HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 11. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 11. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 11 DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ÖN BİLGİ Bilindiği gibi, uç bilgisayarlar, kullandıkları TCP-IP yazılımının gerektirdiği, IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan yönlendirici adresi gibi parametrelere değer atamadan iletişimde bulunamazlar. Bu parametrelere ilgili değerler, iki biçimde atanabilir: Söz konusu değerler, değişmedikleri sürece, kullanıcı ya da kurum ağ yöneticisi tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, durgun bir biçimde elle belirlenebilir. Bu amaçla ifconfig/ipconfig komutu kullanılır. LINUX işletim sistemindeki görünüme örnek aşağıdadır: Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 1

2 Windows işletim sistemindeki görünüm aşağıdaki gibidir: ipconfig [/allcompartments][/? /all /renew[adapter] /release[adapter] /renew6[adapter] /release6[adapter] /flushdns /displaydns /registerdns /showclassid adapter /setclassid adapter[classid] /showclassid6 adapter /setclassid6 adapter[classid]] where adapter: Connection name (wildcard characters*and?allowed,see examples) Options: /? Display this help message /all Display full configuration information /release Release the IPv4 address for the specified adapter /release6 Release the IPv6 address for the specified adapter /renew Renew the IPv4 address for the specified adapter /renew6 Renew the IPv6 address for the specified adapter /flushdns Purges the DNS Resolver cache. /registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names /displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache. /showclassid Displays all the DHCP class IDs allowed for adapter. /setclassid Modifies the DHCP class id. /showclassid6 Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter /setclassid6 Modifies the IPv6 DHCP class id. The default is to display only the IP address, subnet mask and default gateway for each adapter bound to TCP/IP. For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed. For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed. Examples: > ipconfig... Show information > ipconfig /all... Show detailed information > ipconfig /renew... renew all adapters > ipconfig /renew EL*... renew any connection that has its name starting with EL > ipconfig /release *Con*... release all matching connections, eg. "Local Area Connection 1" or "Local Area Connection 2" > ipconfig /allcompartments > ipconfig /allcompartments /all TCP-IP parametrelerin ipconfig komutu kullanılarak, elle belirlenmesinin değişik sakıncaları bulunur. Aynı IP adresin birden çok bilgisayara atanması sonucu adres çakışmalarının ortaya çıkması; IP adreslerinde değişikliğe gidilmek istendiğinde (IP adres planlamasında değişiklik yapılmak istendiğinde), ağda yer alan çok sayıda uç bilgisayarda değişiklik yapma zorunluluğu gibi sakıncalar, bunlardan kimileridir. Uç bilgisayarların TCP-IP parametrelerinin, merkezi olarak, tek elden ve özdevimli bir biçimde belirlenmesi; hem ağ yönetimine esneklik kazandıran, hem de NAT (Network Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 2

3 Address Translation) diye anılan adres dönüştürme yöntemlerine altyapı sağlayan bir yaklaşım olarak ortaya çıkar. Bu yaklaşımı kullanan istemci-sunucu nitelikli standart uygulama, UDP uyumlu DHCP Dynamic Host Configuration Protocol/Program olarak bilinir. Bir yerel ağda yer alan uç bilgisayarlar, açılışta, DHCP-İstemci olarak bilinen uygulamayı çalıştırarak, DHCP Sunucu diye adlandırılan bir sunucuya bağlanıp gereksedikleri TCP-IP başlangıç ayar değerlerini elde ederler. Çizim DHCP Uygulaması için 3 Değişik Ağ Bağlamı DHCP Sunucusuna bağlanabilmek için, istemci konumundaki uç bilgisayar, açılış sürecinde, yayın (broadcast) nitelikli (Hedef IP = ya da alt ağ yayın adresi) bir sorgu iletisini, bağlı olduğu alt ağa yönlendirir. Söz konusu alt ağda bir DHCP sunucusu varsa (Çizim-11.1.a), bu sorgu iletisini, istemcinin gerekseme duyduğu ayar değerlerini, gene yayın nitelikli bir ileti ile yanıtlar. Bu amaçla, sunucuda bir IP adres öbeği bulunur. İstemde bulunan sisteme, belirli bir süre için, bu öbekten, o an kullanılmayan bir adres gönderilir. IP adresinin yani sıra, yukarıda da belirtildiği gibi, ağ maskesi, varsayılan yönlendirici adresi gibi bilgiler de, istemciye sağlanan başlangıç bilgileri arasında yer alabilir. Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 3

4 Alt ağda birden çok DHCP sunucusu bulunduğu durumlarda (Çizim-11.1.b), DHCP istemcilere birden çok sunucudan yanıt gelebilir. İstemcinin hangi sunucunun sağladığı verileri kullandığının bilinebilmesi için, iletiler arasında, istem ve alındı iletilerine de yer verilir. DHCP Sunucusu, sorgulama yapan istemci uç bilgisayarla aynı alt ağ içinde bulunmuyorsa (Çizim-11.1.c), alt ağ yönlendiricisinin, DHCP yayın iletilerini ilgili sunucuya aktarması için ayarlanması gerekir. Bu durumda, yönlendirici-sunucu arası ileti aktarımı (alt ağ dışında), yayın adresleri (broadcast) yerine, tekil adreslerle (unicast) yapılır. Deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 11.1 de gösterilen biçimde olacaktır. Deneyde kullanılan yönlendiricilerin herbirinin üzerinde, 2 adet ardıl ve 2 adet de Ethernet bağlantı kapısı bulunmaktadır. Ardıl bağlantı kapıları serial0/0/0- serial0/0/1, Ethernet bağlantı kapıları ise (FastEthernet) FA0/0-FA0/1 biçiminde numaralanmaktadır. Numaralardan ilki, arabirimin takıldığı yuvayı, ikincisi arabirimi, sonuncu ise arabirim üzerinde yer alan kapı numarasını göstermektedir. Serial0/0/1 numaralı kapı, 0 ıncı yuvaya takılı 0 ıncı ardıl arabirimin 1 inci bağlantı kapısı anlamına gelmektedir. FA0/0 ise 0 ıncı arabirimin 0 ıncı kapısı anlamınadır. Çizim 11.1 deki görünüm, yönlendiricilerin, ardıl bağlantı kapıları üzerinden halka biçiminde bağlandığı bir görünümdür. Her yönlendiriciye bir anahtar üzerinden 2 öğrenci bilgisayarı (B i1, B i2 ) bağlıdır. Anahtar ve 2 bilgisayar sisteminden oluşan yerel ağlar, yönlenidiriciler aracılığıyla, geniş ağ biçiminde bütünleşmektedir. Çizelge Deney Ağı Bağlantı Tanımları Kaynak Birim Kaynak Kapı # Ağ Adresi Yönlendirici 1 Serial0/0/0 Bağlı değil Yönlendirici 1 Serial0/0/ Yönlendirici 10 Serial0/0/ Yönlendirici 10 Serial0/0/1 Bağlı değil Yönlendirici i (2 i 9) Serial0/0/ (i-1).2 Yönlendirici i (2 i 9) Serial0/0/ i.1 Yönlendirici i (2 i 9) FA0/ i.1 B i1 (1 i 10) ethernet i.2 B i2 (1 i 10) ethernet i.3 Bağlantıların kapı numaraları ile ağ adresleri, Çizelge11.1 ve Çizim 11.1 üstünde verilmiştir. Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 4

5 Serial0/0/0 Çizim 6.1. Deneysel Ağın Görünümü Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 5

6 KURAMSAL HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. DHCP ile BOOTP ve RARP arasındaki ilinti ile, DHCP uygulamasının kullandığı standart kapı adreslerini araştırıp bulunuz. 2. DHCP uygulamasının, IP adresi atamada kullandığı 3 farklı yöntemi (dynamic, automatic and static allocation methods) açıklayınız. 3. DHCP uygulamasının ileti formatı ile ileti türlerini açıklayınız. 4. Yukarıda verilen 3 farklı ağ bağlamı için, uç bilgisayarların, açılış (boot) ve kapanışta (shut down) kullandıkları DHCP iletileri ile bunlara gönderilen yanıtları bir zaman çizeneği üstünde gösteriniz. Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 6

7 DENEY ÇALIŞMALARI 1. Alt ağda tek bir DHCP-Sunucu nun bulunduğu durumun incelenmesi 1.1. Her grup, önce, ilgili olduğu uç bilgisayarlar ile yönlendiricilerinin bağlantılarına, Çizelge-11.1 de verilen durgun adres değerlerini atayarak sistemi çalışır biçime getirecektir Sistem, bir bütün olarak çalışır biçime geldikten sonra, her grup, alt ağında yer alan B i1 numaralı bilgisayarı DHCP-Sunucu olarak çalıştıracaktır 1. Bu bağlamda, DHCP-Sunucu IP adres öbeği, { i } aralığına ayarlanacaktır Bunun sonrasında, B i1 ve B i2 numaralı bilgisayarlarda, Ağ Çözümleyici (Network Analyser) nitelikli uygulama programı (örneğin Wireshark) promiscuous modda çalışırken, B i2 numaralı bilgisayarın ayarı, DHCP- İstemci olarak değiştirilecek (Automatically obtain IP address settings with 1 #yum install dhcp Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 7

8 [DHCP]) 2 ve bilgisayarların ağ bağlantılarına ulaşan ethernet çerçeveleri kaydedilip yorumlanacaktır. B i2 numaralı bilgisayarın IP adresinin değişip değişmediği sınanacaktır B i2 numaralı bilgisayar kapatılıp (shut-down) yeniden açılacak ve bu süreçte B i1 numaralı bilgisayarın ağ bağlantısına ulaşan ethernet çerçeveleri kaydedilip yorumlanacaktır. Kaydedilen çerçeveler, dökümü alınarak saklanacak ve bunlara ve bunlar hakkında yapılan yorumlara Deney Raporu nda yer verilecektir. 2. Alt ağda DHCP-Sunucu nun bulunmadığı durumun incelenmesi 2.1. Birinci grup hariç diğer her grup, B i1 ve B i2 numaralı her iki bilgisayarını (Automatically obtain IP address settings with [DHCP]) DHCP-İstemci olarak kuracak ve bağlı olduğu yönlendiriciyi, DHCP yayın nitelikli çerçeveleri DHCP-Sunucuya aktaracak biçimde konfigüre edecektir. Bunu yaparken DHCP-Sunucu IP adresi, değerine kurulacaktır. 2 LINUX için: SYSTEM>ADMINITSTRATION>NETWORK>eth0/1 Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 8

9 2.2. Bunun sonrasında B i1 ve B i2 numaralı bilgisayarların IP adresleri sınanıp hangi değerlere kurulduğu belirlenecektir B i1 numaralı bilgisayarda, Ağ Çözümleyici (Network Analyser - örneğin wireshark) nitelikli uygulama programı promiscuous modda çalışırken B i2 numaralı bilgisayar kapatılıp açılacak ve bu süreçte, B i1 numaralı bilgisayarın ağ bağlantısına ulaşan ethernet çerçeveleri kaydedilip yorumlanacaktır. Kaydedilen çerçeveler, dökümü alınarak saklanacak ve bunlara ve bunlar hakkında yapılan yorumlara Deney Raporu nda yer verilecektir. DHCP Sunucu Ayar Kütüğü Örneği (dhcpd.conf) # Sample dhcpd.conf # # Sample configuration file for ISC dhcpd # ddns-update-style ad-hoc; # option definitions common to all supported networks... option domain-name "linuxhelp.ca"; # Your name servers. You can normally find these in # your /etc/resolv.conf file. These will be distributed to all DHCP # clients. option domain-name-servers , , ; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; # If this DHCP server is the official DHCP server for the local # network, the authoritative directive should be uncommented. authoritative; # Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also # have to hack syslog.conf to complete the redirection). log-facility local7; # Configuration for an internal subnet. subnet netmask { range ; option domain-name-servers , , ; option domain-name "linuxhelp.ca"; option routers ; option broadcast-address ; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; } Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 9

10 Kaynaklar: Prof.Dr. Ali SAATÇİ (Ekim 2010) 10

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 6 481BB0070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI Ağ Sunucuları ve Uygulamaları 1. GİRİŞ Ağ sunucusu, bir ağ veya internet üzerinden gönderilen istekleri değerlendirip

Detaylı

CHAPTER 9. DHCP Server

CHAPTER 9. DHCP Server 1 CHAPTER 9 DHCP Server 2 9.1 DHCP nedir? Bildiğiniz gibi bir ağda bulunan bilgisayarın birbirleri ile iletişim işinde bulunabilmeleri ve yine bu ağdaki internet bağlantısından faydalanabilmeleri için

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ SORUNLARINI GİDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TCP/IP Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler. TCP/IP internette veri transferi

Detaylı

İsimler ve Adresler. Adresleme Stratejileri

İsimler ve Adresler. Adresleme Stratejileri 14 İsimler ve Adresler Adresleme Stratejileri İlk bilgisayar sistemleri, kullanıcıların sayısal adresleri anlamaları ve kullanmaları temelinde tasarlanmışlardı (sistem tabloları, yazıcı ve teyp üniteleri

Detaylı

İmza : Öğrenci Adı Soyadı : Süleyman ALTAN

İmza : Öğrenci Adı Soyadı : Süleyman ALTAN i ii Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırılmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalışmanın doğrudan birincil

Detaylı

Teknotel. NetMASTER. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2

Teknotel. NetMASTER. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2 Teknotel NetMASTER ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Dökümantasyon Telif Hakkı Duyurusu Teknotel Enerji Telekomünikasyon İnşaat Sanayi

Detaylı

ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U

ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U Model 5590 İçindekiler Genel Bakış...5 1. Kurulum Talimatları...6 Ürün Kutusunda Bulunanlar... 6 Başlamadan Önce... 7 X6 nın Kurulması... 8 1. Adım: Yazılımın Kurulması...

Detaylı

CHAPTER 12. AĞ BİLEŞENLERİ ve AĞ AYARLARI

CHAPTER 12. AĞ BİLEŞENLERİ ve AĞ AYARLARI CHAPTER 12 AĞ BİLEŞENLERİ ve AĞ AYARLARI 12.1 TCP/IP ve Protokoller İnternet protokollerinin temeli Internet Protocol (IP)'dir. İnternet üzerinde yönlendirme(routing) gibi temel ağ işlemlerinin gerçekleştirildiği

Detaylı

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect Baskı Sunucuları. 600N/400N/500X/300X Ağ Yöneticisi Kılavuzu

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect Baskı Sunucuları. 600N/400N/500X/300X Ağ Yöneticisi Kılavuzu R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect Baskı Sunucuları 600N/400N/500X/300X Ağ Yöneticisi Kılavuzu Ağ Yöneticisi Kılavuzu HP JetDirect Baskı Sunucuları (600N/400N/500X/300X) Telif Hakkı Hewlett-Packard

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SUNUCU SERVİSLERİ 2 Ankara, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

HP Jetdirect Baskı Sunucuları

HP Jetdirect Baskı Sunucuları HP Jetdirect Baskı Sunucuları Yönetici Kılavuzu (Ürün Yazılımı V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakları yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu. 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici. Parça No. 007-0865-001

SpeedStream. Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu. 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici. Parça No. 007-0865-001 SpeedStream Yerleşik Aile Kullanıcı Kılavuzu 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici Parça No. 007-0865-001 5450 Dört Bağlantı Noktalı Yönlendirici Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

Kullanıcı Rehberi 2006/05/02

Kullanıcı Rehberi 2006/05/02 : WG213 Kullanıcı Rehberi 2006/05/02 FCC Bildirisi Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi aşağıdaki iki koşula tabidir: Bu aygıt zararlı parazit oluşturmamalıdır. Aygıt istenilmeyen

Detaylı

Kickstart ile Linux Kurulumu

Kickstart ile Linux Kurulumu Kickstart ile Linux Kurulumu Metin KAYA EnderUNIX Yazılım Geliştirme Takımı Endersys Sistem Müh. Akademi Üyesi metin ~ akademi.enderunix.org http://www.enderunix.org/ metin.kaya ~ endersys.com.tr http://www.endersys.com.tr/

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

RT-N10U. Kablosuz - N150 Yönlendirici. Kullanım Kılavuzu

RT-N10U. Kablosuz - N150 Yönlendirici. Kullanım Kılavuzu RT-N10U Kablosuz - N150 Yönlendirici Kullanım Kılavuzu TR7656 Gözden Geçirilmiş Sürüm Ağustos 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Sayfa 1 / 57. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sayfa 1 / 57. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com WDS-540 Kablosuz AP-Router Sayfa 1 / 57 Sayfa 2 / 57 İçindekiler Bölüm 1 Giriş... 4 1.1 Hoşgeldiniz... 4 1.2 Bu Kılavuz Hakkında... 4 1.3 Telif Hakkı Bildirisi... 4 Bölüm 2 Kablosuz Ağınızın Tasarımı...

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ

YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ Sedat Kulduk, Enis Karaaslan, kulduk@bornova.ege.edu.tr, enis@bornova.ege.edu.tr Ege Üniversitesi Network Güvenlik Grubu ÖZET Bu bildiride, bilgisayar ağlarının kısa tanımından başlayarak,

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

3.5 Ağ Konfigürasyonu

3.5 Ağ Konfigürasyonu 3.5 Ağ Konfigürasyonu Linux sürümlerinin hepsinde ağ arayüzleri ile ilgili öntanımlı bilgiler çeşitli dosyalarda saklanır ve açılış esnasında çalışan betiklerle aktif hale getirilirler. Bu betiklerin kabaca

Detaylı

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO:1 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 GİRİŞ Microsoft Windows Server 2008, bilgi teknolojileri (BT) uzmanlarının altyapıları üzerindeki

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

RX3041. Kullanıcı El Kitabı

RX3041. Kullanıcı El Kitabı RX3041 Kullanıcı El Kitabı İçindekiler 1 Giriş... 2 1.1 Özellikler ve Avantajları... 3 1.2 Paket Muhteviyatı... 3 1.3 Ne nerede... 4 1.4 Sistem Gereksinimleri... 6 1.5 Kurulum Talimatları... 6 2 PC Yapılandırılması...

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nedir? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir

Detaylı