T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur tarihi itibariyle Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri açılarak, akademik ve idari anlamda altyapı çalışmaları süratle devam etmekte olup eğitim öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. Kurumlar, faaliyetlerini planladıkları, uyguladıkları ve uygulama sonuçlarını değerlendirdikleri takdirde neyi, ne zaman ve nasıl yaptıklarını görebilirler. Aynı şekilde gelecekte ne yapacaklarını, ne zaman yapacaklarını, ne tür yöntemler izleyeceklerini ve ulaşmak istedikleri sonucu öngörmeleri gerekir. Geçmişin değerlendirilmesi ve geleceğin öngörülmesi şeklinde karşımıza çıkan bu süreç planlama sürecidir. Her kurumun ve kurum bünyesinde her birimin bu süreci işletmesi zorunlu hale gelmiştir. Saydam, hesap verme sorumluluğunun bilincinde, özverili, çalışkan bir kadroyla Amasya Üniversitesine eğitimiyle katkı sunma hedefiyle Dekanlığımız 2011 Faaliyet Raporu, aşağıda sunulmuştur. Rapor kullanıcılarına faydalı olmak dileğiyle Prof. Dr. Metin YAVUZ Dekan V.

4 I- GENEL BİLGİLER A - MİSYON ve VİZYON Misyonumuz; Endüstriye hem teorik, hem de uygulama becerisi yüksek olan Mühendisler yetiştirmek ve Örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü saygın bir fakülte olmaktır. Vizyonumuz; Günümüz Dünyasının 21.yüz yılın gereksinimleri doğrultusunda ülkemize bilgi ve teknoloji alanında faydalı, üstün nitelikli mühendisler yetiştirmektir.. B - YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Fakültemiz organları Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Dekan; 1 - Fakülte kurullarına başkanlık etmek, kurulların kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2 - Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 3 - Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 4 - Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 5 - Fakülte birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 6 - Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

5 Fakülte Kurulu; Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapmaktadır. 1- Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, 2- Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3- Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1- Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, 2- Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3- Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4- Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5- Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6- Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Sekreteri Fakülte idari teşkilatının amiridir ve bu teşkilatın çalışmasından Dekana karşı sorumludur. Fakülte sekreteri, kendisine bağlı birimler aracılığı ile Dekanlık idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar. MALİ YETKİ VE SORUMLULUKLAR HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Metin YAVUZ Dekan V. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ İlhami TÜRKYILMAZ Fakülte Sekreteri TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ Muammer GÖKÇE Bilgisayar İşletmeni Fakültemiz bütçesinin en ekonomik verimli ve ihtiyaçlara göre kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılmasını, işlemlerin ve ödemelerin süresi içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamakla sorumludurlar. Ayrıca taşınır mal işlemlerinin ilgili yönetmeliğe göre yapılması ve yürütülmesini sağlamakla sorumludurlar.

6 C ) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Fiziksel Yapı Fakültemiz Amasya Şeyhcui Mahallesi Yağmur Köyü yolu üzeri yerleşkesinde kurulmuş olup m 2 kapalı alan içerisinde hizmet vermekteler. Eğitim Alanları Derslikler ve Amfiler EĞİTİM ALANI AMFİ 5 DERSLİK 23 LAB. 9 ATÖLYE 11 TOPLAM 44 Konferans -Toplantı Salon - Kütüphane TOPLANTI SALONU 1 KONFERANS SALONU 1 KÜTÜPHANE 1 TOPLAM Kantinler ve Kafeteryalar Kafeterya Sayısı : 1 Adet Kafeterya Alanı : 120 m 2 Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : 4 Adet Arşiv Alanı : 200 m 2

7 Yönetim Birimi Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) DEKAN ODASI DEKAN YRD. ODASI FAKÜLTE SEKRETERİ DEKAN SEKRETERİ TOPLAM Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) BÖLÜM BŞK. ODASI BLM. BŞK. SEKRETER ÖĞR. ÜYESİ ÇALIŞMA ODASI İDARİ PER. ODASI TOPLAM

8 2) Örgüt Yapısı Teknoloji Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Metin YAVUZ Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Burak BİLGİN Fakülte Sekreteri İlhami TÜRKYILMAZ Dekan Yardımcısı Muhasebe Taşınır Kay Kont Yazı İşleri Örgenci İşleri Teknik Hizmetleri Muammer Kemalettin GÖKÇE UYANMAZ Aşağıdaki bölümler açılmış olup eğitim-öğretim yılında bazı bölümlere öğrenci alınması planlanmaktadır. BÖLÜMLER VE BAŞKANLARI BÖLÜMÜN ADI BLM. BAŞKANI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. M. Burak BİLGİN Prof. Dr. Metin YAVUZ

9 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar Yazıcısı Projeksiyon Fotokopi Makinesi Fax Baskı Makinesi Telefon Makinesi Buzdolabı Fotoğraf Makinesi Güvenlik Kamerası Televizyon Tarayıcı Müzik Seti 4) İnsan Kaynakları Fakültemiz çalışanlarına ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. AKADEMİK PERSONEL GÖREV ÜNVANI PERSONEL SAYISI TOPLAM Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Eğitim- Öğretim Planlamacısı. Araştırma Görevlisi 1 (*) TOPLAM 2 2 (*) Kadrosu Ondokuz Mayıs Üniversitesindedir.

10 İDARİ PERSONEL GÖREV ÜNVANI PERSONEL SAYISI TOPLAM Fakülte Sekreteri 1 1 Şef - - Bilgisayar İşletmeni 2 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni - - Memur - - Sekreter - - Tekniker - - Yardımcı Hizmetler (4/C) 2 2 TOPLAM 5 5 5) Sunulan Hizmetler Fakültemiz eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacağından akademik ve idari anlamda altyapı çalışmaları devam etmekte olup, Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar öğretim elemanları çalışma odaları fakültemiz binasında olup, Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ve Meslek Yüksekokulu Teknik programlar ikinci öğretim öğrencilerine (4 program ) fakültemiz binasında eğitim - öğretim hizmeti verilmektedir. 6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Fakültemiz harcama kalemlerine göre satın alma, ihale, muayene ve kabul komisyon üyelikleri gibi karar alma süreçlerine uygun olarak gerekli komisyonlar oluşturmuş olup, birim içi kontrol faaliyetleri birim yöneticileri tarafından yürütülmektedir.

11 II- AMAÇ VE HEDEFLER A ) İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ En kısa sürede akademik ve idari anlamda alt yapı çalışmalarını tamamlayıp, eğitim-öğretim yılında öğrenci almak ve Amasya Üniversitesi nin Vizyonu na katkı sağlamak. B) TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER Karar alma ve uygulamada, çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesi, Fakültemizce yürütülen faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yerine getirilmesinin sağlanması, İnsani ilişkileri öne çıkarmak, Zamanı iyi kullanarak kaliteli hizmet vermek, Etik anlayışa sahip olmak, Teknolojik gelişime açık olmak, Kaynakları israf etmeden etkili kullanmak. Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılmasını sağlayacak ortamların oluşturulması, Öğrenci merkezli anlayışın hâkim kılınması, devamlı gelişmeye yönelik sistemin işlemesi, bu alanda idari personelin yeni bilgi ve becerilerle donatılması.

12 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) Mali Bilgiler Fakültemiz Bütçesini, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından her yıl ayrılan ödenekler oluşturmaktadır. Bu ödeneklerin bütçe tertipleri ve 2011 yılı ödenekleri aşağıda çıkartılmıştır. Giderin Tertibi Giderin Kaleminin Adı 2011 Mali Yılı Ayrılan Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Giderleri 6.471, Tüketim Mal Malzeme Hizm.Al , Yolluklar 1.000, Hizmet Alımları ,00 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Giderin Tertibi 2011 Yılında Ayrılan 2011 Yılında Harcanan , , , , , , ,00 854, , ,50 TOPLAM , ,07 2- Bütçe Uygulama Sonuçları 2011 yılı için tertibindeki artan ödenek ise elektrik ödemesinin (binayı yapan firmanın elektrik abone işlemini geciktirmesinden dolayı ) yapılamadığından kaynaklanmıştır. 3-Mali Denetim Sonuçları Fakültemizin Mali Denetimi sırasıyla; Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi ve Strateji Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Alımlarda ise Muayene ve Kabul Komisyonunca kontroller yapılmaktadır.

13 B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Amasya Sanayi ve İş adamlarıyla birlikte toplantı ve görüşmeler yapılmış. Bölgenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Üniversitemiz ve YÖK le iş birliği içerisinde aşağıdaki bölümler açılmıştır. -Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü -Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -Makine Mühendisliği Bölümü -Mekatronik Mühendisliği Bölümü -Otomotiv Mühendisliği Bölümü Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü altyapısını oluşturmak maksadıyla (Öğretim Üyesi atölye ve laboratuar vb.) Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Burak BİLGİN Ankara-Bursa-Kocaeli de bulunan Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümlerinin alt yapılarını incelemek ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere görevlendirilmiştir. - Eğitim-Öğretime başlanması halinde, laboratuar ve kütüphane ile birlikte sosyal ve kültürel alanda detaylı plan ve projelerimiz hayata geçirilecektir. 2-Performans Sonuçları Tablosu Akademik Personel ihtiyacının temini anlamında (Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman, Araştırma Görevlisi ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi) Üniversitemiz nezdinde YÖK le işbirliği içerisinde Akademik Kadro tahsisi yapılmış sonucunda; Çeşitli tarihlerde Yardımcı Doçent alımı için ilana çıkılmış, Makine Mühendisliği Bölümüne bir adet Yardımcı Doçent alımı gerçekleştirilmiş ayrıca Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne üç, Makine Mühendisliği Bölümüne iki, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne bir, Mekatronik Mühendisliği Bölümüne bir, Otomotiv Mühendisliği Bölümüne bir adet Yardımcı Doçent alımı süreci devam etmektedir. ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi alınması için kadro tahsisi yapılmış olup Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 3, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 2, Makine Mühendisliği Bölümüne 2, Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 4, Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 2 adet toplam 13 adet Araştırma Görevlisi yerleştirilmiştir. Fakültemiz hizmet binasının kullanıma ve eğitim-öğretime hazır duruma getirilebilmesi için 2011 yılı içerisinde; - Üst yönetim ve İdari Personel ihtiyacı belirli bir düzeyde sağlanmış olup, teknik personel ihtiyacı temini çalışmaları devam etmektedir.

14 - Binanın hizmet vereceği tüm birimler (Telefon, internet, elektrik, su, kanalizasyon, ısınma-soğutma cihazları, güvenlik sistemleri vb) gözden geçirilerek Üniversitemiz birimleri ile de iş birliği içerisinde faaliyete geçirilmiştir. - Amfi ve dersliklerin tefrişatı yapılmış, (Masa, sıra, perde, askılık, yazı tahtaları vb) ayrıca bir kısmına projeksiyon cihazları takılmıştır. - Yönetim, Akademik ve İdari personel odalarının her türlü tefrişatı (Masa, sandalye, telefon, perde, askılık, internet, bilgisayar, yazıcı, dolap, fax vb) yapılmıştır. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) ÜSTÜNLÜKLER Yönetimin deneyimli ve yetişmiş kişilerden oluşması, Personelin kuruma olan bağlılığının bireysel çabalarıyla kendini geliştirmeye yönlendirmesi, Birimimizin teknolojik gelişmelere açık olması talep ve isteklerin kısa sürede sonuçlanması. B) ZAYIFLIKLAR Yeni bir Fakülte olunması nedeniyle ihtiyaç duyulan Akademik ve İdari personel eksikliği, Fakülte binasının temel hizmet birimlerinde Elektrik-Elektronik cihaz ve aletlerin çokluğu (Isınma-soğutma sitemleri, güvenlik-haberleşme sistemleri, elektrik-internet sistemleri, jeneratör, asansör vb) ayrıca detaylarındaki yoğunluk sebebiyle bunu karşılayacak gerekli teknik personel eksikliği. C) DEĞERLENDİRME Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi açılmış olması ile birlikte en kısa sürede altyapı eksiklilerini gidererek, Ülkemize. Amasya mıza ve Üniversitemize gelecek için günümüzün teknolojik şartlarına uygun bir potansiyel hazırlamayı planlamakla beraber günlük takip edilmesi bile güçleşen bu alanda bu günler için ve gelecek için en uygun ve donanımlı bireyler yetiştirmek yolunda hızla ilerlemeyi amaçlamıştır.

15 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Fakültemizin gelişebilmesi için en kısa sürede Akademik, İdari ve Teknik personel ihtiyacının giderilmesi, ayrıca laboratuar ve atölyelerinde kurulması gerekmektedir. Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27/ Prof. Dr. Metin YAVUZ Dekan V.

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 31.01.2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A Misyon ve Vizyon 3 I.A.1 Misyon 3 I.A.2 Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı