hastalıkları ve Doğum 780 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 060 Algoloji 060 Algoloji 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 400 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 070 Anatomi 070 Anatomi 410 Fizyoloji 530 Histoloji ve Embriyoloji 910 Tıbbi Patoloji

3 Sayfa 3 / Anesteziyoloji ve Reanimasyon 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 850 Tıbbi Farmakoloji 940 Yoğun Bakım 090 Askeri Psikiyatri 090 Askeri Psikiyatri 780 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 100 Askeri Sağlık Hizmetleri 100 Askeri Sağlık Hizmetleri 490 Halk Sağlığı 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 620 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 120 Cerrahi Onkoloji 120 Cerrahi Onkoloji 430 Gastroenteroloji Cerrahisi 570 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 890 Tıbbi Onkoloji 130 Çevre Sağlığı 130 Çevre Sağlığı 490 Halk Sağlığı 140 Çocuk Acil 010 Acil Tıp 140 Çocuk Acil 150 Çocuk Cerrahisi 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 200 Çocuk Göğüs Hastalıkları 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 240 Çocuk Kardiyolojisi 260 Çocuk Nefrolojisi

4 Sayfa 4 / Çocuk Cerrahisi 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 150 Çocuk Cerrahisi 310 Çocuk Ürolojisi 930 Üroloji 160 Çocuk Endokrinolojisi 160 Çocuk Endokrinolojisi 370 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 140 Çocuk Acil 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 180 Çocuk Gastroenterolojisi 180 Çocuk Gastroenterolojisi 420 Gastroenteroloji 190 Çocuk Genetik Hastalıkları 190 Çocuk Genetik Hastalıkları 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 860 Tıbbi Genetik 200 Çocuk Göğüs Hastalıkları 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 200 Çocuk Göğüs Hastalıkları 210 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 150 Çocuk Cerrahisi 210 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 520 Hematoloji Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Hastalıkları 550 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

5 Sayfa 5 / Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 230 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 240 Çocuk Kardiyolojisi 590 Kalp ve Damar Cerrahisi 240 Çocuk Kardiyolojisi 140 Çocuk Acil 240 Çocuk Kardiyolojisi 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 190 Çocuk Genetik Hastalıkları 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 260 Çocuk Nefrolojisi 140 Çocuk Acil 150 Çocuk Cerrahisi 260 Çocuk Nefrolojisi 290 Çocuk Romatolojisi 310 Çocuk Ürolojisi 270 Çocuk Nörolojisi 270 Çocuk Nörolojisi 280 Çocuk Radyolojisi 280 Çocuk Radyolojisi 140 Çocuk Acil 280 Çocuk Radyolojisi 290 Çocuk Romatolojisi 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 260 Çocuk Nefrolojisi 290 Çocuk Romatolojisi 770 Romatoloji 820 Temel İmmünoloji

6 Sayfa 6 / Çocuk Cerrahisi 160 Çocuk Endokrinolojisi 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 180 Çocuk Gastroenterolojisi 190 Çocuk Genetik Hastalıkları 200 Çocuk Göğüs Hastalıkları 210 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 240 Çocuk Kardiyolojisi 250 Çocuk Metabolizma Hastalıkları 260 Çocuk Nefrolojisi 270 Çocuk Nörolojisi 290 Çocuk Romatolojisi 310 Çocuk Ürolojisi 310 Çocuk Ürolojisi 150 Çocuk Cerrahisi 260 Çocuk Nefrolojisi 310 Çocuk Ürolojisi 930 Üroloji Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 320 Hastalıkları 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 780 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 170 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 200 Çocuk Göğüs Hastalıkları 240 Çocuk Kardiyolojisi 260 Çocuk Nefrolojisi 340 Deri ve Zührevi Hastalıkları 340 Deri ve Zührevi Hastalıkları 910 Tıbbi Patoloji

7 Sayfa 7 / El Cerrahisi 350 El Cerrahisi 680 Ortopedi ve Travmatoloji 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 360 Endodonti 360 Endodonti Endokrinoloji ve Metabolizma Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hastalıkları 830 Tıbbi Biyokimya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji 390 Epidemiyoloji 490 Halk Sağlığı 820 Temel İmmünoloji 850 Tıbbi Farmakoloji 870 Tıbbi Mikoloji 880 Tıbbi Mikrobiyoloji 890 Tıbbi Onkoloji 900 Tıbbi Parazitoloji 920 Tıbbi Viroloji 940 Yoğun Bakım 390 Epidemiyoloji 390 Epidemiyoloji 490 Halk Sağlığı 400 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 070 Anatomi 400 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 680 Ortopedi ve Travmatoloji 770 Romatoloji 800 Spor Hekimliği 410 Fizyoloji 070 Anatomi 410 Fizyoloji 800 Spor Hekimliği 910 Tıbbi Patoloji

8 Sayfa 8 / Gastroenteroloji 420 Gastroenteroloji 430 Gastroenteroloji Cerrahisi 430 Gastroenteroloji Cerrahisi 120 Cerrahi Onkoloji 420 Gastroenteroloji 430 Gastroenteroloji Cerrahisi 010 Acil Tıp 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 120 Cerrahi Onkoloji 430 Gastroenteroloji Cerrahisi 940 Yoğun Bakım 450 Geriatri 450 Geriatri 460 Göğüs Cerrahisi 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 460 Göğüs Cerrahisi 590 Kalp ve Damar Cerrahisi 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 460 Göğüs Cerrahisi 940 Yoğun Bakım 480 Göz Hastalıkları 480 Göz Hastalıkları 620 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

9 Sayfa 9 / Halk Sağlığı 390 Epidemiyoloji 490 Halk Sağlığı 500 Harp Cerrahisi 460 Göğüs Cerrahisi 500 Harp Cerrahisi 680 Ortopedi ve Travmatoloji 510 Hava ve Uzay Hekimliği 410 Fizyoloji 510 Hava ve Uzay Hekimliği 520 Hematoloji 520 Hematoloji 530 Histoloji ve Embriyoloji 070 Anatomi 530 Histoloji ve Embriyoloji 910 Tıbbi Patoloji 940 Yoğun Bakım 550 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 340 Deri ve Zührevi Hastalıkları 550 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 770 Romatoloji 820 Temel İmmünoloji 560 İş ve Meslek Hastalıkları 490 Halk Sağlığı 560 İş ve Meslek Hastalıkları 570 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 120 Cerrahi Onkoloji 570 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 580 Kadın Hastalıkları ve Doğum 890 Tıbbi Onkoloji

10 Sayfa 10 / Kadın Hastalıkları ve Doğum 570 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 580 Kadın Hastalıkları ve Doğum 710 Perinatoloji 930 Üroloji 590 Kalp ve Damar Cerrahisi 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 590 Kalp ve Damar Cerrahisi 590 Kalp ve Damar Cerrahisi 610 Klinik Nörofizyoloji 410 Fizyoloji 610 Klinik Nörofizyoloji 620 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 110 Beyin ve Sinir Cerrahisi 620 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 630 Nefroloji 550 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 630 Nefroloji 770 Romatoloji 930 Üroloji 640 Neonatoloji 190 Çocuk Genetik Hastalıkları 200 Çocuk Göğüs Hastalıkları 260 Çocuk Nefrolojisi 640 Neonatoloji 710 Perinatoloji

11 Sayfa 11 / Beyin ve Sinir Cerrahisi 270 Çocuk Nörolojisi 610 Klinik Nörofizyoloji 780 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 940 Yoğun Bakım 660 Nükleer Tıp 660 Nükleer Tıp 670 Ortodonti 670 Ortodonti 690 Pedodonti 740 Protetik Diş Tedavisi 680 Ortopedi ve Travmatoloji 010 Acil Tıp 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 350 El Cerrahisi 680 Ortopedi ve Travmatoloji 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 690 Pedodonti 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 360 Endodonti 670 Ortodonti 690 Pedodonti 720 Periodontoloji 740 Protetik Diş Tedavisi 700 Periferik Damar Cerrahisi 590 Kalp ve Damar Cerrahisi 700 Periferik Damar Cerrahisi 710 Perinatoloji 190 Çocuk Genetik Hastalıkları 530 Histoloji ve Embriyoloji 580 Kadın Hastalıkları ve Doğum 640 Neonatoloji 710 Perinatoloji 860 Tıbbi Genetik

12 Sayfa 12 / Periodontoloji 690 Pedodonti 720 Periodontoloji 360 Endodonti 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 040 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 350 El Cerrahisi 480 Göz Hastalıkları 620 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 680 Ortopedi ve Travmatoloji 730 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 740 Protetik Diş Tedavisi 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 740 Protetik Diş Tedavisi 750 Radyasyon Onkolojisi 210 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 750 Radyasyon Onkolojisi 890 Tıbbi Onkoloji 070 Anatomi 280 Çocuk Radyolojisi 660 Nükleer Tıp 770 Romatoloji 290 Çocuk Romatolojisi 400 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 550 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 630 Nefroloji 770 Romatoloji 820 Temel İmmünoloji 780 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 320 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 780 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 790 Sitopatoloji 530 Histoloji ve Embriyoloji 790 Sitopatoloji 910 Tıbbi Patoloji

13 Sayfa 13 / Spor Hekimliği 070 Anatomi 400 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 410 Fizyoloji 680 Ortopedi ve Travmatoloji 800 Spor Hekimliği 810 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 410 Fizyoloji 810 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 820 Temel İmmünoloji 220 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 550 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 770 Romatoloji 820 Temel İmmünoloji 880 Tıbbi Mikrobiyoloji 830 Tıbbi Biyokimya 160 Çocuk Endokrinolojisi 370 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 830 Tıbbi Biyokimya 840 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 400 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 770 Romatoloji 840 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 850 Tıbbi Farmakoloji 850 Tıbbi Farmakoloji 860 Tıbbi Genetik 190 Çocuk Genetik Hastalıkları 860 Tıbbi Genetik 870 Tıbbi Mikoloji 340 Deri ve Zührevi Hastalıkları 870 Tıbbi Mikoloji 880 Tıbbi Mikrobiyoloji 880 Tıbbi Mikrobiyoloji 880 Tıbbi Mikrobiyoloji

14 Sayfa 14 / Tıbbi Onkoloji 120 Cerrahi Onkoloji 750 Radyasyon Onkolojisi 890 Tıbbi Onkoloji 900 Tıbbi Parazitoloji 880 Tıbbi Mikrobiyoloji 900 Tıbbi Parazitoloji 910 Tıbbi Patoloji 020 Adli Tıp 530 Histoloji ve Embriyoloji 910 Tıbbi Patoloji 920 Tıbbi Viroloji 550 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 820 Temel İmmünoloji 880 Tıbbi Mikrobiyoloji 920 Tıbbi Viroloji 930 Üroloji 150 Çocuk Cerrahisi 310 Çocuk Ürolojisi 630 Nefroloji 930 Üroloji 940 Yoğun Bakım 080 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 630 Nefroloji 940 Yoğun Bakım

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B,

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, C, D, EI HASTANELERİ (İDARİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ)

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.07 4 TEMMUZ 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu 18 TEMMUZ 2013 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 25 KASIM 2014 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM REHBERİ İ Ç İ N D E K İ L E R Akademik Kadro Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tıpta Uzmanlık Alanları ve Eğitim Süreleri Çizelgesi Cerrahi Tıp

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2014 SAYI:2 Bu bülten TTB-UDEK-UYEK 2012-2014 Dönemi Çalışmalarının Raporudur. İÇİNDEKİLER

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM

UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Prof. Dr. Başar Cander Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Doç. Dr. Ahmet Demircan Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Doç. Dr. Mehmet Gül Konya, Necmettin

Detaylı

TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedir.

TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedir. TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedi UZMANLIK DALI UNVAN AD SOYAD KURUM Acil Tıp Doç. D Ahmet Demircan Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 6 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 6 KARAR Sayfa 1 / 6 KARAR Uzmanlık eğitimin yapılacağı birim üniversite hastanesinde anabilim dalı/bilim dalı, Bakanlık hastanesinde ise klinik şeklinde yapılanmıştır. Bir birimin yapılanması kurumda uzmanlık

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu (1.4) Sınav Analizi 2008-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe ve İngilizce

Detaylı

Sempozyum DERGİ GRUBU. YÜCE grup. Aile Hekimliği YÜCE. www.prndergi.w. www.literatursempozyum.com PRN. yayım a.ş.

Sempozyum DERGİ GRUBU. YÜCE grup. Aile Hekimliği YÜCE. www.prndergi.w. www.literatursempozyum.com PRN. yayım a.ş. Sempozyum Psikiyatri / Nöroloji / Davranış Bilimleri Dergisi 02 picasso 2014 SAYI: 2 15 TL NİSAN/MAYIS/HAZİRAN İstanbul da Liseli Gençler Arasındaki Madde Kullanım Yaygınlığı ve Demokrafik Faktörlerin

Detaylı

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Di ş He ki m liğ if ak ül te si 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 10 Fakültenin Tanıtımı 11 Akademik Kadro 12 Fakültenin Avantajları 14 Lisans Ders Programı 03 04 Dekanın Mesajı Başkent

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 Adli Bilimler Dergisi 5 Adli Tıp Bülteni / Bulletin of

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı