makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır"

Transkript

1 makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır ŞUAT 1985

2

3 İÇİNDEKİLER ŞUAT 1985-SAYI : 307 CİLT: 26 SUNUŞ 2 LASER KAYNAĞI VE UYGULAMALARI 3 Hüseyin Ulvi AY KOL HASSAS KESME 11 A. Turan GÜNEŞ MAKİNA İMALATINDA DÖKÜM DURUMU VE GELECEĞİ 15 Prof. Selahattin ANIK ALÜMİNYUM DÖVME TEKNOLOJİSİ 22 Dr. Mustafa GEVREK ORULAMA SİSTEMLERİNDE YAYLI ASKILAR VE İR TASARIM YÖNTEMİ 26 Erdinç UĞUR ODA'DAN 28 SAHİİ: Makina Mühendisleri Odası Adına ismet Rıza CEİ «SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Müfit AKYOS»YAYIN KURULU: Reşat ERLEVENT, Ömer TURAN, Metin YAZMAN, Metin CANITEZ, Muammer ERGE, Atılay ARSAN»DER- Gİ YAYIN ALT KOMİSYONLARI : İstanbul Şubesi: Turhan TUNA, Oktay ODUR, izzet AYKONDU. İzmir Şubesi: Erdinç UĞUR, Erol TURSUN, Seçil ERİM, Adana Şubesi: Prof. Dr. Tuncay YILMAZ, Dr. imdat YEĞEN, Kadir AYDIN, Ankara Şubesi: Hakkı ESKİCİOĞLU, Turgut TÜMER, Samlm ÜNLÜSOY. ursa ölge Temsilciliği: Fatih KİLCİ, Halil AKGÜL, Mesut ÖZTELCAN REKLAM İŞLERİ YÖNETMENİ: Nermln ÖZAKl K APAK-TEKNİK DÜZENLEME: Atölyegrafik, «YAZI YAYIN KOŞULLARI: Yazılar, dosya kağıdına, daktilo ile seyrek satirli yazılmış, iki kopya olarak; yazı özeti, yazarın kısa özgeçmişi, adresleri ve telefonları ile birlikte gönderilmelidir. Yazı eki olan fotoğraflar, net ve temiz olmalı, grafik ve şekiller basım için aydınger ya da beyaz kâğıda rap id o ile çizilmelidir. özgün ve derleme yazılarda, varsa, yararlanılan kaynaklar; çeviri yazılarda, çevirinin yapıldığı kaynak belirtilmelidir. Gönderilen yazılar, yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına geri verilmez, özgün ve derleme yazılardaki fikir ve görüşler yazarına, çeviriden doğacak sorumluluk ise çevirene aittir. Yayın Kurulu, gönderilen yazılar Üzerinde gerekli gördüğü düzeltmeyi yapmaya yetkilidir. Gönderilen yazılar, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olmalıdır. Dergide yayınlanan yazılara, bir dergi sayfası için, özgün ve derleme yazılarda TL; çeviri yazılarda TL. net ödeme yapılır. Dergideki yazılar, kaynak gösterilmek koşuluyla, başka yayın organlarında yayınlanabilir. AONE KOŞULLARI Makina Mühendisleri Odası'nın Türkiye'deki üyelerine parasız gönderilir. Sayısı 200.-TL; Yıllık abone TU; 6 aylık TL, mühendislik eğitimi yapan öğrencilere % 50 indirim yapılır. Yurt dışı yıllık abone 35 AD Doları.»YÖNETİM YERİ: Konur Sokak No. 4/4 Kızılay - ANKARA Tel: REKLAM FİYATLARI VE KOŞULLARI: ön iç Kapak TL, Arka Kapak 110.0OO.-TL, Arka iç Kapak 90.0OO.-TL, iç Sayfa TU, 1/2 Sayfa TL, 1/4 Sayfa 1S.OOO.-TL, 1/8 Sayfa TL. Derginin sayfa boyutları 20x27 cm.'dir. Reklam filmlerinin hazırlanmasında bu boyutlar göz önüne alınır, iç ve dış kapaklarda, renkli baskı istenebilir. Ek renk kullanıldığında, her bir renk için TL. ek ödeme yapılır. Renk sözümü istenirse, ayrıca TL. ödenir. Reklam bedelleri, fatura tarihinden başlayarak en geç on beş gün içinde, Türkiye iş ankası, Ankara Yenişehir Şubesindeki 8987 No'lu hesaba yatırılır. DİZGİ, FİLM, MONTAJ, ASKI: MAYA Matbaacılık Yayıncılık Ltd. şti. Esat Cd. 44 Tel: Ankara asıldığı Tarih: Şubat 1985, askı Sayısı: 18500

4 300. sayımızın sunuş yazısında da belirttiğimiz üzere, Dergimiz, yeni bir içerikle yayınlanacaktır. Adı geçen sayımızda da bildirdiğimiz gibi bu yenilikler özellikle iki yıla yakın bir zamanda- yayınlanmakta bulunan "Tasarım Dosyası" gibi ayrı bölümler halinde yayınlanacak olan "Yapım-akım-Onarım "ve "Yenilikler" başlıkları altındaki kısımlar olacaktır. u yeni bölümde meslektaşlarımızın görevleri sırasında hemen her gün karşılaşacaklarını sandığımız montaj, yapım ve bakım-onarımla ilgili sorunlara yanıt getirecek pratik bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Meslektaşlarımızla çeşitli kanallardan yaptığımız temaslar dergimizin bu yeni haliyle daha da beğenileceği yolundaki umudumuzu artırmıştır. u yeni bölümlerin sizlerin de katkılarıyla daha da gelişeceği inancındayız. Ayrıca bu yıl özellikle ilk basımı yapılacak kitapların hazırlanmasına ve yayımlanmasına da ivme verilecektir. u düşünceyle ilk olarak sayın Nuri ÖZKOL tarafından hazırlanan "Uygulamalı Soğutma Tekniği' 1 ve Sayın Erdoğan TEKİN tarafından hazırlanmış bulunan "Makina Mühendisleri için Çelik Seçimi Kitabı "dır. unlardan ilkinin basım çalışmaları sürmektedir ve en kısa zamanda sizlere sunulacaktır. Dergimizin bu sayısında kapağından da anlaşılacağı gibi, günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulmuş olan "Laser" ile ilgili bir yazı yayınlanacaktır. u yazının da siz okuyucularımızın ilgisini çekeceğini sanıyoruz. önümüzdeki sayılarımızda bugünlerde kamuoyunun gündemine getirilen motorlu taşıt araçlarında diesel motorlarının kullanılması konusuna ağırlık verilecektir. Meslektaşlarımızın da yakından ilgi duyduklarını bildiğimiz bu konuda ülkemiz için en sağlıklı sonuçlara ulaşılması hususunda elbette ki hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz, Saygılarımızla... YAYIN KURULU MÜHENDİS VE MAKİNA DERGiSi CİLT 26 SAYI 301 ŞUAT 1985

5 Laser kaynağı ve uygulamaları Yazan: Hüseyin Ulvi AYKOL Mak.Miüı. ANKARA İngilizce "Light Amplification by Stimulated Emmişsion of Radiation" tanımının kısaltılmış şekli olan laser, ( ) yıllarında büyük gelişmeler göstermiş ve bilim dünyasındaki yerini almaya başlamıştır. Son 25 yıldan beridir birçok alanda kullanılmakta olan laserin uygulama sahaları her gün biraz daha artmaktadır, îmalat teknolojisi, iletişim, yer bilimleri, dişçilik, nükleer tıp, bioloji, bilgisayar sistemleri, optikal değerlendirme mesafe tesbiti gibi bilim dallarında değişik tipte birçok laser sistemi kullanılmaktadır. Laser günümüz bilim dünyasının vazgeçilmez araçlarından biri olmuştur. Laser, başta U.S,A. ve Japonya olmak üzere gelişmiş ülkelerin sanayilerinde kullanıldıktan ve basan sağladıktan yeni bir kaynak yöntemi olmuştur. Amerika irleşik Devletler'inde ilk defa 1958 yılında TOWNES ve SCHAWLOW un çalışmaları ile dikkatleri laser üzerine çevrilmiş, 1960 yılında Hughens araştırma laboratuvannda Dr. T.H.MATI- MAN ilk Ruby laser'i gerçekleştirmiştir. Aynı yıl ikinci defa ell telefon laboratuvannda COLLINS.NELSON, OND, GARRET, KAISER, SCHAWLOW grubu laser üretmeyi başarmıştır. imalat Sanayi'inde laser; elektronik, uçak sanayiinde, askeri gereçlerin imalatında, nükleer tesisler ve türbinler gibi hassas çalışma gerektiren alanlarda; kaynak, delme ve kesme elemanı olarak başarı ile kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin piyasasında ticari amaçla üretilmeye başlanan laser kaynak sistemleri diğer kaynak metodlanna göre birçok avantajlara sahiptir. Laser kaynağının özellikleri yalnızca elektron beam kaynağı ile mukayese edilebilmektedir. u yazıda ülkemizde henüz çok yeni olan laser kaynağı hakkında genel bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 1. Laser Sisteminin Çalışma Prensibi: Laser sisteminin.gerçekleştirilmesinde atom fiziğinin temel prensiplerinden olan her atomun enerji (kuantum) seviyesine sahip olmasından yola çıkılmıştır. Isı dengesi süresince düşük enerji seviyesinde bulunan atomlar bir dış kaynaktan enerji absorbsiyonu ile yüksek seviyelere tahrik edilebilirler. Genellikle dış kaynak olarak elektro-manyetik radasyon kullanılır. Tahrik edilmiş atomlar enerjilerini tüketerek bulunduktan yüksek enerji seviyesinden tekrar eski seviyelerine dönerler. u olay için yüksek güç-katı durum laser sistemleri Cr +3, Nd +3 gibi geçiş elementi olarak aktif iyon içerirler. özetle, elektro-manyetik radyasyonun bir fotonunu absorbe eden atom üst enerji seviyesine sahip olur. Üst enerji seviyesine sahip, tahrik olmuş atomlar, ısı değişimi ile ivedi olarak bir ara enerji seviyesine, daha sonra da eski durumları olan yer seviyesine dönüşürler. u düşüş aktif iyonlar içeren laser sistemlerinde 3 veya 4 aşamalı olarak meydana gelir (Şekil 1). Atomlar düşüş esnasında optikal spektrumun kırmızı bölgesinde ışık yayarlar, bu da komşu atomların daha hızlı dönüşümünü ve olayın hızlanarak devamını sağlar. Laser çubuğu içinde belirli bir enerji birikiminden sonra kısmi geçiren uçtan kaçan laser, tek renkli ve ayrılmaz nitelikte ışık kümesidir (Şekil 2). 2. Kaynakta Kullanılan Laser Sistemleri: Kaynakta kullanılan laser sistemleri iki grupta toplamak mümkündür. unlar; A- Yüksek güçte katı-durum laser sistemleri a. Ruby laser sistemi b. Glass laser sistemi c. Y AĞ laser sisten-i Absorbsiyon Abrosb. üç seviyeli Laser J. Dört seviyeli Laser Emisyon ı. Emisyon Şekil 1. üçlü ve dörtlü Laser sistemlerinin Absorbsiyonu ve Emisyonu (IC). MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ CİLT 26 SAYI 301 ŞUAT 1985

6 f 0 \ O 0 O O laser karakteristikleri laser çubuğunun sıcaklığı ile yakından ilgilidir. u nedenle soğuma olayının yüksek verimde gerçekleşmesi gerekir. Ruby laser çubuğu bu konuda da tatminkâr sonuçlar vermektedir. ir ucu tam yansıtıcı ayna ile diğer ucu kısmi geçiren ayna ile kapatılmış olan silindirik şekildeki Ruby laser çubuğu, dışardan bir kaynaktan bombardıman edilir. Meydana gelen zincirleme tahrik sonunda tüp içindeki enerji yoğunluğu belirli bir seviyeye ulaşır ve bunun sonucu olarak yan geçiren uçtan laser kaçış imkânı bulur. Genelde, şekilde görüldükleri gibi (Şekil 3) dizayn edilirler. Laser çubuğu ve flaş lambası; silindirik, elips veya çift elips şeklinde olan yüksek yansıtıcı yüzeylerle sınırlandırılırlar. Flaş lambası olarak çoğunlukla xenon lamba kullanılır C'e kadar ulaşan bu lamba yaklaşık 150 ton basınçta xenon gazı ile doldurulmuştur. o o *-*e«-» * Şefeü 2. A: Normal yayılma,c,d : Tahrik edilmiş yayılma O, Tahrik edilmiş atomlar : Yer seviyeli atomlar (2) A.b. Glass Laser: Nd 3 Sistemi: 1961 yılında ilk defa gerçekleştirilen aktif element olarak Nd +3 içeren Glass laser, baryum veya yüksek silikatlı camdan yapılmaktadır. Glass laser çubuğunun boyu 180 cm uzunluğa kadar olabilir. Mükemmel optik özelliklere sahip olmasına rağmen, düşük ısı iletkenliği Glass laser için bir dezavantaj oluşturmaktadır. Pulsed veya Switched şeklinde dizayn edilebilirler. Glass laser sisteminde l mjik bir laser çubuğunda 4 flaş lambası kullanılarak yaklaşık 3 millisaniyelik pulse suresinde (bu süreler laser çubuğunun uzunluğu ile bağıntılıdır) çubuktan 30 mm. uzaklıktaki odak noktasına 5000 J.luk enerji uygulanabilmiştir, (YUNG, 1967, 1969) u yüksek enerji ve pulse süresinin uzun olması kaynak için aranılan bir niteliktir. Tanrık Elektrodu Şekil 3. Ruby Laser. (12) KulrtstUp - Yüksek güçte gaz laser sistemleri a. C0 2 laser sistemi b. Argon iyon laser sistemi A.a. Ruby Laser Sistemi: \RubycubuJu f îlk geliştirilen ve uygulamaya yöneltilen laser sistemlerinden birisi olan Ruby laser sisteminin çubuğu A1 2 O 3 kristallerinden meydana gelmiştir. AliO 3 yaklaşık olarak 1/1000 oranında aktif element olarak Cr +3 (Cr 2 O 3 ) içermektedir. Oldukça iyi optikal kaliteye, yüksek ısı iletimine, yeterince sertliğe ve dayanıklığa sahip olması nedeni ile birçok avantajları olan Ruby laser çubuğunun ölçüleri: çapta: 0.1 cm - 2 cm, boyda: 2 cm - 25 cm arasında olabilir. Ayrıca 4 A.c. YAĞ Laser Sistemi: u sistemde yine Nd +3 iyonu YAĞ içinde aktif element olarak kullanılmıştır. YAĞ formülü Y 3 A1 S 0 12 olan "Yttrium Aluminum gamet "dir. YAĞ laserin ilk çalışmalarını yapan J.E. GEUSK (1964), Y 3 Al s 0 12 'nin yanı sıra Y 3 Ga 3 Oı 2 (YGaG) ve Gd 3 Ga (GdGaG) alaşımlarını da kullanarak karşılaştırmalı bir çalışma yapmıştır ve bu çalışma sonunda en iyi sonucun düşük optikal kayıplarla Y 3 A1 5 Oı (YAG)'dan alındığını göstermiştir. Yine 2 Geusic çalışmalarında YAĞ içindeki Nd oranının % 3'den fazla olduğunda florasan olayının zamanını yaklaşık 200 mik.sn. olarak tesbit etmiş ve Nd oranının % 6'nın üzerinde olduğu zaman ise meydana gelen Nd-Nd reaksiyonu nedeni ile florasan süresince bir azalmanın meydana geldiğini görmüştür. YAĞ, sert, dayanıklı aynca iyi optikal özellikleri ve iyi bir ısı iletkeni olan alaşım olduğu için laser üretiminde kullanılmıştır. Fakat bu özelliklerinin yanı sıra cm.den uzun olarak imalatı çok güçtür ve sistem olarak pahalıdır. Laser çubuğu ve flaş lambası altın kaplama bir yansıtıcı küre içindedir. Küçük boyutlardaki laser çubukları için bu küre yansıtıcılar cm, çaplarında olabilir. Çubuklar küre eksenine ve birbirlerine paralel olarak yerleştirilirler. YAĞ laser sistemini tahrik eden Uç tip flaş lambası mevcuttur. unlar: a. Tungusten Filament lamba: 3473 C kadar kapasitesi vardır. Genelde düşük güç ve MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ CİLT 26 SAYI 301 ŞUAT 1985

7 Altır Ayn ükülebilir Körtlk \ tff "% -pvvvv- A Şekil 4. CO 2 Laser (10).COj-N 2 :He Girişi Su Çıkışı fa 1 " ' 1 f J 1 frih I X I HHm ı \ ' rfttrl» 1 Payreks ı Kaplama ^ ^ Paslanmaz Çelik Su G rişi Tüp Kanal elektrod verimde olduğu için laboratuvar çalışmalannda kullanıbr. b. K-Hg Lambası: Çalışma ısısı 4000 K civarındadır. u tip lambalarda aşınma etkisinden ve yüksek sıcaklıktan dolayı safir koruyucu kullanılır. Sistem fazla pahalıdır ve uzun süre yüksek güçte kullanılmaya uygun değildir. c. Yüksek asınçta xe veya Kr ark Lambası: Su soğutmalı olan bu sistemlerde yüksek güçte çalışabilme olanağı vardır. Çift ark lambalı bir sistemde, 1.06 mikron dalga boyunda, 2.54 cmjik odak uzaklığında 2x 10 S W/cm 2 güç elde edilmiştir. Q-Switched YAĞ: Nd laser sistemini deneyen SMITH (1965); 2.5 mm. çapında, 34 mm. boyundaki laser çubuğunda 2 KW güç elde etmiştir. Aynı araştırmacı mikroendüstri için pulse süresi en az ısı iletiminde yeterli, saniyede 400 tekrar oranında ve 2 KW güçte olan bir YAĞ laser sisteminin saniyede cm. kesme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir..a. CO 2 Laser Sistem i: îlk olarak yüksek ve devamlı güç elde edilen sistem CO 2 ; N 2 ; He laser sistemidir (PANEL 1964), C0 2 laser diğer sistemlere göre verimi en yüksek olanıdır (% 15 - % 20). unun yanı sıra C0 2 laserin dalga boyu 10.6 mikron olması ve bu nedenle kaynak bölgesinde bir yansıma meydana gelmesi CO 2 laser sisteminin bir dezavantajıdır. Şekilde görülen (Sekil 4) 150 W'hk CO 2 ; N 2 ;He laser sisteminde 0.5 kg/nrnr basınçda N 2 ve 0.8 kg/mm 2 'e çevrilerek basınçta He gazlarının karışımı tüp içine sürekli olarak pompalanır. u işlemin amacı, tüp içinde laser olayının meydana geldiği esnada oluşabilecek bozulma ve yığılmaları önlemektir. Tüp su soğutmalı, 2.5 cm. çapında ve 2 m. boyundadır. ükülebilir iki dirseğe sahip olan tüpün her iki ucuna aynalar yerleştirilmiştir. Aynalardan birisi tam yansıma elde edebilmek için payreks veya çelik üstüne altın kaplama, diğeri kısmi geçiren ve germanyum üzerini yalıtılmıştır. u ölçülerde bir C0 2 laser çubuğundan 10.6 mikron dalga boyunda Wlık devamlı güç elde edilmiştir. Genellikle katı durum pulsed laser sistemleri için uygulanan Q-Switched sistemi CO 2 laser sistemi içinde uygulanabilmektedir. Döner ayna Q-Switched sisteminin C0 2 la- MÜHENDİS VE MAKlNA DERGİSİ CİLT 26 SAYI 301 ŞUAT < CO 2 :N 2.He Çıkışı 310,6 Laser "" y Yarı Geçirgen Olelektrik Kaplama Ayna serde uygulanması sonucunda her saniyede 400 pulse'da 10.6 mikron dalga boyunda 100 KW güç elde edilmiştir,.b. Argon İyon Laser Sistemi: Sistem Argon H'nin tahriki için gereken yüksek doğru akıma dayanıklı olacak şekilde özel olarak imal edilmiş bir tüp olmalıdır. u tüp segmentlere ayrılmış grafitten veya aşınarak delinmeye, yüksek ısı yüklemelerine karşı dayanıklı olması için eo'dan imal edilir, Su soğutmalı olan bu sis- Alüminyum Altın «rtlyum Kadmiyum Kobalt Krom akır D«mlr Magnezyum Manganez Mollfcdm Kolumblyum Nikel Plıttn Kalay TantaJ Titanyum Vanadyum Turtgctan Zirfconyum Alüminyum A C C C D A C C - D Altın C A O A A D O <= S- e D D C D U C A A A J A 7 A A C akir A C A A c C C D* C A A Magne C D D D c D C yu Manganez C D D Molibden A C C A A «KO D C A «A Arzu edilen kaynak sonuçları Muhtemelen iyi kaynak sonuçları C: Dikkatli ku lanılmai] gerek O Çok dikkat ku lanı malı D c A vanadyum A I A C blyum Platin D Renltım C Kalay D Tantal A Titanyum A j Liste 1. Çeşitli metallerin Laser kaynağına uygunlukları. (9) Isı Kaynağı Laser Elektron eam Elektrik Ark (argon -200 amp) Okslasetilen Alev Oksihidrojen Jet eki "lack ody" Radyasyon 6500 K ' Güç Yoğunluğu, W/cm 10" dan fazla 10 dan fazla I,5xl xl ıo s Liste 2. Kaynak için kullanılan değişik metodların güç yoğunluklarr. (5) 5

8 temlerde nötr Argonun elektro-foretik etkiler nedeni ile toplanmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Argon iyon laser ticari olarak düşük güç gerektiren sistemlerde daha kullanışlıdır. 5. Kaynakta Laser: Laser çubuğundan çıkan ışık kümesinin mercekler yardımı ile odaklaştmlarak, mikron düzeyindeki alanlarda çok yuksek enerjinin açığa çıkarılması kaynak işleminin temelini oluşturur. Genellikle ince malzemeler üzerinde mikron derecesi de küçük ölçülerde çalışabilme özelliğinden dolayı lasere (mikro-kaynak) elemanı diyebiliriz. Mikron ölçüsündeki alanlar üzerinde çok yüksek güçler doğrudan laser sisteminin ince bir malzemeyi kaynatması için gerekli enerji miktarı, aynı ölçülerdeki malzemenin elektrik ark kaynağında kaynatılması için gerekli olan enerji miktarının 1/10 kadarıdır. Ayrıca ürettiği yüksek enerji nedeni ile günümüz koşullarında yüksek ergime noktalarından dolayı kaynatılması çok zor olan Tungusten, Molibden, Kobalt, Platin, Vanadyum (liste 1) gibi yüksek dirençli metallerinde kaynağı basan ile yapılmaktadır. Laser kaynağının diğer kaynak yöntemlerine göre birçok avantajları vardır. u avantajları şu şekilde sıralayabiliriz (Değerlendirmede Elektron eam kaynağı hariç tutulmuştur). a. Laserin enerji kaynağı ışıktır ve düşük enerji mi k tan ile çok küçük birim alanda çok yüksek güç yoğunluktan elde edilebilir (10 6 W/cm 2 ) (liste 2). b. Herhangi bir magnetik alan olmadığı için magnetik alandan etkilenme söz konusu değildir. c. Enerji iş parçasına çok kısa bir süre içinde uygulanır ve hemen peşinden soğuma için yeterli süresi kalır. d. Sistemin iş parçası ile mekanik kontağı yoktur. Çok kolay kumanda edilir. e. Işın mercekler yardımı ile istenilen şekilde yönlendirilir. ükülebilir, Aynca cam, su gibi değişik ortamlarda gerçek kaynak yapma imkanı vardır. f. Diğer kaynak sistemlerine göre iş parçası üzerinde (HAZ) "Isıdan etkilenen bölge" alanı, ayrıca yüksek ısı nedeni ile meydana gelen tahribat ve deformasyon en azdır. g. Çok hızlı soğuma istenen metallerin kaynağı da laser ile mümkündür. h. Mekanik özellikleri, fiziksel özellikleri veya kütleleri farklı metallerde kolaylıkla kaynatılabilir. Kaynak bölgesinin özellikleri ana metalin özelliklerine çok yakındır. Laser kaynağı ile elektrik ark kaynağının enerji kaynaklan açısından mukayesesinde görülmüştür ki; malzemenin birim derinliğindeki ergime, laser kaynağında daha az ısıtma ve soğutma süresinde meydana gelmiştir. Aynca daha dar ısıdan etkilenmiş bölge (HAZ) görülür, örnek olarak ark kaynağı esnasında malzemenin alt ve üst noktalan arasında 70 C'lik ısı farkı varken bu fark laser kaynağında 1200 C' dir (Şekil 5). Laser kaynağının avantajlarını gösteren başka bir örnekde; laser ve TIĞ kaynaklan karşılaştırılmıştır. T.J. DROZDA (1983), Laser ve TIĞ kaynaklan ile paslanmaz çelik kutular üzerinde mukayeseli şekilde yaptığı bir çalışmada; TIĞ kaynağı için 30 sn. kaynak süresi ve işlem sonunda taşlamanın gerekli olduğunu, laser kaynağında ise 5 saniye kaynak süresi, daha dar ve temiz kaynak dikişi, ayrıca işlem sonunda taşlamanın gereksiz olduğunu göstermiştir. Kaynak esnasında büyük bir enerji yoğunluğu açığa çıktığı için kaynak ve delme işlemleri arasındaki sınırı çok iyi belirlemek gerekir. Kaynak için buharlaşma olayı en azda tutulmalıdır. Aksi takdirde fazla enerji nedeniyle meydana gelen aşın buharlaşma malzemenin delinmesine neden olur. Laserin bu özelliğinden faydalanılarak mikron düzeyinde çok hassas delme işlemleri de basan ile yapılmaktadır. ir laser sisteminin ayarlanması için pulse'nin karakteristikleri, ünite kapasitesi, laser materyal tipi, operasyon modeli, odak mesafesi, kaynak olacak malzemenin kalınlığı ve fiziksel özelliklerine dikkat edilmelidir. u özelliklerin kaynak üzerindeki etkilerini kısaca inceleyelim. Şekil 6'da görüldüğü gibi bir kaynaktan çıkan paralel ışık kümesinin normal mercek ile odaklandığı zaman elde edilen nokta gerçek odak noktasıdır (0). ir laser çubuğundan çıkan ışınlarda ise mevcut olan sapmalar nedeni ile aynı mercek ile odaklama yapıldığı zaman farklı, ikinci bir odak noktası elde edilir. u laser sisteminin odak noktasıdır (O'), Optikal odak noktası sıfır olarak kabul edilip yapılan incelemede Q: 20'lik yayılma açısında sistemin odak noktası ile optikal odak noktası arasında yaklaşık l mm.lik sapma görülür. Şekil 7'de optikal odak noktasına göre malzeme üzerindeki kaynak alanının değişimi gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi en dar kaynak alanı, laser enerji yoğunluğunun en yüksek olduğu noktada ve optikal odak noktasından 1.77 mm. uzaklıkta meydana gelmiştir. Şekil 8'de gösterilen benzeri bir çalışmada ise, en az ısıdan etkilenmiş bölgede, en çok enerji yoğunluğunda, en küçük çaptaki ergimiş alan görülmektedir. u çalışma % 01 karbonlu, 0.05 mm. kalınlıktaki çelik malzeme Üzerinde 2.0 Joule enerjide ve 32 mm.tik mikroskop merceğinde yapılmıştır. Şekilde görülen kesin sınır içinde laser ışını malzemeye nüfuz eder, sınır dışındaki bölgede malzeme üzerinde, her iki yönde, ısı nedeni ile sadece yapısal değişiklikler görülür. Sonuç olarak yüksek enerji yoğunluğunda en dar ergime alanı, düşük enerji seviyesinde ise daha geniş ergime alanı oluşmaktadır. Aynca ışığın genel karakterine bağlı olarak sistemin odak noktasına 0,254 0,50 DERİNLİK (MAL.ZEME YÜZEYİNDEN) mm. Şekil 5. Laser ve ark kaynağında malzeme üzerinde derinliğe göre ısının yayılışı. (5) 0,76 MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ CİLT 26,SAYI 301 ŞUAT 1985

9 veya ana enerji girişine müdahale edilerek sistemin enerji kontrolü mümkündür. Enerjinin değişen miktarlarının ka 0,12 mm nağa etkisi Şekil 9 ve 10'da gösterilmiştir. Şekil 11 ve 12' de ise pulse süresi ve enerji değişiminin farklı kalınlıklardaki malzemelere göre uygun kaynak şartlan görülmektedir. Malzeme kalınlaştıkça fazla enerji ve buna bağlı olarak daha uzun pulse süresi gerekmektedir. 1 0 t 0 «r *û o ) ETKİLENEN ÖLGE \ \ \ 1 o(t"t C 7 %> c\ J ^,RUY_ ÇUUĞU Şekil 6. A- Normal sistemin odak noktası (O) - Laser sisteminin odak noktası (O 1 ) (4) 0,86 0,81 0,76 ~\ O O? â 0,71 < U z<t -J 0,66 < Ul > 'o: 1 o,60 ur 0,55 X o " S X \ \o \ 1 î E a 0,5 O / / / y / h. ^V O 0 '" s o J \\ o jr - Ns-e X^ jsü DEL K ÖLÇC l 1 1 J 0 5,0 2,5 0 2,5 5,0 7,6 OPTİ KAL ODAK NOKTASINA GÖRE i Ş PARÇASININ YÜZEYİNİN DURUMU Şekil 8. Malzeme; %0,1 C çelik, kalınlık 0,05 mm. Enerji 2 joule, lens 32 mm. (4) X < ( < \s \ 0 X l>s \c. o -*-d o o o ^3 o,-\ X < ( / # 4,9 _ 3.2 â) (.)l 0,5 1,0 1,5 2, OPTİ KAL ODAK NOKTASINDAN OLAN UZAKLIKLAR (mm) 1.0 NUFUZlYET YOK Şekil 7. Eriyen alanın, optlkal odak noktasına göre değişimi gösterilmektedir. En küçük eriyen alan, Laser sisteminin odak noktası olan ve en yüksek enerji yoğunluğuna karşı gelen 1,77 mm civarıdır. (4) 1,27 0,6 0,00 0,6 1,2 1,9 2,54 3, OPTİ KAL ODAK NOKTASININ İS MALZEMESİNİN YÜZEYİNE OLAN MEr/iFELER göre her iki yönde, simetrik olarak ergiyen bölge ve ısıdan etkilenen alanlar artmaktadır. Şekil 9. 0,12 mm.llk kalınlıkta olan 302 tip paslanmaz çeliğin tam îş parçasının odak noktasına göre hareket ettirilmesi ile kaynak şartlan. (4) MÜHENDiS VE MAKİNA DERGiSi CİLT 26 SAYI 301 ŞUAT

10 9 8 7 / f / / /* ^ 1 kalınlık / >,ı l in O MALZEME YÜZEYlNlN POZİSYONU (mm) Şefel/ 10. Optlkal odak noktası ve enerji değişimine göre farklı kalinllklardakl % 18 N i maraging çelikte uygun kana k şartları. (4) 2,00 1,75 1,50 1,25 kalınlık 0.12 mm 6 5 2* UJ Z UJ 3 2 / />,/ / S / / / X ^ X ^ ^ 1 t* ^ l 2 3 r>ulse SÜRESi (msn) > / A ^^ x^ / / / / / y ^ >^ / / /l ^/ +x ^ <^ 0,08 mm 4.6 rnm 3,8 mm K 1,00 UJ Z UJ 0, , PULSE SÜRESi (msn) 0,08 mm 0,05 mm Şekil 11 Ruby Laserin enerji ve pulse suresinin değişik kalınlıklardaki Nikel için uygun kaynak değerelir. (12) 4. Laser Kaynağının Uygulamaları: Laser kaynağı mikro-elektronik endüstride hızla yerini almaktadır. Laser kaynağı günümüzde bilgisayar imalatında, elektronik aletlerin iş bağlantılarında, yüksek güç gerektiren küçük çaplı tellerin bağlantılarında farklı fiziksel özellikteki metallerin birleştirilmesinde, yüksek dirençli metallerin kaynağında, konumları nedeni ile birleştirilmeleri çok zor olan elemanların kaynağında (Off-Axis kaynağı, Şekil 13) basan ile uygulanmaktadır. Laser kaynağında birleştirme tasarımı şüphesiz sistemin 8 Şekil 12. Ruby Laserin. enerji ve pulse suresinin değişik kalınlıklardakl akır için uygun kaynak değerleri. (12) özellikleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. u alanda yapılan çalışmalar genelde elektronik bağlantılarda kullanılan tel birleştirmeler Üzerine yoğunlaştırılmıştır. aşlıca çapraz tel bağlantıları, çapraz lama bağlantıları, çapraz lama ve tel bağlantıları, paralel tel bağlantıları, paralel lama bağlantılarıdır (Şekil 14). Pratikte bu tip birleştirmelerde genel direnç kaynağı veya lehime ve direnç kaynağına göre birçok avantajları vardır. unları şu şekilde sıralayabiliriz: a. Akım yolunda gereksiz metal yığılmaları yoktur. b Cüruf yoktur. c. irleşme yerlerinde ana metale yakın fiziksel özellikler görülür. d. Kaynak operasyon ısısı ile yüksek dirençli metallerinde birleştirilmesini sağlar. e. Artan onarılma imkânı vardır. Elektrikli aletler genellikle nem ve çevre bulaşıklarına karşı korunmak için cam, seramik gibi yalıtkanların içine yerleştirilirler. Sistemlerin üretim kolaylığı için bağlantılar İaser ile, düşük enerji seviyesinde, yalıtkana çok yakın noktalarda ve yalıtkan üzerinde çatlak veya kırılma meydana gelmeden kolayca kaynatabilirler. Levha kaynaklarında da gerekli enerji miktarı, kaynak olacak malzemenin kalınlığına eşit çapû tel için gerekli olan enerji miktarından yaklaşık % 50 daha fazladır. Laser kaynağının ilk çalışmalarına rastlayan yıllarında; karşılaşılan en büyük problem yüksek maliyet idi. Ancak laser kaynağının diğer kaynak metodlanna MÜHENDiS VE MAKlNA DERGiSi CİLT 26 SAYI 301 ŞUAT 1985

11 Lens (c) "Tüp ' Thermocouple Şekü 13, Off -axis yöntemi ile tup içine thermocouple kaynatmak için geliştirilmiş dizaynlar. (11) göre, yeni ve daha önce bahsedilen birçok avantajlara sahip olması nedeni ile araştırmacılar bu konu üzerine eğilmiş, sistemin maliyeti düşürülmüştür. ugün laser kaynak sistemi Avrupa ve Amerika'da ticari olarak kullanılabilinen, yeterince ucuz bir kaynak elemanı olmuştur. KAYNAKÇA 1. Laser eam Fuslon Welding. R,H. FAIRANKS. S R. and C.M. ADAMS (1964) VVelding J, 2. Laser Technlpues for Metal Joingng. W.N, PLATTE and J.F. SMITH (1963) VVelding J. 3. Laser Oscillations in Nd-Poped Yttrlum Alumlnum, Yttrlum Galllum and Gadollnlum Garnets. J.E. GEUSIC, H.M. MAR- COS, L.G. VAN UlTERT (1964) Applied FhysicS Letters. 4. An Evaluatlon of Laser Performance in Mlcrowelding. A.o. SCHMIDT, l, HAM and I. HOSHI (1965) VVelding J. 5. Theory and Application of Pulsed Laser VVelding. J.E, ANDER- SON and J.E. JACKSON (1965) VVelding. MÜHENDİS VE MAKİNA DERGiSi CİLT 26 SAYI 301 $UAT 1985 (d) Şekil 14. Laser kaynağı için bazı dizayn tipleri: (a) Çapraz tel. (b) Paralel tel (c) Çapraz lama, (ç) Çapraz lama ve tel. (d) To bağlantısı. (6) 6. Laser eam VVelding Electronic Componet Leads. A.R. PELU- GER and P,M. MAAŞ (1965) VVelding Research Suplement? 7. Operatlon of the Continuusly Pumped, Repetltively Q-Switched YAGrNd Laser. R.G. SMITH and M.F. GALVIN (1967) LEEE Journal of Ouantüm Electronics. 9

12 8. Fundementals of Laser eam Machining and Drilllng. CLYDE M. ADAMS, JR and GLENN A HARDWAY (1965) LEEE Trans. on Ind. and Gen. Appl. 9. Electron eam and Laser eam Technology. L. MARTON. A.. EL-KAREH (1968). 10. Laser Applications. (Machining and VVeldlng Applications) MONTE ROSS (1971) (by. LELLAND A. VVEAVER). 11. Laser VVeldlng and Drilllng Applications. A.J. MOORHEAD (1971) VVeldlng. 12. Laser Handbook. (Material Processing) F.T. ARECCHİ, E.O. SCULZDUOIS (1972) (by. M.l. COHEN). 13. Laser razing. C.E. VVITHERELL and T,J. RAMOS (1980) VVelding J. 14 Laser Processes in Electronics Manufacturlng. RUCE KRAUS- KOPF (1983) Manufacturlng Engineerlng. 15. Thermal Nontradltional Machining Processes. THOMAS j. DROZDA (1983) Manufacturlng Engineerlng. 16. Laser kaynağı Üzerine çalışma notları. H.U. A Y KOL. (1983) Hokkaldo üniversitesi, Müh. Fak. Maklna MUh. Dpt, Maklna Elemanları ve Teknolojisi öl. Sapporo/JAPONYA. Yeni ZSK ile teknik plastik daha da ekonomik. Malınızın kalitesi ve fiatı başarınızı belirler. Öyleyse: D Dolgulama O Kuvvetlendirme G Masterbatch imalatı D Alaşım yapma D Renklendirme veya Q Gaz alma işlemleriniz için yeni ve daha da ekonomik çift-vida ZSK ekstruderini kullanmalısınız. Dünyada çalışan 2500 den fazla sürekli yoğurma makinası bulunan VVerner und Pfleiderer. maliyet/üretim oranını daha da düşürecek değişiklikler yaptığı ZSK ekstruderleriyle sizin de karlı olabilmenizi sağlıyor. ZSK'nm modül prensibi. Evrensel bir makina olarak kullanabileceğiniz gibi özel amaçlı prosesler içinde kullanabileceğiniz ZSK'nm blok blok modüllerden oluşuyor olması, size en uygun olan sistemi seçme olanağını vermektedir. Termosplastiklere sürekli dolgu maddesi ilavesi. öyle bir iş için ZSK. çok yüksek oranlarda çok çeşitli dolgu malzemesinin düzenli, homojen bir şekilde termoplastiklerle birleştirilmesini garanti eder. Aynı zamanda yoğunluğu son derece düşük dolgu malzemeleri kullanımına uygunluk söz konusudur. Gaz alma işlemindeki yüksek etkinlik nedeniyle de mamul kalitesi mükemmelleştirilebilmektedir. Kuvvetlendirilmiş termoplastiklerin sürekli üretimi. Kullandığınız kuvvetlendirme maddesi cam olsun, karbon olsun veya başka bir sentetik elyaf olsun; bunların şekli boncuk, şerit veya pul olsun, fark etmez: ZSK tüm bu kuvvetlendirme malzemelerinin termoplastiklerle birleştirilmesini ve içinde homojen olarak dağılmasını mükemmel sağlar. u tür proseslerde söz konusu olan aşınmanın önüne geçmek üzere WP teknolojisi özel. aşınmaya dayanıklı vida ve gövde bloklan geliştirmiştir. ZSK daki modüler blok yapının bir başka avantajı da bakım veya gerektiğinde yenilemenin sadece aşınmanın söz konusu olduğu belirli ve küçük bir bölme için geçerli olmasıdır. ZSK. Çift-vidalı yoğurma ekstruderı. Aşınmaya karşı önlemler ve kullanılan malzemeler konusunda WP sürekli gelişmeler kaydetmekte ve gittikçe artan ileri ihtiyaçları karşılamaya yönelmektedir. oya ve katkı malzemeleri konsantresinin sürekli üretimi. oya kütlelerinin ZSK nın yüksek koparma kuvvetleri oluşturan yapısıyla düzgün dağılımını temin etmek çok kolaydır. Özel yoğurma ve taşıyıcı elemanlar arasında boyuna ve enine mükemmel karıştırma özellikleri oluşmakta ve bu özelliğiyle ZSK. boya maddelerinin homojen dağılımını sağlamakta ve boya malzemeleri konsantreleri için uygun bir makina olmaktadır. Potimer alaşımlarının sürekli üretimi. Özellikle etkin ve yoğun karıştırıcı zonlardan oluşuyor olması nedeniyle ZSK makinası terkibe dahil tüm malzemelerin homojen bir şekilde karıştırılması konusunda ideal bir proses işleme aracı olmaktadır. VVERNER & PFLEİDERER PostfachSO 1220 D-7000 Stuttgart 30 Tel:(0711) Tlx: wps d TÜRKiYE GENEL TEMSİLCİSİ delta a.ş. Necatibey Cad. 151 Karaköy/İSTANUL-TURKEY Tel: Tlx: ısı tr. Makina içinde malzemenin kısa süreli kalıyor olması malzeme taneciklerindeki teknik ve mekanik gerilmelerin önüne geçtiği için de mamul kalitesi her tarafta aynı kalır, standart üretim sağlanmış otur. Termoplastiklerin sürekli renklendirilmesi. ZSK ile elde edilen renk kaliteleri tutarlı bir şekilde yenilenebilir. Kendi kendini temizleyen profillere sahip vida ve taşıyıcı eleman yapısı nedeniyle renkten renge geçiş durup temizleme yapmaksızın gerçekleştirilebilir. Granüller- son şekillendirmeye hazır. WP istenilen ürüne bağlı olarak 10 kg/saat'ten başlayarak 20 ton/saate varan üretim kapasitelerinde çok geniş kapsamlı denenmiş granül tesisleri de dahil olmak üzere komple plastik sistemleri ve teknolojisi verebilmektedir. Sizde WP deneyimini kendi deneyiminiz yapın. ize danışın ve önde olanla önde olun. *P-Plastics tçchnolosy ; /2 10 MÜHENDiS VE MAKİNA DERGİSİ CİLT 26 SAYI 301 ŞUAT 1985

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

tunik nkina lihtılisleri ması ayhk jajm ırıanılır

tunik nkina lihtılisleri ması ayhk jajm ırıanılır tunik nkina lihtılisleri ması ayhk jajm ırıanılır CİLT 25, SAYI 292, MART-NİSAN 1984 Demir-Çelikte kalite simgesi t ı,l/ i >ıli\ İZMİR DEMİR CELIK SANAYİ AS :ELIK ÖZEL SAYıSı . -... *.İH,."' 't i fa*,'

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir.

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir. BÖLÜM 0 GĐRĐŞ Yüksek fırından elde edilen sıvı ham demirin; kalıplara dökülerek katılaşmasından elde edilen yarı-mamule PĐK pikin ergitme fırınlarında tekrar ergitilerek ve gerekirse bileşimini de değiştirmek

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

UŞn TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN ORGANI

UŞn TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN ORGANI Mart 2000 Sfj : 482 ISSN 1300-3402 UŞn TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN ORGANI *? >"r.-j. n*./.; fi* i ',. Microsoft Office 2000'e sahip olmanın en avantajlı yolu. Microsoft ÖPEN Lisansı, Microsoft

Detaylı

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar Modern Üretim Yöntemleri Sunumlar 2014 PLAZMA IŞINI İLE (PBM) Tanım Plazma, maddenin dördüncü halidir. Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin devam etmesi maddenin plazma

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Dalgıç Drenaj Pompaları. İş Makinaları Yönetiminde Yazılım Teknolojilerinin Vizyonu

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Dalgıç Drenaj Pompaları. İş Makinaları Yönetiminde Yazılım Teknolojilerinin Vizyonu İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2014 Şubat Sayı: 45 4 6 16 ÖNSÖZ Dalgıç Drenaj Pompaları İş

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) KURSLARI CAD tekniklerinin artık gündelik çizim ve tasarım araçları durumuna gelmesiyle mühendisliğin yaşadığı bu altın

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991

TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991 TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991 Takım çeliklerinde ısıl işlem Makina Mühendisliği Eğitimi Savunma Sanayi O'NUN İMZASI GÜVENCEDİR l'luslararası düzeyde yüzakıyla gerçekleş, t iri I en

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ozan Arıcasoy Aralık, 2006 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 4 1.1 Kompozit Tarihçesi 4 1.2 Yoğun Olarak Kullanılan

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

BURLA. SONY Magnescale IRC. Japonya. Distribütörü: Voyvoda Cad. 61-65 Tel:,16$ 50 SO/10 Kat. Tunus Cad 5/2 Bakanlıklar Tef; 34 46 SO/ 3 Hat

BURLA. SONY Magnescale IRC. Japonya. Distribütörü: Voyvoda Cad. 61-65 Tel:,16$ 50 SO/10 Kat. Tunus Cad 5/2 Bakanlıklar Tef; 34 46 SO/ 3 Hat Her tor takım tezgahına kolaylıkla uygulanabilen - 1,2,3 eksenli, hafızalı» programlanabilir veya mekanik önayarfı gösterge üniteleri Toz, kir, yağ, soğutma sıvısı ve titreşimden katiyen etkilenmeyen Manyetik

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

156 çeşit kaynak elektrodu ve

156 çeşit kaynak elektrodu ve 156 çeşit kaynak elektrodu ve Her cins OERLİKON-FONTARGEN Alçak Hararet Elektrod ve Kaynak Çubukları TOZALTI Kaynağı için bakır kaplı Elektrodlar ve Tozları MIG/CO 2 KAYNAĞI için bakır kaplı Elektrodlar

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Soğuk Havada Beton. Egzoz Emisyonu Konusunda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Soğuk Havada Beton. Egzoz Emisyonu Konusunda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği Atatürk ün Maden deki Bakır Madenleri Ziyareti (15.11.1937) İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği yayın organıdır. Üç

Detaylı