YÜKSEK KONSANTRASYONLU ÜRÜNLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK KONSANTRASYONLU ÜRÜNLER"

Transkript

1 ENTEGRE VEKTÖR YÖNETİMİ PROGRAMLARINDA KULLANILAN YÜKSEK KONSANTRASYONLU ÜRÜNLER - SAKINCALARI ve ÜLKEMİZDEKİ DURUM Dr. Ahmet KİREMİTÇİGİL

2 Vektörler; bulaşıcı hastalık etmenlerini taşıyarak sağlıklı bireylerin hastalanmalarına neden olan ve bunun yanında bireylerin fiziksel veya ruhsal iyilik hallerini de bozarak, toplumun sağlığını olumsuz yönde etkileyen canlılardır. Entegre vektör yönetimi; bu küçük canlıların sayılarını kabul edilebilir bir düzeyde tutma amacına yönelik olarak yürütülen bilgi + teknoloji tabanlı çalışmalardır ve uygulamalar aşamasında; insana, hedef dışı diğer canlılara ve çevreye en az düzeyde zarar verilmesine çaba harcanmaktadır. Vektör yönetimi programlarının en önemli ayağı eğitim dir. Başta yöneticiler, teknik elemanlar ve uygulamacılar olmak üzere, ilgili halk kitlesinin bu alanda gerçek bilgi ve birikime sahip kişi ve kurumlar tarafından, doğru ve güncel bilgiler ile eğitilmeleri gerekir. Ancak bundan sonra; fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemlerin gerektiği gibi uygulanabilirliği söz konusu olabilir.

3 Entegre vektör yönetimi programlarının kimyasal savaşım ayağında en sık ve en yoğun olarak kullanılan formülasyon tipi; sıvı formülasyonlar dır. Çok geniş uygulama alanına sahip olan bu formülasyonlar, her geçen gün, biraz daha fazla insan ve çevre dostu ürünler haline getirilmeye çalışılmaktadır. Kimyasal kontrol ajanı olarak halk sağlığı alanında kullanımına izin verilmiş olan aktiflerin, (özellikle Avrupa Birliği ve EPA tarafından), daha yüksek güvenlik kriterleri öne sürülerek her geçen gün sayıları biraz daha fazla kısıtlanmakta veya kullanım alanları iyice daraltılmaktadır. Günümüz uygulamalarında; * Olabildiğince az pestisid kullanımı * Çevreye en düşük düzeyde toksik yük * Hedef zararlı üzerinde en yüksek biyolojik etki denkleminin çözülmesi ve uygulanması konusuna da çok büyük özen gösterilmektedir.

4 Avrupa Birliği Biyosidal Ürünler Tüzüğü (528/2012) altında yer alan 22 ürün tipi içerisinde, ürün tipi 18 başlığı altında olup, halk sağlığı alanında kullanılabilecek insektisid aktif maddesi sayısı 40 dolayındadır. Halen gözden geçirme programlarının devam ettiği günümüzde, bu sayının sonuçta ne kadar artacağı veya eksileceği de henüz tam olarak kesinleşmemiştir. Kabaca bu sayılarda, yani 40 dolayında kalabileceği düşünülmektedir. Kullanıma sunulan tüm halk sağlığı ürünleri de, bu oldukça sınırlı sayıdaki aktiflerden üretilmektedir. İnsektisidal etkiye sahip olan ve aynı zamanda da, insanda, hedef dışı canlılarda ve doğada olumsuz etkiler yaratmayacak yeni ajanların keşfedilmesi veya geliştirilmesi hiç de kolay değildir. Mevcut aktiflerin en yüksek özenle kullanılmaları kaçınılamaz bir zorunluluktur!

5 YÜKSEK KONSANTRASYON NEDENİYLE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR Yüksek aktif madde konsantrasyonlu halk sağlığı ürünlerinde karşılaşılan temel sorunlar veya sakıncalar şunlardır; 1- Aşırı toksisite ve sağlık riskleri: Kullanıma sunulmuş bir bitmiş ürünün formülasyonu içine giren aktif madde veya maddelerin yüzdesi ne kadar artarsa, o ürüne ait LD 50 veya LC 50 değerleri de o oranda kötüleşir. Kaza sonucu bulaşma durumlarında, taşıyıcı, depolayıcı, operatör, kullanıcı ve kullanılan veya depolanan ortamdaki hedef dışı canlılar için zehirlenme olasılığı aynı ölçüde artar. İntihar amaçlı kullanımlarda, bitmiş ürün içerisinde yüksek konsantrasyonda aktif madde bulunması halinde, bir miktar tüketilen ürün, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere yol açabilir. Buna karşın, düşük konsantrasyonlu aktif maddenin bulunduğu herhangi bir formülasyondan çok yüksek miktarlarda tüketilmesi gerekir ki, (ürünün kötü tadı ve kokusu nedeniyle veya alım sırasında oluşacak kusmalar sonucunda), o kadar yüksek ölümcül miktarlar tüketilemez.

6 2- Kolay/hızlı emilim ve bu nedenle tıbbi yardım süresinin kısalması: Formülasyon içine giren aktif maddenin yüzdesi ne kadar artarsa, ağızdan, deri yolu ile veya solunum yolundan alımdaki vücuda giriş (emilim) de, o ölçüde hızlanır. Düşük konsantrasyonlu formülasyonlardaki aktif maddelerin emilimi çok daha yavaş olur. Hızlı emilim sonrası oluşacak bedensel tepkiler de, hem daha kısa zamanda ve güçlü olarak ortaya çıkarlar ve hem de tıbbi müdahele için gereken zamanın kısalmasına bir başka deyişle, mümkün olan en kısa zamanda başlatılması gereken acil girişimlerin gecikmesine yol açarlar. Bu durum, özellikle, eğitim düzeyleri pek de iyi olmayan ve tekrarlayan temaslara çok açık olan uygulamacı personel için çok ciddi sağlık riskleri oluşturur.

7 3- Dozlama/seyreltme hataları: Düşük konsantrasyonlu ürünlerin, su veya uygun sulandırıcılar ile seyreltilirken düşülebilecek seyreltme oranı hataları çok ciddi sonuçlar doğurmazlar. Konsantre ürünlerin seyreltilmeleri aşamasında düşülecek hatalar ve sonucunda ortaya çıkacak doz aşımları veya doz düşümlerinde ise, tehlikeli veya ciddi sorunlar oluşabilir. Doz aşımında; toksik maddelerin gereksiz yere hedef dışı canlılara ve çevreye yüksek miktarlarda ulaşması söz konusudur ve gereksiz yere yüklenen bu aşırı toksik yük nedeniyle, hiç arzulanmayan olaylara sebep olunabilir. Doz düşümünde ise; bir taraftan boşuna ürün ve emek harcandığı gibi, hedef zararlıda, kullanılan insektisid ve grubuna karşı direnç gelişimine de zemin hazırlanmış olur.

8 4- Fitotoksisite: Dozlama hatalarının, (sulandırılmış ürünün konsantre kalmasının) bir başka sonucu da bitkiler üzerinde yaratacağı dönüşümsüz olumsuz etkilerdir. Hatalı (eksik) sulandırılmış ve bu nedenle, tank içerisinde gerektiğinden konsantre kalmış ürünlerin fitotoksisteye neden olması sık rastlanan olaylardandır. Yerel yönetimlerin, kurumların, sitelerin rekreasyon alanlarına büyük paralar harcayarak diktikleri değerli bazı bitkilerin veya evlerde çok büyük özen gösterilerek büyütülen bazı çiçeklerin zarar görmeleri de kaçınılmazdır. 5- Çevre kirlenmesi: Diğer tüm ürünlerde olduğu gibi, yüksek konsantrasyonlu ürünlerin taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları aşamasında da kazalar oluşabilir. Bu tür olaylar sonrasında, çevreye, yüzeysel veya yer altı sularına bulaşma da her zaman olasıdır. Ürünün içerdiği aktif madde oranı ne kadar yüksek ise, yaratacağı ani veya kalıcı çevre sorunları da o ölçüde yüksek olacaktır.

9 6- Donanımlı personel gereksinimi: Yüksek konsantrasyonlu ürünlerin taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları aşamasında gösterilecek özen, sıradan ürünlere göre farklılıklar içerir. Bu amaçlar için görevlendirilecek personel; - Ürünler, - Formülasyon tipleri ve özellikleri, - İçerikte bulunan aktif maddelerin karakterleri ve toksisiteleri, - İlkyardım ve acil müdahele bilgileri gibi bilgilerle donatılmış nitelikli personel olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan insan gücü bulmak oldukça güç ve pahalıdır. Personel iş giysilerinde ve ürün depolama koşullarında daha yüksek güvenlik standartları gerektiği gibi, kaza sonucu ortaya çıkabilecek bulaşmalara karşı önlemler de o ölçüde yükseltilmelidir.

10 7- Sıcaklık değişimlerine dayanıksızlık: Aktif maddelerin çok büyük bölümünün oda sıcaklığındaki doğal halleri ya kristaldir veya çok yoğun sıvılardır. İlk fırsatta doğal fiziksel durumlarına dönmek eğilimindedirler. Formülsyonlarda buldukları en küçük yetersizlik halinde de bunu başarırlar. Bu olayın gerçekleşmesi için en sık karşılaşılan doğal değişim; bulundukları ortamdaki eksi veya artı yönde sıcaklık değişimleridir. Mikroemülsiyonlar dışında kalan sıvı formülasyonların içerdikleri aktif maddeler, düşük sıcaklıklarda kristalize olur ve bir daha eski hallerine dönemezler. Bu durum, formülasyonun ölümü demektir. Aktif madde oranındaki artış, bu olayı birkaç kat hızlandırabilir. Yüksek sıcaklıklara dayanıksız olan aktif maddeler, aşırı konsantrasyonlarda iken, bu tür değişimlerden çok daha şiddetle etkilenerek, daha kısa sürelerde biyolojik aktivitelerinde kayıplara uğrarlar. Formülasyon içerisindeki aktif madde yüzdeleri ne kadar düşük olursa, birlikte bulunduğu diğer formülasyon bileşenleri ve özellikle de taşıyıcılar tarafından daha iyi korunarak sıcaklık artımına karşı dayanıklı olurlar.

11 8- Emülsiyon/süspansiyon karakterlerinde bozulma: Aktif maddelerden formülasyonlara geçilirken, pek çok yardımcı maddeye gereksinim vardır. Sıvı içinde sıvı globüllerin veya sıvı içinde katı partiküllerin taşınmaları, seyreltme aşamasında su ile bağdaşmalarının sağlanması ve gerek sulandırma öncesi ve gerekse sulandırma sonrası stabiliteleri açısından, sözünü ettiğimiz bu yardımcı maddelerin; gerekli niteliklerde, gerektiği sayıda ve ihtiyaç duyulan oranlarda formülasyonlara katılmaları gerekir. Bu maddelere örnek olarak; - Taşıyıcılar (ksilen, propilen glikol, su ve benzeri), - Eriticiler (solventler ve ko-solventler), - Yüzey aktif maddeler (anyonik, katyonik ve noniyonik emülgatörler), - Akışkanlık/viskozite düzenleyiciler (kıvamlaştırıcılar), - ph düzenleyiciler, - Stabilize ediciler, -Koruyucular (prezervatifler, antibiyotikler ) gibi pek çok maddeyi sayabiliriz.

12 (devam) Düzgün bir sıvı formülasyonun içerisinde, saydığımız bu formül bileşenleri, aktif maddelerin toplamından çok daha fazla yer tutarlar ve tutmalıdırlar. Aksi halde, halk sağlığı amaçlı olarak, insan yoğun ortamlarda kullanılacak toksik madde içeren bir formülasyondan söz edebilmek bir kenara, bir kimyasal maddeler karışımından bile söz edebilmek çok zordur. Yukarıda adı geçen bileşenlerin yeterince ve usulünce bir araya getirilmediği ürünlerin; stabilitesi, suspansiyon özelliği veya emülsiyon karakteri gibi özellikleri hakkında, değerlendirilmeye değer nitelikte bir veri elde etmek son derece güçtür. Emülgatör, solvent veya taşıyıcıların yetersiz kalması nedeniyle, özellikle uzun süreli depolamalarda, normal saklama koşullarında dahi ortaya çıkabilen, aggregasyon, koalesans, flokülasyon ve Oswald damlacık büyümesi gibi, faz ayırımına neden olan gelişmeler, yüksek konsantrasyonlu ürünlerde çok daha sık rastlanılan olgulardır.

13 9- Uygulanan karışımda homojenite bozukluğu: Hemen tüm formülasyonlar, uygulama aşamasında ayrıca dilüe edilirler (sulandırılırlar). Dilüsyon sonrası beklenen sonuç, iyi bir emülsiyon veya süspansiyon elde etmektir. Aksi halde, çok kısa sayılabilecek sürelerde faz ayırımları, çökmeler veya köpükleşme kremleşme olguları kaçınılmazdır. Bu olumsuzluklar; formülasyon katkılarının yeterince ve doğru kullanılmaları sayesinde engellenir. LHB (Lipofilik Hidrofilik Balans) özellikle sıvı formülasyonların formülasyon stabiliteleri için yaşamsal değerdedir. Bu dengeyi oluşturan değerlerin ve oranların, aşırı seyreltmeler sonrası tavırları öngörülemez. Sonuç olarak; aşırı sulandırılmış bir ürünün içerdiği aktif maddenin, son sıvıdaki dağılımında gerçek anlamda bir homojenitenin sağlanması neredeyse olanaksızdır. Ülkemizde izinli bazı ürünlerdeki, aktif maddeler ve sinerjist toplamının % 85 lere dayandığı ve kullanım aşamasında yüzlerce kez sulandırılmaları gerektiği düşünülürse, durumun ciddiyeti daha da kolay anlaşılabilecektir.

14 10- Uygulama cihazlarında sorunlar: İster kalıcı yüzey uygulamaları, isterse hacimsel ULV uygulamaları olsun, sıvı atılarak yapılan her türden sprey uygulamalarında, nozzle ( meme veya ULV cihazlarında kafa/başlık ) denilen bazı mekanik düzeneklerden yararlanılır. Bu düzenekler; doğru bir dozlama ve sıvının arzulanan ortama eşit olarak dağıtılması açısından yaşamsal önem taşırlar. Kalibrasyonsuz veya kusurlu cihazlarla yapılan uygulamalar, insanların üzerlerine ve doğaya toksik madde (zehir) püskürtme sonucundan öteye hiçbir yarar sağlayamazlar. Nozzle sistemlerinin baş düşmanı ise, sistem içinde oluşan aktif madde çökmeleri ve korozyonlardır. Bu tür oluşumlardaki en büyük iki sorumludan biri; formülasyon bileşenleri eksik veya yetersiz olan hatalı sıvı formülasyonlar ve diğeri de; yüksek oranda aktif madde içerdikleri için yeterince emülsiye veya süspanse olma şansı bulunmayan, bu nedenle de faz ayrışmalarına eğilimli olan aşırı konsantre formülasyonlardır.

15 İzin verme aşamasında dikkate alınan stabilite ve homojenite gibi kavramların sadece yerel üretim veya ithalat aşamasındaki ambalajlı ürünler için değerlendiriliyor olması, buna karşın, gerçek belirleyici olan! kullanım aşamasındaki seyreltilmiş olan ürün tavrının değerlendirilmiyor olması, bu konuda düşülen en büyük eksikliktir. Bakanlık onaylı etiketleri üzerindeki önerilere uyularak defalarca sulandırılan ürünlerin, bazen sadece 1-2 saat, ancak, bazen de 8-10 saat süren uzun kullanım süreleri sonrasındaki tavırları çok önemlidir. Toksikolojik ve ekolojik açılardan, insanı ve çevreyi çok yakından ilgilendiren en önemli olaylar; sulandırılmış sıvının uygulanması aşaması ve daha sonrasında gerçekleşen olaylardır. Kısa ve uzun süreli stabilite testlerinden geçmiş, hatta sıcak-soğuk testlerinden ve ıslak elek ölçümlerinden olumlu sonuçlar alınmış bazı ürünlerin, kendi ambalajları içerisindeki başarılı tavırları aşırı konsantre ürünlerde maalesef, uygulama alanına yansımamaktadır. Sadece birkaç kez sulandırmaya yetebilecek oranlarda içerdikleri formülasyon katkıları, bu ürünlerin onlarca (bazı durumlarda yüzlerce) kez sulandırılmalarına izin vermemekte ve aşırı seyreltilmeleri durumunda, başarısız kalmaktadırlar.

16 ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEK KONSANTRASYON SARMALI Ürün tipi 18 başlığı altında olup, uzman kontrolunda kullanılmak üzere izinlenen (çoğunlukla sentetik piretroidlerin kullanıldığı) halk sağlığı ürünlerinin sıvı formülasyonlarında, %20 üzerinde aktif maddenin bulunması genel olarak yüksek konsantrasyon kabul edilmektedir. Günümüzde, Biyosidal Ürünler Tüzüğü çerçevesinde Avrupa da ruhsatlanan veya başvuru seviyesinde olan bitmiş ürünlere bakıldığında veya gelişmiş ülkelerde izinli halk sağlığı ürünleri incelendiğinde, bu durum rahatlıkla gözlenebilecektir. Aktif madde veya taşıyıcısının kendilerine özel olumsuz etkilerinin bulunduğu (solunum yolu, göz ve cilt irritasyonları gibi) ve LD 50 değerleri itibarı ile 2. sınıf tehlikeli maddeler grubunda bulunan bazı aktiflerle üretilen formülasyonlar için %5 lik konsantrasyonlar bile, yüksek konsantrasyon kabul edilebilir. Halkın doğrudan tüketimine sunulan, aerosoller, matlar ve likid buharlaşıcı formülasyonlara bakıldığında ise; aktif madde yüzdelerinin %1 veya daha altında olduğu da görülecektir.

17 Sağlık Bakanlığı, 1972 yılında, halk sağlığı alanında kullanılan pestisitleri ruhsatlandırma prosedürünü başlatmış ve günümüze kadar, yaklaşık 1300 adet ürün ruhsatlanmıştır. Bu ürünlerin bazıları kişisel kullanım ürünleri ve diğerleri de uzman denetiminde kullanılabilecek ürünlerdir. Sözü edilen 1300 dolayındaki ürünün bir kısmının, bugün sadece adları vardır. Üretimlerini veya ithalatlarını yapan pek çok firma, çeşitli nedenlerle, market dışında kalmışlardır. Birkaç yıl öncesine kadar, (eksik, gecikmeli veya tekrarlı da olsa); ürünler, kompozisyonları, aktif madde oranları, ruhsatlayanlar ve verilen izin tarihleri hakkındaki bilgiler takip edilebiliyordu. Halen yayımlanmakta olan karışık biyosidal ürünler listesinde, ürünlere ait detay bilgiler görülememekte, bu nedenle de kullanılan aktif maddelerin ürün içerisindeki konsantrasyonları ve ne zaman izinlendiği hakkında açık bir bilgiye ulaşılamamaktadır.

18 Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İzinli Biyosidal Ürünler Listesinde (en son ulaşılabilen güncellemeli karışık listede): Ürün tipi 18 (uzman kontrolunda): 504 adet Katı formülasyonlar: 110 adet (karışık) Sıvı formülasyonlar: 394 adet (karışık) Görüldüğü gibi, uzman kontrolunda kullanılmak üzere ruhsatlı ürünlerin çok büyük bölümü (394/504 = %78) sıvı formülasyonlardan oluşmaktadır. EC formülasyonları: 211 adet SC formülasyonları: 76 adet EW formülasyonları: 52 adet Diğer formülasyonlar: 55 adet Yüksek konsantrasyonlu sıvı ürünler: 121 adet Yüksek konsantrasyonlu ürünlerin tüm sıvı ürünlere oranı: %30,7

19 Elimizde mevcut olan bilgilere göre: Formülasyonunda %25 ve daha fazla aktif madde bulunan ürünlere verilen izinler; 1988 yılında sadece 1 izin 1999 yılında sadece 1 izin 2003 yılında sadece 1 izin 2003 (dahil) 16 yılda toplam 3 izin (Tamamı katı WP formülasyonlar!) İlk yerli üretim ruhsatının verilmesinden itibaren geçen 16 yılda toplam olarak sadece 3 yüksek konsantrasyonlu ruhsat verilmiş olması ve bunların tamamının katı formülasyonlar olması bir tesadüf değildir. Hiç bir ciddi formülatör (yerli veya yabancı), ürününü, kullanıcı personeli ve nihayet uygulama alanındaki insanları ve doğayı riske atmak istemez.

20 Ancak, daha sonraki yıllarda; 2004 yılında 6 izin 2005 yılında 2 izin 2006 yılında 12 izin 2007 yılında 26 izin 2008 yılında 21 izin (dahil) 5 yılda toplam 67 izin verilmiştir (ki bunlardan 47 adedi 2007 ve 2008 yıllarına aittir). Bu dönemde ruhsatlanan yüksek konsantrasyonlu ürünlerden sadece 2 adedinin ithal bitmiş ürün ve diğerlerinin tamamının yerli formülasyonlar olması da dikkat çekicidir. İthal ürünlerin biri fason üretim, diğeri de gelişmiş ülkeler kategorisinde olmayan bir ülke kaynaklıdır.

21 2007 yılından sonra hızlanan bu furya, üstelik her defasında aktif madde ve sinerjist konsantrasyonları daha da yükselerek günümüze kadar devam etmiştir Yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde verilen izin sayısı, (neredeyse) 35 yıllık izinlerin toplamı kadardır. Sayısı 120 yi aşan bu ürünlerin, güncel halinin ne olduğu tam olarak bilinememekle birlikte, yukarıdaki veriler ve market eğilimlerinden yola çıkılarak; Sağlık Bakanlığı tarafından üretim veya ithal izni verilmiş olan 130 civarında yüksek konsantrasyonlu bitmiş sıvı ürünün raflarda satış beklediğini veya kullanıcılar tarafından tüketildiğini söylemek olasıdır.

22 İlginiz için teşekkürler Dr. Ahmet KİREMİTÇİGİL

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Özet Bir firmanın ürünlerinin tercih sebeplerinin başında profesyonel olarak yapılan etiketleme sistemi gelmektedir. Bu şekilde tüketicinin tüketim amacına en

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Haziran 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ 23-24 OCAK 2006

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ 23-24 OCAK 2006 1 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ 23-24 OCAK 2006 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin başkanlık ettiği Sağlıklı Kentler Birliği nin, üye belediyelerin daha etkin ve yerinde projeler

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ BÖLÜM 2 PERSONEL BÖLÜM 3 TESİSLER VE EKİPMAN BÖLÜM 4 DOKÜMANTASYON BÖLÜM 5 ÜRETİM BÖLÜM 6 KALİTE KONTROL BÖLÜM 7 KONTRATLI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

Yeni Dönemde İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri-2. Uyarmadılar Denmesin. Kırsal Kesimde Mesleksel Güvenlik ve Sağlık. Kışlar, Kuşlar, İnsanlar

Yeni Dönemde İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri-2. Uyarmadılar Denmesin. Kırsal Kesimde Mesleksel Güvenlik ve Sağlık. Kışlar, Kuşlar, İnsanlar ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Eylül - Ekim 2005 Sayı: 82 İki Ayda Bir Çıkar

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4 PETDER DEN HABERLER 1 YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

İÇİNDEKİLER 4 PETDER DEN HABERLER 1 YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 2013 SEKTÖR RAPORU Bilgi Notu: PETDER Sektör Raporu, sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuyu ve üyeleri bilgilendirmek

Detaylı