19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler"

Transkript

1 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

2 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014

3 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Ali YALÇIN Genel Başkan Yardımcısı Yayın Kurulu Ahmet ÖZER Esat TEKTAŞ Murat BİLGİN Ali YALÇIN Teyfik YAĞCI Ramazan ÇAKIRCI Proje Yöneticisi Teyfik YAĞCI Genel Başkan Yardımcısı Grafik Tasarım Selim AYTEKİN Baskı Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. Tel: Faks: Baskı Tarihi Kasım Adet GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta:

4 ŞÛRA GÜNDEMİ I. II. III. IV. Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri Öğretmen Niteliğinin Artırılması Yönetici Niteliğinin Artırılması Okul Güvenliği 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

5

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ II. ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI III. YÖNETİCİ NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI IV. OKUL GÜVENLİĞİ EK EĞİTİM ve AHLAK ŞÛRASI Eğitim ve Ahlak Şûrası Programı Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu nun Şûra Açış Konuşması Sonuç Bildirgesi

7

8 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler SUNUŞ Eğitim, insanın varoluşuyla birlikte başlayan insani bir faaliyettir. İnsanın kendini bulması, kendi olması ve yaradılış gayesine uygun değerleri kavrayıp yaşaması; bilgiyi edinmekle, bilgide gizlenmiş hikmete ve hakikate ulaşmakla mümkündür. Bu yönüyle, bizim medeniyetimizde eğitim, araç; insanı kemale ulaştırmak ise amaçtır. Bu nedenle, eğitim sisteminin, eğitim politikalarının, felsefesinin ve eğitimcilerin, insan ve eğitim arasındaki ilişkiyi bu anlayışla ele alması gerekir. Ne yazık ki, mevcut eğitim sistemimiz, rekabete dayalı küresel ekonomi ve bunu şekillendiren emperyalizm ve neo-liberalizmden etkilenmesine bağlı olarak, medeniyetimizin eğitim-insan ilişkilerine dair bu çerçevesini tam olarak yansıtamamaktadır. Eğitim sistemimizin bu şekilde karma bir felsefi zemine sahip olması, eğitimin, kalkınmanın insan gücü kaynağını oluşturma ve ekonomik kalkınmanın itici gücü olma önceliğinde tanımlanmasına da neden olmuştur. Eğitim sistemine, eğitim programlarına ve öğrenme-öğretme ilişkilerine dair öncelikler de bu tanım üzerinden belirlenmiştir. Öğretmen yeterlikleri ile son dönemde sıkça dile getirilen öğretmen performans değerlendirme kriterleri oluşturma arayışları da eğitimin bu şekilde tanımlanmasının yan etkilerinin bir sonucudur. Şüphesiz eğitim ve eğitim sistemi, üretim sektörünün ihtiyacının karşılanmasına yönelik insan kaynağı oluşturmak ve nitelikli meslek elemanı yetiştirmek gibi işlevleri de yerine getirmelidir. Ancak bu işlevlerin, eğitimin insanın kendisini gerçekleştirmesi ve insanın insanlaşması gibi asli ve değişmez amaçlarının önüne konulmaması gerekiyor. İnsanlaşma amacı ve kalkınmanın itici gücü işlevi birlikte ele alınarak eğitim sisteminin oluşturulması ve eğitimin içeriklerinin belirlenmesi mümkün olmakla birlikte, sistem ve içeriklerde ağırlık, insanlaşma amacına yönelik olmalıdır. Beden ya da akıl gücüne dayalı meslek elemanlarının nitelikli olması, nihayetinde insan hedefi karşısında ara bir sonuçtur. Bu anlamda, insan-hikmet-hakikat ilişkisinin varlığı, eğitim bağlamında insan-sermaye-emek-istihdam arasındaki bağlantıyı önemsiz hale getirmemekle birlikte teferruat olarak ele almayı gerektirir. 7

9 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Eğitimin güncel terminoloji bağlamında öncelikli hedefi, insani gelişmişlik verilerine olumlu yansıyan sonuçlar üreterek insani gelişmişlik düzeyini yükseltmektir. Özgürlük, demokrasi, hak arama ve hukuk devleti gibi insani gelişmişliğin ana parametrelerine yansımayan, sadece ekonomik kalkınmanın göstergesi olan sayısal değerler üzerinde yukarı yönlü bir ivme kazandıran/kazandırmayı hedefleyen/önceleyen eğitim sistemi; bireylerin bir bölümünün zenginleşmesine ve sınıf atlamasına aracılık eder. Ancak, insan ve insani değerler açısından koca bir yenilgiyi de beraberinde getirir. Daha keskin bir söyleyişle, kimilerinin cüzdanı şişerken, vicdanlar sönük kalır. İnsanlığın birikimi eksilirken, sermayenin birikimi/gücü artmaya başlar. Bu bağlamda, insanın ve insanlığın geleceğine yön verecek olan eğitimi, sermayeye/sektöre/çalışma hayatına eleman yetiştirme zemini olarak görme hatasına düşmemeli, düşenler varsa çekip kurtarmalıyız. İnsani gelişmişlik ve ekonomik kalkınmanın birbirinin ikamesi veya rakibi olmadığı gerçeğini de unutmamalıyız. İnsani gelişmişlik sağlanmadan gerçekleşen ekonomik kalkınma; hem insan hem de insanlık için paylaşım kavgaları, gelir adaletsizliği, gücün hukuku gibi yönetilmesi ve sona erdirilmesi güç kriz riskleri barındırır. Bu risklerle karşılaşmamak veya bunları bertaraf etmek, insani gelişmeyi öncelemek veya insani gelişme ve ekonomik kalkınmayı eş güdüm içerisinde gerçekleştirme stratejisini hâkim kılmakla mümkündür. Çağın sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve siyasal gelişmelerini kavrayan, hatta yönlendiren insanlar yetiştirmek; eğitim sistemine, eğitim felsefesine, eğitim programlarına, öğretmenlerin, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine ve kariyerlerine yönelik kapsamlı ve ihtiyacı karşılar değişiklikler yapılmasını gerektiriyor. Bunun yanında, eğitim kurumlarının mimarisinden eğitim mevzuatına, eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarından çalışma şartlarına kadar birçok alanda da benzer hedefli değişiklikler hayata geçirilmelidir. 21. yüzyılda ülkemizin insani gelişmişlik, ekonomi, eğitim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda yaşanacak gelişmelere öncülük edebilmesi için istisnasız bütün bireylere çağın gerekleriyle uyumlu en iyi eğitimi almalarına dönük fırsat ve imkânların sağlanması gerekir. Bu gerekliliğin karşılanmasında, siyasetten bürokrasiye, akademisyenlerden bütün eğitim çalışanlarına, sermaye kesiminden sivil topluma, ebeveynlerden öğrencilere bütün kişi ve kurumlara sorumluluk düşmektedir. Toplum, eğitimin ve eğitim sisteminin, insan temelli olarak yeniden oluşturulmasında siyasi, ideolojik, etnik ve inanç farklılıklarını gerekçe yapmadan- iş birliği yapmak zorundadır. 8

10 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Eğitim sistemine yön veren siyasi iradenin temsilcilerinin ve kamu kurumlarının, çağın gerektirdiği eğitim sistemini ve eğitim programını oluştururken çağın sunduğu katılımcı demokrasi uygulamalarından yararlanması gerekir. Bu bağlamda, eğitime dair meselelerin çözümünde ortak aklı oluşturmayı hedefleyerek en doğru seçeneğe ulaşmada başvurulan bir yol olarak eğitim şûraları önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Şüphesiz eğitim şûrasının varlığı tek başına katılımcı demokrasinin gereklerinin hayata geçirilmesi için yeterli değildir. Zira, eğitim sistemimize, 11 Temmuz 1921 de Ankara da toplanan I. Maarif Kongresi ile giren eğitim şûrası uygulaması, cehaletin giderilmesini sağlayarak ülkemizin modernleşmesine katkı sağlayan kararlar yanında başörtüsü yasağı, katsayı dayatması gibi kararlarıyla binlerce insanın eğitim hakkından mahrum kalmasına da neden olan, demokrasi ve insan haklarıyla bağdaşmayan karar ve uygulamalara da kaynaklık etmiştir. Bu anlamda, şûranın kendisi değil, toplanma şekli, gündeminin belirlenmesi ve alınan kararların niteliği de katılımcı demokrasinin ve demokrasi kültürünün gereklerinin yerine getirilmesi noktasında önemli birer parametre olarak kabul edilmelidir. Eğitimin geleceğine dair politika, strateji ve uygulamaların belirlendiği eğitim şûralarında alınan kararlar, eğitimin niteliği, insanımızın, milletimizin ve devletimizin geleceği için şüphesiz son derece önemlidir. 300 bini aşkın eğitim çalışanının üye olduğu ve eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunun yetkili sendikası Eğitimciler Birliği Sendikası olarak, katıldığımız eğitim şûralarının tamamına hazırlıklı gittik. 2-6 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 19. Milli Eğitim Şûrası na da kapsamlı bir hazırlık yaptık. Öğrencilerin ve öğrenci velilerinin de katkı ve katılım sağladığı, alanının uzmanı akademisyenlerin, eğitim politikaları belirleyici ve uygulayıcılarının ağırlıkta olduğu mini bir eğitim şûrası yaparak, tekliflerimizi ve gerekçelerini ortak akla ve eğitim biliminin gereklerine dayalı olarak belirledik. 19. Milli Eğitim Şûrası nın gündem konuları; öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri, eğitim yöneticilerinin niteliği, öğretmen niteliği ve okul güvenliği olarak belirlenmiştir. Şûranın gündem konularının belirlenmesinde, ülkemizin ulaştığı demokrasi kültürü düzeyi, katılımcı demokrasi anlayışı ve ileri demokrasi hedefiyle uyumlu olamayacak biçimde, başta eğitim alanında faaliyet gösteren sendikalar olmak üzere, eğitim paydaşlarının görüşlerinin alınmamasını önemli bir eksiklik olarak kaydetmek gerekir. Bununla birlikte, 19. Milli Eğitim Şûrası nda ele alınacak konular, güncel meseleler olup çözümlerine yönelik önerilerin geliştirilmesi, nitelikli eğitim açısından son derece önem arz etmektedir. 9

11 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Şûrada ele alınacak konulardan ilki olan eğitim-öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri, pek çok şûrada doğrudan ya da dolaylı olarak ele alınmıştır. Ülkelerin eğitim programları; bilimsel, teknolojik, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel değişmelere bağlı olarak güncellenmektedir. Programlara ilişkin güncelleme yapılırken, 2005 yılında olduğu gibi, diğer ülke öğretim programlarının çevirisine dayanan bir yaklaşım kabul edilemez. Güçlü, köklü ve kadim bir medeniyete sahip bir ülke olarak Yeni Türkiye nin felsefesine uygun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde ısrarlı ve takipçi olacağız. 19. Milli Eğitim Şûrası nın gündem konularını oluşturan bir diğer konu, eğitim yöneticilerinin niteliğidir. Bu konu, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de eğitim yöneticilerinin, özellikle okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde, eğitime dair meselelerin çözümünde önemli bir konu olarak görülmüş ve kapsamlı olarak 7. Milli Eğitim Şûrası nda ve 14. Milli Eğitim Şûrası nda tartışılmıştır. Ancak eğitimin niteliğini artırmada itici güç olan eğitim yöneticilerinin niteliğini geliştiren bir model ya da sistem ortaya konamamıştır. Ümit ediyoruz ki, bu şûrada, başta yönetici yeterlilikleri olmak üzere, yönetici adaylarının seçimi, istihdamı, eğitimi ve desteklenmeleri konusunda bir sisteme ya da modele kaynaklık edecek kararlar alınacaktır. Şûranın önemli gündem maddelerinden biri de, öğretmen niteliğidir. Öğretmen yetiştirme konusunda birçok ülkeden daha fazla deneyime sahip olan ülkemizde hâlâ öğretmenin niteliğine ilişkin sorunlarımız bulunmaktadır. Bu şûradan öğretmen niteliği ile doğrudan ilgili olan öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, istihdamı, mesleki gelişim ve kariyer sistemine ilişkin olarak herkes için umut verici kararların alınmasını bekliyoruz. Zira, eğitim söz konusu olduğunda akla önce öğretmen gelmektedir. Dünyada ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik alanlarda meydana gelen değişmeler, eğitimin ve okulun işlevini, milli ve uluslararası boyutlarda yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, eğitim sistemleri ve öğretmen yetiştirme programları, çağın getirdiği meydan okumalara karşı yeniden yapılandırılmalıdır. Şûrada ele alınacak bir diğer gündem konusu ise, okul güvenliğidir. Bu konu, bugüne kadar şûralarda hak ettiği ölçüde ele alınmamıştır. Kırdan kente göçün artması, hızlı ve çarpık kentleşme, ekonomik zenginleşmeye karşın ahlaki yozlaşma sonucu güvenlik konusu birçok alanda olduğu gibi eğitim kurumlarının da en önemli meselesi haline gelmiştir. Okul güvenliği, özellikle gelişmiş toplumlar için, son yılların en önemli problemlerinden biridir. Dünyanın çok farklı yerlerinde okulların daha güvenli yerler olabilmesi için pek çok çalışma yapılmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili şekilde gerçekleştirilmesi için okulların güvenli ortamlar olması gereklidir. 10

12 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Çünkü, okulda güvende olmamaları ya da kendilerini güvende hissetmemeleri öğrenciler açısından öğrenme, öğretmenler açısından öğretme engeli olarak karşımıza çıkmaktadır. 19. Milli Eğitim Şûrası nda yapılacak değerlendirmeler, teklif ve eleştiriler, eğitim sistemine, öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çocuklarımız ve gençlerimiz önceliğinde bütün milletimize hem bugüne hem de geleceğe yönelik ufuk açıcı etkiler bırakmalıdır. Şûrada alınacak kararlar ve bu kararlar çerçevesinde hayata geçirilecek uygulamalar, özelde eğitim sistemine ve eğitim faaliyetlerine genelde ise Yeniden Büyük Türkiye hedefine de katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, 19. Milli Eğitim Şurası; diğer kültürlerin ve geleneklerin de değerini bilen, eskisi kadar kitap bağımlısı olmayan, eğitilmiş bir gözlem, sezgi ve analiz yeteneği olan, vizyonlarını, ufuklarını, enformasyonlarını, dünya vatandaşı olduğunu da dikkate alarak belirleyen, bununla birlikte milli ve manevi değerlerden beslenerek kendi kültürlerini zenginleştirip besleyen eğitimli insanlarımızın sayısını artıracak bir zemin oluşturmalıdır. Her düzeyde ve her yaşta öğrenme motivasyonuna ve öğrenmeye devam etme disiplinine sahip olan, bilgiyi hem içerik hem de süreç olarak aktarabilen ve kullanabilen, insan olarak sahip olması gereken değerleri ve bu değerlere uygun davranışların kazanılmasında okulun yanı sıra kâr amacı gütmeyen her türlü kuruluştan yararlanabilen insan, mevcut sorunlarımızın çözümünü kolaylaştırmak yanında geleceğe dair hedeflerimize ulaşmamızı da hızlandıracaktır. Bu duygularla, 19. Milli Eğitim Şûrası nın, başta eğitim hizmetinden yararlananlar ve eğitim hizmetlerini sunanlar olmak üzere, ülkemiz ve insanlık için hayırlı sonuçlara ve uygulamalara vesile olmasını diliyorum. Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 11

13

14 I. ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

15

16 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler I. ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ İnsanların hızla değişen ve her geçen gün yenilenen teknoloji karşısında, kendilerini yenilemeleri ve bu değişime ayak uydurmaları zorunlu hale gelmiştir. Ülkelerin de, gerek ekonomik gerekse bilimsel alanlarda diğer ülkelerle rekabet edebilmeleri için, öğrencileri çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve tutumlarla donanımlı hale getirmesi şarttır. Bunun için birçok ülke eğitim programlarının yenilenmesini ya da bütünüyle değiştirilmesini başlangıç noktası kabul etmektedir Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan program geliştirme çalışmalarında eğitim programı ve öğretim programı birbiriyle uyumlu olarak yürütülmek zorundadır. Eğitim sektöründe hizmet üreten ve hizmet alanların görüşleri alındıktan sonra oluşturulan ihtiyaç analizine göre alan uzmanları ve uygulayıcılarının katılımıyla, tek tip bir programa bağlı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten eğitim ve öğretim programları geliştirilmelidir. Oldukça karmaşık ve zor olan program geliştirme sürecinde bilimsel, teknolojik ve siyasal gelişmelerle felsefi yaklaşımlar ve sosyo-ekonomik dönüşümler merkeze alınmalıdır. Aksi takdirde geçmişte olduğu gibi, iktidarı elinde tutan veya iktidar üzerinde vesayete sahip güç odaklarının baskıları ile oluşturulmuş, bu ülkenin milli, manevi ve kültürel değerleri ile uyumlu olmayan eğitim ve öğretim programları uygulanmış olur, ki bu da gelişmiş ülkelerde rastlanan bir durum değildir. 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesinde kılavuzluk edecek olan eğitim ve öğretim programlarının; dünden farklı olarak bugün herkesin beklentilerine cevap verecek ortak değerleri ve kültürü özümsemiş, çatışmalar ve ayrımcılık yerine uzlaşmayı sağlayan, manevi değerlere saygılı, çoğulcu, katılımcı, hakkı ve hakkaniyeti gözeten, erdemli toplumu oluşturacak bireylerin yetişmesine katkı verecek şekilde düzenlenmesi hayati öneme sahiptir. 15

17 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler ÖNERİLER 1- Eğitim Kademelerine Göre Öğrenci Yeterlikleri Belirlenmeli: Bir öğrenci ve onun velisi, öğrencinin bir eğitim kurumunu bitirdikten sonra edineceği bilgi ve becerilerinin ona hangi yeterlikleri kazandıracağını bilmek ister. Gelişimsel yaş ve eğitim kademesinin özelliğine göre edinilecek yeterlikler tanımlandıktan sonra öğretim programları geliştirilmelidir. Bu bağlamda eğitim kademesinin yeterliklerini sağlamak koşuluyla okul dışı öğrenmelerin de diploma ve sertifikasyon bağlamında geçerli sayılması hususunda düzenlemeler yapılmalıdır. 2- Eğitim Programları Eğitim Kademelerinin Özelliklerine Göre Geliştirilmeli: Eğitim programları, eğitim kademelerinin özellikleri de dikkate alıarak disiplinlerarası eğitim ve öğretim faaliyetleri ile okul içi ve okul dışı öğrenmeleri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır (Gerek okul içi gerekse okul dışı kurs, sertifika vb. belge ya da nitelik kazandıran öğrenme faaliyetlerine katılanların sahip olacakları niteliklerin dikkate alınması öngörülmekte olup Kur an kursu, görsel-işitsel sanatlara ilişkin kurslar, herhangi bir sportif branşa ilişkin kurslar kapsamında edinilen yeterlikler örgün eğitim sürecinde ders ya da sınıf muafiyeti ya da ölçme değerlendirme uygulamalarından muaf tutulma imkanı sağlamalıdır). 3- Eğitim-Öğretim Programlarının Geliştirme ve Uygulama Süreçleri Paydaşlarla Birlikte Bilimsel Verilere Dayalı Olarak Yürütülmeli: Türkiye, eğitimöğretim programları geliştirme ve uygulama noktasında tecrübe sahibidir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi değişmelere bağlı olarak ortalama her 5 yılda bir yürütülen program geliştirme faaliyetlerinde, hizmet alanlardan ziyade hizmet üretenlerin (MEB, üniversiteler, öğretmeler vb.) talepleri dikkate alınmıştır. Oysa program geliştirme sürecinde esas olan, sadece karar alıcı ve politika yapıcıların, hizmet üretenlerin değil, hizmet alanların da (öğrenci, aileler, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları gibi) taleplerinin/fikirlerinin dikkate alınmasıdır. Müfredat geliştirme sürecinde, hem bireyin hem milletin hem de insanlığın beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede, müfredat geliştirme faaliyetlerinin katılımcı demokrasi uygulamaları işletilerek gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 4- Programlara Uygun Öğretim Materyalleri Geliştirilmeli: Eğitim-öğretim programları hedeflerinin gerçekleşebilmesi, uygun materyallerle mümkündür. Bundan dolayı öğrenci ve öğretmenlere, programlarla uyumlu materyallerden yararlanma imkanı sağlanmalıdır. Bu çerçevede, erişim hızı ve kolaylığı, ergonomi, güncel teknolojik verileri yansıtma, baskı ve tasarım kalitesi ve dayanıklılık gibi kriterleri sağ- 16

18 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler layan öğretim materyali geliştirme öncelikli bir hizmet olarak tasarlanmalıdır. Diğer taraftan, e-öğrenme platformlarının oluşturulmasında ve bu platformlarda kullanılmaya uygun öğretim materyallerinin geliştirilmesinde öğretmenlerin bilgi ve birikimlerinden de yararlanılmalıdır. 5- Programlara Uyumlu Öğrenme İçin Derslik Sistemine Geçilmeli: Programların öngörülen sonuçlara ulaşabilmesinde etkili faktörlerden biri de, nitelikli öğrenmeyi kolaylaştıracak donanıma sahip öğrenme ortamlarıdır. Programın öngördüğü nitelikli eğitim faaliyeti; öğrenme ortamlarının niteliklerinin (öğrenci mevcutlarının azaltılması, ısı, havalandırma ve aydınlatma koşullarının iyileştirilmesi, masa ve sandalyelerin öğrenci ihtiyaçlarını karşılaması, eğitim kurumlarının teknolojik araçlarla donatılması, yardımcı kaynaklar sağlanması vb.) asgari düzeyde karşılanmasını gerektirir. Bu bağlamda, olabilecek en kısa sürede sınıf sistemi yerine derslik sistemine geçilmelidir. 6- Yapılandırılmış ve İhtiyaca Dayalı Kapasite Geliştirme Amacıyla Eğitimcilere Uygulamalı Eğitimler Verilmeli: Yeni programların kavranması ve ortak bir bilinçle uygulanması amacıyla, başta okul müdürleri ve maarif müfettişleri olmak üzere, öğretmenler ile il ve ilçe yöneticilerine uygulamalı eğitimler verilmelidir. 7- Programlara Yönelik Bilinçlendirme ve Farkındalık Oluşturma Çalışmaları Yapılmalı: Toplumun tüm kesimlerinin programlar hakkında bilgi sahibi olarak destek vermelerini sağlamak için sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, okul aile birlikleri, üniversiteler, veliler ve bakanlıklar gibi aktörlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 8- MEB ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Program Geliştirme ve Ders Kitabı Yazımı Çalışmalarında Paydaşların Katılım ve Katkısına İmkan Sağlanmalı: MEB ve TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği anlaşması gereği üç yıldır program geliştirme ve ders kitabı yazım çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalara, eğitimle ilgili paydaşların katılımı ve karar alma süreçlerinde yer alması sağlanmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir. 9- Ortaöğretim Programları ve Ders Çizelgeleri Yöneltmeyi Sağlayacak Şekilde Yeniden Düzenlenmeli: Ortaöğretimde, Yükseköğretime, Mesleğe ve Yükseköğretime, Hayata ve İşe Hazırlayan programlar oluşturulmalıdır. Bu çerçevede, günümüz eğitim sistemlerinin, hem insani değerlerle buluşturmak hem de bilgi ve meslek sahibi yapmak gibi işlevleri eş zamanlı gerçekleştirme faaliyeti olduğu dikkate alınarak, ortaöğretim programlarının eğitim ve meslek danışmanlığı yanında değerlere dayalı yaşam koçluğu imkânlarını da öğrencilere sunması hedefleriyle hazırlan- 17

19 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler ması gerekir. Bu kapsamda, somut uygulama, genel liseler ile seçme sınavına göre öğrenci alan liselerde yükseköğretime hazırlayan programlar, teknik liseler ile imam hatip liselerinde mesleğe ve yükseköğretime hazırlayan programlar, meslek liselerinde ise hayata ve işe hazırlayan programlar şeklinde gerçekleştirilmelidir. 10- Ortaöğretim Kurumlarında Yatay ve Dikey Geçişlere İmkan Verilmeli: Ortaöğretim kurumları arasında yatay ve dikey geçişlere imkân veren düzenlemeler yapılmalıdır. Yatay ve dikey geçiş imkânı, diploma alarak mezun olanlar ile diploma almadan okuldan ayrılmış olanlara da tanınmalıdır. İsteğe bağlı olarak eksik derslerin, gerekiyorsa ayrıca düzenlenecek standart kursların tamamlanması veya yapılacak sınavın verilmesi koşuluyla yatay ve dikey geçiş yapılabilmelidir. 11- Birleştirilmiş Sınıflar Öğretim Programı Geliştirilmeli: Öğretmen, araç-gereç yoksunluğu gibi nedenlerden dolayı nitelikli eğitim verme kapasitesinde en dezavantajlı okullar, birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı okullardır. Türkiye nin coğrafi, demografik, yerleşim ve iklim özellikleri nedeniyle bu okullar varlığını devam ettirecektir. Bu okullarda eğitim gören çocuklar ile görev yapan öğretmenlere yönelik özel programlar geliştirilmeli ve zengin öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. Buralarda görev yapan öğretmenlere ilave mali, sosyal ve özlük hakları sağlanmalı ve çalışma şartları cazip hale getirilmelidir. 12- Demokrasi Kültürü ve Medeniyet Değerlerinin Kazanılmasına Zemin Hazırlayacak Dersler, Ortak Değer İnşa Edecek Şekilde Programlara Dahil Edilmeli: Milli, manevi ve kültürel değerler ile evrensel değerlerin kazanılmasına zemin oluşturmada öncü dersler konumundaki Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Hayat Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur an-ı Kerim, Hz. Peygamberimizin Hayatı, Türkçe vb. derslerin öğretim programlarının özgün ve milli müfredat çerçevesinde geliştirilmesi esas alınmalıdır. 13- Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencilerinin de Din Eğitimi Özgürlüğünden Yararlanması Sağlanmalı: Okul öncesi dönem, bireyin benlik ve kimliğinin inşa edildiği en stratejik dönemdir. Çocuğun diğer gelişim alanlarıyla birlikte manevi gelişimi de esas alınmalı ve bu kapsamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokulun bütün sınıflarının ders programlarında yer almalıdır. Anayasa nın 24. maddesi gereğince ilk ve ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi zorunlu dersler arasında yer almalıdır. Buna rağmen ilkokulun ilk üç sınıfında halen bu ders, programda yer almamakta ve böylece Anayasa açıkça ihlal edilmektedir. 18

20 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 14- Özel İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Açılmasına İlişkin Fiili Engeller Kaldırılmalı: Toplumun beklentilerine göre özel imam hatip okullarının açılmasının önündeki fiili engeller kaldırılmalıdır. Ortaöğretim için belirlenen temel yeterlikleri kazandırmak kaydıyla farklı toplum katmanları tarafından önerilen farklı okul türlerinin açılabilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. 15- Karma Eğitim Zorunluluğu Kaldırılmalı: 19 ve 20. yüzyıllarda kız ve erkeklerin aynı sınıflarda eğitim görmesinin yaygın görüş olarak kabul görmeye başlamasıyla birlikte yasal bir zorunluluk olarak uygulanmaya başlanan karma eğitim uygulamasını bugün birçok ülke mecbur olmaktan çıkarmıştır. Karma eğitim üzerine yapılan birçok araştırma sonuçlarına göre kız ve erkeklerin ayrı ayrı olarak eğitim gördüğü okullarda, okula devam oranları artarak devamsızlıklar azalmış, okul terkleri azalarak diplomalı mezuniyetler artmış, başta fen ve matematik dersleri olmak üzere birçok derste akademik başarı %25 ile %40 a varan oranlarda artmıştır. Bundan dolayı bugün birçok ülkede antidemokratik bir uygulama olarak görülerek vazgeçilen karma eğitim mecburiyetinin kaldırılarak, kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı eğitim görebileceği okulların da bir seçenek olarak sunulması konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Toplumun beklenti ve taleplerine cevap verecek şekilde kız, erkek ve karma olmak üzere farklı uygulama biçimlerinin hayata geçirilmesi için düzenleme yapılmalıdır. 16- Bireysel Farklılıklara Dayalı Öğretim Programları ve Materyalleri Geliştirilmeli: Ülkemizde öğretim programlarının tasarımı yapılırken, sınıfta her öğrenci aynı seviyede görülerek içerikler ona göre oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım, çocuk gelişimine uygun bir yaklaşım değildir. Şu bilinen bir gerçek ki, her çocuk kendine özeldir ve her birinin öğrenme süreci farklıdır. Bundan dolayı her bir dersin öğretim programında yavaş ve hızlı öğrenen çocuklara yönelik ilave içeriklere yer verilmeli ve eğitim kademesinin yeterliklerini sağlamak koşuluyla erken mezun olabilme imkanı tüm öğrencilere tanınmalıdır. Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim kademelerinin özelliğine göre farklılaştırılmış programlarla eğitim materyalleri geliştirilmelidir. Bu kapsamda, engelli öğrencilerle çalışacak okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilmelidir. 17- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Öğretim Programları ve Ders Çizelgelerinden Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama Dersi Çıkarılmalı: Anayasa nın 58. maddesinde, devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır hükmü yer almaktadır. Buna karşın 18 yaşından küçük 19

21 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler çocuklara alkol içerikli bir dersin öğretiminin yapılması kabul edilemez. Zaman kaybetmeden alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersleri öğretim programlarından çıkarılmalıdır. Ayrıca Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmaları yasaklanmalıdır. 18- Şahsiyet Eğitimine Dönük Spor, Sanat ve Beceri Dersleri Verilmeli: Sanat, spor, edebiyat etkinlikleri, şahsiyet oluşumu için yeniden düzenlenmelidir. Bunlar, birer ders olmaktan çok karakter ve beceri ediniminde uygulama alanları olarak tanımlanarak ölçütler geliştirilmelidir. Sanat ve beceri eğitimi kapsamında kültürel mirasımızı oluşturan geleneksel sanatlar (ebru, hat, tezhip, minyatür vb.) ile zanaatların öğretimine özel önem verilmelidir. 19- Eğitim Kurumları Türlerine Göre Öğretim Programları Farklılaştırılmalı: Birçok ülkede sosyal bilimler, fen bilimleri, spor, sanat gibi belli bir alanda bilgili ve yetenekli olan öğrencilerin farklılaştırılmış programlar doğrultusunda öğrenim gördüğü okullar mevcuttur. Ülkemizde de bulunan bu okullarda özel olarak geliştirilmiş programlar doğrultusunda eğitim yapılmak yerine diğer okullarda uygulanan öğretim programları ders saatleri değiştirilerek okutulmaktadır. Bunun yerine eğitim kurumunun özelliğine göre farklılaştırılmış öğretim programları ve materyalleri geliştirilmelidir. 20- Seçmeli Ders Sayısı, Öğrencilerin İlgi ve Yeteneklerini Geliştirecek Şekilde Artırılmalı: Uygulanmakta olan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi ve merakını cezbederek onlarda beceri ve yetenekleri artırmaktan ziyade belli konularda akademik başarıyı artırmaya yönelik derslerdir. Seçmeli dersler, bireysel gelişimin farklı alanlarda oluşumunu ve bireyin şahsiyet eğitimini destekleyecek farklılıkları içerecek şekilde düzenlenmelidir. Bu nedenle, seçmeli derslerin temel eğitimde, Kur an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı, mahalli el sanatları, sağlıklı ve doğru beslenme, uygulamalı tarım, fotoğrafçılık, drama, çalgı ve çalgı toplulukları, milli oyunlar, milli ve manevi yaşamı destekleyen alanlar, trafik, dijital medya, ikinci yabancı dil; ortaöğretimde, Kur an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı, çocuk gelişimi ve eğitimi, besinler ve beslenme, el sanatları ve zanaatları, genel hukuk, toplum ve aile ilişkileri, uygulamalı tarım, genel sağlık, milli oyunlar, milli ve manevi yaşamı destekleyen alanlar, konuşma ve yazma, gazetecilik, dijital medya vb. alanlarda oluşturulmalıdır. 20

22 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 21- Eğitim-Öğretim ve Ders Yılı Süreleri ile Ara Dönem Sayılarının Düzenlenmesine Yönelik Araştırma Yapılmalı: Mevcut uygulamada Eylül ve Haziran ayları arasında 38 haftalık bir sürede bir ara tatil ve bir yılsonu tatil verilerek, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki örnekleri üzerinde bir inceleme yapılmalı ve bu inceleme sonuçları ile ülkemizdeki mevcut uygulama süreç ve sonuçları karşılaştırılmalıdır. Eğitim-öğretim yılı ile ders yılı ve ara dinlenme sürelerine ilişkin aşağıdaki örnek tespitler bu neviden bir çalışmada başlangıç olarak kullanılabilir: Tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretimin 1 Eylül de başlaması ve 1 Temmuz da tamamlanması, Eğitim ve öğretim başladıktan 10 hafta sonra birinci değerlendirme sınavlarının yapılması, ardından 5 gün süre ile öğrencilere izin verilmesi ve bu dönemde öğretmenlerin her bir çocuk için gelişimsel raporları yazmak ve eğitimi değerlendirmek üzere okulda kalması, Birinci ara dönemden 10 hafta sonra okulların iki hafta süre ile tatil edilmesi, İki haftalık ara dönemden 10 hafta sonra birinci değerlendirme sınavlarının yapılması, sonrasında 5 gün süre ile öğrencilere izin verilmesi ve bu dönemde öğretmenlerin her bir çocuk için gelişimsel raporları yazmak ve eğitimi değerlendirmek üzere okulda kalması, İkinci ara dönemden 10 hafta sonra okulların 1 Eylül e kadar tatil edilmesi. 22- Ortak Değerleri Güçlendirecek Manevi İçerikli Gün ve Haftalar Eğitim Faliyetlerine Dahil Edilmeli: Eğitim sürecinin önemli bir unsuru haline getirilmesi gereken hususlardan biri de, ortak değerleri güçlendiren manevi öneme sahip gün ve haftalardır. Bu kapsamda milletimizin manevi değerlerini güçlendiren gün ve haftalar okul içi eğitim faaliyetlerine dahil edilmelidir. Bu çerçevede, Ramazan ve Kurban bayramları, mübarek gün ve geceler, Kutlu Doğum Haftası, Muharrem ayı ve Aşure günü gibi günler bu faaliyetler kapsamında programlara dahil edilmelidir. 23- Medeniyetimizin Bilim ve Düşünce İnsanlarının Eserlerinin Tanıtılması ve Okunması Sağlanmalı: MEB, eğitim kademelerinin özelliklerini dikkate alarak geçmişten günümüze kadim medeniyetimizin oluşmasına katkı veren bilim adamı ve âlimleri çocuklara tanıtmak amacıyla eserler hazırlamalı ve bunları ücretsiz dağıtmalıdır. 21

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI. SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI. SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI 6/7 Mart 2010 Başkent Öğretmenevi ANKARA Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 43 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam Sayı: 73 Yıl: 13 Eylül 2014 Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam Başbakan Davutoğlu ile Görüştük Eğitime Bakış ın Yazarlarını Buluşturduk Mücadelemizle Bir Yasak Daha Kalktı Sayı: 73 Yıl: 13 Eylül

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı