GİZLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI. Genel Sekreter ÜYE ÜYE. İtfaiye Dairesi Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİZLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI. Genel Sekreter ÜYE ÜYE. İtfaiye Dairesi Başkanı"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU KOMİSYON BAŞKANI Genel Sekreter ÜYE (RAPORTÖR) ÜYE ÜYE Sivil Savunma Uzmanı... ÜYE ÜYE KOMİSYON BAŞKAN YRD Zabıta Dairesi Başkanı İtfaiye Dairesi Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı 1

2 SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU DOĞUMU KOMİSYONDAKİ GÖREVİ Komisyon Başkanı Komisyon Başkan Yrd. Üye Üye Üye Üye (Raportör) KURUMDAKİ GÖREVİ ADI SOYADI KOMİSYONUN GÖREVLERİ 1) Barışta; başkanın daveti ile gerektikçe toplanarak; a) Mevzuata ve müessesenin durumu ve özelliklerine göre sivil savunma bakımından yapılması gerekli teşkilat, tesisat, hizmet ve tedbirlerini ve bunların şekil ve esaslarını tetkik ve tespit eder. b) Bu esaslara göre sivil savunma amiri ile yardımlaşma ve işbirliği sureti ile sivil savunma planı hazırlamak üzere gerekli personeli görevlendirir. Hazırlanacak planları tetkik ve tamamlayarak imzaladıktan sonra müessese amiri vasıtası ile yetkili makamların onayına sunar. c) Planla tespit edilen teşkil, tesis ve tedbirlerle donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol eder. d) Bu hususlarda üyeler ve üniteler arasında gerekli işbirliği ve işbölümü düzenler. e) Kurtarma servisinde görevli personelin ilde veya civar illerde oluşabilecek acil durumlarda İl Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve işbölümünü düzenler. 2) Olağanüstü halde veya seferde; sivil savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık ve tedbirleri de alır ve aldırır. 3) Taarruzdan sonra; hasar durumuna göre müessesenin işler hale getirilmesi, kullanılan veya zayi olan malzemenin ikmali için gerekli önlemleri alır. 2

3 SİVİL SAVUNMA AMİRİNİN GÖREVLERİ Müesseselerde, müessese amiri tarafından kendi adına sivil savunma teşkilat, hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen bir Sivil Savunma Amiri bulunur. Büyük müesseselerde yeteri kadar yardımcı ayrılır. Sivil Savunma Uzmanı bulunan müesseselerde bu görev sivil savunma uzmanları tarafından yapılır. Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan yerlerde derece itibarı ile en kıdemlisi şube müdürü veya büro amirliği görevi ile görevlendirilir. Diğerleri bu müdür veya amir idaresinde kendilerine verilen görevleri yaparlar. Sivil Savunma Amirinin başlıca görevleri şunlardır. a) Barışta : Müessesenin sivil savunma planının hazırlanmasını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini sağlar. Bu cümleden olarak planla tespit olunan; 1) Sivil Savunma Ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinde yerlerine yenilerinin seçilerek daima tamam bulundurulmasını; 2) Malzeme ve teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmalarını; 3) Kontrol merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işleri tespit sivil savunma komisyonuna veya müessese amirine teklif ve sonuçlandırılmasını takip eder. 4) Şehirler veya civar müesseselerle ilgili hususlarda, mahalli sivil savunma idare kademeleri ve müesseselerin sivil savunma amirleri ile temas ve koordinasyonu sağlar. 5) Kurtarma servisinde görevli personelin gerektiğinde acil durumun oluştuğu bölgede görevlendirilmesinin sağlanması için ilgili ve yetkili makamlarla temas ve koordinasyonu sağlar. b) Olağanüstü halde ve seferde : Müesseselerdeki sivil savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için sivil savunma komisyonuna veya müessese amirine teklifte bulunur. Bu meyanda; 1) Sivil Savunma Kontrol Merkezi ve Karargah Servisini, ikaz ve alarm irtibat, araç gereç ve tesislerini işe hazırlar, personeli göreve başlatır. 2) Diğer servisler personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını tembih eder. Eğitimi noksan olanların mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmesini sağlar. 3) Servislerin malzeme ve teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar. 4) Koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangınlara karşı koruma, makine, malzeme ve tesislerin ve malların korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirleri aldırır. c) İkaz-Alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütür. 3

4 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SAYFA NO GENEL DURUM 5 2. BÖLÜM KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ 7 3. BÖLÜM SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ KURULUŞ, GÖREV VE FAALİYETLERİ BÖLÜM KARŞILIKLI YARDIM VE İŞBİRLİĞİ BÖLÜM TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME BÖLÜM DONATIM VE İKMAL EKLER LİSTESİ 29 4

5 1. BÖLÜM Genel Durum 1. Müessesenin adı, Adresi, Sınıfı : a) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası b) İsmetpaşa Mh. Azerbaycan Bulvarı No:25 c) Kamu Hizmeti 2. Varsa ünitelerin adları, adresleri : BİRİMLERİN ADI Özel Kalem Müdürlüğü Zabıta Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliği Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İç Denetciler İhale Komisyonu Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu Belediyesi Ana Hizmet Binası İl Emniyet Müdürlüğü Geçici Ana Hizmet Binası ADRESİ İsmetpaşa Mh. Azerbaycan Bulvarı No:25 Ek- Vaziyet Planı İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Mh. Yeni Sanayi Sitesi karşısı. Ek- Vaziyet Planı Şekerdere İtfaiye Şubesi Akçakoyunlu Mh. Şekerdere Blv. Yanı. Tavşantepe İtfaiye Şubesi Fatih Mh.Süleymanpaşa Blv. Ek-... Vaziyet Planı Asfalt Şantiyesi Egemenlik Mh.Adana Yolu Üzeri Ek- Vaziyet Planı Aksu kum ocağı Adana yolu üzeri Arifpaşa Konağı Yürükselim Mh.Hastane yolu üzeri Dedeoğlu Konağı Kurtuluş Mahallesi Evlendirme Memurluğu Nikah Sarayı Egemenlik Mh.Adana Yolu Üzeri Atatürk Parkı içerisinde. Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Egemenlik Mh.Adana Yolu Üzeri Asvalt şantiyesi yanı. Mezbahalar Şube Müdürlüğü Egemenlik Mh. Adana yolu üzeri, fuar bitişiği Ek- Vaziyet Planı Saçaklızade Kütüphanesi Namık Kemal Mahallesi Ek- Vaziyet Planı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Şazibey Mahallesi Ek- Vaziyet Planı Haller Şube Müdürlüğü Şazibey Mahallesi Hal İçerisi Ek-.. Vaziyet Planı 5

6 Sütçü imam İtfaiye Şübesi Kavlaklı Batı İtfaiye Şübesi Karacasu Güney İtfaiye Şübesi Binevler İtfaiye Grubu Barbaros Ş.Ahmet Tekiş İtfaiye Grubu N.Fazıl Kültür Merkezi Telsiz Role İstasyonu Belediye Spor Tesisleri Kafum Binası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait (Atölye- Marangozhane ) Kadın sığınma evi Belediye Konutu binası Şehirler arası oto gar binası Okuma yazma salonu Yaşlılar dinlenme ve spor salonu Eşya toplama merkezi KASKİ Sütçüimam Mah. Ek- Vaziyet Planı Kavlaklı Yunus Emre Mah. Karacasu Karşıyaka Mah. Binevler Mah. Barbaros Mah. Yunusemre Mah. Ek- Vaziyet Planı Abdülhamithan Mh. Mercimektepe Su depoları yanı Sümerevler Mh. Hanefi MAHÇİÇ Stadı yanı Ek- Vaziyet Planı Atatürk parkı içerisi Ek- Vaziyet Planı Atatürk parkı içerisi Ek- Vaziyet Planı Atatürk parkı içerisi Ek- Vaziyet Planı Sütçüimam Mahallesi Abdulhamithan Mah.Mercimektepede su deposu yanı Adana yolu üzeri Ek- Vaziyet Planı Sütçüimam Mahallesi Akçakoyunlu Mah.Şekerdere Sosyal Tesisler Akçakoyunlu Mah.Şekerdere Sosyal Tesisler Yavuz Selim Mah. R.Tayyip Erdoğan Bul. No:79 Ek- Vaziyet Planı İtfaiye Daire Başkanlığı Mehmet Akif Mh. Yeni Sanayi Sitesi karşısı. Ek- Vaziyet Planı 3. Bulunduğu şehir ve hassasiyet derecesi. : Kahramanmaraş, D hasar bölgesidir. 4. Kılavuzun 8. maddesine göre sorumlu temsil organı, amir veya sahibi. 5. Bağlı veya denetlenmesine tabi Bakanlık veya tüzel kişiliğe haiz Genel Müdürlük. 6. Müessesenin hassas ve hasar bölgeleri içindeki yeri ve durumu : Büyükşehir Belediye Başkanı. : İçişleri Bakanlığı. : İl Sivil Savunma Planına göre D hafif hasar, bölgesi içindedir. a) Şehir tahliline göre D hafif hasar bölgesi içindedir. b) İl Sivil Savunma Planına göre 3 C Kılavuzluk, 2. Baş kılavuzluk ve 4. Korunma Bölgesi içinde bulunmaktadır. c) Ayrıca hassasiyeti yoktur. Özel bir saldırı beklenmiyor. d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası ile bağlı üniteleri betonarme olup, yangınlara ve yangın bombaları ile yüksek infilaklı tahrip bombalarına karşı hassasiyeti yoktur. Bu tür saldırı ve infilaklarda faaliyeti büyük ölçüde aksamaz. Faaliyetlerini kısmen sürdürür. 7. Müessese bina ve tesisleri ve yapı tarzı : a) İştigal ettiği saha toplam olarak zemin kat:4.165m2 dir.üst kat ise m2 dir. b) Vaziyet Planı EK- dedir c) Plan üzerinde işaretlenmiştir. 6

7 d) Bina ve tesislerimiz betonarmedir. 8. Müessese bölgesi ve civar durumu. : Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası İsmetpaşa Mh. Azarbaycan Bulvarı üzerindedir. 9. İştigal konusu, tesisleri ve kapasitesi. : Kahramanmaraş İli Merkez İlçesinin amme hizmetini yürütmektedir. a) Amme hizmetidir. b) Yoktur. c) Yoktur. d) Yoktur. e) Yoktur. f) Yoktur. g) Yoktur. 10. Çalışma devresi ve şekli : a) Yılda 12 ay, memurlar cumartesi pazar hariç, işçiler pazar hariç her gün gündüzleri devamlı olarak 8 saat çalışmaktadır. Ancak İtfaiye Dairesi Başkanlığı 24/48 Zabıta Daire Başkanlığı ise 24 saat 3 vardiya sistemine göre çalışmaktadır. b) Tek vardiya halinde memur ve işçiler sabah saat , arası çalışmaktadır. İşçiler haftada 45 saat çalışırlar. 11. Çalıştırdığı personel. : Erkek: Kadın: Toplam a) Memur d) İşçi ı) Seferde silah altına çağrılanların yerlerine alınacak personel : Seferde silahaltına alınacak personellerin yerine, Belediyemizde çalışan çağ dışına çıkmış erkek, kadın ve sakat personeller yerleştirilecektir. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği yapılacaktır. 12. Seferi faaliyet durumu : Sefer durumunda faaliyetlerimiz devam edecek, halka hizmet edilecek, halkın sağlığı için temizlik yapılacak, halka yiyecek ve yakacak temin edilecek, İtfaiye ve Zabıta hizmetleri sürdürülecek, Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin devamlı sürdürülmesine çalışılacaktır. Müessesenin özelliğine göre : Silahlı kuvvetler desteklenecek, halkın hayatının idamesine çalışılacak, milli gücü destekleyen tesis ve kaynakların korunmasına çalışılacak, halkın yiyecek, içecek, yakacak ve su ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılacaktır. 7

8 2. BÖLÜM Koruyucu Hazırlık Tedbirleri A- İnşai Korunma ve Sığınaklar: 1. Bina ve tesislerin inşai özellikleri : Büyükşehir Belediye binamız ve bağlı tesislerimiz, Büyükşehir Belediyemizce hazırlanmış plan ve projelere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine uygun şekilde betonarme olarak inşa edilmiştir. 2. Sığınak yerleri : a) Büyükşehir Belediyemiz..sığınak olarak kullanılacaktır. Gerektiği hallerde pencereler kum torbaları ile kapatılacaktır. b) Sığınak olarak yapılmış bir yerimiz mevcut değildir. 3. Sığınak bakım ve muhafazaları : Sığınak olarak kullanılacak yerlerin bakım ve muhafazası sığınak personeli tarafından yapılacaktır. 4. Sığınakların donatımı : Yemekhane olarak kullanılan sığınak yerinin her türlü malzeme ihtiyacı, yemekhanede kullanılan ve Büyükşehir Belediyemiz gıda bankasında bulunan mevcut malzemelerden temin edilecektir. a.döşeme Malzemesi b.haberleşme Malzemesi c.kurtarma Malzemesi : Ek- de gösterilmiştir. : Ek- de gösterilmiştir. : Ek- de gösterilmiştir. d. Yiyecek İçecek : Sığınaklara girecek personelin bir hafta ihtiyacını karşılayacak ölçüde yiyecek ve içecek stok edilecektir. Bunlar çoğunlukla konserve türü yiyecekler olacaktır. Gerektiğinde sığınakta bulunan personellere 15 gün yetecek kadar yiyecek, içecek ile yeteri kadar su, sürahi, bardak, su kabı, defi hacet temin edilecektir. a) Su 28 litre içme, 28 litre kullanma suyu b) Süt bebekler için günde 1 kutu hesabı ile 14 kutu süt ve günde 1 kutu hesabı ile çocuk maması c) Konserve gramlık 6 kutu sebze konserve 5 paket d) Hazır çorba 5 paket e) Bisküvi günde 100 gram hesabı ile f) Et günde 125 gram hesabı ile g) Bakliyat günde 100 gram hesabı ile h) Peynir günde 1 paket hesabı ile (Gravyer) i) Zeytin 1 kg j) Yağ ½ kg margarin ve sıvı yağ k) Çay 1 paket (100 gr.) l) Tuz yeteri kadar m) Sürahi : n) Bardak : o) İçme suyu kabı : ö) Defi hacet kabı : 8

9 e. Sağlık, Yardım : Sağlık yardımı için bir ilk yardım çantası, sargı bezi, atel, ağrı kesici hap, pansuman için gerekli araç ve gereçler Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde bulunmaktadır. Gerektiğin de sığınağa götürülecektir. a) İlkyardım çantası : b) Sargı ve atel : c) Ağrı kesici ilaçlar : d) Pansuman ve gereçleri : 5. Sığınak personeli ve görevleri Ek- te gösterilmiştir. Sığınak Personelinin Görevleri Sığınak Amirinin Görevleri Alarm Verildiği Zaman : a)sığınağa giriş ve çıkışları kontrol etmek. b)sığınak içerisinde asayiş, sükunet ve emniyeti sağlamak. c)sığınak içerisinde yayılması muhtemel asılsız haberleri önlemek. d)hayatın normale dönmesinden sonra halkın sığınaktan çıkmasına ardım etmek. e)sığınağa ait malzemenin bakımını ve korunmasını sağlamak. : a)olağanüstü Halin İlanından itibaren önceden sığınak olarak belirlenen.. boşaltılarak kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak. b)bütün personele 15 gün yetecek yiyecek, içecek, ilkyardım, pişirme, ısıtma madde ve malzemelerini depoda konserve şeklinde ve kapalı kaplarda muhafaza etmek. c)sığınağa girişte pilli radyo ve elektrik feneri ile ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri almak. : a) Sığınağın ışıklarını yaktırır ve girişi düzenler. b) Lüzumsuz eşyayı sığınağa almaz. c) İdaremiz Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi aracılığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Emniyet Teşkilatı ile devamlı irtibatta bulunur. d) Sığınağa girenlerin sayımını yapar ve kimlik tespit ettirir. e) Sığınağa girenlere sığınak talimatını okutur veya okur, Aynen uymalarının zorunlu olduğu konusun da uyarır. f) Sığınak içerisindeki tesis ve malzemelerin bozulup atılmasına mani olur. g) Sığınak içinde moral bozucu sözler konuşulmasını ve sığınaktakilerin maneviyatının bozulmasını önler. Maneviyat yükseltici önlemler alır. h) Sığınaklara giriş ve sıkışta, hasta, sakat, hamile ve yaşlılara öncelik tanınmasını sağlar. i) Sığınakta gereksiz konuşulmamasını ve sigara içilmemesini sağlar, k) Sivil Savunma Amiri ile devamlı irtibatta bulunur. 9

10 Taarruzdan Sonra 6.Sığınağa Gidiş ve Hareket Tarzı : a) Taarruz şeklini tespite çalışmak için Kontrol Merkezince verilecek talimatı takip eder. b) Radyoaktivite, zehirli gaz, mikroplu atmosfer bulunup bulunmadığını kontrol merkezi vasıtası ile tespit ederek sığınak kapılarının açılmasına müsaade eder. c) Sığınağın genel durumunu tetkik eder. Herhangi bir kısmının yıkılmış veya bütünü ile koruma kabiliyetini kaybetmiş olması halinde, kontrol merkezi ile temasa geçerek dışarıdaki radyasyon bulaşıklık durumuna göre mevcut maskelerden takılarak personelin sığınaktan süratle çıkmasını ve hizmet binamız tahliye planındaki kabul bölgelerine süratle intikallerini sağlar. d) Her alarm ve taarruzdan sonra durumu idaremiz kontrol merkezi amirine bir raporla bildirir. e) Varsa insan zayiatını, hastalanan ve yaralananların normal durumunu ve sığınağın korum kabiliyetini vereceği raporda belirtir. f) Sığınak amir yardımcıları, yukarıdaki hizmetlerin yerine getirilmesinde sığınak amirine yardımla yükümlüdür. : a) Büyükşehir Belediyemiz personeli, Belediyemiz.. sığınağa gitmek SIĞINAĞA GİDER yazısıyla gösterilmiş yolu takip edecekler ve sığınak personelinin emirlerine uyacaklardır b) 1) Sığınağa giren her şahıs sığınak talimatındaki esaslara ve sığınak amirinin vereceği emirlere uymak zorundadır. 2) Sığınakta devamlı ayakta durulmaz, yüksek sesle konuşulmaz, sigara için ayrılan yerler haricinde sigara, pipo ve puro içilmez. 3) Sığınak içerisinde gürültü çıkarıcı oyunlar oynanmaz, moral bozacak haberler yayılmaz. 4) Hasta olanlar, hastalığını sığınak amirine derhal bildirirler. 5) Etrafa kağıt, çöp atılmaz, yerlere tükürülmez, sığınakta gaz ve fena koku çıkaran maddeler bulundurulmaz. 6) Jeneratör sığınak amirinin emri ile çalıştırılır. 7) Sığınağa girerken üzerinde fazla miktarda para ve mücevherat bulunduranlar dilerlerse teslim ederler. 8) İdarece uygun görülen yayınlar sığınak amirinin kontrolü altında okunur. Gömme yedekleme yoktur. 10

11 B- Yangınlara Karşı Genel İhtiyati Tedbirler: 1. Müessesenin yapım tarzına iştigal konusuna ve diğer özelliklerine göre bulunması gerekli söndürme tesis ve araçları 2. Yangına karşı inşai özellikleri ve alınacak tedbirler 3. Parlayıcı, patlayıcı ve kolayca yanıcı maddeler ve bunlara karşı alınan tedbirler : a) Büyükşehir Belediyemiz her katında yeteri kadar özelliklerine göre yangın söndürme tüpleri ve gerek görülen yerlerde yangın dolabı vardır. Ayrıca bağlı birimlerimizde yeteri kadar yangın söndürme tüpleri vardır. b) İhtiyaç duyulduğunda yeteri kadar yangın söndürme tüpü Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığından temin edecektir. : a) Tesislerimiz tamamen betonarme olup, pencereler alimünyum olup, kapılar ahşaptır. b) Binaların kolayca tutuşmamaları için ağaç kısımlarına alçı, çimento vb. veya kimyevi maddeler sürülmüştür; ayrıca sönmüş kireç içine bolca tuz karıştırılarak birkaç kez badana ettirilmiştir. Yakın kısımlarına yanıcı madde bırakılmamaktadır. Ayrıca her katta bulunan YSC gerektiğinde katlarda bulunan personel tarafından kullanılacaktır. a) Jenaratör odasında 6 adet 6 Kğ lık KKT (Kuru Kimyevi Tozlu), 2 adet 12Kğ lık CO2 (Karbondioksitli) olmak üzere 8 adet, oto parklarda ise 50 adet yangın söndürme tüpleri vardır.yangın söndürme tüplerinin dolumları ve bakımları zamanında yetkili kişiler ve firmalar tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Evraklar ise çelik dolaplarda muhafaza edilmektedir. b) Alınan tedbirler her zaman uygulanabilir durumdadır. Olağanüstü hallerde alınan tedbirler daha da artırılacaktır. 4. Parlayıcı ve patlayıcı madde stokları : a) Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait asfalt şantiyesinde bulunan yer altında gömülü, 40 tonluk, 8 tonluk, 8 tonluk ve 8 tonluk olmak üzere toplam 64 tonluk akaryakıt tankları bulunmaktadır. b) Bunlar için yeterli miktarda ve özelliklerine göre yangın söndürme tüpleri mevcuttur. c) Yangın söndürme tüpleri her zaman faal halde bulunmaktadır. 5. Ateş çıkaran cihazlar : a) Kazan dairesi ve jeneratör bulunmaktadır. b) İkaz-alarm ile birlikte kalorifer dairesinin faaliyeti görevli kaloriferciler tarafından durdurulacaktır. Bu iş için iki kaloriferci görevlendirilmiştir. Jeneratör şehir elektriği kesildiğinde kendiliğinden devreye girmekte ve motorinle çalışmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz elektrikçileri tarafından devreden çıkarılır. Ayrıca buralarda çıkabilecek yangınları söndürmek için yangın söndürme tüpleri uygun yerlere yerleştirilmiştir. c) Sözü edilen yerlerde faaliyetlerin durdurulması görevlilerce ikaz-alarmla birlikte, diğer önlemlerde barıştan itibaren yine ilgililerce uygulanacaktır. 11

12 6. Müessesenin mevzuat ve özelliğine göre yangınlara karşı alınan diğer önleme tedbirleri : Büyükşehir Belediyemizde binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin özelliklerine göre alınması gereken önlemlerde Belediyemiz yangın yönergesinde gösterilmiştir. C- Önemli Tesis Malzeme ve İhtiyaç Maddelerinin Korunması ve Yedeklenmesi: 1.Önemli makine, tesis ve araçlar 2. Bunların korunması için alınan tedbirler : Büyükşehir Belediyemizin önemli makineleri; Kalorifer kazanları, brülörleri, jeneratör, telefon santralı hoparlör yayın cihazı, bilgisayarlar ve bilgisayar güç kaynaklarıdır. : Bunlar ayrı odalara yerleştirilmiştir. Kapıları devamlı kapalı tutulur. Görevlilerden başka kimselerin bu yerlere girmelerine müsaade edilmez. Bakımlarının ve işlevlerinin sürdürülmesi için ilgililer gerekenleri yapmaktadırlar. 3. Yedekleme tedbirleri : Yoktur. 4. Muharrik kuvveti : a) Şehre ait genel su ve elektrik enerjisinden faydalanılmaktadır. b) Şehre ait genel su şebekesi ve elektrik enerjisinden yararlanılmaktadır. Ancak elektrik kesilmesi halinde Belediyemize ait jeneratörlerden faydalanılmaktadır. 5. Muharrik kuvvet, ham ve mamul madde stokları 6. Önemli ve kıymetli evrakların emniyet altına alınması : a) Şehre ait genel muharrik kuvvetle çalışmaktadır. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ana hizmet binasında ve Necip Fazıl Kültür Merkezinde yeteri kadar jeneratör mevcuttur. c) Yoktur. : a) Büyükşehir Büyükşehir Belediyemize ait önemli evraklar şehrimize ait plan ve haritalar, esnaf ruhsatlarının kaydedildiği defterler, su abonelerinin kaydedildiği defterler, Ç.T.V. ve emlak sicil dosyaları memur ve işçi personellerinin özlük dosyaları, meclis ve encümen karar dosyalarıdır. b) a bendinde belirtilen evraklar barıştan itibaren Büyükşehir Belediyemizin arşivinde ve belirli odalarda kilitli çelik dolaplar içerisinde muhafaza edilmektedir. Olağanüstü halin ilanından itibaren kendi sığınağımıza taşınacaktır. c) Barışta devamlı kontrol altında tutulan bu evraklar olağanüstü halin ilanından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanının talimatları doğrultusunda daha emniyetli yerlere taşınacaktır. 7. Yedek aydınlatma tedbirleri : Aydınlatma şehir elektriği ile yapılmakta olup elektrik kesildiği zaman jeneratör devreye girer. Büyükşehir Belediyemizdeki bütün lambalar yanar. Jeneratörler mazotla çalışır. Bekçilerde ve kalorifercilerde yeteri kadar el feneri, çeşitli aydınlatma armatörleri vardır. İhtiyaç durumunda bunların sayısı arttırılacaktır. 12

13 D- Gizleme: 1. Dış ışıklar : Büyükşehir Belediyemizin çevre aydınlatması şehir elektriğinden beslenen sokak lambalarıyla sağlanmaktadır. Yetkililerin emirleriyle karartma ve söndürme işlemleri yapılacaktır. 2. İç ışıklar : a) Bütün katların merdiven başlarındaki ışıklar ile giriş kapılarının iç kısmında bulunan ışıklar bırakılacak, koridordaki ve salondaki lambalar arada bir çıkarılacak veya sigortaları gevşetilecektir. Bodrum kattaki koridor lambaları ile kazan dairesi lambaları, buradaki dışarıya açılan pencerenin radyoaktif serpintilere karşı kum torbaları ile kapatılacağından aynen bırakılacaktır. b) İç kısımlarda aydınlatmanın zorunlu olduğu yerlerde pencerelere ışığı sızdırmayacak şekilde perdeler çekilecektir. Zorunlu olmadıkça ışıklar yakılmayacaktır. Kullanılacak iç ışıkların tamamı mavi kağıtla maskelenecek ya da mavi ampul kullanılacaktır. Odaların perde ve panjurları sıkıca kapatılacaktır. Dışarıya ışık sızması önlenecektir. Yapılacak harcama, planın ikmal ve donatım bölümünde gösterilmiştir. 3. Alev veya ışık aksettiren cihaz ve yerler : Büyükşehir Belediyemizde ışık aksettiren cihaz ve yer yoktur. 4. Genel elektrik tesislerinde alınacak tedbirler : Genel elektrik tesislerinin AKEDAŞ a devredildiğinden Belediyemizce yapılacak her hangi bir işlem yoktur. 5. Diğer gizleme tedbirleri : Belediyemizin fazla parlayan yerleri çeşitli boyalarla boyanarak parlamaz hale getirilecek veya üsleri parlamaz maddelerle örtülecektir. 13

14 1. Kurulan Servisler : 3. BÖLÜM Sivil Savunma Servislerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri SIRA NO SERVİSİN ADI Takım Ekip Servis Amiri Servis Amir Yrd. Takım Amiri Ekip Başı Ekip Personeli Personel TOPLAM 1 KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ 2 EMNİYET KILAVUZ SERVİSİ 3 İTFAİYE SERVİSİ 4 KURTARMA SERVİSİ 5 İLK YARDIM SERVİSİ 6 SOSYAL YARDIM SERVİSİ 7 TEKNİK ONARIM SERVİSİ GENEL TOPLAM 2. Bu servislerin personel listeleri ile teçhizat ve malzeme listeleri Ek- de gösterilmiştir. 3. Her servise ait EK in birer nüshası ilgili servis amirlerine de verilerek buna göre hazırlıklı ve bilgili bulundurulurlar. 4. Servisteki personele görevleri, verilen belgelerle tebliğ edilir. Her sene yapılacak eğitimlerle personelin yetiştirilmesi sağlanır. 5. Personel arasında değişiklik oldukça servis amirleri tarafından Sivil Savunma Amirine bildirilerek yerlerine yenileri seçilmek suretiyle, servislerin kadroları devamlı tamam bulundurulur. 1-KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ 1. Kuruluşu : Kontrol Merkezi Amiri Kontrol Merkezi Amir Yrd. Karargah Hizmet Personeli TOPLAM 2. Kontrol Merkezinin Yeri : Büyükşehir Belediyemiz. sığınak yeridir. 3. Tesisat ve Malzeme : Servisin ayrıca malzemesi yoktur, barış zamanında kullanılan malzemelerden tedarik edilecektir. Eksikler giderilecektir. m a.karargah malzemesi b.ikaz-alarm tesis ve malzemesi c.muhabere ve irtibat tesis ve malzemesi :Yoktur. :Ek- de gösterilmiştir. : 14

15 4. Tesisat ve malzemenin saklanma yeri ve sorumlusu a. Karargah malzemesi : Yoktur. b. İkaz-Alarm tesis ve malzemesi : odasında bulunmaktadır. c. Muhabere ve irtibat tesis ve : Yoktur. malzemesi 5. Personeli : Ek- da gösterilmiştir. 6. Kontrol Merkezi Amirinin Görevleri Barışta Olağanüstü hal ve seferde : 1-Müessese ve bağlı kuruluşlarının Sivil Savunma Planlarını, hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak. 2-Sivil Savunma ekiplerini kurdurmak, Personelini seçtirmek, değişikliklerde yerlerine yenilerini seçtirmek ve eğitimlerinin yapılmasını sağlamak. 3-Ekiplerin hizmet, malzeme ve şahsi teçhizatını sağlayarak, bakımını yaptırmak ve korunmasını sağlamak. 4-Kontrol merkezinin alarm ve irtibat sistemini kurdurmak veya kurulması için gerekli önlemleri almak. 5-İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile irtibat kurulmasını sağlamak. 6-Kontrol merkezinin kurulmasını ve donatımını sağlamak. : 1-Sivil Savunma ekiplerini, tesislerini, önlem ve hazırlıklarını gözden geçirerek eksikliklerin giderilmesi için ilgililere emir vermek. 2-Kontrol Merkezini, ikaz-alarm irtibat araç ve gereçlerini göreve hazır duruma getirmek. Karargah Personellerini göreve başlatmak. 3-Servislerin yoklamalarını yaptırmak, göreve hazır bulunmalarını sağlamak. 4-Ekiplerin eksik eğitimlerini yaptırmak. 5-Servis Personellerinin yanında bulunması gereken, üzerinde taşınabilecek teçhizat ve malzemenin dağıtılmasını sağlamak. 6-Sığınak yerlerini kontrol etmek, eksiklerin giderilmesi için ilgililere emir vermek. 7-Sivil Savunma servislerini sevk ve idare etmek. 8-İkaz-Alarm saldırı sırası ve sonrasında kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek. 15

16 7. Kontrol Merkezinin görevleri : 1-İkaz-Alarm haberlerini almak ve yaymak. 2-Sivil Savunma Servislerini sevk ve idare etmek. 3-Servisler arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak. 4-Mahalli Sivil Savunma idare kademeleri ile irtibatı sağlamak, gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma işbirliği yapmak. 5-Komşu müessese ile haberleşmeyi, gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak. 6-KBRN tehlikelerine ait haberleri değerlendirmek. Müessese çevresi ile içindekilere ve bölgedeki Sivil Savunma idare kademelerine bildirmek. Kontrol Merkezinin Hareket ve Faaliyetleri (Çalışma Şekli) 8. Olağanüstü halde veya seferde a. Göreve Başlama 1-Olağanüstü halin ilanından itibaren kontrol merkezi göreve başlayacaktır. Araç ve gereç kontrol merkezi amirinin emredeceği çalışma düzenine göre yerleştirilecektir. 2-Olağanüstü hal ilan edildiğinde kontrol merkezinde görevli personelden görev başında bulunmayanlar ile diğer servis personelinden bulunmayanlar, varsa telefonla, telefon yoksa araç gönderilerek görev başına getirilecektir. 3-Malzeme ve tesisler kullanıma hazır duruma getirilecek. 4-Personelin üzerinde taşıyabilecek şahsi teçhizat dağıtılacak ve yanlarında bulundurmaları sağlanacaktır. 5-Aksi emredilmedikçe herkes kendisine verilen bu planda gösterilen iş ve görevleri yapacaktır. 6-Personel verilen görevlerin elverdiği ölçüde, merkez amiri ve yardımcısının vereceği görevleri de yapacaktır. 7-Personel gözden geçirilerek değişiklik varsa yapılacak eksik personel tamamlanacaktır. 16

17 b. Diğer servislerin hazırlığa sevki 1-Kontrol Merkezi Amiri göreve başlar başlamaz diğer servis amirlerini toplayıp, olağanüstü hal ilan edildiğini bildirir. Servislerde görevli personelin yoklamalarının yapılmasını, personeli gözden geçirerek değişiklik ve eksiklerin tamamlanmasını emreder. 2-Eksik servis eğitimlerinin tamamlanmasını emreder. 3-Malzeme ve tesislerin gözden geçirilerek göreve hazır duruma getirilmesini ister. 4-Taşınabilecek şahsi teçhizatı dağıttırır. 5-Servislerin yaptığı ve yapacağı hazırlıkların kendisi ve yardımcısı tarafından izleneceğini, aksaklıkların kendisine veya yardımcısına duyurulmasını ister. c. Muhabere ve irtibat (1) Mahalli Sivil Savunma idare kademeleriyle (2) Yakın Müesseselerle (3) Kendi ünite, teşkilat ve Servis Amirleriyle : Mahalli Sivil Savunma idari kademeleri ile telefon, telsiz yada dış haberci ile irtibat sağlanacaktır. : Yakın müesseselerle çeşitli iletişim araçlarıyla iletişim sağlanacaktır. : Kendi, ünite ve servis amirleri ile irtibat telefon, telsiz yada iç haberci ile sağlanacaktır. d. İkaz-Alarm sistemi ve talimatı : a. Büyükşehir Belediyemizde ikaz-alarm sistemi kurulmuştur. Belediyemiz başkan odasın da bir adet alarm zili vardır. Bu alarm zili Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kullanılır. İkaz-alarm sistemi kurulduğu zaman kimler tarafından kontrol edileceği ve çalışır durumda tutulacağı ayrıca belirtilecektir. b. Her türlü tehlike ve tehlike geçti işaretleri ve bunların veriliş biçimleri, karşısında Belediyemiz personelinin nasıl davranacakları ve kişisel koruma önlemleri İkaz alarm talimatında gösterilmiştir. 9. İkaz ve Alarm sırasında a. İkaz ve Alarm. b. Merkez personelinin tam mevcudu ile işbaşı yapması c. Personel hareketlerinin kontrolü -İkaz veya alarmda : İkaz-Alarm ve KBRN tehlike geçti haberleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sireninden veya radyodan aldıktan sonra ikaz-alarm talimatında belirtilen esaslara uygun olarak hareket edilecektir. : İkaz-Alarm sırasında kontrol merkezinde bulunamayan personel çalışma saatleri içinde telefonla, çalışma saatleri dışında telefonla veya haberci ile çağrılacaktır. : İkaz veya Alarmda; Büyükşehir Belediyemiz ve tesislerinde çalışan personel ikaz-alarm talimatı esaslarına göre hareket edeceklerdir. Personelin hareketlerini kontrol etmekten ilgili birim amirleri sorumludur. Emniyet ve Kılavuz Servisi personeli sorumlulara görevlerinde yardımcı olacaktır. Servis Amirleri bu amaçla gereken önlemleri almaktan sorumludur. 17

18 ası -Radyoaktif serpinti tehlikesinde : Radyoaktif serpinti tehlikesinde; Zaman müsait ve koşullar elverişli ise kilit personelin haricindekiler evlerine gönderilecek, kilit personel ise görevi başında kalacaktır. Zaman müsait değilse tüm personel Belediyemizin koruma yerlerinden faydalanacaktır. 10. Taarruz halinde - İhbarlı Taarruzda : Alarmın verilmesi ile birlikte, tüm personel birim amirlerinin gözetiminde sığınaklara gidecekler ve tehlike geçti haberine kadar orada kalacaklardır. - İhbarsız Taarruzda : İkaz ve alarm talimatında belirtildiği gibi hareket edeceklerdir. 11. Tehlike geçtikten sonra a. Tehlike geçti haberinin yayılması : İl Sivil Savunma idare kademelerinden veya çeşitli basın yayın organlarından alınan tehlike geçti haberi telefon, telsiz ve haberci ile ilgililere duyurulacaktır. b. Personelin hareketi : Tehlike geçti haberi alındıktan sonra sığınakta bulunan personel, sığınak amirinin izni ile ve sorumluların gözetiminde sığınaktan çıkarak görevleri başına gideceklerdir. Personel hasar ve yangın olan yerlere sokulmayacaktır. Sığınaktaki personel sığınak amirinin emir ve direktiflerine göre hareket edeceklerdir. c. Hasar ve zayiatın tespiti : Tehlike geçtikten sonra Emniyet ve Kılavuz servisi personeli kısa bir keşif yaparak hasar ve zayiatı tespit edecektir. Sonuç Kontrol Merkezi Amirine bildirilecektir. Hassas bölge idare kademelerine de bilgi verilecektir. Servis personelleri toplanma yerinde toplanarak servis amirlerini bekleyeceklerdir. (Araç, gereç ve teçhizatları ile birlikte) d. Servislerin faaliyetleri : Keşiften alınan bilgiler kontrol merkezinde değerlendirildikten sonra kontrol merkezi amiri servis amirine bilgi verir ve servisleri göreve sevk eder. Servis amirleri servisleri sevk ve idare ederler ve gelişmeleri kontrol merkezine bildirirler. İstenildiğinde kendi servis faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler. e. Yardımlaşma : İhtiyaç duyulduğunda İl Sivil Savunma idare kademeleri ile. (Durum elverişli olduğu zaman) f. KBRN Maddeleri : KBRN maddeleri ile ilgili tehlike varsa, varlığı ve cinsi öğrenilecek, değerlendirilecek, personele ve İl Sivil Savunma idare kademelerine bildirilecektir. g. Son durum tespit ve bildirilmesi : Hasar ve zayiatın durumu ayrıntıları ile belirlenecek. İlkyardım, kurtarma ve teknik onarım servislerinin faaliyetleri sonucu İl Afet ve Acil Durum müdürlüğüne bildirilecektir. Belediyemizin emrinde görevli olan araçlardan faydalanılacaktır. 2. EMNİYET VE KILAVUZ SERVİSİ 1. Servisin Kuruluşu Servis Amiri Amir Yardımcısı Servis Personeli Toplam 18

19 2. Görev ve toplama yeri :.. sığınak yeridir. 3. Malzeme ve Teçhizatı : - 4. Malzeme Saklama yeri ve sorumlusu : Yoktur. 5. Personeli : Ek- de gösterilmiştir. 6. Servis Amirinin görevleri : a)servis personellerine görevlerini tebliğ etmek. b)servisteki değişiklikleri belirtmek ve eksiklikleri gidermek. c)servis personelleri arasında iş bölümü yapmak. d)servis personellerine eğitmek. e)araç gereç ve teçhizatı korumak. f)servisi yönetmek. 7. Servisin görevleri : a)belediyemizin iç ve dış emniyetini korumak. b)tehlike sırasında, personelin plan ve talimatlara uygun olarak hareket etmelerini sağlamak. Sığınaklara giriş ve çıkışlarda personele kılavuzluk etmek. c)panik, kargaşalık, moral bozucu hareket ve söylentileri önlemek. d)saldırıdan sonra binalarda hasar varsa, kurtarılacak mal ve eşyayı korumak. Dışardan ve içerden gelebilecek yağma tehlikesini önlemek. e)kbrn maddeleri ile kirlenmiş alanları ve patlamamış bomba ve mermilerin yerlerini bulmak, personelin ve halkın buralara yaklaşmalarını ve girmelerini önlemek. f)belediyemizde alınan gizleme ve karartma önlemlerini denetlemek. g)saldırıdan sonra keşif yapmak, hasar ve zayiat durumunu kontrol merkezine bildirmek. Servisin Hareket ve Faaliyeti (Çalışma Şekli) 8. Olağanüstü halde veya seferde a) Yoklama : Servis amiri tarafından yoklama yapılacak, servisten ayrılanlar sivil savunma amirine bildirilecek. Eksik personel tamamlanacak, Saldırıya karşı hazırlıklı olmaları sağlanacak. Alarm sırasında nasıl hareket edecekleri duyurulacak, personelin sığınağa düzenli giriş ve çıkışları sağlanacak. b) Malzeme ve teçhizat : Malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek göreve hazır duruma getirilecek. Hangi teçhizatın hangi personele verileceği belirlenecek. Mesai bitiminde malzemeler Sivil Savunma Amirliğine teslim edilecektir. c) Emniyet tedbirleri : Büyükşehir Belediyemiz giriş kapısında devamlı nöbetçi bulundurulacaktır. Giriş ve çıkışlar devamlı denetlenecektir. Yabancılar üstleri arandıktan sonra içeriye alınacaklardır. Görevli nöbetçi memurun haricinde, bekçilerde kurum içerisinde ve çevresinde devamlı görev yapacaklardır. 19

20 d) Gizleme tedbirleri : Akşamları karanlık başlamadan, söndürülmesi planlanan iç ve dış lambalar söndürülecek, her türlü gizleme ve karartma önlemleri alınacaktır. Gizleme ve karartma ile ilgili malzeme olağanüstü halin ilanından önce hazırlanacak, olağanüstü halin ilanı ile uygulamaya konulacaktır. 9. İkaz ve alarm sırasında. (Radyoaktif serpinti ihbarı dahil) a. Personeli gözetleme b. Kapı ve pencereler c. Işıkların söndürülmesi : Personeli servis amirinin görevlendireceği bir veya birkaç kişi gözetleyecektir. Bu kişiler sığınağa gidişlerinde personellere rehberlik edeceklerdir. : Servis amiri tarafından kapı ve pencerelerin kapatılması veya açılması için yeteri kadar personel görevlendirilecektir. : Kapı ve pencereleri kapatan servis personeli ışıkları da söndürecektir. : Servis amirinin görevlendireceği servis personeli kendisine söylenen sığınağa personelle birlikte gideceklerdir. d. Sığınma e. Panikleri önleme : 1-Personel birim amirleri ve servis görevlilerince sürekli olarak izlenecektir. 2-Moral bozucu davranışlara izin verilmeyecektir. 3-Moral bozucu konuşmalar önlenecektir. 4-Yalan haber yayılması engellenecektir. 5-Saldırı sırasında ve sonrasında, sığınaklara gidiş ve dönüşlerde personele sükunetle hareket etmeleri hatırlatılacaktır. 6-Yanlış anlaşılmalar önlenecektir. 7-Haberler aksatılmadan olduğu gibi personele duyurulacaktır. f. Radyasyon tehlikesinde : Personeller Sivil Savunma Amirinin bildireceği zaman ve biçime göre evlerine gönderilecektir. 10. Ani (İhbarsız) taarruzda a. İçeride : 1-Mümkün oldukça infilak tarafındaki duvar dibine paralel olarak yatılacaktır. 2-Varsa sağlam masa ve dolap yanına uygun şekilde yatılacaktır. 3-Yüz kollarla kapatılacak ve açık yerler örtülecektir. 4-Yıkma dalgası geçtikten sonra emin bir yere sığınılacak ve tehlike geçti işaretine kadar beklenecektir. b. Açıkta : 1-Hemen yere veya varsa sağlam bir duvar dibine, çukur veya menfez içine yüzükoyun yatılacaktır. 2-Ense yaka ile yüzlerde kollarla kapatılacaktır. 3-Yıkıcı dalga geçtikten sonra varsa kapalı bir yere girilecektir. 4-Tehlike geçti işaretine kadar girilen yerde beklenilecektir. 20

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ HİZMETE ÖZEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivil Savunma Uzmanlığı YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ A N K A R A 2003 HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C. ÇEVRE VE

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönerge No: 46 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönerge No: 46 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 46 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI İLE SİVİL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLİK DENETLEME YÖNERGESİ ARALIK - 2006 Sayı

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ 1599 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964, No : 6/3150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.6.1958,

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA Sayı : 20033

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

Onay. Belediye Başkanı

Onay. Belediye Başkanı Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 21.06.2006 Sivil Savunma Md. Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı Kartal Belediyesi binası ve çalışma alanlarında İSG-Ç kapsamında

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclisinin 0 Ekim 007 tarih ve /30 no lu kararı ile belediye itfaiye iç hizmet yönergesi ) ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMET YÖNERGESİ

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI - 1 - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI TURAN ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MALATYA 22.06.2012 2 KURUM, KURULUŞ VEYA TESİS ADI: (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı