19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler"

Transkript

1 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

2 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014

3 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Ali YALÇIN Genel Başkan Yardımcısı Yayın Kurulu Ahmet ÖZER Esat TEKTAŞ Murat BİLGİN Ali YALÇIN Teyfik YAĞCI Ramazan ÇAKIRCI Proje Yöneticisi Teyfik YAĞCI Genel Başkan Yardımcısı Grafik Tasarım Selim AYTEKİN Baskı Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. Tel: Faks: Baskı Tarihi Kasım Adet GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta:

4 ŞÛRA GÜNDEMİ I. II. III. IV. Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri Öğretmen Niteliğinin Artırılması Yönetici Niteliğinin Artırılması Okul Güvenliği 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

5

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ II. ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI III. YÖNETİCİ NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI IV. OKUL GÜVENLİĞİ EK EĞİTİM ve AHLAK ŞÛRASI Eğitim ve Ahlak Şûrası Programı Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu nun Şûra Açış Konuşması Sonuç Bildirgesi

7

8 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler SUNUŞ Eğitim, insanın varoluşuyla birlikte başlayan insani bir faaliyettir. İnsanın kendini bulması, kendi olması ve yaradılış gayesine uygun değerleri kavrayıp yaşaması; bilgiyi edinmekle, bilgide gizlenmiş hikmete ve hakikate ulaşmakla mümkündür. Bu yönüyle, bizim medeniyetimizde eğitim, araç; insanı kemale ulaştırmak ise amaçtır. Bu nedenle, eğitim sisteminin, eğitim politikalarının, felsefesinin ve eğitimcilerin, insan ve eğitim arasındaki ilişkiyi bu anlayışla ele alması gerekir. Ne yazık ki, mevcut eğitim sistemimiz, rekabete dayalı küresel ekonomi ve bunu şekillendiren emperyalizm ve neo-liberalizmden etkilenmesine bağlı olarak, medeniyetimizin eğitim-insan ilişkilerine dair bu çerçevesini tam olarak yansıtamamaktadır. Eğitim sistemimizin bu şekilde karma bir felsefi zemine sahip olması, eğitimin, kalkınmanın insan gücü kaynağını oluşturma ve ekonomik kalkınmanın itici gücü olma önceliğinde tanımlanmasına da neden olmuştur. Eğitim sistemine, eğitim programlarına ve öğrenme-öğretme ilişkilerine dair öncelikler de bu tanım üzerinden belirlenmiştir. Öğretmen yeterlikleri ile son dönemde sıkça dile getirilen öğretmen performans değerlendirme kriterleri oluşturma arayışları da eğitimin bu şekilde tanımlanmasının yan etkilerinin bir sonucudur. Şüphesiz eğitim ve eğitim sistemi, üretim sektörünün ihtiyacının karşılanmasına yönelik insan kaynağı oluşturmak ve nitelikli meslek elemanı yetiştirmek gibi işlevleri de yerine getirmelidir. Ancak bu işlevlerin, eğitimin insanın kendisini gerçekleştirmesi ve insanın insanlaşması gibi asli ve değişmez amaçlarının önüne konulmaması gerekiyor. İnsanlaşma amacı ve kalkınmanın itici gücü işlevi birlikte ele alınarak eğitim sisteminin oluşturulması ve eğitimin içeriklerinin belirlenmesi mümkün olmakla birlikte, sistem ve içeriklerde ağırlık, insanlaşma amacına yönelik olmalıdır. Beden ya da akıl gücüne dayalı meslek elemanlarının nitelikli olması, nihayetinde insan hedefi karşısında ara bir sonuçtur. Bu anlamda, insan-hikmet-hakikat ilişkisinin varlığı, eğitim bağlamında insan-sermaye-emek-istihdam arasındaki bağlantıyı önemsiz hale getirmemekle birlikte teferruat olarak ele almayı gerektirir. 7

9 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Eğitimin güncel terminoloji bağlamında öncelikli hedefi, insani gelişmişlik verilerine olumlu yansıyan sonuçlar üreterek insani gelişmişlik düzeyini yükseltmektir. Özgürlük, demokrasi, hak arama ve hukuk devleti gibi insani gelişmişliğin ana parametrelerine yansımayan, sadece ekonomik kalkınmanın göstergesi olan sayısal değerler üzerinde yukarı yönlü bir ivme kazandıran/kazandırmayı hedefleyen/önceleyen eğitim sistemi; bireylerin bir bölümünün zenginleşmesine ve sınıf atlamasına aracılık eder. Ancak, insan ve insani değerler açısından koca bir yenilgiyi de beraberinde getirir. Daha keskin bir söyleyişle, kimilerinin cüzdanı şişerken, vicdanlar sönük kalır. İnsanlığın birikimi eksilirken, sermayenin birikimi/gücü artmaya başlar. Bu bağlamda, insanın ve insanlığın geleceğine yön verecek olan eğitimi, sermayeye/sektöre/çalışma hayatına eleman yetiştirme zemini olarak görme hatasına düşmemeli, düşenler varsa çekip kurtarmalıyız. İnsani gelişmişlik ve ekonomik kalkınmanın birbirinin ikamesi veya rakibi olmadığı gerçeğini de unutmamalıyız. İnsani gelişmişlik sağlanmadan gerçekleşen ekonomik kalkınma; hem insan hem de insanlık için paylaşım kavgaları, gelir adaletsizliği, gücün hukuku gibi yönetilmesi ve sona erdirilmesi güç kriz riskleri barındırır. Bu risklerle karşılaşmamak veya bunları bertaraf etmek, insani gelişmeyi öncelemek veya insani gelişme ve ekonomik kalkınmayı eş güdüm içerisinde gerçekleştirme stratejisini hâkim kılmakla mümkündür. Çağın sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve siyasal gelişmelerini kavrayan, hatta yönlendiren insanlar yetiştirmek; eğitim sistemine, eğitim felsefesine, eğitim programlarına, öğretmenlerin, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine ve kariyerlerine yönelik kapsamlı ve ihtiyacı karşılar değişiklikler yapılmasını gerektiriyor. Bunun yanında, eğitim kurumlarının mimarisinden eğitim mevzuatına, eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarından çalışma şartlarına kadar birçok alanda da benzer hedefli değişiklikler hayata geçirilmelidir. 21. yüzyılda ülkemizin insani gelişmişlik, ekonomi, eğitim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda yaşanacak gelişmelere öncülük edebilmesi için istisnasız bütün bireylere çağın gerekleriyle uyumlu en iyi eğitimi almalarına dönük fırsat ve imkânların sağlanması gerekir. Bu gerekliliğin karşılanmasında, siyasetten bürokrasiye, akademisyenlerden bütün eğitim çalışanlarına, sermaye kesiminden sivil topluma, ebeveynlerden öğrencilere bütün kişi ve kurumlara sorumluluk düşmektedir. Toplum, eğitimin ve eğitim sisteminin, insan temelli olarak yeniden oluşturulmasında siyasi, ideolojik, etnik ve inanç farklılıklarını gerekçe yapmadan- iş birliği yapmak zorundadır. 8

10 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Eğitim sistemine yön veren siyasi iradenin temsilcilerinin ve kamu kurumlarının, çağın gerektirdiği eğitim sistemini ve eğitim programını oluştururken çağın sunduğu katılımcı demokrasi uygulamalarından yararlanması gerekir. Bu bağlamda, eğitime dair meselelerin çözümünde ortak aklı oluşturmayı hedefleyerek en doğru seçeneğe ulaşmada başvurulan bir yol olarak eğitim şûraları önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Şüphesiz eğitim şûrasının varlığı tek başına katılımcı demokrasinin gereklerinin hayata geçirilmesi için yeterli değildir. Zira, eğitim sistemimize, 11 Temmuz 1921 de Ankara da toplanan I. Maarif Kongresi ile giren eğitim şûrası uygulaması, cehaletin giderilmesini sağlayarak ülkemizin modernleşmesine katkı sağlayan kararlar yanında başörtüsü yasağı, katsayı dayatması gibi kararlarıyla binlerce insanın eğitim hakkından mahrum kalmasına da neden olan, demokrasi ve insan haklarıyla bağdaşmayan karar ve uygulamalara da kaynaklık etmiştir. Bu anlamda, şûranın kendisi değil, toplanma şekli, gündeminin belirlenmesi ve alınan kararların niteliği de katılımcı demokrasinin ve demokrasi kültürünün gereklerinin yerine getirilmesi noktasında önemli birer parametre olarak kabul edilmelidir. Eğitimin geleceğine dair politika, strateji ve uygulamaların belirlendiği eğitim şûralarında alınan kararlar, eğitimin niteliği, insanımızın, milletimizin ve devletimizin geleceği için şüphesiz son derece önemlidir. 300 bini aşkın eğitim çalışanının üye olduğu ve eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunun yetkili sendikası Eğitimciler Birliği Sendikası olarak, katıldığımız eğitim şûralarının tamamına hazırlıklı gittik. 2-6 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 19. Milli Eğitim Şûrası na da kapsamlı bir hazırlık yaptık. Öğrencilerin ve öğrenci velilerinin de katkı ve katılım sağladığı, alanının uzmanı akademisyenlerin, eğitim politikaları belirleyici ve uygulayıcılarının ağırlıkta olduğu mini bir eğitim şûrası yaparak, tekliflerimizi ve gerekçelerini ortak akla ve eğitim biliminin gereklerine dayalı olarak belirledik. 19. Milli Eğitim Şûrası nın gündem konuları; öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri, eğitim yöneticilerinin niteliği, öğretmen niteliği ve okul güvenliği olarak belirlenmiştir. Şûranın gündem konularının belirlenmesinde, ülkemizin ulaştığı demokrasi kültürü düzeyi, katılımcı demokrasi anlayışı ve ileri demokrasi hedefiyle uyumlu olamayacak biçimde, başta eğitim alanında faaliyet gösteren sendikalar olmak üzere, eğitim paydaşlarının görüşlerinin alınmamasını önemli bir eksiklik olarak kaydetmek gerekir. Bununla birlikte, 19. Milli Eğitim Şûrası nda ele alınacak konular, güncel meseleler olup çözümlerine yönelik önerilerin geliştirilmesi, nitelikli eğitim açısından son derece önem arz etmektedir. 9

11 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Şûrada ele alınacak konulardan ilki olan eğitim-öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri, pek çok şûrada doğrudan ya da dolaylı olarak ele alınmıştır. Ülkelerin eğitim programları; bilimsel, teknolojik, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel değişmelere bağlı olarak güncellenmektedir. Programlara ilişkin güncelleme yapılırken, 2005 yılında olduğu gibi, diğer ülke öğretim programlarının çevirisine dayanan bir yaklaşım kabul edilemez. Güçlü, köklü ve kadim bir medeniyete sahip bir ülke olarak Yeni Türkiye nin felsefesine uygun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde ısrarlı ve takipçi olacağız. 19. Milli Eğitim Şûrası nın gündem konularını oluşturan bir diğer konu, eğitim yöneticilerinin niteliğidir. Bu konu, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de eğitim yöneticilerinin, özellikle okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde, eğitime dair meselelerin çözümünde önemli bir konu olarak görülmüş ve kapsamlı olarak 7. Milli Eğitim Şûrası nda ve 14. Milli Eğitim Şûrası nda tartışılmıştır. Ancak eğitimin niteliğini artırmada itici güç olan eğitim yöneticilerinin niteliğini geliştiren bir model ya da sistem ortaya konamamıştır. Ümit ediyoruz ki, bu şûrada, başta yönetici yeterlilikleri olmak üzere, yönetici adaylarının seçimi, istihdamı, eğitimi ve desteklenmeleri konusunda bir sisteme ya da modele kaynaklık edecek kararlar alınacaktır. Şûranın önemli gündem maddelerinden biri de, öğretmen niteliğidir. Öğretmen yetiştirme konusunda birçok ülkeden daha fazla deneyime sahip olan ülkemizde hâlâ öğretmenin niteliğine ilişkin sorunlarımız bulunmaktadır. Bu şûradan öğretmen niteliği ile doğrudan ilgili olan öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, istihdamı, mesleki gelişim ve kariyer sistemine ilişkin olarak herkes için umut verici kararların alınmasını bekliyoruz. Zira, eğitim söz konusu olduğunda akla önce öğretmen gelmektedir. Dünyada ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik alanlarda meydana gelen değişmeler, eğitimin ve okulun işlevini, milli ve uluslararası boyutlarda yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, eğitim sistemleri ve öğretmen yetiştirme programları, çağın getirdiği meydan okumalara karşı yeniden yapılandırılmalıdır. Şûrada ele alınacak bir diğer gündem konusu ise, okul güvenliğidir. Bu konu, bugüne kadar şûralarda hak ettiği ölçüde ele alınmamıştır. Kırdan kente göçün artması, hızlı ve çarpık kentleşme, ekonomik zenginleşmeye karşın ahlaki yozlaşma sonucu güvenlik konusu birçok alanda olduğu gibi eğitim kurumlarının da en önemli meselesi haline gelmiştir. Okul güvenliği, özellikle gelişmiş toplumlar için, son yılların en önemli problemlerinden biridir. Dünyanın çok farklı yerlerinde okulların daha güvenli yerler olabilmesi için pek çok çalışma yapılmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili şekilde gerçekleştirilmesi için okulların güvenli ortamlar olması gereklidir. 10

12 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Çünkü, okulda güvende olmamaları ya da kendilerini güvende hissetmemeleri öğrenciler açısından öğrenme, öğretmenler açısından öğretme engeli olarak karşımıza çıkmaktadır. 19. Milli Eğitim Şûrası nda yapılacak değerlendirmeler, teklif ve eleştiriler, eğitim sistemine, öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çocuklarımız ve gençlerimiz önceliğinde bütün milletimize hem bugüne hem de geleceğe yönelik ufuk açıcı etkiler bırakmalıdır. Şûrada alınacak kararlar ve bu kararlar çerçevesinde hayata geçirilecek uygulamalar, özelde eğitim sistemine ve eğitim faaliyetlerine genelde ise Yeniden Büyük Türkiye hedefine de katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, 19. Milli Eğitim Şurası; diğer kültürlerin ve geleneklerin de değerini bilen, eskisi kadar kitap bağımlısı olmayan, eğitilmiş bir gözlem, sezgi ve analiz yeteneği olan, vizyonlarını, ufuklarını, enformasyonlarını, dünya vatandaşı olduğunu da dikkate alarak belirleyen, bununla birlikte milli ve manevi değerlerden beslenerek kendi kültürlerini zenginleştirip besleyen eğitimli insanlarımızın sayısını artıracak bir zemin oluşturmalıdır. Her düzeyde ve her yaşta öğrenme motivasyonuna ve öğrenmeye devam etme disiplinine sahip olan, bilgiyi hem içerik hem de süreç olarak aktarabilen ve kullanabilen, insan olarak sahip olması gereken değerleri ve bu değerlere uygun davranışların kazanılmasında okulun yanı sıra kâr amacı gütmeyen her türlü kuruluştan yararlanabilen insan, mevcut sorunlarımızın çözümünü kolaylaştırmak yanında geleceğe dair hedeflerimize ulaşmamızı da hızlandıracaktır. Bu duygularla, 19. Milli Eğitim Şûrası nın, başta eğitim hizmetinden yararlananlar ve eğitim hizmetlerini sunanlar olmak üzere, ülkemiz ve insanlık için hayırlı sonuçlara ve uygulamalara vesile olmasını diliyorum. Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 11

13

14 I. ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

15

16 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler I. ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ İnsanların hızla değişen ve her geçen gün yenilenen teknoloji karşısında, kendilerini yenilemeleri ve bu değişime ayak uydurmaları zorunlu hale gelmiştir. Ülkelerin de, gerek ekonomik gerekse bilimsel alanlarda diğer ülkelerle rekabet edebilmeleri için, öğrencileri çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve tutumlarla donanımlı hale getirmesi şarttır. Bunun için birçok ülke eğitim programlarının yenilenmesini ya da bütünüyle değiştirilmesini başlangıç noktası kabul etmektedir Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan program geliştirme çalışmalarında eğitim programı ve öğretim programı birbiriyle uyumlu olarak yürütülmek zorundadır. Eğitim sektöründe hizmet üreten ve hizmet alanların görüşleri alındıktan sonra oluşturulan ihtiyaç analizine göre alan uzmanları ve uygulayıcılarının katılımıyla, tek tip bir programa bağlı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten eğitim ve öğretim programları geliştirilmelidir. Oldukça karmaşık ve zor olan program geliştirme sürecinde bilimsel, teknolojik ve siyasal gelişmelerle felsefi yaklaşımlar ve sosyo-ekonomik dönüşümler merkeze alınmalıdır. Aksi takdirde geçmişte olduğu gibi, iktidarı elinde tutan veya iktidar üzerinde vesayete sahip güç odaklarının baskıları ile oluşturulmuş, bu ülkenin milli, manevi ve kültürel değerleri ile uyumlu olmayan eğitim ve öğretim programları uygulanmış olur, ki bu da gelişmiş ülkelerde rastlanan bir durum değildir. 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesinde kılavuzluk edecek olan eğitim ve öğretim programlarının; dünden farklı olarak bugün herkesin beklentilerine cevap verecek ortak değerleri ve kültürü özümsemiş, çatışmalar ve ayrımcılık yerine uzlaşmayı sağlayan, manevi değerlere saygılı, çoğulcu, katılımcı, hakkı ve hakkaniyeti gözeten, erdemli toplumu oluşturacak bireylerin yetişmesine katkı verecek şekilde düzenlenmesi hayati öneme sahiptir. 15

17 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler ÖNERİLER 1- Eğitim Kademelerine Göre Öğrenci Yeterlikleri Belirlenmeli: Bir öğrenci ve onun velisi, öğrencinin bir eğitim kurumunu bitirdikten sonra edineceği bilgi ve becerilerinin ona hangi yeterlikleri kazandıracağını bilmek ister. Gelişimsel yaş ve eğitim kademesinin özelliğine göre edinilecek yeterlikler tanımlandıktan sonra öğretim programları geliştirilmelidir. Bu bağlamda eğitim kademesinin yeterliklerini sağlamak koşuluyla okul dışı öğrenmelerin de diploma ve sertifikasyon bağlamında geçerli sayılması hususunda düzenlemeler yapılmalıdır. 2- Eğitim Programları Eğitim Kademelerinin Özelliklerine Göre Geliştirilmeli: Eğitim programları, eğitim kademelerinin özellikleri de dikkate alıarak disiplinlerarası eğitim ve öğretim faaliyetleri ile okul içi ve okul dışı öğrenmeleri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır (Gerek okul içi gerekse okul dışı kurs, sertifika vb. belge ya da nitelik kazandıran öğrenme faaliyetlerine katılanların sahip olacakları niteliklerin dikkate alınması öngörülmekte olup Kur an kursu, görsel-işitsel sanatlara ilişkin kurslar, herhangi bir sportif branşa ilişkin kurslar kapsamında edinilen yeterlikler örgün eğitim sürecinde ders ya da sınıf muafiyeti ya da ölçme değerlendirme uygulamalarından muaf tutulma imkanı sağlamalıdır). 3- Eğitim-Öğretim Programlarının Geliştirme ve Uygulama Süreçleri Paydaşlarla Birlikte Bilimsel Verilere Dayalı Olarak Yürütülmeli: Türkiye, eğitimöğretim programları geliştirme ve uygulama noktasında tecrübe sahibidir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi değişmelere bağlı olarak ortalama her 5 yılda bir yürütülen program geliştirme faaliyetlerinde, hizmet alanlardan ziyade hizmet üretenlerin (MEB, üniversiteler, öğretmeler vb.) talepleri dikkate alınmıştır. Oysa program geliştirme sürecinde esas olan, sadece karar alıcı ve politika yapıcıların, hizmet üretenlerin değil, hizmet alanların da (öğrenci, aileler, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları gibi) taleplerinin/fikirlerinin dikkate alınmasıdır. Müfredat geliştirme sürecinde, hem bireyin hem milletin hem de insanlığın beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede, müfredat geliştirme faaliyetlerinin katılımcı demokrasi uygulamaları işletilerek gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 4- Programlara Uygun Öğretim Materyalleri Geliştirilmeli: Eğitim-öğretim programları hedeflerinin gerçekleşebilmesi, uygun materyallerle mümkündür. Bundan dolayı öğrenci ve öğretmenlere, programlarla uyumlu materyallerden yararlanma imkanı sağlanmalıdır. Bu çerçevede, erişim hızı ve kolaylığı, ergonomi, güncel teknolojik verileri yansıtma, baskı ve tasarım kalitesi ve dayanıklılık gibi kriterleri sağ- 16

18 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler layan öğretim materyali geliştirme öncelikli bir hizmet olarak tasarlanmalıdır. Diğer taraftan, e-öğrenme platformlarının oluşturulmasında ve bu platformlarda kullanılmaya uygun öğretim materyallerinin geliştirilmesinde öğretmenlerin bilgi ve birikimlerinden de yararlanılmalıdır. 5- Programlara Uyumlu Öğrenme İçin Derslik Sistemine Geçilmeli: Programların öngörülen sonuçlara ulaşabilmesinde etkili faktörlerden biri de, nitelikli öğrenmeyi kolaylaştıracak donanıma sahip öğrenme ortamlarıdır. Programın öngördüğü nitelikli eğitim faaliyeti; öğrenme ortamlarının niteliklerinin (öğrenci mevcutlarının azaltılması, ısı, havalandırma ve aydınlatma koşullarının iyileştirilmesi, masa ve sandalyelerin öğrenci ihtiyaçlarını karşılaması, eğitim kurumlarının teknolojik araçlarla donatılması, yardımcı kaynaklar sağlanması vb.) asgari düzeyde karşılanmasını gerektirir. Bu bağlamda, olabilecek en kısa sürede sınıf sistemi yerine derslik sistemine geçilmelidir. 6- Yapılandırılmış ve İhtiyaca Dayalı Kapasite Geliştirme Amacıyla Eğitimcilere Uygulamalı Eğitimler Verilmeli: Yeni programların kavranması ve ortak bir bilinçle uygulanması amacıyla, başta okul müdürleri ve maarif müfettişleri olmak üzere, öğretmenler ile il ve ilçe yöneticilerine uygulamalı eğitimler verilmelidir. 7- Programlara Yönelik Bilinçlendirme ve Farkındalık Oluşturma Çalışmaları Yapılmalı: Toplumun tüm kesimlerinin programlar hakkında bilgi sahibi olarak destek vermelerini sağlamak için sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, okul aile birlikleri, üniversiteler, veliler ve bakanlıklar gibi aktörlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 8- MEB ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Program Geliştirme ve Ders Kitabı Yazımı Çalışmalarında Paydaşların Katılım ve Katkısına İmkan Sağlanmalı: MEB ve TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği anlaşması gereği üç yıldır program geliştirme ve ders kitabı yazım çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalara, eğitimle ilgili paydaşların katılımı ve karar alma süreçlerinde yer alması sağlanmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir. 9- Ortaöğretim Programları ve Ders Çizelgeleri Yöneltmeyi Sağlayacak Şekilde Yeniden Düzenlenmeli: Ortaöğretimde, Yükseköğretime, Mesleğe ve Yükseköğretime, Hayata ve İşe Hazırlayan programlar oluşturulmalıdır. Bu çerçevede, günümüz eğitim sistemlerinin, hem insani değerlerle buluşturmak hem de bilgi ve meslek sahibi yapmak gibi işlevleri eş zamanlı gerçekleştirme faaliyeti olduğu dikkate alınarak, ortaöğretim programlarının eğitim ve meslek danışmanlığı yanında değerlere dayalı yaşam koçluğu imkânlarını da öğrencilere sunması hedefleriyle hazırlan- 17

19 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler ması gerekir. Bu kapsamda, somut uygulama, genel liseler ile seçme sınavına göre öğrenci alan liselerde yükseköğretime hazırlayan programlar, teknik liseler ile imam hatip liselerinde mesleğe ve yükseköğretime hazırlayan programlar, meslek liselerinde ise hayata ve işe hazırlayan programlar şeklinde gerçekleştirilmelidir. 10- Ortaöğretim Kurumlarında Yatay ve Dikey Geçişlere İmkan Verilmeli: Ortaöğretim kurumları arasında yatay ve dikey geçişlere imkân veren düzenlemeler yapılmalıdır. Yatay ve dikey geçiş imkânı, diploma alarak mezun olanlar ile diploma almadan okuldan ayrılmış olanlara da tanınmalıdır. İsteğe bağlı olarak eksik derslerin, gerekiyorsa ayrıca düzenlenecek standart kursların tamamlanması veya yapılacak sınavın verilmesi koşuluyla yatay ve dikey geçiş yapılabilmelidir. 11- Birleştirilmiş Sınıflar Öğretim Programı Geliştirilmeli: Öğretmen, araç-gereç yoksunluğu gibi nedenlerden dolayı nitelikli eğitim verme kapasitesinde en dezavantajlı okullar, birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı okullardır. Türkiye nin coğrafi, demografik, yerleşim ve iklim özellikleri nedeniyle bu okullar varlığını devam ettirecektir. Bu okullarda eğitim gören çocuklar ile görev yapan öğretmenlere yönelik özel programlar geliştirilmeli ve zengin öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. Buralarda görev yapan öğretmenlere ilave mali, sosyal ve özlük hakları sağlanmalı ve çalışma şartları cazip hale getirilmelidir. 12- Demokrasi Kültürü ve Medeniyet Değerlerinin Kazanılmasına Zemin Hazırlayacak Dersler, Ortak Değer İnşa Edecek Şekilde Programlara Dahil Edilmeli: Milli, manevi ve kültürel değerler ile evrensel değerlerin kazanılmasına zemin oluşturmada öncü dersler konumundaki Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Hayat Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur an-ı Kerim, Hz. Peygamberimizin Hayatı, Türkçe vb. derslerin öğretim programlarının özgün ve milli müfredat çerçevesinde geliştirilmesi esas alınmalıdır. 13- Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencilerinin de Din Eğitimi Özgürlüğünden Yararlanması Sağlanmalı: Okul öncesi dönem, bireyin benlik ve kimliğinin inşa edildiği en stratejik dönemdir. Çocuğun diğer gelişim alanlarıyla birlikte manevi gelişimi de esas alınmalı ve bu kapsamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokulun bütün sınıflarının ders programlarında yer almalıdır. Anayasa nın 24. maddesi gereğince ilk ve ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi zorunlu dersler arasında yer almalıdır. Buna rağmen ilkokulun ilk üç sınıfında halen bu ders, programda yer almamakta ve böylece Anayasa açıkça ihlal edilmektedir. 18

20 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 14- Özel İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Açılmasına İlişkin Fiili Engeller Kaldırılmalı: Toplumun beklentilerine göre özel imam hatip okullarının açılmasının önündeki fiili engeller kaldırılmalıdır. Ortaöğretim için belirlenen temel yeterlikleri kazandırmak kaydıyla farklı toplum katmanları tarafından önerilen farklı okul türlerinin açılabilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. 15- Karma Eğitim Zorunluluğu Kaldırılmalı: 19 ve 20. yüzyıllarda kız ve erkeklerin aynı sınıflarda eğitim görmesinin yaygın görüş olarak kabul görmeye başlamasıyla birlikte yasal bir zorunluluk olarak uygulanmaya başlanan karma eğitim uygulamasını bugün birçok ülke mecbur olmaktan çıkarmıştır. Karma eğitim üzerine yapılan birçok araştırma sonuçlarına göre kız ve erkeklerin ayrı ayrı olarak eğitim gördüğü okullarda, okula devam oranları artarak devamsızlıklar azalmış, okul terkleri azalarak diplomalı mezuniyetler artmış, başta fen ve matematik dersleri olmak üzere birçok derste akademik başarı %25 ile %40 a varan oranlarda artmıştır. Bundan dolayı bugün birçok ülkede antidemokratik bir uygulama olarak görülerek vazgeçilen karma eğitim mecburiyetinin kaldırılarak, kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı eğitim görebileceği okulların da bir seçenek olarak sunulması konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Toplumun beklenti ve taleplerine cevap verecek şekilde kız, erkek ve karma olmak üzere farklı uygulama biçimlerinin hayata geçirilmesi için düzenleme yapılmalıdır. 16- Bireysel Farklılıklara Dayalı Öğretim Programları ve Materyalleri Geliştirilmeli: Ülkemizde öğretim programlarının tasarımı yapılırken, sınıfta her öğrenci aynı seviyede görülerek içerikler ona göre oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım, çocuk gelişimine uygun bir yaklaşım değildir. Şu bilinen bir gerçek ki, her çocuk kendine özeldir ve her birinin öğrenme süreci farklıdır. Bundan dolayı her bir dersin öğretim programında yavaş ve hızlı öğrenen çocuklara yönelik ilave içeriklere yer verilmeli ve eğitim kademesinin yeterliklerini sağlamak koşuluyla erken mezun olabilme imkanı tüm öğrencilere tanınmalıdır. Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim kademelerinin özelliğine göre farklılaştırılmış programlarla eğitim materyalleri geliştirilmelidir. Bu kapsamda, engelli öğrencilerle çalışacak okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilmelidir. 17- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Öğretim Programları ve Ders Çizelgelerinden Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama Dersi Çıkarılmalı: Anayasa nın 58. maddesinde, devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır hükmü yer almaktadır. Buna karşın 18 yaşından küçük 19

21 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler çocuklara alkol içerikli bir dersin öğretiminin yapılması kabul edilemez. Zaman kaybetmeden alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersleri öğretim programlarından çıkarılmalıdır. Ayrıca Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmaları yasaklanmalıdır. 18- Şahsiyet Eğitimine Dönük Spor, Sanat ve Beceri Dersleri Verilmeli: Sanat, spor, edebiyat etkinlikleri, şahsiyet oluşumu için yeniden düzenlenmelidir. Bunlar, birer ders olmaktan çok karakter ve beceri ediniminde uygulama alanları olarak tanımlanarak ölçütler geliştirilmelidir. Sanat ve beceri eğitimi kapsamında kültürel mirasımızı oluşturan geleneksel sanatlar (ebru, hat, tezhip, minyatür vb.) ile zanaatların öğretimine özel önem verilmelidir. 19- Eğitim Kurumları Türlerine Göre Öğretim Programları Farklılaştırılmalı: Birçok ülkede sosyal bilimler, fen bilimleri, spor, sanat gibi belli bir alanda bilgili ve yetenekli olan öğrencilerin farklılaştırılmış programlar doğrultusunda öğrenim gördüğü okullar mevcuttur. Ülkemizde de bulunan bu okullarda özel olarak geliştirilmiş programlar doğrultusunda eğitim yapılmak yerine diğer okullarda uygulanan öğretim programları ders saatleri değiştirilerek okutulmaktadır. Bunun yerine eğitim kurumunun özelliğine göre farklılaştırılmış öğretim programları ve materyalleri geliştirilmelidir. 20- Seçmeli Ders Sayısı, Öğrencilerin İlgi ve Yeteneklerini Geliştirecek Şekilde Artırılmalı: Uygulanmakta olan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi ve merakını cezbederek onlarda beceri ve yetenekleri artırmaktan ziyade belli konularda akademik başarıyı artırmaya yönelik derslerdir. Seçmeli dersler, bireysel gelişimin farklı alanlarda oluşumunu ve bireyin şahsiyet eğitimini destekleyecek farklılıkları içerecek şekilde düzenlenmelidir. Bu nedenle, seçmeli derslerin temel eğitimde, Kur an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı, mahalli el sanatları, sağlıklı ve doğru beslenme, uygulamalı tarım, fotoğrafçılık, drama, çalgı ve çalgı toplulukları, milli oyunlar, milli ve manevi yaşamı destekleyen alanlar, trafik, dijital medya, ikinci yabancı dil; ortaöğretimde, Kur an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı, çocuk gelişimi ve eğitimi, besinler ve beslenme, el sanatları ve zanaatları, genel hukuk, toplum ve aile ilişkileri, uygulamalı tarım, genel sağlık, milli oyunlar, milli ve manevi yaşamı destekleyen alanlar, konuşma ve yazma, gazetecilik, dijital medya vb. alanlarda oluşturulmalıdır. 20

22 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 21- Eğitim-Öğretim ve Ders Yılı Süreleri ile Ara Dönem Sayılarının Düzenlenmesine Yönelik Araştırma Yapılmalı: Mevcut uygulamada Eylül ve Haziran ayları arasında 38 haftalık bir sürede bir ara tatil ve bir yılsonu tatil verilerek, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki örnekleri üzerinde bir inceleme yapılmalı ve bu inceleme sonuçları ile ülkemizdeki mevcut uygulama süreç ve sonuçları karşılaştırılmalıdır. Eğitim-öğretim yılı ile ders yılı ve ara dinlenme sürelerine ilişkin aşağıdaki örnek tespitler bu neviden bir çalışmada başlangıç olarak kullanılabilir: Tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretimin 1 Eylül de başlaması ve 1 Temmuz da tamamlanması, Eğitim ve öğretim başladıktan 10 hafta sonra birinci değerlendirme sınavlarının yapılması, ardından 5 gün süre ile öğrencilere izin verilmesi ve bu dönemde öğretmenlerin her bir çocuk için gelişimsel raporları yazmak ve eğitimi değerlendirmek üzere okulda kalması, Birinci ara dönemden 10 hafta sonra okulların iki hafta süre ile tatil edilmesi, İki haftalık ara dönemden 10 hafta sonra birinci değerlendirme sınavlarının yapılması, sonrasında 5 gün süre ile öğrencilere izin verilmesi ve bu dönemde öğretmenlerin her bir çocuk için gelişimsel raporları yazmak ve eğitimi değerlendirmek üzere okulda kalması, İkinci ara dönemden 10 hafta sonra okulların 1 Eylül e kadar tatil edilmesi. 22- Ortak Değerleri Güçlendirecek Manevi İçerikli Gün ve Haftalar Eğitim Faliyetlerine Dahil Edilmeli: Eğitim sürecinin önemli bir unsuru haline getirilmesi gereken hususlardan biri de, ortak değerleri güçlendiren manevi öneme sahip gün ve haftalardır. Bu kapsamda milletimizin manevi değerlerini güçlendiren gün ve haftalar okul içi eğitim faaliyetlerine dahil edilmelidir. Bu çerçevede, Ramazan ve Kurban bayramları, mübarek gün ve geceler, Kutlu Doğum Haftası, Muharrem ayı ve Aşure günü gibi günler bu faaliyetler kapsamında programlara dahil edilmelidir. 23- Medeniyetimizin Bilim ve Düşünce İnsanlarının Eserlerinin Tanıtılması ve Okunması Sağlanmalı: MEB, eğitim kademelerinin özelliklerini dikkate alarak geçmişten günümüze kadim medeniyetimizin oluşmasına katkı veren bilim adamı ve âlimleri çocuklara tanıtmak amacıyla eserler hazırlamalı ve bunları ücretsiz dağıtmalıdır. 21

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin. Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin. Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Ali YALÇIN Genel

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI

18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI 18. Milli Eğitim Şurası Kararları Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI Madde 2 (1+4+4+4) Zorunlu eğitim öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıkları

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. PROGRAMIN

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER*

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* K U RAM VE U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M Y Ö N E T İ M İ fahur 1999 sayı: 18 ss.221-227 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* Mehmet ŞAHİN Milli Eğitim

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler Üniversiteler arasında

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü \ ij U $ s \ denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü KASIM 2016 1920 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denizli İl Müftülüğü İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1- Milli

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı