Önce Bunu Okuyun. Deneme Çekimleri ve Feragatname. LCD Monitör (Ekran) LCD monitör, son derece yüksek hassasiyetli bir üretim teknolojisiyle imal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önce Bunu Okuyun. Deneme Çekimleri ve Feragatname. LCD Monitör (Ekran) LCD monitör, son derece yüksek hassasiyetli bir üretim teknolojisiyle imal"

Transkript

1

2 2

3 Deneme Çekimleri ve Feragatname LCD Monitör (Ekran) Önce Bunu Okuyun LCD monitör, son derece yüksek hassasiyetli bir üretim teknolojisiyle imal 3

4 Çekim I C w P J 65 S O t , 65, ,

5 leme Resimlerinizi otomatik olarak izleyin (slayt gösterisi) , 138 E 30, eo Çek m leme Kay , 169 D 184 SX230 HS 102 5

6 Rehberi

7 Yüksek H da Sürekli Çekim (Yüksek H da Patlama) Birle irme Yard m örüntüleri Çekme S 81 Program AE'de Çekim F çma Parlakl arlama (Po elafisi) Be a ar ISO H n tirme En/Bo ran n irme Sürekli Çekim örüntü onunu tirme (Renklerim) Parlakl Dü eltme ve Çekim (i-contrast) AF Çerçeve Modunu irme Odaklanma çin Konu Seçme ( akibi) Odaklanma tirme (Makro) AF Kilidi le Çekim Odak Nokta n ü ütme Servo AF ile Çekim Manuel Odak Modunda Çekim P Ölçüm Yöntemini tirme AE Kilidi le Çekim FE Kilidi le Çekim Fla o elafisini A Yava enkron ile Çekim rm ö Dü eltisi Kapal Kontrolü Ekran Olarak Kullanarak Çekim levini Kullanma SX230 HS Fot a Daha a a B 107 Enstantane H n a fram A Enstantane H n ve fram A F Ç k n m t K a ma 113 E Modunda Video Çekme Video Modunu irme tli Videolar Çekme örüntü Kalitesini irme Süper A r Çekim Videolar Çekme Bir tür Modeline B Videolar Çekme tür Efekti) AE Kilidi/Po imi Filtresini Kullanma Çekim t D K a ma 123 örüntüleri H ca arama örüntüleri Filtreli österme S österisi örüntüleri B tme Her örünt Bir rupta örüntüleme Çe itli Çekimleri örüntüleme ( ll ar rma) Odak Kontrolü

8 P

9 SX230 HS SX230 SX220 HS 9

10 Güvenlik Önlemleri 10

11 Güvenlik Önlemleri Önlem Önlem 11

12 Güvenlik Önlemleri 12

13 A 13

14 o CB-2LX CB-2LXE CB-2L : CB-2LX : 14

15 o 15

16 SD c SDHC SDXC M C MMCplus HC MMCplus E -F 16

17 17

18 5 18

19 Tarih ve Saati Ayarlama qr op  m qr  m 19

20 Tarih ve Saati Ayarlama 19. sayfada verilen 2. ad mda simgesi ve op t veya ì kadran ile seç, saati gün ndan tasarruf edecek ekilde (1 saat ileriye) ayarlayabilirsiniz. Geçerli tarih ve saat ayarlar n tirebilirsiniz. Menüyü görüntüleyin. n tu una ba n.. Tarih/Saat pili [Tarih/Saat] i seçin. Zum iterek 3 sekmesini seçin. op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek [Tarih/Saat] i seçin, sonra m t bas n. Tarih ve saati de irin. Ayar apmak için 19. sayfadaki 2. ad m uygula n. Menüyü kapatmak için n t bas n. Fot f makinesinde, pil paketi ar ld an sonra yakla üç hafta boyunca tarih/saat ayarlar n görüntüleyen dahili bir tarih/saat pili (yedekleme pili) vard r. Tarih/saat pili, bir pil takarak veya bir AC adaptör kiti (ayr sa l r, sf. 39) kullan larak 4 saat içerisinde edilebilir. Pili etmek için fot f makinesini açman z gerekmez. Tarih/saat pili tükenirse, fot f makinesi a ld nda ekranda Tarih/Saat ekran görüntülenir. Tarih ve saat ayar n apmak için 19. sayfadaki ad mlar uygula n.. Tarih ve saati GPS (sf. 106) ile de otomatik olarak tirebilirsiniz. SX230 HS 20

21 Ekran Dilini Ayarlama Ekranda görüntülenen dili irebilirsiniz. zleme moduna girin. 1 t bas n. Ayarlar ekra rüntüleyin. m t bas n ve t bas l utun, sonra hemen n t bas n. Ekran dilini ayarlay. opqr t na basarak veya ì kadran n evirerek bir dil se in, sonra m t bas n. Ekran dili ayarland an sonra ayarlar ekran apan r. m 2. ad mda m tu u ile n tu una ba lma ara nda ok fazla süre ge erse ekranda saat görüntülenir. Saat görüntülenirse, ekrandan kald rmak i in m t bas n ve 2. ad m ekrarlay n. Ekran dili ayr a 3 sekmesinden [Dil] i se mek i in n tu una basarak da irebilirsiniz. 21

22 Y ha a n ya ba a c f tlanm ha a n ullanmadan önc bu fot f ma s f tlaman. Ha a n n f tlanma (ba la lma ) tta a l üm s. S t lamayac ç ha a n tlamadan önc y t al n. B Ey n tlamadan önc (sf. 177) tta ya l m say yü olun. Menüyü görüntüleyin. n tu una ba n. Zum t 3 ç. op tu na bas ya ì n tla] ç, s m tu una ba n. 22 qr tu na bas ya ì n amam] ç, s m tu una ba n. Haf za kart formatlay op tu na bas ya ì n amam], m t f tlamay n. tlama tamamland nda m tu una ba n Ha a f tlama tamamland saj t.

23 Ha za kar n n formatlanmas veya üzerinde kay l verilerin silinmesi kar n dosya yönetim bilgisini nadiren tirir ve tüm tamamen silinmesini garantilemez. Ha za kar n bir na verirken veya elden ç kar rken dikkatli olun. Ha za kar n elden ç kar rken bilgilerinizin ma girmesini engellemek için kar iziksel olarak tahrip etmek gibi tli önlemler al n. Ha a kar n n formatlama ekran nda gösterilen toplam kapasitesi, ha a kar nda gösterilen kapasiteden daha az olabilir. Fot f makinesi düzgün bir çal yorsa, ha za kar n n kay okuma h z, sürekli çekim h z veya video çekim aniden duruyorsa, ha za kar na seviyede formatlama uygulay n (sf. 165). O al nan görüntüleri çekerken deklan öre önce hafifçe (yar m) basarak odaklanma netle irmeniz ve sonra deklan öre tam basarak çekim yapman gerekir. Deklan (odaklan ç haf fçe) Fot f makinesinden iki kez bip sesi duyulana ve makinenin odakland yerde AF çerçeveleri görüntülenene kadar hafifçe ba n. (çek ç ) Fot f makinesinden sesi duyulur ve çekim yap l r. Deklan ör sesi duy çekim yap ld için fot f makinesini hareket ettirmemeye özen gösterin. Deklan de ele z e e anl e? Çekim için gereken süre, çekmek ist sahneye göre farkl l k göst için sesinin. sesi duyulurken fot f makinesi veya konu hareket ederse, kaydedilen resimde fluluk olabilir. yar m basmadan tam basarsan z, görüntü odak d kalabilir. 23

24 F cu a (app Z a A A i j 24

25 G 25

26 G l n 3 qr j i j i h 26 o

27 Çekmi tüleri ek izleyebilirs z. Çekim moduna geçme zleme moduna girin. 1 t bas. tü gelir. Bir görüntü seçin. q t bas ld kça veya ì k aat ersi evrildikçe tüler ara ekim ra göre eskiye. r t bas ld kça veya ì saa çevrildikçe tüler aras çekim s ras göre. qr t bas l ut, tüler h zl bir kl k görülür. akla 1 dakika ge ikmeyle geri çekilir la ald r lm a. geri ekilmi u ekrar 1 ba l rsa gü r. zleme yar m bas l r veya mod çevrilirse, fot Çekim geçirir. 27

28 Görüntüleri Silme Görüntüleri seçebilir ve hepsini tek seferde silebilirsiniz. Silinen görüntülerin geri kurtar lamayac n lütfen unutma n. Bu nedenle bir görüntüyü silmeden önce gereken önlemleri al n. zleme moduna girin. 1 t bas n. son görüntü ekrana gelir. Silmek üzere bir görüntü seçin. qr tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek silmek ist z görüntüyü seçin. Görüntüyü silin. m t bas ktan sonra, op t na basarak veya ì kadran n çevirerek a simgesini seçin, sonra tekrar m t bas n. Ekranda [Sil?] mesaj görüntülenir. qr tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek [Sil] i seçin, sonra m tu una ba n. Ekrandaki görüntü silinir. Silme i leminden mak için qr tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek ptal] i seçin ve sonra mt bas n. 28

29 Kolay modda, i lem a lamalar ekranda görüntülenir ve fot f makinesi yaln a bu sayfada belirtilen tu lar, zum si ve video si (sf. 30) çal aca ekilde ayarlan r. Bu, fot f makinesinin yanl bir i lem yapma n engeller ve deneyimli olmayan fot lar n bile kolayl la resim çekmesini s. Çekim Mod kadran n konumuna 9. getirin. Çekim yapmak için sayfadaki 3-5 ara ad mlar uygula n (ses duyulmaz). F kapatmak için r t bas n. Ekranda! simgesi görüntülenir. r tu una tekrar ba ld nda fla a l r ve ekranda simgesi görüntülenir. Dü ük ayd nlatmal ortamlarda fla otomatik olarak patlar. Fla patlamayac için, r tu una bassan bile ayarlar iremezsiniz.fla olarak ayarlamak için, önce manuel olarak kald r n, sonra rtu una basarak ayar irin. eme 1 t bas n, sonra qr t na basarak veya ì kadran n çevirerek görüntüleri tirin. 1 t bas n, sonra m t bas n. Çekilen tüm görüntüler, her biri k 3 saniye ekranda kalacak topluca izlenir. Slayt gösterisini durdurmak için tekrar m t bas n Bir görüntüyü seçmek için, görüntüyü seçin ve pt bas n. qr t na basarak veya ì kadran n çevirerek [Sil] i seçim, sonra m t bas n. 29

30 Video Çekme A modunu seçin. A i j Çekin. 30

31 Video Çekme Çekimi durdurun. A A E Çekim Süresi 4 GB 1 GB Çekim Süresi 31

32 videolar. zleme moduna girin. 1 t. tü gelir. Videolar. Bir video seçin. qr t ì çevirerek video, m t. 32 Videoyu izleyin. op tu lar arak ve a ì çevirerek (Video, m t. Video. m t l, video durakla l r ve video trol t. qr ì çevirerek (, kald tmak m t. op tu lar ara e evi e a arla. Video çekim t ek imge i t. S l m f.. Video, olarak kare,. Video u ha a kar tekrar kop alamak e v a l m r video u fot f u ekilde i. Geli irilmi i leme elde etmek iç fot f mak televi da.

33 Sistem Gereksinimleri Windows Windows 7 CPU RAM (videolar) SX230 HS Ekran 0 * Windows XP için, Microsoft.NET Framework 3.0 veya üstü (maks. 500 MB) 33

34 M nto SX230 HS Window 34

35 nt Size verilen CD-ROM u (DIGITAL 35

36 1 in o nt 36

37 SX230 HS 37

38 Aksesuarlar W w 38

39 39

40 HDMI SELPHY 40

41 Daha Fazla Bilgi Edinin 41

42 42 Çekim: i e j 24 k g P, Tv, Av, M, Mod Otomatik Mod Kolay Mod Video Özeti (Movie Digest) Modu SX230 HS Video Modu Sahne Modu

43 n l 1 b o e f q m h r Q p opqr 43

44 Ekran i irme lt göst t. E göst 184. sayfay. Çekim zleme Çek s s t k l tu l a da t. A ak, Temel B Göst k lama lk e t ek ek u n s 4 sekmes [G leme B s ] (sf. se k de s K t ek y k ek otomat k k ayd ek kompos k t et s (Ge e Göst lev. A ak, ek t kl e kay t ek kl kl. P t olu ve k ek k ket. B kay t etk s yokt. eme n a r ama Uyar A l Göst (sf.. 44

45 eme Esnas a Histogram Gösterge SX230 HS Ayr o y y y y y UTC --- UTC K c Or Gösterge F Durum F y y y y SX230 HS 45

46 kça kullan lan çekim FUNC. menüsü ile. Menü, Çekim moduna moduna (sf , 197) f l k göst. FUNC. menüsünü görüntüleyin. m t n. Bir me esi seçin. op tu na s eya ì n menü seçin, m r t n. B menü daha n menü göst. Bir seçene elirleyin. op tu na s eya ì k n e k seç yin. Ay eçmek için ü simgesi tülenen seçenek e l tu una. da s sini. Menü dönmek için q t n. m t n. Çekim ek eniden t e seçmi ay ek t. 46

47 Menülerden t. Menü, ( 4 ) ( 1 ) al nda t. Seçenekler, (sf ) farkl l k göst. Menüyü görüntüleyin. n t bas n. Bir sekme seçin. Z s tere eya qr t lar na basarak sek seç. Bir e seçin. op t lar na basara eya ì kadran n e k seç. Ba, ayarlar n c alt görünt k ç eya m rt bas gerek. Bir seçene elirleyin. qr t na basarak. ekrana k ç n ba n. n 47

48 Fot f kinesi sesini k t vey ses seviyesini y y siniz. Sesleri Kapatma Menüyü görüntüleyin. n t n. [Sessiz] i seçin. Zum it 3 sekmesini seçin. op tu s k vey ì n [Sessiz] i seçin, qr tu s eçin. ek dönmek için n tu n. Fot f l t ut ve gücünü t. Fot f kinesi ses k s, video iz (sf. 32) es ses k. B video iz ken o t s, ses ve ses seviyesi op tu y. 48

49 Ses Seviyesini Ayarlama Me y r ey. n t. [Ses Sev yes ] seç. Zum t 3 ç. op tu y ì y ] ç, mtu Ses sev yes e r. op tu y ì ç, qr tu y y ç n tu z. 49

50 Ekran parlakl iki ekilde irilebilir: Menü ile Menüyü görüntüleyin. n bas n. [LCD Parlak ] seçin. Zum i erek 3 sekmesini seçin. op u lar na basarak veya ì kadran n evirerek [LCD Parlakl n seçin. Parlak ayarlay. Parlakl irmek için u lar na qr ba n. Normal ekrana geri dönmek için n u una iki kez ba n. l T ile l 2 saniyeden uzun süre bas n. Ekran, 3 sekmesinde yap lan ayardan m olarak, maksimum parlakl seviyesine gelir. l ekrar bir saniyeden uzun süre bas l rsa, ekran orijinal parlakl k ayar na geri döner. Fo f makinesi bir sonraki seferde ekrar aç ld nda, ekran 3 sekmesinden yap lan parlakl k ayar na sahip olur. 3 sekmesinde parlakl ayar en yüksek seviyesine ayarlanm a, parlakl ayar u u l ile irilemez. 50

51 Bir ayar yanl kla t, fot f lan ayarlar na. Menüyü görüntüleyin. n t n. [Tüm f rla] y seçin. Zum iterek 3 çin. op tu lar na ba arak veya ì kadran n çevirerek [Tümünü rla] y, m t n. Ayarlar s f rlay qr t na veya ì kadran n evirerek [Tamam] eçin, onra m tu una ba n. Fot f lan ayarlar na rlan r. 3 [Tarih/Saat] f. 20), [Dil] f. 21), [Video S temi] ( 132), [Saat Dilimi] f. 169) ve [Aç l ] f. 166) kay l görüntü. Ka l ö el beya ayar eri i ( 84). Renk Atama ( 73) veya Renk irme ( 74) eçeneklerinde belirlenmi renkler. K de modu f. 66). ayar nda eçilen çekim modu ( 69). Video modu ( 113). 51

52 Fot f kinesi, pil gücünden t s f etmek için belli s boy c i lem y ot tik k k. lem y y 1 kik n s fot f kinesi ek. B y k 2 kik s lens çek ve c z gücü k. Ek k c k lens henüz çekilmemi e, dek y m s k (sf. 23) ek ç ve çekime dev siniz. lem y y 5 kik n s fot f kinesi k. Güç t s f i levini (sf. 168) k t siniz. Ek n k s sini y y z (sf.169). G ti kont. m t n ve t l t. Geç s t t. S t fot f si dikey t t z dikey. E t için qrt n ì n. S t göst ipt etmek için tek m t n. Fot f kinesi k en m t n ve t l t, s s ti tülemek için ç /k t n. 52

53 A 53

54 F kapal yken çekim yapabilirsiniz. r tu una bas.! esini seçin. qr tu lar na basarak ì veya! kadran n evirerek sini seçin, sonra m tu una ba n. Ayar yap l nca ekranda! simgesi görünür. F yeniden açmak için, yukar da verilen ad mlar uygulayarak gelin. Fot f makinesi sars n s n n ayd nlatmal ortamlarda yar n bas ld nda ekranda simgesi yan p söner. Fot f makinesi sars n s n engellemek cihaz için tripoda n. F n patlamas n istemiyorsan z, f manuel olarak da indirebilirsiniz (sf. 24). F r t bas lsa bile ayar ekran görüntülenmez. 54

55 i i n 4 55

56 Dijital Tel ü Lensin odak uz yakla 1.5x veya yakla 2.0x oran nda ar r labilir. Bu, daha yüksek enstantane h lar n n kullan lma na izin verir ve zum tek ba na kullan ld nda (dijital zum dahil) olu abilecek makine sar n n ayn zum faktörü kullan lsa bile azal r. Ancak, veya çözünürlük ayar na (sf. 60) ve dijital tele dönü ürücü ayarlar ombinasyonuna olarak görüntülerde bulan l olu abilir (zum faktörü mavi renkte görünür). Menüyü görün üley. n t bas n. [D u seç Zum iterek 4 sekmesini seçin. op tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek [Dijital Zum] u seçin. Ayar seç. qr t na basarak bir büyütme seçin. Ayar amamlamak ve çekim ekran na geri dönmek için n tu una ba n. Görünüm büyütülür ve ekranda zum faktörü görüntülenir. Standart dijital zum ayar na dönmek için [Dijital Zum] ve [Standart] seçeneklerini belirleyin. [1.5x] ve [2.0x] kullan ld nda ilgili odak uzunluklar akla 42,0-588 mm ve yakla 56,0-784 mm dir (35mm film e. Dijital tele dönü ürücü, dijital zum ile birlikte kullan lamaz. Enstantane h zlar maksimum telefotoda ( i ) ve konuya 55. sayfada verilen 2. ad m kullan larak yak nla r lma yap ld nda ayn olabilir. 56

57 Tarih ve Saati Ekleme Bir görüntünün s alt kö esine çekim tarihini ve saatini ekleyebilirsiniz. Ancak, eklenen tarih/saat sonra nda silinemez. Bu nedenle çekim öncesinde tarih ve saatin bir ekilde ayarland ndan emin olun (sf. 19). Menüyü görüntüleyin. n t bas n. [Tarih Ekleme] yi seçin. Zum iterek 4 sekmesini seçin. op tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek [Tarih Ekleme] yi seçin. qr t na basarak [Tarih] veya [Tarih ve Saat] i seçin. Ayar amamlamak ve çekim ekran na geri dönmek için n tu una ba n. Ayar yap l nca ekranda [TAR H] görüntülenir. Çekin. Çekim tarihi veya saati çekimin s alt kö esinde görüntülenir. Orijinal ayara geri dönmek için 3. ad mda [Kapal eçin. Tarih ve saat eklenmemi görüntülere çekim tarihini a daki gibi ekleyebilir ve resmi yazd rabilirsiniz. Ancak, öncesinde tarih ve saat eklenmi görüntülere bu i lemi uygularsan arih ve saat iki kez ba labilir. Bask çin DPOF bask ayarlar (sf. 159) kulla Bask çin size verilen yaz m kulla Ayr n lar için Yaz l m lavuzu na. Ya c levlerini kullanarak bask a (sf. 151). 57

58 Otomatik zamanla areye fot da dahil eden bir grup fot çekmek için kullan labilir. Fot f makinesi deklan ör tu una ba ld an yakla 10 saniye sonra çekim yapar. p tu una bas. ù esini seçin op tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek ù sini seçin sonra m tu una ba n. Ayar yap l n a ekranda ù si görüntülenir. Çekin. Konuya odaklanmak için yar m bas n sonra tam bas n. Otomatik zamanla ba lad nda lamba yan p söner ve otomatik zamanla esi duyulur. Deklan ör serbest kalmadan iki saniye lamba ve ses h lan r (fla patlaya zaman lamba yan al r). Geri sa m ba lad an sonra otomatik zamanla l ekimi iptal etmek için p tu una ba n. Orijinal ayara geri dönmek için 2. ad mda sini seçin. Ge ikme süresi ve çekim sa irilebilir (sf. 59). 58

59 f inesi S nt s n nlem için Otom i Z m l c ull m Fot f kinesi, dek ld y k 2 s ye s çekim y k, dek s n neden s n. ò esini seçin. 58. s yf v 2. m uy y k. ò sini seçin. Ay y l nc ek ò si t Çekim için 58. s yf v 2. m uy n. O i Z l c ell i e S cikmesini (0 30 s ye) ve çekim s n (1-10 çekim) y y siniz. $ esini. seçin. 58 s yf v 2. m uy y k $ sini seçin, s hemen n tu n. Ayarlar seçin. op t [Gecikme] [Çekim] i seçin. qr tu s k vey ì n seçin, m t n. Ay y ld s ek $ si t Çekim y k için 58. s yf v 3. m uy n. Poz ve bey z y ilk çekimde y l. F t çekim s, çekim ent uzun. çekim ot tik. S cikmesi 2 s ye st y, ot tik z e sesi dek s st k 2 s ye önce h (f t y. 59

60 4 çözünürlük ayar aras ndan seçim yapabilirsiniz. Çözünürlük ayar seçin. m tu una bast ktan sonra, op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek ayar n seçin, sonra tekrar m tu una bas n. Bir seçene elirleyin. op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek bir seç belirleyin, sonra m tu una bas n. Ayar ekranda görüntülenir. Orijinal ayara geri dönmek için 1-2. ad mda ayar n eçin. 2 rma oran ndan (görüntü kalitesi) birini seçebilirsiniz: (Normal) ( yi), k rma ora ayar seçin. m tu una bast ktan sonra, op tu na basarak veya ì kadran n çevirerek esini seçin, sonra tekrar m tu una bas n. Bir seçene elirleyin. op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek bir seç belirleyin, sonra m tu una bas n. Ayar ekranda görüntülenir. Orijinal ayara geri dönmek için 1-2. ad mda ayar n eçin. 60

61

62 62

63 63

64 moduna girin. Çekin. A 64

65 Bir Çekim modu seçin. Çekin. I Portreler çekin (Portre). JManzaralar çekin (Manzara) C C 65

66 Özel Sahne Çekimi Uygun modu seçt, fot f ist uygun tüm. K moduna girin. Mod n ye K get. Bir Çekim modu seçin. m t t, op tu s ey n ì çe sini seçin, s te m tu n. op tu s ey n ì çe Çe im modu seçin, s m t n. Çekin. Tripod kullanmadan gece çekimleri ya (Elde Gece Sahnesi) Fot f inesi s n n e iti t için çe it çe im n gü gece n eçin. B t en A (sf. 24) çe im y. Dü ük ay atma rtamlarda çekim ya (Dü ük I k) K t ot f inesi s n e onu çe im y. 66

67 Özel Sahne Çekimi w (Kumsal) S O P t 67

68 Özel Sahne Çekimi t S 68

69 Çekim yaparken görüntülere çe itli efektler ekleyebilirsiniz. moduna girin. Mod kadran n ayar na getirin. Bir Çekim modu seçin. m tu una bast ktan sonra, op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek esini seçin, sonra tekrar m tu una bas n. op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek bir Çekim modu seçin, sonra m tu una bas n. Çekin. Ca renklerde görüntüler çekin (Süper Ca ). Canl ve n renklerde çekimler yapman z r. Poster görünümlü çekimler ya n (Poster Efekti). Eski bir poster veya illüstrasyon görünümde olan çekimler yapman z s r. ve modlar nda yap lan çekimlerde beklenen sonuçlar elde edememe olas l u için öncesinde biraz deneme çekimi yap n. 69

70 Ba k Gözü Lensi Efektiyle Çekim (Ba k Gözü Efekti) Bir bal gözü lensinin ürett bü ülme efe iyle çe im yapman. 70 es seç. 69. sayfada verilen 1-2. ad mlar uygulayara sini seçin. B r efekt sev yes e rley. l t bas n. E [Ef t Seviyesi] görüntülenir. qr tu lar na basara eya ì adran n evirere bir efe eviyesi belirleyin, sonra l tu una ba n. Efe e randan ontrol edilebilir. Çe im o ullar na olara be lenen sonuçlar elde edememe ola l için öncesinde biraz deneme çe imi yap n. Minyatür Modeline Benzeyen Çekimler Yap n (Minyatür Efekti) Minyatür modeli ef ti t için bir görüntünün üst ve alt sm ndan seçilen bölüm f r l r. es seç. 69. sayfada verilen 1-2. ad mlar uygulayara sini seçin. randa beyaz bir çerçeve (flula rma yap lmayaca alan) görüntülenir. Odakta tutul ala seç. l t bas. Çerçeve boyutunu irme için zum sini itin ve op tu lar na basara çerçeve onumunu irin, sonra l tu una ba n.

71 m tu una ba rsa çerçeve key yöne geçer ve odak a ekrar qr tu na ba k.çerçevey yatay yöne çev k ç qr tu na ba n. Fot f mak s key tut sa çerçeve yönü. Çek ko na k bek sonuç edememe önces z deneme ç yap n. yatür Efekt modunda çek yapmadan önce z h zden (sf. 118). Bu efekt görüntü r p f r r ve görüntüye oyuncak kamera görünüm kazand r r. es seç 69. sayfada v 1-2. ad uy yarak s seç. B r re k t seç l t bas n. Ekranda [Renk Tonu] görünt. qr tu na basarak veya ì kadran n ev k renk tonu seç, sonra l tu una ba n. Ekrandan renk tonu kont. Standart Donuk Çek ko na k bek sonuç edememe ç önces z deneme çek yap n. 71

72 Tek Renkli Çekim Siyah/Beyaz, sepya tonlar nda veya mavi ve beyaz renklerde çekimler yapman z s r. ö es seç. B r re k t seç. l tu una bas n. Ekranda [Renk Tonu] görüntülenir. qr tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek bir renk tonu seçin, sonra l tu una bas n. Ekrandan renk tonu kontrol edilebilir. S/B Sepya Mavi 72

73 Rengi i irme ve Çekim Çekim esna nda resmin görüntüsünü irebilirsiniz. Ancak çekim ko ullar na olarak görüntüde bozulma olabilir veya beklenen renkler elde edilemeyebilir. Renk Atama Bir kompozisyonda tek rengi sabitleyip renkleri siyah beyaz yapabilirsiniz. T es seç. 69. sayfada verilen 1 2 ad mlar uygulayarak T sini seçin. l tu una bas. Hem t görüntü hem de Renk Atama görüntüsü olarak görüntülenir. Varsa lan renk ayar e ildir. Re e rley. z rengin dolma için orta çerçeveyi konumland r n ve q tu una ba n. Belirlenen renk kaydedilir. Renk ara e rley op tu una basarak veya ì kadran n evirerek korunacak renk aral n belirleyin. Renk aral n n rland rmak için negatif bir seçin. Renk aral n benzer renklerle geni letmek için pozitif bir seçin. l t bas l nca ayar tamamlan r ve çekim ekran na geri dönülür. Bu modda fla ullan lma beklenmedik sonuçlar al nma na neden olabilir. 73

74 Renk De rme Ka esna nda görün üdeki bir rengi ba a bir renkle irebilirsiniz. Sadece e ren irilebilir. Y es seç. 69 ayfada erilen 1 2 ad mlar uygulayara sini eçin. Y l tu una bas. Hem görün ü hem de Renk irme görün üsü olarak görün ülenir. Varsa lan ayar e ilden griye renk imidir. De r re e rley. rengin dolma için or a erç konumland r n e u una ba n. q Belirlenen renk kaydedilir. 74 Hedef re e rley rengin dolma için or a erç konumland r n e u una ba n. r Belirlenen renk kaydedilir. De r renk ara be rley op u lar na basara eya ì kadran n irilecek renk aral n belirleyin. Ren aral n n rland rma için nega if bir eçin Ren aral n benzer renklerle geni le me için pozi i bir seçin. l bas l nca ayar onaylan r çekim ekran na geri dönülür. Bu modda kullan lmas beklenmedik sonuçlar al nmas na neden olabilir. Baz al nda görün ü bulan k görülebilir.

75 Bir Yüz Tespit Etme ve Çekme Gülümseme Tespiti ve Çekim Fot f,, t t tt. esini seçin. 66. f 1-2. m, l t. qr t ì v ç, l tu. Fot f ç ( ) v [G T t t. Fot raf makinesini bir ki iye yöneltin. Fot f t t, t. p t t t. p t t t t t. K ü ü fot f v t. Çekim say s e irme 1. t op t. t t fot f t t t. tu ç. 75

76 Fot f t t t. Fot f t tt t. 76 es seç. 66. f 1-2., l t. qr tu ì v ç, l tu. Çekim r ve dek öre m b G c ü ü t ç ç v t. Fot f ç ( ) v [ ç ç ] t. v ot t du. Fot es e b ve göz k r. Y t t 2 t. G m t t ç p. tu. G ç v t t. 1. t, op t.

77 He iki gözün kapa lmas da göz k a k tespit edilebili. Göz k espit edilemezse, k 15 saniye a st kal. e tam bas ld nda çekimde hiç i bulunmazsa, fot af makinesi e bi i kten ve göz k ktan a çekim yapa. Yüz Otomatik Zamanlay c y Kullanma Fot af makinesi yeni bi yüz tespit ettikten yakla iki saniye s a deklan ö s est kal (sf. 91). Bu öz i, fot a çekilen ntüye dahil olmak ist e, n p fot af nda kullan n. ö es seçi. 66. sayfada n 1-2. ad m k sini seçin, s l tu una bas n. qr tu na bas ak veya ì k n n çev ek esini seçin, s a l tu una bas n. Çekim u ur ve dek öre m b Odaklan lan yüz üz e ye il bi çe çevenin ve yüzle üz e beyaz çe çev n nt n emin olun. Fot af makinesi çekimde bekleme (standby) konumuna ve ek a [G i say m ba latmak için n fot af makinesine bak n] mesaj ntüleni. Lamba yan p söne ve otomatik zamanlay c sesi duyulu. K r ve fot f es e b Fot f makinesi yeni yüz tespit ett, lambada ve seste h z (f patlayaca zaman lamba y k kal ve iki saniye s deklan s t kal. 77

78 p op 78

79 79

80 G bir alan kaplayan resimler birkaç parçaya bölünerek çekilebilir ve size makinenizle verilen yaz l m kullan larak panoramik bir resim turmak üzere tirilebilirler. xveya esini v seçin. 66. sayfada verilen 1 2 ad mlar uygulayarak x veya v sini seçin. k çekimi ya. Poz ve beyaz ayarlar ilk çekimde yap l r. D er kare eri çekin. inci çekimi yaparken ilk çekim ile üst üste getirin. Çekimlerin üst üste gelmesinde olu abilecek küçük kaymalar, görüntüler birle irilirken düzeltilebilir. Ayn prosedürleri tekrarlayarak en fazla 26 çekim yapabilirsiniz. Çekimi bitirin. m t bas n. Görünt eri bir sayarda bir irin. Görüntülerin nas l t ile ilgili ayr n lar için Yaz l m Rehberi ne.. Bu i lev, bir televizyon ekran ullan ld nda çal maz (sf. 101). 80

81 G G G G S 81

82 Program AE'de Çekim Çekim tercihlerinize uygun ayarlar yapmak için farkl i levleri kullanabilirsiniz. AE, Otomatik Poz anlam na gelir. G moduna girin. Mod kadran n G konumuna. getirin. Ayarlar amaçlar a göre enleyin (sf ). Çekin. Enstantane ve diyafram de erinin turuncu renkte görüntülenmesi ne anlama gelir? e yar m bas ld nda u bir poz elde edilemezse, enstantane h z ve diyafram i turuncu renkte gösterilir. u pozu elde etmek için daki ayarlar deneyin: Fla aç n (a ya bak n). Daha yüksek bir ISO h z seçin (sf. 85) Her çekimde fla patlatabilirsiniz. Fot af makinesinin etkin fla menzili, maksimum geni aç da ( j ) yakla k 75 cm 3,5 m ve maksimum telefotoda ( i) yakla k 1,0 2,0 m. dir. h ö esini seçin.. r t a bast ktan sonra, qr t na basarak veya ì kadran n çevirerek h sini seçin, sonra m tu una bas n. Ayar yap l nca ekranda h si görüntülenir. r Fla indirilmi tir. Fla manuel olarak kald r n. 82

83 Parlak Ayarlama oz Telafisi) Fot f kinesi t y st t pozu /3 k y y siniz. Poz Telafisi moduna girin. o t n. Parlak ayarlay. Ek iz ì k n ev k k y n, s o tu n. Ek poz t fi mikt t B (WB), uygun en iyi n. S Ot tik G B t Tungsten F s F s H S t Öz Ay Beyaz ayar levini seçin. m t kt, op tu s k vey ì k n ev k sini se in, s tek m tu n. Bir seçene elirleyin. op t ì k n ev k se yin, s m tu n. A t. Çekim ko i in en uygun y z y n ot tik k y. Tungsten ve tipinde (3 yu) f s yd t ekim i in. k y z f s, donuk y z f s ve k y z tip (3 yu) f s yd t ekim i in. G f s ve ipinde (3 yu) f s yd t ekim i in S k s s ekmek i in optimum y z y ve vi ton. k öz y z y k i in. 83

84 Beyaz ayar n ekim ortam ndaki ay na göre yapabilirsiniz. Beyaz ayar n ekec z sahnenin ay al nda yap n dan emin olun. 83. sayfada verilen 2. ad mda, sini se in. Tüm ekran n beyaz konu ile kapland ndan emin olun, sonra l t bas n. Beyaz ayar erisi ayarlad nda ekrandaki simge ir. Beyaz ayar erisini kaydettikten sonra fot f makinesi ayarlar n irirseniz, renk tonu düzgün bir ekilde yan lmayabilir. Beyaz Ayar n Manuel Olarak Düzeltme S modunda (sf. 67) beyaz ayar n manuel olarak düzeltebilirsiniz. Bu ayar n etkisi, piyasadan temin edilebilecek bir renk telafi filtresi ile ayn d r. S esini seçin. 66. sayfada verilen 1-2. ad mlar uygulayarak S sini se in. Beyaz Ayar seçin. m t bas ktan sonra, op t na basarak veya ì kadran n k, sonra m t ba n. Ayar ya. Zum sini itin ve düzelti miktar n veya A olarak ayarla n. m t bas n. 84

85 B, ; A. B f. 84) t. elti eviye y 2. bey ik y bile bu y k. A c k, bey y v i k y e y.. m t kt, op tu k vey ì k çev k eç tek m tu. B l. op ì m A t. ISO h t t çekim t t. ISO h y eltilme i, t l f k y u k me f me y k y ek t h. A c k t l. F t f k i eç y t tik k y ISO h t k iç k y m. 85

86 Bir görüntünün en ve boy / oran n t. esini seçin. m t na bas ktan sonra, op t na basarak veya ì kadran n çevirerek seçin, sonra tekrar mt bas n. Bir seçene elirleyin. op tu na basarak veya ì kadran n evirerek bir seç yin, sonra m tu una ba n. Ayar yap nca ekran n en/boy oran ir. [Dijit Z ] seç [K da sabit için dijit ( 55) ve dijit t dönü ürücü ( 56) d ndaki en/boy nda k. How can I shoot with the display at full screen? En/boy oran n n. Ancak, 16:9 en/boy oran yap görünt, 5 inç, Kartpost boyutu, 3,5 5 inç veya t A boyut bask n rken sorunu ç karacak r. Bask da kenar ve görüntünün k s r. 86

87 Sürekli Çekim t bas l ut müddetçe fot f makinesi çekim. W Mod Maksimum H z (Yak k kare/sn.) 3.2 Çekim AF Çekim LV* Bir er eme modu seçin. m t bas ktan, op tu na bas k veya ì n seçin, t m t bas n. Bir seçene e r eyin. P ess the op buttons o tu n the ì to choose an option, then p ess the m button. The option you set will on the sc. Çekin. Deklan tu u ba l ut müddetçe fot f makinesi pe pe e çekim y. t * t Otomati amanla (sf. 58) ile kullan lama (sf. 66) modunda s kli çekim h t. Çekim na ve fot f makinesi na, fot f makinesi k sa veya çekim h. Çekim say s kça çekim h. Fla pat sa çekim h ava. 87

88 Çekim esnas nda bir görüntünün tonunu sepya veya siyah/beyaz olarak tirebilirsiniz. 88 Görüntü Tonunu i irme (Renklerim) Renklerim i seçin. m t bas ktan sonra, op t na basarak veya ì kadran n çevirerek sini seçin, sonra tekrar m tu una ba n. Bir seçene elirleyin. Sepya S/B Pozitif Film op tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek bir seç belirleyin, sonra m tu una ba n. Ayar ekranda görüntülenir. vurgu yapar. Siyah ve beyaz. Özel Renk e göre yapabilirsiniz (sf. 89). ve modlar nda (sf. 83) beyaz ayar yap lamaz. ve modlar nda insan ten renginden renkler tirilebilir. Baz t tonlar nda beklenen sonuçlar elde edilemeyebilir.

89 Özel Renk Bir görüntüdeki kontrast, netlik, renk seçilebilir ve 5 farkl düzeyde ayarlanabilir. 88. sayfada verilen 2. ad m uygulayarak sini seçin, sonra l tu una ba n. op t na basarak bir belirleyin, sonra qrt na basarak veya ì kadran n evirerek bir ata n. S yakla a daha güçlü/koyu (cilt tonu) efekt elde edilirken, sola yakla a daha za a (cilt tonu) efekt elde edilir. Ayar amamlamak için l tu una ba n. Fot f makinesi, sahnede bulunan yüzler veya arka planlar gibi çok karanl k veya çok ayd nl k alanlar espit edebilir ve bunlar çekim yap l rken otomatik olarak en uygun parlakl k seviyesine getirebilir. Ayr ca, genel görüntüde kontrast, fot f makinesi çekimde netlik elde etmek için görüntüyü otomatik olarak düzeltir. [ n t basarak 4 sekmesinden [i-contrast] seçin, sonra qr t na basarak [Otomatik] i seçin. Ayar yap l nca si görüntülenir. Baz al nda, görüntüde bulan kl k olabilir veya uygun düzeltilemeyebilir. Kay l görüntüler (sf. 149) düzeltilebilir. 89

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera.

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera. FCB-EV7500 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera Product Image Genel Bakış Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü kompakt, hafif renkli

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2. Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar

LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2. Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2 Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar D-LUX 4 Bellenim Güncellemesi ile ilgili notlar Aşağıdaki fonksiyonlar 2.2 ve daha sonraki bellenim versiyonlarına eklenmiş veya

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

İçindekiler İşlem Araması. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-WX5/WX5C. 2010 Sony Corporation 4-194-689-62(1)

İçindekiler İşlem Araması. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-WX5/WX5C. 2010 Sony Corporation 4-194-689-62(1) İçindekiler İşlem sı Cyber-shot El Kitabı DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-62(1) TR Bu el kitabının nasıl kullanılacağı hakkında Sağ üstteki bir düğmeye tıklayarak, karşılık gelen sayfaya atlayın.

Detaylı

STYLUS TG-870. Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

STYLUS TG-870. Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ STYLUS TG-870 Kullanım Kılavuzu Olympus dijital fotoğraf makinesini aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı elde

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Cyber-shot El Kitabı DSC-T70/T75/T200. İçindekiler. İndeks VTIKLAYINIZ! Dijital Fotoğraf Makinesi

Cyber-shot El Kitabı DSC-T70/T75/T200. İçindekiler. İndeks VTIKLAYINIZ! Dijital Fotoğraf Makinesi VTIKLAYINIZ! İçindekiler Temel İşlemler Çekim işlevlerinin kullanımı Dijital Fotoğraf Makinesi Cyber-shot El Kitabı DSC-T70/T75/T200 Bu üniteyi kullanmadan önce, bu El Kitabını Kullanma Kılavuzu ve Cyber-shot

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı

Detaylı

İçindekiler İşlem Araması. HOME/MENU Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-T90/T900. 2009 Sony Corporation 4-130-940-62(1)

İçindekiler İşlem Araması. HOME/MENU Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-T90/T900. 2009 Sony Corporation 4-130-940-62(1) Cyber-shot El Kitabı DSC-T90/T900 2009 Sony Corporation 4-130-940-62(1) TR Bu el kitabının nasıl kullanılacağı hakkında Sağ üstteki bir düğmeye tıklayarak, karşılık gelen sayfaya atlayın. Bu, görmek istediğiniz

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Foto raf Makinesini Kullanmada Önce Kontrol Etme ve Sorumluluk

Foto raf Makinesini Kullanmada Önce Kontrol Etme ve Sorumluluk Giri EOS REBEL T4i/EOS 650D, yüksek performansl, dijital tek lensli refleks foto raf makinesidir. Yakla k 18,00 etkin megapikselli ince ayr nt l CMOS sensörü, DIGIC 5, yüksek hassasiyette ve yüksek h zda

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 5 G Á... 6 Modlar... 7 DV Modu Film «ekme... 11 Video «k... 12 DSC Modu Foto raf «ekme...

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Çok-işlevli Dijital Video. Kullanıcı Kılavuzu

Çok-işlevli Dijital Video. Kullanıcı Kılavuzu Çok-işlevli Dijital Video Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı Bilgileri Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, şirketimizin yazılı izni olmadan hiç bir şekilde optik, elektronik, kayıt ya da başka

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Türkçe. WEEE Uyarı Mesajı FCC AÇIKLAMASI

Türkçe. WEEE Uyarı Mesajı FCC AÇIKLAMASI WEEE Uyarı Mesajı Avrupa Ülkelerinde Ayrı Toplama Sembolü Bu sembol, bu ürünün ayrı toplanması gerektiğini belirtir. Aşağıdaki hususlar yalnızca Avrupa Ülkeleri için geçerlidir: Bu ürünün uygun bir toplama

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google,

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü @. BÖLÜM Çalışma bölümü İÇİNDEKİLER @. Çalışma bölümü. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI... @- () Gövde... @- () Genel olarak kullanılan düğmeler... @-. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI... @- 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

DC E520+ Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz

DC E520+ Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz DC E520+ Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Hoş Geldiniz Telif Hakları Telif Hakkı 2005 - BenQ Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü yayın sahibi şirketten önceden izin alınmadan

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

HP Photosmart M527 Digital Camera. Kullanıcı Kılavuzu

HP Photosmart M527 Digital Camera. Kullanıcı Kılavuzu HP Photosmart M527 Digital Camera Kullanıcı Kılavuzu Yardım almayasal ve uyarı bildirimleri Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada verilen bilgiler, önceden haber verilmeksizin

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: bir efsane geri döndü. Teknik Özellikler. Canlı İzleme. Tip. Görüntü Algılayıcı. Görüntü Sabitleme. Motor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: bir efsane geri döndü. Teknik Özellikler. Canlı İzleme. Tip. Görüntü Algılayıcı. Görüntü Sabitleme. Motor. E P1 14-42mm Kit Sanat Filtreleri, Çoklu Pozlama, Çoklu Açı Yüksek kaliteli dahili görüntü sabitleyici İzlemede gerçek zaman etkisi Öncelikli yakalanan görüntünün üzerine mevcut görüntünün çoklu pozlama

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu)

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu) mm+- Aksesuarlar Dijital Fotoğraf Makinası Driver CD & Ulead Yazılımı Hızlı Kullanım Kılavuzu x AA Pil USB Kablo Kılıf El Kayışı Kullanma Kılavuzu Video Kablosu Dış Görünüş Üst Kayıt Butonu Power Butonu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-30MR Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce, optimum

Detaylı

Teknik Katalog [Pirometre]

Teknik Katalog [Pirometre] Teknik Katalog [Pirometre] [PCE-TC 32] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı