Önce Bunu Okuyun. Deneme Çekimleri ve Feragatname. LCD Monitör (Ekran) LCD monitör, son derece yüksek hassasiyetli bir üretim teknolojisiyle imal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önce Bunu Okuyun. Deneme Çekimleri ve Feragatname. LCD Monitör (Ekran) LCD monitör, son derece yüksek hassasiyetli bir üretim teknolojisiyle imal"

Transkript

1

2 2

3 Deneme Çekimleri ve Feragatname LCD Monitör (Ekran) Önce Bunu Okuyun LCD monitör, son derece yüksek hassasiyetli bir üretim teknolojisiyle imal 3

4 Çekim I C w P J 65 S O t , 65, ,

5 leme Resimlerinizi otomatik olarak izleyin (slayt gösterisi) , 138 E 30, eo Çek m leme Kay , 169 D 184 SX230 HS 102 5

6 Rehberi

7 Yüksek H da Sürekli Çekim (Yüksek H da Patlama) Birle irme Yard m örüntüleri Çekme S 81 Program AE'de Çekim F çma Parlakl arlama (Po elafisi) Be a ar ISO H n tirme En/Bo ran n irme Sürekli Çekim örüntü onunu tirme (Renklerim) Parlakl Dü eltme ve Çekim (i-contrast) AF Çerçeve Modunu irme Odaklanma çin Konu Seçme ( akibi) Odaklanma tirme (Makro) AF Kilidi le Çekim Odak Nokta n ü ütme Servo AF ile Çekim Manuel Odak Modunda Çekim P Ölçüm Yöntemini tirme AE Kilidi le Çekim FE Kilidi le Çekim Fla o elafisini A Yava enkron ile Çekim rm ö Dü eltisi Kapal Kontrolü Ekran Olarak Kullanarak Çekim levini Kullanma SX230 HS Fot a Daha a a B 107 Enstantane H n a fram A Enstantane H n ve fram A F Ç k n m t K a ma 113 E Modunda Video Çekme Video Modunu irme tli Videolar Çekme örüntü Kalitesini irme Süper A r Çekim Videolar Çekme Bir tür Modeline B Videolar Çekme tür Efekti) AE Kilidi/Po imi Filtresini Kullanma Çekim t D K a ma 123 örüntüleri H ca arama örüntüleri Filtreli österme S österisi örüntüleri B tme Her örünt Bir rupta örüntüleme Çe itli Çekimleri örüntüleme ( ll ar rma) Odak Kontrolü

8 P

9 SX230 HS SX230 SX220 HS 9

10 Güvenlik Önlemleri 10

11 Güvenlik Önlemleri Önlem Önlem 11

12 Güvenlik Önlemleri 12

13 A 13

14 o CB-2LX CB-2LXE CB-2L : CB-2LX : 14

15 o 15

16 SD c SDHC SDXC M C MMCplus HC MMCplus E -F 16

17 17

18 5 18

19 Tarih ve Saati Ayarlama qr op  m qr  m 19

20 Tarih ve Saati Ayarlama 19. sayfada verilen 2. ad mda simgesi ve op t veya ì kadran ile seç, saati gün ndan tasarruf edecek ekilde (1 saat ileriye) ayarlayabilirsiniz. Geçerli tarih ve saat ayarlar n tirebilirsiniz. Menüyü görüntüleyin. n tu una ba n.. Tarih/Saat pili [Tarih/Saat] i seçin. Zum iterek 3 sekmesini seçin. op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek [Tarih/Saat] i seçin, sonra m t bas n. Tarih ve saati de irin. Ayar apmak için 19. sayfadaki 2. ad m uygula n. Menüyü kapatmak için n t bas n. Fot f makinesinde, pil paketi ar ld an sonra yakla üç hafta boyunca tarih/saat ayarlar n görüntüleyen dahili bir tarih/saat pili (yedekleme pili) vard r. Tarih/saat pili, bir pil takarak veya bir AC adaptör kiti (ayr sa l r, sf. 39) kullan larak 4 saat içerisinde edilebilir. Pili etmek için fot f makinesini açman z gerekmez. Tarih/saat pili tükenirse, fot f makinesi a ld nda ekranda Tarih/Saat ekran görüntülenir. Tarih ve saat ayar n apmak için 19. sayfadaki ad mlar uygula n.. Tarih ve saati GPS (sf. 106) ile de otomatik olarak tirebilirsiniz. SX230 HS 20

21 Ekran Dilini Ayarlama Ekranda görüntülenen dili irebilirsiniz. zleme moduna girin. 1 t bas n. Ayarlar ekra rüntüleyin. m t bas n ve t bas l utun, sonra hemen n t bas n. Ekran dilini ayarlay. opqr t na basarak veya ì kadran n evirerek bir dil se in, sonra m t bas n. Ekran dili ayarland an sonra ayarlar ekran apan r. m 2. ad mda m tu u ile n tu una ba lma ara nda ok fazla süre ge erse ekranda saat görüntülenir. Saat görüntülenirse, ekrandan kald rmak i in m t bas n ve 2. ad m ekrarlay n. Ekran dili ayr a 3 sekmesinden [Dil] i se mek i in n tu una basarak da irebilirsiniz. 21

22 Y ha a n ya ba a c f tlanm ha a n ullanmadan önc bu fot f ma s f tlaman. Ha a n n f tlanma (ba la lma ) tta a l üm s. S t lamayac ç ha a n tlamadan önc y t al n. B Ey n tlamadan önc (sf. 177) tta ya l m say yü olun. Menüyü görüntüleyin. n tu una ba n. Zum t 3 ç. op tu na bas ya ì n tla] ç, s m tu una ba n. 22 qr tu na bas ya ì n amam] ç, s m tu una ba n. Haf za kart formatlay op tu na bas ya ì n amam], m t f tlamay n. tlama tamamland nda m tu una ba n Ha a f tlama tamamland saj t.

23 Ha za kar n n formatlanmas veya üzerinde kay l verilerin silinmesi kar n dosya yönetim bilgisini nadiren tirir ve tüm tamamen silinmesini garantilemez. Ha za kar n bir na verirken veya elden ç kar rken dikkatli olun. Ha za kar n elden ç kar rken bilgilerinizin ma girmesini engellemek için kar iziksel olarak tahrip etmek gibi tli önlemler al n. Ha a kar n n formatlama ekran nda gösterilen toplam kapasitesi, ha a kar nda gösterilen kapasiteden daha az olabilir. Fot f makinesi düzgün bir çal yorsa, ha za kar n n kay okuma h z, sürekli çekim h z veya video çekim aniden duruyorsa, ha za kar na seviyede formatlama uygulay n (sf. 165). O al nan görüntüleri çekerken deklan öre önce hafifçe (yar m) basarak odaklanma netle irmeniz ve sonra deklan öre tam basarak çekim yapman gerekir. Deklan (odaklan ç haf fçe) Fot f makinesinden iki kez bip sesi duyulana ve makinenin odakland yerde AF çerçeveleri görüntülenene kadar hafifçe ba n. (çek ç ) Fot f makinesinden sesi duyulur ve çekim yap l r. Deklan ör sesi duy çekim yap ld için fot f makinesini hareket ettirmemeye özen gösterin. Deklan de ele z e e anl e? Çekim için gereken süre, çekmek ist sahneye göre farkl l k göst için sesinin. sesi duyulurken fot f makinesi veya konu hareket ederse, kaydedilen resimde fluluk olabilir. yar m basmadan tam basarsan z, görüntü odak d kalabilir. 23

24 F cu a (app Z a A A i j 24

25 G 25

26 G l n 3 qr j i j i h 26 o

27 Çekmi tüleri ek izleyebilirs z. Çekim moduna geçme zleme moduna girin. 1 t bas. tü gelir. Bir görüntü seçin. q t bas ld kça veya ì k aat ersi evrildikçe tüler ara ekim ra göre eskiye. r t bas ld kça veya ì saa çevrildikçe tüler aras çekim s ras göre. qr t bas l ut, tüler h zl bir kl k görülür. akla 1 dakika ge ikmeyle geri çekilir la ald r lm a. geri ekilmi u ekrar 1 ba l rsa gü r. zleme yar m bas l r veya mod çevrilirse, fot Çekim geçirir. 27

28 Görüntüleri Silme Görüntüleri seçebilir ve hepsini tek seferde silebilirsiniz. Silinen görüntülerin geri kurtar lamayac n lütfen unutma n. Bu nedenle bir görüntüyü silmeden önce gereken önlemleri al n. zleme moduna girin. 1 t bas n. son görüntü ekrana gelir. Silmek üzere bir görüntü seçin. qr tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek silmek ist z görüntüyü seçin. Görüntüyü silin. m t bas ktan sonra, op t na basarak veya ì kadran n çevirerek a simgesini seçin, sonra tekrar m t bas n. Ekranda [Sil?] mesaj görüntülenir. qr tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek [Sil] i seçin, sonra m tu una ba n. Ekrandaki görüntü silinir. Silme i leminden mak için qr tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek ptal] i seçin ve sonra mt bas n. 28

29 Kolay modda, i lem a lamalar ekranda görüntülenir ve fot f makinesi yaln a bu sayfada belirtilen tu lar, zum si ve video si (sf. 30) çal aca ekilde ayarlan r. Bu, fot f makinesinin yanl bir i lem yapma n engeller ve deneyimli olmayan fot lar n bile kolayl la resim çekmesini s. Çekim Mod kadran n konumuna 9. getirin. Çekim yapmak için sayfadaki 3-5 ara ad mlar uygula n (ses duyulmaz). F kapatmak için r t bas n. Ekranda! simgesi görüntülenir. r tu una tekrar ba ld nda fla a l r ve ekranda simgesi görüntülenir. Dü ük ayd nlatmal ortamlarda fla otomatik olarak patlar. Fla patlamayac için, r tu una bassan bile ayarlar iremezsiniz.fla olarak ayarlamak için, önce manuel olarak kald r n, sonra rtu una basarak ayar irin. eme 1 t bas n, sonra qr t na basarak veya ì kadran n çevirerek görüntüleri tirin. 1 t bas n, sonra m t bas n. Çekilen tüm görüntüler, her biri k 3 saniye ekranda kalacak topluca izlenir. Slayt gösterisini durdurmak için tekrar m t bas n Bir görüntüyü seçmek için, görüntüyü seçin ve pt bas n. qr t na basarak veya ì kadran n çevirerek [Sil] i seçim, sonra m t bas n. 29

30 Video Çekme A modunu seçin. A i j Çekin. 30

31 Video Çekme Çekimi durdurun. A A E Çekim Süresi 4 GB 1 GB Çekim Süresi 31

32 videolar. zleme moduna girin. 1 t. tü gelir. Videolar. Bir video seçin. qr t ì çevirerek video, m t. 32 Videoyu izleyin. op tu lar arak ve a ì çevirerek (Video, m t. Video. m t l, video durakla l r ve video trol t. qr ì çevirerek (, kald tmak m t. op tu lar ara e evi e a arla. Video çekim t ek imge i t. S l m f.. Video, olarak kare,. Video u ha a kar tekrar kop alamak e v a l m r video u fot f u ekilde i. Geli irilmi i leme elde etmek iç fot f mak televi da.

33 Sistem Gereksinimleri Windows Windows 7 CPU RAM (videolar) SX230 HS Ekran 0 * Windows XP için, Microsoft.NET Framework 3.0 veya üstü (maks. 500 MB) 33

34 M nto SX230 HS Window 34

35 nt Size verilen CD-ROM u (DIGITAL 35

36 1 in o nt 36

37 SX230 HS 37

38 Aksesuarlar W w 38

39 39

40 HDMI SELPHY 40

41 Daha Fazla Bilgi Edinin 41

42 42 Çekim: i e j 24 k g P, Tv, Av, M, Mod Otomatik Mod Kolay Mod Video Özeti (Movie Digest) Modu SX230 HS Video Modu Sahne Modu

43 n l 1 b o e f q m h r Q p opqr 43

44 Ekran i irme lt göst t. E göst 184. sayfay. Çekim zleme Çek s s t k l tu l a da t. A ak, Temel B Göst k lama lk e t ek ek u n s 4 sekmes [G leme B s ] (sf. se k de s K t ek y k ek otomat k k ayd ek kompos k t et s (Ge e Göst lev. A ak, ek t kl e kay t ek kl kl. P t olu ve k ek k ket. B kay t etk s yokt. eme n a r ama Uyar A l Göst (sf.. 44

45 eme Esnas a Histogram Gösterge SX230 HS Ayr o y y y y y UTC --- UTC K c Or Gösterge F Durum F y y y y SX230 HS 45

46 kça kullan lan çekim FUNC. menüsü ile. Menü, Çekim moduna moduna (sf , 197) f l k göst. FUNC. menüsünü görüntüleyin. m t n. Bir me esi seçin. op tu na s eya ì n menü seçin, m r t n. B menü daha n menü göst. Bir seçene elirleyin. op tu na s eya ì k n e k seç yin. Ay eçmek için ü simgesi tülenen seçenek e l tu una. da s sini. Menü dönmek için q t n. m t n. Çekim ek eniden t e seçmi ay ek t. 46

47 Menülerden t. Menü, ( 4 ) ( 1 ) al nda t. Seçenekler, (sf ) farkl l k göst. Menüyü görüntüleyin. n t bas n. Bir sekme seçin. Z s tere eya qr t lar na basarak sek seç. Bir e seçin. op t lar na basara eya ì kadran n e k seç. Ba, ayarlar n c alt görünt k ç eya m rt bas gerek. Bir seçene elirleyin. qr t na basarak. ekrana k ç n ba n. n 47

48 Fot f kinesi sesini k t vey ses seviyesini y y siniz. Sesleri Kapatma Menüyü görüntüleyin. n t n. [Sessiz] i seçin. Zum it 3 sekmesini seçin. op tu s k vey ì n [Sessiz] i seçin, qr tu s eçin. ek dönmek için n tu n. Fot f l t ut ve gücünü t. Fot f kinesi ses k s, video iz (sf. 32) es ses k. B video iz ken o t s, ses ve ses seviyesi op tu y. 48

49 Ses Seviyesini Ayarlama Me y r ey. n t. [Ses Sev yes ] seç. Zum t 3 ç. op tu y ì y ] ç, mtu Ses sev yes e r. op tu y ì ç, qr tu y y ç n tu z. 49

50 Ekran parlakl iki ekilde irilebilir: Menü ile Menüyü görüntüleyin. n bas n. [LCD Parlak ] seçin. Zum i erek 3 sekmesini seçin. op u lar na basarak veya ì kadran n evirerek [LCD Parlakl n seçin. Parlak ayarlay. Parlakl irmek için u lar na qr ba n. Normal ekrana geri dönmek için n u una iki kez ba n. l T ile l 2 saniyeden uzun süre bas n. Ekran, 3 sekmesinde yap lan ayardan m olarak, maksimum parlakl seviyesine gelir. l ekrar bir saniyeden uzun süre bas l rsa, ekran orijinal parlakl k ayar na geri döner. Fo f makinesi bir sonraki seferde ekrar aç ld nda, ekran 3 sekmesinden yap lan parlakl k ayar na sahip olur. 3 sekmesinde parlakl ayar en yüksek seviyesine ayarlanm a, parlakl ayar u u l ile irilemez. 50

51 Bir ayar yanl kla t, fot f lan ayarlar na. Menüyü görüntüleyin. n t n. [Tüm f rla] y seçin. Zum iterek 3 çin. op tu lar na ba arak veya ì kadran n çevirerek [Tümünü rla] y, m t n. Ayarlar s f rlay qr t na veya ì kadran n evirerek [Tamam] eçin, onra m tu una ba n. Fot f lan ayarlar na rlan r. 3 [Tarih/Saat] f. 20), [Dil] f. 21), [Video S temi] ( 132), [Saat Dilimi] f. 169) ve [Aç l ] f. 166) kay l görüntü. Ka l ö el beya ayar eri i ( 84). Renk Atama ( 73) veya Renk irme ( 74) eçeneklerinde belirlenmi renkler. K de modu f. 66). ayar nda eçilen çekim modu ( 69). Video modu ( 113). 51

52 Fot f kinesi, pil gücünden t s f etmek için belli s boy c i lem y ot tik k k. lem y y 1 kik n s fot f kinesi ek. B y k 2 kik s lens çek ve c z gücü k. Ek k c k lens henüz çekilmemi e, dek y m s k (sf. 23) ek ç ve çekime dev siniz. lem y y 5 kik n s fot f kinesi k. Güç t s f i levini (sf. 168) k t siniz. Ek n k s sini y y z (sf.169). G ti kont. m t n ve t l t. Geç s t t. S t fot f si dikey t t z dikey. E t için qrt n ì n. S t göst ipt etmek için tek m t n. Fot f kinesi k en m t n ve t l t, s s ti tülemek için ç /k t n. 52

53 A 53

54 F kapal yken çekim yapabilirsiniz. r tu una bas.! esini seçin. qr tu lar na basarak ì veya! kadran n evirerek sini seçin, sonra m tu una ba n. Ayar yap l nca ekranda! simgesi görünür. F yeniden açmak için, yukar da verilen ad mlar uygulayarak gelin. Fot f makinesi sars n s n n ayd nlatmal ortamlarda yar n bas ld nda ekranda simgesi yan p söner. Fot f makinesi sars n s n engellemek cihaz için tripoda n. F n patlamas n istemiyorsan z, f manuel olarak da indirebilirsiniz (sf. 24). F r t bas lsa bile ayar ekran görüntülenmez. 54

55 i i n 4 55

56 Dijital Tel ü Lensin odak uz yakla 1.5x veya yakla 2.0x oran nda ar r labilir. Bu, daha yüksek enstantane h lar n n kullan lma na izin verir ve zum tek ba na kullan ld nda (dijital zum dahil) olu abilecek makine sar n n ayn zum faktörü kullan lsa bile azal r. Ancak, veya çözünürlük ayar na (sf. 60) ve dijital tele dönü ürücü ayarlar ombinasyonuna olarak görüntülerde bulan l olu abilir (zum faktörü mavi renkte görünür). Menüyü görün üley. n t bas n. [D u seç Zum iterek 4 sekmesini seçin. op tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek [Dijital Zum] u seçin. Ayar seç. qr t na basarak bir büyütme seçin. Ayar amamlamak ve çekim ekran na geri dönmek için n tu una ba n. Görünüm büyütülür ve ekranda zum faktörü görüntülenir. Standart dijital zum ayar na dönmek için [Dijital Zum] ve [Standart] seçeneklerini belirleyin. [1.5x] ve [2.0x] kullan ld nda ilgili odak uzunluklar akla 42,0-588 mm ve yakla 56,0-784 mm dir (35mm film e. Dijital tele dönü ürücü, dijital zum ile birlikte kullan lamaz. Enstantane h zlar maksimum telefotoda ( i ) ve konuya 55. sayfada verilen 2. ad m kullan larak yak nla r lma yap ld nda ayn olabilir. 56

57 Tarih ve Saati Ekleme Bir görüntünün s alt kö esine çekim tarihini ve saatini ekleyebilirsiniz. Ancak, eklenen tarih/saat sonra nda silinemez. Bu nedenle çekim öncesinde tarih ve saatin bir ekilde ayarland ndan emin olun (sf. 19). Menüyü görüntüleyin. n t bas n. [Tarih Ekleme] yi seçin. Zum iterek 4 sekmesini seçin. op tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek [Tarih Ekleme] yi seçin. qr t na basarak [Tarih] veya [Tarih ve Saat] i seçin. Ayar amamlamak ve çekim ekran na geri dönmek için n tu una ba n. Ayar yap l nca ekranda [TAR H] görüntülenir. Çekin. Çekim tarihi veya saati çekimin s alt kö esinde görüntülenir. Orijinal ayara geri dönmek için 3. ad mda [Kapal eçin. Tarih ve saat eklenmemi görüntülere çekim tarihini a daki gibi ekleyebilir ve resmi yazd rabilirsiniz. Ancak, öncesinde tarih ve saat eklenmi görüntülere bu i lemi uygularsan arih ve saat iki kez ba labilir. Bask çin DPOF bask ayarlar (sf. 159) kulla Bask çin size verilen yaz m kulla Ayr n lar için Yaz l m lavuzu na. Ya c levlerini kullanarak bask a (sf. 151). 57

58 Otomatik zamanla areye fot da dahil eden bir grup fot çekmek için kullan labilir. Fot f makinesi deklan ör tu una ba ld an yakla 10 saniye sonra çekim yapar. p tu una bas. ù esini seçin op tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek ù sini seçin sonra m tu una ba n. Ayar yap l n a ekranda ù si görüntülenir. Çekin. Konuya odaklanmak için yar m bas n sonra tam bas n. Otomatik zamanla ba lad nda lamba yan p söner ve otomatik zamanla esi duyulur. Deklan ör serbest kalmadan iki saniye lamba ve ses h lan r (fla patlaya zaman lamba yan al r). Geri sa m ba lad an sonra otomatik zamanla l ekimi iptal etmek için p tu una ba n. Orijinal ayara geri dönmek için 2. ad mda sini seçin. Ge ikme süresi ve çekim sa irilebilir (sf. 59). 58

59 f inesi S nt s n nlem için Otom i Z m l c ull m Fot f kinesi, dek ld y k 2 s ye s çekim y k, dek s n neden s n. ò esini seçin. 58. s yf v 2. m uy y k. ò sini seçin. Ay y l nc ek ò si t Çekim için 58. s yf v 2. m uy n. O i Z l c ell i e S cikmesini (0 30 s ye) ve çekim s n (1-10 çekim) y y siniz. $ esini. seçin. 58 s yf v 2. m uy y k $ sini seçin, s hemen n tu n. Ayarlar seçin. op t [Gecikme] [Çekim] i seçin. qr tu s k vey ì n seçin, m t n. Ay y ld s ek $ si t Çekim y k için 58. s yf v 3. m uy n. Poz ve bey z y ilk çekimde y l. F t çekim s, çekim ent uzun. çekim ot tik. S cikmesi 2 s ye st y, ot tik z e sesi dek s st k 2 s ye önce h (f t y. 59

60 4 çözünürlük ayar aras ndan seçim yapabilirsiniz. Çözünürlük ayar seçin. m tu una bast ktan sonra, op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek ayar n seçin, sonra tekrar m tu una bas n. Bir seçene elirleyin. op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek bir seç belirleyin, sonra m tu una bas n. Ayar ekranda görüntülenir. Orijinal ayara geri dönmek için 1-2. ad mda ayar n eçin. 2 rma oran ndan (görüntü kalitesi) birini seçebilirsiniz: (Normal) ( yi), k rma ora ayar seçin. m tu una bast ktan sonra, op tu na basarak veya ì kadran n çevirerek esini seçin, sonra tekrar m tu una bas n. Bir seçene elirleyin. op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek bir seç belirleyin, sonra m tu una bas n. Ayar ekranda görüntülenir. Orijinal ayara geri dönmek için 1-2. ad mda ayar n eçin. 60

61

62 62

63 63

64 moduna girin. Çekin. A 64

65 Bir Çekim modu seçin. Çekin. I Portreler çekin (Portre). JManzaralar çekin (Manzara) C C 65

66 Özel Sahne Çekimi Uygun modu seçt, fot f ist uygun tüm. K moduna girin. Mod n ye K get. Bir Çekim modu seçin. m t t, op tu s ey n ì çe sini seçin, s te m tu n. op tu s ey n ì çe Çe im modu seçin, s m t n. Çekin. Tripod kullanmadan gece çekimleri ya (Elde Gece Sahnesi) Fot f inesi s n n e iti t için çe it çe im n gü gece n eçin. B t en A (sf. 24) çe im y. Dü ük ay atma rtamlarda çekim ya (Dü ük I k) K t ot f inesi s n e onu çe im y. 66

67 Özel Sahne Çekimi w (Kumsal) S O P t 67

68 Özel Sahne Çekimi t S 68

69 Çekim yaparken görüntülere çe itli efektler ekleyebilirsiniz. moduna girin. Mod kadran n ayar na getirin. Bir Çekim modu seçin. m tu una bast ktan sonra, op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek esini seçin, sonra tekrar m tu una bas n. op tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek bir Çekim modu seçin, sonra m tu una bas n. Çekin. Ca renklerde görüntüler çekin (Süper Ca ). Canl ve n renklerde çekimler yapman z r. Poster görünümlü çekimler ya n (Poster Efekti). Eski bir poster veya illüstrasyon görünümde olan çekimler yapman z s r. ve modlar nda yap lan çekimlerde beklenen sonuçlar elde edememe olas l u için öncesinde biraz deneme çekimi yap n. 69

70 Ba k Gözü Lensi Efektiyle Çekim (Ba k Gözü Efekti) Bir bal gözü lensinin ürett bü ülme efe iyle çe im yapman. 70 es seç. 69. sayfada verilen 1-2. ad mlar uygulayara sini seçin. B r efekt sev yes e rley. l t bas n. E [Ef t Seviyesi] görüntülenir. qr tu lar na basara eya ì adran n evirere bir efe eviyesi belirleyin, sonra l tu una ba n. Efe e randan ontrol edilebilir. Çe im o ullar na olara be lenen sonuçlar elde edememe ola l için öncesinde biraz deneme çe imi yap n. Minyatür Modeline Benzeyen Çekimler Yap n (Minyatür Efekti) Minyatür modeli ef ti t için bir görüntünün üst ve alt sm ndan seçilen bölüm f r l r. es seç. 69. sayfada verilen 1-2. ad mlar uygulayara sini seçin. randa beyaz bir çerçeve (flula rma yap lmayaca alan) görüntülenir. Odakta tutul ala seç. l t bas. Çerçeve boyutunu irme için zum sini itin ve op tu lar na basara çerçeve onumunu irin, sonra l tu una ba n.

71 m tu una ba rsa çerçeve key yöne geçer ve odak a ekrar qr tu na ba k.çerçevey yatay yöne çev k ç qr tu na ba n. Fot f mak s key tut sa çerçeve yönü. Çek ko na k bek sonuç edememe önces z deneme ç yap n. yatür Efekt modunda çek yapmadan önce z h zden (sf. 118). Bu efekt görüntü r p f r r ve görüntüye oyuncak kamera görünüm kazand r r. es seç 69. sayfada v 1-2. ad uy yarak s seç. B r re k t seç l t bas n. Ekranda [Renk Tonu] görünt. qr tu na basarak veya ì kadran n ev k renk tonu seç, sonra l tu una ba n. Ekrandan renk tonu kont. Standart Donuk Çek ko na k bek sonuç edememe ç önces z deneme çek yap n. 71

72 Tek Renkli Çekim Siyah/Beyaz, sepya tonlar nda veya mavi ve beyaz renklerde çekimler yapman z s r. ö es seç. B r re k t seç. l tu una bas n. Ekranda [Renk Tonu] görüntülenir. qr tu lar na basarak veya ì kadran n çevirerek bir renk tonu seçin, sonra l tu una bas n. Ekrandan renk tonu kontrol edilebilir. S/B Sepya Mavi 72

73 Rengi i irme ve Çekim Çekim esna nda resmin görüntüsünü irebilirsiniz. Ancak çekim ko ullar na olarak görüntüde bozulma olabilir veya beklenen renkler elde edilemeyebilir. Renk Atama Bir kompozisyonda tek rengi sabitleyip renkleri siyah beyaz yapabilirsiniz. T es seç. 69. sayfada verilen 1 2 ad mlar uygulayarak T sini seçin. l tu una bas. Hem t görüntü hem de Renk Atama görüntüsü olarak görüntülenir. Varsa lan renk ayar e ildir. Re e rley. z rengin dolma için orta çerçeveyi konumland r n ve q tu una ba n. Belirlenen renk kaydedilir. Renk ara e rley op tu una basarak veya ì kadran n evirerek korunacak renk aral n belirleyin. Renk aral n n rland rmak için negatif bir seçin. Renk aral n benzer renklerle geni letmek için pozitif bir seçin. l t bas l nca ayar tamamlan r ve çekim ekran na geri dönülür. Bu modda fla ullan lma beklenmedik sonuçlar al nma na neden olabilir. 73

74 Renk De rme Ka esna nda görün üdeki bir rengi ba a bir renkle irebilirsiniz. Sadece e ren irilebilir. Y es seç. 69 ayfada erilen 1 2 ad mlar uygulayara sini eçin. Y l tu una bas. Hem görün ü hem de Renk irme görün üsü olarak görün ülenir. Varsa lan ayar e ilden griye renk imidir. De r re e rley. rengin dolma için or a erç konumland r n e u una ba n. q Belirlenen renk kaydedilir. 74 Hedef re e rley rengin dolma için or a erç konumland r n e u una ba n. r Belirlenen renk kaydedilir. De r renk ara be rley op u lar na basara eya ì kadran n irilecek renk aral n belirleyin. Ren aral n n rland rma için nega if bir eçin Ren aral n benzer renklerle geni le me için pozi i bir seçin. l bas l nca ayar onaylan r çekim ekran na geri dönülür. Bu modda kullan lmas beklenmedik sonuçlar al nmas na neden olabilir. Baz al nda görün ü bulan k görülebilir.

75 Bir Yüz Tespit Etme ve Çekme Gülümseme Tespiti ve Çekim Fot f,, t t tt. esini seçin. 66. f 1-2. m, l t. qr t ì v ç, l tu. Fot f ç ( ) v [G T t t. Fot raf makinesini bir ki iye yöneltin. Fot f t t, t. p t t t. p t t t t t. K ü ü fot f v t. Çekim say s e irme 1. t op t. t t fot f t t t. tu ç. 75

76 Fot f t t t. Fot f t tt t. 76 es seç. 66. f 1-2., l t. qr tu ì v ç, l tu. Çekim r ve dek öre m b G c ü ü t ç ç v t. Fot f ç ( ) v [ ç ç ] t. v ot t du. Fot es e b ve göz k r. Y t t 2 t. G m t t ç p. tu. G ç v t t. 1. t, op t.

77 He iki gözün kapa lmas da göz k a k tespit edilebili. Göz k espit edilemezse, k 15 saniye a st kal. e tam bas ld nda çekimde hiç i bulunmazsa, fot af makinesi e bi i kten ve göz k ktan a çekim yapa. Yüz Otomatik Zamanlay c y Kullanma Fot af makinesi yeni bi yüz tespit ettikten yakla iki saniye s a deklan ö s est kal (sf. 91). Bu öz i, fot a çekilen ntüye dahil olmak ist e, n p fot af nda kullan n. ö es seçi. 66. sayfada n 1-2. ad m k sini seçin, s l tu una bas n. qr tu na bas ak veya ì k n n çev ek esini seçin, s a l tu una bas n. Çekim u ur ve dek öre m b Odaklan lan yüz üz e ye il bi çe çevenin ve yüzle üz e beyaz çe çev n nt n emin olun. Fot af makinesi çekimde bekleme (standby) konumuna ve ek a [G i say m ba latmak için n fot af makinesine bak n] mesaj ntüleni. Lamba yan p söne ve otomatik zamanlay c sesi duyulu. K r ve fot f es e b Fot f makinesi yeni yüz tespit ett, lambada ve seste h z (f patlayaca zaman lamba y k kal ve iki saniye s deklan s t kal. 77

78 p op 78

79 79

80 G bir alan kaplayan resimler birkaç parçaya bölünerek çekilebilir ve size makinenizle verilen yaz l m kullan larak panoramik bir resim turmak üzere tirilebilirler. xveya esini v seçin. 66. sayfada verilen 1 2 ad mlar uygulayarak x veya v sini seçin. k çekimi ya. Poz ve beyaz ayarlar ilk çekimde yap l r. D er kare eri çekin. inci çekimi yaparken ilk çekim ile üst üste getirin. Çekimlerin üst üste gelmesinde olu abilecek küçük kaymalar, görüntüler birle irilirken düzeltilebilir. Ayn prosedürleri tekrarlayarak en fazla 26 çekim yapabilirsiniz. Çekimi bitirin. m t bas n. Görünt eri bir sayarda bir irin. Görüntülerin nas l t ile ilgili ayr n lar için Yaz l m Rehberi ne.. Bu i lev, bir televizyon ekran ullan ld nda çal maz (sf. 101). 80

81 G G G G S 81

82 Program AE'de Çekim Çekim tercihlerinize uygun ayarlar yapmak için farkl i levleri kullanabilirsiniz. AE, Otomatik Poz anlam na gelir. G moduna girin. Mod kadran n G konumuna. getirin. Ayarlar amaçlar a göre enleyin (sf ). Çekin. Enstantane ve diyafram de erinin turuncu renkte görüntülenmesi ne anlama gelir? e yar m bas ld nda u bir poz elde edilemezse, enstantane h z ve diyafram i turuncu renkte gösterilir. u pozu elde etmek için daki ayarlar deneyin: Fla aç n (a ya bak n). Daha yüksek bir ISO h z seçin (sf. 85) Her çekimde fla patlatabilirsiniz. Fot af makinesinin etkin fla menzili, maksimum geni aç da ( j ) yakla k 75 cm 3,5 m ve maksimum telefotoda ( i) yakla k 1,0 2,0 m. dir. h ö esini seçin.. r t a bast ktan sonra, qr t na basarak veya ì kadran n çevirerek h sini seçin, sonra m tu una bas n. Ayar yap l nca ekranda h si görüntülenir. r Fla indirilmi tir. Fla manuel olarak kald r n. 82

83 Parlak Ayarlama oz Telafisi) Fot f kinesi t y st t pozu /3 k y y siniz. Poz Telafisi moduna girin. o t n. Parlak ayarlay. Ek iz ì k n ev k k y n, s o tu n. Ek poz t fi mikt t B (WB), uygun en iyi n. S Ot tik G B t Tungsten F s F s H S t Öz Ay Beyaz ayar levini seçin. m t kt, op tu s k vey ì k n ev k sini se in, s tek m tu n. Bir seçene elirleyin. op t ì k n ev k se yin, s m tu n. A t. Çekim ko i in en uygun y z y n ot tik k y. Tungsten ve tipinde (3 yu) f s yd t ekim i in. k y z f s, donuk y z f s ve k y z tip (3 yu) f s yd t ekim i in. G f s ve ipinde (3 yu) f s yd t ekim i in S k s s ekmek i in optimum y z y ve vi ton. k öz y z y k i in. 83

84 Beyaz ayar n ekim ortam ndaki ay na göre yapabilirsiniz. Beyaz ayar n ekec z sahnenin ay al nda yap n dan emin olun. 83. sayfada verilen 2. ad mda, sini se in. Tüm ekran n beyaz konu ile kapland ndan emin olun, sonra l t bas n. Beyaz ayar erisi ayarlad nda ekrandaki simge ir. Beyaz ayar erisini kaydettikten sonra fot f makinesi ayarlar n irirseniz, renk tonu düzgün bir ekilde yan lmayabilir. Beyaz Ayar n Manuel Olarak Düzeltme S modunda (sf. 67) beyaz ayar n manuel olarak düzeltebilirsiniz. Bu ayar n etkisi, piyasadan temin edilebilecek bir renk telafi filtresi ile ayn d r. S esini seçin. 66. sayfada verilen 1-2. ad mlar uygulayarak S sini se in. Beyaz Ayar seçin. m t bas ktan sonra, op t na basarak veya ì kadran n k, sonra m t ba n. Ayar ya. Zum sini itin ve düzelti miktar n veya A olarak ayarla n. m t bas n. 84

85 B, ; A. B f. 84) t. elti eviye y 2. bey ik y bile bu y k. A c k, bey y v i k y e y.. m t kt, op tu k vey ì k çev k eç tek m tu. B l. op ì m A t. ISO h t t çekim t t. ISO h y eltilme i, t l f k y u k me f me y k y ek t h. A c k t l. F t f k i eç y t tik k y ISO h t k iç k y m. 85

86 Bir görüntünün en ve boy / oran n t. esini seçin. m t na bas ktan sonra, op t na basarak veya ì kadran n çevirerek seçin, sonra tekrar mt bas n. Bir seçene elirleyin. op tu na basarak veya ì kadran n evirerek bir seç yin, sonra m tu una ba n. Ayar yap nca ekran n en/boy oran ir. [Dijit Z ] seç [K da sabit için dijit ( 55) ve dijit t dönü ürücü ( 56) d ndaki en/boy nda k. How can I shoot with the display at full screen? En/boy oran n n. Ancak, 16:9 en/boy oran yap görünt, 5 inç, Kartpost boyutu, 3,5 5 inç veya t A boyut bask n rken sorunu ç karacak r. Bask da kenar ve görüntünün k s r. 86

87 Sürekli Çekim t bas l ut müddetçe fot f makinesi çekim. W Mod Maksimum H z (Yak k kare/sn.) 3.2 Çekim AF Çekim LV* Bir er eme modu seçin. m t bas ktan, op tu na bas k veya ì n seçin, t m t bas n. Bir seçene e r eyin. P ess the op buttons o tu n the ì to choose an option, then p ess the m button. The option you set will on the sc. Çekin. Deklan tu u ba l ut müddetçe fot f makinesi pe pe e çekim y. t * t Otomati amanla (sf. 58) ile kullan lama (sf. 66) modunda s kli çekim h t. Çekim na ve fot f makinesi na, fot f makinesi k sa veya çekim h. Çekim say s kça çekim h. Fla pat sa çekim h ava. 87

88 Çekim esnas nda bir görüntünün tonunu sepya veya siyah/beyaz olarak tirebilirsiniz. 88 Görüntü Tonunu i irme (Renklerim) Renklerim i seçin. m t bas ktan sonra, op t na basarak veya ì kadran n çevirerek sini seçin, sonra tekrar m tu una ba n. Bir seçene elirleyin. Sepya S/B Pozitif Film op tu lar na basarak veya ì kadran n evirerek bir seç belirleyin, sonra m tu una ba n. Ayar ekranda görüntülenir. vurgu yapar. Siyah ve beyaz. Özel Renk e göre yapabilirsiniz (sf. 89). ve modlar nda (sf. 83) beyaz ayar yap lamaz. ve modlar nda insan ten renginden renkler tirilebilir. Baz t tonlar nda beklenen sonuçlar elde edilemeyebilir.

89 Özel Renk Bir görüntüdeki kontrast, netlik, renk seçilebilir ve 5 farkl düzeyde ayarlanabilir. 88. sayfada verilen 2. ad m uygulayarak sini seçin, sonra l tu una ba n. op t na basarak bir belirleyin, sonra qrt na basarak veya ì kadran n evirerek bir ata n. S yakla a daha güçlü/koyu (cilt tonu) efekt elde edilirken, sola yakla a daha za a (cilt tonu) efekt elde edilir. Ayar amamlamak için l tu una ba n. Fot f makinesi, sahnede bulunan yüzler veya arka planlar gibi çok karanl k veya çok ayd nl k alanlar espit edebilir ve bunlar çekim yap l rken otomatik olarak en uygun parlakl k seviyesine getirebilir. Ayr ca, genel görüntüde kontrast, fot f makinesi çekimde netlik elde etmek için görüntüyü otomatik olarak düzeltir. [ n t basarak 4 sekmesinden [i-contrast] seçin, sonra qr t na basarak [Otomatik] i seçin. Ayar yap l nca si görüntülenir. Baz al nda, görüntüde bulan kl k olabilir veya uygun düzeltilemeyebilir. Kay l görüntüler (sf. 149) düzeltilebilir. 89

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

SH-1. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SH-1. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-1 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı

Detaylı

DMC-TZ58. Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları. Dijital Fotoğraf Makinesi

DMC-TZ58. Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları. Dijital Fotoğraf Makinesi Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları Dijital Fotoğraf Makinesi Model No.DMC-TZ57 DMC-TZ58 Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere bu kılavuzu

Detaylı

Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları

Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları Dijital Fotoğraf Makinesi Model No. DMC-SZ8 Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere bu kılavuzu saklayın.

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-11 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce, optimum

Detaylı

Kullanım Kılavuzu DİJİTAL KAMERA. Hızlı Başlama Kılavuzu Bu kılavuz, kamerayı hemen kullanmaya başlamanızı sağlayacaktır.

Kullanım Kılavuzu DİJİTAL KAMERA. Hızlı Başlama Kılavuzu Bu kılavuz, kamerayı hemen kullanmaya başlamanızı sağlayacaktır. DİJİTAL KAMERA TR Kullanım Kılavuzu Hızlı Başlama Kılavuzu Bu kılavuz, kamerayı hemen kullanmaya başlamanızı sağlayacaktır. Düğmeli işlemler Menü işlemleri Resimlerin bastırılması OLYMPUS Master ın kullanılması

Detaylı

SH-50. Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SH-50. Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-50 Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı

Detaylı

SH-25MR. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SH-25MR. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-25MR Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce, optimum

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ http://www.olympus.com/ Ofis: Ürün teslimi: Mektuplar: Tüketici Ürünleri Bölümü Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Almanya Tel.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-21 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce, optimum

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Nerede Bulabilirsiniz

Nerede Bulabilirsiniz Nerede Bulabilirsiniz Aradığınızı aşağıdaki listeden bulabilirsiniz: İçindekiler v-vi. sayfalara bakın Öğeleri, işlev veya menü adına göre bulun. Soru - Cevap Listesi vii-ix. sayfalara bakın Ne yapmak

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ Referans Kılavuz Tr Ticari Marka Bilgileri Microsoft ve Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketine ait ticari markalar veya tescilli

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ Referans Kılavuz Tr Giriş Fotoğraf Makinesinin Parçaları ve Ana Fonksiyonları Çekim ve İzleme Temel Prensipleri Çekim Özellikleri İzleme Özellikleri Filmlerin Kaydedilmesi ve

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC DMCFX70EB http://tr.yourpdfguides.com/dref/2751408

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC DMCFX70EB http://tr.yourpdfguides.com/dref/2751408 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS SP-560 UZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/1084990

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS SP-560 UZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/1084990 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun. Bir başlığı tıklatın Sıkça Sorulan Sorular Hızlı başvuru İçindekiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS X-960 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4294688

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS X-960 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4294688 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı