ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 BORSA MECLİSİ ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. ADI SOYADI Erol GEMALMAZ Hayri GÜLTEN Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER Şemsettin AKTUĞLU Murat BAŞAR Hüseyin YAZICI İdris KARACA Timur Rasim MERMERCİ Ahmet ATALAY Necati ALAKUŞU Sırrı KARAHANCI Burhan AKTAŞ Fetullah ŞEVGİN Adem UYANIK Celal YILDIRIM Yahya ŞAHİN Celal DEMİRER Hasan ERSAN Ahmet BALCI Şakir ÇETİN Cengiz HAN M.Okan KOÇ İbrahim ÖZTÜRK Cevat ŞENBABA 2

3 YÖNETİM KURULU ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. SAYMAN ADI SOYADI Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER Şemsettin AKTUĞLU GENEL SEKRETER Eyüp Şenol ÖMEROĞLU GENEL SEKRETER YRD Osman Oktay TURGUT 3

4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN Yrd. ADI SOYADI Ahmet ATALAY Hasan ERSAN Burhan AKTAŞ Ahmet BALCI DİSİPLİN KURULU Nuri YAMAN Erol CEYLAN Sedat AKBULUT Mehmet Ali KUMRU Muzaffer ÇETİN 4

5 MESLEK KOMİTELERİ 1.Meslek Komitesi 2.Meslek Komitesi Başkan Şevki YİĞİT Başkan Nurettin İNCE Başkan Yrd. Abdülhüda KILIÇ Başkan Yrd. Yasin ÖZEN Üye Murat BAŞAR Üye Hayri GÜLTEN Üye İdris KARACA Üye Timur MERMERCİ Üye Hüseyin YAZICI Üye Ağabey ALTINKAYNAK Üye Adnan YAMAN Üye Mürsel GÜVEN 3.Meslek Komitesi 4.Meslek Komitesi Başkan İsmet ALKAN Başkan Cemal SÜMER Başkan Yrd. Abbas ÇAM Başkan Yrd. Rıdvan TUĞRUL Üye Kemal ÇOŞGUN Üye Kerim ÖZGÜN Üye Ahmet ATALAY Üye Sırrı KARAHANCI Üye Necati ALAKUŞU Üye Burhan AKTAŞ Üye Ercan TEKİN Üye Bülend AYTÖRE Üye Şerif FIRAT Üye Mustafa GÖĞEBAKAN 5.Meslek Komitesi 6.Meslek Komitesi Başkan Şemsettin AKTUĞLU Başkan Hacı KOCAMAN Başkan Yrd. M. Ferit POLAT Başkan Yrd. Nihat MERT Üye Fetullah ŞEVGİN Üye Faik YAVUZ Üye Adem UYANIK Üye Celal YILDIRIM Üye R. Noyan ARIKAN Üye Yahya ŞAHİN Üye Osman DURSUN Üye Sait SAYAN Üye Hacı BARAN Üye Muhittin IRMAK 7.Meslek Komitesi 8.Meslek Komitesi Başkan Ali ÖZEL Başkan Musa YÜKSELOĞLU Başkan Yrd. Cemil YÜKSEL Başkan Yrd. Nusret YILDIZ Üye Erol GEMALMAZ Üye Şahin KAYA Üye Celal DEMİRER Üye Ahmet BALCI Üye Hasan ERSAN Üye Şakir ÇETİN Üye Aydın ÇINAR Üye Feridun ALTINDAĞ Üye Avni ÇINAR Üye Seyfullah GÖKMEN 9.Meslek Komitesi 10.Meslek Komitesi Başkan Birol MERMER Başkan Konuralp Tekin ÖZÇELİK Başkan Yrd. Sedat EVİN Başkan Yrd. A.Ruhi BULDUK Üye Hacı GÜDER Üye Yavuz YILDIZ Üye Cengiz HAN Üye İbrahim ÖZTÜRK Üye Musa Okan KOÇ Üye Cevat ŞENBABA Üye S.Selim BİNGÖLER Üye Arif Hikmet YAYLALI Üye Engin SAVAŞ Üye Kadir ÇAKIR 5

6 HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTESİ HAKEM LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1.MESLEK GRUBU Özkan Yılmaz Mehmet Konuk Fuat Yıldırım Nazmi Meydaneri 2.MESLEK GRUBU Hayri Gülten Nurettin İnce Timur Rasim Mermerci 3.MESLEK GRUBU Ercan Tekin Abbas Çam İsmet Alkan 4.MESLEK GRUBU Rıdvan Tuğrul Burhan Aktaş Sırrı Karahancı Nizamettin Yıldırım 5.MESLEK GRUBU Adem Uyanık Şemsettin Aktuğlu Mehmet Ferit Polat Osman Dursun 6.MESLEK GRUBU Yahya Şahin Muhittin Irmak Nihat Mert Hacı Kocaman 7.MESLEK GRUBU Ali Özel Cemil Yüksel Avni Çınar Hasan Ersan 8.MESLEK GRUBU Musa Yükseloğlu Ertuğrul Özer Müştak önder Ahmet Balcı 9.MESLEK GRUBU Cengiz Han M. Okan Koç Hacı Güder S. Selim Bingöler 10.MESLEK GRUBU K. Tekin Özçelik A. Ruhi Bulduk A. Hikmet Yaylalı Neşe Şişman BİLİRKİŞİ LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1.MESLEK GRUBU Erdoğan Çetinkaya Abdülkadir Oruç Ahmet Yıldırım Mehmet Karadere 2.MESLEK GRUBU Hayri Gülten Nurettin İnce Timur Rasim Mermerci 3.MESLEK GRUBU Ercan Tekin İsmet Alkan Abbas Çam 4.MESLEK GRUBU Bülend Aytöre Soner Gözüyaşlı Mustafa Göğebakan Kerim Özgün 5.MESLEK GRUBU Rıfat Noyan Arıkan FettullahŞevgin Osman Dursun Şükrü Yıldız 6.MESLEK GRUBU Hacı Kocaman Nihat Mert Muhittin Irmak Yahya Şahin 7.MESLEK GRUBU Cemil Yüksel Celal Demirer Aydın Çınar Erol Gemalmaz 8.MESLEK GRUBU Ertuğrul Özer Musa Yükseloğlu Ahmet Balcı müştak önder 9.MESLEK GRUBU Birol Mermer Cengiz Han Sedat Evin Selim Bingöler 10.MESLEK GRUBU A. Ruhi Bulduk K. Tekin Özçelik Neşe Şişman A. Hikmet Yaylalı EKSPER LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1 MESLEK GRUBU Hayrullah Özyürek Durmuş Ali Yeder Melih Sadi Yıldırım Ertuğrul Yılmaz 2.MESLEK GRUBU Barış Nalçacı Doğan Bekin 3.MESLEK GRUBU Bekir Atalay Mustafa Karabacak 4.MESLEK GRUBU Sedat Cakova Mehmet Keskin Mustafa Kozanoğlu Nihat Yıldırım 5.MESLEK GRUBU Kenan Tanılgan Ayhan Nom Hakan Arıcı Ali Ceren 6.MESLEK GRUBU Haydar Şahin Bayram Albayrak 7.MESLEK GRUBU Alparslan Uygun Kudret Ersan 8.MESLEK GRUBU İsmail Balcı Yusuf Özyürük 9.MESLEK GRUBU Ertuğrul Şahin Ali İhsan Yılmaz 10.MESLEK GRUBU Erdal Y. Şengüller Hande Özçelik 6

7 1. BÖLÜM 2012 YILI FAALİYET RAPORU 7

8 Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri; 5174 sayılı yasanın 52.maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince hazırladığımız 2013 yılı tahmini gelir ve gider bütçemizi, uygulamaya yönelik kararname ve bağlı cetvellerini görüşlerinize, değerlendirmelerinize ve yüksek onayınıza sunmuş bulunuyoruz. Bu vesile ile sizlere gerek 2012 yılı içerisindeki faaliyetlerimiz, gerekse 2013 yılı için planlanan çalışmalar hakkında kısa açıklamalarda bulunmak istiyoruz. BORSA ORGANLARININ ÇALIŞMALARI 5174 Sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Borsamızın Meslek Komiteleri ve Meclis üyelerinin seçimi 03 Ocak 2009 tarihinde yapılmış, müteakiben, 10 Ocak 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Birlik Genel Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği seçimleri gerçekleştirilmiş ve organlarımızda görev alacak üyelerimiz belirlenmişti. A. YÖNETİM KURULU VE MECLİS: Yönetim Kurulumuz tarihinden tarihine kadar 48 oturum yapmış ve 524karar almıştır. Bu süre içerisinde Meclisimiz ise 11 oturum yapmış ve gündeminde bulunan 70 konuyu görüşerek karara bağlamıştır. B. MESLEK KOMİTELERİ: Borsamız Meslek Komiteleri her ay rutin olarak toplantılarını gerçekleştirmiştir. Muamelat Müdürlüğümüzde tarihi itibariyle; 2.856adedi gelen, 1.477adedi giden olmak üzere toplam evrak işlem görmüştür. Borsamıza 152 firma kendi başvurusu, 3 firma da resen olmak üzere tarihi itibariyle toplam 155 üye kaydedilmiştir sayılı yasanın 32 ve Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca üye listelerimiz güncelleştirilmiştir. Buna göre; içinde bulunduğumuz yıldan önceki son iki yılda ( ) adres ve durumları tespit edilemeyen ve tescili bulunmayan 94 üyemizin kaydı askıya alınmıştır. 8

9 Meslek gruplarına göre Kasım 2012 sonu itibariyle askıdaki üyelerimizin dağılımı ise şöyledir: 1.Meslek Grubu 19 2.Meslek Grubu 7 3.Meslek Grubu 23 4.Meslek Grubu 29 5.Meslek Grubu 23 6.Meslek Grubu 28 7.Meslek Grubu 16 8.Meslek Grubu 56 9.Meslek Grubu Meslek Grubu 19 TOPLAM 253 Kayıtları askıda olup da adres ve durumlarını bildiren ve tescil işlemi yaptırdığı tespit edilen 27üyemizin kayıtları askıdan indirilerek aktif üyeliğe alınmıştır yılı içinde, yılları tescil durumları dikkate alınarak tarihinde üyelikleri askıya alınan ve askı kararını takip eden yılbaşından itibaren ( ) iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyen ve alım satım işlemi bulunmayan 74 ve yıl içinde borsamıza müracaat ederek kaydının silinmesi talebinde bulunan 26 olmak üzere toplam 100 üyemizin ise borsamızdaki kayıtları silinmiştir tarihi itibariyle (üyeliği askıya alınanlar hariç) toplam aktif üye sayımız e ulaşmıştır. Üyelerimizin Meslek Gruplarına ve Derecelerine göre dağılımı şu şekildedir. D E R E C E L E R MESLEK GRUBU FEV. 1.D 2.D 3.D 4.D 5.D TOPLAM 1.MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU TOPLAM Borsamızın 2012 yılı Kasım ayı sonu itibariyle kayıt ücreti ve yıllık aidat geliri (Kayıt ücreti: tl, Aidat: TL) Toplamı : ,43TL'ye ulaşmıştır yılında 26 sı kadrolu, 12'si sözleşmeli olmak üzere 38 personel ile yürütülen borsamızın işleri, 2012 yılında emekliye ayrılan ve yeni alınan personel ile birlikte 23 ü kadrolu 25 i sözleşmeli olmak üzere toplam 48 kişilik bir kadro ile başarılı bir şekilde devam ettirilmiştir. Ayrıca, 2012 yılında da merkez binamızda, canlı hayvanlar tesisinde, et tesisinde güvenlik ve destek hizmetlerini yürütmek üzere güvenlik görevlisi, kat görevlisi, odacı, aşçı, sayımcı ve meydancı olmak üzere toplam 33 personel için özel sektörden hizmet satın alınmasına devam edilmiştir. 9

10 BORSAMIZIN 2012 YILI FAALİYETLERİ: A- GAYRİMENKUL YATIRIMLARIMIZ: AHİBOZ PROJESİ : Değerli üyeler, Borsamızın mülkiyetinde bulunan Gölbaşı Ahiboz Köyündeki m 2 arsamızın üzerine hububat ve bakliyat ürünlerinin depolanmasını sağlayacak Ankara Ticaret Borsası Ahiboz Hububat ve Bakliyat Depolama ve Pazarlama Alanı kapsamında Ton kapasiteli çelik silo yapımı tamamlanmıştır. İlk ürün Temmuz 2010 da ikinci ürün ise Temmuz 2011 de,üçüncü ürün Temmuz 2012 dedepolanmış ve bu arada depoların tahliyesini müteakip boş olduğu ara dönemlerde ithal hububat stoklaması yapılmıştır. Ürün İhtisas Borsacılığı, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsacılığı ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu konularında hizmet verilmesi planlanan tesisimiz; Çelik Silo, yatay depolar (üye - alıcı depoları), satış salonu, satış salonu içinde yer alacak ofisler, laboratuvar, kantarlar, tır parkı ve sosyal ünitelerden oluşmaktadır. Ahiboz da bulunan arsamız üzerinde yapımı tamamlanan Ton kapasiteli Çelik Silo tesisi (123 ada 1 parsel), Elektronik Taşıt Baskülleri, Laboratuvarlar ve kamyon park alanı (132 ada 1 parsel) Üst Kullanım hakkı daha önce TMO ile yapılan Uzun Süreli Kiralama Garantili Depo Yapım sözleşmesi çerçevesinde tarihine kadar olup, söz konusu tesisleri yapmak ve işletmek için kurulan ve sermayesinin tamamı borsamıza ait olan ATB İktisadi İşletmesi A.Ş. ne verilmiştir. Çalışmalar bu çerçevede şekillendirilirken, projemize destek vermesi noktasında Toprak Mahsulleri Ofisi ile ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketimiz arasında söz konusu tesislerin kiralanması hususunda 10 yıl için bir kira sözleşmesi imzalanmış ve ilk beşdönemlik(onbeş aylık) kira bedeli tahsil edilmiştir. Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi ile imzalanan kira sözleşmesi feshedilerek, TMO TOBB 10

11 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. veatb İktisadi İşletmesi A.Ş. arasında arasında 01 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmıştır TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO, TREMİ, MALZEME DEPOSU, GÜVENLİK BİNASI, MAKİNA BİNASI GÖRÜNÜŞÜ TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO TESİSLERİ 60 TONLUK TAŞIT KANTARLARI, OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZLARI, FİZİKSEL VE KİMYASAL LABORATUVARLAR, İDARİ VE SOSYAL BİNALARIN GÖRÜNÜŞÜ Ton Kapasiteli Çelik silo tesisi kapsamı aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere; şunları ihtiva etmektedir: 11

12 Çelik Silo temelleri ve konveyör Galerileri, Makine dairesi binası ve Kulesi, MCC ve PLC Kontrol Binası, Güvenlik Binası, Kantar binası, Laboratuvar Binası, Hizmet Binası, Çiftçi Dinlenme Tesisi, Malzeme Deposu, Yangın Suyu Pompa Binası, Karayolu Alım ve Yükleme Yapıları, Beton saha ve Yollar inşaat işleri kapsamında yapılmıştır. Çelik Siloda Yapılabilecek Ana İşlemler 1- Karayolundan 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak iki farklı ürünün (iki ayrı hat ile 2x150 t/h) siloya alımı ve aynı anda 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürünün karayolundan sevki, veya 2- İki farklı ürünün (iki ayrı hat ile 2x150 t/h) 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak karayolundan sevki ve aynı anda karayolundan 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürünün siloya alımı, veya 3- Yukarıda 1. ve 2. maddelerdeki işlemlerden birisi yerine silo içi baskülünden tartılarak kuyular arası transfer yapılması işlemi yapılabilecektir. Depolar 6 X Ton + 12 X Ton Çelik Silo kuyularından oluşmaktadır. İki farklı ürünü aynı anda farklı depolara 2 X 150 Ton/Saat kapasitede alabilecek, Aynı anda (Alım, İhraç veya silo içi sirkülasyon olmak üzere toplam) 450 Ton/Saat kapasite, Tremilerde 30 ton kapasiteli 4 Adet alım bunkeri, 16x3 metre boyutlarında 2 adet 60 ton kaldırma kapasiteli arkaya devrilmeli hidrolik kamyon kaldırıcı, Farklı iki cins ürün yüklemesi yapılabilecek 60 ton kapasiteli 2 adet kamyon yükleme bunkeri, Siloya alınan hububat içerisindeki yabancı maddelerin temizlenmesi için 150 Ton/Saat elek ünitesi, Pnömatikslide ve distribütörlerle tam otomatik yol vermeler, Motorlu Teleskopik yükleme sistemleri, 2 X 150 Ton/Saat kapasiteli tartım esasına göre çalışankamyon yükleme cihazları, Silo galerilerinde ve üst platformlarında 150 Ton/Saat kapasiteli Zincirli konveyörler, 50 Ton/Saat kapasiteli Silo kuyusu içi süpürücü (dip sıyırıcı) helezon konveyörler, Makine binası dikey taşımaları için 3X150 Ton/Saat kapasiteli Elevatörler, Jet filtreli aspirasyon-toz tutma sistemleri (elevatör, kantar sistemi ve elek ünitesi için 3 grup), Basınçlı hava sistemi (pnomatik kapaklar, silo içi kantar üniteleri ve toz tutma sistemi için 2 grup), Yangından koruma ve alarm sistemi (Yangın suyu tankları 2X60 ton ve pompa istasyonu, hidrantlar, yangın dolapları ve tüpleri ile yangın alarm sistemi), Her siloda tahıl sıcaklığını ölçme ve takip sistemleri, Her siloda tahılın havalandırılması ve soğutulması için havalandırma teçhizatı, Siloya alınan ve ihraç edilen hububatın tonaj kontrolü ve izlenmesi için Silo içi elektronik kantar sistemleri, Kamyonların tartımı esnasında otomatik numune alma ünitesi 2 adet, Fiziksel ve kimyasal Laboratuvarlariçin tüm teçhizat ve 2 adet hızlı protein tayin cihazı, 16x3 ebatlarında ve 60 ar ton kapasiteli, birbiriyle akuple çalışabilen 2 adet elektronik kamyon kantarı, Kapalı devre kameralı güvenlik sistemi ile teçhiz edilmiştir. Silolarda kontrol sistemi, üzerinde prosesin gösterildiği, kontrol ve takip edildiği bir VDU yu (monitörü) kullanan SCADA sistemi ile beraber programlanabilir mantıksal kontrol (PLC) sistemi mevcuttur. 12

13 Enerji Temini, Transformatör istasyonu, Enerji Nakil Hattı, Alçak Gerilim Panosu, Elektromekanik ekipmana ait elektrik tesisatları, Ana kumanda panosu, MCC ve PLC panoları, Telefon ve Yangın alarm sistemi, Lokal elektrik dağıtım tabloları, Topraklama ve Yıldırımdan koruma sistemi, Kuyularda Yüksek/Alçak seviye kontrol sistemi, Yapılacak binaların elektrik tesisatları, Kompanzasyon Panosu, Çevre ve Saha Aydınlatması, Güç besleme teçhizatı ve elektrik işleri, Elektrik alt yapısına ait tesisat, Teleteknik alt yapı tesisatları yapılmıştır. Makine binası inşaat işleri, konveyör galerileri, Silo temel ve üst yapı inşaat işleri, silolar arası ve çevresi saha betonu işleri, 160 m² Malzeme deposu, 2 X 60 ton çelik yangın suyu deposu ve pompa binası, proses kontrol binası, bekçi binası, laboratuarbinası, kantar binası, çiftçi dinlenme tesisi-kafeterya ve idari binaları yapılmıştır. ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi; tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı gereğince Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve ATB İktisadi İşletmesi Anonim Şirketi ile birleştirilmiştir. Diğer taraftan, ton kapasiteli çelik silonun yanı sıra, proje dahilinde yer alan 86 adet yatay deponun yapımı ile ilgili çalışmalar, bu amaçla üyelerimiz tarafından kurulan S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Borsamız ile S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında bir protokol imzalanmıştır.arsa büyüklükleri m 2 arasında değişen 86 yatay depo yapımı adı geçen kooperatif tarafından yapımlarına başlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı gereğince Ahiboz tesislerinin altyapı işlerinin yapımı için ASKİ Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. ASKİ tarafından Borsamızdan talep edilen projelerden; yol, atık su, yağmur suyu, kullanma suyu, yangın suyu, elektrik dağıtım şebekesi, Telekom şebekesi uygulama projeleri Borsamızca yaptırılarak ilgili idarelere onaylattırılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanma suyu, yangın tesisatı, yağmur suyu, kanalizasyon, Telekom ve elektrik borulama altyapı uygulama işleri tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip üreticilerimizin ve üyelerimizin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebileceği bir sistem oluşturulacaktır. Yapılan hesaplamalara göre sistemin tamamlanması halinde en az kişiye doğrudan iş imkanı sağlaması öngörülen bu projenin, Ankara nın ticaretin geliştiği bir kente dönüşmesine önemli katkısı bulunacaktır. 13

14 AHİBOZ HUBUBAT VE BAKLİYAT BORSASI SATIŞ SALONU BİNASI: Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ahiboz mahallesinde(133 Ada 1 Parsel) yapımı tamamlanan Borsa satış Salonumuz modern görüntüsü, fonksiyonel işleyişi ve otomasyonuyla, hububat ticareti yapan tüccarımızın ve üreticimizin hizmetine sunulmuştur. Tesisimizin yapılandırıldığı alanın parsel büyüklüğü3.207 m² dir.borsa satış salonu binası; bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 1.933,23 m²olup, bu alanın katlar itibari ile dağılımı şu şekildedir. Bodrum Kat : 258,38 m² Zemin Kat : 1.037,25 m² Birinci Kat : 637,60 m² Bodrum katta; sığınak, teknik hacimler, su deposu (hidrofor, kalorifer kazanı, havalandırma ve klima santrali, ısıtma ve soğutma sirkülasyon grupları, otomasyon teçhizatı) yer almaktadır. Zemin katta; hububat satışlarının yapılacağı satış salonu ve alıcı ofisleri ana mekânı oluşturmaktadır. Eşit ağırlıklı iki girişi bulunan binaya çok amaçlı kullanıma dönük giriş holleri / fuaye ile girilmektedir. Yaklaşık 230 m² lik bir alanda yer alan satış masası aynı anda 50 brokerin işlem yapmasına olanak sağlamaktadır. Satış masası çevresinde ve satış masasını görecek şekilde konumlanan ve online bağlantılı alıcı ofislerinin 17 adeti zemin katta, 19 adeti de birinci katta yer almaktadır. Ayrıca,birinci katta alıcı ofisi konumunda tüccar ve çiftçilerin eğitimi için bir seminer odası da yapılmıştır. Satış salonunda üreticilerin satış seansı izlemeleri için yaklaşık 76 m² lik bir anfi düzenlenmiştir. Anfi aynı anda 80 üreticimize hizmet verebilecek kapasitededir. 14

15 Satışı yapılacak ürünler, Laboratuvar binasından (numune alma odasından)satış Salonundaki satış masasına bant konveyör sistemi ile gelmekte ve tüm alıcıların fiziksel olarak incelemeleri için bütün masayı dolaşmaktadır.yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı tarafından düzenlenen analiz sonuçları tüm alıcıların ekranında izlenebilmekte ve online olarak fiyat teklifi verilerek alım yapılabilmektedir. Ayrıca alcılar tarafından masa önlerine alınan örnekler pnomatiksistemle bina dışında yer alan çelik silolara gönderilerek tahliyesi sağlanmaktadır. Ahiboz Hububat ve Bakliyat Borsası Satış Salonu Binası Dış Görünüş Zemin kata güvenlik için bir mekân ayrılmıştır. Borsa idari birimleri, gelen üreticilerin de yararlanacağı bir kütüphane, toplantı salonu ve ıslak hacimler ağırlıklı olarak bu katta yer almaktadır. Birinci katta; Satış salonunu gören ve satış masası ile online bağlantılı 19 adet alıcı ofisi ve Borsa Yönetim ve idari birimleri yer almaktadır. Ahiboz Hububat ve Bakliyat Borsası Satış Salonu Borsa satış salonunda tüm mekânlar için ısı konforu sağlamış, sıcak ve soğuk havalar için klima sistemi kurulmuştur. Ayrıca ilave olaraksatış salonunda yerden ısıtma sistemi ve diğer alanlarda ise radyatörler teçhiz edilmiştir. 15

16 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa istinaden çıkarılan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında Ahiboz da bulunan laboratuarımız için Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı almak üzere gereken evraklar tamamlanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na müracaat edilmiş ve Bakanlıkça görevlendirilen denetçiler tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde Ahiboz Laboratuvarımız için Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı alınmıştır. Diğer taraftan, Borsamızın Ahiboz da bulunan tesislerinde bakliyat ve hububatın çağdaş borsacılık anlayışı içinde ve lisanslı depoculuk mevzuatı kapsamında alım satımının ve tescilinin yapılması ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat etmiş, tesislerimizin ve alt yapımızın yerinde incelenmesi sonucunda,lisanslı Depoculuk şirketleri tarafından üretilecek Ürün senetleri alım satımı ve diğer işlemlerinin yürütülmesi için gerekli satış salonu, iletişim, elektronik donanım ve yazılım gibi yeterli teknik, kurumsal ve mali alt yapıya sahip olunduğu belirtilmiş ve Borsamız yetkilendirilmiştir. Yetkili Sınıflandırıcı Lisans Belgesi alınmasını müteakiben, 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Ahiboz daki tonluk çelik silolarımızı kiralayan TMO TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. ile Yetkili Sınıflandırıcı ve ürün senetlerinin alım satımı hizmeti verilmesi ile ilgili olarak anlaşma yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince, ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini temin etmek ve sözleşme taraflarının görev, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla diğer lisanslı depoculuk şirketleri ile anlaşmalar yapılmaktadır. 16

17 Hububat Teknolojileri Laboratuvarı Ahiboz Tesislerinin Genel Görünüşü Ahiboz 169 nolu parsel: Bilindiği üzere Ahiboz daki tesislerimize bitişik konumda bulunan ve mülkiyeti Ahiboz köy tüzel kişiliğine kayıtlı 169 parsel nolu m² lik mera vasıflı taşınmazın mera vasfından çıkarılarak projeye dahil edilmesi için yapmış olduğumuz girişimlerimiz olumlu sonuç vermiş, mera alanının tamamının Borsamız tarafından hububat ve bakliyat depolama ve pazarlama alanı olarak kullanılmasına imkan verecek düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi Ahibozmahallesinde Hazineye ait alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarih ve 2402 sayılı Meclis kararına istinaden kesinleşmiştir. Bu plana göre hazırlanan 1/1000 lik Uygulama İmar Planını Gölbaşı Belediye Meclisine sunulmuş ve Gölbaşı Belediye Meclisinde görüşülmüş uygun görüşle Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunulmuştur.ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayından sonra 1/1000 lik parselasyon planının yapılması ve tescil işlemi tamamlanması aşamasına gelinmiştir. 17

18 Yeni Borsa Yönetim Binası Değerli Üyeler, Hatırlanacağı üzere, modern ve Borsamıza yakışır bir merkez binası yapımı projemiz, AVM ile birlikte düşünülmüş, ancak, AVM yapımından vazgeçilmesi üzerine arsamızın satılması konusu gündeme gelmişti. Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde:satışı gerçekleştirilen arsamızın m 2 lik kısmı Borsamız Meclisinin genel temayülü doğrultusunda, Borsa Prestij Binasının yapılması amacıyla uhdemizde tutulmuştur. Arsanın ifrazı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, m 2 lik kısmı S.S. GİMAT Birikim Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ne satılmıştır. Adı geçen kooperatif tarafından inşa edilecek yapının konsepti de dikkate alınarak Borsa Prestij Binasının projesi yaptırılmış veilgili makamlardan gereken onaylar alınarak inşaatına başlanmıştır. İnşaat alanları: a) 2. Bodrum Kat m 2 b) 1. Bodrum Kat m 2 c) Zemin kat: 820 m 2 d) Birinci kat: 878 m 2 e) İkinci kat: 805 m 2 f) Üçüncü Kat: 805 m 2 g) Dördüncü Kat: 805 m 2 h) Beşinci Kat: 396 m 2 olmak üzere, toplam m 2 dir. Katlarda yer alan başlıca fonksiyonları şöyle özetleyebiliriz. 18

19 2. Bodrum katında yaklaşık 26 arabalık otopark, sığınak, teknik servisler yer almaktadır. 1. Bodrum katında, yaklaşık 294 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, toplantı salonu ile bağlantılı fuaye, basın odası, VIP odası, Borsa Satış Salonu ve yan servisleriyer almaktadır. Zemin katında, giriş holü, kütüphane, basın odası, sağlık birimi gibi dışa dönük servis birimleri, ortak kullanıma açık iç bahçe yer almaktadır. Birinci katta, Meclis toplantı salonu, Meclis ve Yönetim Kurulu başkan vekilleri, Yönetim Kurulu üyeleri odası ve Komite toplantı salonları yer almaktadır. İkinci ve üçüncü katlarda borsanın idari birimleriyer almaktadır. Dördüncü katta, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu toplantı odası, özel yemek salonu, özel kalem ve danışmanlar yer almaktadır. Beşinci kat personel dinlenme ve yemek bölümüne ayrılmıştır. Bina içinde led aydınlatmalar kullanılmaktır. Güvenlik ve ısı kontrolü bakımından bina otomasyonu programlanacaktır. Sıcak su teminin iklim şartlarına uygun olarak güneş enerjisinden sağlanacaktır. Aksi takdirde kazan sistemi devreye girecektir. Bina ısıtması ve havalandırması sisteminde fancoil ler kullanılacak olup, her mekânın ısı konforu kullanıcının isteğine uygun olarak düzenlenebilecektir. Fancoil in çalışma sistemi 4 borulu sistemdir. Buna göre mevsimsel geçiş dönemlerinde kullanıcının konforuna göre soğutma veya ısıtma yapılabilecektir. Yangın karşı binada spring ler sistemi ile yağmurlama tesisatı yapılacaktır. İnşaatın yapımına tarihinde başlanmış olup, yapılan iş programına göre Haziran 2013 ayı başında inşaatın tamamlanması düşünülmektedir. Mezbaha ve Canlı Hayvanlar Tesislerimiz: Sincan İlçesi Yenikent Beldesi Çoğlu Köyü sınırları içerisinde kalan 1598 ada 1 parseldeki m² imarlı arsa üzerinde ATB Et Kombinası ile Canlı Hayvanlar Tesisleri yer almaktadır.bu arsa 2001 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Anet-Ankara Et İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.den satın alınmıştır. Tapu 19

20 kayıtlarında organize entegre et tesisi şerhi bulunmaktadır. Şerhin kaldırılması için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmış ancak yıllardır herhangi bir sonuç alınmamıştır. Ayrıca, Mezbaha tesislerinin işletilmesi için kurulan ATB Et Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. nin tasfiye çalışmaları devam etmektedir. Canlı Hayvanlar tesislerine giren ve çıkan araçların daha hijyenik olabilmeleri amacıyla bir dezenfeksiyon tüneli tesis edilmiş ve kullanıma açılmıştır. Tesislerimizdeki kapalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan padoklarının çatılarına m³ kapasitede dörder adet olmak üzere sekiz adet çatı tipi havalandırma fanı taktırılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Mezbaha ve canlı hayvanlar tesislerimizin yeni yönetmelikler çerçevesinde modernize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup bu doğrultuda proje ve uygulama çalışmalarına başlanmıştır. Canlı Hayvanlar Tesisleri Mezbaha Tesisleri ATB ET BORSASI: Üyelerimizin daha hijyenik bir ortamda çalışmalarının ve hizmet vermelerinin temini amacıyla, Yenimahalle İlçesi MacunMahallesi Atatürk Orman Çiftliği ada 5 sayılı parselin Borsamız adına 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmiştir. Et Teşhir ve Satış Salonu projesi optimum kullanım şartları bakımından ihtiyaçlara göre hazırlanmış ve uygulaması yapılmıştır. Tesisin inşaatı 2012 yılı başında tamamlanarak kullanma ruhsatı alınmış ve işletmeye açılarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. 20

21 Projenin Tanıtımı : Bu proje kapsamında tesiste aynı anda birçok işletmenin yan yana gelmesi ve ortak işletme proseslerinin birleştirilmesi ile etin karkas olarak alınıp, Teşhiri, Muhafazası ve Satışı planlanmıştır. Proje; Ürün Kabul, Tartım, Teşhir, Satış, Muhafaza, Şoklama,Teknik Alanlar, İdari Alanlar, Sosyal Alanlar ve Diğer Alanlardan oluşmaktadır. Projenin sağlayacağı faydalar: Girdilere, işgücüne, enformasyona ve kamu hizmetlerine etkin erişim, firmalar arasında koordinasyon kolaylığı, Örnek uygulamaların yaygınlaşması, Rakipleri yakından izleyerek performansı iyileştirmeyi sağlayarak verimliliğin/etkinliğin artırılması, Yaratılan beceri, tedarik, pazar vb. üstünlükler nedeniyle küme ile ilgili faaliyet alanlarına girişi kolaylaştırarak ticarileşmeyi hızlandıracak, Ortak organizasyonlar ise ortaklar arasında paylaşılmış bir vizyon strateji, yapı ve davranış biçiminin oluşmasını, AB normlarında ve yüksek hijyen standartlarında verilecek hizmet ile gıda güvenliğini sağlayacaktır. Bu tesis ile ilgili sektördeki yerel aktörlerin kaynaklarını bir araya getirme kapasiteleri ve dolayısıyla da tek başlarına çözmeleri mümkün olmayacak sorunların üstesinden gelme olasılıkları da o denli yüksektir. Esasen kalkınma sadece teknik bir konu olmayıp aynı zamanda farklı toplumsal örgütlenme ve yönetim biçimleri geliştirebilmek, yeni problem 21

22 çözebilme ve müdahale biçimleri ortaya koyabilmek demektir. Bu açıdan bakıldığında ise söz konusu tesisimizin toplumsal faydaları daha açık olarak görülebilmektedir. Et Teşhir, Satış ve Muhafaza Alanları: a- Ürün Kabul: Tesis girişlerinde kontrol noktaları bulunmaktadır. Ürünlerin girişi mevzuatlara istinaden ürünün beraberinde bulunması gereken resmi belgeler ve genel ürün kontrolü görevli veteriner hekimler tarafından yapılmakta ve girişler bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaktadır. Ürün getiren araçların kasaları merkez girişinde veteriner hekimler tarafından kontrol amaçlı açılmaları dışında, ürünler tesis içine alınana kadar, kasalarının kontaminasyon riskine karşın hiçbir şekilde açılmasına müsaade edilmemektedir. b- Teşhir ve Muhafaza: Kontrolü yapılarak Et Teşhir ve Satış Merkezi içerisine alınan araçlar, tesisin her iki yanında bulunan yükleme-boşaltma rampaları aracılığıyla ürünlerini tesis içerisine sevk etmektedir. Tesisin zemin katında toplam m 2 alana sahip teşhir ve satış alanı bulunmaktadır. Bu alanda azami 800 ton/gün ürünün teşhir edilmesi mümkün olmaktadır. İşletmelerin ürünlerini aynı anda teşhir etmesine ve satışını gerçekleştirmesine olanak verecek şekilde planlanan bu ortak alanda ürünlerde her türlü bozulma, kalite kaybını engellemek amacıyla azami 12 o C sıcaklıkta sabit tutulması amacıyla havalandırma ve soğutma tertibatı tesis edilmiştir. ATB Et Borsası Boşaltma esnasında bilgisayar bağlantısına sahip basküllerle tartım gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği direktifleri ve önergeleri ışığında tartımı gerçekleştirilen karkas etler barkodlanabilecektir. Ziyaretçi girişleri için kontrollü bir alan tesis edilmiştir. Ziyaretçi ve personel girişleri bu alanlarda gerekli hijyen önlemlerinin alınmasından sonra gerçekleştirilmekte ve salon içerisinde önlük ve çizme giyilmekte, bone/şapka takılmaktadır. 22