Türkiye Bilişim Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bilişim Derneği"

Transkript

1 Türkiye Bilişim Derneği Görsel Medya Sponsoru

2 Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 1971 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanan Bilişim Derneği (TBD) günümüzde 6 şube, 13 il ve 33 üniversitedeki yaygın örgütlenmesi ve 10 bine yakın bireysel üyesiyle Türk bilişim sektörünün en yaygın sivil toplum kuruluşudur. TBD, kurulduğu yıldan itibaren, bilişim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla birçok zengin içerikli etkinliklere ve büyük buluşmalara imza atmaktadır. Akademisyenleri, kamu ve özel sektör yöneticilerini ve bilişimcileri bir araya getiren zengin içerikli platformlarıyla Türkiye de 38 yıldır bilişimin çıtasını yükselten Türkiye Bilişim Derneği, bu alanda toplumsal duyarlılığı geliştirmekte ve bilinçlenmeye katkıda bulunmaktadır. TBD aynı zamanda Türk bilişim topluluğunun dünya ile bütünleşmesi yolunda uluslararası düzeyde kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine de büyük katkılar sağlamaktadır. Her yıl yapılarak artık geleneksel hale gelen Türkiye Bilişim Derneği etkinlikleri, bilişimcilerimizin sahip çıkması ve sektörün de katkısıyla artık birer marka haline gelmişlerdir. Bu etkinliklerden ülkemiz bilişim sektörü tarihinde bir kilometre taşı niteliğinde olan, sektöre büyük açılımlar ve vizyon sağlayan Ulusal Bilişim Kurultayı 25 senedir düzenleniyor. Bilişim Kurultayı nın yanı sıra Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY) etkinliği 15, Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB) etkinliği 10, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) etkinliği 11, Spor ve Bilişim etkinliği ise 3 yıldır başarıyla sürdürülüyor. Bu etkinliklerin yanısıra, Türkiye Bilişim Derneği nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle oluşturduğu çalışma grupları ve bu grupların ürettiği e-devlet, Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği, e-dönüşüm vb konulardaki raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir. TBD İstanbul Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, derneğimizin özellikle İstanbul da bilişim sektörü içinde ulaştığı kişilerin sayısını ve daha çok İstanbul da yoğunlaşan sektör firmaları ile iletişimini artırmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur. Günümüzde üye sayısı e yaklaşmıştır. TBD İstanbul, sektör gereksinimlerinin incelenerek sağlıklı bilişim politikalarının oluşturulması hedefine uygun olarak İstanbul da çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. AB Projeleri, Kobiler ve Bilişim (Kobilişim), Eğitim, TBD Genç gibi çalışma grupları TBD İstanbul un yoğun faaliyetleri kapsamındadır. TBD İstanbul un faaliyetleri arasında bilişim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla dernek merkezinde gerçekleştirilen düzenli eğitim seminerleri önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, KADER ile birlikte gerçekleştirdiği "Ev Hanımları Temel Bilgisayar ve Internet Eğitimi Projesi", İstanbul Üniversitesi ile ortak düzenlediği "Uluslararası Gelecek için Öğrenmede Yenilikler: e-öğrenme Konferansı, Kobiler için belli konuların uzmanları ile yapılan televizyon programları, İstanbul Barosu ile birlikte düzenlenen 1., 2. ve 3. Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu, Öğrenimde E- Dönüşüm Sempozyumları, Kas Engelliler Derneği ile ortak düzenlenen Kas Engellilerin Yazılımcı Olarak Eğitimi merkezi ve çalışmaları, Türk-Alman Bilişim Forumu, TBD Genç tarafından düzenlenen Bilişim Kariyer Günleri ile İstanbul Bilişim Kongresi, TBD İstanbul un etkinlik takvimi içinde öne çıkan faaliyetlerdendir. TBD İstanbul, bu arada toplumun değişik kesimlerini bilişime yakınlaştıran etkinlikler de düzenlemektedir. Şubemiz Anadolu'dan İstanbul'a getirilen bilişimci gençler için şirket gezileri ve İstanbul daki bilişimcilerin bir araya geldiği çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemektedir 1. S ayfa

3 İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ Bir TBD İstanbul Geleneği TBD İstanbul tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek İstanbul Bilişim Kongresi, TBD nin giderek gelenekselleşen etkinlikleri arasında yerini alıyor. İstanbul da kamu ve özel sektör bilişimcilerini buluşturan, akademisyenler ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve işbirliği olanakları yaratmayı hedefleyen İstanbul Bilişim Kongresi her yıl kamuoyunun ilgisini çeken zengin içeriğiyle gündemi belirlemektedir. İlk İstanbul Bilişim Kongresi Kurumsal Yazılım ana teması ile 2007 yılında düzenlenerek ülkemiz ve dünyadaki kurumsal uygulamaların geleceği tartışıldı yılında Bütünleşim sloganı ile gerçekleştirilen 2. İstanbul Bilişim Kongresi nde ise Kurumsal Yazılım ile iş süreçlerinin ve gelişen teknolojilerin birbirlerini nasıl etkiledikleri tartışıldı. Bu yıl hazırlıklarını sürdürdüğümüz 3. İstanbul Bilişim Kongresi ise Yönetişim ana teması altında Kurumsal Yönetişim de Bilgi Teknolojileri Yönetişiminin rolününün tartışılacağı son derece zengin bir programla Mayıs tarihlerinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi salonlarında gerçekleştirilecek. III. İstanbul Bilişim Kongresi YÖNETİŞİM Özel ve Kamu sektöründeki bilişimcileri ve akademisyenleri hedefleyen III. İstanbul Bilişim Kongresi nin ana teması Yönetişim olarak belirlendi. Günümüzde çağdaş işletmeler, Kurumsal Yönetişim ilkelerini küresel ekonominin belirsiz koşullarında ve zorlu rekabet ortamında iş süreçlerini iyileştirme, verimliliğini artırma ve maliyetlerini azaltma gibi temel hedefler doğrultusunda uygularken, bilişim teknolojilerini de kurumsal hedeflerine uygun bir şekilde kullanabilmeyi hedeflemektedirler. Kurumsal yönetişim, kurumun önemli kararlarını vermek, stratejilerini belirlemek ve süreci yönlendirmek amacıyla kullanılan bir araç olma özelliği taşıyor. Buna göre Bilgi Teknolojileri yönetişimi de kurumsal yönetişimin bir bileşeni olarak hem kurum stratejilerini desteklemek, hem de kendi yapılanmasını ve standartlarını belirlemek durumundadır. Bilişim teknolojileri (BT) yönetişimi, bilgi teknolojileri hedeflerinin iş hedeflerinden bağımsız sürdürülmesi riskini önlemeyi hedefleyen bir yönetim şeklidir. BT Yönetişimi, bilgi teknolojileri birimleriyle organizasyonların üst düzey yöneticileri arasındaki iletişim kopukluğunun giderilmesini sağlamakta, bilgi teknolojileri performansının üst yönetim tarafından takip edilmesini kolaylaştırmaktadır. III.İstanbul Bilişim Kongresi nde Yönetişim, Verimlilik Yöntemleri, Bilgi ve Bilişim Güvenliği, Altyapıda Bütünleşim ile Teknoloji ve İnsan olmak üzere dört ana başlık altında ve çeşitli boyutlarıyla ele alınacak. Verimlilik Yöntemleri; Proje Yönetimi, Çevik Yöntemler, Sanallaştırma, Ağişlem (grid computing) Çevreci BT, ITIL, CoBIT, SoX, CMMr Bilişim Güvenliği; Ağ Güvenliği, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Mahremiyet... Altyapı ve Bütünleşim; İnternet ve Mobil İletişim, SOA, Açık Kaynak, Veri Göçü, Kimlik Yönetimi, Dış Kaynak Hizmetleri, Yönetilebilir Altyapılar... Teknoloji ve İnsan: 21. yy ın bilişimcisi; e-öğrenme, Gençlik ve Bilişim, Bilişim Eğitimi S ayfa

4 PROGRAM İÇERİĞİ 29 Mayıs 2009 Cuma günü İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi salonlarında açılış konuşmaları ile başlayacak olan III. İstanbul Bilişim Kongresi, üç gün süresince uzmanların katılımıyla zenginleşen çeşitli seminer, panel ve konuşmalara sahne olacak. Açılışı takiben bilişim dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleşecek olan paneler bilişimin canlı gündemini tüm ayrıntılarıyla tartışma masasına getirecek. Açılış konuşmalarının hemen ardından BT Yönetişimindeki Fırsatlar ve Tehditler konulu ilk panel yapılacak. Öğle yemeği için verilen aradan sonra Bilgi İşlem Merkezlerinde Değişim konusunun ele alındığı panelde ekonomide yaşanan değişimlerin BT departmanlarındaki izdüşümleri ele alınacak. Günün son panelinde ise konuşmacılar Müşteri ve Maliyet Odaklı BT Yönetimi başlığı altında günümüzün en önemli sorunlarından birine yakından bakma ve çözümler önerme çabasında olacaklar. III. İstanbul Bilişim Kongresi nin ikinci gününde ise katılımcıları çok zengin bir program bekliyor. Üç ayrı salonda yapılacak 25 adet teknik içerikli tanıtım, eğitim ve bilgilendirme sunumlarıyla devam eden programda günün en son teknoloji yönelimleri ve BT yönetim uygulamaları ayrıntılı olarak uzmanlar tarafından anlatılacak. Ağırlıklı olarak gençleri hedefleyen, kongrenin üçüncü gününde ise bilişimde insan kaynakları ve kariyer ağırlıklı toplantılara yer verilecek. Diğer bir salonda ise, İstanbul daki üniversitelerin yanı sıra diğer illerdeki üniversitelerin ilgili alanlardaki bölümlerinden akademisyenlerimiz, İstanbul Bilişim Kongresi nin Ulusal Konferans niteliğindeki Akademik Bildiriler bölümünde bilimsel çalışmalarını sunacaklar. 1. gün, 29 Mayıs Cuma 09:30 Kayıt Kongre Açılış Konuşmaları Program ve Takdim 10:00 TBD İstanbul Başkanı TBD Başkanı Ana Sponsor Keynote Speaker 11:30 PANEL I: BT Yönetişimi - Fırsatlar ve Tehditler 13:00 YEMEK ARASI 14:00 15:30 PANEL II: Bilgi İşlem Merkezlerinde Değişim Zamanı Çevreci BT, Ağ İşlem, Sanallaştırma, Bilgi İşlem Merkezinde Ölçek Ekonomisi PANEL III: Müşteri ve Maliyet Odaklı Yapılanma CRM, SOA, İş Süreçleri Yönetimi, vb. 17:30 KOKTEYL 3. S ayfa

5 2. Gün, 30 Mayıs Cumartesi VERİMLİLİK YÖNTEMLERİ (Ana Salon) BİLİŞİM GÜVENLİĞİ ( Salon 1) ALT YAPI VE BÜTÜNLEŞİM (Salon2) 10:00 METODLAR, STRATEJİLER BİLGİ GÜVENLİĞİ-I KURUMSAL BÜTÜNLEŞİM Entegrasyon Uygulamaları ve BT Yönetimi (ITIL, COBIT), BT Güvenlik Yönetimi ve Politikaları, Middleware Yazılımları, Strateji Planlama ve Yöenetimi, Müşteri güvenliği ve Gizliliği, Kurumsal Mimari Araçlar, BT BT İşgücü performans Yönetimi Kimlik ve erişim Yönetimi Altyapı ve Operasyon Yönetimi 11:30 PROJE YÖN. YAKLAŞIMLARI BİLGİ GÜVENLİĞİ-II BT ALTYAPI YENİ FIRSATLAR Proje Portföy Yönetimi, Proje Altyapıları Azaltma ve Kontrol Yazılım Güvenliği, Web Servisleri Yönetimi Çevik Yaklaşımlar, Maliyetleri, Data Center Güvenliği, Mobil Güvenlik Yazılımda Kalite Yönetimi Yönetimi, Hızlı Odaklı Mimari 14:00 DIŞ KAYNAK RİSK YÖNETİMİ KABLOSUZ AĞLAR VE MOBİLİTE Kablosuz Altyapı Donanım BT Dış Kaynak Kullanımı, Kurumsal Risk, BT Risk, Güvenlik Taşıyıcıları, Mobil Araçlar, Stratejileri ve Sözleşmeleri Risk Yönetimi Kablosuz Telekom. Servisleri 15:30 İŞ ZEKASI & BİLGİ YÖNETİMİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ PORTALLAR, İÇERİK YÖNETİM Kurumsal Bilgi Yönetimi ve İş Zekası, Bütünleşi Performans Yön, Veri Yön. Ve Entegrasyon İş Sürekliliği Yönetimi, Olağanüstü durum Yönetimi, Yedekleme Kurumiçi ve Kurumdışı Portallar, Kullanılabilirlik ve Erişim, Web Gün, 31 Mayıs Pazar BİLİŞİMDE İNSAN (Ana Salon) TBD GENÇ ( Salon 1) AKADEMİK OTURUMLAR (Salon2) 10:00 PROJE YÖNETİMİ GENÇ VE KARİYER VERİMLİLİK YÖNTEMLERİ 11:45 YAZILIMDA KALİTE GİRİŞİMCİLİK BİLİŞİM GÜVENLİĞİ 14:00 MOBİL YAZILIM VE TEKNOLOJİLER WEB 2.0 ALT YAPI VE BÜTÜNLEŞİM 15:30 İNTERNET VE PAZARLAMA YAZILIM ARAÇLARI BİLİŞİMDE İNSAN 4. S ayfa

6 AKADEMİK OTURUM BAŞLIKLARI Verimlilik Yöntem ve Stratejileri Sanallaştırma Kurumsal Bütünleşim Proje Yönetim Yaklaşımları Risk Yönetimi BT Altyapısında Yeni Fırsatlar Dış Kaynak Kullanımı İş Sürekliliği Yönetimi Kablosuz Ağlar Ve Mobilite İş Zekası ve Bilgi Yönetimi Bilişimde İnsan Portallar ve İçerik Yönetimi E-İş Yapay Sinir Ağları Kurumsal Bilgi Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi Bilişim ve Kent Yönetimi Bilişim ve Afet Yönetimi E-Öğrenme Bilişim Etiği Tedarik Zinciri Yönetimi Yönetişim Standartları: ITIL, COBIT, SOX, BASEL II, ISO 20000, CMMI Bilgi Güvenliği: BS 7799, ISO 17799, ISO 27001, PMBOK ECLIPS (uygulama geliştirme platformu) Grid Computing Web 3.0 AJAX JSF Yeşil BT (Green IT) KONGRE ÖZET BİLGİLERİ: Tarih : 29, 30, 31 Mayıs 2009 Yerleşim Tema Hedef Kitle : Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Prof.Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi, Nişantaşı, İstanbul : Yönetişim : Kamu ve özel sektördeki Bilgi İşlem Merkezi çalışanları, her boyuttaki Kurumlarda çalışan yazılımcılar, firma ve kurumlara çözüm/hizmet üreten bilişim firmalarının çalışanları, Bilim adamları, Programcılar, bilişim meraklıları olmak üzere BİLİŞİMCİLER DESTEKLEYENLER: Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği 5. S ayfa

7 KATILIM OLANAKLARI: III. İstanbul Bilişim Kongresi ne sponsor olarak, stand açarak veya sunum yaparak katılabilirsiniz; 1. Platin Sponsorluk; 3 firma ile sınırlanan Platin Sponsorluk bedeli, TL dir. Sağlanan olanaklar şunlardır; Tüm baskılı malzeme, tanıtım, duyurum ve markalama çalışmalarında, diğer katılımcı firma logolarının üstünde ve en az bir misli büyüklüğünde Platin Sponsorlar başlığı altında logo, Açılış konuşmasında 10 dakikalık konuşma, Açılış panelinde 1 adet konuşmacı, Basın toplantısında 5 dakikalık konuşma, İçeriği ana tema ile ilgili olmak kaydıyla zamanlaması tarafınızca belirlenecek bir günde 30 dakikalık bir adet sunum, Fuayede 2 x 5 = 10 m 2 stand. 2. Altın Sponsorluk; Altın Sponsorluk bedeli TL dir. Sağlanan olanaklar şunlardır; Tüm baskılı malzeme, tanıtım, duyurum ve markalama çalışmalarında, Altın Sponsorlar başlığı altında (Platin Sponsorlar haricindeki) diğer katılımcı firma logolarından %50 daha büyük logo Açılış panelinde 1 adet konuşmacı, Basın toplantısına katılım olanağı, İçeriği ana tema ile ilgili olmak kaydıyla 45 dakikalık bir adet sunum, Fuayede 2*3=6 m 2 stand hakkı. 3. Stand / Sunum; Stand açarak veya Sunum yaparak katılım bedeli TL dir. Hem stand hem sunum alınması durumunda bedel TL dir. Stand ve sunum olanakları kısıtlı olduğundan, yer ve saat seçimi başvuru sırasına göre verilecektir. Katılımcılara sağlanan olanaklar şunlardır; Fuayede 2 x 3 = 6m 2 lik stand açma olanağı ve/veya Bir adet 45 dakikalık sunum hakkı Tüm baskılı malzeme, tanıtım, duyurum ve markalaşma çalışmalarında, Katılımcılar başlığı altında logo 4. Basın Sponsorluğu; Basın kuruluşları, etkinliğin duyurumunu üstlenerek ve/veya haber yaparak etkinliğe sponsor olabilirler. Basın sponsorlarına, etkinlikte stand açma olanağı ile yapılacak tüm çalışmalarda Basın Sponsoru başlığı altında logo olanağı sağlanacaktır. Notlar: Ödemeler, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde, ancak mutlaka 29 Mayıs 2009 tarihinden önce yapılacaktır. Fiyatlara KDV dahil değildir. 6. S ayfa

8 DUYURUM / TANITIM ÇALIŞMALARI: Davetiye : adet isme baskılı davetiye İlan : Basın Sponsoru Gazetesinde 2 adet, Basın Sponsoru Dergilerinde 1'er adet Haber portalı sponsoru sitelerinde Poster : Türkiye genelindeki Üniversitelerin Bilgisayar Müh., Enformatik ve diğer ilgili bölümlerinde Türkiye genelindeki Teknoparklarda, TBD Kamu-BİB/BİMY etkinliğinde adet poster Banner : TBD ve destekleyen diğer STK sitelerinde, Basın Sponsoru sitelerinde, Haber Portal ı sponsoru sitesinde, Sponsor sitelerinde, e-posta : TBD listesine ( kişiye, 3 kez), Basın sponsoru listesine ( kişiye 2 kez) Kurumsal Haberler listesine, Destekleyen STK listelerine Basın : Basın toplantısı İLETİŞİM: Levent Karadağ TBD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Şarapçı TBD İstanbul Etkinlik Yürütme Kurulu Üyesi Gökhan Nalbant TBD İstanbul Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Cem Sütçü TBD İstanbul Etkinlik Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Çelebi TBD İstanbul Etkinlik Yürütme Kurulu Üyesi Faruk Kekevi TBD İstanbul Etkinlik Yürütme Kurulu Üyesi 7. S ayfa

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Haziran 2010

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Haziran 2010 Önsöz Bu sayımıza; bu ay düzenlediğimiz eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgilerle başlıyoruz. Siz de eğitimlerimize katılarak kişisel ve sektörel gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca bu bültenimizde

Detaylı

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç...

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MART 2007 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... Yayın Kurulu Başkanı Atilla YARDIMCI Yayın Kurulu Yasemin Altun,

Detaylı

Bilişim Yıldızları e-dönüşüm Yarışması Ödülleri Dağıtıldı!

Bilişim Yıldızları e-dönüşüm Yarışması Ödülleri Dağıtıldı! Önsöz TBD İstanbul'un yıl içindeki en önemli iki etkinliği, Kasım ayında büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. 25-26 Kasım tarihinde gerçekleşen 4. TBD İstanbul Bilişim Kongresi "Bilişim Kentleri; Akıllı

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu. GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI İÇERİK 1. Kulübün Mesajı 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü 3. GOBI 2010 3.1 Etkinlik Tarihi 3.2 Etkinliğin İçeriği 3.3 Etkinliğin Amaçları 4. Finansman Yönetimi

Detaylı

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu. GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI İÇERİK 1. Kulübün Mesajı 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü 3. GOBI 2010 3.1 Etkinlik Tarihi 3.2 Etkinliğin İçeriği 3.3 Etkinliğin Amaçları 4. Finansman Yönetimi

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

Bilişim Yıldızları e-dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu.

Bilişim Yıldızları e-dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu. Önsöz Bu sayımıza; TBD nin düzenlediği ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Bilişim Yıldızları e-dönüşüm Yarışması nın basın bülteniyle başlıyoruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında bu ay gerçekleştirilen

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

9Odadan:Sablon 05.03.2015 17:32 Page 89 MMO MMO

9Odadan:Sablon 05.03.2015 17:32 Page 89 MMO MMO 9Odadan:Sablon 05.03.2015 17:32 Page 89 12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi nin taslak programı belli oldu. Hakem değerlendirmeleri sonucunda sempozyum, seminer

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, bir gün almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... 2009 Çalýþma Raporu MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2009 İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 1

Detaylı

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak MİSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak VİZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz İÇİNDEKİLER 4. 2013 Nasıl Geçti 6. Önsöz 9. ÇMD Hakkında 10. Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12. Üyelerimiz 14. Komisyonlarımız 16. Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz 29. Çağrı Merkezi Fuarları 30. Düzenlediğimiz

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI. 2013 Yılı. Çalışma Programı. Ankara Sanayi Odası

ANKARA SANAYİ ODASI. 2013 Yılı. Çalışma Programı. Ankara Sanayi Odası ANKARA SANAYİ ODASI 2013 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine,

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Mart 2010

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Mart 2010 Önsöz Bu sayımıza; TBD İstanbul Şubesinin Genç Çalışma Grubu nun ayda 2 kere düzenlediği Sektör ve İnovasyon Toplantıları hakkında çalışma grubunun yapmış olduğu kısa açıklama ile başlıyoruz. Bültenimizin

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

DÖN Ü Ş Ü M S O S Y A L. Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı

DÖN Ü Ş Ü M S O S Y A L. Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 38 SAYI 125 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ S O S Y A L DÖN Ü Ş Ü M Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı Menteş: Uygulanabilir politikalar belirleyemedik Acarer: IT sektörü,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı