T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı AMAÇLAR : Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü seçenekleri; Microsoft Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri, hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power Point ile slayt hazırlama ve işlemleri, Outlook ile takvim, günlük gibi seçeneklerin kullanımı, mail kontrolü; İnternet Explorer: Explorer nesnelerinin kullanımı ve internette arama yapma : Windows İşletim Sistemi, Microsoft Ofis, İnternet Explorer ENG 101 İngilizce I (English I) 3+0 2,0 AMAÇLAR : Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn't, Must, Mustn't, Can; Karşılaştırmalı Yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu Cümle, Olumsuz cümle ve soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü : İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma MAT 101 Matematik I AMAÇLAR : Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme, bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme, denklem ve eşitsizlikleri çözebilme, doğru ve parabol çizebilme, trigonometrik oranları kullanabilme, komplex sayıları kavrayabilme, üstel ve logaritmik fonksiyonların özelliklerini kavrayabilme : Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri HUK 117 Genel Hukuk Bilgisi 3+0 6,0 AMAÇLAR : Günlük hayatta ve iş hayatında karşılaşılabilecek temel hukuk kurallarının öğretilmesi. : Hukuk Kavramı / Modern Hukuk Sisteminin Dayanağı / Yaptırım Kavramı ve Yaptırım Türleri / Hukukun Genel Prensipleri / Hukukun Kaynakları: Yazılı Kaynaklar, Örf ve Adet, Mahkeme Kararları ve Bilimsel içtihatlar / Hukuki İşlemler / Haklar ve Hakkın Kaynakları / Hukukun Dalları: Özel Hukuk, Kamu Hukuku / Hukukun Genel Kavramları. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0 2,0 AMAÇLAR : Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşanın Anadolu da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci TBMM'nin Açılması; Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi. : Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 1

2 TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 AMAÇLAR : Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri: Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri; Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları; Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; Hece Bilgisi; İmla Kuralları ve Uygulanması; Noktalamam İşaretleri ve Uygulaması; Türkçenin Yapım Ekleri ve Uygulaması; Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler: Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması; Türkçede İsim ve Fiil Çekimleri; Kompozisyonda Anlatım Şekilleri ve Uygulaması; Zarfların ve Edatların Türkçedeki Kullanış Şekilleri. : Dil, diller ve Türk dili, Dil bilgisi, sözcük, cümle, Kelime Türleri, Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri TEK 107 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri AMAÇLAR : İleri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kavramlarını tanıyabilme, malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, elektrik ve magnetizma bilim dalında temel bilgileri kavrayabilme, laboratuvar çalışmalarında değişkenleri tanıyabilme, grafikleri çizebilme ve analiz yapabilme, temel laboratuar becerilerini uygulayabilme : Malzeme Özellikleri, Statik, Dinamik, Enerji, İş ve Güç, Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi, Akışkanlarda Basınç, Elektrik ve Manyetizma İSG 101 Makine ve Teçhizat I AMAÇLAR : Makine Elemanlarının Sınıflandırılması, makine - malzemenin tanınması Makine ve mekanizmalarının tanımlanması. Malzeme mukavemet ve gerilme hesaplamalarının öğretilmesi. Malzemelerin kimyasal ve elektriksel özelliklerinin öğretilmesi. : Makine Elemanlarının Sınıflandırılması / Bağlama Elemanları / Yataklar ve Kasnaklar / Kavramalar / Miller ve Akslar / Dişli Çarklar / Kaynak / Lehim / Perçin / Civata Bağlantıları ve Hesapları / Pim ve Perno Hesaplamaları / Fırınlar / Buhar Kazanları ve İşletimi / Eleme ve Tasnif Malzemeleri / Kırıcılar, Karıştırıcılar, Sondaj Makineleri, Pompalar, Kompresörler / Baca Filtreleri / Taşıma, Kaldırma, Çekme, İtme, Kazma, Delme, Kesme, Aşındırma amaçlı Makineler ve Aletler. İSG103 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri AMAÇLAR : İklimlendirme esaslarının öğrenilmesi : İdeal çalışma ortamının havasının özellikleri Çalışma ortamında çalışanların sağlığı ve konforları için gerekli olan havalandırma ve iklimlendirme prensipleri Havalandırmanın genel prensipleri, havalandırma ve hava ihtiyacı doğal, lokal ve genel havalandırma havalandırma sistem elemanlarının seçimi ve montajı havalandırma sistem elemanlarının seçimi ve montajı iklimlendirme ve konforal şartlar İklimlendirme ve ekipmanlarının yapısı psikometrik diyagram psikometrik diyagram iklimlendirme sistemleri havalandırma ve iklimlendirme yönetmelik ve mevzuatlar Örnek uygulamaların incelenmesi Mesleki Olmayan Seçmeli Dersler 1 MOS 110 Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitim ve Spor Bilimi ile ilgili tanımlar, Yaşam boyu spor, Hentbol, Olimpiyatlar, Tenis, Spor ve Beslenme, Basketbol, Voleybol, Spor İşletmeciliği ve Sporda Organizasyonlar, Masa Tenisi, Yüzme, Badminton, Rekreasyon, İlkyardım, Doping MOS 112 Güzel Sanatlar Güzel Sanatların Gelişimi, İlk ve Orta Çağ Sanatı, Türkiye de güzel sanatların gelişimi ve özellikleri, Hat, Tezhip, Minyatür, Cilt, Kalem işi, Halı ve Çini gibi geleneksel Türk sanatları MOS 111 Türk Müziği Türk Müziğinin Tarihçesi, Müzik Türlerimiz Müzik Türlerimizde Kullanılan Çalgılar, Bestecileri Ve Örnekleri, MOS 210 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 2

3 Sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler, bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmetinin imkân ve yararları MOS 101 Genel ve Teknik iletişim letişim tanım ve gelişimi, iletişim süreci, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim modelleri, medya kuram ve modelleri. MOS 102 Girişimcilik Girişimciliğin Temel Kavramları, Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri, Girişimciliğin Fonksiyonları, Girişimcilik Alanları, Girişimcilik Süreci, İş Fikrinin Tanımlanması ve Kaynakları, İş Planı ve Unsurları, Pazarlama Planı Hazırlama, Üretim Planı Hazırlama, Yönetim Planı Hazırlama, Finans Planı Hazırlama MOS 103 Ekip Liderliği Ekip Tanımı ve Ekip Oluşturmanın Gerekçesi, Ekip Türleri ve Ekiplerin Ortak Özellikleri, Başarılı Ekip Oluşturma ve Geliştirme, Ekip Motivasyon Yöntemleri, Güven Duygusu ve Çatışmaları Uygun Yolla Çözmek, Ekip Ruhu.Ekip Liderinin Özellikleri, İyi Bir Ekip Üyesinin Özellikleri, Başarılı ve Başarısız Ekiplerin Özellikleri, Ekipteki Sorunlara Yaklaşım ve Çözme Yöntemleri, Ekip İçi Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Ekip Çalışmasında Önyargılarla Mücadele, Ortak Çalışmayı Öğrenmek. MOS 105 Kalite Güvence Ve Standartlar Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar MOS 106 Araştırma Teknikleri Ve Semineri Araştırma yapmak, Araştırma raporu hazırlamak, Araştırmayı sunmak MOS 108 Bilişim Hukuku Bilişimde hukuki sorunlar, internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku, servis sağlayıcılarının sorumluluğu. Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmeler, alanadlarının korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, internet erişimengellemeleri, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu MOS 201 İş Sağlığı ve Güvenliği Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Olağan Dışı Durumlar, Yangın-Deprem-Sel Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil Servis, Emniyet Birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler MOS 202 İş Hukuku Bireysel İş Hukuku, Hizmet Sözleşmesinin Doğuşu, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları. Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi, Çalışma Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller. Toplu İş Sözleşmesi, Yapılması, Kapsamı, Hükmü, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları. Grev ve Lokavtın Hüküm ve Sonuçları ve Sona Ermesi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları, Analık, Yaşlılık ve Ölüm, İşsizlik Sigortası. Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 3

4 MOS 203 Pazarlama Pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlama ilkelerinin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek işletmede nasıl kullanılacağı, Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri, Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar MOS 204 Halkla İlişkiler Tanımı ve kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme, kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler. MOS 205 Bilimsel Ve Mesleki Etik Meslek etiği kavramı, Mesleki etik ilkeler,mesleğe bağlılık, İş hayatında etik ve etik dışı konular,iş hayatında etik ilkeler,yönetimde etik ve etik dışı davranışlar,ahlaki karar alma yapısı, İşyerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi, Etik olmayan davranışların önlenmesi, İşyerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, İşyerinde etik bir iklim oluşturulması, İşyerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma, İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi MOS 206 Ofis Yazılımları Microsoft Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri, hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power Point ile slayt hazırlama işlemleri MOS 207 İlk Yardım İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma MOS 209 İşletme Yönetimi Mikro ve makroekonomik göstergelerin analizi, Pazardaki boşlukların tespiti, Yatırım alternatiflerini değerlendirme ve en uygun olanını seçme, Yapılabilirlik çalışmaları, İşletmenin çevresi, Talep tahmini ve analizi, İşletmenin kuruluş yeri ve hukuksal yapısı, İş yeri kapasitesi. Tahmini gelir-gider hesabı, İş yeri üretim planı, Yatırımın kurulum işlemleri, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim faaliyetleri, İş Analizi, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören adayı bulmak, seçmek, işe Alıştırma. İş Değerleme, Ücretlendirme, İşgörenPerformansını Ölçme,İşgörenin Eğitimi, Kariyer Planlaması. Üretimi planlamak ve organize etmek, Kapasite ve stok planlaması. Hedef pazar, Ürün geliştirme, Fiyatlandırma,tutundurma dağıtım politikaları, Müşteri İlişkilerini,gelir ve gider hesaplarını, borç ve alacakları, varlıkları ve kaynakları yönetmek. MOS 215 Kariyer Planlama ve Geliştirme Bireysel kariyer planlaması, Örgütsel kariyer planlaması, Kariyer Yönetiminin ve Planlamasının Önemi ve Yararları, Kariyer geliştirme aşamaları, Kariyer Geliştirmede Etkili Olan Faktörler. Çağdaş Kariyer Yaklaşımları, Klasik (Geleneksel) Kariyer Yaklaşımı, Örgütsel (Çift Basamaklı) Kariyer Yaklaşımı, Ağ Tipi (Davranışsal) Kariyer Yaklaşımı, Esnek Kariyer Yaklaşımı, Sınırsız Kariyer Yaklaşımı, Portföy Kariyer (Portfoilocareer) Yaklaşımı, Çağdaş (Contemporary) Kariyer Yaklaşımı, Kariyer Mozaiği. MOS 216 Performans Yönetimi Temel kavramlar, Performans yönetimi ve hedefler, Performans yönetimi sistem oluşturma Performans artırma ve yönetimi, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Değerlendirme Süreci, Performans Ölçme Teknikleri, Performans yönetimi ve Ücret İlişkisi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 4

5 MOS 217 Davranış Bilimleri Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları, Kültür, Kültürel Değişme, Örgüt Kültürü ve Davranış, Sosyal Yapı, Sosyal Kurumlar, Sosyal Etki ve Uyma, Kişilik ve Benlik, Kişisel Farklılıkların Analizi Öğrenme, Algılama, Güdüler, Tutumlar ve Önyargılar, Duygular ve Duygusal Zekâ, Uyum Sorunları ve Savunma Mekanizmaları, Stres ve Stresle Başa Çıkma, İhtiyaçlar ve Motivasyon Örgütlerde Liderlik, Bireysel ve Örgütsel Açıdan Zaman Yönetimi, İletişim ve Örgütlerde İletişim Modelleri, Örgütlerde Gruplar ve Grupların Özellikleri MOS 218 Stres Yönetimi Stresin Tanımı, Stres ve Başarı Kavramları, Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar İş Stresi ve Stres Kaynakları, Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları, Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve Belirtileri, Stresle Başa Çıkma, Stres ve Kişilik, Stresin Aşamaları, Bireye ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol Altında Tutulması ve Yararları, Örgütsel Stres Yönetimi MOS 219 İnovasyon Bilgi ekonomisi ve inovasyonun rolü, Stratejik inovasyon: kavramlar ve modeller, İnovasyon sürecinin yönetimi, Stratejik inovasyon çerçevesinin geliştirilmesi, Stratejik güçbirlikleri Stratejik ağ organizasyonları, Ar-Ge yönetimi ve kitlesel işbirliği, Entelektüel sermaye yönetimi İnovasyon ölçümü, İnovasyonun finansmanı, Yeni ürün geliştirme süreci,ulusalinovasyon sistemleri MOS 220 E-Ticaret Türkiye de ve dünyada internet ekonomisi, E-Ticaret e giriş, fırsatlar ve istatistikler, gelir modelleri, E-Ticaret stratejileri ve iş planı oluşturma, Ödeme sistemleri ve alternatif modeller, E-ticarette ölçümleme, Arama motoru optimizasyonu, Arama motoru reklamcılığı, E-ticaret güvenliği ve CRM, Sosyal medya pazarlama B- 2.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ HUK252 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AMAÇLAR : Türkiye'deki İşçi sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak "İş Güvenliğinin tanımı, önemi, Amacı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki durumuna genel bakış İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemler, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları. "Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Ağır ve Tehlikeli İşler, Gürültü Yönetmeliği, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri. Elle Taşıma ve Ergonomi. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri, İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılması. Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi. Kişisel Koruyucu Donanım, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. İSG102 Makine Ve Teçhizat II AMAÇLAR : Makine Elemanlarının Sınıflandırılması, makine - malzemenin tanınması Makine ve mekanizmalarının tanımlanması. Malzeme mukavemet ve gerilme hesaplamalarının öğretilmesi. Malzemelerin kimyasal ve elektriksel özelliklerinin öğretilmesi : Makine-Mekanizma Tanımları / Malzemenin Mukavemet Halleri / Emniyet Gerilmesinin Esasları / Malzemenin Elektriksel ve Kimyasal Özellikleri / Endüstriyel Malzemeler / Malzeme Standartları. Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 5

6 İSG108 Ergonomi AMAÇLAR : Ergonomi kavramlarının öğretilmesi ve ergonominin işyerine uygulanmasının öğretilmesi. : Ergonominin tanımı önemi, / İnsan Faktörleri ve İş verimliliği, / insan Vücudu, Çalışma Ortamındaki Fiziksel Koşullar, / Kontrol ve Kumanda Düzenekleri, / Yüklenme ve Zorlanma, / Çalışma ve Dinleme Süreleri, / iş Gerilimi Yorgunluk ve Bıkkınlık, / Çalışma Enerjisi ve işlerin Enerji Gereksinimleri, / Ergonomi ve İş Güvenliği ilişkisi, / Ergonomi ve İş Etüdü İlişkisi, / Ergonomi ve Kalite Kontrol ilişkisi, / Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, / İşyerlerinde Ergonomik inceleme. İSG110 Kimyasallar Ve Tehlikeleri AMAÇLAR : Kimyasal malzemelerin karakteristik yapılarının tanınması, Risklerinin analiz edilebilme yetisinin kazanılması. : Tehlikeli Maddelerin Tanımı Ve Sınıflandırılması / Patlayıcı Maddeler / Gazlar / Yanıcı Sıvılar / Yanıcı Katı Maddeler /Oksitleyici Maddeler / Zehirli Ve İğrendirici Maddeler / Radyoaktif Maddeler / Dağlayıcı Maddeler / Diğer Tehlikeli Maddeler / Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri / Alınması Gerekli Önlemler / Mücadele Yöntemleri / Acil İlk Yardım / Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi / Kullanılması / Hazırlanması. ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2,0 AMAÇLAR : Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşanın Anadolu da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci TBMM'nin Açılması; Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, İlkeleri : Atatürk Dönemi İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti, Atatürk TRK 102 Türk Dili II AMAÇLAR : Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili Uygulaması; Edebiyat ve Düşünce Dünyası ile İlgili Eserlerin Okunup İncelenmesi ve Retorik Uygulamaları; Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması; Anlatım ve Cümle Bozuklukları ve Bunların Düzeltilmesi; İlmi Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar; Türk ve Dünya Edebiyatlarından ve Düşünce Tarihinden Seçilmiş Örnek Metinlere Dayanılarak Öğrencinin Doğru ve Güzel Konuşma ve Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Bununla İlgili Retorik Uygulamaları : Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. ENG 102 Yabancı Dil II AMAÇLAR : Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: To, -Ing; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar : İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma. ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) İSG 116 Risk Etmenleri AMAÇLAR : Öğrencilerin, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel, kimyasal,biyolojik ve psikolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır. :İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek risk etmenleri / Gürültü-titreşim / Termal Konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma)/ Aydınlatma / İyonize ve non-iyonize ışınlar / Alçak ve yüksek basınç / Biyolojik etmenlerden doğacak riskler / Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları / Sağlık sektöründe çalışanların maruz kalabileceği riskler / İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri / Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları / Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması ve iş psikoloğunun önemi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 6

7 İSG 118 Yangından Koruma AMAÇLAR : 1.Yangına sebep olan nedenleri tespit ederek yangın önleme tedbirlerini alma becerisi kazandırmak. 2.Yangın sınıfını tespit ederek ilgili söndürme ekipmanını ve techizatı hazırlayabilme becerisi kazandırmak. 3.Yangın ve Acil Durum planlarını ve ekiplerini hazırlayabilmek için gerekli bilgiyi edindirmek. : Yangın Nedir? / Yangının Nedenleri / Yangın Sınıfları / Yangının Yayılması / Yangın Söndürme Prensipleri / Yangın Söndürücü Maddeler / Yangın Önleyici Tedbirler / Yangın Yerindeki Tehlikeler / Yangın Türleri / Yangın Söndürme Ekipmanları / Acil Durum ve Afet Planları Yönetimi/İlgili Yasal Mevzuat Mesleki Olmayan Seçmeli Dersler 2 MOS 110 Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitim ve Spor Bilimi ile ilgili tanımlar, Yaşam boyu spor, Hentbol, Olimpiyatlar, Tenis, Spor ve Beslenme, Basketbol, Voleybol, Spor İşletmeciliği ve Sporda Organizasyonlar, Masa Tenisi, Yüzme, Badminton, Rekreasyon, İlkyardım, Doping MOS 112 Güzel Sanatlar Güzel Sanatların Gelişimi, İlk ve Orta Çağ Sanatı, Türkiye de güzel sanatların gelişimi ve özellikleri, Hat, Tezhip, Minyatür, Cilt, Kalem işi, Halı ve Çini gibi geleneksel Türk sanatları MOS 111 Türk Müziği Türk Müziğinin Tarihçesi, Müzik Türlerimiz Müzik Türlerimizde Kullanılan Çalgılar, Bestecileri Ve Örnekleri, MOS 210 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler, bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmetinin imkân ve yararları MOS 101 Genel ve Teknik iletişim letişim tanım ve gelişimi, iletişim süreci, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim modelleri, medya kuram ve modelleri. MOS 102 Girişimcilik Girişimciliğin Temel Kavramları, Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri, Girişimciliğin Fonksiyonları, Girişimcilik Alanları, Girişimcilik Süreci, İş Fikrinin Tanımlanması ve Kaynakları, İş Planı ve Unsurları, Pazarlama Planı Hazırlama, Üretim Planı Hazırlama, Yönetim Planı Hazırlama, Finans Planı Hazırlama MOS 103 Ekip Liderliği Ekip Tanımı ve Ekip Oluşturmanın Gerekçesi, Ekip Türleri ve Ekiplerin Ortak Özellikleri, Başarılı Ekip Oluşturma ve Geliştirme, Ekip Motivasyon Yöntemleri, Güven Duygusu ve Çatışmaları Uygun Yolla Çözmek, Ekip Ruhu.Ekip Liderinin Özellikleri, İyi Bir Ekip Üyesinin Özellikleri, Başarılı ve Başarısız Ekiplerin Özellikleri, Ekipteki Sorunlara Yaklaşım ve Çözme Yöntemleri, Ekip İçi Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Ekip Çalışmasında Önyargılarla Mücadele, Ortak Çalışmayı Öğrenmek. MOS 105 Kalite Güvence Ve Standartlar Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar MOS 106 Araştırma Teknikleri Ve Semineri Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 7

8 Araştırma yapmak, Araştırma raporu hazırlamak, Araştırmayı sunmak MOS 108 Bilişim Hukuku Bilişimde hukuki sorunlar, internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku, servis sağlayıcılarının sorumluluğu. Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmeler, alanadlarının korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, internet erişimengellemeleri, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu MOS 201 İş Sağlığı ve Güvenliği Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Olağan Dışı Durumlar, Yangın-Deprem-Sel Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil Servis, Emniyet Birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler MOS 202 İş Hukuku Bireysel İş Hukuku, Hizmet Sözleşmesinin Doğuşu, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları. Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi, Çalışma Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller. Toplu İş Sözleşmesi, Yapılması, Kapsamı, Hükmü, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları. Grev ve Lokavtın Hüküm ve Sonuçları ve Sona Ermesi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları, Analık, Yaşlılık ve Ölüm, İşsizlik Sigortası. MOS 203 Pazarlama Pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlama ilkelerinin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek işletmede nasıl kullanılacağı, Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri, Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar MOS 204 Halkla İlişkiler Tanımı ve kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme, kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler. MOS 205 Bilimsel Ve Mesleki Etik Meslek etiği kavramı, Mesleki etik ilkeler,mesleğe bağlılık, İş hayatında etik ve etik dışı konular,iş hayatında etik ilkeler,yönetimde etik ve etik dışı davranışlar,ahlaki karar alma yapısı, İşyerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi, Etik olmayan davranışların önlenmesi, İşyerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, İşyerinde etik bir iklim oluşturulması, İşyerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma, İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi MOS 206 Ofis Yazılımları Microsoft Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri, hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power Point ile slayt hazırlama işlemleri MOS 207 İlk Yardım İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 8

9 yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma MOS 209 İşletme Yönetimi Mikro ve makroekonomik göstergelerin analizi, Pazardaki boşlukların tespiti, Yatırım alternatiflerini değerlendirme ve en uygun olanını seçme, Yapılabilirlik çalışmaları, İşletmenin çevresi, Talep tahmini ve analizi, İşletmenin kuruluş yeri ve hukuksal yapısı, İş yeri kapasitesi. Tahmini gelir-gider hesabı, İş yeri üretim planı, Yatırımın kurulum işlemleri, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim faaliyetleri, İş Analizi, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören adayı bulmak, seçmek, işe Alıştırma. İş Değerleme, Ücretlendirme, İşgörenPerformansını Ölçme,İşgörenin Eğitimi, Kariyer Planlaması. Üretimi planlamak ve organize etmek, Kapasite ve stok planlaması. Hedef pazar, Ürün geliştirme, Fiyatlandırma,tutundurma dağıtım politikaları, Müşteri İlişkilerini,gelir ve gider hesaplarını, borç ve alacakları, varlıkları ve kaynakları yönetmek. MOS 215 Kariyer Planlama ve Geliştirme Bireysel kariyer planlaması, Örgütsel kariyer planlaması, Kariyer Yönetiminin ve Planlamasının Önemi ve Yararları, Kariyer geliştirme aşamaları, Kariyer Geliştirmede Etkili Olan Faktörler. Çağdaş Kariyer Yaklaşımları, Klasik (Geleneksel) Kariyer Yaklaşımı, Örgütsel (Çift Basamaklı) Kariyer Yaklaşımı, Ağ Tipi (Davranışsal) Kariyer Yaklaşımı, Esnek Kariyer Yaklaşımı, Sınırsız Kariyer Yaklaşımı, Portföy Kariyer (Portfoilocareer) Yaklaşımı, Çağdaş (Contemporary) Kariyer Yaklaşımı, Kariyer Mozaiği. MOS 216 Performans Yönetimi Temel kavramlar, Performans yönetimi ve hedefler, Performans yönetimi sistem oluşturma Performans artırma ve yönetimi, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Değerlendirme Süreci, Performans Ölçme Teknikleri, Performans yönetimi ve Ücret İlişkisi MOS 217 Davranış Bilimleri Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları, Kültür, Kültürel Değişme, Örgüt Kültürü ve Davranış, Sosyal Yapı, Sosyal Kurumlar, Sosyal Etki ve Uyma, Kişilik ve Benlik, Kişisel Farklılıkların Analizi Öğrenme, Algılama, Güdüler, Tutumlar ve Önyargılar, Duygular ve Duygusal Zekâ, Uyum Sorunları ve Savunma Mekanizmaları, Stres ve Stresle Başa Çıkma, İhtiyaçlar ve Motivasyon Örgütlerde Liderlik, Bireysel ve Örgütsel Açıdan Zaman Yönetimi, İletişim ve Örgütlerde İletişim Modelleri, Örgütlerde Gruplar ve Grupların Özellikleri MOS 218 Stres Yönetimi Stresin Tanımı, Stres ve Başarı Kavramları, Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar İş Stresi ve Stres Kaynakları, Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları, Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve Belirtileri, Stresle Başa Çıkma, Stres ve Kişilik, Stresin Aşamaları, Bireye ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol Altında Tutulması ve Yararları, Örgütsel Stres Yönetimi MOS 219 İnovasyon Bilgi ekonomisi ve inovasyonun rolü, Stratejik inovasyon: kavramlar ve modeller, İnovasyon sürecinin yönetimi, Stratejik inovasyon çerçevesinin geliştirilmesi, Stratejik güçbirlikleri Stratejik ağ organizasyonları, Ar-Ge yönetimi ve kitlesel işbirliği, Entelektüel sermaye yönetimi İnovasyon ölçümü, İnovasyonun finansmanı, Yeni ürün geliştirme süreci,ulusalinovasyon sistemleri MOS 220 E-Ticaret Türkiye de ve dünyada internet ekonomisi, E-Ticaret e giriş, fırsatlar ve istatistikler, gelir modelleri, E-Ticaret stratejileri ve iş planı oluşturma, Ödeme sistemleri ve alternatif modeller, E-ticarette ölçümleme, Arama motoru optimizasyonu, Arama motoru reklamcılığı, E-ticaret güvenliği ve CRM, Sosyal medya pazarlama Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 9

10 C- 3.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ İSG237 Eğitim Yönetimi AMAÇLAR : İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimin önemini ifade etmek, Eğitimin temel kavramlarını tanımlamak, Eğitim ihtiyaç analizi yapma, eğitim faaliyetlerini planlama, uygulama, değerlendirme bilgi ve becerileri kazanmak, Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kavramak : İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimin önemi ve eğitimin temel kavramları/eğitim ihtiyaç analizi/hedef kişi analizi/eğitim programı tasarlama/ Yetişkin eğitimi /Öğretme yöntem ve teknikleri/etkili sunum teknikleri/etkili iletişim teknikleri/iyi konuşmacı nitelikleri ve grup önünde konuşma/ses ve beden dili kullanımı/insanları etkilemenin yolları/stres ve zaman yönetimi/eğitimde karşılaşılan sorunlar ve yönetimi /İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili yasal mevzuatlar / İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim uygulamaları İSG239 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku AMAÇLAR : Türkiye'deki İşçi sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak : İş Güvenliğinin tanımı, önemi, Amacı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki durumuna genel bakış, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne genel bakış.asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemler, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri. Kişisel Koruyucu Donanım, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. İSG241 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri AMAÇLAR : İş sağlığı ve güvenliği alanında yaygın olarak kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kullanımına yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. : ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800 yönetim sistemlerinin standartları. Yönetim sistemlerinin kurulmasını, uygulamaya geçirilmesini ve sürdürülmesi. Politika belirleme ve planlama. Kontrol ve düzeltici-önleyici faaliyetler. Kayıt ve tetkik. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER I İSG223 Bina Yönetim Sistemleri AMAÇLAR : Binalarda kullanılan yönetim sistemlerini (yangın güvenlik, hırsız güvenlik, asansör, kamera, aydınlatma ve iklimlendirme) kavratmak. : Bina otomasyon sistemleri, Soğutma ve ısıtma sistemleri, Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, Su ve yakıt sağlama sistemleri, Yangın alarm sistemleri, Aydınlatma sistemleri, Elektriksel sistemler, Kesintisiz güç kaynakları ve jeneratörler, Bina içi haberleşme sistemleri, Güvenlik kamera sistemleri, Asansör ve yürüyen merdivenler. İSG225 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇLAR : 1.Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat bilgisinin kazandırılması. 2.Yapı İşyerlerinde Risk analizi yapabilme becerisi kazandırmak. 3.Yapı İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlayabilme yetkinliği kazandırmak. : Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Şantiye Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Kazı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İskelelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Merdivenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kalıp İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Demir İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Beton İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yıkım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Techizatta İSG Yapı İşlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışma Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışma İSG227 Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları AMAÇLAR : İşyerlerinde kullanılan uyarı işaretleri ve levhaların standartlarını, anlamlarını, kullanım yerleri hakkında bilgilendirme. : İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri. Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 10

11 İSG229 Taşıma ve Depolama AMAÇLAR : Endüstride taşıma ve depolamayla ilgili kavramları,yöntemleri, teknikleri ve sistemleri, alınması gerekli önlemler ilgili bilgileri kavratmak. : Transport tekniğinin tanımı, tarihçesi, çeşitleri, malzeme iletimi, malzeme iletiminin endüstrideki yeri,malzeme iletim faaliyetleri ve fonksiyonları,transport tekniğinde sistemler,kaldırma makinelerinde güvenlik önlemleri, güvenli yük kaldırma ve taşıma, depolama nedenleri, depolama sistemleri ve depolamada risk faktörleri İSG231 Problem Çözme Yöntemleri AMAÇLAR : "Problem çözme teknikleri detaylı olarak anlatıldıktan sonra, işletmelerde yaygın olarak görülen problemlerin analizinde ve çözüm aşamasında nasıl uygulandığını göstermektir. : Problemin Tespiti, Problemin Analizi, Problem Çözme Yaklaşımı, Problem Çözme Araç ve Teknikleri, Verilerin Toplanması ve Analizi,Frekans Tabloları ve Histogram, Pareto Analizi ve Sebep Sonuç Diyagramları, Dağılma Diyagramları ve Hata Yoğunluk Çizelgeleri, Kontrol Diyagramlarına Giriş, Ortalama, Range ve Standart Sapma Diyagramları, Hatalara Odaklanılan Diyagramlar, Süreç Yeterlilik Analizleri, Çözümlerin Uygulanması ve Genel Tekrar İSG233 Üretim Planlama ve Kontrol AMAÇLAR : İşletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için gerekli olan etkin bir üretim yönetiminin gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenlerin öğrenciye kazandırılması : Talep Tahmini, Bütünleşik Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Stok Kontrolü, Proje Yönetimi işlemlerinin yapılması İSG235 İş Psikolojisi AMAÇLAR : Örgütsel davranış disiplininin ilgi alanının ne olduğu, örgütsel davranışın ortaya çıkış süreçlerinin nasıl işlediği, örgütü oluşturan bireylerin kişiliklerinin, tutumlarının ve değerlerinin hangi bileşenlerin neticesi olduğu, iş tatmininin, örgüt kültürünün hangi süreçler tarafından belirlendiği gibi konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. : Örgüt psikolojisinin tanımı - İş koliklik - tükenmişlik - stres - çatışma - örgütsel adalet - mobbing - sinisizm - kişilik - örgüt kültürü - algılama ve atfetme - moral ve motivasyon - monotonluk - iletişim - iş gören ve iş uyumu TKY103 Toplam Kalite Yönetimi AMAÇLAR : Bu dersin amacı kalite kavramındaki gelişim sürecini, yönetimde kalite anlayışının nasıl bir değişim gösterdiğini, Toplam kalite yönetimi (TKY) ne geçiş programını ve uygulama esaslarını, Ulusal kalite ödüllerini, kurum ve kuruluşlara kazandırdıklarını, ISO 9001 KYS genel yapısı ve içeriğini, Müşteri kavramının günümüzdeki anlam ve önemini, Tedarikçilerle ilişkilerin düzenlenme esaslarını, TKY organizasyon yapısını, organizasyon unsurlarının yetki, görev ve sorumluluklarını, Ortak bir organizasyon kültürüne duyulan ihtiyacın gerekliliğini, Başarılı bir TKY uygulaması için yönetime katılmanın önemini, Öneri sistemini ve uygulama esaslarını; öğrencilerin öğrenmesini ve kavramasını sağlamaktır. : Toplam kalitenin tarihçesi, tanımı, önemi, toplam kalitenin oluşması için gerekli şartlar, toplam kalite engelleri, Türkiye'de toplam kalite uygulamaları, sağlık hizmetlerinde toplam kalitenin önemi, gerçekleştirilme koşulları, engelleri, ortaya çıkabilecek engelleri aşma stratejileri ve İSO standartları ele alınır. İSG 218 Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği AMAÇLAR : İş yerlerinde kullanılan elektriksel ve mekaniksel ölçü aletlerinin çalışma ilkeleri,kullanımı ve iş güvenliğine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak. : Ölçme ilkeleri. Elektriksel ve mekaniksel ölçü aletleri. Elektriki ve mekaniki parametrelerin ölçülmesi. Devre elemanları. Endüstriyel ölçmeler ve transdüserler. Ölçmede iş güvenliği ilkeleri. İSG 214 İş Hijyeni AMAÇLAR : İş sağlığı ve güvenliği alanında hijyenin önemini kavramak, personel ve işyeri hijyen ve sanitasyon kurallarını tanımlamak, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerini tanımak, sanitasyon kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi ve beceriler kazandırmak. : Hijyenin Tanımı ve İş sağlığı ve güvenliği alanında önemi / Mikroorganizmalar ve sanitasyon ilişkisi/mikroorganizmaların gelişimlerinin yavaşlatılması ve durdurulması /Su hijyeni/personel hijyen kuralları ve Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 11

12 hijyen sağlamada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar/el, vücut ve tuvalet hijyeni/iş yeri binalarında, çalışma ortamında, ekipman ve teçhizatta hijyen kuralları/işletmede zararlı canlılar ve mücadele yöntemleri/temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar/sanitasyon kontrolü ve yönetimi. İŞL209 İşletme Yönetimi AMAÇLAR : İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak, İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak : Temel ekonomik göstergeleri analiz, İş yeri kurma fikri, İş yeri kuruluş işlemleri, İş yerini faaliyete açmak,yönetim işlevleri, İnsan kaynakları, Üretim süreci, Pazarlama faaliyetleri, İşletmenin mali yapısı İSG209 Elektrik Şebeke Tesisleri AMAÇLAR : Elektrik Şebeke ve Tesisleri ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, şebeke çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme. Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı alınan önlemleri açık. Elektrik şebeke ve tesislerinde kullanılan malzemeleri tanıyabilme. Temel el becerilerini kavrayabilme. : Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramlar A.G. şebeke tipleri ve koruma önlemleri Elektrik tesisat teknolojisi ve koruma önlemleri Kablo tipi ve kesitinin seçimi Şebeke kurulum çeşitleri Topraklama teknikleri Elektrik şebeke tesisleri ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler Elektrik projelerinde kullanılan şemaların çizilmesi Elektrik projelerinde kullanılan şemaların çizilmesi Elektrik tesislerinde kullanılan elemanlar ve bunların şematik karşılıkları Elektrik tesislerinde kullanılan elemanlar ve bunların şematik karşılıkları Elektrik tesisatıyla ilgili temel uygulamalar Kurulan şebekenin güvenlik önlemlerinin alınması İSG226 FMEA (hata türü ve etkileri analizi ) AMAÇLAR : Öğrenciler bu ders sayesinde bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz edebilecek hataları olasılıklarına ve benzerliklerine göre sınıflandırabilecek bir ürün geliştirme ve operasyon yönetim prosedürlerini takip edebilecek yeterliliğe sahip olacaklardır. çeşitleri / : hata türü ve etkileri analizi / hata türü ve etkileri analizi terminolojisi /hata türü ve etkileri analizi İSG228 Çevre Yönetim Sistemleri AMAÇLAR : Son yıllarda büyük önem kazanan kalite yönetim sistemleri ile çevre mühendisliği arasındaki en önemli köprü olan Çevre Yönetim Sistemleri konusunu öncelikli olarak çevre bilinci çerçevesinde tanıtmak, genel işleyiş,kuruluş ve uygulama prensiplerini öğreterek ISO serisi hakkında bilgi vermek : Endüstrilerde çevre yönetim sistemi oluşturulmasında Yasa, Yönetmelikler ve standartların önemi, Atık kontrolünde etkili yasa ve yönetmelikler, ISO14001, ISO 9000, ISO in ön hazırlık çalışma yöntemleri ve çevre mühendisliğine katkısı, Farklı Endüstriler ve Atık Karakterizasyonları, Atık Azaltma Yöntemleri, Proses Kontrolü Yeniden kullanım ve atık azaltmaya etkileri, Geri Kazanım yöntemleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanışı, çevre kirliliğini kaynağında önlemek, atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltılmasını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek, doğal kaynakları koruyarak verimli kullanmak, uygulanabilir teknolojileri seçerek tesis ve proses tasarımında çevresel etkilerini dikkate almak başta olmak üzere çevreyi olumsuz yönde önemli derecede etkileyecek kirlilikleri önleyebilmek konularını içerir D- 4.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ İSG230 Elektrikli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇLAR : Elektrikle çalışmalarda ortaya çıkan riskler ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirlere yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak. : Elektrik tesislerinde güvenlik. Elektrik işlerinde bakım onarım. Statik elektrik. Yıldırımdan korunma. Topraklama tesisatı. Elektrik tesisatının kontrolü. İzolasyon Hatası. Kısa Devre. Hat Teması. Elektrik çarpmasında ilk yardım. İlgili mevzuat. İSG232 Risk Yönetimi ve değerlendirilmesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 12

13 AMAÇLAR : Öğrencilerin mezun olduklarında çalışacakları işletmede mevcut tehlikeleri görebilme, bu tehlikeler için risk değerlendirme yapabilme, yüksek dereceli riskler için önleyici tedbir alabilme becerisini kazandırmaktır. : Risk değerlendirme gerekliliği, risk yönetimi ve genel yönetim, tehlike ve risk kavramları, tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler, risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi, risk değerlendirme ekibi ve çalışan katılımı, risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları, risk değerlendirme uygulamaları. İSG234 Koruyucu ekipman kullanımı ve normları AMAÇLAR : Öğrencilerin, çalışanların kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımların (Kişisel koruyucu donanım) özellikleri, kullanım yerleri, kullanımı, gözetim ve denetimi konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır. : KKD`nin tanımı ve özellikleri / KKD çeşitleri / KKD seçimi ve kullanımı / KKD kullanılması gereken işler / Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) / İlgili mevzuat ve uygulamaları MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER II İSG223 Bina Yönetim Sistemleri AMAÇLAR : Binalarda kullanılan yönetim sistemlerini (yangın güvenlik, hırsız güvenlik, asansör, kamera, aydınlatma ve iklimlendirme) kavratmak. : Bina otomasyon sistemleri, Soğutma ve ısıtma sistemleri, Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, Su ve yakıt sağlama sistemleri, Yangın alarm sistemleri, Aydınlatma sistemleri, Elektriksel sistemler, Kesintisiz güç kaynakları ve jeneratörler, Bina içi haberleşme sistemleri, Güvenlik kamera sistemleri, Asansör ve yürüyen merdivenler. İSG225 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇLAR : 1.Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat bilgisinin kazandırılması. 2.Yapı İşyerlerinde Risk analizi yapabilme becerisi kazandırmak. 3.Yapı İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlayabilme yetkinliği kazandırmak. : Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Şantiye Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Kazı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İskelelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Merdivenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kalıp İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Demir İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Beton İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yıkım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Techizatta İSG Yapı İşlerinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışma Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışma İSG227 Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları AMAÇLAR : İşyerlerinde kullanılan uyarı işaretleri ve levhaların standartlarını, anlamlarını, kullanım yerleri hakkında bilgilendirme. : İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri. İSG229 Taşıma ve Depolama AMAÇLAR : Endüstride taşıma ve depolamayla ilgili kavramları,yöntemleri, teknikleri ve sistemleri, alınması gerekli önlemler ilgili bilgileri kavratmak. : Transport tekniğinin tanımı, tarihçesi, çeşitleri, malzeme iletimi, malzeme iletiminin endüstrideki yeri,malzeme iletim faaliyetleri ve fonksiyonları,transport tekniğinde sistemler,kaldırma makinelerinde güvenlik önlemleri, güvenli yük kaldırma ve taşıma, depolama nedenleri, depolama sistemleri ve depolamada risk faktörleri İSG231 Problem Çözme Yöntemleri AMAÇLAR : "Problem çözme teknikleri detaylı olarak anlatıldıktan sonra, işletmelerde yaygın olarak görülen problemlerin analizinde ve çözüm aşamasında nasıl uygulandığını göstermektir. : Problemin Tespiti, Problemin Analizi, Problem Çözme Yaklaşımı, Problem Çözme Araç ve Teknikleri, Verilerin Toplanması ve Analizi,Frekans Tabloları ve Histogram, Pareto Analizi ve Sebep Sonuç Diyagramları, Dağılma Diyagramları ve Hata Yoğunluk Çizelgeleri, Kontrol Diyagramlarına Giriş, Ortalama, Range ve Standart Sapma Diyagramları, Hatalara Odaklanılan Diyagramlar, Süreç Yeterlilik Analizleri, Çözümlerin Uygulanması ve Genel Tekrar Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 13

14 İSG233 Üretim Planlama ve Kontrol AMAÇLAR : İşletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için gerekli olan etkin bir üretim yönetiminin gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenlerin öğrenciye kazandırılması : Talep Tahmini, Bütünleşik Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Stok Kontrolü, Proje Yönetimi işlemlerinin yapılması İSG235 İş Psikolojisi AMAÇLAR : Örgütsel davranış disiplininin ilgi alanının ne olduğu, örgütsel davranışın ortaya çıkış süreçlerinin nasıl işlediği, örgütü oluşturan bireylerin kişiliklerinin, tutumlarının ve değerlerinin hangi bileşenlerin neticesi olduğu, iş tatmininin, örgüt kültürünün hangi süreçler tarafından belirlendiği gibi konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. : Örgüt psikolojisinin tanımı - İş koliklik - tükenmişlik - stres - çatışma - örgütsel adalet - mobbing - sinisizm - kişilik - örgüt kültürü - algılama ve atfetme - moral ve motivasyon - monotonluk - iletişim - iş gören ve iş uyumu TKY103 Toplam Kalite Yönetimi AMAÇLAR : Bu dersin amacı kalite kavramındaki gelişim sürecini, yönetimde kalite anlayışının nasıl bir değişim gösterdiğini, Toplam kalite yönetimi (TKY) ne geçiş programını ve uygulama esaslarını, Ulusal kalite ödüllerini, kurum ve kuruluşlara kazandırdıklarını, ISO 9001 KYS genel yapısı ve içeriğini, Müşteri kavramının günümüzdeki anlam ve önemini, Tedarikçilerle ilişkilerin düzenlenme esaslarını, TKY organizasyon yapısını, organizasyon unsurlarının yetki, görev ve sorumluluklarını, Ortak bir organizasyon kültürüne duyulan ihtiyacın gerekliliğini, Başarılı bir TKY uygulaması için yönetime katılmanın önemini, Öneri sistemini ve uygulama esaslarını; öğrencilerin öğrenmesini ve kavramasını sağlamaktır. : Toplam kalitenin tarihçesi, tanımı, önemi, toplam kalitenin oluşması için gerekli şartlar, toplam kalite engelleri, Türkiye'de toplam kalite uygulamaları, sağlık hizmetlerinde toplam kalitenin önemi, gerçekleştirilme koşulları, engelleri, ortaya çıkabilecek engelleri aşma stratejileri ve İSO standartları ele alınır. İSG 218 Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği AMAÇLAR : İş yerlerinde kullanılan elektriksel ve mekaniksel ölçü aletlerinin çalışma ilkeleri,kullanımı ve iş güvenliğine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak. : Ölçme ilkeleri. Elektriksel ve mekaniksel ölçü aletleri. Elektriki ve mekaniki parametrelerin ölçülmesi. Devre elemanları. Endüstriyel ölçmeler ve transdüserler. Ölçmede iş güvenliği ilkeleri. İSG 214 İş Hijyeni AMAÇLAR : İş sağlığı ve güvenliği alanında hijyenin önemini kavramak, personel ve işyeri hijyen ve sanitasyon kurallarını tanımlamak, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerini tanımak, sanitasyon kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi ve beceriler kazandırmak. : Hijyenin Tanımı ve İş sağlığı ve güvenliği alanında önemi / Mikroorganizmalar ve sanitasyon ilişkisi/mikroorganizmaların gelişimlerinin yavaşlatılması ve durdurulması /Su hijyeni/personel hijyen kuralları ve hijyen sağlamada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar/el, vücut ve tuvalet hijyeni/iş yeri binalarında, çalışma ortamında, ekipman ve teçhizatta hijyen kuralları/işletmede zararlı canlılar ve mücadele yöntemleri/temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar/sanitasyon kontrolü ve yönetimi. İŞL209 İşletme Yönetimi AMAÇLAR : İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak, İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak : Temel ekonomik göstergeleri analiz, İş yeri kurma fikri, İş yeri kuruluş işlemleri, İş yerini faaliyete açmak,yönetim işlevleri, İnsan kaynakları, Üretim süreci, Pazarlama faaliyetleri, İşletmenin mali yapısı İSG209 Elektrik Şebeke Tesisleri AMAÇLAR : Elektrik Şebeke ve Tesisleri ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, şebeke çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme. Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı alınan önlemleri açık. Elektrik şebeke ve tesislerinde kullanılan malzemeleri tanıyabilme. Temel el becerilerini kavrayabilme. Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 14

15 : Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramlar A.G. şebeke tipleri ve koruma önlemleri Elektrik tesisat teknolojisi ve koruma önlemleri Kablo tipi ve kesitinin seçimi Şebeke kurulum çeşitleri Topraklama teknikleri Elektrik şebeke tesisleri ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler Elektrik projelerinde kullanılan şemaların çizilmesi Elektrik projelerinde kullanılan şemaların çizilmesi Elektrik tesislerinde kullanılan elemanlar ve bunların şematik karşılıkları Elektrik tesislerinde kullanılan elemanlar ve bunların şematik karşılıkları Elektrik tesisatıyla ilgili temel uygulamalar Kurulan şebekenin güvenlik önlemlerinin alınması İSG226 FMEA (hata türü ve etkileri analizi ) AMAÇLAR : Öğrenciler bu ders sayesinde bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz edebilecek hataları olasılıklarına ve benzerliklerine göre sınıflandırabilecek bir ürün geliştirme ve operasyon yönetim prosedürlerini takip edebilecek yeterliliğe sahip olacaklardır. çeşitleri / : hata türü ve etkileri analizi / hata türü ve etkileri analizi terminolojisi /hata türü ve etkileri analizi İSG228 Çevre Yönetim Sistemleri AMAÇLAR : Son yıllarda büyük önem kazanan kalite yönetim sistemleri ile çevre mühendisliği arasındaki en önemli köprü olan Çevre Yönetim Sistemleri konusunu öncelikli olarak çevre bilinci çerçevesinde tanıtmak, genel işleyiş,kuruluş ve uygulama prensiplerini öğreterek ISO serisi hakkında bilgi vermek : Endüstrilerde çevre yönetim sistemi oluşturulmasında Yasa, Yönetmelikler ve standartların önemi, Atık kontrolünde etkili yasa ve yönetmelikler, ISO14001, ISO 9000, ISO in ön hazırlık çalışma yöntemleri ve çevre mühendisliğine katkısı, Farklı Endüstriler ve Atık Karakterizasyonları, Atık Azaltma Yöntemleri, Proses Kontrolü Yeniden kullanım ve atık azaltmaya etkileri, Geri Kazanım yöntemleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanışı, çevre kirliliğini kaynağında önlemek, atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltılmasını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek, doğal kaynakları koruyarak verimli kullanmak, uygulanabilir teknolojileri seçerek tesis ve proses tasarımında çevresel etkilerini dikkate almak başta olmak üzere çevreyi olumsuz yönde önemli derecede etkileyecek kirlilikleri önleyebilmek konularını içerir Osmaneli Meslek Yüksekokulu Sayfa 15

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KIG103 Genel Kimya (2 0 2) Madde

Detaylı

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 1 3) Windows İşletim Sistemi, Microsoft Ofis, İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı