Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Tarihi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Tarihi"

Transkript

1 Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Tarihi Karabekir, K. (1967). İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat Terakki Erkanı. Istanbul: Menteş Kitabevi. Bozdağ, İ. (1980). Kemal Tahir'in Sohbetleri. İstanbul:. Ahmad, F. (1999). İttihatçılıktan Kemalizme. İstanbul: Kaynak Atay, F. R. (2008). Zeytindağı. : Pozitif Yayınevi. Kansu, M. M. (1997). Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Erdeha, K. (1975). Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler. İstanbul: Remzi Kitabevi. Hüseyin, K. K. (1991). Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım. İstanbul: İletişim Küçük, H. (2003). Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşiler. İstanbul: Kitap Yayınevi. Lenin, V. I. (1974). Doğu'da Ulusal Kurtuluş Hareketleri. İstanbul: Ant Demirel, A. ( Aralık 2001). İsmet İnönü / Defterler ( ) - 2 Cilt. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. Baykal, H. (1989). "Milli Mücadele Yıllarında Mustafa Kemal Paşa İle Cemal Paşa Arasında Yazışmalar". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V (14), , Seyitdanlıoğlu, M., & Okyar, O. (1997). Fethi Okyar'ın Anıları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.. (1969). Meşhur Valiler. Ankara: İçişleri Bakanlığı Dursunoğlu, C. (1946). Milli Mücadelede Erzurum.. Ankara: T.C. Ziraat Bankası Basımevi. İğdemir, U. (1989). Heyet-i Temsiliye Tutanakları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Altınay, A. R. (1992). İki Komite, İki Kıtal. İstanbul: Fikir Yayınevi. Gürler, H. (1994). Kurtuluş Savaşında Albay Bekir Sami GÜNSAV Mayıs Haziran Ankara: Genel Kurmay Basımevi. Dumont, P. (1997). Atatürk'ün Yazdığı Tarih: Söylev. İstanbul: Cumhuriyet Kerman, Z. (1982). Belçika Temsilciliği Vesikalarına Göre Millî Mücadele. İstanbul: Dergah Selvi, H. (2000). Millî Mücadele'de Erzurum ( ). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Akşin, S. (1980). Jön Türkler ve İttihat ve Terakki. İstanbul:. Bayar, C. (1967). Ben de Yazdım. İstanbul: Baha Matbaası. Altınbaş, A. (1995). Milli Mücadele'de Yeşil Ordu Cemiyeti ve Siyasi Kökenleri. Ahmad, F. (1999). İttihat ve Terakki ( ). İstanbul: Kaynak Özkaya, Y. (2007). Milli Mücadele'de Atatürk ve Basın ( ). Ankara:

2 Özkaya, Y. (2007). Milli Mücadele'de Atatürk ve Basın ( ). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Kuşçubaşı, E. (1997). Hayber'de Türk Cengi. İstanbul: Arba Aydemir, Ş. S. (1986). Enver Paşa. İstanbul: Remzi Kitapevi. Menç, H. (1992). Milli Mücadele Yıllarında Amasya; Portreler, Belgeler. Amasya: Yeşilırmak Kitabevi. Nadi, Y. (1955). Ankara'nın İlk Günleri. İstanbul: Sel İnan, A. (2012). Tarihe Tanıklık Edenler. İstanbul: İş Bankası Kültür Cılasun, E. (2009). Baki İlk Selam - Çerkes Ethem. istanbul: Agora Kitaplığı. Beyatlı, Y. K. (1975). Tarih Musahebeleri. İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü Ve İstanbul Fetih Cemiyeti Bayur, Y. H. (1963). Atatürk Hayatı ve Eseri. Ankara: Güven Basımevi. Cemal Paşa (1996). Hatırat ( ). İstanbul: Arma Özel, S. (1991). Milli Mücadelede Trabzon. Ankara: TTK Kurat, A. N. (1966). Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'de Bulunan Alman Generallerinin Raporları. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Ilıkan, F., & Ilıkan, S. (2005). Ankara İstiklal Mahkemesi: Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Cereyan Eden Su-i Kasd ve Taklib-i Hükümet. Istanbul: Simurg Yayınevi. Potyemkin, V. (1978). Uluslararası İlişkiler Tarihi-Başlangıçtan Bugüne Diplomasi Tarihi. İstanbul: May Kırzıoğlu, M. F. (1960). Milli Mücadelede Kars. İstanbul: Hamle Matbaası. Saruhan, Z. (1986). Kurtuluş Savaşı Günlüğü. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Sarıhan, Z. (1998). Çerkez Ethem'in İhaneti. İstanbul: Kaynak Kocatürk, U. (1986). "Celâl Bayar'la Bir Konuşma". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II (5), , Selçuk, İ. (2004). Yüzbaşı Selahattin'in Romanı. Istanbul: Cumhuriyet Kitapları. Orbay, R. (1993). Cehennem Değirmeni-Siyasi Hatıralarım. İstanbul : Emre Akşin, S. (1992). İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele. İstanbul: Cem Selek, S. (1992). İsmet İnönü Hatıralar. Ankara: Bilgi Yayınevi. Avcıoğlu, D. (1984). Milli Kuruluş Tarihi 2. İstanbul:. Mehmetefendioğlu, A. (1993). Dr. Reşid Bey'in Hatıraları "Sürgünden İntihara". İstanbul: Arba Jaeschke, G. (1989). Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Albayrak, M. (1998). Millî Mücadele Döneminde Batı Anadolu Kongreleri (17 Mart Ağustos1920). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Halil Menteşe (1986). Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları.

3 Halil Menteşe (1986). Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları. İstanbul: Hürriyet Vakfı Tansu, S. N. (1957). İki Devrin Perde Arkası. İstanbul: Hilmi Kitabevi. Perinçek, M. (2005). Atatürk'ün Sovyetlerle Görüşmeleri. İstanbul: Kaynak Cebesoy, A. F. (2002). Kuva-yı Milliye'nin İçyüzü. İstanbul: Temel Yayınlar. Sobolev, A. (1979). Üçüncü Enternasyonalin Kısa Tarihi. İstanul: Bilim İğdemir, U. (1999). Sivas Kongresi Tutanakları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Apak, R. (1990). İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Goloğlu, M. (Eylül 2008). Sivas Kongresi. Ankara: Türkiye İş Bankası Keleşyılmaz, V. (1999). Teşkilâtı Mahsûsa'nın Hindistan Misyonu ( ). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Kocabaşoğlu, U. (1998). Birinci Meclis. İstanbul: Sabancı Üniversitesi. Selek, S. (1976). Anadolu İhtilali. İstanbul: Cem Paşa, M. Ş. (1988). Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü. İstanbul: Arba Tansel, F. A. (1989). Ziya Gökalp Külliyatı-II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Dayı, S. E. (yt. Yok). Elviye-i Selâse'de (Kars, Ardahan, Batum) Millî Teşkilâtlanma. Erzurum: Kültür Eğitim Vakfı Yay.. Ergil, D. (1981). Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi. Ankara: Turhan Kitabevi. Jaeschke, G. (1986). Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri. Ankara: T. T. K. Hanioğlu, M. Ş. (1986). Bir siyasi örgüt olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük.. İstanbul: İletişim Arıburnu, K. (1997). SİVAS KONGRESİ. Ankara: ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI. Ağaoğlu, S. (1981). Kuvayi Milliye Ruhu. İstanbul: Kültür Bakanlığı Pehlivanlı, H. (1992). Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı. Ankara: Genel Kurmay Basımevi. Avcıoğlu, D. (1985). Milli Kuruluş Tarihi 3. İstanbul:. Şener, C. (1990). Çerkes Ethem Olayı. İstanbul: Ant Abadan, Y. (1972). Mustafa Kemal ve Çetecilik. İstanbul: Varlık Yayınevi. Güneş, İ. (2009). Birinci TBMM'nin Düşünce Yapısı ( ). İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları;. Nedim, A. (1993). Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları İstanbul: İşaret

4 Borak, S. (1998). Atatürk'ün İstanbul'daki Çalışmaları. İstanbul: Kaynak Hiçyılmaz, E. (1993). Gizli Belgelerle Çerkes Ethem. İstanbul: Varlık Bilgehan, G. (1995). Mevhibe. Ankara: Bilgi Yayınevi. Çapa, M. (1998). Milli Mücadele Döneminde Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Trabzon: Trabzon Belediyesi Kültür Taçalan, N. (1970). Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken. Istanbul: Milliyet Şimşir, B. N. (1985). Malta Sürgünleri. Ankara: Bilgi Kocahanoğlu, O. S. (1998). İttihat-Terakki'nin Sorgulanması ve Yargılanması ( ). İstanbul: Temel Çolak, İ. (1996). Milli Mücadele Esnasında Kuva-yı Seyyare Kumandanlığıma Ait Hatıratım. İstanbul: Emre Çelik, M. (1996). Hüseyin Avni Ulaş. İstanbul: Erzurum Kitaplığı. Goloğlu, M. (1981). Milli Mücadelede Trabzon ve Mustafa Kemal Paşa. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sorgun, T. (2003). İttihad ve Terakki'den Cumhuriyet'e Halil Paşa Bitmeyen Savaş. İstanbul: Kamer Kazancıgil, A. (1991). General Cemal Karabekir Maçka Silahhanesi Hatıraları. İstanbul: Nehir Yayınevi. Martı, M. (1998). İlk Türk Komitacısı Fuat Balkan'ın Hatıraları. İstanbul: Arma Oğuz, B. (2000). Yaşadıklarım Dinlediklerim. İstanbul: Simurg Goloğlu, M. (1968). Erzurum Kongresi. Ankara: Nüve Matbaası. Iacovella, A. (1998). Gönye ve Hilal. İstanbul: Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı. Arıkan, Z., & Birgen, M. (1998). Tarihimiz ve Cumhuriyet. İstanbul: Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı. Harrıs, G. S. (1979). Türkiye'de Komünizmin Kaynakları. İstanbul: Boğaziçi Basım Ve Yayınevi. Bilgi, N. (1997). Dr. Mehmed Reşid Şahingiray'ın Hayatı ve Hatıraları. İzmir: Akademi Kitabevi. Atay, F. R. (1955). Atatürk'ün Bana Anlattıkları. İstanbul:. Aybars, E. (2014). İstiklal Mahkemeleri. İstanbul: Doğan Kitap. Akyüz, Y. (1988). Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Kocabaşoğlu, U., & Berge, M. (1994). Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar. Ankara: Kebikeç Aydemir, Ş. S. (1983). Tek Adam. İstanbul: Remzi Kitabevi. Beyatlı, Y. K. (1968). Siyasi Ve Edebi Portreler. İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü

5 Beyatlı, Y. K. (1968). Siyasi Ve Edebi Portreler. İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü Fetih Cemiyeti Neşriyatı. Berkes, N. (1975). Türk Düşüncesinde Batı Sorunu. İstanbul: Bilgi Şapolyo, E. B. (1957). Kuvayi Milliye Tarihi. Ankara:. Berzeg, S. E. (1990). Türkiye Kurtuluş Şavaşında Çerkes Göçmenleri I-II. Istanbul: Nart. Çukurova, B. (1992). "Celal Bayar'ın Batı Anadolu'daki Faaliyetlerine İlişkin Bir Raporu". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, (VII/20), , Bey, M. N. (2000). Felaket Günleri 1. Cilt Mütareke Devrinin Feci Tarihi. İstanbul: Temel Gökay, B. (1997). Bolşevizm İle Emperyalizm Arasında Türkiye ( ). İstanbul: Tarih Vakfı Avcıoğlu, D. (1985). Milli Kuruluş Tarihi 4. İstanbul:. Sezgin, Ö. (1984). Türk Kurtuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu. Ankara: Sevinç Matbaası. Bozdağ, İ. (1992). Mustafa Suphi'yi Kim Öldürttü. İstanbul: Emre Kansu, M. M. (1964). Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri. Ankara: Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Cebesoy, A. F. (1955). Moskova Hatıraları. İstanbul:. Bıyıklıoğlu, T. (1956). Trakya'da Milli Mücadele. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Köstüklü, N. (1990). Milli Mücadele'de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını. Kutay, C. (1962). Birinci Dünya Harbinde Teşkilat-ı Mahsusa ve Hayberde Türk Cengi. İstanbul: Tarık Hiçyılmaz, E. (1996). Teşkilat-ı Mahsusa ve Casusluk Örgütleri. İstanbul: Kamer Coşar, Ö. S. (1967). Milli Mücadele Basını. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Kabacalı, A. (2000). Talat Paşa'nın Anıları. İSTANBUL: İş Bankası Kutay, C. (1973). Çerkes Ethem Dosyası 1-2. Istanbul: Boğazici Çavdar, T. (2001). Talat Paşa. Ankara: İmge Kitabevi Hacıfettahoğlu, İ. (2003). Ali Şükrü Bey. Ankara: Atlas Mardin, Ş., & Tunaya, T. Z. (2004). Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk. İstanbul: Nejat Eczacıbaşı Vakfı Georgeon, F. (2005). Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura ( ). İstanbul: Tarih Vakfı Cinemre, L., & Çakır, R. (1991). Sol Kemalizme Bakıyor. İstanbul: Metis Ahmet İzzet Paşa (1992). Feryadım. İstanbul: Nehir

6 Karabekir, K. (1982). İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul: Emre Cebesoy, A. F. (1955). Siyasi Hatıralar. İstanbul:. Samsutdınov, A. M. (1999). Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi İstanbul: Doğan Kitapçılık. Sertel, Z. (1968). Hatırladıklarım. İstanbul: Yaylacık Matbaası. Esengin, K. (1975). Milli Mücadele'de İç Ayaklanmalar. İstanbul: Gür-Yay Matbaacılık. Akal, E. (2005). Türkiye Komünist Partisi'nde Dr. Fuat Sabit Fraksiyonu ve Süleyman Nuri Faktörü. İstanbul: TÜSTAV Goloğlu, M. (1971). Cumhuriyet'e Doğru. Ankara: Başnur Matbaası. Önal, S. (2002). Hüsrev Gerede'nin Anıları. İstanbul: Literatür Adıvar, H. E. (2007). Ateşten Gömlek. Galatasaray, İstanbul: Can Cemil, A. (1992). İttihatçı Şeflerin Gurbet Maceraları. İstanbul: Arma Stoddard, P. H. (1933). Teşkilat-ı Mahsusa. İstanbul:. Aslan, Y. (2001). TBMM Hükümeti Kuruluşu, Evreleri, Yetki ve Sorumluluğu. Ankara: Yeni Türkiye Apak, R. (1988). Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Aydoğan, E., & Ortak, Ş. (2000). Dr. İbrahim Tali Bey'in Günlüğü. İstanbul: Arba Akal, E. (2006). "Ankara Hükümeti'nin Temsilcisi Dr. Fuat Sabit'in, Mustafa Suphi'ye Moskova'daki Faaliyetleri Hakkında Raporu". Mülkiye Dergisi, 30 (253), 7-15, İğdemir, U. (1989). Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları (Günlük Anılar). Ankara: Türk Tarih Kurumu. İleri, R. N. (2005). Atatürk ve Komünizm. Istanbul: İleri Şimşir, B. N. (1975). İngiliz Belgelerinde Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Güner, Z. (1998). Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluşu. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Banarlı, N. S. (1960). Yahya Kemal'in Hatıraları. İstanbul: Baha Matbaası. Tuğsavul, B. (2004). Mustafa Suphi ve Yoldaşları. İstanbul: Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı. Aydın, M. (1992). Milli Mücadele Dönemi'nde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul'da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri. İstanbul: Boğaziçi Güran, A. E. (1976). Kuvvay-ı Seyyare'den Kuvvay-i Milliye'ye Yeni Dünya. İstanbul: Katkı Çerkes Ethem (1993). Anılarım. İstanbul: Berfin Budak, M. (2002). İdealden Gerçeğe. İstanbul: Küre Moralı, N. (1973). Mütareke'de İzmir Olayları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

7 Cebesoy, A. F. (2000). Milli Mücadele Hatıraları. İstanbul: Temel Borak, S. (1961). Atatürk'ün Özel Mektupları. İstanbul:. Cebesoy, A. F. (2005). Bilinmeyen Hatıralar. : Temel. Ran, N. H. (1974). Kuvayi Milliye. Ankara: Bilgi Yayınevi. Adıvar, H. E. (1962). Türk'ün Ateşle İmtihanı. Istanbul: Çan Karabekir, K. (1998). Gizli Harp İstihbarat. İstanbul: Kamer Atay, F. R. (1969). Çankaya. İstanbul: Remzi Kitap Evi. Akbulut, D. A. (2006). Albayrak Olayı. İstanbul: Temel Altay, F. (1970). 10 Yıl Savaş ve Sonrası. İstanbul: İnsel Okyar, F. (1980). Üç Devirde Bir Adam. İstanbul: Tercüman Tarih Nureddin, V. (1965). Bu Dünyadan Nazım Geçti. İstanbul: Remzi Kitabevi. Bey, M. A. (1970). Miralay Arif'in Hatıratı İstanbul: Yeni İstanbul Çarıklı, H. M. (1967). Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hâcim Muhittin Çarıklı'nın Kuvayı Milliye Hatıraları. Ankara: Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Hiçyılmaz, E. (1993). Başverenler, Başkaldıranlar. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Nesimi, A. (2008). Yılların İçinden. İstanbul: Nöbetçi Yayınevi. İlgürel, M. (1999). Milli Mücadele'de Balıkesir Kongreleri. İstanbul: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi. Çukurova, B. (1986). "Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Gizli Grupları". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II (5), , Gülmez, N. (1999). Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da Yeni Gün. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Jevakhoff, A. (1998). Kemal Atatürk Batı'nın Yolu. İstanbul: İnkılap Yayınevi. Gökdemir, E. (1998). Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Akyol, T. (1999). Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Devlet. İstanbul: Milliyet Tanör, B. (2009). Türkiye'de Kongre İktidarları( ). İstanbul: Yapı Kredi Kılıç, A. (1955). Kılıç Ali Hatıralarını Anlatıyor. İstanbul: Sel Devellioğlu, F. (2004). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Ankara: Aydın Yayınevi. Çetinkaya, A. (1993). Ali Çetinkaya'nın Millî Mücadele Dönemi Hatıraları. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. İslam, İ. (1995). Milli Mücadele de Yeni Adana Gazetesi. Karabekir, K. (2008). İstiklal Harbimiz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları;.

8 Karal, E. Z. (1999). Osmanlı Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Baykal, B. S. (1989). Heyet-i Temsiliye Kararları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kansu, A. (1995) Devrimi. İstanbul: İletişim Kıvılcımlı, H. (1992). Yol. İstanbul: Bibliotek Araz, N. (1998). Mustafa Kemal'in Devlet Paşası. İstanbul: Dünya Yayıncılık. Balcıoğlu, M., & Süslü, A. (1999). Atatürk'ün Silah Arkadaşları. Ankara: Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu. Kandemir, F. (1966). Atatürk'ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası. İstanbul: Yakın Tarihimiz Pulur, H. (2000). Muhafızı Atatürk'ü Anlatıyor. İstanbul: Kaynak Kırzıoğlu, M. F. (1993). Bütünüyle Erzurum Kongresi. Ankara: Kültür Ofset Ltd. Şti.. Balcıoğlu, M. (2001). Teşkilat-ı Mahsusadan Cumhuriyete. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. Cerrahoğlu, A. (1975). Türkiye'de Sosyalizmin Tarihine Katkı. İstanbul: May Duru, K. N. (1957). İttihat ve Terakki Hatıralarım. İstanbul: Sucuoğlu Matbaası. Dumont, P. (2000). Osmancılık, Ulusçu Akımlar ve Masonluk. İstanbul: Yapı Kredi Kuran, A. B. (2000). İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler. İstanbul: Kaynak Aslan, Y. (1997). Türkiye Komünist Fırkası'nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi. Ankara: TTK. Özalp, K. (1971). Milli Mücadele Ankara: Türk Tarih Kurumu. Küçük, Y. (1979). Türkiye Üzerine Tezler. İstanbul: Tekin Yayınevi. Beyatlı, Y. K. (1973). Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım. İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü Ve İstanbul Fetih Cemiyeti Aydınel, S. (2008). Güneybatı Anadolu'da Kuva-yı Milliye Harekatı. Ankara: Vadi Güner, Z. (1999). Süleyman Necati Güneri-Hatıra Defteri. İstanbul: Erzurum Kitaplığı. Ilgaz, H. ( ). "Teşkilat-ı Mahsusa Günleri Ebulhindili Cafer Bey: Teşkilat-ı Mahsusa Erzurum Müfreze Kumandanı - II". Türk Yurdu, 21 (166),, Atatürk, M. K. (1954). Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. Ankara: Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü. Enver Paşa, & Hanioğlu, M. Ş. (1989). Kendi Mektuplarında Enver Paşa. Isparta: Der Cemil, A. (1997). I. Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa. İstanbul: Arba Tunçay, M. (1983). Bilineceği Bilmek. İstanbul: Alan

9 Tunçay, M. (1983). Bilineceği Bilmek. İstanbul: Alan Bleda, M. Ş. (1979). İmparatorluğun Çöküşü. İstanbul:. Avcıoğlu, D. (1983). Milli Kuruluş Tarihi 1. İstanbul:. Karaömerlioğlu, M. A. (1964). "Helphand-Parvus and his Impact on Turkish Intellectual Life". Middle Eastern Studies, 40 (6),, Pipes, R. (1974). USSR-The Formation of the Soviet Union. New York: Harvard University Press. Ilgaz, H. ( ). "Teşkilat-ı Mahsusa Günleri Ebulhindili Cafer Bey: Teşkilat-ı Mahsusa Erzurum Müfreze Kumandanı - I". Türk Yurdu, 21 (165),, Kutay, C. (1992). Osmanlı'dan Cumhuriyete Yüzyılımızda Bir Insanımız: Hüseyin Rauf Orbay ( ). İstanbul: Kazancı Kitap Ticaret. Özkaya, Y. (1994). Milli Mücadele'de Ege Çevresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Goloğlu, M. (1970). Üçüncü Meşrutiyet. Ankara: Başnur Matbaası. Hatemı, N. (2002). Mareşal Fevzi Çakmak'ın Günlükleri. İstanbul: Yapı Kredi Özdemir, Z. (1997). Balıkesir Bölgesi'nde Milli Mücadele Hareketleri. Ankara: Bigadiç Kaymakamlığı Carr, E. H. (1952). "Radek's 'Political Salon' in Berlin 1919". Soviet Studies, 3 (4), ,

Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Tarihi

Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Tarihi Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Tarihi Karabekir, K. (1967). İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat Terakki Erkanı. Istanbul: Menteş Kitabevi. Bozdağ, İ. (1980). Kemal Tahir'in Sohbetleri.

Detaylı

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir: H.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI Başvuru Tarihi : 05/06/2017

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I. HAFTA 1 2 GİRİŞ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Türk Devrim Tarihi, yeni ve çağdaş bir devlet kuran ulusumuzun tarihidir. Bu devrim, bir taraftan ülkeyi işgal eden emperyalist devletlere karşı yürütülen

Detaylı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 255-259 KİTAP TANITIMI Dr. Çağla D. TAĞMAT * Ali Fuat Paşa nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16

Detaylı

Teşkilat-ı Mahsusa Kaynakçası

Teşkilat-ı Mahsusa Kaynakçası Teşkilat-ı Mahsusa Kaynakçası Nuri, C. (1331/ 1915). İttihad-ı İslam. İstanbul: Yeni Osmanlı Matbaası. Anadol, Y. C. (). Teşkilat-ı Mahsûsa'dan MİT'e-Abdullah Çatlı ve Susurluk Dosyası. :. Dawn, C. E.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Ön Koşul Dersleri: Dersin Dili Dersin

Detaylı

BİR SİVAS KONGRESİ BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ A ESSAY BIBLIOGRAPHY FOR SİVAS CONGRESS

BİR SİVAS KONGRESİ BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ A ESSAY BIBLIOGRAPHY FOR SİVAS CONGRESS BİR SİVAS KONGRESİ BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Özet Yrd. Doç. Dr. Fatih M. DERVİŞOĞLU Bu çalışma, Mustafa Kemal in Erzurum Kongresi öncesi ve Sivas Kongresi vesilesiyle değişik tarihlerde ikamet ettiği Millî

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. :. Saygılı, H. (2013). "Birinci Dünya Harbi'nde Rumeli'nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katılımları / Muslim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİNDE KUVA-YI MİLLİYE VE MİLLİ MÜCADELE İLE İLGİLİ KİTAPLARIN LİSTESİDİR. S.No Eser Adı Yazar Adı Yayınevi

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİNDE KUVA-YI MİLLİYE VE MİLLİ MÜCADELE İLE İLGİLİ KİTAPLARIN LİSTESİDİR. S.No Eser Adı Yazar Adı Yayınevi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİNDE KUVA-YI MİLLİYE VE MİLLİ MÜCADELE İLE İLGİLİ KİTAPLARIN LİSTESİDİR S.No Eser Adı Yazar Adı Yayınevi 1 19 Mayıs Atay, Falih Rıfkı Ulus Basımevi 2 1918-1923 İstiklaal

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ NİN GENÇLİK POLİTİKALARI VE GENÇLİK TEŞKİLATI (1946-1960)

DEMOKRAT PARTİ NİN GENÇLİK POLİTİKALARI VE GENÇLİK TEŞKİLATI (1946-1960) T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMOKRAT PARTİ NİN GENÇLİK POLİTİKALARI VE GENÇLİK TEŞKİLATI (1946-1960) İSMAİL ÖZ 120121012

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

(2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü.

(2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü. Türkçülük (2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü. T, Y. (1954). Türkistan'da Türkçülük Ve Halkçılık.

Detaylı

ÜNİTE ERZURUM KONGRESİ VE YEREL KONGRELER ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Erdal AYDOĞAN

ÜNİTE ERZURUM KONGRESİ VE YEREL KONGRELER ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Erdal AYDOĞAN ERZURUM KONGRESİ VE YEREL KONGRELER İÇİNDEKİLER Erzurum Kongresi ve Alınan Kararlar (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) Anadolu daki Diğer Mahalli Kongreler Trakya Kongreleri Batı Anadolu Kongreleri Trabzon Kongreleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ Dersin Tarihçesi Günümüzde bütün Türk üniversitelerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi, Atatürk'ün bizzat verdiği direktifle Cumhuriyetin ilk

Detaylı

TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI

TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 6.6. Atatürk ün Hayatı Atatürk 1881 yılında Selanik

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

LAZ VE MİGRELİ TARİHİ

LAZ VE MİGRELİ TARİHİ LAZ VE MİGRELİ TARİHİ Ünsal, V. (2006). "Doğu Karadeniz'in Tarihi Coğrafyası". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 129-144, İpek, N. (1994). "Birinci Dünya Savaşı Esnasında Karadeniz

Detaylı

Alaatin Uca. 1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2010.

Alaatin Uca. 1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2010. Öğrenim Durumu: Alaatin Uca Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Atatürk Üniversitesi 1986 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atatürk Üniversitesi 1997 Doktora Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA İSTANBUL VE ANADOLU'DAKİ TÜRK VE DÜŞMAN GİZLİ FAALİYETLERİ GİRİŞ

KURTULUŞ SAVAŞINDA İSTANBUL VE ANADOLU'DAKİ TÜRK VE DÜŞMAN GİZLİ FAALİYETLERİ GİRİŞ KURTULUŞ SAVAŞINDA İSTANBUL VE ANADOLU'DAKİ TÜRK VE DÜŞMAN GİZLİ FAALİYETLERİ GİRİŞ Necdet EKİNCİ* "İstihbarat" ya da diğer adıyla "haberalma" hizmetleri tarihinin, insanlığın ilk dönemlerine kadar uzandığı

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

İttihatçılar ve İttihatçılık. Sempozyumu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI. 25 Kasım 2014 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

İttihatçılar ve İttihatçılık. Sempozyumu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI. 25 Kasım 2014 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 25 Kasım 2014 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI İttihatçılar ve İttihatçılık 25 Kasım 2014 Türk Tarih Kurumu Konferans Salonları Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

Milli Mücadele Tarihi Kaynakçası

Milli Mücadele Tarihi Kaynakçası Milli Mücadele Tarihi Kaynakçası Hülagü, O. (1994). Milli Mücadele döneminde Bursa ve havalisi (1918-1922). Kılıç, M. (1987). Türk sinemasında milli mücadele. Yüceer, S. (1995). Milli Mücadele döneminde

Detaylı

Zonguldak Tarihi Kaynakçası

Zonguldak Tarihi Kaynakçası Zonguldak Tarihi Kaynakçası Peker N. (2011). Öl Esir Olma!. Ereğli: Karadeniz Ereğli Belediyesi Kalyoncu H. (2011). "Madenci Edebiyatına Giriş Denemesi". Edebiyatta Zonguldak '10 Bienali Bildiriler Kitabı

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

Atatürk Yolu Dergisi Dizini Cilt I-VI, Sayı 1-24

Atatürk Yolu Dergisi Dizini Cilt I-VI, Sayı 1-24 Ankara Üniversitesi Tiirk İnkılâp Tarihi Enstitüsü. Atatürk Yolu Dergisi S 27-28. Mayıs-Kastm 2001, s. 429-467 Atatürk Yolu Dergisi Dizini Cilt I-VI, Sayı 1-24 Arş. Gör. Alper BAKACAK* Atatürk Yolu Dergisi'nin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

Öztürk, Ü. (2002). Osmanlı Mühürleri. İstanbul: Pera Yayıncılık. Akgül, H. (2006). Ekonomide Kurtuluş Savaşı. İstanbul: Altın Kitaplar.

Öztürk, Ü. (2002). Osmanlı Mühürleri. İstanbul: Pera Yayıncılık. Akgül, H. (2006). Ekonomide Kurtuluş Savaşı. İstanbul: Altın Kitaplar. Türk Tarihi Öztürk, Ü. (2002). Osmanlı Mühürleri. İstanbul: Pera Akgül, H. (2006). Ekonomide Kurtuluş Savaşı. İstanbul: Altın Kitaplar. Cansever, T. (2000). "Osmanlı Evi". Yeni Türkiye Dergisi, 34 (701),

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

İMPARATORLUKTAN MİLLİ DEVLETE GİDİŞ SÜRECİNDE ÇALIŞMA TARZI İLE SİVAS KONGRESİ. Hakan UZUN

İMPARATORLUKTAN MİLLİ DEVLETE GİDİŞ SÜRECİNDE ÇALIŞMA TARZI İLE SİVAS KONGRESİ. Hakan UZUN TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 8 Sayfa: 178 192 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 8

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Milli Mücadele Dönemi Kaynakçası Ve Atıf Dizini

Milli Mücadele Dönemi Kaynakçası Ve Atıf Dizini Milli Mücadele Dönemi Kaynakçası Ve Atıf Dizini Arısoy, S. (1989). Mustafa Kemal Atatürk'ün Söyleyip Yazdıkları (1. Kitap),. Ankara:. Enginün, İ. (2001). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergah

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Ali İhsan Sabis (1882-1957) Osmanlı Ordusu'nda I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi ve Irak Cephesi, Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi komutanlarından

Ali İhsan Sabis (1882-1957) Osmanlı Ordusu'nda I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi ve Irak Cephesi, Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi komutanlarından Ali İhsan Sabis (1882-1957) Osmanlı Ordusu'nda I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi ve Irak Cephesi, Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi komutanlarından Türk asker ve siyaset adamı. Sabis soyadını, Irak Cephesi'nde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DR. NAZMİ AZİZ (SELCEN): ERZURUM KONGRESİ ELAZIĞ TEMSİLCİSİ

DR. NAZMİ AZİZ (SELCEN): ERZURUM KONGRESİ ELAZIĞ TEMSİLCİSİ Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 697 DR. NAZMİ AZİZ (SELCEN): ERZURUM KONGRESİ ELAZIĞ TEMSİLCİSİ Özet Dr. Ömer TORAMAN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

YABANCI BASINDA ATATÜRK DOKÜMANLARI KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 4 Ocak 2005. 1. AKYÜZ, YAHYA: TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI VE FRANSIZ KAMUOYU 1919-1922 1922. ANKARA: 1988... (TÜRK TARİH KURUMU...) 2. ATATÜRK

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

2007-2008 Personel Yönetimi Dersi DÖNEM ÖDEVİ ARAŞTIRMA KILAVUZU Ar. Gör. Esra DİK esra.dik@hotmail.com

2007-2008 Personel Yönetimi Dersi DÖNEM ÖDEVİ ARAŞTIRMA KILAVUZU Ar. Gör. Esra DİK esra.dik@hotmail.com 2007-2008 Personel Yönetimi Dersi DÖNEM ÖDEVİ ARAŞTIRMA KILAVUZU Ar. Gör. Esra DİK esra.dik@hotmail.com Kamu personel yönetimi üç farklı boyut sergiler. Birincisi, hiyerarşik-bürokratik karar ve uygulama

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA DOĞUM :29/07/1962-KONYA ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Tarih SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

BOLU MÜDÂFAA-İ HUKUK CEMİYETİ VE FAALİYETLERİ THE ASSOCIATION FOR DEFENCE OF RIGHTS IN BOLU AND ACTIVITIES

BOLU MÜDÂFAA-İ HUKUK CEMİYETİ VE FAALİYETLERİ THE ASSOCIATION FOR DEFENCE OF RIGHTS IN BOLU AND ACTIVITIES AİBÜ, Eğitim Fakültesi Üniversitesi Dergisi, 11(1), 2011, 29-37 BOLU MÜDÂFAA-İ HUKUK CEMİYETİ VE FAALİYETLERİ Fahri Kılıç * ÖZET Bu araştırmanın amacı, Mili Mücadele döneminde Bolu da kurulan Müdâfaa-i

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 DİYARBAKIR - MERKEZ T: 46237730003227 F: bulentsener@ktu.edu.tr

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan yenik. Yılmadan Yorulmadan. Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk. Dr.

Birinci Dünya Savaşı ndan yenik. Yılmadan Yorulmadan. Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk. Dr. Yılmadan Yorulmadan Dr. Cihangir Dumanlı Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkmış, orduları dağılmış, savaş yorgunu, yoksul Türk

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ KRONOLOJİ

TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ KRONOLOJİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ KRONOLOJİ Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 6.9. Kronoloji Mondros Mütarekesi/Ateşkes Antlaşması nın imzalanması

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

OKULSPORLARI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YILDIZ ERKEK FLÖRE 21 MART 2016 MERSİN

OKULSPORLARI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YILDIZ ERKEK FLÖRE 21 MART 2016 MERSİN 21.3.2016 15:32:35 Eskrimciler (hepsi, bölgesel sıralama - 55), sayfa 1/2 soyad ve isim klasman durum sırası şehir klüp doğum tarihi ÇETİNEL BAHA BAYKAL M İST İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKF KOLUKISAOĞLU

Detaylı

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Aker, Ş. (). "Çanakkale-Arıburnu Savaşları ve 27. Alay". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (37), 46, Ülker, N. (). "Çanakkale Zaferi'nin İzmir Basınında Akisleri". Atatürk

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Bilinmeyenleriyle İsmet İnönü Kaynakçası

Bilinmeyenleriyle İsmet İnönü Kaynakçası Bilinmeyenleriyle İsmet İnönü Kaynakçası Öztuna, Y. (Mart 2015). Kuruluş. İstanbul: Yakın Plan Kutay, C. (2013). Cumhuriyet Manevi Mimarları. : Abm Meray, S. L. (1969-1973). Lozan Barış Konferansı (Tutanaklar,

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MONDROS TAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN AÇILIŞINA KADAR MİLLÎ MÜCADELE NİN SİYASAL GELİŞİMİ

MONDROS TAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN AÇILIŞINA KADAR MİLLÎ MÜCADELE NİN SİYASAL GELİŞİMİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 16 Sayı: 51 (Bahar 2012) 61 MONDROS TAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN AÇILIŞINA KADAR MİLLÎ MÜCADELE NİN SİYASAL GELİŞİMİ Nuran KILAVUZ (*) Özet Bu çalışmada I. Dünya Savaşı

Detaylı

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi Suraiya Faroqhi, Türkiye Tarihi: Geç Osmanlı İmparatorluğu 1603-1839, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011 (The Cambridge History of Turkey, 3. Cilt).

Detaylı

1.inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler

1.inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

her kitap bir yolculuk

her kitap bir yolculuk her kitap bir yolculuk ETKİNLİK AJANDASI AÇILIŞ: AĞUSTOS SAAT: 30CUMARTESi 11:00 davetlisiniz... 30 AĞUSTOS-05 EYLÜL ZİYARET SAATLERİ: 10.00-22.00 SİVAS KENT MEYDANI 1 Sivas ellerinde kitap okunur AÇILIŞ:

Detaylı