PRESLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ ÖNLEMLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRESLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ ÖNLEMLERĐ"

Transkript

1 PRESLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ ÖNLEMLERĐ Emir ÖZASLAN Otomasyon Kısım Müd. TEKNOLOJĐ GRUBU COŞKUNÖZ METAL FORM SUNUM ĐÇERĐĞĐ: 1. HĐDROLĐK VE MEKANĐK PRES TANITIMI 2. PRESLERDE ĐLGĐLĐ CE REFERANSLARI 3. PRESLERDE RĐSK ANALĐZĐ YÖNTEMĐ 4. PRES TEHLĐKE SEVĐYESĐ VE GÜVENLĐK KATAGORĐLERĐ 5. PRES EMNĐYETĐ HAKKINDA BAZI SORULAR 6. PRESLERDEKĐ TEHLĐKELER VE TEMEL EMNĐYET TEDBĐRLERĐ 6.1 MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER 6.2 MEKANĐK PRESLER 6.3 HĐDROLĐK PRESLER

2 PRESLER Presler elektrik motorundan aldıkları dönme enerjisini mekanik enerjiye çevirerek, malzeme şekillendirme işlemlerinde kullanılan makinelerdir. Presler temel olarak iki gruba ayrılırlar; 1. MEKANĐK PRESLER 2. HĐDROLĐK PRESLER MEKANĐK PRESLER Mekanik presler bir elektrik motoru tarafından tahrik edilir ve kuvvet iş parçasına kızaklar tarafından mekanik olarak iletilir. Enerji depolamak için volan kullanılır. Parçayı şekillendirmek için gerekli kuvvet, volan büyüklüğünü belirler.

3 HĐDROLĐK PRESLER Hidrolik preslerde güç, bir veya daha fazla sayıdaki pistona uygulanan hidrostatik basınç ile sağlanır. Basınç hidrolik pompanın elektrik motoru ile döndürülmesi ile elde edilmektedir. Değişken debi ve basınç ile hız ve tonaj ayarlanabilmektedir. Hidrolik preslerde çok büyük tonajlara çıkılabilmektedir. (Ör: ton) CE (CONFORMITY EUROPE): PRESLERDE ĐLGĐLĐ CE REFERANSLARI Avrupa konseyi tarafından yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri, bir çok ürün için sağlık, güvenlik çevre-tüketiciyi koruma ve mümkün olduğu durumlarda evcil hayvanların korunması yönünde zorunlu şartları içermektedir. Sözkonusu direktifler kapsamında, birçok ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbestçe dolaşabilmesi için, ilgili direktiflere ve uyumlaştırılmış standartlara uygunluğunu belgeleyen CE işaretini taşıması mecburidir. Uyumlaştırılmış yasalar çerçevesinde 2003 yılından itibaren Türkiye de de bu durum zorunlu hale gelmiştir. Direktifler, bir şekilde yerine getirilmesi gereken zorunluluklar olarak görülmemeli, makinelerimizi gerçekten emniyetli hale getirmek için bir rehber olarak ele alınmalıdır.

4 PRES TEHLĐKE SEVĐYESĐ VE GÜVENLĐK KATAGORĐLERĐ TEHLĐKE SEVĐYESĐNE GÖRE GÜVENLĐK KATAGORĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ S1:Hafif hasar EN Güvenlik Katagorisi B S2: Ciddi Hasar Hasarın Şiddeti F1:Nadiren F2: Sık sık Tehlikeye maruz kalma sıklığı ve süresi P1 P2 P1 P2 Tehlikeyi önleme olasılığı P1:Belli koşullada olası P2:Çok zor Presler en tehlikeli makineler sınıfında olup uygulanacak emniyet sistemlerinin en az katagori-4 seviyesinde olması gerekir.

5 GÜVENLĐK KATAGORĐLERĐ Katagori-B: Bir arıza olması durumda, güvenlik fonksiyonu kaybolur. Katagori-1: Bir arıza olması durumda, güvenlik fonksiyonu kaybolur. Ancak arıza olasılığı B ye göre daha azdır. Katagori-2: Makine çevrimine başlamadan önce, mevcut bir arıza varsa, güvenlik sistemi arızayı tespit eder ve çalışmasına izin vermez. Ancak arıza makine çevrim yaptığı esnada oluşursa güvenlik kaybolur. Sadece oto kontrol var. Katagori-3: Bir arıza oluşumunda güvenlik korunur. Ancak tüm arızalar algılanamaz. Algılanamayan arızaların birikimi güvenliğin kaybolmasına neden olur. Sadece yedekleme var. Katagori-4: Arızaların oluşmasında, güvenlik fonksiyonu her zaman devrededir. Arızalar güvenlik kaybolmadan tespit edilir ve arıza giderilmeden yeni çevrime izin verilmez. Hem yedekleme hem de oto kontrol var. PRES EMNĐYETĐ HAKKINDA BAZI SORULAR

6 PRES EMNĐYETĐ HAKKINDA BAZI SORULAR 1. Đşletmemizde bugüne kadar ciddi bir kaza olmadı. Bizde kaza olma ihtimali çok düşük. Ekstra emniyet tedbiri almamıza gerek var mıdır? EVET. Đstatistiksel veriler emniyeti garanti etmez. %1 olasılık dahi iş kazası kavramında çok yüksektir. Böyle bir işletmede kaza riski pusuda bekliyor olacaktır. 2. Preslerde çalışan işçilerimiz çok tecrübeli ve dikkatli kişilerdir. Bu nedenle ek emniyet tedbiri almamıza gerek var mıdır? EVET. Duygusal bir varlık olan insanın; üzgün, kızgın veya dalgın anları mutlaka olacaktır. Emniyet tedbirleri de en tecrübesiz insanın en dalgın zamanında dahi kazadan koruyacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Ayrıca makinelerimiz sadece operatorü değil, o civarda herhangibir sebeple bulunmuş kişileri de koruyacak şekilde emniyetli olmalıdır. PRES EMNĐYETĐ HAKKINDA BAZI SORULAR 3. Emniyetli presin ek maliyeti ile buna dikkat etmeyen rakiplerimle hala rekabet edebilirmiyim? EVET. Sürekli ve güvenilir üretim hattı. Güvenle çalışan iş gücündeki verimlilik artışı Çalışanlar tarafından tercih edilen iş yeri, işçilik maliyetlerinde düşüş. Emniyetli fabrika imajının oluşturduğu değer ile yeni iş imkanları 4. Emniyete önem veriyoruz. Ancak önümüzdeki önemli ve acil işlerimizi tamamlayalım hemen emniyet konusuna başlayacağız. Đşletmede emniyet eksikliği varsa, bugün dahi çok geç kalınmıştır. Olağan işlerimize paralel derhal başlatılmalıdır. Yeni makine alımlarında emniyet kritilerleri ön planda olmalı. Đşletmedeki mevcut makineler de hızla emniyetli seviyeye getirilmelidir.

7 PRESLERDEKĐ TEHLĐKELER VE TEMEL EMNĐYET TEDBĐRLERĐ MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER EMNĐYET DEVRELĐ TEDBĐRLER MEKANĐK-HĐDROLĐK PRES ORTAK TEDBĐRLER MEKANĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER HĐDROLĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER PRESLERDEKĐ TEHLĐKELER VE TEMEL EMNĐYET TEDBĐRLERĐ MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER EMNĐYET DEVRELĐ TEDBĐRLER MEKANĐK-HĐDROLĐK PRES ORTAK TEDBĐRLER MEKANĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER HĐDROLĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER

8 MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER Korkuluk Ayak dayaması Koruma kapakları MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER Koruma Kapakları: Sürekli dönen volan ve kayış sistemi de tehlike teşkil etmektedir. Bu nedenle etrafının uygun şekilde kapatılması gerekmektedir. Volan ve kayış koruma kapağı

9 MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER Koruma Kapakları: Otomatik sac sürme ile beslenen preslerde sacın girdiği kısma elin girmesini engeleyecek ancak sacın geçmesine müsade edecek tarzda fensler tasarlanmalıdır. Sacın geçmesine müsade eden kapaklar MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER Merdiven: Merdiven ilgili CE standardına uygun olarak yapılmalıdır. Yerden min.2200m ve max.3000mm den sonra, geriye düşmeyi önlemek üzere sırt koruma sistemi bulunmalıdır. Merdiven

10 MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER Ergonomi: Prese parça yükleme ve boşaltma operasyonları için pres tasarımında ergonomi kurallarına dikkat edilmelidir. Ergonomi PRESLERDEKĐ TEHLĐKELER VE TEMEL EMNĐYET TEDBĐRLERĐ MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER EMNĐYET DEVRELĐ TEDBĐRLER MEKANĐK-HĐDROLĐK PRES ORTAK TEDBĐRLER MEKANĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER HĐDROLĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER

11 ACĐL STOP BUTONU Acil stop butonları, sarı zemin üzerine kırmızı renkli buton olmalıdır. Basıldığında kalıcı olmalıdır. Acil stop butonu geri çekildiğinde, reset butonuna basılmadan pres tekrar çalışmaya hazır hale gelmemelidir. Makine üzerinde acil stopa benzeyen fakat başka amaç ile kullanılan butonlar bulunmamalıdır. Bunlar panik anında acil stopa basacak kişiyi yanıltacaktır. ACĐL STOP BUTONU Presin tehlikeli bölgelerine acil stop butonları yerleştirilmelidir. Dört kolon üzerine Üst köprü üzerine Çiftel sehpalarının üzerine Ana kumanda panosu üzerine Mevcut ise pres çukuruna

12 ACĐL STOP BUTONU Preslerde acil stop devresi katagori-4 e göre tasarlanmaldır. Emniyet modülleri veya Emniyetli PLC ile acil stop devresi oluşturulmalıdır. 24Vdc Acil Stop Güvenlik modülü Veya Safety PLC K1 K2 K1 K2 K1 K2 Tehlikeli hareket devresine 0V ÇĐFTEL KONSOLU Çiftel konsolu operatorun koç tehlikeli yönde hareket ederken, tehlike bölgesinden uzak kalmasını sağlamak içindir. Çift el butonlarının üst kısımlarında aşağıdaki gibi koruma olmalıdır. Bu korumalar operatorün tek kolunu kullanarak dirseği ile diğer butona basmasına engel olmalıdır. Dirseği Temsil eden Deney konisi

13 ÇĐFTEL KONSOLU Çift butonları özel çiftel güvenlik modülüne veya emniyetli plc lere kat-4 e uygun şekilde bağlanmaldır. Kesinlikle direkt standart plc ye veya kumanda devresine bağlanmamalıdır. 24Vdc Çift El Güvenlik modülü veya Safety PLC 0V ÇĐFTEL KONSOLU Bu modüller her iki buton arasında 0.5sn lik gecikmeye müsade eder. Böylece operator şekildeki gibi bir butona cisim sıkıştırıp tek el ile üretim yapamayacaktır.

14 ÇĐFTEL KONSOLU Birden fazla operatorun çalışması gereken preslerde, kalıba göre operator sayısı da değişmektedir. Bazen 2 bazen de 4 operator çalışabilmektedir. Buradaki en büyük risk, herhangibir operatorün, kendi çiftel konsolunun aktif olduğu zannederek üretime devam etmesidir. Bu riski ortadan kaldırmak için, 3 4 önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden birisi, aktif edilmemiş çiftele basıldığında presin uyarı vermesi ve hataya geçmesidir. PRES Ayrıca herbir operatorün kendi çiftelini prese dahil edebilmesi ve aktif olduğundan emin olmasını sağlayacak sistemler uygulanmalıdır. 2 1 Her vardiyadiya değişim öncesi operatorlerin ilk olarak çiftel testi yapması talimat ile sağlanmalıdır. IŞIK PERDELERĐ Işık perdesi operatorün korunmasında en önemli cihazlardan birisidir. Operatorlerin yükleme ve boşaltma yaptığı yere konulmalıdır.

15 IŞIK PERDELERĐ Koç tabladan de kadar uzaklığa yerleştirileceği önemlidir ve ilgili CE standardına göre hesaplanmalıdır. Koç tablaya doğru eli uzanan operatorün eli, koç tablaya ulaştığında koç tablanın durmuş olmasını sağlayan bir mesafe hesabıdır. S IŞIK PERDELERĐ 75mm den büyük ölü alan kalmamalıdır. Şekilde görüldüğü gibi Yatay bir ışık perdesi ilavesi çözüm olacaktır. Işık perdesi ışın aralıkları: Dikey için 14mm-20mm parmak koruma olmalıdır. Yatay için ise 30-50mm yeterlidir.

16 IŞIK PERDELERĐ Alıştırma ve deneme preslerinde olduğu gibi, operator ışık perdesini geçip içerideki kalıp üzerinde bir işlem yapacak ise, ışık perdeleri her defasında manuel resetlenmelidir. Arka ışık perdeleri sadece arkadan, ön ışık perdeleri de sadece önden Resetlenebilmelidir. kalıp PRES NOT: Üretim preslerin operator, Yükleme ve boşaltma yaparken Işık perdesi içinde kaldığı için Otomatik reset modu kullanılabilmektedir. KAPAK SVĐÇLERĐ Operator tarafından kullanılmayan arka, sağ ve sol yanlar, uygun kapaklar ile kapatılmalıdır. Bu kapaklar emniyet sviçleri içermelidirler.

17 KAPAK SVĐÇLERĐ Otomatik çalışan preslerde, kalıptan bir parça, çapak vs fırlama ihtimali var ise, açılır kapanır fens ile operator ve çevredeki kişiler korunmalıdır. Bu fens kalıptan fırlayacak cisimleri engelleyecek şekilde olmalıdır. Fens kapalı sviçleri emniyet devresine kat-4 olarak bağlanmalıdır. PRES MOD SEÇĐM ANAHTARI Pres modları emniyet devresine bağlanmalıdır. Üzerine anahtar takılabilen bir seçici anahtar kullanılmaldır. PRES MODLARI: - KAPALI - REGLAJ AYARI - KESĐKLĐ ÇALIŞMA - TEK VURUŞ - SÜREKLĐ ÇALIŞMA - MOBĐL TABLA

18 PRESLERDEKĐ TEHLĐKELER VE TEMEL EMNĐYET TEDBĐRLERĐ MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER EMNĐYET DEVRELĐ TEDBĐRLER MEKANĐK-HĐDROLĐK PRES ORTAK TEDBĐRLER MEKANĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER (EN 692) HĐDROLĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER MEKANĐK PRES KAVRAMA/FREN DUAL VALFĐ Mekanik preslerde, koç tabla hareketi kavrama/fren grubuna hava gönderilmesi ile sağlanmaktadır. Bu havayı yönlendiren valf mekanik presin en kritik emniyet elemanıdır.

19 MEKANĐK PRES KAVRAMA/FREN DUAL VALFĐ Kavrama valfi olarak kesinlikle bu iş için üretilmiş ürünlerden kullanılmalıdır. Kavrama valfleri çiftlenmiş valf grubundan oluşur. Đki valf birden açmadıkça hava geçişine müsade etmez. MEKANĐK PRES DÖNER KAM GRUBU S1 S2 Emniyet devreleri koç hareketi S1 ve S2 emniyet kamları ile izlemektedir. 1. Koç tabla üst noktada bilgisi (330-15) 2. Koç tabla alt noktayı geçti yukarı çıkıyor bilgisi ( ) Emniyet kamlarının her ikisi de önemli olup, bu kamların mekanik kam ve zamanla pozisyonunu kaybetmeyen yapıda olması gerekmektedir.

20 MEKANĐK PRES DÖNER KAM ZĐNCĐR SVĐÇLERĐ Döner kam grubu hareketi zincir vasıtasıyla gerçekleşiyorsa, bu zincirler çift olmalı ve iki ayrı sviç ile izlenmelidir. PRESLERDEKĐ TEHLĐKELER VE TEMEL EMNĐYET TEDBĐRLERĐ MEKANĐKSEL TEMEL TEDBĐRLER EMNĐYET DEVRELĐ TEDBĐRLER MEKANĐK-HĐDROLĐK PRES ORTAK TEDBĐRLER MEKANĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER HĐDROLĐK PRESE ÖZGÜ TEDBĐRLER (EN 693)

21 HĐDROLĐK PRESTE EMNĐYET VALFLERĐ Emniyetli bir hidrolik preste bulunması gereken min. emniyet valfleri aşağıdaki gibidir. V1 : Silindir üstüne giden basıncı kesen valf V2 : Silindir üstündeki basıncı tanka boşaltan valf V3 : Silindir altındaki silindirin aşağı düşmesini engelleyen valfler HĐDROLĐK PRES KOÇ TABLA KĐLĐTLEME SĐSTEMLERĐ ÜST NOKTA KĐLĐT SĐSTEMĐ: Pres bakım esnasında, veya alıştırm preslerinde kalıp üzerinde işlem yaparken, koç tablanın altına girilmesi gerekebilir. Bunun için koç tablayı üst noktada kilitleyen sistemler kullanılmalıdır. Kilit pozsiyonları sviçler ile emniyet devresi tarafından izlenmelidir.

22 HĐDROLĐK PRES KOÇ TABLA KĐLĐTLEME SĐSTEMLERĐ EMNĐYET BARLARI: Daha çok alıştırma preslerinde kullanılır. Operator kalıp içindeki işlemine başlamadan önce, üst koç ile alt tabla arasına alır. Daya kolonlarının dışarıda olması emniyet sviçleri ile izlenmektedir. EMNĐYET KUPALARI: Yine alıştırma preslerinde, operator kalıp içinde işlem yaparken, üst kalıbın düşmesini engellemek maksadıyla, iki kalıp arasında emniyet kupaları koyarak işine başlamalıdır. Preslerin dört kolonuna, emniyet kupa soketleri monte edilir. Operator tarafından kupalar kolondan alındığında presin emniyet devresi, koç tablanın hareketini engelleyecektir. TEŞEKKÜR EDER, GÜVENLĐ ĐŞ GÜNLERĐ DĐLERĐZ,

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ İş Müfettişi

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ

BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım

Detaylı

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan,

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ İnşaat Yüksek Mühendisi m13yildiz@selcuk.edu.tr NEDEN YÜKSEĞE ÇIKARIZ? Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri

Detaylı

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi 8.1 Genel Kurallar 8.1.1 Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği ve performansını etkileyen diğer bir faktör, ekipman ve malzeme seçimidir. Malzeme ve ekipman seçiminde

Detaylı

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ İSG 503 GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ BARIŞ TOLGA İŞSEVER 601214042 MAYIS 2015 Güvenli Cephe İskeleleri

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU

STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU LÜTFEN, BU DOKÜMANI İYİCE OKUMADAN POMPA GRUBUNU MONTE ETMEYİNİZ VE ÇALIŞTIRMAYINIZ! 22-ELK-REV 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

86174 - Turkish. EdmoLift Ürün Kılavuzu

86174 - Turkish. EdmoLift Ürün Kılavuzu 86174 Turkish EdmoLift Ürün Kılavuzu Kaldırma Masası Kaldırma kolu Palet Kaldırma Tilt WP İş Platformu TZ/EZ Kaldırma Arabası 3 5 7 9 11 13 86174 Turkish 20070802 EdmoLift Kaldırma Masası Giriş Çalışanlar

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT)

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Resmi Gazete; Tarih:05.06.2002 Çarşamba, Sayı: 24776 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

LÜTFEN DİKKAT! POMPALARIMIZDAN AZAMİ VERİMİ ALABİLMENİZ İÇİN BU KILAVUZDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ.

LÜTFEN DİKKAT! POMPALARIMIZDAN AZAMİ VERİMİ ALABİLMENİZ İÇİN BU KILAVUZDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ. LÜTFEN DİKKAT! POMPALARIMIZDAN AZAMİ VERİMİ ALABİLMENİZ İÇİN BU KILAVUZDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ. BU KILAVUZ ATIK SU POMPALARIYLA İLGİLİ BÜTÜN SORUNLARINIZDA SİZE YARDIMCI OLABİLECEK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MUSTAFA TUTSAK

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MUSTAFA TUTSAK ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MUSTAFA TUTSAK Genel İSG Mevzuatı Yasal Mevzuat, Kapsam, İstisnalar ve Amaç İşveren Yükümlülüğü ve Çalışanların Uymaları Gereken Kurallar Kazaların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 MAKĠNA EMNĠYETĠ YÖNETMELĠĞĠ (2006/42/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların,

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı