HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union"

Transkript

1 WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp llP it-leonardo-lPM This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı) LLP IT-LEONARDO-LPM BİLİNÇLİ VE BİLGİLİ BİR SEÇİM İÇİN GİRİŞİM KILAVUZU Bu projenin finansmanı Avrupa Komisyonu desteğiyle sağlanmıştır. Bu bildiri sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

3 İçindekiler 1. Giriş B-Plan modeli Projenin amaçları ve spesifik çerçevesi Hedef gruplar Süreç ve izlenecek yol Aşama: İlk temas ve ihtiyaç analizi Aşama: Araştırma ve değerlendirme Aşama: İş Kurma Sonuçlar ve gözlemler Test aşamasının sonuçları Diğer gelişim alanları Ortaklık Paydaşlarımızdan faydalı geri bildirimler Perugia Konferansı Destekler

4 1. Giriş B-Plan, her şeyden önce temel bir ortak değer olan önce insan kavramını odağa alan projelerinin uygulanması ve bireyleri güçlendirmek için rehberlik ve koçluk uygulamalarını yeniden düşünmek için ortak bir deneyim yaratmıştır. Bu değerin hakkıyla anlaşılması, girişimcilik seçimi için oluşturduğumuz modelde veya bir serbest meslek girişiminde çok önemlidir ve süreç aynı zamanda girişimci davranışların ve yetkinliklerin öğrenilebileceği ön kabulüne dayalıdır. Proje misyonu sayesinde kurulan ortaklık, B-Plan rehberlik yöntemini uygulamak için ortak çabalar geliştirmiş ve beklenen hedeflere ulaşmıştır. Projenin en temel çıktılarından biri olan bu Rehberlik El Kitabı kişiye ve serbest ticaret fikrine odaklanmış, kişinin iş gücü pazarına girmek veya kendi çalışma konumunu değiştirmek için bireysel girişimcilik yetisini ve becerilerini kazanabilmesi için adım adım araştırma, görselleştirme, tanıma ve yol belirleme stratejilerini önermektedir. B-Plan El Kitabı ayrıca, ortakların yetişkinler için rehberlik ve eğitim stratejileri konusundaki çalışmalarının günlük uygulama sonuçlarını da içermektedir. B Plan Projesi, genelde bu fırsatı elde edemeyen dezavantajlı olarak tanımlanabilecek kitleye girişim seçenekleri sunmuş ve proje ortakları tarafından 77 aday giriş imci ile test ettiği ortak çerçeve oluşturmuştur. Proje dahilinde bilinçli ve sistematik bilgi içeren girişimcilik çözümleri, multidisipliner bir yaklaşım üzerinden (psikolojik ve ekonomik arkaplanlar) rehberlik/yardım imkanlarını kullanarak, veya rehberlik/danışmanlık ile yönetim yardımını ele alan özel organizasyonlarla ağ kurarak ve iş gücü pazarının entegre sistemi ile desteklenmiştir. Destek politikaları ve bürokrasinin sadeleştirilmesi, elbette yeni şirketlerin zorlu ilk yılların üstesinden gelmesine ve konumlarını güçlendirerek sürdürülebilir büyüme sağlamalarına yardımcı olacaktır; ancak bu başka bir el kitabının konusudur! Öncelikle bu ortak ve çok değerli çalışma için tüm proje ortaklarına teşekkür etmek isterim. Ortak ICT platformları, B-Plan sürecinin geliştirilmesine devam etmek için proje sonrasında da mevcut olacağından, ortak çalışma ve çabalarımız elbette sürecektir. Geliştirilen modelin diğer aktörlerce kullanımı metodolojik yaklaşımı zenginleştirecek, girişimcilik danışmanları için hedeflenen araçların modele adaptasyonu ise modelin kalitesini artıracaktır. Bu el kitabının içeriğinden memnun kalacağınızı umar, adresini ziyaret etmenizi öneririz. 2

5 2. B-Plan modeli 2.1 Projenin amaçları ve Spesifik çerçevesi B-Plan özellikle gençler, kadınlar, göçmen geçmişi olan veya formel olarak düşük vasıflı kişiler gibi yetersiz oranda temsil edilen kişiler arasında başarılı bir iş kurmak için gerekli girişimcilik becerileri konusunda bireysel farkındalığı kuvvetlendirmeyi amaçlayan bir rehberlik metodolojisidir. Bireyin işine yönelik kişisel tatmin ve memnuniyet duygusu ile pazar sürdürülebilirliği, rehberlik modelimiz dahilinde bireysel güçlendirmeye odaklanılırken, bir yetkinlik değerlendirmesi olarak dikkate alınan iki kutup olmuştur. Serbest meslek sahipleri veya mikro işletme sahiplerinin, pazar sürdürülebilirliği konusunda başarılı olabilmek için bireysel olarak güçlü ve zayıf noktalarını bilmeleri gerekir. Sosyal ağların oluşturulması, ortaklıkların üretilmesi ve aktif paydaş katılımı ile rekabete karşılık işbirlikçi ve dayanışmalı yaklaşımlar desteklenmelidir. Bu El kitabı sayesinde, B Plan projesi dahilinde geliştirilen modelin etkinliğini geliştirmeyi, kullanımını artırmayı ve farklı durumlara adaptasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan online Sosyal Ağ üzerinden Avrupa Rehberlik Dağıtıcıları ile açık ve geniş bir tartışmanın ilk adımı atılmış olacaktır. Yukarıda belirtilen proje misyonuna uygun şekilde kurulan konsorsiyum, proje boyunca eylem-araştırma ve saha faaliyetlerini birleştiren bir yaklaşım uygulamıştır: Model, 27 ayda uygulanan 8 iş paketine dayalıdır, iş paketlerinin ilk dördü geliştirme aşamaları, son dördü ise temel dağıtım ve kullanım aşamaları ile yönetim ve kalite planlaması ile ilgilidir. Modelin test sürecindeki tüm ara sonuçlar proje websitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca projenin arka plan araştırması, prototip modeli, beş ülkede test aşamalarının toplanması ve çeşitli dillerdeki farklı versiyonları ile İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Bulgarca, Türkçe ve İspanyolca dillerinde el kitabının hazırlanması projenin en temel süreçleri olmuştur. 3

6 Yeni ekonomik aktörlerin başarılı iş kurmaları B-Plan özellikle gençler, kadınlar, göçmen geçmişi olan veya formel olarak düşük vasıflı kişiler gibi yetersiz oranda temsil edilen kişiler arasında başarılı bir iş kurmak için gerekli girişimcilik becerileri konusunda bireysel farkındalığı kuvvetlendirmeyi amaçlayan bir rehberlik metodolojisidir. Bireysel Farkındalık & Esnek & Güvenceye Dayalı Bireyin işine yönelik kişisel tatmin ve memnuniyet duygusu ile pazar sürdürülebilirliği, rehberlik modelimiz dahilinde bireysel güçlendirmeye odaklanılırken, bir yetkinlik değerlendirmesi olarak dikkate alınan iki kutup olmuştur. Bütüncül ve Sistematik Girişimcilik ve Yetkinlik Değerlendirmesi Serbest meslek sahipleri veya mikro işletme sahiplerinin, pazar sürdürülebilirliği konusunda başarılı olabilmek için bireysel olarak güçlü ve zayıf noktalarını bilmeleri gerekir. Sosyal ağların oluşturulması, ortaklıkların üretilmesi ve aktif paydaş katılımı ile rekabete karşılık işbirlikçi ve dayanışmalı yaklaşımlar desteklenmelidir. Başarılı Girişimcilik Örnekleri &Ticaret Ağ ve Ortaklık Bu El kitabı sayesinde, B Plan projesi dahilinde geliştirilen modelin etkinliğini geliştirmeyi, kullanımını artırmayı ve farklı durumlara adaptasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan online Sosyal Ağ üzerinden Avrupa Rehberlik Dağıtıcıları ile açık ve geniş bir tartışmanın ilk adımı atılmış olacaktır. Genişleyen Paydaş Kitlesi Rehberlik Modelinin Kullanımı 4 Ortakların Bilgisi & Yetkinlik Paylaşımı Ortaklar arasında Rehberlik Prototip Testi Paydaşlar arasında bilgi ve yetkinlik paylaşımı Karşılıklı değişimle rehberlik modelinin iyileştirilmesi

7 2.2 Hedef gruplar Projenin oluşturduğu rehberlik süreci girişimcilere yol gösterebilecek çok sayıda profesyonel içermektedir. Bu modelde, izlenecek yol sırasında müdahale edecek üç türde profesyonel olmasını özellikle öneriyoruz. Bu profesyoneller misyonları ve sorumluklarına göre şu şekilde sıralanabilir: Rehberlik danışmanları - Ortaya çıkış ve girişimci fikirler - Girişimcilerin ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesi - Çıkarların, değerlerin ve beklentilerin tanımlanması - Girişimcilerin özgün sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarının belirlenmesi - Bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması - Farkındalık ve öz değer duygusunun geliştirilmesi Teknik/idari yardım: - İş fikrinin somutlaştırılması - Bir iş planının oluşturulması için uzmanlık ve teknik araçların sağlanması - Belirli bir proje için uygun bilginin sağlanması (yönetmelikler, belgeler, prosedürler) - Ağ işlemlerinin kolaylaştırılması (kurumlar, bankalar ve diğer oluşturucular) - Görevlerin ayarlanması ve sürecin düzenli olarak kontrolü - Müşterinin etkin hale getirilmesi Psikologlar: - Girişim göstergelerinin tanımlanması ve güçlendirilmesi - Bireysel güçlü yanların, zayıf yanların ve farkların değerlendirilmesi - Sonuçların girişimciye özel olarak yorumlanması ve bireyin öz keşif sürecine dahil edilmesi - Destek/koçluk sağlanması Bu profesyoneller aşağıdaki bölümlerde tarif edilen şekilde izlenecek yolun farklı aşamalarında sürece müdahale edeceklerdir. 5

8 2.3 Süreç ve izlenecek yol Modelde önerilen girişimci rehberlik süreci, izlenecek yolun nihai hedefi olan güçlendirme stratejisinin teorik temellerine dayalıdır. Aynı şekilde, sonuç, işletme kurulmuş olsun veya olmasın daima başarıdır. Modele dâhil edilen yetkinlikler değerlendirmesi yaklaşımı girişimcinin öz bilgisini (ve dolayısıyla öz güvenini) güçlendir, kendi artılarını nasıl sunacağını ve yetkilerin, davranışların ve kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir eylem planının nasıl detaylandırılacağını anlamasına yardımcı olur. İzlenecek yolun girişimci üzerindeki etkisi aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir; Ayrıca aşağıdaki mantıksal diyagramda ayrıntıları verildiği gibi, izlenecek yol üç aşamada gerçekleştirilmektedir. 6

9 7

10 Aşama: İlk temas ve ihtiyaç analizi Hedefler Girişimcinin programın yöntemleri ve hedefleri hakkında bilgilendirilmesi Bir güven ve açıklık ikliminin yaratılması Beklentilerin ve ihtiyaçların analiz edilmesi, motivasyonun doğrulanması İstek ve beklentilerinin analiz edilmesi, gelecek imajı Veri toplanması sürecinin aktive edilmesi ve öz keşif Metodoloji Bu ilk aşama için bir veya iki toplantı önerilmektedir. Bu toplantılar, motivasyonu analiz etme ve B-plan sürecinin başarılması için bir başlangıç noktası olma amacını gütmelidir. Bu aşama, rehberliğin süreleri, izlenecek yolları ve erişilebilir amaçları konusunda hizmetin saydamlığı ve açıklığını sağlayabilecek tüm elemanları içerecek olan bir anlaşmanın imzasıyla sonuçlanacaktır. Ayrıca bu aşama sırasında girişimci adayına süreç içerisinde eşlik edecek temel dinamikler oluşturulmalıdır ve girişimci adayı yaklaşımların aşağıdaki özelliklerini kabul etmelidir: İzlenecek yol ve hedefler hakkında bir yazılı ve görüşülmüş anlaşmanın bulunması (bu anlaşma doğrulanabilir olmalıdır ve bağlayıcı değeri olmalıdır) Kişinin bağımsız ve özerk bir şekilde güçlendirilmesine odaklanma (tüm süreç sırasında karar verici olan girişimci adayı olmalıdır.) Bireyin sosyo-ekonomik yapısının yanı sıra motivasyonları ve yetkinliklerinin dikkate alındığı bütüncül yaklaşım. Hizmetlere her zaman açık olan esnek erişim Bu aşamada girişimci adaylarının birbirinden ayırt edilebileceği en az iki olasılık ortaya çıkar; 1. Yapılandırılmış ve oldukça detaylı bir iş fikrine sahip girişimci adayları, 2. Girişim projeleri hakkında net bir fikri olmayan girişimci adayları. İlk girişimci adayı türü doğal olarak izlenecek yolun ekonomik ve teknik kısmı ile daha fazla ilgili olacaktır ve bir yetkinlikler değerlendirmesi-öz keşif süreciyle eş zamanlı olarak iş kurmanın maddi yönleri üzerinde bir çalışmayı ( Girişimcilik fikri ve Fizibilite öncesi Tablo ) teklif etmesi öngörülmektedir. 8

11 İkinci tür girişimci adayı ise ticari fikirlerini ortaya çıkarmada daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyacaktır. Bu ise bir sonraki bölümde tarif edilen yetkinlikler değerlendirmesi yaklaşımı ile güçlendirilmelidir. İlk toplantı ayrıca zamanlama perspektifinin oluşturulması ve girişimci adayının amaçlarının ve gelecek imajının anlaşılması amacıyla projesinin bir taslak ortaya çıkartmasını amaçlar. Toplantı, proje fikrinin başlangıcını güçlendirecek olan stratejik bilginin toplanması konusunda adayı harekete geçirmek amacıyla bir tablo hazırlanması ile kapanacaktır. Bu tablo aynı zamanda idari-bürokratik görevleri (lisanslar, izinler vs), gerekli mesleki profilleri ve ekonomik yatırımları ele almalıdır. Kullanıcının özerk bilgi toplaması, bu toplantıdan Swot Proje fikrini ve kişisel özellikleri ele alacak olan sonraki toplantıya giden periyotta gerçekleştirilmelidir. Araçlar Karşılama formu ve kullanıcı verileri Bu araç girişimci adayının geçmişi ve gerçek durumu hakkında bilgi toplanmasına yardımcı olur. Girişimci adayı ile yarı yapılandırılmış bir görüşme sırasında doldurulur. Girişimcilik motivasyonları hakkında konuşurken adayın öz keşife doğru yönlendirilmesi gerekir. Hizmet anlaşması Anlaşma girişimci adayı ile birlikte tanımlanan sözleşme hedeflerini ve bunların gerçekleşmesi için yaklaşık zamanı tarif etmelidir. Teklif edilen rehberlik hizmetleri hakkında bilgi materyali Danışma kuruluşu tarafından sağlanan hizmetleri tarif eder. Girişimcilik fikri Girişimcilik fikrinin ilk taslağına işaret eder. Ön fizibilite tablosu Ön fizibilite tablosu kişisel ticaret fikri üzerinde ve aday girişimcinin motivasyonları hakkında düşünmeye izin veren bir araçtır. Danışman Dosyası Görüşme sırasında karar bağlanan ve bir sonraki toplantı için belirlenen hedeflerin takibine yardımcı olur. 9

12 Aşama: Araştırma ve değerlendirme Hedefler Yetkinlikler değerlendirmesi yaklaşımı sayesinde girişimci adayı becerileri, yetkinlikleri ve psikolojik kaynaklar konusundaki bilinci güçlendirmek Bireysel beceriler ve yetkinliklerle örtüşen ticaret fikrini detaylandırmak İşini kurmama kararı alırsa girişimci adayının istihdam edilebilirliğini artırmak Metodoloji İdeal olarak bu aşama en az üç mülakattan oluşmalıdır. İki ayrı kısma ayrılabilir: 1. Girişimci adayının yetkinliklerinin ve psikolojik kaynakların tanımlanması ve formalizasyonu psikolog veya eğitimli rehberlik bulunması uygundur. 2. Bu bulgulara dayanarak ticari projenin tanımlanması Birinci aşamanın amacı girişimci adayının kişisel portföyünün detaylandırılmasıdır. Mesleki kariyerinin yanı sıra meslek ötesi deneyimleri (gönüllü faaliyetler vs.), bilgi, beceri (sosyal beceriler dahil), yetkinlikler ve psikolojik geçmişi analiz edilir. Amaç bu bilgileri çoğaltmak ve kaydetmek değil, öz analiz ve öz değerlendirme sürecine katkı sağlamaktır. Önceki deneyimin yeniden takibinin yapılmayıp, bu deneyimlerin kişinin davranışı ve profesyonel, ilişkisel, bilişsel veya duygusal düzeydeki deneyimleri üzerindeki etkisini analiz etmek önemlidir. Kişinin düşünme biçimini sistematize etmek amacıyla bu çerçeveyi kullanarak girişimci adayının tüm deneyimleri (mesleki olanlar ve olmayanlar) analiz edilmelidir. Bu işi kolaylaştırabilecek ve girişimci adayını öz analiz sürecine katabilecek olan bazı sorular şunlardır: Hangi görevi yaptınız ve ana sorumluluklarınız/günlük faaliyetleriniz nelerdi? Uğraşmak zorunda olduğunuz ana aktörler kimlerdi (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, denetleyiciler..)? Bu işe başladığınızda sizin için en zor olan neydi, ne öğrendiniz? Karşılaştığınız temel zorluklar nelerdi? Bu bir görüşme sırasında veya girişimci adayı tarafından bireysel olarak yapılabilir. Çeşitli analitik çerçeveler kullanılabilir. Bunlara bir örnek olarak farklı Avrupa yetkinlik çerçevelerine pek benzemeyen orijinal Fransız yetkinlikler değerlendirmesi içinde kullanılan sınıflandırmayı gösterebiliriz; 10

13 Edinilen bilgi: İş veya çalışma alanı ile ilgili bilgiler, prensipler, teoriler ve uygulamalar bütünü Edinilen bilgiler/yetkinlikler: Görevleri tamamlamak ve problemleri çözmek için bilgiyi uygulama ve görevleri tamamlamak için know how kullanma becerisi. Yaygın bir şekilde kabul edilen Europass modeline uymak için ayrıca analiz yapılabilir, farklı uzmanlık alanlarına göre veya farklı kategorilere göre sınıflandırılabilir: o Sosyal beceriler ve yetkinlikler o Organizasyon becerileri ve yetkinlikleri o Teknik beceriler ve yetkinlikler o Bilgisayar becerileri ve yetkinlikler o Sanat becerileri ve yetkinlikleri o Diğer beceri ve yetkinlikler Geliştirilen nitelikler, sosyal beceriler, kişiler arası beceri ve davranışlar: Bu bölüm muhtemelen öz değerlendirme sürecinin en zor bölümüdür. Psikolojik araştırmalar tipik girişimci kişilik diye bir tanımın olmadığını göstermektedir. Aksine, bilim adamları tarafından iş kurma sürecini (iş yönetimini değil) kolaylaştırabilen çok sayıda kişilik, faktör ve davranışları tanımlanmıştır. Bu kişilik faktörlerinin olmaması öldürücü değildir; bireyde bulunan diğer becerilerle dengelenebilir. Bu projede, bu araştırmaların ana bulgularını özetleyen ve yapılandıran, ayrıca bu göstergelerin tanımlanmasından operasyonel olarak kullanılabilecek olan Girişimci göstergeler görünümü nü öneriyoruz. Ayrıca, bu araç girişimci adayına kişisel olarak güçlü ve zayıf yanlarını tanımlamada yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu davranışların nasıl edinileceği ve güçlendirileceği konusunda çok basit öneriler sağlar. Girişimci göstergeler görüntüsünü kullanmanın çeşitli olası yolları vardır: Formel değerlendirme ve koçluk için bir dayanak olarak Bu bir psikoloğun bulunmasını gerektirir. Psikolog, fizyolojik değerlendirme araçlarının kullanımıyla güçlü ve zayıf yanlarını anlaması için girişimci adayına yardım edebilir (bu testlerden bazıları ekler kısmında önerilmiştir). Öz değerlendirme (kişisel portföy üzerinden) Girişimci adayı hayatında bu göstergelerin var olduğu anları kendisi tanımlar. Bu biraz zaman alıcı olabilir, fakat bu çalışmanın aday girişimcinin kendi imajı hakkındaki algısına ilişkin etkisi önemlidir. Formel bilgi aktarımı (kullanıcıya verilen küçük broşür) eğer izlenecek yolda verilen zaman miktarı aday girişimcinin kişisel kaynaklarının derin bir analizine imkan vermiyorsa, ona bu özellikleri sıralayan bir broşür sunarak iş kurma sürecinde psikolojik faktörlerin önemi hakkındaki bilincini artırmak mümkündür. 11

14 Deneyimimizde ilk aşama, bir geçiş toplantısı sırasında danışmana bu ilk aşamanın sonucunu vermiş olan (kısa bir özet şeklinde) psikologlar tarafından yapıldı. Bu toplantı sırasında, psikologun yardımıyla aday girişimci projeyi ve kariyer planlarının oluşturulmasında yardımcı olabilecek kişisel özellikleri açıklayabilir. Bu şekilde danışman, kendi rehberlik sürecinde dikkat gerektirebilecek kişilik yönlerine karşı hassas olacaktır. İkinci aşama daha önce yapılmış olan iş sayesinde girişimci adayının ticaret fikrinin detaylandırılmasını ve somutlaştırılmasını amaçlar. Burada aşağıdaki tablodaki kurgusal tabloda belirtildiği gibi ACAB yöntemi (uygulanabilen yetkinlik uygulamalar potansiyel alıcılar) kullanılabilir: Uygulanabilen Yetkinlikler Uygulamalar Alıcılar Grubu 1. Redaksiyon becerileri 2. Kompozisyon ve renk duygusu 3. Multimedya ve iletişim yazılımları bilgisi: Adobe, Indesign, Illustrator 4. Proje yönetimi (mali yönler dahil) 5. Dil becerileri 1. Dijital kanallar hakkında (Internet, sosyal medya) bilgi içeriğinin oluşturulması ve organize edilmesi 2. Promosyon ve reklam kampanyalarının oluşturulması, redaksiyonu ve yönetimi 3. Web sitesi ergonomisi konusunda danışmanlık (metinler, görüntüler, logolar, grafikler) 1. Büyük firmalarının iletişim departmanları 2. KOBİ/bağımsız çalışanlar/tüccarlar Bu tablo üç adımda detaylandırıldı: 1. Yetkinlikleriniz nelerdir? : İlk aşama girişimcilik fikri ile ilişkili olarak proje sahibinin uygulanabilir yetkinliklerinin tanımlanmasında yer alır. Bu nedenle önceki aşama olan kişisel portföyün çıktılarını kullanıyoruz. 2. Nerede kullanılabilirler? Her uygulanabilir yetkinlik veya yetkinlikler kombinasyonu için, olası uygulamalar tanımlanır. Örneğin 1 nolu yetkinlik 3 uygulama için faydalıdır; 2 nolu yetkinlik 3 nolu uygulama için faydalıdır; 3 nolu uygulamanın 1-4 nolu yetkinliklere ihtiyacı vardır.. Bunu yaparak, yetkinlik-uygulama çiftleri oluşturulur: 1-1/ vs. 3. Potansiyel müşteriler kimlerdir? Her çift için alıcı grubu tanımlarız. Örneğin, 5 nolu yetkinlikle proje sahibi 1 nolu alıcılar grubuna ulaşabilir. 1 nolu uygulama da onlara sunulabilir.. Sonuç olarak bir çok üçlü elde edilir: uygulanabilir yetkinlik/uygulama/alıcılar grubu. Bu şekilde iş fikri ilk aşamada yapılan çalışma üzerine dayandırılır. 12

15 Girişimci fikirlerin ortaya çıkmasını kolaylaştıran birçok farklı yöntem vardır. Fransız Balise aracında örnek pedagojisi metodolojisi kullanılır: aday girişimciye izlenecek yollarının ayrıntılı açıklamasını içeren başarılı küçük ve orta ölçekli iş kurucuların internet veritabanına erişim imkanı sağlanır. Projeler, faaliyet sahası ile araştırılabilir ve aday girişimci deneyim alış verişi yapmak için benzer bir projede gerçekleştirilmiş olan oluşturucularla doğrudan irtibat kurabilir. 13

16 Araçlar Yetkinlik tablosu/kişisel portföy Bu müşterinin deneyimlerinin analiz edilmesine yardımcı olan ve bunları yetkinlikler değerlendirmesi yaklaşımı ile tutarlı bir şekilde analitik çerçeveye göre organize eder. SWOT analizi tablosu Bu araç proje ile ve iş kuran kişinin kişiliği ile ilişkili güçlü yanları, zayıf yanları, tehdit ve fırsatları sıralamak için faydalıdır. Kişisel faktörleri (güçlü yanlar ve zayıf yanlar) iş projesi faktörleri (fırsatlar, tehditler) ile birleştirir. İkinci ve üçüncü aşama sırasında sürekli olarak doldurulabilir. Girişimci göstergeleri görünümü İş kurulmasını kolaylaştırabilecek olan kişilik faktörlerinin, tavırlarının ve edinilebilir davranışların bir toplamı. Bu ise, bu bölümde tarif edildiği gibi farklı şekillerde kullanılabilir. Danışman dosyası Görüşme sırasında söylenenlerin ve bir sonraki toplantı için belirlenen hedeflerin takibine yardımcı olur. 14

17 Aşama: İş Kurma Hedefler Şirketlerinin kuruncaya kadar aday girişimcilerin desteklenmesi Çapraz ve yönetim yetkinliklerinin gelişmesi için hizmetleri kullanma şansının verilmesi Projenin ilk yılı sırasında destek hizmetlerinin kullanımında hataya götürebilecek olan şirketin kuruluşunun ilk adımı sırasında meydana gelen kritik unsurların azaltılması Metodoloji Bu aşamada model gelecekteki girişimcilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için büyük esneklik içerir. Bu nedenle bu aşamada bir çok hizmet toplanır ve zaman ve hizmet sunumu açısından en büyük çaba aşamasını temsil eder. İş planı için danışmanlık ve rehberlik İş planı için danışmanlık ve rehberlik bir dizi toplantı öngörür (kullanıcının ihtiyacına göre 4-8 arası). Danışman, kullanıcıyı BP nin (iş planı) gerçekleştirilmesi konusunda yönlendirir. Belirtilen sürelerde amaçlarına ulaşmak için plan sırasında, girişimci hedefleri, ürün/hizmetleri, faaliyet alanını, pazarı ve gerekli kaynakları (insan, teknik, ekonomik, ticari) tanımlar ve kontrol eder. Fizibilite projesi faaliyet oluştuğunda girişimcinin firma performanslarını değerlendirmesine ve düzeltmesine imkan veren bir yönetim kontrol aracıdır. İsteğe bağlı hizmetler İsteğe bağlı hizmetler yetkinlikler kitabının veya kendileri hakkında bireysel algılarının izlenecek yol sırasında güncellenmesi amacıyla yeni girişimci yetkinliklerinin aktivasyonunu ve değerlendirmesini amaçlar. Seçilebilecek olan mevcut faaliyetler yaygındır ve şunları içerir: belirli konusunda eğitim modülleri, odak grupları, uzmanlarla toplantı, çatışma yönetimi, rol yönetimi, pazarlama teknikleri, acil durum problem çözme, sorumlulukların yönetilmesi ve paylaşımı gibi konuların geliştirilmesi ve bu konularda eğitimi amaçlayan simülasyon için laboratuarlar. Hizmetlerin önerilmesi ve etkinleştirilmesi için kullanılan kriterler yeni girişimci ihtiyacına yanıt vermeyi ve bu sayede karşılaştırma ve birlikte çalışmayı güçlendirip grup içinde kaynakların optimize edilmesi ve firmalar için faydalı hizmetlerin satın alınması. 15

18 İlk yıl boyunca rehberlik Bu aşama girişim stratejilerini veya organizasyon stratejilerini ilgilendiren konular için firma kuruluşunu güçlendirmeyi amaçlayan hizmetleri sunarak faaliyetin gerçekleştirilmesini kapsayan zor dönem sırasında işletmenin desteklenmesini hedefler. Ayrıca iç ilişkilerin (ekip kurma) ve ilk aktif aşama sorunlarının yönetilmesi için grup toplantılarının yapılmasını öngörür. Danışmanlık ve rehberlik firma faaliyetlerinin izlenmesi sırasında, özel hizmetlerin etkinleştirilmesini amaçlayan eğitim toplantılarının yanı sıra anketler ve telefon temasları kullanarak firma faaliyetlerinin izlenmesi sırasında yapılabilir. Araçlar Ekonomik-mali durum için kontrol listesi Girişimcilik fikrinin ekonomik ve mali boyutlarının derinleştirilmesini ve aşağıdakilerin değerlendirilmesini amaçlar: Satış hedefleri ve olası satış geliri (pazar boyutu); Yönetim maliyetleri, üretim sürecinin belirlenmesi sırasında (organizasyonel yapı); İşletme kurulumu için gerekli yatırım planı (üretken yapı); Faaliyetin ilk 4/5 yılı için gerekli mali ihtiyaç (nakit akışlar). Operatör, bu aracı kullanarak iş fikrinin ekonomik-mali verilerini organize edecek ve yönetim konuları hakkında temel bilginin anlaşılmasında kullanıcıyı destekleyecektir: pazar çalışmaları ve müşteriler/ürünler/hizmetler segmenti, stratejik konumlama ve organizasyonel yapının tutarlı seçimi, maliyet analizi ve başa-baş noktası, ana ekonomik ve mali rasyolar vs. Kontrol listesi sadece kullanıcı tarafından yerine getirilebilir ve sonra danışman ile tartışılabileceği gibi kullanıcı ve danışman tarafından birlikte de yerine getirilebilir. Ancak aracın tamamlanması ve kullanımı için danışman tarafından desteklenmesi iyi olur ve bu süreç her ülkenin kanunları ve kurallarına uygun olarak bir İş Planı Rehberi ile desteklenebilir. İş Planı tablosu Ticaret fikri, firma üyeleri, pazar ve ticari stratejiler, organizasyonel ve teknik hususlar, ekonomik ve mali hususlar analiz edilir. Bu nedenle nihai amaç kullanıcıya genel bir fikir elde etmek için girişim projesinin ilgili boyutlarının tamamı hakkında detaylı bir analiz sunan ve fizibilitesi hakkında bilinçli bir değerlendirmeye imkan veren bir belgeye ulaşmaktır. İş planının diğer bir amacı girişim fikrinin gerçekleşme aşaması sırasında bir kılavuz olarak kullanımı olacaktır. 16

19 Danışman İş Planı adımlarının yerine getirilmesi için özel talimatlar verecek ve adımların tamamlanması, entegrasyonlar ve her bölümün yazımı hakkında öneriler için faydalı bilgiler sunacaktır. Kullanıcı tarafından ifade edilen yetkinliklere dayalı olarak danışman, iş planı geliştirilmesi konusunda kullanıcıyı desteklemenin veya tek başına yerine getirip sonra gerekli öneriler ve entegrasyonları vererek kontrol etmenin gerekli olup olmadığına karar verecektir. Danışman dosyası Görüşme sırasında söylenenlerin ve bir sonraki toplantı için belirlenen hedeflerin takibine yardımcı olur. Sentezde, rehberlik sürecinin görselleştirilmesi aşağıdaki gibidir: 17

20 3. Sonuçlar ve gözlemler 3.1 Test aşamasının sonuçları 1 Kasım 2010 dan Ağustos 2011 sonuna kadar, proje aşamaları sırasında geliştirilen iş planı metodolojisi test edilmiştir. Danışmanların ve teknik asistanların ihtiyaçlarının yerine gelip gelmediğini bilmek için sahada kontrol çok önemli bir süreç olmuştur. Testin ana amaçları şunlardır: Modelin detaylandırılmasında proje verilerinin son kullanıcılarının dahil edilmesi (iş kurmak için danışmanlar ve teknik asistanlar); Prototip verimliliğin doğrulanması; 50 istekli girişimcinin sürece dahil edilmesi; Modelde olası değişikliklerin ve modellerin getirilmesi için verilerin ve faydalı bilgilerin toplanması. Test aşamasına doğrudan katılan ortaklar şunlardır: Sviluppumbria (İtalya), Lea (Belçika), SCA (Bulgaristan), BWP (Türkiye), CIBC (Fransa). Ayrıca tüm dünyada iş kurma alanında 18 danışman sürece dahil olmuştur ve bunlardan bazıları psikolojik arka plana sahiptir. Nihai amaç iş kurmak için nihai rehberlik yolunu tanımlamaktır. Test aşaması ile ilgili bazı istatistiki veriler şu şekildedir; 18

21 Test aşaması proje ortaklarına iş kurma modelini geliştirmede ve projenin başında oluşturulan araçları geliştirmede yardımcı olmuştur. İş kurma modeli projeye, kendi özel alanlarında yetkinliklerini ve deneyimlerini ortaya koyan her ortağın katkısı ile geliştirilmiştir. Test aşaması iş kurma konusunda bu yenilikçi yaklaşımın etkinliğini göstermiştir. İlk adımdaki bu yaklaşım, iş fikri ile bağlantılı girişim becerilerini ve kişisel yetkinlikleri ortaya çıkarmak için son haline getirilen psikolojik bir çalışmayla, kişiyi izlenecek yolun merkezine koymuştur. İzlenecek yolun ikinci kısmı ise mümkün olduğunda iş kuruluncaya kadar iş fikrini geliştirmek için organize edilen kişiye/kullanıcıya özel bir çalışmadır. Bu, psikolojik ve ekonomik kısımları aynı zamanda geliştirmeye izin veren esnek bir yoldur. İzlenecek yol kişiye işletmenin fizibilitesini anlamak için gerekli olan kişisel yetkinlikler ve pazar hakkında bir bilinç sağlar. Sonuçta her zaman işin kurulması gerçekleşmez, zira kişi/kullanıcı izlenecek yolu her an terk edebilir ve/veya danışmanlarının yardımıyla diğer hizmetlere yönlendirilebilir. Bu şekilde izlenen yol daima bir başarı sağlar, zira kişi iş gücü pazarına erişim konusunda kendi yolunu bulmak zorundadır. Test aşaması sırasında kullanıcı için iki farklı yaklaşım vardı. Psikolojik yetkinlikleri olan ortaklar, çalışmalarını kişilere, girişimci olma konusundaki becerilerine, yetkinliklerine ve davranışlarına odaklamışlardır. Ekonomik bölüm açısından ise dış uzmanlarca desteklenmişlerdir. BPW gibi ekonomik yetkinlikleri olan ortaklar ise işlerini iş fikrine ve bu fikrin gelişmesine odaklanmışlardır. Psikolojik hususlar içinse metodoloji dahilinde oluşturulan araçları kullanmışlardır. Test aşaması ve bu farklı yaklaşımlar, ortakların metodolojiyi ve araçları geliştirmelerine imkan sağlamıştır. Ekonomi uzmanları, psikolojik araçları kullanırken, psikoloji uzmanları ise ekonomik araçları kullanırken yaşadıkları problemleri vurgulamışlardır. Bu tartışma ile, aynı organizasyon içinde bulunmasa da B Plan 19

22 yolunu girişimci adaylarına sunmada temel olan entegre ekibin (ekonomistler ve psikologlar) önemini ortaya konmuştur. İş kurmak için bu model çok yenilikçidir, zira kişiye odaklanır ve psikolojik / ekonomik hususlara odaklanır, çok esnektir ve kullanıcının becerilerini ve yetkinliklerini çok iyi anlamasına yardımcı olarak ve iş fikri ile iyi bir girişimci olup olamayacağını fark etmesini sağladığı için her zaman başarılı bir sonuca ulaşılmasını sağlar. Herhangi bir durumda aday girişimci, işgücü pazarına ulaşmada kendi yolu olmadığını fark ederse, her zaman danışman yardımıyla başka bir yaklaşım gösterebilir. Son model aynı anda (paralel) veya adım adım (sıralı) olarak yapılabilecek psikolojik ve ekonomik işi entegre eder. Modelin ortaklar ve profesyonellerle birlikte inşası -daha spesifik olarak söylemek gerekirse ortakların, iş kuruluşlarının desteklenmesi için psikoloji ve ekonomi uzmanlarının birlikte çalışarak karşılıklı katkı sunmaları-, aday girişimciye yönelik bilgi ve donanım içeren profesyonel bir yolun izlenmesinin önemi konusunda ikna edici olmuştur. 20

B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN

B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN Bu proje Avrupa Komisyonundan destekle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşünü yansıtır ve Komisyon burada bulunan bilgilerin kullanılmasından

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi

EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi Bu Proje Avrupa Komisyonu tarafından verilen destek ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, bu belge bulunan bilgilerin

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Bu sayıda: Görsel Mağazacılık projesindeki tüm güncel faaliyetler. Bu e-postayı tarayıcınızda görüntüleyin Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Litvanya da Yayılım Toplantısı VM Textransf projesinin

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Prof. Dr. Günay ERPUL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Danışmanı

Prof. Dr. Günay ERPUL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Danışmanı Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması (GCP/GLO/337/GFF) (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum T-EST Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi Proje N 2012-1-AT1-LEO05-06976 Sözleşme N - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 BÜLTEN 3/ 2014 Mevcut Durum T-EST projesi, engelli bireylerin hem işgücü

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü İstanbul, 12 Şubat 2014 Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi

Detaylı

Katılımcı Risk Değerlendirme. Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Katılımcı Risk Değerlendirme. Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Katılımcı Risk Değerlendirme Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD endüstriyel hijyen döneminin başlangıcından itibaren; Sorun.Önleme Ölçümler Sınır değerler ile karşılaştırma Genel

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ŞİRKET İÇİ GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ

ŞİRKET İÇİ GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK ŞİRKET İÇİ GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

MENTOR - Mentoring between teachers in secondary and high schools PROTOKOL

MENTOR - Mentoring between teachers in secondary and high schools PROTOKOL PROTOKOL MENTOR - Ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler arasında danışman öğretmenlik modeli Proje and sözleşme numarası - 2014-1-PL01-KA200-003335 This project has been funded with the support

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI

YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI Dezavantajlı hedef gruplar ve Yetişkin eğitimi ve nitelik alanında çalışan öğretmenler / eğitimciler için Sağlık Önlem Yeterlilikleri Geliştirme Bu belge, H-Code müfredatını uygulayacak

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ

ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ Kentsel güvenlik yönetimi ile ilgili son modele ilişkin keşif çalışması Amaçlar ve önemli bulgular URBIS projesi Avrupa Birliği tarafından, Leonardo da Vinci Yenilik Geliştirme

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı