EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI"

Transkript

1 EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi İYTE-BUAM, üniversiteye bağlı birimlerde gereksinim duyulan her tür donanım/yazılımı satın almak, yazılımların eğitimde ve bilimsel araştırmalarda kullanılmasına yardımcı olmak, üniversitenin idari işlerinin yürütülmesi için bilgisayar destekli sistemler kurmak, üniversite içi ve dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak ve yazılım teknolojileri konusunda araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında bulunmayı amaçlar. Bu yolda öncelikli hedefler kampüs ağ omurgasını gigabit seviyesine çıkarmak, kablosuz ağ kullanımını kampüs içerisinde yaygınlaştırmak ve üniversite mensuplarına birçok hizmeti Internet aracılığı ile sunmak olarak belirlenmiş ve gerekli adımlar atılmıştır. Üniversite odaklı bilişim teknolojileri Ar-Ge konuları arasında üniversite idari hizmetlerinin bilgisayar ortamında entegrasyonu, üniversite öğrenci hizmetlerinin mobil telefonlar üzerinden verilmesi, lisans ve lisansüstü eğitimde akıllı sınıfların kullanılması sayılabilir. Ayrıca, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde kurulan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde yer alan firmalarla özellikle yazılım alanında Ar-Ge çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar esas olarak dağınık hizmetlerin bir portal çerçevesinde toplanması ve ortak servislerin bir araya getirileceği bir mimari geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Merkezde yürütülen faaliyetler 7 başlık altında toplanmaktadır: 1. Network Hizmetleri 2. Web Hizmetleri 3. Yazılım Hizmetleri 4. Teknik Bakım Hizmetleri 5. Döner Sermaye Çalışmaları 6. Eğitim Hizmetleri 7. Ar-Ge Çalışmaları Network hizmetleri: Kampüs içinde binalararası network bağlantısı 1 Gbit olarak olarak gerçekleşmektedir. Kampüs dışı internet çıkışı 10Mbit düzeydedir. Ayrıca şu anda Rektörlük, Kafeterya ve Kütüphane binasında kablosuz network bağlantısı bulunmaktadır. Web hizmetleri: Merkez, Enstitünün ve gerek duyan tüm birimlerin web sayfalarının hazırlanması ve güncellenmesi hizmetini vermektedir. Yazılım hizmetleri: İYTE-BUAM tarafından yazılımı yapılan/yapılmakta olan programlar şunlardır: Öğrenci Bilgi Sistemi, Lisansüstü Bilgi Erişim Sistemi, Maaş İşleri ve Personel Yazılımı, Evrak Kayıt Programı, Ayniyat Programı, Analitik Bütçe Veri Aktarım Programı, Yemek Fişi Satış Programı, Telefon Görüşmeleri Ücretlendirme Programı. Teknik bakım hizmetleri: Merkez teknik destek birimi, Enstitünün tüm birimlerinin her türlü bilgisayar arızalarına yönelik teknik destek ve bakım hizmeti vermektedir. Döner sermaye çalışmaları: Döner sermaye kapsamında 1996 içerisinde başlanılan ve 1998 yılı içerisinde sonuçlandırılan, Çeşme ve Urla Belediyeleri için hazırlanılan 3 proje bulunmaktadır. Eğitim hizmetleri: Merkez bünyesinde, Enstitü personeline kullanacakları ofis programlarına ve Merkez tarafından geliştirilen yazılımlara ilişkin eğitimler verilmektedir. Ar-Ge çalışmaları: Merkezin Ar-Ge çalışmaları İnternet üzerinde servis odaklı mimari ve mobil uygulamalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar kapsamında yazılım altyapısında kimlik yönetimi servisi uygulama sokulmuş ve Öğrenci Bilgi Sistemi mobil uygulaması geliştirilmiştir. 1

2 Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştirma ve Uygulama Merkezinin kurulumuna ilişkin çalışmalar, 2002 yılı içerisinde DPT tarafından desteklenmeye başlanılan, proje yürütücülüğünü Prof.Dr. Zafer İlken in yaptığı, Jeotermal Enerji Ar-Ge, Test ve Eğitim Merkezi projesi desteği ile gerçekleşmiştir yılı sonu itibariyle sonuçlanan proje ile başlatılan, kampüs bölgesindeki jeotermal kaynağın özelliklerinin ortaya çıkarılması ve bu kaynak kullanılarak pompa ve ısı eşanjörlerinin yapılması, kampüs içerisindeki jeotermal kaynağın bölgesel kullanımı ve koşulların araştırılmasına yönelik çalışmalar, merkezin kurulması ile merkez bünyesinde devam etmiştir. Proje kapsamında, sıcak su üretiminin yapılacağı yerin saptanabilmesi amacıyla, kampüsün belirlenen noktalarında kuyular açılarak su sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Üretim yapılabilecek nokta saptanmıştır. Sıcak su üretiminin yapılabilmesi için gerekli teknik donanımın edinilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Merkezin tüm teknik donanımı bu proje ile sağlanmıştır. Jeotermal Enerji Araştirma ve Uygulama Merkezi, Ar-GE, eğitim ve laboratuvar birimleri ile Jeotermal enerji ile ilgili, bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak, her türlü bilgi ve veriyi depolama ve yayma çalışmalarını üstlenmiştir. Merkezde, Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları, planlamaya, gerçekleştirmeye ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu sistem ve bileşenlerini sanayi ile birlikte, planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmeye ve sertifikalandırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Merkez bünyesinde, jeotermal enerji ile ilgili olarak, meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmalarına özel önem verilmektedir. Bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek; yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak merkezin en önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır. DPT projesi bünyesinde öngörülen laboratuvarların kurulması ve işletilmesi, daha detaylı jeofizik etüdlerin yapılması ve bunun sonucunda daha yüksek sıcaklıklı su elde edilebilecek uygun lokasyonların saptanarak, üretime geçilmesi ve kampüsde jeotermal enerji ile ısıtılması yakın geleceğe yönelik öncelikli planlardır. Malzeme Araştırma Merkezi Merkez, kurulum amacı doğrultusunda, sahip olduğu teknik donanımı ile Enstitü bünyesindeki farklı disiplinlerden gelen araştırmacılara hizmet vermektedir. Bununla birlikte, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini de yürütmektedir. Özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekte ve seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemeye yönelik çalışmaktadır. Merkezin teknik donanımının gerek enstitü bünyesindeki araştırmacılar gerekse de döner sermaye kapsamında Enstitü dışındaki araştırmacılar tarfından kullanımında yoğun bir destek verilmektedir. Ayrıca, eğitime yönelik olarak seminerler düzenlenmektedir. Merkez bünyesinde destek verilen araştırma alanları şunlardır: malzemelerin mikro yapısal özelliklerinin belirlenmesi, metaller, polimerler, doğal mineraller gibi örneklerin incelenmesi; katı ve toz örneklerin kristal yapılarının, malzemelerin içerdiği fazlar ve kristal boyunun belirlenmesi; atomik ölçekte kompozitler, seramikler, metaller, biyolojik malzemeler (bakteriler, DNA), polimerler ve ince filmlerin yüzey özelliklerinin incelenmesi; polimerler, silica elyaflar, cam tuğlalar, metal alaşımlar, restorasyonda kullanılan harçlar gibi malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi; kitosan, uçucu kül, silika jel, polimer gibi malzemelerdeki karbon, hidrojen, azot ve kükürt elementel bileşiminin saptanması. 2

3 Sürekli Eğitim Merkezi Gerek bilginin genç kuşaklara daha etkin olarak aktarılması, gerekse de genç öğretim elemanlarının daha etkin bir araştırmacı ve öğretici olarak yetiştirilmesini sağlamayı da hedefleyen SEM, kurulum amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar düzenler ve eşgüdümler. İYTE-SEM bünyesinde bugüne değin, Toplam Kalite Yönetimi, Gıda Güvenliği, Ürün Güvenliği, Biyoteknoloji konularında çeşitli seminerler verilmiş ve eğitimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, İngilizce eğitim programları düzenlenmektedir. Gelen talepler doğrultusunda farklı konularda eğitim verilmesine ilişkin çalışmalar halen sürmektedir. Ayrıca, ayrı bir merkez olarak kurulumuna ilişkin YÖK e başvurusu yapılmış olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Etkili Öğrenim-Öğretim Merkezi bünyesinde yürütülmesi planlanan, seminerler, çalıştaylar, kurs etkinlikleri ve yayınlar aracılığı ile kurum öğretim elemanlarına ve çalışanlarına olduğu kadar, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversite öğretim elemanlarına da etkili öğrenim/öğretim/araştırma yönetimi ile ilişkili çağdaş bilgi aktarımının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin, merkezin kurulumunun YÖK tarafından uygun görülmemesi üzerine, İYTE-SEM bünyesinde sürdürülmesi planlanmaktadır. Çevre Ar-Ge Merkezi Dört yıllık bir süreçte analiz ve araştırma alt yapısı oluşturulan merkez, 21. yüzyılda karşılaşabileceğimiz çevresel problemlere çözüm bulabilecek projelerde yer alarak çevre bilimi ve teknolojisi araştırmalarında ve eğitiminde ülkenin lideri olmayı ve gelecek çevre bilimci jenerasyonları eğitmeyi hedeflemektedir. Merkezin teknik donanımı, DPT projesinden elde edilen kaynak ile oluşturulmaktadır. Organik-inorganik maddelerin kimyasal analizinin yapılacağı bir alt yapıya sahiptir. Endüstriden veya çeşitli kurumlardan gelen talepler, belirli bir inceleme süzgecinden geçirilerek kabul edilmekte olup, yapılan çalışmaların ağırlığı daha çok üniversitenin araştırmalarına destek verme amacına hizmet etmektedir. Merkezdeki uzman sayısı artırılarak bütün cihazların çalışmasında %100 perfomans sağlanmasına çalışılmaktadır. Araştırma ve Yenilik Merkezi, İYTE-AYM (İYTE İnovasyon Merkezi) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunun tarih ve 9/5 sayılı kararı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Kurumumuz bünyesinde kurulan, "Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi" faaliyetini sürdürmektedir. Birim patent, marka, endüstriyel yasarım ve coğrafi işaret kavramları, başvuru koşulları hakkında yönlendirme yapmakta, telefon ve İnternet üzerinden ilgililere yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu birim ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürücek, merkez, kurulum amacına yönelik olarak; yeni teknolojiler hakkındaki bilgilere erişmek veya ulaşılmasını mümkün kılmak ve bu teknolojilerin tanıtımı ve adaptasyonu konularında toplantılar düzenlemeye, potansiyeli olan fikirlerin ürüne dönüşebilmesi için girişimciliği teşvik etmek amacıyla ana kapitalin sağlanmasına, patent alımı amacıyla endüstri-akademi işbirliğine aracılık ve yol göstericilik yapmaya, bu konularda bir veri bankası oluşturmaya yönelik hizmetler sunacaktır. 3

4 Kablosuz Haberleşme Ağları ve Çoklu Ortam Araştırma Merkezi Merkezde, Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK gibi kuruluşların ulusal düzeyde birinci öncelikli araştırma alanı olarak tanımladığı Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programları tematik alanlarından toplam milyar Euro ile en büyük bütçesine sahip olan Bilgi Toplumu Teknolojileri tematik alanının geniş yelpazesi altındaki kablosuz haberleşme sistemleri, haberleşme ağları, görüntü, ses ve bilgi kodlama ve işleme, bilgi ve bilgisayar haberleşme ağ güvenliği gibi konularda temel ve uygulamalı araştırmalar yapılması planlanmaktadır. Bu projede sözü geçen araştırma konularında, merkezin araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, uluslararası düzeyde proje ve patent üretebilen bir merkez haline gelebilmesi için çeşitli destekler mevcuttur. Altyapı kalemleri içerisinde bulunan elektromanyetik ve mikrodalga ileri araştırma laboratuarları da, elektromanyetik uyumluluk ve haberleşme elektroniği konularında ileri araştırmalar yapabilmesine olanak sağlayacaktır. Diğer altyapı geliştirme kalemleri ise haberleşme ve bilgi işleme konularında algoritma tasarımı yapmak üzere kullanılabilecek simülasyon laboratuvarı, gezgin bilgisayar ağları ve güvenliği konularında yazılım geliştirme platformları olacaktır. Bu bağlamda ileri bilgisayar donanımlarına sahip iki ayrı bilgisayar laboratuarı kurulacaktır. İYTE kampüsü bünyesindeki İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde yer alan şirketlerin yanı sıra, haberleşme teknolojileri ve tüketici elektroniği konularında, AR-GE ve üretim faaliyetlerinde bulunan şirketlerle ortak, ileri araştırmalar planlanmaktadır. Ayrıca uluslararası haberleşme standartlarına katkıda bulunabilecek düzeyde bilgi ve teknolojik birikim yaratarak, bu gibi şirketlerin üretimlerini özgün patentleriyle yapabilmelerini ve uluslararası rekabet güçlerini artırabilmelerini sağlayıcı stratejik ortak çalışmalar da yapılacaktır. Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma Merkezi Merkez, Çevre Biyoteknolojisi ve Biyomedikal Mühendisliği içeren Biyoteknoloji ve Biyomühendislik alanlarındaki projeleri gerçekleştirmek ve bu alanlardaki iş gücü gelişimini teşvik etme görevini üstlenmektedir. Ayrıca, Enstitünün Biyoteknoloji ve Biyomühendislik araştırmaları için laboratuvar etkinliklerini sağlamayı hedefler. Merkezin, ülkemizin biyotabanlı üretim ekonomisine geçişinde katalizörlük görevi üstlenmesi beklenmektedir. Merkezde, fotonik ve elektroniğe dayalı nanobiyoteknoloji ürün ve yöntemlerin geliştirilmesi, endüstriyel biyoteknoloji alanında ileri ve moleküler düzeyde çalışmaların yapılması ve klasik biyoteknolojik proseslerde moleküler düzeyde hücreler üzerinde yapılacak değişikliklerin proses ekonomisine olan etkisinin ve büyük ölçekli tesislerin tasarımına veri girdisi oluşturulabilecek optimizasyon çalışmalarının yapılabileceği pilot tesislerin oluşturulması hedeflenmektedir. Merkezin öncelikli araştırma alanları; Endüstriyel Biyoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji, Biyosüreç Mühendisliği, Biyomedikal cihazların geliştirilmesi, Hücre ve Doku Mühendisliği, Gıda Biyobilimleri ve Biyoteknolojisi, Moleküler Biyoloji ve Mikrobiyal Genetik ve Bitki Biyoteknolojisi olarak belirlenmiştir. Gıda Güvenliği Araştırma Merkezi Merkezin misyonu, güvenli ve kaliteli gıdaların ve gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında bilim ve teknoloji uygulamalarını yaratan ve geliştiren, akademik personelden teknik personele kadar tüm profesyonellerin girişimlerinin birleştirilmesinde harekete geçirici ve birleştirici bir rol oynamaktadır. Türk Gıda Endüstrisinin kalbi olan bir bölgede yer alan Merkez, akademik kurumlarla bölgedeki gıda şirketlerinin arasında köprü vazifesi görerek iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini yönetmeyi hedeflemektedir. Merkezin amaçları gıda güvenliği ile ilgili güncel konularda araştırmalar yürütmek, çalıştaylar, eğitim 4

5 kursları ve seminerler düzenleyerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, üniversite-sanayii işbirliği kanallarını geliştirmek ve kuvvetlendirmek, sanayinin öngördüğü konularda araştırmaların yapıldığı bir ortam oluşturmak ve çıkan sonuçlarını toplumla paylaşmaktır. Gıda Güvenliği Araştırma Merkezi nin araştırma konuları, gıdaların mikrobiyal ve kimyasal açıdan güvenliği, gıda işleme ve ambalajlama aşamalarında gıda güvenliğinin sağlanması, ana başlıklarında toplanmaktadır. Bu konulardaki çalışmalar, Enstitü de yer alan çeşitli laboratuvarların teknik imkanları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki dönemlerde, ulusal ve uluslararası altyapı projeleri ile desteklenerek, gerekli teknik donanımın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir. 5

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.A.1.MİSYON... 5 I.A.2.VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI

4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi (MAM) MAM ın Misyonu Türkiye nin küresel rekabet gücünün geliştirilmesine bilim ve teknolojiyi kullanarak katkıda bulunmak. MAM ın Vizyonu

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... 4 ŞEKİL LİSTESİ... 5 DEKAN SUNUŞU... 6 I. GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 9 A.1. MİSYON...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Mayıs 2014 ADIYAMAN Sayfa 1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Web: www.adiyaman.edu.tr

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Bilgi İşlem Daire

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı