YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÖZET ÜNİTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÖZET ÜNİTE"

Transkript

1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÖZET ÜNİTE 4

2 ÜNİTE 4 BİLGİSAYAR AĞLARI Geçen yüzyılın sonuna kadar posta ve telefon ile yapılan sesli ve yazılı iletişim günümüzde e-posta, anlık mesajlar ve bilgisayarlar ile yapılmaktadır. Artık internete cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar ile kablosuz ağlar üzerinden bağlanılmaktadır. BİLGİSAYAR AĞLARININ GELİŞİMİ, YARARLARI VE KULLANIM ALANLARI Bilgisayar ağlarının ilk uygulamaları 1960 lı yılların sonlarında başlamıştır. Ancak yerel bilgisayar ağlarının yaygınlaşması askeri ihtiyaçlardan doğmuş ve 1980 li yıllarda başlamıştır li yıllarda, kişisel bilgisayarların da çoğalması ve bilgisayar teknolojisi ile iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgisayar ağlarına yaygın kullanım alanı sağlamıştır. Bilgisayar ağlarının kullanılmasının genel yararlarını şu şekilde sayabiliriz. Güvenlik: Ağ trafiğinin denetimi ve takibi tek bir noktadan yapılabilir. Veri Paylaşımı: Ağ üzerinde herhangi bir bilgisayar üzerinde bulunan veri veya program tüm ağ kullanıcıları tarafından ortaklaşa kullanılarak veri taşıma sorunları ortadan kaldırılır. Ağ Kaynaklarının Paylaşımı: Ağa dâhil olan kullanıcılar, ağ üzerinde bulunan yazıcı, modem, faks gibi çeşitli ağ kaynaklarını kendilerine verilen izinler doğrultusunda kullanabilir. Haberleşme: Ağ üzerindeki kullanıcılar herhangi bir ek masraf yapmaksızın kendi aralarında ücretsiz olarak haberleşebilirler. İnternet Erişimi: İşletmelerde internet hizmeti gittikçe artmakta olduğundan Ağ yardımıyla tek bir internet hattı işletme içerisindeki birçok kullanıcıya paylaştırılabilir. Oyunlar: Ağ üzerinden oynana oyunlar yaygınlaştığından, sadece bilgisayara karşı oynamak yerine ağ yardımıyla, diğer kullanıcıları da oyuna katarak ağ içerisinde de oyun oynanabilir. Ağ kullanımın işletmeler açısından başlıca nedenleri şunlardır: İşletme içine dağılmış, büyük ve karmaşık operasyonların kontrolü, Pahalı bilgisayar donanımının paylaştırılarak kullanılmasına imkân sağlanması, Birçok kullanıcının merkezi veri tabanı ile iletişimine imkân sağlaması, Bağımlı operasyonlar arasında veri alış verişinin sağlanması, Büyük bir alana yayılmış operasyonlarda idari kolaylığın sağlanması, İşletme içi ve işletmeler arası haberleşme yeteneğinin artması, İşletmeler için hayatı öneme sahip ürün tedariklerinin tedarik zincirleri ile çözülmesidir. Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayar, yazıcı, akıllı telefonun belirli kurallar ve standartlar içerisinde birbirleriyle veri iletişiminde bulunabilmeleri şeklinde tanımlanabilir. Basit bir ağda bir istemci ve bir sunucu, işletim sistemi, ağı paylaştıracak bir switch ve ağ kartı yeterli iken daha büyük ağlarda hem bu donanımların sayısı artar hem de sunucular ve ağ kontrol donanımları kullanılmalıdır. Örnek Bilgisayar Ağı

3 Bilgisayar ağlarına bağlanmak için kullanılan bağlantı yöntemleri ise kablolu bağlantıda telefon hatları, çift bükümlü kablolar ve fiber optik kablolar şeklinde sayılabilir. Akıllı telefonların da yaygın olarak kullandığı kablosuz bağlantılar da Wi-Fi ağı, Bluetooth gibi radyo frekansla çalışan bağlantı kanalları kullanılmaktadır. Ağ Bileşenleri ve Fonksiyonları Bir iletişim sistemi, bilginin bir noktadan diğer bir noktaya iletimi için uygun yazılım ve donanımın bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İletişim sistemlerinin gönderebildiği veriler metin ve grafikten görüntü veya sese kadar geniş bir yelpazede yer alabilir. Bir iletişim sisteminin önemli bileşenlerini bilgisayardan başlayarak sırasıyla aşağıdaki gibi sayabiliriz. Ağ arayüz kartı (NIC) Bilgisayarlar arası haberleşmenin en temel bileşenlerinden birisidir. Ağ üzerinden haberleşmenin başlayabilmesi için bir ağ arayüz kartının olması gereklidir. NIC donanımları IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standartlarında belirlenen frekans aralığı ve kurallarla çalışmaktadır. Günümüzde TCP/IP standart protokol haline gelmiştir. Ağ arayüz kartları bilgisayarlardan gelen sayısal (digital) veriyi kablolu bağlantı da sayısal olarak, kablosuz bağlantı da ise modüle ederek analog sinyal şeklinde iletim kanalına göndermektedir. Aynı şekilde kablosuz bağlantıdan gelen modüle edilmiş analog sinyal demodüle edilerek sinyal tekrar edilmektedir. Modem ile Modülasyon ve Demodülasyon Veri iletim ortamı Verileri gönderme ya da almaya başka bir ifade ile cihazlar arasında iletişimi kurmaya yarayan iletişim kanallarıdır. Bilgisayar ağlarında veri iletimi kablolu veya kablosuz olabilir. Ağ bağlantı cihazları İlk yıllarda hub denilen ve sadece iki ağ bileşeni arasında bağlantı sağlayan ucuz ve akılsız cihazlarda kullanılmakta iken günümüzde bu cihazların kullanım alanı kalmamıştır. Router denilen daha akıllı cihazlar ise genellikle işletme ağlarının bir biri ile bağlanması ve bu ağlar arasında veri akışının yönlendirilmesi için kullanılan cihazlardır.evlerde ve işletmelerde ise modem kullanılır. Ağ işletim sistemi Ağ işletim sistemi her bilgisayarda olabileceği gibi tüm ağı ve ağ uygulamalarını yöneten Sunucu Bilgisayarda da olabilir. Sunucular Ağ üzerinde bilgi paylaşımlarından ağ hizmetlerinin güvenliğine kadar birçok hizmeti yöneten ağ bileşenlerinden biridir ve bu bilgisayarlar sunucu (server) olarak bilinirler. Linux türevi işletim sistemleri (Operating System-OS) ve Microsoft Windows Server OS günümüzde yaygın olarak kullanılan sunucu yazılımlarıdır. Sunucular ve Bağlı Bilgisayarlar

4 AĞ YAPILARI Ağ yapıları bilgisayar ve coğrafi büyüklüğe göre LAN, MAN ve WAN türünde olabilir. Bunun dışında da çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Ayrıca LAN dan bahsederken en yaygın ağ topolojilerinden bahsedilecektir. Kişisel Alan Ağları (PAN) Kişisel Alan Ağı (Personel Area Network - PAN) son yıllarda kullanılmaya başlanan bir ağ yapısıdır. Ortalama 10 metrelik bir alanı kapsamakla birlikte ideal koşullar altında 100 metreye kadar çıkabilir. Kablolu PAN'lar cihazın USB veya Firewire portlarıyla bilgisayara bağlanırken, İrDA, Bluetooth, Wireless, Z-Wave, ZigBee gibi RF gibi ağ teknolojileriyle de bu kablosuz ağ kurulabilir. Kişisel Ağ Topolojisi Yerel Alan Ağları (LAN) Bir yerel alan ağı (Local Area Network-LAN) basitçe 500 metre yarıçaplı bir alanda bilgisayarların veya dijital aygıtların birbirleri ile kurdukları bağlantı şeklinde tanımlanabilir. Yerel alan ağları küçük bir ofisteki bilgisayarları veya yakın birkaç binadaki tüm bilgisayarları birbirlerine bağlamada kullanılan organizasyon ismi olarak verilir. Yerel alan ağlarındaki yapılanmaya topoloji denir. Zaman içerisinde ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak farklı topolojiler geliştirilmiştir. Bu topolojilerden bazıları aşağıda verilmiştir. Ortak yol (BUS) topolojisi Bu topoloji bilgisayar ağlarının ilk kullanıldığı dönemlerde geliştirilmiştir. Bir bilgisayar tarafından ağa veri bırakıldığında veri yol boyunca ilerler, ağ üzerindeki her makine bu veriyi alır. Bu verinin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder, kendisine ait ise alır, değil ise almaz. Ortak yolu topolojisinde kullanılan koaksiyel kablo türü ve bağlantı elemanları günümüzde kullanılmamaktadır. Ortak Yol Topolojisi Halka (ring) topoloji BUS topolojisinde veri yolunda bir sorun çıkması durumundu bilgisayarlar ağa sadece bir noktadan bağlı olduğundan, bilgisayarlar arasındaki tüm haberleşme kesilmekteydi. Bu sorunun üstesinden gelmek için bilgisayarları ağa iki farklı bilgisayar üzerinden bağlamayı sağlayan halka topolojisi geliştirilmiştir.bilgi hat üzerinden bir bilgisayardan diğerine geçerek iletilir. Bu bilgisayarda da bir anda sadece bir bilgisayar bilgi gönderebilir. Ancak bir bilgisayarın NIC kartında sorun varsa bu bilgisayar devre dışı bırakılarak sonrakine geçilebilmekteydi. Bu topoloji zaman içerisinde geliştirilerek Jetonlu Halka (Token Ring) ve Çift Halka (Dual Ring) topolojileri de geliştirilmiştir. Bu topoloji günümüzde çok az kullanılmaktadır.

5 Halka Topolojisi Yıldız (star) topolojisi BUS ve halka topolojisindeki kısıtlamalar ve eksiklikler göz önüne alınarak yıldız topolojisi geliştirilmiştir. Bu topolojide ağ üzerindeki tüm aygıtlar bir switch e bağlıdır ve her bir bilgisayarın aynı anda başka bir bilgisayar ile haberleşmesine imkân verir. Günümüzde en yaygın kullanılan ağ topolojisidir. Bu topoloji daha da geliştirilerek Genişletilmiş Yıldız (Extended Star) topolojisi kullanıma sunulmuştur. Örgü (mesh) topolojisi Bu topolojide her bir bilgisayar yani bağlanma noktasının diğer bilgisayar/bağlantı noktası ile bağlantısı bulunmaktadır. Bu topoloji ağların bağlantısını sağlayan ana omurgaları bağlamak için kullanılmaktadır. Örgü (Mesh) Topoloji Metropol Alan Ağı (MAN) Metropol Alan Ağı (Metropolitan Area Network - MAN) coğrafi açıdan LAN'lardan daha büyük bir alanı kaplar. Kampüs ağları olarak da bilinirler. Üniversite kampüslerinde ve büyük işyerlerinde kullanılırlar. Bu ağlarda birim ağları LAN ile oluşturulurken, bu LAN lar Fiber Optik Kablo gibi geniş bant iletim ortamları ile birbirine bağlanırlar. Oluşan bu ağa MAN denir. MAN Ağ yapısı

6 Geniş Alan Ağı (WAN) Geniş Alan Ağı (Wide Area Network - WAN) çok uzak mesafedeki yerel ağların oluşturduğu ağ türüdür. Coğrafi açıdan LAN ve MAN'dan daha büyük ağlardır. Ağlar arası bağlantı Fiber Optik Kablo ile veya Uydu bağlantıları ile gerçekleştirilebilir. Bu tür ağlarda LAN'lardan farklı olarak yönlendirici (router) cihazları kullanılmaktadır. Bu ağları yönetmek için İnternet Servis Sağlayıcısı (Internet Service Provider - ISP) düzeyinde bulunmak gerekir. En güçlü ve evrensel geniş alan ağı internet tir. VERİ İLETİM KANALLARI Kablolu ortamlarda sinyal, fiziksel bir ortamla sınırlıdır. Bu kablolar elektrik ile iletim yapan bakır kablo olabileceği gibi, lazer ışığı ile iletim yapan Fiber Optik (F/O) Kablolar da olabilir. Kablosuz ortamlarda ise sinyal havanın bulunduğu ortamda her yöne iletilmektedir. Burada kullanılan iletim aracı ise radyo sinyalleridir. Kablosuz iletim ortamlarının kontrolü zor olduğundan güvenlik gerektiren veriler kablosuz ortamda iletilmemelidir. Veri İletim Hızı Veri iletim hızı birim zamanda iletilen veri miktarı olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar ağlarında bu tanım bir saniyede iletilen bit miktarı şeklinde tanımlanmakta ve gösterim olarak b/s: bit/saniye veya bps: bit per second ifadeleri kullanılmaktadır. Veri iletim hızı aynı zamanda bant genişliği olarak ifade edilmektedir. Aslında günlük hayatta internet hızı için kullanılan mega bit ifadesi de bu tür bir veri birimidir. Bilindiği gibi 1000 in katı yerine günlük hayatta kilo (K) kullanılmaktadır. Ancak ikili (Binary) sistemde 103 =1000 in karşılığı tam bir ikil sayı olmadığından, 210 = 1024 veri birimi katı olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarlar arası veya ağlar arası veri iletim hızından bahsederken bit kullanılmakta iken, bilgisayarların içindeki donanımlar arası (Hard disk, USB, CD-ROM gibi) veri iletiminde bayt olarak ifade edildiğinin bilinmesi önemlidir. Veri Birimi ve Simgesi Alt Birim Katı Bit Bayt 1 Kilo :1 K b 1024 B 1 Mega :1 M 1024 K 1024 Kb 1024 KB 1 Giga : 1 G 1024 M 1024 Mb 1024 MB 1 Tera : 1 T 1024 G 1024 Gb 1024 GB 1 Peta : 1 P 1024 T 1024 Tb 1024 TB 1 Exe : 1 E 1024 P 1024 Pb 1024 PB Örnek Günlük hayatta kullandığımız ADSL modemlerimizin hızı 4, 8 veya 20 Mb/s dir Bu birimlerden ilkini bit cinsinden ifade edecek olursak: 4 Mb=4*1024=4096 Kb 4096*1024= b/s olur. Benzer olarak günlük hayatta kullandığımız USB Flash Belleklerin kapasitesi ise 8, 16, 32, 64 GB vb.dır Bunlardan ilkini de bayt olarak ifade edecek gösterecek olursak: 8 GB = 8*1024 = 8192 MB 8192*1024 = KB * 1024 = B olur. Kablolu Ağlar Veri iletimi yapılacak bilgisayarlar arasında veri iletimi yapmak için kullanılan yöntemlerden en yaygın ve eski olanı kablolu ağlardır. Kablolu ağlarda veri iletimi elektrik sinyalleri veya lazer ışığıyla yapılabilmektedir.

7 Çiftli Bükümlü Kablo (UTP) İngilizce ismi Twisted Pair Cable olan bu kablo Türkçeye çevrilirken farklı isimlerle kullanılmaktadır. Sarmal, bükümlü çiftli, çift burgulu kablo şeklinde isimlendirilen bu kablo kısaca UTP veya STP olarak ta isimlendirildiğinden bir isim karmaşası söz konusudur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu kabloda bulunan bakır teller çiftler halinde bükülerek ve 4 çifti bir kılıf içine yerleştirilmiş olarak satılmaktadır. Bu kablolar yalıtılmış ve yalıtılmamış olmak üzere iki farklı standart ta üretilmektedir. Çoğu uygulamada yalıtılmamış UTP (Unshielded Twisted Pair) kablo kullanılırken yüksek elektromanyetik dalgaların veri sinyallerini bozmasını engellemek içinse yalıtılmış STP (Shielded Twisted Pair) kablolar kullanılmaktadır. Bu kabloların veri iletim hızları 4 Mb/s (saniyede mega bit) ile başlamış daha sonra tasarımları geliştirilen kablolar ile iletim hızları 100 Mb/s ye çıkmıştır. Günümüzde UTP/STP kablo hızları 1000 Mb/s ye kadar çıkmaktadır. Bu kabloların veri iletim hızlarını belirleyen standart ise Category (CAT) denilen sınıflamadır. İlk UTP kablolar CAT-2 standardında iken bugün kullanılan 100 Mb/s lik kabloların çoğu CAT-5 veya CAT-6 standardındadır Mb/s veri iletim hızı sağlayan kablolar ise CAT-6a veya CAT-7 standardında olup fiber optik kabloların yaygınlaşması ile kullanım alanı yaygınlaşamamıştır. UTS/STP kabloları cihazlara bağlamak için RJ-45 konnektörlerle sonlandırmak gerekir. Bu kablolarda veri iletim hızı oldukça yüksektir ancak bu iletimi 100 metrelik mesafeye kadar yapabilmektedirler. Bu nedenle binalararası veya şehirlerarası veri iletişiminde Km ye kadar kayıpsız veri iletebilen fiber optik kablolar kullanılmaktadır. Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablolar Eş eksenli kablo (Coaxial Cable), TV kablolarında kullanılan kablolar ile benzer yapıda olan bu kablolar iki iletkenden oluşmaktadır. Bilgisayar ağlarının ilk kullanıldığı dönemlerde çokça kullanılan bu kablolar günümüzde sadece kablo TV ler üzerinden verilen internet hizmetlerinde kullanılmaktadır. Fiber Optik (F/O) Kablolar Fiber optik kablolar lazer ışığını iletme özelliğine sahip cam liflerden oluşmuş çoklu uca (core) sahip kablolardır. Bu cam liflerin içinden lazer ışığı gönderilerek bilginin iletimi mümkün olmaktadır. Bir F/O kablonun içinde 24 uçtan 90 uca kadar fiber lifler (core) içerebilir ancak bu core lar her bir iletim hattı için çiftler halinde kullanıldığından core sayısının yarısı kadar ağ bağlantısını imkân verir. Bu kablolarla saniyede 1 Gb/s den 100 Gb/s ye kadar veri iletimi yapabilir.diğer kablolarda iletilen verileri, yayılan elektromanyetik dalgalar yoluyla dinlemek mümkünken, F/O kablolarda lazer ışığı ile veri iletildiğinden kablonun dışından kesinlikle dinlemek ve verileri çalmak mümkün değildir. Lazerin Core İçerisinde Yansıyarak İlerlemesi Kablosuz Ağlar Kablosuz iletimde, sinyaller hava ile hiçbir fiziksel bağlantı olmadan gönderilmektedir. Çoğunlukla Elektromanyetik Dalgalar (Radyo Frekansı - RF) ile iletim sağlanırken lazer gibi teknolojiler de iletim amacıyla kullanılmaktadır. Kablosuz ağ (Wireless LAN WLAN)teknolojilerde çok sayıda benzer RF teknolojisi kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanlarından bazıları aşağıda anlatılmıştır. Wi-Fi Antenli erişim noktaları üzerinden kablolu ağlara erişim imkanı sunan teknolojidir. Wi-Fi cihazları kurumların iç ağlarında taşınır bilgisayar veya akıllı cep telefonlarına internet hizmeti vermek üzere kurulabilmektedir. Ayrıca internet hizmeti veren servis sağlayıcıları da muhtelif yerlere Wi-Fi erişim noktası kurarak bu hizmeti ücreti mukabili verebilmektedir. Genellikle 300 metre yayın alanı olan cihazlar kullanılmaktadır. Wi-Fi teknolojisi IEEE a/b/g/n gibi standartlarla iletişim sağlamaktadır. IEEE n en son çıkarılanı olup 600 Mb/s hızını desteklemektedir.

8 Bluetooth Cep telefonlar arası kişisel ağlardan, yazıcı, klavye, fare gibi bilgisayar çevre birimlerine kadar geniş bir kullanım alanı bulmuştur. 2.4 GHz hızında RF sinyalleri ile haberleştiğinden veri iletim hızı da 24 Mb/s civarlarında olabilmektedir. Bluetooth kısa mesafeli haberleşmelerde kullanılmaktadır. Genel olarak 10 metre yarıçapında bir kapsama alanı olduğu kabul edilmektedir. WIMAX Wi-Fi ye benzer bir ağ teknolojisidir. WIMAX da kapsama alanı 50 Km civarında olabilmektedir. Aynı zamanda veri iletim hızı da 1 Gb/s ler seviyesinde olabilmektedir. Cep telefonlarının 4G hizmetinin altyapısını oluşturmaktadır. WIMAX Ağı GSM Hücresel Telefonlar (Cellular Phone) da RF kullanarak, teknolojik yapısına göre (2G, 3G gibi) 800 MHz - 2,5 GHz frekansında haberleşen aygıtlardır. Cep telefonlarında desteklenen kablosuz veri iletişim teknolojileri ise WAP, GPRS, EDGE, UTMS ve LTE dir. Burada isimler gelişim sırasına göre verilmiştir. LTE nin Türkiye de 4G ile başlatılması planlanmaktadır. İNTERNET Dünyanın en geniş küresel ağı olarak tanımlanabilir. Dünya üzerinde bir milyardan fazla kişinin kullandığı ve yüz binlerce ağın bağlanması ile oluşan en geniş istemci-sunucu uygulamasıdır. İnternet kelimesi ağlararası iletişim (Inter Networking) kelimesinden türetilmiştir. Bu çok büyük ağ, 1970'li yılların başlarında ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Biriminin (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) askeri birimleri birbirine bağlamak için başlatılmış ancak daha sonra üniversitelerin birbirleriyle bağlanmalarını sağlamak için de geliştirilmeye devam edilmiş bir projedir. İnternet Servis Sağlayıcı (Internet Service Provider - ISP) kişisel veya organizasyonel kullanıcılara geçici internet bağlantısı satan ticari bir işletmedir. Dünya üzerinde bilgi alışverişi yapan tüm bilgisayarların kendine ait bir IP adresi olması gerekir. Bu adresler posta adresleri gibidir yani ülke, şehir, mahalle, kişi bilgilerine benzer bir yapısı vardır. Dolayısıyla bir bilgisayarın nerede olduğu yaklaşık olarak IP adresinden anlaşılabilir. Örneğin üniversitemizin IP adreslerinden birisi dir. Bu adreste 194 Türkiye üniversitelerine ait bir adres kümesidir ise sadece bizim üniversitemize tahsis edilmiş bir koddur. 80 ise web sunucu adresimizin kodudur. Herhangi bir internet gezgininde adres çubuğuna adresini yazdığınızda alan adındaki web sayfalarımıza erişebilirsiniz. İnternet Adresleri ve Mimarisi İnternet TCP/IP ağ protokolüne dayanır. İnternet üzerindeki her bir bilgisayar 32 bitten oluşan benzersiz bir IP adresine sahiptir. Dört kısımdan oluşan bu IP adresinin her 8 bitlik bölümü arası bir onluk sayı alabilir. IPv4 Adresi

9 Örnek Üniversitemize web sunucusuna ait IP adesi: dir. Evlerde kullanılan ADSL modemlerde dağıtılan IP'ler ise: gibi bir değere sahip olabiilir. IPv6, 128 bitlik adreslerden oluşmaktadır. IPv4 de, 2 32 = adres kullanma imkânı varken, IPv6 da bu kapasite yaklaşık olarak =3,4 x adrese çıkabilmektedir. IPv6 128 bitlik adresler 8 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm de 16 bitlik bir uzunluğa sahiptir ve IPv4 den farklı olarak 16 tabanlı sayılar ile gösterilmektedir. Örnek Örnek bir IPv4 adresinin IPv6 karşılığı: fe80:0000:0000:0000:e4b1:761d:112c:ef5b Evlerde kullanılan ADSL modemlerde dağıtılan IP'ler ise: gibi bir değere sahip olabiilir. IPv6 Adres Gösterim Alan Adı IP adreslerinde 12 basamaklı bir sayıyı hatırlamak zor olabileceği için bir Alan Adı Sistemi (Domain Name System - DNS) IP leri bizim için daha anlamlı olan alan adı ile eşleştirir. Alan Adı; internette web hizmeti veren her bir bilgisayar için bir IP adresine karşılık gelen İngilizce karakterlerden oluşan bir isimdir. Alan adı sisteminde isimler arasında noktalar kullanılmaktadır. Atatürk Üniversitesinin alan adını ele alacak olursak burada en solda ülke kodu görülmektedir. Türkiye için.tr, Almanya için.de, Japonya içinse.jp gibi kısaltmalar kullanılmıştır. Ülke kodlarında sadece Amerika Birleşik Devletlerinin ülke kodu yoktur. Ülke kodunun solundaki kurumsal kod ise 2-4 karakterlik kısaltmalardan oluşmaktadır. Bu kısımda ise ticari kuruluşlar için ".com", Hükümet ve bağlı birimleri için ".gov", üniversiteler için ".edu" veya.ac gibi kısaltmalar kullanılmaktadır. En soldaki www adresi bir web hizmetine ait olduğunu göstermektedir. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının genel kullanım yararlarından biri değildir? a) Güvenlik b) Veri paylaşımı c) Karar verme d) Haberleşme e) Oyunlar 2. Bilgisayar ağ teknolojilerine ait standartlar genel olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir? a) IEEE b) TSE c) Üniversite d) İnternet servis sağlayıcıları e) ABD 3. Aşağıdaki ağ bileşenlerinden hangisi bilgisayar kullanıcısına en yakın noktada olanıdır? a) Ağ Bağlantı Cihazları b) Sunucular c) Ağ İşletim Sistemi d) Veri İletim Ortamı e) Ağ Arayüz Kartı 4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde kullanılacak ağ yapısıdır? a) WAN b) LAN c) PAN d) FAN e) MAN

10 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk geliştirilen kurumsal ağ topolojisidir? a) Halka (Ring) b) Yıldız (Star) c) Örgü (Mesh) d) Ortak Yol (Bus) e) Çift Halka (Dual Ring) 6. Aşağıdakilerden hangisi veri güvenliği açısından en güvenli veri iletim kanalıdır? a) Wi-Fi b) UTP c) Fiber Optik d) STP e) Bluetooth 7. Aşağıdakilerden hangisi veri iletim alanı (kapsama alanı) olarak en az mesafeye ulaşabilmektedir? a) Wi-Fi b) UTP c) Fiber Optik d) WIMAX e) Bluetooth 8. Aşağıdaki veri iletim hızlarından hangisi daha yüksektir (Bit ve Bayt değerlerine dikkat ediniz)? a) 8 MB/s b) 20 Mb/s c) 4 MB/s d) 8 Mb/s e) 16 Mb/s 9. İnternet erişim hızı 4 Mb/s olan bir modemle 40 Mb büyüklüğündeki bir veri en az kaç saniyede indirilebilir? a) 8 b) 10 c) 4 d) 20 e) 1 10.Çift bükümlü kabloların en hızlısı aşağıdakilerden hangisidir? a) CAT-2 b) CAT-4 c) CAT-6 d) CAT-8 e) CAT-5 Cevap Anahtarı: 1.C, 2.A, 3.E, 4.B, 5.D, 6.C, 7.E, 8.A, 9.B, 10.C

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

ÜNİTE 3 ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI İÇİNDEKİLER Bilgisayar Ağları Ağ Türleri Mimari Açıdan Ağar Büyüklük Açısından Ağlar Topoloji Açısından Ağlar Ağ Cihazları Ara Birimler Kablolar BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ Bölüm-1 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr BİLGİSAYARIN TEMELLERİ Bilgisayar Donanımının Temelleri Bilgisayar Yazılımının Temelleri Binary Sayı Sistemleri Network Teknolojilerinin Temelleri

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri İletişim Birimleri Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri İletişim Birileri Ağ İletişimi Ethernet Kartı, Kablosuz Ağ Kartı, Modem, Switch Ethernet Kartı Ethernet

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

Ağ Türleri. LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) Oda, bina veya binalar arası mil, bir şehirde

Ağ Türleri. LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) Oda, bina veya binalar arası mil, bir şehirde AĞ TOPOLOJİLERİ 1 Ağ Türleri LAN (Local Area Network) Oda, bina veya binalar arası MAN (Metropolitan Area Network) 3-30 mil, bir şehirde WAN (Wide Area Network) Tüm dünyada 2 Diğer Ağ Kavramları Intranet

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

SDÜ KMYO. Ağ Mimarileri ve Topolojileri

SDÜ KMYO. Ağ Mimarileri ve Topolojileri Ağ Mimarileri ve Topolojileri Bilgisayar Ağ Mimarisi İstemci-Sunucu / Sunucu Temelli (Client- Server, Server based) Türdeş (Peer-to-Peer) Mimari Client/Server ve Peer to Peer Lan daki bütün bilgisayarlar

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları Hafta 3: Ağ Donanımları Hafta 4: Ağ Topolojileri Hafta 5: Ağ Protokolleri Hafta 6: IP Adresleme ve Yönlendirme Hafta 7: Kablosuz Ağ Teknolojileri

Detaylı

Ağ temelleri. Ders notları 5. Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT 2017

Ağ temelleri. Ders notları 5. Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT 2017 Ağ temelleri Ders notları 5 Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT 2017 Fiziksel boyutlarına göre ağlar LAN Local Area Network MAN Metropolitan Area Network WAN Wide Area Network VPN Virtual Private Network Fiziksel

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Hedefler Başarılı iletişim için gerekli olan bileşenlerin amaçlarını açıklamak

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. Veri İletim Ortamları 1. Koaksiyel Kablo 1. RG-8 Koaksiyel Kablolar 2. RG-58 Koaksiyel Kablolar 3. RG-6 Koaksiyel Kablolar 2. Dolanmış

Detaylı

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir? Bilg-101 Bölüm 6 Bilgisayar Ağları 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Bilgisayar Ağlarının Avantaj ve Dezavantajları Bilgisayar Ağlarında Protokol ün önemi Ağ Çeşitleri Yerel

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ İNTERNET VE AĞLAR İnternet Nedir? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. İnternetin

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL Ağaç (Tree) Topolojisi Hiyerarşik yapıdaki ağ oluşturmak için kullanılır. Başucu adı ile bilinen

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ AĞ TEMELLERİ 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

Bilgisayar Programalamaya Giriş

Bilgisayar Programalamaya Giriş Bilgisayar Programalamaya Giriş Doç. Dr. Melih Gunay Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 18 Eylül 2014 Network - Ağ Birden fazla bilgisayarın bağlandığı ve veri alışverişi yaptığı ortama denir. Ağ ortamlarında

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme İnternet Nedir İnternet, birçok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan, dünya çapına yayılmış olan bir iletişim

Detaylı

EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı

EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı Dr. Enis Karaarslan Ege Üniversitesi Network Yönetim Grubu Danışmanı 11/4/2009 Dr. Enis KARAARSLAN 1 HEDEF Ege Üniversitesi Bilgisayar Ağı (Computer Network) ) altyapısını,

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA II Bir Ağ Üzerinde Bilgisayar Bir ağ üzerinde veri iletişimde bulunan bilgisayar, içerisinde bulunan Ağ arabirim kartı ile iletişim sağlar. 1. Personal Computer (Kişisel Bilgisayar) 2. Apple Computer

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI Topoloji nedir? Kelime anlamı itibarı ile yerleşim planı demektir. Bir ağdaki bilgisayarların

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Bu konuyu çalıştıktan sonra: Kablosuz iletişimi ve ağ yapısını kavrayacak, Kablosuz ağların sınıflandırmasını yapacak Kablosuz

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Hub. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Hub. Hub

Ağ Donanımları NIC. Hub. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Hub. Hub Ağ Donanımları Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router Kablolar (Pasif Cihazlar) Coaxial, STP, UTP, Fiber Konnektörler (Connector)

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Ağı Nedir? İki ya da daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network)

Detaylı

Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.

Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Ağ Topolojileri Ağ topolojileri Ağ Topolojileri Topoloji nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel topoloji:

Detaylı

Bilgisayar kaynağı ağ kaynak sağlayıcısı

Bilgisayar kaynağı ağ kaynak sağlayıcısı HAFTA 1 KABLOLAR Giriş Bilgisayar ağı birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler Öğr. Resul TUNA Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler Örnek bir ağ; Doğrusal Topoloji Koaksiyel kablo, BNC konnektör, BNC T konnektör Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo Televizyon kablosunun daha esnek ve ince

Detaylı

Ağ temelleri. Ders notları 3. Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT 2017

Ağ temelleri. Ders notları 3. Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT 2017 Ağ temelleri Ders notları 3 Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT 2017 Ağ topolojileri Ortak yol (BUS) Halka (Ring) Jetonlu halka(token ring) Yıldız (Star) Ağaç (Tree) Örgü (Mesh) Ortak yol (Bus) topolojisi Ortak

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİSAYAR AĞLARI Ağ Nedir? Neden Bilgisayar Ağlarına İhtiyaç Duyulmuştur? Ağ Donanımları Ağ Mimarileri Ölçeklerine Göre Ağlar Ağ Topolojileri Ağ Protokolleri Kablosuz Ağ Bağlantı

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları Bilgisayar Nedir? Bilgisayar, aritmetiksel işlemler yapabilen, mantıksal kıyaslamalardan sonuçlar çıkarabilen, yüksek kapasitede veri

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON VE AĞLAR 6. ÜNİTE

TELEKOMÜNİKASYON VE AĞLAR 6. ÜNİTE TELEKOMÜNİKASYON VE AĞLAR 6. ÜNİTE İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON İletişim iki birim arasında birbirleriyle ilişkili mesaj alış verişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda yer alan birim kavramı insanları

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve İnternet. Teknoloji Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Ağları ve İnternet. Teknoloji Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknoloji Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 01 EKi. 2012 Salı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bir Ağ Üzerinde Bilgisayar Bir ağ üzerinde veri iletişimde bulunan bilgisayar, içerisinde

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI MERVE TUNCEL 165511007 AĞ DONANIMLARI BİLGİSAYAR AĞLARI TARİHÇESİ VE ÜRETİMİ Bilgisayar ağları birbirlerine bağlı bilgisayarlardan meydana gelen, bilgisayarların haberleşmeleri, bilgi ve kaynaklarını paylaşabilmeleri

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı İlk bilgisayarlar 1960'lı yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Mainframe olarak adlandırılan bu bilgisayar çok büyük dosya dolapları gibi araçlardır. Zaman içerisinde mainframe'ler geliştirildi.

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

SDÜ KMYO. Bilgisayar Ağ Sistemleri

SDÜ KMYO. Bilgisayar Ağ Sistemleri Bilgisayar Ağ Sistemleri Ders İçeriği Konular: Bilgisayar Ağlarına Giriş Veri İletişim Ortamları Ağ Mimarileri ve Topolojileri Ağ Standartları ve Protokolleri Yerel Alan Ağları Ağ Bağlantı Aygıtları Internet

Detaylı

TELEKOMÜNIKASYON VE AĞLAR

TELEKOMÜNIKASYON VE AĞLAR TELEKOMÜNIKASYON VE AĞLAR 6. ÜNİTE İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON İletişim iki birim arasında birbirleriyle ilişkili mesaj alış verişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda yer alan birim kavramı insanları

Detaylı

Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü

Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümü Donanım Nedir? Giriş aygıtları İşlemci Depolama aygıtları Çıkış aygıtları Çevresel aygıtlar Giriş Aygıtları

Detaylı

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz.

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz. Temel Kavramlar-2 Byte = 8 Bit in bir araya gelmesiyle oluşan bellektir. Bilgisayarın tanıdığı harf rakam ve özel karakterlerden her biri 1 byte lık yer kaplar. Yani her bir harfin 1 veya 0 dan oluşan

Detaylı

MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA. Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA. Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni MODÜL 1 BÖLÜM 3 İNTERNET VE E-POSTA BİLGİSAYAR KULLANMA Şükrü BAKIR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni AĞ NEDİR? Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir

Detaylı

Temel Bilgisayar Bilgisi

Temel Bilgisayar Bilgisi Temel Bilgisayar Bilgisi BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Bilgisayarların Temel Özellikleri Bilgisayarlar verileri alıp saklayabilen, mantıksal ya da aritmetik olarak işleyen

Detaylı

Bilgisayar Ağları(Networking)

Bilgisayar Ağları(Networking) Bilgisayar Ağları(Networking) Hüseyin Can ÇAKICI - 13011086 Derya AKÇAKAYA 13011053 Mesleki Terminoloji-2 Dersi Sunumu İÇERİK Bilgisayar ağı tanımı Ağ bağlantı araçları Topolojiler Ağ kullanım amacı Network

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERİ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 17 Eyl. 2013 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

08225 AĞ TEMELLERİ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 17 Eyl. 2013 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 08225 AĞ TEMELLERİ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2013 Salı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU İlk bilgisayarlar 1960'lı yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Mainframe olarak

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Kablosuz kişisel alan ağlarda kullanılan teknolojileri kavrayıp wi-fi ve bluetooth ağ cihazlarını tanıyacak, kablosuz kişisel alan ağ kurulumunu yapabileceksiniz.

Detaylı

Asıl başlık stili için tıklatın

Asıl başlık stili için tıklatın Asıl başlık stili için tıklatın YEREL BÖLGE NETWORK SİSTEMLERİ (LOCAL AREA NETWORKS) Bölüm-3 Resul DAŞ rdas@firat.edu.tr Yerel Bölge Network Sistemleri Temel LAN Aygıtları Network Aygıtlarının Gelişimi

Detaylı

Ali Bülbül - OTTOMAN Medya IT Manager

Ali Bülbül - OTTOMAN Medya IT Manager Ali Bülbül - OTTOMAN Medya IT Manager Ağ teknolojisi ve getirdikleri? Ağ teknolojisi iş hayatımızı nasıl etkiliyor? Bilgisayar ağları sayesinde iş performansını nasıl arttırabiliriz? 1. Giriş Her gün kullanılan

Detaylı

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur.

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. Kızılötesi Kızılötesi (IR: Infrared), nispeten daha düşük seviyeli bir enerji olup duvar veya diğer nesnelerden geçemez. Radyo frekanslarıyla değil ışık darbeleriyle çalışır. Bu nedenle veri iletiminin

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Verileri organize eden, işleyen

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları

BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları BİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLAR Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Notları Temel Kavramlar Donanım: Bilgisayarın fiziksel parçalarına verilen isimdir. Yazılım: Bilgisayarın verimli şekilde kullanımını sağlayan

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK LAN Tanım LAN " Yerel Alan Ağı" - "Local Area Network" Birden fazla bilgisayarın oluşturmuş olduğu (lokal) en küçük bilgisayar ağlarına LAN adı

Detaylı

YEREL AĞ (LAN) GENİŞ ALAN AĞI (WAN) IP NUMARASI İNTERNET ADRESLERİ (URL) DOMAIN

YEREL AĞ (LAN) GENİŞ ALAN AĞI (WAN) IP NUMARASI İNTERNET ADRESLERİ (URL) DOMAIN YEREL AĞ (LAN) GENİŞ ALAN AĞI (WAN) IP NUMARASI İNTERNET ADRESLERİ (URL) DOMAIN LAN YEREL AĞ WAN GENİŞ ALAN AĞI Birbirine yakın mesafedeki bilgisayarların bir kablo ve ethernet kartı aracılığı ile bağlanmasından

Detaylı

Donanım&Yazılım 30.10.2013

Donanım&Yazılım 30.10.2013 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Donanım&Yazılım Donanım (Bilgisayarı oluşturan parçaların her birine donanım denir). Örnek; Klavye Fare Ekran Yazılım (Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde çalışmasını

Detaylı

1. İNTERNET NEDİR?... 2 2. İNTERNET İNSANLARA NELER SAĞLAR?... 3 3.İNTERNETE BAĞLANMAK İÇİN NELER GEREKLİ?... 5

1. İNTERNET NEDİR?... 2 2. İNTERNET İNSANLARA NELER SAĞLAR?... 3 3.İNTERNETE BAĞLANMAK İÇİN NELER GEREKLİ?... 5 İÇİNDEKİLER 1. İNTERNET NEDİR?... 2 1.1. İNTERNETE KİMLER BAĞLANIR?... 2 1.2. İNTERNETE BİLGİLERİ KİM KOYAR?... 3 2. İNTERNET İNSANLARA NELER SAĞLAR?... 3 2.1. E-POSTA... 4 2.2. CHAT (MİRC)... 4 3.İNTERNETE

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR?

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar birbirleri ile iletişim kurabilirler,

Detaylı

En az iki ya da daha fazla (milyonlarca) bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Ağ üzerindeki bilgisayarlar

En az iki ya da daha fazla (milyonlarca) bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Ağ üzerindeki bilgisayarlar En az iki ya da daha fazla (milyonlarca) bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Ağ üzerindeki bilgisayarlar birbirleriyle bilgi alışverişinde ve bulunabilirler. Bilgisayar

Detaylı

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır.

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır. Wi-Fi (İngilizce: Wireless Fidelity, Türkçe: Kablosuz Bağlantı Alanı) kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazları kablosuz olarak internete

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir?

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir? İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İnternet Nedir? BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Ağ üzerindeki

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

Haberleşme. Genel Haberleşme Sistemi İLETİM ORTAMI. Dönüştürücü (Kodlama/Kod Çözme) Dönüştürücü (Kod Çözme/Kodlama) KAYNAK Ses, görüntü v.b.

Haberleşme. Genel Haberleşme Sistemi İLETİM ORTAMI. Dönüştürücü (Kodlama/Kod Çözme) Dönüştürücü (Kod Çözme/Kodlama) KAYNAK Ses, görüntü v.b. BİLGİSAYAR AĞLARI Haberleşme Bilgiyi bir noktadan başka bir noktaya minimum hata ile iletme Link veya iletim ortamı bilginin hangi ortamda taşındığını ifade eder. İletim ortamı haberleşme sisteminin türüne

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Ağ Kavramı. Bilgisayar Ağları. Ağ Kavramı Ağ Nedir?

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Ağ Kavramı. Bilgisayar Ağları. Ağ Kavramı Ağ Nedir? Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağları Ağ Kavramı OSI Referans Modeli Ağ Topolojileri TCP/IP Çerçeve Yapısı Doğrusal, Yıldız, Halka, Ağaç, Örgüsel Ağ Tasarım Yazılımları Ağ Türleri Ağ Kabloları LAN, MAN,

Detaylı

BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ

BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ 28.06.2016 1 VERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Veri iletişimi, sayısal olarak kodlanmış bir bilginin iki cihaz arasında aktarılmasıdır. PARALEL/ SERİ AKTARIM Bir veriyi iki nokta

Detaylı

K.A.ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU 6.SINIFLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

K.A.ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU 6.SINIFLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI K.A.ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU 6.SINIFLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. Bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel yazılıma ne denir? a. Çekirdek b. Uygulama c. İşletim Sistemi

Detaylı

AĞ TEMELLERİ (NETWORK)

AĞ TEMELLERİ (NETWORK) AĞ TEMELLERİ (NETWORK) Bilgisayar Ağları Nedir? Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar ağları, veri haberleşmesini veri ağları üzerinden

Detaylı

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Osi Referans Modeli, bilgisayar ağlarında ortak dil konuşulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş katmanlı bir modeldir. OSİ Modeli katmanlardan oluşur. Her bir katman görevini yerine getirmeden diğer

Detaylı

Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi

Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu H. Umut Yenigün Nazan Uslu Anadolu Üniversitesi

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR AGLARI

BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR AGLARI BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR AGLARI 1. Giriş 2. Temel Kavramlar 2.1. Ağ ( Network ) Nedir? 2.2. Bir Ağla Amaçlananlar 2.3. Paylaşım 2.4. Ağ Çeşitleri 2.4.1. Yerel Ağlar 2.4.2. Kampüs Ağları 2.4.3. Ulusal Ağlar

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ TANIM Sağlık hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilmesi, elektronik ortamda bilgi alışverişinin otomatik olarak yapılması gibi, tıbbi, finansal ve mali hizmetler açısından ortaya çıkan detaylı

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET NEDİR? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. İnternet Nedir Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI. İnternet Nedir Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İnternet Nedir Bilgisayar Ağları Ağ Çeşitleri İNTERNET NEDİR? İNTERNET NEDİR? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ 2.HAFTA Yonga Seti (Chipset) Anakart üzerinde yer alan bir dizi işlem denetçileridir. Bu denetçiler anakartın üzerindeki bilgi akış trafiğini denetler. Bilgisayarın kalitesi,

Detaylı

T E M E L K AV R A M L A R. Öğr.Gör. Günay TEMÜR / Teknoloji F. / Bilgisayar Müh.

T E M E L K AV R A M L A R. Öğr.Gör. Günay TEMÜR / Teknoloji F. / Bilgisayar Müh. B İ L G İ S AY A R M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ N E G İ R İ Ş T E M E L K AV R A M L A R BAŞLAYALIM BİLGİSAYAR (COMPUTER) NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetiksel ve mantıksal işlemler

Detaylı

F3432 WCDMA ÇİFT SİM KARTLI WİFİ ÖZELLİKLİ 3G ROUTER

F3432 WCDMA ÇİFT SİM KARTLI WİFİ ÖZELLİKLİ 3G ROUTER F3432 WİFİ özellikli çift SIM kart girişli 3G Router yüksek güçlü 32 bitlik işlemci ve gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bi şekilde bağlamak için basit ayarlar

Detaylı