MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME"

Transkript

1 MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME Int. Dr. Recai OGUR G.A.T.A. Tıp Fakültesi,ANKARA Çevre Dergisi Anahtar Kelimeler: Myrtus communis L., Mersin, Murt, Myrtle, Kanser. ÖZET Bu inceleme diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde yaygın olarak bulunan mersin bitkisi (Myrtus communis L.) hakkındadır ve mersin bitkisi hakkında daha önce yayınlanan çalışmaların bir özeti şeklindedir. GİRİŞ Akdeniz maki formasyonunun sık rastlanan, önemli bir üyesi olan mersin bitkisi (Myrtus communis L.) yurdumuzun hemen bütün kıyı bölgelerinde yoğun kümeler halinde bulunur '. İçerdiği uçucu yağlardan kaynaklanan hoş kokusuyla halk arasında tanınan bir bitkidir. Yıl boyunca yeşilliğini koruması çevresine ayrı bir güzellik katmakta ve her zaman devam eden bu tazeliği ve canlılığı ile adeta, kendisinden yararlanmak isteyenlerin hizmetine yıl boyunca hazır olduğunu ifade etmektedir.afym<s communis L. ülkemizde genellikle 'mersin' olarak bilindiği halde özellikle Güney sahillerimizde 'murt' 2>3, 'hambeles' 4 ve 'adi mersin' 5 adlarıyla bilindiği yörelerimiz de vardır. Ayrıca bazı yerlerde yaprağına 'bahar' adı verilmektedir. TARİHÇESİ Antik çağlardan beri bilinen mersin bitkisi çeşitli toplumlar tarafından kullanılmış meşhur bir bitkidir. İbraniler'in "güzel kokulu bitki bahçeleri" adını verdikleri çok miktarda baharat bitkisinin doğal olarak yetiştiği verimli topraklara sahip vadilerinde mersin bitkisi de bulunurdu. İbraniler mersin ağacının yapraklarını çok kullanırlardı. Antik Yunanistan'da mersin bitkisi mutfakta veya tıpta kullanılmadan evvel Yunanlılar tarafından mitolojik hikayelerini zenginleştirmede kullanılmıştır. Yunanlılar mersini ;aşk, bereket ve güzellik tanrıçası olarak kabul ettikleri afrodit'e adamışlardır. Yunanlılar ağır yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırmak amacıyla baharatlı şaraplar içerlerdi; mersin bitkisinden yapılan şarap zayıf midelere salık verilirdi. Galyalılar mersin bitkisini baştacı etmişlerdir. Nane, defne ve mersin dallarından yaptıkları küçük çelenkleri taç şeklinde başlarına takarlardı 6. İslâm kültüründe de mersin ağacının önemli bir yeri vardır. Nuh peygamberin büyük tufan sona erdikten sonra gemiden inince önce mersin ağacı diktiği rivayet edilmiştir. Ayrıca Adem Peygamberin de cennetten üç şeyi yanına alarak dünyaya indiği ve bunlardan birisinin dünya çiçeklerinin seyyidi (iyisi, güzeli) olan mersin ağacı olduğu rivayet edilmektedir (diğerleri buğday ve hurmadır) 7. Belki de taşıdığı bu manevi değerden kaynaklanan bir anlayışın ürünü olarak, bazı yörelerimizde mersinin taze dalları kabir ziyaretinde kullanılmakta 5 ayrıca yine bazı yerlerde vefat eden kişinin yıkanacağı suya mersin yaprakları atılmaktadır. MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Myrtus communis L. bitkisi Myrtaceae familyasından olup genellikle kısa boylu bazen de 1-3 m. olabilen ağaççıklardır. Myrtaceae familyası yaklaşık 100 cins ve 3000 türü kapsayan büyük bir familyadır. Çoğunluğu Güney Amerika ve Avustralya'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yetişir 8. Yalnızca Myrtus communis Akdeniz çevresinde yayılmıştır. Akdeniz Havzasının tipik doğal bitkilerinden olan mersin ülkemizde de Adana, Antalya, İçel, Çanakkale, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Ordu, Trabzon, İzmir, Samsun, Muğla ve Hatay çevresinde yaygındır 9. Geniş bir ekolojik değişkenlik gösteren mersin bitkisi farklı habitat (yetişme yeri-ortamı) şartlarında gelişebilmektedir. Makiliklerin daima dominant bir üyesidir. Ayrıca büyük bir üreme kapasitesine sahip olduğu da bilinmektedir 1. Yavaş büyür ama uzun ömürlüdür; gövde çevresi 100 yılda ancak bir metre olabilir. Kış aylarında da yapraklarını dökmeyen yaz-

2 Ekoloji kış yeşil bir bitkidir. Gövde ve dalları köşelidir. Kızıl renkli kabuğu pul pul kalkar ve hoş bir kokuya sahiptir. Çok sıkı ve ince dokulu olan odunu marangozculukta ince işlerde kullanılır. Gövde ve dalların üzerine çoğunlukla karşılıklı nadiren de üçlü çevrel dizilmiş olan derimsi sert yaprakları, tam kenarlı, kısa saplı, uzun oval şekilli, uçları sivri, üzeri şeffaf noktacıklıdır. Bu yapraklar aromatik bir kokuya sahiptir. Meyvaları mavimtırak, morumsu siyah bir renge sahip, az etli oval yalancı bir bakkadır. Yaklaşık zeytin büyüklüğündedir. Tepesinde kaliks bakiyesi (çanak yapraklan artığı) taşır. Meyvalarının üzeri özellikle arıların bitkiyi tanımasını sağlıyan (ve mersin bitkisine özel olmayıp bazı diğer bitkilerde de olabilen) hafif bir mumsu tabaka ile kaplıdır, bu da meyvaya mat bir görünüm verir. Meyva çok tohumludur. Yenilebilen bu meyvaların hoş, baharatlı bir tadı ve aromatik kokusu vardır. Güzel kokulu ve beyaz olan çiçekleri uzun saplıdırlar. Yaprakların koltuklarında çiçekler tek tek veya nadiren de iki tanesi birarada bulunur. Bazen de şemsiyemsi salkım şeklindedirler. Çiçek tablası, kadeh veya testi şeklindedir ve yumurtalığı tamamen sarmıştır, bu da çiçeğe gösterişli bir görüntü kazandırır. Çiçek beş parçalıdır ve erkek organlar çoğunluktadır 8 ' 10>11. KİMYASI Çok çeşitli alanlarda kendisine kullanım alanı bulmuş olan mersin bitkisi bunu içeriğinin zenginliğine borçludur. Mersin bitkisi hakkında yapılan çalışmaların çoğu yapısında bulunan bileşikleri saptamak amacım gütmüş, ve bitkinin etkileri daha az oranda incelenmiştir. Araştırmacıların en çok dikkatini çeken konulardan birisi mersin bitkisinin meşhur uçucu yağıdır (Mersin Esansı; Oleum Myrti). Yapraklarının yanında daha az oranda mey va ve çiçeklerinden de elde edilebilen uçucu yağlar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Başlıcakullanım alanları şöyle sıralanabilir: Parfümeride, kolonya gibi şeylerde koku verici olarak, çeşitli içeceklerde, şekerlemelerde, çeşni karışımlarında, soslarda, dondurmada ve fırıncılık ürünlerinde kullanılmaktadır 8 ' 10 ' 12. Yapraklan meyvalarma oranla daha çok uçucu yağ taşır. Uçucu yağın bileşimi orijinine göre farklılık göstermekteyse de Akdeniz çevresindeki ülkelerden toplanan örneklerden elde edilen uçucu yağların bileşimine giren başlıca maddeler: Mirtenol, limonen, mirtenil asetat, alfa terpinol, alfa pinen, 1,8-sineol (ökaliptol), linalol'dür. Yurdumuzdaki mersinden elde edilen uçucu yağın bileşenleri ise başlıca limonen, alfa pinen, linalol ve linalil asetat'dır. Ülkemizdeki mersin bitkileri incelendiğinde güney sahillerimizden toplanan örneklerin uçucu yağ veriminin daha yüksek olduğu görülmüştür I2>. Mersin bitki sinin çeşitli ekstraktlarının bileşimini saptamak amacıylayapılan çalışmalar göstermiştir ki materyalin toplanma zamanı, orijini ve ekstraktın çıkarılma metoduyla ekstraktın tipi bitkinin içeriğini önemli derecede etkilemekte bazı yerlerde vazgeçilmez bir bileşik olarak kabul edilen maddeler diğer araştırmacılarca saptanamamaktadır 12. Bugüne dek gerçekleştirilen fitokimyasal çalışmalarda mersin bitkisinin çeşitli kısımlarından elde edilen bileşikler şunlardır: 1,8-sineol (ökaliptol), mirtenol, alfa pinen, jeraniol, nerol, kamfen, beta pinen, mirsen, limonen, gama terpinen, p-simen, terpinolen, linalol, linalil asetat, kafur, bornil asetat, karyofilen, alfa terpineol, alfa terpinil asetat, mirtenil asetat, neril asetat, jeranil asetat ve metil öjenol uçucu yağda bulunmaktadır 8-12 ' 13. Pentasiklik triterpen asitleri (kloroform ekstresindeki); oleanolik asit, krataegolik asit ve terminolikasit 15. Gövdesinin petrol eteri ekstresinde bulunan bileşikler; hekzakosanoat, oktakosanol ve betasitositerol 16. Mısır'da yapılan bir çalışmada saptanan bileşikler; (sadece farklı olanlar) terpin-4-ol formil ester, timol format, 4-terpinol ve beta-elemen. Flavonoid bileşikler; galaktozil 3-mirisetin, ramnozil mirisetin, galaktozil 3-kuersetin, glukozil 3-kuersetin, patuletin, kamferol, kaffeik asit, mirisetin-3-ramnoglikozid, mirisetin 3,3'- digalaktozid, mirisetin 3'-glukozid, eskulin, eskuletin, kuersetin-3-beta (6'-0-galloilgalaktozid), gallik asit, ellajik asit, ellagitanninler, proantosiyanidinler 17 ' 18. Antosiyanidinpigmentleri;delfinidin,petunidin, malvidin, peonidin, siyanidin-3-monoglukozid ve siyanidin-3,5-diglukozid (meyvalannda). Tanenler en yüksek oranda yapraklarda bulunurlar; yapraklarda %14-19 civarında olan tanen miktarı köklerde %6.64,-6.8'e düşmektedir 14 ' 19. Açilfloroglukinoller; mirtukommulon-a,b,c ve mirtukommulon-d 20. Ayrıca alkanlar, reçine, çeşitli vitaminler (A,B ve C vitaminleri), bol şeker ile malik ve sitrik asit te saptanmıştır.

3 Çevre Dergisi Resim : Mersin bitkisi (Myrtus Communis L.) FARMOKOLOJİK ETKİLERİ Antimikrobiyal Çeşitli mersin ekstraktlarının bazı bakteri ve mantarlara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Betatriketon türevlerinin antibakteriyel etkisi saptanmıştır 20. Tanen, mirisetin, gallik asit türevleri ve ellajik asit türevlerinin hem gram (-) hem de gram (+) bakterilere karşı etkili olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışmada da uçucu yağının E. Coli, P. aeruginosa ve Candida lipolytica'ya karşı belirgin bir antibakteriyel aktivite gösterdiği gözlenmiştir. Alkolik ekstraktında da antimikrobik aktivite saptanmıştır. Ayrıca mersin yağının antifungal etkisinin de olduğu bulunmuştur 21 ' 22. Antiseptik etkisi vardır. Bu etkileri için solunum sistemi ve idrar yolları hastalıklarında kapsül içinde verilir. Yağlı solüsyonları İM kullanılır. Hipoglisemik Eskiden beri halk arasında şeker hastalığında kullanılan mersin bitkisinin bu etkisi deneysel olarak ta ispatlanmıştır. Ivorra ve arkadaşları tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada mersinin hidroalkolik ekstraktının, streptozotosinle farede oluşturulan hipergliseminin akut fazını önlediği gösterilmiştir. Burada ekstrat streptozotosinden 30 dakika önce 2 mg/kg dozda ve karın içine uygulanmıştır. Ayrıca streptozotosinden 48 saat sonra uygulandığında hiperglisemiye azaltmış ve bu etkisi doz tekrarlandığı sürece devam etmiştir. İlginç olarak kan şeker düzeyi normal olan deney hayvanlarına karşı herhangi bir etki gösterme-miştir. Bununla birlikte başka bir çalışmada mersinin alkolik ekstraktının 0.5 mg/kg dozda ağızdan alınması farelerde hiperglisemiye yol açmıştır (burada dozun düşük olması ve ~ ağızdan alınması etkili olmuş olabilir). Hipoglisemik etkisi için mersin yağı Diabetes Mellitus'ta günde 10 damlakullamlır. 10 Antihipertansif Etki: I.V. olarak verildiğinde hipotansiyona neden olmaktadır. Ayrıca kalpteki atriumun kasılmasını yavaşlatmaktadır. Her iki etki de önceden atropin-sülfatverildiğindeoluşmamaktadır. Antihipertansif etkinlik yapraklarında daha fazladır. G.İ.S.: Yaprakları midevidir, mideyi kuvvetlendirir. İçerdiği mirtol maddesinin bu etkiye sahip olduğu sanılmaktadır 8. Diareyi de keser (meyvaları kullanılır). Hemostatik (Kan Durducu) Özellikle yapraklarında bulunan ellajik asitin (benzoarik asit) hemostatik etkisi saptanmıştır. M.S.S.: Mersinin santral depresant ve antikovülsant etkileri de incelenmiştir 23. Meyvaları uyarıcı etkinlik gösterir ve çok yendiğinde uykusuzluğa neden olur. Diğerleri: Uçucu yağı yüksek dozda alındığında uterin kasılmalara yol açarak gebe hanımlarda düşüklere y ol açabilir. Ayrıca damar içine verilen mersin ekstraktı-

4 Ekoloji nın ileumda geçici ve ani bir kontraksiyona neden olduğu gözlenmiştir. Antikanserojen Mersin bitkisinin en belirgin özelliklerinden birisinin antikanserojen aktivite olmasına rağmen gerek folklorik tıpta gerekse laboratuvar çalışmalarında üzerinde fazlaca durulmayan bir konu olması, mersin bitkisinin hem halk tarafından hem de bilim çevrelerinde fazla tanınmadığının açık bir göstergesidir. Bilindiği gibi günümüzde kullandığımız ilaçların çoğu, genellikle doğal olarak bulunan prototip maddelerin birtakım sentetik işlemlerle daha uygun ve etkili hale getirilmesiyle elde edilmektedir. 24 ' 25 Halen kullanılmakta olan sentetik işlemlerin fonksiyonu bilindiğine göre yeni kemoterapötik ajanların oluşturulmasında karşılaşılabilecek en büyük sorun yeni prototip maddelerin bulunmasıdır. Bu yeni prototip maddelerin de en önemli kaynağı günümüzde 'a yakın türe sahip olan ve gün geçtikçe genişleyen bitkiler alemidir. Kanser ilaçlarındaki durum da bundan farklı değildir ve yeni prototiplere şiddetle ihtiyaç vardır. Bu yüzden mersin bitkisinin sahip olduğu güçlü antikanserojen aktivite ile bu konuda yeni bir ümit kaynağı olması muhtemeldir. Bu konudaki çalışmalardan birinde, çeşitli bitkilerin değişik ekstraktlarının AHH (Aril Hidrokarbon Hidroksilaz) enzim aktivitesi ve 3H- Benzo (a) piren'in DNA'ya bağlanması üzerine olan etkileri incelenmiş ve bu çalışmada mersin bitkisine de yer verilmiştir. Deneyde yer alan 10 adet bitkinin distile su ile elde edilen ekstraktlarından hiçbirisi etkili olamamıştır. Bunun yanında organik solventlerle elde edilen ekstraktların bir kısmı her iki aktiviteyi de belirli oranlarda inhibe etmişlerdir. Mersin bitkisinin de butanolik ekstraktı 2 mg'lık konsantrasyonda AHH aktivitesini inhibe ederek saptanamayacak düzeye indirmiştir, ayrıca 3H-B (a) P'nin inek timus DNA' sına bağlanmasını da aynı dozlarda engellemiştir. Bu çalışmada antikanserojen aktiviteye sahip maddelerin suda çözünmediği ayrıca organik solventlerle elde edilen ekstraktların etki güçlerinin sırasıyla butanol, kloroform ve petrol eteri ekstraktı şeklinde olduğu gözlenmiştir. Bu n- butanol'ün diğer solventlerden daha polar olmasına bağlı olabilir 26. Yine aynı araştırma gurubunca yapılan bir başka araştırmada da mersin bitkisinin de içlerinde olduğu 10 adet bitkinin etanolik ekstraktlarının AHH enzim aktivitesine ve 3H-B (a) P'nin fare karaciğer mikrozomal proteinine bağlanmasına olan etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada mersin bitkisinin diğer bitkilerden daha yüksek bir aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Mersin bitkisinin bu etkisi muhtemelen bol miktarda flavonoid içermesine bağlı olabilir. Bunun yanında antikanserojen aktiviteye sahip başka maddeler de bu olayda söz sahibi olabilir 21. ENDÜSTRİYEL KULLANIM Endüstride mersin bitkisi esas olarak gıda, eczacılık, parfümeri ve kozmetik alanında kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek oranda içerdiği tanen dolayısıyla tanenin kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilmektedir. Bilindiği gibi tanenli bileşikler tıpta astrenjan, antidiyareik, antibakteriyel, antienflamatuar olarak, dericilikte tabaklama işlemi için, fotoğrafçılıkta ve lastik endüstrisinde kullanılmaktadır 14. HALK TABABETİ Mersin bitkisi yetiştiği yörelerde halk arasında bir çok hastalıkta kullanılmaktadır. Kan Durdurucu: Taze meyvesi kan tükürmeyi keser. Sirke ile yaprağı karıştırılıp başa sürülse burun kanamasını keser. Mide kanaması için suyu şekerle karıştırılıp içilir. Mide: Mideyi kuvvetlendirir. İshale karşı mey vasi kullanılır. (Yaprakları kabızlık yapar). Bulantı kusmaya da iyi gelir. Gaz şikayetini giderir. Karın ağrılarında kullanılır. Yaprakları iştah açıcıdır. Kalp: Kalp çarpıntısında yaprakları kullanılır, kalbi kuvvetlendirir. Hipertansiyonda yapraklarından demlenen çayı kullanılır. Şeker Hastalığı: Yaprakları suda bekletilip hazırlanan sıvı kullanılır. Meyvaları ve yağı da kullanılır. Solunum Sistemi: Öksürük ve boğmacada meyvaları yenilir. Yaprağının suyu üzüm suyu ile birlikte içilirse balgam söktürücü etki gösterir. Bronşitte kullanılır. Fazlaca alındığında solunum sistemini tahriş eder. Enfeksiyonlarda: Solunum sistemi enfeksiyonlarında, idrar yolu enfeksiyonlarında, dizanteride, dişeti iltipahlarında, çocuklardaki pamukçuk, ağız iltihapları ve anjinde, farenjitte ve bel soğukluğunda çeşitli şekillerde kullanılır. Diş: Kuru yaprağı dövülüp diş diplerine sürülse dişleri kuvvetlendirir. Kulak Akıntısı: Suyu kulağa damlatılır. Dermatolojik: Sıcak etkisiyle oluşan pişiklere

5 Çevre Dergisi kuru yaprağı dövülüp ekilir. Cüzzam yarası suyu ile yıkansa iyi gelir. Bakla suyu ile yoğurulan yaprakları yüzdeki lekeleri giderir. Yaprağının usaresi zeytinyağı veya gülyağı ile karıştırılarak basura (hemoroid) sürülse iyi gelir. Kozmetik: Vücuttan kaynaklanan kötü kokuları gidermek için yaprakları yakılarak külü vücuda sürülür. Dövülmüş yaprağı koltukaltındaki kötü kokuyu giderir. Meyva suyu veya yaprağının suyu içilirse çok terlemeyi engeller. Saçları dökülenler mersinin yaprak ve meyvalarını haşlayıp, balla karıştırarak başlarına sürseler saçları yeniden çıkar. Saç ve sakalı çabuk çıkarır. Yağı saça sürülse saçı siyahlaştırır. Saçlı derideki kepek, sivilce ve çıbanları iyileştirir. Meyvası baş bitini giderir. Meyvalarının ham olanı saç dökülmesini önler. Böbrekler: İdrar söktürücü olarak kullanılır. Göz: Usaresi göze sürülse gözleri kuvvetlendirir ve gözyaşını keser. Gözdeki şişliklerde yakı olarak kullanılır. Kadınlar ince budaklan yakıp rastık çekmek için kullanırlar. Yaprağının suyu gözdeki beyaz ve sert fazlalığı (pterijium) giderir. Özellikle karanlıkta görmeyi artınrır. (Fransa'da Hava Harp Okulu'nda öğrencilerin tatlı ve reçellerine mersin karıştırılır). Kadınlardaki jinekolojik akıntılarda mersin suyu bir küvete doldurulup içine oturulsa akıntıyı giderir 'o. 8 ' SONUÇ Yurdumuzun birçok kıyısında kendiliğinden ve bol miktarda yetişen mersin bitkisi çok çeşitli şekillerde insanların hizmetine sunulmuş faydalı bir bitkidir. Hem de yeşil olması ve etkili maddelerinin çoğunluğunun bu yapraklarda yoğunlaşmış olması ayrı bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Mersin bitkisi üzerinde yapılacak yeni fitokimyasal ve farmakodinamik çalışmalarla tıbba kemoterapötik prototipler kazandırmak mümkün olabilir. Ayrıca mey vaları da yetiştiği bölgeler dışında da tanıtılmalı ve halkın tüketimine sunulmalıdır. A REVIEW ABOUT MYRTLE (Myrtus Communis L.) SUMMARY This review is about myrtle (Myrtus communis L.) which is widespread in our Country as in the other Mediterranean countries. And this writing is in the form of a summary of the previous studies about myrtle. KAYNAKLAR 1. ÖZTÜRK, M. İzmir Yöresindeki Myrtus Communis, L.'in Eko-fizyolojisi Hakkında Bir İnceleme, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Fakültesi, İzmir, 2, TOPALOĞLU, M., Antakya Yöresinin Yerli Bitki Adları, istanbul Ecz. Fak. Meç., 1987;23: BAYTOP, A., Bitkilerimizin Yerli Adları, İstanbul Ecz. Fak. Meç. 1968; 4: BAYTOP, A., Bitkilerimizin Yerli Adları III, istanbul Ecz. Fak. Meç. 1989; 25: ÖZÇELİK, H., Akseki Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Faydalı Bitkilerin Yerel Adları ve Kullanılışları, DOĞA TU Botanik D. 1987; 11(3): İZER^M., Baharatın izleri, İstanbul, EROGLU, A.. Şifali Bitkiler ve Tıbb-ı Nebevi, istanbul, KARAMANOĞLU, K. Farmasötik Botanik, A. Ü. Ecz. Fak. Yayınları, DAVIS, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 4, Edinburgh, Edinburgh University Press, BAYTOP, T., Türkiye'de Bitkiler İle Tedavi, İstanbul, İstanbul Univ. Ecz. Fak. Yayınları No: , BAYTOP, A., Farmasötik Botanik, İst. Univ. Yayınları, 3158, AKGÜL, A. ve BAYRAK, A., Mersin Bitkisi (Myrtus Communis L.) Yapraklarının Uçucu Yağ Verimi ve Yağların Bileşimi, DOĞA TU Tar. ve Ör (2): DOĞAN A., Mersin Bitkisinin (Myrtus Communis L.) Uçucu Yağ Verimi, Yağın Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Bileşimi Üzerinde Araştırmalar, Ankara, A.Ü. Ziraat Fak. Yay., 678, ERLAÇİN, S. ve ERCİYAS, E., Myrtus Communis L. (Mersin Bitkisi) Yapraklarının Tanen Yönünden İncelenmesi, DO- ĞA II, 1978: ERLAÇİN, S. ve ERCİYAS, E., Myrtus Communis L. Yapraklarının Pentasiklik Triterpen Asitleri, Doğa Bilim Dergisi 1984, C;8(l): ERCİYAS, E. Myrtus Communis L. Gövdesinin Petrol Eteri Ekstreleri Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar, Doğa Bilim Dergisi, C, 1984; 8 (3): HINOU, J. et al, Polyphenolic Compounds of Myrtus Communis L., Fitoterapia 1989; 60 (1): EL SİSSİ, H.I., EL ANSARY, M.A.I., Tannins and Polyphenolics of the Leaves of Myrtus Communis, Planla Medica 1967; 15: DIAZ, A.M. and ABEGER, A., Quantative Determination of the Tannin Content of Myrtus Communis L. Seeds, Ann. R. Acad. Farm. 1986; 52(1): KASHMAN, Y., ROTSTEIN, A., LIFSHITZ, A. Isolation and Antibacterial Activity of Acylphloroglucinols from Myrtus Communis, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1974; 6: GARG, S. C. and DENGRE, S. I., Antifungal Activity of ten Essential Oil of Myrtus Communis var. Microphylla, Herba Hungarica. 1988; 27 (2-3): Garg, S.C. and DENGRE, S.I., Antifungal Efficacy of Some Essential Oils, Pharmazie. 1988; 43(2): ELISHAN, E.E. et al, Effects of the Leaves of Myrtus Communis on the CNS I: The Central Depressant and Anticonvulsant Actions, J Biol. Sci. Res. 1988; 19 (3): SUFFNESS, M. and DOUROS, J.D. (eds.) Anticancer Agents Based on Natural Product Models, New York: Academic Press, AL W AN, A.H. et al., Effects of Plant Extracts on Aryl Hydrocarbon Hydroxylase Activity and 3H-Benzo (a) pyrene Binding to DNA, J Food Saf, 1990; 10 (3): ALVVAN, A.H. et., Inhibition of the Binding of 3H- Benzo (a) pyrene to Rat Liver Microsomal Protein by Plant Extracts, Int. J. Crude Drug Res., 1989; 27 (1): HAYATİZADE MUSTAFA FEYZİ EFENDİ ( ), Haza Fihristi Risale-i Feyziye Fi Lugat-ı Müfredat-ı Et- Tıbbiye (Çev.: H. TUNCER) 29. MESSEGUE, M., C'est La Nature Qui a Raison, Paris, 1972 (Çev:S.M.YURDANUR, 1974)

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir DEFNE Latince ismi : Laurus nobilis Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir Defne Bitkisi: Anavatanı Asya olan Defne,

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ANADOLU SIĞLA AĞACI Muğla Relikt Tarihteki Önemi Kleopatra aşk iksiri ve parfüm olarak kullanmıştır Hipokrat döneminden beri ilaç olarak kullanılmıştır.

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Laurus nobilis (Akdeniz Defnesi) Akdeniz havzasında yetişen defne, her dem yeşil bir çalı ya da küçük bir ağaçtır. Yaz, kış yaprağını dökmez. Ülkemizin Akdeniz kıyıları başta olmak

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Hyoscyamus niger (Banotu) Batbatotu, Bengildek, Dağdağan, Diş otu, Gavurhaşhaşı Kullanılan Kısımları ve İçerikleri : Çiçekli halde iken toplanıp gölgede kurutulmuş yaprakları kullanılır.

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

CİVANPERÇEMİ(Achillea millefolium)

CİVANPERÇEMİ(Achillea millefolium) CİVANPERÇEMİ(Achillea millefolium) Diğer isimleri : Binyaprak, Yaşlı Adam Biberi, Asker Yarası, Şövalye Binyaprağı, Bin ot, Burun kanaması, Marangoz Otu, Kan değeri, Sağlam Ot Yetiştiği yer: Civanperçemi,

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı Cuma, 26 Aralık 2008 21:51 - Son Güncelleme Perşembe, 16 Temmuz 2009 18:54

Administrator tarafından yazıldı Cuma, 26 Aralık 2008 21:51 - Son Güncelleme Perşembe, 16 Temmuz 2009 18:54 Günlük sorunlarda bitkilerin kullanımı Mutfağımızda bir çok bitkiden faydalanırız.mercanköşk,kekik,biberiye veya defne yaprağı ile yemekleriniz bir başka tat kazanır.baharatlar sadece tat verici olarak

Detaylı

Hangi Reçel Neye Yararlı?

Hangi Reçel Neye Yararlı? On5yirmi5.com Hangi Reçel Neye Yararlı? Aslında reçelin değil içindeki bitki ve meyvelerin faydaları vardır reçel şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Yayın Tarihi : 23 Kasım 2011 Çarşamba

Detaylı

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu hastalıklarına iyi gelen şifalı bitkileri listeledik. Baş Ağrıları Baş

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Ağrılı Adet Ezan Çiçeği Kullanımı: Tohum yağı genç kızlara 4 gr günde yetişkinlere

Detaylı

Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü GHESER ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK

Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü GHESER ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK Ruhu güçlü olanlar için doğal gücü ERKEK KOZMETIK SERISINDE YENILIK ERKEK KOZMETİK SERİSİNDE İLKİ* ULTRA KONFOR TRAŞ JELİ Bu ferahlatıcı jel mükemmel tıraş için olağanüstü ipeksi kopük oluşturur. Jel sadece

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) CEPHALOTAXACEAE Ağaç ya da çalı halinde herdem yeşil bitkilerdir. Tüm bireyleri bir cinsli iki evcikli (DİOİK)dir. Çok ender bir evciklidir. Erkek çiçekler küre biçimde bir

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi.

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi. Ağız Kokusuna Karşı Dilinizi de Fırçalayın Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi. İSTANBUL - Sağlıklı

Detaylı

BİTKİSEL İLAÇLAR VE ZEHİRLENMELER

BİTKİSEL İLAÇLAR VE ZEHİRLENMELER BİTKİSEL İLAÇLAR VE ZEHİRLENMELER Prof. Dr. Hülya Güven 1 Özellikle son 10 yıl içinde dünyada alternatif tıp olarak tanımlanan bitkisel ilaçlara ilginin arttığı görülmektedir 2 1 Bitkisel ilaçların yanlış

Detaylı

İşlenme ile Biberin Renkleri değişir.

İşlenme ile Biberin Renkleri değişir. Sağlıklı baharatlar Antik Çağlardan bu yana Baharatlar Bedensel ağrı ve şikayetlerin azaltılması için kullanılır.tedavi edici etkileri günümüzde bilimsel olarakta kanıtlanmıştır.sağlıklı Baharatlar Sindirimi

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

doğal dolgu ile yastık

doğal dolgu ile yastık türk doğal dolgu ile yastık Doğa Muhtemelen etki eden kuvvetlerin Isınmak ve serinlemek için Yastık Örneğin Yardımcı Boyun gerginliği, Omuz-kol ağrısı, Sırt ve kalça problemleri, Karın ve adet ağrısı,

Detaylı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 23-27 Mart 2016, Muğla Uz. Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ Denizli Devlet Hastanesi Hasta

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

Saç dökülmesine evde yapılabilecek doğal çözümler

Saç dökülmesine evde yapılabilecek doğal çözümler On5yirmi5.com Saç dökülmesine evde yapılabilecek doğal çözümler Saçlarınız mı dökülüyor? İşte dökülen saçlarınız için evde yapabileceğiniz doğal yöntemler... Yayın Tarihi : 31 Ekim 2013 Perşembe (oluşturma

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

Makroskobik Özellikleri Şapka

Makroskobik Özellikleri Şapka Mycena rosea Sınıf Takım Familya : Basidiomycetes : Agaricales : Tricholomataceae Makroskobik Özellikleri Şapka 2-5 cm çapında, genç evrede konik iken, sonradan yaygınlaşır ve umbosu kalır. Şapka donuk,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 KISIM I: Şifalı Bitkiciliğin Kalbi: Bitkileri Tanımak...5 Bölüm 1: Bitkileri Tanımayı Öğrenme...7

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 KISIM I: Şifalı Bitkiciliğin Kalbi: Bitkileri Tanımak...5 Bölüm 1: Bitkileri Tanımayı Öğrenme...7 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 KISIM I: Şifalı Bitkiciliğin Kalbi: Bitkileri Tanımak...5 Bölüm 1: Bitkileri Tanımayı Öğrenme...7 Deva Hikayesi Menekşe Bahçesi...6 Bir Başlangıç...9 Tam Olarak Aşina Olma...9 Bitkileri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir. KULLANMA TALİMATI ANTISTAX 180 mg Sert Jelatin Kapsül Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir. Yardımcı maddeler: Susuz kolloidal silisyum

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE

KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE Hazırlayan Öğrenciler Arzum KARAHAN (6B) İpek AKYOL (6B) Danışman Öğretmen Pınar ÇALIK ÖZBAY İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3.

Detaylı

Ekmeklik Buğdayda Başak

Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak SARIPAS SARIPAS SARIPAS Çavdar ve Bezelye Ekili Tarla Buğday tarlası Yulafta Salkım Serin İklim

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı

BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Kemal Özgür Boyanay Kimya Yüksek Mühendisi Seluz Fragrance Company o İÇERİK Doğadan gelen ilham Doğal hammaddeler

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 GİRİŞ...5 BÖLÜM 1: YAŞ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 GİRİŞ...5 BÖLÜM 1: YAŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 GİRİŞ...5 BÖLÜM 1: YAŞ ve CİLT...9 Yaşlanma Süreci...10 Kırışıklıklar... 11 Cildin Başlıca Düşmanları...12 Kozmetik Çözümler...14 Ameliyat...14 Cilt Tipleri...16 Cilt Tipinizi Belirlemek...17

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi!

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi! Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Hijyenik bir yaşam biçimi! İşletmelerde etkin ve kalıcı hijyenin sağlanması, insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Selin, Hijyenmax, Sens, Maratem

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık ; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi olma halidir. BESLENME Bir insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken

Detaylı

güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü

güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü 3 %100 Bitkisel Krem Reishi 50 ml Total kırışıklık bakımı %100

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

Hangi vitamin hangi besinlerde var?

Hangi vitamin hangi besinlerde var? On5yirmi5.com Hangi vitamin hangi besinlerde var? Pazara ya da markete giderek filenizi doldururken aldığınız sebze ve meyvelerin hangi vitaminleri içerdiğini biliyor musunuz? Yayın Tarihi : 28 Nisan 2014

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ

PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 29.08.2007-09.09.2007 PİYASADA BULUNAN BAZI BİTKİSEL ÇAYLARDA KAFEİN TAYİNİ Füsun DÖNMEZ Gülyay YILMAZER Proje Danışmanı Prof. Dr. Mustafa SOYLAK İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri PROFESYONEL TEMIZLIK KAĞIDI ÜRÜNLERI / Professional Tissue Paper Products Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Personal Care and Hygiene Products SIVI SABUNLAR VE EL DEZENFEKTANLARI / Liquid Soaps and

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN NEDİR? Önemli fizyolojik etkileri olan alkoloid grubunun azotlu organik bir bileşiğidir. Kimyasal ismi trimethylxanthine dir ve formülü

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.05.2014

Detaylı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı Koruma Tarihi : 18.12.2008 Başvuru No : C2008/049 Coğrafi İşaretin Türü Başvuru Sahibi : Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı

Detaylı

DÜNYANIN SAĞLIKLI ŞEKER ALTERNATİFİ : AGAVE HAZIRLAYANLAR SEZER BAŞ AYHAN ABALI İSMAİL BAYCAN MÜCAHİDE COŞKUR BENGÜL SAPSIZOĞLU KAPSAM AGAVE Yİ TANIYALIM AGAVE ŞURUBU NEDİR? AGAVE ŞURUBU NASIL YAPILIR?

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III 1: DİYABET...1 Diabetes insipedius...2 Diabetes mellitus...2 Diyabetin Etkileri...3 Belirtiler...4 Nedenler...4 Tedavi...4 Bitkilerin Rolü...5 Tıbbi Faydaları...6 2: KARACİĞER

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır BİTKİ TANIMA III BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır SINIFLANDIRILMALARI 1. Perenniyal

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir.

Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir. Sağlıklı bitki çayları Bitki çayları sadece bir içecek değildir,bir çoğu tıbbi ilaç olarak tescil edilmişlerdir. Bir bitki çayından tıbbi fayda sağlamak istiyorsanız onu doğru yerden satın almanız ve doğru

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir yumuşak kapsülde 200 mg progesteron Yardımcı maddeler: Araşit yağı, lesitin (soya), jelatin, gliserin, titanyum dioksit

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir?

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir? GIDA KAYNAKLI İNTOKSİKASYON VE ENFEKSİYONLAR Gıda zehirlenmesi nedir? 1 2 İNTOKSİKASYON TİPİ GIDA ZEHİRLENMESİ Bazı bakteriler gıda üzerinde gelişerek toksin üretirler ve toksin içeren gıdanın tüketilmesi

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 20.04.2015

Detaylı

Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi

Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi *1 Faik GÖKALP Özet 1 Kırıkkale University, Faculty of Education, Department Of PrimaryEducation, ScienceEducationDivision,Yahşihan/Kırıkkale,

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 09.03.2015

Detaylı

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE Çabamız topraklarımız için www.letafet.co LETAMİN BASE HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE Letafet Uluslararası Pazarlama Gıda Satış

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 22.02.2016

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

LEKELERE TURP GİBİ ÇEVRECİ ÇÖZÜM!..

LEKELERE TURP GİBİ ÇEVRECİ ÇÖZÜM!.. LEKELERE TURP GİBİ ÇEVRECİ ÇÖZÜM!.. Hazırlayanlar : Pelin YÜKSEL, Betül UÇKAN Danışman Öğretmen: Murat AYDIN Amasya Bilim Ve Sanat Merkezi amasyabilsem@hotmail.com GİRİŞ Günümüzde çevre kirliliğine neden

Detaylı

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit -18, 2-4 arasında ise 40 lt su ile Hum Elit 15 uygulaması

Detaylı

MERSİN OSMANİ DE MURT OLARAK BİLİNİR MAKİ TÜRÜDÜR. (Myrtus communis)

MERSİN OSMANİ DE MURT OLARAK BİLİNİR MAKİ TÜRÜDÜR. (Myrtus communis) 1. Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici 2.Kabızlık giderici 3.İdrar söktürücü 4.Balgam söktürücü 5.Solucan düşürücü 6.Ağrı kesici 7.Romatizma 8.Felç 9.İskorbit hastalığı 10.Kan bozuklukları 11.Gut hastalığına

Detaylı

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar Ağustos 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26602 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB. KİMYA PROJE SUNUMU GRUP KANTARON Proje Ekibi DANIŞMANLAR

TÜBİTAK BİDEB. KİMYA PROJE SUNUMU GRUP KANTARON Proje Ekibi DANIŞMANLAR TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ- KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, BİYOMÜHENDİSLİK- ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE SUNUMU GRUP KANTARON

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı