BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008"

Transkript

1 BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 İhsan Feyzibeyoğlu (BİLAY Başkanı): Sevgili Bilaylılar, hoş geldiniz. Bugünkü Çarşamba konferansımızın konusu Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye, konuşmacımız hepinizin yakından tanıdığı sevgili arkadaşımız emekli Büyükelçi Dr. Ahmet Zeki Bulunç. Çok uzun süredir Türkiye nin gündeminde olan Kıbrıs Akdeniz in üçüncü büyük adası. En yakın komşusu Türkiye, 65 kilometre. En uzak komşusu da Yunanistan,965 kilometre. Elli yıl önce haziran ayı Kıbrıs ın Türkiye gündeminde çok önemli yer tuttuğu günler yılında Kıbrıs konusu Türkiye nin gündemine daha çok girmiş gibi görünüyor. Bununla ilgili çok kısa bir kronolojik hatırlatma yapmak istiyorum size ondan sonra sayın büyükelçimize sözü vereceğim. Hepimizin bildiği üzere 1571de Kıbrıs Osmanlı imparatorluğu tarafından feth ediliyor. 1821de ilk isyan başlıyor Kıbrıs ta. İsyancı papazların bazıları o zamanki yönetim tarafından idam ediliyor. Bir kısmı da Kıbrıs tan kaçıyor, Roma da ilk Enosis bildirisini hazırlıyor ve yayınlıyorlar. Enosis birlik anlamına gelen bir Yunanca kelime aynı zamanda Yunanistan ın da kuruluş yılı. 19.yüzyılın büyük emperyal devletlerince Osmanlı İmparatorluğu bünyesinden 28 yeni devlet çıkarılıyor. Bunlardan biri de Yunan devleti. Kıbrıs ta ilerleyen yıllarda bir takım isyanlar var. Bunların bir sonucu olarak yönetim içinde bir değişikliğe gidiyor Osmanlı İmparatorluğu. Ancak daha sonra 1878 de Rus harbi sebebiyle Kıbrıs adası İngiltere ye kiralanıyor. Burada bana ilginç gelen iki nokta var. Bir defa usya ya karşı İngiltere nin Osmanlı İmaratorluğuna destek olması için güney Akdeniz de bir ada kiralaması çok akla yakın görünmüyor, bir tuhaflık var. Bunu birçok kişi de eleştiriyor, İngiliz diplomatlar dâhil. Bir batı ülkesi ilk kez Orta Doğuda bir yer ediniyor. Daha sonra ada bir üsse dönüşüyor. Belki Büyük Orta Doğu projesinin ilk adımı olarak da değerlendirilebilir. Bu tuhaf kiralama işleminin diğer bir sonucu, Kıbrıs adası diğer adalardan farklı bir statü kazanıyor. Ve bu farklı statü bugüne kadar da geldi. Aslında sayıları yirmi civarında olan fakat vaktiyle 12 kişilik ihtiyar heyetleri tarafından yönetildiği için 12 ada dediğimiz adalar Osmanlı İmparatorluğunun elinden daha önceki yıllarda çıktığı halde Kıbrıs la ilgili konuyu şu anda hala gündemimizde tutabiliyoruz te İngiltere adayı. ilhak ediyor. Daha sonra da Lozan da Kıbrıs ın İngiltere ye ait olduğu kabul ediliyor.a nlaşmanın 20. maddesinde böyle bir hüküm var. Lozan da yazılı hale getirilen önemli konulardan birisi de Ege ile ilgili. İki ülke arasında, yani Yunanistan la Türkiye arasında bir denge kuruluyor. Bu adaların İtalya ya bırakılması ve silahsızlandırılması öngörülüyor

2 ancak 1947 de 12 ada Yunanistan a geçiyor ondan sonra da sürekli olarak Türkiye ye karşı bir tehdit oluşturacak şekilde silahlandırılıyor.bu da bütün dengeleri bozuyor de 12 adanın Yunanistan a geçmesiyle yıllarıarasındaki 126 yıllık süre içinde Yunanistan toprakları 10 katına çıkıyor. Sürekli olarak Türkiye tehdidinden yakınan bir ülke topraklarını 10 kata genişletiyor ler Kıbrıs için bir dönüm noktası gibi görünüyor. İkinci dünya savaşından sonra bütün dünyada sömürgeciliğe karşı yeni bir takım hareketler başlıyor, fikirler gelişiyor. Bu arada Kıbrıs Rum Ortodoks liderliğine de Makarios geliyor, 3. Makarios ünvanıyla. Hemen ellilerin başında Grivas EOKA yı kuruyor ten sonra da Kıbrıs meselesi hem bizim gündemimize hem de dünyanın gündemine girmeye başlıyor yılında, hatırlayacaksınız Fahir Armaoğlu hocanın derslerinden hatırlayacaksınız, Bandung konferansı toplanıyor, Bağlantısızlar Hareketi. Makarios o toplantıya cumhurbaşkanı filan olmadığı için bir toplum lideri sıfatıyla katılıyor ve bağlantısızların desteğini almaya başlıyor. Bu önemli bir nokta gibi görünüyor çünkü daha sonra cumhurbaşkanı olduktan sonra Birleşmiş Milletler de dâhil Makarios bağlantısızların desteğiyle bazı kararların alınmasını sağlamıştır yılı aynı zamanda Enosisçi hareketlerin Kıbrıs ta yoğunlaştığı bir yıl. Türklerin taciz edilmeye başlandığı bir tarih. Bu soruna çözüm bulmak için Londra da yapılan bir konferans sırasında da bu tacizler devam ediyor. Onun üzerine Türkiye de mitingler başlıyor. (6-7 Eylül olayları da aynı yıl vuku buluyor. Sadece Rumlara karşı değil tüm azınlıklara karşı bir tepki gibi görünüyor.) Ve o mitinglerle birlikte Türkiye nin gündemine ya taksim ya ölüm sloganı girmiş oluyor da adadaki karışıklıkların artması üzerine İngiliz hükümeti Makarios u sürgüne gönderiyor. Birkaç yıl süren bir sürgünlük dönemi var. Daha sonra da İngiltere Yunanistan ve Türkiye 1960 da cumhuriyetle sonuçlanacak olan görüşmeleri başlatıyorlar. Ve Makarios cumhurbaşkanı oluyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı da Fazıl Küçük. Ben böylece 1960 a kadar konuyu getirmiş oldum. Doğu Akdeniz le ilgili en son gelişmeleri de şu şekilde özetlemeye çalışayım. Doğu Akdeniz çok önemli bir konumda. Orda Doğunun en önemli bölgelerinden birisi. Üç büyük kıtanın, Asya, Avrupa ve Asya nın kesişme noktası. Özellikle de enerji konularının öne çıkmasıyla birlikte Doğu Akdeniz in de önemi çok arttı yılından itibaren burada bir takım gelişmeler var de ABD ve AB nin desteklediği Nabucco projesi başlatıldı Rum idaresi münhasır ekonomik bölge sınırlandırması anlaşması yapıyor Mısırla de Lübnan la doğal kaynak arama işbirliği antlaşması yapıyor. Türkiye nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konularında alanını çok daraltan, daraltmayı hedefleyen bir takım gelişmeler ortaya çıkıyor. Rusya ile Yunanistan ın 2006 yılında Bakü-Ceyhan a alternatif olarak Burgaz Dedeağaç projesini, 2008 yılında Nabucco ya alternatif olarak Güney Akım doğalgaz boru hattı projesini ortaya atmaları diğer önemli gelişmeleri teşkil ediyor. Bu noktada sözü sayın büyükelçime veriyorum.

3 Ahmet Zeki Bulunç (Emekli Büyükelçi, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi): Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İhsan Başkanımız geniş bir özet yaptı. Dolayısıyla ben tarihe fazla girmeyeceğim. Sadece bir tespiti yaparak AKP iktidarının bizi bugün nasıl bir notaya getirdiğini vurgulamak istiyorum. O da şudur: Az önceki açıklamaları dikkate aldığımızda ENOSİS mücadelesi Yunanlıların, çok eskilere dayanan, hatta 1796 lara kadar uzanan bir mücadelesidir. İlk Megali İdea haritası ya da ENOSİS haritası 1796 yılında Viyana da yayınlanmıştır. Bununla birlikte Türkiye meseleye 1950 lerin başından itibaren yönelmeye başlamıştır. Ancak başlangıçta mevcut statükonun korunması yönünde bir politika izlemiştir. Yunanistan ın 1954 yılında, İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Birleşmiş Milletler örgütünde kabul edilen self-determinsyon prensibini İngiltere nin Kıbrıs halkına uygulamadığı gerekçesiyle şikâyet etmesiyle Kıbrıs meselesi uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Çünkü o tarihe kadar Kıbrıs ta meydana gelen olaylar sömürge idaresinin kendi iç meselesi olarak kabul ediliyordu. Anca meselenin Birleşmiş Milletlere taşındığı 1954 tarihinden itibaren Türkiye, İngiltere nin Ada dan çıkabileceği mesajını vermesinden sonra meseleye müdahil ve taraf olduğunu ortaya koymuş ve bu pozisyonunu İngiltere başta olmak üzere uluslararası topluma ilan etmiştir. Böylece Türkiye Kıbrıs politikasını öne çıkarmış, meseleye taraf olduğunu, meseleyle ilgilendiğini, Kıbrıs üzerindeki hakları bulunduğunu ve Kıbrıs ın kendine ait olduğunu belirtmiştir. Ama elinde gerçek anlamda güçlü olarak savunacağı hukuki temeller yoktu. Bununla birlikte o dönemde ulusal çıkarları ön planda tutan çalışmalarla Lozan Barış Antlaşması nın doğrudan ve dolaylı olarak Kıbrıs ile ilgili maddelerine dayanmak suretiyle tezlerini geliştirmiş, uluslararası konjontürü iyi değerlendirmiş ve Kıbrıs Adası üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu ilan etmiştir. Türkiye bu dönemde ileri sürdüğü tezlerde, Lozan Barış Antlaşması ile Ada nın İngiltere ye bırakılmasını ve egemenlik devrinin gerçekleştirilmesini, bölgenin jeopolitik, jeostratejik ve Türkiye ile Yunanistan arasında kurulan ve Lozan Dengesi olarak adlandırılan dengenin bir parçası olarak İngiltere ye verdiğini ve sadece bir ülke lehinde egemenlik hakkından vazgeçtiğini, o ülkenin de sadece İngiltere olduğunu ifade etmiştir. İngiltere nin de Süveyş Kanalı ndan çıkış sürecindeki gelişmeler, Orta Doğu daki çıkarları aleyhine gelişen zemin, üzerinde güneş batmayan İmparatorluk sürecinin geriye düşüşüyle birlikte Ada nın stratejik olarak vazgeçilmezliği karşısında Türkiye ile benzer tezleri savunması, Türk tezlerini etkilemiş, güçlendirmiştir. İşte, İngiltere nin Kıbrıs ta self-determination hakkı verilecekse her iki topluma da verilmesi gerektiği, Kıbrıs ın basit bir sömürge meselesi olmadığı; çünkü Ada da bir birinden tamamen farklı iki toplum yaşadığını ve bu toplumların anavatanları olan bölgedeki Türkiye ileyunanistan ın varlığı; NATO nun Sovyet tehdidine karşı dengeleri, barışı, istikrarı koruması gerektiği şeklindeki tezleriyle birlikte Türkiye meseleye taraf olmuştur. Fakat İngiltere çok ustaca bir manevrayla Londra Konferansı nı düzenlemek suretiyle Türkiye nin başlangıçta sadece taraf benim tezini, Yunanistan ı da taraf yapacak şekilde üçlü noktaya getirmiştir. Bu arada, Yunanistan ın BM de 1954 ve 1957 yıllarında

4 beklediğini bulamaması sonrasında 1959 Zürih Londra Antlaşmaları ile birlikte gelişen ve Türkiye nin Kıbrıs ın geleceği üzerinde söz sahibi olduğu, hak, statü ve yetkiler elde ettiği bir süreç vardır. Bu konuları zaman darlığı nedeniyle başlıklar halinde belirterek geçiyorum. İşte o dönemde Türkiye nin elinde çok güçlü hukuki dayanaklarının bulunmadığı bir süreç yaşanırken konjonktürü çok iyi değerlendiren bir politikayla, o günün siyasi yetkilileri, Kıbrıs meselesinde Türkiye nin taraf olmasını ve uluslararası antlaşmalarla Ada üzerinde kalıcı haklar, statüler ve yetkiler elde etmesini sağlamış, Türkiye nin stratejik, jeopolitik, jeoekonomik çıkarları ve güvenlik unsurları korunmuştur. Bu süreçte önce Kıbrıs ın tamamı sonra taksim tezleri savunulmuş daha sonra Ada üzerinde Türk-Yunan Dengesi korunarak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği temelinde ortaklık devleti kapsamında bir mutabakata varılmış, uluslararası antlaşmalar imzalanmıştır. Ancak o mutabakat sağlanırken Türkiye nin izlediği dış politikada iki temel unsur daima göz önünde bulundurulmuş ve bu unsurları sağlayan bir uzlaşıya varılmıştır. Bu unsurlardan biri Ada nın asla Türkiye ye karşı kullanılamayacak bir konumda tutulması, Türkiye nin Ada üzerindeki haklarının korunması ve Türk Yunan dengesini bozmayacak bir yapıda olması. İki, oradaki Türk varlığının korunması, sürdürülebilir güvenliğinin sağlanması, geleceğinin belirlenmesi ve o belirlemede Türkiye nin inisiyatif veya iradesinin söz konusu olması Zürih ve Londra ve 1960 Lefkoşa Antlaşmaları Türkiye ye ve Kıbrıs Türk halkına bunları sağlamıştır; ENOSİS in yolunu tıkamıştır. İşte bu nedenle Makarios ve Yunanistan, gerçekte Zürih-Londra-Lefkoşa Antlaşmalarını içine sindirmemişler. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti nin kuruluşunu ENOSİS e bir sıçrama tahtası olarak görmüşler ve o çerçevede bu antlaşmalara evet demişlerdir. Bununla birlikte, antlaşmaların ve Kıbrıs Cumhuriyeti nin kurulmasından hemen sonra Rum İçişleri Bakanı Başkanlığında ENOSİS i silah zoru ile gerçekleştirecek bir gizli örgüt olarak Akritas Örgütü kurulmuştur. Bu örgüt hazırladığı Akritas Planı nı üç yıl içinde uygulamaya koyarak Türklere karşı başlattığı katliamlarla, bildiğiniz gibi, Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Cumhuriyeti ni 21 Aralık 1963 tarihinde yıkmıştır. Böylece bugüne kadar uzanan bir süreci kapsayan Kıbrıs uyuşmazlığı (meselesi) başlamıştır. Bugün Kıbrıs sorunu olarak adlandırılan uyuşmazlık Rumların 1963 yılında uyguladıkları katliam planıyla başlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada, şimdi biraz sonra anlatmaya çalışacağım hususları dikkate aldığımızda, belki en son söylenecek sözü başlangıçta söyleyip bir tespiti yapmakta yarar vardır diye düşünüyorum. O da şudur lerin ortalarından itibaren Türkiye nin, hemen hemen çok zayıf gerekçelerden ve hukuki dayanaklardan hareket etmek suretiyle Kıbrıs ta Garanti ve İttifak Antlaşmaları ile birlikte Ada ya yeniden girmesi, Ada üzerinde hak ve statüler elde etmiş olması ve en önemlisi Garantör Devlet olarak kendi çıkarlarının güvencesini de elde etmesi... Konuya bu çerçevede de baktığımız zaman Türkiye nin, Kıbrıs ın o tarihten sonra geleceğini belirleme iradesini, hakkını kazanması, İttifak Antlaşması ile Kıbrıs ta süresiz asker bulundurmasını kabul ettirmesi ve Garantör Devlet olarak Ada da bulunması son derece önemli bir gelişme ve stratejik

5 sonuçtur. Başlangıçtaki koşullar ve hukuki statü ile uluslararası antlaşmalarla elde edilen haklarla gelinen koşulları ve kazanılan statüyü dikkate aldığımızda, Türkiye Lozan da kaybettiği Kıbrıs ı bir ölçüde tekrar kazanmış ve böylece çok büyük bir hamle yapılmıştır. Bunun anlamı, Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren -ki Küçük Kaynarca Antlaşması esas alınmaktadır- o tarihten sonra sürekli toprak kaybeden Türkiye, Osmanlı devletinin yıkılma sürecini de dikkate aldığımızda ilk kez Kıbrıs a Zürih-Londra-Lefkoşa Antlaşmaları ile birlikte belirli sınırlarla da olsa yeniden dönmüş oluyor. İşte böylesine köklü (radikal) bir gelişme olmuştur. Fakat bugün, uluslararası antlaşmalar var ve Birleşmiş Milletlere tescil edilmiş bu antlaşmaların Türkiye ye sağladığı haklar, yetkiler, hukuki-siyasal statüler var. Orada Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme hakkının kabul edilmesi var. Barış Harekâtı nın gerçekleştirilmesi ve bunun sağladığı siyasi ortam ile oluşan coğrafi sınırlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kurulduğunu ve o devletin 24 yılı aşkın bir süredir yaşatıldığını da dikkate aldığımızda, geldiğimiz böylesine siyasi ve hukuki güçlü bir noktada iken, bugün Kıbrıs ın teslimiyle ilgili bir aşamaya, bir zemine getirilmiş bulunuyoruz. Aradaki fark son derece ürkütücüdür. Ve korkutucudur. Bu olgunun iyi değerlendirilmesi gerekir. Biraz sonra açıklayacağım hususları dikkate aldığımızda bu boyutların ne kadar önemli olduğunu, birlikte değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Kıbrıs konusunda AKP iktidarı ile birlikte değişen bir temel vardır. O temel de bizim ulusal politika olarak değerlendirdiğimiz, belirlediğimiz temel vazgeçilmezlerimiz olarak ortaya koyduğumuz ilkeler tam ters yüz edilmek suretiyle Avrupa Birliği merkezli ve Avrupa Birliği inisiyatifinde (öncülüğünde), özellikle müzakere tarihinin alınması, müzakerelerin başlaması öngörüleriyle birlikte Türkiye gerçekten ulusal Kıbrıs politikasında, ulusal çıkarlarımıza aykırı köklü bir değişiklik gerçekleştirmiştir. Bu köklü değişikliğin ilk belirtisi Annan Planı dır. Annan Planı nasıl bir çözümü öngörüyordu? Her şeyden önce Annan Planı, bizim Türk tarafı olarak (Türk tarafı kavramını geniş anlamıyla kullanıyorum: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni birlikte ifade ediyorum) ortaya koyduğumuz, iki egemen halkın kurduğu iki egemen devleti, Garanti ve İttifak Antlaşmalarının aynen geçerliliğini esas alan temel tezlerimizden vazgeçmeyi öngörüyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti nin devamını esas alan ve Kıbrıs ta iki egemen halkın değil, Kıbrıslıların yani Kofi Annan ın ifade ettiği gibi sözde Kıbrıs Milleti içinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların bulunduğu felsefesine dayalı olarak anayasal değişikliklerle, yaşadığı kabul edilen Kıbrıs Cumhuriyeti nin, idari anlamda, anayasasındaki düzenlemelerle iki eyaletten oluşan bir yapıda yeni bir statüye kavuşturulmasını öngörmektedir. Garanti Antlaşması nın kullanılamayacak veya sulandırılan bir yapı içinde ve Kıbrıs Türk halkını, halk olmaktan çıkarıp azınlık statüsüne düşürebilecek bir süreci öngören zemin üzerine oturtulmuş bir Plan idi. Bu Plan, Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne düşürürken Türkiye nin Ada üzerindeki haklarını ve statüsünü de ortadan kaldırarak Kıbrıs ile bağlarını kesiyordu. Buna rağmen AKP Hükümeti bunu kabul etmiştir. Nitekim Sayın Tayyip Erdoğan iki yıl kadar önce bir Avusturya dergisine verdiği mülakatta açıkça şu ifadeyi kullanmıştır: Annan Planı nı Türkiye nin ve Kuzey

6 Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin ve Kıbrıslı Türklerin aleyhine olduğunu bilmemize rağmen hem kabul ettik hem de kabul ettirdik. Neden? Çünkü Avrupa Birliği ne söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik. Ama şu anda kaybeden Kuzey Kıbrıslılar dır demiştir.. Dikkat ederseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı bile kullanılmadan, Kuzey Kıbrıslılar veya Kıbrıslı Türkler kavramlarını öne çıkaran bir anlayış sergilenmiştir. O nedenle bence Annan Planı nın kabulü, Kıbrıs ulusal davamızda önemli bir kırılma noktasıdır. Bu Planın kabulden sonra Titina Loizidou Davası nın kabulü ile birlikte devam eden süreci, birinci kırılma noktası olarak değerlendiriyorum. İkinci önemli kırılma noktası, temel politikalarımız bağlamında 17 Aralık 2004 AB Brüksel Zirve Kararı nın kabul edilmesidir. İlk kez Kıbrıs, Türkiye nin önüne bir önkoşul olarak konmuş ve bu önkoşulun belirleyici öğesi olarak 1963 Türkiye ile AET (AB) Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma nın eki olarak Ek Protokol Türkiye ye kabul ettirilmiştir. Fakat Türkiye ye kabul ettirilirken TBMM den geçirtilememiştir. Ancak bu protokol, hükümetin kabul ettiği ve AB ne uygulama yükümlülüğü altına girilen bir protokol olarak bugün de varlığını sürdürmektedir. Buradaki önemli olan nokta, eğer Hükümet Ek Protokolü TBMM den onaylatarak fiilen uygulamaya koymuş olsaydı, Antlaşmalarıyla kurulmuş olan hukuki düzen, yeni bir hukuki düzene dönüşmüş olacaktı ve bu hukuki düzen 1963 yılında Rumların silahlı eylemlerle ve katliamlarla devleti işgal etmesi sonucunda oluşturdukları yeni rejimi yani 1963 Rum Devlet rejimini anayasasıyla birlikte Türkiye ye kabul ettirmiş olacaklardı. O nedenle Ek Protokol hala daha önemini koruyan ve varlığı veya yokluğu belirleyici etkisini ortaya koyacak bir protokoldür. Türkiye nin Kıbrıs politikasındaki ikinci kırılma noktası, 2004 Brüksel Zirve Kararı nın Türk hükümetince kabulüdür. Brüksel Kararı ile ilk kez AB, Türkiye ye Kıbrıs ın geleceğiyle ilgili iradeye sahip olduğunu, belirleyici kararın kendisine ait olduğunu kabul ettirmiştir. Brüksel Zirve Kararı ile AB, Kıbrıs ın geleceğini ben belirleyeceğim ve bu çerçevede bir süreci başlatacağım demek suretiyle Türkiye ye bu iradeyi kabul etmiştir. Kanımca bu gelişme, bizim ulusal hedeflerimiz ve çıkarlarımız açısından son derece önemli bir tarihi dönüm noktasıdır. Bir diğer önemli kırılma noktası Türkiye Hükümeti nin 3 Ekim 2005 Müzakere Çerçeve Belgesi ni kabul etmiş olmasıdır. Müzakere Çerçeve Belgesi ile birlikte Avrupa Birliği 2004 tarihinde Türkiye ye kabul ettirdiği Kıbrıs ın geleceğinin belirlenmesiyle ilgili iradeye sahip olduğu kararını hem teyit ettirmiş hem de bir adım daha ileriye gitmek suretiyle Türkiye nin 2005 Ekim ayında başlayacak olan müzakerelerde ilerleme kaydedebilmesi için gerekli koşulları ortaya koymuş ve bu koşulların ne ölçüde yerine getirildiğini değerlendirilebilecek çeşitli ölçütler belirlemiştir. Ben, konumuz itibariyle getirilen yeni koşulların sadece Kıbrıs la ilgili bölümü üzerinde durmak istiyorum. Koşulların içinde konumuz ile ilgili en önemli unsurlar Kıbrıs ve Ege ile ilgili olanlardır. Türkiye ye, Ege sorunlarının çözümü için gerekirse Lahey e gitme koşulunu ayrıca gündeme getirmektedirler.

7 Fakat orada bir başka unsur daha getiriliyor. Bu da Avrupa Birliği müktesebatının tamamını Türkiye nin kabul etmesi ve gereğini eksiksiz yerine getirmesi koşuludur. Bilindiği gibi Avrupa Birliği nin bütün üye ülkeleri 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ni kabul etmişlerdir. Böylece bu Sözleşme Avrupa Birliği müktesebatının bir parçası haline gelmiştir. Demek ki Türkiye nin Ege Denizi ile ilgili ulusal çıkarları bağlamında Avrupa Birliği müktesebatı içinde yeni bir unsur olarak 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi yer almaktadır. Bu koşula uyacak olan bir Türkiye, Ege de Yunanistan ın ortaya koyduğu bütün koşulları kabul eden bir Türkiye olmuş olacaktır. Bunun önemini biraz sonra Doğu Akdeniz le ilgili meseleleri incelerken ayrıca değerlendirmek istiyorum. O bakımdan Ege konusuna atıf yaptım. İkinci önemli nokta, koşul olarak ve müzakerelerin ilerleyişini tespit edecek ölçüt (kriter) olarak getirilen mesele Türkiye nin Ek Protokolü eksiksiz olarak ve herhangi bir ayrıcalık yapmadan bütün üye devletlere uygulamasıdır. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti ni de bu Ek Protokol e dâhil etmek, ayırım gözetmemek ve eksiksiz uygulamak zorunluluğunun getirilmesidir. Bir başka önemli kritik nokta, Avrupa Birliği üyeleriyle Türkiye nin ilişkilerini, Kıbrıs Cumhuriyeti de dâhil olmak üzere normalleştirmesi koşulunun getirilmesidir. Kıbrıs Cumhuriyeti kavramını hep tırnak işaretleri içerisinde söylüyorum; çünkü biz Kıbrıs Cumhuriyeti kavramını kullanmıyoruz. Rum saldırılarıyla 21 Aralık 1963 tarihinde 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılmıştır. Bugünkü Rum yönetimi Kıbrıs Cumhuriyetı nin meşru hükümeti değildir ve Kıbrıs Türk halkını temsil etmemektedir. Bizim için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dir. Ancak Avrupa Birliği nin atıflarını dikkate aldığımızda maalesef Kıbrıs Cumhuriyeti kavramını kullanmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti de dâhil Avrupa Birliği üyeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi demek, Avrupa Birliği üyeleri içinde Türkiye nin ilişkilerinin normal olmadığı, daha açık ifadesiyle diplomatik ilişkisi bulunmadığı ve tanımadığı tek ülke Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dir. Başka bir ülkeyi tanımamak veya ilişkilerinin anormal düzeyde olması gibi bir durum söz konusu değil. Yani Türkiye ye Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin meşruiyetini kabul edersen müzakereler ilerlemiş olacaktır diye bir koşul ve ölçüt getirilmiştir. Bir diğer önemli ölçüt ve koşul, Türkiye ye mutlaka Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma yükümlülüğünün getirilmesidir. AB Müzakere Çerçeve Belgesi nde bu yükümlülük iki önemli temel unsura dayandırılmıştır. Bu iki unsur Türk tarafının temel tezleri ve vazgeçilmezleri açısından son derece önemlidir. Bunlardan bir tanesi çözümün Birleşmiş Milletler çerçevesinde bulunması koşuludur. Birleşmiş Milletler Çerçevesi kavramı ilk nazarda özellikle çerçeve kelimesi kulakları tırmalamayabilir. Neden? Çünkü yıllardır Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin iyi niyet görevi (good offices) çerçevesinde Kıbrıs görüşmeleri zaten Birleşmiş Milletler çatısı altında ya da gözetiminde yürütülmektedir. Bu nedenle BM Belgeleri nde kullanılan kavram BM Genel Sekreteri nin iyi niyet görevi ya da BM gözetiminde olmuştur. Fakat buradaki çerçeve kavramı,

8 bu şekliyle ilk kez kullanılan bir kavramdır ve bundan kastedilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak çözümün bulunması istenmektedir ki bu kararların tamamına yakını Rum-Yunan tezleri doğrultusunda Türkiye aleyhine alınmış olan kararlardır. BM Güvenlik Konseyi Kararlarının hiçbirinde Türk tarafının temel tezleri olan iki devletlilik, iki halklılık, Türklerin egemen eşitliği kavramları yoktur. BM Güvenlik Konseyi ne göre Kıbrıs ta tek devlet, tek halk, tek egemenlik, tek uluslararası temsil, tek kimlik, tek vatandaşlık, tek demokrasi ve tek hukuki düzen kavramları geçerlidir ve çözüm bu temel kavramlara göre bulunmalıdır. Dolayısıyla 2005 Müzakere Çerçeve Belgesi ile Türkiye böylesine ağır koşulları da kabul etmiştir. Diğer önemli bir koşul da, çözümün Avrupa Birliği Kuruluş İlkelerine uygun olması gerektiğidir. Yani Türkiye, hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun hem de Avrupa Birliği nin kuruluş ilkelerine uygun bir çözümü sağlamalıdır. AB kuruluş ilkeler içinde en azından belirli hususları dikkate aldığımızda, örneğin serbest dolaşım, serbest yerleşim ve serbest mülk edinme gibi Kıbrıs müzakere sürecinde üç özgürlük olarak ifade edilen özgürlüklerin serbest bırakılması demektir ki bizim iki kesimlilik, iki halklılık ve iki devletlilik tezlerimizin tamamen ortadan kalkması ve geçersiz hale gelmesidir. Çünkü herkes istediği yerde yerleşebileceğine, istediği kadar mülk alabileceğine ve serbest dolaşım sağlanabileceğine göre iki kesimlilik diye bir durum ortadan kalkmış olmaktadır. Yine Avrupa Birliği kuruluş ilkeleri bağlamında Türk tarafının temel ilkelerine ve belirli meselelere baktığımız zaman Avrupa Birliği nin üyesi olan bir devlette üyesi olmayan bir devletin asker bulundurması gibi bir konunun kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 1960 İttifak Antlaşması nın ortadan kalkması ve Türkiye nin Kıbrıs ta süresiz asker bulundurma hakkının kaldırılması demektir. İkinci bir husus yine Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin garantörlüğünü üye olmayan bir devletin yükümlenmesi söz konusu olmayacaktır. Yani Türkiye, Avrupa Birliği üyesi bir devlete garantör devlet olabilir mi? Olabilecek mi? Tabii ki olamaz. Dolayısıyla Garanti Antlaşması nın da ortadan kaldırılması söz konusu olacaktır. Bu iki antlaşmanın ortadan kalkması durumunda Türk tarafının asla vazgeçemeyeceği etkin ve fiili garantörlük hakkı son bulacaktır. Zaten bugün özellikle Hristofyas ın GKRY Başkanı seçilmesiyle başladığı ifade edilen yeni süreç ile birlikte, hem GKRY hem de Yunanistan Garanti ve İttifak Antlaşmalarının AB çatısı altında olamayacağını ve kabul edilemeyeceğini her fırsatta kesin bir dille açıklamaktadırlar. Dolayısıyla Müzakere Çerçeve Belgesi bizim açımızdan ulusal Kıbrıs politikasının çok önemli bir kırılma noktasıdır. Ve bu Belge ile birlikte Kıbrıs meselesi artık Avrupa Birliği nin, tıpkı Kopenhang Kriterleri gibi AB müktesebatı haline gelmiş olmaktadır. Neden? Çünkü müzakerelerin işleyişi müktesebatın uygulanması ile bağlantılıdır. Eğer siz Kıbrıs meselesinde şunlar, şunlar hallolursa ilerleme kaydedecektir diye bir koşulu kabul ederseniz bu müktesebat haline gelmektedir. Yani Kıbrıs a ilişkin bu koşullar, artık Avrupa Birliği müktesebatı haline gelmiş demektir.

9 Bundan sonraki süreçlerden bir tanesi de, önemli bir noktası da. Türk hükümeti adına Sayın Abdullah Gül ün Dışişleri Bakanı olarak 2006 yılının başında Acil Eylem Planı adı altında gündeme getirdiği plandır. Bu Plan da ilk kez Türkiye hükümeti, tanıdığı KKTC devleti için 1970 lerin ilk yarısında kullanılmış ve 1974 Barış Harekâtı ile birlikte gündemden kalkmış olan Kıbrıs Türk Yönetimi kavramını kullanmıştır. Kıbrıs Türk Yönetimi kavramı arasında bir uzlaşı olabilmesi açısından o günkü koşullarda Avrupa Birliği üyesi olmayan Kıbrıs ta bir tür Türklere daha fazla özerklik yetkileri tanıyan ve bir yönetim anlayışını ortaya koyan bir statü idi. Bundan önceki statü Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi idi. Geçici kavramı kaldırılmış ve Kıbrıs Türk Yönetimi kavramına dönüştürülmüştü. Bu bizim için o aşamada bir statü yükseltmesiydi. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kurulmasından ve Türkiye nin tanıyıp diplomatik ilişkilerin 24 yılı aşkın bir süre sürdürülmesinden sonra bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni yok kabul edip Kıbrıs Türk Yönetimi kavramını kullanılmış olması, Avrupa Birliği, ABD ve Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye nin temel tezlerinden vazgeçtiği anlamını taşıyan bir mesaj niteliğindedir. Nitekim o günlerde ABD başta olmak üzere ilgili taraflarca bu açılım alkışlanmıştı. Ama Rumlar bunu reddetmişti. Şimdi önümüze yine bunlar bir başka biçimiyle getirilmiştir. Bundan sonraki önemli gelişme Talat ile Papadopulos arasında 8 Temmuz 2006 tarihinde BM gözetimde varılmış olan mutabakattır. Yani Gambari Süreci veya Gambari Anlaşması veya 8 Temmuz Süreci olarak adlandırılan süreçtir. İlk kez Türk tarafı bu anlaşma ya da mutabakatla birlikte açıkça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin varlığını reddeden ve iki toplumlu federal bir yapı içinde Avrupa Birliği ilkelerine ve kurumlarına uygun bir şekilde bir uzlaşıyı kabul etmiş ve böyle bir zemin yaratmış oldu. Bu da son derece önemlidir. Çünkü yaratılan bu zemin, günümüzde sürdürülen ve aleyhimize gelişsen görüşme sürecinin temel zeminidir..bununla ilgili olarak biraz sonra 23 Mayıs 2008 Talat-Hristofias Mutabakatı ya da Ön Anlaşması olarak adlandırılan mutabakattaki değerlendirmeleri yaparken toplumla halk meselelerinin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu ayrıca değerlendirmek istiyorum. Dolayısıyla önemli bir kırılma noktası da 8 Temmuz sürecidir. İşte 8 Temmuz süreci ile birlikte, Papadopulos un hazırladığı zemin, 2008 Şubat ayına kadar devam etmiştir. Hristofya bu zemin üzerinden hareket ederek yeni görüşme koşullarını ve çerçevesini oluşturmuştur. Fakat dünyada şöyle bir imaj yaratılmıştır: Papadopulos uzlaşmaz. Türk tarafı uzlaşıcı. Dolayısıyla Türk tarafındaki iç dinamikler bir çözüm için gerekli zemini yaratmıştır. Ama Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ndeki zemin henüz hazırlanmamıştır. Onun için Papadopulos un değiştirilip daha ılımlı ve uzlaşmadan yana olan ve özellikle Türklerin haklarını da kabul eden bir liderin Başkan seçilmesi suretiyle Rum tarafındaki iç dinamiklerin de hazırlanması anlayışı çok açık, net bir şekilde kamuoyunda, dünya kamuoyunda dile getirilmeye başlanmıştır. Nitekim Hristofyas ın seçilmesiyle birlikte bu tema daha da güçlendirilerek 21 Mart 2008 Talat-Hristofyas görüşmesiyle bir ön

10 mutabakata varılmıştır. Sonra 23 Mayıs 2008 görüşmesiyle de bunun ön anlaşma niteliğine kavuşturulması sağlanmıştır. Şimdi burada bizim üzerinde önemle durmamız gereken ön anlaşmanın içeriğindeki ifadelerdir. Mutabakat açıklamasında, iki bölgeli, iki toplumlu ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle, siyasi eşitlik temelinde bir federasyona bağlı olduklarını yeniden teyit etmişlerdir. Bu ortaklığın, tek uluslararası kimliğe sahip bir Federal Hükümetin yanı sıra eşit statüye sahip bir Kıbrıs Türk Kurucu ve bir Kıbrıs Rum Kurucu Devleti olacaktır denmektedir. Görüleceği gibi bulunacak olan kapsamlı uzlaşı veya çözüm, kendi ifadeleriyle, iki toplumlu iki bölgeli, federal bir yapı olacak. Burada ayrıca kurucu devletlerin olacağından da söz edilmektedir. Fakat kurucu devletlerden egemen iki devlet değil Annan Planı ndaki eyalet anlamındaki devletler kast edilmektedir. Yani Türk tarafının anladığı anlamda ve savunduğu tez olan iki eşit egemen devletin bir araya gelerek yeni bir ortaklık devleti kurması ve bu egemen iki devlet arasındaki bir anlaşma ile vücut bulması değildir. Bunun yerine devam ettiği savunulan Kıbrıs Cumhuriyeti nin anayasasında değişiklik yapılmak suretiyle federal yapıyı öngören eyalet sistemi içinde bir uzlaşının sağlanmasıdır. Bununla ilgili olarak da Çalışma Grupları ve Teknik Komiteler adı altında 13 grup oluşturulmuştur. Çalışma Grupları daha çok Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili meseleleri görüşmek üzere çalışmaktadırlar. Teknik Komiteler de gündelik meseleler olarak ortaya çıkmış olan sorunları çözecek bir yapıyı sağlamak üzere kurulmuşlardır. Bu süreç, 21 Mart 2008 tarihinde kabul edilen çerçevede üç aylık süre sonucunda 23 Mayıs 2008 tarihinde Talat ve Hristofias ın bir araya gelmesiyle birlikte yeniden bir çerçeveye oturtulmuş ve kamuoyuna açıklanmıştır. Şimdi izninizle yanlış anlamaları önlemek açısından bu mutabakatın yani 23 Mayıs Mutabakatı nın belirli maddelerini sizlere okuyarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü bizim için son derece önemli bir zemindir. Ve bu zemin özünde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak var olduğu söylenen bugünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin meşruluğunu Türkiye ye kabul ettirmek, Türkiye nin ada ile bağını kesmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni kendi halkının eliyle ortadan kaldırmak suretiyle Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti ne azınlık statüsüyle yamalamayı öngören bir çerçevedir. O bakımdan son derece önemlidir. Yapılan ortak açıklamada ki Birleşmiş Milletler temsilcisi bunu okumuştur. Bu açıklamada bugün liderler samimi ve faydalı bir görüşme gerçekleştirmiş ve 21 Mart Mutabakatı na uygun olarak alınan sonuçları gözden geçirmişlerdir. Yeniden altını çizmek istiyorum. 21 Mart Mutabakatı dediğimiz mutabakat özünde 8 Temmuz 2006 Gambari Anlaşması nın hazırladığı zemindir. O zemin üzerinde görüşmeler başlamış ve mutabakata varılmıştır. Maalesef o zeminde KKTC devletini ve halk olmayı reddediyoruz ve Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde bir uzlaşıyı kabul ediyoruz. Bunun altını çizerek vurgulamak istiyorum.

YENİ KIBRIS STRATEJİSİ TANINMA The New Cyprus Strategy Recognition

YENİ KIBRIS STRATEJİSİ TANINMA The New Cyprus Strategy Recognition YENİ KIBRIS STRATEJİSİ TANINMA The New Cyprus Strategy Recognition Doç. Dr. Atilla SANDIKLI Özet: Türk dış politikasında, AB üyeliğinden, güvenliğe, uluslararası hukuktaki sorumluluğa kadar pek çok konunun

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Rumlar Zaruret Doktrinini Kullanma Haklarını Yitirmişlerdir

Rumlar Zaruret Doktrinini Kullanma Haklarını Yitirmişlerdir Rumlar Zaruret Doktrinini Kullanma Haklarını Yitirmişlerdir Son dönemde, yıllardır uluslararası gündemi meşgul eden ve Güney Kıbrıs ın AB üyeliği ile beraber Türkiye-AB ilişkilerinin kilit noktalarından

Detaylı

BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS

BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS ANALİZ MAYIS 2014 SAYI: 94 BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS FEDERAL ÇÖZÜM MÜZAKERELERİ FURKAN ŞENAY MEHMET UĞUR EKINCI ANALİZ MAYIS 2014 SAYI: 94 BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS FEDERAL ÇÖZÜM MÜZAKERELERİ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR www.kibristd.org.tr KASIM - ARALIK 2013 / OCAK - ŞUBAT 2014 ISBN :1300-2546 CİLT: 26 NO :6 / CİLT: 27 NO: 1 İKİ AYDA BİR YAYINLANIR Figen Rutkay 1934

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU 12 13.11.2009 KONUŞMACILAR Doç. Dr. Ulvi Keser, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bahar Hurmi, Atılım Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER THE STATE OF KUWAIT: RELATIONS WITH TURKEY, WAR AND PEACE AND THE AL-SABAH GOVERNMENT IN BETWEEN : إ 8 %رة ا 46

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Rapor No: 25 Ocak 2011 Report No:, 25 January 2011 Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Ortadoğu Stratejik

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY STUDIES

PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY STUDIES T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 NCİ ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (İSTANBUL, 17-18 NİSAN 2008) PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution EKOLOJİ Avrupa da Türkiye Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci Turkey in Europe Democratisation Process Of Turkey In The Light Of A New Constitution ECOLOGY avrupa da türkiye YENİ ANAYASA

Detaylı