Scotch Bantlar Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar..."

Transkript

1 Scotch Bantlar Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar Scotch Özel Bantlar Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar M Elektrik Ürünleri 31

2 Elektrik izolasyonu ve markalama maksad ile kullan lan PVC esasl bantlar ana yap s n yap flkan ve bant gövdesinin oluflturdu u dört katmandan oluflmaktad r. Bantlarda kullan lan yap flkan s cakta gövdeden ayr lmaz ve dayan kl d r. Bant gövdesi oldukça elastiktir, kablonun bükümlerine, s cak so uk de iflimlerine ayn flekilde cevap verir. 3M Elektrik Ürünleri 32

3 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar Scotch 22 Scotch 33+ Scotch 35 Aleve dayan kl d r. -18 C den 105 C ye kadar çal flma s s na sahiptir. Çok sa lam ve dayan kl d r V a kadar dahili ve harici her türlü uygulamada (özellikle nemli ve solvent buharl ortamda) kullan labilir V a kadar ek, bafll k ve konnektör izolasyonunda -18 C den 105 C ye kadar çal flma s s na sahiptir. Çok elastiktir. Aleve dayan kl d r. Kolay uygulan r. Alev, pas, UV, afl nma, nem ve kimyasal maddelere mukavemet gösterir. Kal nl 0,254 mm dir. Dielektrik kuvveti 12 kv/ 1 kat t r. -18 C den 105 C ye kadar çal flma s s na sahiptir. Her türlü yüzeye uyan esneklik sa lar. Pas, UV, afl nma, nem, asit ve bazlara mukavemet gösterir. Pas, UV, afl nma, nem, asit ve bazlara mukavemet gösterir. 9 de iflik renkte bulunabilir: K rm z, mavi, yeflil, sar, kahve, gri, beyaz, turuncu, mor. Tüm a r ifllere uygundur: Bara izolasyonunda, trafo yal t m nda, flalter ba lant lar nda, esnek kondüilerde neme karfl korumada ve kablo tamirlerinde Kal nl k: 0,178 mm. Dielektrik kuvveti: 8 kv/ 1 kat. Yüksek gerilim ek muflar ve bafll klar üzerinde afl nmaya karfl koruyucu k l f oluflturur. Kal nl 0,178 mm dir. BS3924 ve UL510 standartlar n karfl lar. Dielektrik kuvveti: 8 kv/ 1 kat t r. Yanmay devam ettirmez. Yanmay devam ettirmez. UL, CSA, VDE standartlar n karfl lar. UL, CSA, VDE standartlar n karfl lar. Rengi siyaht r. Bant No: Ebatlar mm x m 19 x x 6 19 x x x x 33 Renk - siyah siyah K rm z, sar, yeflil mavi, kahverengi, beyaz gri, turuncu, mor Malzeme - PVC PVC PVC Kal nl k mm 0,25 0,18 0,18 Çekme dayan m N / mm Uzama kuvveti N / 10 mm Uzama oran % Tutma kuvveti N / 10 mm 2,2 3 2,2 Dielektrik direnci Ω / cm Dielektrik kuvveti kv / 1 kat Elektrolitik korozyon etkisi - A 1,4 A 1,2 A 1,4 Yan c l k S n r s cakl k de eri C IEC Tip 7 Tip 6 VDE-Test sonuçlar - - var var Ya a ve çözcülere karfl dayan m - var var var 3M Elektrik Ürünleri 33

4 Scotch Super 88 Temflex 1500 Aleve dayan kl d r. Standart tip PVC bantt r. -18 C den 105 C ye kadar çal flma s s na sahiptir. Düzgün olmayan yüzeyleri mükemmel kaplar V a kadar elektriksel izolasyon uygulamalar nda Pas, UV, afl nma, nem, asit ve bazlara mukavemet gösterir. Afl nma, nem, asit, baz ve de iflen hava koflullar na mukavemet gösterir. Mükemmel esneklik sa lar. Kaliteli, esnek ve yap flkan kuvvetlidir. Kal nl 0,216 mm dir. Yüksek dielektrik dayan m na sahiptir. Dielektrik kuvveti 10 kv/ 1 kat t r. Mekanik koruma sa lar V a kadar dahili ve harici her türlü uygulamalarda (özellikle nemli ve solvent buharl ortamda) kullan labilir. Dielektrik kuvveti 39,37 kv/ mm dir. Havai hat ve bara izolasyonunda Yüksek gerilim ek muflar ve bafll klar üzerinde afl nmaya karfl koruyucu k l f oluflturur. UL, CSA, VDE standartlar n karfl lar. Bant No: Super 88 Temflex 1500 Ebatlar mm x m 19 x 6 19 x x 20 Renk - siyah sar -yeflil Malzeme - PVC PVC Kal nl k mm 0,22 0,15 Çekme dayan kl l N / mm Uzama kuvveti N / 10 mm Uzama oran % Tutma kuvveti N / 10 mm 2,8 1,8 Dielektrik direnci Ω / cm Dielektrik kuvveti kv / mm Elektrolitik korozyon etkisi - A 1,2 A / B 1,8 Yan c l k S n r s cakl k de eri C IEC Tip 7 Tip 5 VDE-Test sonuçlar - var var Ya a ve çözücülere karfl dayan m - var var 3M Elektrik Ürünleri 34

5 4 Temflex 1300e Scotch 710 Scotch 2151 Standart tip PVC bantt r. Kaliteli, esnek ve yap flkan kuvvetlidir V a kadar elektriksel izolasyon uygulamalar nda Kal nl 0,13 mm dir. 9 de iflik renkte bulunur: Siyah, k rm z, mavi, yeflil, kahverengi, sar, gri, beyaz, sar -yeflil. Yüksek kaliteli PVC bantt r. Esnek ve yap flkan kuvvetlidir. UV, korozyon, asit ve bazlara karfl dayan kl d r. Dielektrik kuvveti 45 kv/ mm dir V a kadar elektrik izolasyonu uygulamalar nda Yanmay devam ettirmez. VDE standartlar na uygundur. Renk: Siyah Kal n 0,17 mm dir. Sürekli çal flma s cakl 90 C dir. Kendi kendine kaynayan alçak gerilim izolasyon bant d r. 10 misli uzama, boflluksuz, nemi geçirmeyen izolasyon sa lar. UV, d fl hava flartlar ve koronoya karfl dayan kl d r. Kal nl 0,51 mm dir. Dielektrik kuvveti 27 kv/ mm dir. Çal flma s cakl 90 C dir. Alçak gerilim eklerinin izolasyonunda, motor ba lant lar n n izolasyonunda, nem s zd rmazl gerektiren ba lant larda, genel amaçl s zd rmazl k uygulamalar nda Mekanik dayan m artt rmak amac yla 3M Scotch PVC bantlar ile birlikte kullan ld nda yal t m ve izolasyon için en ekonomik yöntemdir. Temflex 1600 Scotch 780 Standart tip PVC bantt r. Yüksek kaliteli PVC bantt r V a kadar elektriksel izolasyon uygulamalar nda Esnek ve yap flkan kuvvetlidir. UV, korozyon, asit ve bazlara karfl dayan kl d r. Kaliteli, esnek ve yap flkan kuvvetlidir. Yanmay devam ettirmez. Afl nma, nem, asit, baz ve de iflen hava koflullar na mukavemet gösterir. Dielektrik kuvveti 45 kv/ mm dir V a kadar elektrik izolasyonu uygulamalar nda Yanmay devam ettirmez. VDE standartlar na uygundur. Kal nl 0,15 mm dir. Dielektrik kuvveti 39,4 kv/ mm dir. 6 renkte bulunur: Siyah, beyaz, mavi, k rm z, yeflil, sar -yeflil Kal nl 0,18 mm dir. Sürekli çal flma s cakl 80 C dir. 3M Elektrik Ürünleri 35

6 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar Scotch 13 Scotch 23 Yar iletken kendi kendine kaynayan bantt r. 130 C de özellikleri de iflmez. Kendi kendine kaynayan yüksek gerilim izolasyon bant d r. UV, nem ve solventlere mukavemet gösterir. Düzgün olmayan yüzeylere uygulanabilir. 10 misli uzama, boflluksuz, nemi geçirmeyen izolasyon sa lar. Kal nl 0,762 mm dir. UV, d fl hava flartlar ve koronoya karfl dayan kl d r. Yüksek gerilim uç ve konnektörlerinin köflelerinin sar lmas nda, yüksek gerilim ek ve bafll klar nda ekran devaml l sa lanmas nda, zarar görmüfl kablolar n bak r ekran alt ndaki yar iletken tabakan n onar m nda ve alan kontrol konilerinin iletken k s mlar nda Kal nl 0,762 mm dir. Dielektrik kuvveti 31,9 kv/ mm dir C ve 69 kv a kadar izolasyonda XLPE ve EPR kablolarda afl r yükleme durumunda s da l m sa lar. Kablolarda 36 kv a kadar elektrik alan ve kontrol konileri oluflturur. Yüksek ve alçak gerilim kablolar nda neme karfl izolasyon, uç kapama sa lar. Orta ve yüksek gerilim kablo eklerinde izolasyon sa lar. Bant No: Ebatlar mm x m 19 x 4,5 19 x 9,15 Renk - siyah siyah Malzeme - sentetik Kauçuk PP-Kauçuk Kal nl k mm 0,76 0,76 Çekme dayan kl l N / mm 2 1,5 1,8 Uzama kuvveti N / 10 mm > 11 13,5 Uzama oran % > Dielektrik direnci Ω / cm Dielektrik kuvveti kv / mm - 31 Elektrolik korozyon etkisi - - A1 Yan c l k S n r s cakl k de eri C a) K sa süreli afl r yük s cakl C M Elektrik Ürünleri 36

7 4 Scotch 130 C Scotch 24 Kendi kendine yap flan yüksek gerilim izolasyon bant d r C ve 69 kv a kadar izolasyonda Çorap fleklinde, kalay kapl bak r örgü bantt r. Atefl, ya, pas, solvent, UV, ozon ve neme dayan kl d r. Sürekli çal flma s cakl 90 C dir. Yüksek s larda kararl d r. Dielektrik kuvveti 29,5 kv/ mm dir. Yüzeye uyum sa layabilecek flekilde esnektir. UV, d fl hava flartlar ve koronaya karfl mukavemet gösterir. Özel yap s sayesinde üst üste gelen katlar birbirine kenetlenir. 10 misli uzama yapar. Kal nl 0,406 mm dir. Boflluksuz, nemi geçirmeyen izolasyon sa lar. Kal nl 0,762 mm dir. Gözenekli olmas ek esnas nda reçinenin tam nüfuz etmesini sa lar. Kablolarda 36 kv a kadar elektrik alan ve kontrol konileri oluflturmak, yüksek ve alçak gerilim kablolar nda neme karfl izolasyon, orta ve yüksek gerilim kablo eklerinde elektriksel izolasyon sa lamak için Eklerde elektriksel ekranlamay devam ettirir. Elektrik alan kontrol konisinde iletken yüzey yarat r. Ya l kablolarda ek ba lant bölgesinde Bant No: 130 C 24 Ebatlar mm x m 19 x 9,15 25 x 4,5 25 x 9,15 Renk - siyah siyah Malzeme - sentetik Kauçuk PP kalay kapl bak r Kal nl k mm 0,76 0,4 Çekme dayan m N / mm 2 1,7 - Uzama kuvveti N / 10 mm Uzama oran % > 1000 > 70 Dielektrik direnci Ω / cm Dielektrik kuvveti kv / mm 29,5 - Elektrolitik korozyon etkisi - A1 - Yan c l k S n r s cakl k de eri C 90 - a) K sa süreli afl r yük s cakl C Ya a ve çözücülere karfl dayan m M Elektrik Ürünleri 37

8 4.3 Scotch Özel Bantlar Scotchrap 50 Tüm hava koflullar nda kullan labilen korozyon önleme bant d r. Ekler, boru hatlar, valflerde her iklim koflulunda paslanmay önler, izolasyon sa lar. Afl nma, nem, tuzlu su, topraktaki asit ve bazlara mukavemet gösterir. -48 C den 80 C ye çal flma s s na sahiptir. 0,254 mm ve 0,508 mm olmak üzere iki farkl kal nl kta bulunabilir. Mükemmel izolasyon özelliklerine sahiptir. Dielektrik kuvveti 39 kv/ mm dir. Bant No: 50 Ebatlar mm x m 25 x 30,5 50 x 30,5 Renk - siyah Malzeme - PVC Kal nl k mm 0,25 0,50 Çekme dayan kl l N / mm 2 14 Uzama kuvveti N / 10 mm 35 Uzama oran % 200 Tutma kuvveti N / 10 mm 2,2 Dielektrik direnci Ω / cm 5,0 x Dielektrik kuvveti kv Elektrolitik korozyon etkisi - A 1,5 Ya a ve çözücülere karfl dayan m - çok iyi 3M Elektrik Ürünleri 38

9 4 Scotch 2228 Scotch 2229 Scotch 2210 Kendince eriyen kauçuk mastik Kendince eriyen mastik bantt r. Kendince eriyen kauçuk bazl bantt r. Düzgün olmayan yüzeyleri kolayca izolasyon malzemesi her iklime Elektrik izolasyonu ve s zd rmazl k sararak mükemmel nem ve uygun bir PVC taban üzerine sa lar. korozyon korumas sa lar. tatbik edilmifltir. Etilen propilen kauçuk bazl bant n Darbe ve kesi e karfl kendi Afl nmaz; baz, asit, UV, nem ve bir yüzü s ya dayan kl kuvvetli kendini onarma özelli i vard r. bak r korozyonuna mukavemet mastik yap flkanla kapl d r. UV ve kimyasallara karfl gösterir. Bara izolasyonunda ve kablo mukavemet gösterir. Mükemmel su ve nem yal t m sa lar. eklerinde s zd rmazl k amac yla Esnektir, çatlamaz. Kal nl klar 3,175 mm, 0,635 mm Di er izolasyon bantlar ile birlikte ve 1,143 mm dir. D fl hava flartlar ve neme maksimum elektrik ve mekanik Dielektrik kuvveti 9 kv/ mm dir. dayan kl d r. izolasyon sa lar. Düzgün olmayan yüzeylerde Sürekli çal flma s cakl 90 C dir. D fl hava flartlar ve neme elektrik izolasyonu, nem yal t m K sa süreli afl r yük s cakl dayan kl d r. için 600 V a kadar 130 C dir. Sürekli çal flma s cakl 90 C dir. Trafik sinyalizasyon kablo Kal nl 1,65 mm dir. Kal nl 3,18 mm dir. ba lant lar, terminal koruma, Dielektrik kuvveti 19,7 kv/ mm dir. Dielektrik kuvveti 14,9 kv/ mm dir. kablo ucu yal t m, vibrasyon engelleme ve ayd nlatma ba lant lar uygulamalar nda Bant No: Ebatlar mm x m 50,8 x x 3 Renk - siyah siyah Malzeme - EPR / Kauçuk PVC / Bütil - Kauçuk Kal nl k mm 1,65 3,2 0,635 1,143 Çekme dayan m N / mm 2 1,5 - Uzama kuvveti N / 10 mm 13,5 35 Uzama oran % > Dielektrik direnci Ω / cm 5,0 x Dielektrik kuvveti kv / mm 19,7 12 Yanma gerilimi kv 25,9 - S n r s cakl k de eri C 90 - a) K sa süreli afl r yük s cakl C Ya a ve çözücülere karfl dayan m - - iyi 3M Elektrik Ürünleri 39

10 Scotchfil Scotch 2000 Duct Tape Bant fleklinde mastiktir. Genel kullan m amaçl, vinil özellikli bantt r. Pasa mukavimdir, sertleflmez. Suyu tutmaz. Ya ihtiva etmez, firesi yoktur. Kesme aparat gerekmeden elle kolay y rt labilir. Mükemmel uzar ve her yüzeye uygulanabilir. Üzerine yaz yaz labilir. Kal nl 3,175 mm dir. Kal nl 0,152 mm dir. Dielektrik kuvveti 22,5 kv/ mm dir. Alçak gerilim ba lant izolasyonunda boflluklar ve düzgün olmayan yerleri doldurmak için Kablo gruplamas nda, paketlemede, kablolar n tutturulmas nda ve as lmas nda, çatlak hortumlar n ve borular n onar lmas nda ve vinil yüzeylerdeki deliklerin kapat lmas nda Neme ve pasa karfl koruyucudur. Bant No: Scotchfil Scotch 2000 Ebatlar mm x m 38 x 1,5 50 x 46 Renk - Siyah Gri Malzeme - Sentetik Kauçuk PVC Kal nl k mm 3,2 0,15 Çekme dayan m N / mm Uzama oran % > Dielektrik direnci Ω / cm - - Dielektrik kuvveti kv / mm 23 - Yan c l k M Elektrik Ürünleri 40

11 4 Scotch 77 Scotch 70 Alevle karfl lafl nca yanmaz sert bir kalkan oluflturur. Kendi kendine kaynayan inorganik silikon kauçuk bantt r. Asbestsizdir. Tatbik edildi i yerden sökülüp, tekrar kullan labilir. Çok düflük s larda veya 180 C kadar H s n f s larda çal flabilir. UV, su, tuzlu su, asit ve kanalizasyona mukavemet gösterir. Ozon, ark ve iklim flartlar na dayan kl d r. Kal nl 0,305 mm dir. Kal nl 0,762 mm dir. Dielektrik kuvveti 34,5 kv/ mm dir. Dielektrik kuvveti 17,78 kv/ mm dir. Yüksek enerji ve kontrol kablolar nda, yang n tehlikesi olan bölgelerde, gaz, su veya petrol boru hatlar nda ve ek elektrik izolasyonu uygulamalar nda Yüksek gerilim bafll klar nda ve sivri uçlarda ark önlemek ve s zd rmazl k sa lamak için Bant No: Ebatlar mm x m 25 x 9,15 38 x 6 Renk - mavi-gri siyah Kal nl k mm 0,3 0,76 Çekme dayan m N / mm 2-10,35 Dielektrik dayan m kv / mm 34,5 17,78 Uzama oran % M Elektrik Ürünleri 41

12 Scotch 27 Yüksek s ya dayan kl, cam elyafl mensucat bantt r. Sürekli 130 C s cakl kta ve anl k 160 C s cakl kta çal fl r. Büzüflmez, genleflmez. yi bir mekanik mukavemet sa lar. Is yla kuvvetlenen yap flkana sahiptir. Kal nl 0,170 mm dir. Dielektrik kuvveti 11,5 kv/ mm dir. F r n ve s t c larda, motor flalter ve anahtarlarda, yüksek s bölgelerinde, Scotch 77 band n n d fl yüzünde ve yüksek s yayan ayd nlatma sistemleri uygulamalar nda Bant No: 27 Ebatlar mm x m 19 x 20 Renk - Beyaz Malzeme - Cam Elyaf Kal nl k mm 0,17 Çekme dayan m N / mm 2 - Uzama kuvveti N / 10 mm 250 Uzama oran % 5 Tutma kuvveti N / 10 mm 3,0 Dielektrik direnci Ω / cm Dielektrik kuvveti kv / mm 11,5 Elektrolitik korozyon etkisi - A 1,2 S n r s cakl k de eri C UL var 3M Elektrik Ürünleri 42

13 4 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar Scotch 9545 Bez dokuma bantt r. Kaliteli ve yap flkan kuvvetlidir. Kal nl 0,27 mm dir. 7 de iflik renkte bulunur: Siyah, k rm z, mavi, yeflil, sar, gri, beyaz. Üzerine yaz yaz labilir. Genellikle renkli kodlama, kablo gruplama ve etiketleme uygulamalar nda Bant No: 9545 Ebatlar mm x m 12 x x x x x x x 50 Renk - Çeflitli Malzeme - Bez Dokuma Kal nl k mm 0,27 Uzama kuvveti N / 10 mm 84 Uzama oran % 8-14 Tutma kuvveti N / 10 mm > 4,0 S n r s cakl k de eri C 70 Ya a ve çözücülere karfl dayan m - iyi 3M Elektrik Ürünleri 43

14 ET 45 Polyester film / cam elyaf bantt r. Bas nç duyarl kauçuk yap flkanl sisteme sahiptir. Polyester film / cam elyaf yap n n mükemmel fiziksel ve elektriksel özellikleri vard r. ET 45 in kablo gruplama ve bobin sar m gibi yüksek gerilim kuvvetine ihtiyaç olan uygulamalarda kullan m yayg nd r. Siyah ve beyaz renklerde bulunur. Bant No: ET45 Ebatlar mm x m 19 x 20 Kal nl k mm 0,20 Uzama Kuvveti N/10 mm 1000 Uzama Oran % 3 Dielektrik Kuvveti kv 5 Sürekli çal flma s cakl C 105 3M Elektrik Ürünleri 44

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

3M Yenilikçi ruhu 100 y l aflk n süredir müflterilerimizin hizmetinde...

3M Yenilikçi ruhu 100 y l aflk n süredir müflterilerimizin hizmetinde... www.borenerji.com 3M Yenilikçi ruhu 100 y l aflk n süredir müflterilerimizin hizmetinde... Merkezi A.B.D., St. Paul-Minnesota'da bulunan 3M, endüstri, ticaret, sa l k ve tüketim alanlar nda faaliyet gösteren

Detaylı

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 2.1 Scotchcast 1471N Reçineli 91-A Serisi A.G. Düz Kablo Ekleri.................... 14 2.2 Scotchcast 1471N Reçineli 91-AB Serisi A.G. Branflman Kablo Ekleri..............

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

SHENZHEN COTRAN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD.

SHENZHEN COTRAN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD. SHENZHEN COTRAN INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD. ELEKTİKSEL İZOLASYON ÜRÜNLERİ ŞİRKET PROFİLİ : SHENZHEN COTRAN INDUSTRIAL MATERIAL Co., Ltd., elektriksel malzemelerim distribütörleri, kuvvet yardımcı tesisleri,

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Elektrik Ürünleri Fiyat Listesi

Elektrik Ürünleri Fiyat Listesi Elektrik Ürünleri Fiyat Listesi 2016 İÇİNDEKİLER SOĞUK BÜZÜŞMELİ ÜRÜNLER PST 8420 SERİSİ SOĞUK BÜZÜŞMELİ İZOLASYON TÜPLERİ 91-ACS SERİSİ SOĞUK BÜZÜŞMELİ ALÇAK GERİLİM DÜZ KABLO EKLERİ QS 20 SOĞUK BÜZÜŞMELİ

Detaylı

3M ELEKTRİK ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ (17.08.2011)

3M ELEKTRİK ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ (17.08.2011) 3M ELEKTRİK ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ (17.08.2011) ÜRÜN GRUBU ÜRÜN MİN. SİP. MİK. 3M STOK NO. LİSTE FİYATI PST SERİSİ EPDM SOĞUK BÜZÜŞMELİ İZOLASYON TÜPLERİ 8423-6 EPDM SOGUK BUZUSMELI IZOLASYON TUPU 10 ADET

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

QS20 10/15/20/36kV O.G. KABLO EKLERİ

QS20 10/15/20/36kV O.G. KABLO EKLERİ PST SERİSİ EPDM SOĞUK BÜZÜŞMELİ İZOLASYON TÜPLERİ 8423-6 EPDM SOGUK BUZUSMELI IZOLASYON TUPU 10 ADET 80610839484 Fiyatı 8,0 8424-8 EPDM SOGUK BUZUSMELI IZOLASYON TUPU 10 ADET 80610921928 9,5 8425-8 EPDM

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polikarbonat (PC) Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması ve ısıl olarak şekillendirilmesi

Detaylı

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Ref. Std. VDE 0250-21 Çok Damarlı, Esnek Çok Telli LSOH Enerji Kabloları KLAS KABLO 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Büyük oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR ALÇAK GER L M KABLOLARI YE 3 MV (N2XCY) 0,/1 kv TS IEC 21 (VDE 02) YE

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları Katalog İndeksi Sayfa 4 Kurumsal Bilgiler Firma Profili, Kalite Politikası, Hizmet Anlayışımız, Üretim Bilgileri Sayfa 9 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip ( Standart Papuçları ile Boyları

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

PST SERİSİ EPDM SOĞUK BÜZÜŞMELİ İZOLASYON TÜPLERİ ÜRÜN MOQ 3M STOK NO.

PST SERİSİ EPDM SOĞUK BÜZÜŞMELİ İZOLASYON TÜPLERİ ÜRÜN MOQ 3M STOK NO. PST SERİSİ EPDM SOĞUK BÜZÜŞMELİ İZOLASYON TÜPLERİ 8423-6 EPDM SOGUK BUZUSMELI IZOLASYON TUPU (Çap:7,8-14,3mm Boy:152mm) 10 ADET 80610839484 9.0 8424-8 EPDM SOGUK BUZUSMELI IZOLASYON TUPU (Çap:2,54-20,9mm

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 2016 LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 1201/4 SK. NO: 3 YENİŞEHİR KONAK / İZMİR TEL / FAX: 0 232 459 59 28 info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr Elastomerik

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polietilen (PE) Polietilen beyazca, yarı geçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça dayanıklı bir polimerdir. Piyasada satılan özellikle

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR H05VU / H07VU / H07VR (NYA) TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 02813) H05VK / H07VK

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit Ürün Kataloğu PVC Borular Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit www.ipekboru.com.tr PE Borular, Esnek Tesisat Borular PP Borular, Esnek,, Duman Yoğunluğu Az Esnek HDPE Borular 1. Organize

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU I. Konservasyon Nedir? Pasif konservasyon (önleyici koruma) prensipleri

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 N Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve endüstri alanlar nda, alev alabilen malzemeler

Detaylı

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi 2. ELEKTRONİK i 2.1. PASİF ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI Tek elementten üretilen, görevini yerine getirirken herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymayan elemanlardır. Bu elemanlar, genel amaçlı elemanlardır.

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

SU İZOLASYONUNDA KANADA ÜRÜNÜ SON TEKNOLOJİ MALZEME

SU İZOLASYONUNDA KANADA ÜRÜNÜ SON TEKNOLOJİ MALZEME Koruyucu Kaplama Alanında Kanada Teknolojisi Çevre Dostu Yenilik LIQUID RUBBER INDUSTRIES INC. SU İZOLASYONUNDA KANADA ÜRÜNÜ SON TEKNOLOJİ MALZEME TEK UYGULAMA TEK İŞÇİLİK; EK MAZLEME YOK, EK İŞÇİLİK YOK

Detaylı

ጇ勇ND Çጇ勇 K ጇ勇 ጇ勇 sı ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ıጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇sጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇 sıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ı ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ğıᗷ吇ጇ勇 ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇 Isı Yalıtım Malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları

Detaylı

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR.

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR. Güç [kva] HESAP TABLOLARI Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR Boşta [W] Yükte (75 C) [W] Kısa Devre Gerilimi (%U k) A Boy

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER Hizmette kalite ve güven... Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara da kurulmuş olup, reklam sektöründe faaliyet

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

ph, redoks, iletkenlik ve sıcaklık sensörleri için bağlantı kabloları, fişler ve soketler

ph, redoks, iletkenlik ve sıcaklık sensörleri için bağlantı kabloları, fişler ve soketler +49 661 6003-607 Cep: 0533 691 16 81 info@jumo.us www.jumo.net www.jumo.co.uk Sayfa 1/5 ph, redoks, iletkenlik ve sıcaklık sensörleri için bağlantı kabloları, fişler ve soketler Kısa açıklama Sıvı analizleri

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP BEHER PP Mat Kal p Üzerine Bask l. Propilen kal pta bas lan bu ürünler; net, otoklavlanabilir ve kimyasallara karfl dayan kl d r. 11110 25 11111 50 11112 100 11113 250 11114 500 11115 1000 11116 2000 11117

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ ÖLFLEX HEAT 260 SC. Bilgi Mükemmel kimyasal, termal ve elektriksel performans Az yer kaplayan ve ağırlık tasarrufu sağlayan

ÜRÜN BİLGİSİ ÖLFLEX HEAT 260 SC. Bilgi Mükemmel kimyasal, termal ve elektriksel performans Az yer kaplayan ve ağırlık tasarrufu sağlayan En zorlu koşullarda kullanım için - makinelerde ve tesis inşasında kullanım için sağlam, kimyasal dirençli ve az yer kaplayan PTFE tek damarlı kablo, uygun sıcaklıklar: -190 C ila +260 C Bilgi Mükemmel

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 3081;3082;3080 1 3081 epoksi VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek yapılı ve cam pulcuk ile güçlendirilmiş

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı