TEDAŞ/DAĞITIM ŞİRKETLER/ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ ELEKTRİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDAŞ/DAĞITIM ŞİRKETLER/ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ ELEKTRİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 TEDAŞ/DAĞITIM ŞİRKETLER/ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİ ELEKTRİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ E.M.O ANKARA ŞUBESİ KASTAMONU Elektrik Mühendisi Mehmet Ali ATAY Başkent Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Enerjisa tr

2 ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI Üretim aşamasında, (E.Ü.A.Ş.) İletim aşamasında, (T.E.İ.A.Ş.) Dağıtım aşamasında, (T.E.D.A.Ş.) Tüketim aşamasında, (MÜŞTERİ) kv / 36 kv Trafo/Direk/p ano kv Üretim İletim Dağıtım Tüketim

3 1,4 32,8 66,8 % 1, ,7 169, , ,6 27 4, ,8 81, , ,2 26 5, ,5 35, , ,3 25 3, , 33, , , , , 33, , , , ,8 36, , ,5 22 3, ,4 36, , ,1 21 4, ,1 36, , ,5 2 3, ,6 17, , ,8 199, 5.118,7 2.13, , , ,9 725,4 1.59,5 197 ARTIŞ TOPLAM JEOTER+RÜZ. HİDROLİK TERMİK YIL 9, ,4 411,9 86, ,8 47,8 17,9 389, ,5 381,8 1, 371,8 1949,6 217, 7,8 29, ,5 126,2 5, 212, ,2 78, 3,2 74, ,3,1 17, % ARTIŞ TOPLAM HİDROLİK TERMİK YIL TÜRKİYE KURULU GÜCÜN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ ( ) Birimi: MW 1,4 32,8 66,8 % 1, ,7 169, , ,6 27 4, ,8 81, , ,2 26 5, ,5 35, , ,3 25 3, , 33, , , , , 33, , , , ,8 36, , ,5 22 3, ,4 36, , ,1 21 4, ,1 36, , ,5 2 3, ,6 17, , ,8 199, 5.118,7 2.13, , , ,9 725,4 1.59,5 197 ARTIŞ TOPLAM JEOTER+RÜZ. HİDROLİK TERMİK YIL 9, ,4 411,9 86, ,8 47,8 17,9 389, ,5 381,8 1, 371,8 1949,6 217, 7,8 29, ,5 126,2 5, 212, ,2 78, 3,2 74, ,3,1 17, % ARTIŞ TOPLAM HİDROLİK TERMİK YIL TÜRKİYE KURULU GÜCÜN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ ( ) Birimi: MW

4 26 / 27 Yılları Elektrik Enerjisinde Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç, Üretim Kapasitesi Ve Üretim Değerleri Güç:MW; Üretim:GWh 26 27(GT) Kurulu Güç (MW) Üretim (GWh) Üretim % Kurulu Güç (MW) Fiili (GWh) Üretim % Güç Üretim Güç Üretim Taşkömürü Linyit Fuel-Oil Motorin,LPG, Nafta Doğal Gaz / / / /48 Çok yakıtlı(*) Biyogaz-atık TERMİK , / % HİDROLİK , / % Jeotermal 23 94, ,8 Rüzgar , ,2 TOPLAM MW

5 TOPLAM 27 YILI TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI 4.835,8 1 MW % DOĞAL GAZ 14.56,4 35,6 6 KÖMÜR 1.197,4 24,9 7 JEOTERMAL- RÜZGAR 169,2,41 SIVI YAKIT 1978,8 4,85 HİDROLİK 13394,9 32,8 DİĞER 535,1 1,31

6 Dağıtım şirketi.1 Belirlenen bir bölgede elektrik enerjisi dağıtım faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen dağıtım ve perakende lisanlarla sürdüren tüzel niteliğinde şirketlerdir. lisanslarında belirlenen bölgelerde dağıtım faaliyetini yürütmekle yükümlüdür. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ayrıca perakende satış lisansı almak kaydıyla perakende satış faaliyeti ve/veya perakende satış hizmetini yürütür. Ayrıca, üretim lisansı almak kaydıyla lisanslarında belirlenen bölgelerde üretim tesisi kurarak üretim faaliyetinde bulunabilir

7 Dağıtım şirketi.2 Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen bölgelerde kurulması öngörülen yeni dağıtım tesisleri için dağıtım yatırım planı yapmak, yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmakla yükümlüdür.

8 DAĞITIM SİSTEMİNDEKİ TANIMLAR tarih ve 2525 sayılı resmi gazete yayınlan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği nin Birinci kısım, genel hükümler birinci bölümünün amaç, kapsam, hukuki dayanak, tanımlar ve kısaltmalar başlıklı kısmındaki tanımlar ve kısaltmalar başlıklı Madde 4 nin ilgili şıklarında; AG: Etkin şiddeti 1 Volt ve altındaki gerilimi, YG: Etkin şiddeti 1 Voltun üzerinde olan gerilimi tanımlamaktadır. Dağıtım Tesisi; İletim tesislerinin bittiği nokta olan iletim şalt sahalarındaki, 36 kv veya 36-1kV arasındaki çeşitli standart gerilim kademelerinin bağlantı noktasından, kullanıcı/müşteri bağlantı antlaşması uyarınca 36 kv kadarki yüksek gerilim veya alçak gerilim kademelerinde talep ettikleri antlaşma gücünü karşılamak üzere tesis ettirdikleri ve mal varlığı kendilerine ait olan Y.G veya A.G bağlantı hattının, dağıtım tesisine fiziki olarak bağlantı yapılan bağlantı noktasına kadar, elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeye,

9

10 DAĞITIM SİSTEMİNDEKİ TANIMLAR.2 Bağlantı Noktası: Kullanıcının/ müşterinin bağlantı antlaşması uyarınca 36 kv kadarki yüksek gerilim veya alçak gerilim kademelerinde talep ettikleri antlaşma gücünü karşılamak üzere, tesis ettirdikleri ve mal varlığı kendilerine ait olan Y.G veya A.G irtibat teçhizatın (hat, kablo, direk, kesici,ayrıcı,ölçü sistemi) / hattının, dağıtım tesisine fiziki olarak bağlantı yapılan noktaya, Bağlantı Hattı : Kullanıcının/ müşterinin bağlantı antlaşması uyarınca 36 kv kadarki yüksek gerilim veya alçak gerilim kademelerinde talep ettikleri antlaşma gücünü karşılamak üzere, tesis ettirdikleri ve mal varlığı kendilerine ait olan Y.G veya A.G irtibat teçhizatının (hat, kablo, direk, kesici, ayrıcı, ölçü sistemi) / hattının, dağıtım tesisine fiziki olarak bağlantı yapılan bağlantı noktasına, kadar olan tesise,

11

12 DAĞITIM SİSTEMİNDEKİ TANIMLAR.3 Bağlantı noktası ve hattını A.G ve Y.G şebekelerindeki konumunu değerlendirildiğinde; 1- A.G bağlantı hattı: Yapılardaki yapı bağlantı kutusundan, kullanıcının/müşterinin bağlantı antlaşması uyarınca talep ettikleri antlaşma gücünü karşılamak üzere tesis ettirdikleri ve mal varlığı kendilerine ait olan A.G irtibat teçhizatının (hat,kablo,direk)/hattının, dağıtım tesisine fiziki olarak bağlantı yapılan bağlantı noktasına, kadar olan tesise denir. 2-Y.G bağlantı hattı: Kullanıcının/ müşterinin bağlantı antlaşması uyarınca 36 kv kadarki yüksek gerilim kademelerinde talep ettikleri antlaşma gücünü karşılamak üzere, tesis ettirdikleri ve mal varlığı kendilerine ait olan Y.G irtibat teçhizatının (hat,kablo,direk,kesici,ayrıcı,ölçü sistemi) / hattının, dağıtım tesisine fiziki olarak bağlantı yapılan bağlantı noktasına, kadar olan tesise denir.

13

14 TEDAŞ IN ÖZELLEŞTİRMESİ Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı kamuya ait elektrik dağıtım şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.( TEDAŞ ) nin özelleştirme süreci 17 MART 24 tarihli elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi (Strateji Belgesi) başlamıştır. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.( TEDAŞ ) ve sahibi olduğu dağıtım şirketleri,elektrik dağıtımıyla,elektriğin tüketicilere perakende satışı ve tüketicilere perakende hizmeti vermesiyle iştigal eden iktisadi devlet teşekkülleridir.

15 İşletme Hakkı Devri / Hisse Satış Modeli Dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinde İşletme Hakkı Devri ( İHD ) ne dayalı Hisse Satış Modeli uygulanmaktadır ( İHS modeli ). Hisse Satış Modeline göre yatırımcı,özelleştirilen dağıtım şirketinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım lisansına sahip tek şirket olacaktır. İşletme hakkını devir edilen dağıtım şirketinin lisans bölgesindeki dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAŞ TA kalmaya devam edecektir. Devir alan şirket,dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak,tedaş ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ( İHD Sözleşmesi ) çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde edecektir.

16 İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Amaç Maddesi; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ile Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arasında imzalanan bu Sözleşme'nin amacı;.,,, illerinden oluşan Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde yer alan ve TEDAŞ uhdesinde bulunan Dağıtım Sistemi'nin, Dağıtım Tesisleri'nin ve Dağıtım Tesisleri'nin işletilebilmesi için varlığı zorunlu diğer taşınır ve taşınmazların, mülkiyet hakkı saklı kalmak koşuluyla Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne İşletme Hakkının devredilmesi ile Dağıtım Tesisleri'nin ve gerekli diğer unsurların iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve yeni Dağıtım Tesisi yapımının esaslarını ve tabi olduğu hükümleri belirlemektir

17 İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Sözleşme'nin Konusu Sözleşme'de yer alan kapsam ve şartlar dahilinde, Dağıtım Bölgesi'ndeki mevcut ve yeni yapılacak elektrik Dağıtım Sistemi'nin, Dağıtım Tesisleri'nin ve Dağıtım Tesisleri'nin işletilebilmesi için varlığı zorunlu diğer taşınır ve taşınmazların Dağıtım Faaliyeti için İşletme Hakkının Devri, bu tesislerin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ile ihtiyaç duyulan yeni dağıtım hat ve tesislerinin yapımı ve Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesinde söz konusu bütün tesislerin TEDAŞ'a veya TEDAŞ'ın belirleyeceği kuruluşa geri devredilmesi ile bu konularda Tarafların her türlü hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır.

18 İşletme Hakkı Devri / Hisse Satış Modeli İHS (veya İHDS) modelinin amacı, işler durumdaki bir dağıtım şirketini devretmektir.hs Modeli; Özel Dağıtım şirketine dağıtım ve perakende satış lisansının verilmesi ve Enerji Satış Anlaşmalarının imzalanması işlemlerine ait yetkiler verilmektedir. İHS modelinde,mevcut varlıklar ile özelleştirme sonrası Özel Dağıtım şirket tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar sonucu oluşacak yeni varlıkların mülkiyeti TEDAŞ TA kalırken,ö.d.şirketi,dağıtım tesislerinin ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu diğer unsurların işletme hakkı ile birlikte tüm yeni yatırımları gerçekleştirme yükümlülüğünü üstlenmektedir.

19 İşletme Hakkı Devri / Hisse Satış Modeli Ö.D.Şirketi,dağıtım varlıklarının işletme haklarını elinde bulunduran bir dağıtım şirketinin tüm hisselerini satın alarak şirketin dağıtım tesislerinin ve bu tesislerin işletilmesi için varlığı zorunlu unsurların(örneğin binalar,araçlar,makineler) işletme hakkını,ve söz konusu bölgedeki elektrik dağıtım ve perakende lisanslarını devralmış olmaktadır. Ö.D.Şirketi tarafından hazırlanan ve EPDK tarafından onaylanmış tüm yatırımlar, şirket tarafından gerçekleştirilecek ve tarifeler üzerinden geri kazanılacaktır. Sözleşme süresinin bitmesi ve sözleşmenin feshi durumunda tarifeler üzerinden henüz geri kazanılmamış yatırımlar,yatırımcının kusuru söz konusu olduğu durumlar haricinde,tedaş tarafından yatırımcıya geri ödenecektir

20 Özelleştirme Programına Alınan Dağıtım Şirketleri Elektrik Piyasası Kanunu na göre,dağıtım sektörü,epdk tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecektir. 17 MART 24 tarihli elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi (Strateji Belgesi) ile Türkiye nin dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık,yönetimsel yapı,enerji talebi ve diğer teknik/mali etkenler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüş ve bunlardan 2 sinin sahibi olan TEDAŞ özelleştirme programına almıştır. Bu dağıtım bölgelerinden Menderes EDAŞ 28 yılında özelleştirme programından çıkarılmıştır. Halen özel şirket tarafından işletilen tek dağıtım bölgesi,işletme hakkı 199 yılında Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım A.Ş. ne (KCETAS) devredilen Kayseri dir.(bölge 18). Özelleştirme programına alınan 2 bölgenin her birinde dağıtım şirketi kurulmuştur.

21

22 ÖZELLEŞME İHALESİ YAPILAN DAĞITIM ŞİRKETLERİ Özelleştirme programı çerçevesinde çeşitli tarihlerde yapılan ihalelerde; 9.Bölge :Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş ( BAŞKENT ) tarihinde milyon dolar (Verbund)- Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Ortak Girişim Grubu 15.Bölge 15:Sakarya Elektrik Dağıtım A:Ş ( SEDAŞ ) tarihinde 6 milyon dolar Akcez Ortak Girişim Grubu 8.Bölge :Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.( MERAM ) tarihinde 44 milyon dolar Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Tic. A.Ş. grubu. 3.Bölge : Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.( ARAS ) tarihinde milyon dolar Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

23 27 YILI TEDAŞ ELEKTRİK NET TÜKETİM DEĞERLERİ VE SAYISI MESKEN TİCARET R.DAİRE SANAY TÜRKİYE NET TÜKETİMİ (MWh) VE SAYISININ SEKTÖREL DAĞILIMI RESMİ TARIMSAL GENEL MESKEN TİCARET DAİRE SANAYİ SULAMA AYDINLAT. DİĞER TOPLAM TÜKETİM Y ılı Türkiye Nüfusu (TÜİK) Kişi Başına Düşen Net Tüketim (kwh) 2 198

24 27 YILI TÜRKİYE NET TÜKETİMİNİN TÜKETİCİ GRUPLARA DAĞILIMI (MWh) TEDAŞ G.ŞİRKET OTOP. DİĞER TOPLAM 1-a Tarımsal Sulama Orman.,Avcılık,Balıkçılık,Hayvancılık, b Diğ.Tar.Faal Maden Kömürü ve Linyit Üretim Tesisleri Maden Kömürü ve Linyit Dışı Üretim Tesisleri Gıda, Meşrubat, İçki ve Tütün Sanayii Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Ağaç işleri ve Kağıt Sanayii Kauçuk, Lastik ve Plastik Sanayii Kimya Sanayii Toprak ve Çimento Sanayii Demir-Çelik Üretimi ve İşleme Sanayii Demir Dışı Metal Üretimi ve İşleme Sanayii Makine, Elektrikli Aletler ve Ulaşım Araçları Yapımı Organize ve Diğer Fabrikasyon Sanayii İnşaat, Bayındırlık a Resmi Daire b Hastane, Banka, Vakıf, Okul, Kooperatif vb c Arıtma Tesisleri d Köy ve Diğer Halk Hizmetleri Ticarethane,Yazıhane,Turizm, El Sanat.ve Diğ.Hiz a Ulaşım, Taşımacılık b Haberleşme a Aydınlatma (Fatura Edilen-Bedellendirilen) b Aydınlatma (Ölçülemeyen-Bedelsiz) Mesken İçi Hizmetler TOPLAM

25 27 YILI TÜRKİYE DAĞITIM HATLARININ UZUNLUKLARI (km) 33 kv 15,8 kv 1,5 kv 6,3 kv DİĞER,4 kv TOPLAM ,9 3.29, , ,8 98, , ,2 KM

26 27 YILI TÜRKİYE DAĞITIM TRAFOLARININ ADET VE GÜÇLERİ (MVA) 33 kv 15,8 kv 1,5 kv 6,3 kv DİĞER TOPLAM ADET GÜÇ ADET GÜÇ ADET GÜÇ ADET GÜÇ ADET GÜÇ ADET GÜÇ MVA 15,8 kv 1,5k V , , , ,4 6,3 kv ,5 5 14,6 1 4, ,1 Diğer 55 26,5 3 3,3 5,4 kv Topla m , , , , , , , ,

27 27 YILI RESMİ DEĞERLERİNE GÖRE TRAFO(İNDİRİCİ) GÜÇ TRAFOLARI İLE DAĞITIM SİSTEMİNİNDEKİ DAĞITIM TRAFOLARIN IN SAYISAL VE KURULU GÜÇLERİNİN GENEL TOPLAMI TEDAŞ (6,3/1,5/15,8/36 KV) DAĞITIM TRAFOLARI; GÜÇ: 89,256 MVA SAYI: 285,175 Adet (25) GÜÇ: 92,49 MVA SAYI: Adet (26) GÜÇ: MVA SAYI: Adet (27) GÜÇ: 8.47 MVA SAYI: (ARTIŞ FARKI) ORT.DAĞ.TRA.GÜÇÜ :,323 MVA/ADET TEİAŞ (66/154/38 KV) GÜÇ TRAFOLARI; GÜÇ: MVA SAYI: 1.88 Adet (25) GÜÇ: MVA SAYI: 1.3 Adet (26) GÜÇ: MVA SAYI: 1.73 Adet (27) GÜÇ FARKI: 18.4 MVA

28 BAŞKENT EDAŞ 22 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) / KM TAHAKKU K MİKTARİ MWH ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MVh) S. A. E / MVH ANKARA ,81, ,5 7, ,5, , ,62 ÇANKIRI ,48, ,2, ,6, , ,782 KASTAMONU ,2, ,2, ,2, , ,95 ZONGULDAK ,2, ,, ,4, , ,938 KIRIKKALE ,41, ,2, ,1, , ,933 BARTIN ,55, ,8, ,1, , ,97 KARABÜK ,23, ,, ,5, , ,826 BAŞKENT EDAŞ ,68, ,9 7, ,4, , ,213

29 BAŞKENT EDAŞ 23 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. / KM ŞEBEKE (KM) TAHAKKU K MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh ANKARA ,3, ,, ,2, , ,627 ÇANKIRI ,4, ,5, ,6, , ,794 KASTAMONU ,9, ,1,3 5.83,6, , ,974 ZONGULDAK ,6, ,5, ,4, , ,842 KIRIKKALE ,7, ,, ,4, , ,275 BARTIN ,8, ,7, ,1, , ,66 KARABÜK ,9, ,2, ,8, , ,13 BAŞKENT EDAŞ ,6, ,, ,1, , ,245

30 BAŞKENT EDAŞ 24 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWH ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MVh) S. A. E E MVH ANKARA ,9, ,9, ,4, , ,583 ÇANKIRI ,5, ,8, ,6, , ,915 KASTAMONU ,5,2 5.62,8, ,9, , ,27 ZONGULDAK ,7, ,, ,4, , ,774 KIRIKKALE ,8, ,, ,3, , ,517 BARTIN ,4, ,7, ,, , ,19 KARABÜK ,6, ,, ,5, , ,976 BAŞKENT EDAŞ ,4, ,2, ,1, , ,188

31 BAŞKENT EDAŞ 25 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKU K MİKTARİ MWH ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MVh) S. A. E E MVH ANKARA ,5, ,1, ,, , ,636 ÇANKIRI ,7, ,8, ,6, , ,35 KASTAMONU ,9,2 6.13,3, ,, , ,185 ZONGULDAK ,,1 3.34,4, ,4, , ,833 KIRIKKALE ,9, ,4, ,8, , ,966 BARTIN ,3, ,9, ,9, , ,296 KARABÜK ,3, ,4, ,6, , ,198 BAŞKENT EDAŞ ,6, ,3, ,3, , ,289

32 BAŞKENT EDAŞ 26 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKU K MİKTARİ MWH ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MVh) S. A. E E MVH ANKARA ,3, ,, ,8, , ,243 ÇANKIRI ,5, ,9, ,6, , ,333 KASTAMONU ,3, ,9, ,1, , ,31 ZONGULDAK ,2,1 3.72,7, ,5, , ,931 KIRIKKALE ,3, ,1, ,8, , ,638 BARTIN ,4, ,8, ,, , ,362 KARABÜK ,8, ,1, ,8, , ,475 BAŞKENT EDAŞ ,8, ,5, ,6, , ,4

33 BAŞKENT EDAŞ 27 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. / KM ŞEBEKE (KM) / KM SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/ Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWH/Yıl KAYIP- ORANI S. A. E / MWh/Yıl ANKARA ,6, ,7, ,8, ,56 4,1 ÇANKIRI ,3,3 2.41,1, ,4, ,26 2,87 KASTAMONU ,1, ,1, ,4, ,4 1,5 ZONGULDAK ,5, ,4,1 6.85,7, ,44 1,52 KIRIKKALE ,7,3 2.51,, ,4, ,5 4,41 BARTIN ,7, ,6, ,6, ,24 3,25 KARABÜK ,1, ,9, ,3, ,63 7,66 BAŞKENT EDAŞ ,, ,8, ,6, ,68 3,7

34 BAŞKENT EDAŞ YILI İSTATİSTİKLERİ YILLAR K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. / KM ŞEBEKE (KM) / KM SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/ Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWH KAYIP- ORANI S. A. E / MWH ,6 8, ,9 7, ,4, ,7 3, ,6, ,, ,1, ,7 3, ,4, ,2, ,1, ,42 3, ,6, ,3, ,3, ,1 3, ,8, ,5, ,6, ,56 3, ,, ,8, ,6, ,68 3,7

35 SAKARYA EDAŞ 22 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) / ABON TAHAKKU K MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh BOLU ,1, ,5, ,7, , ,73 KOCAELİ ,5,4 3.4,8,5 1.69,9, , ,347 SAKARYA ,,3 1.92,3, ,5, , ,978 DÜZCE ,7, ,6, ,1, , ,217 SAKARYA EDAŞ ,3,4 8.41,2, ,2, , ,158

36 SAKARYA EDAŞ 23 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh BOLU ,6, ,6, ,6, , ,734 KOCAELİ ,, ,1, ,4, , ,357 SAKARYA ,9,2 1.92,7, ,7, , ,288 DÜZCE ,3, ,1, ,2, , ,168 SAKARYA EDAŞ ,8, ,5, ,9, , ,748

37 SAKARYA EDAŞ 24 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh BOLU ,8, ,2, ,2, , ,16 KOCAELİ ,7, ,6, ,7, , ,66 SAKARYA ,5, ,7,6 5.52,7, , ,487 DÜZCE ,5,3 1.33,4, ,7, , ,37 SAKARYA EDAŞ ,5, , 9, ,3, , ,678

38 SAKARYA EDAŞ 25 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİ K TÜKETİM İ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh BOLU ,8, ,6, ,5, , ,983 KOCAELİ ,9, ,7, ,1, , ,965 SAKARYA ,8, ,4,6 5.52,7, , ,765 DÜZCE ,7, ,8, ,, , ,413 SAKARYA EDAŞ ,2, ,5, ,3, , ,738

39 SAKARYA EDAŞ 26 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKU K MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh BOLU ,2, ,1, ,5, , ,288 KOCAELİ ,2, ,8, ,7, , ,946 SAKARYA ,7,2 2.22,6, ,7, , ,673 DÜZCE ,, ,5, ,4, , ,345 SAKARYA EDAŞ ,1, ,, ,3, , ,215

40 SAKARYA EDAŞ 27 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWh/Yıl KAYIP- ORANI S. A. E / MVh BOLU ,6, ,1, ,, ,25 4,11 KOCAELİ ,2, ,7, ,7, ,7 8,59 SAKARYA ,6,3 2.61,6, ,6, ,3 4,91 DÜZCE ,8, ,2, ,9, ,77 4,9 SAKARYA EDAŞ ,2, ,6, ,2, ,2 6,61

41 SAKARYA EDAŞ YILI İSTATİSTİKLERİ YILLAR K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) / KM SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/ Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWH KAYIP- ORANI S. A. E / MVH ,3,4 8.41,2, ,2, ,94 4, ,8, ,5, ,9, ,52 3, ,5, ,9, ,3, ,92 3, ,2, ,5, ,3, ,27 3, ,1, ,, ,3, ,12 4, ,2, ,6, ,2, ,2 6,61

42 MERAM EDAŞ 22 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKU K MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E E MVh KIRŞEHİR ,4, ,, ,, , ,225 KONYA/ KARAMAN ,8, ,2 2, ,2 3, , ,687 NEVŞEHİR ,4, ,8, ,, , ,564 NİĞDE ,1, ,, ,7, , ,696 AKSARAY ,8,3 3.84,93, ,88, , ,436 MERAM EDAŞ ,5, ,9 5, ,8 1, , ,549

43 MERAM EDAŞ 23 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh KIRŞEHİR ,1, ,, ,, , ,43 KONYA/ KARAMAN ,5 3, ,7 4, ,4 6, , ,15 NEVŞEHİR ,6, ,4,27 3.3,1, , ,46 NİĞDE ,4,5 3.22,6, ,, , ,113 AKSARAY ,1, ,46, ,88, , ,45 MERAM EDAŞ ,7 3, ,2, ,4 4, , ,926

44 MERAM EDAŞ 24 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh KIRŞEHİR ,75, ,, ,, , ,383 KONYA/ KARAMAN ,47, ,9, ,6, , ,186 NEVŞEHİR ,4, ,8, ,5, , ,1 NİĞDE ,2, ,98, ,44, , ,191 AKSARAY ,7, ,, ,2, , ,582 MERAM EDAŞ ,33, ,6 8, ,7 4, , ,989

45 MERAM EDAŞ 25 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. / ABON ŞEBEKE (KM) / KM TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh KIRŞEHİR ,, ,, ,, , ,78 KONYA ,1, ,8, ,6, , ,519 NEVŞEHİR ,9,5 3.21,, ,6, , ,799 NİĞDE ,4, ,9, ,6, , ,653 AKSARAY ,,3 3.37,4, ,1, , ,688 KARAMAN ,3, ,6, ,5, , ,462 MERAM EDAŞ ,7, ,7, ,4, , ,32

46 MERAM EDAŞ 26 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. / ABO NE KM ŞEBEKE (KM) / ABON TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh KIRŞEHİR ,8,2 1.87,6, ,, , ,933 KONYA ,1, ,6, ,8, , ,827 NEVŞEHİR ,9,6 3.35,7, ,2, , ,186 NİĞDE ,9, ,8, ,1, , ,476 AKSARAY ,3, ,, ,7, , ,41 KARAMAN ,2, ,1, ,3, , ,672 MERAM EDAŞ ,2, ,8, ,1, , ,614

47 MERAM EDAŞ 27 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) / KM SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWh/Yıl KAYIP- ORANI S. A. E / MWh KIRŞEHİR ,7, ,, ,, ,3 2,73 KONYA ,6, ,1, ,2, ,77 4, NEVŞEHİR ,7, ,2, ,6, ,3 4,1 NİĞDE ,3, ,, ,9, ,55 5,2 AKSARAY ,4, ,4, ,5, ,78 3,14 KARAMAN ,8, ,6, ,9, ,71 4,18 MERAM EDAŞ ,5, ,3, ,1, ,85 3,97

48 MERAM EDAŞ YILI İSTATİSTİKLERİ YILLAR K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) / KM SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/ Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWH KAYIP- ORANI S. A. E / MWH ,5, ,9 5, ,8 1, ,65 2, ,73, ,2, ,4 4, ,2 3, ,33, ,6 8, ,7 4, ,4 3, ,7, ,7, ,4, ,14 3, ,2, ,8, ,1, ,83 3, ,5, ,3, ,1, ,85 3,97

49 ARAS EDAŞ 22 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh AĞRI ,4, ,8, ,6, ,8 44, , ,39 4,423 ERZİNCAN ,5, ,, ,, ,94 1, , ,86 1,75 ERZURUM ,67, ,54, ,53, ,47 31, , ,34 3,4 KARS ,24, ,, ,, ,53 4, , ,1 3,931 BAYBURT ,28,2 1.65,5, ,39,33 5.8,25 1, , ,83 1,447 ARDAHAN ,35,1 1.14,66, ,, ,44 33, , ,48 1,786 IĞDIR ,94,1 791,,2 458,, ,84 45, , ,61 3,771 ARAS EDAŞ , 2, ,5, ,5 2, ,56 32, , , 53 3,25

50 ARAS EDAŞ 23 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E E MVh AĞRI ,5, ,5, ,1, ,23 39, , ,59 4,457 ERZİNCAN ,78, ,5, ,, ,74 9, , ,89 1,612 ERZURUM ,,2 6.88,5, ,9, , 29, , ,82 2,744 KARS ,8, ,,3 2.13,, ,11 4, , ,85 3,79 BAYBURT ,58,2 1.75,57, ,99, ,14 9, , ,92 1,445 ARDAHAN ,15,1 971,9, ,, ,49 31, , ,57 1,826 IĞDIR ,94,1 791,,18 458,, ,28 34, , ,16 3,715 ARAS EDAŞ ,58, ,9 6, ,9 9, ,98 31, , ,7 9 2,89

51 ARAS EDAŞ 24 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) / KM TAHAKKU K MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E E MVh AĞRI ,35, ,5, ,1, ,62 39, , ,8 4,544 ERZİNCAN ,58, ,95, ,, ,7 9, , ,8 1,57 ERZURUM ,64, ,4, ,91, ,3 29, , ,85 2,639 KARS ,8, ,, ,, ,52 35, , ,72 3,697 BAYBURT ,7,2 1.78,25, ,39, ,5 1, , ,12 1,485 ARDAHAN ,,2 974,, ,7, ,54 26, , ,89 1,797 IĞDIR ,34,1 88,1,19 442,, ,49 64, , ,2 3,571 ARAS EDAŞ ,5, ,2, , 9, ,33 33, , ,4 9 2,836

52 ARAS EDAŞ 25 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E / MVh AĞRI ,8, ,3, ,2, ,15 5, , ,16 4,74 ERZİNCAN ,4,2 2.92,1, ,, ,48 8, , ,1 1,635 ERZURUM ,3, ,8, ,6, ,78 25, , ,5 2,711 KARS ,2,3 2.29,, ,, ,16 29, , ,43 3,556 BAYBURT ,9,2 1.85,7, ,7, ,51 13, , ,81 1,567 ARDAHAN ,9, ,, ,4, ,8 22, , ,1 1,77 IĞDIR ,2,2 1.96,9, ,1, ,66 39, , ,64 3,358 ARAS EDAŞ ,7, ,8, ,, ,82 31, , , 55 2,883

53 ARAS EDAŞ 26 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) TAHAKKUK MİKTARİ MWh ORANI ELEKTRİK TÜKETİMİ (MVh) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh) S. A. E E MVh AĞRI ,7, ,5, ,, ,2 52, , ,78 4,597 ERZİNCAN ,,2 3.8,8, ,, ,98 8, , ,25 1,756 ERZURUM ,2, ,3, ,2, ,53 21, , ,71 2,786 KARS ,5, ,3, ,1, ,23 27, , ,76 3,51 BAYBURT ,7, ,8, ,5, ,61 11, , ,4 1,736 ARDAHAN ,4, ,8, ,4, ,47 19, , ,13 1,853 IĞDIR ,6, ,6, ,2, , 35, , ,65 2,832 ARAS EDAŞ ,1, ,1, ,4, ,3 29, , ,3 2 2,887

54 ARAS EDAŞ 27 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. / KM ŞEBEKE (KM) / KM SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWh/Yıl KAYIP- ORANI S. A. E / MVh AĞRI ,5,3 4.75,9, ,4, ,6 4,75 ERZİNCAN ,,2 3.78,, ,, ,23 1,82 ERZURUM ,9, ,3, ,3, ,29 2,87 KARS ,1,3 2.39,1, ,8, ,39 3,64 BAYBURT ,8, ,1, ,4, ,8 1,75 ARDAHAN ,, ,5, ,4, ,77 1,92 IĞDIR ,4, ,7, ,7, ,84 3,18 ARAS EDAŞ ,7, ,6, ,, ,35 3,

55 ARAS EDAŞ YILI İSTATİSTİKLERİ YILLAR K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. / KM ŞEBEKE (KM) / KM SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/ Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWH KAYIP- ORANI S. A. E / MWH , 2, ,5, ,5 2, ,75 3, ,5 8, ,9 6, ,9 9, ,72 2, , 5, ,2, , 9, ,47 2, ,7, ,8, ,, ,68 2, ,1, ,1, ,4, ,42 2, ,7, ,6, ,, ,35 3,

56 2,97 11, , , 87, ,4,4 4.28, MENDERES EDAŞ 3,47 1, , ,, ,44,5 1.75, MUĞLA 2,96 9, , ,8 7, ,95, , DENİZLİ 2,56 14, , ,, ,, , AYDIN S. A. E / MWh/Yıl ORANI KAYIP- MİKTARİ MWH/Yıl SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/Yıl) ŞEBEKE (KM) Y.G. / KM Y.G. ENH. (KM), GÜÇ/ K.GÜÇ (MVA) İLLER MENDERES EDAŞ 22 YILI İSTATİSTİKLERİ

57 3,1 14, , ,, , 91, , MENDERES EDAŞ 3,83 18, , ,, ,1 4, , MUĞLA 3,1 9, , ,5, ,5 7, , DENİZLİ 2,58 13, , ,5,8 3.84,2, , AYDIN S. A. E / MWh/Yıl ORANI TAHAKKUK MİKTARİ MWh SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/Yıl) ŞEBEKE (KM) Y.G. Y.G. ENH. (KM), GÜÇ/ K.GÜÇ (MVA) İLLER MENDERES EDAŞ 23 YILI İSTATİSTİKLERİ

58 MENDERES EDAŞ 24 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) / ABON SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWH/Yıl ORANI S. A. E / MWh/Yıl AYDIN , 25, ,7, ,4, ,43 2,76 DENİZLİ , 36, ,59, ,84, ,17 2,66 MUĞLA , 59, ,14, ,, ,29 3,68 MENDERES EDAŞ , 19, ,4 3, ,2 4, ,36 3,2

59 3,31 9, ,3 4.99,2, ,3, , MENDERES EDAŞ 3,81 11, , ,, ,7, , MUĞLA 3,14 5, , ,7, ,9, , DENİZLİ 3,1 9, , ,5,8 4.5,7, , AYDIN S. A. E / MWh/Yıl ORANI KAYIP- MİKTARİ MWH/Yıl SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/ Yıl) ŞEBEKE (KM) Y.G. / KM Y.G. ENH. (KM), GÜÇ/ K.GÜÇ (MVA) İLLER MENDERES EDAŞ 25 YILI İSTATİSTİKLERİ

60 3,64 7, , , 8, , 2, , MENDERES EDAŞ 3,9 8, , , 3, ,2,5 2.12, MUĞLA 3,9 4, , ,7, ,3, , DENİZLİ 3,18 8, , ,8, ,7, , AYDIN S. A. E / MWh/Yıl ORANI KAYIP- MİKTARİ MWH/Yıl SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/ Yıl) / KM ŞEBEKE (KM) Y.G. / KM Y.G. ENH. (KM), GÜÇ/ K.GÜÇ (MVA) İLLER MENDERES EDAŞ 26 YILI İSTATİSTİKLERİ

61 MENDERES EDAŞ 27 YILI İSTATİSTİKLERİ İLLER K.GÜÇ (MVA) GÜÇ/ Y.G. ENH. (KM), Y.G. ŞEBEKE (KM) / KM SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) KAYIP- MİKTARİ MWH/Yıl ORANI S. A. E / MWh/Yıl AYDIN ,, ,4, ,4, ,9 3,47 DENİZLİ ,5, ,7, ,9, ,5 4,94 MUĞLA ,4, ,2, ,3, ,9 4,33 MENDERES EDAŞ ,9, ,3, ,6, ,95 4,22

62 4,22 6, , ,6, ,3, , ,64 7, , ,8, ,2, , ,31 9, ,3 4.99,2, ,3, , ,2 9, , ,2 4, ,4 3, , ,1 14, , ,, ,9 1, , ,97 11, , ,8 7, ,4,4 4.28, S. A. E / MWH KAYIP- ORANI KAYIP- MİKTARİ MWH SATILAN ENERJİ (MWh/Yıl) SATIN ALINAN ENERJİ (MWh/ Yıl) / KM ŞEBEKE (KM) Y.G. Y.G. ENH. (KM), GÜÇ/ K.GÜÇ (MVA) YILLAR MENDERES EDAŞ YILI İSTATİSTİKLERİ

63 22 TÜRKİYE ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ SATIN ALINAN TOPLAM (MWh) DAĞITIM HAT UZUNLUĞU (km) TRAFO ŞİRKET SAYISI TÜKETİME SUNULAN ENERJİ (MWh) YG AG TOPLAM ADET GÜÇ (MVA) TEDAŞ , , , ,8 TÜRKİYE , , , ,5 BAŞKENT EDAŞ , 47.1, , ,7 SAKARYA EDAŞ , , , ,3 MERAM EDAŞ , 29.88, , ,5 ARAS EDAŞ , , , ,

64 23 TÜRKİYE ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ SATIN ALINAN TOPLAM (MWh) DAĞITIM HAT UZUNLUĞU (km) TRAFO ŞİRKET SAYISI TÜKETİME SUNULAN ENERJİ (MWh) YG AG TOPLAM ADET GÜÇ (MVA) TEDAŞ , , , ,4 TÜRKİYE , , , ,6 BAŞKENT EDAŞ , , , ,6 SAKARYA EDAŞ , , , ,8 MERAM EDAŞ , , , ,7 ARAS EDAŞ , , 37.29, ,6

65 24 TÜRKİYE ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ SATIN ALINAN TOPLAM (MWh) DAĞITIM HAT UZUNLUĞU (km) TRAFO ŞİRKET SAYISI TÜKETİME SUNULAN ENERJİ (MWh) YG AG TOPLAM ADET GÜÇ (MVA) TEDAŞ , , , ,2 TÜRKİYE , , , ,8 BAŞKENT EDAŞ , , , ,4 SAKARYA EDAŞ , , , ,5 MERAM EDAŞ , , , ,3 ARAS EDAŞ , , , ,

66 24 TÜRKİYE ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ SATIN ALINAN TOPLAM (MWh) DAĞITIM HAT UZUNLUĞU (km) TRAFO ŞİRKET SAYISI TÜKETİME SUNULAN ENERJİ (MWh) YG AG TOPLAM ADET GÜÇ (MVA) TEDAŞ , , , ,2 TÜRKİYE , , , ,8 BAŞKENT EDAŞ , , , ,4 SAKARYA EDAŞ , , , ,5 MERAM EDAŞ , , , ,3 ARAS EDAŞ , , , ,

67 26 TÜRKİYE ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ SATIN ALINAN TOPLAM (MWh) DAĞITIM HAT UZUNLUĞU (km) TRAFO ŞİRKET SAYISI TÜKETİME SUNULAN ENERJİ (MWh) YG AG TOPLAM ADET GÜÇ (MVA) TEDAŞ , , , ,6 TÜRKİYE , , , ,7 BAŞKENT EDAŞ , , , ,8 SAKARYA EDAŞ , 26.91, , ,1 MERAM EDAŞ , ,1 68.2, ,2 ARAS EDAŞ , , , ,1

68 26 TÜRKİYE ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ SATIN ALINAN TOPLAM (MWh) DAĞITIM HAT UZUNLUĞU (km) TRAFO ŞİRKET SAYISI TÜKETİME SUNULAN ENERJİ (MWh) YG AG TOPLAM ADET GÜÇ (MVA) TEDAŞ , , , ,6 TÜRKİYE , , , ,7 BAŞKENT EDAŞ , , , ,8 SAKARYA EDAŞ , 26.91, , ,1 MERAM EDAŞ , ,1 68.2, ,2 ARAS EDAŞ , , , ,1

69 27 TÜRKİYE ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ ŞİRKET SAYISI SATIN ALINAN TOPLAM (MWh) TÜKETİME SUNULAN ENERJİ (MWh) DAĞITIM HAT UZUNLUĞU (km) YG AG TOPLAM ADET TRAFO GÜÇ (MVA) TEDAŞ TÜRKİYE BAŞKENT EDAŞ SAKARYA EDAŞ MERAM EDAŞ ARAS EDAŞ MENDERES EDAŞ

70 27 TÜRKİYE - TEDAŞ - ÖZELLEŞEN ŞİRKETLER TOPLAMI ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİ ŞİRKET SAYISI SATIN ALINAN TOPLAM (MWh) TÜKETİME SUNULAN ENERJİ (MWh) DAĞITIM HAT UZUNLUĞU (km) YG AG TOPLAM ADET TRAFO GÜÇ (MVA) TÜRKİYE TEDAŞ ÖZELLEŞEN ŞİRKETLER TOPLAMI

71 TÜRKİYE TOPLAM BÜRÜT ÜRETİM / TEİAŞ TÜKETİME SUNULAN / TEDAŞ SATIN ALINAN TOPLAM/ÖZELLEŞEN ŞİRKETLER BİRİM:GWh YILLAR TÜRKİYE TOPLAM BÜRÜT ÜRETİM TÜRKİYE TÜKETİMİNE SUNULAN TEİAŞ BÜRÜT ÜRETİME ORANI % SATIN ALINAN TOPLAM TEDAŞ BÜRÜT ÜRETİME ORANI % ÖZELLEŞEN ŞİRKETLER SATIN ALINAN TOPLAM TEDAŞ SATIN AL. ORANI % , ,9, ,2, , , ,7, ,2, , , ,8, ,, , , ,8, ,4, , , ,6, ,2, , , ,9, ,, ,57

72 4, , , , , , , MENDERES EDAŞ 4, , , , , , , SAKARYA EDAŞ 1, ,1 32.6, , , , , BAŞKENT EDAŞ 5, , , ,9 28.2, , , MERAM EDAŞ 2, , ,1 1.36, , , , ARAS EDAŞ 26, , , , , , , ÖZELLEŞEN ŞİRKETLER TOPLAMI 1, , , , , , , TEDAŞ 1, , , , , , TÜRKİYE TEDAŞ PAYI (%) TOPLAM % DİĞER % TARIMSAL SULAMA % SANAYİ % RESMİ DAİRE % TİCARE T % MESKEN SAYILARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (27)

73 7, , , , , , , , MENDERES EDAŞ 6, , , , , , , , SAKARYA EDAŞ 8, , , , , , , , BAŞKENT EDAŞ 7, , , , , , , , MERAM EDAŞ 29, , , , , , , , ARAS EDAŞ 9, , , , , , , , ÖZELLEŞEN ŞİR. TOP. 14, , , , , , , , TEDAŞ TOPLAMI % KAYIP VE TOPLAM % DİĞER % AYDINLATM A % TARIM SAL SULAM A % SANAYİ % RESMİ DAİRE % TİCARE T % MESKE N ŞİRKETLER ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ TÜKETİMLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI VE KAYIP- LARI (27)

74 ÖZELLEŞEN ŞİRKETLER YILLARI ENERJİ SATIŞ BEDELLERİ Birim:YTL ŞİRKET MERAM EDAŞ SAKARYA EDAŞ ARAS EDAŞ BAŞKENT EDAŞ MENDERES EDAŞ TOPLAM NOT: Enerji satış bedelleri gelir + kdv hariç

75 PERSONEL SAYILARI (27) MEMUR VE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ GENEL TOPLAM TEDAŞ ÖZELLEŞEN ŞİRKETLER TOPLAMI ARAS EDAŞ MERAM EDAŞ BAŞKENT EDAŞ SAKARYA EDAŞ

76 BAŞKENT EDAŞ TESİSLERİ 27 TESİSİN ADI TESİSİN CİNSİ TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ŞİRKET ÖZEL TOPLAM Havai Hat , , , HAT UZUNLUĞU (Km) OG (Km) AG (Km) Yer Altı Kablosu Toplam Havai Hat Yer Altı Kablosu Toplam 2.614, , , , ,9 157, ,7 23,1 35,6 265, , , , , ,6 Adet TRAFO Güç (MVA) Fiili Güç (MVA) 5.392, , ,6 382, , 2.277,4 Doluluk Oranı % 34,1% 11,2% 23,2 DİREK SAYISI (ADET) ARMATÜR VE LAMBA SAYISI (ADET)

77 SAKARYA EDAŞ TESİSLERİ 27 TESİSİN ADI TESİSİN CİNSİ TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ŞİRKET ÖZEL TOPLAM Havai Hat 12.65, 818, ,5 OG (Km) Yer Altı Kablosu, HAT UZUNLUĞU (Km) Toplam Havai Hat 12.65, ,2 818,5 67, , ,2 AG (Km) Yer Altı Kablosu, Toplam ,2 67, ,2 Adet TRAFO Güç (MVA) Fiili Güç (MVA) 1638,7 4962,4 6.61,1, Doluluk Oranı %, DİREK SAYISI (ADET) ARMATÜR VE LAMBA SAYISI (ADET)

78 MERAM EDAŞ TESİSLERİ 27 TESİSİN ADI TESİSİN CİNSİ TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ŞİRKET ÖZEL TOPLAM Havai Hat , , ,3 OG (Km) Yer Altı Kablosu, HAT UZUNLUĞU (Km) Toplam Havai Hat , , ,9 281, , ,1 AG (Km) Yer Altı Kablosu, Toplam , 281, ,1 Adet TRAFO Güç (MVA) Fiili Güç (MVA) 2, , ,6, Doluluk Oranı %, DİREK SAYISI (ADET) ARMATÜR VE LAMBA SAYISI (ADET)

79 ARAS EDAŞ TESİSLERİ 27 TESİSİN ADI TESİSİN CİNSİ TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ŞİRKET ÖZEL TOPLAM Havai Hat ,1 1.97, ,6 OG (Km) Yer Altı Kablosu 4.253,8 22, ,7 HAT UZUNLUĞU (Km) Toplam Havai Hat , ,5 1.12,3 21, , ,5 AG (Km) Yer Altı Kablosu 457,9 5,1 463, Toplam ,4 215, ,5 Adet TRAFO Güç (MVA) Fiili Güç (MVA) 1.155,1 45,2 88.1, ,9 45,2 Doluluk Oranı % 39% % 39% DİREK SAYISI (ADET) ARMATÜR VE LAMBA SAYISI (ADET)

80 MENDERES EDAŞ TESİSLERİ 27 TESİSİN ADI TESİSİN CİNSİ TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ŞİRKET ÖZEL TOPLAM Havai Hat , , ,4 OG (Km) Yer Altı Kablosu, HAT UZUNLUĞU (Km) Toplam Havai Hat , , ,5 2.49, , ,6 AG (Km) Yer Altı Kablosu, Toplam ,3 2.49, ,6 Adet TRAFO Güç (MVA) Fiili Güç (MVA) 2726, ,9, Doluluk Oranı %, DİREK SAYISI (ADET) ARMATÜR VE LAMBA SAYISI (ADET)

81 TEDAŞ , , , , ÖZEL.DAĞ.ŞİR KETLERİ 3,2 11, ,1 1, ,2 12, ,5 27,1 45 MENDERES E.D.A.Ş ,1 18, ,8 16, ,5 22, 431 5,9 35,5 59 ARAS E.D.A.Ş ,6 18, 194 7, 16, ,3 22, 412 6,6 35,5 66 MERAM E.D.A.Ş ,4 12,1 1 3,6 12, ,2 12, ,2 13,3 22 SAKARYA E.D.AŞ 24 1,1 35, ,9 34, ,1 44, ,3 44, 73 BAŞKENT E.D.A.Ş TEDAŞ ORANI ÖZEL ORNI TEDAŞ ORANI ÖZEL ORNI TEDAŞ ORANI ÖZEL ORNI TEDAŞ ORANI ÖZEL ORNI % ADE T % ADE T % ADE T % ADE T HİZMET ALIMI TOPLAM İŞCİ SÖZLEŞMELİ MEMUR STATÜLER KURULUŞLAR ÖZELLEŞEN DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PERSONEL DURUMU

82 İÇ ANADOLU İLLERİNDEKİ DAĞITIM SİSTEMİNE (ŞEBEKELERİNE) ELEKTRİKSEL BAKIŞ

83 İÇ ANADOLU BÖLGESİ

84 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU ANKARA Bilgiler Bölgesi Yüzölçümü İçanadolu Bölgesi km² Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 145,42 kişi/km² İlçe sayısı 25

85 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU ANKARA İLİ 27 YILI ENVANTER BİLGİLERİ GENEL TOPLAM KURULU GÜÇ. Abone/MVA BAŞINA DÜŞEN Y.G. HATTI Abone/km HATTI Abone/km SAYISI KURU GÜÇ (MVA) 6.399,6,32 Y.G. HATTI (km) ,7,85 HATTI (km) ,8,144 SAT AL. ENERJİ kwh SATILAN ENERJİ kwh KAYIP- ENERJİ kwh KAYIP- ORANI % 8,56 TÜKETİM MİKTARI (kişi/kwh) 1.815

86 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU 27 YILI ANKARA İLİ ELEKTRİK LERİNİN/MÜŞTERİLERİN GRUPLARA GÖRE SAYISAL DAĞITIM VE TÜKETİM DEĞERLERİ GRUP MESKEN TİCARETHANE RESMİ DAİRE SANAYİ TARIMSAL SULAMA AYDINLATMA DİĞER TOPLAM ADET % 84,12 11,64,54 2,82,3,45,13 1 Mwh % 36,8 2,79 16,36 2,68 1,71 2,32 1,34 1

87 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU ÇANKIRI Bilgiler Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Yüzölçümü km² Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 23.5 kişi/km² İlçe sayısı 11

88 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU ÇANKIRI İLİ 27 YILI ENVANTER BİLGİLERİ BAŞINA DÜŞEN GENEL TOPLAM KURULU GÜÇ. Abone/MVA Y.G. HATTI Abone/km HATTI Abone/km SAYISI KURU GÜÇ (MVA) 235,3,25 Y.G. HATTI (km) 2.41,1,259 HATTI (km) 2.826,4,35 SAT AL. ENERJİ kwh SATILAN ENERJİ kwh KAYIP- ENERJİ kwh KAYIP- ORANI % 8,3 TÜKETİM MİKTARI (kişi/kwh) 1.32

89 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU ÇANKIRI İLİ ELEKTRİK LERİNİN/MÜŞTERİLERİN GRUPLARA GÖRE SAYISAL DAĞITIM VE TÜKETİM DEĞERLERİ GRUP MESKEN TİCARETHANE RESMİ DAİRE SANAYİ TARIMSAL SULAMA AYDINLATMA DİĞER TOPLAM ADET % 87,8 6,99,91,87,87 1,82,74 1 Mwh % 3,98 1,45 13,76 36,2,73 7,3 1,4 1

90 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU KASTAMONU Bilgiler Bölgesi Karadeniz Bölgesi Yüzölçümü km² Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 27,49 kişi/km² İlçe sayısı 19

91 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU KASTAMONU İLİ 27 YILI ENVANTER BİLGİLERİ BAŞINA DÜŞEN GENEL TOPLAM KURULU GÜÇ. Abone/MVA Y.G. HATTI Abone/km HATTI Abone/km SAYISI KURU GÜÇ (MVA) 518,1,24 Y.G. HATTI (km) 5.942,1,275 HATTI (km) 6.519,4,31 SAT AL. ENERJİ kwh SATILAN ENERJİ kwh KAYIP- ENERJİ kwh KAYIP- ORANI % 8,4 TÜKETİM MİKTARI (kişi/kwh) 1.456

92 E.M.O. Ankara Şubesi KASTAMONU-ÇANKIRI ENERJİ FORMU KASTAMONU KASTAMONU İLİ ELEKTRİK LERİNİN/MÜŞTERİLERİN GRUPLARA GÖRE SAYISAL DAĞITIM VE TÜKETİM DEĞERLERİ GRUP MESKEN TİCARETHANE RESMİ DAİRE SANAYİ TARIMSAL SULAMA AYDINLATMA DİĞER TOPLAM ADET % 83,31 11,7 1,31,99,4 1,77 1,14 1 Mwh % 3,65 11,91 9,43 39,7 1,59 5,74,97 1

93 E.M.O. Ankara Şubesi İÇ ANADOLU ENERJİ FORMU NEVŞEHİR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE KULLANILAN KAYNAKLAR Leyla DOLUN Kd.Uzman SA 02-6-18 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 1 I- Türkiye

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Faaliyet Raporu. www.meramedas.com.tr

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Faaliyet Raporu. www.meramedas.com.tr Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Faaliyet Raporu 0 www.meramedas.com.tr Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Faaliyet Raporu 0 www.meramedas.com.tr Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 0 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunum...

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 10195 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5710 Kabul Tarihi : 9/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/11/2007 Sayı : 26707 Yayımlandığı

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VE ÜRETİM LİSANSINA İLİŞKİN LİSANSLAMA SÜRECİ

ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VE ÜRETİM LİSANSINA İLİŞKİN LİSANSLAMA SÜRECİ ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VE ÜRETİM LİSANSINA İLİŞKİN LİSANSLAMA SÜRECİ Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunabilmek için önce önlisans, daha sonra önlisans süresinde yükümlülüklerin tamamlanması

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı