MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME"

Transkript

1 MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME Int. Dr. Recai OGUR G.A.T.A. Tıp Fakültesi,ANKARA Çevre Dergisi Anahtar Kelimeler: Myrtus communis L., Mersin, Murt, Myrtle, Kanser. ÖZET Bu inceleme diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde yaygın olarak bulunan mersin bitkisi (Myrtus communis L.) hakkındadır ve mersin bitkisi hakkında daha önce yayınlanan çalışmaların bir özeti şeklindedir. GİRİŞ Akdeniz maki formasyonunun sık rastlanan, önemli bir üyesi olan mersin bitkisi (Myrtus communis L.) yurdumuzun hemen bütün kıyı bölgelerinde yoğun kümeler halinde bulunur '. İçerdiği uçucu yağlardan kaynaklanan hoş kokusuyla halk arasında tanınan bir bitkidir. Yıl boyunca yeşilliğini koruması çevresine ayrı bir güzellik katmakta ve her zaman devam eden bu tazeliği ve canlılığı ile adeta, kendisinden yararlanmak isteyenlerin hizmetine yıl boyunca hazır olduğunu ifade etmektedir.afym<s communis L. ülkemizde genellikle 'mersin' olarak bilindiği halde özellikle Güney sahillerimizde 'murt' 2>3, 'hambeles' 4 ve 'adi mersin' 5 adlarıyla bilindiği yörelerimiz de vardır. Ayrıca bazı yerlerde yaprağına 'bahar' adı verilmektedir. TARİHÇESİ Antik çağlardan beri bilinen mersin bitkisi çeşitli toplumlar tarafından kullanılmış meşhur bir bitkidir. İbraniler'in "güzel kokulu bitki bahçeleri" adını verdikleri çok miktarda baharat bitkisinin doğal olarak yetiştiği verimli topraklara sahip vadilerinde mersin bitkisi de bulunurdu. İbraniler mersin ağacının yapraklarını çok kullanırlardı. Antik Yunanistan'da mersin bitkisi mutfakta veya tıpta kullanılmadan evvel Yunanlılar tarafından mitolojik hikayelerini zenginleştirmede kullanılmıştır. Yunanlılar mersini ;aşk, bereket ve güzellik tanrıçası olarak kabul ettikleri afrodit'e adamışlardır. Yunanlılar ağır yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırmak amacıyla baharatlı şaraplar içerlerdi; mersin bitkisinden yapılan şarap zayıf midelere salık verilirdi. Galyalılar mersin bitkisini baştacı etmişlerdir. Nane, defne ve mersin dallarından yaptıkları küçük çelenkleri taç şeklinde başlarına takarlardı 6. İslâm kültüründe de mersin ağacının önemli bir yeri vardır. Nuh peygamberin büyük tufan sona erdikten sonra gemiden inince önce mersin ağacı diktiği rivayet edilmiştir. Ayrıca Adem Peygamberin de cennetten üç şeyi yanına alarak dünyaya indiği ve bunlardan birisinin dünya çiçeklerinin seyyidi (iyisi, güzeli) olan mersin ağacı olduğu rivayet edilmektedir (diğerleri buğday ve hurmadır) 7. Belki de taşıdığı bu manevi değerden kaynaklanan bir anlayışın ürünü olarak, bazı yörelerimizde mersinin taze dalları kabir ziyaretinde kullanılmakta 5 ayrıca yine bazı yerlerde vefat eden kişinin yıkanacağı suya mersin yaprakları atılmaktadır. MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Myrtus communis L. bitkisi Myrtaceae familyasından olup genellikle kısa boylu bazen de 1-3 m. olabilen ağaççıklardır. Myrtaceae familyası yaklaşık 100 cins ve 3000 türü kapsayan büyük bir familyadır. Çoğunluğu Güney Amerika ve Avustralya'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yetişir 8. Yalnızca Myrtus communis Akdeniz çevresinde yayılmıştır. Akdeniz Havzasının tipik doğal bitkilerinden olan mersin ülkemizde de Adana, Antalya, İçel, Çanakkale, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Ordu, Trabzon, İzmir, Samsun, Muğla ve Hatay çevresinde yaygındır 9. Geniş bir ekolojik değişkenlik gösteren mersin bitkisi farklı habitat (yetişme yeri-ortamı) şartlarında gelişebilmektedir. Makiliklerin daima dominant bir üyesidir. Ayrıca büyük bir üreme kapasitesine sahip olduğu da bilinmektedir 1. Yavaş büyür ama uzun ömürlüdür; gövde çevresi 100 yılda ancak bir metre olabilir. Kış aylarında da yapraklarını dökmeyen yaz-

2 Ekoloji kış yeşil bir bitkidir. Gövde ve dalları köşelidir. Kızıl renkli kabuğu pul pul kalkar ve hoş bir kokuya sahiptir. Çok sıkı ve ince dokulu olan odunu marangozculukta ince işlerde kullanılır. Gövde ve dalların üzerine çoğunlukla karşılıklı nadiren de üçlü çevrel dizilmiş olan derimsi sert yaprakları, tam kenarlı, kısa saplı, uzun oval şekilli, uçları sivri, üzeri şeffaf noktacıklıdır. Bu yapraklar aromatik bir kokuya sahiptir. Meyvaları mavimtırak, morumsu siyah bir renge sahip, az etli oval yalancı bir bakkadır. Yaklaşık zeytin büyüklüğündedir. Tepesinde kaliks bakiyesi (çanak yapraklan artığı) taşır. Meyvalarının üzeri özellikle arıların bitkiyi tanımasını sağlıyan (ve mersin bitkisine özel olmayıp bazı diğer bitkilerde de olabilen) hafif bir mumsu tabaka ile kaplıdır, bu da meyvaya mat bir görünüm verir. Meyva çok tohumludur. Yenilebilen bu meyvaların hoş, baharatlı bir tadı ve aromatik kokusu vardır. Güzel kokulu ve beyaz olan çiçekleri uzun saplıdırlar. Yaprakların koltuklarında çiçekler tek tek veya nadiren de iki tanesi birarada bulunur. Bazen de şemsiyemsi salkım şeklindedirler. Çiçek tablası, kadeh veya testi şeklindedir ve yumurtalığı tamamen sarmıştır, bu da çiçeğe gösterişli bir görüntü kazandırır. Çiçek beş parçalıdır ve erkek organlar çoğunluktadır 8 ' 10>11. KİMYASI Çok çeşitli alanlarda kendisine kullanım alanı bulmuş olan mersin bitkisi bunu içeriğinin zenginliğine borçludur. Mersin bitkisi hakkında yapılan çalışmaların çoğu yapısında bulunan bileşikleri saptamak amacım gütmüş, ve bitkinin etkileri daha az oranda incelenmiştir. Araştırmacıların en çok dikkatini çeken konulardan birisi mersin bitkisinin meşhur uçucu yağıdır (Mersin Esansı; Oleum Myrti). Yapraklarının yanında daha az oranda mey va ve çiçeklerinden de elde edilebilen uçucu yağlar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Başlıcakullanım alanları şöyle sıralanabilir: Parfümeride, kolonya gibi şeylerde koku verici olarak, çeşitli içeceklerde, şekerlemelerde, çeşni karışımlarında, soslarda, dondurmada ve fırıncılık ürünlerinde kullanılmaktadır 8 ' 10 ' 12. Yapraklan meyvalarma oranla daha çok uçucu yağ taşır. Uçucu yağın bileşimi orijinine göre farklılık göstermekteyse de Akdeniz çevresindeki ülkelerden toplanan örneklerden elde edilen uçucu yağların bileşimine giren başlıca maddeler: Mirtenol, limonen, mirtenil asetat, alfa terpinol, alfa pinen, 1,8-sineol (ökaliptol), linalol'dür. Yurdumuzdaki mersinden elde edilen uçucu yağın bileşenleri ise başlıca limonen, alfa pinen, linalol ve linalil asetat'dır. Ülkemizdeki mersin bitkileri incelendiğinde güney sahillerimizden toplanan örneklerin uçucu yağ veriminin daha yüksek olduğu görülmüştür I2>. Mersin bitki sinin çeşitli ekstraktlarının bileşimini saptamak amacıylayapılan çalışmalar göstermiştir ki materyalin toplanma zamanı, orijini ve ekstraktın çıkarılma metoduyla ekstraktın tipi bitkinin içeriğini önemli derecede etkilemekte bazı yerlerde vazgeçilmez bir bileşik olarak kabul edilen maddeler diğer araştırmacılarca saptanamamaktadır 12. Bugüne dek gerçekleştirilen fitokimyasal çalışmalarda mersin bitkisinin çeşitli kısımlarından elde edilen bileşikler şunlardır: 1,8-sineol (ökaliptol), mirtenol, alfa pinen, jeraniol, nerol, kamfen, beta pinen, mirsen, limonen, gama terpinen, p-simen, terpinolen, linalol, linalil asetat, kafur, bornil asetat, karyofilen, alfa terpineol, alfa terpinil asetat, mirtenil asetat, neril asetat, jeranil asetat ve metil öjenol uçucu yağda bulunmaktadır 8-12 ' 13. Pentasiklik triterpen asitleri (kloroform ekstresindeki); oleanolik asit, krataegolik asit ve terminolikasit 15. Gövdesinin petrol eteri ekstresinde bulunan bileşikler; hekzakosanoat, oktakosanol ve betasitositerol 16. Mısır'da yapılan bir çalışmada saptanan bileşikler; (sadece farklı olanlar) terpin-4-ol formil ester, timol format, 4-terpinol ve beta-elemen. Flavonoid bileşikler; galaktozil 3-mirisetin, ramnozil mirisetin, galaktozil 3-kuersetin, glukozil 3-kuersetin, patuletin, kamferol, kaffeik asit, mirisetin-3-ramnoglikozid, mirisetin 3,3'- digalaktozid, mirisetin 3'-glukozid, eskulin, eskuletin, kuersetin-3-beta (6'-0-galloilgalaktozid), gallik asit, ellajik asit, ellagitanninler, proantosiyanidinler 17 ' 18. Antosiyanidinpigmentleri;delfinidin,petunidin, malvidin, peonidin, siyanidin-3-monoglukozid ve siyanidin-3,5-diglukozid (meyvalannda). Tanenler en yüksek oranda yapraklarda bulunurlar; yapraklarda %14-19 civarında olan tanen miktarı köklerde %6.64,-6.8'e düşmektedir 14 ' 19. Açilfloroglukinoller; mirtukommulon-a,b,c ve mirtukommulon-d 20. Ayrıca alkanlar, reçine, çeşitli vitaminler (A,B ve C vitaminleri), bol şeker ile malik ve sitrik asit te saptanmıştır.

3 Çevre Dergisi Resim : Mersin bitkisi (Myrtus Communis L.) FARMOKOLOJİK ETKİLERİ Antimikrobiyal Çeşitli mersin ekstraktlarının bazı bakteri ve mantarlara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Betatriketon türevlerinin antibakteriyel etkisi saptanmıştır 20. Tanen, mirisetin, gallik asit türevleri ve ellajik asit türevlerinin hem gram (-) hem de gram (+) bakterilere karşı etkili olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışmada da uçucu yağının E. Coli, P. aeruginosa ve Candida lipolytica'ya karşı belirgin bir antibakteriyel aktivite gösterdiği gözlenmiştir. Alkolik ekstraktında da antimikrobik aktivite saptanmıştır. Ayrıca mersin yağının antifungal etkisinin de olduğu bulunmuştur 21 ' 22. Antiseptik etkisi vardır. Bu etkileri için solunum sistemi ve idrar yolları hastalıklarında kapsül içinde verilir. Yağlı solüsyonları İM kullanılır. Hipoglisemik Eskiden beri halk arasında şeker hastalığında kullanılan mersin bitkisinin bu etkisi deneysel olarak ta ispatlanmıştır. Ivorra ve arkadaşları tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada mersinin hidroalkolik ekstraktının, streptozotosinle farede oluşturulan hipergliseminin akut fazını önlediği gösterilmiştir. Burada ekstrat streptozotosinden 30 dakika önce 2 mg/kg dozda ve karın içine uygulanmıştır. Ayrıca streptozotosinden 48 saat sonra uygulandığında hiperglisemiye azaltmış ve bu etkisi doz tekrarlandığı sürece devam etmiştir. İlginç olarak kan şeker düzeyi normal olan deney hayvanlarına karşı herhangi bir etki gösterme-miştir. Bununla birlikte başka bir çalışmada mersinin alkolik ekstraktının 0.5 mg/kg dozda ağızdan alınması farelerde hiperglisemiye yol açmıştır (burada dozun düşük olması ve ~ ağızdan alınması etkili olmuş olabilir). Hipoglisemik etkisi için mersin yağı Diabetes Mellitus'ta günde 10 damlakullamlır. 10 Antihipertansif Etki: I.V. olarak verildiğinde hipotansiyona neden olmaktadır. Ayrıca kalpteki atriumun kasılmasını yavaşlatmaktadır. Her iki etki de önceden atropin-sülfatverildiğindeoluşmamaktadır. Antihipertansif etkinlik yapraklarında daha fazladır. G.İ.S.: Yaprakları midevidir, mideyi kuvvetlendirir. İçerdiği mirtol maddesinin bu etkiye sahip olduğu sanılmaktadır 8. Diareyi de keser (meyvaları kullanılır). Hemostatik (Kan Durducu) Özellikle yapraklarında bulunan ellajik asitin (benzoarik asit) hemostatik etkisi saptanmıştır. M.S.S.: Mersinin santral depresant ve antikovülsant etkileri de incelenmiştir 23. Meyvaları uyarıcı etkinlik gösterir ve çok yendiğinde uykusuzluğa neden olur. Diğerleri: Uçucu yağı yüksek dozda alındığında uterin kasılmalara yol açarak gebe hanımlarda düşüklere y ol açabilir. Ayrıca damar içine verilen mersin ekstraktı-

4 Ekoloji nın ileumda geçici ve ani bir kontraksiyona neden olduğu gözlenmiştir. Antikanserojen Mersin bitkisinin en belirgin özelliklerinden birisinin antikanserojen aktivite olmasına rağmen gerek folklorik tıpta gerekse laboratuvar çalışmalarında üzerinde fazlaca durulmayan bir konu olması, mersin bitkisinin hem halk tarafından hem de bilim çevrelerinde fazla tanınmadığının açık bir göstergesidir. Bilindiği gibi günümüzde kullandığımız ilaçların çoğu, genellikle doğal olarak bulunan prototip maddelerin birtakım sentetik işlemlerle daha uygun ve etkili hale getirilmesiyle elde edilmektedir. 24 ' 25 Halen kullanılmakta olan sentetik işlemlerin fonksiyonu bilindiğine göre yeni kemoterapötik ajanların oluşturulmasında karşılaşılabilecek en büyük sorun yeni prototip maddelerin bulunmasıdır. Bu yeni prototip maddelerin de en önemli kaynağı günümüzde 'a yakın türe sahip olan ve gün geçtikçe genişleyen bitkiler alemidir. Kanser ilaçlarındaki durum da bundan farklı değildir ve yeni prototiplere şiddetle ihtiyaç vardır. Bu yüzden mersin bitkisinin sahip olduğu güçlü antikanserojen aktivite ile bu konuda yeni bir ümit kaynağı olması muhtemeldir. Bu konudaki çalışmalardan birinde, çeşitli bitkilerin değişik ekstraktlarının AHH (Aril Hidrokarbon Hidroksilaz) enzim aktivitesi ve 3H- Benzo (a) piren'in DNA'ya bağlanması üzerine olan etkileri incelenmiş ve bu çalışmada mersin bitkisine de yer verilmiştir. Deneyde yer alan 10 adet bitkinin distile su ile elde edilen ekstraktlarından hiçbirisi etkili olamamıştır. Bunun yanında organik solventlerle elde edilen ekstraktların bir kısmı her iki aktiviteyi de belirli oranlarda inhibe etmişlerdir. Mersin bitkisinin de butanolik ekstraktı 2 mg'lık konsantrasyonda AHH aktivitesini inhibe ederek saptanamayacak düzeye indirmiştir, ayrıca 3H-B (a) P'nin inek timus DNA' sına bağlanmasını da aynı dozlarda engellemiştir. Bu çalışmada antikanserojen aktiviteye sahip maddelerin suda çözünmediği ayrıca organik solventlerle elde edilen ekstraktların etki güçlerinin sırasıyla butanol, kloroform ve petrol eteri ekstraktı şeklinde olduğu gözlenmiştir. Bu n- butanol'ün diğer solventlerden daha polar olmasına bağlı olabilir 26. Yine aynı araştırma gurubunca yapılan bir başka araştırmada da mersin bitkisinin de içlerinde olduğu 10 adet bitkinin etanolik ekstraktlarının AHH enzim aktivitesine ve 3H-B (a) P'nin fare karaciğer mikrozomal proteinine bağlanmasına olan etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada mersin bitkisinin diğer bitkilerden daha yüksek bir aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Mersin bitkisinin bu etkisi muhtemelen bol miktarda flavonoid içermesine bağlı olabilir. Bunun yanında antikanserojen aktiviteye sahip başka maddeler de bu olayda söz sahibi olabilir 21. ENDÜSTRİYEL KULLANIM Endüstride mersin bitkisi esas olarak gıda, eczacılık, parfümeri ve kozmetik alanında kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek oranda içerdiği tanen dolayısıyla tanenin kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilmektedir. Bilindiği gibi tanenli bileşikler tıpta astrenjan, antidiyareik, antibakteriyel, antienflamatuar olarak, dericilikte tabaklama işlemi için, fotoğrafçılıkta ve lastik endüstrisinde kullanılmaktadır 14. HALK TABABETİ Mersin bitkisi yetiştiği yörelerde halk arasında bir çok hastalıkta kullanılmaktadır. Kan Durdurucu: Taze meyvesi kan tükürmeyi keser. Sirke ile yaprağı karıştırılıp başa sürülse burun kanamasını keser. Mide kanaması için suyu şekerle karıştırılıp içilir. Mide: Mideyi kuvvetlendirir. İshale karşı mey vasi kullanılır. (Yaprakları kabızlık yapar). Bulantı kusmaya da iyi gelir. Gaz şikayetini giderir. Karın ağrılarında kullanılır. Yaprakları iştah açıcıdır. Kalp: Kalp çarpıntısında yaprakları kullanılır, kalbi kuvvetlendirir. Hipertansiyonda yapraklarından demlenen çayı kullanılır. Şeker Hastalığı: Yaprakları suda bekletilip hazırlanan sıvı kullanılır. Meyvaları ve yağı da kullanılır. Solunum Sistemi: Öksürük ve boğmacada meyvaları yenilir. Yaprağının suyu üzüm suyu ile birlikte içilirse balgam söktürücü etki gösterir. Bronşitte kullanılır. Fazlaca alındığında solunum sistemini tahriş eder. Enfeksiyonlarda: Solunum sistemi enfeksiyonlarında, idrar yolu enfeksiyonlarında, dizanteride, dişeti iltipahlarında, çocuklardaki pamukçuk, ağız iltihapları ve anjinde, farenjitte ve bel soğukluğunda çeşitli şekillerde kullanılır. Diş: Kuru yaprağı dövülüp diş diplerine sürülse dişleri kuvvetlendirir. Kulak Akıntısı: Suyu kulağa damlatılır. Dermatolojik: Sıcak etkisiyle oluşan pişiklere

5 Çevre Dergisi kuru yaprağı dövülüp ekilir. Cüzzam yarası suyu ile yıkansa iyi gelir. Bakla suyu ile yoğurulan yaprakları yüzdeki lekeleri giderir. Yaprağının usaresi zeytinyağı veya gülyağı ile karıştırılarak basura (hemoroid) sürülse iyi gelir. Kozmetik: Vücuttan kaynaklanan kötü kokuları gidermek için yaprakları yakılarak külü vücuda sürülür. Dövülmüş yaprağı koltukaltındaki kötü kokuyu giderir. Meyva suyu veya yaprağının suyu içilirse çok terlemeyi engeller. Saçları dökülenler mersinin yaprak ve meyvalarını haşlayıp, balla karıştırarak başlarına sürseler saçları yeniden çıkar. Saç ve sakalı çabuk çıkarır. Yağı saça sürülse saçı siyahlaştırır. Saçlı derideki kepek, sivilce ve çıbanları iyileştirir. Meyvası baş bitini giderir. Meyvalarının ham olanı saç dökülmesini önler. Böbrekler: İdrar söktürücü olarak kullanılır. Göz: Usaresi göze sürülse gözleri kuvvetlendirir ve gözyaşını keser. Gözdeki şişliklerde yakı olarak kullanılır. Kadınlar ince budaklan yakıp rastık çekmek için kullanırlar. Yaprağının suyu gözdeki beyaz ve sert fazlalığı (pterijium) giderir. Özellikle karanlıkta görmeyi artınrır. (Fransa'da Hava Harp Okulu'nda öğrencilerin tatlı ve reçellerine mersin karıştırılır). Kadınlardaki jinekolojik akıntılarda mersin suyu bir küvete doldurulup içine oturulsa akıntıyı giderir 'o. 8 ' SONUÇ Yurdumuzun birçok kıyısında kendiliğinden ve bol miktarda yetişen mersin bitkisi çok çeşitli şekillerde insanların hizmetine sunulmuş faydalı bir bitkidir. Hem de yeşil olması ve etkili maddelerinin çoğunluğunun bu yapraklarda yoğunlaşmış olması ayrı bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Mersin bitkisi üzerinde yapılacak yeni fitokimyasal ve farmakodinamik çalışmalarla tıbba kemoterapötik prototipler kazandırmak mümkün olabilir. Ayrıca mey vaları da yetiştiği bölgeler dışında da tanıtılmalı ve halkın tüketimine sunulmalıdır. A REVIEW ABOUT MYRTLE (Myrtus Communis L.) SUMMARY This review is about myrtle (Myrtus communis L.) which is widespread in our Country as in the other Mediterranean countries. And this writing is in the form of a summary of the previous studies about myrtle. KAYNAKLAR 1. ÖZTÜRK, M. İzmir Yöresindeki Myrtus Communis, L.'in Eko-fizyolojisi Hakkında Bir İnceleme, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Fakültesi, İzmir, 2, TOPALOĞLU, M., Antakya Yöresinin Yerli Bitki Adları, istanbul Ecz. Fak. Meç., 1987;23: BAYTOP, A., Bitkilerimizin Yerli Adları, İstanbul Ecz. Fak. Meç. 1968; 4: BAYTOP, A., Bitkilerimizin Yerli Adları III, istanbul Ecz. Fak. Meç. 1989; 25: ÖZÇELİK, H., Akseki Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Faydalı Bitkilerin Yerel Adları ve Kullanılışları, DOĞA TU Botanik D. 1987; 11(3): İZER^M., Baharatın izleri, İstanbul, EROGLU, A.. Şifali Bitkiler ve Tıbb-ı Nebevi, istanbul, KARAMANOĞLU, K. Farmasötik Botanik, A. Ü. Ecz. Fak. Yayınları, DAVIS, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 4, Edinburgh, Edinburgh University Press, BAYTOP, T., Türkiye'de Bitkiler İle Tedavi, İstanbul, İstanbul Univ. Ecz. Fak. Yayınları No: , BAYTOP, A., Farmasötik Botanik, İst. Univ. Yayınları, 3158, AKGÜL, A. ve BAYRAK, A., Mersin Bitkisi (Myrtus Communis L.) Yapraklarının Uçucu Yağ Verimi ve Yağların Bileşimi, DOĞA TU Tar. ve Ör (2): DOĞAN A., Mersin Bitkisinin (Myrtus Communis L.) Uçucu Yağ Verimi, Yağın Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Bileşimi Üzerinde Araştırmalar, Ankara, A.Ü. Ziraat Fak. Yay., 678, ERLAÇİN, S. ve ERCİYAS, E., Myrtus Communis L. (Mersin Bitkisi) Yapraklarının Tanen Yönünden İncelenmesi, DO- ĞA II, 1978: ERLAÇİN, S. ve ERCİYAS, E., Myrtus Communis L. Yapraklarının Pentasiklik Triterpen Asitleri, Doğa Bilim Dergisi 1984, C;8(l): ERCİYAS, E. Myrtus Communis L. Gövdesinin Petrol Eteri Ekstreleri Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar, Doğa Bilim Dergisi, C, 1984; 8 (3): HINOU, J. et al, Polyphenolic Compounds of Myrtus Communis L., Fitoterapia 1989; 60 (1): EL SİSSİ, H.I., EL ANSARY, M.A.I., Tannins and Polyphenolics of the Leaves of Myrtus Communis, Planla Medica 1967; 15: DIAZ, A.M. and ABEGER, A., Quantative Determination of the Tannin Content of Myrtus Communis L. Seeds, Ann. R. Acad. Farm. 1986; 52(1): KASHMAN, Y., ROTSTEIN, A., LIFSHITZ, A. Isolation and Antibacterial Activity of Acylphloroglucinols from Myrtus Communis, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1974; 6: GARG, S. C. and DENGRE, S. I., Antifungal Activity of ten Essential Oil of Myrtus Communis var. Microphylla, Herba Hungarica. 1988; 27 (2-3): Garg, S.C. and DENGRE, S.I., Antifungal Efficacy of Some Essential Oils, Pharmazie. 1988; 43(2): ELISHAN, E.E. et al, Effects of the Leaves of Myrtus Communis on the CNS I: The Central Depressant and Anticonvulsant Actions, J Biol. Sci. Res. 1988; 19 (3): SUFFNESS, M. and DOUROS, J.D. (eds.) Anticancer Agents Based on Natural Product Models, New York: Academic Press, AL W AN, A.H. et al., Effects of Plant Extracts on Aryl Hydrocarbon Hydroxylase Activity and 3H-Benzo (a) pyrene Binding to DNA, J Food Saf, 1990; 10 (3): ALVVAN, A.H. et., Inhibition of the Binding of 3H- Benzo (a) pyrene to Rat Liver Microsomal Protein by Plant Extracts, Int. J. Crude Drug Res., 1989; 27 (1): HAYATİZADE MUSTAFA FEYZİ EFENDİ ( ), Haza Fihristi Risale-i Feyziye Fi Lugat-ı Müfredat-ı Et- Tıbbiye (Çev.: H. TUNCER) 29. MESSEGUE, M., C'est La Nature Qui a Raison, Paris, 1972 (Çev:S.M.YURDANUR, 1974)

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA KULLANILAN BİTKİLER ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK ÇALIŞMALAR. Hazırlayan HASAN VURAL. Danışman. Yrd. Doç. Dr.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA KULLANILAN BİTKİLER ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK ÇALIŞMALAR. Hazırlayan HASAN VURAL. Danışman. Yrd. Doç. Dr. i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA KULLANILAN BİTKİLER ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK ÇALIŞMALAR Hazırlayan HASAN VURAL Danışman Yrd. Doç. Dr. Perihan GÜRBÜZ Farmakognozi Anabilim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ

Detaylı

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi *Emine FAYDAOĞLU 1, Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 2 1 DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Su Ürünleri Şubesi 2 Ankara Üniversitesi

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L.

Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L. Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L. Ömer Faruk AKDEMİR 1, Engin TİLKAT 2, Ahmet ONAY 1*, Fatih Mehmet KILINÇ 1, Veysel SÜZERER 3, Yelda Özden ÇİFTÇİ 4 1 Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2010 / Sayı 4 EKOLOJİK BİNALAR VE YERLEŞİMLER ÖZEL SAYISI

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2010 / Sayı 4 EKOLOJİK BİNALAR VE YERLEŞİMLER ÖZEL SAYISI ISSN 1308-4054 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2010 / Sayı 4 EKOLOJİK BİNALAR VE YERLEŞİMLER ÖZEL SAYISI İÇİNDEKİLER ISSN 1308-4054 2010 / Sayı 4 Pergel Yere Düşünce 2 Suyu Bitiriyoruz

Detaylı

Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış

Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 97-107, 2014 Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış Iğdır Üniversitesi

Detaylı

LOKMAN HEKİM / ŞİFALI BİTKİLER VE MEYVELER

LOKMAN HEKİM / ŞİFALI BİTKİLER VE MEYVELER İÇİNDEKİLER ADAÇAYI (SALVIA OFFICINALIS)... 3 ALTINBAŞAK (SOLIDAGO VIRGA-AUREA)... 5 ANASON( PIMPINELLA ANISUM)... 6 ASLANPENÇESİ (ALCHEMILLA VULGARIS)... 8 ATKUYRUĞU (EGUISETUM ARVENESE)... 10 AYISARMISAĞI

Detaylı

Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış

Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 30 / Sayı 1 / Ocak 2010 / ss. 49-80 Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış Received : 09.01.2009 Revised : 16.06.2010

Detaylı

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İDİL KARACA ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. F. Zehra KÜÇÜKBAY MALATYA

Detaylı

PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ

PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ Nazar kıl çeşm-i ibretle, makâm-ı ilticâdır bu! Erenler dergâhı, bâb-ı füyûzât-ı Hüdâ'dır bu! Ziyâüddîn-i Ahmed, mevlidi anın Gümüşhâne, Şehir-i şark-u garbın, mürşid-i râh-ı

Detaylı

İnsanoğlunun bitkilerle ilişkisi var oluşu ile başladı. İnsanoğlu; çeşitli amaçlarla kullanmakta olduğu bitkilerin, binlerce yıl önce, koruyucu ve tedavi edici gücüne de vakıf olmuş ve hastalıksız yaşam

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK AÇIK TOHUMLU BİTKİLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

PROPOLİS. T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Erzurum. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO

PROPOLİS. T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Erzurum. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü PROPOLİS Dr. Semiramis KUTLUCA Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO Prof. Dr. Ferat GENÇ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Erzurum Dr. Ali KORKMAZ İl Tarım

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler. Medicinal Plants Sold in the Herbal Markets in Kelkit (Gümüşhane)

Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler. Medicinal Plants Sold in the Herbal Markets in Kelkit (Gümüşhane) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(3), 60-80, 2014 Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ANTİK DÖNEMDE TIP VE BİTKİSEL TEDAVİ Yüksek Lisans Tezi Seda Karaöz Arıhan Ankara 2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011

ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011 ISSN 2146-2720 ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011 DERGİSİ Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınıdır. Bal Arısı İle Tozlaşmanın Kivi Meyvesinde C Vitamini İçeriğine Etkisi Akut Arı Paraliz-İsrail

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

APİTERAPİ sektöründe profesyonel gelişim için artan fırsatlar. Increased opportunities for professional development in APITHERAPY sector.

APİTERAPİ sektöründe profesyonel gelişim için artan fırsatlar. Increased opportunities for professional development in APITHERAPY sector. APİTERAPİ sektöründe profesyonel gelişim için artan fırsatlar Increased opportunities for professional development in APITHERAPY sector -Kurs- 1 Apitherapy Kurs Programı Bu Apitherapy müfredatı 8 bölüme

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU HORMONLAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU AYŞE OKÇU YAĞMUR COŞARDEMİR SİMAY TEMİZ SILA KUMRAL MELİSA GÖÇMEN ÖYKÜ SEZER KOÇAN 2005-2006 İZMİR 1 İÇİNDEKİLER Hormon nedir?...3 a)hormao b)hormon hastalıkları

Detaylı

Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri

Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri Lütfiye Deniz a Ahmet Serteser b ve Mustafa Kargıoğlu b a Atatürk Lisesi Biyoloji Öğretmeni Uşak-Türkiye

Detaylı

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2009 (35-51) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 2, 2009 (35-51) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ Hazırlayan Dönay KARAKAYA Danışman Doç. Dr. Gökçen Yuvalı ÇELİK Farmasötik Biyoteknoloji

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ELAZIĞ YEREL ÜRÜNLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ELAZIĞ YEREL ÜRÜNLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ELAZIĞ YEREL ÜRÜNLERİ Hazırlayan: Ahmet Umar AYRAN ÇORBASI Ayran çorbası endüstriyel anlamda üretimi olmayan evlerde ilimize özgün

Detaylı