TÜRKİYE YE ON DEFA EVET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE YE ON DEFA EVET"

Transkript

1 Avukat Ali Durmuş ve avukat Ejder Köse: TÜRKİYE YE ON DEFA EVET Geert Wilders Türkiye nin AB üyeliğine karşı on gerekçe ileri sürüyor. Bu gerekçeler doğru değildir. Geert Wilders Volkskrant gazetesindeki 17 Kasım 2009 tarihli makalesinde Türklerin PVV ( Özgürlük Partisi ) partisine göre asla AB üyesi olamayacaklarını yazmaktadır. Türkiye nin üyeliğine karşı on gerekçe ileri sürüyor. Biz bu on gerekçeyi değerlendirip doğru olmadığını tespit etmek istiyoruz. Geert Wilders birinci gerekçe olarak Türkiye nin bir Islam ülkesi olduğunu öne sürmektedir. Ancak Türkiye Islam ülkesi değildir. Türkiye Fransa Cumhuriyeti nin ve Aydınlanma nın ilkelerini örnek almış laik bir cumhuriyettir. Türkiye Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi ne bağlı olak zorundadır, dolayısıyla tüm vatandaşları etnik köken ve dini inançlar gözetilmeksizin eşittir. Türklerin cogunlugu Müslüman olmaları, Yunanlılarin Ortodoks olmaları veya Polonyalıların Katolik olmaları AB üyeliği ile ne kadar alakalıysa, o kadar alakalıdır. Ikinci gerekçe olarak Batı Avrupa ya olası bir göç hareketi somut verilerle ortaya konmamıştır. AB üyeliği gerçekleştiğinde ne kadar Türk vatandaşının Avrupa ya göç edeceği bilinmemektedir. Ayrıca AB içinde serbest dolaşım hakkı AB nin refahına katkıda bulunan en önemli temel ilkelerinden biridir. Böyle bir temel hakkı kontrolsüz göç olarak nitelendirmek niteliği itibari ile yanlıştır. AB içinde, nüfusun yaşlanmasını da gözönünde bulundurarak, emek, sermaye ve üretim araçlarının serbest dolaşımı 500 milyon AB vatandaşının gelecekteki refahının güvencesidir. Öte yandan bu gerekçe Wilders ın bilinen ezberi olan Islam kültürü gerikalmış ve arzulanmamaktadır tezi tarafından kirletilmiştir. Bunun da ötesinde özellikle 11 Eylül 2001 den sonra popüler olan suni bir efsaneye dayanmaktadır. Bu da Avrupa kültürünün Hrıstiyan-Yahudi ve Hümanizm temeline dayandığı efsanesidir. Wilders e göre Batı medeniyeti Islami emperyalizm ve barbarizme dayanan bir kültürden üstündür. Ancak AB demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarını temel alan bir iktisadi bir birliktir. AB teokratik değil, laikliğe dayanan birliktir. Wilders kültürlerin ve medeniyetlerin birbirini etkilediğini hiçe sayarak durağan ve değişime açık olmayan bir kültür anlayışıyla hareket etmektedir. Türkiye ise bu anlayışı yalanlayan en iyi örneklerden biridir. Wilders ve PVV in hoşuna gitse de gitmesede Türkiye altı asırdan fazla Avrupa nın bir parçasıdır ve dolayısıyla asırlardır Avrupa güç siyasetinin içindedir. Türkiye 1699 Karlofça ve 1878 Berlin Kongresinden itibaren diğer Avrupa ulusları tarafından Avrupa devleti olarak tanınmaktadır. 1

2 1963 Ankara Anlaşması ve 2005 yılında başlayan katılım müzakereleri bu tarihin doğal sonucudur Ankara Anlaşması AB tarafından Türkiye ye verilen uluslararası bağlayıcı taahhüttür ve Türkiye nin tam üyelik olasalığı ve Avrupalılığı onaylanmıştır. Osmanlı Imparatorluğu da hiçbir zaman bir şeriat devleti olmamıştır. Daha da ileri giderek biz Osmanlı Devletinin Islami-Hrıstiyan-Yahudi ve Türk Hümanist geleneğine dayanan çokkültürlü ve çok-etnisiteli bir imparatorluk olduğunu iddia etmekteyiz. Wilders in Islami emperyalizm ve barbarlıktan bahsetmesi, Osmanlı nın Avrupa da katliamlara ve zulüme maruz kalan Yahudilere kucak açması ışığında, ironik kaçmaktadır. Bu gelenek Ikinci Dünya Savaşı ve öncesinde 20. yüzyılda da genç Türkiye Cumhuriyeti tarafından Avrupa da Nazi lerden kaçan Alman bilimadamlarına ve Yahudilere kucak açmasıyla devam etmiştir. Wilders in bu gerekçesiyle ilgili Devlet Bilimsel Danışma Kurulunun (WRR) 2004 tarihli Avrupa Birliği, Türkiye ve Islam isimli raporunu hatırlatmak isteriz. Bu raporun sonuçlarına göre Türkiye dinsel ve kültürel olarak Avrupa nın bazı bölgeleriyle benzerlik göstermektedir. Ayrıca Huntington un tezlerine dayanarak Türkiye yi kültürel ve dinsel gerekçelere sığınarak dışlamanın haksızlık olacağı sonucuna varmaktadır. Türkiye nin Avrupalı olmadığı tezi rapora göre Avrupa veya Batı medeniyeti kavramlarının çok dengesiz, ve Türkiye gerçeklerini dikkate almayan bir tanımlamaya dayandığını ifade etmektedir. Türkiye nin AB üyeliğinin AB ye ve dolayısıyla Hollandalı vergi mükelleflerine yük olacağı üçüncü gerekçesi de doğru değildir Dünya Bankası ve IMF verilerine göre Türkiye nominal kriterlere göre Avrupa nın 6. Ve dünyanın 17. Ekonomisidir. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında mevcut olan gümrük birliği sonucu Türkiye nin 132 milyar dolarlik ihracatının %56,3 AB ye yapılmaktaydı. Öte yandan Türkiye nin 202 milyar dolarlık ithalatının % 40,3 AB ülkelerinden gelmekteydi ve 2008 döneminde Türkiye 66 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. Hollanda bu yatırımlarda en büyük paya sahip ülkelerden biriydi. Türkiye ayrıca G-20 üyesidir. Türkiye nin AB üyeliği 2017 den önce mümkün görünmüyor. O tarihe kadar Türkiye daha da gelişmiş olacaktır. Diğer taraftan AB zaten Tarım ve Geliştirme Fonlarını reforma tabi tutarak azaltmayı planlamaktadır, dolayısıyla Türkiye AB üyesi olduğunda AB ye yük olmayacaktır. Wilders iktisadi gerekçesiyle 21. Yüzyıldaki Türkiye gerçeğini görmezlikten geliyor. Türkiye tam aksine, ekonomik büyüme potansiyeliyle ve büyük pazarıyla AB ye yük değil kazanç vaat etmektedir. Wilders in dördüncü, Türkiye nin, üyelik durumunda, Avrupa Parlamentosu aracılığı ile Hollandalılardan fazla Hollanda yasalarını belirleyeceği gerekçesi de yanlıştır. Türkiye nin AB üyeliği gerçekleşirse AB zaten en az 30 üye ülkeden oluşacaktır. Türkiye nin AP vekil sayısı Almanya kadar olacaktır. Lizbon Anlaşması sonucu olan çoğunluk kararları durumunda bile Türkiye tek başına karar aldırma gücüne sahip olmayacaktır. 2

3 Bugünkü AB de bile Ispanya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin Avrupa Parlamentosunda nispeten çok vekilleri bulunmaktadır. Madem ki bu sorun oluşturmuyor Türkiye neden sorun oluştursun? Bu kapsamda özellikle Türkiye nin laik devlet olduğunu ve dine dayalı kanunlara sahip olmadığını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla Wilders in bu gerekçesi aldatmaca ve kışkırtmadan başka birşey değildir. AB nin Suriye ve Iran gibi haydut ülkelere sınır olmaması gerektiği de Wilders in beşinci gerekçesi olarak ikna edicilikten uzaktır. Bunun birinci sebebi Türkiye nin üyeliğe ehil olup olmamasıyla hiçbir alakasının olmamasıdır. Ikinci sebebi geçmişte de AB nin genişlemesine şüpheli ülkelere sınır olma gerçeği engel olmamıştır. Bu bağlamda Belarus ve Sırbistan a sınır olan Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle genişlemeyi hatırlayabiliriz. Geçmişte AB sınırları Franco Ispanya sına ve Albaylar Cuntasının Yunanistan ına dayanıyordu. AB genişlemesi bu ülkelere istikrar ve demokrasi getirmiştir. AB ye sınır olan ülkeler de iyi komşuluk ilişkilerinden ve ticaretten faydalanmışlardır. Wilders in Türkiye ye sadece Batı ve Doğu arasında tampon ülke rolünü yakıştırması itici ve kabul edilemezdir. Kendisinin de belirttiği gibi Türkiye takdir edilen değerli bir NATO müttefiğidir. Türkiye 57 yıldır Batı Avrupa ve Hollanda nın güvenliğine katkıda bulunmuştur ve örneğin bugün Hollanda yla omuz omuza halen Afganistan da bu katkıyı sürdürmektedir. Bir taraftan Varşova Paktı nın eski düşmanlarını AB ye alarak onları AB nin nimetlerinden faydalandırarak ve diğer taraftan Türkiye yi dışlamak büyük bir haksızlıktır. Avrupa haritasina kısa bir göz atmak bile Wilders in altıncı gerekçesinin ne kadar saçma olduğunu ispat etmeye yeterlidir. Hiçbir Avrupalı Kıbrıs ın Avrupa ya ait olduğunu, ancak Türkiye nin olmadığını iddia edemez. Türkiye zaten Avrupa Konseyi üyesidir ve ekonomik, ticari, bilim, eğitim ve sportif alanlarda Avrupa nun birçok kurumunda yer almaktadır. AB Türkiye nin Avrupa Birliği ne üye olup olamayacağını ve dolayısıyla Avrupalılığını 1963 yılında Ankara Anlaşmasını imzalayarak değerlendirip onaylamıştır. Türkiye Avrupa da olup olmadığı sorusu geride kalmıştır. Özellikle Wilders in çok övdüğü Batı medeniyeti ve hukuk devleti ilkeleri uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesini ve ahde vefa ilkesine uyulmasını beraberinde getirir. Wilders in istediği maç başladıktan sonra oyunun kurallarını değiştirmektir ve kabul edilir hiçbir yönü yoktur. Wilders in gerekçe olarak ileri sürdüğü başka Avrupalı olmayan müslüman ülkelerin de üyelik başvurusu senaryosunun tutulur hiçbir tarafı ve hukuki boyutu yoktur. Fas Krallıği 1987 yılında zaten üyelik başvurusu yapmıştır ve açık şekilde Avrupa ülkesi olmadığı için reddedilmiştir. Dolayısıyla Cezayir veya diğer müslüman ülkelerin AB üyesi olma ihtimali yoktur. 3

4 Kopenhag kriterleriyle ilgili Wilders in yedinci gerekçesi de Türkiye yi dışlama sebebi olamaz. AB 2005 yılında katılım müzakerelerini başlamakla Türkiye nin bu kriterlere uyduğunu teyit etmiştir. Türk demokrasisinin halen eksikleri bulunması Türkiye nin genel anlamda üyelik ehliyetine engel olamaz. AB Polonya, Romanya, Bulgaristan üye olduklarında ve geçmişte Yunanistan ve Portekiz örneklerinde olduğu gibi üyeliğin bu ülkelerin demokrasilerinin gelişmelerine ve istikrara kavuşmalarına katkıda bulunacağını gözönünde bulundurmuştur. Wilders in bir taraftan kendisini demokrat olarak tanımlarken diğer taraftan Türk Ordusuna Türk siyasetinde ve demokrasisinde rol biçmesi de anlaşılır gibi değildir. Türkiye nin sadece Silahlı Kuvvetlerin etkisi ve baskısıyla laik ve demokratik kalabildiği tezi de doğru değildir. Bu Türkiye nin tarihi, siyasi ve kültürel gelişimi ve Türk halkının demokratlığı sonucu olan bir gerçektir. Osmanlı Devletinin 19. Yüzyılda anayasal bir monarşiye dönüştüğünü ve meclisinde imparatorluğun tüm halklarının yer aldıklarını unutmamak gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri 1960 ve 1980 yıllarında iki kez darbe yapmıştır. Bu darbeler toplumdaki sağ-sol çatışması ve şiddeti sonucu gerçekleşmiştir ve 1980 de Iran usulü Islami Devrim tehdidi darbeye sebep olmamıştır. Bu darbelere çok Avrupai olan Marksist, Leninist ve milliyetçilik akımlarının ideolojik çarpışmaları sebep olmuştur. Istanbul Sabancı Üniversitesinin yeni bir araştırmasına göre Türk halkının sadece %10 gibi bir kısmı şeriat düzeninden yanadır. Türk halkının % 90 gibi ezici çoğunluğu bugünkü laik ve demokratik devletten yanadır. Erdoğan hükümeti Silahlı Kuvvetlerin siyasetten uzak durması için çaba göstermektedir. Silahli Kuvvetlerin de bunu artık benimsediklerini görmekteyiz. AB üyeliği süreci sonucu Erdoğan hükümeti birçok demokratik reforma imza atmıştır. Son seçimlerde Türk halkının % 47 si özgürce Erdoğan ın partisine oy vermiştir. Türk Başbakanı Erdoğan ı radikal Islamcı olarak nitelemek Türk siyasi gerçeğine aykırıdır ve Hollanda Başbakanı Balkenende yi Hrıstiyan köktendinci olarak nitelendirmeye benzer. Wilders in sekizinci gerekçesi de Kıbrıs konusunda önyargılı ve doğru olmayan bir görüşü yansıtmaktadır. Wilders Kıbrıs sorununun 1974 yılında başladığını düşünmektedir. Ancak Türk Ordusunun Kıbrıs ta bulunması sorunun sebebi değil, sorunun sonucudur. Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye, Yunanistan, Ingiltere ve Kıbrıs Rum ve Türk toplumlarının taraf olduğu 1959 Zürich Anlaşmaları sonucu kurulmuştur. Bu çerçevede Garanti Anlaşması önemlidir. Bu Anlaşmaya göre taraflar Kıbrıs Cumhuriyeti nin bağımsızlığı ve Türk ve Rum toplumlarının garantörüdür. Kıbrıs Anayasası 1960 yılında yürürlüğe girmiştir. Halen yürürlükte olan bu anayasaya göre Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye ve Yunanistan ın birlikte üye olmadıkları hiçbir uluslararası örgüte katılamaz ve 1974 arasında Kıbrıslı Rumlar Türkleri etnik arındırmaya tabi tutarak Kıbrıslı Türkleri çeşitli küçük bölgelere hapsetmişlerdir. Üstelik Rumlar EOKA-B ci Nikos Sampson ile Atina da ki Cunta nın desteği ile 1974 yılında darbe yapmışlardır. Bu darbenin hedefi Kıbrıs ı Yunanistan a bağlamaktı. Türkiye tarafından Kıbrıs ın işgali bu tarihi gerçeklerin bir sonucudur. 4

5 Bu bize Kosova da ki Sırp zulmü sonucu NATO nun Sırbistan a müdahale etmesi paralelini hatırlatıyor. Bunun dışında AB kendi ilkelerini ihlal ederek kendi iç sorunlarını çözmemiş Kıbrıs ı üye yapmıştır. Ayrıca Kıbrıs ın AB üyeliği uluslararası hukuka aykırıdır. Wilders 2004 yılında Kıbrıs Türklerinin büyük çoğunlukla BM Annan Planı leyhine oy kullandıklarını unutmaktadır. AB üyelik öncesi bunu şart olarak ileri sürmüştü. Rumlar aleyhte oy kullandılar ve AB üyeliği ile ödüllendirildiler. AB ni tüm vaatlerine rağmen Kıbrıslı Türklerin izolasyonu devam etmektedir. KKTC nin kimse tarafından tanınmaması bu gerçekleri değiştirmez. Kıbrıs Rumları ve Türklerin arasındaki müzakereler BM şemsiyesi altında devam ediyor. Dolayısıyla Kıbrıs meselesi Türkiye nin AB üyeliğine engel değildir. Türkiye ve azınlıklar konusu da dokuzuncu gerekçe olarak AB üyeliğine engel olamaz. Özellikle AB katılım süreci azınlık haklarının gelişmesine sebep olmuştur yılından sonraki dönemde örneğin Kürt asilli T.C. vatandaslari ve Hrıstiyanlar konusunda büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Belirttiğimiz gibi Türkiye laik bir cumhuriyettir. Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye çokkültürlü ve çok-etnisiteli bir imparatorluktan Avrupa örneği daha homojen bir ulus devlete dönüşmüştür. Erdoğan iktidarında Kürtler daha fazla kültürel ve diğer haklara sahip olmuşlardır. Bugünlerde Türk parlamentosunda tüm Türk vatandaşlarına ve Türk vatandasi olan Kürtlerede daha fazla demokratik hak tanımak ve daha özgürlükçü bir Anayasa kabulü için yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Ermeni soykırımını tanımak da asla AB üyelik kriteri olmamıştır. Önemli olan Türkiye ve Ermenistan ın yakin geçmislerde Isviçre de ilişkileri canlandırma anlaşmasına varmış olmalarıdır. Bu anlaşmanın bir parçasıda tarafların geçmişteki yaşananları araştırmak için ortak bir tarih komisyonunun kurulmasıdır. Türkiye böyle bir araştırmanın sonuçlarını kabul edeceğini ilan etmiştir. AB nin bu gelişmeyi ve yeni ilişkileri desteklemesi Wilders in ileri sürdüğünün aksine daha yararlı olacaktır. Wilders in son ve onuncu gerekçesi olan Avrupa halklarının benimseme olgusu da kabul edilir değildir. Avrupa da barış, güvenlik ve refah sağlamak için geliştirilen Avrupa entegrasyonu zaten cesaret, öngörü, vizyon ve sorumluluk sahibi siyasetçiler tarafından yukardan aşağa bir proje olarak başlatılmıştır. Wilders in popülizmin arkasına sığınarak korku ve yanlış bilgiler yayarak yaptığının aksine, siyasetçilerin görevi doğru ve gerçek verilerle gereken benimsemeyi oluşturmasıdır. Türkiye diğer AB aday ülkeleriyle eşit muamele görmelidir. Diğer aday ülkelerden ayırarak sadece Türkiye nin üyeliği konusunda bir referandum düzenlemek haksızlıktır. 5

6 Kısacası Türkiye bir Truva Atı değildir. Eğer Wilders Türkiye ve Hollanda arasındaki tarihi ilişkileri inceleme zahmetine katlansaydı zamanında Hollanda nun Kurucusu Willem van Oranje nin Ispanyollara karşı destek sağlamak için Osmanlı Padişahı II. Selim e mektup yazdığını bilirdi. Böylece Osmanlı nın Katolik Birliğine ve Ispanya ya karşı savaşarak Avrupa daki Protestan ulusların oluşumuna katkı yaptığını da öğrenmiş olurdu. Biz Wilders e ABD ye yapacağı bir dahaki ziyaretinde Washington da ABD Kongresinde Temsilciler Meclisine uğramasını öneririz. Oraya gittiğinde, tarihte ABD ve dolayısıyla Batı hukukunu etkileyen ve ona ilham kaynağı olan, örneğin Iustinianus ve Hugo Grotius gibi diğer 22 büyük düşünürün yanında Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ın da mermer rölyefinin asılı olduğunu görecektir. Bu da dünyanın Wilders in bizi inandırmaya çalıştığı gibi siyah-beyaz olmadığının güzel bir örneğidir. Rotterdam, 26 Kasım

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution EKOLOJİ Avrupa da Türkiye Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci Turkey in Europe Democratisation Process Of Turkey In The Light Of A New Constitution ECOLOGY avrupa da türkiye YENİ ANAYASA

Detaylı

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA DA ORTAK

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN YENİ BİR VİZYON

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN YENİ BİR VİZYON seta. Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 0 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN

Detaylı

TÜRK YE-AB L K S N N MÜSLÜMAN DÜNYADAK YANSIMALARI

TÜRK YE-AB L K S N N MÜSLÜMAN DÜNYADAK YANSIMALARI TÜRK YE-AB L K S N N MÜSLÜMAN DÜNYADAK YANSIMALARI TÜRK YE-AB L K S N N MÜSLÜMAN DÜNYADAK YANSIMALARI Açık Toplum Vakfı 1. Baskı Temmuz 2009, stanbul ISBN 978-605-5659-03-5 Cevdet Pa a Cad. Mercan Apt.

Detaylı

Uluslararasi Sorunlar Tavsiye Kurulu Üyeleri (AIV)

Uluslararasi Sorunlar Tavsiye Kurulu Üyeleri (AIV) Uluslararasi Sorunlar Tavsiye Kurulu Üyeleri (AIV) Bakan Sayin prof.drs. R.F.M. Lubbers Üyeler Sayin prof. mr. F.H.J.J. Andriessen Sayin A.L. ter Beek Bn. prof. dr. C.E. von Benda-Beckmann-Droogleever

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

AB ye HAYIR! ama AEB ye 1 EVET! Hasan Gürak www.hasmendi.net hasmendi@gmail.com 1 AEB (Avrupa Ekonomik Bölgesi): AB ve EFTA nın oluşturduğu ekonomik işbirliği bölgesi. 1 AB Avrupa Birliği İkinci Dünya

Detaylı

Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ *

Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 303-322 Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ * Özet Günümüzde Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşan başlangıçta ekonomik,

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

Dört Görüş. Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi. Giriş. Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku Getirecek

Dört Görüş. Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi. Giriş. Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku Getirecek Türkiye nin AB Üyeliği nin Fırsat Maliyeti: Dört Görüş Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi Hakan Alt nay Giriş Michael Lake Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 29 Şubat 6 Mart 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AVRUPA BİRLİĞİ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ 1-2 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ... 2 AVRUPA KOMİSYONU NUN 2011

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 5 Hem Seviyeli Hem Keyifli ABD ABD nin Hipermetropi Hastalığı Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri Küresel Çevre Sorunları

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı