Max: 36 ay. a. Mobilya Sektörü İşletme Kredisi: Max: 12 ay. Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Max: 36 ay. a. Mobilya Sektörü İşletme Kredisi: Max: 12 ay. Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır."

Transkript

1 ARAŞTIRMA İŞ BANK 1- Otomotiv Yan Sanayi Destek 2- Mobilya Sektörü Destek 3- Plastik Sektörü Destek 4- Lojistik Sektörü Destek 5- Çiftçi Kredi Destek a. Otomotiv yan Sanayi İşletme Kredisi: İşletme ihtiyaçlarının finansmanı b. Otomotiv Yan Sanayi Yatırım Kredisi: c. Otomotiv Yan Sanayi İhracat Kredisi: Sektörde faaliyet gösteren firmaların ihracat faaliyetlerinin finansmanı a. Mobilya Sektörü İşletme Kredisi: b. Mobilya sektörü yatırım kredisi: a. Plastik Sektörü İşletme Kredisi: b. Plastik Sektörü Hammade Alım Kredisi: Firmalar; yurt içi ve yurt dışı hammadde ihtiyaçlarının finansmanı c. Plastik Sektörü Yatırım Kredisi: d. Plastik Sektörü İhracat Kredisi: a. Lojistik Yatırım Kredisi: Lojistik deposu, antrepo, makine/ ekipman v.b. Yatırımlarının finansmanı b. Yetki Belgesi Kredisi: Firmalar; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde; taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ndan alınması zorunlu bulunan Yetki Belgesi alımlarının finansmanı c. Mesleki Yeterlilik Eğitim Kredisi: Ulaştırma Bakanlığı'nın yetki verdiği kurumlardan alınacak olan mesleki yeterlilik eğitiminin finansmanı a. Traktör Destek Kredisi: Ziraat Odalarına bağlı çiftçiler; 0 km ve 5 yaşa kadar traktör alımlarının finansmanı b. Tarım Ekipman Kredisi: Ziraat Odası Üyesi çiftçiler; 0 km. tarım ekipman (biçerdöver, pulluk, pancar hasat makinası vb.) alımlarının finansmanı Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı Azami 12 ay. Ayrıca 3 ayda bir faiz ödemeli veya aylık eşit taksit ödemeli kullanım imkanı Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı Max:12 ay ayrıca 3 ayda bir faiz ödeme imkanı Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı Vade firma talebi doğrultusunda aylık eşit taksitli olarak Max. 12 ay. Max: 48 ay. c. Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Kredisi: Max: 10 ay. d. Pikap Türü Arazi Taşıtı Kredisi: Ziraat Odası Üyesi çiftçilerin 0 Km ve ikinci el Pick-Up türü arazi taşıtı alımlarının finansmanı e. TMO Kredisi: Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ (TMO) ile banka arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının finansmanı f. Et Besicilik İşletme Kredisi: Et Besiciliği amacıyla büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ziraat Odalarına kayıtlı üreticiler; özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi gereksinimlerinden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı g. Süt Besiciliği Hayvan Alım Kredisi: Süt Besiciliği alanında faaliyet gösteren Ziraat Odalarına kayıtlı üreticiler; özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi giderleri ile ilgili işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı h. Seracılık İşletme Kredisi: Sebze ve muz serası işletmecileri; sera yapım ve modernizasyon amacıyla yapılacak cam, naylon, demir, klima sistemi vb. harcamalarına yönelik finansman ı: Seracılık Yatırım Kredisi: Sebze ve muz serası işletmecileri; sera yapım ve modernizasyon amacıyla yapılacak cam, naylon, demir, klima sistemi vb. harcamalarına yönelik finansman Max: Yetki belgesi tutarı. Max: Yeterlilik eğitimi bedeli. Max: 48 ay. Max:fatura bedelinin % 75 i Max: 48 ay. Vade firma talebi doğrultusunda Max: 24 ay. Max: 60 ay Max: 60 ay. 66 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

2 ARAŞTIRMA 6- Turizm Sektörü Destek 7- Enerji Verimliliği ve Çevre 8- İhracat Destek 9- İnovasyon Destek 10- Makine İmalat Sektörü Destek 11- İşyeri 12- Ticari Arsa 13- Ticari Taşıt-Filo a. Turizm İşletme Kredisi: Turizm Sektöründe faaliyet gösteren firmaların turizm sezonuna hazırlandıkları dönemde finansal ihtiyaçlarının karşılanması b.turizm Sektörü Yatırım Kredisi: Turizm sektöründe yapılacak yatırımların finansmanı a. Etüd Proje Kredisi: Enerji tasarruf potansiyeli ile enerji atıkları ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla, Elektrik İşleri Etüd İdaresi nden (EİEİ) Sanayi kategorisinde yetki belgesi almış Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri nden alınacak etüt, proje ve verimlilik artırıcı proje hizmetlerinin finansmanı b. Enerji Verimliliği Geliştirme Kredisi: Firmanızın enerji kayıplarını önlemek ve enerjiden sağlanan verimin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirmeyi planladığınız projeler kapsamında, EİEİ den Sanayi kategorisinde yetki belgesi almış olan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerince gerçekleştirilen verimlilik artırıcı proje çalışmaları sonucunda asgari % 20 enerji verimliliği öngörülen projelere ilişkin yatırımların finansmanı a. Küçük İşletmeler İhracat Döviz Kredisi: Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç olmak üzere imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı firmaların finansmanı b. Spot Döviz Kredisi: İhracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalar, kısa süreli döviz kredisi ihtiyaçlarının finansmanı c. Rotatif İhracat Döviz Kredisi: İhracatçı ve imalatçıihracatçı firmaların finansman gereksinimlerini karşılamak d. Kalite Belgesi Kredisi: Avrupa Birliği kriterlerine göre üretim yapan ve kalite standartlarını yükseltmek isteyen ihracatçı firmaların Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen İSO Kalite ve CE Belgeleri gibi kalite belgelerini edinme sürecindeki ihtiyaçlarının finansmanı e. Yurtdışı Fuarlara Katılım Destek Kredisi: Ürün ve hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla yurt dışı fuarlara katılacak olan firmaların katılım giderlerinin finansmanı a. İnovasyon Kredisi: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında "Hibe Fonları"ndan almaya hak kazanan firmalar, hibe bedellerinin ödenme süresine kadar oluşacak finansman ihtiyaçlarının finansmanı b. Yatırım Kredisi: Hibe desteği kapsamında yer almayan makine/ekipman alımı vb. yatırımlarının yanı sıra, proje tamamlandıktan sonra yapacakları yatırımlarının finansmanı Max: 12 ay ayrıca 3 ayda veya 6 ayda bir faiz ve vade sonu anapara ödeme imkanı Max: 5 yıl olup ilk 1 yıl anapara ödemesiz dönem imkanı Max: 50 bin TL. Max: 5 yıl ayrıca ilk yıl anapara ödemesiz dönem imkanı Max: 12 ay, ayrıca 3 ayda bir faiz ödemeli veya aylık eşit taksit ödemeli imkanı Max: 12 ay, vade sonu anapara ve faiz ödeme imkanı Max. 18 ay. a. Makine İmalat Sektörü İşletme Kredisi: b.makine İmalat Sektörü Yatırım Kredisi: c. Makine İmalat Sektörü İhracat Kredisi: d. İnovasyon Kredisi: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında "Hibe Fonları"ndan almaya hak kazanan firmaların hibe bedellerinin ödenme süresine kadar oluşacak finansman ihtiyaçlarının karşılanması e. Faturalı Teknoloji Kredisi: Firmaların bilişim ve teknolojik altyapılarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları yazılım ve donanım ihtiyaçlarının finansmanı Fabrika, dükkan, dershane, büro gibi ticari nitelikli gayrimenkul alımlarının finansmanı İl veya ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan, tapulu ve imarlı ticari mahiyetteki (üzerine işyeri, depo, fabrika vb. inşaası gibi amaçlar için) arsa alımlarının finansmanı Firmanın faaliyeti kapsamında kullanacağı araçların finansmanı Max: 12 ay ayrıca spot veya taksit ödemeli ticari kredi şeklinde kullandırma imkanı Max: 12 ay ayrıca spot veya taksit ödemeli ticari kredi şeklinde kullandırma imkanı Max: 5 yıl olup ilk 1 yıl anapara ödemesiz dönem imkanı Max: 5 yıl. Max: 12 ay ayrıca 3 ayda bir faiz ödemeli olma imkanı Max: 12 ay, ayrıca spot veya taksit ödemeli ticari kredi şeklinde kullandırma imkanı Max: 60 ay, ayrıca aylık taksit ödemeli veya esnek ödemeli kullandırma imkanı Max: 60 ay, ayrıca aylık taksit ödemeli veya esnek ödeme planlı olarak kullandırma imkanı Max. 2. el için 48 ay. Max: Kalite belgesi başvuru bedeli. Max: Fuar katılım bedeli. Max. Teminata alınacak taşınmazın ekspertiz değerinin % 50'si. İlave olarak TL veya dövize endeksli TL ödeme seçenekleri Max: Teminata alınacak taşınmazın ekspertiz değerinin % 50'si Max: "0" ve ikinci elde % 80 aracın max. 5 yaşında olması gerekiyor. İŞ BANK Eylül 2011 k EKONOMİK FORUM 67

3 ARAŞTIRMA İŞ BANK 14- Eximbank Kaynaklı Döviz/TL İhtiyaç 15- Küçük İşletmeler TL 16- Taksit Ödemeli Ticari Faturalı Alışveriş 17- Küçük İşletmeler İhracat Döviz 18- Küçük İşletmeler Yatırım 19- Tarım Kredileri. 20- Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçılar, imalatçıihracatçılar ve ihracatçı firmaların, Türk menşeili mallarının serbest dövizle, kesin olarak ihracat taahhüdü karşılığında finansmanı Firmaların faaliyetleri ile ilgili nakit ihtiyaçlarının finansmanı Fatura ile belgelendirilebilecek, işyerine yönelik büro ekipmanı, bilgisayar, dayanıklı tüketim malları vb. alımlarının finansmanı İhracat faaliyetleri için ihtiyaç duyulan işletme sermayesinin finansmanı Yatırımların, makine ve/veya işyeri alımına ilişkin nakit ihtiyaçlarının finansmanı a. Tarımsal Arazi Destek Kredisi: Ziraat Odalarına kayıtlı, hâlihazırda üzerinde tarımsal faaliyetini sürdüren, mülkiyeti firmaya ait tarım arazisi bulunması halinde yeni tarım arazisi (tarla, bağ, bahçe) alımlarının finansmanı b. Tarım Ekipman Kredileri: Birinci el (0 km) tarım makine ve ekipman (biçerdöver, pulluk, pancar hasat makinası vb.) alımlarının finansmanı c. Traktör kredisi:birinci el (0 km) ve 5 yaşa kadar traktör alımlarının finnansmanı d. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kredisi: Ürününün ekimi ile hasatı arasında geçen süredeki finansman ihtiyaçlarının karşılanması e. Hasat Kredisi: f. Et besiciliği İşletme Kredisi: Et besiciliği amacıyla büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan firmaların; özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi gereksinimlerinizden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı g.süt besiciliği Hayvan Alım Kredisi:Süt besiciliği alanında faaliyet gösteren firmaların; gebe düve alımlarının finansmanı h. Süt Besiciliği Makine Ekipman Kredisi: Özellikle süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, gübre sıyırıcı ünite gibi gereksinimlerden kaynaklanan makine ekipman alımındaki finansman temini ı. Süt Besiciliği Kredisi: Özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi giderler ile ilgili işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı j. Seracılık İşletme Kredisi:Sebze ve muz seracılığına yönelik faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak gübre, ilaç, tohum vb. harcamalarının finansmanı k. Seracılık Yatırım Kredisi: Sebze ve muz seracılığına yönelik, sera yapım ve modernizasyon amacıyla yapılacak cam, naylon, demir, klima sistemi vb. harcamaların finansmanı Halk Otobüsü, Hatlı Minibüs, Ticari Taksi ve Servis Aracı sahiblerinin plaka alımı,hat alımı,araç iç dizaynı vb. gereksinimlerden kaynaklanan finansman ihtiyaçlarının karşılanması Max: 360 gün. Max: 36 ay ayrıca aylık taksit ödemeli veya esnek ödeme planlı olarak TL cinsinden kullandırma imkanı Max: 12 ay ayrıca 3 aylık dönemlerde faiz ve anapara vade sonunda ödemeli veya aylık taksit ödeme imkanı Max: 5 yıl, ayrıca 1 yıl anapara ödemesiz olma imkanı Vade firma talebi doğrultusunda Max: 48 ay ayrıca aylık taksit ödemeli veya esnek ödemeli olarak ödeme imkanı Böylece ödeme dönemlerini hasat zamanınıza uygun olabilmektedir. Max:48 ay, ayrıca değişen vadelerde aylık taksit ödemeli veya esnek ödemeli olarak ödeme imkanı Böylece ödeme dönemleri hasat zamanına uygun olabilmektedir. Max: 10 ay. Max: 12 ay, ayrıca vade sonunda, 3 aya varan vadelerle ve vade sonuna kadar sabit faiz ile kullandırma imkanı Max: 36 ay, ayrıca aylık ya da üçer aylık taksitler halinde ödeme imkanı Max: 36 ay ayrıca değişen vadelerle, aylık taksit ödemeli veya esnek ödeme planlı kullandırılmaktadır. Max: 24 ay ayrıca aylık ya da 3 er aylık taksitler halinde kullandırma imkanı Max: 36 ay ayrıca aylık taksit ödemeli veya esnek ödeme planlı ödeme imkanı Max: 60 ay. Max: 60 ay. Max: FOB ihracat taahhüdünün % 100'ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan tutar veya TL karşılığı kadar kullandırılabilmektedir. Sıfır kilometre traktörler için anahtar teslim bedelinin Max: % 75 i, ikinci el traktörler için ise kasko bedelinin Max: % 50 si Max: Ekipman fatura tutarının % 75'i. Tarımsal Arazi Kredisi nden asgari 50 dekar kuru veya 30 dekar sulu tapulu tarım arazisine, seracılık alanında faaliyet gösteren üreticiler için ise asgari 3 dekar tapulu sebze veya muz serasına sahip üreticiler yararlanabilmektedir. 68 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

4 ARAŞTIRMA 1- Nakit Destek 2- Makine Donanım 3- Ticari İşyeri Kredisi: 4- Ödemesi Kolay Turizm Kredisi: 5- Sezona Hazırlık 6- Tarımsal Üretim 7- Seracılık 8- Sera yapım Kredisi: 9- Traktör 10- Tarim Makineleri 11- TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredi. 12- Taşıt 13- Taksi 14- Franchising 15- KOBİ Ar-Ge Kredisi ve KOBİ Ar-Ge Yatırım 16- Perakende Destek 17- İmalat Destek Her türlü işletme sermaye ihtiyacınının finansmanı Tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların faaliyetlerinde kullanacakları sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak işyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taşınmazların finansmanı Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akışlarına paralel bir ödeme planı ile karşılamak Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, acente ve benzeri küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizm sezonu öncesi yenileme ve diğer finansman ihtiyaçlarının finansmanı Tarımsal Üretim Kredisi, doğrudan çiftçiye (üreticiye), dikimden sonraki gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki finansal gereksinimlerini karşılanması Seracılıkla uğraşan üreticilerin fide alımı, gübre, ilaçlama, naylon, plastik ve benzeri tüm ihtiyaçlarının finansmanı Seracılıkla uğraşan üreticilerin mevcut seralarını yenilemek ya da yeni bir tarlaya sera kurulumu gerçekleştirmek için projesi çizilmiş projelerin finansmanı Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların 0 km traktör alımlarının finansmanı Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların alacakları yeni tarım makina ve ekipmanlarının finansmanı Makbuz senetlerinin senet hamili tarafından teminat olarak bankaya ciro edilmesi ve TMO nun ödeme garantisi ile, iskonto/iştira kredi olarak finansman Ticari ve binek olmak üzere, tüm araçların finansmanı Ticari taksi araç yenilemesi amacıyla veya ticari taksi plakası sahiplerinin diğer nakit ihtiyaçlarının finansmanı Franchising yöntemi ile ticari faaliyette bulunacak olan veya mevcutta bir franchising sistemine dahil olan işletmelerin doğabilecek finansman ihtiyacının temini Yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olan KOBİ'lerin, bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karşılanması a- Nakit Destek Kredisi: Her türlü işletme sermaye ihtiyacınının finansmanı b- Ticari İşyeri Kredisi: Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak işyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taşınmazların finansmanı a. Makine Donanım Kredisi: Firmaların faaliyetlerinde kullanacakları sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı b. KOBİ Ar-Ge Kredisi: Yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyıleştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olan KOBİ lerin, bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karşılanması c. Ticari İşyeri Kredisi: Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak işyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taşınmazların finansmanı amacıyla kullandırılır. ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Max: 60 ay, ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Max: 60 ay ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Max. 36 ay. Ayrıca her yıl en az 4 taksit ödemesi olacak şekilde, yılda 8 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Ödeme yapılacak aylar nakit akışına uygun şekilde seçilebilmektedir. Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz kullandırma imkanı Sektörün nakit akışına uygun esnek ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak. Max: 36 ay,ayrıca taksitli kredi olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri Max: 48 ay ayrıca taksitli kredi olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri Max. 48 ay. Ayrıca taksitli kredi olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri Min: 6 ay, max: 1 yıl Maks: 48 ay Araç yenileme Max: 48 aya kadar, diğer nakit ihtiyaçlarda Maks: 36 ay. ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz dönem imkanı Maks: 60 ay. ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Max: 60 ay ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Max: 60 ay. Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz kullandırma imkanı Max: Proje maliyetleri. Maks: Ekspertiz değerinin % 65'i. Max: Satın alınacak ürünün KDV hariç fatura tutarıdır. Max: Ekspertiz değerinin % 65'i. Max:Proforma fatura tutarının % 80'i. Max: Traktör bedelinin % 75 i Max: Alımı yapılacak ürünün kdv hariç fatura tutarı kadar. doğrultusunda Max: Araç anahtar teslim bedelinin % 80 i. Araç yenilemelerinde anahtar teslim bedelinin Max. % 100 ü, diğer nakit ihtiyaçlarında taksi plakası güncel piyasa değerinin Max. % 30 u kadar. Max: İsim hakkı bedeli, dekorasyon, demirbaş alımı vb. finansmanı için tutarın % 65 i. Max: Proje maliyetleri. doğrultusunda Max: Ekspertiz değerinin % 65'i. Max: Satın alıncak ürünün KDV hariç fatura tutarı. Max: Proje maliyetleri. Maks: Ekspertiz değerinin % 65'i. YAPI KREDİ Eylül 2011 k EKONOMİK FORUM 69

5 ARAŞTIRMA YAPI KREDİ 18- KOBİ Ar-Ge 19- Tarım Destek Paketİ. 20- Turizm Destek 21- Hekim Destek a. KOBİ Ar-Ge Kredisi: Yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyıleştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olan KOBİ lerin, bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karşılanması b. KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı: KOBİ'ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ'leri Ar-Ge projesi yapmaya teşvik etmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi c. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları: Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin AR-GE kapasitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak d. Uluslararası Sanayi Ar-Ge projeleri destek programı: Uluslararası ortak destek programlarında (EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak projelerine çıkan programlar ve benzeri uluslararası program ve projeler) yer alan sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın Türkiye'de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklenmesi a. Tarımsal Üretim Kredisi: Doğrudan çiftçinin (üreticinin), dikimden sonraki gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki finansal gereksinimlerinin karşılaması b. Seracılık Kredisi: Seracılıkla uğraşan üreticilerin fide alımı, gübre, ilaçlama, naylon, plastik ve benzeri tüm ihtiyaçların finansmanı c. Traktör Kredisi: Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların 0 km traktör alımlarının finansmanı d. TMO Makbuz Senedi Kredisi: Çiftçilerin tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanması e. Makine Donanım Kredisi: Firmaların faaliyetlerinde kullanacakları sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı a. Ödemesi Kolay Turizm Kredisi: Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akışlarına paralel bir ödeme planı ile karşılamak b. Sezona Hazırlık Kredisi: Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, acente ve benzeri küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizm sezonu öncesi yenileme ve diğer finansman ihtiyaçlarının finansmanı c. Ticari İşyeri Kredisi: Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak işyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taşınmazların finansmanı a. Tıbbi Donamım Kredisi: Muhayenehane tıbbi cihaz ve donanımın finansmanı b.taşıt Kredisi: Max: Proje maliyetleri. KOBİ Ar-Ge Kredileri, projenin bütçesine göre belirlenen geri ödeme seçenekleri ile verilmektedir. 400 bin TL üst limitli toplam proje bütçesinin, max. 75'i. Max. % 60 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesinin bir üst limiti bulunmamaktadır. Max. % 60 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesinin bir üst limiti bulunmamaktadır. doğrultusunda doğrultusunda Max: Satın alınacak traktör bedelinin % 70'i. Makbuz senedi değeri üzerinden belirlenir. Max: Satın alıncak ürünün KDV hariç fatura tutarı. doğrultusunda doğrultusunda Max: Ekspertiz değerinin % 65'i. doğrultusunda doğrultusunda Max: Proje maliyetleri. KOBİ Ar-Ge Kredileri, projenin bütçesine göre belirlenen geri ödeme seçenekleri ile verilmektedir. 400 bin TL üst limitli toplam proje bütçesinin, max. 75'i. Max. % 60 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesinin bir üst limiti bulunmamaktadır. Max. % 60 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesinin bir üst limiti bulunmamaktadır. doğrultusunda doğrultusunda Max: Satın alınacak traktör bedelinin % 70'i. Makbuz senedi değeri üzerinden belirlenir. Max: Satın alıncak ürünün KDV hariç fatura tutarı. doğrultusunda doğrultusunda Max: Ekspertiz değerinin % 65'i. doğrultusunda doğrultusunda KOBİ Ar-Ge Kredileri nin kullanımı için tasarlanan projede, 1. Dünya, Türkiye veya firma için yeni bir ürün tasarımı yapılması, 2. Yeni ürünün geliştirilmesi, 3. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimlilik artırıcı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. 70 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

6 ARAŞTIRMA 1- Büyüyen Anadoluya Kredi Kolaylıkları Finansman Programı Türkiye deki bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve az gelişmiş bölgelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla banka ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan finansman programıdır. Max: 5 yıl. Yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için firmanın kredibilitesine bağlı olarak azami: 500 bin EUR. KOBİ lerin programdan faydalanmak için 43 ilden birinde faaliyette bulunması veya kurulacak olması gerekmektedir. Adıyaman, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van. DENİZBANK 2- MKOBİ Finansman Programı. KOBİ lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla banka ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avusturya Kalkınma Bankası (OEB), Alman Kalkınma Bankası (DEG) ve Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) arasında 2010 yılı Aralık ayında 95 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşmasıdır. Max: 5 yıl. Yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için firmanın kredibilitesine bağlı olarak azami: 200 bin EUR. 3- TURSEFF- Denizbank Ortaklığı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) bağlı olan TURSEFF ile banka arasında yapılan anlaşma sonucu çevreyi korumaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufuna yönelik yatırımların finansmanı Max: 5 yıl. Konut Sektöründe Enerji Verimliliği Yatırımları (75 bin USD ye kadar) Küçük Ölçekli Ticari Enerji Verimliliği Yatırımları (300 bin USD ye kadar) Yenilenebilir Enerji Yatırımları (5 milyon USD ye kadar) İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği Yatırımları (5 milyon USD ye kadar) Uygun Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Teknoloji, Ekipman ve Materyal Üretici, Tedarikçi ve Tesisatçılar için Yatırım Kredileri (1 milyon USD ye kadar) a. Sezona Hazırlık Kredisi: Firmanın sezona hazırlık döneminde ihtiyaç duyacağı işletme sermayesi, yenileme ve tadilat, yat/tekne bakım ve kapasite arttırımlarının finansmanı Max: 36 ay ayrıca 7 aya kadar (Kasım-Mayıs) ödemesiz dönem imkanı tarafından Turizm sektöründeki KOBİ lerin krediden faydalanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. 4- Turizm Sektörü Kredileri. b. Tedarikçi Kredisi: Turizm sektörüne mal ve hizmet temin eden firmaların; işletme sermayesi, mal ve hizmet alımları, vade finansmanı c. Turizm Yatırım Kredisi: Mevcut Turizm işletmesine ilave bir tesis eklemek suretiyle kapasite arttırmak, tesisi büyütmek ve yapılacak yatırım için işyeri, bina ve arsa alımlarının finansmanı Max: 36 ay ayrıca 7 aya kadar (Kasım-Mayıs) ödemesiz dönem imkanı Max: 60 ay ayrıca geri ödemelerde sektörün sezonsallığı gözönünde bulundurularak esnek ödeme imkanı tarafından tarafından d- Yat tekne Yatırım Kredisi: Yat/Tekne işletmeciliği ile uğraşan firmaların, mevcut işletmeni yeni Yat/Tekne alımları ile büyütmenin finansmanı Max: 60 ay ayrıca 7 aya kadar (Kasım-Mayıs)ödemesiz dönem imkanı tarafından 5- Isıtma Sogutma Sektörü Isıtma-Soğutma sektöründe faaliyet gösteren münhasır bayi ve satıcı firmaların; iş kolunun dönemselliğine uygun vade ve ödeme yapısında; KOBİ sermayesi, mal alım, satış vade finansmanı ve diğer ihtiyaçların finansmanı Max: 24 ay. Yıl içinde nakit akışının düşük olduğu Kasım- Nisan aylarında geri ödemesiz, kalan aylarda eşit taksitli ödeme imkanı tarafından 6- Mobilya Sektörü Kredileri. Mobilya Sektöründe faaliyet gösteren; kereste, kaplama ve parke satıcıları, mobilya ve diğer ağaç ürünleri imalatçıları, üretim yapan tedarikçi firmalar ile toptan ve perakende satış yapan KOBİ'lerin gerçekleştirecekleri mal ve hammadde alımları ile işyeri, ekipman yenileme ve yatırımlarının finansmanı Max. 36 ay. Kredi yıl içinde nakit akışının düşük olduğu Kasım-Nisan aylarında geri ödemesiz, kalan aylarda eşit taksitli ödeme imkanı tarafından Mobilya sektöründeki KOBİ'lerin krediden faydalanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. Eylül 2011 k EKONOMİK FORUM 71

7 ARAŞTIRMA DENİZBANK 7- Kırtasiye Sektörü Kredileri. 8- Servis ve Taşımacılık Sektörü 9- Hatlı Kara Taşımacılığı a-kobi Nize Kredi:Kısa veya orta vadeli mal ve hizmet alımlarının, yenileme ve dekorasyon işleri ile KOBİ sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı b- Tecrübenize Kredi: c. Faturanıza Kredi: KOBİ'lerinizin mal ve hizmet tedariki sağladığı firmalardan olan ve evrağa (çek/ senet vb.) bağlanmayan uzun vadeli alacakları (faturalı) karşılığında finansmanı Borçlu firmanın ödeme gücü ve kredibilitesi baz alınarak, kredi teminatına "alacak temliği" tesis edilebilecektir. d- Kalitenize Kredi: KOBİ'lerinizin üretim ve pazarlama faaliyetlerinde asgari kalite standartını yakalamak açısından çok önemli olan TSE, ISO, ISO 22000, HACCP, EUREPGAP, IFS vb. gibi belgelerin alımlarının finansmanı Max: 24 ay. e- İşyerinize Kredi: Max: 120 ay f. POS'unuza kredi: Blokeli çalışan üye işyerlerinin finansmanı Blokeli tutarın vadesinden önce kullanılması imkanı sağlamaktadır. g. İthalatınıza Kredi: Hammmadde, ara mamül, mal ve makina alımlarınızı yurt dışından gerçekleştiren firmaların finansmanı Firmaya peşin alım iskontosu KKDF muafiyetlerinden yararlanabilme amacı taşımaktadır. h. Tanıtımınıza Kredi: KOBİ'lerin yurtiçi ve yurtdışında katılacakları fuar organizasyonlarında stand, lojistik ve tanıtım faaliyetlerinin finansmanı ı. Ticari Aracınıza Kredi: KOBİ'lerin almayı düşündüğü sıfır km yada ikinci el araçlar için TL veya dövize endeksli finansman j. Teknolojinize Kredi: KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğunuz her türlü makine, ekipman, ofis cihazları, donanım ve yazılım yenileme ve yatırımlarının finansmanı k. Hammaddenize Kredi: KOBİ'lerinn hammadde alımları ile satışları arasındaki vade farklarının finansmanı ile peşin mal alımlarında iskonto fırsatlarından yararlanabilmeleri için finansman l.sermayenize Destek Kredisi: İşin büyütülmesi, yeni yatırım yapılması ya da uzun vadeli sermaye ihtiyacının finansmanı Servis ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin nakdi ihtiyaçlarının finansmanı a. Taksi Plakası Alım Kredisi: İstanbul, Ankara, İzmir illerinde faaliyet gösteren ticari taksi işletmecilerinin ticari plaka alımlarının finansmanı b. İhtiyaç Kredisi: Otobüs, minibüs, dolmuş ve ticari taksi işletmecilerinin genel finansman ihtiyaçlarının karşılanması c. Ticari Taksi Alım Kredisi: İstanbul, Ankara, İzmir illeri ve Turizm Bölgelerinde (Ege ve Akdeniz kıyı şeridi) faaliyet gösteren ticari taksi işletmecileri sıfır veya ikinci el taşıt alımlarının finansmanı d. Otobüs Alım (Halk Otobüsü) Kredisi: Otobüs (Halk Otobüsü) işletmecilerinin sıfır veya ikinci el otobüs alımlarının finansmanı e. Minibüs Dolmuş Alım Kredisi: Minibüs, dolmuş işletmecilerinin sıfır veya ikinci el otobüs alımlarının finansmanı KOBİ yaşına bağlı olarak değişen vade ayrıca 3 ay ödemesiz dönem imkanı Kredi vadesi; alacak vadeleri baz alınarak ara ödemeli veya alacak vadesinde ödemeli, spot olarak belirlenebilir. Max. 24 ay. Kredinin sektörel nakit akışına uygun esnek veya eşit taksitli ödeme imkanı Max:Vade şube tarafından pos cirosuna göre Max: 12 ay Max. 12 ay, ayrıca fuar tarihi baz alınarak ödemesiz dönem imkanı Max: 48 ay Max: 36 ay ayrıca sektörel nakit akışına uygun olarak esnek veya eşit taksitli ödeme imkanı ayrıca sektörel nakit akışına uygun esnek veya eşit taksitli ödeme imkanı Max: 72 ay ayrıca 3 ay geri ödemesiz dönem imkanı Max. 36 ay. ayrıca yıl içinde nakit akışının düşük olduğu Haziran- Eylül aylarında geri ödemesiz, kalan aylarda eşit taksitli olma imkanı Max: Plaka güncel değerinin % 35'i. Max. 60 ay. Ayrıca turizm bölgelerinde kullanılacak Taksi Alım Kredilerinde geri ödemelerde sezon ödemeli (6 ay geri ödemesiz) seçeneği Max: 60 ay Max: 60 ay tarafından Max: Fatura bedelinin % 75'i oranındadır. Max: Belge alım bedeli Max: Gayrimenkulun ekspertiz değerinin % 75'i. Max: Hesaplarda bulunan POS blokelerinin % 85'i Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda Ayrıca kredi sektörel nakit akışına uygun olarak spot/rotatif, esnek veya eşit taksitli ödeme imkanı Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda Max: proforma fatura bedelinin % 75'i. tarafından tarafından tarafından tarafından tarafından tarafından 0 km araçlarda; Max:Orijinal fatura bedelinin % 100'ü. 2.el araçlarda ise; aracın yaşı 3 yılı aşmamak kaydı ile kasko bedelinin Max: % 50'si. 0 km araçlarda; aracın orijinal fatura bedelinin max: %100'ü, 2. el araçlarda ise kasko bedelinin % 75'i. 0 km araçlarda; aracın orijinal fatura bedelinin % 75'i. 2. el araçlarda ise; kasko bedelinin % 50'si. Kırtasiye sektöründeki KOBİ'lerin krediden faydalanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. KOBİ'lerin Tecrübenize Kredi'den yararlanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 2 yıl olması gerekmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı nca (DTM) teşvik kapsamında olan fuarlarda, DTM teşvik ve/veya kredi tutarına göre belirlenecek ihracat bedelinin bankamıza yönlendirilmesi halinde % 0 faizli kredi opsiyonu Kısa vadeli nakit kredi ihtiyaçlarınız için, Sermayenize Destek Kredisi limitinizin % 10'u kadar Hazır Hesap kolaylığı Servis sektöründeki KOBİ'lerin krediden faydalanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. 72 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

8 ARAŞTIRMA 10- Nakliye Sektörü Kara taşımacılığı yapan KOBİ'lerin ihtiyacı olan KOBİ sermayesi, yatırım ve yetki belgesi alımlarının finansmanı Max: 6 ay. Max: Belge bedeli. 11- İmalat Yatırım 12- Otomotiv Yan Sanayi 13- Eczane İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin gerçekleştirecekleri kapasite arttırım, fabrika ve ilave tesis inşaatı, makine alımları, ekipman yenileme yatırımlarının finansmanı Otomotiv sektörüne yönelik; hammadde, ara mamül ve mal satışı gerçekleştiren yan sanayi KOBİ'lerin KOBİ sermayesi, mal ve hammadde alımları ile işyeri, ekipman yenileme ve yatırımlarının finansmanı Eczanelere yönelik, sektörün dönemselliğine uygun vade ve ödeme yapısında KOBİ sermayesi, mal alım, satış vade ve diğer ihtiyaçların finansmanı Max: 84 ay ayrıca yıl içinde nakit akışının düşük olduğu dönemlerde geri ödemesiz kalan aylarda eşit taksitli ödeme imkanı Ayrıca yıl içinde nakit akışının düşük olduğu Temmuz- Kasım arası aylarda geri ödemesiz (5 ay) kalan 7 ayda eşit taksitli ödeme imkanı ayrıca yıl içinde 2 ay ödemesiz, kalan 10 ay eşit taksitli ödeme imkanı tarafından tarafından tarafından DENİZBANK 14- Franchise Franchising yöntemi ile ticari faaliyette bulunacak olan veya mevcutta bir franchising sistemine dahil olan KOBİ'lerin, franchise sözleşme bedeli, KOBİ sermayesi ve yatırım amaçlı finansman ihtiyaçlarının karşılanması Max. 36 ay. Max: Yatırım bedelinin % 65'i. 15- Altın Kuyumculuk ile uğraşan, altını işleyen ve altın üzerinden gelir elde eden imalatçi ve ihracatçı KOBİ'lere finansman desteği sağlamak Max:6 ay. Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda Kredi kullandırımı altın olarak yapılırken, geri ödemelerde altın ile yapılmaktadır 16- Avrupa Yatırım Bankası Destekli Krediler. "AYB kredileri, işyeri/tesis yapımı, kapasite arttırımı/genişletilmesi, modernizasyon gibi faaliyetlerin finansmanını amaçlamaktadır. Vade şube tarafından proje bazlı 40 bin ve üzerinde projelerde, yatırımın Max: % 50'si 17- Tarımsal İşleme Tohum, gübre, fide, sulama, çapalama, akaryakıt, ilaç, yem gibi her türlü tarımsal girdinin finansmanı Vade şube tarafından firma talebine istinaden Faizleri ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir veya 12 ayda bir tahsil edilebilen kredilerdir. tarafından 18- Tecrübenize Kredi. Belli tecrübe şartlarını taşıyan frmaların nakit ihtiyacının finansmanı Max: KOBİ yaşına bağlı olarak değişmektedir. KOBİ lerin Tecrübenize Kredi den yararlanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 2 yıl olması gerekmektedir. 19- İşyeri KOBİ'lerin almayı düşündüğü gayrimenkullerin TL veya dövize endeksli finansmanı Max: 120 ay. Max: Ekspertiz değerinin % 75'i. 20- POS'unuza Kredi. Blokeli çalışan üye işyerleri için geliştirilmiş, POS hesabındaki bloke bakiyenin vadesinden önce kullanılması POS bloke bakiyeleri çözüldükçe, kredi hesabından ödeme otomatik olarak yapılır. Ayrıca; erken geri ödeme opsiyonu Max: Hesapta bulunan POS blokelerinin % 85'i. 21- Tanıtımınıza Kredi. KOBİ'lerin yurtiçi ve yurtdışında katılacakları fuar organizasyonlarında stand, lojistik ve tanıtım faaliyetlerinin finansmanı Max: Fuar katılım bedeli. Dış Ticaret Müsteşarlığı nca (DTM) teşvik kapsamında olan fuarlarda, DTM teşvik ve/veya kredi tutarına göre belirlenecek ihracat bedelinin bankamıza yönlendirilmesi halinde %0 faizli kredi opsiyonu 22- Ticari Araç Max: 48 ay. "0" araçlarda proforma fatura bedelinin % 75'i 2. el araçlar için: % 50. Aracın en fazla 2 yaşında olması gerekmektedir. 23- Sermayenize Destek İşini büyütmek, yeni yatırım yapmak ya da uzun vadeli sermaye ihtiyacını karşılamak isteyen KOBİ lerin finansmanı Max: 120 ay. Max: 200 bin TL. 24- Vergi Yapılandırma Destek KOBİ lerin Torba Yasa kapsamında vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması Vergi borcu esas alınarak firmanın kredibilitesine bağlı olarak şube tarafından % 5,5 peşin komisyon ve 250 TL dosya masrafı % 0 faiz. 25- KOBİ'lere Yaz Yaz aylarında yaşanan durgunluğa ve düşen nakit akışına çözüm tarafından Eylül 2011 k EKONOMİK FORUM 73

9 ARAŞTIRMA 1- Dinamik kredi: KOBİ lerin tüm nakit ihtiyaçlarının finansmanı POS hesabındaki bloke edilen tutar teminatıyla kullandırılan kredi türüdür. Max. POS hesabı bloke süresi Max: POS hesabında blokede tutulan bakiye Ay Vadeli KOBİ Konut sahibi olan KOBİ'lerin ihtiyaçlarının finansmanı Max. 120 ay. Max: 200 bin TL. FİNANSBANK 4- Makine ve Teknoloji Paketi: (Avrupa Yatırım Fonu ve Finansbank İşbirliği) 5- Girişimci Paketi: (Avrupa Yatırım Fonu ve Finansbank İşbirliği) 6- İndex Teknoloji Makina ekipman ve teknoloji yatırımlarının finansmanı Her türlü nakit ve sermaye ihtiyacının finansmanı KOBİ'lerin teknoloji ihtiyaçlarının finansmanı Max. 10 yıl Max. 5 yıl Min. 18 ay. Max. 10 yıl Max: 250 bin TL, ayrıca yapılacak yatırım % 100'üne kadar finansman desteği sağlama imkanı Max: 52 bin TL, ayrıca Yapılacak yatırım % 100'üne kadar finansman desteği sağlama imkanı % 50 oranında Avrupa Yatırım Fonu (AYF) kefaleti % 75 oranında Avrupa Yatırım Fonu (AYF) kefaleti Kefalet haricinde başka hiçbir teminat istenmemektedir. 7- Teknoloji Paket- Casper İşbirliği. Finansbank, Casper ve Microsoft işbirliği ile bilgisayardan servera her tür donanım ihtiyacı ile CRM'den muhasebe'ye tüm yazılım ihtiyaçlarınn karşılanması Min. 18 ay. Max. 10 yıl 8- Düşük Faizli KOBİ Yatırım Tesis yenilemesi kapasite artırımı, yönelik ekipman alımı veya işyerinin büyütülmesi ihtiyacının finansmanı Min. 3 yıl. Max. 5 yıl Min. 40 bin Euro, Max. 1 milyon Euro *İş makinasının 2.el olmaması gerekmektedir. *Program kapsamında verilen kredilerde arsa bedeli toplam yatırımın % 50 sinden fazla olmamalıdır. 9- Turizmci Otel yenilemesi, otel yatırımlarının ve satın alımların veya yatçılık faaliyetlerinin finansmanı Max.60 ay, ayrıca 6 aydan 1 yıla kadar geri ödemesiz dönem imkanı 10- KOSGEB Ölçek Endeksli Destek KOBİ'lere bilanço büyüklüğü ve çalışan sayısına göre 3 farklı kategoride finansman imkanı Max. vade şube tarafından firma talebine bağlı olarak Mikro işletmeler için: Max. 30 bin TL, küçük ölçekli işletmeler için max. 50 bin TL, orta ölçekli işletmeler için 80 bin TL. Toplam Faiz Tutarı Mikro: 3 bin 435 TL. Küçük: 5 bin 725 TL. Orta:9 bin 200 TL KOSGEB in Karşıladığı Faiz tutarı: Mikro:2 bin 576 TL. Küçük: 4 bin 294 TL. Orta: 6 bin 900 TL. Firmanın Ödeyeceği Faiz Mikro: 859 TL. Küçük: Bin 431 TL. Orta: 2 bin 300 TL. 11- KOSGEB İhracat Destek İhracat yapacak KOBİ'lerin finansmanı Max. 6 ay 200 bin USD. Kredi faizinin % 75 i KOSGEB tarafından % 25 i ise firma tarafından karşılanacaktır. 12- KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı. Sel felaketi, yangın vb. doğal afetlerden dolayı faaliyeti zarar gören işletmelerin finansmanı Max. 24 ay ayrıca 6 ay ödemesiz dönem imkanı Max: 100 bin TL. % 0 faiz 13-KOSGEB GAP Bölgesi KOBİ Makine Techizat Kredi Faiz Desteği Programı. KOSGEB GAP Eylem Planı kapsamında, GAP Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren KOBİ'lerin finansmanı Max. 36 ay ayrıca ilk 6 ay geri ödemesiz dönem imkanı Max: 300 bin TL. 14- Taksitli Ticari Kredi. Firmanın nakit ihtiyacının finansmanı Max. 36 ay. Ayrıca geri ödemelerini aylık düzenli taksitler halinde veya firma nakit akışlarına göre belirlenebilecek esnek ödeme planı imkanı Ticari Taksitli kredinin yanında aldığınız her bir ürün için ek faiz indiriminden yararlanma imkanı Bu indirim oranları ise aşağıdaki gibidir: Ürün Adedi Faiz Oranında indirim oranı: Kredi + 1 Ürün % 0,05 Kredi + 2 Ürün % 0,10 Kredi + 3 Ürün % 0,20 Kredi + 4 Ürün % 0, Yatırım Kredileri. Makine, ekipman, demirbaş vb. orta ve uzun vadeli yatırımların TL veya dövize endeksli olarak finansmanı Max. 60 ay. Ayrıca geri ödemelerini aylık düzenli taksitler halinde veya firma nakit akışlarına göre belirlenebilecek esnek ödeme planı imkanı 74 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

10 ARAŞTIRMA ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR 1- Sermayem Cebimde Ticari işletmede zaman içerisinde oluşması muhtemel sermaye açığının finansmanı Max: 10 yıl Ayrıca Her yıl 90 gün ödemesiz dönem ile, nakit akışınıza uygun geri ödeme avantajı veya taksit iadesi özelliği ile, ilk yıldan itibaren her yıl istenilen bir taksidin firma adına HSBC tarafından ödenmesi imkanı 2- Ticari Araç ve Plaka Kredisi Ürün Programı. 0 km veya 2. el, ticari hat ve plaka sahibi ticari araçların (taksi, minibüs/dolmuş, otobüs vb.) alımları ile diğer finansman ihtiyaçlarının karşılanması "0" araçlar için Max. 60 ay. Plaka alım için max. 36 ay. *0 km araçlar için proforma fatura bedelinin max: % 100 ü. *Bölgesel olarak değişiklik gösteren plaka fiyatları baz alınarak, Max. 200 bin TL. 3- İhracat Mal ihracını veya yurtdışından sağlanacak prefinansman kredisi için bankanın aracılık etmesini amaçlamaktadır. Max: 18 ay. 4- Yatırım Finansmanı Yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelerin finansmanı Min: 1 yıl. Max: Firma talebi doğrultusunda şube tarafından 5- Perakende Destek a. İşlerim Yolunda Kredisi: Max: 50 bintl. b. Hızır Hesap Kredisi: Şube tarafından firma talebine göre belirlenir. Max: 20 bin TL. a. İşlerim yolunda kredisi: b. Hızır Hesap Kredisi: Şube tarafından firma talebine göre belirlenir. Max: 20 bin TL. a. İşlerim Yolunda Kredisi: b. Hızır Hesap Kredisi: Şube tarafından firma talebine göre belirlenir. Max: 20 bin TL. a. İşlerim Yolunda Kredisi: b. Hızır Hesap Kredisi: Şube tarafından firma talebine göre belirlenir. Max: 20 bin TL. a. İşlerim Yolunda Kredisi: b. Hızır Hesap Kredisi: Şube tarafından firma talebine göre belirlenir. Max: 20 bin TL. Ticari Taşıt Kredisi: Max: 60 ay. Max: 75 bin TL. 6- Doktor Muayene 7- Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Destek 8- Eczacı Destek 9- KOBİ Destek 10-Ticari Taşıt Kredisi ÖZEL DURUM "Şoförler Odası Sicil Kayıt Belgesi" sahibi ve en az 3 yıldır faaliyette bulunulması gerekmektedir. HSBC KREDİ TÜRÜ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI ANKARA 2011 TOBB Yayın No: 2011/144 Bu çalışma; Reel Sektör Ar-Ge & Uygulama Dairesi KOBİ Araştırma ve Danışmanlık

Detaylı

KOBİ lere Verilen Finansal Destek Büyüyor. Erdem ALPTEKİN

KOBİ lere Verilen Finansal Destek Büyüyor. Erdem ALPTEKİN KOBİ lere Verilen Finansal Destek Büyüyor Erdem ALPTEKİN Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne ekonomimizin yapıtaşları olan KOBİ ler günümüzde potansiyeli çok büyük olan ancak yeteri kadar önemi fark edilemeyen

Detaylı

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz Sektörel Çözümler İmalat Destek Kredileri KOBİ Sanayi Kredisi İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 YTL 'nı aşmayan ve bağımsız nitelikteki

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 1 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ulusal Mali Yardım Programı 2006, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project is co-financed by the European Union

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı