Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ"

Transkript

1 Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04) Faks : (04) e-posta : Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : İzmir Mezuniyet ı : 994 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı : Temel İslam Bilimleri / Kelam Tez Başlığı : Elmalılı Tefsirinde Kader Problemi Tez Danışmanı : Prof. Dr. Avni İLHAN İl : İzmir Mezuniyet ı : 997 Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı : Temel İslam Bilimleri / Kelam Tez Başlığı : Kadı Abdulcebbar ve Gazali de Te vil Problemi Tez Danışmanı : Prof. Dr. Osman KARADENİZ İl : İzmir Mezuniyet ı : 004 Çalıştığı Kurumlar, Görev ve Unvanları Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Müezzin-Kayyım Elmalı İlçe Müftülüğü / ANTALYA Müezzin-Kayyım Konak İlçe Müftülüğü / İZMİR Ar. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu / İZMİR

2 4 Ar. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İZMİR Ar. Gör. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İZMİR Öğr. Gör. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İZMİR Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İZMİR Misafir Araştırmacı (Visiting Scholar) Lutheryan İlahiyat Fakültesi, ŞİKAGO / ABD (LSTC Lutheran School of Theology at Chicago / USA) Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ANTALYA 08.0 İdari Görevleri Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı Akdeniz Ü. İlahiyat Fak. Kelâm Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Uzmanlık ve Çalışma Alanları Kader İnancı ve İnsan Hürriyeti Te vil ve İtikadî Farklılaşma 3 Kelam Okulları 4 Klasik İslam Mezhepleri 5 Çağdaş İslam Akımları Kitaplar Kitap yazarlığı Kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı Bölüm / Ünite Adı Kitap Editörlüğü / Derlemeler : Kelam da Te vil Sorunu : Araştırma Yayınları, Ankara : Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Tamamlama Programı İslam Mezhepleri Tarihi : Mürcie Mu tezile (3. Ünite) Ehl-i Sünnet (4. Ünite) Kâdıyânîlik (8. Ünite) : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir : Mevlâna ve İnsan Sempozyum Bildirileri (Prof. Dr. Mehmet Şeker, Dr. Aydın Işık ve Dr. Tahsin Koçyiğit ile birlikte) : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara : Hazreti Ali Sempozyum Bildirileri (Prof. Dr. A. Bülent Ünal, Ar. Gör. H. Hüseyin Ballı ve Ar. Gör. Fatih Topaloğlu ile birlikte) : Tibyan Yayıncılık, İzmir 009

3 3 : Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Tamamlama Programı İslam Mezhepleri Tarihi (Prof. Dr. A. Bülent Ünal ile birlikte) : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 0 Kitap Çevirisi Yazarı : İnanç Esasları Kılavuzu Kitâbü l-irşâd (Prof. Dr. A. Bülent Baloğlu, Dr. Mehmet İlhan, Dr. Faruk Sancar ile birlikte) : İmâmü l-harameyn el- Cüveynî 00 : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara Ansiklopedi vb. yayınlarda madde yazarlığı Ansiklopedi : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Dini ve Kültürü Ansiklopedisi Madde Adı : Haşir Cilt ve sayfa : Ansiklopedi : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Dini ve Kültürü Ansiklopedisi Madde Adı : Diriliş / Ba s Cilt ve sayfa : Makaleler Uluslararası SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler maz, S., Die Atribute der Allerbarmer (ar-rahman)und der Allbarmherzige (ar-rahim) bei Elmalili, Theion XIV, Diakonie der Religionen. Schwerpunkt Islam, Ed. Bärbel 005 Beinhauer-Köhler, Matthias Benad, Edmund Weber (Hrsg.), Frankfurt 005, ss maz, S., A Muslim Theologian s Approach to the Doctrine of the Trinity: The Case of Qadi `Abd al-jabbar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:6, Sayı: 4, Kış 03 03, ss Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler maz, S., Elmalılı Hamdi Yazır ın Allah ın Rahman ve Rahim Sıfatlarını Tahlili, Kelam 006 Araştırmaları Dergisi, 4: (006), ss. 05-4, maz, S., Hak Dini Kur an Dili inde Kader İnancı ve İnsan Hayatındaki Yeri, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXIII, İzmir 006, ss maz, S. İlhan, M., Cüveynî ye Göre Kelâmullah ve Kelâm-ı Nefsî, Kelam Araştırmaları Dergisi, 9: (0), ss. 5-3, 0 Makale çevirisi maz, S., Doğu ya Yolculuk: İslam Hermeneutiğinin Bir Tarzı Olarak Te vil, Kelam Araştırmaları Dergisi, : (004), ss , Sempozyum / Kongre / Kitap tanıtım ve değerlendirme yazıları 004 maz, S., Uluslararası Hazreti Ali Sempozyumu, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, II/, (Güz 009), ss

4 Bildiriler Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler maz, S., Elmalılı ya Göre Kader İnancı ve İnsan Hayatındaki Yeri, Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, 7 9 Eylül 00, Erzurum, ss Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan, ancak yayımlanmayan bildiriler maz, S., Ahmet Hamdi Akseki nin Ebedî Risâlet e Yazdığı Mukaddime, Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, 8-9 Kasım 03, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ANTALYA. 03 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri Son iki yılda verdiği Lisans dersleri İslam İnanç Esasları 0-0 Güz İslam İnanç Esasları (II. Öğretim) 0-0 Güz 3 İslam Mezhepleri Tarihi I 0-0 Güz 4 İslam Mezhepleri Tarihi I (II. Öğretim) 0-0 Güz 5 Seminer III 0-0 Güz 6 Seminer III (II. Öğretim) 0-0 Güz 7 İslam Mezhepleri Tarihi II 0-0 Bahar 8 İslam Mezhepleri Tarihi II (II. Öğretim) 0-0 Bahar 9 Seminer IV 0-0 Bahar 0 Seminer IV (II. Öğretim) 0-0 Bahar İslam Mezhepleri Tarihi (İLİTAM) 0-0 Bahar Diploma Çalışması 0-0 Bahar 3 Diploma Çalışması (II. Öğretim) 0-0 Bahar 4 İslam İnanç Esasları Güz 5 Kur an Arapçası I (Hazırlık Sınıfı) Güz Son iki yılda verdiği Yüksek lisans dersleri İslam Mezhepleri Metinleri I 0-0 Güz İslam Mezhepleri Metinleri II 0-0 Bahar 3 Uzmanlık Alanı 0-0 Bahar 4 Seminer 0-0 Bahar 5 Tez Çalışması 0-0 Bahar 6 Çağdaş Dini Akımlar 0-03 Güz 7 İslam Mezhepleri Tarihi Metodolojisi 0-03 Bahar 8 Kelamın Temel Konuları ve Sorunları Güz

5 9 Klasik Kelam Kaynakları Güz 0 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Güz Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Güz Bilimsel Hakemlik ve Danışma Kurulu Üyeliği Hakemlik / Üyelik Dergi / Yayın Tarih Aralığı Hakemlik Diğer Akademik Etkinlikler e-makâlât Mezhep Araştırmaları, III/ (Güz 00). Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde alınan görevler (Düzenleme/Yürütme Kurulu Üyesi) I. Uluslararası Türk-Alman Din ve Hayat Sempozyumu, 9-8 Nisan 003 İZMİR. 003 (Müzakere) II. Türk-Alman Din ve Kültürlerarası Diyalog Sempozyumu, 5-6 Mayıs 008 İZMİR (Düzenleme/Yürütme Kurulu Üyesi) Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, 8-0 Aralık 009 İZMİR (Müzakere) Dinlerde Özgürlük Çalıştayı, 6-8 Ocak 0 İZMİR. 0 (Müzakere) Dinlerde Nikah Sempozyumu (Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı) Nisan 0 İZMİR. Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde alınan görevler (Düzenleme Kurulu Üyesi) Kelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu, 4-5 Eylül 999 İZMİR (Düzenleme Kurulu Üyesi) Mevlana ve İnsan Sempozyumu, 8-9 Haziran 007 İZMİR (Düzenleme / Yürütme Kurulu Üyesi) Hazret-i Ali Sempozyumu, 4-5 Ekim 007 İZMİR (Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi) Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, 8-9 Kasım 03, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ANTALYA 03 Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum, TV programı ve söyleşi gibi etkinliklere konuşmacı olarak katılımlar Sorumluluk Bilinci ve Çevre, TRT Ankara Radyosu Türkiye Radyoları Radyo, (Radyo Konuşması) 00 Sorumluluk Bilinci ve Sosyal Duyarlılık, TRT Ankara Radyosu Türkiye Radyoları Radyo, (Radyo Konuşması) 00 3 Kur an Perspektifinden İnsana Bakış, Ekim 006, Salihli / MANİSA, (Konferans) Kainatta Cari Sistem: Sünnetullah, Yeni Asır TV, (İftar Programı, Prof. Dr. Osman Karadeniz ile) Kainattaki Yerimiz, Yeni Asır TV, (İftar Programı, Prof. Dr. Osman Karadeniz ile) Kadir Gecesi ve Önemi, Yeni Asır TV, (İftar Programı, Prof. Dr. Osman Karadeniz ile) Son Peygamber Hz. Muhammed, Yeni Asır TV, (İftar Programı, Dr. Mehmet İlhan ile) 00

6 8 9 0 Ahirete İmanın Davranışlarımıza Etkisi, Yeni Asır TV, (İftar Programı, Dr. Mehmet İlhan ile) A Muslim Theologian s Approach to the Doctrine of the Trinity: The Case of Qadi `Abd al-jabbar, 0 Mayıs 0, Lutheryan İlahiyat Fakültesi (LSTC), Şikago/ABD., (Konferans) İlk Dönem İktidar Mücadeleleri ve Kerbela Faciası, 3 Aralık 0, Söke Müftülüğü / AYDIN, (Seminer) İslam Düşüncesinde Farklı Din Anlayışları, 6 Ocak 03, Aydınlar Ocağı Antalya Şubesi, ANTALYA, (Konferans) Günlük Hayatın Akışı İçinde İnsan Onurunu Tehdit Eden Unsurlar, 5 Nisan 03, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Labada Beach Oteli Konferans Salonu, Çamyuva- KEMER / ANTALYA, (Konferans) İslam İnançları ve İnsan, TRT Avaz (Avaz-ı Hikmet Programı), 4 Nisan Hayatın Anlamı ve İnançlarımız, Akdeniz TV (İslam Dünyası Programı), 9 Mayıs Hz. Peygamber Döneminden Günümüze Camilerimiz ve Kadınlar, 6 Ekim 03, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri, Kalkan Beldesi, KAŞ / ANTALYA, (Konferans) 03

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali) BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CAN CEYLAN Doğum Tarihi: 25 / 12 / 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenlik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı