OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ Sayın danışman; Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı yenilenerek öğretim yılından itibaren uygulamaya konmuştur. Bu durum Okul Deneyimi dersi etkinliklerinde de kimi değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Dersin içeriğinde 18 farklı etkinlik gerçekleştirilmesi gerekmektedir. MEB Okulöncesi Eğitim Programı 2013 yılında değiştiği için etkinliklerde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu etkinliklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Etkinlik 4. Planlama (Aylık Eğitim Planı, Günlük Eğitim Akışı ve etkinlik planları) ve Zümre Etkinliklerinin İncelenmesi: Etkinlik kapsamında MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programında öngörülen ve uygulama öğretmeninin hazırlamış olduğu; Aylık Eğitim Planı, Günlük Eğitim Akışı ve buna bağlı olarak hazırlanması gereken etkinlik planları ile zümre etkinlikleri Okul Deneyimi dersi kılavuzunda öngörülen açıklamalar doğrultusunda incelenerek raporlaştırılacaktır. Etkinlik 5. Okulöncesi Çocuğunu Tanıma ve Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi: Etkinlik kapsamında MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programında öngörülen ve uygulama öğretmeninin doldurmuş olduğu Gelişim Gözlem Formları, gelişim raporları vb. kayıtların birer örneği alınarak incelenecektir. Kayıtların incelenmesi sırasında Okul Deneyimi dersi kılavuzunda öngörülen açıklamaların temel alınması gerekmektedir. Etkinlik 8. Öğrenme Merkezlerinde Oyun Zamanının İncelenmesi: Öğrenme Merkezlerinde Oyun Zamanı; MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programında günlük akış içerisinde güne başlama zamanından sonra ve günü değerlendirme zamanından önce (tam günlük eğitim akışında) gerçekleştirilmesi öngörülen etkinliklerdir. Güne başlama zamanının sonunda öğretmenin çocuklara öğrenme merkezlerini tanıtarak hangi merkezde oynamak istediğini sorması ve çocukların istedikleri merkezlere yönelerek serbest oynamaları için ortam yaratması gerekmektedir. 8. Etkinlik kapsamında; çocukların merkezlere nasıl yönlendirildiği, öğretmenin merkezlerin nitelikli kullanımına yönelik geliştirdiği yöntemler, çocukların merkezleri kullanma süreci ve oyun zamanından etkinlik zamanına nasıl bir geçiş yapıldığı gözlenerek raporlaştırılmalıdır. Öğrenme Merkezlerinde Oyun Zamanının İncelenmesi etkinliğine ilişkin açıklamalar kılavuzda bulunmamaktadır. Öğretmen adayının bu etkinliğe ilişkin raporunda; çocukların öğrenme merkezlerine nasıl yönlendirildiği, öğretmenin merkezlerin nitelikli kullanımına yönelik geliştirdiği yöntemler, çocukların merkezleri kullanma süreci ve oyun zamanından etkinlik zamanına nasıl bir geçiş yapıldığına yönelik detaylar yer almalıdır. Bu etkinliği değerlendirirken raporda bu noktaların ne düzeyde yer aldığına bakılmalıdır. Okul Deneyimi dersi içeriğinde yapılan değişiklikler Okul Deneyimi Dersi Öğretmen Kılavuzunda yer alan ara sınav ve dönem sonu sınavı değerlendirme ölçeklerinin de yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Değerlendirme ölçekleri son şekli ile aşağıda yer almaktadır.

2 OKUL DENEYİMİ DERSİ ARA SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Etkinlik 1. Okulöncesi Öğretmeninin Okuldaki Bir Gününün İncelenmesi 10 Etkinlik 2. Okulöncesi Çocuğunun Okuldaki Bir Gününün İncelenmesi 10 Etkinlik 3. Eğitim Ortamlarının İncelenmesi 10 Etkinlik 4. Planlama (Aylık Eğitim Planı, Günlük Eğitim Akışı ve etkinlik planları) ve Zümre 10 Etkinliklerinin İncelenmesi Etkinlik 5. Okulöncesi Çocuğunu Tanıma ve Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi 10 Etkinlik 6. Okul Yapısı, Okul-Aile ve Toplum İlişkilerinin İncelenmesi 20 Etkinlik 7. Rutin Etkinliklerin İncelenmesi 10 Etkinlik 8. Öğrenme Merkezlerinde Oyun Zamanının İncelenmesi 20 TOPLAM 100 OKUL DENEYİMİ DERSİ DÖNEM SONU SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Etkinlik 9. Türkçe Etkinliklerinin İncelenmesi 10 Etkinlik 10. Müzik Etkinliklerinin İncelenmesi 10 Etkinlik 11. Oyun Etkinliklerinin İncelenmesi 10 Etkinlik 12. Drama Etkinliklerinin İncelenmesi 10 Etkinlik 13. Matematik Etkinliklerinin İncelenmesi 10 Etkinlik 14. Hareket Etkinliklerinin incelenmesi 10 Etkinlik 15. Fen Etkinliklerinin İncelenmesi 10 Etkinlik 16. Sanat Etkinliklerinin İncelenmesi 10 Etkinlik 17. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi 10 Etkinlik 18. Alan Gezisi Etkinliklerinin İncelenmesi 10 TOPLAM 100 Okul Deneyimi dersi kapsamındaki etkinliklerin yukarıda verilen değerlendirme ölçeğine uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her bir etkinliği değerlendirirken öğretmen adayının etkinlik raporunu Okul Deneyimi dersi kılavuzunda belirtilen yönergeye uygun olarak hazırlayıp hazırlamadığına dikkat edilmelidir. MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programında yapılan değişikliklere göre Oyun etkinlikleri, Hareket etkinlikleri, Fen etkinlikleri ile Matematik Etkinlikleri ayrı etkinlikler olarak yer almaktadır. Bu nedenle öğretmen adayı her bir etkinlik için Okul Deneyimi dersi kılavuzunda yer alan açıklamalar doğrultusunda rapor hazırlayacaktır.

3 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ Sayın danışman; Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı yenilenerek öğretim yılından itibaren uygulamaya konmuştur. Bu durum Öğretmenlik Uygulaması I dersinin içeriğinde de kimi değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Öğretmenlik Uygulaması I dersi kılavuzuna ek olarak dersin içeriğinde yapılması öngörülen değişiklikler şunlardır: 1. Öğretmen adaylarının Okulöncesi eğitim kurumları günlük etkinlik programında yer alan eğitim etkinliklerinin planlanması ve uygulanması sırasında MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programında öngörülen ve ekte bir örneği verilen Etkinlik Planı Formatını kullanmış olmaları gerekmektedir. 2. Öğretmenlik Uygulaması I dersi kapsamında MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programı gereği planlanması ve uygulanması gereken eğitim etkinliklerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında öğretmen adaylarının planlanma ve uygulanmaları gereken eğitim etkinlikleri; Türkçe Müzik Oyun Hareket Drama Fen Matematik Okuma Yazmaya Hazırlık Alan Gezisi ve Sanat etkinlikleri olmak üzere toplam 10 farklı etkinliktir. 3. Öğretmen adaylarının "Gözlemlemek üzere bir çocuk belirlemek ve bu çocuğu tanımaya yönelik kimi teknikleri kullanarak gerekli belgeleri doldurmak" etkinliği kapsamında doldurulmaları gereken formlarda da değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programında öngörülen ve ekte bir örneği verilen Gelişim Gözlem Formunu kullanılmaları gerekmektedir. Öğretmen adayının bu formu uygulamaya gittiği her bir hafta için tüm gelişim alanlarına yönelik ve toplamda 7 adet doldurması beklenmektedir. Bunun dışında Oyun Gözlem Formu, Anekdot Kayıt Formu ve Kazanım Değerlendirme Formunu doldurması gerekmemektedir. 4. Öğretmen Öz Değerlendirme Formuna MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programında yer verilmediği için öğretmen adayının artık bu formu da doldurması gerekmemektedir. 5. Öğretmenlik Uygulaması I dersi içeriğinde yapılan değişiklikler Öğretmenlik Uygulaması I Dersi Öğretmen Kılavuzunda yer alan ara sınav ve dönem sonu sınavı değerlendirme ölçeklerinin de yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Değerlendirme ölçekleri son şekli ile aşağıda yer almaktadır.

4 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİ ARA SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Gözlenen ve Uygulanan Etkinlik Puan Değeri Türkçe Etkinliklerinin Uygulanması 22 Müzik Etkinliklerinin Uygulanması 22 Oyun Etkinliklerinin Uygulanması 22 Hareket Etkinliklerinin Uygulanması 22 Gelişim Gözlem Formunun doldurulması (3 adet) 3x4=12 TOPLAM 100 Öğretmenlik Uygulaması I dersi kapsamındaki etkinliklerin yukarıda verilen değerlendirme ölçeğine uygun aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. Etkinliklerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılacaktır: Etkinliklerin ekte verilen etkinlik planı formatına uygun hazırlanmış olması (her etkinlikte aile katılımı ve uyarlama bölümleri yer almayabilir) 3 puan Planlanan öğrenme sürecinin; etkinliğin temel özelliklerine uygun olması 2 puan kazanım ve göstergeleri gerçekleştirebilmesi 8 puan yaratıcı ve özgün olması 5 puan Etkinliği uygulanması süreci sonunda genel değerlendirmesinin yapılmış olması (çocukların değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve öğretmenin kendisini değerlendirmesi olmak üzere üç ayrı boyutta detaylı bir değerlendirme yapılmış olmalıdır) 4 puan Her bir etkinlik için toplam 22 puan Gelişim Gözlem Formunun değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılacaktır: Formların aynı çocuk için formdaki yönergeye uygun ve özgün bir biçimde doldurulmuş olmasına özen gösterilmelidir. Her bir form 4 puan değerindedir. (4+4+4 = 12 puan)

5 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Gözlenen ve Uygulanan Etkinlik Puan Değeri Drama Etkinliklerinin Uygulanması 14 Fen Etkinliklerinin Uygulanması 14 Matematik Etkinliklerinin Uygulanması 14 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Uygulanması 14 Alan Gezisi Etkinliklerinin Uygulanması 14 Sanat Etkinliklerinin Uygulanması 14 Gelişim Gözlem Formunun doldurulması (4 adet) 4x4=16 TOPLAM 100 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Öğretmenlik Uygulaması I dersi kapsamındaki etkinliklerin yukarıda verilen değerlendirme ölçeğine uygun aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. Etkinliklerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılacaktır: Etkinliklerin ekte verilen etkinlik planı formatına uygun hazırlanmış olması (her etkinlikte aile katılımı ve uyarlama bölümleri yer almayabilir) 1 puan Planlanan öğrenme sürecinin; etkinliğin temel özelliklerine uygun olması 1 puan kazanım ve göstergeleri gerçekleştirebilmesi 6 puan yaratıcı ve özgün olması 3 puan Etkinliği uygulanması süreci sonunda genel değerlendirmesinin yapılmış olması (çocukların değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve öğretmenin kendisini değerlendirmesi olmak üzere üç ayrı boyutta detaylı bir değerlendirme yapılmış olmalıdır) 3 puan Her bir etkinlik için toplam 14 puan Gelişim Gözlem Formunun değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılacaktır: Formların aynı çocuk için formda yer alan yönergeye uygun ve özgün bir biçimde doldurulmuş olmasına özen gösterilmelidir. Her bir form 4 puan değerindedir. ( = 16 puan)

6 6. MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Programının tüm öğretmen adaylarının yanı sıra danışmanlar tarafından dikkatli bir biçimde okunması ve uygulanmaya çalışılması Öğretmenlik Uygulaması I dersi sürecinin istenilen nitelikte olmasına katkı sağlayacaktır.

7

8 OÖLP UYGULAMA DERSLERİ EPORTFOLYO DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 1. web adresine size verilen kullanıcı adı ve şifreyle giriniz. 2. Açılan sayfanın üst kısmında derslerim sekmesinden ilgili dersi seçiniz. Şekil Açılan sayfada ders kapsamında yüklenmesi gereken etkinliklerin listesi ekranda görülecektir. Sayfada süresi geçen etkinlikler Yeşil renk ile belirtilmiştir. O hafta yüklenmesi gereken etkinlikler ise, kırmızı renk ile belirtilmiştir. Sadece yeşil renkteki etkinlikleri değerlendirebilirsiniz. Değerlendireceğiniz etkinliğin etkinlik isminin üzerine tıkladığınızda, etkinlik raporlarını görüntüleyebileceğiniz sayfaya yönlendirileceksiniz. Şekil Açılan sayfada sağda sorumlu olduğunuz öğrenci listenizi göreceksiniz. İlk açılan sayfa listenin en başındaki öğrencinize ait etkinliğin sayfasıdır. Bu sayfada dosyayı indire tıklayarak seçili öğrencinin dosyasını açabilecek, değerlendirme seçeneğinden de notunuzu girebileceksiniz. Verilecek notlarla ilgili alt ve üst limitler her etkinlik için ayrı tanımlanmıştır. Değerlendirmede öğrenci dosya yüklemişse ama

9 ilgisizse 0 puanı yerine 1 puanı vermeniz gerekmektedir. (Sağlık raporu için de aynı kural geçerlidir.) Öğrenciye dönüt vermeniz ise gerekmemektedir. Şekil İlk öğrencinin ilk etkinliğine puan verdikten sonra aynı sayfada sağ altta çalışma ekibinden 2. Öğrenciyle aynı adımları takip edebilirsiniz. İlk etkinlik için tüm öğrencilerin değerlendirmelerinin bittiğinden emin olduktan sonra 3. Adımdaki sayfaya (bknz. Şekil 2) geri dönerek bir sonraki etkinlik için aynı adımları izleyeceksiniz. Not girilen öğrencilerin isimlerinin yanında verdiğiniz notlar görülmektedir. Tüm öğrencilerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra eksik kalan, gözden kaçan değerlendirilmemiş öğrencileri çalışma ekibi öğrenci listelerinden takip edebilirsiniz. Eğer öğrenci hiçbir dosya yüklemediyse not verme seçeneği de aktif olmayacak, değerlendirme yapmanıza gerek olmayacaktır. 6. Sorumlu olduğunuz diğer dersin değerlendirmelerine geçmek için üstteki derslerim sekmesinden ilgili dersin adını tıklayarak aynı adımları diğer derste de takip edebilirsiniz.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilkokullara bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi Sürüm 1: Ekim 2006 Sürüm 2: Haziran 2007 Sürüm 3: Ekim 2008 Sürüm 4: Şubat 2009 Sürüm 5: Mart 2009 Sürüm 5: 10/04/2009 Topluma Hizmet Uygulamaları

Detaylı

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar?

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Programı

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PROGRAM KILAVUZU

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PROGRAM KILAVUZU ANADOLU ÜNİVESİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PROGRAM KILAVUZU http://eogrenme.anadolu.edu.tr/iolp

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Akademik e-kitap 5000 / e-kitap 2014/1. : 24 ay

Akademik e-kitap 5000 / e-kitap 2014/1. : 24 ay 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI E-KİTAP ÇAĞRISI Çağrı Adı : Akademik e-kitap Çağrı Numarası : 5000 / E-Kitap 2014/1 Çağrı Programı Türü : Periyodik Çağrı Yayımlanma Tarihi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

E-Posta : fundadag@gmail.com, fundadag@kocaeli.edu.tr Web : http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/fundadag/

E-Posta : fundadag@gmail.com, fundadag@kocaeli.edu.tr Web : http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/fundadag/ Dersin Adı: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Dersin Günü, Saati ve Yeri : A Grubu : Cumartesi, 10:40 13:55, Tıp Fakültesi B Blok Haftalık Ders Saati : 2 + 2 Dönemi: 2011-2012 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.5 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS) Otomasyon Programı TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ABİS Nedir?... 2 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı