MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU"

Transkript

1 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA 1 KPSS İle Atama (İlk Defa Devlet u Olarak KPSS ile yerleşen kişilerin atama Atanacakların ) 657 Sayılı Devlet ları Kanunu'nun 46.,47,48,49,50,51,52 maddeleri ile İlk Defa İdari Devlet luğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik 1-Yerleştirme Sonuç Belgesi 2-KPSS Sınav Sonuç Belgesi 3-Sağlık Durumuna İlişkin Yazılı Beyan 4-Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyan 5-Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve Fotokopisi 6-Nüfus cüzdanı örneği 7- Askerlik Durumuna İlişkin Yazılı Beyan 8-Son üç ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf 9-Görevle ilgili Özel Belge (Sertifika,Ehliyet) 1-Ataması yapılan ve yapılmayanlarla ilgili tabloların DPB'ye gönderilmesi 60 gün 2 2 Engelli Açıktan Atama Engelli Açıktan Atama 657 Sayılı Devlet ları İdari Kanunu'nun Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3- Engellilik Oranını Gösterir Sağlık Kurulu Raporu 4- Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyanı 5- Son üç ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf 6- Askerlik Durumuna İlişkin Yazılı Beyan Devlet 60 gün sayılı Sosyal Hizmetler Aile ve Sosyal Kanunu ile anılan Kanun'a Politikalar Bakanlığının 3413 sayılı Kanun'la sosyal hizmet 2828 sayılı Kanun kapsamında açıktan eklenen Ek 1. ne İdari modellerinden atama göre hazırlanan Korunmaya yararlanan çocukların Muhtaç Çocukların İşe açıktan Atama Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca 1- Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 3- Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu 4- Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyan 5- Son üç ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf 6- Askerlik Durumuna İlişkin Yazılı Beyan Devlet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 60 gün Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Açıktan Atama Devlet tarafından 3713 Sayılı Terörle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Mücadele Kanunu kapsamında yerleştirildiği hükümleri uyarınca bildirilenlerin açıktan atama İdari 1- Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve Fotokopisi 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3- Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu 4- Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyanı 5- Son üç ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf 6- Askerlik Durumuna İlişkin Yazılı Beyan Devlet 60 gün 2 5 Özelleştirme Kapsamında Atamalar Devlet tarafından Özelleştirme Kanunu kapsamında Üniversitemize atanan personelin atamaları 4046 sayılı Kanun'un 22 inci ve Geçici 9 uncu maddeleri İdari uyarınca 1-İlgililerin DPB tarafından Üniversitemize yerleşmesinden sonra Kurumundan atamaya esas evrakların istenilmesi 2- İlgililer dilekçe ile Üniversitemize başvuru yapmışsa önce DPB'den atama izninin istenilmesi, daha sonra Kurumundan evrakların istenilmesi. 35 gün Mazeret izni ile ilgili n yürütülmesi Yurtdışı izni ile ilgili n yürütülmesi Mazeret izni ile ilgili n yürütülmesi, yazışmalarının yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi Yurtdışı izni ile ilgili n yürütülmesi, yazışmalarının yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi 657 Sayılı Devlet ları Kanunu'nun 103., 104. ve Sayılı Devlet ları Kanunu'nun Kişinin görevli olduğu birime verdiği izin formu ve dilekçesi 2-İlgili Belgeler 1- Kişinin görevli olduğu birime verdiği izin formu ve dilekçesi 2-İlgili Belgeler 10 gün 25 5 gün 80

2 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA 8 Başka bir Kuruma nakil Başka bir Kuruma naklen atanma 2547 sayılı Kanun ve 657 İdari sayılı Kanun'un Karşı Kurumun istek yazısı 2-Görev yerinin muvafakat yazısı 3-Kimlik Kartı 4- Nakil Bildirimi 5-Mal bildirimi 1-İlgili Birim 2-Strateji Dai.Bşk. 1-Karşı Kuruma sicil özeti gönderilmesi 2-Birimden alınan personel nakil bildiriminin gönderilmesi 3-Kuruma sicil dosyası ve sicil raporları gönderilmesi. 60 gün Naklen Atama nin Yapılmasının Sağlanması Yeniden Atama nin Yapılmasının Sağlanması İdari in vekaleten görevlendirilme nin yapılması İdari Giyecek Yardımı in Hususi Pasaport Çıkarma Talepleri Emekli Akademik ve İdari in Pasaport Çıkarma İşlemi Başka Kurumda Çalışırken Muvafakat 657 Sayılı Devlet ları Yoluyla Üniversitemize Naklen Atanan Kanunu'nun 74 üncü İdari Kişilerin Atama luktan çekilenlerin yeniden atamaları 657 Sayılı Kanun'un 86 ncı uyarınca vekaleten görevlendirilme nin yapılması Giyecek yardımı ödenmesi Çalışan İdari ve in Hususi Pasaport Çıkarma ve pasaport süresi uzatma talepleri Emekli İdari ve in Çalışma Belgesi Talepleri Ücretsiz İzin Ücretsiz İzin 657 Sayılı Devlet ları İdari Kanunu'nun 92 nci 657 sayılı Kanun'un 86 ncı İdari 657 Sayılı Devlet ları Kanunu'nun 211 inci İdari 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 üncü nin A Bendi 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 üncü nin A Bendi 657 Sayılı Devlet ları Kanunu'nun 108 inci 1-Kişinin Atanma Talebi Dilekçesi 2-Kişinin Hizmetine İhtiyaç Duyulursa Kadro Ayrılması 3-Kurumundan Muvafakat İstenilmesi 4-Muvafakat Verilirse Atamasının Yapılması ve ilişiğinin Kesilmesi İçin Geldiği Kuruma Yazılması. 5- Göreve Başlatılması 1-Kişinin Dilekçe İle Üniversitemize Başvurusu 2-Yeniden atanacak kişinin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde kadro ayrılması ve DPB'den atama izni alınması 1-Birimin teklif yazısı 1-Liste 1- in Pasaport talebi ile ilgili kendisine, eşine veya çocuklarına ait bilgilerinini açıkça belirten dilekçesi. 2-Kimlik Fotokopileri 3-Birer adet vesikalık fotoğraf 1- Emekli personelin pasaport talebi ile ilgili kendisine ait bilgilerini açıkça belirten dilekçesi. 1-Doğum İçin: Doğum raporu ve yasal izin belgeleri. 2-Askerlik İçin: Askere Sevk belgesi 3-Dilekçe 4-İlgili Birimin yazısı 5-İlgili Diğer Belgeler 1-İlgili Birim 2-Strateji Dai.Bşk. 1-İlgili Birim 2-Strateji Dai.Bşk. 1- lük Oluru alınması 2- İlgili Birime ve Strateji Gel. Dai. Bşk'a yazı ve lük Oluru'nun gönderilmesi Strateji Geliştirme Daire 1-lük Oluru 2-e ve Strateji Geliştirme Daire na lük Olur'unun gönderilmesi 1-Muvafakat Yazısı 2- Nakil Bildirimi Yazısı 1- DPB'ndan yeniden atama için izin isteme yazısı 2-İstifa ederek görevinden ayrıldığı Kurumdan hizmet belgesi isteme yazısı. 60 gün gün 1 1 gün 3 5 gün 2 İl Emniyet Müdürlüğü 2 gün gün 15 5 gün Ücretsiz İzinli Olarak Geçen Sürelerin Borçlanılması in ücretsiz izinli olarak geçen sürelerinin Kurumu na bildirilmek üzere yazısının düzenlenmesi 5434 Sayılı Kanun Sayılı Kanun 1- İlgilinin borçlanma talebine ilişkin dilekçesi 2- SGK na ilgilinin borçlanma fişinin düzenlenmesine ilişkin resmi yazının yazılması. 3- SGK ndan ilgilinin borçlanma fişinin mıza gönderilmesi 4- Fişin ilgiliye tebliği ve ilgilinin borç miktarını kabul etmesine müteakip "Hareket Onayı" nın alınması. NOT: İstekleri ile emekliye ayrılacak olanların bu paraları istek tarihlerinden en az 6 ay önce ödemeleri gerekmektedir. Kurumu 30 gün 2

3 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA in Muvazzaf askerlikte er olarak geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin 5434 Sayılı Kanun Askerlik Borçlanması borçlanılmak amacıyla Sayılı Kanun Kurumu na Bildirilmek üzere yazısının düzenlenmesi in Terfi İdari ve in Terfi in 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 uyarınca in Üniversite Birimleri içinde görevlendirme görevlendirilmesi yazılarının yazılması ve süreli görevlendirmelerde uzatma 657 Sayılı Devlet ları Kanunu nun 64., 67.,68.,160.,161.,166. ve 167. maddeleri uyarınca 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 İdari in İdari in öğrenim durumunda Öğrenim Durumundaki değişiklik olması halinde ya da Hazırlık 657 Sayılı Devlet ları İdari değişikliklerin intibak Sınıfı, Yüksek Lisans veya Doktora Kanunu'nun 36 ncı mezuniyetinin değerlendirilmesi Aday lara Verilen Temel Eğitim Aday lara Verilen Hazırlayıcı Eğitim Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin verilen temel eğitim programı Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin verilen hazırlayıcı eğitim programı 657 Sayılı Devlet ları Kanunu'nun 55 inci ile Aday ların İdari Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 657 Sayılı Devlet ları Kanunu'nun 55 inci ile Aday ların İdari Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 1- İlgilinin borçlanma talebine ilişkin dilekçesi 2- Terhis belgesi 3- Birimin yazısı ekinde borçlanma talep formu 1-Birimin görevlendirme talep yazısı 2-in görev yaptığı birimin görüş yazısı. 1-Mezuniyet Belgesi ya da Hazırlık Sınıfı, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi (Birim Amirince "Aslı gibidir" kaşeli olmalıdır.) 2-Kişinin Dilekçesi 3-Görev yerinin üst yazısı. İsim Listesi İsim Listesi Kurumu ile yapılan yazışmalar 30 Gün 3 Gün Görevlendirilen birimlerden göreve başlayış/ayrılış yazışmaları 2- Görevlendirme süreli ise, süre sonunda uzatılması yazışmaları 10 gün Kararname 2-Birimler Arası Yazışmalar 4 gün gün 1 30 gün 1 23 Aday ların Asalet Tasdiki ve Staj Değerlendirme Aday ların Asalet Tasdiki ve asil memurluğa atanma 657 Sayılı Devlet ları Kanunu'nun 55 inci ve 58 inci maddeleri ile Aday ların İdari Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 1-Aday Staj Değerlendirme Formu 2-İlgili Birimin üst yazısı 3-Hizmet içi eğitim başarı belgesi 15 gün 3 24 Hizmetiçi Eğitim İdari in Hizmetiçi Eğitmlerinin yapılması 657 Sayılı Devlet ları İdari Kanunu İsim Listesi Birimler arası Yazışmalar 10 gün 1

4 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA 25 Görevde Yükselme Sınavı ve Atama İdari Görevde Yükselme Sınavı ve atama 657 Sayılı Devlet ları Kanunu ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları i İdari Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca İsim Listesi 1- Merkezi olarak Birimler Arası Yazışmalar yapılması halinde YÖK ile yapılan yazışmalar 2 ay 1 26 Unvan Değişikliği Sınavı ve Atama İdari Unvan Değişikliği Sınavı ve atama 657 Sayılı Devlet ları Kanunu ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları i İdari Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca İsim Listesi 1- Merkezi olarak Birimler Arası Yazışmalar yapılması halinde YÖK ile yapılan yazışmalar 2 ay Bilgi Edinme Dilekçeleri Kadrolu in Sendika İşçi Sendikaları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Sendika üyelik ve üyelikten çekilme İşçi Sendikaları üyelik ve üyelikten çekilme 4982 sayılı Kanun'un ilgili uyarınca 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 1475 Sayılı İş Kanunu Sürekli İşçiler Bilgi Edinme Dilekçeleri 1-Sendika Üyeliğinden Çekilme Formu 2-Görev yerinin üst yazısı 3-İlgili Sendika Yazısı 4-Sendika Üyelik Formu 15 gün 70 1-in görev yaptığı birim İlgili Sendikalar 10 gün Strateji Gelş.Dai.Bşk İlgili işçi sendikası 30 gün e ait Üniversitemizde ve Üniversitemiz dışında geçen hizmetlerin tarih sırasına göre tayin, Hizmet Belgesi ve İlgili 2547 sayılı Yükseköğretim terfi, nakil ve kadro durumlarını ayrı Makama verilen yazılar Kanunu ile 657 sayılı Kanun ayrı gösterir şekilde onaylı hizmet belgesi düzenlenmesi ve İlgili Makama verilmek üzere hazırlanan yazılar 1- in dilekçesi 2 gün in Hizmet Birleştirme Akademik ve İdari in Hizmet Birleştirme 2914 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 7. ve 8. maddeleri ve 657 Sayılı Devlet ları Kanunu ve 5510 sayılı Kanun (5434 Eski Kanun) 1- in Hizmet Birleştirme Talebini Belirten Dilekçesi 2-Kimlik Fotokopisi 3- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olarak çalıştığı Kurum ile yapılan yazışmalar sonucunda o kurumlardan gelecek hizmet dökümünü gösterir belge. 1-in Sigorta hizmetininn değerlendirlmesi amacıyla OLUR çıkartılarak kademe ve terfilerinin yeniden düzenlenmesi 2-lük Olurunun ilgili Birime gönderilmesi Kurumundan in Hizmetlerinin talep edilmesi 30 gün İdari Dolu-Boş Kadro Değişiklikleri (İptal-İhdas) İdari in Dolu Kadro 190 Sayılı Kanun Değişikliği İle Boş Kadro Değişiklikleri Hükmünde Kararname İdari 1-Listelerin Hazırlanması 2-Kadroların Resmi Gazete'de yayımlanması 2-Kadro vize işleminin yapılması 3-Gerekli Yazışmalar Devlet (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 1 yıl 1

5 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA Tüm Üniversite bazında kadro yeri ve Üniversitemiz görev yeri farklı olan kadrolarının kendi personelin veya kadro ihtiyacı olan arasındaki değişiklikler birimlere boş kadro (Tenkis-Tahsis) tahsis edilmesi Sözleşmeli, Geçici Ve Sürekli İşçi Kadro Vizesi İsteğe Bağlı Emeklilik Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma Malülen Emeklilik Devlet Aylık İstatistiği 657 Sayılı Kanuna tabi 4/B, 4/C ve Sürekli İşçi Kadro vize Hizmet yılı ve hizmet yaşının dolması nedeniyle kendi isteğiyle emekliye ayrılması Kanuni çalışma yaşının dolması nedeniyle emekliye ayrılması 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İdari 657 sayılı Kanun İdari personel 5434 sayılı Kanun'un 39. ile 4759 sayılı Kanun ile eklenen geçici Sayılı Kanunun 40. uyarınca Göreve girişlerinde %40 engellilik oranına sahip olduğunu gösterir sağlık 5434 Sayılı Kanunun 44. kurulu raporu ile en az 15 fiili hizmet uyarınca süresi dolanların emeklilik işlemi Her ay sonu itibariyle atanan-ayrılan, unvan ve derece değişikliklerini gösterir cetvellerin doldurulması 16/10/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/46 sayılı Başbakanlık Genelgesi Devlet 1-Listelerin Hazırlanması 2-Kadro vize İşleminin Yapılması 3-Gerekli Yazışmalar Birimlerden gelen personel talep yazısı ve gerekçesi 1-Dilekçe 2-4 Fotoğraf 3-Nüfus cüzdanı örneği 1-Dilekçe 2-4 Fotoğraf 3-Nüfus cüzdanı örneği 4- İlgili Birimin Yazısı 1- Dilekçe 2-4 Fotoğraf 3- Nüfus cüzdanı örneği 4-Sağlık Kurulu Raporu e bildirim 1-İlgili Birim 2-Strateji Gel. Dai.Bşk. 1-İlgili Birim 2-Strateji Gel. Dai.Bşk. 1-İlgili Birim 2-Strateji Dai.Bşk. - Devlet (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 2 ay 2 Devlet (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) Kurumu Kurumu Kurumu Devlet Başk. 30 gün gün 3 30 gün 2 3 gün Dev.Pers.Başk. Dpb E-Uygulama Online İstatistiği Devlet nın resmi internet sayfasında DPB-Uygulama başlığı altında internet ortamında 657 İdari Kadro Özel Bütçe ve Döner Sermaye ayrı ayrı olmak üzere esas alınarak dolu-boş, atanan-ayrılan, kadın-erkek sayılarını gösterir tabloların doldurulması Dev.Pers.Başk. yazısına istinaden Devlet - - Devlet Başk. 1 hafta 4 40 E-Bütçe Online İstatistiği 657 Sayılı Kanuna tabi Özel bütçe ve Döner Sermaye kadrolarının dolu-boş, atanan-ayrılan vb. şekilde Maliye Bakanlığının internet sayfasından E- Bütçe uygulaması başlığı altındaki tabloların doldurulması Maliye Bak.Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Müd.nün yazısına istinaden Devlet Başk. 2-Yükseköğretim Kurulu 1 hafta 4 41 Dev.Pers.Başk. Engelli Dpb E-Uygulama Online İstatistiği Devlet nın resmi internet sayfasında DPB E-Uygulama "İstihdam Edilen Engelli e İlişkin Bilgi Formu" başlığı altında bilgilerin doldurulması Dev.Pers.Başk. yazısına istinaden Devlet - Devlet Başk. 2 gün 4

6 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA 42 Savaş Ve Seferberlik Halinde İnsan Gücü Planlama Sistemi (YÖKSİS) İstatistiği Tüm üniversite bazında 657 sayılı Kanuna tabi idari kadroların dolu, boş ve vekalet bilgileri ile çalışan personele ait istenen diğer bilgilerin sisteme girilmesi nın yazısına istinaden - 1 hafta 4 43 Dev.Pers.Başk. E-Uygulama Online İstatistiği Devlet nın resmi internet sayfasında DPB. E-Uygulama başlığı altında internet ortamında 657 4/B, 4/C, Sürekli İşçilerin Özel Bütçe Dev.Pers.Başk. yazısına ve Döner Sermaye ayrı ayrı olmak istinaden üzere esas alınarak dolu-boş, atananayrılan, kadın-erkek sayılarını gösterir tabloların doldurulması Devlet - - Devlet Başk. 2 gün 4 44 E-Bütçe Online İstatistiği 657 Sayılı Kanuna tabi 4/B, 4/C ve Sürekli İşçilerin Özel bütçe ve Döner Sermaye kadrolarının dolu-boş, atananayrılan vb. şekilde Maliye Kontrol Gn. Müd.nün Maliye Bak.Bütçe ve Mali Bakanlığının internet sayfasından E- yazısına istinaden Bütçe uygulaması başlığı altındaki tabloların doldurulması Devlet Başk. 2-Yükseköğretim Kurulu 2 gün 4 45 Yurtdışında Geçen Lisansüstü Öğrenim Sürelerinin Borçlanılması in yurtdışında geçen Lisansüstü Öğrenim sürelerinin 5434 Sayılı Kanun borçlanılmak amacıyla Sayılı Kanun Kurumu na Bildirilmek üzere yazısının düzenlenmesi 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre öğrenim görülmüş ise; 1- Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünden dil, yükseklisans ve doktora eğitim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir öğrenim planı Kendi imkanları ile öğrenim görülmüş ise; 1-Öğrenim görülen üniversiteden alınacak lisansüstü öğrenim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belgenin aslı 2-Öğrenim görülen üniversiteden alınacak lisansüstü öğrenim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belgenin onaylı Türkçe tercümesi 3-Üniversitelerarası Kurul ndan alınacak Öğrenim diplomasının Türkiye'de denkliğini gösterir belge Kurumu 30 gün Açıktan Atama 1416 ve 5307 Sayılı Kanunlara Göre Görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanun'un 60/b md. uyarınca atama ve yazışmalar in Açıktan Atama 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri Yurtdışında Lisans ve Doktora 1416 sayılı Kanun, 5307 Öğrenimini 1416 ve 5307 Sayılı Kanun sayılı Kanun, 2547 sayılı uyarında tamamlayarak Mecburi Kanun'un 23, 31, 33 üncü Hizmetli olarak Üniversitemizde maddeleri uyarınca gör.öğretim Elemaları 2547 sayılı kanunun 60/b ye göre yazışmalar ve ataması, 2547 sayılı Kanun'un 60/b 1-Birimin teklif yazısı 2-Sınav sonuç belgesi 3-Diplomalar 4- ALES Belgesi-KPDS sonuç Belgesi 5- Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyanı 6- Son üç ayda çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf 1-Yüksek Öğretim Kurumunun yazısı 2-Milli Eğitim Bakanlığının yazısı 1- Öğretim Elemanının Dilekçesi 7 gün Dilekçe Birime gönderilir. 2-Olumlu Görüş halinde Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülür. 3-Olumlu görüş halinde Atama Kararnamesi hazırlanır. 1-Milli Eğitim Bakanlığı 2-Yükseköğretim Kurulu 10 gün 3 60 gün 2

7 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA Öğretim Elemanlarının Görev Süresi in Öğrenim Durumundaki değişikliklerin intibak in Görev Süresi Uzatma in Hazırlık Sınıfı- Doktora veya Yüksek Lisans Diploma değerlendirmeleri 2914 S.K. 8.ve 9. md, 2547 sayılı Kanun'un 31., 33., 23 üncü maddeleri uyarınca 657 S.K. 36/A-9 uncu, 2914 S.K. 6 ncı, 657 S.K. 36/A-6-b maddeleri uyarınca 1-in Biriminin teklif yazısı 1-Hazırlık Sınıfı, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi (Birim Amirince "Aslı gibidir" kaşeli olmalıdır.) 2-Kişinin Dilekçesi 3-Görev yerinin üst yazısı. 1-Görev Süresi Uzatımı Formlarının Onaylı Sureti Birime Gönderilmesi 1- Kararname 2-Birimler Arası Yazışmalar 10 gün gün in in Naklen atanma Naklen atanma 2547 sayılı Kanun'un 23.,31.ve 33 md. uyarınca 1-Dilekçe 2- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- ALES Belgesi-YDS Sonuç Belgesi 5- Askerlik Durum Belgesi 6-Sicil Özeti 7- Nakil Bildirimi 1-Kurumdan gelen teklif yazısı Birime gönderilir. 2-Olumlu Görüş halinde Kurumdan muvafakat istenir. 1-Muvafakat yazısı 3-Kurumun olumlu 2- nakil görüşü halinde Atama Bildirimi talep yazısı Kararnamesi hazırlanır. 4-Atama kararnamesi onaylandıktan sonra Kurumdan Nakil Bildirimi talep edilir. 60 gün in Başka Bir Kuruma Nakil in Başka Bir Kuruma Nakil 2547 Sayılı Kanun 1-Karşı Kurumun Teklif Yazısı 2- Birimin görüş yazısı 3-İlişik kesme belgesi 4- Kimlik kartı 5- Nakil Bildirimi 6-Mal Bildirimi 1-Kurumdan gelen teklif yazısı Birime gönderilir. 2-Birim onayına istinaden Kuruma sicil özeti ve sicil raporları gönderilir. 3-Kurumun atamayı onayladığına dair yazı Birime gönderilir. 4-Birimden nakil bildirimi ve İlişik kesme belgelerinin gönderilmesi 1-Muvafakat yazısı 2- Nakil Bildirimi gönderme yazısı 60 gün Diğer Üniversite Kadrosunda olan Arş. Diğer Üniversite Kadrosunda olan Arş. Görevlilerinin 2547 Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun Sayılı Kanun Sayılı Kanun uyarınca Üniversitemize uyarınca atanabilmesi için atama onayının Üniversitemize hazırlanması. atanabilmesi için atama onayının hazırlanması 1-YÖK'ün uygun yazısı. 2-Karşı üniversiteden sicil özeti 1-Atamasının yapıldığı birime göreve başlama tarihin bildirilmesi yazısı. 1-Karşı Üniversite 2-Strateji Geliştme 2-YÖK (bilgi için) Dai.Bşk. 3- ÖYP li ise ÖYP Koordnatörlüğü 10 gün 3 54 Üniversitemiz kadrosunda olan Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun 35. uyarınca başka bir Üniversitede görevlendirilebilmesi için yapılacak işlemler Üniversitemiz Kadrosunda olan Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun'un 35. uyarınca başka bir Üniversitede görevlendirilebilmesi için yapılacak işlemler 2547 Sayılı Kanun Üniversite Yönetim Kurulu Kararı 2- ALES Belgesi 3-Yabancı Dil Belgesi 4- Dilekçe 7- Öğrenci Belgesi ya da Kabul Belgesi 8- Kadro Talep Formu 1-ik 2-İlgilinin birimi 3- ÖYP li ise ÖYP Koordinatörlüğü 4-Strateji Gel.Dai.Bşk. 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı 2-Karşı Üniversite 40 gün 100

8 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA 55 Yabancı Uyruklu Atamaları Yabancı Uyruklu akademik personel atamaları ve görev sürelerinin uzatılması 2547 sayılı Kanunun Bilgi Formu 2-Açık Kimlik 3-Bilgi Derleme Formu 4-Vize Talep Formu 5-Diploma (Türkçe Tercüme-Noter Tasdikli) 6-Pasaport (Türkçe Tercüme-Noter Tasdikli) 7-Çalıştırma Gerekçesi 8-İlgili Birimin Yön.Kur.Kararı 9-İnceleme Değ.Kom.Kararı 10-Üniversite Yönetim Kur. 1-İlgili Birime 2-İnceleme Değerlendirme Komisyonu 3-Üniversite Yönetim Kurulu 40 gün Yabancı Uyruklu in Görevden ayrılması Yabancı Uyruklu akademik personelin görev süresinin sona ermesi 2548 sayılı Kanun'un Birimin Yabancı uyruklu personelin görev süresinin sona ermesi ile ilgili yazısı 1-Strateji Geliştirme Daire na ve İlgili Birime Oluru'nun gönderilmesi 1-Yükseköğretim Kurumu 2- Valilik (İl Emniyet Müdürlüğü) 10 gün 57 Görev Süresi Sona Erme ve İstifa Akademik personelin istifa veya görev süresi sona ermesi nedenleri ile görevden ayrılışı 1-İstifa-657 Sayılı Kanunun Gör.Sür.Sona Erme-2547 sayılı Kanun 1-Birimin talep yazısı 2-İlişik kesme belgesi 3- Kimlik kartı 4-İstifa Dilekçesi 5-Mal Bildirimi 1- Oluru 2-e ve Strateji Geliştirme Daire na lük Olur'unun gönderilmesi 10 gün Sayılı Kanun'un 40/a uyarınca birimlerden gelen Birimler arası kurum içi Görevlendirmeleri görevlendirme teklifleri ve dağıtım nin takibi 2547 Sayılı Kanun'un 40/a 1-Birimden gelen talep yazısı. 2-Akademik personelim Biriminden Gelen görüş yazısı. 3-Ders Yükü Çizelgesi 1-in Birimine görüş sorulması 2-Birimden gelen görüş talep eden Kuruma gönderilmesi. 1-Teklif Edilen Birim 2-Öğretim elemanlarının birimleri 10 gün Sayılı Kanun'un 40/b uyarınca in istekte bulunan birimlerden gelen Üniversitenin birimlerinde en az bir kurum içi ve kurum dışı Eğitim-Öğretim yılı için görevlendirme teklifleri görevlendirilebilmesi ve dağıtım nin takibi 2547 Sayılı Kanun'un 40/b 1-Üniversitenin 40/b görevlendirme teklif yazısı 1-in Birimine görüş sorulması 2-Üniversite Yönetim Kuruluna teklif sunulması 3-Talep eden Kuruma ve in Birimine Karar gönderilmesi Devlet/Vakıf Üniversiteleri 10 gün Sayılı Kanun'un 40/d uyarınca yapılacak işlemler İl dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen Öğretim Elemanlarının görevlendirilme 2547 Sayılı Kanun'un 40/d 1-Üniversitenin 40/d görevlendirme teklif yazısı 1-in Birimine görüş sorulması 2-Birimden gelen görüş talep eden Kuruma gönderilmesi. İl Dışındaki Yükseköğretim Kurumları 10 gün Sayılı Kanun'un 31 uyarınca Görevlendirmeler Kanun uyarınca atanmış öğretim elemanı bulunmayan dersler için 2547 sayılı Kanun'un 31. Kurum dışından uzman kişilerin süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilmeleri 1-Birimin Teklif yazısı 2-Birim Yönetim Kurulu kararı 3-Birim yazışmaları 4-Dilekçe 5-Kimlik Fotokopisi 6-özgeçmiş 7-İkametgah Belgesi 8-Diploma 9- Bilg.Formu 10-Fotoğraf 1-Görevlendirme Uygun görüş/red yazısı 2-Üni.Yönetim Kur. Kararı Kamu Kurum ve Kuruluşları 10 gün 60

9 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA Sayılı Kanun'un 38. madde uyarınca Görevlendirmeler in özlük kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanun'un Kurumun teklif yazısı 1-in Birimine görüş sorulması 2-Üniversite Yönetim Kuruluna teklif sunulması Kamu Kurum ve 3-Talep eden Kuruma ve Kuruluşları in Birimine Karar gönderilmesi 10 gün 3 63 Yurtdışında Geçen Hizmet Sürelerinin Borçlanılması 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk in yurtdışında geçen Vatandaşlarının Yurt sürelerinin borçlanılmak amacıyla Dışında Geçen Sürelerinin Kurumu na leri Bildirilmek üzere yazısının Bakımından düzenlenmesi Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 1- in borçlanma talep dilekçesi ( İstekleri ile emekliye ayrılacak olanların bu paraları istek tarihlerinden en az 6 ay önce ödemeleri gerekmektedir.) 2- Yurtdışında çalışılan süreleri gösterir resmi makamlardan alınmış hizmet belgesinin aslı 3- SGK 'ndan ilgilinin borçlanma fişinin düzenlenmesine ilişkin resmi yazının yazılması. 4- SGK 'ndan ilgilinin borçlanma fişinin mıza gönderilmesi. 5- Fişin ilgiliye tebliği ve ilgilinin borç miktarını kabul etmesine müteakip "Hareket Onayı" nın alınması. Kurumu 13 gün 3 64 Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Üniversite biriminde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna atanma ve yükseltilme 2547 Sayılı Kanunun 25. Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri İlanda istenilen belgeler 1-Jürilere adayın eser inceleme görevlendirmesi ile ilgili yazı. 2-Üniversite Yönetim Kurulu Kararı 3-Atama Onayı 90 gün Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Jüri Görevlendirmeleri Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik Jürisinde görevlendirilen e ait işlemler 2547 sayılı Kanun'un Üniversitelerarası Kurul nın Doçentlik Jüri listesi 1-Doçentlik Jürisinde Görevlendirilen in Birimine yazı 3 gün ÖYP Kapsamında Yabancı Dil Eğitimi alan Öğretim Elemanlarına ait işlemler ÖYP Kapsamında Yabancı Dil Eğitimi 2547 sayılı Kanun alan Öğretim Elemanlarına ait işlemler 1-Dilekçe 2-İlgili Birimin YKK 3-Yabancı Dil Belgesi 1-İlgili Birim 2-ÖYP Koordinatörlüğü Eğitim alınancak kurum 10 gün 2 67 lük seçimleri ve atama lük seçimleri ve atama 2547 sayılı Kanun'un Üniversite Öğretim Üyelerinin seçimi sonucunda en çok oyu alan 6 adayın ismi YÖK'e bildirilir 2-YÖK seçeceği üç adayı Cumhurbaşkanına bildirir. 3-Cumhurbaşkanının Seçimi 4- Seçilen ün YÖK tarafından Üniversitemize bildirilmesi 1- atama Kararnamesi 2-Tüm Üniversiteler 3-Tüm Birimler 68 Bilirkişi görevlendirmeler Akademik ve İdari in Adli yargı kurumlarında Bilirkişilik yapmak üzere görevlendirilmeleri 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun Mahkemeden bilirkişi talep yazısı 1-İlgili Birim 2-Birimin bilirkişi görevlendirme yazısı Adli yargı kurumları 5 gün 25

10 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA 69 Akademik personelin lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilmesi Akademik personelin lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilmesi 2547 sayılı Kanun'un in Talep Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yönetim Kurulu Kararı 3- Dilekçe ve Özgeçmiş 4- Sağlık Kurulu Raporu 5- Lisans Diploması 6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi 7- Nüfus Cüzdan Sureti 8- Kabul Belgesi ve Tercümesi 9-Transkript 10-Askerlik durum belgesi 11-Birim amiri imzalı üst yazı 1-liğe Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere 2-Eksik belge gönderildiği zaman yazı ile istenir. 30 gün sayılı Kanunun 39. uyarınca yurtdışına görevli e ait listenin Yükseköğretim Kurulu na bildirilmesi 2547 sayılı Kanun'un 39. uyarınca yurtdışına görevli Akademik e ait listenin aylık periyotlar halinde na iletmek 2547 sayılı Kanun'un Aylık 39. madde görevlendirme listeleri 71 Özel veya Resmi Kurumlardan Gelen Çeşitli Yazışmalar Kongre, konferans, sempozyum v.b konularda Öğretim Elemanı talebi, gelen çeşitli konularda bilgi ve belge istenen yazılar 657 sayılı Devlet ları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 1-Görevlendirme talep eden kurumun teklif yazısı. İlgili Kurumun Görevlendirme talebine olumlu yada olumsuz yazılan cevabi yazı. 10 gün na kadro tahsisi ile ilgili yazışmaların yapılması na kadro tahsisi ile ilgili yazışmaların yapılması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 1-Birimlerden alınan kadro talep formları Fakülteler/ Yüksekokullar/ Enstitüler 30 gün 5 73 İzinli Öğretim Üyeleri kadrolarının Resmi Gazete'de, Devlet nda Öğretim Üyeleri ilanlarının Resmi ve Gazetede Gazete'de yayımlanması yayımlanarak duyurulmasının sağlanması Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1-İlan metni Basın İlan Kurumu ve Fakülteler/ Başbakanlık Mevzuatı Yüksekokullar/ Enstitüler Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 5 gün 5 74 Akademik kadrolarda meydana gelen değişikliklerin YÖKSİS veritabanına işlenmesi Akademik kadrolarda meydana gelen değişikliklerin YÖKSİS veritabanına işlenmesi nın tarihli ve sayılı yazısı. Fakülteler/ Yüksekokullar/ Enstitüler 75 Sağlık Bakanlığına aylık Sağlık Bakanlığına aylık periyodik periyodik olarak Tıp olarak Tıp Fakültesine atanan ve Fakültesine atanan ve ayrılan TUS ve YDUS ların ayrılan TUS ve bildirilmesi YDUS ların bildirilmesi Sağlık Bakanlığının 28/11/2007 tarihli ve B.10.0.SEG sayılı yazısı 1- Periyodik Yazısı 2-Tıp Fakültesine atanan ve ayrılan TUS ve YDUS ların yer aldığı tablo Sağlık Bakanlığı

11 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI VARSA 76 Disiplin soruşturması Disiplin soruşturması nin kayıt 2547 S.K. 22. İdari altına alınması 1 hafta Mal Bildirimi 0 ve 5 ile biten yıllarda Akademik ve İdari in Mal Bildirimini Doldurması 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Kanunu Akademik ve İdari Tüm Birimler 3 ay Naklen, İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan in Özlük Dosyasını Gönderme Diğer Kurumlara nakil giden Akademik ve İdari in Üniversitemizdeki özlük-sicil dosyasının gönderilmesi 657 Sayılı Devlet ları Akademik ve İdari Kanunu'nun 109. ve in nakil gittiği birime sicil dosyası gönderme yazısı 2-Özlük-Sicil Dosyası 3-2 adet Dizi pusulası 4- nakil Bildirimi 1-Kuruma Özlük-Sicil dosyası gönderme yazısı 2-Dizi pusulası 10 gün Naklen, İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan in Özlük-Sicil Dosyasını Teslim alma Naklen atanan Akademik ve İdari in Eski Kurumundan özlüksicil dosyasının Üniversitemizdeki dosyası ile birleşirilmesi 657 Sayılı Devlet ları Akademik ve İdari Kanunu'nun 109. ve Kurumun sicil dosyası gönderme yazısı 2-Özlük-Sicil Dosyası 3-2 adet Dizi Pusulası 1-Özlük-Sicil Dosyası teslim alma yazısı 2-Dizi Pusulasının onaylanması 10 gün Kimlik Kartı Kimlik Kartı basım 2547 Sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun, İdari, İşçi kadrosunda olanlar, Harici, 31.madde uy. görevliler 1-Dilekçe 2-Fotoğraf 3-Kimlik Fotokopisi Kimlik baskı için Bilgi İşlem Daire 5 gün 500

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve 1- ÖSYM tarafından

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evrak Kayıt Havale Gün İçinde

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT 1. Öğrenci

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU EK:1 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışanların İzin İzin Formu 1 Gün 2 Resmi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR TAŞRA BİRİNLERİ MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE VB.)

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR TAŞRA BİRİNLERİ MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE VB.) S. NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

EK-2 TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi 1. Yüksekokul

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ÖSYM TARAFINDAN ÖMSS 2012-1 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLENLERİN İŞ TALEP FORMU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ÖSYM TARAFINDAN ÖMSS 2012-1 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLENLERİN İŞ TALEP FORMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN ÖMSS 2012/1 SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR Özürlü Memur Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kurumumuzda boş bulunan 92 adet Memur kadrosuna atama yapılabilmesi

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ Sayfa 1 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Lisansüstü Programlara BaĢvurularının Alınması 20 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 Özel Öğrenci

Detaylı

En yükseği dikkate alınır. 2 *

En yükseği dikkate alınır. 2 * Yüksek Lisans 4 Yüksek Lisans SAYSÖZEA En yükseği dikkate alınır. 2* 10 (a) 2 ( b) Programın Türü PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Milli Sporcu ÜNİP T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı,

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR KONTENJANLAR Anabilim Dalı Ön Koşullar Yabancı Dil Yeterlilik Şartı

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

EK-2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER. Öğrenci. İşleri Bürosu Sorumlusu. - 1-Dilekçe.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER. Öğrenci. İşleri Bürosu Sorumlusu. - 1-Dilekçe. SIRA NO SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI 1 302.10.01 Belgesi Durum

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMANLIK YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ 01.01.2012 İçindekiler IĞDIR ÜNİVERSİTESİ... 1 ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ... 1 Amaç ve Kapsam:... 1 Madde 1-... 1 Tanımlar:... 1 Madde 2-...

Detaylı

Terörle Mücadele Kanununa göre 3- Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

Terörle Mücadele Kanununa göre 3- Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Yerleştirme Sonuç Belgesi 2- Kpss Sınav Sonuç Belgesi 3-

Detaylı

DUYURU. Atama evrakları, sağlık ve adli sicil beyanlarına ilişkin örnek dilekçeler aşağıda gösterilmiştir.

DUYURU. Atama evrakları, sağlık ve adli sicil beyanlarına ilişkin örnek dilekçeler aşağıda gösterilmiştir. DUYURU Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan KPSS 205/ yerleştirmeleri sonucunda Bakanlığımız kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ 302.01.06 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru 302.01.01 İlk Kayıt Kısmen YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ 1 LYS ile mizi kazanan kayıt LYS Kılavuzu 1- ÖSYS

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 09..05 Üniversitemiz Tıp, ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için aşağıda belirtilen Bölüm, Program ve Anabilim Dalları ve na 547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

Sorumlu İş Akış Şeması Görev ve Sorumluluklar Mevzuat

Sorumlu İş Akış Şeması Görev ve Sorumluluklar Mevzuat ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ - kayıt için istenen belgelerini Lise Diploması, Öğrenim Harcı Dekontu (İ.Ö. için), 12 adet fotoğraf ve ÖSYM Sonuç Belgesi hazırlayarak birim öğrenci işlerine başvurur. Akademik

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ilgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23.11.2015 tarih ve E.26267 sayılı yazısı.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ilgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23.11.2015 tarih ve E.26267 sayılı yazısı. S-ığlek U3:walığ, göğe* ~non Gni Mucitıeluğu SAĞUIC HUMERERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KAMU SAGLIK TES SLERIRUHSATLAN1XP-MA DAIRE BAŞIC~ 14,01.'2016 10 22-97577348 455 01 - E 18 l Il l II l Il I 0001.201822 Ilgi:

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER BUGÜN SON GÜN DEĞERLENDİRİN 41 inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR DOĞUMA AİT SÜRELER Ø Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, Ø SSK kapsamındaki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

Sınav Tarihi ve Saati. Anabilim Dalı 27.06.2016. Yabancı Dil YDS veya Eşdeğeri. ALES Puan Türü. Yatay Geçiş. Yab. Uyr. T.C. Uyr.

Sınav Tarihi ve Saati. Anabilim Dalı 27.06.2016. Yabancı Dil YDS veya Eşdeğeri. ALES Puan Türü. Yatay Geçiş. Yab. Uyr. T.C. Uyr. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20162017 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJANLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU: Üniversitemiz birimlerine, 2547

Detaylı

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar: Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016 İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2015-2016

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Çeşme Belediyesi'nde çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Ayrıca kurum içerisinde çalışan tüm personelin

Detaylı

Ziraat Mühendisi (Toprak)

Ziraat Mühendisi (Toprak) T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü nde 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

VAN EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VAN EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Talep ve Şikâyetler 2 Bilgi ve Belge Talepleri İSTENEN BELGELER 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 7 (RG:10.11.1984/18571) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programlarına

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 Gündem/Konular Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Yeni Akademik Yıla Hazırlık ÇalıĢmaları ĠĢbirliği ve Koordinasyon Personel

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice Bu kılavuzu okuduktan dikkatle

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI A. Başvurularla ilgili Genel Esaslar Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Askeri Veteriner Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya

Detaylı

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAġLIK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B)

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAġLIK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAġLIK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALIM ĠLANI ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünde boģ bulunan 1 adet Harita Mühendisi,

Detaylı