TARİHİ İTİBARİ İLE PROJE TAKİP SİSTEMİNDE KAYITLI TAMAMLANAN PROJELER Sözleşme Ait Olduğu Süresi. Eczacılık Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13.01.2016 TARİHİ İTİBARİ İLE PROJE TAKİP SİSTEMİNDE KAYITLI TAMAMLANAN PROJELER Sözleşme Ait Olduğu Süresi. Eczacılık Fakültesi"

Transkript

1 TARİHİ İTİBARİ İLE PROJE TAKİP SİSTEMİNDE KAYITLI TAMAMLANAN PROJELER Sözleşme Ait Olduğu Süresi Sözleşme Bitiş S.No Başlığı Yürütücüsü Alanı Türü Başlangıç Birim (Ay) Tarihi Tarihi 1 Paroksetin in elektrokimyasal incelenmesi Bengi Uslu Eczacılık Numarası H Mikroporasyon ve Topikal Retinol Palmitat Uygulamasının Yanık Hasarı Üzerine Olan Etkilerinin Sıçan Modelinde Araştırılması Serdar Mehmet Gültan Tıp H Yaşlı ratlarda tekrarlayan anestezi (propofol veya ketamin ile) veya Leptin uygulamaları ile Alzheimer hastalığı arası ilişkinin araştırılması Yrd. Ayşe Hande Arpacı Diş Hekimliği H Toll Benzeri Reseptör (TLR) 2 ve 6 Tüm Gen Bölgelerinin Long-Range PCR ile Yükseltgenmesi Okan Ertuğrul Veteriner H

2 5 Yumurta içine ve çıkım sonrası yemlere sinbiyotik uygulamasının doudenum Muc2 gen ekspresyonu üzerine etkisi Pınar Saçaklı Veteriner H Ege Denizi ndeki Caulerpa racemosa Populasyonlarının Filogenetik İlişkilerinin DNA Barkodlama ile Belirlenmesi Hasan Hüseyin Atar Ziraat H Dolaşım sistemi enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarında Makro-Etest yöntemi ile Vankomisine azalmış dirençli (VISA) ve heterojen dirençli (hvisa) sıklığının araştırılması Zeynep Ceren Karahan Tıp H Ortak Başvuru Metni Temelli Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili (A1-A2 Seviyesi): Öğretim Materyali Geliştirme Hacer İclal Ergenç Sosyal Dil ve Tarih Coğrafya H

3 9 Moleküler sistemlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin hesaplanabilmesi için yüksek performanslı hesaplama sisteminin kurulması Hüseyin Ünver H Meme kanserinde serum VEGF-C, VEGF-D ve VEGFR- 3 düzeylerini belirlemek Aydan ve lenf nodu metastazı Eroğlu arasındaki ilişkisini değerlendirmek Tıp H Pseudaulacaspis pentagona Targioni- Tozzeti (Hemiptera: Dispididae) nın Ankara İlindeki Yayılışı, Konukçuları ve Doğal Düşmanları Krichever-Novikov Denkleminin İkinci Hamiltonsal Yapısı Selma Ülgentürk Yrd. Refik Turhan Ziraat H H Kanser ve Alzheimer hastalığında biyolojik Mehmet aktiviteye sahio olabilecek Erdem bazı retinoid türevlerinin Büyükbingöl sentezleri Eczacılık H

4 14 Kronik ve Agresif Periodontitis Patogenezinde Nükleer Faktör Kappa-B Yolağının Rolü Dr. Canan ÖNDER Diş Hekimliği H Kentlerde Bisikletli Yaşam Yrd. Velittin Balcı Sosyal Spor Bilimleri H Ankara Keçilerinde donmuş sperma ile laparoskopik, Ali transservikal-intrauterin Daşkın ve intraservikal tohumlama yöntemlerinin gebelik şansına etkileri Altyapı Projesi (AYP) Veteriner A Keratokonus ta hızlandırılmış kollajen çapraz bağlamada biyokimyasal değişikliklerin değerlendirilmesi Özlenen Ömür Gündüz Tıp H Sikkeler Işığında Anadolu'nun Ekonomik Tarihi - Apollon Smintheus Kutsal Alanı ve Çorum Müzesi örneği Zeynep Çizmeli Öğün Sosyal Dil ve Tarih Coğrafya H

5 19 Dejeneratif Kapak Hastalıklarında Parathormon ve D Vitamini Düzeyi Mustafa Kılıçkap Tıp H Kedi ve Köpek limbal kök Asuman hücrelerinin izolasyonu ve Özen üretimi Dunaliella sp. Biyokütlesinin Biyoetanole Dönüşüm Veriminin Arttırılması Sevgi Ertuğrul Karatay Altyapı Projesi (AYP) Veteriner A H Benzodioksan ve Dialkoksibenzen Halka Sistemlerini İçeren Tiyofen ve Pirol Türevi İletken Polimerlerin Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Mustafa Güllü H Probiyotik ilavesinin rumen fermentasyonu ve bazı selülotik bakteriler üzerine etkisinin in vitro olarak araştırılması Dr. Özge Sızmaz Veteriner H Doğum Esnasında Annedeki İnflamasyon Belirteçlerinin Doğum Süresi, Şekli Ve Çocuk Üzerine Etkisi Faik Acar Koç Tıp H

6 25 Duygusal ve Davranışsal Bozukluk Açısından Risk Altında Olan İlkokul Öğrencilerinin Belirlenmesi Nimet Bülbin Sucuoğlu Sosyal Eğitim Bilimleri L Işık ve Elektron Mikroskopi Laboratuvarlarının Kullanım Güvenliğinin Artırılması Alp Can Altyapı Projesi (AYP) Tıp A Çeşitli Modifikasyon Yöntemleriyle Yeni Amperometrik Enzim Elektrotlar Hazırlanması Esma Kılıç Projesi (Doktora ) L Ankara Ünivertsitesi Beyin Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hücre Serisi Biyobankası Eşref Cem Atbaşoğlu Altyapı Projesi (AYP) Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi A Bir Doping Maddesi Olan Furosemitin Elektrokimyasal Biyosensörlerle Tayini Şule Pekyardımcı L Salam, Sucuk ve Sosiste Belirteç Poliklorlu Bifenil (PCB) Kalıntılarının Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) İle Belirlenmesi Ayhan Filazi Projesi (Doktora ) Veteriner L

7 31 Endometrial Karsinogenezde Östrojen Reseptör Alt Tipleri (Eralfa, Erbeta, Gpr30) Ekspresyonunun Değerlendirilmesi Yrd. Duygu Kankaya Projesi (Doktora ) Tıp L Akdağ (Divriği-Sivas) Demir Yatağının Oluşumunun Mineralojik, Jeokimyasal ve İzotopik Bulgular Yardımıyla İncelenmesi Taner Ünlü L Ankara Üniversitesi Kolejlerindeki Personel ve Öğrencilerin lı Yaşam Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeyleri. Fehmi Tuncel Sosyal Spor Bilimleri B Farklı kaynaklardan izole edilen laktik asit bakterilerinin bazı probiyotik özelliklerinin belirlenmesi Özlem Osmanağao ğlu H Osteokalsin ile Diabetes Mellitus ve Dislipidemi arasındaki ilişki Yrd. Filiz Bakar Eczacılık B

8 36 Ankara Piyasasında Açıkta Satılan Beyaz ve Tulum Peynirlerinde Staphylococcus aureus Varlığının Belirlenmesi ve Belirlenen Suşlarda Bazı Birce Taban Klasik Enterotoksijenik Özelliklerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile Araştırılması Ziraat L Aminoglikozidlerin, metalle zenginleştirilmiş floresans yöntemiyle sütte ve farmasötik preparatlarda tayinleri Feyyaz Onur Eczacılık B Ödüllü Çocuk ve Gençlik Romanlarında Barış Konusu Üzerine Bir Çözümleme Canan Aslan Sosyal Eğitim Bilimleri H Akademisyenlerin İşlerini Anlamlı Bulma Düzeyleri ve Anlamlı İşi Etkileyen Örgütsel Faktörler Ali Balcı Sosyal Eğitim Bilimleri B Teos Antik Kenti, Kazı, Belgeleme ve Restorasyon Çalışmaları, Fotoğrafik Belgeleme Altyapısının Oluşturulması Musa Kadıoğlu Sosyal Dil ve Tarih Coğrafya H

9 41 Türkiye Denizlerindeki Sünger ve Diğer Kaynaklardan Bioaktif Doğal Etken Maddelerin Eldesi Belma Konuklugil Eczacılık B Ankara çevresindeki aktif fayların jeolojik ve jeofizik yöntemlerle incelenmesi Gürol Seyitoğlu Yönlendirilmiş Proje Y Doğum İndüksiyonunda İntravenöz Oksitosin İnfüzyonu ile Servikal Olgunlaştırıcı Balonun Feride (Cervical Ripening Ballon) Söylemez Karşılaştırılarak Sonuçların Değerlendirilmesi. Altyapı Projesi (AYP) Tıp A Glutatyon(GSH) ve Lipid Peroksidasyon (LP) Düzeylerinin Parkinson Hastalığındaki Rolü Binay Eke Eczacılık B Alfa 2 Makroglobulinin farklı fizyolojik formlarının Haluk inflamasyon ve immün ATAOĞLU cevaptaki rolü Biyoteknoloji Enstitüsü B

10 46 Non steroidal antienflamatuvar etkin maddelerin sıcaklığa duyarlı polimerler ile hazırlanan transdermal dozaj şekilleri üzerinde çalışmalar Yrd. Özge İnal Eczacılık B Türk toplumunda bazı bireylerde CYP1B1 gen polimorfizminin incelenmesi Ahmet Oğuz Ada Eczacılık B Statinlerin koroner bypass cerrahisi sonrası etkileri ve pleiotropik etkilerinin araştırılması Mustafa Serkan Durdu Tıp B Kedi böbreklerinde yaş ve cinsiyete bağlı morfolojik değişimlerin stereolojik açıdan değerlendirilmesi Çağdaş Oto Veteriner B Finansal kısıtlar, ihracat ve politika önerileri Yrd. Türkmen Göksel Sosyal Siyasal Bilgiler B Hipoksinin fare HL-1 kardiyomiyositlerinde H+ homeostazı üzerindeki hızlı ve uzun süreli etkileri Hilmi Burak Kandilci Tıp B

11 52 Saccharomyces cerevisiae'da quorum sensing" ile mitokondriyal regülasyon mekanizmalarının araştırılması" Yrd. Evren Doruk Engin Biyoteknoloji Enstitüsü B Mersin körfezi (Taşucu- Kazanlı, Güney Türkiye) Yrd. sahil kumlarının ekonomik Zehra Semra özellikleri: Ağır mineral Karakaş plaser araştırmaları B Türkiye Kaynaklı Peynir Örneklerinden İzole Edilen Enterococcus Cinsi Üyelerinin Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Araştırılması Yrd. Nefise Akçelik Güdümlü Proje Biyoteknoloji Enstitüsü G Elektromanyetik Yer Radarı ve Manyetik Yöntemler Kullanılarak Selma Gömülü Kara Mayınlarının Kadıoğlu Konumlarının ve Türlerinin Belirlenmesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi B

12 56 Çift periyodik yapıların analizi ve tasarımı. Asım Egemen Yılmaz B Ankara bölgesindeki sığırlarda ürolit insidansının ve mineral tiplerinin belirlenmesi Aziz Arda Sancak Altyapı Projesi (AYP) Veteriner A Engebeli Alanlarda Ölçülen Doğru Akım Özdirenç Verilerinin Üç Boyutlu Ters Çözümü İçin Yeni Bir Algoritmanın Geliştirilmesi ve Arkeolojik Alanda Uygulanması Mehmet Emin Candansayar B Türkiye'de Kadın Akademisyenler: Ankara Üniversitesi Örneği Bedriye Poyraz Sosyal Yönlendirilmiş Proje İletişim Y Karışık Organoçinko ve Bakır Bileşiklerinin C-N Eşleşmesi Reaksiyonlarında Kullanılması. Aminlerin Atom Ekonomik Sentezi ve C-N Eşleşmesi Mekanizması Naime Didem Kahya B

13 61 Volumetric and morphological Evaluation of Mandibular Concavity in Dental İmplant Patients Using Cone-Beam Computed Tomography." (Dental İmplant Tedavisi Planlanan Hastalarda KIBT ile Mandibuler Konkavitelerin Boyut ve Hacimlerinin Değerlendirilmesi.)" Kıvanç Kamburoğlu Diş Hekimliği H Non-nörojenik nörojenik mesane ve urofasial (Ochoa) sendrom olgularında HPSE2 gen değişimlerinin araştırılması Zeynep Birsin Özçakar Tıp B Allojenik periferik kan kaynaklı kök hücre vericilerinde rekombinan insan granülosit koloni stimüle edici faktörün genotoksisite üzerine etkisi Dilber Talia İleri Tıp B

14 64 Yaşamın ilk iki yılında maternal hepatit A ve suçiçeği antikor düzeylerinin belirlenmesi Filiz Şimşek Orhon Tıp B Depolanmış Baklagil Zararlılarıyla Savaşımda Alternatif Bir Yöntem Olarak Silindirik Fosfin Gazının (ECO2FUME) Vakum Altında Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Mevlüt Emekci Ziraat B Karabaş (Kangal) köpek ırkında melanokortin 1 reseptör (MC1R) geni dizi analizi Okan Ertuğrul Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Veteriner Ö İlahiyat Eğitiminde ve Din Algısında Bilgisayar Teknolojisinin Yeri ve Etkileri Enformatik Cehalet ve Bilgi Kirlenmesi Açısından Yaklaşım İsmail Köz Sosyal Altyapı Projesi (AYP) İlahiyat A

15 68 Köpeklerin bulaşıcı venereal tümörünün klinikopatolojik, immunhistolojik ve insitu polimeraz zincir reaksiyonu (ınsitu PZR) metoduyla bulgularının değerlendirilmesi Rıfkı Hazıroğlu Veteriner B Endemik Centaurea tchihatcheffii Fish.& Mey. (Yanardöner) Çiçeğinin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması Çalışmaları Fatma Yeşim Okay Ziraat B Dinamik yükleme yapılan kısa implantlarda kronimplant oranının stres dağılımına etkisinin incelenmesi Asiye Nehir Özden Diş Hekimliği B Tekrarlanan döküm işleminin temel metal alaşımında biyouyumluluk üzerindeki etkisinin in vitro değerlendirilmesi. Gülay Kansu Diş Hekimliği B Poliamid esaslı protez kaide rezinlerinin bazı özelliklerinin değerlendirilmesi Gülay Kansu Diş Hekimliği B

16 73 Gelişimsel disleksi:dilbilim ve EEG verilerinin ilişkilendirilmesi Canan Kalaycıoğlu Bilimleri Enstitüsü B Psoriasiste TNF Alfa- Adiponektin İlişkisi ve Oral Asitretin Tedavisinin İnsülin Rezistansı Üzerine Etkileri Cengizhan Erdem Tıp B Endotelyal Progenitor Hücrelerin rhug-csf İle Mobilizasyonu ve Aferezle Toplanan Üründeki Miktarı Önder Arslan Tıp B İnsülün direnci olan nonalkolik yağlı karaciğer (NAYK) hastalarında, diyet ve egzersizin endotelyal Ramazan fonksiyon bozukluğu ve İdilman kardiyovasküler risk profili üzerine etkisinin belirlenmesi Tıp B

17 77 Aspirin duyarlılığı olan ve astımla birlikte olan veya olmayan nasal polip (ve/veya)- kronik rinosinüzitli olgularda aspirin desensitisazyonunun tedavideki erken ve uzun dönemli klinik etkilerinin değerlendirilmesi ve bu etkilerden sorumlu mekanizmaların araştırılması Gülfem Elif Çelik Tıp B İmplantın Pier Abutment" olarak kullanıldığı doğal Kadriye diş-implant bağlantılı sabit Funda protetik restorasyonların Akaltan biyomekanik analizi" Diş Hekimliği B Malpoze implantlarda farklı ölçü yöntemlerinin hassasiyetinin değerlendirilmesi Ufuk Hasanreisoğl u Diş Hekimliği B Maksillofasiyal deformiteli hastalarda 3 boyutlu yazılım programının kullanılması Reha Şükrü Kişnişci Diş Hekimliği B

18 81 Türkiye'de sosyoloji eğitiminin sorunları Müzeyyen Aytül Kasapoğlu Sosyal Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Dil ve Tarih Coğrafya Ö Türkiye'de Agroparkların Uygulanabilirliği Üzerine Bir Alan Araştırması Bülent Gülçubuk Ziraat H Epilepside etiyolojiye farklı bir bakış açısı olarak otoimmunite ve immun reaksiyonlar Türkiye'de Meme Kanserinde Mamoğrafi ve Ultrasonoğrafinin Ekonomik Etkinlik ve Maliyet Etkililik Analizi Perioperatif yüksek oksijen yoğunluklu ventilasyonun, gastrointestinal anastomoz direnci üzerine etkisi Türk toplumunda mide kanserli hastalarda KLF-5 gen ekspresyon düzeyinin araştırılması Gülhis Deda Mazhar Semih Baskan Memet Erdal Anadol Ali Ekrem Ünal Tıp B Tıp B Tıp B Tıp B

19 87 GnRH-antagonist/rec FSH ve GnRH-agonist/rec FSH İVF protokolleri uygulanan hastaların folliküler sıvı VEGF ve svcam konsantrasyonlarının laboratuar ve klinik sonuçlar üzerine olan etkisinin araştırılması Bülent Berker Tıp B Çocukluk çağı solid tümörlerinde immünohistokimyasal fascin, transforming growth factor b-1 (tgfb-1) ve transforming growth factor b-1 reseptörlerinin incelenmesi, tanı, remisyon ve eğer gelişrse rölapsta tgfb-1 düzeylerinin serumda ölçülmesi ve sonuçlarının prognoz üzerine etkilerinin araştırılması Leman Gülsan Yavuz Tıp B Çocuklarda tek taraflı multikistik displastik böbrek hastalığında sorumlu genlerin araştırılması Fatma Fatoş Yalçınkaya Tıp B

20 90 91 Antenatal ve erken postnatal hidronefroz tanısı alan hastaların izlemi Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Basılı Kaynaklarının Dijitalleştirilmesi Pilot Projesi Fatma Fatoş Yalçınkaya Fatoş Subaşıoğlu Sosyal Altyapı Projesi (AYP) Yönlendirilmiş Proje Tıp A Dil ve Tarih Coğrafya Y Karbon nano yapılar: grafen dot,grafen anti dot ve Karbon nanotüpler Bekir Sıtkı Kandemir B Süperkritik CO2 ortamında grafenin sentezlenmesi ve karakterizasyonu Ayla Çalımlı Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Ö Yaban mersini posasının antioksidan kapasitesi ve trans-resveratrol derişimi üzerine ses ötesi dalgaların etkisinin incelenmesi Afife Güvenç Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Ö İletken Polimer/Hallosit Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Karekterizasyonu ve Sensör Özelliklerinin İncelenmesi Meral Şahin B

21 96 Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü laboratuar altyapısının oluşturulması Yaşar Murat Elçin Altyapı Projesi (AYP) Kök Hücre Enstitüsü A İstanbul-Şile civarındaki kuvars kumlarının incelenmesi ve ekonomik öneminin değerlendirilmesi Şükrü Koç Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Ö Santrifüj yöntemiyle geçirgenlik ve konsolidasyon parametrelerinin elde edilmesine yönelik ampirik denklemler geliştirilmesi Türkiye yerli keçi ırklarının scrapie (PrP9 bakımından tanımlanması Kamil Kayabalı Mustafa Muhip Özkan Ziraat B B Yabani Buğday (Aegilops sp) Türlerinde D Genomunun Tuzluluğa Toleransa Etkisi. Melehat Avcı Birsin Ziraat B Süt proteini ürünleri kullanılarak üretilen keçi sütü yoğurtlarının bazı nitelikleri Zübeyde Asuman Gürsel Kıral Ziraat B

22 102 Şalgam suyundan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve fenolik asit dekarboksilaz enzim üreten suşların seçimi Kamuran Ayhan B Derasemizasyonla enentiyomerik saflıkta 1- fenil etanol üretimi Ballota acetabulosa (L.) Benth. Bitkisinin Antienflamatuvar Etkisinin Araştırılması Ülkü Mehmetoğl u Betül Sever Yılmaz Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Eczacılık Ö H Oksaliplatin ve 5- Florourasilin Caco-2 Kanser Hücrelerinde Toksisite ve Antitümör Aktivitelerine Rutin Flavonoidinin Etkileri Tevhide Sel Projesi (Doktora ) Veteriner L İnsan Göbek Kordonu Stroması Kaynaklı Kök Hücrelerin in vitro Koşullarda Gerçekleştirdiği Hücresel Dönüşümün Epitel- Mezenkim Geçişi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Alp Can Tıp L

23 107 Rekreasyonel Etkinliklerin Ergenlerin Öz Yeterlikleri, Sınav Kaygısı ve Serbest Zaman Doyum Düzeyleri Üzerine Etkisi Yrd. Oğuz Özbek Spor Bilimleri H Periodontal cep içine metronidazol verilişi için mikroküre yüklü filmlerin hazırlanması üzerine çalışmalar. Yrd. Müge Kılıçarslan Eczacılık H ,8-Bis- (Hidroksiarilazo)benzo[c]s innolinlerin sentezi, termokromik ve fotokromik özelliklerinin incelenmesi Emine Kılıç H Akvaponik Sistemde, Tilapya Balığının (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) Farklı Stoklama Oranlarının Toplam Balık ve Bitki Verimine Etkileri Hijran Yavuzcan Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi H Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik Polen ve Mantar Sporlarının İncelenmesi Nur Münevver Pınar H

24 112 Düşük enerji ve düşük proteinli rasyonlara hidrate magnezyum silikat ilavesinin broylerlerde Sakine performans ve Yalçın sindirilebilirlik üzerine etkisi Veteriner B Farklı Saklama Koşullarında Muhafaza Edilen A, D, E Vitaminlerini İçeren Bazı Veteriner Müstahzarlarının Etkin Madde Düzeyleri Ali Bilgili Projesi (Doktora ) Veteriner L Sendromik Olmayan Hipodonti Olgularında Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi Ayşe Tuba Altuğ Projesi (Doktora ) Diş Hekimliği L Kardiak hipertrofide Beta 3-AR lerin Na+/K+-ATPaz enzimi üzerindeki etkisi Vecdi Melih Altan Projesi (Doktora ) Eczacılık L

25 116 Maksiller Darlık İle Karakterize Sınıf I,Iı,Iıı Malokluzyona Sahip Bireylerde Fonksiyonel Ortopedik Tedavi İle Uyku Solunumu Üzerinde Görülen Değişikliklerin Farklı Yöntemler İle İncelenmesi Tülin Ufuk Toygar Memikoğlu Projesi (Doktora ) Diş Hekimliği L Monosensitize ve polisensitize allerjik rinit ve/veya astımlı hastalarda ev tozu akarı antijeni (Der p) ile yapılan allerjen immünoterapinin spesifik IgG4 blokan antikor sentezi üzerindeki etkisinin çift kör-plasebo kontrollü olarak değerlendirilmesi Betül Ayşe Sin Tıp H Alyssum ve Centaurea Cinslerinin Bazı Türlerinde Serpantin Stresine Uyum Stratejilerinin Araştırılması Latif Kurt H

26 119 Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Farklı Düzeylerdeki Valinin İmmun Sistem Üzerindeki Etkisi Gültekin Yıldız Projesi (Doktora ) Veteriner L Sıçanların Akciğer Dokusunda Karbon Tetraklorür (CCl4) ile Oluşturulan Oksidatif Nesrin Hasara Karşı Melatonin ve Özsoy Erdaş D vitamininin Koruyucu Etkisi Çinko, bakır ve pirincin sulu ortamdaki korozyonuna inorganik ve organik çifte kaplamanın etkisi Dr. Turan YANARDAĞ H B Pediococcus pentosaceus OZF suşu tarafından üretilen ekzopolisakkaritin (EPS) ve EPS/CpG-ODN komplekslerinin bağışıklık düzenleyici etkileri Dr. Fadime KIRAN H

27 123 Embriyonik interferon (OTP-1) ve interferon gamma ekspresyonunun in vitro şartlarda pprv ve pestivirus ortak enfeksiyonuna etkisinin araştırılması Aykut Özkul Veteriner B Ankara Üniversitesi Tömer İn Marka Değerinin Ve Franchıse Dilber Ulaş Olanaklarının Araştırılması Sosyal Altyapı Projesi (AYP) Siyasal Bilgiler A Plörezili Olguların Plevra Sıvısında ve Kanda YKL-40 Düzeyinin Tanısal Rolü Oya Kayacan Tıp H Polikistik over sendromlu adelosan kızlarda Anti Mullerian Hormon (AMH) nun tanısal değeri Zeynep Şıklar Tıp H Farklı Fasulye Çeşitlerinde LEA-3 Geninin Tuz Ve Kuraklık Stresine Karşı İfade Seviyelerinin Kantitatif Real-Time PCR Yöntemiyle İncelenmesi E.Sümer ARAS Projesi (Doktora ) L

28 128 Akut Komplike Olmayan Alt Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Plazma Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (Ngal)" Düzeylerinin Karşılaştırılması" Onur Polat Tıp L R2Cu2O5 (R = In,Ho,Dy) ve RBaCo4O7 (Ca,In,Er,Yb,Lu) malzemelerinin sentezi ve yapısal, manyetik, ısısal, dielektrik, ferroelektrik ve multiferroik özelliklerinin incelenmesi Halil Yalçın Elerman B Asartepe Baraj Gölü'ndeki (Ankara) Su, Sediment, Turna (Esox lucius) ve Kadife (Tinca tinca) Balıklarında Bazı Ağır Metal Birikimleri ve Mevsimsel Değişimi Sibel Atasağun B

29 131 Pb+2 Ağır Metal Stresi Altındaki Pseudevernia Furfuraceae Liken Türünde Lakkaz Enzimini Kodlayan Genin Anlatım Seviyelerinin Belirlenmesi Demet Cansaran Duman Biyoteknoloji Enstitüsü H Parasosyal etkileşim: Evlilik doyumu, psikolojik belirtiler, kendilik algısı ve bazı psikolojik ve sosyo demografik değişkenler açısından değerlendirme Ayşegül Durak Batıgün Sosyal Dil ve Tarih Coğrafya B Ankara ili Beypazarı ilçesinde organik tarımsal üretimin önemi konusunda üretici bilinç düzeyinin araştırılması #AD? Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Ziraat Ö N2N2 veya N2O2 Donörlü Tetramerik Fosfozen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, DNA ile Etkileşimleri, Sitotoksik ve Biyolojik Aktiviteleri"" Nuran Asmafiliz B

30 135 Dunaliella Cinsine Ait Türlerin Biyoetanol Üretiminde Hammadde Olarak Kullanım Kapasitelerinin Belirlenmesi Sevgi Ertuğrul Karatay L Ankara Melanjındaki Ayrışma Derecesi Farklı Serpantinitlerin Makaslama Dayanımı Parametrelerinin İncelenmesi. ol Biyoremediasyonunda Karışık ve Saf Kültürlerin Kullanımı Dr. Koray Ulamış Nur Koçberber Kılıç B L Borik asitin antioksidan aktivitesinin in vitro olarak hücre kültürlerinde araştırılması Dr. Özge Ülker Eczacılık B Evernia prunastri ( L.) Ach. ve Lobaria pulmonaria (L.)Hoffm. Liken Türleriyle Sulu Çözeltilerden Tarım İlacı Biyosorpsiyonu Atila Yıldız B

31 140 Tip 2 diyabet hastalığı komplikasyonlarının gelişiminde rol oynayan sitokin gen polimorfizmlerinin araştırılması İlker Ateş Eczacılık B İyon-Seçici Elektrotların Performanslarına Membran Bileşenlerinin ve Yapım Tekniklerinin Etkilerinin İncelenmesi Uzm. Dr. H.Elif Kormalı Ertürün B Göksu Deltası (Silifke, Mersin) sağ yakası kıyı akiferinin kavramsal modelinin oluşturulması Dr. Şebnem Arslan B İnfertil erkeklerde, sperm nükleer proteinlerini kodlayan genlerin genetik ve epigenetik analizi ile fertilite üzerine etkisinin araştırılması Yrd. Oya Sena Aydos Tıp B

32 144 Metallerin toksikokinetiğinde rol oynayan bazı enzim ve proteinlerin gen polimorfizminin anne kanı, plasenta ve kordon kanında kurşun düzeylerine etkisi Zeliha Kayaaltı Adli Bilimler Enstitüsü H Video Görüntülerine Dayalı Olarak Gerçek Zamanlı Göz Hareketleri Takip Sistemi Tasarımı Yrd. Fikret Arı B Fikir Dinamiklerinde Dış Etkilerin Bilgisayar Simülasyon Teknikleri ile İncelenmesi Yrd. Semra Gündüç H Sık görülen T/NK hücreli lenfomalarda mikrorna profillerinin belirlenmesi Gülşah Kaygusuz Tıp B Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında sıvı sintilasyon ölçüm sistemi ile düşük seviye radyoaktivite ölçüm kapasitesinin geliştirilmesi Yrd. Gaye Özgür Çakal Altyapı Projesi (AYP) Nükleer Bilimler Enstitüsü A

33 149 Üç Fazlı Biyoaktif Polimerik Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu Ayşe Karakeçili H Büyüme faktörlerini sıralı salan kitosan doku iskelelerinin üretimi ve Ayşe periodontal doku Karakeçili mühendisliği uygulamaları B Alternatif biyo-yakıt olarak ligno-selülozik Yrd. etanol üretimi için organik Aslı İşci asitler ile ön-işleme yöntemi B Mikrodalga ile pişirilen farklı formülasyonlardaki keklerin ve kek hamurlarının dielektrik özelliklerinin son ürün kalitesi üzerine etkileri Yrd. Özge Şakıyan Demirkol B Prematür Over Yetersizliği Olan Hastalarda BMP15 ve FOXL2 Geni Mutasyon Analizi Yrd. Halil Gürhan Karabulut Projesi (Doktora ) Tıp L Opto Kuplajlı Vakum Tüplü Ses Sinyali Dinamik Alan Sıkıştırması"" Yrd. Hakkı Alparslan Ilgın B

34 155 Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Arbusküler-Mikorizal Mantar Çeşitliliğinin DNA düzeyinde Belirlenmesi Oğuz Can Turgay Ziraat H Deneysel olarak oluşturulan epileptik diken aktivitesinin sinyal işleme metotları ve yapay sinir ağları kullanılarak incelebnmesi Yrd. Murat Hüsnü Sazlı B Boğazlıyan (Yozgat) - Kozaklı (Nevşehir) arasındaki Tersiyer istifinin stratigrafisi, jeokimyasal özellikleri ve volkaniklerin kökensel açıdan incelenmesi Yrd. Zehra Semra Karakaş B Beta -Glukan İçeriğinin Arttırılması İçin S.cerevisiae Üretilen Bir Biyoreaktörde Çoğalma Koşullarının İncelenmesi ve ph Kontrolü Yrd. Suna Ertunç L

35 159 Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Engerek Zehirlerinden Edman Degradasyonu ve Ardışık Kütle Spektrometreleriyle Protein Dizilenmesi Fatma Duygu Özel Demiralp Projesi (Doktora ) Biyoteknoloji Enstitüsü L Ökaryotik Translasyonel Kontrol Mekanizmasının Oluşumunda Görevli Eıfıı Alfa Fosforilasyonunu Etkileyen Yeni İlaç Etken Maddelerinin Proteom ve Metabolom Ebadında Araştırılması Fatma Duygu Özel Demiralp Projesi (Doktora ) Biyoteknoloji Enstitüsü L Tamoxifen ve Trastuzumab'a Duyarlı Meme Kanseri Hücrelerinde Tamoxifen Ve Trastuzumab'a Cevap Veren mirna Profillerinin Araştırılması Yrd. Bala GÜR DEDEOĞLU Biyoteknoloji Enstitüsü B Teknoloji destekli öğretim portalı Yasemin Gülbahar Güven Sosyal Altyapı Projesi (AYP) Enformatik Bölümü A

36 163 Hastanelerde Kurumsal İmaj ve Hasta Bağlılığı İlişkisi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İbn-i Sina Hastanesi'nde Bir Uygulama Ömer Rıfkı Önder Bilimleri L PCOS ve PCOS Olmayan IVF Vakalarında Folliküler Sıvıda Dopamin ve Norepinefrin Düzeylerinin İncelenmesi; Ovulasyon İndüksiyonu ve IVF Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi Batuhan Özmen Tıp B Türk Safkan Arap Atlarının Ortalama Yarış Hayatının Hesaplanması Ve Yarış Hayatına Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi İsmayil Safa Gürcan Veteriner L Gastroenteritis Semptomlu Köpeklerde 'Canine Parvovirus Tip 2'nin' Tesbiti ve Moleküler Karakterizasyonu Mehmet Taner Karaoğlu Veteriner L

37 167 Kadınların Mekanlardaki Yaşam Stratejileri Elif Ekin Akşit Vural Sosyal Siyasal Bilgiler B Primer Kazanılmış Nazolokrimal Kanal Tıkanıklığı Olgularında Lakrimal Kese Doku ve Nazal Sürüntü Örneğinde PCR Yöntemi ile Viral Nükleik Asit Analizi Melek Banu Hoşal Tıp L İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Materyellerinde Pankreatik Duktal Adenokarsinoma Tanısında IMP3,S100P,Pvhl ve Maspin İmmünhistokimya Antikorlarının Tanısal Değerleri Koray Ceyhan Tıp L Yumurta İçine ve Çıkım Sonrası Yemlere Sinbiyotik Uygulamasının Broylerlerde Performans Parametreleri, Tibia Külü Pınar Saçaklı ve Bağırsak Histomorfolojisi ile Mikroflorası Üzerine Etkisi Veteriner B

38 171 Santral Venöz Kateterlerden Elde Edilen Koagülaz Negatif Stafilokokların Antimikrobiyal Direnç Profilleri Ve Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Konvansiyonel Ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Güllü İştar Dolapçı Tıp L Ankara Üniversitesi Ziraat Süt Teknolojisi Bölümü Eğitim-Araştırma- Uygulama İşletmesine Dondurma Ünitesi Kurulumu Ayşe GÜRSOY Altyapı Projesi (AYP) Ziraat A Divle Obruk Peynirinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Ayşe GÜRSOY Ziraat B Antikorların tayini için impedimetrik protein A immünosensörlerinin geliştirilmesi Emel Emregül B

39 175 Endüstriyel Atık Su Arıtımında Kullanılacak Bilgisayar Kontrollü Elektrokoagülasyon Prosesinin Geliştirilmesi ve İşletim Koşullarının Araştırılması Kamran Polat Altyapı Projesi (AYP) A Tuzgölü havzası Karapınar formasyonu-boyalı Üyesinin (Eosen) sedimantolojisi ve hazne kaya özelliklerinin incelenmesi Turhan Ayyıldız B Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e- Fahrettin BEYAS) Uygulaması Teknik Özdemirci Altyapı Projesi Sosyal Yönlendirilmiş Proje Dil ve Tarih Coğrafya Y Midkin tedavisinin in vitro diabetik retinopati modelinde etkisi:protein kinaz c sinyal yolunun katılımı Shell Eco Marathon Yarışları- TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları"" Net Evcimen Barış Akaoğlu Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Eczacılık B Ö

40 180 Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olgularında Endometriyal Reseptivitede Adezyon ve Anti-Adezyon Molekülleri ile Transkripsiyon Faktörlerinin Araştırılması Sevim Aydın Tıp L TESE materyalinde kan testis bariyeri bütünlüğünün infertiliteye Sevim Aydın etkisi Tıp B Okul yöneticileri ve öğretmenlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkileme taktikleri ve örgütsel adalet ile ilişkisi Şakir Çınkır Sosyal Eğitim Bilimleri B Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda vitamin D düzeyleri Cihat Kağan Gürkan Tıp B

41 184 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ağır duygudurum düzensizliği ve bipolar bozukluk tanılı ergenlerde stroop ve duygusal stroop etkisinin ve beyin beyaz madde bütünlüğünün incelenmesi. Birim Günay Kılıç Tıp B P73 proteininin HSV1 proliferasyonu üzerine etkisinin araştırılması Fikret Şahin Tıp B Pankreasın solid lezyonlarının ve mediastinal lenf bezlerinin bengn-malign ayrımında endosonoğrafik elastoğrafinin etkinliği Mehmet Bektaş Altyapı Projesi (AYP) Tıp A Periodontal Hastalıkta Ghrelin Seviyeleri Gülden Ereş Diş Hekimliği B Türkiye'de X Kromozomuna Bağlı 12 STR Lokusunun Genetik Analizi Berrin İmge Ergüder Tıp B

42 189 Amniyon Sıvı İncelenmesinde Down Sendromu Tespit Edilmiş Gebelerde Oksidan/Antioksidan Sistem, IL-6 ve IL-10 Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Berrin İmge Ergüder Tıp L Akrilamid'in Ovaryum ve Oosit Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Özgür Çınar Tıp B Koyun ve Sığır karkas ve dışkısında Clostridium perfringens'in İnsidensi ve moleküler karakterizasyonu. Muammer Göncüoğlu Veteriner B Kıkırdak defektlerinde geometrik şeklin iyileşmeye etkisi Savaş Serel Tıp B İstemli - İstemsiz Anılar ve Yaşam Senaryoları Açısından Otobiyografik Belleğin İncelenmesi Nurhan Er Sosyal Dil ve Tarih Coğrafya B Sürdürülebilir Antik Kentler Kapsamında Arkeolojik Parklar:Düzce- Konuralp Örneği Elmas Erdoğan Ziraat L

43 195 Kayısılarda (Prunus armeniaca L.) görülen şarka hastalığının biyoteknolojik yöntemlerle ın vitro koşullarda eradikasyonu İbrahim Özer Elibüyük Ziraat B Türkiye'den toplanan kestane (cucurbita moschata ) ve bal kabaklarında (cucurbita maxima) karotenoidce zengin genotiplerin teksel seleksiyonla ıslahı Ruhsar Yanmaz Ziraat B Kalecik Karası (Vitis Vinifera L. Cv.) ve Boğazkere (Vitis Vinifera L. Cv.) Üzüm Çeşitlerinde Farklı Yetiştiricilik, Depolama, UV Uygulaması ve Vinifikasyon Tekniklerinin Bazı olik Bileşikler Üzerine Etkileri Gökhan Söylemezoğl u Ziraat L

44 198 Ülkemizde yetiştirilen asma tür ve çeşitlerinde antioksidan, resveratrol ve diğer fenolik bileşiklerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma Gökhan Söylemezoğl u Ziraat B Yeni Oksazol, İzoksazol ve İzotiyazollerin Sentezleri ve Teorik Olarak İncelenmeleri Pervin Ünal Civcir H Tiyofen, pirol veya furan içeren yeni diazinlerin sentezlenmesi ve teorik olarak incelenmesi Pervin Ünal Civcir Altyapı Projesi (AYP) A Ankara Keçilerinde Embriyo Transfer Uygulamaları İsmail Hakkı İzgür Veteriner B Kuru Döneme Çıkarken Enfekte ve lı Meme Loblarında California Mastitis Test (CMT) ve Somatik Hücre Sayısı İle Bakteriyolojik Muayene Sonuçlarının Karşılaştırılması Ayhan Baştan Veteriner L

45 203 Golden Retriever Köpek Irkı ile Sahiplenilmiş Sokak Köpeklerinin Problem Çözme Yeteneklerinin Karşılaştırılması Meltem Şireli Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Veteriner Ö Farklı Saklama Şartlarında Muhafaza Edilen Oksitetrasiklin, Enrofloksasin, Sülfonamid- Trimetoprim ve Levamizol İçeren Veteriner Müstahzarların Orjinal ve Açılmış Şekillerindeki Etkin Madde Düzeyleri Ender Yarsan Veteriner L Fibrosarkoma ve deri fibroblast hücre hatlarının karşılaştırmalı proteomik ve glikobiyolojik analizleri Hamdi Uysal Veteriner B Postnatal Dönemdeki Yorkshire Irkı Domuzların Lenfoid organlarındaki Apoptozisin İmmunohistokimyasal ve Ultrastrüktürel Olarak İncelenmesi. Belma Alabay Veteriner L

46 FAJ Tabanlı Hızlı Mikrobiyal Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi Sığırların bakteriyel hastalıkları için hızlı moleküler tanı kitleri geliştirilmesi Kadir Serdar Diker Hakan Yardımcı Veteriner Veteriner B B Manda Ovaryum ve Uteruslarının Morfolojik Yönden İncelenmesi İbrahim Ayhan Özkul Veteriner B Çevresel Faktörlerin Kütahya İli Tatlısu Sistemlerinde Yaşayan Balıklar Üzerindeki Etkilerinin Patolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi. İbrahim Ayhan Özkul Veteriner B Ankara Yöresi Köpeklerinde Echinococcus Granulosus'un Varlığının Copro- PCR Yöntemi ile Araştırılması Hatice Öge Veteriner B Kuzu etlerinden Listeria monocytogenes izolasyonu ve antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi Belgin Sarımehmet oğlu Veteriner L

47 213 Köpeklerde Akciğer Hastalıklarının Tanısında Bilgisayarlı Tomografi ve Torasik Radyografi Bulgularının Karşılaştırılması Ali Bumin Veteriner B Broylerlerde yem formunun performans, karkas özelliği ile sindirim sistemi gelişimi ve bağırsak histomorfolojisi üzerine etkileri Şakir Doğan Tuncer Veteriner L Bor İlavesinin İn Vitro Rumen Ortamında Metan Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Gültekin Yıldız Veteriner H Bor Mineralinin Süt Verimine Etkisinin İn Vitro Ortamda İincelenmesi Gültekin Yıldız Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Veteriner Ö Broyler Rasyonlarına Laktuloz İlavesinin Performans, Bağırsak Histomorfolojisi Ve Mikrobiyolojisi Üzerine Olan Etkisi Ahmet Ergün Veteriner L

48 Broyler Rasyonlarına Betain ve Sepiyolit İlavesinin Performans ve Bağırsak Sağlığı Üzerine Olan Etkileri Besi Sığırı Rasyonlarına Canlı Maya Kültürü İlavesinin Besi Performansı İle Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi"" Sakine Yalçın Adnan Şehu Veteriner Veteriner L L Geleneksel üretim yönteminden iyi tarım uygulamalarına geçiş yapan örtüaltı üreticilerinde zararlı yönetimi yönünden olası davranış değişikliklerinin belirlenmesi: Antalya İli Kumluca ilçesi Örneği Cem Özkan Ziraat L Yumurta-larva parazitoiti chelonus oculator panzer (hymenoptera: Braconidae) ile helicoverpa armigera hübner (lepidoptera: Noctuidae) arasında bazı biyolojik ilişkileri üzerinde çalışmalar Cem Özkan Ziraat B

49 222 Taşköprü sarımsağının hasat sonrası fizyolojisine modifiye atmosferde paketleme ve metil jasmonat uygulamasının etkisi Nurdan Tuna Güneş Yönlendirilmiş Proje Ziraat Y Asma Anacı Köklerinde Endoplazmik Retikulum (Er) Stresi Transkriptlerinin Mikrodizin (Microarray) Analizleri Tuz Gölü'nde Artemia Populasyonunun Durumu: Dağılımı ve Biyolojik özellikleri"" Ali ERGÜL Mine Kırkağaç Biyoteknoloji Enstitüsü Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi B B Mogan Gölü'nde Ekolojik Durumun Tahmininde Ayşe Nilsun Epitifik Diyatome Demir Topluluğunun Kullanılması Projesi (Doktora ) Ziraat L Antineoplastik ilaç etken maddelerinin modifiye katı elektrotlar ile elektroanalitik incelenmesi ve nanosensör tasarımı Sibel Ayşıl Özkan Projesi (Doktora ) Eczacılık L

50 227 Yeni nesil kolonlar kullanılarak bazı antiviral ilaçların sıvı kromatografik Sibel Ayşıl yöntemlerle eş zamanlı Özkan analizi ve optimizasyonu Projesi (Doktora ) Eczacılık L Büyük azı keser hipomineralizasyonu gözlenen dişlerdeki defektlerin remineralizasyonunda ve mine kaybında, flor cila floridli CPP-ACP ve CPP- ACP içeren bir preparatın etkinliğinin klinik olarak incelenmesi. Hayriye Sönmez Diş Hekimliği B Kardiyomiyosit ve Nöronal Kültüre Hücrelerde Hücreiçi Serbest Ca2+ ve Zn2+ Derişimlerinin Simültane Olarak Gözlenmesi ve Etkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Belma Turan Tıp B

51 230 Zaman Algısı ve İşleyen Bellek İlişkisinin İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi Metehan Çiçek Tıp L Major depresif bozukluğu olan hastalarda ve sağlıklı bireylerde zaman algısının beyindeki ödül sistemi ile olan ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi Metehan Çiçek Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi B İnsan göbek kordonu stroması mezenkimal kök hücrelerinin immortal hale getirilmesi ve moleküler karekterizasyonu Alp Can Tıp B Pankreatik ß Hücrelerinin Endoplazmik Retikulum Stres Yanıtında ATF6a' nın Rolü Asuman Sunguroğlu Tıp B

52 234 Akut İskemik İnmede Nörosonolojik Değerlendirilmenin Tedaviyİ Yönlendirmedeki Etkisi Canan Togay Işıkay Altyapı Projesi (AYP) Tıp A Aort Koarktasyonu ve/veya Biküspid Aort Kapağı Olan Çocuklarda İntrakraniyal Anevrizma Sıklığının Manyetik Rezonans Anjiyografi Yöntemi ile Belirlenmesi Hasan Ercan Tutar Tıp B Çocuklarda Toplum ve hastane kökenli enfeksiyon etkeni olan staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ve virülans faktörleri açısından karşılaştırılması Ergin Çiftci Tıp B Kolorektal Kanserli Hastalarda Kök Hücre Gen Ekspresyon Profili ve Prognostik Önemi Hakan Akbulut Tıp L Kanser tedavisinde mezenkimal kök hücre aracılı intihar gen tedavisi Hakan Akbulut Tıp B

53 239 Ankara Üniversitesi Kordon Kanı ve Kök Hücre Bankası: Hizmet ve alt yapı devamlılığı projesi Meral Beksaç Yönlendirilmiş Proje Tıp Y Multiple Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri ile Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi. Osman İlhan Tıp H Kronik myelositer lösemide (kml ) lösemi kök hücresinin prognoz ile ilişkisi (lösemi kök hücresi - sokal index ilişkisinin saptanması) ve tirozin kinaz inhitör tedavisine moleküler yanıt ile ilişkisi. Osman İlhan Tıp B Monosensitize ve Polisensitize Alerjik Rinit ve/veya Astımlı Hastalarda Ev Tozu Akarı Antijeni(Derp) ile Yapılan Spesifik İmmünoterapinin İmmünolojik Etkileri ve Klinik Yararının Randomize, Çift-Kör Plasebo-Kontrollü Olarak Değerlendirilmesi"" Betül Ayşe Sin Tıp L

54 243 Etkili hekimlik ve olumlu hastane anlayışı içinde Ankara Üniversitesi Tıp öğrencileri, öğretim elemanları ve yardımcı sağlık elemanlarının iletişim becerisi eğitimi alımları Gülfem Elif Çelik Yönlendirilmiş Proje Tıp Y Rüptüre olmamış anevrizmalarda akım yönlendiriciler kullanıldığında anevrizmadaki basınç değişikliklerinin saptanması Mehmet Sadık Bilgiç Altyapı Projesi (AYP) Tıp A Ankara'daki Çeşitli Hastanelerde Değişik Yöntemler ile Toksin Pozitifliği Saptanan Dışkı Örneklerinden Elde Edilen Clostridium difficile Zeynep İzolatlarının Toksin Ceren Genlerinin Araştırılması, Karahan PCR Ribotiplendirimi ve Ribotipler ile Antimikrobiyal Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Ortaya Çıkarılması Projesi (Doktora ) Tıp L

55 246 Flepsiz cerrahi ile yerleştirilen ve immediat yüklenen implantların stabilite ve marjinal kemik Gülşen Can seviyesi değişimlerinin değerlendirilmesi. Diş Hekimliği B Mini-İmplant Destekli Maksiller Ekspansiyon Etkilerinin FEM Metodu İle İncelenmesi Mehmet Okan Akçam Diş Hekimliği B Tip 2 diyabetli ve metabolik sendromlu hastalarda periodontal durumun oksidatif stres markerları üzerine etkisinin değerlendirilmesi Meral Günhan Diş Hekimliği B Türkiye'de Halk Arasında Yara İyileştirici Olarak Kullanılan Bazı Euphorbia L. Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar Hayriye Gülçin Saltan Projesi (Doktora ) Eczacılık L

56 250 Türkiye'de Yetişen Bazı Ononis Türlerinin Yara İyileştirici ve Antienflamatuvar Etkili Bileşiklerin Araştırılması Hayriye Gülçin Saltan Projesi (Doktora ) Eczacılık L Uyarılmış pluripotent kök hücrelerin anjiyojenik etkilerinin akut bacak iskemisinde araştırılması Ahmet Rüçhan Akar Kök Hücre Enstitüsü B Yenidoğanda Non İnvaziv Solunum Desteği Uygulamalarında Nazal Maske Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliği Saadet Arsan Tıp B Sporcu ve Aktif Kadınlarda Denge Değerlendirilmesi ve Denge Egzersizlerinin Seçilmiş Motor Becerilere ve Yaralanma Risklerine Etkisi Gülfem Ersöz Spor Bilimleri B Çoklu jeofizik veri kümeleri ile yer altı su içeriğinin saptanması ve jeoteknik uygulamaları Ahmet Tuğrul Başokur Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi B

57 255 İnanılmaz yıllar öğretmen eğitimi programı'nın okul öncesi öğretmenlerinin ve özel gereksinimli çocukların davranışları üzerindeki etkileri Nimet Bülbin Sucuoğlu Sosyal Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi B Azotça Zengin Yeni Enerjik maddelerin Tasarımı, Sentezi ve Termal Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi Orhan Atakol B İnternet Televizyonu ve Multimedya Prodüksiyon Birimi Haluk Kazım Geray Sosyal Altyapı Projesi (AYP) Uzaktan Eğitim Merkezi A Plantago Major'un Hiperkolesterolemik Diyetle Ateroskleroz Oluşturulan Tavşanlarda Ateroskleroz Ve Aterosklerotik Risk Faktörleri Üzerine Etkileri Hasan Serdar Öztürk Tıp L

58 259 Olumsuz yaşam olayları, ebeveyn-ergen ilişkisi ve ergenin uyumu arasındaki ilişkilerin aile stres modeli çerçevesinde sınanması: Bir izleme çalışması Ayşen Güre Duru Sosyal Dil ve Tarih Coğrafya B Farklı protez aksamlarının yürüyüş fazlarına etkisinin karşılaştırılması Serap Alsancak Altyapı Projesi (AYP) Hizmetleri Meslek Yüksekokulu A Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarının altyapılarının güçlendirilmesi Haluk Yücel Altyapı Projesi (AYP) Nükleer Bilimler Enstitüsü A Gün aşırı steroid tedavisi alan nefrotik sendromlu olgularda glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi Merih Berberoğlu Tıp B Koroid Kaynaklı Hastalıkların Tanı ve Takibinde EDI (Enhanced Depth Imaging) Optik Kohorens Tomografi Kullanılması Figen Batıoğlu Altyapı Projesi (AYP) Tıp A

59 Profesyonel ses kullanıcılarında tedavi öncesi ve sonrası stroboskopik parametreler ve ses analizinin değerlendirilmesi Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Ünitesi Alt Yapısının Oluşturulması. Abdominal Aort Anevrizması Tarama Pilot Çalışması Gürsel Dursun Mustafa Adnan Uysalel Uğur Bengisun Altyapı Projesi (AYP) Altyapı Projesi (AYP) Tıp A Tıp A Tıp B Malign Mezotelyoma ile Reaktif Mezotel Hiperplazisi Ayrımında Efüzyon Materyallerinde CD147,GLUT-1 ve ProExC' nin Tanısal Değeri"" Nural Erdoğan Tıp L Dekstran sodyum sülfat ile kolit oluşturulmuş sıçanlarda, kolon mukozasının inflamasyon rezolusyon mediatörlerinden lipoksin A4 ü sentez kapasitesinin değerlendirilmesi Mehmet Melli Tıp B

60 269 Yaşla değişen endotel işlevleri ve epigenetik değişiklikler Emine Demirel Yılmaz Tıp B Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Nöronal Hiperksitabiliteye Eşlik Eden Otonomik ve Davranışsal Yanıtların Biyotelemetrik Yöntemle Analizi. Eyüp Sabri Akarsu Tıp H Türkiye deki arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) (Mammalia: Rodentia) un mtdna (Sitokrom b ve kontrol bölgesi) analizi Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) (Mammalia: Rodentia)' nin Kromozomal Formlarının Genetik Analizi Ercüment Çolak Nuri Yiğit B B

Prof. Dr. Belma Konuklugil Eczacılık Fakültesi Tamamlandı. Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Mühendislik Fakültesi Tamamlandı

Prof. Dr. Belma Konuklugil Eczacılık Fakültesi Tamamlandı. Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Mühendislik Fakültesi Tamamlandı Dönem: 2009-2014 Alanı: Tümü Türü: Tümü Birim: Tümü Durumu: Türkiye Denizlerindeki Sünger ve Diğer Kaynaklardan Bioaktif Doğal Etken Maddelerin Eldesi Ankara çevresindeki aktif fayların jeolojik ve jeofizik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü)

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü) Projenin Adı: Mevduat İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz Destekleyen Kuruluş: Proje Tipi: 1001 Yönetici ve Ekip: Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (11Ocak2016-4Mart 2016 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 WORKSHOP TEK TIP TEK SAĞLIK ; İNSAN VE HAYVAN HEKİMLİĞİNDE HOMEOPATİ WORKSHOP ONE HEALTH ONE MEDICINE; HOMEOPATHY ON HUMAN AND VETERINARY MEDICINE 6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 ULUSLAR ARASI KATILIMLI

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 15 EYLÜL 2014-31 EKİM 2014 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. DERS İÇERİKLERİ Birinci Dönem ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 (ECTS:2) Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. TUR101 Türk Dili

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu leri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Cevat GERNİ Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL Doç. Dr. Turgut

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

ODTÜ- UYGULAMALI HĠDROGRAFĠ EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS PROGRAMI-2011 DÖNEMĠ

ODTÜ- UYGULAMALI HĠDROGRAFĠ EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS PROGRAMI-2011 DÖNEMĠ ODTÜ- UYGULAMALI HĠDROGRAFĠ EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS PROGRAMI-2011 DÖNEMĠ T: Teorik; P: Pratik/Uygulamalı Saha Çalışması Modül 1: Temel Dersler (130 saat) 1. Hafta : 10-14 Ekim 2011 (30+10 sa) Temel

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Gıda Üretiminde Tarihsel Su reç

Gıda Üretiminde Tarihsel Su reç Gıda Üretiminde Tarihsel Su reç Prof. Dr. Vural Gökmen Ulusal Gıda Teknoloji Platformu BESLENME (Gıda Teknolojileri) Doymak BARINMA (Yapı İnşaat, Tehdit Teknolojileri) Barınmak ULAŞIM (Yol Taşıt, Enerji

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2014-15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı:

Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı: Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı: Derslik: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi 1. Kat Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dersliği Açılan Dersler: 3 adet Zorunlu Ders:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya Özlem ŞENER Doğum Tarihi: 01 /02 / 1971 İletişim: Cep 532 6944739 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com hulya.sener@izmir.edu.tr Medeni Durum: Evli / 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Osman ÇAĞLAYAN / 1 Prof. Dr. Murat KAÇMAZ /2 Prof. Dr. Üçler KISA /3 Prof. Dr. Hakan BOYUNAĞA /4 Yrd. Doç. Dr. Nermin Badem DİNDAR/ 5 1. GİRİŞ Klinik

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Hava kirliliğinin kaynakları Solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı Geneleştirilmiş Ters Kuram ve Jeofizikte Ters Problem Çözümleri

İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı Geneleştirilmiş Ters Kuram ve Jeofizikte Ters Problem Çözümleri İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı 1 Giriş 1 Tanımsal ve Stokastik Taklaşımlarla Problem Çözümlerinin Temel İlkeleri 2 Tanımsal Yaklaşımda Düz Problem Çözümlerinde Modelleme ilkeleri 4

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Öğr. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Sedat SERÇE Bilgisayar Teknolojileri Böl. Bşk.V. Müdür

Öğr. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Sedat SERÇE Bilgisayar Teknolojileri Böl. Bşk.V. Müdür YIL SABİT HAFTALIK 0 / 09 BAHAR YARIYILI : BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ : BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PERŞEMBE II. YARIYIL İnternet Programcılığı I Öğr.Gör. Mustafa MUTLU LAB 0: & 09:0 İnternet Programcılığı

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 07.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/01 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından

Detaylı

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir.

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir. Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu : M. Niyazi KIVILCIM : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Lisans(Yüksek) En Son Bitirdiği Okul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı 1. Yarıyıl Kod Ders Kredi T U L AKTS 1yy TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2 1yy ING101 Genel İngilizce I 3 3 1 0 5 1yy RTT105 Temel Elektronik I 3 3 0

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

2015 YILI EĞĠTĠM PLANI

2015 YILI EĞĠTĠM PLANI Dokümantasyon Revizyon Sayfa 1/15 1 in Konusu Ġzolasyon Önlemleri Ve KiĢisel Koruyucu Ekipman 19.01.2015 cinin AyĢe DANIġ Enfeksiyon HemĢiresi i Verecek 1 EKK Temizlik ġirketi Elemanları 130 in Yeri 2

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı