2009 YILI NAKLIYAT VE YAT (GEZİ TEKNESİ) SİGORTALARI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI NAKLIYAT VE YAT (GEZİ TEKNESİ) SİGORTALARI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 2009 YILI NAKLIYAT VE YAT (GEZİ TEKNESİ) SİGORTALARI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ Acentelerimiz, nakliyat emtia branşında aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kabule yetkili oldukları rizikolarda, aşağıda belirtilen limitlere kadar poliçe tanzim edebilirler. Ancak limiti ne olursa olsun kıymet sigortaları, tekne ve yat sigortaları ile taşıyıcı sorumluluk sigorta tekliflerini Genel Müdürlük Nakliyat Sigortaları Müdürlüğü nün onayı olmaksızın kabul edemez ve poliçe düzenleyemezler. RİZİKO KABUL LİMİTLERİ Deniz, Kara, Hava ve Demiryolunda araç başına TL (YÜZBİN-TÜRKLİRASI) NAKLİYAT BRANŞINDA KABUL EDİLMEYEN RİSKLER 1) Tek bir seferde sigorta bedeli EURO yu aşan sevkiyatlar (15-25 yaş arası gemilerde EURO, yaş arası gemilerde EURO) 2) Motorlu veya motorsuz ahşap veya yelkenli gemilerle yapılan yük taşımacılığı 3) Çiftlik ve kümes hayvanı sevkiyatları 4) Menfaat sahibi Türkiye ve/veya K.K.T.C. de ikamet etmeyen emtia nakliyatı talepleri 1) 20 yaşın üzerindeki yatlar 2) Sigorta bedeli EURO yu aşan yatlar 3) Menfaat sahibi Türk olmayan yatlar 4) Denize Elverişlilik Belgesi veya Özel Yat Kayıt Belgesi olmayan yatlar 5) Balıkçı tekneleri 6) Kira kaybı sigortaları 7) Chartering ve 3. şahıslara kiralama rizikoları TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTALARI 1) Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası (CMR) GENEL MÜDÜRLÜK VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN ONAYI İLE KABUL EDİLEBİLEN RİSKLER 1) Münih Re tarafından belirlenmiş Harp&Grev Çizelgesinde istisna veya held covered ilan edilen sahalara yapılacak sevkiyatlar 2) Taşınacak emtia türü her ne olursa olsun 35 yaşından büyük veya Institute Classification Clauses e göre sınıflandırılmamış gemilerle yapılacak sevkiyatlar için teminat verilmesi 3) Yaş meyve, sebze, taze ve/veya dondurulmuş ve/veya soğutulmuş et, deniz ve göl mahsulleri 4) Hububat, küspe, kömür, petrol ve türevleri (gaz, motorin, benzin, fuel oil, nafta v.b.) ve her türlü dökme yük 5) Ev eşyası, kullanılmış eşya, cihaz, makine vb. 6) Her türlü otomobil sevkiyatları 7) Her türlü antika eşyalar, altın, gümüş vb. kıymetli taş ve bunlardan mamul emtia 8) Tütün, sigara, içki, şişelenmiş meşrubat v.b. emtia 9) Yem sanayi ham madde ve ürünleri 10) Yumurta, cam, kristal, porselen, seramik gibi malzeme ile bu maddelerden yapılmış eşyalar 11) Dinamit ve diğer infilak edici, parlayıcı maddeler 12) Tomruk, kereste, kağıt, hurda kağıt ve karton 13) Her türlü nükleer malzeme ve asbestos emtiası 14) Açık kasa veya üzeri branda ile örtülmüş kasalı kamyonlarla yapılan emtia sevkiyatları 15) Fuar, sergileme ve gidiş-dönüş teminatlı poliçeler 16) Rücu feragatli poliçeler 17) İmalat ve işleme riskleri, stock throughput poliçeleri, paket poliçeler 18) Sevkiyatın mutad seyri dışındaki depolamalar 19) Harp ve Grev teminatı verilmesi

2 20) Yurt içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapsamındaki illere ve/veya bu bölge kapsamındaki illerden diğer bölgelere yapılacak taşımalar için Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri teminatı verilmesi 21) Yükleme, aktarma, boşaltma rizikoları içeren veya geniş teminatlı tamamlayıcı sevkiyat sigortaları 22) Sevkiyatı başlamış rizikolar 23) Frigorifik araçlarla yapılan taşımalar 1) Sigorta bedeli EURO yu aşmayan yatlar 2) Harp ve Grev teminatı verilmesi UYGULAMA TALİMATI 1) Tüm Savaş riskleri 7 gün, tüm GLHHKNH (terörizm dahil) riskleri 48 sat fesih ihbar koşuluyla verilebilmektedir. 2) Karada harp teminatı talep edildiğinde; özel fiyat ve teminat sağlanması çalışması gerektirdiğinden mutlaka Genel Müdürlük Nakliyat Departmanı na başvurulmalıdır. 3) Denizyolu ile yapılacak her sevkiyata ilişkin gemi adı, bayrağı, sigorta bedeli, yükleme tarihi vb. detayları Şirket kümülasyonu bakımından en seri şekilde Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. 4) Gemi yaş zamları, Institute Classification Clause gereğince uygulanacaktır. 5) Yukarıda sayılan veya sayılmadığı için kabulü serbest bırakılan bilumum rizikolarda tarife şartları, varsa sürprimleri ve gemi yaş zamlarının eksiksiz uygulanması esastır. 6) Kamyon Klozu ve Demiryolu Klozu ile teminat altına alınan emtia nakliyatlarında; yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek rizikoların teminata dahil edilmesi halinde mutlaka ekprim alınacaktır. 7) Bölge Müdürlüklerimizden ve acentelerimizden abonman sözleşmesi düzenlemesi yönünde gelecek talepler Genel Müdürlük Nakliyat Departmanı tarafından değerlendirilecek ve bütün sözleşmeler Nakliyat Departmanı tarafından düzenlenecektir. Kıymet nakliyatı sevkiyatları için hiçbir şekilde abonman sözleşmesi düzenlenmemelidir. Kıymet nakliyatı sevkiyatları ön bildirimde bulunulması şartıyla ve münferit poliçelerle teminat altına alınmalıdır. 8) İthalat Nakliyat Sigortası Şirketimizce temin edilmemiş olup, gümrüğe gelmiş bulunan emtianın gümrüklerden veya fiktif depolardan il hudutları veya diğer illere nakilleri sırasında dar teminat ile sigortalanmasında bir sakınca yoktur. Ancak bu poliçelerde yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek rizikolar kesin olarak teminat harici tutulmalıdır. 9) Emtia ve Kıymet Nakliyatı Sigortalarında sevkiyatın başlangıç tarihi, teklif tarihinden önce olan taşımalar için dar şeraitle teminat verilmesi ve teklif tarihinden önceki hasarların teminat kapsamının dışında olduğunun poliçede belirtilmesi esastır. 10) Nakliyat ambarları veya nakliyat şirketlerince talep edilen ve sigortalı olarak bunların gösterildiği poliçeler için; Emtia Nakliyat Sigortası yapılmamalı, Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası yapılmalıdır. 11) Geniş teminatla sigorta edilmiş emtianın frigorifik tesisatlı bir araçla nakli halinde, bozulma rizikosunun da teminata dahil edilmesi istenirse, Soğutma ve Havalandırma Aygıtlarında 24 Saatlik Arıza Klozu ek prim alınarak poliçeye eklenmelidir. Bu tür poliçelere, Genel Müdürlük Nakliyat Servisi tarafından ilgili kloz açıklamaları yazılacağından, mutlaka Genel Müdürlüğe başvurulması gereklidir. 12) Döviz poliçeleri sadece Genel Müdürlük tarafından tanzim edilmektedir. 13) Efektif Türk Lirası ve döviz dışında kalan kıymet nakliyatı sigortaları ile ilgili tekliflerde ve buna bağlı olarak düzenlenecek poliçelerde, taşıma konusu kıymetin (hisse senedi, yatırım fonu belgesi, mevduat sertifikası, hazine bonosu v.b.) sigorta bedeli, kıymetlerin ikame masrafları ile sınırlıdır. 14) Her türlü emtia ve/veya taşıyıcı sorumluluk sigorta poliçelerine mutlaka eklenmesi gereken klozlar; - Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Including U.S.A. & Canada Endorsement - Seepage and Pollution Exclusion Clause

3 - Nuclear Energy Risks Exclusion Clause (Reinsurance) Worldwide Excluding USA and Canada Ayrıca, poliçe teminatı türüne göre poliçelere mutlaka eklenmesi gereken klozlar; Geniş teminat verildiyse ; Denizyolu, Karayolu, Demiryolunda Institute Cargo Clauses (A) Havayolunda... Institute Cargo Clauses (Air) Dar teminat verildiyse; Denizyolunda... Karayolunda... gerek yoktur.) Demiryolunda... Havayolunda... Institute Cargo Clauses (C) Kamyon Klozu (Poliçede çıkıyor, poliçeye iliştirilmesine Demiryolu Klozu Havayolunda dar teminat verilemez. Tam zıya teminatı verildiyse; Deniz, kara, demir, havayolunda... Tam Zıya Klozu (Poliçede çıkıyor, poliçeye iliştirilmesine gerek yoktur.) Harp&Grev Teminatı verildiyse; Denizyolunda... Institute War Clauses (Cargo) Institute Strikes Clauses (Cargo Karayolu ve Demiryolunda... Institute Strikes Clauses (Cargo) Karayolu ve Demiryolunda Harp Teminatı verilemez. Havayolunda... Institute War Clauses (Air Cargo) Institute Strikes Clauses (Air Cargo) Ayrıca denizyolu poliçelerinin tamamına Institute Classification Clause ve Cargo ISM Endorsement klozları eklenecektir. Bu alt branşta sadece yat sigortası yapılmaktadır. 1) Yat sigortası kabulünde mümkün mertebe seçici davranılmalı, daha çok filo halinde gelebilecek işler kazanılmaya çalışılmalı, moralite faktörü mutlaka dikkate alınmalı ve tekne değerlerinin doğru olarak tespiti için teminat verilmeden önce ekspertiz yaptırılmalıdır. 2) Yat poliçelerinde mutlaka tenzili muafiyet uygulanacak ve sigorta dönemi içerisinde sigorta bedelinin artış göstermesi halinde, muafiyetin de sigorta bedeli değişikliği paralelinde arttırılması sağlanacaktır. Tenzili muafiyet miktarının yüzde olarak ifade edildiği yat poliçelerinde muafiyet tutarının sigorta bedelinin % 1 inden az olmaması ve bu muafiyet tutarının 500 EURO ve/veya karşılığı TL nin altında olmaması esastır. 3) Her türlü yat sigorta poliçelerine; Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları, Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/2003 cl 370 Including U.S.A. & Canada Endorsement, Seepage and Pollution Exclusion Clause ( ), Nuclear Energy Risks Exclusion Clause (Reinsurance) Worldwide Excluding USA and Canada NMA 1975 A (1994) ve Institute Yacht Clauses mutlaka eklenmelidir. 4) Harp rizikosu 7 gün, GLHHKNH (terörizm dahil) 48 sat fesih ihbar koşuluyla, ek prim karşılığında teminata dahil edilebilir. TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTALARI 1) HDI Sigorta A.Ş. prensip olarak, Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasını yıllık blok poliçe şeklinde ve minimum depo primli olarak tanzim etmektedir. Sigorta poliçesinin sigortalı tarafından vadesinden önce iptal edilmesi halinde, Şirketimiz minimum depo primi tutarından herhangi bir iadede bulunmaz. 2) Münferit olarak talep edilen Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası tekliflerinde yalnızca Kamyon Klozu kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucunda nakliyat ambarlarına düşecek hukuki sorumluluk şeraiti ile teminat verilmeli ve yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek rizikolar teminat harici tutulmalıdır. 3) Toplu halde sigorta edilen dernek üyesi nakliyat ambarlarına veya büyük montanlı diğer işlere uygulanan özel fiyatlar hiçbir şekilde münferit sigorta tekliflerinde kullanılamaz. Kapasitesi yüksek

4 Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası talep eden müşteriler için özel fiyat çalışması yapılması istendiğinde, Genel Müdürlük Nakliyat Departmanına başvurulmalıdır. 4) Toplu halde sigorta edilen ve geniş teminatlı Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası (Institute Cargo Clauses All Risks in kamyon taşımacılığına uygulanabilir hükümleri kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucunda nakliyat ambarlarına düşecek hukuki sorumluluk) işlemlerinde verilen teminat limitinin % 1 inden az olmamak kaydıyla tenzili muafiyet uygulanmalıdır. NAKLİYAT EMTİA POLİÇELERİNE MAL GRUPLARI VE NAKİL ARAÇLARI İTİBARİYLE YAZILMASI GEREKLİ OLAN NOTLAR TÜM ABONMAN VE FLOTAN POLİÇELERE MUTLAKA YAZILMASI GEREKEN NOTLAR 1) Sevkiyatı gerçekleştirecek olan geminin 15 yaşın üstünde olması halinde; Institute Classification Clause e göre gemi yaş zamları nakliyat fiyatına ayrıca ilave edilecektir. 2) Sevkiyatlar 35 yaş (35 yaş dahil) altı ve IACS üyesi kuruluşlar tarafından klaslı gemilerle yapılacaktır. 3) 35 yaşından büyük veya IACS üyesi klaslı olmayan gemilerle yapılacak sevkiyatlar teminat haricidir. HUBUBAT (BUĞDAY, ARPA, V.B.), ŞEKER, KAKAO, UN, PAMUK V.B. EMTİANIN ALL RISKS OLARAK SİGORTA EDİLMESİ HALİNDE POLİÇEYE YAZILACAK NOT Böceklenme, topaklanma, kurtlanma, fare ve diğer haşeratın ika edeceği zararlar, mutad fire, ağırlık ve hacim kaybı v.b. rizikolar ile malın tabii mahiyetine ilişkin ve/veya malın kendi özrü nedeniyle ortaya çıkabilecek ziya ve hasarlar kesin olarak teminat haricidir. PATATES, SOĞAN V.B. EMTİA İLE FRİGORİFİK TESİSATI OLMAYAN ARAÇLARLA SEVKEDİLEN NARENCİYE, KORNİŞON VE DONDURULMUŞ OLARAK SEVKEDİLEN ET, BALIK, TAVUK V.B. EMTİAYA ALL RISKS TEMİNATI VERİLMESİ HALİNDE POLİÇEYE YAZILACAK NOT Bozulma kesin olarak teminat haricidir. FİLMAŞİN, SAÇ, DEMİR, TOMRUK V.B. EMTİAYA ALL RISKS OLARAK TEMİNAT VERİLMESİ HALİNDE POLİÇEYE YAZILACAK NOT Sigortalı emtiada suhunet farklılığı ve atmosferik şartların etkisiyle meydana gelen hasar ve zıyalar, ağırlık ve hacim kaybı, yükleme ve boşaltma limanlarında yapılan ölçüler arasındaki farklılıklar, oksidasyon, paslanma, vezin kaybı ve malın tabii mahiyetine ilişkin her türlü hasar ve ziyalar kesin olarak teminat haricidir. Meydana gelebilecek teminat kapsamına giren noksanlık ile ilgili hasar ve ziyalara ilişkin hasar hesabı bağ adedi üzerinden yapılacaktır. Hasar hesabının yapılmasında tonaj ve hacim dikkate alınmayacaktır. PALM YAĞI VB. ÖZELLİK ARZEDEN EMTİA İLE KONTROLLU ISIDA TAŞINMASI GEREKEN EMTİAYA ALL RISKS TEMİNATI VERİLMESİ HALİNDE POLİÇEYE YAZILACAK NOT Sigortalı emtiada ağırlık ve hacim kaybı, yükleme ve boşaltma limanlarında yapılan ölçümler arasındaki farklılıklar sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar ile sigortalı emtianın mutad firesi vb. malın tabii mahiyetine ilişkin her türlü ziya ve hasarlar teminat haricidir. Taşınan malın özelliğine göre kontrollü ısıda ve/veya belirli bir ısı seviyesinde taşınması gereklidir. Sigorta konusu emtianın, tabii özellikleri gözönüne alınarak tom sefer süresince kesintisiz olarak, ticari teamüllere uygun ısı seviyesinde taşınması kaydıyla işbu poliçe teminatı geçerli olacaktır. KÖMÜR, KÜSPE VB. EMTİAYA ALL RISKS TEMİNATI VERİLMESİ HALİNDE POLİÇEYE YAZILACAK NOT Kendi kendine kızışma (spontaneous combustion) rizikosu kesin olarak teminat haricidir. DONDURULMUŞ EMTİA, PİLİÇ ETİ, ET, TAVUK VB. EMTİANIN FRİGORİFİK TESİSATLI ARAÇLAR İLE YAPILACAK SEVKİYATLARINA ALL RISKS TEMİNATI VERİLMESİ DURUMUNDA 24 SAATLİK ARIZA KLOZU YAZILDIKTAN SONRA POLİÇEYE YAZILACAK NOT Bu sigorta sözleşmesi, araçta soğutma tertibatının devamlı çalıştırıldığını belgelemeye yarayan kayıt cihazının bulunması şartıyla aktedilmiştir. Aksi halde, meydana gelebilecek hiçbir hasardan sigortacı sorumlu tutulamaz. Gerek duyulduğunda ise bu cihazların kayıtlarının Sigortacıya ibrazı istenebilecektir.

5 HER TÜRLÜ ELEKTRONİK VEYA MEKANİK MAKİNE, CİHAZ VB. EMTİA SEVKİYATINDA POLİÇEYE YAZILMASI GEREKEN NOT Teminat kapsamında bir riziko nedeniyle meydana gelmedikçe ve ambalajında/dış görünümünde herhangi bir zarar gelmedikçe her türlü elektrik, elektronik, mekanik arıza ve hasarlar kesin olarak teminat dışıdır. CERASKAL TEMİNATI VERİLMESİ DURUMUNDA POLİÇEYE YAZILACAK NOT Ayrıca varma mahallindeki.. adresinde.. kata ceraskal ile yapılacak tahmil/tahliye işlemi teminata dahil edilmiştir. SERGİLEME TEMİNATI VERİLMESİ HALİNDE TEMİNAT YAZILDIKTAN SONRA POLİÇEYE YAZILMASI GEREKEN NOT... Fuarında (... tarihleri arasında) sergi süresince ve sergiden önceki bekleme, depolama sırasında teşhire arz edilecek malların ilgililerden teslim alınması, araca yüklenmesi,... dan (yükleme yeri)... a (varış yeri),... dan (varış yeri)... a (yükleme yeri) nakliyesi ve ilgililere teslimine kadar geçecek safhalarda vaki olabilecek yangın, hırsızlık v.b. rizikolara karşı All Risks teminatı kapsamında temin edilmiştir. DÖKME HUBUBAT, KÖMÜR, KİMYEVİ MADDE, PALM YAĞI, HURDA DEMİR, VB. EMTİANIN GENİŞ KAPSAMLI OLARAK SİGORTA EDİLMESİ HALİNDE POLİÇEYE YAZILMASI GEREKLİ OLAN NOT Taşınan malın özelliği nedeniyle, varma limanında Şirketimizce sörvey yaptırılacaktır. Bu nedenle sevkiyatı gerçekleştiren geminin son varma limanına ulaşmasından en az 3 iş günü öncesinden Sigortacıya yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, meydana gelebilecek ziya ve hasarlarda işbu sigorta teminatı geçersiz olacaktır.

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ 1) Acentelerimiz bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak şartıyla aşağıda belirtilen limitlere kadar iş kabulüne yetkilidir. 2) Bu yönetmelikte belirtilen

Detaylı

Risk Kabul Yönetmeliği 2008

Risk Kabul Yönetmeliği 2008 Risk Kabul Yönetmeliği 2008 YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. RİSK KABUL YÖNETMELİĞİ 01.01.2008 İÇİNDEKİLER SAYFA YANGIN SİGORTALARI...1 Deprem Sigortaları...7 Hırsızlık Sigortaları...8 Cam Kırılması Sigortası...10

Detaylı

ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012

ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012 ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012 1 ĠÇERĠK A. YANGIN......3 Hırsızlık sigortaları. 7 Kasa hırsızlık sigortaları.....8 Cam kırılması sigortaları...8 B. NAKLĠYAT SĠGORTALARI....9 Kıymet Sigortaları...

Detaylı

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI: A.1. Sigortanın Konusu: Bu sigorta gereğince yükün taşımacılık rizikolarını salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menfaati olan kimse bu menfaatini

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR Aile Mesuliyet Teminatı 126 Sigortalının, aynı evde birlikte oturduğu ailesinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılan evcil hayvanlarının, mesken dahilinde üçüncü şahıslara

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

KUYUMCU PAKET SİGORTASI KUYUMCU PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Kuyumcu paket sigortası ürünümüz ile, sigortalının işlerinde kullanılan stoklarında ve/veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013 1 Sigortanın Konusu 1.1 İşi alan olarak sigortalının, ister nakliye, taşıma, depolama işleri isterse de alışıldığı üzere taşımacılığa ait diğer işlerle ilgili olsun, ücret karşılığında yapılan taşıma sözleşmelerinden

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER İçindekiler ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER 9.2.1. İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: 01.02.2013)... 1 9.2.1.1.

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı