İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu"

Transkript

1 İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı, Adresi 4. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Grup Şirketleri, Hissedarları ve İnternet Adresi 5. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Son Beş Yıl İçerisinde Gerçekleşen Projelerinde Meydana Gelen Hasarlar, Miktarları, Oluş Sebepleri ve İlgili Sigorta Şirketlerinin Hangileri Olduğu Hakkında Detaylı Bilgileri Belirtiniz. 6. Projenin Adı ve Tanımı 7. İnşaat Sahasının Yeri ve Açık Adresi 8. Sigortalının Vergi Numarası 9. Projenin Başlangıç Tarihi 10. İnşaat Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Bakım Süresi 11. Taşeron Müteahhitlerin Adı, Grup Şirketleri, Hissedarları ve İnternet Adresleri 12. Taşeron Müteahhitlerin Son Beş Yıl İçerisinde Gerçekleşen Projelerinde Meydana Gelen Hasarlar, Miktarları, Oluş Sebepleri ve İlgili Sigorta Şirketlerinin Hangileri Olduğu Hakkında Detaylı Bilgileri Belirtiniz. sz, CAR SORU FORMU.xls,

2 II. Riziko Hakkındaki Bilgiler 1. Sözleşme konusu işler, inşaatın nelerden ibaret olduğunu açıkça belirtiniz. 2. Detaylı teknik bilgiler ; Kat adedi, ölçüler: Kolon adedi ve aralarındaki max.mesafe: Temel kotu: Max. kazı derinliği: Yapı sistemi özellikleri: 3. Genel yerleşim planı, kesitler, iş programı ile teknik şartname ve / veya iş sözleşmesini ekleyiniz. 4. Taşeronlarla yapılacak işleri belirtiniz. 5. Müteahhit bu tip iş veya inşaat sistemlerinde tecrübeli midir? evet 6. Müteahhitin Geçmiş Dönemlerde Gerçekleştirdiği Projeler I. II. III. hayır 7. Özellik arzeden riskleri belirtiniz; Yangın - infilak evet hayır Sel - seylap evet hayır İnşaat sahası veya şantiyede akaryakıt veya patlayıcı madde stok ediliyor mu? evet hayır DİĞER RİSKLER : Bölgede bugüne kadar deprem olmuş mudur? evet hayır Evet ise şiddetini belirtiniz. evet hayır İnşaat standartlarının tespitinde bölgenin özellikleri göz önünde tutulmuş mudur? evet hayır Dizayn satandardı normal standartların üzerinde midir? evet hayır 8. Zemindeki toprak tabakalarının durumunu belirtiniz. Kaya Çakıl Kum Kil Doldurulmuş zemin DİĞERLERİ : Çevrede mevcut jeolojik kusurlar var mı? evet hayır 9. Zemin su seviyesini belirtiniz. sz, CAR SORU FORMU.xls,

3 10. En yakın nehir - göl - denizlerin ; İsmi : İnşaat sahasına mesafesi : Seviyeler alçak su seviyesi : Ortalama su seviyesi : Maksimum su seviyesi : 11. İklim şartlarını belirtiniz ; Yağışlı mevsim : Maks.düşen yağmur (mm) : III. Fırtına tehlikesi : Düşük Orta Yüksek Sorular 1. Fazla mesai, gece vardiyası ve resmi tatil günleri çalışmaları için ücret ve zamların temin edilmesi isteniyor mu? Evet ise istenen teminat limiti nedir? 2. Zemin suyunun giderilmesi, kazık çakma, destek, askıya alma, hafriyat gibi işlerden etkilenebilecek inşaat sahasındaki bina ve civarındaki yapılar hakkında bilgi veriniz. 3. İnşaat sahasında veya bitişiğinde işveren veya müteahhite ait veya bunların zilyed, emanet veya kontrolünde bulunan mevcut bina ve tesislerin sözleşme konusu işleri veya bu işlerle ilgili olarak meydana gelecek zarar ve ziyanların da sigorta teminatına dahil edilmesi isteniyor mu? Evet ise istenen teminat limiti nedir? Bu gibi bina ve tesisleri lütfen tam olarak tanımlayınız. IV. Temin Edilecek Sigorta İle İlgili Olarak Sigorta Değerlerini ve Teminat Limitlerini Belirtiniz: 1. Sözleşme konusu iş 2. Sözleşme bedeli 3. İşveren tarafından temin edilen malzeme, teçhizat bedeli 4. Geçici inşaat, şantiye tesisleri (iskele, bina, baraka, Su, Drenaj, tesisleri) ve alet edevat ve techizatı 5. İnşaat makineleri a) İşverene ait b) Müteahhite ait 6. Enkaz kaldırma masrafları (Toplam sigorta bedelinin %2'si ile sınırlıdır.) 7. TOPLAM SİGORTA BEDELİ sz, CAR SORU FORMU.xls,

4 V. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası 1. Sigorta edilen birimler için teminat limitleri : a) Bedeni zararlarda ; Şahıs başına Kaza başına b) Maddi Zararlarda c) Kaza Başına Kombine Tek Limit (isteniyorsa) VI. İnşaat Makine Listesi Yer yeterli olmadığı takdirde lütfen ayrı bir sayfa kullanınız. Adedi Modeli Markası Cinsi Değeri ( İkame ) Teklifnamedeki tüm soruların açık ve doğru olarak cevaplandırılıp çizgilerle cevap verilmemesi veya açık bırakılmaması gereklidir. Sigorta ettiren, teklifname kendisi tarafından yazılmamış olsa dahi burada cevaplandırılmış olan soruların doğru olduğunu beyan eder. Sigorta Ettiren veya İşbu Sigortadan Sorumlu Şahsın/Şahısların İmzası/İmzaları Tarih: sz, CAR SORU FORMU.xls,

5 İnşaat All Risks Sigortaları ( CAR ) Teminatın Kapsamı; Sigorta konusunu teşkil eden değerlerin sigorta süresi içinde poliçe ve genel şartlarda gösterilen istisnalar dışında önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik bir sebeple hasar görmesi teminat altına alınmaktadır. Başlıca Riskler; Yangın - yıldırım - infilak Fırtına - sel - seylap Hırsızlık Deprem Yer Kayması İşçilik Hataları vb. Sigortalı; İşveren, müteahhit, taşeron, tali taşeronlar ayrı ayrı ya da birlikte sigortalı olarak bulunabilriler. İnşaat All Risks Sigortası Ek Teminatlar; (Şu anda sigorta sektöründe yoğun olarak kullanılan ek teminatlar) 1. Grev lokavt halk hareketleri ve terörizm 2. Üçüncü şahıs mali mesuliyet 3. Şantiye tesisleri (her türlü alet techizat, kalıp, baraka, depo binası vb.) 4. İnşaat makineleri (vinç, dozer, loder, greyder, silindir vb.) 5. Bakım devresi 6. Fazla mesai ve seri nakliye ücretleri 7. Enkaz kaldırma İnşaat Süresi; İnşaat all risks sigortası için, Sigorta bedeli = Nihai proje bedeli Bu sigorta türünde esas olan inşaat işleri sigortası bedelinin proje nihai bedeline eşit olmasıdır. Aksi halde hasar anında eksik sigorta uygulanır. Proje süresince (sigorta süresince) meydana gelebilecek her türlü, ilave işler enflasyon vb. nedenlerle meydana gelebilecek değer artışları yapılmalıdır. Ülkemizdeki enflasyon ihale sistemi nedeniyle inşaat all risks poliçelerinde her altı ayda bir değer artışı yapılması gereklidir. Bu durum uygulamada takip açısından zorluk taşıması nedeniyle döviz bazında sigorta bedeli ile poliçe tanzim edilmesi öngörülmektedir. Muafiyetler; İnşaat all risks sigorta poliçelerinde genel olarak aşağıda belirtilen riskler için herbir hasarda tenzili muafiyet uygulaması vardır. Doğal afetler Bakım devresi İnşaat işleri Üçüncü şahıs mali mesuliyet İnşaat makineleri ve şantiye tesisleri sz, CAR SORU FORMU.xls,

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

KONUT EŞYA SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

KONUT EŞYA SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler KONUT EŞYA SİGORTASI Genel Özellikler Konut Eşya Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina içindeki eşyalarını olası risklere karşı güvence altına alan sigortadır. Konut Eşya Sigortası

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) İş Avantaj BIZ 100/200/300/600/1.000/1.500/2.0

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI

HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ YANGIN SİGORTALARI HDI SİGORTA 2011 YILI RİZİKO KABUL YÖNETMELİĞİ 1) Acentelerimiz bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak şartıyla aşağıda belirtilen limitlere kadar iş kabulüne yetkilidir. 2) Bu yönetmelikte belirtilen

Detaylı

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ocak 1989 Teminat Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları,

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR?

HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR? HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR? TANIMI: Müteahhidin veya Taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli ihzarat karşılığı tahakkuk

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1.1.Varlıklar Açısından Tanımlar 1.1.1.Eşya : Sigortalıya ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Seyahat Sigortası Tazminat Taleplerinde Yapılması Gerekenler

Seyahat Sigortası Tazminat Taleplerinde Yapılması Gerekenler Seyahat Sigortası Tazminat Taleplerinde Yapılması Gerekenler Değerli Sigortalımız, Aşağıdaki hususlar size tazminat talebinizin takibi açısından kolaylık sağlayacağından lütfen dikkatlice okuyunuz. Tazminata

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı