Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması"

Transkript

1 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması Mustafa YILDIRAN 1* Özet Bu çalışma, küresel finansal kriz döneminde faizsiz finans sistemi ile konvansiyonel finans sistemi arasındaki performans farklılıklarına odaklanmaktadır. Çalışmada bankacılık sistemi, borsa endekslerinin oynaklığı ve tahvil piyasası açısından analiz yapılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, kriz döneminde konvansiyonel bankacılığa göre faizsiz bankacılık daha iyi performans göstermiştir. Dow Jones Sanayi Endeksi (DJI) ve Dow Jones İslami Piyasalar Endeksi (DJIM) benzer performansa sahiptir. Hatta DJIM getirilerindeki oynaklık daha yüksektir. Faizsiz tahvil piyasası ürününde (Sukuk) kriz döneminde büyüme performansı düşmüştür. Sonuçta kriz döneminde faizsiz bankacılık dışında faizsiz finans piyasaları olumsuz etkilenmiştir. Anahtar Kelimeler: Alternatif finansal piyasalar, küresel finans krizi, faizsiz finans sistemin performansı Analysis Of Different Financial Applications In The Process Of Global Financial Crisis: Conventional Finance Versus Interest-Free Finance Abstract This study focuses on performance differences which are interest-free financial system between conventional financial systems during the global financial crisis. It is analyzed the banking system growth performance, volatility of stock indices and bond markets are analyzed in this study. According to the findings the interest-free banking is seen to be performing better than conventional banking during the period of crisis. DJI and DJIM indices have similar performance. Sukuk named volatility in DJIM returns are even higher. Sukuk named interest-free bond market instrument had a performances loss during the crisis period. As a result, interest-free financial markets were negatively affected by the crisis aside from the interest free banking performance. Key words: Alternative Financial Markets, global finance crisis, the performance of interest-free financial system. JEL Classification Code : G29 * Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, 105

2 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması GİRİŞ Küresel finans sistemi, 2008 den ve 2010 yılının başlarına kadar etkili olan bir kriz etkisi altındadır. Finansal sistemin unsurları arasında bulunan bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kurumlarda meydana gelen zararlar ve iflaslar krizin en önemli etkilerindendir. Yaşanan küresel finans krizine ilişkin en çok üzerinde durulan konulardan birisi de, konvansiyonel küresel bankacılığın ve yatırım bankacılığının oluşturduğu riskler ve çöküş olmuştur. Finans piyasalarında yaşanan krizin sorgulanması sürecinde finansın küreselleşmesinin getirdiği çeşitlilik ve gelişmeler de göz önüne alınmaktadır. Kriz sürecinde konvansiyonel bankaların aksine faizsiz bankacılık ve finansal ürünlere dayalı hizmet veren sisteminin büyüdüğü ve güçlendiği iddia edilmektedir. Dolayısıyla, kriz sürecinde küresel finansal sistemde konvansiyonel bankacılığın güç kaybetmesi karşısında faizsiz bankacılığın karlılığının artmasının ve gelişmesinin nedenlerinin ortaya konması finans çalışmaları açından önemli bir gerekçedir. Bu çalışma, küresel finans sisteminde kriz döneminde konvansiyonel finanstan farklılaşabilmiş midir? ve krizde faizsiz finansal sisteminin getirileri daha mı istikrarlıdır? gibi soruların cevabının araştırılması üzerine kurgulanmıştır. Çalışmanın temel amacı, küresel finans krizinde konvansiyonel finansın faizsiz finansa göre performans farklılığını ortaya çıkarmaktır. Çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda, 2008 yılından itibaren dünyada yaşanmakta olan finans krizinin oluşumu ve konvansiyonel bankacılıkta meydana gelen iflas ve kayıplar; ikinci kısımda, faizsiz finans sisteminin temel varsayımları ve gelişimi; son olarak da, küresel finans sisteminde konvansiyonel finans sistemiyle faizsiz finans sisteminin ayrışmasının analizi yapılmaktadır. 1. KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE KONVANSİYONEL FİNANSIN ÇÖKÜŞÜ Son finansal krizin oluşumunda, finansal kapitalizmin mali küreselleşme zemininde yatan ve neo-liberal iktisat ideolojisine bağlı olarak ülke ekonomilerinin finansal bolluk içinde yüzmesi önemli faktörlerdendir arası dönemde finansal bolluğun zirve yaparak ekonomilerin rasyonellikten uzaklaştığı ve aşırı risk iştahının da finansal miyopluğa neden olduğu söylenebilir. Diğer spekülatif sermaye akımlarındaki artış, küresel bankacılığın riskli yatırımları, tehlikeli finansal türevlerin hızlı büyümesi ve kontrolsüz fon yatırımları ise finansal bolluk kaynaklı krizin küçük birer parçaları olarak görülmelidir (Yıldıran, 2008:1-93). Küresel bankacılığı krize sürükleyen nedenlerin gizlenmesinde, konvansiyonel bankacılığın yılları arasındaki büyümesi etkili olmuştur. Özellikle ABD ve AB de ticari bankacılık bu dönemde hızlı bir büyüme göstermiştir. ABD de 2000 li yılların başında 7 trilyon dolar seviyesinde aktif büyüklüğüne sahip olan ticari bankacılık, 2008 yılında yaklaşık 15 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. AB de ise, 30 trilyon dolardan 60 trilyon dolar seviyesine yaklaşmıştır. Net bir şekilde 8 yıl içerisinde ABD ve AB de konvansiyonel ticari bankacılık hızlı bir gelişme göstermiştir (IFSL, Banking 2010). Sonradan anlaşılmıştır ki, bu gelişme reel bir finans olayı olmaktan çok, asimetrik bilgi sorununu bünyesinde taşıyan bir büyüme şeklindedir. Asitmetrik bilgi sorunu, ters seçim ve ahlaki tehdit sorununun birlikteliği şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla emlak kredilerinin dağıtımında teminatsız kredilerin dağıtımıyla başlayan süreç (ters seçim), krizin ilk unsurudur. Bu krediyi dağıtan finans kurumunun kurtarılması gerektiği şeklindeki beklentisi de ahlaki tehdittir (Mish- 106

3 M. YILDIRAN kin,1992: ). Krizden önce teminat almadan dağıtılan emlak ve diğer krediler, yatırım bankacılığın ticari bankacılık bünyesinde işlem yapmasına imkân veren düzenlemeler, yöneticilere verilen yüksek prim ve yönetim kurullarındaki üyelere imtiyazlı hisse senedi dağıtılması krizin önemli nedenleri arasındadır (Gorton, 2008). Bu durum konvansiyonel bankacılığın devletler tarafından da desteklenmesi nedeniyle, krizden kaynaklanan sorunlarını artırmıştır. Fakat devletler kurtarma operasyonlarıyla, konvansiyonel bankacılıkta zincirleme iflasları engellemiştir. 21 Kriz döneminde konvansiyonel bankacılığın ilk ve en önemli kayıpları ipoteğe bağlı konut kredileri (mortgage) ile ilgilidir yılının başında, konut fiyatlarında yaşanan %10 oranında düşüş, ev sahiplerinin konut değerlerini düşürürken aynı zamanda konut kredilerine bağlı teminatları ve menkul kıymetlerin değerini de düşürmüştür. Bu sorun nedeniyle 2007 yılında ilk anda ipoteğe bağlı konut kredileri içerisinde ödeme gruplarından Alt-A sınıfından kaynaklanan 300 milyar dolarlık bir kayıp söz konusudur (Blundell-Wignall, 2007). Küresel bankaların doğrudan konut kredileriyle ilişkili olarak belirledikleri kayıplar, IMF tarafından hazırlanan Küresel Finansal İstikrar Raporu-2008 de 288 milyar dolar olarak rapor edilmiştir (Şekil 1). Ülkeler bazında incelendiğinde ise, ABD de 144 milyar dolar, Avrupa da 123 milyar dolar ve içerisinde Çin ve Japonya nın da bulunduğu diğer ülkelerde ise sadece 21 milyar dolar seviyesindedir. Küresel bankaların konut kredileri kayıplarının en çok olduğu ülke, ABD dir (Şekil 1). Konvansiyonel bankacılık kapsamında krizden en çok etkilenenler, küresel bankalardır. Bu bankalar ticari ve yatırım bankacılığı faaliyetlerini aynı anda yönlendiren bankalardır. 32 Küresel bankacılık açısından krizin başlangıcı, Bearn Stearns in yapılandırılmış finansal ürünlerinden meydana gelen iki fonun çöktüğü haberidir. Ardından diğer büyük bankaların yapılandırılmış finansal araçlardan (Structured Investment Vehicles-SIV s) oluşturduğu iki fonun çöktüğü haberi, küresel bankacılıktaki finansal çözülmenin de başladığını gösterdi. Küresel bankaların Haziran 2007 deki kayıpları (Harrison, 2008); 1 Eylül 2008 de Lehman Brothers ın çöküşü ve Özellikle ABD deki küresel bankaların etkisiyle, büyük buhrandan sonra ticari bankaların yatırım bankacılığı yapmalarını yasaklayan Glass Stegall Kanunun 90 lı yıllarda yürürlükten kaldırılması krize yol açan temel sebepler arasında sayılabilir. 107

4 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması UBS: 37.4, Merrill Lynch: 22, Citigroup: 21.1, HSBC: 17.2bn, Morgan Stanley: 9.4, Deutsche Bank: 7.1, Bank of America: 5.3, Bear Stearns: 3.2, JP Morgan Chase: 3.2, BayernLB 3.2, Barclays: 2.6bn, IKB: 2.6bn, Royal Bank of Scotland: 2.6, Credit Suisse: 2 milyar dolar seviyesindedir. Küresel bankacılıkta kredi türevleri ile başlayan kayıplar sistematik bir krize dönüştükten sonra, bankaların zarar ve sermaye ihtiyaçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünyada önde gelen bankaların kayıpları incelendiğinde ortaya çıkan zararların toplamı, 1,02 trilyon dolar seviyesindedir (Tablo 1). Tablo 1. Büyük Mali Kurumların Zarar ve Kredi Kayıpları (Haziran 2007-Mayıs-2009) BANKALAR VE ARACI KURUMLAR ZARAR/ KAYIPLAR (Milyar Dolar) SERMAYE ARTIRIMI (Milyar Dolar) AÇIK Wachovia Corp. 101, ,9 Citigroup Inc. 101,8 109,3 7,5 Bank of America Corp. 56,6 78,5 21,9 Merrill Lynch & Co. 55,9 29,9-26,0 UBS AG 53,1 33,5-19,6 Washington Mutual Inc. 45,3 12,1-33,2 HSBC Holdings Plc. 42,2 24,5 17,7 JP Morgan Chase & Co. 41,1 44,7 3,6 Royal Bank of Scotland G.P. 29,4 51,1 21,7 Wells Fargo & Company 27,9 41,8 13,9 HBOS Plc. 27,1 23,6-3,5 National City Corp. 25,2 8,9-16,3 Morgan Stanley 22,7 24,6 1,9 Barclays Plc. 18,6 28,0 9,4 Deutsche Bank AG 18,5 6,0-12,5 Credit Suisse Group AG 17,4 12,1-5,3 Lehman Brothers H. Inc. 16,2 13,9-2,3 Diğerleri 321,0 372,9 51,9 TOPLAM 1.021,9 926,4-95,5 DEVLET DESTEKLİ MALİ KURUMLAR Freddie Mac 81,6 51,6-30,0 Fannie Mae 71,3 30,8-40,5 TOPLAM 152,9 82,4-70,5 Kaynak: OECD, Financial Market Trends-2009,5 108

5 M. YILDIRAN 2007 Ağustos ayından 2010 başlarına kadar uzun süre etkisini sürdüren kriz döneminde konvansiyonel bankacılığın maddi kayıplarının yanı sıra, muhasebe sistemlerindeki sorunlar, yatırımcılara verilen yanlış bilgi, iltimas ve değişik hileler nedeniyle önemli seviyede itibar kaybettiği de söylenebilir (Yıldıran, 2010). 2. FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ VE YÜKSELİŞİ Küresel finansal sistem, dini değerleri nedeniyle sistemin dışında kalanların finansal sisteme dahil edilmesi için alternatif yol ve yöntemler üretmektedir. Özellikle İslam dininin ilk zamanlarından beri, iktisadi faaliyetlerdeki riske katlanmanın ve sermaye kullanımı için değişik yollardan bedelleri karşılanmaya çalışan bir anlayış bulunmaktadır (Durant, 40). Tarihi dayanaklara bağlı olarak günümüzde İslam ülkelerinde ve değişik Batı ülkelerinde alternatif ödünç verme ve risk yönetimi sistemlerine izin veren düzenlemeler yapılmıştır. Dünyada 1970 lerden bu yana gelişen faizsiz finans kurumları ve bankacılık faaliyetleri alternatif arayışlarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır (The Economist, 2008). Faizsiz bankacılık yürüten bankaların ortaya çıkışı 1970 lerde olmasına rağmen, kullandıkları ürünlerin kökenleri çok daha eski dönemlerdedir. Kullandıkları mali araçların çoğunun dayandığı ilkeler, aşağıdaki gibidir(iqbal,1997:42-45): Faiz yasağı. Riba yasağı, terim olarak fazla anlamına gelir. Kural olarak, satış veya ödünç olup olmadığına bakılmaksızın sermayeye fazlalık verilemez görüşü faizsiz bankacılığın temel inancıdır. Faiz yasağı, sosyal adalet, eşitlik ve mülkiyet hakları üzerine tartışmalara dayanmaktadır. İslam kâr elde etmeyi cesaretlendirmektedir. İslamda ticari kâr olumlu karşılanırken, faiz yasaklamaktadır. Risk Paylaşımı. Faiz yasağından dolayı fon arz edenler kreditörlerin yerine yatırımcı olurlar. Finansal sermaye tedarikçileri ve girişimciler karın paylaşımını içeren getiri işletme risklerini paylaşır. Para. Para potansiyel sermaye aracı olarak işlem görmesi durumunu ifade eder. Yani, bir üretim faktörü olarak paranın sadece diğer kaynakların ele geçirilmesini sağlaması durumunda gerçek bir sermaye unsuru olarak kullanılmasını savunur. Spekülatif hareketlerin yasaklanması: Faizsiz finans sistemi, sermaye birikimi, gelecekteki spekülatif veya olağanüstü belirsizlik durumunu ifade eden işlemleri içeren, yasak işlemlerin önünü kesmiştir. Sözleşmeye Bağlılık: Sözleşmeler saydam ve yerine getirilmeleri zorunludur. Bu zorunluluk, asimetrik bilgi sorununu azaltan ve ahlaki tehdidi düşüren bir kuraldır. Faizsiz finansın temelini oluşturan bankacılıkla ilgili sözleşmelerde iki temel ilke vardır. Bu ilkelerden birincisi, muşaraka (joint venture/iş ortaklığı); ikincisi de, mudarabaha (profit-sharing/kar zarar paylaşımı) şeklindedir. Muşaraka, banka ve işletmelerin bir iş projesinin yönetim ve sermayesine katılımını ifade etmektedir. Projedeki kâr veya zarar ortaklar tarafından paylaşılmaktadır. Mudarabaha ise, bir projenin ihtiyaç duyduğu finansmanın yanı sıra, müşterisine uzmanlık, yönetim ve işgücü sağlayan bir kâr ortaklığı yöntemidir. Bu yöntemde kârın dağıtımı işlemden önce sabit olarak belirlenirken, zararın dağıtımı için zararın gerçekleşmesi beklenir(chong, Liu, 2009: ). Bu temel yöntemlerden türetilen finansal yöntemler, anapara ve üzerine ilave edilen masraflar dahil fiyatlandırmaya (mark up fiyatlandırma) bağlı finans işlemi satışı (murabaha), leasing (icara), kâr paylaşımı anlaşması (mudaraba), hisse paylaşımı (müşaraka), satış sözleşmeleri şeklindedir (Iqbal.,1997:42-45). Bunların yanında tahvil benzeri bir borçlanma senedi olan sukuk ve sigorta sözleşmeleri (takaful) de son dönemde yaygınlaşan finansal araçlardandır (Şekil 2). 109

6 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması Şekil 2. Faizsiz Finansın Gelişimi 1970 den Önce 1970 ler 1980 ler 1990 lar Hisse Senedi Piyasaları Leasing Çağdaş İlk Perakende Bankacılık Ticari Bankacılık Özel Finans Ve Sendikasyon Sigorta İşlemleri İslami Menkul İşlemler Yeni Hazine İşlemleri Bilanço Yönetimi Yenilikçi Aktif Yönetimi Kaynak: IFSB, 2010,1-77 Faizsiz finans sistemine ait ürünler dünyada 1975 den itibaren 75 ülkede kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya da yoğunlaşmışken, artık İngiltere ve Almanya gibi batı Avrupa devletlerinde de hızla yayılmaktadır. Faizsiz finans kurumları, fon temini, aktif dağıtımı, ödeme ve döviz işlemleri, risk yönetimi ve riskten korunma gibi çok çeşitli faaliyetleri yerine getirmektedir. Risk paylaşımı, kâr/zarar ortaklığı gibi klasik ürünlerin yanında, Sukuk (Tahvil), DJİM (Dow Jones Islamic Market) ve GIIS (Global Islamic Index Series) gibi yeni finansal ürünler de geliştirilmiştir(şekil 2). Ayrıca Körfez ülkeleri ve Malezya gibi ülkelerin kurduğu yatırım fonları (refah fonları) da faizsiz finansın ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Krizden önce petrol fiyatlarının yükselişi bu ülkelerin yatırım fonları kaynaklı gelirlerini hızla artırmıştır. Bu durum, faizsiz finans sistemine ilgiyi artırıcı etkiler yapmıştır (Qorchi,,2005). Tablo 2. Faizsiz Finans Sisteminin Unsurları(Milyar Dolar) Faizsiz Finans Sisteminin Unsurları Büyüme ( 07/06) 2008 Büyüme ( 08/06) Ticari Bankalar % % 30 Yatırım Bankaları % % 13 Sukuk İhracı % % 18 Fonlar % % 5 Takaful % 0 8 -% 20 Toplam % % 25 Kaynak: IFSL Faizsiz finans sisteminin unsurlarını oluşturan ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, sukuk ihracı, yatırım fonları ve takaful (sigorta) işlemlerinin döneminde performansları krize rağmen artmaya devam etmektedir yılında kriz döneminde faizsiz finans kapsamındaki finans unsurlarının toplamında % 25 büyüme gerçekleşmiş olup, büyümenin takaful (sigorta) dışındaki alanlarda olduğu görülmektedir. Özellikle ticari bankacılık faaliyetlerinde yüzde 30 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir. Finans sistemindeki 110

7 M. YILDIRAN unsurların toplamı Tablo 2 de gösterildiği gibi, 549 milyar dolardan, 951 milyar dolarlık bir mali büyüklüğü ulaşmıştır 3. KÜRESEL FİNANS SÜRECİNDE FAİZSİZ FİNANS UNSURLARI VE KONVANSİYONEL FİNANS PERFORMANSI Küresel finans krizi sürecinde konvansiyonel finansı temsil eden finansal piyasaların tümü krizden olumsuz etkilenmiştir. Fakat alternatif olduğu kabul edilen yeni finansal araçlar geliştiren faizsiz finans unsurlarının performans farklılıklarının ortaya çıkarılması bu çalışmanın amacıdır. Bu nedenle öncelikle kriz döneminde faizsiz finans unsurlarına ait değerlendirmelerle ilgili literatür incelenmektedir. Daha sonra da bankacılık, borsa endeksi ve tahvil unsurlarının karşılaştırmalı verilerle değerlendirmesi yapılmaktadır Literatür Küresel krizin finansal piyasalar ve kurumlar üzerine etkilerine yönelik tartışmalar, faizsiz finans araçları ve kurumları açısından değerlendirilmektedir. Küresel finans krizinin etkisi yoğun olarak, ABD ve AB ülkelerinde yerleşik ve konvansiyonel finans kurumları üzerine olmuştur. Özellikle FED tarafından 2000 li yıllardan itibaren uygulanan düşük faiz politikasının tetiklediği likidite bolluğuna dayalı finansal genişleme süreci büyük finans kurumlarının büyük zarar ve iflaslarla karşılaşmalarına neden olmuştur (Wehinger, 2009). Bu süreçte ise, farklı tarzı olan faizsiz finans sisteminin genel anlamda büyümeye devam etmesi finansla ilgilenenler açısından araştırma fırsatları ortaya çıkarmıştır. Faizsiz finans sektörü, kriz döneminde konvansiyonel finans sektörüne göre daha az etkilenmiştir. Sukuk (tahvil) piyasası ve bazı finans kurumları dışında krizden etkilenme seviyesi düşük kalmıştır. Sukuk piyasasında 2009 yılında 20 milyar dolarlık yeni ihraç yapılmıştır. Finansal krizin olumsuz etkilerini minimize etmek ve konvensiyonel finansın zayıflıklarını ortadan kaldırma hususunda faizsiz sistemin önemli bir rol oynayabileceği de iddia edilmektedir (Chapra, 2008). Özellikle son yaşanan krizde konvansiyonel finansın olumsuz etkilediği güven (kredibilite) ve kurum imajı gibi unsurların, faizsiz finans sisteminin ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde çözüm üretilebileceği de öne sürülmektedir (Ahmed, 2009:7-32). Hatta bu krizin yol açtığı sorunların tedavi edilmesinde rol oynayacağı da iddialardan birisidir (Dewi, Ferdian, 2009). Finansal krizde faizsiz finans kurumlarının küresel finans sistemine entegre olmasının hem kendisi hem de konvansiyonel finans sisteminin lehine etkiler yaptığı da öne sürülmektedir. Kriz sürecinde ilgili hisse senedi endekslerinde düşüşler yaşanmasına rağmen potansiyelinin yüksek olduğu, faizsiz bankacılığın konvansiyonel bankacılığa göre daha fazla büyüme kaydederek finansal istikrara önemli katkılar sağladığı da ortaya konan tezler arasındadır (IFSB). Faizsiz finansın güçlü olduğu Ortadoğu ülkelerinde ise kriz dolayısıyla petrol fiyatlarındaki düşüşün konvansiyonel ve faizsiz bankalarının kârlılıklarının birlikte etkilendiği ortaya çıkmıştır (Poghosyan,Hesse, 2009:1-22). Faizsiz finansın konvansiyonel finanstan bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Malezya daki kâr/zarar ortaklığı ile çalışan bankalar ile konvansiyonel bankalar arasında çok büyük farklılıklar yoktur. Temelde faizsiz esaslara göre çalışması gereken bankaların çalışma sistemlerinde mevduat açısından faizsiz esaslara bağlı kalınmadığı da tespit edilmiştir(chong, Liu, 2009: ). 13 farklı ülkeden faizsiz bankalar ve konvansiyonel bankalardan alınan düzeltilmiş verilerle yapılan analizlerde de, faizsiz finans kurumlarının diğerlerinden çok daha fazla kârlı bankalar olmadığı görülmüştür. Ancak Lehman 111

8 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması Brothers un çöküşü sırasındaki yaşananlar dolayısıyla, finansal türevlerden ve aşırı riskli menkul değer yatırımlarından uzak kalması nedeniyle faizsiz bankaların zararları sınırlı kalmıştır (Ariss, 2010). Dolayısıyla son yayımlanan çalışmaların odaklandığı konu, konvansiyonel finans ile faizsiz finans sisteminin unsurları arasında kriz sürecinde performans açısından farklıklar olduğudur. Özellikle faizsiz finansın daha iyi performans gösterdiği tespit edilmektedir Kriz Sürecinde Faizsiz Finans Unsurlarının Performansının Analizi Kriz sürecinde konvansiyonel bankacılık açısından en önemli sorun, bankacılık sektöründeki aşırı risk iştahı ve finansal sistem açısından tehlike oluşturan finansal yeniliklerdir. Özellikle küresel bankaların kurtarılma beklentisinin getirdiği özgüvenle, muhasebe oyunları ve konut kredileri ağırlıklı aşırı riskli yatırımlara yönelmesi önemli bir sebeptir (Wilmarth, 2009). Bu nedenle faizsiz finans araçları arasında riskli ve spekülasyona açık işlemlerin ilke olarak kullanılmaması kriz döneminde faizsiz finansın üstünlüğü olarak görülebilir. Konvansiyonel finans sektöründe konut kredilerinden kaynaklanan riskli türev ürünler ve derecelendirme kurumlarının gerçek dışı kredi notları vermesinin getirdiği riskler krizin etkisi açısından önemlidir. Benzer noktalarda faizsiz finans unsurları daha az risklidir (Tablo 3). Bu farklılıklar, kriz sürecinde faizsiz finans unsurlarının farklı performans göstermesini gerektirmektedir. Tablo 3. Konvansiyonel Finansın Faizsiz Finansın Kriz Unsurlarına Bağlı Karşılaştırılması KONVANSİYONEL Bankalar ve finansal kurumlar konut kredilerinde yüksek fonlara sahiptir. Ödünçler Teminatlı Kredi Türevleri(CDO) ve Konut Kredilerine Bağlı Menkul Kıymetler(MBS) olarak sınıflandırılmıştır. Derecelendirme firmaları teminatlı kredilerin risklerini olduğundan farklı sınıflandırmıştır. Yatırımcılar, konvansiyonel bankaların çıkardığı spekülatif menkul kıymetlere yatırım yapmıştır. Kredi Temerrüt Swapları (CDS) kredi riski korunmak amacıyla satın alınmıştır. CDS ihracıyla temerrüt riski üstlenilmiştir. Kaynak. Ahmed, H., 2009 (7-32) FAİZSİZ Gevşek risk yönetimi araçlarıyla konut kredilerine bağlanmıştır. Ödünçler Sukuk şeklinde tahvillere bağlanmıştır. Faizsiz ürünlerin derecelendirmesi güçtür. Yatırımcılar menkul kıymetleri satın alacaktır. Yatırımcılar geri ödemeli swap olarak sukuk takası yapabilir. Swap işlemi gerçekleştikten sonra sukuk riski ortaya çıkmaktadır. Faizsiz finansın performansına ilişkin üç temel piyasa üzerinden analiz yapılmaktadır. Bunlar, (1) faizsiz bankacılığın kârlılık ve büyüme oranlarının değerlendirilmesi; (2) borsa 112

9 M. YILDIRAN endekslerinin getiri ve oynaklık (volatility) analizi; (3) tahvil piyasasının analizi şeklinde incelenmektedir. Bu analizin amacı, döneminde yaşanan kriz sürecinde konvansiyonel finans karşısında faizsiz finansın farklılıklarını ortaya çıkarmaktır Konvansiyonel Bankacılık, Faizsiz Bankacılık Karşılaştırması Faizsiz finansın en temel unsuru, ticari bankacılıktır. Özellikle son yıllarda batı ülkelerinde yerleşik bankaların İslami bankacılık bölümleri açması ve yeni faizsiz bankaların kurulmasıyla birlikte önemli gelişmeler gösteren bir sektördür. Kriz sürecinde krize neden olan türev ürünlerin yasak olması ve bankaların riskli finansal araçlara yatırım yasağı nedeniyle faizsiz bankacılık sektörü, konvansiyonel bankacılıktan farklılaşma avantajına sahiptir. Bununla birlikte halen bu sektörün konvansiyonel bankacılık karşısında çok küçük hacimli kalması bu avantajın önemini azaltmaktadır (IFSL, Banking 2010). Kaynak: The Banker, November, 2009, 2 Dünyada faizsiz bankacılığa yönelen ilgi giderek artmaktadır. Petrol ihraç eden ülkelerdeki yerleşik fonların finans sistemine aktarılmasındaki zorlukların faizsiz finans araçlarıyla çözümlenmesi ve 11 Eylül olaylarının etkisiyle de birleşince faizsiz kurumlara olan ilgiyi artırmaktadır. İngiltere gibi önemli finans merkezlerinde hızla gelişen faizsiz bankacılık, Çin ve Fransa gibi devletlerde de kurumlaşmaya başlamıştır (The Banker, 2009) yılında 500 büyük faizsiz banka yüzde 29,7 seviyesinde büyümüştür ve 2009 yıllarında ise azalarak da olsa büyümenin devam ettiği görülmektedir (Bkz. Şekil 3). Özelikle İngiltere finans piyasalarında faizsiz finans kurumlarına ve ürünlerine yönelik ilgi artmaktadır (IFSL, Banking 2010). 113

10 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması Kaynak: The Banker, November, 2009, 6 Faizsiz finans kurumlarının sayısında artış da yavaşlamaya rağmen artmaktadır yılında 525 olan kurum sayısı, 2009 yılında 626 ya yükselmiştir ye göre 2008 de hem konvansiyonel bankaların bu konuyla ilgili ihtisas birimlerinin sayısı hem de sadece faizsiz bankacılık yapan kurumların sayısı artmıştır (Şekil 4). Kaynak: IFSL, ; The Banker Küresel bankaların ciddi sermaye kayıpları ve zararlarının olduğu kriz döneminde faizsiz bankacılığın büyümeye devam etmesi bir farklılaşma göstergesidir. Bunun yanı sıra konvansiyonel ticari bankacılık 2007 ve 2008 yıllarında tüm dünyada büyümeye devam etmiştir. Fakat büyüme hızında meydana gelen düşüşler dikkati çekmektedir yılında ABD de yaklaşık yüzde 10 büyüyen ticari bankacılık, 2008 yılında yüzde 6,2 seviyesinde büyüyebilmiştir. AB ülkelerinde 2007 yılında yüzde 18 seviyesinde büyüyen ticari bankacılık 2008 yılında yüzde 6,7 seviyesinde büyümüştür. Faizsiz bankacılık ise, 2007 yılında yüzde 30 a yakın bir büyüme ve 2008 yılında yüzde 28 e yakın bir büyüme göstermiştir (Şekil 5). 114

11 M. YILDIRAN Borsa Endekslerinin Oynaklık Karşılaştırması Finansal kriz dönemlerinde borsalarda ani düşüşler ve dalgalanmalar yaşanmaktadır yılından bu yana yaşanan krizde S&P 500, NIKKEI, DOW JONES, KOSPİ, FSTE gibi dünyanın önemli borsaları aşağı doğru ani değişimler geçirmiştir (Adamu, 2010). Bu analiz için Dow Jones Sanayi Endeksi (DJI) ve Dow Jones İslami Piyasalar Endeksi (DJİM) kullanılmıştır. Bu tercih iki nedene dayanmaktadır. İlk olarak, iki endekste Dow Jones kapsamında ve aynı kurallara tabidir. İkincisi de, dünyada finans krizinin en etkili olduğu ABD finans piyasalarında krizden makro olarak aynı şekilde etkilenen endekslerdir. Analizde Lehman Brothers ın iflasının yaşandığı haftadan itibaren 92 haftalık veriler (19 Eylül Haziran 2010) tarihine kadar geçen süredeki borsa verileri kullanılmıştır. Oynaklık (volatility), bir finansal varlığın fiyatındaki değişkenliği ifade etmektedir ve genellikle standart sapma ile ölçülmektedir. Standart sapmanın büyüklüğü oynaklığın yüksekliğini ve düşüklüğü de oynaklığın düşüklüğünü göstermektedir (Akçay vd 2009:225). Kriz dönemlerinde ani düşüşler nedeniyle oynaklığın artış göstermesi genelde beklenir. Bu nedenle endekse bağlı getirilerdeki oynaklık yüksek olduğu durumda riskin yüksek olduğu da söylenebilir. Analizde haftalık getiri aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: R=V f -V i /V i Formülde (R): getiri; (V) Haftalık endeksi göstermektedir. 4 Getiri hesaplamalarında hesaplamalar sırasında iki haftalık veri değerlendirme dışında bırakılmıştır. Lehman Brothers ın iflasından sonra getirilerde görülen dalgalanma artmıştır. Özellikle krizin en şiddetli olduğu bu dönemde riskin yüksek olduğu görülmektedir. Haftalık getiri grafiğinde DJI ve DJIM verilerinin benzer bir değişim gösterdiği görülmektedir. Krizin finansal piyasalardaki şiddetinin azalmasıyla birlikte dalgalanma aralığı (range) daralmaya başlamıştır (Şekil 6). Kaynak: (e.t.30/06/2010) Haftalık borsa endeksine bağlı getirilerin istatistiki değerlendirmesi, DJI ve DJIM arasındaki farklılığın değerlendirmesini kolaylaştıracaktır. Endeks ve getiri verilerinden elde edilen bulgular, hem dalgalanma aralığı hem de oynaklık yönünden faizsiz finans göstergesi olarak kullanılan DJIM ın daha riskli bir yapıda olmasına rağmen ortalama 4 Elde edilen bulgular 100 le çarpılarak getiri yüzde olarak hesaplanmıştır. 115

12 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması getirisinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. DJI getirilerindeki haftalık oynaklık yüzde 4 seviyesindeyken, DJIM getirilerinde yüzde 10 un üzerindedir (Tablo 4). Tablo 4. DJI ve DJIM Getirileri İstatistikî Değerler N Aralık Minimum Maksimum Ortalama Oynaklık DJİ Getiri(%) DJİM Getiri(%) ,01 3, ,47 10,812 Faizsiz finans ve konvansiyonel finans göstergelerine göre haftalık borsa getirilerinde farklılaşmanın ölçülebileceği unsurlardan birisi de, iki getiri arasındaki korelasyon katsayıdır. Korelasyon analizi ile, aralarındaki istatistiki ilişki, endeks getirilerine dayanarak analiz edilebilecektir. Elde edilen bulgular, her iki endeksin yüzde 90 a yakın korelasyon gösterdikleri ve bu ilişkinin yüzde 1 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Getirileri açısından aralarındaki ilişki yüzde 40 seviyesindedir ve yüzde 5 seviyesinde anlamlıdır (Tablo 5). Bu bulgulara göre, iki değişken birlikte hareket etmekte ve krizde benzer eğilimler göstermektedir. Tablo 5. DJI ve DJIM Getirileri Korelasyon Analizi Sonuçları DJİ DJİM DJİ Getiri DJİM Getiri DJİ 1,889 **,118,048 DJİM 1,184,244 * DJİ Getiri 1,394 ** DJİM Getiri 1 * ** µ: 0,05 seviyesinde anlamlı µ:0,01 seviyesinde anlamlı Tahvil Piyasası Performansı Küresel piyasalarda konvansiyonel finans aracı olarak tahviller, borçlanma imkânı veren ve karşılığında faiz teklif eden finansal varlıklardır. Faizsiz olarak çıkarılan tahviller ise, bir duran varlığın değerini ifade eden veya proje finansmanında kullanılan finansal araçlardır. Bu araçlara Sukuk denilmektedir. Bu varlığa sahip olanlar finansman sağladığı varlığın getirisinden yararlanmaktadır (AAOIFI s Shari ah Standards for Financial Institutions 2004). Bu anlamda faizsiz tahviller klasik tahvilden farklılaşmaktadır. Sukuk piyasalarındaki gelişmelerin analizinde piyasasının konvansiyonel tahvil piyasalarıyla karşılaştırılamayacak kadar küçük olması nedeniyle tek yönlü bir değerlendirme yapılmaktadır. Sukuk ihracı, ülke içinde ve uluslararası piyasalara dönük olarak yapılmaktadır yılına kadar hızlı bir şekilde artan sukuk ihracı 14 milyar dolar seviyesine kadar yükselmiştir. Özellikle emlak piyasalarına dönük çıkarılan ürünlerin getirisinin kalmaması nedeniyle 2008 yılında sukuk ihracı önemli ölçüde azalmıştır (Tablo 6). 116

13 M. YILDIRAN Tablo 6. Sukuk İhracı(Milyon Dolar) Ülke İçi Uluslararası (Haziran) Kaynak. IIFM Tablo 6 dan sukuk piyasalarında 2006 yılına kadar görülen hızlı büyümenin 2007 yılından itibaren yavaşladığı anlaşılmaktadır döneminde ortalama yüzde 90 seviyesinde büyüyen sektör, 2008 ve 2009 yılında yüzde 20 nin altında büyümüştür. Bu durum sukuk piyasasının kriz döneminde büyüme hızının düştüğünü göstermektedir. Sukuk piyasalarında büyüme 2008 ve 2009 yıllarında düşmüştür (Şekil 7). Kaynak. IIFM 117

14 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması SONUÇ Bu çalışmada, küresel finans krizinde alternatif finans piyasaları arasında olan faizsiz finans kurumlarının konvansiyonel finans sisteminin unsurlarıyla karşılaştırılmalı analizi yapılmıştır. Bankacılıktaki büyüme, borsa performansı ve tahvil piyasaları arasında karşılaştırmaya göre değerlendirme yapılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, faizsiz bankacılık, kriz sürecinde konvansiyonel bankacılıktan daha iyi büyüme performansına sahiptir. Borsadaki değerlendirmeye göre, faizsiz piyasa endeksinin getirileri Lehman Brothers ın iflasından 25 Haziran 2010 tarihine kadar geçen 92 haftalık verilere göre daha oynaktır. Yalnız faizsiz piyasa endeksi ile sanayi endeksi arasında korelasyon yüksektir. Bu anlamda farklılığın olmadığı tespit edilebilir. Faizsiz tahvil piyasalarındaki büyümede ciddi düşüşler vardır. Tablo 7. Bulgular (Özet) FİNANSAL UNSURLAR KONVANSİYONEL (A) FAİZSİZ (B) SONUÇ Bankacılıkta Büyüme Düşük Yüksek B daha başarılı Borsa Oynaklık Düşük Yüksek A daha istikrarlı Borsa Getiri(91 Haftalık) Negatif Pozitif B daha başarılı Tahvil(İhracı) Düşük Düşük A ve B aynı Kriz döneminde faizsiz finans unsurları bankacılık performansı ve borsa getirisi yönünden daha başarılıdır. Borsa istikrarı açısından konvansiyonel endeks performansı daha istikrarlıdır. Faizsiz tahvil ihracında önemli bir düşüş vardır. Zaten sukuk piyasası çok düşük hacimli bir piyasa olması nedeniyle, konvansiyonel tahvil piyasalarıyla karşılaştırma imkânı düşüktür. Ayrıca konut kredilerine bağlı tahvil piyasalarında ciddi düşüş ve zararlar söz konusudur. Sonuçta, bankacılıkta faizsiz finans kurumları, konvansiyonel bankalardan daha iyi performans göstermiştir. 118

15 M. YILDIRAN KAYNAKÇA ADAMU, A., Global Financial Crisis and Nigerian Stock Market Volatility, abstract= (e.t ) AAOIFI, Shari ahstandards for Financial Institutions AHMED, H., Financial Crisis: Risks and Lessons For Islamic Finance, ISRA, International Journal of Islamic Finance, Vol. 1, Issue 1, 2009, 7-32 AKÇAY, M.B., Kayahan, C., Yürükoğlu, Ö.Ö., Türev Ürünler ve Risk Yönetimi Sözlüğü, Scala Yayıncılık, İstanbul,2009 ARİSS, R. T., Competitive conditions in Islamic and conventional banking: A global perspective, Review of Financial Economics (2010).doi: /j.rfe BLUNDELL-WİGNALL, A.İ., ( 2007) Structured Products:Implications for Financial Markets, OECD( CHAPRA, U., The Global Financial Crisis:Can Islamic Finance Help?, presentationpapers/5-m_umer_chapra.pdf CHONG, B. S., LİU, M-H., Islamic banking: Interest-free or interest-based?, Pacific-Basin Finance Journal 17(2009) DEWİ, M. K., FERDİAN, I. R., Islamic Finance: A Therapy for Healing the Global Financial Crisis, (cgfs.hu.edu.jo/schedule.htm ) DURANT, W., İslam Medeniyeti, Tercuman 1001 Temel Eser 29,(Tarihsiz) GORTON, G., The panic of 2007 Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole Conference, August 2008 HARRİSON, E. (2008), Global Bank write-offs and failures, com/2008/04/global-bank-write-offs-and-failures.html IFSB, Islamic Finance and Global Financial Stabilty ( ) IFSL, Banking 2010 (Research Report) IFSL, Islamic Finance 2010 ( ) IQBAL, Z., Islamic Financial Systems, Finance & Development/june 1997,42-45 MİSHKİN, F. S., Anotamy of a financial crisis, Journal of Evolutionary Economics, 1992, 2: POGHOSYAN, T.-HESSE, H., Oil Prices and Bank Profitability: Evidence from Major Oil Exporting Countries in the Middle East and North Africa, IMF Working Paper, WP/09/220, 2009,1-22 OECD Financial Market Trends-2009 QORCHİ, M. E.,, e.t.26/02/2006) Islamic Finance Gears Up, Finance and Development, December 2005, v.42, n.4 ( THE BANKER, Top 500 Islamic Financial Institiutions, FT Business, November,

16 Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve Faizsiz Finans Sistemlerin Karşılaştırması THE ECONOMİST, Faith-based finance, The whys and wherefores of Islamic finance, Sep 4th 2008 (e.t ) WEHİNGER, G. The Turmoil and Financial Industry: Developments and Policy Responses, OECD-2009 ( WİLMARTH, A.E., The Dark Side of Universial Banking: Conglomerates and the Origins of the Subprime Financial Crisis, (e.t ) YILDIRAN, M. (2008) Bolluğun Getirdiği Darlık: Türkiye de Krize Maruz İktisadi Yapının Finansal Kritiği, Küresel Sermayede Likiditasyon ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Hesap Uzmanları Vakfı, 2007 Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışması Birincisi, HUV Yayın no:23ankara YILDIRAN, M. (2010) Küresel Finans Krizinde Kurtarma Operasyonlarının Vergi Politikasına Etkileri: Krizin Finansmanın Ahlaki Riziko ve Devletin Rolü 25. Maliye Sempozyumu, Antalya, Mayıs,

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi Kriz nasıl oluştu? Emlak balonu + Aşırı kaldıraç kullanımı ABD konut fiyatı endeksi Kaynak: S&P/Case-Shiller Home Price

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI SUNUM PLANI 1 KÜRESEL KRİZİN GELİŞİMİ 2 KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 3 4 TÜRKİYE NİN KONUMU KRİZDE SON DURUM KÜRESEL KRİZ 1929 DÜNYA

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/4 http ://www.tek. org.tr YOĞUN REKABETTEN KRİZ SÜRECİNE : BANKACILIKTA DEĞİŞENLER.

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/4 http ://www.tek. org.tr YOĞUN REKABETTEN KRİZ SÜRECİNE : BANKACILIKTA DEĞİŞENLER. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/4 http ://www.tek. org.tr YOĞUN REKABETTEN KRİZ SÜRECİNE : BANKACILIKTA DEĞİŞENLER Adnan Bali Aralık, 2008 YOĞUN REKABETTEN KRİZ SÜRECİNE: BANKACILIKTA DEĞİŞENLER

Detaylı

ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Fon un Halka Arz Tarihi: 4 Eylül 2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEI) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12.04.2013 tarih 1233903-310.01.01.366 sayılı

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/08/2006 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AVH) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 26.02.2007 tarih EYF.103-1/108

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER PORTFÖY

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Günlük Bülten: Küresel borsalardaki satış baskısı borsadaki satış baskısını artırmaktadır...

Günlük Bülten: Küresel borsalardaki satış baskısı borsadaki satış baskısını artırmaktadır... Günlük Bülten: Küresel borsalardaki satış baskısı borsadaki satış baskısını artırmaktadır... 24 Ağustos 2015 BIST: Endeks geçtiğimiz hafta genel olarak içeride yaşanan siyasi belirsizlik ortamı, terör

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Fon un Halka Arz Tarihi: 1 Mart 2005 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI Fedon Hacaki Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı Uçak kazalarında olduğu gibi genellikle birçok şeyin aynı anda ters gittiğini ancak kaza gerçekleştikten sonra

Detaylı

Günlük Bülten: Haftaya pozitif görünümlü yatay açılış beklentisi...

Günlük Bülten: Haftaya pozitif görünümlü yatay açılış beklentisi... Günlük Bülten: Haftaya pozitif görünümlü yatay açılış beklentisi... 5 BIST: Geçtiğimiz haftanın ortasından itibaren satış baskısı altında kalan endeksin, haftanın ilk işlem gününe pozitif görünümlü yatay

Detaylı

Makro Ve Şirket Haberleri 12 Ekim 2015 Tofaş <TOASO TI> İki bin yeni personel alacağını açıkladı. <Nötr>

Makro Ve Şirket Haberleri 12 Ekim 2015 Tofaş <TOASO TI> İki bin yeni personel alacağını açıkladı. <Nötr> Günlük Bülten: Yeni haftaya satışlarla başlıyoruz 12 Ekim 2015 5 BIST: Endeks geçtiğimiz hafta boyunca küresel piyasalar ile paralel olarak yükselişlerini 79,000 seviyesinin üzerine çıkacak şekilde sürdürmüştür.

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 21: Hedge Fonlar. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 21: Hedge Fonlar. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 21: Hedge Fonlar Bahar 2003 Hedge Fonların Başlangıcı 1949 yılında Alfred Jones Amerika da ilk hedge fonu kurdu. Başlangıçta, hedge fonun özelliği piyasanın düşüşe geçmesi ihtimaline

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Nisan 2009

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

Günlük Bülten: Tepki alımları bekliyoruz...

Günlük Bülten: Tepki alımları bekliyoruz... Günlük Bülten: Tepki alımları bekliyoruz... 5 BIST: Endeks dün anlık olarak 70,000 destek noktasının altına sarksa da daha sonra gelen alımlar ile 71,000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeksin

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AE1) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 01.10.2003 tarih

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri

Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Erdem Başçı Başkan Yardımcısı, TCMB 17 Aralık 2008, İstanbul, EAF 1 Sunuş Planı 1. Küresel Likidite Sorunu 2. Küresel Kriz, Küresel Çözüm Arayışları 3. Yükselen

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Altın, Fed sonrası 3 haftanın yükseğinde ABD merkez bankası Fed'in faiz oranlarının düşük kalmaya devam edeceğini bildirmesi ile, alternatif yatırım aracı

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 23 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 19 Kasım 2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla (*) Portföy Yöneticileri Fon toplam değeri (TL) Birim Pay Değeri

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 15 Şubat 2011 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 7 Ocak 2011 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 08

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Günlük Bülten: 88,300 direnç noktası kırılırsa yükselişler devam eder...

Günlük Bülten: 88,300 direnç noktası kırılırsa yükselişler devam eder... Günlük Bülten: 88,300 direnç noktası kırılırsa yükselişler devam eder... 12 k 2015 5 BIST: Endeksin 88,300 direnç noktasını kırmakta zorlandığını görmekteyiz. Endeksin bugün için yatay Global Piyasalar

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Eylül 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Dr. Aydın Seyman, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 28 Mayıs 2013, GYODER Sektör Buluşması Sunum Özeti 1. Türkiye de Gayrimenkul Yatırımları 2. Gayrimenkul

Detaylı

Riskleri. Dr. Cüneyt Sezgin. 28 Mayıs 2008

Riskleri. Dr. Cüneyt Sezgin. 28 Mayıs 2008 Bankacılık k Sektörü Riskleri Dr. Cüneyt Sezgin 28 Mayıs 28 GENEL GÖRÜNÜM VE TEHDİTLER Son dönemde yaşanan subprime mortgage krizi, yapısı, derinliği ve süresi yönünden en önemli ekonomik dalgalanmalardan

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Günlük Bülten: Hafif satıcılı açılış bekliyoruz...

Günlük Bülten: Hafif satıcılı açılış bekliyoruz... Günlük Bülten: Hafif satıcılı açılış bekliyoruz... 23 ül 2015 5 BIST: Endeks dün açılışın ardından ilk aşamada 75,700 ardından 75,500 e kadar geri çekildi. Merkez Bankası nın faizlerde değişikliğe gitmemesi

Detaylı

Günlük Bülten. Genel Bakış UNITED STATES STEEL CORPORATION (NYSE:X) GÖRÜŞ: AL. Piyasa Görünümü:

Günlük Bülten. Genel Bakış UNITED STATES STEEL CORPORATION (NYSE:X) GÖRÜŞ: AL. Piyasa Görünümü: Gedik Investment ICM Department 22 Ocak 2016 Genel Bakış UNITED STATES STEEL CORPORATION (NYSE:X) GÖRÜŞ: AL Piyasa Fiyatı: $ 7.31 Hedef Fiyat: $ 8.10 52 Haftalık Bant ($) : 6.43 27.68 Günlük Ort. Hacim:

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 19 Eylül 1997 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

17 ARALIK IN EKONOMİK ETKİLERİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

17 ARALIK IN EKONOMİK ETKİLERİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ 1 Döviz Kuruna Etkisi: 17 2013 tarihinde yaşanan operasyonun ekonomide oluşturduğu tahribata bakılmaktadır. Operasyonun ardından dolar ve Euro talebinde artış meydana gelmiştir. Talep artışı kurların yükselmesine

Detaylı

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013 Bülten Temmuz 13 PİYASALAR Döviz Piyasası Çarşamba günü USD, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken yurtiçinde kurumsal döviz talebinin de USD/TL kurunun yükselişine destek vermesiyle

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı