ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ANKARA TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 BORSA MECLİSİ ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. ADI SOYADI Erol GEMALMAZ Hayri GÜLTEN Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER Şemsettin AKTUĞLU Murat BAŞAR Hüseyin YAZICI İdris KARACA Timur Rasim MERMERCİ Ahmet ATALAY Necati ALAKUŞU Sırrı KARAHANCI Burhan AKTAŞ Fetullah ŞEVGİN Adem UYANIK Celal YILDIRIM Yahya ŞAHİN Celal DEMİRER Hasan ERSAN Ahmet BALCI Şakir ÇETİN Cengiz HAN M.Okan KOÇ İbrahim ÖZTÜRK Cevat ŞENBABA 2

3 YÖNETİM KURULU ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. SAYMAN ADI SOYADI Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER Şemsettin AKTUĞLU GENEL SEKRETER Eyüp Şenol ÖMEROĞLU GENEL SEKRETER YRD Osman Oktay TURGUT 3

4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN Yrd. ADI SOYADI Ahmet ATALAY Hasan ERSAN Burhan AKTAŞ Ahmet BALCI DİSİPLİN KURULU Nuri YAMAN Erol CEYLAN Sedat AKBULUT Mehmet Ali KUMRU Muzaffer ÇETİN 4

5 MESLEK KOMİTELERİ 1.Meslek Komitesi 2.Meslek Komitesi Başkan Şevki YİĞİT Başkan Nurettin İNCE Başkan Yrd. Abdülhüda KILIÇ Başkan Yrd. Yasin ÖZEN Üye Murat BAŞAR Üye Hayri GÜLTEN Üye İdris KARACA Üye Timur MERMERCİ Üye Hüseyin YAZICI Üye Ağabey ALTINKAYNAK Üye Adnan YAMAN Üye Mürsel GÜVEN 3.Meslek Komitesi 4.Meslek Komitesi Başkan İsmet ALKAN Başkan Cemal SÜMER Başkan Yrd. Abbas ÇAM Başkan Yrd. Rıdvan TUĞRUL Üye Kemal ÇOŞGUN Üye Kerim ÖZGÜN Üye Ahmet ATALAY Üye Sırrı KARAHANCI Üye Necati ALAKUŞU Üye Burhan AKTAŞ Üye Ercan TEKİN Üye Bülend AYTÖRE Üye Şerif FIRAT Üye Mustafa GÖĞEBAKAN 5.Meslek Komitesi 6.Meslek Komitesi Başkan Şemsettin AKTUĞLU Başkan Hacı KOCAMAN Başkan Yrd. M. Ferit POLAT Başkan Yrd. Nihat MERT Üye Fetullah ŞEVGİN Üye Faik YAVUZ Üye Adem UYANIK Üye Celal YILDIRIM Üye R. Noyan ARIKAN Üye Yahya ŞAHİN Üye Osman DURSUN Üye Sait SAYAN Üye Hacı BARAN Üye Muhittin IRMAK 7.Meslek Komitesi 8.Meslek Komitesi Başkan Ali ÖZEL Başkan Musa YÜKSELOĞLU Başkan Yrd. Cemil YÜKSEL Başkan Yrd. Nusret YILDIZ Üye Erol GEMALMAZ Üye Şahin KAYA Üye Celal DEMİRER Üye Ahmet BALCI Üye Hasan ERSAN Üye Şakir ÇETİN Üye Aydın ÇINAR Üye Feridun ALTINDAĞ Üye Avni ÇINAR Üye Seyfullah GÖKMEN 9.Meslek Komitesi 10.Meslek Komitesi Başkan Birol MERMER Başkan Konuralp Tekin ÖZÇELİK Başkan Yrd. Sedat EVİN Başkan Yrd. A.Ruhi BULDUK Üye Hacı GÜDER Üye Yavuz YILDIZ Üye Cengiz HAN Üye İbrahim ÖZTÜRK Üye Musa Okan KOÇ Üye Cevat ŞENBABA Üye S.Selim BİNGÖLER Üye Arif Hikmet YAYLALI Üye Engin SAVAŞ Üye Kadir ÇAKIR 5

6 HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTESİ HAKEM LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1.MESLEK GRUBU Özkan Yılmaz Mehmet Konuk Fuat Yıldırım Nazmi Meydaneri 2.MESLEK GRUBU Hayri Gülten Nurettin İnce Timur Rasim Mermerci 3.MESLEK GRUBU Ercan Tekin Abbas Çam İsmet Alkan 4.MESLEK GRUBU Rıdvan Tuğrul Burhan Aktaş Sırrı Karahancı Nizamettin Yıldırım 5.MESLEK GRUBU Adem Uyanık Şemsettin Aktuğlu Mehmet Ferit Polat Osman Dursun 6.MESLEK GRUBU Yahya Şahin Muhittin Irmak Nihat Mert Hacı Kocaman 7.MESLEK GRUBU Ali Özel Cemil Yüksel Avni Çınar Hasan Ersan 8.MESLEK GRUBU Musa Yükseloğlu Ertuğrul Özer Müştak önder Ahmet Balcı 9.MESLEK GRUBU Cengiz Han M. Okan Koç Hacı Güder S. Selim Bingöler 10.MESLEK GRUBU K. Tekin Özçelik A. Ruhi Bulduk A. Hikmet Yaylalı Neşe Şişman BİLİRKİŞİ LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1.MESLEK GRUBU Erdoğan Çetinkaya Abdülkadir Oruç Ahmet Yıldırım Mehmet Karadere 2.MESLEK GRUBU Hayri Gülten Nurettin İnce Timur Rasim Mermerci 3.MESLEK GRUBU Ercan Tekin İsmet Alkan Abbas Çam 4.MESLEK GRUBU Bülend Aytöre Soner Gözüyaşlı Mustafa Göğebakan Kerim Özgün 5.MESLEK GRUBU Rıfat Noyan Arıkan FettullahŞevgin Osman Dursun Şükrü Yıldız 6.MESLEK GRUBU Hacı Kocaman Nihat Mert Muhittin Irmak Yahya Şahin 7.MESLEK GRUBU Cemil Yüksel Celal Demirer Aydın Çınar Erol Gemalmaz 8.MESLEK GRUBU Ertuğrul Özer Musa Yükseloğlu Ahmet Balcı müştak önder 9.MESLEK GRUBU Birol Mermer Cengiz Han Sedat Evin Selim Bingöler 10.MESLEK GRUBU A. Ruhi Bulduk K. Tekin Özçelik Neşe Şişman A. Hikmet Yaylalı EKSPER LİSTESİ; Asil Üyeler Yedek Üyeler 1 MESLEK GRUBU Hayrullah Özyürek Durmuş Ali Yeder Melih Sadi Yıldırım Ertuğrul Yılmaz 2.MESLEK GRUBU Barış Nalçacı Doğan Bekin 3.MESLEK GRUBU Bekir Atalay Mustafa Karabacak 4.MESLEK GRUBU Sedat Cakova Mehmet Keskin Mustafa Kozanoğlu Nihat Yıldırım 5.MESLEK GRUBU Kenan Tanılgan Ayhan Nom Hakan Arıcı Ali Ceren 6.MESLEK GRUBU Haydar Şahin Bayram Albayrak 7.MESLEK GRUBU Alparslan Uygun Kudret Ersan 8.MESLEK GRUBU İsmail Balcı Yusuf Özyürük 9.MESLEK GRUBU Ertuğrul Şahin Ali İhsan Yılmaz 10.MESLEK GRUBU Erdal Y. Şengüller Hande Özçelik 6

7 1. BÖLÜM 2012 YILI FAALİYET RAPORU 7

8 Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri; 5174 sayılı yasanın 52.maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince hazırladığımız 2013 yılı tahmini gelir ve gider bütçemizi, uygulamaya yönelik kararname ve bağlı cetvellerini görüşlerinize, değerlendirmelerinize ve yüksek onayınıza sunmuş bulunuyoruz. Bu vesile ile sizlere gerek 2012 yılı içerisindeki faaliyetlerimiz, gerekse 2013 yılı için planlanan çalışmalar hakkında kısa açıklamalarda bulunmak istiyoruz. BORSA ORGANLARININ ÇALIŞMALARI 5174 Sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Borsamızın Meslek Komiteleri ve Meclis üyelerinin seçimi 03 Ocak 2009 tarihinde yapılmış, müteakiben, 10 Ocak 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Birlik Genel Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği seçimleri gerçekleştirilmiş ve organlarımızda görev alacak üyelerimiz belirlenmişti. A. YÖNETİM KURULU VE MECLİS: Yönetim Kurulumuz tarihinden tarihine kadar 48 oturum yapmış ve 524karar almıştır. Bu süre içerisinde Meclisimiz ise 11 oturum yapmış ve gündeminde bulunan 70 konuyu görüşerek karara bağlamıştır. B. MESLEK KOMİTELERİ: Borsamız Meslek Komiteleri her ay rutin olarak toplantılarını gerçekleştirmiştir. Muamelat Müdürlüğümüzde tarihi itibariyle; 2.856adedi gelen, 1.477adedi giden olmak üzere toplam evrak işlem görmüştür. Borsamıza 152 firma kendi başvurusu, 3 firma da resen olmak üzere tarihi itibariyle toplam 155 üye kaydedilmiştir sayılı yasanın 32 ve Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca üye listelerimiz güncelleştirilmiştir. Buna göre; içinde bulunduğumuz yıldan önceki son iki yılda ( ) adres ve durumları tespit edilemeyen ve tescili bulunmayan 94 üyemizin kaydı askıya alınmıştır. 8

9 Meslek gruplarına göre Kasım 2012 sonu itibariyle askıdaki üyelerimizin dağılımı ise şöyledir: 1.Meslek Grubu 19 2.Meslek Grubu 7 3.Meslek Grubu 23 4.Meslek Grubu 29 5.Meslek Grubu 23 6.Meslek Grubu 28 7.Meslek Grubu 16 8.Meslek Grubu 56 9.Meslek Grubu Meslek Grubu 19 TOPLAM 253 Kayıtları askıda olup da adres ve durumlarını bildiren ve tescil işlemi yaptırdığı tespit edilen 27üyemizin kayıtları askıdan indirilerek aktif üyeliğe alınmıştır yılı içinde, yılları tescil durumları dikkate alınarak tarihinde üyelikleri askıya alınan ve askı kararını takip eden yılbaşından itibaren ( ) iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyen ve alım satım işlemi bulunmayan 74 ve yıl içinde borsamıza müracaat ederek kaydının silinmesi talebinde bulunan 26 olmak üzere toplam 100 üyemizin ise borsamızdaki kayıtları silinmiştir tarihi itibariyle (üyeliği askıya alınanlar hariç) toplam aktif üye sayımız e ulaşmıştır. Üyelerimizin Meslek Gruplarına ve Derecelerine göre dağılımı şu şekildedir. D E R E C E L E R MESLEK GRUBU FEV. 1.D 2.D 3.D 4.D 5.D TOPLAM 1.MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU TOPLAM Borsamızın 2012 yılı Kasım ayı sonu itibariyle kayıt ücreti ve yıllık aidat geliri (Kayıt ücreti: tl, Aidat: TL) Toplamı : ,43TL'ye ulaşmıştır yılında 26 sı kadrolu, 12'si sözleşmeli olmak üzere 38 personel ile yürütülen borsamızın işleri, 2012 yılında emekliye ayrılan ve yeni alınan personel ile birlikte 23 ü kadrolu 25 i sözleşmeli olmak üzere toplam 48 kişilik bir kadro ile başarılı bir şekilde devam ettirilmiştir. Ayrıca, 2012 yılında da merkez binamızda, canlı hayvanlar tesisinde, et tesisinde güvenlik ve destek hizmetlerini yürütmek üzere güvenlik görevlisi, kat görevlisi, odacı, aşçı, sayımcı ve meydancı olmak üzere toplam 33 personel için özel sektörden hizmet satın alınmasına devam edilmiştir. 9

10 BORSAMIZIN 2012 YILI FAALİYETLERİ: A- GAYRİMENKUL YATIRIMLARIMIZ: AHİBOZ PROJESİ : Değerli üyeler, Borsamızın mülkiyetinde bulunan Gölbaşı Ahiboz Köyündeki m 2 arsamızın üzerine hububat ve bakliyat ürünlerinin depolanmasını sağlayacak Ankara Ticaret Borsası Ahiboz Hububat ve Bakliyat Depolama ve Pazarlama Alanı kapsamında Ton kapasiteli çelik silo yapımı tamamlanmıştır. İlk ürün Temmuz 2010 da ikinci ürün ise Temmuz 2011 de,üçüncü ürün Temmuz 2012 dedepolanmış ve bu arada depoların tahliyesini müteakip boş olduğu ara dönemlerde ithal hububat stoklaması yapılmıştır. Ürün İhtisas Borsacılığı, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsacılığı ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu konularında hizmet verilmesi planlanan tesisimiz; Çelik Silo, yatay depolar (üye - alıcı depoları), satış salonu, satış salonu içinde yer alacak ofisler, laboratuvar, kantarlar, tır parkı ve sosyal ünitelerden oluşmaktadır. Ahiboz da bulunan arsamız üzerinde yapımı tamamlanan Ton kapasiteli Çelik Silo tesisi (123 ada 1 parsel), Elektronik Taşıt Baskülleri, Laboratuvarlar ve kamyon park alanı (132 ada 1 parsel) Üst Kullanım hakkı daha önce TMO ile yapılan Uzun Süreli Kiralama Garantili Depo Yapım sözleşmesi çerçevesinde tarihine kadar olup, söz konusu tesisleri yapmak ve işletmek için kurulan ve sermayesinin tamamı borsamıza ait olan ATB İktisadi İşletmesi A.Ş. ne verilmiştir. Çalışmalar bu çerçevede şekillendirilirken, projemize destek vermesi noktasında Toprak Mahsulleri Ofisi ile ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketimiz arasında söz konusu tesislerin kiralanması hususunda 10 yıl için bir kira sözleşmesi imzalanmış ve ilk beşdönemlik(onbeş aylık) kira bedeli tahsil edilmiştir. Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi ile imzalanan kira sözleşmesi feshedilerek, TMO TOBB 10

11 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. veatb İktisadi İşletmesi A.Ş. arasında arasında 01 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmıştır TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO, TREMİ, MALZEME DEPOSU, GÜVENLİK BİNASI, MAKİNA BİNASI GÖRÜNÜŞÜ TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO TESİSLERİ 60 TONLUK TAŞIT KANTARLARI, OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZLARI, FİZİKSEL VE KİMYASAL LABORATUVARLAR, İDARİ VE SOSYAL BİNALARIN GÖRÜNÜŞÜ Ton Kapasiteli Çelik silo tesisi kapsamı aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere; şunları ihtiva etmektedir: 11

12 Çelik Silo temelleri ve konveyör Galerileri, Makine dairesi binası ve Kulesi, MCC ve PLC Kontrol Binası, Güvenlik Binası, Kantar binası, Laboratuvar Binası, Hizmet Binası, Çiftçi Dinlenme Tesisi, Malzeme Deposu, Yangın Suyu Pompa Binası, Karayolu Alım ve Yükleme Yapıları, Beton saha ve Yollar inşaat işleri kapsamında yapılmıştır. Çelik Siloda Yapılabilecek Ana İşlemler 1- Karayolundan 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak iki farklı ürünün (iki ayrı hat ile 2x150 t/h) siloya alımı ve aynı anda 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürünün karayolundan sevki, veya 2- İki farklı ürünün (iki ayrı hat ile 2x150 t/h) 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak karayolundan sevki ve aynı anda karayolundan 150 t/h kapasite ile silo içi baskülünde tartılarak tek tip ürünün siloya alımı, veya 3- Yukarıda 1. ve 2. maddelerdeki işlemlerden birisi yerine silo içi baskülünden tartılarak kuyular arası transfer yapılması işlemi yapılabilecektir. Depolar 6 X Ton + 12 X Ton Çelik Silo kuyularından oluşmaktadır. İki farklı ürünü aynı anda farklı depolara 2 X 150 Ton/Saat kapasitede alabilecek, Aynı anda (Alım, İhraç veya silo içi sirkülasyon olmak üzere toplam) 450 Ton/Saat kapasite, Tremilerde 30 ton kapasiteli 4 Adet alım bunkeri, 16x3 metre boyutlarında 2 adet 60 ton kaldırma kapasiteli arkaya devrilmeli hidrolik kamyon kaldırıcı, Farklı iki cins ürün yüklemesi yapılabilecek 60 ton kapasiteli 2 adet kamyon yükleme bunkeri, Siloya alınan hububat içerisindeki yabancı maddelerin temizlenmesi için 150 Ton/Saat elek ünitesi, Pnömatikslide ve distribütörlerle tam otomatik yol vermeler, Motorlu Teleskopik yükleme sistemleri, 2 X 150 Ton/Saat kapasiteli tartım esasına göre çalışankamyon yükleme cihazları, Silo galerilerinde ve üst platformlarında 150 Ton/Saat kapasiteli Zincirli konveyörler, 50 Ton/Saat kapasiteli Silo kuyusu içi süpürücü (dip sıyırıcı) helezon konveyörler, Makine binası dikey taşımaları için 3X150 Ton/Saat kapasiteli Elevatörler, Jet filtreli aspirasyon-toz tutma sistemleri (elevatör, kantar sistemi ve elek ünitesi için 3 grup), Basınçlı hava sistemi (pnomatik kapaklar, silo içi kantar üniteleri ve toz tutma sistemi için 2 grup), Yangından koruma ve alarm sistemi (Yangın suyu tankları 2X60 ton ve pompa istasyonu, hidrantlar, yangın dolapları ve tüpleri ile yangın alarm sistemi), Her siloda tahıl sıcaklığını ölçme ve takip sistemleri, Her siloda tahılın havalandırılması ve soğutulması için havalandırma teçhizatı, Siloya alınan ve ihraç edilen hububatın tonaj kontrolü ve izlenmesi için Silo içi elektronik kantar sistemleri, Kamyonların tartımı esnasında otomatik numune alma ünitesi 2 adet, Fiziksel ve kimyasal Laboratuvarlariçin tüm teçhizat ve 2 adet hızlı protein tayin cihazı, 16x3 ebatlarında ve 60 ar ton kapasiteli, birbiriyle akuple çalışabilen 2 adet elektronik kamyon kantarı, Kapalı devre kameralı güvenlik sistemi ile teçhiz edilmiştir. Silolarda kontrol sistemi, üzerinde prosesin gösterildiği, kontrol ve takip edildiği bir VDU yu (monitörü) kullanan SCADA sistemi ile beraber programlanabilir mantıksal kontrol (PLC) sistemi mevcuttur. 12

13 Enerji Temini, Transformatör istasyonu, Enerji Nakil Hattı, Alçak Gerilim Panosu, Elektromekanik ekipmana ait elektrik tesisatları, Ana kumanda panosu, MCC ve PLC panoları, Telefon ve Yangın alarm sistemi, Lokal elektrik dağıtım tabloları, Topraklama ve Yıldırımdan koruma sistemi, Kuyularda Yüksek/Alçak seviye kontrol sistemi, Yapılacak binaların elektrik tesisatları, Kompanzasyon Panosu, Çevre ve Saha Aydınlatması, Güç besleme teçhizatı ve elektrik işleri, Elektrik alt yapısına ait tesisat, Teleteknik alt yapı tesisatları yapılmıştır. Makine binası inşaat işleri, konveyör galerileri, Silo temel ve üst yapı inşaat işleri, silolar arası ve çevresi saha betonu işleri, 160 m² Malzeme deposu, 2 X 60 ton çelik yangın suyu deposu ve pompa binası, proses kontrol binası, bekçi binası, laboratuarbinası, kantar binası, çiftçi dinlenme tesisi-kafeterya ve idari binaları yapılmıştır. ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi; tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı gereğince Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve ATB İktisadi İşletmesi Anonim Şirketi ile birleştirilmiştir. Diğer taraftan, ton kapasiteli çelik silonun yanı sıra, proje dahilinde yer alan 86 adet yatay deponun yapımı ile ilgili çalışmalar, bu amaçla üyelerimiz tarafından kurulan S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Borsamız ile S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında bir protokol imzalanmıştır.arsa büyüklükleri m 2 arasında değişen 86 yatay depo yapımı adı geçen kooperatif tarafından yapımlarına başlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı gereğince Ahiboz tesislerinin altyapı işlerinin yapımı için ASKİ Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. ASKİ tarafından Borsamızdan talep edilen projelerden; yol, atık su, yağmur suyu, kullanma suyu, yangın suyu, elektrik dağıtım şebekesi, Telekom şebekesi uygulama projeleri Borsamızca yaptırılarak ilgili idarelere onaylattırılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanma suyu, yangın tesisatı, yağmur suyu, kanalizasyon, Telekom ve elektrik borulama altyapı uygulama işleri tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip üreticilerimizin ve üyelerimizin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebileceği bir sistem oluşturulacaktır. Yapılan hesaplamalara göre sistemin tamamlanması halinde en az kişiye doğrudan iş imkanı sağlaması öngörülen bu projenin, Ankara nın ticaretin geliştiği bir kente dönüşmesine önemli katkısı bulunacaktır. 13

14 AHİBOZ HUBUBAT VE BAKLİYAT BORSASI SATIŞ SALONU BİNASI: Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ahiboz mahallesinde(133 Ada 1 Parsel) yapımı tamamlanan Borsa satış Salonumuz modern görüntüsü, fonksiyonel işleyişi ve otomasyonuyla, hububat ticareti yapan tüccarımızın ve üreticimizin hizmetine sunulmuştur. Tesisimizin yapılandırıldığı alanın parsel büyüklüğü3.207 m² dir.borsa satış salonu binası; bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 1.933,23 m²olup, bu alanın katlar itibari ile dağılımı şu şekildedir. Bodrum Kat : 258,38 m² Zemin Kat : 1.037,25 m² Birinci Kat : 637,60 m² Bodrum katta; sığınak, teknik hacimler, su deposu (hidrofor, kalorifer kazanı, havalandırma ve klima santrali, ısıtma ve soğutma sirkülasyon grupları, otomasyon teçhizatı) yer almaktadır. Zemin katta; hububat satışlarının yapılacağı satış salonu ve alıcı ofisleri ana mekânı oluşturmaktadır. Eşit ağırlıklı iki girişi bulunan binaya çok amaçlı kullanıma dönük giriş holleri / fuaye ile girilmektedir. Yaklaşık 230 m² lik bir alanda yer alan satış masası aynı anda 50 brokerin işlem yapmasına olanak sağlamaktadır. Satış masası çevresinde ve satış masasını görecek şekilde konumlanan ve online bağlantılı alıcı ofislerinin 17 adeti zemin katta, 19 adeti de birinci katta yer almaktadır. Ayrıca,birinci katta alıcı ofisi konumunda tüccar ve çiftçilerin eğitimi için bir seminer odası da yapılmıştır. Satış salonunda üreticilerin satış seansı izlemeleri için yaklaşık 76 m² lik bir anfi düzenlenmiştir. Anfi aynı anda 80 üreticimize hizmet verebilecek kapasitededir. 14

15 Satışı yapılacak ürünler, Laboratuvar binasından (numune alma odasından)satış Salonundaki satış masasına bant konveyör sistemi ile gelmekte ve tüm alıcıların fiziksel olarak incelemeleri için bütün masayı dolaşmaktadır.yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı tarafından düzenlenen analiz sonuçları tüm alıcıların ekranında izlenebilmekte ve online olarak fiyat teklifi verilerek alım yapılabilmektedir. Ayrıca alcılar tarafından masa önlerine alınan örnekler pnomatiksistemle bina dışında yer alan çelik silolara gönderilerek tahliyesi sağlanmaktadır. Ahiboz Hububat ve Bakliyat Borsası Satış Salonu Binası Dış Görünüş Zemin kata güvenlik için bir mekân ayrılmıştır. Borsa idari birimleri, gelen üreticilerin de yararlanacağı bir kütüphane, toplantı salonu ve ıslak hacimler ağırlıklı olarak bu katta yer almaktadır. Birinci katta; Satış salonunu gören ve satış masası ile online bağlantılı 19 adet alıcı ofisi ve Borsa Yönetim ve idari birimleri yer almaktadır. Ahiboz Hububat ve Bakliyat Borsası Satış Salonu Borsa satış salonunda tüm mekânlar için ısı konforu sağlamış, sıcak ve soğuk havalar için klima sistemi kurulmuştur. Ayrıca ilave olaraksatış salonunda yerden ısıtma sistemi ve diğer alanlarda ise radyatörler teçhiz edilmiştir. 15

16 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa istinaden çıkarılan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında Ahiboz da bulunan laboratuarımız için Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı almak üzere gereken evraklar tamamlanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na müracaat edilmiş ve Bakanlıkça görevlendirilen denetçiler tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde Ahiboz Laboratuvarımız için Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı alınmıştır. Diğer taraftan, Borsamızın Ahiboz da bulunan tesislerinde bakliyat ve hububatın çağdaş borsacılık anlayışı içinde ve lisanslı depoculuk mevzuatı kapsamında alım satımının ve tescilinin yapılması ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat etmiş, tesislerimizin ve alt yapımızın yerinde incelenmesi sonucunda,lisanslı Depoculuk şirketleri tarafından üretilecek Ürün senetleri alım satımı ve diğer işlemlerinin yürütülmesi için gerekli satış salonu, iletişim, elektronik donanım ve yazılım gibi yeterli teknik, kurumsal ve mali alt yapıya sahip olunduğu belirtilmiş ve Borsamız yetkilendirilmiştir. Yetkili Sınıflandırıcı Lisans Belgesi alınmasını müteakiben, 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Ahiboz daki tonluk çelik silolarımızı kiralayan TMO TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. ile Yetkili Sınıflandırıcı ve ürün senetlerinin alım satımı hizmeti verilmesi ile ilgili olarak anlaşma yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince, ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini temin etmek ve sözleşme taraflarının görev, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla diğer lisanslı depoculuk şirketleri ile anlaşmalar yapılmaktadır. 16

17 Hububat Teknolojileri Laboratuvarı Ahiboz Tesislerinin Genel Görünüşü Ahiboz 169 nolu parsel: Bilindiği üzere Ahiboz daki tesislerimize bitişik konumda bulunan ve mülkiyeti Ahiboz köy tüzel kişiliğine kayıtlı 169 parsel nolu m² lik mera vasıflı taşınmazın mera vasfından çıkarılarak projeye dahil edilmesi için yapmış olduğumuz girişimlerimiz olumlu sonuç vermiş, mera alanının tamamının Borsamız tarafından hububat ve bakliyat depolama ve pazarlama alanı olarak kullanılmasına imkan verecek düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi Ahibozmahallesinde Hazineye ait alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarih ve 2402 sayılı Meclis kararına istinaden kesinleşmiştir. Bu plana göre hazırlanan 1/1000 lik Uygulama İmar Planını Gölbaşı Belediye Meclisine sunulmuş ve Gölbaşı Belediye Meclisinde görüşülmüş uygun görüşle Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunulmuştur.ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayından sonra 1/1000 lik parselasyon planının yapılması ve tescil işlemi tamamlanması aşamasına gelinmiştir. 17

18 Yeni Borsa Yönetim Binası Değerli Üyeler, Hatırlanacağı üzere, modern ve Borsamıza yakışır bir merkez binası yapımı projemiz, AVM ile birlikte düşünülmüş, ancak, AVM yapımından vazgeçilmesi üzerine arsamızın satılması konusu gündeme gelmişti. Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde:satışı gerçekleştirilen arsamızın m 2 lik kısmı Borsamız Meclisinin genel temayülü doğrultusunda, Borsa Prestij Binasının yapılması amacıyla uhdemizde tutulmuştur. Arsanın ifrazı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, m 2 lik kısmı S.S. GİMAT Birikim Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ne satılmıştır. Adı geçen kooperatif tarafından inşa edilecek yapının konsepti de dikkate alınarak Borsa Prestij Binasının projesi yaptırılmış veilgili makamlardan gereken onaylar alınarak inşaatına başlanmıştır. İnşaat alanları: a) 2. Bodrum Kat m 2 b) 1. Bodrum Kat m 2 c) Zemin kat: 820 m 2 d) Birinci kat: 878 m 2 e) İkinci kat: 805 m 2 f) Üçüncü Kat: 805 m 2 g) Dördüncü Kat: 805 m 2 h) Beşinci Kat: 396 m 2 olmak üzere, toplam m 2 dir. Katlarda yer alan başlıca fonksiyonları şöyle özetleyebiliriz. 18

19 2. Bodrum katında yaklaşık 26 arabalık otopark, sığınak, teknik servisler yer almaktadır. 1. Bodrum katında, yaklaşık 294 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, toplantı salonu ile bağlantılı fuaye, basın odası, VIP odası, Borsa Satış Salonu ve yan servisleriyer almaktadır. Zemin katında, giriş holü, kütüphane, basın odası, sağlık birimi gibi dışa dönük servis birimleri, ortak kullanıma açık iç bahçe yer almaktadır. Birinci katta, Meclis toplantı salonu, Meclis ve Yönetim Kurulu başkan vekilleri, Yönetim Kurulu üyeleri odası ve Komite toplantı salonları yer almaktadır. İkinci ve üçüncü katlarda borsanın idari birimleriyer almaktadır. Dördüncü katta, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu toplantı odası, özel yemek salonu, özel kalem ve danışmanlar yer almaktadır. Beşinci kat personel dinlenme ve yemek bölümüne ayrılmıştır. Bina içinde led aydınlatmalar kullanılmaktır. Güvenlik ve ısı kontrolü bakımından bina otomasyonu programlanacaktır. Sıcak su teminin iklim şartlarına uygun olarak güneş enerjisinden sağlanacaktır. Aksi takdirde kazan sistemi devreye girecektir. Bina ısıtması ve havalandırması sisteminde fancoil ler kullanılacak olup, her mekânın ısı konforu kullanıcının isteğine uygun olarak düzenlenebilecektir. Fancoil in çalışma sistemi 4 borulu sistemdir. Buna göre mevsimsel geçiş dönemlerinde kullanıcının konforuna göre soğutma veya ısıtma yapılabilecektir. Yangın karşı binada spring ler sistemi ile yağmurlama tesisatı yapılacaktır. İnşaatın yapımına tarihinde başlanmış olup, yapılan iş programına göre Haziran 2013 ayı başında inşaatın tamamlanması düşünülmektedir. Mezbaha ve Canlı Hayvanlar Tesislerimiz: Sincan İlçesi Yenikent Beldesi Çoğlu Köyü sınırları içerisinde kalan 1598 ada 1 parseldeki m² imarlı arsa üzerinde ATB Et Kombinası ile Canlı Hayvanlar Tesisleri yer almaktadır.bu arsa 2001 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Anet-Ankara Et İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.den satın alınmıştır. Tapu 19

20 kayıtlarında organize entegre et tesisi şerhi bulunmaktadır. Şerhin kaldırılması için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmış ancak yıllardır herhangi bir sonuç alınmamıştır. Ayrıca, Mezbaha tesislerinin işletilmesi için kurulan ATB Et Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. nin tasfiye çalışmaları devam etmektedir. Canlı Hayvanlar tesislerine giren ve çıkan araçların daha hijyenik olabilmeleri amacıyla bir dezenfeksiyon tüneli tesis edilmiş ve kullanıma açılmıştır. Tesislerimizdeki kapalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan padoklarının çatılarına m³ kapasitede dörder adet olmak üzere sekiz adet çatı tipi havalandırma fanı taktırılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Mezbaha ve canlı hayvanlar tesislerimizin yeni yönetmelikler çerçevesinde modernize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup bu doğrultuda proje ve uygulama çalışmalarına başlanmıştır. Canlı Hayvanlar Tesisleri Mezbaha Tesisleri ATB ET BORSASI: Üyelerimizin daha hijyenik bir ortamda çalışmalarının ve hizmet vermelerinin temini amacıyla, Yenimahalle İlçesi MacunMahallesi Atatürk Orman Çiftliği ada 5 sayılı parselin Borsamız adına 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmiştir. Et Teşhir ve Satış Salonu projesi optimum kullanım şartları bakımından ihtiyaçlara göre hazırlanmış ve uygulaması yapılmıştır. Tesisin inşaatı 2012 yılı başında tamamlanarak kullanma ruhsatı alınmış ve işletmeye açılarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. 20

21 Projenin Tanıtımı : Bu proje kapsamında tesiste aynı anda birçok işletmenin yan yana gelmesi ve ortak işletme proseslerinin birleştirilmesi ile etin karkas olarak alınıp, Teşhiri, Muhafazası ve Satışı planlanmıştır. Proje; Ürün Kabul, Tartım, Teşhir, Satış, Muhafaza, Şoklama,Teknik Alanlar, İdari Alanlar, Sosyal Alanlar ve Diğer Alanlardan oluşmaktadır. Projenin sağlayacağı faydalar: Girdilere, işgücüne, enformasyona ve kamu hizmetlerine etkin erişim, firmalar arasında koordinasyon kolaylığı, Örnek uygulamaların yaygınlaşması, Rakipleri yakından izleyerek performansı iyileştirmeyi sağlayarak verimliliğin/etkinliğin artırılması, Yaratılan beceri, tedarik, pazar vb. üstünlükler nedeniyle küme ile ilgili faaliyet alanlarına girişi kolaylaştırarak ticarileşmeyi hızlandıracak, Ortak organizasyonlar ise ortaklar arasında paylaşılmış bir vizyon strateji, yapı ve davranış biçiminin oluşmasını, AB normlarında ve yüksek hijyen standartlarında verilecek hizmet ile gıda güvenliğini sağlayacaktır. Bu tesis ile ilgili sektördeki yerel aktörlerin kaynaklarını bir araya getirme kapasiteleri ve dolayısıyla da tek başlarına çözmeleri mümkün olmayacak sorunların üstesinden gelme olasılıkları da o denli yüksektir. Esasen kalkınma sadece teknik bir konu olmayıp aynı zamanda farklı toplumsal örgütlenme ve yönetim biçimleri geliştirebilmek, yeni problem 21

22 çözebilme ve müdahale biçimleri ortaya koyabilmek demektir. Bu açıdan bakıldığında ise söz konusu tesisimizin toplumsal faydaları daha açık olarak görülebilmektedir. Et Teşhir, Satış ve Muhafaza Alanları: a- Ürün Kabul: Tesis girişlerinde kontrol noktaları bulunmaktadır. Ürünlerin girişi mevzuatlara istinaden ürünün beraberinde bulunması gereken resmi belgeler ve genel ürün kontrolü görevli veteriner hekimler tarafından yapılmakta ve girişler bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaktadır. Ürün getiren araçların kasaları merkez girişinde veteriner hekimler tarafından kontrol amaçlı açılmaları dışında, ürünler tesis içine alınana kadar, kasalarının kontaminasyon riskine karşın hiçbir şekilde açılmasına müsaade edilmemektedir. b- Teşhir ve Muhafaza: Kontrolü yapılarak Et Teşhir ve Satış Merkezi içerisine alınan araçlar, tesisin her iki yanında bulunan yükleme-boşaltma rampaları aracılığıyla ürünlerini tesis içerisine sevk etmektedir. Tesisin zemin katında toplam m 2 alana sahip teşhir ve satış alanı bulunmaktadır. Bu alanda azami 800 ton/gün ürünün teşhir edilmesi mümkün olmaktadır. İşletmelerin ürünlerini aynı anda teşhir etmesine ve satışını gerçekleştirmesine olanak verecek şekilde planlanan bu ortak alanda ürünlerde her türlü bozulma, kalite kaybını engellemek amacıyla azami 12 o C sıcaklıkta sabit tutulması amacıyla havalandırma ve soğutma tertibatı tesis edilmiştir. ATB Et Borsası Boşaltma esnasında bilgisayar bağlantısına sahip basküllerle tartım gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği direktifleri ve önergeleri ışığında tartımı gerçekleştirilen karkas etler barkodlanabilecektir. Ziyaretçi girişleri için kontrollü bir alan tesis edilmiştir. Ziyaretçi ve personel girişleri bu alanlarda gerekli hijyen önlemlerinin alınmasından sonra gerçekleştirilmekte ve salon içerisinde önlük ve çizme giyilmekte, bone/şapka takılmaktadır. 22

ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 BORSA MECLİSİ ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. ADI SOYADI Erol GEMALMAZ Hayri GÜLTEN Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER

Detaylı

TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ

TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ TOBB İŞTİRAKLER TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜVENİLİR ADRESİ TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK AŞ. 66 TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, şirketlerinin lisanslı

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS İZLEME TABLOSU (2012 YILI)

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS İZLEME TABLOSU (2012 YILI) 1 Stratejik Amaç 1: SH 1.1 Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK

Detaylı

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 1 Şubat 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun Afyonkarahisar Ziyaretine geldiği sırada Yön. Kur. Bşk.

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS İZLEME TABLOSU (2013 YILI)

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS İZLEME TABLOSU (2013 YILI) 1 Stratejik Amaç 1: Performans Göstergesi SH 1.1 Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak Programa

Detaylı

2015 Ekim Ayı Bülteni

2015 Ekim Ayı Bülteni 2015 Ekim Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 01.10.2015 tarihinde Borsamız, TE - TA Teknik Tarım aracılığıyla Üyelerimize ve Bölgedeki Sektör ilgililerine hitaben " Hayvancılıkta

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

2015 Ağustos Ayı Bülteni

2015 Ağustos Ayı Bülteni 2015 Ağustos Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 05.08.2015 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda saat 15:00 te Toprak Koruma Kurulu

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ OCAK / 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yönetim Kurulu Meclis Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ve Genel Sekreter

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA Sigorta Acentelerinin Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%) Sigorta Acentelerine İlişkin Bazı Veriler 7.794 Gerçek kişi acente sayısı

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web: / e-posta:

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web:  / e-posta: Sayfa 1/8 01 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ, İLK ÜRÜN AYÇİÇEĞİ SATIŞ SEANSI GERÇEKLEŞTİ. DOLUKÖY MAHALLEMİZDEN MEHMET KOŞAR IN GETİRDİĞİ AYÇİÇEĞİ BEŞERLER TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HÜSEYİN BEŞER TARAFINDAN

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011-

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- 22 Aralık 2010 tarihli Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu toplantısında belirlenen 4 farklı sektörel çalışma grubundan

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ. 4. Ulusal Pamuk Zirvesi

LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ. 4. Ulusal Pamuk Zirvesi LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI SİSTEMİ 4. Ulusal Pamuk Zirvesi 16 Aralık 2016 1 LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI ÜRÜNLERİN SINIFI VE KALİTESİ YETKİLİ SINIFLANDIRICI LABORATUVARLAR

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

BURSA TİCARET BORSASI

BURSA TİCARET BORSASI Özer Matlı; Kadın Girişimcileri Cesaretlendirmek İçin Elimizden Geleni Yapacağız... Bursa Ticaret Borsası nın (BTB) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry ŞUBAT 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI 2015 OCAK / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Borsamız Yönetim Kurulu; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre Borsamızın, üyelerimizin,

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

2015 Temmuz Ayı Bülteni

2015 Temmuz Ayı Bülteni 2015 Temmuz Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 08.07.2015 tarihinde AFSİAD ın düzenlediği iftar yemeğine Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MÜHSÜRLER katılım

Detaylı

2015 Yılı Mart Ayı Bülteni

2015 Yılı Mart Ayı Bülteni 2015 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 8 Mart 2015 tarihinde Kadınlar Günü olması vesilesiyle Borsamızda Nedim SABAN ın konuşmacı olarak katıldığı ve Etkili

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU 26 Eylül 2008: OMÜ senatosu tarafından Teknoparka arazi tahsisi gerçekleştirilmiştir. 01 Nisan 2009: Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

2015 Yılı Mayıs Ayı Bülteni

2015 Yılı Mayıs Ayı Bülteni 2015 Yılı Mayıs Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 01.05.2015 tarihinde düzenlenen TOBB 71. Genel Kuruluna Meclis Başkanımız Fahrettin ZOBALI, Yönetim Kurulu Başkanımız

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2014-11000 Birleşim Tarihi : 04/07/2014 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

05-10 Ekim 2015. Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti

05-10 Ekim 2015. Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti 05-10 Ekim 2015 Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti Ülkemiz ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında idarenin ve kamu personel yönetiminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve bu alanlarda işbirliğinin

Detaylı

2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI TOBB KALİTE AKREDİTASYON BELGESİNİ ALDI. 03.02.2016 tarihinde Afyonkarahisar Ticaret Borsasının

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

ETB 2015 KASIM / ARALIK AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2015 KASIM / ARALIK AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2015 KASIM / ARALIK AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU (29.10.2015) Anemon Otelde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet bayramı resepsiyonuna Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni 2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 04.05.2016 tarihinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan Toprak Koruma Kurulu Toplantısına Genel

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 03.06.2015 tarih ve 27 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 09.06.2015 tarih ve

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi 13 HEYET ZİYARETLERİ 13.1. Cibuti Cumhurbaşkanı Ziyareti: Cibuti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan 100 kişilik heyet Başkan Vekilimiz Sn.Fahrettin KÜRKLÜ nün evsahipliğinde

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/10/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Emre ŞAHİNCİ T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Emre ŞAHİNCİ Başkanlığında 06/10/2016 Perşembe

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu. Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 12 / 04 /2013 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu. Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 12 / 04 /2013 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 12 / 04 /2013 muz, İl Genel Meclisimizin 03/04/2013 tarihli 2013/58 sayılı kararı doğrultusunda 08-12/04/2013 tarihleri arasında toplanmıştır. ilk toplantıda görev bölümü yaparak,

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi,

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPASİTE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı TMO nin her türlü maddi duran varlığı ve iş gücüne ait kapasitesinin değerlendirilmesi

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bartın I. Sektörel

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

Toplantı ve Etkinlikler

Toplantı ve Etkinlikler Gözde KARTAL Aralık 2011 Toplantı ve Etkinlikler Güney Marmara Kalkınma Ajansı hazırladığı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programını kamuoyuna duyurmak amacıyla Çanakkale ve Balıkesir de gerçekleştirdiği

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

2013 KASIM FAALİYET RAPORU

2013 KASIM FAALİYET RAPORU 2013 KASIM FAALİYET RAPORU www.howtoistanbul.com Tanıtım Toplantısı 12 Kasım 2013 A. Murat Ersoy İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ortaklığı, TÜRSAB

Detaylı

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN Kurumsal Hakkımızda Erbil Grup temellerini 2000 yılında Erbil Endüstriyel Elektrik Elektronik Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adı atında kurmuştur.

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF

19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF MEDICA 2013 MEDİKAL ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİ FUARI ZİYARET RAPORU 19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

Faaliyet Raporu 2015

Faaliyet Raporu 2015 Faaliyet Raporu 2015 İç Yazışma Kime: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Bilgi: Meclis Başkanı Kimden: Semra Ispartaloğlu Tarih: 28.01.2015 Konu: 27.01.2015 tarihli memnuniyet anketine ilişkin değerlendirme

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 KASIM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 KASIM AYI E-BÜLTENİ 2015 KASIM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDA ÇELTİK SATIŞLARI DEVAM EDİYOR. 013 Mayıs ayında yapılan seçimler öncesi he- 2deflerimiz arasında yer alan çeltik ürününün borsamız satış salonunda

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 13.11.2015 2015/625 13.11.2015 2015/626 13.11.2015 2015/627 13.11.2015 2015/628 RAPOR/GÜNDEM NO 01: Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün Doğu Akdeniz Kalkınma

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı