2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Yapılacak işlerle ilgili ayrıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Yapılacak işlerle ilgili ayrıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir."

Transkript

1 2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİN TANIMI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatına ait ekli icmal tablosunda belirtilen taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetlerin (Binalar, bina muhteviyatı; döşeme ve demirbaşlar ile makine teçhizat, emtea, iş makineleri, kara nakil araçları, vagonlar, tehlikeli maddeler/tehlikeli atık zorunlu sorumluluk, motorlu kara taşıt araçları zorunlu mali sorumluluk (Trafik), işveren mali mesuliyet, üçüncü şahıs mali mesuliyet, her türlü kıymetli evrak ve para nakliyatı ile yurt içi ve yurt dışı emtea nakliyatlarının vb.) yaklaşık ,32 TL lik sigorta bedeli üzerinden, 2. maddede belirtilen sigorta nev ileri (branşları) bazında 31/12/2015 saat 12:00 ile saat 12:00 tarihleri arasında 365 gün süreyle sigortalanarak güvence altına alınması işidir. Yapılacak işlerle ilgili ayrıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

2 ÜNİTE ADI:ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI TEŞEKKÜL MAL VARLIKLARINA GÖRE SİGORTA GENEL İCMAL TABLOSU SIRA NO İŞLETME ADI BİNALAR BİNA MUHTEVİYATI MAKİNA TEÇHİZAT EMTEA TEHLİKELİ MADDE/ ATIK DEPO KASA KARANAKİL KASKO İŞMAKİNALARI + LOKOMOTİF (MAKİNA KIRILMASI+ KASKO) VAGONLAR (MAKİNA KIRILMASI + KASKO) LOKOMOTİF - VAGON 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET İŞVEREN MALİ MESULİYET 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET KİRACI MALİ MESULİYET GRUP ABONMAN (YAKLAŞIK) EMTEA ABONMAN (YAKLAŞIK) EMTEA NAKLİYAT (YAKLAŞIK) GENEL TOPLAM TEŞEKKÜL 1 GENEL MÜDÜRLÜK , , , , , , ,00 2 BANDIRMA LOJİSTİK BİRİMİ , , , ,00 KAZA BAŞINA : 1. KAZA BAŞINA : 1. KAZA BAŞINA BEDENİ : 1.. KAZA BAŞINA MADDİ: KAZA BAŞINA BEDENİ : 1.. KAZA BAŞINA MADDİ: , , ,45 GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZE BAĞLI LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAM , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,12 İŞLETMELER 1 BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ,00 2 BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ,32 3 KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , , ,50 4 EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , ,80 ŞAHIS BAŞINA: ,00 TL KAZA BAŞINA BEDENİ: ,00 TL KAZA BAŞINA MADDİ: ,00 TL ŞAHIS BAŞINA: ,00 TL KAZA BAŞINA BEDENİ: ,00 TL KAZA BAŞINA MADDİ: ,00 TL KAZA BAŞINA : 1. KAZA BAŞINA : 1. KAZA BAŞINA : 1. KAZA BAŞINA : 1. KAZA BAŞINA BEDENİ : 1.. KAZA BAŞINA MADDİ: KAZA BAŞINA BEDENİ : 1.. KAZA BAŞINA MADDİ: KAZA BAŞINA BEDENİ : 1.. KAZA BAŞINA MADDİ: KAZA BAŞINA BEDENİ : 1.. KAZA BAŞINA MADDİ: , , , , , ,09 İŞLETMELER TOPLAM , , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,20 TEŞEKKÜL EMTEA NAKLİYAT 1A YURTDIŞI (YAKLAŞIK ) İTHALAT , ,00 YURTDIŞI (YAKLAŞIK ) İHRACAT , ,00 1B YURTİÇİ (YAKLAŞIK) , ,00 TEŞEKKÜL EMTEA TOPLAM , ,00 GENEL TOPLAM , , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, , , , , ,32

3 MADDE 2 - SİGORTA NEV İ LERİ İşbu teknik şartname kapsamında yapılacak işler aşağıdaki sigorta nevilerini kapsamaktadır. -Yangın (Yıldırım infilak dahil), Fırtına, Seylap, Dahili su, Kara taşıt çarpması, Hava taşıt çarpması, Deniz taşıtları çarpması, Duman, Yer kayması, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler, Terör Sabotaj dahil, Kar ağırlığı, Deprem, -Hırsızlık, -Makine Kırılması, -Elektronik Cihaz, -Para ve kıymetli evrak sevkiyatlarının (Grup abonman) G.L.K.H.H.K.N.H.T.S. dahil Nakliye sigortaları, -Kasa muhteviyatları (Para, pul, efektif v.s.) Yangın + Hırsızlık+ GLKHHKNHTS -İdari bina ve depolarda bulunan satılık ürünler ile iç ve dış piyasalardan temin edilen malzemelerin Yangın Abonman ve gerek görülen ek teminatlarına karşı sigortaları. -Kuruluşumuza ait kara nakil araçları kasko sigortaları; Kasko Sigortaları Genel Şartlarında belirtilen, Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek zararlar da teminat kapsamına alınacak ve sigorta poliçeleri TAM KASKO olarak düzenlenecektir. Ayrıca, kasko sigortalarına enflasyon ek teminatı da dahil edilecektir. Söz konusu araçlar için, belirtilen limitler dahilinde İhtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza sigortaları yapılacak olup, bu araçlar için ASİSTANS hizmetleri verilecektir. -İş makinaları kasko sigortaları; Makine kırılması ve genişletilmiş kasko teminatları dahil edilerek yapılacaktır. -İthalat, İhracat ve yurtiçi malzeme nakliyelerinin Nakliyat All Risks sigortaları (gemi ile yapılacak ithalat, ihracat ve yurt içi sigortalarına harp ve grev teminatı dahil edilecektir.) yapılacaktır. -Tehlikeli Maddeler/Tehlikeli Atık Zorunlu Sorumluluk Sigortaları(Üretim, Depo, Taşıma vb.) -Lokomotif ve Vagon Sigortaları ( Makine Kırılması ve Genişletilmiş Kasko Teminatı) -Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik) -İşveren Mali Mes uliyet Sigortası -Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası -Kiracı Mali Mesuliyet Sigortası -Cam Kırılması Sigortası -İdare nin gerekli göreceği konularda yaptıracağı diğer sigortaları. MADDE 3- SİGORTA DEĞERLERİ Sigorta konusu binalar, bina muhteviyatı; döşeme demirbaşlar ile makine teçhizat, emtea, iş makineleri, kara nakil araçları, vagonlar, tehlikeli maddeler/tehlikeli atıklar v.b. mal varlıklarının sigorta değerleri ile rizikoları idare bazında ayrı ayrı tespit edilerek düzenlenen tablolar ihale dokümanı ekinde verilmiştir. Söz konusu tablolarda belirtilen sigorta değerleri, anlaşma yapılacak YÜKLENİCİ ile mutabakatlı olarak kabul ve imza edilecek, eksik ve / veya aşkın sigorta söz konusu olmayacak olup, sigorta konusu varlıklar mutabakatlı değer esasına göre sigortalanacaktır. İdare ye ait sigortalı mal varlıklarından, vade dahilinde hurdaya ayrılan, satılan veya Rayiç Değer Tespit çalışmaları sonucu mal varlıklarımızın sigorta bedellerinde bir azalma olduğu taktirde azalan bedele isabet eden prim farkı gün üzerinden hesaplanarak İdare ye iade edilecektir.

4 Aynı şekilde, herhangi bir nedenle (Vade dahilinde satın alınarak yeni girişi yapılan mal varlıklarımız ile Rayiç Değer Tespit çalışmaları sonucu varlıklarımızın sigorta bedellerinde meydana gelen artışlar v.s) mal varlıklarımızın miktar ya da sigorta bedellerinde bir artma olduğu ve İdare bunu harice sigortalatmayı düşündüğü takdirde, yüklenici ihale fiyat ve şartlarla, gün hesabı üzerinden kısa süreli olarak bunların da sigortalarını yapmakla yükümlüdür. Sigorta süresi içerisinde yapılan kısmi hasar tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düşülmeyecek ve zeyilname düzenlenmeyecektir. Sigorta poliçeleri, Yüklenicinin Bölge Müdürlükleri veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilecek olup, başka bir acente ve/veya broker üzerinden tanzim edilmeyecektir. MADDE 4 -FİYAT 4.1. Yüklenici, İhale dokümanında yer alan sigorta ihalesine esas sigorta talep tablolarında belirtilen bilgiler ile bu Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme hükümleri dahilinde tespit edeceği sigorta birim fiyatlarının (% yüzde ve/veya %0 binde oranlarının da belirtilmesi kaydıyla), birim fiyat teklif listelerinde belirtilen sigorta bedelleri ile çarpımı sonucu bulunacak olan komisyonsuz brüt primler, söz konusu birim fiyat teklif listelerinde ayrı ayrı doldurulacaktır. Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigortalarında ise Hazine Müsteşarlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yüklenici fiyat teklifini sigorta talep tablolarında belirtilen toplam 107 adet aracın kullanım tarzlarına göre komisyonsuz brüt prim şeklinde verecektir. Tespit edilen prim tutarları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) birim fiyat teklif listesinde belirtilecektir Yılı Birim Fiyat Teklif Listelerinde dökümü çıkartılan komisyonsuz brüt primler, ihale dokumanında yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde sigorta bedelleri yazılı iş kalemlerinin hizalarındaki boşluklara doldurularak yaklaşık toplam komisyonsuz brüt primler tespit edilecektir. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde iş kalemlerine göre (Binalar, bina muhteviyatı; döşeme demirbaşlar ile makine teçhizat v.s ) tespit edilmiş olan komisyonsuz yaklaşık toplam brüt prim, Teklif edilecek yaklaşık toplam İhale bedeli olarak Birim Fiyat Teklif mektubunda taahhüt edilecektir. Birim Fiyat Teklif Listelerinde belirtilen birim fiyatlar tarihleri arası geçerli olacak ve değişmeyecektir Birim Fiyat Teklif Listelerinde belirtilen sigorta birim fiyatları, yıl içerisinde yeni sigortaları yaptırılacak mal varlıklarına da uygulanacak olup, sigorta net primi, kısa süreli sigortalarda gün hesabı üzerinden hesaplanacaktır Kara nakil vasıtaları ve İş Makinelerinin Kasko sigortalarında uygulanmak üzere verilecek olan birim fiyatlar, bu araçların kullanım tarzlarına göre tek fiyat ve liste halinde verilecek olup, araçların modellerine göre sürprim uygulanmayacaktır. Kasko branşında kullanım tarzlarına göre verilecek olan bu fiyatlar yıl içerisinde yeni kasko sigortaları yaptırılacak olan araç ve iş makinelerine aynen uygulanacaktır Müteahhit firmalara yaptırılacak olan işlerle ilgili; İdare tarafından müteahhit firmalara yaptırılan inşaat-montaj işleri ile bakımonarım işlerinin sigortaları müteahhit firmanın talebi halinde, ilgili firma, yüklenici ve idare arasında Sigorta Genel Şartları ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi kapsamında fiyat ve diğer şartlarda mutabık kalınarak, sigortası yapılacaktır. Ancak, müteahhit firma ile yüklenici anlaşarak da fiyat belirleyebileceklerdir.

5 Müteahhit firmaların kullanımına verilen mal varlıklarımız ile rödevans karşılığı kiraya verilen tesislerimizin sigortaları için tanzim edilecek poliçelere, benzer mal varlıkları ve sorumluluk sigortalarında birim fiyat teklif listelerindeki birim fiyatlar uygulanacak olup, söz konusu sigorta poliçelerinde Sözleşme ve eklerindeki şartlar ile bu şartnamenin 12. maddesindeki muafiyet oranları geçerli olacaktır Teşekkülün ilgili birimlerinde, İhale sözleşmesine bağlı olarak itfaiye, sağlık, mekanik, yemek, triyaj, temizlik, nakliye, inşaat-montaj, dekapaj, paketleme, yükleme - boşaltma ve benzeri işlerde faaliyette bulunacak olan Müteahhit Firmaların, İşveren Mali Mesuliyet Sigorta talebinde bulunmaları halinde, yüklenici tarafından düzenlenecek olan poliçeler ilgili müteahhit firmalara verilerek prim tahsilatları yüklenici tarafından tahsil edilecektir. Genel Müdürlüğümüzce, Müteahhit firmalar adına yaptırılacak olan poliçelerin ödemeleri Müteahhit firmaların hakedişlerinden kesilerek, Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır Tehlikeli Maddeler/Tehlikeli Atıklar Zorunlu Sorumluluk Sigorta fiyatları, yürürlükte bulunan Tarife Talimatlarda belirtilen asgari sigorta teminatlarına göre komisyonsuz brüt primler olarak tespit edilecektir. MADDE 5. -VAGON SİGORTALARI ( MAKİNE KIRILMASI VE GENİŞLETİLMİŞ KASKO TEMİNATI)... Sigorta A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olup, T.C.D.D. İşl. Gen. Müd. tarafından işletilen ekli sigorta talep tablolarında belirtilen Penta tipi yük vagonları, aşağıda belirtilen şart ve hükümleri dairesinde düzenlenecek olan iş bu poliçe prim tutarı İdareye ait olmak üzere T.C.D.D. İşl.Gen.Müd. nam ve hesabına... TL. sı prim mukabilinde ,00 TL.sı sigorta bedeli üzerinden temin eder. 5.1.Vagon Sigortalarında İstenen Teminatlar. Sigorta, TCDD nam ve hesabına yapılacak olup, sigorta ettiren TCDD hükmü poliçeye yazılacaktır.. Poliçe prim tutarları idare tarafından hizmet alımları sözleşmesinin 12.1.Maddesi hükümleri gereğince ödenecektir Yangın, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı. Köprü Yıkılması ve yol çökmesi, hat, tünel veya demiryollarına ait diğer yapıların inhidamı Katarlar arasında müsademe, çarpma, devrilme, hattan çıkma Vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir muhataraya maruz kalması neticesinde uğrayacağı ziya hasarlar Deprem ile Terör ve Sabotaj riskleri teminata dahil edilecektir Sigorta teminatı muafiyetsiz olarak verilecektir Poliçe %5 enflasyona endeksli tanzim edilecektir Seyrüsefer sahası : Vagonlar Türkiye hudutları dahilinde seyrüsefer edeceklerdir. Vagonların Tatvan-Van ve Haydarpaşa ile Sirkeci arasında pontonlar üzerinde ve feribotlarla yapılan naklinden mütevellit rizikolar teminata dahil edilecektir Vagonların T.C.D.D. hatları ile İşletmemiz iltisak hatlarında işletilmesi esnasında meydana gelebilecek hasarlar teminata dahil olacaktır Sigorta Poliçesi yukarıda belirtilen teminat ve diğer hükümleri kapsayacak şekilde düzenlenecek olup, bu hususlar Sigorta poliçesinde maddeler halinde belirtilecektir Hizmet Alımları İdari şartname, sözleşme ve eklerinde belirtilen diğer hususlar işbu vagon sigortaları içinde geçerli olacaktır.

6 Düzenlenen poliçelerde, poliçelerin iptali halinde sigorta şirketince TCDD mutlak suretle haberdar edileceği, aksi takdirde doğacak sonuçlardan TCDD'nin sorumlu tutulmayacağı belirtilecektir. 5.2 Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları (Ek teminat) Herhangi bir kazada üçüncü şahıslara veya TCDD ye ait tesislere ve araçlara vereceği maddi ve bedeni zararları, belirtilen limitler üzerinden teminat altına alacak üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası yapılacaktır. 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Limitleri Maddi Kaza Başına Bedeni : Kaza Başına : ,00 TL Şahıs Başına : TL Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinde Yer Alacak Özel Hüküm - TCDD ye ait tesislere ve araçlara vereceği maddi ve bedeni zararlar sigorta teminatı kapsamındadır. Bu poliçe özel şartı gereği TCDD 3. Şahıs addedilecektir. -Düzenlenen poliçelerde, poliçenin herhangi bir nedenle iptali halinde sigorta şirketince TCDD nin mutlak surette haberdar edileceği, aksi takdirde doğacak sonuçlardan TCDD sorumlu tutulmayacağı belirtilecektir. MADDE 6. NAKLİYE SİGORTALARI 6.1. Emtea Nakliye Sigortaları İdarenin deniz, kara, demir ve hava yolu taşıtları ile ithal ve/veya ihraç edeceği, yurt içine nakledeceği bilumum malzeme, hammadde, dökme ve/veya ambalajlı olarak sevk edeceği her türlü emtea, kimyasal maddeler ile yatırım konusu makine ekipman ve yedek parçalar ile sigortalının kullanımında bulunan, tamir bakım ve diğer herhangi bir nedenle yurt içinde başka bir mahale ve yurt dışına gönderilecek olan makine ekipman ve yedek parçaların gidiş-dönüş olarak, ülke, vasıta ve ürün ayırımı yapmaksızın idarenin ilgili birimlerine (mal sahibine) teslimine kadar Nakliyat All Risks sigortaları temin edilecektir İhracata konu olan Konsatre Bor, Bor Kimyasalları v.b. gibi ürünlerin konteyner (torbalı ve paletli) ve dökme halindeki CIF ve CIP satışlarının, ülke, vasıta ve ürün ayırımı yapılmaksızın Nakliyat All Risks sigortaları yapılacaktır. Sigorta poliçeleri, prim ve sigorta bedelleri istenilen döviz cinsinden olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecektir. -İhracata ilişkin CIF ve CIP Nakliyat All Risks sigorta poliçeleri, CIF ve CIP bedellerinin %10 fazlasıyla düzenlenecektir. -İhracata ilişkin CIF ve CIP Nakliyat All Risks sigorta poliçeleri ile ithalat ve yurt içi Nakliyat All Risks sigorta poliçeleri muafiyetsiz olarak düzenlenecek olup, bu poliçeler kapsamında meydana gelecek olan hasar ve noksanlık bedelleri, poliçelerde belirtilen döviz cinsleri üzerinden tam olarak ödenecektir İthalat konusu emtialar için düzenlenecek nakliyat poliçeleri %10 kar marjlı olarak tanzim edilecektir.

7 İthal konusu poliçeler, döviz tutarı da belirtilmek ve primleri poliçe talep tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle, dövize endeksli TL. olarak tanzim edilecek ve bulunan primler ödemeye esas olacaktır Nakliyat Sigortaları All Risks esasına göre temin edilecek olup, -Gemi ile yapılacak sevkiyatlarda ambar buğusu ve yağmur nedeniyle meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamında olacaktır. -Deniz ve hava yolu ile yapılacak sevkiyatlara; Harp, Grev, Terör, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler teminatları dahil edilecektir. -Kara ve demiryolu ile yapılacak sevkiyatlara; Grev, Terör, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler teminatları dahil edilecektir. -Yükleme, aktarma ve boşaltma esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar ve noksanlıklar teminat kapsamında olacaktır. -Mütemmim sevkiyatlarda meydana gelebilecek her türlü hasar ve noksanlıklar teminat dahilinde olacaktır İdarenin ithal ve/veya ihraç edeceği mallar ile yurt içi sevkiyatlarına ait Nakliyat Sigorta Poliçeleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün poliçe teklifini müteakip, hatasız bir şekilde hemen tanzim edilerek aynı gün veya en geç ertesi gün saat ya kadar poliçe asıl ve suretleri İdareye verilecektir. Yüklenici, belirtilen poliçe teslim şartını ihlal ettiği takdirde, sigortalı malımızın gemiden, uçaktan, kamyondan, trenden v.s. tahliyesi aşamasındaki gecikmeden kaynaklanan gecikme cezalarını ve diğer masrafları idareye ödeyecektir Yüklenici, Nakliyat All-Risks fiyat teklifinde; Vasıta, ülke ve ürün ayırımı yapılmaksızın, (Mütemmim sevkiyatlar dahil, malın sahibine teslimine kadar) İthalat, İhracat ve Yurt İçi sevkiyatlara göre ayrı ayrı tespit edilecek olan fiyatlar birim fiyat teklif listelerinde belirtilecektir. Gemi ile yapılacak sevkiyatlarda ; -Gemilerin Klas Sertifikası belgesinin olup olmadığı durumu ile yaşı dikkate alınmaksızın İdare ce yükleniciden talepte bulunulacak olan tüm mal sevkiyatlarına, Nakliyat All Risks sigorta teminatı verilecektir. -30 yaş dahil altındaki gemiler için gemi yaş sürprimi talep edilmeyecektir. Ancak sevkiyatların, -30 yaş dahil üstü gemilerle yapılması durumlarında, Yüklenici tarafından sürprim uygulaması istenirse uygulanacak gemi yaş sürprim oranları, birim fiyat teklif listelerinde belirtilecektir Emtea nakliyatları için abonman sözleşmesi, Hizmet Alımları Sözleşmesi ve eklerine bağlı kalınarak yüklenici ile idare tarafından en geç tarihinde imzalanarak yürürlüğe girecek olup, varsa özel şartlar da maddeler halinde bu sözleşmede yer alacaktır Her bir taşıma için ,00 TL. lik geç ihbar limiti yetkisi (peşin kuvertür) tanınacaktır 6.2. Kıymet Nakliyat Sigortaları. Kıymet nakliyat sigortaların konusunu, İdarenin yurt içine ve yurt dışına sevk edeceği ve yurt dışından getireceği, nakit para, gümüş ve bunlardan basılmış para, bono, senet, tahvil, çek, değerli kağıtlar ile döviz ve efektif sevkiyatları oluşturur Yurtiçi ve yurtdışı kıymet nakliyat poliçelerinde vasıta ve ülke ayrımı yapılmaksızın silahlı soygun ve gasp dahil Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları gereğince hazırlanacaktır ve Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel şartlarının 2. maddesi hilafına G.L.K.H.H.K.N.H.T.S teminatlarını kapsayacaktır.

8 Yurtiçi ve yurtdışı kıymet sevkiyatlarına ait fiyatlar, birim fiyat teklif listelerinde ayrı ayrı belirtilecektir Abonman dışı her bir taşıma için ,00 TL. lik geç ihbar limiti yetkisi (peşin kuvertür) tanınacaktır Kıymet nakliyatları için abonman sözleşmesi, Hizmet Alımları Sözleşmesi ve eklerine bağlı kalınarak yüklenici ile idare tarafından en geç tarihinde imzalanarak yürürlüğe girecek olup, varsa özel şartlar da maddeler halinde bu sözleşmede yer alacaktır. MADDE 7- KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK) Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigortalarında ise Hazine Müsteşarlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yüklenici fiyat teklifini sigorta talep tablolarında belirtilen toplam 107 adet aracın kullanım tarzlarına göre komisyonsuz brüt prim şeklinde verecektir. Tespit edilen prim tutarları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) birim fiyat teklif listesinde belirtilecektir. 7.1.Yüklenici, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortalarında, Hazine Müsteşarlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yüklenici fiyat teklifini talep tablolarında belirtilen toplam 107 adet aracın kullanım tarzlarına göre komisyonsuz brüt prim şeklinde verecektir. 7.2.Yüklenici birim fiyat tekliflerini, tarife esaslarında belirtilen hasarsızlık indirimi ve prim artırım oranlarını uygulanmış olarak verecek olup, poliçe tanziminde birim fiyat teklif listelerindeki fiyatlar uygulayacaktır. MADDE 8- -İŞVEREN MALİ MES ULİYET SİGORTASI 8.1. Teşekkül merkez ve taşra teşkilatı işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda İdarenin hukuki sorumluluğu nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak çalışan işçiler, sigortalı işyerinde kayıtlı stajyer olarak istihdam edilen öğrenciler veya bunların hak sahipleri tarafından idareden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki (Tedavi giderleri dahil) tazminat talepleri ile iş kazaları sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumunca idare veya İdare personeli aleyhine açılacak olan rücu davaları sonucu idare veya idare personelince ödenmesi kararlaştırılan varsa yasal faizi ile birlikte tazminat tutarları ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri poliçe teminatı kapsamında olacak ve yüklenici tarafından ödenecektir. Ayrıca; - Manevi tazminat talepleri, - Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, - İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları, - İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelecek iş kazaları da poliçe teminatlarında olacaktır. - Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatı işyerlerinde, İhale sözleşmesine bağlı olarak itfaiye, sağlık, mekanik, yemek, triyaj, temizlik, nakliye, inşaat-montaj, dekapaj, paketleme,

9 yükleme - boşaltma ve benzeri işlerde faaliyet gösteren Müteahhit Firmaların, Taşeronların, Tedarikçilerin ve bunların çalışanlarının; meydana gelebilecek bir kaza neticesinde idarenin hukuki sorumluluğu nedeniyle bu kişilerce idareye veya idare personeline karşı ileri sürecekleri tazminat talepleri, sigorta ek teminatı kapsamında olacak ve yüklenici tarafından tazmin edilecektir. İşyerlerinde çalışan Müteahhitler ve/veya Tali Müteahhitler ve/veya Tedarikçiler ve/veya ilgileri ölçüsünde sözleşmede yer alan diğer menfaatdarların idare adına yaptıkları faaliyetleri sırasında (İsimleri poliçede özel olarak belirtilmiş olmasa bile) yukarıda adı geçenlerin yönetici ve/veya ortakları ve/veya çalışanları ve/veya temsilcileri Sigortalı olarak kabul edilecektir. (Bildirilen işçilik ücretlerine yukarıda belirtilen birimlerin çalışanlarının da işçilik ücretleri dahildir.) 8.2. İş kazaları nedeniyle, İdare ve/veya İdare personeli aleyhine açılacak davaların takip ve idaresi yükleniciye ait olacaktır İlgili birimlere göre belirlenecek olan birim fiyatlar, birim fiyat teklif listelerinde ayrı ayrı belirtilerek toplam komisyonsuz brüt primler üzerinden fiyat verilecektir İlgili birimlere göre tespit edilen birim fiyatlar yıl içinde söz konusu sigortaya dahil edilmek istenen işçilere de uygulanacak olup, sigorta primi gün hesabı üzerinden belirlenecektir. İşten ayrılan ve yeni işe başlayan personelle ilgili olarak, 3 er aylık zaman dilimlerinde zeyilname düzenlenecek olup, poliçe dönemi içinde işe yeni başlıyan işçiler otomatik olarak sigorta kapsamına alınmış sayılacaktır İşveren Mali Mesuliyet Sigorta Limitleri Şahıs Başına :. Kaza Başına : 1.. MADDE 9 - KASKO SİGORTASI 9.1. İdare ye ait kara nakil araçları ve iş makinelerinin kasko sigorta değerleri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi baz alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu araç ve iş makinelerinin sigortalarına esas değerleri, yüklenici tarafından 2016 Yılları Kasko Değer Listesine göre bulunacak değerler üzerinden eksik sigortaya mahal vermeyecek şekilde yeniden belirlenecek olup, bundan dolayı ek prim tahakkuk ettirilmeyecektir Söz konusu talep tablolarında mevcut olup, Kasko Değer Listelerinde bulunmayan Kara Nakil araçları ile İş Makinelerinin Sigorta bedelleri ise, eksik veya aşkın sigortaya mahal verilmeyecek şekilde piyasadan tespit edilerek veya sigorta talep tablolarında belirtilen bedeller üzerinden, Kara Nakil araçları ile İş makinelerine ait 2016 yılı vadeli poliçeler bu değerler üzerinden tanzim edilecektir Bu araçlarda bulunan aksesuar ile ses ve görüntü cihazları kasko teminatlarına dahil edilecek olup, söz konusu araçlara hasarsızlık indirimi uygulanacaktır Kasko sigortalarında uygulanacak İhtiyari Mali Mesuliyet sigorta limitleri aşağıda gösterilmiştir. Maddi Kaza Başına Bedeni Kaza Başına Şahıs Başına : ,00 TL : ,00 TL : TL

10 Kasko Sigortalarında Uygulanacak F.Kaza Limitleri Ölüm Sürekli Sakatlık : ,00 TL. : ,00 TL Kasko sigortalarına enflasyon ek teminatı dahil edilecek olup, söz konusu araçlar için ASİSTANS hizmetleri verilecektir. Kasko Sigortaları Genel Şartlarında belirtilen, Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek zararlar da sigorta teminatı kapsamına alınacak ve kasko sigortaları TAM KASKO olarak düzenlenecektir. Poliçe başlıkları TAM KASKO SİGORTA POLİÇESİ ibaresini taşıyacaktır İş makineleri kasko sigortaları; makine kırılması ve genişletilmiş kasko teminatları dahil edilerek yapılacaktır Kasko sigorta poliçelerinde, hasar halinde orijinal parçaların kullanılacağı hükmü yer alacaktır. MADDE 10- ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTALARI Teşekkülün İşletme Müdürlükleri (Maden sahaları dahil) Bandırma Lojistik Birimi ile Merkeze ait Genel Müdürlük ve bağlı ek hizmet binaları ile merkez ve taşra birimlerindeki Misafirhanelerde meydana gelebilecek herhangi bir kazada, aşağıda belirtilen özel hükümler ile poliçe genel şartları kapsamında, idarenin hukuki sorumluluğu nedeniyle üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar meydana gelmesi halinde, idareye /veya idare personeline karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılayan Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortaları yapılacaktır Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinde Yer Alacak Hususlar. - Teşekkülün ilgili birimlerinde ihale sözleşmesine bağlı olarak itfaiye, sağlık, mekanik, yemek, triyaj, temizlik, nakliye, inşaat-montaj, dekapaj, paketleme, yükleme - boşaltma ve benzeri işlerde faaliyet gösteren Müteahhit Firmalar, Taşeronlar, Tedarikçiler ve bunların çalışanları üçüncü şahıs sayılacaklardır. Bir kaza sonucu bu kişilere ait mal varlıklarında, idarenin veya idare çalışanlarının hukuki sorumluluğu nedeniyle meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar, - Teşekkülün ilgili birimlerini ziyarete gelen yabancı firma temsilcileri, ihale isteklileri ile misafirler tarafından, bir kaza sonucu idareden talep edilecek zarar ve ziyanlar, - 3. şahıslara ait araç ve iş makinelerine verilecek zarar ve ziyanlar, - İdareye ait iş makinelerinin 3. şahıslara vereceği zarar ve ziyanlar, - Teşekkülün kendi faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek bir kaza neticesinde 3. şahıslara vereceği zarar ve ziyanlar ile Poliçe Genel Şartları kapsamında meydana gelebilecek diğer zarar ve ziyanlar, - Teşekküle ait veya kiralanan işyerlerinde bulunan asansörler veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler ve personel tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri ile dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de, poliçe teminatında olacak ve aşağıda belirtilen limitler dahilinde yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

11 Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Limitleri Maddi Kaza Başına Bedeni Kaza Başına Şahıs Başına :. : 1.. :. MADDE 11- KİRACI MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI. Teşekkül tarafından kiralanan binalar ve/veya işyerlerinde meydana gelebilecek; Yangın, İnfilak, Dahili Su, Duman Grev, Lokavt, halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör rizikolarını sigorta talep tablosunda belirtilen meblağlara kadar teminat altına alacaktır. MADDE 12- MUAFİYETLER Deprem Sigortalarında; Hazine Müsteşarlığınca tasdikli, Yangın Sigortalarına Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi halinde Uygulanacak Tarifenin II- TİCARİ VE SINAİ RİZİKOLAR başlıklı maddesi gereğince, Teşekkülün Bandırma, Kırka ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerine ait deprem sigorta bedellerinin 125 Milyon TL den fazla olması nedeniyle, bu işletmelerimize ait deprem sigorta fiyatları bu tarife kapsamda belirlenecektir. Bu kapsamdaki deprem sigortaları; - %100 sigorta bedelinin tamamı sigortacının üzerinde olacak ve hasar anında eksik ve aşkın sigorta uygulanmasına yol açmayacak şekilde yapılacaktır. - Tespit edilen fiyatlar, birim fiyat teklif listelerinde belirtilecektir. -Hasar anında her bir bağımsız bina ayrı sigorta konusu olarak değerlendirilecek ve her bina ve muhteviyatında ayrı ayrı meydana gelen toplam hasar bedeli üzerinden %5 (yüzde beş) oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. % 5 muafiyetin dışındaki hasar tutarı tam olarak idareye ödenecektir Deprem sigorta bedelinin 125 Milyon TL nin altında bulunan diğer birimlerimizin Deprem Sigortaları söz konusu tarife kapsamında, %100 sigorta bedelinin %20 si idare üzerinde olmak üzere müşterek sigorta şeklinde yapılacaktır. Hasar durumunda, yüklenicinin sorumlu olduğu %80 oranındaki kısmından (bina ve muhteviyat sigorta bedelleri üzerinden) %5 (yüzde beş) muafiyet uygulanacaktır Makine Kırılması hasarlarında oluşabilecek beher hasar bedeli üzerinden % 5 (yüzde beş) muafiyet uygulanacaktır Elektronik Cihaz Sigorta hasarlarında beher hasar bedeli üzerinden % 5 (yüzde beş) muafiyet uygulanacaktır Asansör Sorumluluk sigortasında meydana gelebilecek hasarlarda muafiyet uygulanmayacaktır Terör ve Kötü Niyetli Hareketler sigortalarında (Nakliyat Sigortaları hariç) söz konusu tarife kapsamında, %100 sigorta bedelinin %20 si idare üzerinde olmak üzere müşterek sigorta şeklinde yapılacaktır. Hasar durumunda, yüklenicinin sorumlu olduğu %80 oranındaki kısmından %2 (yüzde iki) muafiyet uygulanacaktır Diğer sigorta branşlarında sigorta teminatları muafiyetsiz olarak verilecek olup, meydana gelen her türlü hasar ve noksanlık için kıymet kazanma, amortisman vb. tenzilat uygulanmadan hasar bedeli tam olarak idareye ödenecektir Tam ziya hasarlarda yüklenici hasar miktarının tamamını tazmin edecek olup, sovtaj (hurda) idare ve yüklenici yetkilileri arasında yapılacak görüşmeler sonucundaki mutabakata göre değerlendirilecektir.

12 MADDE 13-HASAR TESPİTİ VE ÖDEMESİ İdare hasar ihbarında bulunur bulunmaz, yüklenici olaya mücbir sebepler hariç yurt içi hasarlarda 24 saat, yurt dışı hasarlarda ise 48 saat içerisinde müdahale etmek mecburiyetindedir. Yüklenici, bu müddet içerisinde müdahalede bulunmadığı takdirde, İdare yetkililerinin veya vagon hasarlarında ise T.C.D.D. Genel Müdürlüğü ihtisas birimlerinin onarıma esas tespit etmiş olduğu hasar miktarını itirazsız kabul ederek İdare ye ödemeyi taahhüt edecektir Hasar ihbarının yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren yüklenicinin görevlendireceği eksper veya yetkilisinin rapor tanzim süresi 10 günü aşmayacaktır. Aksi durumda, belirlenen hasar bedelinin ödeneceği kabul edilmiş sayılacaktır İdarenin fabrikalarında üretimin aksamamasını teminen, bir hasar anında sistemin bir an önce devreye girmesi için İdare, yükleniciye haber vermek kaydıyla sigorta eksperini beklemeksizin anında her türlü önlemi alır, bunu yüklenici peşinen kabul eder, hiçbir surette itiraz edemez. Bu nedenle, yükleniciye hasar ihbarının yapılıp sigorta eksperince, yukarıda belirtilen süre dahilinde hasar tespitinin yapılıp ekspertiz raporunun düzenlenmemesi halinde, birim yetkililerince veya T.C.D.D. İhtisas birimlerince hasar tespiti yapılarak hasar tespit tutanağı düzenlenecektir. Hasar tespit tutanağı diğer tüm belgelerle birlikte yükleniciye postayla gönderilerek tazminat talebinin yapıldığı tarihten itibaren 7. gün içinde yüklenici İdare den eksik evrak olduğuna ilişkin talepte bulunmadığı takdirde gönderilen hasar belgeleri tam kabul edilecek ve 30 günlük hasar tazminatı ödeme süresi de belgelerin postaya verildiği tarihi izleyen 7. günün bitiminden itibaren başlamış olacaktır İdarece evrakları tamamlanmış olsun olmasın, onarıma ilişkin firma faturası veya teklifinin yükleniciye veya ekspertizine (E.Posta ve yazılı olarak) gönderilmesini müteakip 10 gün içerisinde hasar bedeline mutabakatın yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, söz konusu sürelerde cevap verilmemesi halinde, fatura veya onarım teklifindeki bedeller hasar bedeli olarak kabul edilmiş sayılacaktır. Ancak sigorta genel şartlarına göre teminat dışı kalan hasarlar bu uygulamaya tabi olmayacaktır. Ancak, Yüklenicinin, yukarıda belirtilen süre içersinde hasara ilişkin eksik belge olduğunu tespit edip, İdare den talep etmesi halinde ise İdare ce söz konusu eksik belgenin temin edilerek Yüklenici ye gönderilmek üzere postaya verildiği tarihi izleyen 7. günün bitiminden itibaren 30 günlük hasar tazminatı ödeme süresi başlamış olacak ve bu şartnamenin 12. maddesindeki muafiyet oranları doğrultusunda, söz konusu hasar tazminat bedeli KDV dahil olarak idarenin banka hesabına yatırılacaktır. Aksi takdirde bu belirtilen süreyi aşan günler için döviz bazlı alacaklarda dövizin ödeme günündeki T.C.Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden bulunacak Türk Lirası karşılığına, Türk Lirası alacaklarda ise mevcut bedele, 6183 A.A.T.U.H.K. da belirtilen gecikme faiz oranı esas alınarak bulunacak faiz ve faizin KDV si ilave edilerek tahsil edilecektir Tüm sigorta branşları ile ilgili oluşacak hasarlarda hasarlı varlığın yurt dışında tamir ve tadil edilmesi veya tamir ve tadilinin mümkün olmaması durumunda yenisinin yurt dışından getirilmesi halinde döviz cinsinden tanzim edilen hasar faturası ile Yurt İçinde tamir edilen veya değiştirilen parçanın faturasının veya teklifinin döviz üzerinden tanzim edilmesi halinde, hasar tazminatı ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL. ye çevrilerek, KDV dahil olarak tazmin edilecektir.

13 13.6. Yüklenici, yukarıda belirtilen süre içerisinde tanzim edilecek olan tazminat makbuzuyla birlikte hasara ait ekspertiz raporunu İdare ye verecek olup, söz konusu hasarların teminat dışı kalması halinde, yüklenici durumu resmi yazı ve ekspertiz raporu ile birlikte idareye bildirecektir Nakliyat hasarları ile ilgili olarak, paletli ve paketli mallarda noksanlık tespiti, palet ve paket daralarının örnekleme metodu ile bulunması sonucu tespit edilerek, net malzeme ağırlığı üzerinden olacaktır. Bu şekilde tespit edilecek noksanlık miktarı Yükleniciden talep edilecek olup, yüklenici de bu noksanlığı itirazsız tam olarak ödeyecektir Tüm Sigorta branşları ile ilgili olarak, İdare nin gerekli gördüğü ve özellik arz eden mal varlıklarında hasar meydana gelmesi halinde, bu mal varlıklarına ait parça ve benzeri aksamların tamiri yoluna gidilmeyecek yenisi ile değiştirilecektir İhracata ilişkin CIF ve CIP Nakliyat All Risks sigorta poliçeleri ile ithalat ve yurt içi Nakliyat All Risks sigorta poliçeleri kapsamında meydana gelen hasar ve noksanlık bedelleri poliçede belirtilen döviz cinsleri üzerinden Sigortalı firmalara tam olarak ödenecektir Sigorta talep tablolarında belirtilen İdareye ait mal varlıklarının sigorta değerleri mutabakatlı değer olarak yüklenici tarafından da kabul edileceğinden, mal varlıklarımızda meydana gelecek hasar bedelinden, bu şartnamenin 12. maddesinde belirtilen muafiyet oranlarının tenzili ile bakiyesinin tamamı yüklenici tarafından idareye ödenecek olup, eksik veya aşkın sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Ancak, tam ziya hasarlara ait (Pert Total) sovtaj (hurda), İdare ve Yüklenici yetkilileri arasında yapılacak görüşmeler sonucundaki mutabakata göre değerlendirilecektir Yüklenici, her sigorta branşında İdareye verilecek hasar ekspertiz yetki limitlerini (Eksper gönderilmeden fatura karşılığı yaptırılacak olan tahmini hasar bedeli) teklifinde belirtecektir Yüklenicinin yükümlülüğü, idare adına tanzim edilecek olan tüm branşlardaki sigorta poliçe vadeleri bitse dahi, bu poliçeler kapsamında meydana gelen hasar bedellerinin, İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme hükümleri kapsamında yükleniciden tahsiline kadar devam edecektir. MADDE 14-DİĞER ŞARTLAR M.Kırılması poliçeleri bakım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek hasarları da teminat altına alacak şekilde düzenlenecektir Makine Kırılması sigorta teminatı, M.Kırılması Sigorta Genel Şartlarının 2.Maddesi a) bendini ( Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar) kapsayacak şekilde verilecek olup, ilgili kloz poliçede belirtilecektir Teşekkülümüz İşletme Müdürlüklerinde mevcut muhtelif markalardaki dekanter santrifüjlerin konveyör kanatları ile aşınma tırnakları ve benzeri ekonomik çalışma saatleri belli olup, aşınan malzemelerde meydana gelebilecek hasarlar ; M.Kırılması Sigorta Genel Şartlarına göre, aşınma ve yıpranma nedeniyle teminat dışı olarak değerlendirilmeyip, çalışma saatlerine ve ekonomik ömürlerine göre değerlendirilecektir Elektronik cihaz sigorta teminatı, E.Cihaz sigorta genel şartlarının 2.Maddesi g) bendini (Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar) kapsayacak şekilde verilecek olup, ilgili kloz poliçede belirtilecektir Enkaz kaldırma masrafları sadece yangın teminatı için verilecek olup, bu teminat sigorta bedelinin % 4'ü ile sınırlı olacaktır Sözleşmenin imzalanması sonucu branşlar itibariyle düzenlenecek poliçelerdeki eksik olan hususlarda (Teminat ve teminat değerleri v.b.), ihale dokümanındaki sigorta talep tabloları esas alınacaktır.

14 14.7. İdare adına tanzim edilecek olan tüm branşlardaki sigorta poliçelerinin İhale dokümanı ile çelişmesi halinde esas olan sözleşme ve eklerinin ilgili maddeleridir İdare tarafından kiralama veya leasing yoluyla edinilen taşınır ve taşınmaz benzer nitelikteki mal varlıklarının sigortaları 4. Maddenin 2. fıkrasına göre fiyatlandırılacaktır Yüklenici tarafından düzenlenecek olan poliçelerde; sigorta genel şartlarında belirtilen hususlar haricinde aksine özel şart ve hükümler ile istisna klozları konmayacak olup, idarenin talebi doğrultusunda istenen ek teminat klozları yer alacaktır Poliçe ve zeyilnameler Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ilgili birimleri bazında tanzim edilecek olup, poliçe ve zeyilnamelerde Sözleşme ve ekleri hükümleri işbu poliçe ve zeyilname için de aynen geçerli olup, sözleşme ve ekleri işbu poliçe ve zeyilnamenin bir parçasıdır. ibaresi muhakkak yer alacaktır. MADDE 15-TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ İşbu şartname, bu maddesi ile birlikte 15 maddeden ibarettir.

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

2016 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ

2016 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ SİGOTALI ADI : ETİ MADEN İŞLETMELEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ BİNALA SİGOTA BEDELİ BÜT PİM BİNA YANGIN 12.897.257,01 DEPEM (Merkez) 7.149.488,24 DEPEM (İSTANBUL BİNALAI) 1.811.437,42 DEPEM (İZMİ AMBA BİNALAI) 1.550.635,08

Detaylı

2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 - İŞİN TANIMI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatına ait ekli icmal tablosunda belirtilen taşınır-taşınmaz mal varlıkları

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ Page 1 of 7 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2017 / 20431 KONU : 2017-2018 YILI SİGORTA HİZMETİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 22 KASIM 2017 Çarşamba Saat:15:00 2017-2018 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ Page 1 of 6 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2016 / 22997 KONU : 2016-2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 02 Aralık 2016 Cuma 2016-2017 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI MADDE 1-İŞİN TANIMI:

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

GES Tesislerinde SİGORTA. Osman TÜKEN Kotra Sigorta Aracılık. Hizm. Ltd. Şti.

GES Tesislerinde SİGORTA. Osman TÜKEN Kotra Sigorta Aracılık. Hizm. Ltd. Şti. GES Tesislerinde SİGORTA Osman TÜKEN Kotra Sigorta Aracılık. Hizm. Ltd. Şti. GES SİGORTA DEVRELERİ ve SİGORTA ÜRÜNLERİ (ÇATI VE ARAZİ TİPİ GES TESİSLERİNİN SİGORTA SÜREÇLERİ AYNIDIR ) MONTAJ DÖNEMİ SİGORTA

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

Anadolu sigorta konut sigortası

Anadolu sigorta konut sigortası Anadolu sigorta konut sigortası ANADOLU SİGORTA KONUT SİGORTASI Kira kaybı Yangın, yıldırım, infilak Yer kayması Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Deprem Enkaz kaldırma masrafları

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

B: SORUMLULUK SİGORTALARI

B: SORUMLULUK SİGORTALARI B: SORUMLULUK SİGORTALARI ba) İhtiyari Mali Sorumluluk bb) İşveren Mali Sorumluluk bc) 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk bd) Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk be) Uçak ve Helikopter Mali Sorumluluk

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA İçindekiler ; 1. GES sigortaları 2. Nakliyat Sigortaları 3. Emtea Sigortaları 4. Emtea sigorta türleri 5. Nakliyat emtea poliçe türleri 6. Kaşılaşabilecek hasar türleri

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

: TORUN CENTER FULYA MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO:74/ D ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : (212) ; Faks :

: TORUN CENTER FULYA MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO:74/ D ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : (212) ; Faks : SÜPER KOBİM POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönetmelik No: 204 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ MAYIS - 2007 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ İ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BİNA SİGORTASININ YAPTIRILMASI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR TİCARET ODASI BİNA SİGORTASININ YAPTIRILMASI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 12.11.2018 B-21 Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası Bina Sigortasının yaptırılması işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, üzerine İzmir Ticaret

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BİNA SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR TİCARET ODASI BİNA SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 08.05/2018 B-21 Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası Binalarının Sigorta yaptırılması işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, üzerine İzmir Ticaret

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

1. Aşağıdaki sigorta dallarından hangisi zorunlu sigorta değildir?

1. Aşağıdaki sigorta dallarından hangisi zorunlu sigorta değildir? ÜNİTE 1 1. Aşağıdaki sigorta dallarından hangisi zorunlu sigorta değildir? a. Tehlikeli Maddeler Sorumluluk b. Tüp Gaz Sorumluluk c. İşveren Mali Sorumluluk d. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sorumluluk

Detaylı

YANGIN EK TEMİNATLAR 2017 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Lojistik Müdürlüğü

YANGIN EK TEMİNATLAR 2017 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Lojistik Müdürlüğü ETİ MADEN İŞLETMELEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ Bandırma Lojistik Müdürlüğü BİNALA SİGOTA BEDELİ BÜT PİM YANGIN 29.477.141,73 DEPEM 29.477.141,73 SEYLAP 29.477.141,73 DAHİLİ SU 29.477.141,73 YANGIN EK TEMİNATLA FITINA

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme, Değişiklik Esasları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

Sigortalı araç ve araçta bulunan standart aksesuarlar, hasar tarihindeki piyasa değeri ile teminat kapsamındadır.

Sigortalı araç ve araçta bulunan standart aksesuarlar, hasar tarihindeki piyasa değeri ile teminat kapsamındadır. OPEL KASKO SİGORTASI BÖLÜM I TEMİNATLAR VE ÖZEL ŞARTLAR A. KASKO TEMİNATI Opel Kasko, 0-10 yaş arasındaki Opel marka otomobil, kamyonet ve minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün)

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : YAHYA SERT TC Kimlik No : ***6508 Vergi No : 0 Müşteri No : 1714700 Adres : KURTULUŞ MAH. KIBRIS CAD. SEKİZ SOK. 47 09000 EFELER AYDIN SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ

Detaylı

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 KONU: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 17 Temmuz 2012

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ Sigorta Tarafları Müşteri No Ad Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / Vergi No Sigortalı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ Sigorta Tarafları Müşteri No Ad Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / Vergi No Sigortalı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TİCARİ RİSK SİGORTA POLİÇESİ Poliçenizin ihtiyacınız olan TEMİNAT'ları kapsadığından emin olmak için lütfen tüm poliçe sayfalarını okuyunuz. Başlangıç - Bitiş Tarihi : 31/12/2016-31/12/2017 Poliçe No :

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

-Çelik, betonarme, karkas yapılar

-Çelik, betonarme, karkas yapılar 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır. 1.Tarife ve İndirimler* Yapı Tarzı I. Bölge

Detaylı

2) Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

2) Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir? YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1 ) Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir. B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 13/02/2019-10860 *BD6116548212* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 41.A.00/ Konu : DÜZELTME - TEB Artı Sigorta ve Reasürans Brokerliği TEB Grup İlk Ateş Eczane Sigortası

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI 1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI Yeşil Kart Sertifikası na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün)

ACENTE NO POLİÇE NO ÜRÜN KODU BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(Gün) SİGORTALI BİLGİLERİ Adı Soyadı / Ünvanı : MEHMET REŞAT ÇOBAN TC Kimlik No : ***6474 Vergi No : 0 Müşteri No : 1046104 Adres : ERİKLİCE KIRKLARELI MERKEZ KIRKLARELİ RİZİKO BİLGİLERİ Yapı Tarzı : 1.TAM KAGİR

Detaylı

Sigortacılık Kanunu'nun 14/3 maddesi ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 8.maddesi uyarınca hesabın gelirleri;

Sigortacılık Kanunu'nun 14/3 maddesi ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 8.maddesi uyarınca hesabın gelirleri; GÜVENCE HESABI 1 Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur. Sigortacılık Kanunu'nun geçici

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

2015-2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

2015-2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ Page 1 of 17 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2015/23273 KONU : 2015-2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 03 Aralık 2015 Perşembe 2015-2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI MADDE 1-İŞİN TANIMI:

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

1) Uygulama Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ve Ne Kadar Sürecektir?

1) Uygulama Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ve Ne Kadar Sürecektir? e SİRKÜ NO: 2018-34 KONU: İhracat Bedellerinin Türkiye ye Getirilmesi Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ, 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Teminatları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Teminatları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Teminatları SİGORTANIN KAPSAMI Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI Nakliyat sigortaları, tekne sigortaları, kıymet nakliyat sigortaları ve emtia nakliyat (yük) sigortaları olmak üzere üç alt branşa ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra,

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı