. 21.TÜRKİYE MALIYE SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". 21.TÜRKİYE MALIYE SEMPOZYUMU"

Transkript

1 T.C ÇANAKKALE ONSEKıZ MART ÜNIVERSITESI BIGA IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI MALIYE BÖLÜMÜ. 21.TÜRKİYE MALIYE SEMPOZYUMU Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler Mayıs 2006 Titanic Beach & Resort Otel Lara, Antalya

2 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:l) 21. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL GELİŞMELER Mayıs 2006 I ilanı*. Ittach & Resort Otel (Lanı. Antalya)

3 T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü (Yayın No: 1) Yayına Hazırlayanlar : Yard. Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN Araş. Gör. Hilal GÖRKEM Araş. Gör. Filiz DENİZ Araş. Gör. Adnan ŞAHİN ISBN: Ocak 2007 Baskı PozitifMatbaa Çamlıca Mh. 12. Sk. 10/16 Yenimahalle/Ankara Tel:

4 21. TÜRKİYE MALÎYE SEMPOZYUMU KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL GELİŞMELER Mayıs Titanic Beacb & Resort Otel (Lara/Antalya) Koordinasyon Kurulu: Prof. Dr. Ramazan AYDIN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Ali AKDEMİR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF ÜBF Dekanı) Yrd,Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga ÎİBF Maliye Bölüm Başkam) Yürütme Kurulu: Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Esra DEMİRCAN Yrd. Doç. Dr. Sabri Sami TAN Yrd. Doç. Dr. Selçuk İPEK Ar.Gör. İdil ELVER Ar.Gör. Hilal GÖRKEM Ar.Gör.Adnan ŞAHİN Ar.Gör.Filiz DENİZ Bilim Kurulu: Prof.Dr.Aykut HEREKMAN Prof.Dr.Nihat F ALAY Prof.Dr. Turgay BERKSOY Prof.Dr.Beyhan ATAÇ Prof.Dr.Naci Birol MUTER Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ ProfDr. Mehmet Tosuner Prof.Dr.Ahmet KİRMAN Prof.Dr.Binnur ÇELİK Prof.Dr.Metin TAŞ Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ Doç.Dr. Selamı SEZGİN Dr.Ahmet KESİK Yrd.Doç.Dr.Mehmet ŞAHİN Yrd.Doç.Dr.Veli KARGI Yrd.Doç.Dr.İbrahim Atilla ACAR İletişim: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ŞAHİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bigaİ.İ.B.F. Maliye Bölümü Biga/Çanakkale Tif: Fax: E-maü: ve Web:

5 r

6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ GÜN ( ) Açılış Konuşmaları Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Maliye Bölüm Başkanı) 10 Prof. Dr. Ali AKDEMİR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF İİBF Dekanı) 12 Prof. Dr. Ramazan AYDIN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 13 Alaattin YÜKSEL (Antalya Valisi) 15 Kemal UN AKITAN (Maliye Bakanı) 17 LOTÜRUM Oturum Başkam: Hasan Basri AKTAN (Maliye Bakanlığı Müsteşarı) "Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden Organizasyonu" 27 (Halil BAĞDINLI, Gelirler Bas Kontrolörü) "OECD Ülkelerinin Vergi İdaresinin Karşılaştırmalı Yapısı ve Türkiye'de Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi". 41 (Yrd. Doç. Dr. Keramettin Tezcan, Çukurova Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Adnan Gerçek, Uludağ Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ali Sanlı, Afyon Kocatepe Üniversitesi) Birinci Oturum Tartışmaları 61 II. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin TUNCER, Emekli Öğretim Üyesi "Gelir İdarelerinde Reform: Bağımsızlık- Yan Bağımsızlık Tanışmaları Dünyada Neler Oluyor? Türkiye*ye YansımalanNeler?") 65 (Yüksel KARACA, Maliye Bakanlığı) "Gelir İdarelerinin Modernizasyonunda Uluslararası Alan: Ulusal Vergi Yönetimleri Arasındaki İdari İşbirliği". 71 (Arş. Gör. Ramazan KJLIÇ, Adnan Menderes Üniversitesi) "Japon Merkezi Yönetim Gelir İdaresinin Mevcut Yapısı Ve Değerlendirilmesi" 91 (Prof. Dr. Birol Naci MUTER, Celal Bayar Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Birol KOVANCILAR, Celal Bayar Üniversitesi) İkinci Oturum Tartışmaları 110 5

7 İKİNCİ GÜN -12, III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı "Küresel Kamusal Malların Üretim ve Yönetim Dinamikleri Bağlamında Tasnif Edilmesi" \U7 (Prof. Dr. Ali AKDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) "Küresel Kamu Mallarının Yönetiminde Uluslararası Kurumsal Oluşumların Önemi" 143 (Yrd. Doç. Dr. Metin MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi) Üçüncü Oturum Tartışmaları 162 IV. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erdoğan ÖNER, Ufuk Üniversitesi "Maliye Teorisinin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar'' (Prof. Dr. Hülya KİRMANOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YİLMAZ, İstanbul Üniversitesi, Arş. Gör. Nazan SUSAM, İstanbul Üniversitesi) "Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları " 195 (Prof. Dr. Ayşegül MUTLU, Marmara Üniversitesi) Dördüncü Oturum Tartışmaları 217 ÜÇÜNCÜ GÜN V. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin ATAÇ, Anadolu Üniversitesi "Küresel ve Bölgesel Savunma Hizmetlerinin Politik Ekonomisi" (Dr. İbrahim DEMİR, Clemson University) ' 'Kültürel Çeşitlilik, Global Politik Şiddet ve Kamu Harcamaları'' (Yrd.Doc.Dr. Sacit Hadi AKDEDE, Adnan Menderes Üniversitesi) Beşinci Oturum Tartışmaları

8 VI. OTURUM Oturum Başkam: Prot Dr. Beyhan ATAÇ, Anadolu Üniversitesi ' 'Küresel Kamu M ah, Hegemonya ve İstikrar 'm Küresel Ekonomi Politiği ' \.(259 (Yrd. Doç. Dr. Süleyman ULUTÜRK, Akdeniz Üniversitesi, Arş. Gör. Servet AKYOL, Gazi Üniversitesi) "GlobalKamu Malı Perspektifinden Finansalİstikrarın Sağlanması velmf'in Rolü" 274 (Arş. Gör. Hilmi UNSAL, Gazi Üniversitesi, Arş. Gör. Eren ÇAŞKURLU, Gazi Üniversitesi) Altıncı Oturum Tartışmaları DÖRDÜNCÜ GÜN PANEL: " Türkiye'de Maliye Eğitimi ve Maliye Sempozyumları" BAŞKAN: Prof. Dr. Sadık KIRBAŞ, Okan Üniversitesi Rektörü PANELİSTLER: Doç. Dr. Selami SEZGİN, Pamukkate Üniversitesi 304 Prof. Dr. Turgay BERKSOY, Marmara Üniversitesi 319 Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi 317 Dr. Ahmet KESİK, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkam 330

9 L

10 1.GÜN ( )/ Perşembe AÇILIŞ KONUŞMALARI Yrd. Doe. Dr. Mehmet ŞAHİN ÇOMU Biga İİBF Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali AKDEMİR ÇOMÜ Biga İİBF Dekanı Prof. Dr. Rama/an AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Alaaltin YÜKSEL Antalya Valisi Kemal UN AKITAN Maliye Bakanı

11 Sunucu (Okutman Gökhan Bayram): Sayın Bakanım, Sayın Vali, Sayın Rektörler, değerli katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü tarafından organize edilen 21. Türkiye Maliye Sempozyumuna hoş geldiniz, onur verdiniz.sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, 21. Türkiye Maliye Sempozyumu'nun "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" başlığı altında ilk gün "Gelir İdaresinin Yeniden Yapı (andın İması" ve diğer günlerde "Küresel Kamusal Mallar" konularının tartışılacağı bir sempozyum olacaktır. Sayın Bakanım, müsaadelerinizle sempozyumumuzun açılış programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, müzik dinletisi, üniversitemiz tanıtım filminin izlenmesi, Biga İİBF Maliye Bölümü Başkanı Sayın Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN'in konuşması, Biga İİBF Dekanımız Sayın Prof.Dr. Ali AKDEMİR'in konuşması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Ramazan AYDlN"m konuşmaları. Antalya Valisi Sayın Alaattin YÜKSEL'in konuşmaları ve son olarak Maliye Bakanımız Sayın Kemal UNAKITAN'ın konuşmaları... Sayın Konuklarımız, Değerli Misafirlerimiz, ismi Atatürk'ü ve şehitlerimizi çağrıştıran üniversitemiz tarafindan düzenlenen Maliye Sempozyumu*na başlarken sizleri öne çıkmış bu üç değer için; Anafartalar Kahramanı Atatürk, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş maliyecilerimiz için saygı duruşunda bulunmaya ve ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Sayın Konuklarımız, programımızı müzik dinletisiyle sürdürüyoruz. Üniversitemiz Müzik Hğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin oluşturduğu Quartcd*dcn sırasıyla Vivaldi'nin Küçük Re'den konçerto, Necdet Levenfden Peşrev ve bir Karadeniz türküsü olan Hanzarı dinleyeceğiz. Sizleri dinletimizle başbaşa bırakıyor, kendilerini değerli alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Müzik Dinletisi... Sunucu : Sayın Konuklarımız, Değerli Katılımcılar, şimdi sizi genç bir bilim kurumuyla tanıştırmak, tarih ve doğanın buluştuğu bir kentte faaliyet gösteren dinamik bir üniversiteyi sizlere tanıtmak istiyoruz. Sempozyumumuzu gerçekleştiren üniversitemizin tanıtım filmini hep birlikte izliyoruz. İşte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi... Tanıtım I İlini Gösterimi... Sunucu : Emin adımlarla yürüyüşünü devam ettiren bir üniversiteyi sizlere tanıtmaya çalıştık. Sayın Konuklarımız, ne güzel bir tesadüftür ki, maliye alanında birçok bilgininin bir çok saygın bilim insanıyla tartışılacağı 21. Türkiye Maliye Sempozyumu bir bilgi ve bir bilişim çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda düzenleniyor ve böyle bir düzenlemeyi gerçekleştiren Maliye Bölümümüz, bu organizasyonu yapmanın, siz saygıdeğer konuklarımızı ağırlamanın tarifsiz kıvancını yaşıyor. İşte bu duygular içerisinde konuşmalarını yapmak için Maliye Bölüm Başkanımız Sayın Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN'i kürsüye davet ediyorum. YrtLDoc.Dr. Mehmet ŞAHİN: Sayın Bakanım, Sayın Müsteşar, Sayın Vali, Sayın Milletvekilleri. Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Basın Mensupları, Değerli Maliye Sempozyumu Katılımcıları, 21. Türkiye Maliye Sempozyumu açılış törenine hoş geldiniz yılında kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü, bugüne kadarki en önemli faaliyeti olarak böylesi bir onuru yaşamanın gururu içindedir. Türkiye Maliye Sempozyumlarına ev sahipliği yapma arzumuzu 3 yıl önce Kıbrıs'ta yapılan 18. Türkiye Maliye Sempozyumu'nda, Prof.Dr. Nihal FALAY hocamıza mahcup bîr şekilde ifade ettiğimizde, hocamız şöyle bir itade kullanmıştı: "Çocuklar henüz sizin için erken; böyle bir organizasyonun yükü çok ağırdır." Hocamızın bu sözünü tüm ciddiyetiyle ele alıp, hedefe giden yolda yılmadan çalışmaya başladık. Bugün anlıyorum ki, Türkiye Maliye Sempozyumuma ev sahipliği yapmanın sorumluluğu gerçekten çok ağırmış. Bununla birlikte, geçen 3 yıl içerisinde önemli bir şey 10

12 daha öğrendim. Malîye camiasının gerçeklen bir aile olduğu ve aile bireylerinin dayanışması açısından Türkiye Maliye Sempozyumlarının ne kadar önemli bir işlev gerçekleştirdiği. Ağır sorumluluğuna karşın, bu organizasyon süresince asla yalnız kalmadık. Bir anlamda koruyucu meleklerimiz vardı. Her başımız sıkıştığında yardımımıza koşan Bilim Kurulu Üyeleri, sürekli destekleriyle yükümüzü önemli oranda azalttılar. Bunun için akademik gelişimimde de önemli yeri olan Prof. Dr. Aykut IIKREKMAN hocamın nezdinde tüm Bilim Kumlu Üyeleri'ne teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden her an, her sıkıştığımızda bizimle birlikte kafa yordular. En az bizim kadar çalıştılar. Kğer bu organizasyonun anılan ön plana çıkıyorsa, bu kesinlikle Bilim Kurulu Üyeleri'nin artışıdır. Aksayan yönler varsa, bu en başta şahsım olmak üzere genç Maliye liölümü'nün kusuru olarak algılanmalıdır. Şanslıyız ki, bizim koruyucu meleklerimiz bu kadarla sınırlı değil. İlk günden itibaren bize koşulsuz destek veren ve uygun çalışma olanakları sunan Rektörümüz Prof Dr. Ramazan AYDIN ve Dekanımız Prof. Dr. Ali AKDEMİR' e de bu anlamda teşekkür ediyorum. Elbette ki her türlü desteklerinden dolayı Sayın Bakarı nezdinde Maliye Bakanlığı'na teşekkür borçluyuz. Efendim, eğer bu organizasyon mücadele gerektiren bir oyun olarak algılanırsa, biz bu oyuna oyuncu olarak katılmak için bir yıl önce talip olduk. Biz bu formayı aldık ve bir yıldır koşuyoruz. Görev alan tüm arkadaşlar, emin olabilirsiniz ki üzerlerindeki formayı terleriyle ıslattılar. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" başlığı altındaki 21. Türkiye Maliye Sempozyumumda az sayıda takat nitelikli tebliğler sunulacağını biliyorum. Böylesi bir bilim şenliği, umarım tadı damağınızda kalacak sunum ve tartışmalara sahne olacaktır. Katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sunucu: Sayın Konuklarımız, bu formayı Maliye Bölümümüzle birlikte aynı zamanda Biga İIBF'miz de giyiyor ve Biga İİBF'miz yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, yönetim vb. bir çok alanda ulusal ve uluslararası çapta kongreler, sempozyumlar düzenleyen, çok kısa bir zaman önce çok modem bir kampüse geçen, son zamanlarda bilimsel litarütürlerde adını daha sık gördüğümüz, bilimsel performansı yüksek bir fakülte. İşte bu fakültemiz adına konuşmalarını yapmak için Biga İİBF Dekanı Sayın Prof. Dr. Ali AKDEMİR'i mikrofona davet ediyorum. I 1

13 Prof. Dr. Ali AKDEMİR: Sayın Bakanım. Sayın Müsteşar, Sayın Vali. Sayın Milletvekilleri. Sayın Rektörüm, Değerli Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeleri, Değerli Katılımcılar. Kamu Yöneticileri, Değerli Medya Mensupları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü olarak organize ettiğimiz 21. Türkiye Maliye Sempozyumu'na hoşgeldıniz. Katılımlarınız bizleri onıırlandırmıştır. Sayısı ve niteliği bu denli yüksek olan katılımcıların olduğu bir sempozyuma ev sahipliği yapmanın onurunu ve heyecanını taşımaktayım. Genelde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, özelde Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik etkinlikleri gerçekleştirmeyi ve ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik toplulukların gündemini meşgul etmeyi kendisine birinci öncelik, birinci misyon edinmiştir. Kuşkusuz bütün üniversitelerin doğal görevi akademik etkinlik gerçekleştirmektir. Ama bu Çanakkale olunca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olunca, ulusal ve uluslararası etkinlikler üst yönetim düzeyinde ele alınmakta, katılımlar yönetim düzeyinde gerçekleştirilmekte, dolayısıyla Öncelik açısından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'niıı larklı olduğunu düşünmekteyim. Bu farklılık hem Çanakkale'nin karakterinden kaynaklanmaktadır, hem de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yönetsel ve akademik karakterindendir diye düşünmekteyim. Bu bağlamda periyodu için hazırlamış olduğumuz üniversitemiz stratejik planında, vizyon düzeyinde, misyon düzeyinde, hedeller düzeyinde, amaçlar düzeyinde, değerler düzeyinde, tüm üniversite sathında, tüm birimler sathında, ulusal ve uluslararası etkinlikleri düzenlemek plan altına alınmıştır, kayıt altına alınmıştır ve gelecek 5 yıl içerisinde yine üniversitemizin tüm fakülteleri, özellikle Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik, sosyal ve ekonomik kamuoyunu meşgul etmeye devam edecektir. Uluslararası akademik etkinlikler bakımından larklı olan bir üniversite, bir lakülle olarak gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış ilkeleri ve değerleri somutlaşmış bir sempozyuma ev sahipliği yapmak, kuşkusuz bizim açımızdan oldukça anlamlıdır. Dört gün boyunca "Küresel Kamusal Mallar" ve "Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması" konulu bildiriler aracılığıyla Maliye Bilim Dah'ndaki güncel konular konusunda bilgi sahibi olacağız. Küreselleşme günümüzde yalnızca ekonomik ve teknolojik alanı değil, demokratik ve hatta kültürel alanı da kapsamaktadır. Bu yönüyle sempozyumda böyle bir konunun tema olarak seçilmiş da olması anlamlıdır. Adalet, eşitlik, küresel eşitlik, altyapı, yönetişim, çevre, sağlık, barış, bilgi, özgürlük, sivil toplum, STK'lann dünya sathında yaygınlaştırılması kabul gören, dünya sat- 12

14 hında değer olarak kabul gören küresel kamusal malların yaygınlaştırılmasında \e nitelik açısından bütün dünyada eşitliğin temin edilmesinde, gelir idaresinin ülkemi/ açısından kendisini yeniden yapılandırmasının anlamlı olacağını düşünmekleyim. Konuşmamın son kısmını, bir yıla varan bir ha/ırlık dönemi içerisinde sempozyuma anlamlı katkılar sağlayan kişilere ayırmak istiyorum. Özellikle tüm maliye sempozyumlarına kurumsal katkı sağlayan Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN'a ve unun şahsında tüm maliye bürokratlarına ve üst düzey yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tüm etkinliklerimizde olduğu gibi. 21. Türkiye Maliye Sempozyumu organizasyonu sürecinde de çalışmalarımıza anlamlı katkılar sağlayan ve üniversitemizin akademik ve yönetsel rotasını dünyanın akademik topluluklarının yönetim ve akademik rotasıyia aynılaştıran, eşil kılan Rektörümü/ Sayın Prof. Dr. Ramazan AYDIN'a teşekkürlerimi takdim ediyorum Dört günlük bir program olarak sizlere takdim elliğimi/ sempozyumun, tabii ki çok uzun süren, yorucu bir hazırlık evresinin olduğunu söylemem gerekiyor. Bu süre içerisinde Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz bütün loplanulara eksiksiz katılan ve anlamlı katkılar sağlayan, bildirileri titizlikle değerlendiren Prof. Dr. Aykut HERİ* KM AN başkanlığındaki Prof. Dr. Beyhan ATAÇ, Prof. Dr. Naci MUTER, Prof. Dr. Nihal FAI.AY. Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ. Prof. Dr. Turgay BERKSOY, Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Prof. Dr. Mehmet TOSUN ER. Prof. Dr. Ahmet KIRMAN. Prof Dr. Metin TAŞ. Doç. Dr.Selamı SEZGİN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Attila ACAR. Dr. Ahmci KESİK. Prof Dr. Binnur ÇELİK. Yrd. Doç. Dr. Veli KARGLdan oluşan Bilim Kurulu'na içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ve yine bir yıl zarfındaki süreçte, hatta onun da öncesini kapsayan bir zaman süreci İçerisinde Maliye Sempozyumu'nu almak ve titizlikle gerçekleştirmek için a- zami performansla çalışan fakültemizin Maliye Bölümü'nc Maliye Bölümü Başkanı Sayın Yrd. Doç. Mehmet ŞAHİN şahsında içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra Yrd.Doç. Mehmet ŞAHİK'lc işbirliği içerisinde çalışan fakültemiz Maliye Bölümü öğretim elemanları; Yrd. Doç. Dr. Esra DEMİRCAN. Yrd. Doç. Dr. Selçuk İPEK, Yrd. Doç. Dr. Sahri Sami TAN, Arş. Gör. tdil ELVER. Arş. Gör. Hilal GÖRKEM. Arş. Gör. Adnan ŞAIIİN, Arş. Gör. Filiz DENİZ'in gösterdikleri fedakârca çabalardan da söz etmem gerekir. Sempozyumun başarılı geçmesini diliyor, katıltmlannızdan dolayı teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Sunucu: Sayın Konuklarımız. Çanakkale Cumhuriyet'in önsözünün yazıldığı, Atatürk'ün ifadesiyle bir "dar'ül tünun"uıı gömüldüğü, tarihsel sorumluluğun oldukça yüksek olduğu hır yer. Böylesine bir bölgede bilim ve eğitim faaliyetlerini sürdüren üniversitemi/, bugün böylesine özel bir sempozyumun ev sahibi olmaktan gurur duyuyor. Bu duygularla konuşmalarını yapmak için üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan AYDIN'ı kürsüye davet ediyorum. Prof. Dr. Ramazan AYDIN: Sayın Bakanım. Sayın Valim. Sayın Milletvekilim. Sayın Müsteşarım, Sayın Belediye Başkanım, Bilim Kurulunun Çok Değerli Üyeleri. Değerli Konuklar. Üniversitemizin Değerli Mensupları. Basınımızın Çok Değerli Temsilcileri. 21. Türkiye Maliye Sempozyumu'nun düzenlenmesi görevinin üniversitemize verilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu İfade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Genç üniversitemize güvenerek bu Önemli görevi tevcih eden Maliye Bakanlığı yetkililerine ve Bilim Kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemiz. İİBF Dekanlığı ve Maliye Bölümü bu büyük organizasyonda beklenen görevleri haşarıyla yerine getirmişlerdir, kendilerini kutluyorum. Bilimin kaynağı olan üniversiteler, bilimsel düşüncenin yerleşmesine öncülük eden, aynı zamanda kültürel yaşamı zenginleştiren, topluma hizmet eden ve ona yol gösteren, bilim insanı ve aydın kuşaklar yetiştiren evrensel kunımlardır. Üniversiteler, evrensel niteliklerini konıduklan, akademik liyakate önem verdikleri, bilimsel ve yönetsel özerklikleri ile demokratik yönetimi benimsedikleri, toplumla bütünleştikleri sürece çağdaş kimlik kazanabilirler. I \

15 Sayın Bakanım ve Değerli Konuklar, bizim bilime, bilimsel düşünceye ve onu üretmekle yükümlü olan üniversiteye bakışımız budur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bu ulusal ve evrensel kriterlerin ışığında uygulanan bir yönetim anlayışı ile yapılanmasını ve gelişmesini hızla sürdürmektedir. Kültürel değerleri, doğal güzellikleri ile uzak ve yakın tarihimizde apayrı bir konuma sahip olan Çanakkale'de. Biga Yanmadası'nda ve Gelibolu Yanmadası'nda gelişmekte olan üniversitemiz, kısa sürede yakaladığı ivme ile kuruluş aşamasını hızla sonlandırmaktadır. Bu süreçte ö/ellikle Maliye Bakanlığımızca geçen 14 yıl boyunca bize sağladığı maddi ve manevi destek için üniversitem adıma en derin şükranlarımı sunuyorum. Değerli Katılımcılar, kürselleşme. internet ve diğer iletişim teknolojilerinin etkisiyle yaşanan köklü dönüşüm sürecinde, insanların ihtiyaçları ve beklentileri de artmış bulunuyor. Buna paralel olarak, artan ve çeşitlenen kamusal ihtiyaçların finansmanının sağlanması zonınluluğu önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda kamu gelirleri İçerisinde ağırlıklı bir konuma sahip olan vergilerin etkin bir şekilde toplanması, gelir idaresinin yeniden yapılandırılmasını zonınlu kılmıştır. Buna paralel olarak bütün dünyada olduğu gibi. Türkiye'de de adımlar atılmaya başlanmıştır. İçinde bulunduğumu/ değişim sürecinde kamusal ihtiyaçlar yerel, bölgesel, ulusal ölçekten; uluslararası ölçeğe taşınmaya başlamıştır. Örneğin. Ozon tabakasındaki incelmenin ve onun neden olduğu tehlikelerin giderilmesi, küresel ısınmanın bertaraf edilmesi, küresel terörün yok edilmesi ve küresel yoksulluğun yıdenlmesi. yerel ve ulusal hükümetlerin tek başına gidermede yetersi/ kaldığı küresel boyutlu sorunlardır. Bu konular uluslararası işbirliğini /orunlu kıldığından uluslararası kamusal malların gerek sunumu gerekse finansmanı uluslararası gündemi yoğun bir şekilde işgal etmektedir. Bu bağlamda "Küresel Kamusal Mallar ve Türkiye'de Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması" konulu 21. Türkiye Maliye Sempozyumu"!uııt üniversitemiz tarafından üstlenilmesi onur vericidir. Bu sempozyumda Bilim Kurulu tarafından titizlikle değerlendirilip seçilen bildiriler, hiç şüphe yok ki ilgili bilim dalına önemli katkılar sağlayacak özgün nitelikte çalışmalardır. Yaklaşık bir yıldır fakültemiz Maliye Bölümü ile titiz bir çalışma içerisinde olan katkılarını esirgemeyen Maliye Bakanımız Sayın Kemal UNAKITAN'ın şahsında Maliye Bakanlığı'na ve Sayın Prof. Dr. Aykut HEREKMAN'ın şahsında Bilim Kunılu'nun Değerli Üyelerine, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ali AKDEMİR ve Maliye Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN ile Maliye Bakanlığı Sirateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Dr. Ahmet KESİK V özellikle teşekkür etmek istiyorum. Siz değerli katılımcılara, sunumları ik* I ı

16 aktif katkı sağlayan akademisyen ve uzmanlara şükranlarımı sunuyor, sempozyumun başarılı olmasını diliyorum. Sunucu: Sayın Konuklarımız, tekrar ifade etmemi/, belirtmemiz gerekir ki gerçekten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 21. Türkiye Maliye Sempozyumu'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Ama bu anlamda sadece üniversitemiz değil başka bir kurum daha var. başka bir bölge daha var. İliç şüphe yok ki Antalya da böylesine bir sempozyumun ev sahipliğinin gerçekleştirmesi bakımından büyük mutluluk yaşamaktadır. İşte bu mutluluğu, bu sevinci yaşayan Antalyamız adına Antalya Valisi Sayın Alaattin YÜKSEL'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim. Antalya Valisi Alaattin YÜKSEL: Saygıdeğer Bakanım. Çok Değerli Milletvekilimiz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin çok Değerli Rektörü. Maliye Bakanlığı'nın çok Seçkin Bürokratları. Çanakkale Oısekiz Man Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizden gelen çok değerli bilim adamları ve muhlerem hanımelendilcr, beyefendiler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen 21. Türkiye Maliye Sempozyumu'na katılan ve Antalya iline teşrif eden siz seçkin konuklarımıza, başta Saygıdeğer Bakanımıza, bütün misatirlerimizc. ben de hoşgeldiniz diyorum ve sizi saygılarımla selamlıyorum. Hoşgeldiniz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen ve bugün başlayıp pazar gününe kadar devam edecek olan bu çok gü/el, önemli ve anlamlı sempozyumun, ö/ellikle Türk Kamu Yönetimine, Türk Kamu Mali Yönetimine yeni açılımlar getirmesini temenni ediyorum. Bugünkü programda benim böyle bir konuşmama yer yoktu, ancak Sayın Hocam benim de bir hoşgeldin konuşması yapmamı rica etti. Bana da böyle seçkin bir topluluğa hitap etme imkanı verdikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben de bir kamu yöneticisi olarak Türkiye'deki temel kamu yönetimindeki zihniyet değişikliği hakkında bugün ne düşündüğümü sizinle birkaç cümleyle paylaşmak istiyorum. Seçkin Konuklar, çok farklı bir yüzyıl yaşanıyor. Bir başka tabirle, yeni yüzyılda dünyanın temel altyapısı adeta yeniden inşaa edildi ve zamanın coğrafyayı silindir gibi ezdiği, bütün değerleri silindir gibi ezerek geçtiği bir yüzyılı hep beraber idrak ediyoruz. Meydana gelen gelişmelerden ortaya çıkan yeni durumlar karşısında insanoğlunun adeta her gün başı dönüyor. Dün konuşulan ve dün yazılan hiçbir şey artık bu yüzyılda tanışılmıyor. Dün yazılanlar orada, dün konuşulanlar tarihin içerisindedir. Dün konuşmadığımız bir çok kavram yeniden bütün insanlar tarafından tanışılıyor ve yeni anlamlar kazanıyor. Bugün hak, hukuk, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler yeniden tartışılıyor ve yeniden görüşülüyor. Ayrıca, bugün hukuk bağlamında artık ulusal hukuktan evrensel hukuka geçildiği net olarak görülmektedir. Artık sizin için bir hukuk, onun için bir başka hak, öbürü için bir başka hukuk devleti tanımı yok. Artık herkes ortak birtakım değerlerde buluşuyor. Birey hukuku ve egemenlik kavramları ve demokrasi, yeni açılımlar kazanıyor. Bugün dünyada var olan bütün çağdaş toplumlar, birey haklarını egemenlik ve demokrasi yapılanmalarını yeniden tartışıyor. Internet denilen bir olay insan yaşamına girdi ve sanal tuşlarda, sanal odalarda dünyanın bir çok bilgisine ulaşıyorsunuz. Dünyanın hemen bir başka yöresinde meydana gelen bir olay, kısa bir süre sonra dünyanın her tarafında konuşuluyor. Bilgi ve teknoloji arayışları her geçen gün biraz daha artıyor. İnsanların yaşamına başka tılsımlı kelimeler girdi. Üretim girdi, ihracat girdi. Ve bugün gelinen noktada görüldü ki bütün çağdaş toplumlar bu konuşulan meseleleri toparladı ve üç konuda ittifak etti. Bunlardan bir tanesi demokrasi, diğeri insan hakları ve üçüncüsü de serbest piyasa ekonomisi. Ancak sevgili dostlar, neler konuşulursa konuşulsun, bugün bütün dünya insanlannın tanıştığı bir başka konu var: Devletin rolleri tanışılıyor. Nasıl bir devlet, bugün devlet hangi fonksiyonlan icra eder. insanları nasıl bir devlet yapılanmasıyla idare etmek, yani Antalya'da Cumhuriyet Meyda- 15

17 nı'ttdan. Moskova'daki Metro Meydanı *na kadar. Londra'da, Fransa'da Belçika'da. Küba'da, caddede, sokakta, meydanda gezen bütün insanlar, nasıl bir devlet sorusunu soruyor. Yani başka bir tanımla, adam gibi devletin nasıl olacağı konusu tartışılıyor. Devkt hangi ö/ellikleri taşımalı? Ve sonuç itibariyle bu sorulan bütün insanlar soruyor ve şimdi geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gelişen şartlar sonucunda süratle kamu yönetimi anlamında genel manada bir zihniyet değişikliğine gitmek suretiyle yeniden yapılanmaya başladı. Ne yaptı? Yeni zihniyet değişikliği içerisinde hiç kuşku yoktur ki ilk önce bütün dünyanın çağdaş kamu yönelimlerine kabul ettirdiği biçimde merkezi yönetimleri istisna, yerel yönetimleri esas kabul etti ve bugün temel kamu yönetimi anlayışı içerisinde bu ilkeler oturtulmaya başlandı. Temel kamu yönetimi anlayışı İçerisinde Türkiye'de yapılan yeni yapılanmalarda özellikle başta yerel yönetimler olmak üzere devlelin görev ve yetki kaynak oluşumu son derece dikkatli ve çağdaş yönetim anlayışı içerisinde yeniden oluşturulmaya başlandı. Biraz önce ifade ettiğim gibi çağdaş yeni yönetim modellerinde, yönetimin yeni anlayışlarındı sokaktaki insan devletten -yani biraz Önce ifade ettiğim gibi adam gibi devletten- özellikle birtakım şeyleri anlıyor. Ne diyor** Bana açık davran diyor, beni de kat yönetim biçimine diyor, yönetirken beni de sistemin içerisine koy. beni de adam yerine koy diyor, şiddet merkezine beni oturt diyor, hedef kitlen ben olayım diyor. O da yetmiyor, vatandaş devam ediyor, diyor ki: etkin, süratli ve verimli bir devlet yapısı oluştur ve bu hizmetleri verirken ve kamu yönetiminde bunu yaparken uygun yere en az maliyetle hizmetleri götür diyor. Bütün yönetenlerden bunu İsliyor teker teker. O da yetmiyor hemen arkasından bir şey daha istiyor, hesap ver diyor. Beni idare ederken benden topladığın paraları nereye harcıyorsan bana hesap ver diyor. Hesap ver ilçeliğimi/ zaman işte kamu mali yönelimini konuşmamız gerekir. Ve hepimiz de inanıyoruz ve biliyoruz ki. devlet yönetiminde görev alan bizler, öyle bir kamu maliyesi oluşturmalıyız ki bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Dünyayla birlikte koşmanın öncel koşullarından bir tanesi kamu maliyesinin açık. eşit ve sonuç itibariyle uygulanabilir olmasıdır. Sokaktaki halkın tarif ettiği biçimde tasarruf ilkelerine mutlaka uyması gerekiyor. Bu sempozyum bunlara cevap verecektir. Burada seçkin bilim adamları var. Yani devlet yönetiminde nasıl bir devlet ve bunun içerisindeki kamu mali yönetimin nasıl olması gerektiğini burada bilim adamları tartışmaya devam edeceklerdir. İyi sonuçlar çıksın, yararlı sonuçlar çıksın. Antalya'da yapılan bütün sempozyumlardan yararlı sonuçlar çıkıyor. Doğru bir iş yapmak istiyorsanız ne zaman yaptığınız önemli ama nerede yaptığınız da önemli. Dolayısıyla hu sempozyum da doğru bir yerde yapılıyor. Tekrar hepiniz hoşgeldiniz saygıdeğer konuklar. Çok teşekkür ederim.

18 Sunucu: Sayın Valimi/e değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için şükranlarımı arz ederim. Sayın konuklarımız, değerli katılımcılar, sempozyumumuzun açılış konuşmaları kapsamında son olarak yoğun programına rağmen bizlerle birlikle olan ve teşrifleriyle sempozyumumuzu onurlandıran Maliye Bakanımız Sayın Kemal UN AKITAN'ı konuşmalarını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN: Sayın Milletvekilleri, Değerli Katılımcılar, önce sözlerime başlarken bu değerli toplulukla birlikte olmanın mutluluğu içerisinde olduğumu Özellikle belirtmek isterim. Değerli Katılımcılar "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" konulu 21. Türkiye Maliye Sempozyumu*na hoşgeldiniz. Sempozyuma bu yıl ev sahipliğini yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü, İktisadi ve İdari Bilimler Dekanını ve Maliye Bölüm Başkanını kutluyorum. Bu fevkalade önemli organizasyonu başarıyla yapmışlar, bu güzel topluluğu bir araya getirmişler, dolayısıyla tebrik ediyorum. Ayrıca 21 yıldır aralıksız düzenlenen Maliye Sempozyumları kendi alanında güzel bir gelenek haline gelmiştir. Akademik ve bürokratik dünyadan ve uygulayıcılardan bir araya gelen maliyeciler, her yıl belirledikleri bir konu etrafında tartışmalar yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak suretiyle platform oluşturmaktadırlar. Bundan dolayı başta Bilim Kurulu Değerli Başkanı Aykut Hocam olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Ben bu sempozyumun açılış konuşmasında, uygulamakta olduğumuz maliye politikasının öne çıkan konuları ve sonuçlarından bahsedeceğim. Dünyada bu alanda meydana gelen gelişmeler üzerinde de ayrıca dumıak istiyorum. Değerli Konuklar, günümüz ekonomilerinde yaşanan ekonomik ve mali sorunlar bütçe harcamalarının arttırılması yönünde baskı oluştunnakta, hükümetlerin vergileri arttırmasına ve borçlanmaya gitmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler ülkelerin kamu maliye yönetim sistemlerinin sorgulanması ve sonucunda retbnn çalışmalarını da beraberinde getirmiştir. Her ülkenin yerleşik ekonomik, sosyal, kültürel, yapısal kamu yönetimiyle kamu mali yönetim sistemlerine farklı biçimler verilebilmektedir. Ancak dünyada kamu mali yönetim reformlarının bazı ortak özellikleri vardır. Kamu mali yönetimleri ve reformları üç temel amaç yoluyla gerçekleşmektedir. Bunlar mali disiplin, stratejik önceliklere göre kaynakların dağıtımı ve kullanılması, kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve üretkenliğin arttırılmasıdır. Bu üç önemli araç hükümetimizce 2001 yılından itibaren yapılan birçok düzenleme ile güvence allına alınmıştır. Hükümetimiz döneminde uygulanan bu politikalar ekonomide meydana gelen gelişmeleri olumlu yönde etkilemiştir. Nitekim 2003 yılıyla birlikte kamu mali 17

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ TÜRKİYE'DE 1980 SONRASİ MALİ POLİTİKALAR" XVI. TÜRKİYE

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Müsteşarım, değerli

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

Kongre Sponsorlan. 411, istanbul. ,_i' MENKULKıYMETLER. Oturum Sponsorlan. ııihiıı HALKBANK SIEMENS. .Ik. Ulaşım Sponsoru

Kongre Sponsorlan. 411, istanbul. ,_i' MENKULKıYMETLER. Oturum Sponsorlan. ııihiıı HALKBANK SIEMENS. .Ik. Ulaşım Sponsoru Kongre Sponsorlan AKKÖK c..nc;o."c;o.fe Serc;o.rn" Kalebodur 411, istanbul,_i' MENKULKıYMETLER ~w

Detaylı

Konferansın Ardından

Konferansın Ardından Kurumsal VII ULUSLARARASI KURUMSAL YONETIM ZIRVESI Konferansın Ardından 2014 ANA SPONSORLAR Fİnans Sektörü Sponsoru ÖDÜL TÖRENİ SPONSORU VII ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ Değerli Türkiye Kurumsal

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ

KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ Ankara, 2007 KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE

Detaylı

TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR

TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 998 Karar Tarihi: 13/7/2011 İstanbul Milletvekili Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU ıı İ 7 9 7 * 10-14 Mayıs 2004 Belek / ANTALYA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2010/204 ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ISPARTA, 2010 1 İşbu kitap, 16 Nisan 2010 Cuma günü, Isparta, Belediye Kültür Sineması n da gerçekleştirilen Seminerin açılış

Detaylı