HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAMMADDE ALIMI KREDİSİ"

Transkript

1 İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun yıllardır sunmakta ve yeni ürünleri geliştirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda ülkemizdeki tüm Sanayi ve Ticaret Odaları ile nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırımı konusunda protokoller imzalanmıştır. Krediden Hangi Firmalar Yararlanabilir? İşletme Kredisi, herhangi bir Sanayi ve/veya Ticaret Odası üyesi olan, dolayısıyla ticari faaliyette bulunan tüm gerçek ve tüzel (firma) kişilerce kullanılabilir. Kredi Hangi Konular Için Verilmektedir? İşletme faaliyetlerinin finansmanına bağlı olarak ihtiyaç duyulabilecek her türlü konuda kullandırılmaktadır. Ödemesiz Dönemli İşletme İhtiyaç Kredileri Vade : 1 yıla kadar ödemesiz dönemli 3 yıla kadar vadeli, Ödeme Şekli : Anapara ödemesiz dönemde, 3 ayda bir faiz ödemeli Anapara ödemeli son 2 yılda; Aylık veya 3 Aylık eşit taksitler halinde ödemeli, Uzun Vadeli İşletme İhtiyaç Kredisi Vade: 5 yıla kadar, Ödeme Şekli : Aylık eşit taksitler halinde ödemeli, 3 aylık eşit taksitler halinde ödemeli Kredinin Limiti Azami Ne Kadardır? Bağlı bulunulan Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan protokolde belirtilen limitler dahilinde kullandırılmaktadır. Kredinin Azami Vadesi Kaç Aya Kadardır? Kredi azami 60 aya kadar vadelidir. Krediye Sanayi Ticaret Odası Üyeleri için tespit edilen özel indirimli Bankamız Taksitli Ticari Kredi faiz oranları uygulanmaktadır. Gerçek ticari işlemlerden doğan müşteri çek/senetleri, Firma veya ortaklarına ait yada firmanın faaliyetleri sonucu bir ekonomik değer ifade edebilen ve bankacılık teamülleri çerçevesinde hukuken güvence oluşturabilecek maddi varlıklar, HAMMADDE ALIMI KREDİSİ Bankamızca üretimin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların hammadde ihtiyaçlarının finansmanına yönelik olarak satın alınan hammaddenin proforma faturasının ibraz edilmesi karşılığında kullandırılan bir kredi türüdür. Krediden Hangi Firmalar Yararlanabilmektedir? Kendi mülkiyetinde veya kiraladığı işyerinde mevcut makina ve tesisatları ile çeşitli sektörlerde üretim yapan gerçek ve tüzel kişiliği haiz firmalar yararlanabilecektir. 1 / 5

2 Olağan üretim faaliyetlerinin devamı ve/veya belirli bir bağlantı ve siparişin gerçekleştirilmesinde gerekli olan hammadde alımının finansmanı amacıyla kredi kullandırılabilecektir. Kredinin Azami Limiti Ne Kadardır? Krediyi kullanacak firmanın durumuna göre tespit edilecek limitler dahilinde talepler yerine getirilecektir. Sözkonusu kredi azami 48 aya kadar vadeli olup; Aylık eşit taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli eşit taksitli veya Kredinin Faiz Oranı Ne Kadardır? Krediye, Bankamızca Hammadde Alım Kredisi indirimli faiz oranı uygulanmaktadır. Ticari müşteri çek/senetleri İŞYERİ EDİNDİRME KREDİSİ Bankamızca, ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler işletme faaliyetlerini sürdürecekleri veya şirket faaliyetlerinde kullanılmak kaydıyla firma bünyesine katacakları büro, dükkan, mağaza, lojman, depo vb. gayrimenkullerin alımını finanse etmek amacıyla kullandırılan bir kredi türüdür. Krediden Kimler Yararlanabilir? Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile serbest meslek sahipleri (doktor, avukat, mimar, mali müşavir vs.) bu krediyi kullanabilecektir. Gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerini sürdürecekleri, mesleklerini icra edecekleri veya şirket bünyesine katacakları büro, muayenehane, dükkan, mağaza, lojman, depo vb. gayrimenkullerin alımını finanse etmek amacıyla bu krediyi kullanabilirler. Kredinin Limiti Azami Ne Kadardır? Krediye konu gayrimenkulün ekspertiz değerinin azami % 75' ine kadardır. Kredi azami 15 yıl (180 aya kadar) vadeli olup, Aylık eşit taksit veya Krediye Bankamızca belirlenen özel indirimli İşyeri Edindirme Kredisi faiz oranları uygulanmakta olup, her zaman olduğu gibi en uygun koşullarda kullandırılmaktadır. Ticari müşteri çek/senetleri, 2 / 5

3 ESNAF DESTEK KREDİSİ Bankamızca riskin tabana yayılması ilkesine uygun olarak, gelir düzeyi uygun ve toplumda saygın bir yere sahip olan esnaf ve sanatkarlara ticari işletmeleri ile ilgili olarak piyasa şartlarından doğan finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan bir kredi türüdür. Krediden Hangi Firmalar Yararlanabilmektedir? Fon yaratma kapasitesi olan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 6. maddesi gereğince esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayiciyi belirleme koordinasyon kurulu kararına göre belirlenen Esnaf ve Sanatkar Kolları listesinde yer alan ve en az 1 yıldır aynı iş konusunda faaliyette bulunan esnaf /sanatkarın aile konutu olarak kullandığı gayrimenkulün (mesken/daire) teminata alınması suretiyle kullandırılan kredi türüdür. Kredi işletme faaliyetlerinin kısa vadeli finansmanını sağlamak amacı ile kullandırılır. Kredinin Limiti Ne Kadardır? Kredinin teminatına alınacak olan ve aile konutu olarak kullanılan gayrimenkulün ekspertiz değerinin % 75 ini geçmeyecek limitte kredi tespiti yapılmaktadır. Sözkonusu kredi azami 36 aya kadar vadeli olup; Aylık eşit taksitli, 3 veya 6 ay ödemesiz dönemli eşit taksitli veya Krediye, Bankamızca Esnaf Destek Kredisi indirimli faiz oranı uygulanmaktadır. Aşağıdaki teminatlardan sadece Bankaca gerekli görülenler alınır. Gayrimenkul İpoteği PLAKA KREDİLERİ Bankamız şehiriçi toplu taşım işi yapanların kurdukları dernek/ oda/ vakıf veya kooperatif üyesi ticari taksi, minibüs, özel halk otobüsü ve servis aracı sahiplerine hat bedeli, araç yenileme ve araç bakım-onarım giderlerinin finansmanı amacıyla taksitli kredi kullandırılmaktadır.sektörde bu uygulama ilk kez Bankamız tarafından başlatılmıştır. Krediden Kimler Yararlanabilir? Bu krediden yukarıda bahsedilen Dernek/Oda/Vakıflara/Kooperatiflere üye olan, şehiriçi toplu taşıma işi yapanlar yararlanabilmektedirler. Kredinin Azami Limiti Ne Kadardır? Bir firmaya kullandırılabilecek azami kredi limiti çalışılan hat, bulunulan şehir ve çalışan aracın cinsi (Halk Otobüsü, minibüs/dolmuş, taksi, servis aracı vb) ile bağlantılı olarak değişmektedir. Kredinin Vadesi Kaç Aya Kadardır? Sözkonusu firmalara Araç Kredisi ve İşletme Kredisi kullandırılmakta olup, azami vade Araç kredilerinde 60 ay, İşletme Kredilerinde 36 aydır Kredinin Faiz Oranı ve Ödeme Şekli Nasıldır? Krediye Bankamızca indirimli özel faiz oranları uygulanmakta ve aylık taksitler halinde ödenmektedir. Plaka(hat) + araç rehni 3 / 5

4 ARAÇ KREDİLERİ Bankamızca ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere her türlü aracın (tır, otobüs, kamyon, kamyonet, panelvan, minibüs, otomobil vb.) finansmanı amacıyla 0 km veya II.el araç kredisi kullandırılmaktadır. Kredinin Kapsamına Hangi Araçlar Dahildir? Ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler (firmalar) bu krediden yararlanabileceklerdir. Trafik siciline kaydı mümkün olan her türlü hususi binek araç, hafif ticari araç veya ağır vasıta gibi karayolu taşıtları alımında bu kredi kullanılabilecektir. Kredinin Kapsamına Hangi Marka Ve Modeller Dahildir? Bu kredi tüm marka ve modellerde kullanılabilmektedir. Kredinin Azami Limiti Ne Kadardır? Bu kredinin azami limiti her bir araç için; aracın KDV dahil fatura bedelinin % 80'ine kadardır. Kredinin Vadesi ve Ödeme Şekli Nasıldır? Bu kapsamda kullandırılan kredilerin vadesi azami 60 aydır. Kredi ; Aylık eşit taksitler veya 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödenmektedir. Kredinin Faiz Oranı Nedir? Krediye Bankamız araç kredilerine uygulanan indirimli faiz oranları uygulanır. Araç kampanyalarında marka ve modele bağlı olarak 0 faizli kredi kullandırılabilmektedir. Krediye Teminat Olarak Neler Alınabilmektedir? Araç rehni, Kefalet VAKOBİ YATIRIM KREDİSİ Bankamızca gerçek ve tüzel kişilerin uzun vadeli makina teçhizat ve/veya ekipman alımlarının finansmanına yönelik olarak fatura ve/veya proforma faturanın ibraz edilmesi karşılığında kullandırılan bir kredi türüdür. Krediden Hangi Firmalar Yararlanabilmektedir? Yatırım kredisi Esnaf ve Sanatkarlara, Meslek Odası Üyelerine (avukat, mimar, tıp doktoru, diş hekimi, eczacı vb. serbest meslek erbapları) ve imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandırılmaktadır. Yatırım Kredisi uzun vadeli makina teçhizat alımlarının finansmanı amacıyla kullanılmaktadır. 2. el makina ve teçhizatın alımında bu kredinin kullandırılması sözkonusu değildir. Kredinin Azami Limiti Ne Kadardır? Kredi konusu makina teçhizatın en az %15 inin firma özkaynaklarıyla finanse edilmesi gerekmekte olup, azami fatura ve/veya proforma fatura değerinin %85 i oranında kredilendirme yapılacaktır. Kredinin Vadesi ve Ödeme Şekli Nasıldır? Sözkonusu kredi azami 84 aya kadar vadeli olup; - Aylık eşit taksitli, - 3 ayda bir eşit taksitli 4 / 5

5 - 6 ayda bir eşit taksitli - 1 yıla kadar ödemesiz dönemli (anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli), anapara ödemeli dönemde aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde kullandırılabilmektedir. Krediye, Bankamızca VAKOBİ Yatırım Kredisi indirimli faiz oranı uygulanmaktadır. Krediye Teminat Olarak Neler Alınabilmektedir? 5 / 5

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz Sektörel Çözümler İmalat Destek Kredileri KOBİ Sanayi Kredisi İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 YTL 'nı aşmayan ve bağımsız nitelikteki

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI ANKARA 2011 TOBB Yayın No: 2011/144 Bu çalışma; Reel Sektör Ar-Ge & Uygulama Dairesi KOBİ Araştırma ve Danışmanlık

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ

HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ HER KÖYE BİR KOBİ PROJESİ I. PROJE TANIMI: PROJE ADI PROJENİN AMACI PROJE BÜYÜKLÜĞÜ : HER KÖYE BİR KOBİ Projesi :KOBİ leri geliştirmek, Yeni yatırımları desteklemek, Kırsal kesimdeki girişimciliği artırmak,

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ODA ÜYELERİNE SUNULACAK AVANTAJLI ÜRÜN VE HİZMETLER A. İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ Banka Oda üyesi firmaların ihracatın finansmanına yönelik talep

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FĠNANSAL KĠRALAMA, FAKTORĠNG VE FĠNANSMAN ġġrketlerġnce ALACAKLARI ĠÇĠN AYRILACAK KARġILIKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ 1 (20 Temmuz 2007 Tarihli

Detaylı

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2011. 1. Genel Olarak Artan enerji talebinle bağlı olarak enerji sektörü son dönemlerde yatırım

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. İPOTEĞE DAYALI KONUT KREDİSİ (MORTGAGE) GA/07-06-29 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. İPOTEĞE DAYALI KONUT KREDİSİ (MORTGAGE) GA/07-06-29 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. İPOTEĞE DAYALI KONUT KREDİSİ (MORTGAGE) Leyla DOLUN Kd. Uzman GA/07-06-29 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No. GİRİŞ... 1 İPOTEĞE

Detaylı

Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey

Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankac l k Kuruluşu... Overall Best Private Bank in Turkey 2006, 2008, 2010, 2011 ve 2012 y llar nda Euromoney den Her Kategoride Türkiye nin En yi Özel Bankas ödülünü

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı