TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :"

Transkript

1 TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması durumunda, April; hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde HDI Sigorta namına ödeyecektir. Hastanın stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde olup, taburcu olduktan sonra reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir. Poliçe öncesi dönemde var olan ve kronik hastalıklar ve bu hastalıkların poliçe dönemi içerisindeki alevlenme, nüks ve komplikasyonları bu poliçenin kapsamı dışındadır. İlaç : April ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları HDI namına April tarafından karşılanacaktır. İlaçların temini sigortalının daimi ikamet ülkesindeki yakınları tarafından gerçekleştirilip, seyahat edilen bölgeye gönderilmek üzere April ofisine teslim edilmelidir. Acil Diş Tedavisi : April, sigortalının seyahati ve poliçe geçerlilik tarihleri arasında oluşabilecek ve Acil Diş Tedavisi gerektirecek durumlara ilişkin tedavi masraflarını poliçede belirtilen limitler dahilinde HDI namına öder. Protez, takma damak, takma diş, implant, dolgu vb sigortalıda mevcut olan tıbbi malzemeler ile ilgili oluşabilecek komplikasyonlar kapsam dışıdır. Tıbbi Nakil : Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve April in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak April in doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır Sigortalı nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah a dönüş için Sigortalı nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına April in doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 5 Günden Fazla Hastane Yatışı Nedeni ile Aile Üyelerinden Birinin Seyahati : HDI namına April, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için teminat bölgesindeki hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır. Organizasyon April tarafından sağlanacaktır. Sigortalının Cenazesinin Nakli : Sigortal nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde April; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

2 Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Geri Dönüş : Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni, kardeşi) Daimi İkamet Yeri nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında April, sigortalının Daimi İkametgah Ülkesi ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların April e ibraz edilmesi gereklidir. Uçuş İptali : Sigortalı, satın almış olduğu uçak biletini aşağıda yer alan mücbir nedenlere bağlı olarak iptal etmesi ya da ertelemesi gerektiğinde oluşabilecek iptal ve ertleme masrafları ve/veya iptal edilen ve havayolu şirketi tarafından geri ödemesi yapılamayan bilet ücreti şirket tarafından ödenecektir. Hasar değerlendirmesi için iptal ya da erteleme bilgilerini ve masrafları gösteren, havayolu şirketinden alınmış resmi belgelerin ibrazı gerekmektedir. Uçuş iptalini gerektirecek durumlar : durumu çocukları, kardeş ve/ veya ebeveynlerinin ölümü, ciddi kaza veya hastalık gelmesi hale Hasar talebinde bulunurken tüm hallerin sigortalı tarafından belgelenmesi ön şarttır. (Ölüm raporu, hastaneden hastalığa ilişkin rapor, polis tutanağı, itfaiye raporu, tapu, ikametgah belgeleri ibraz edilecektir.) İstisna olan haller: Rehabilitasyon tedavileri, psikolojik rahatsızlıklar, estetik tedaviler, diş tedavileri, doğum, salgın, tanısı konmuş olsun olmasın poliçe öncesinde mevcut olan bir tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz. Havayolu şirketi iptal durumunda hizmet vermediği için sigortalıya bilet bedelini geri ödemek ile yükümlüdür. Ancak, satılmış olan biletin iptal/iade politikası nedeni ile havayolu şirketinin iade edemediği tutarlar bu teminat kapsamına girmektedir. Sigortalı iptal/iade şart ve tutarlarını belgelemekle yükümlüdür. Kayıp / Çalıntı Bagaj : Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, çalınma raporu şartı ile HDI namına April Sigortalı'ya poliçe üzerinde yazan limit dahilinde ödeme yapacaktır. HDI namına April tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı'ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı'nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır. Gecikmeli Bagaj : Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile April, Sigortalı'ya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını April 'a göndermesi koşuluyla limit dahilinde ödeme yapacaktır. Resmi Belgelerin Kaybedilmesi (Pasaport, Kimlik) Asistans : Sigortalı yurtdışındayken pasaport veya kimliğinin kaybolması durumunda, Şirket, Sigortalı nın geçici bir pasaport veya yeni bir kimlik alabilmesi için gitmesi gereken en yakın resmi kurum ve izlemesi gereken yol hakkında bilgi verecektir.

3 Hukuki Yardım (Asistans) : Sigortalı'nın talebi üzerine kendisine ihtiyaç duyduğu konu ile ilgili bir avukat referansı verilerek, kontak kurması sağlanacaktır. Bu hizmet tamamıyla bir organizasyon hizmetidir ve tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Acil Nakit Avans : Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda April, sigortalının ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için poliçede belirtilen limit dahilinde borç olarak nakit avans verilmesini sağlayacaktır. Bu tutar müşteriye verilmeden öncesi sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı geri ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır. Acil Mesajların İletilmesi : Sigortalının talebi üzerine April, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. Kaza Sonucu Ölüm : Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, ilgili tazminat sigortalının kanuni hak sahiplerine şirket tarafından ödenir. Bu teminatın işlemesinde Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları geçerlidir. Kefalet : Şirket, teminat bölgesindeki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalı dan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır. Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı'nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı April e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçede belirtilmiştir. (Borç olarak) Sigortalı, bu madde çerçevesinde yapılan ödemeleri 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. IV. 4. Kişisel Sorumluluk Teminatı IV.4.1 Teminatın Konusu a) Bu teminat çerçevesinde, Sigortacı, Seyahatten kaynaklanan ve Sigorta Süresi içinde meydana gelen, Sigortalının kanunen tazminat ödemekle yükümlü olduğu aşağıdaki hallere dair tüm giderlerle ilgili olarak Sigortalıyı tazmin edecektir: Kazara fiziksel yaralanma (ölüm ve hastalık da dâhildir); ya da Kazara mal kaybı ya da hasarı. Bu teminat kapsamında, Sigortacının her bir olayla veya bir olaydan doğrudan ya da dolaylı olarak doğan bir dizi olayla ilgili olarak, ödenecek tüm tazminatlar için ödeyeceği azami tutar, Grup Poliçesinde belirtilen limit olacaktır. Yukarıdakilere ek olarak, aşağıdakiler de ( Mahkeme Giderleri ve Kanuni Faiz ), sigorta bedeline ilaveten tazmin edilecektir: Sigortacının onay ya da talebi ile gerçekleştirilen işlemlere ve talimatı üzerine verilen hukuksal yardımlara bağlı giderler; Bu teminat kapsamında olan ana para kısmına yönelik kanuni faiz. b) Kişisel Sorumluluk Teminat altına alınan sorumluluk, Sigortalı nın bir gerçek kişi olarak doğ acak kişisel sorumluluğudur. Ek uğraş olarak iştigal edilenler de dâhil olmak üzere bir faaliyetin yürütülmesi veya ücretli bedeni işçilik yapılmasından kaynaklanan sorumluluk teminat kapsamında değildir. İşveren ya da işverenin kanuni halefleri ya da varislerince yöneltilecek talepler, işbu teminat kapsamına dâhil değildir.

4 c) Teminatın Özellikleri Bu teminat, sigorta süresi içinde meydana gelen hasar ile ilgili olarak, yukarıdaki açıklanan kişisel sorumluluk kapsamında, Sigortalı ve/veya Sigortalıların tümü ve bir aile teşkil eden tüm Sigortalıları içine alacak şekilde tüm Sigortalıların sorumluluğunu, ayrı poliçeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılar. IV.4.2 İstisnalar Özel şartlarda zarara atıf yapıldığı yerlerde, bu kişilere ve mala gelen zarara atıf olarak kabul edilecektir. Kişilere gelen zarar, müteakip hasar da dâhil olmak üzere, ölüm ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, yaralanma ya da kişilerin sağlıklarına zarar gelmesi vasıtası ile ortaya çıkan hasar anlamında olacaktır. Mala gelen zarar, müteakip zarar da dâhil olmak üzere, Sigortalılar haricindeki kişilerin fiziksel mallarına gelen zarar ve/veya tahribat ve/veya kayıp nedeni ile ortaya çıkan zarar anlamında olacaktır. Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Kişisel Sorumluluk Teminatına özgü istisnalardır: a) Hava taşıtı Bir hava taşıtı, model hava taşıtı, delta kanat, hedefe güdümlü hava taşıtı, yamaç paraşütü, kablo kumandalı uçurtma, uçak gemisi, model roket ya da tamamen doldurulduğu zaman çapı 1m yi aşan balonların yol açtığı ya da bunlara bağlı ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluklar dâhil değildir. Ancak bu istisna, aşağıdakiler için geçerli değildir: a.1 azami 20 kg ağırlığında uzaktan kumandalı model hava taşıtlarının yol açtığı ya da bunlara bağlı ortaya çıkan zararlara dair sorumluluk; a.2 ilgili hava taşıtında meydana gelen zarar da dâhil olmak üzere, Sigortalının bir hava taşıtında yolcu sıfatı ile doğan sorumluluğu. Madde a.1 ve a.2 kapsamında belirtilen teminat, sorumluluğun daha erken bir tarihte olup olmamasına bakılmaksızın, başka ve farklı bir sigorta kapsamında teminat altında olduğu haller için geçerli olmaz. b) Emanet/Kontrol Aşağıdaki sayılan zararlardan kaynaklanan sorumluluk teminat altında değildir: bir Sigortalının ya da bir Sigortalı adına hareket eden bir kişinin, bir kira, lease, kiracılık ya da rehin anlaşması uyarınca emaneti/kontrolü altında bulunan bir mülkte meydana gelen zarar, Ek uğraş olarak iştigal edilenler de dâhil olmak üzere, bir faaliyet gerçekleştirilmesinden ya da arkadaşlar arasında nezaket icabı yapılanlar haricinde fiziksel güç ile iş yapılmasından ve askeri hizmet ya da kamu hizmetinin ifasından kaynaklanan zarar; Sigortalının hataen emaneti/kontrolü altında bulunan bir mülkte meydana gelen zarar; Sigortalının ya da Sigortalı adına hareket eden bir kişinin emaneti/kontrolü altında bulunan motorlu araçlar, karavanlar/tekerlekli evler, katlanır römork, motorlu araçlar ya da deniz taşıtları (yelkenli sörfler de dâhil olmak üzere) ve hava taşıtlarında meydana gelen zarar; Sigortalının ya da Sigortalı adına hareket eden bir kişinin emaneti/kontrolü altında bulunan para, kıymetli evrak, banka kartları, havale kartları ya da kredi kartlarına yönelik ve/veya sayılanların kaybı, çalınması ya da mevcut olmamasından kaynaklanan zarar. Ancak yukarıda belirtilmeyen ve Sigortalının emaneti/kontrolü altında bulunan mülkteki hasara yönelik sorumluluk, Grup Poliçesinde belirtilen limite kadar sigortalıdır.

5 Bir Sigortalının stajı esnasında emaneti/kontrolü altında bulunan ya da stajın gerçekleştiği adrese ait olan mülk, Muhteviyat kapsamında Grup Poliçesinde belirtilen limite kadar sigortalıdır. c) Motorlu taşıtlar Sigortalının sahip olduğu, tasarrufunda bulundurmakta olduğu, tarafından sürülmekte olan ya da tarafından kullanılmakta olan bir motorlu taşıt ile ya da böyle bir motorlu taşıt vasıtasıyla neden olunan zarar ile ilgili sorumluluk, sigorta teminatı dışındadır. Söz konusu bu istisna, aşağıda belirtilen durumlarda geçerli değildir: Söz konusu motorlu taşıtın göreceği hasar da dâhil olacak şekilde, bir Sigortalının bir motorlu taşıt dâhilinde yolcu sıfatı ile yer alması durumundaki sorumluluğu; Sigortalının, söz konusu tertibatın hızının 10 kilometre/saat i aşamayacak kapasitede olması durumunda, motorlu bir çim biçme makinasının, çocuklara mahsus bir oyuncağın ya da benzer bir cihazın sahibi/kullanıcısı, ya da uzaktan kumandalı model otomobillerin sahibi/kullanıcısı olarak sorumluluğu; Bir Sigortalının, motorlu bir taşıta bağlı olmayan bir karavan römorku, Valiz/Eşya römorku ya da tekne römorku vasıtası ile neden olunan hasar ile ilgili yükümlülüğü. Bağlantı (kuplaj) kopması dolayısı ile neden olunan hasar bu yükümlülük kapsamından hariç tutulmaktadır; Bir Sigortalının 18 yaşından daha küçük olması durumunda, bir motorlu taşıtı sahibinin izni olmaksızın keyif ve gezinti amacı ile kullanması sırasında neden olduğu hasar ile ilgili yükümlülüğü. Sorumluluk, aşağıda belirtilmekte olan durumlarda teminat dışındadır: Motorlu taşıtın çalınması ya da suiistimal edilmesi durumunda; Motorlu taşıtın kendisine verilen zararlar söz konusu olduğunda. Vandalizm olmaksızın keyif için araç çalma halinde, bu teminat, yükümlülüğün, daha erken bir tarihte olup olmamasından bağımsız olarak başka ve farklı bir sigorta kapsamında teminat altında olduğu hallerde geçerli olmaz. d) Tekneler Bir tekne ile ya da bir tekne vasıtası ile neden olunan zararlar ile ilgili sorumluluk teminat dışındadır: Ancak, bu istisna durumu, aşağıda belirtilmekte olan durumlarda geçerli değildir: Sandallar, kanolar, yelkenli tekneler ya da uzaktan kumandalı tekneler ile ya da bu tür tekneler vasıtası ile neden olunan zararlar ile ilgili sorumluluğu; Söz konusu teknenin (dıştan takma bir motor da dâhil olacak şekilde) kapasitesi 3 kw değerini aşacak bir motor ile hazırlanmış olmadığı sürece, yelken alanı 16 metrekareden daha fazla olmayan yelkenli tekneler ile, ya da bu şekilde bir yelkenli tekne vasıtası ile neden olunan zarar ile ilgili sorumluluk, Söz konusu teknenin kendisine verilen hasar da dâhil olacak şekilde bir Sigortalının bir tekne dâhilinde yolcu sıfatı ile yer alması durumundaki sorumluluk. Yukarıdaki teminat, sorumluluğun, daha erken bir tarihte olup olmamasından bağımsız olarak başka ve farklı bir sigorta kapsamında teminat altında olduğu hallerde geçerli olmaz. e) Silahlar (Ateşli silahlar da dâhil olmak üzere) bir silah vasıtası ile neden olunan hasarlar ile ilgili sorumluluklar istisnadır.

6 IV.4.3 Şartlar ve Limitler a) Karşılıklı Sorumluluk Yukarıda belirtilen Sigortalının bir diğerine karşı olan sorumluluğu, sadece, ilgili Sigortalının maruz kaldığı şahsi zararları için ve söz konusu Sigortalıların, sair şekilde doğan talep haklarına ilişkin bir talep olmaması kaydıyla, ortak olarak sigortalanmış olacaktır. Bir Sigortalının çalışmakta iken meydana gelen bir Kazadan kaynaklanan hasarlar nedeniyle hizmetlilere karşı olan sorumluluğu da, mülkteki zarar kapsamında sigortalanmış durumdadır. Talepte bulunan tarafın, olayda doğrudan dahil olan gerçek kişiden farklı olması durumunda ve dolayısı ile bir dezavantaja sahip olması veya ilgili kişinin varisleri olması durumunda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. b) Güvence Sigorta teminat kapsamında bulunan bir zararla ilgili olarak, mağdur olan tarafların haklarını garanti altına almak üzere, yetkili bir makamın para teminatı sunulmasını emretmesi durumunda, Sigortacı, Sigorta Bedelinin azami %10 una kadar olan bir teminatı sağlar. Sigortalılar, serbest kılınır kılınmaz garantiyi Sigortacının alması için gerekli onay/yetkiyi vermekle ve ayrıca, geri ödemenin temin edilmesine yönelik olarak tam bir işbirliği içinde hareket etmekle yükümlüdürler. c) Gönüllü Yardım Ölüm ya da fiziksel yaralanma; Sigortalının eşyalarına karşı açık bir zarar tehdidini önlemek üzere ücretsiz olarak yardım verilmesi sırasında, Sigortalı haricindeki kişilerin zarara maruz kalması durumunda, Sigortacı bu teminat kapsamında yer alan zarar giderlerini karşılayacaktır. Tazminata ilişkin düzenlemeler, normal şekilde özel hukuka göre gerçekleştirilecektir. Tazminatın ödenmesinde, dezavantajlı durumda olan kişinin sair şekilde elde ettiği tüm ödemeler, bu tazminat tutarından mahsup edilecektir. Talepte bulunan tarafın, olayda doğrudan yer alan gerçek kişiden farklı olması durumunda ve dolayısı ile bir dezavantaja sahip olması veya ilgili kişinin varisleri olması durumunda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. İSTİSNALAR : 1. HDI, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtiçi ya da yurtdışında yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine ya da Yurtdışı Seyahat Sigortaları için Sigortalı nın Daimi İkamet Ülkesi ne ait gümrük kapısından girişine kadar sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır. Poliçede belirtilen sigorta bitiş tarihinden sonra hastanede tedavisi devam eden olaylarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder. Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez. 2. April TÜRKİYE NİN dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek vakalarda hiçbir şekilde hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır. April TÜRKİYE NİN bu maddeye aykırı hareketle hizmet vermesi halinde HDI nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri, apsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,

7 olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar, -aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları ve komplikasyonları, Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar, kaynaklanan hastalıklar), gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları, homeopati, akupunktur v.b) gelişen rahatsızlıklar, etik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli yetersizliği önlemek amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır), materyalleri, gözlükler, suni organlar, sağlanması, ör, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor avi, dönme, hastalıklar, intihar ve girişimleri, ik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, l hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar)

8 yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti. sonucunda meydana gelen durumlar, turnuvalara katılma, mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı, helikopterlerin bir yolcu veya aracın sigortalı tarafından sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sigortalı tarafından sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar, EK 1. ACİL HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum 2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. 3. Zehirlenmeler 4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 5. Trafik Kazası 6. Ani Felçler 7. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları. 8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri. 9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 C ve üzeridir) yükselmesi. 10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları. 11. Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar. 12. Yüksekten Düşme 13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması 14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. 15. Elektrik Çarpması 16. Ciddi Göz Yaralanmaları 17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb 18. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum. 19. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar. 20. Suda Boğulma 21. İntihar Girişimi

9 22. Donma, Soğuk Çarpması 23. Isı Çarpması 24. Ciddi Yanıklar 25. Yeni Doğan Komaları 26. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması) 27. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. 28. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı 29. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar. 30. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları. 31. Tecavüz 32. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum. Önemli Not : Yukarıda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmiş Uluslararası Acil Durum Parametrelerinde belirtilen maddeler, sahip olunan poliçenin Özel ve Genel Şartlarına göre değerlendirilir.

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

I. DİKKAT ÇOCUK VAR KULÜBÜ KAPSAMI : Yol Yardım Hizmetleri: Araç Çekme ve Kurtarma Hizmeti : Türkiye nin tamamında üyeye ait kayıtlı aracın, kaza

I. DİKKAT ÇOCUK VAR KULÜBÜ KAPSAMI : Yol Yardım Hizmetleri: Araç Çekme ve Kurtarma Hizmeti : Türkiye nin tamamında üyeye ait kayıtlı aracın, kaza I. DİKKAT ÇOCUK VAR KULÜBÜ KAPSAMI : Yol Yardım Hizmetleri: Araç Çekme ve Kurtarma Hizmeti : Türkiye nin tamamında üyeye ait kayıtlı aracın, kaza sonucu mekanik arıza haricinde olan arıza durumunda, çekme

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Koşullar Aracın kurtarılması/çekilmesi (Maks. 400 TL limit dahilinde) Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı