TELEKOMÜNIKASYON VE AĞLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEKOMÜNIKASYON VE AĞLAR"

Transkript

1 TELEKOMÜNIKASYON VE AĞLAR 6. ÜNİTE İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON İletişim iki birim arasında birbirleriyle ilişkili mesaj alış verişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda yer alan birim kavramı insanları yada makineleri kapsamaktadır. Telekomünikasyon ise veri yada bilginin bir noktadan bir başkaya noktaya çeşitli biçimlerde (ses, metin, görüntü, video vb) iletilmesi anlamına gelmektedir. Önceleri telekomünikasyon kavramı yalnızca telefon hatları üzerindeki ses aktarımını ifade etmekteyken, günümüzde telefon hatlarının yanı sıra bilgisayarlar kullanılarak gerçekleştirilen sayısal veri aktarımını da kapsamaktadır. 1

2 TELEKOMÜNIKASYON SISTEMININ BILEŞENLERI Telekomünikasyon sistemi, bir iletinin bir yerden başka ş bir yere iletilmesi için bir araya getirilmiş, birbirleriyle uyumlu yazılımlar ve donanımlardan oluşan bir yapıdır. Bu yapının bileşenleri; Verileri ve bilgileri işlemede kullanılan bilgisayarlar Verilerin alınması/gönderilmesi için kullanılan girdi/çıktı birimleri veya terminaller Alıcı verici arasındaki bağlantıyı sağlayan iletişim kanalları Veri iletimi ve faaliyetlerini destekleyen iletişim işlemcileri Girdi-çıktı faaliyetlerini kontrol eden ve iletişim ağının diğer fonksiyonlarını yöneten iletişim yazılımları oluşturmaktadır. İLETIŞIM KANALLARı İletişim kanalları, bir birimden başka bir birime veri iletimi amacıyla kullanılan yolları ifade eder. Bu yollar kablolu olabileceği gibi kablosuz da olabilir. Kablolu iletişim kanalları şunlardır: Sarmal kablolar: l Elektromanyetik tik etkileşimi i i engellemek amacıyla ayrı olarak sarılmış ve yalıtılmış bakır kablolardan oluşan sarmal kablolardır. Evlerde ve iş yerlerinde kullanıla telefon hatlarındaki, çoğu yerel ağlar ve geniş ağlardaki iletişim sarmal kablolardan oluşmaktadır. Sarmal kablolar ile yapılan iletişimin hızı 2 Mb/sn ile 100 Mb/sn arasında değişmektedir. 2

3 Eş Eksenli Kablo: Çevresi iletken olmayan plastikle kaplı merkezi bir bakır kablo ile plastiğin dışında yer alan ikinci bir kablonun bileşiminden oluşan kablo türüdür. Anten kabloları bu türdendir. İletişim hızı 200Mb ile 500 Mb arasındadır. Fiber optik Kablolar: İletişimde elektrik sinyalleri yerine ışığın kullanılması temellerine dayanan bir sistemdir. Diğer iletişim kanallarına göre nispeten yeni bir buluş olan fiber optik kablolar veri iletiminde lazer ışığını kullanır. Fiber optik kablolar saniyede trilyonlarca bit (terabyte) veri aktarabilmektedir. Sarmal kablolardan 1000 kat ve eş eksenli kablolardan 100 kat daha fazla verinin aktarılmasını sağlar. 3

4 KABLOSUZ ILETIŞIM KANALLARı Kablosuz iletişim kanalları radyo dalgaları, mikro dalga, kızıl ötesi gibi araçları kullanarak veri aktarımını gerçekleştirmektir. Kablosuz iletişim kanalları megahertz ile ölçülmekte ve farklı frekanslarda çalışmaktadır. Çeşitli araçların frekans dağılımı şekilde gösterilmiştir. i ti Kablosuz iletişim kanalları şunlardır: Radyo Dalgaları, Mikrodalga ve Kızılötesi: Bu kanallar iletişimde kabloya ihtiyaç duymamakta ve yayın adı verilen bir iletişim türü kullanmaktadır. Ancak mikrodalga ve kızılötesi iletişimde alıcı ve verici arasında bir engel olmamalıdır. Mikrodalga araçlar uzun mesafelere veri taşıyabilmektedir. Radyo frekans teknolojileri ise bitlerin taşınmasında radyo dalgalarını kullanmaktadır. Bluetooth ve Wi-Fi gibi araçlar buna örnektir. İletişim uyduları: İletişim uyduları iletişim aracı olarak mikrodalga yayınlarını kullanmaktadır. İletişim uyduları büyük hacimlerdeki veriyi uzun mesafelere iletebilmektedir. Bu uydular ekvatorun yaklaşık km üzerinde yörüngeye yerleştirilmektedir. 4

5 Bu durum beraberinde gecikmelere neden olmaktadır. Verilerin vericiden alıcıya ulaşması için yaklaşık km yol kat etmesi gerekir. TV yayınlarındaki gecikmelerde bu nedenledir. Cep telefonları ve Çağrı cihazları: Bu aygıtlarda yine radyo dalgalarını kullanmaktadır. Cep telefonları birkaç km 2 lik alanda etkili baz istasyonlarının aktardığı dalgalarla iletişim olanağı sunmaktadır. İLETIŞIM IŞLEMCILERI Telekomünikasyon ağındaki veri iletimi ve alımı ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesi görevini yürüten modem, switch, router gibi araçlardır. Modem Switch Router 5

6 İLETIŞIM YAZıLıMLARı İletişim yazılımları ise ağın kontrolü, erişim kontrolü, iletim kontrolü, hata tespiti ve düzeltimi ile ağ güvenliğinin sağlanması görevini yürüten yazılımlardır. TELEKOMÜNIKASYON SISTEMININ FONKSIYONLARı Bir telekomünikasyon sisteminin temel işlevleri; Gönderici ve alıcı arasında arayüz oluşturmak En etkin yollardan iletinin gönderilmesini sağlamak Doğru iletinin doğru kişilere gitmesini sağlamak Bilgi akışını kontrol etmek Sistem, bu işlevleri yerine getirirken farklı donanım ve yazılım unsurlarının ortak bir şekilde işlemesini sağlamak zorundadır. Bu da protokol denilen kurallar ve yöntemler ile yerine getirilmektedir. 6

7 İŞLETMECILIKTE TELEKOMÜNIKASYONUN KULLANıLMASı İletişim teknolojisindeki gelişmeler örneğin e- posta, telekonferans, cep telefonları, faks, dosya transferi, ve bunlara benzer iletişim yolları işletmelerin müşterileriyle, tedarikçileriyle ve çalışanlarıyla iletişimini arttırmış, mesafelerin önemini ortadan kaldırmış, veritabanlarına kaydedilen veri ve bilgilere ihtiyaç duyulduğu anda ulaşılabilmesiyle de iletişimin zamanlı ve sağlıklı ğ olmasını sağlamıştır. ğ ş Bu durum iletişim maliyetlerini azaltmış ve pek çok kısıtı ortadan kaldırmıştır larda internet teknolojisinin ortaya çıkması ve sonrasında yaygınlaşması e- ticaret uygulamalarını doğurmuştur. Bunun yanı sıra işletmeler arasındaki ortak projelerin yürütülmesi, kaynakların paylaşılması, farklı coğrafyalardaki çalışma gruplarının ortak çalışma olanağına sahip olması da iletişim teknolojilerindeki bu gelişmelerin işletmecilik alanına uygulanmasının en göze çarpan sonuçlarıdır. 7

8 AĞLAR Ağ, birbiriyle ilişkili ve birbirlerine bağlı grupları veya sistemleri ifade etmektedir. Ağ kapsamının ve işleyişinin belirlenmesi ve kavranabilmesi açısından, ağ içindeki olası bağlantı ve ilişkilerinde açıklanabilmesi gerekmektedir. Bu bağlantı ve ilişkiler (N 2 N)şeklinde ifade edilen matematiksel bir formülle açıklanmaktadır. Burada N bağlantı noktalarının sayısını göstermektedir. Örneğin 10 bağlantı noktası olan bir ağda olası bağlantı ğ sayısı =90, 1000 noktalı bir ağın ğ olası bağlantı sayısı ise dir yılı itibariyle Türkiye deki cep telefonu abone sayısının 67,7 milyon olduğu düşünülürse olası bağlantı ve ilişkinin önemi ortaya çıkar. AĞ TÜRLERI Yerel alan ağları (LAN): Bu ağlar bina, ofis, şantiye y gibi sınırlı fiziksel alan kapsamındaki bilgisayarlar ve bilgi işleme cihazlarını birbirine bağlamaktadır. Genellikle 500 metre çapındaki bir alanda etkili olmaktadır. Daha büyük çaptaki bağlantılar için birden fazla yerel alan ağı birleştirilerek kampus alan ağları oluşturulabilmektedir. Böylece 5-6 km çapındaki bir alanda etkili sonuçlar alınmaktadır. Örn: Üniversiteler ve askeri üstler bu türdendir. Bir üniversitenin farklı yerlerdeki kampusları için kablosuz LAN kurulabilirken, aynı kampus içindeki birimleri arasında ise kablolu lan kurulabilmektedir. 8

9 YAGI ANTEN Yagi-antenler uzunlamasına antenlerdendir ve yayınlayıcı olarak uyartılmış elemanlar kullanırlar. Bu anten biçimi kısa dalgadan UHF bandının üstüne kadar olan frekans bandındaki radyo dalgaları için özel olarak tasarlanmıştır. (Adı, mucidi Japon bilim insanı Prof. Yagi' den gelmektedir.) Bu antenler aynı zamanda radarlarda da kullanılırlar. 9

10 OMNI ANTEN Her yönde yayın yapan antenlerdir. Örnek modemin üzerindeki anten omni directional yapıda bir antendir. 10

11 Geniş alan ağları (WAN): Geniş çaptaki coğrafi alanlar üzerindeki iletişimi sağlamaktadır. Bir şehirdeki iletişim veya kıtalar arası iletişim geniş alan ağları ile sağlanmaktadır. Sanal özel ağlar (VPN): Yerel alan ağlarındaki bir geçit olarak ifade edilir. Bu ağlar üzerinde sadece yetkileri tanımlanmış kişiler bu geçitleri kullanırlar. Böylece işletmeler interneti hem kendi iç iletişimlerinde hem de dış iletişiminde kullanmış olurlar 11

12 AĞ YAPıLARı Ağlar çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Coğrafi açıdan sınıflandırıldığında LAN, WAN, VPN gibi isimler alırken, bağlantı biçimlerine göre sınıflandırıldığında yıldız ağlar, halka ağlar ve doğrusal ağlar şeklinde ifade edilir. Yıldız Ağlar: Bu ağ yapısında, ağda kullanılan terminaller ve bilgisayarlar merkezi bir bilgisayarla doğrudan bağlantılıdır. Ağ görünümünün yıldızı andırmasından dolayı bu ismi almıştır. 12

13 Halka Ağ Yapısı: Bu ağ yapısında, bilgisayarlar ve terminaller halka biçiminde birbirlerine bağlı durumdadır. Ağdaki her bilgisayar bağımsız çalışmakta ve merkezi bir bilgisayara ihtiyaç duymamaktadır. Doğrusal ağ yapısı: Bu yapıda, terminal ve bilgisayarlar ortak bir iletişim kanalı aracılığı ile birbirlerine bağlanmaktadırlar. Halka ağlardan ayrılan noktası, kapalı bir döngüye sahip olmamasıdır. Doğrusal ağlar iki uçlu bir kanal yapısına sahiptir. i 13

14 AĞ YÖNETIMI Ağ yönetimi: Bir ağdaki iletişim faaliyetlerinin, planlanması, örgütlenmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Yönetimin işlevleri olarak da bilinen bu unsurlar aşağıdaki alt faalietlei faaliyetleri içei; içerir; Planlama faaliyetleri: Ağdaki faaliyetleri kimler yapacak, hangi araçlar kullanılacak, ne zaman ve nerede bu araçlara ihtiyaç olacak Örgütleme faaliyetleri: Ağın işlerliği için yetki ve sorumlulukların dağıtılması v.s Koordinasyon faaliyetleri: Planlama faaliyetlerinde belirlenmiş işlerin uyumunu sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler Denetleme faaliyetleri: Faaliyetlerin planlandığı gibi olmasını sağlamak ve daha da iyileştirmek, değilse gerekli düzeltmeleri yapmak Ağ yönetiminin amaçları: 1. Ağ trafiğini yönetmek 2. Ağ güvenliğini sağlamak 3. Ağın olası sorunlara karşı izlenmesi 4. İletişimin sağlıklı şekilde yürütülmesi 5. Ağ kapasitesinin denetlenmesi ve ayarlanması 14

15 INTERNET İnternet küresel düzeyde milyarlarca bilgisayardan oluşan ağların birbirleriyle bağlı olmasıyla ortaya çıkan bir ağdır. Interconnected Network yani birbirleriyle bağlantılı ağlar anlamındaki kelimelerden türetilmiştir. İnternet bağlantısının alt yapısını, internet servis sağlayıcıları (ISS) ile ağ hizmet sağlayıcıları (NSS- AHS) oluşturmaktadır. İnternete bağlanmak isteyen bir bilgisayar kullanıcısı, ISS sine ücret ödemekte, ISS ise AHS ye ücret ödemektedir. Ülkemizde Süperonline, TTNET ISS olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Telekom AHS olarak da görev yapmaktadır. 15

16 İnternette iki bilgisayarın birbirine bağlı olması yeterli değildir. ğ Bu iki bilgisayarın aynı dili konuşması gerekir. Bu dilin iletişimdeki karşılığı da protokol olarak adlandırılmaktadır. İnternet üzerinden gönderilen her veri ve bilgi paket adı verilen küçük parçalara ayrılmakta,bu paketler doğru adreslere ulaştırılmakta ve alıcı bilgisayarın anlayacağı şekilde yeniden birleştirilmektedir. Bu işlemin temelinde protokol yatmaktadır. Bu işlemi gerçekleştiren teknolojiye ise TCP/IP(İletişim kontrol protıkolü/internet Protokolü) denmektedir. 16

17 INTRANET VE EXTRANET Intranet: Örgütlerin interneti kendi özel ağlarını ğ oluşturmak ş için kullanabilirler. Bu özel ağa intranet denir. Örgütler bu ağı işletme içi bilgi paylaşımı, iletişimi, işbirliği ve iş süreçlerini desteklemek için kullanırlar. Yalnızca yetkilendirilmiş kişiler internet üzerinden bu ağa giriş yetkisine sahiptirler. Extranet: Bazı işletmeler ise kendi intranet ağlarını sınırlı kullanım izinleriyle işletme dışı kişi ve kurumların kullanımına açmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortaklarının da katılımıyla genişleyen bu ağa ise extranet denir. 17

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak.

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz Ağlar 2/66 Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz LAN ve PAN standartlarını tanımlamak. 2 1 3/66 Kablosuz Yerel Alan Ağlar (Wireless Local

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Kablosuz iletişimi kavrayıp kablosuz cihazları ve ağ standartlarını tanıyacak, kablosuz ağ ortamının kurulumunu yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Elektromanyetik

Detaylı

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır.

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır. 1. AĞ SİSTEMİNİN TEMELLERİ Temel olarak ağ (network), bilgisayarları birbirine kablolu veya kablosuz bağlayan sistemdir. Bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları ve değişik amaçlarla birbirine

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ. Bölüm 7. TELEKOMÜNİKASYON, internet VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ

Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ. Bölüm 7. TELEKOMÜNİKASYON, internet VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Bölüm 7 TELEKOMÜNİKASYON, internet VE Öğrenme Hedefleri Telekomünikasyonun, ağların ve anahtar ağ oluşturma teknolojilerinin en temel bileşenleri nelerdir?

Detaylı

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ T.C. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Tarifeler Dairesi Başkanlığı İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ Müberra GÜNGÖR (T. Uzmanı) Gökhan EVREN (T. Uzm. Yrd.) - ANKARA, 13 Mayıs 2002 - 1. GİRİŞ... 5 TARİHÇE...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ 481BB0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNTERNET İnternet Nedir? İnternetin Yapısı ve İşleyişi İnternet Servis Sağlayıcıları İnternet Adresleri İnternete Bağlantı Şekilleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DATA ŞEBEKELERİ VE GENİŞBANT ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) ISDN (Bütünleştirilmiş

Detaylı

Ağ Temelleri. Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek.

Ağ Temelleri. Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek. Ağ Temelleri 2/66 Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek. Gerekli ortam sağlandığında, ağ kurmak için hangi ağ cihazlarının kullanılması gerektiği

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM İNTERNET VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI

ALTINCI BÖLÜM İNTERNET VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI 225 ALTINCI BÖLÜM İNTERNET VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI 6.1. İNTERNETİN TANIMI VE TEKNİK YAPISI Üniversite araştırma projesi olarak 1969 yılında akademik çevrelerce kullanılmaya başlayan internet bugünkü anlamını

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleşim şekli) seçimini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Piyasada en çok kullanılan ağ topolojilerini ve bu topolojilere

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN BĠLGĠSAYAR AĞLARI VE ĠNTERNET Bilgisayar Ağı nedir? Ġletişim Protokolleri Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması Tanımlar Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Bu konuyu çalıştıktan sonra: Kablosuz iletişimi ve ağ yapısını kavrayacak, Kablosuz ağların sınıflandırmasını yapacak Kablosuz

Detaylı

BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR

BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR (BİTİRME TEZİ) HAZIRLAYAN: Mustafa HERDEM 98220027 DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları

BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları 2006-7 Güz Dönemi Dr Cenk Toker cenk.toker@ee.hacettepe.edu.tr http://www.ee.hacettepe.edu.tr/~toker/bbs676/bbs676-homepage.html

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

BBS 676. Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları

BBS 676. Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları 2005-2006 Güz Dönemi http://www.ee.hacettepe.edu.tr/~toker/bbs676/bbs676-homepage.html Bilgisayar Ağlarının Kullanım

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ 481BB0005 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı