2009 YILI Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI Faaliyet Raporu"

Transkript

1

2

3 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

4 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

5

6

7 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 BAKAN SUNUŞU Çevre ve Orman Bakanlığı olarak temel hedefimiz kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği ve verimliliği sağlamak ve nihayetinde vatandaşlarımıza daha kaliteli kamu hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda, kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bu sistem üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel öncelikler olarak ortaya çıkmıştır. Bakanlığımız, hızlı ve kaliteli hizmet sunan saydam, hesap verebilirlik ilkeler doğrultusunda çevre ve ormancılık hedeflerine ulaşma yolunda, iyi yönetim ilkeleri gözetilerek sadece çevre ve ormancılık politikalarını uygulamakta kalmayıp, ayrıca bunları takip edip denetlenmesini de sağlamaktadır. Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirmiş olduğu gelişmelerin, katetmiş olduğu mesafenin ve ortaya koymuş olduğu yeni yaklaşımların, kamuoyunda yakından izlemekte ve takdirle karşılamakta olduğunu görmekten son derece mutluyum. Halkımızın ve gelecek nesillerimizin hayatını ilgilendiren çevre problemlerinin çözümünde ve bu alanda dünyada meydana gelen gelişmelerin takibinde çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. Ülke kalkınmamızın başlıca göstergelerinden ve insanlarımızın temel haklarından olan yaşanabilir bir çevre ve tabi kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetiminde sağlanan ilerlemeler ve gerçekleştirilen hamlelerin gelecek yıllarda, katlanarak artacağından eminim. Bakanlığımızdan beklenen hizmetlerin yerine getirilmesinde bütün toplum kesimlerinin, kamu ve sivil kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın katılım ve katkıları en güçlü ve önemli desteğimizdir. Bu hizmetlerin istenen nitelik ve nicelikte olması için birlikteliğimizin devamı, karşılıklı hoşgörü, tartışma ve eleştirilere açık olma, gelişme azmi ve kendimizi yenileme anlayış ve inancının en vazgeçilmez değerler olduğunu vurgulamak isterim. Ülkemizin berrak akarsuları, temiz toprağı ve havası, masmavi deniz ve gölleri, zengin bitki ve hayvan türlerine sahip ormanları ve tabii güzellikleri ile sağlıklı bir çerçevede yaşıyor olmanın huzurunun duyan, yüzü gülen mutlu insanların yaşadığı diyara dönüştürmek için şevk ve heyecanla çalışıyoruz. Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak kamuyu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde dördüncüsünü hazırladığımız 2009 yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Faaliyet Raporunu kamunun ilgi ve bilgisine sunmaktan memnun olduğumu belirtmek isterim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı i

8 2009 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA Müsteşar MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ile kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre ve rasyonel bir şekilde dağıtmak ve kullanmak, yürütülen faaliyetlerin ve sunulan hizmetlerin sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek kamu yönetim anlayışının temel unsurları olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu kanun çerçevesinde bütçe sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak ve bu kaynakların performans odaklı olarak harcanmasını sağlamak etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve raporlamak suretiyle kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel öncelikler olarak ortaya çıkmıştır. Bakanlığımız olarak dönemini kapsayan Stratejik Plan ve 2010 yılını kapsayan Performans Programı hazırlanmış olup, kamu yönetiminde devrim niteliğinde sayılan bu gelişmeleri 2010 yılı içerisinde Bakanlık olarak ayrı bir heyecanla izleyip değerlendireceğiz yılı sonu itibariyle, 3225 belediyenin 611 tanesini kapsayan 42 katı atık düzenli depolama tesisine ulaştık. İnşaa halinde; 32, Plan-proje safhasında: 40 tesise ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Onaylanan Ambalaj Atıkları Yönetim Planı sayısı 108 iken bu sayı 2009 yılında 212 ye ulaşmıştır. Planı onaylanan bu belediyelerin toplam nüfusları kişidir. Ambalaj atıkları konusunda ekonomik işletme sayısı 2009 yılı itibari ile 6500 işletmeye, Toplama ayırma tesisleri sayısı ise 175 e yükseltilmiştir. Tıbbi Atıklar 8 belediyede düzenli depolanarak bertaraf edilmekte, 16 belediyede ise sterilize edilmektedir. Orman ve su kaynaklarımızın, halkımızın istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak verimli ve planlı bir şekilde yönetimi için gerekli alt yapının geliştirilmesi, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre ortamının korunması maksadıyla her türlü tedbirin alınması Bakanlığımızın temel görevleri arasında yer almaktadır. Bakanlığımız, görev alanına giren bütün konularda, 2009 yılı içinde de önemli gelişmeler elde etmiştir. Bu maksatla, kaynaklarımızın ve tabii zenginliklerimizin korunmasında ve çevresel hassasiyetlerimizin sürdürülmesinde, milli sanayimizin ve kalkınmamızın gelişmesine engel olmayacak koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi, üzerinde titizlikle durduğumuz bir ilkedir. Bakanlığımız; Çevre, Su ve Ormancılık sektörlerinde sahip olduğu yetki ve mesuliyetin farkında olarak, mevcut kaynakları ve kabiliyetleri çerçevesinde yaptıklarını değerlendirerek yapabileceklerini planlamaktadır. Böylece etkinliği ve verimliliği artıran, gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri veriye dönüştürüp kaydederek bilgi sistemi uygulamalarını hayata geçiren, faaliyetlerimizi istatistikî anlamda inceleyerek yıllar itibarıyla elde edilen gelişmeleri sürekli olarak takip eden bir teşkilat olarak, gelecek için daha doğru kararları alma imkânına sahip olacağız. Bu vesileyle, Bakanlığımızın 2009 Yılı Faaliyet Raporunu kamuyla paylaşmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. ii

9 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... İ MÜSTEŞAR SUNUŞU... İİ İÇİNDEKİLER... İİİ TABLOLAR... V ŞEKİLLER... Vİİ I. GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK... 1 C. İDAREYE İLİŞKİN FAALİYETLER FİZİKSEL YAPI 2. TEŞKİLAT YAPISI 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 4. İNSAN KAYNAKLARI 5. SUNULAN HİZMETLER a. Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler I. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü II. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü III. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü IV. Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü V. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VI. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı VII. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı VIII. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı b. Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler I. Teftiş Kurulu Başkanlığı II. İç Denetim Başkanlığı III. Strateji Geliştirme Başkanlığı IV. Hukuk Müşavirliği V. Bakanlık Müşavirleri VI. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği c. Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler I. Personel Dairesi Başkanlığı II. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı III. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı IV. Özel Kalem Müdürlüğü YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİ II. GAYE VE HEDEFLER A. İDARENİN GAYE VE HEDEFLERİ B. TEMEL İLKELER C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER BÜTÇE VE UYGULAMA SONUÇLARI 2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 3. MALİ DENETİM SONUÇLARI B. PERFORMANS BİLGİLERİ iii

10 2009 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ a. Ana Hizmet Birimleri Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Projeler I. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü II. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü III. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü IV. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V. Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü VI. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı VII. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı VIII. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı b. Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler I. Teftiş Kurulu Başkanlığı II. Strateji Geliştirme Başkanlığı III. Hukuk Müşavirliği IV. Bakanlık Müşavirleri V. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği c. Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler I. Personel Dairesi Başkanlığı II. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı III. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı IV. Özel Kalem Müdürlüğü PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V. GENEL DEĞERLENDİRME EKLER BAĞLI KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI iv

11 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 TABLOLAR TABLO 1- BAKANLIK BİRİMLERİNE GÖRE MERKEZ BİNA DAĞILIMI... 5 TABLO 2- MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARINDAKİ TEKNOLOJİK MALZEMENİN DAĞILIMI... 7 TABLO 3- MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARINDAKİ ARAÇ SAYILARI... 8 TABLO 4- BAKANLIĞIMIZA TAHSİS EDİLEN KADRO SAYISI... 8 TABLO 5- BAKANLIĞIMIZ YILLARI ÖDENEK VE HARCAMA TUTARLARI TABLO 6- BAKANLIĞIMIZ 2009 YILI HARCAMALARI EKONOMİK DAĞILIMI TABLO 7- BAKANLIĞIMIZ 2009 YILI HARCAMALARI FONKSİYONEL DAĞILIMI TABLO 8- HAVA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROJELER TABLO 9- DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROJELER TABLO 10- SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROJELER TABLO 11- ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROJELER TABLO 12- YILLARA GÖRE EMİSYON İZİN DOSYA DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI TABLO 13- ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROLE TABİİ YAKITLAR VE KİMYASAL MADDELERLE İLGİLİ VERİLEN KONTROL BELGE SAYISI TABLO 14- ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROLE TABİİ KİMYASAL MADDELERİN İTHALAT MİKTARLARI (OTIM-ID) TABLO 15- GERÇEKLEŞTİRİLEN PLANLI BİRLEŞİK DENETİM SAYILARI TABLO 16- ÇEVRE REFERANS LABORATUARLARINDA ANALİZİ YAPILAN NUMUNE, YETERLİLİK VE ÖN YETERLİLİK BELGE DÜZENLEME VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYON SAYILARI TABLO 17- ATIK YÖNETİMİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR TABLO 18- KARADENİZ KİRLİLİK İZLEME PROJESİ VE MEDPOL BİLİMSEL ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA PROGRAMI DAHİLİNDE YÜRÜTÜLEN İZLEME ÇALIŞMALARI TABLO 19- ATIK ALIM HİZMETİ VERİLEN BELGELİ LİMAN SAYISI (EKLENTİLİ) TABLO 20- BELEDİYELERE YAPILAN PROJE ÖDEMELERİ TABLO YILI VE SONRAKİ DÖNEMLERİ KAPSAYAN ÇEVRE DÜZENİ PLAN (ÇDP) ÇALIŞMALARI TABLO DÖNEMİ ÇED KARARLARI TABLO 23- ÇED OLUMLU VE ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI TABLO 24- ÇED OLUMLU VE ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI TABLO 25- ÇED OLUMLU VE ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARI İZLEME VE KONTROL SAYILARI TABLO 26- AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON, EROZYON KONTROLÜ, MERA ISLAHI, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, ETÜT-PROJE, FİDAN ÜRETİMİ VE TOHUM ÜRETİMİ ÇALIŞMALARININ YILLIK DAĞILIMI TABLO 27- AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI 2009 YILI GERÇEKLEŞMELERİ TABLO 28- YÜRÜTÜLEN PROJELER TABLO 29- YILLAR İTİBARIYLA MESİRE YERİ SAYISI TABLO 30- PLANLANAN MESİRE YERİ SAYILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI TABLO SAYILI MİLLİ PARKLAR KANUNA GÖRE KORUNAN ALAN MİKTARINDAKİ DEĞİŞİM TABLO 32- UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANLARI (EKLENTİLİ) TABLO 33- YÜRÜRLÜKTE OLAN SULAK ALAN YÖNETİM PLAN SAYILARI TABLO 34- AV VE YABAN HAYATI KORUMA KONTROL ÇALIŞMALARI TABLO 35- CITES YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN CITES BELGE SAYISI TABLO 36- SOSYAL VE EKONOMİK MAKSATLI FERDİ KREDİLER TABLO 37- FERDİ KREDİ UYGULAMALARININ MUKAYESESİ (AİLE SAYISI) TABLO 38- FERDİ KREDİ UYGULAMALARI TABLO 39- FERDİ KREDİ TAKİPLERİ TABLO 40- EKONOMİK PROJE UYGULAMALARIYLA SAĞLANAN İSTİHDAM TABLO 41- ORMAN KÖYLERİNİN 2009 YILI İTİBARİYLE PLANLAMA DURUMU TABLO 42- ORMAN KÖYÜ SAYILARI VE NÜFUSLARI TABLO 43- DIŞ KAYNAKLI PROJE UYGULAMALARI TABLO 44- KOOPERATİF KREDİLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (2010 DEFL.GÖRE) TABLO 45- DESTEKLENEN KOOPERATİFLERİN SAĞLADIĞI İSTİHDAM TABLO 46- DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN 2009 YILI DURUMU TABLO 47- AB İLE İLİŞKİLER KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN PROJELERİN DAĞILIMI TABLO 48- ÇEVRE VE ORMANCILIK, SU VE METEOROLOJİ ALANINDA 2003 YILINDA SONRA YAPILAN ANLAŞMA SAYILARI TABLO 49- ARAŞTIRMA PROJELERİNİN DAĞILIMI TABLO 50- DENETİM, İNCELEME VE SORUŞTURMA RAPORLARININ RAKAMSAL DAĞILIMI v

12 2009 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI TABLO 51- İNCELEME VE ÖN İNCELEME RAPORLARININ, CEVAPLI TEFTİŞ VE DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORLARININ DAĞILIMI TABLO 52- YÖNETİMİ GELİŞTİRME VE BİLGİ SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI TABLO 53- ÖN MALİ KONTROLE TABİİ İŞLEM SAYISI TABLO 54- ADLİ VE İDARİ DAVA SAYILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI TABLO VE 2009 YILI MEVZUAT GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI TABLO 56- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖLÇÜLEBİLİR FAALİYETLERİN NİTELİĞİ VE İŞLEM SAYILARI TABLO YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ TABLO YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME HAREKETLERİ TABLO YILLARI ARASINDA ÇALIŞAN KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI TABLO 60- BAKANLIĞIMIZ TAŞITLARININ TAMİR BAKIM VE AKARYAKIT GİDERLERİ TABLO YILI ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ AYLIK ORTALAMA TÜKETİM MİKTARLARI TABLO YILLARI ARASI BAKANLIĞIMIZA GELEN VE GİDEN EVRAK SAYILARI TABLO 63- BAKANLIK DEMİRBAŞLARINDA BULUNAN ARAÇ SAYISI TABLO 64- BARAJ VE GÖLET SAYILARININ YILLIK DAĞILIMI TABLO 65- SULAMA FAALİYETLERİNİN YILLIK DAĞILIM TABLO 66- İÇME SUYU FAALİYETLERİNİN YILLIK DAĞILIMI TABLO 67- TAŞKINLARIN YILLIK DAĞILIMI TABLO 68- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER TABLO 69- ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ TABLO 70 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER vi

13 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 ŞEKİLLER ŞEKİL 1- KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET YILI DAĞILIMI... 9 ŞEKİL 2- KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI... 9 ŞEKİL 3- KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMLARI ŞEKİL 4- KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI ŞEKİL YILLARI ÖDENEK VE HARCAMA DURUMU ŞEKİL 6- BAKANLIĞIMIZ 2009 YILI HARCAMALARI EKONOMİK DAĞILIMI ORANLARI ŞEKİL YILI BÜTÇESİNİN DAĞILIMI ŞEKİL 8- EMİSYON İZİN DOSYA DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ŞEKİL 9- KONTROLE TABİİ YAKITLAR VE KİMYASAL MADDELERLE İLGİLİ VERİLEN KONTROL BELGE SAYISI ŞEKİL 10- İTHAL EDİLEN KİMYASAL MADDELERİN (OTIM-ID) YILLARA GÖRE DAĞILIMI ŞEKİL 11- BİRLEŞİK DENETİM SAYILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI ŞEKİL 12- İZLEME NOKTALARININ DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI ŞEKİL 13- ATIK ALIM HİZMETİ VERİLEN BELGELİ LİMAN SAYILARININ DAĞILIMI ŞEKİL 14- ÇED KARARLARININ DAĞILIMI ŞEKİL ÇED OLUMLU KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIM YÜZDESİ ŞEKİL ÇED OLUMLU KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIM YÜZDESİ ŞEKİL ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIM YÜZDESİ ŞEKİL ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIM YÜZDESİ ŞEKİL ÇED KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI ŞEKİL ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI ŞEKİL 21- ÇED VE ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARININ İZLEME VE KONTROL SAYILARI ŞEKİL YILLARI AĞAÇLANDIRMA VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI ŞEKİL 23- PLANLANAN MESİRE YERİ SAYISININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI ŞEKİL SAYILI MİLLİ PARKLAR KANUNA GÖRE KORUNAN ALAN MİKTARINDAKİ DEĞİŞİM ŞEKİL 25- DÖNEMLER İTİBARİYLE ONAYLANAN UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANLARI (EKLENTİLİ) ŞEKİL 26- CITES YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN CITES BELGE SAYISI ŞEKİL 27- SOSYAL VE EKONOMİK MAKSATLI FERDİ KREDİ UYGULAMASI ŞEKİL 28ŞEKİL FERDİ KREDİ UYGULAMALARININ MUKAYESESİ ŞEKİL 29- EKONOMİK PROJE UYGULAMALARI VE SAĞLANAN İSTİHDAM ŞEKİL 30- BAKANLIĞIMIZ AB PROJELERİNİN DAĞILIMI ŞEKİL YILINDA DEVREDİLEN İŞLERLE 2009 YILINDA ALINAN ONAY SAYILARI ŞEKİL YILI MEVZUAT GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARININ DAĞILIMI ŞEKİL 33- BARAJ VE GÖLET SAYILARI YILLIK DAĞILIM ŞEKİL 34- SULAMA FAALİYETLERİNİN YILLIK DAĞILIMI ŞEKİL 35- İÇME SUYU FAALİYETLERİNİN YILLIK DAĞILIMI ŞEKİL 36- TAŞKINLARIN YILLIK DAĞILIMI ŞEKİL 37- TÜRKİYE HARİTASI ÜZERİNDE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ vii

14 viii 2009 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI

15 GENEL BİLGİLER 2009 I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Misyon Ülkemiz tabii kaynaklarının ve ekosistemlerinin korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, uluslar arası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirmek, uygulamak, izlemek, denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlamaktır. Vizyon Bugünkü ve gelecek nesillerin; temel ihtiyaçlarının göz önüne alındığı, hayat kalitesinin artırıldığı, tabii kaynakların akılcı yönetildiği sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan; saygın ve öncü bir kurum olmak. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. Merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Sürekli kurullar; Yüksek Çevre Kurulu, Mahalli Çevre Kurulları, Çevre ve Ormancılık Şurası ve Merkez Av Komisyonudur. Taşra teşkilatı; tarihli ve 3046 sayılı Kanun, tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak kurulmuş olan, 81 ilde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmış olup, taşra teşkilatımızda doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olarak görev yapan 1 adet araştırma enstitüsü müdürlüğü ile 10 adet araştırma müdürlüğü ve özel kanunla kurulmuş olan 1 adet milli park müdürlüğünden oluşmaktadır tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesiyle Bakanlığın görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak. Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 1

16 2009 GENEL BİLGİLER Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuarlarından yararlanmak. Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak. Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak. Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek. Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu maksatla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak. Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak. Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak. 2

17 GENEL BİLGİLER 2009 Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak. 3

18 2009 GENEL BİLGİLER C. İDAREYE İLİŞKİN FAALİYETLER 1. Fiziksel Yapı Bakanlığımız, Yenimahalle İlçesi imarı ada 1 nolu parselde bulunan m 2 lik kapalı alana sahip merkez bina ( 22 ve 21 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve imarı ada 1 parsel 1440 m 2 lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile ayrıca Haymana Yolu 5 km. de Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası; Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği,İç Denetim Başkanlığı, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlık Ek Binası (1.Cad.23.Sok. Beştepeler): İç Denetim Başkanlığı, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, İdare Amirliği, nöbetçi memur odası (Kriz ve Kripto Merkezi), Bakanlık Müşavirleri. Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. Bağlı Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. 4

19 GENEL BİLGİLER 2009 Tablo 1- Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı KAT A BLOK B BLOK B3 Otopark B2 Kalorifer Dairesi+ Mescit +Depo Otopark B1 Yemekhane Otopark+Depo Z Vip Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak 1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği/ Bilgi Edinme Merkezi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı / Saymanlık/ARGE 2 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı / Santral 3 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 4 Müsteşarlık Müsteşarlık 5 Bakanlık Makamı Bakanlık Makamı 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 8 Dış İlişkiler AB Dairesi Başkanlığı/IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Dış İlişkiler AB Dairesi Başkanlığı 9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 10 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 11 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 13 Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 14 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü/ AR-GE/Orman -Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 16 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 17 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü 18 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras 5

20 2009 GENEL BİLGİLER 2. Teşkilat Yapısı 6

21 GENEL BİLGİLER Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında sistem iletişim altyapısı ve teknik desteğe ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmektedir. Bakanlık WEB Sitesinden verilen hizmetler; e-sözlük (Çevre ve Ormancılık Terimleri Sözlüğü) e-mevzuat (Geçerli Mevzuat) e-kitap (Makaleler) e-arşiv Merkez Teşkilatında Sistem İletişim Altyapı Cihazı; Lan Veri Tabanı Sunucusu E-posta Sunucu İnternet Sunucu Switch Virüs Önleme Sistemi Veri Tabanı Yedekleme Sistemi İnternet Veri Tabanı Sunucu Lan Sunucu Firewall Cominication VPN Cihazı Atak Önleme Sistemi :1 Adet :2 Adet :3 Adet :55 Adet :6 Adet :1 Adet :2 Adet :4 Adet :7 Adet : 1 adet : 4 adet : 5 adet Tablo 2- Merkez ve Taşra Teşkilatlarındaki Teknolojik Malzemenin Dağılımı Teknolojik Malzeme Birim Fotokopi Adet Kişisel Bilgisayar Adet Tarayıcı Adet Yazıcı Adet Faks Adet Laptop Adet GPS Adet

22 2009 GENEL BİLGİLER Tablo 3- Merkez ve Taşra Teşkilatlarındaki Araç Sayıları Araç Türü Birim Binek Oto Adet Station Wagon Adet Pick-Up Arazi Adet Pick-Up Adet Minibüs Adet Otobüs Adet Kamyon Adet Motosiklet Adet Jeep (Arazi-Binek) Adet Panel Adet İtfaiye Arazöz Adet Greyder Adet Kepçe Adet İş Makinesi Adet Tekne Bot (Zodyak) Adet Kamyonet Adet Ambulans Adet Traktör Adet Lokomotif Adet Kar-Motoru Taş. Adet Ağaç Sok.Aracı Adet Toplam Adet İnsan Kaynakları 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılı arasındaki personel farklılığı önemli boyutta olmamakla birlikte açıktan atamalar ile kurumlar arası personel naklinden kaynaklanmaktadır. Tablo 4- Bakanlığımıza Tahsis Edilen Kadro Sayısı Bakanlığımıza Tahsis Edilen Kadro Sayısı Birim Dolu Adet Boş Adet Toplam Adet Personelin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler Şekil 1 de detaylandırılmıştır. Bakanlık kadrolu ve sözleşmeli personelinin % 74 lik kısmı 10 yıldan fazla kamu hizmet tecrübesine sahiptir. 8

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 FAALİYET RAPORU 2014 SUNUŞ İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan BAKKAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı Editör : İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Prodüksiyon : Creatica

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı