GİZLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI. Genel Sekreter ÜYE ÜYE. İtfaiye Dairesi Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİZLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI. Genel Sekreter ÜYE ÜYE. İtfaiye Dairesi Başkanı"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI Genel Sekreter ÜYE (RAPORTÖR) ÜYE ÜYE Sivil Savunma Uzmanı... ÜYE ÜYE KOMİSYON BAŞKAN YRD Zabıta Dairesi Başkanı İtfaiye Dairesi Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı 1

2 SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU DOĞUMU KOMİSYONDAKİ GÖREVİ Komisyon Başkanı Komisyon Başkan Yrd. Üye Üye Üye Üye (Raportör) KURUMDAKİ GÖREVİ ADI SOYADI KOMİSYONUN GÖREVLERİ 1) Barışta; başkanın daveti ile gerektikçe toplanarak; a) Mevzuata ve müessesenin durumu ve özelliklerine göre sivil savunma bakımından yapılması gerekli teşkilat, tesisat, hizmet ve tedbirlerini ve bunların şekil ve esaslarını tetkik ve tespit eder. b) Bu esaslara göre sivil savunma amiri ile yardımlaşma ve işbirliği sureti ile sivil savunma planı hazırlamak üzere gerekli personeli görevlendirir. Hazırlanacak planları tetkik ve tamamlayarak imzaladıktan sonra müessese amiri vasıtası ile yetkili makamların onayına sunar. c) Planla tespit edilen teşkil, tesis ve tedbirlerle donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol eder. d) Bu hususlarda üyeler ve üniteler arasında gerekli işbirliği ve işbölümü düzenler. e) Kurtarma servisinde görevli personelin ilde veya civar illerde oluşabilecek acil durumlarda İl Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve işbölümünü düzenler. 2) Olağanüstü halde veya seferde; sivil savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık ve tedbirleri de alır ve aldırır. 3) Taarruzdan sonra; hasar durumuna göre müessesenin işler hale getirilmesi, kullanılan veya zayi olan malzemenin ikmali için gerekli önlemleri alır. 2

3 SİVİL SAVUNMA AMİRİNİN GÖREVLERİ Müesseselerde, müessese amiri tarafından kendi adına sivil savunma teşkilat, hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen bir Sivil Savunma Amiri bulunur. Büyük müesseselerde yeteri kadar yardımcı ayrılır. Sivil Savunma Uzmanı bulunan müesseselerde bu görev sivil savunma uzmanları tarafından yapılır. Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan yerlerde derece itibarı ile en kıdemlisi şube müdürü veya büro amirliği görevi ile görevlendirilir. Diğerleri bu müdür veya amir idaresinde kendilerine verilen görevleri yaparlar. Sivil Savunma Amirinin başlıca görevleri şunlardır. a) Barışta : Müessesenin sivil savunma planının hazırlanmasını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini sağlar. Bu cümleden olarak planla tespit olunan; 1) Sivil Savunma Ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinde yerlerine yenilerinin seçilerek daima tamam bulundurulmasını; 2) Malzeme ve teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmalarını; 3) Kontrol merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işleri tespit sivil savunma komisyonuna veya müessese amirine teklif ve sonuçlandırılmasını takip eder. 4) Şehirler veya civar müesseselerle ilgili hususlarda, mahalli sivil savunma idare kademeleri ve müesseselerin sivil savunma amirleri ile temas ve koordinasyonu sağlar. 5) Kurtarma servisinde görevli personelin gerektiğinde acil durumun oluştuğu bölgede görevlendirilmesinin sağlanması için ilgili ve yetkili makamlarla temas ve koordinasyonu sağlar. b) Olağanüstü halde ve seferde : Müesseselerdeki sivil savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için sivil savunma komisyonuna veya müessese amirine teklifte bulunur. Bu meyanda; 1) Sivil Savunma Kontrol Merkezi ve Karargah Servisini, ikaz ve alarm irtibat, araç gereç ve tesislerini işe hazırlar, personeli göreve başlatır. 2) Diğer servisler personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını tembih eder. Eğitimi noksan olanların mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmesini sağlar. 3) Servislerin malzeme ve teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar. 4) Koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangınlara karşı koruma, makine, malzeme ve tesislerin ve malların korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirleri aldırır. c) İkaz-Alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütür. 3

4 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SAYFA NO GENEL DURUM 5 2. BÖLÜM KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ 7 3. BÖLÜM SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ KURULUŞ, GÖREV VE FAALİYETLERİ BÖLÜM KARŞILIKLI YARDIM VE İŞBİRLİĞİ BÖLÜM TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME BÖLÜM DONATIM VE İKMAL EKLER LİSTESİ 29 4

5 1. BÖLÜM Genel Durum 1. Müessesenin adı, Adresi, Sınıfı : a) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası b) İsmetpaşa Mh. Azerbaycan Bulvarı No:25 c) Kamu Hizmeti 2. Varsa ünitelerin adları, adresleri : BİRİMLERİN ADI Özel Kalem Müdürlüğü Zabıta Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliği Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İç Denetciler İhale Komisyonu Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu Belediyesi Ana Hizmet Binası İl Emniyet Müdürlüğü Geçici Ana Hizmet Binası ADRESİ İsmetpaşa Mh. Azerbaycan Bulvarı No:25 Ek- Vaziyet Planı İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Mh. Yeni Sanayi Sitesi karşısı. Ek- Vaziyet Planı Şekerdere İtfaiye Şubesi Akçakoyunlu Mh. Şekerdere Blv. Yanı. Tavşantepe İtfaiye Şubesi Fatih Mh.Süleymanpaşa Blv. Ek-... Vaziyet Planı Asfalt Şantiyesi Egemenlik Mh.Adana Yolu Üzeri Ek- Vaziyet Planı Aksu kum ocağı Adana yolu üzeri Arifpaşa Konağı Yürükselim Mh.Hastane yolu üzeri Dedeoğlu Konağı Kurtuluş Mahallesi Evlendirme Memurluğu Nikah Sarayı Egemenlik Mh.Adana Yolu Üzeri Atatürk Parkı içerisinde. Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Egemenlik Mh.Adana Yolu Üzeri Asvalt şantiyesi yanı. Mezbahalar Şube Müdürlüğü Egemenlik Mh. Adana yolu üzeri, fuar bitişiği Ek- Vaziyet Planı Saçaklızade Kütüphanesi Namık Kemal Mahallesi Ek- Vaziyet Planı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Şazibey Mahallesi Ek- Vaziyet Planı Haller Şube Müdürlüğü Şazibey Mahallesi Hal İçerisi Ek-.. Vaziyet Planı 5

6 Sütçü imam İtfaiye Şübesi Kavlaklı Batı İtfaiye Şübesi Karacasu Güney İtfaiye Şübesi Binevler İtfaiye Grubu Barbaros Ş.Ahmet Tekiş İtfaiye Grubu N.Fazıl Kültür Merkezi Telsiz Role İstasyonu Belediye Spor Tesisleri Kafum Binası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait (Atölye- Marangozhane ) Kadın sığınma evi Belediye Konutu binası Şehirler arası oto gar binası Okuma yazma salonu Yaşlılar dinlenme ve spor salonu Eşya toplama merkezi KASKİ Sütçüimam Mah. Ek- Vaziyet Planı Kavlaklı Yunus Emre Mah. Karacasu Karşıyaka Mah. Binevler Mah. Barbaros Mah. Yunusemre Mah. Ek- Vaziyet Planı Abdülhamithan Mh. Mercimektepe Su depoları yanı Sümerevler Mh. Hanefi MAHÇİÇ Stadı yanı Ek- Vaziyet Planı Atatürk parkı içerisi Ek- Vaziyet Planı Atatürk parkı içerisi Ek- Vaziyet Planı Atatürk parkı içerisi Ek- Vaziyet Planı Sütçüimam Mahallesi Abdulhamithan Mah.Mercimektepede su deposu yanı Adana yolu üzeri Ek- Vaziyet Planı Sütçüimam Mahallesi Akçakoyunlu Mah.Şekerdere Sosyal Tesisler Akçakoyunlu Mah.Şekerdere Sosyal Tesisler Yavuz Selim Mah. R.Tayyip Erdoğan Bul. No:79 Ek- Vaziyet Planı İtfaiye Daire Başkanlığı Mehmet Akif Mh. Yeni Sanayi Sitesi karşısı. Ek- Vaziyet Planı 3. Bulunduğu şehir ve hassasiyet derecesi. : Kahramanmaraş, D hasar bölgesidir. 4. Kılavuzun 8. maddesine göre sorumlu temsil organı, amir veya sahibi. 5. Bağlı veya denetlenmesine tabi Bakanlık veya tüzel kişiliğe haiz Genel Müdürlük. 6. Müessesenin hassas ve hasar bölgeleri içindeki yeri ve durumu : Büyükşehir Belediye Başkanı. : İçişleri Bakanlığı. : İl Sivil Savunma Planına göre D hafif hasar, bölgesi içindedir. a) Şehir tahliline göre D hafif hasar bölgesi içindedir. b) İl Sivil Savunma Planına göre 3 C Kılavuzluk, 2. Baş kılavuzluk ve 4. Korunma Bölgesi içinde bulunmaktadır. c) Ayrıca hassasiyeti yoktur. Özel bir saldırı beklenmiyor. d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası ile bağlı üniteleri betonarme olup, yangınlara ve yangın bombaları ile yüksek infilaklı tahrip bombalarına karşı hassasiyeti yoktur. Bu tür saldırı ve infilaklarda faaliyeti büyük ölçüde aksamaz. Faaliyetlerini kısmen sürdürür. 7. Müessese bina ve tesisleri ve yapı tarzı : a) İştigal ettiği saha toplam olarak zemin kat:4.165m2 dir.üst kat ise m2 dir. b) Vaziyet Planı EK- dedir c) Plan üzerinde işaretlenmiştir. 6

7 d) Bina ve tesislerimiz betonarmedir. 8. Müessese bölgesi ve civar durumu. : Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası İsmetpaşa Mh. Azarbaycan Bulvarı üzerindedir. 9. İştigal konusu, tesisleri ve kapasitesi. : Kahramanmaraş İli Merkez İlçesinin amme hizmetini yürütmektedir. a) Amme hizmetidir. b) Yoktur. c) Yoktur. d) Yoktur. e) Yoktur. f) Yoktur. g) Yoktur. 10. Çalışma devresi ve şekli : a) Yılda 12 ay, memurlar cumartesi pazar hariç, işçiler pazar hariç her gün gündüzleri devamlı olarak 8 saat çalışmaktadır. Ancak İtfaiye Dairesi Başkanlığı 24/48 Zabıta Daire Başkanlığı ise 24 saat 3 vardiya sistemine göre çalışmaktadır. b) Tek vardiya halinde memur ve işçiler sabah saat , arası çalışmaktadır. İşçiler haftada 45 saat çalışırlar. 11. Çalıştırdığı personel. : Erkek: Kadın: Toplam a) Memur d) İşçi ı) Seferde silah altına çağrılanların yerlerine alınacak personel : Seferde silahaltına alınacak personellerin yerine, Belediyemizde çalışan çağ dışına çıkmış erkek, kadın ve sakat personeller yerleştirilecektir. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği yapılacaktır. 12. Seferi faaliyet durumu : Sefer durumunda faaliyetlerimiz devam edecek, halka hizmet edilecek, halkın sağlığı için temizlik yapılacak, halka yiyecek ve yakacak temin edilecek, İtfaiye ve Zabıta hizmetleri sürdürülecek, Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin devamlı sürdürülmesine çalışılacaktır. Müessesenin özelliğine göre : Silahlı kuvvetler desteklenecek, halkın hayatının idamesine çalışılacak, milli gücü destekleyen tesis ve kaynakların korunmasına çalışılacak, halkın yiyecek, içecek, yakacak ve su ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılacaktır. 7

8 2. BÖLÜM Koruyucu Hazırlık Tedbirleri A- İnşai Korunma ve Sığınaklar: 1. Bina ve tesislerin inşai özellikleri : Büyükşehir Belediye binamız ve bağlı tesislerimiz, Büyükşehir Belediyemizce hazırlanmış plan ve projelere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine uygun şekilde betonarme olarak inşa edilmiştir. 2. Sığınak yerleri : a) Büyükşehir Belediyemiz..sığınak olarak kullanılacaktır. Gerektiği hallerde pencereler kum torbaları ile kapatılacaktır. b) Sığınak olarak yapılmış bir yerimiz mevcut değildir. 3. Sığınak bakım ve muhafazaları : Sığınak olarak kullanılacak yerlerin bakım ve muhafazası sığınak personeli tarafından yapılacaktır. 4. Sığınakların donatımı : Yemekhane olarak kullanılan sığınak yerinin her türlü malzeme ihtiyacı, yemekhanede kullanılan ve Büyükşehir Belediyemiz gıda bankasında bulunan mevcut malzemelerden temin edilecektir. a.döşeme Malzemesi b.haberleşme Malzemesi c.kurtarma Malzemesi : Ek- de gösterilmiştir. : Ek- de gösterilmiştir. : Ek- de gösterilmiştir. d. Yiyecek İçecek : Sığınaklara girecek personelin bir hafta ihtiyacını karşılayacak ölçüde yiyecek ve içecek stok edilecektir. Bunlar çoğunlukla konserve türü yiyecekler olacaktır. Gerektiğinde sığınakta bulunan personellere 15 gün yetecek kadar yiyecek, içecek ile yeteri kadar su, sürahi, bardak, su kabı, defi hacet temin edilecektir. a) Su 28 litre içme, 28 litre kullanma suyu b) Süt bebekler için günde 1 kutu hesabı ile 14 kutu süt ve günde 1 kutu hesabı ile çocuk maması c) Konserve gramlık 6 kutu sebze konserve 5 paket d) Hazır çorba 5 paket e) Bisküvi günde 100 gram hesabı ile f) Et günde 125 gram hesabı ile g) Bakliyat günde 100 gram hesabı ile h) Peynir günde 1 paket hesabı ile (Gravyer) i) Zeytin 1 kg j) Yağ ½ kg margarin ve sıvı yağ k) Çay 1 paket (100 gr.) l) Tuz yeteri kadar m) Sürahi : n) Bardak : o) İçme suyu kabı : ö) Defi hacet kabı : 8

9 e. Sağlık, Yardım : Sağlık yardımı için bir ilk yardım çantası, sargı bezi, atel, ağrı kesici hap, pansuman için gerekli araç ve gereçler Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde bulunmaktadır. Gerektiğin de sığınağa götürülecektir. a) İlkyardım çantası : b) Sargı ve atel : c) Ağrı kesici ilaçlar : d) Pansuman ve gereçleri : 5. Sığınak personeli ve görevleri Ek- te gösterilmiştir. Sığınak Personelinin Görevleri Sığınak Amirinin Görevleri Alarm Verildiği Zaman : a)sığınağa giriş ve çıkışları kontrol etmek. b)sığınak içerisinde asayiş, sükunet ve emniyeti sağlamak. c)sığınak içerisinde yayılması muhtemel asılsız haberleri önlemek. d)hayatın normale dönmesinden sonra halkın sığınaktan çıkmasına ardım etmek. e)sığınağa ait malzemenin bakımını ve korunmasını sağlamak. : a)olağanüstü Halin İlanından itibaren önceden sığınak olarak belirlenen.. boşaltılarak kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak. b)bütün personele 15 gün yetecek yiyecek, içecek, ilkyardım, pişirme, ısıtma madde ve malzemelerini depoda konserve şeklinde ve kapalı kaplarda muhafaza etmek. c)sığınağa girişte pilli radyo ve elektrik feneri ile ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri almak. : a) Sığınağın ışıklarını yaktırır ve girişi düzenler. b) Lüzumsuz eşyayı sığınağa almaz. c) İdaremiz Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi aracılığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Emniyet Teşkilatı ile devamlı irtibatta bulunur. d) Sığınağa girenlerin sayımını yapar ve kimlik tespit ettirir. e) Sığınağa girenlere sığınak talimatını okutur veya okur, Aynen uymalarının zorunlu olduğu konusun da uyarır. f) Sığınak içerisindeki tesis ve malzemelerin bozulup atılmasına mani olur. g) Sığınak içinde moral bozucu sözler konuşulmasını ve sığınaktakilerin maneviyatının bozulmasını önler. Maneviyat yükseltici önlemler alır. h) Sığınaklara giriş ve sıkışta, hasta, sakat, hamile ve yaşlılara öncelik tanınmasını sağlar. i) Sığınakta gereksiz konuşulmamasını ve sigara içilmemesini sağlar, k) Sivil Savunma Amiri ile devamlı irtibatta bulunur. 9

10 Taarruzdan Sonra 6.Sığınağa Gidiş ve Hareket Tarzı : a) Taarruz şeklini tespite çalışmak için Kontrol Merkezince verilecek talimatı takip eder. b) Radyoaktivite, zehirli gaz, mikroplu atmosfer bulunup bulunmadığını kontrol merkezi vasıtası ile tespit ederek sığınak kapılarının açılmasına müsaade eder. c) Sığınağın genel durumunu tetkik eder. Herhangi bir kısmının yıkılmış veya bütünü ile koruma kabiliyetini kaybetmiş olması halinde, kontrol merkezi ile temasa geçerek dışarıdaki radyasyon bulaşıklık durumuna göre mevcut maskelerden takılarak personelin sığınaktan süratle çıkmasını ve hizmet binamız tahliye planındaki kabul bölgelerine süratle intikallerini sağlar. d) Her alarm ve taarruzdan sonra durumu idaremiz kontrol merkezi amirine bir raporla bildirir. e) Varsa insan zayiatını, hastalanan ve yaralananların normal durumunu ve sığınağın korum kabiliyetini vereceği raporda belirtir. f) Sığınak amir yardımcıları, yukarıdaki hizmetlerin yerine getirilmesinde sığınak amirine yardımla yükümlüdür. : a) Büyükşehir Belediyemiz personeli, Belediyemiz.. sığınağa gitmek SIĞINAĞA GİDER yazısıyla gösterilmiş yolu takip edecekler ve sığınak personelinin emirlerine uyacaklardır b) 1) Sığınağa giren her şahıs sığınak talimatındaki esaslara ve sığınak amirinin vereceği emirlere uymak zorundadır. 2) Sığınakta devamlı ayakta durulmaz, yüksek sesle konuşulmaz, sigara için ayrılan yerler haricinde sigara, pipo ve puro içilmez. 3) Sığınak içerisinde gürültü çıkarıcı oyunlar oynanmaz, moral bozacak haberler yayılmaz. 4) Hasta olanlar, hastalığını sığınak amirine derhal bildirirler. 5) Etrafa kağıt, çöp atılmaz, yerlere tükürülmez, sığınakta gaz ve fena koku çıkaran maddeler bulundurulmaz. 6) Jeneratör sığınak amirinin emri ile çalıştırılır. 7) Sığınağa girerken üzerinde fazla miktarda para ve mücevherat bulunduranlar dilerlerse teslim ederler. 8) İdarece uygun görülen yayınlar sığınak amirinin kontrolü altında okunur. Gömme yedekleme yoktur. 10

11 B- Yangınlara Karşı Genel İhtiyati Tedbirler: 1. Müessesenin yapım tarzına iştigal konusuna ve diğer özelliklerine göre bulunması gerekli söndürme tesis ve araçları 2. Yangına karşı inşai özellikleri ve alınacak tedbirler 3. Parlayıcı, patlayıcı ve kolayca yanıcı maddeler ve bunlara karşı alınan tedbirler : a) Büyükşehir Belediyemiz her katında yeteri kadar özelliklerine göre yangın söndürme tüpleri ve gerek görülen yerlerde yangın dolabı vardır. Ayrıca bağlı birimlerimizde yeteri kadar yangın söndürme tüpleri vardır. b) İhtiyaç duyulduğunda yeteri kadar yangın söndürme tüpü Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığından temin edecektir. : a) Tesislerimiz tamamen betonarme olup, pencereler alimünyum olup, kapılar ahşaptır. b) Binaların kolayca tutuşmamaları için ağaç kısımlarına alçı, çimento vb. veya kimyevi maddeler sürülmüştür; ayrıca sönmüş kireç içine bolca tuz karıştırılarak birkaç kez badana ettirilmiştir. Yakın kısımlarına yanıcı madde bırakılmamaktadır. Ayrıca her katta bulunan YSC gerektiğinde katlarda bulunan personel tarafından kullanılacaktır. a) Jenaratör odasında 6 adet 6 Kğ lık KKT (Kuru Kimyevi Tozlu), 2 adet 12Kğ lık CO2 (Karbondioksitli) olmak üzere 8 adet, oto parklarda ise 50 adet yangın söndürme tüpleri vardır.yangın söndürme tüplerinin dolumları ve bakımları zamanında yetkili kişiler ve firmalar tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Evraklar ise çelik dolaplarda muhafaza edilmektedir. b) Alınan tedbirler her zaman uygulanabilir durumdadır. Olağanüstü hallerde alınan tedbirler daha da artırılacaktır. 4. Parlayıcı ve patlayıcı madde stokları : a) Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait asfalt şantiyesinde bulunan yer altında gömülü, 40 tonluk, 8 tonluk, 8 tonluk ve 8 tonluk olmak üzere toplam 64 tonluk akaryakıt tankları bulunmaktadır. b) Bunlar için yeterli miktarda ve özelliklerine göre yangın söndürme tüpleri mevcuttur. c) Yangın söndürme tüpleri her zaman faal halde bulunmaktadır. 5. Ateş çıkaran cihazlar : a) Kazan dairesi ve jeneratör bulunmaktadır. b) İkaz-alarm ile birlikte kalorifer dairesinin faaliyeti görevli kaloriferciler tarafından durdurulacaktır. Bu iş için iki kaloriferci görevlendirilmiştir. Jeneratör şehir elektriği kesildiğinde kendiliğinden devreye girmekte ve motorinle çalışmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz elektrikçileri tarafından devreden çıkarılır. Ayrıca buralarda çıkabilecek yangınları söndürmek için yangın söndürme tüpleri uygun yerlere yerleştirilmiştir. c) Sözü edilen yerlerde faaliyetlerin durdurulması görevlilerce ikaz-alarmla birlikte, diğer önlemlerde barıştan itibaren yine ilgililerce uygulanacaktır. 11

12 6. Müessesenin mevzuat ve özelliğine göre yangınlara karşı alınan diğer önleme tedbirleri : Büyükşehir Belediyemizde binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin özelliklerine göre alınması gereken önlemlerde Belediyemiz yangın yönergesinde gösterilmiştir. C- Önemli Tesis Malzeme ve İhtiyaç Maddelerinin Korunması ve Yedeklenmesi: 1.Önemli makine, tesis ve araçlar 2. Bunların korunması için alınan tedbirler : Büyükşehir Belediyemizin önemli makineleri; Kalorifer kazanları, brülörleri, jeneratör, telefon santralı hoparlör yayın cihazı, bilgisayarlar ve bilgisayar güç kaynaklarıdır. : Bunlar ayrı odalara yerleştirilmiştir. Kapıları devamlı kapalı tutulur. Görevlilerden başka kimselerin bu yerlere girmelerine müsaade edilmez. Bakımlarının ve işlevlerinin sürdürülmesi için ilgililer gerekenleri yapmaktadırlar. 3. Yedekleme tedbirleri : Yoktur. 4. Muharrik kuvveti : a) Şehre ait genel su ve elektrik enerjisinden faydalanılmaktadır. b) Şehre ait genel su şebekesi ve elektrik enerjisinden yararlanılmaktadır. Ancak elektrik kesilmesi halinde Belediyemize ait jeneratörlerden faydalanılmaktadır. 5. Muharrik kuvvet, ham ve mamul madde stokları 6. Önemli ve kıymetli evrakların emniyet altına alınması : a) Şehre ait genel muharrik kuvvetle çalışmaktadır. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ana hizmet binasında ve Necip Fazıl Kültür Merkezinde yeteri kadar jeneratör mevcuttur. c) Yoktur. : a) Büyükşehir Büyükşehir Belediyemize ait önemli evraklar şehrimize ait plan ve haritalar, esnaf ruhsatlarının kaydedildiği defterler, su abonelerinin kaydedildiği defterler, Ç.T.V. ve emlak sicil dosyaları memur ve işçi personellerinin özlük dosyaları, meclis ve encümen karar dosyalarıdır. b) a bendinde belirtilen evraklar barıştan itibaren Büyükşehir Belediyemizin arşivinde ve belirli odalarda kilitli çelik dolaplar içerisinde muhafaza edilmektedir. Olağanüstü halin ilanından itibaren kendi sığınağımıza taşınacaktır. c) Barışta devamlı kontrol altında tutulan bu evraklar olağanüstü halin ilanından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanının talimatları doğrultusunda daha emniyetli yerlere taşınacaktır. 7. Yedek aydınlatma tedbirleri : Aydınlatma şehir elektriği ile yapılmakta olup elektrik kesildiği zaman jeneratör devreye girer. Büyükşehir Belediyemizdeki bütün lambalar yanar. Jeneratörler mazotla çalışır. Bekçilerde ve kalorifercilerde yeteri kadar el feneri, çeşitli aydınlatma armatörleri vardır. İhtiyaç durumunda bunların sayısı arttırılacaktır. 12

13 D- Gizleme: 1. Dış ışıklar : Büyükşehir Belediyemizin çevre aydınlatması şehir elektriğinden beslenen sokak lambalarıyla sağlanmaktadır. Yetkililerin emirleriyle karartma ve söndürme işlemleri yapılacaktır. 2. İç ışıklar : a) Bütün katların merdiven başlarındaki ışıklar ile giriş kapılarının iç kısmında bulunan ışıklar bırakılacak, koridordaki ve salondaki lambalar arada bir çıkarılacak veya sigortaları gevşetilecektir. Bodrum kattaki koridor lambaları ile kazan dairesi lambaları, buradaki dışarıya açılan pencerenin radyoaktif serpintilere karşı kum torbaları ile kapatılacağından aynen bırakılacaktır. b) İç kısımlarda aydınlatmanın zorunlu olduğu yerlerde pencerelere ışığı sızdırmayacak şekilde perdeler çekilecektir. Zorunlu olmadıkça ışıklar yakılmayacaktır. Kullanılacak iç ışıkların tamamı mavi kağıtla maskelenecek ya da mavi ampul kullanılacaktır. Odaların perde ve panjurları sıkıca kapatılacaktır. Dışarıya ışık sızması önlenecektir. Yapılacak harcama, planın ikmal ve donatım bölümünde gösterilmiştir. 3. Alev veya ışık aksettiren cihaz ve yerler : Büyükşehir Belediyemizde ışık aksettiren cihaz ve yer yoktur. 4. Genel elektrik tesislerinde alınacak tedbirler : Genel elektrik tesislerinin AKEDAŞ a devredildiğinden Belediyemizce yapılacak her hangi bir işlem yoktur. 5. Diğer gizleme tedbirleri : Belediyemizin fazla parlayan yerleri çeşitli boyalarla boyanarak parlamaz hale getirilecek veya üsleri parlamaz maddelerle örtülecektir. 13

14 1. Kurulan Servisler : 3. BÖLÜM Sivil Savunma Servislerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri SIRA NO SERVİSİN ADI Takım Ekip Servis Amiri Servis Amir Yrd. Takım Amiri Ekip Başı Ekip Personeli Personel TOPLAM 1 KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ 2 EMNİYET KILAVUZ SERVİSİ 3 İTFAİYE SERVİSİ 4 KURTARMA SERVİSİ 5 İLK YARDIM SERVİSİ 6 SOSYAL YARDIM SERVİSİ 7 TEKNİK ONARIM SERVİSİ GENEL TOPLAM 2. Bu servislerin personel listeleri ile teçhizat ve malzeme listeleri Ek- de gösterilmiştir. 3. Her servise ait EK in birer nüshası ilgili servis amirlerine de verilerek buna göre hazırlıklı ve bilgili bulundurulurlar. 4. Servisteki personele görevleri, verilen belgelerle tebliğ edilir. Her sene yapılacak eğitimlerle personelin yetiştirilmesi sağlanır. 5. Personel arasında değişiklik oldukça servis amirleri tarafından Sivil Savunma Amirine bildirilerek yerlerine yenileri seçilmek suretiyle, servislerin kadroları devamlı tamam bulundurulur. 1-KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ 1. Kuruluşu : Kontrol Merkezi Amiri Kontrol Merkezi Amir Yrd. Karargah Hizmet Personeli TOPLAM 2. Kontrol Merkezinin Yeri : Büyükşehir Belediyemiz. sığınak yeridir. 3. Tesisat ve Malzeme : Servisin ayrıca malzemesi yoktur, barış zamanında kullanılan malzemelerden tedarik edilecektir. Eksikler giderilecektir. m a.karargah malzemesi b.ikaz-alarm tesis ve malzemesi c.muhabere ve irtibat tesis ve malzemesi :Yoktur. :Ek- de gösterilmiştir. : 14

15 4. Tesisat ve malzemenin saklanma yeri ve sorumlusu a. Karargah malzemesi : Yoktur. b. İkaz-Alarm tesis ve malzemesi : odasında bulunmaktadır. c. Muhabere ve irtibat tesis ve : Yoktur. malzemesi 5. Personeli : Ek- da gösterilmiştir. 6. Kontrol Merkezi Amirinin Görevleri Barışta Olağanüstü hal ve seferde : 1-Müessese ve bağlı kuruluşlarının Sivil Savunma Planlarını, hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak. 2-Sivil Savunma ekiplerini kurdurmak, Personelini seçtirmek, değişikliklerde yerlerine yenilerini seçtirmek ve eğitimlerinin yapılmasını sağlamak. 3-Ekiplerin hizmet, malzeme ve şahsi teçhizatını sağlayarak, bakımını yaptırmak ve korunmasını sağlamak. 4-Kontrol merkezinin alarm ve irtibat sistemini kurdurmak veya kurulması için gerekli önlemleri almak. 5-İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile irtibat kurulmasını sağlamak. 6-Kontrol merkezinin kurulmasını ve donatımını sağlamak. : 1-Sivil Savunma ekiplerini, tesislerini, önlem ve hazırlıklarını gözden geçirerek eksikliklerin giderilmesi için ilgililere emir vermek. 2-Kontrol Merkezini, ikaz-alarm irtibat araç ve gereçlerini göreve hazır duruma getirmek. Karargah Personellerini göreve başlatmak. 3-Servislerin yoklamalarını yaptırmak, göreve hazır bulunmalarını sağlamak. 4-Ekiplerin eksik eğitimlerini yaptırmak. 5-Servis Personellerinin yanında bulunması gereken, üzerinde taşınabilecek teçhizat ve malzemenin dağıtılmasını sağlamak. 6-Sığınak yerlerini kontrol etmek, eksiklerin giderilmesi için ilgililere emir vermek. 7-Sivil Savunma servislerini sevk ve idare etmek. 8-İkaz-Alarm saldırı sırası ve sonrasında kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek. 15

16 7. Kontrol Merkezinin görevleri : 1-İkaz-Alarm haberlerini almak ve yaymak. 2-Sivil Savunma Servislerini sevk ve idare etmek. 3-Servisler arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak. 4-Mahalli Sivil Savunma idare kademeleri ile irtibatı sağlamak, gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma işbirliği yapmak. 5-Komşu müessese ile haberleşmeyi, gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak. 6-KBRN tehlikelerine ait haberleri değerlendirmek. Müessese çevresi ile içindekilere ve bölgedeki Sivil Savunma idare kademelerine bildirmek. Kontrol Merkezinin Hareket ve Faaliyetleri (Çalışma Şekli) 8. Olağanüstü halde veya seferde a. Göreve Başlama 1-Olağanüstü halin ilanından itibaren kontrol merkezi göreve başlayacaktır. Araç ve gereç kontrol merkezi amirinin emredeceği çalışma düzenine göre yerleştirilecektir. 2-Olağanüstü hal ilan edildiğinde kontrol merkezinde görevli personelden görev başında bulunmayanlar ile diğer servis personelinden bulunmayanlar, varsa telefonla, telefon yoksa araç gönderilerek görev başına getirilecektir. 3-Malzeme ve tesisler kullanıma hazır duruma getirilecek. 4-Personelin üzerinde taşıyabilecek şahsi teçhizat dağıtılacak ve yanlarında bulundurmaları sağlanacaktır. 5-Aksi emredilmedikçe herkes kendisine verilen bu planda gösterilen iş ve görevleri yapacaktır. 6-Personel verilen görevlerin elverdiği ölçüde, merkez amiri ve yardımcısının vereceği görevleri de yapacaktır. 7-Personel gözden geçirilerek değişiklik varsa yapılacak eksik personel tamamlanacaktır. 16

17 b. Diğer servislerin hazırlığa sevki 1-Kontrol Merkezi Amiri göreve başlar başlamaz diğer servis amirlerini toplayıp, olağanüstü hal ilan edildiğini bildirir. Servislerde görevli personelin yoklamalarının yapılmasını, personeli gözden geçirerek değişiklik ve eksiklerin tamamlanmasını emreder. 2-Eksik servis eğitimlerinin tamamlanmasını emreder. 3-Malzeme ve tesislerin gözden geçirilerek göreve hazır duruma getirilmesini ister. 4-Taşınabilecek şahsi teçhizatı dağıttırır. 5-Servislerin yaptığı ve yapacağı hazırlıkların kendisi ve yardımcısı tarafından izleneceğini, aksaklıkların kendisine veya yardımcısına duyurulmasını ister. c. Muhabere ve irtibat (1) Mahalli Sivil Savunma idare kademeleriyle (2) Yakın Müesseselerle (3) Kendi ünite, teşkilat ve Servis Amirleriyle : Mahalli Sivil Savunma idari kademeleri ile telefon, telsiz yada dış haberci ile irtibat sağlanacaktır. : Yakın müesseselerle çeşitli iletişim araçlarıyla iletişim sağlanacaktır. : Kendi, ünite ve servis amirleri ile irtibat telefon, telsiz yada iç haberci ile sağlanacaktır. d. İkaz-Alarm sistemi ve talimatı : a. Büyükşehir Belediyemizde ikaz-alarm sistemi kurulmuştur. Belediyemiz başkan odasın da bir adet alarm zili vardır. Bu alarm zili Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kullanılır. İkaz-alarm sistemi kurulduğu zaman kimler tarafından kontrol edileceği ve çalışır durumda tutulacağı ayrıca belirtilecektir. b. Her türlü tehlike ve tehlike geçti işaretleri ve bunların veriliş biçimleri, karşısında Belediyemiz personelinin nasıl davranacakları ve kişisel koruma önlemleri İkaz alarm talimatında gösterilmiştir. 9. İkaz ve Alarm sırasında a. İkaz ve Alarm. b. Merkez personelinin tam mevcudu ile işbaşı yapması c. Personel hareketlerinin kontrolü -İkaz veya alarmda : İkaz-Alarm ve KBRN tehlike geçti haberleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sireninden veya radyodan aldıktan sonra ikaz-alarm talimatında belirtilen esaslara uygun olarak hareket edilecektir. : İkaz-Alarm sırasında kontrol merkezinde bulunamayan personel çalışma saatleri içinde telefonla, çalışma saatleri dışında telefonla veya haberci ile çağrılacaktır. : İkaz veya Alarmda; Büyükşehir Belediyemiz ve tesislerinde çalışan personel ikaz-alarm talimatı esaslarına göre hareket edeceklerdir. Personelin hareketlerini kontrol etmekten ilgili birim amirleri sorumludur. Emniyet ve Kılavuz Servisi personeli sorumlulara görevlerinde yardımcı olacaktır. Servis Amirleri bu amaçla gereken önlemleri almaktan sorumludur. 17

18 ası -Radyoaktif serpinti tehlikesinde : Radyoaktif serpinti tehlikesinde; Zaman müsait ve koşullar elverişli ise kilit personelin haricindekiler evlerine gönderilecek, kilit personel ise görevi başında kalacaktır. Zaman müsait değilse tüm personel Belediyemizin koruma yerlerinden faydalanacaktır. 10. Taarruz halinde - İhbarlı Taarruzda : Alarmın verilmesi ile birlikte, tüm personel birim amirlerinin gözetiminde sığınaklara gidecekler ve tehlike geçti haberine kadar orada kalacaklardır. - İhbarsız Taarruzda : İkaz ve alarm talimatında belirtildiği gibi hareket edeceklerdir. 11. Tehlike geçtikten sonra a. Tehlike geçti haberinin yayılması : İl Sivil Savunma idare kademelerinden veya çeşitli basın yayın organlarından alınan tehlike geçti haberi telefon, telsiz ve haberci ile ilgililere duyurulacaktır. b. Personelin hareketi : Tehlike geçti haberi alındıktan sonra sığınakta bulunan personel, sığınak amirinin izni ile ve sorumluların gözetiminde sığınaktan çıkarak görevleri başına gideceklerdir. Personel hasar ve yangın olan yerlere sokulmayacaktır. Sığınaktaki personel sığınak amirinin emir ve direktiflerine göre hareket edeceklerdir. c. Hasar ve zayiatın tespiti : Tehlike geçtikten sonra Emniyet ve Kılavuz servisi personeli kısa bir keşif yaparak hasar ve zayiatı tespit edecektir. Sonuç Kontrol Merkezi Amirine bildirilecektir. Hassas bölge idare kademelerine de bilgi verilecektir. Servis personelleri toplanma yerinde toplanarak servis amirlerini bekleyeceklerdir. (Araç, gereç ve teçhizatları ile birlikte) d. Servislerin faaliyetleri : Keşiften alınan bilgiler kontrol merkezinde değerlendirildikten sonra kontrol merkezi amiri servis amirine bilgi verir ve servisleri göreve sevk eder. Servis amirleri servisleri sevk ve idare ederler ve gelişmeleri kontrol merkezine bildirirler. İstenildiğinde kendi servis faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler. e. Yardımlaşma : İhtiyaç duyulduğunda İl Sivil Savunma idare kademeleri ile. (Durum elverişli olduğu zaman) f. KBRN Maddeleri : KBRN maddeleri ile ilgili tehlike varsa, varlığı ve cinsi öğrenilecek, değerlendirilecek, personele ve İl Sivil Savunma idare kademelerine bildirilecektir. g. Son durum tespit ve bildirilmesi : Hasar ve zayiatın durumu ayrıntıları ile belirlenecek. İlkyardım, kurtarma ve teknik onarım servislerinin faaliyetleri sonucu İl Afet ve Acil Durum müdürlüğüne bildirilecektir. Belediyemizin emrinde görevli olan araçlardan faydalanılacaktır. 2. EMNİYET VE KILAVUZ SERVİSİ 1. Servisin Kuruluşu Servis Amiri Amir Yardımcısı Servis Personeli Toplam 18

19 2. Görev ve toplama yeri :.. sığınak yeridir. 3. Malzeme ve Teçhizatı : - 4. Malzeme Saklama yeri ve sorumlusu : Yoktur. 5. Personeli : Ek- de gösterilmiştir. 6. Servis Amirinin görevleri : a)servis personellerine görevlerini tebliğ etmek. b)servisteki değişiklikleri belirtmek ve eksiklikleri gidermek. c)servis personelleri arasında iş bölümü yapmak. d)servis personellerine eğitmek. e)araç gereç ve teçhizatı korumak. f)servisi yönetmek. 7. Servisin görevleri : a)belediyemizin iç ve dış emniyetini korumak. b)tehlike sırasında, personelin plan ve talimatlara uygun olarak hareket etmelerini sağlamak. Sığınaklara giriş ve çıkışlarda personele kılavuzluk etmek. c)panik, kargaşalık, moral bozucu hareket ve söylentileri önlemek. d)saldırıdan sonra binalarda hasar varsa, kurtarılacak mal ve eşyayı korumak. Dışardan ve içerden gelebilecek yağma tehlikesini önlemek. e)kbrn maddeleri ile kirlenmiş alanları ve patlamamış bomba ve mermilerin yerlerini bulmak, personelin ve halkın buralara yaklaşmalarını ve girmelerini önlemek. f)belediyemizde alınan gizleme ve karartma önlemlerini denetlemek. g)saldırıdan sonra keşif yapmak, hasar ve zayiat durumunu kontrol merkezine bildirmek. Servisin Hareket ve Faaliyeti (Çalışma Şekli) 8. Olağanüstü halde veya seferde a) Yoklama : Servis amiri tarafından yoklama yapılacak, servisten ayrılanlar sivil savunma amirine bildirilecek. Eksik personel tamamlanacak, Saldırıya karşı hazırlıklı olmaları sağlanacak. Alarm sırasında nasıl hareket edecekleri duyurulacak, personelin sığınağa düzenli giriş ve çıkışları sağlanacak. b) Malzeme ve teçhizat : Malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek göreve hazır duruma getirilecek. Hangi teçhizatın hangi personele verileceği belirlenecek. Mesai bitiminde malzemeler Sivil Savunma Amirliğine teslim edilecektir. c) Emniyet tedbirleri : Büyükşehir Belediyemiz giriş kapısında devamlı nöbetçi bulundurulacaktır. Giriş ve çıkışlar devamlı denetlenecektir. Yabancılar üstleri arandıktan sonra içeriye alınacaklardır. Görevli nöbetçi memurun haricinde, bekçilerde kurum içerisinde ve çevresinde devamlı görev yapacaklardır. 19

20 d) Gizleme tedbirleri : Akşamları karanlık başlamadan, söndürülmesi planlanan iç ve dış lambalar söndürülecek, her türlü gizleme ve karartma önlemleri alınacaktır. Gizleme ve karartma ile ilgili malzeme olağanüstü halin ilanından önce hazırlanacak, olağanüstü halin ilanı ile uygulamaya konulacaktır. 9. İkaz ve alarm sırasında. (Radyoaktif serpinti ihbarı dahil) a. Personeli gözetleme b. Kapı ve pencereler c. Işıkların söndürülmesi : Personeli servis amirinin görevlendireceği bir veya birkaç kişi gözetleyecektir. Bu kişiler sığınağa gidişlerinde personellere rehberlik edeceklerdir. : Servis amiri tarafından kapı ve pencerelerin kapatılması veya açılması için yeteri kadar personel görevlendirilecektir. : Kapı ve pencereleri kapatan servis personeli ışıkları da söndürecektir. : Servis amirinin görevlendireceği servis personeli kendisine söylenen sığınağa personelle birlikte gideceklerdir. d. Sığınma e. Panikleri önleme : 1-Personel birim amirleri ve servis görevlilerince sürekli olarak izlenecektir. 2-Moral bozucu davranışlara izin verilmeyecektir. 3-Moral bozucu konuşmalar önlenecektir. 4-Yalan haber yayılması engellenecektir. 5-Saldırı sırasında ve sonrasında, sığınaklara gidiş ve dönüşlerde personele sükunetle hareket etmeleri hatırlatılacaktır. 6-Yanlış anlaşılmalar önlenecektir. 7-Haberler aksatılmadan olduğu gibi personele duyurulacaktır. f. Radyasyon tehlikesinde : Personeller Sivil Savunma Amirinin bildireceği zaman ve biçime göre evlerine gönderilecektir. 10. Ani (İhbarsız) taarruzda a. İçeride : 1-Mümkün oldukça infilak tarafındaki duvar dibine paralel olarak yatılacaktır. 2-Varsa sağlam masa ve dolap yanına uygun şekilde yatılacaktır. 3-Yüz kollarla kapatılacak ve açık yerler örtülecektir. 4-Yıkma dalgası geçtikten sonra emin bir yere sığınılacak ve tehlike geçti işaretine kadar beklenecektir. b. Açıkta : 1-Hemen yere veya varsa sağlam bir duvar dibine, çukur veya menfez içine yüzükoyun yatılacaktır. 2-Ense yaka ile yüzlerde kollarla kapatılacaktır. 3-Yıkıcı dalga geçtikten sonra varsa kapalı bir yere girilecektir. 4-Tehlike geçti işaretine kadar girilen yerde beklenilecektir. 20

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

Onay. Belediye Başkanı

Onay. Belediye Başkanı Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 21.06.2006 Sivil Savunma Md. Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı Kartal Belediyesi binası ve çalışma alanlarında İSG-Ç kapsamında

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İnsanlığı Savaşta ve Barışta Tehdit Eden Tehlikeler Şunlardır:

İnsanlığı Savaşta ve Barışta Tehdit Eden Tehlikeler Şunlardır: Sivil Savunma: 7126 sayılı kanunun 1. Maddesinde; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı; halkın can ve mal kaybının asgari halde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak karşıdan yüklenmesini engelledi.

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI Müessesenin Adı ve Yeri : Müessesenin Bağlı Olduğu Kurum ve Kuruluş : Planın Yapılış Tarihi :.../.../2010 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER a) Müessesenin

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ SİVİL SAVUNMA NCE YURT ÇAPINDA KURULMUŞ OLAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİNİN AMACI DÜŞMAN SALDIRISINI ÖNCEDEN HABER ALMAK VE TEHLİKEYE KARŞI HALKI UYARARAK BİR TAKIM ÖNLEMLERİN ALINMASINI

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını, Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını, Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde1 - (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. GÖLPAZARI KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMİRLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. GÖLPAZARI KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMİRLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. GÖLPAZARI KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMİRLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ 2013/02 T.C. GÖLPAZARI KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMİRLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1- AMAÇ : Bu Yönerge; Gölpazarı Hükümet Konağının güvenlik,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Genel Hizmetler Birimi/Barınma Hizmetleri Bürosu BEKÇİ BEKÇİ Genel Hizmetler Birimi Şefi, Genel Hizmetler Birimi Şube Müdürü, Daire Üst yönetim

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

GİZLİ TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR. 3- Planlarda fotokopi kullanılmayacak, silinti ve kazıntı yapılmayacak.

GİZLİ TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR. 3- Planlarda fotokopi kullanılmayacak, silinti ve kazıntı yapılmayacak. TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 1- Plan 3 suret hazırlanarak takımlar halinde kapaklı dosyalara takılarak gizlilik derecesi ile gönderilecek 2- Çevre ile kat vaziyet bina krokilerinin

Detaylı

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İl Acil Yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev yapacakları tespit ederek kendilerine duyurur.

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

TC SAMSAT KAYMAKAMLIĞI (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

TC SAMSAT KAYMAKAMLIĞI (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) TC SAMSAT KAYMAKAMLIĞI (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) YARIMBAĞ İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 SİVİL SAVUNMA TEDBİR PLANI SAMSAT YARIMBAĞ İLKOKULU VE ORTAOKULU SİVİL SAVUNMA TEDBİR PLANI AMAÇ: Olağanüstü

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER, TANIMLAR VE BAĞLILIK 1-AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARAR NO KARAR TARİHİ 66 16.05.2014 T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Seçim

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BOĞAZLIYAN HÜKÜMET KONAĞI BİNA DAİRE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

BOĞAZLIYAN HÜKÜMET KONAĞI BİNA DAİRE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BOĞAZLIYAN HÜKÜMET KONAĞI BİNA DAİRE HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1- AMAÇ : Bu Yönerge; Boğazlıyan Hükümet Konağının güvenlik, yangın önlemleri, nöbetçi memurluğu, bakım onarım, bina içi ve bahçe temizliği, çevre

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı