TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ"

Transkript

1 GÜZ DÖNEMİ DERSİN ADI : TARIMSAL ÖRGÜTLENME DERSİ VEREN : DR. O.ORKAN ÖZER KONU : TRAKYA BİRLİK HAZIRLAYANLAR : AYSUN AYDOĞAN RABİA OKUMUŞ PİRAYE KATİPOĞLU

2 TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

3 TRAKYA BİRLİK TARİHİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kısa adı ile Trakya Birlik olarak tanınmaktadır yılında Babaeski, Edirne ve Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri nin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Kuruluşunda 3 olan Kooperatif sayısı bu gün Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan 48 Kooperatife yükselmiştir.

4 Kuruluşunda olan ortak sayısı ise günümüzde e çıkmıştır. Trakya Birlik ülkemizde üretilen ayçiçeğinin yılda ortalama %30-%50 sini mübaya etmektedir. Trakya Birlik 1976 yılında Karacabey yağ fabrikasını satın almıştır yılından itibaren ise Entegre Tesisler kademeli olarak üretime geçmiştir.

5 AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI Birliğin amacı; ortak kooperatiflerin ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek, bunların müşterek menfaatlerini korumak ve çalışmalarını koordine etmektir. Çalışma konuları; 1) Ortak kooperatifler tarafından satın alınan ürünlerin en iyi şartlarla değerlendirilmesi için her türlü tedbiri almak, 2) Bağlı kooperatif ortaklarının ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile ilgili girdi niteliğindeki her türlü ihtiyaçlarını yurt içinden ve yurt dışından tedarik etmek, bu amaçla doğrudan üretmek, ithal etmek, bayilik almak, dağıtmak, kiralamak ve benzeri yöntemlerle karşılamak, gerektiğinde ortaklarını kredi ile desteklemek konularında çalışır.

6 3) Gerektiğinde bağlı kooperatif ortağı olmayan üreticilerden ve serbest piyasadan ürün alımında bulunmak, bu ürünlerin iç ve dış piyasalarda değerlendirilmesini sağlamak, 4) Satın alma, depolama, standartlaştırma, işleme, ambalajlama, nakletme veya benzeri işleri yapmak, bu konularda en uygun tedbirleri almak, 5) Üreticilerin mesleki bilgilerini artırmak, bu amaçla kurslar açmak, seminerler düzenlemek, diğer birliklerle ve yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, tanıtıcı ve eğitici faaliyetleri yapmak veya yaptırmak

7 İŞLETMELER Entegre Tesisleri

8

9 TEKIRDAĞ ENTEGRE TESISLERI Tekirdağ a bağlı Çorlu ilçesinin Şerefli çiftliği mevkiinde bulunan Entegre Tesislerimiz 1975 yılında 40 bin tonluk yağ tankı, doldurma ve boşaltma pompaları yaptırılarak ilk adım atılmıştır yılları arasında kademeli olarak işletmeye açılmıştır. Entegre tesisleri ton/yıl ay çiçek işleme, ton/yıl rafine, ton/yıl margarin, 144 bin ton/yıl yem üretim kapasitesine sahiptir.

10 KARACABEY YAĞ FABRIKASı

11 Bursa iline bağlı Karacabey ilçesinde bulunmaktadır yılında Trakya Birlik tarafından satın alınmıştır. Ağırlıklı olarak Trakya Birlik in Marmara Bölgesinde bulunan Kooperatiflerine hizmet vermektedir. Karacabey Yağ Fabrikası ton/yıl ayçiçek işleme, ton/yıl rafine yağ, ton/yıl fenni yem üretim kapasitesine sahip olup, atık arıtma ünitesi kanalıyla çevreye saygılı üretim yapmaktadır.

12 ÇALIŞMA BÖLGELERİMİZ Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Ankara, Kütahya, Afyon, Kocaeli, Aydın

13 AYÇIÇEĞININ PAZARLANMASı VE TRAKYA BIRLIĞIN ROLÜ Ayçiçeği, Türkiye genelinde Marmara bölgesinde ve özellikle Trakya bölgesinde üretilir. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık % 60 ı Trakya bölgesinde gerçekleştirilir. Özellikle Edirne ve Tekirdağ illerinde yüksek miktarda üretilen ayçiçeği Kırklareli ilinde ise daha az üretilmektedir. Ayçiçeğinin yıllara göre üretim miktarları incelendiğinde her üç ilde de üretimde dalgalanmalar görülmektedir. Üretim genelde bin ton civarında gerçekleşmektedir. Ayçiçeği üretimi ülke ihtiyacını karşılayamadığından üretim miktarına yakın bir miktar yurtdışından ayçiçeği ve hamyağ olarak ithal edilmektedir.

14

15 Yurtiçinde üretimi yapılan ayçiçeğinin önemli bir kısmı Trakya birlik tarafından satın alınmaktadır. Trakya birlik, kooperatifleri aracılığıyla üreticilerden satın aldığı ayçiçeğini kendisine ait yağ fabrikalarında işleyerek ham yağ olarak sanayiciye, rafine yağ olarak da toptancılara ve perakendecilere satmaktadır.

16 Trakyabirliğin ayçiçeği piyasasında en büyük alıcı olması ve kuruluş amaçları içerisinde yer alan; "üreticilerden ürünleri dengeli bir fiyat politikası izleyerek satın alma" politikası gereği, her yıl kendi işleme kapasitesinin üzerinde ayçiçeğini üreticilerden satın almaktadır. Her yıl değişmekle birlikte Trakyabirliğin yaptığı ayçiçeği alımları ortalama 300 bin tonlar civarında seyretmektedir. Trakyabirliğin ayçiçeği işleme kapasitesinin yılda bin ton olduğu düşünülürse, her yıl önemli bir miktar ayçiçeğinin işlenmek veya satılmak üzere depolanması gerekmektedir.

17 TRAKYA BÖLGESI TARıMıNıN SORUNLARıNı ÇÖZMEK VE TARıMı GELIŞTIRMEK IÇIN ALıNABILECEK ÖNLEMLER: Bölge iklim ve toprak koşulları açısından tarıma son derece elverişlidir. Bölgede önemli bir sorun verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılmasıdır.sanayi tesisleri ve yazlık konutlar I. ve II. sınıf tarım topraklarının ve su kaynaklarının azalmasına, neticede çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu gelişim mutlaka önlenmelidir

18 Tarım arazileri dağınık, çok parçalı ve erozyona maruzdur. Erozyon yüzünden Trakya topraklarında organik madde oranı % 1 in altına düşmüştür. Mera olması gereken meyilli ve hatalı sürülmüş araziler oldukça fazladır. Bu arazilerde binlerce yılda oluşmuş üst toprak ortadan kalkmış, ana kaya ortaya çıkmıştır.meraların bakımı yapılarak yem kapasiteleri artırılmalıdır. Dağınık ve parçalı araziler, toplulaştırma ve engebeli arazilerin tesviyesiyle işlemeye daha uygun hale getirilmelidir. Üreticilerde toplulaştırmaya karşı olan psikolojik tepkinin aşılması için çiftçi eğitimi önemli bir araçtır.

19 Yağışın yıl içerisindeki dağılımı düzensizdir.sulama ve drenaj yatırımlarına ağırlık verilmelidir. Tarımsal ürünlerin pazarlama kanallarının çokluğu ve yüksek maliyetle çalışan çok sayıda aracının bu kanallarda çalışması pazarlama organizasyonunu olumsuz etkilemekte ve son ürün bedelinin küçük bir kısmının üreticinin eline geçmesine neden olmaktadır.

20 SONUÇ Sorunların çözümü için üreticilerin ürün ya da ürün grubu bazında tarım kooperatifleri kurarak örgütlenmeleri ve mevcut kooperatiflerin uluslararası kooperatifçilik ilkelerine göre çalıştırılmaları gerekir. Kooperatif üst örgütlerinin Almanya ve ABD de olduğu gibi bir Kooperatifler Bankası kurmaları halinde kooperatiflerle ortakların kredi ihtiyacı kolayca karşılanabilir.

21 Devlet, yağlı tohum üretim ve destekleme politikalannda sürekli değişim ve istikrarsızlık göstererek sektörün dalgalanmasına sebep olmaktadır. Öte yandan haksız rekabetin bir diğer ayağı ise yağlardaki KDV oranıdır. Hemen hemen bütün temel gıda maddelerinde KDV oranı %1 iken yağlarda uygulanan %8'dir. Buna karşın zeytin yağında ise KDV %1'dir. Yağ sektöründe aşın sayıda üretici vardır ve pazarda ciddi bir rekabet hüküm sürmektedir. Bu bakımdan kâr marjlan çok düşüktür.

22 Kanşım yağlarının üretimine izin verilmesi ciddi bir sorundur. Ambalajlann etiketlerinde doğru olarak kanşıma giren yağlann isimleri ve oranla yazılmamaktadır. Bu durum, tüketiciyi zor durumda bırakmış, kolza, palm ve pamuk gibi yağlann kullanımını arttırmıştır. Bitkisel yağ sektörünün temelinde yatan en önemli sorun, yağlı tohumlann üretim azlığıdır. Bu konuda atılan adımlara (hibrit tohum, sulama vs.) rağmen üretim eksikliği halen devam etmektedir. Ayçiçeğinde fazla miktarda yabancı madde içeriği, yağ üretiminde verimliliği düşürmektedirhammadde yetersizliğinin temelinde ayçiçeği, pamuk ve soyanın ekim alanlannın gittikçe daralma göstermesidir. Bunu doğuran nedenler uygulanan üretim ve fiyat politikalandır.

23 KOOPERATİF AÇISINDAN: Ayrıca kooperatiflerin ortaklarına gerekli hizmeti götürdükleri halde ortakların kooperatifçilik bilgilerinin yetersiz olması ve kooperatifi benimsememeleri nedeni ile kooperatif-ortak ilişkilerinin gelişmediği tespit edilmiştir. Ortakların kooperatifçilik eğitimine önem verilmesi ile kooperatife sahip çıkan ortak sayısı ve genel kurul toplantılarına katılım artacaktır. Genel kurul toplantılarındaki talep ve tercihlerin işletme politikasına yansıması demokratik yönetimi de geliştirecektir.

24 Kooperatiflerin yöneticilerin aldığı karar ve uygulamalarla yönetilmesi ve devlet müdahalesinin olmaması, kooperatifçilik ilkelerinden demokratik ortak kontrolü ilkesinin kooperatiflere yerleşmesini sağlayacaktır. Risturn dağıtılması, ortakların ürettiği ürünün tamamını kooperatife teslim etmesini ve kooperatif ve daha çok alış veriş yapmasını sağlayacaktır. Risturn dağıtıldığında ortakların kooperatife ekonomik katılımı da artacaktır. Genel kurul toplantılarından önce kooperatifin mali durumu ile ilgili bilgilerin ortaklara dağıtılması, ortakların mali konulara ilgi duymasını sağlayacak ve ortaklar kooperatifin ekonomik durumu ile daha fazla ilgileneceklerdir. Bu da ortakların kooperatif ile aktif bir ilişki içersine girmelerine yararlı olacaktır.

25 2001 yılına kadar devlet tarafından belirlenen destekleme politikasının uygulayıcısı durumundaki Trakya Birlik'in sektördeki konumu 2001 yılı Haziran ayında çıkanlan bir kanunla değişmiştir. Bu kanunla Trakya Birlik özerk bir yapıya kavuşmuştur. İşletme faaliyetlerinde devletin finans desteğine dayalı avantajını kaybetmesi nedeniyle Trakya Birlik'in öz kaynaklannı verimli kullanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Pazar payı açısından Trakya Birlik'in ürettiği kalite nedeniyle perakende düzeyde sektördeki büyük ölçekli firmalann gerisindedir. Trakya Birlik'in etkin çalışması için profesyonel yöneticilere ihtiyacı vardır. Trakya Birlik'in verimli yönetilmesi, ayçiçeği üreticisinin haklannı korurken, diğer yağ sanayicileriyle rekabet ederek piyasada dengenin sağlanmasına da yardımcı olacaktır.

26 ÜRÜNLERİMİZ Biryağ Birma Bima Biröz Şefim Trakyağ Trakyem

27 KAYNAKÇA http ://www.tek.org.tr /(TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU) Dünya Gazetesi, Dünya Gazetesi. Trakya Birlik Özel Eki. 10 Ocak İstanbul. Aziz satana türkiye ve trakyada bitkisel yağ üretimi

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos 2008 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI I- GİRİŞ Ülkemizin değişik bölgelerinde 23 adet tarımsal ürünün işlenmesi ve uygun

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ Ayhan ELÇİ 1 1. GİRİŞ Bitkisel üretimde, üstün nitelikli tohum kullanılmasının önemi, ve kaliteli tohum kullanılmasının verimi diğer üretim şartlarına bağlı olarak

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO BANDIRMA Bandırma, Güney Marmara da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR IN TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 18-19-20 Mayıs 2007-Ankara

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR "DEVAM" DEDİ 40 MODERN SERACILIK

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR DEVAM DEDİ 40 MODERN SERACILIK Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçimizin ürettiği her dilim, her salkım ve her danenin geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla önemli hale geldiğine dikkati çeken, bu nedenle her türlü israftan kaçınılması

Detaylı

KONYA OVASI YAĞ İTHALATINA DUR DİYOR!

KONYA OVASI YAĞ İTHALATINA DUR DİYOR! Verimi yüksek, yetiştirilmesi kolay bir ürün; Ayçiçeği, Kanola Ayçiçeğinin, sulanabilir tarım alanlarında özellikle şeker pancarı ile münavebeye sokulması suretiyle ülke tarımına ve bölge ekonomisine daha

Detaylı

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL 1 PINAR ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ SAYI: 117 / Ocak 2014 / 20.000 ADET 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 62.5 milyar dolarlık hasılasıyla Türk tarımında

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ

TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ ÖZET Özer YILMAZ Geleceğimizin güvencesi olan tarım toprakları, yerleşim (kentleşme) ve endüstriyel kirliliğin tehdidi ile yüz yüzedir. Çok geç olmadan

Detaylı

2 Tarımda Arazi Kullanımı

2 Tarımda Arazi Kullanımı SESSION 1 Türkiye de Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi The Evaluation of the Changes in the Agricultural Sector with Common Economic Indicators

Detaylı

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu.

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu. Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu Haziran 2012 "Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı